P. 1
Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

|Views: 137|Likes:
Published by Miljana Pepi Grozna
seminarski na temu elektronsko bankarstvo
seminarski na temu elektronsko bankarstvo

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Miljana Pepi Grozna on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJA LUKA

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA «POSLOVNA INFORMATIKA»

NAZIV SEMINARSKOG RADA: ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Student: Miljana Adamović Br. indeksa II 723/08 Miodrag Adamović Br.indeksa II 724/08

Mentor: prof.dr. Ilija Šušić

Banja Luka,decembar 2008.

......................................6 4....................1..........................3 3..6 4....................4 3......................................................................2 2............................3........................5 4.............................................................................................................. POS sistem................................................... Bankomati........................ Elektronske kartice...... UVOD......................................................................................................................................................................................................5 4................................ Elektronski novac.........................................................................................................10 2 .................. LITERATURA............. UTICAJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA.................................................... SWIFT......... TEHNOLOGIJA......................................1.......................................................................4..........................................................6 5..................................................................................7 6..............................................2............................... RAZVOJ....9 7..................................UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE SADRŽAJ 1............................................................... POJAM................... ZAKLJUČAK.....................................................................................4 4...................................................................................................

multimedijalne i da omogućavaju kompletno poslovanje na internetu.virtualne poslovnice. 3 . Zbog toga su banke u svoje internet poslovanje uvele niz inovacija.lakše i jednostavnije poslovanje na internetu su ciljevi koje pred banke i druge finansijske institucije postavlja sve zahtjevnije finansijsko tržište.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 1. Banke su shvatile da nije dovoljno da imaju samo internet prezentacije koje dobro izgledaju. UVOD Razvoj interneta i rast broja korisnika internet bankarstva je u tijesnoj vezi sa razvojem informacionih tehnologija. Danas se postavljaju dodatni zahtjevi da prezentacije moraju da pruže i nešto više. Brže.u svijetu se drastično povećava obim ulaganja u informacione tehnologije.sigurnije.npr.da budu interaktivne.specijalne finansijsko-softverske programe koji brinu o budžetu klijenata i ulaganjima. Da bi se ovi ciljevi ispunili.

