EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Viaţa noastră de zi cu zi a devenit parcă de neînchipuit fără Internet, atât la locul de muncă, cât şi în viaţa particulară. Cu mic, cu mare ne dorim un computer şi o conexiune bună la net, dar câţi dintre noi ştiu cât de mult ajută Internetul în contextul actual? Vastitatea World Wide Web (www) va părea poate mai uşor de explorat pentru a servi scopurilor dumneavoastră practice după parcurgerea cursului de INTERNET propus de Institutul Eurocor. Şi pentru că la baza însuşirii normelor de utilizare corectă a Internetului stă, ca în orice domeniu, o pregătire corespunzătoare, ne propunem ca prin intermediul acestui curs să vă iniţiaţi într-un mod plăcut şi atractiv în tainele folosirii reţelei globale informatizate. Cursul Eurocor de INTERNET se adresează atât acelora dintre dumneavoastră care nu au mai avut până acum ocazia de a lucra online, cât şi persoanelor care au mai utilizat Internetul, dar care caută să se perfecţioneze continuu. Acest curs a fost realizat pornind de la premisa că toţi cei care îl solicită au sau vor avea posibilitatea de a lucra pe un computer conectat la Internet. Structurat în 12 module , cursul abordează aspecte legate de conectarea unui computer personal la reţeaua Internet, de securitatea navigării şi transferului de date, elemente ce ţin de comunicarea online şi serviciile de poştă electronică, apoi detalierea procesului de transfer de fişiere cu ajutorul FTP. Nu în ultimul rând, o iniţiere în instruirea virtuală, numită şi E-learning, cum se poate dezvolta o afacere cu ajutorul E-business, ce înseamnă E-payments, E-banking sau E-Insurance. Şi pentru ca pachetul de cunoştinţe să fie desăvârşit, am selectat pentru dumneavoastră şi o introducere în web design, cu două module despre proiectarea şi construcţia unei pagini de Internet. Partea teoretică este întregită de o parte practică, menită a vă ajuta să vă verificaţi acurateţea cunoştinţelor însuşite şi a vă testa deprinderile, cursul nostru fiind completat de numeroase exemple şi exerciţii. Prin rezolvarea temelor pentru acasă aveţi posibilitatea de a vă verifica cunoştinţele şi de a vi le fixa mai uşor. Aveţi astfel posibilitatea de a primi un feedback din partea profesorului personal, prin trimiterea temelor rezolvate pe adresa Institutului nostru. Maniera de prezentare a materialului facilitează asimilarea informaţiei, sprijinindu-se pe imagini, grafice şi print screen-uri sugestive. De reţinut: la finalul acestui curs, în urma rezolvării testului de evaluare finală, puteţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor! Mult succes!

Internet

1

exerciţii şi definiţii şi pentru o mai facilă înţelegere a celor expuse şi apar numeroase capturi de ecran şi tabele. un model de temă pentru acasă şi de formular de temă. exerciţii. Dorim ca astfel să vă familiarizăm cu materialele de studiu EUROCOR. pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri: semnalează definiţiile şi aspectele importante marchează exemplele cu acest semn vor fi indicate exerciţiile 12(11) aşa veţi fi anunţaţi că tema a mai fost tratată în modulul 12 la pagina 11 Aceasta este o lecţie demonstrativă. cu o vizibilă importanţă pentru verificarea noţiunilor învăţate.Lecţie demonstrativă Modul de organizare a cursului Internet Cursul este alcătuit din 12 module. cuvinte cheie. deci aproximativ 2h şi 30 minute pe săptămână! Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. mai puteţi găsi un dicţionar de specialitate. urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului de curs. cuprinzând secţiuni teoretice. întrebări de verificare şi un rezumat al cunoştinţelor prezentate. exemple. împreună cu răspunsurile la exerciţiile din cadrul modulelor. De asemenea. recomandarea de lectură prin secţiunea de biliografie şi tema pentru acasă (şi pe formularul de temă). Modulele sunt caracterizate de o structură didactică specifică. pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului de INTERNET. Se continuă cu inserarea a numeroase exemple. care cuprinde deopotrivă teorie şi secţiuni de aplicaţii şi verificare a cunoştinţelor. Pentru corecta dumneavoastră informare. care numără mai puţin de jumătate din numărul de pagini al unui caiet de curs obişnuit. La sfârşitul fiecărui modul există. În vederea organizării timpului dumneavoastră de studiu precizăm că pentru materialul unui caiet de curs sunt recomandate 10 h de studiu pe lună. Se începe întotdeauna cu o introducere şi prezentarea obiectivelor modulului. Lectură plăcută! 2 Internet . pe care le puteţi îndosaria într-o mapă EUROCOR. în scopul consolidării cunoştinţelor. am realizat o selecţie a principalelor unităţi de conţinut.

teleconferinţe. Securitatea transferării datelor pe Internet Modulul 3: Serviciile de poştă electronică: utilizarea programelor tip client de poştă electronică Modulul 4: Comunicarea pe Internet: programe de mesaje online. E-banking. Blogul – brand personal Internet 3 .Lecţie demonstrativă Programa cursului Internet Modulul 1: Ce reprezintă Internetul? Cum se conectează un PC la Internet? Modulul 2: Navigarea. chat. E-Insurance Modulul 11: Limbajul HTML. Editoarele de HTML Modulul 12: Proiectarea şi construcţia unei pagini de Internet. grupuri de ştiri. Alte protocoale Modulul 6: Alte servicii online: forum. Clientul FTP. programe IRC Modulul 5: Transferul de fişiere prin FTP. jocuri Modulul 7: E-learning sau instruirea virtuală Modulul 8: Dezvoltarea unei afaceri cu ajutorul Internetului Modulul 9: Comerţ electronic pe www sau E-commerce Modulul 10: Servicii bancare electronice: E-payments.