okrenuli su veliki broj korisnika ka internet bankarstvu. Usluge su dostupne 24 sata i obuhvataju: .sa bankom i softverskom kompanijom koja instalira i održava softver.mada je za to potreban dodatni softver.planirano i zakazano plaćanje za određeni termin koje će se izvršiti automatski . U svakodnevnim transakcijama zamjenjuje gotovinu i čekove. Elektronski novac je revolucionarna pojava u bankarstvu koju je omogućila informaciona tehnologija.posredstvom interneta. Predviđa se da će se ovaj vid bankarstva razvijati velikom brzinom.web bankarstvo (Web Banking).dostupan 24 sata dnevno. Posluje sa dvije strane.sajber bankarstvo (Cyber Banking) .jer omogućava neposredan transfer sredstava.usluge vođenja finansija. Klijent je ograničen na obavljanje transakcija sa sopstvenog računara. U polazištu elektronskog bankarstva je Electronic Funds Transfer ili EFT. Pristup banci i računu je moguć sa bilo kog mjesta na svijetu. Klijentovi podaci ostaju na hard disku i nisu otporni na eventualne napade iz okruženja. Cilj ovih sistema je da približi uslugu klijentima i omogući im komunikaciju sa bankom od kuće. transfer sredstava elektronskim putem. Banke koriste razne načine da klijentima omoguće što efikasnije i bezbjednije obavljanje bankarskih transakcija iz kuće. Nedostaci on-line bankarstva.bez dodatnih napora u smislu odlaska na šalter banke ili posredne komunikacije. tj.informacija i naloga putem informaciono-komunikacione mreže.pristup stanju na tekućem računu i kreditnim karticama . Obavljanje kompletnog bankarskog poslovanja direktno iz kuće. Taj prenos novca i zapisa bez papira se obavlja uz korištenje odgovarajućih programskih paketa i aplikacija.pa je veća sigurnost pri obavljanju transakcija. _____________________________________________________________________ 4 .on-line bankarstvo (On-line Banking) .odnosno bez pisanja pratećih dokumenata2. potrebno vrijeme za obuku za rad. kao i nezaštićenost podataka na hard disku.bankarstvo iz kuće (Home Banking) . Potreban je poseban softver instaliran na klijentovom računaru sa kog se jedino mogu obavljati transakcije i na kome će se nalaziti podaci o izvršenim promjenama.pod uslovom da postoji računar priključen na internet. Elektronski transfer sredstava danas obuhvata sve transakcije u bankarstvu na veliko i malo.direktno bankarstvo (Direct Banking) . danas je uobičajena pojava.prenos novca sa računa na račun .praktično bez prostorne ograničenosti. Glavni ograničavajući faktori su sigurnost i privatnost. Internet bankarstvo predstavlja obavljanje bankarskog poslovanja direktno iz kuće. Nije potreban specijalni softver i ne postoje podaci uskladišteni na hard disku. što je dovelo do smanjenja troškova procesiranja transakcije i novog kvaliteta i profitabilnosti banaka koje su uključene u sistem. Najčešće aktivnosti su: . zapisa i dokumenata bez papira baziranog na integraciji računarske i komunikacione tehnologije1. Brzina obavljanja transakcija je mnogo veća. POJAM Elektronsko bankarstvo predstavlja elektronske sisteme za transfer novca.plaćanje računa . bez fizičkog prisustva u banci.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 2. Home Banking se definiše kao sistem za direktno korištenje bankarskih usluga od kuće.internet bankarstvo (Internet Banking) . Internet bankarstvo je najjeftiniji oblik bankarskih usluga. On-line bankarstvo predstavlja obavljanje bankarskih transakcija direktnom vezom između klijenta i banke uz pomoć specijalizovanog softvera. poput ograničenja za obavljanje transakcija samo sa onog računara na kom je instaliran skup softver.

god.tj.pouzdan elektronski platni sistem. Digitalne elektronske transakcije su vezane za pojavu elektronskih digitalnih računara. Potreba automatizovanja transakcija izvan nacionalnih granica je dovela do stvaranja međunarodnog međubankarskog platnog sistema na veliko. 1973.god3. 03. Cilj je bio da se stvori jeftin.net/pond/elektronsko_bankarstvo_-_razvo. 21:17 Najnoviji trend u elektronskom bankarstvu je mobilno bankarstvo. Razvoj elektronskog bankarstva u današnjem smislu riječi je počeo krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina XX vijeka. Mreža ima dvije centrale koje se nalaze u Americi i Holandiji. Internet spada u javne mreže i svako ima pristup.Ilija Šušić : Poslovna informatika.html.što znači da korisnik može pristupiti svojoj finansijskoj instituciji pomoću mobilnog telefona i izvršiti željene transakcije. Banja Luka.god.digitalnih ličnih organizatora i mobilnih telefona.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 1 Mladen Radivojević.1. Kasnije telegrafski transfer novca postaje uobičajen. 5 .postoje i regionalna predstavništva u svim većim zemljama na svijetu. Tako je problem automatizovanja transakcija u bankarstvu na veliko riješen na određeno vrijeme. Rezultat ovih napora je bila prva automatska klirinška banka ili ACH-Automated Clearing House. Vlade Velike Britanije i SAD-a su preduzele mjere za automatizaciju sitnijih transakcija u bankarstvu.265 2 www. Pored toga. U vlasništvu je njegovih članica.home. Plan je bio vrlo jednostavan:pretvoriti periodična sitna plaćanja čekovima u posebno oblikovanu platnu evidenciju koja će moći da se čita uz pomoć računara.kao alternativa čekovima. Osnovan je sa ciljem da se postavi standard u automatskom transferu podataka između banaka.12.2008. SWIFT SWIFT ili Society for World Wide Interbanking Financial Telecomunication je svjetsko udruženje za interbankarske finansijske telekomunikacije. Nova revolucija u oblasti tehnologizacije bankarstva na malo je zasnovana na ideji da se za automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo ne formira nova infrastruktura. Primjena tradicionalnih metoda obrade transakcija više nije bila moguća. Danas je SWIFT svjetski lider u transferu podataka banaka i ostalih finansijskih organizacija.koja je počela sa radom 1972.već da se iskoristi postojeća. 3. Elektronske transakcije se mogu podijeliti na analogne i digitalne. Upotreba interneta za automatizaciju transakcija plaćanja na malo je povoljna zbog niskih troškova po jednoj transakciji. RAZVOJ Prvi elektronski transfer novca je izvršen davne 1860.bankerinter. Jedan od najvećih platnih i obračunskih sistema današnjice je američki Fedwire koji je započeo sa radom 1918. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Sredinom šezdesetih godina XX vijeka u Velikoj Britaniji i SAD-u broj transakcija u bankarstvu je veoma narastao.godine. 2008. a problem je narastao do te mjere da je ugrozio stabilnost čitavog finansijskog sistema. Prognozira se da će mobilno bankarstvo doživjeti čak i veću ekspanziju od internet bankarstva u narednih nekoliko godina. 3. Tu nastupa primjena kriptografije kao veoma važna sigurnosna mjera prilikom dizajniranja platnih sistema i protokola.s obzirom da broj korisnika mobilnih telefona prevazilazi broj korisnika interneta. str. Mobilno bankarstvo omogućava izvršavanje transakcija putem prenosnih računara. Najnovija generacija mobilnih telefona posjeduje mogućnost povezivanja na internet. Transfer je izvršila firma Western Union iz SAD-a uz pomoć telegrafa.konzorcijuma koji se sastoji od preko 2200 banaka. Razvoj informacione i komunikacione tehnologije je doveo do pada cijena odgovarajuće opreme. Centri za podršku postoje na tri kontinenta i na raspolaganju su korisnicima 24 sata dnevno. Veliki problem predstavlja nedovoljna bezbjednost transakcija koje se obavljaju preko interneta. u Briselu je osnovan SWIFT. Transfer novca putem telegrafa je elektronska transakcija analognog tipa. Automatizacija transakcija u bankarstvu na malo je dugo odlagana jer je vrijednost prosječne transakcije relativno mala.god.tako da je 90-ih godina XX vijeka bilo moguće izvršiti automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo uz prihvatljive troškove po jednoj transakciji. Cijene neophodne opreme i infrastrukture za formiranje platnih sistema na malo bile su toliko visoke da bi troškovi za obradu jedne transakcije bili veći od vrijednosti te transakcije.

prenos poruka između svih članova . 4. Druga faza traje oko osamnaest nedelja: . TEHNOLOGIJA Elektronsko bankarstvo predstavlja pokušaj spajanja više različitih tehnologija od kojih se svaka razvija u drugom smjeru i na drugačiji način.korisnik se obučava za rad Treća faza traje četiri nedelje: . 21:17 Korišćenje mreže se plaća kvartalno prema obimu korišćenja.nakon završene obuke kandidati se testiraju i provjeravaju . ali internet ubrzava ova kretanja na 6 . Korištenje SWIFT mreže zahtijeva standardizovanu strukturu dokumenata i kriptografiju.razmjenjuju se bilateralni ključevi4.prijem.html. Visok stepen sigurnosti utiče na proces ulaska novih korisnika u mrežu.provjere identiteta pošiljaoca i primaoca .plaćanje kamata . Novi korisnik postaje punopravan član.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE ___________________________________________________________________________ 3 www.bankerinter.zaštite tajnosti i integriteta informacije . Proces se odvija u nekoliko faza. Swift omogućava : . Globalna informaciona infrastruktura sve brže raste.izvode i potvrde stanja računa .mjenjačke poslove .popunjavaju se i vraćaju formulari u službu za naručivanje .sve vrste transfera sredstava klijenata .upite i dobijanje odgovora.popunjavanje i slanje prijavnih dokumenata .depozite i zajmove . Svi računari moraju imati instalirane klijent-SWIFT aplikacije koje služe za kreiranje. 03. 4.ključeva .dešifrovanja. Stalno širenje međunarodne trgovine i finansija zahtjeva visok nivo zaštite. Prva faza traje oko osam nedelja i obuhvata: .naručivanje potrebnih sredstava.do tog je već došlo na privatnim mrežama.Svaka tri mjeseca stari članovi SWIFT mreže dobijaju podatke o novim članovima mreže u tzv.Taj proces je dugotrajan i može trajati nekoliko godina.2008.prijavu za uključenje u mrežu i pripremu projektnog tima .1.sve vrste transfera banaka .Zaštita se postiže korištenjem: . Svaki korisnički server preko kog se pristupa mreži je opremljen čitačem kartica koji obezbjeđuje identifikaciju korisnika.čitanje i slanje poruka.kontrole pristupa .home.šifriranja .instalira se SWIFT oprema i softveri koji se zatim testiraju .pa i novac u obliku informacije se njome kreće i razmjenjuje za robu i usluge.12. ELEKTRONSKI NOVAC Ideje o novcu su evoluirale do konačnog shvatanja da je novac samo informacija.net/pond/elektronsko_bankarstvo_-_razvo. U ograničenom obimu.big fajlovima.

3.Ilija Šušić : Poslovna informatika. Bankomat je računarski terminal koji je povezan u bankarsku mrežu. Za razliku od papirnog novca. S druge strane su softverske firme poput Microsofta i Intuita. Ideja elektronskog novca je jednostavna.koje smatraju da budućnost pripada kompanijama koje 4 Mladen Radivojević. Obrazuju brojne x-terminal mreže sa veoma niskim troškovima.postavljati upite .koristiti kredit. Prema hardveru i povezivanju slični su bankomatima. ELEKTRONSKE KARTICE Jedna od ključnih komponenti elektronskog bankarstva je elektronsko plaćanje.273 ovladaju tehnologijom nove ere. Svaka decimalna brojka se kodira sa dvije tamne i dvije svijetle vertikalne linije. Razlika između novca i softvera nestaje. S obzirom na karakteristike elektronskog novca. Automatizacija isporuke gotovine izvršena je uvođenjem velikog broja bankomata. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. str.polagati depozite .UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE novi i bezbjedniji način. Umjesto da se vrijednost smješta na papir. 7 . Izdavale su ih velike firme poput naftnih kompanija i hotelskih lanaca. Pored bankomata i POS sistema. Ideja koja čini osnovu revolucije u tehnologizaciji bankarstva je da su tehnologija i finansije postali jedno.odnosno ukidanjem državnog monopola nad novcem. Ako ove inovacije postanu opšteprihvaćene. 4.tu spadaju i kreditne i debtine kartice.podizati i ulagati gotovinu . 4. Jedna od bitnih razlika je međunarodna standardizacija identifikaciono klasifikacionih šifara artikala.autorizaciju kartice i prenos sredstava sa računa kupca na račun prodavca. Standardni BAR code se sastoji od trinaest cifara koje su predstavljene tankim i debljim linijama različitog razmaka.javnost više neće morati da se oslanja na centralne banke kao isključive i direktne izvore novčane mase.poznata kao BAR code. U bankarstvu BAR code i POS sistem omogućavaju verifikaciju čeka. POS SISTEM POS terminali ili Point Of Sale sistemi predstavljaju elektronski transfer sredstava koji povezuje maloprodaju i bankarske finansijske institucije5. Banja Luka. Prve kreditne kartice su se pojavile u SAD-u u prvoj polovini XX vijeka.mada terminal ima ulogu registar kase. Revolucija u oblasti elektronskog novca olakšava određene oblike evazije poreza.4. Mogle su se koristiti samo u njihovim objektima.može da se upakuje u niz cifara koji je prenosiviji i inteligentniji od papirnog novca. BANKOMATI Prvi korak ka elektronskom bankarstvu bili su bankomati ili Automated Teller Machines-ATM. Postoji mogućnost autorizacije i praćenja transakcija. Velike banke tvrde da budućnost pripada velikim finansijskim institucijama. U sistemu plaćanja na malo postoji nekoliko sistema za elektronski transfer novca koji se danas koriste. Simboli se čitaju pomoću optičkih čitača ili skenera. Na raspolaganju je klijentima 24 sata dnevno i služi za obavljanje rutinskih bankarskih operacija.vršiti transfer sredstava sa računa na račun .tako da tradicionalne banke postaju suvišne.on se može kontrolisati mnogo preciznije od papirnog novca.god. Bankomati se danas postavljaju na svim prometnim mjestima poslovanja i kretanja klijenata. Vlasnici identifikacionih kartica mogu: . 4. Dovodi se u pitanje i uloga centralnih banaka.elektronski novac donosi kamatu sve do trenutka kad se potroši. Ova karakteristika rezultira revolucijom u finansijama. 2008.2. U svijetu je standardizovano osamnaest formata BAR coda.

Inteligentne ili smart kartice imaju veliki potencijal.ali sadrže posebno ugrađenu memoriju.Imaju displej i tastaturu.šifra izdavaoca kartice . i American Express 1958.rizika likvidnosti.obavljanje bankarskih poslova iz kuće u vrijeme kad im odgovara .dostupnost 24 sata dnevno .zajednički poduhvat Master Carda i Vise. Prilikom korištenja kartice identifikuje se: .U sadašnjoj fazi razvoja najvažnije kategorije rizika su operativni.271 Kreditne kartice se mogu koristiti za on-line transakcije. Zbog činjenice da je internet otvorena mreža i mogućnosti zloupotrebe broja kreditne kartice. Prednosti za poslovnu banku su: .ROM i PROM memorije.Potreban je kontakt sa terminalom. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka.smanjenje troškova novih radnih mjesta . Prednosti za klijente: . Banja Luka.kontrola izloženosti riziku i praćenje rizika. Najveća prednost inteligentne kartice je njena multifunkcionalnost.lako korištenje .slične klasičnim kreditnim karticama.kvalitetnija i brža usluga .s tim što se gotovina može podizati samo do iznosa koji klijent ima na računu. Dijele se na: .bezkontaktne kartice sa čipom-druga generacija kartica sa čipom. 5. Kreditne kartice su brzo dobile popularnost.ušteda vremena i povećanje produktivnosti6. ga licencirala pod nazivom VISA.Osnovne komponente su čip. str.stalan uvid u stanje na računu .razvija se čitav niz protokola i metoda koji garantuju bezbjednost.god.povoljnije cijene usluga.takođe se javljaju kod aktivnosti vezanih za elektronsko bankarstvo. Osnovu čine mikroprocesorski čip sa različitim veličinama RAM. U razvoju je SET protokol.i lozinka pristupa.Stoga je neophodan proces upravljanja rizikom koji se sasoji iz tri osnovna elementa:procjena rizika. Prvi bankarski sistem univerzalnih kreditnih kartica je započela Bank of America i 1977. Razvijeni su sistemi za bezbjedne on-line transkacije putem kreditnih kartica. Inteligentna kartica ima ugrađen mikročip koji joj omogućava obavljanje niza različitih funkcija.god.kod savremenih kartica. 2008.Novije kartice koriste samo jedan čip i jeftinije su. .standardne ili kontaktne pametne kartice-istih su dimenzija kao klasične kreditne kartice. Debitne kartice su plastične kartice.Super Smart Card-najrevolucionarniji koncept kartice sa čipom. Brojni su rizici kojima se banke izlažu u elektronskom bankarstvu i aktivnostima vezanim za elektronski novac.poput First Virtual i CyberCash. _____________________________________________________________________ 5 Mladen Radivojević.Tradicionalni bankarski rizici poput kreditnog rizika.god. UTICAJ ELEKTRONSKOG BANKARSTVA Prednosti elektronskog bankarstva su smanjenje troškova. .kontakt i plastično pakovanje.mogućnost davanja usluge klijentina u mjestima gdje nema šalterskih mjesta . 8 .Ilija Šušić : Poslovna informatika.Usavršavale su se zajedno sa usavršavanjem tehnologije čipa.šifra vlasnika kartice .god.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE Prve univerzalne kreditne kartice su izdali Diner's Club 1950.otvaranje novih tržišnih kanala.reputacioni i pravni rizik.niži troškovi obrade transakcija .kamatnog i tržišnog rizika.

_______________________________________________________________________ 6 Mladen Radivojević.tj.jer će i javnost imati više povjerenja u njih.pa bi ukupan iznos elektronskog novca mogao da premaši iznos deponovanog realnog novca.pa je potrebna međunarodna saradnja da bi se stvorilo stabilno finansijsko okruženje.Tako bi došlo do kreiranja novog novca. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. 9 .menadžeri banke nastoje da izbjegnu intervenciju sa strane.Jedini značajniji problem u monetarnoj politici bi mogao biti taj što će vlade izgubiti prihode. str.277-278 Što se tiče uticaja kartica i elektronskog novca na monetarnu politiku.isto kao i tradicionalne banke.Opšti zaključak je da upotreba kartica i elektronskog novca može dovesti do povećanja budžetskog deficita.Internet banke mogu da promijene svoju fizičku lokaciju bez ikakve promjene u odnosima sa klijentima.Supervizija i regulacija internet banaka je međunarodni problem.Internet banke su osjetljivije na bankrotstvo.Uporedo sa širenjem ekonomije interneta. 2008.jer se uglavnom radi o sitnim plaćanjima.Kad zaprijeti opasnost od bankrotstva. Osnovna razlika između internet bankarstva i tradicionalnog bankarstva je beznačajnost fizičke lokacije.smatra se da će on biti zanemarljiv.god.Internet banke mogu da izbjegnu intervencije i preseljenjem poslovanja na drugu lokaciju.banke će moći i da odobravaju kredite u formi elektronskog novca.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE Moguće ekonomske posljedice elektronskog novca i elektronskog bankarstva sastojaće se u njihovom uticaju na devizne kurseve i novčanu masu.Zaključak do kog su došli centralni bankari je da internet banke treba nadgledati. Banja Luka.To je u interesu i samih internet banaka.Ilija Šušić : Poslovna informatika.kamatne uštede od kojih država profitira.

10 . Tehnologija se razvija velikom brzinom. Nova mjesta za elektronsku kupovinu se brzo šire u svim oblastima industrije.Elektronski se spajaju prodavac i kupac i time se stavljaju u istu grupu korisnika-korisnika elektronskog poslovanja.Međutim. ZAKLJUČAK Razvoj elektronskog bankarstva je bio ograničen nedostatkom bezbjednosti.Samim tim raste važnost elektronskog poslovanja. Direktno elektronsko poslovanje između kompanija zauzima oko 85 % ukupnih e-commerce transakcija.pa se poslovanje mora stalno unapređivati. Smanjenje troškova.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 6.a analitičari predviđaju još brži rast7.nastankom kriptografskog sistema počinje ekspanzija ove tehnologije.ušteda vremena i povećanje produktivnosti su potencijalne prednosti koje elektronsko poslovanje može donijeti u poslovnim odnosima.

Šušić Ilija : Poslovna informatika. Encarta reference library. Banja Luka. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Radivojević Mladen. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. LITERATURA 1. www.home.god. 2008. Microsoft. 11 .html 3.god. str. 2004.bankerinter.net/pond/elektronsko_bankarstvo_-_razvo.270 7.Ilija Šušić : Poslovna informatika. 2008.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE __________________________________________________________________________________________________________ 7 Mladen Radivojević. 2. Banja Luka.god.

UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE FAKULTET ZA POSLOVNE I FINANSIJSKE STUDIJE 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->