SMTP. 4 Internet . care ajută la menţinerea conexiunii dintre aceste calculatoare). HTTP. În această ecuaţie a dezvoltării umane. au transformat radical societatea şi stilul de viaţă al oamenilor. POP3. Prin parcurgerea acestui modul ne propunem atingerea următoarelor obiective: ¾ ¾ ¾ ¾ să cunoaşteţi modul în care a apărut şi s-a dezvoltat Internetul. conexiuni fără fir şi alte canale de telecomunicaţii care comunică prin diferite protocoale şi standarde. Ce este Internetul? Este imposibil ca în zilele noastre să nu fi auzit. de Internet. IRC. chiar şi din întâmplare.Lecţie demonstrativă Fiecare modul începe cu introducerea şi cu enunţarea obiectivelor de atins prin parcurgerea integrală a materialului de curs. dintre care cel mai comun este TCP/IP (mai există şi alte protocoale cum ar fi DHCP. Modificările la scară globală. fibră optică. Modul 1 Ce reprezintă Internetul? Cum se conectează un PC la Internet? Ultimele decenii demonstrează fără doar şi poate rolul fundamental pe care îl are tehnologia asupra modului nostru de viaţă. împingând practic omenirea într-un nou stadiu de dezvoltare – acela al societăţii informaţionale. MIME. TELNET. FTP. DNS. un rol definitoriu îi revine Internetului – această invenţie remarcabilă a sfârşitului de secol şi de mileniu –. Internetul tinde să devină o latură importantă a existenţei noastre şi să fie o resursă tot mai greu de neglijat de către toţi operatorii. RTP. 1. survenite ca urmare a implementării noilor tehnologii. SSH. să numiţi principiile de bază care definesc Internetul. Să începem cu definiţia: Internetul poate fi definit ca fiind totalitatea calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare legate între ele prin cabluri de cupru. să învăţaţi cum se face conectarea unui calculator la reţeaua Internet şi setarea diferitelor conexiuni. să aflaţi care sunt protocoalele de comunicare pe Internet folosite în prezent şi tipurile de conexiuni în reţea. Încercăm în cele ce urmează să oferim mai multe informaţii de bază despre acesta. care oferă în prezent cele mai moderne şi mai rapide instrumente de transmitere a informaţiei.

Modemul este un dispozitiv care permite computerului să comunice datele prin intermediul liniei telefonice. Majoritatea modemurilor disponibile pe piaţă sunt capabile să transmită şi să primească şi date de tip fax. semnalul analogic primit în semnal numeric şi îl transmite computerului receptor. dacă documentul ce se doreşte a fi trimis este în format electronic. calculatorul îl tratează ca pe o imagine scanată ce va fi trimisă ca bitmap. Când două computere sunt legate între ele prin linie telefonică. Internet 5 . modemul emiţător primeşte de la computerul la care este conectat un semnal numeric pe care îl converteşte într-o formă analogică şi îl transmite modemului receptor. este modemul. de specialitate. având doar două valori – 0 şi 1. îl transformă în semnal digital şi apoi în formatul interfeţei RS 232 şi îl trimite prin capul de modem la portul serial al calculatorului la care este conectat. fiind reprezentat schematic printr-o curbă continuă. Procesul de conversie a semnalului cifrat în semnal analogic se numeşte modulaţie. este facilitată de definiţiile marcate într-un format special. Semnalul de la portul serial al unui PC preluat de modem este transformat în semnal analogic modular. Datele se transmit sub formă de impulsuri numerice. Modemul care recepţionează semnalul converteşte. în cazul în care folosiţi o linie telefonică. 11.1 Modemul (Modul 1) Unul dintre dispozitivele necesare conectării la Internet. Cuvântul modem provine din cuvintele „modulator” şi „demodulator”. În telefonia prin cablu se transmite un semnal analogic. Acest al doilea modem demodulează semnalul primit. apelând prin urmare la modemuri. în sens invers. În acest caz. care apoi este transmis pe linie telefonică la un alt modem.Lecţie demonstrativă Înţelegerea noţiunilor noi. Iată de ce computerele nu pot folosi nemijlocit liniile telefonice pentru legătura dintre ele. Acest semnal poate primi o mulţime neîntreruptă de valori.

cu cât este mai mare.Lecţie demonstrativă Secţiunea Opţiuni (Modul 2) Cookies sunt fişiere de text pe care serverele le plasează pe hard diskul dumneavoastră când vizitaţi unele site-uri. în loc să fie descărcate toate elementele unei pagini la fiecare accesare ulterioară. În plus. Acest fişier are un identificator unic. În acest fel. Sistemul de cache induce o creştere evidentă a vitezei de navigare pentru că. Creşterea spaţiului de pe hard disk alocat acestei memorii devine o problemă atunci când nu dispuneţi de el. înregistrat în baza de date sub forma acestui fişier. devine mult mai rapidă accesarea unor pagini care conţin date despre utilizatorul respectiv şi despre calculatorul său. sub forma unui cod pe care serverul îl foloseşte pentru a recupera conţinutul unei pagini. 6 Internet . Memoria cache. în care programul de navigare pe Internet memorează temporar paginile vizitate. Cache -ul este o zonă de pe hard diskul calculatorului dumneavoastră. calculatorul devenind mai vulnerabil la atacuri venite dinspre reţeaua de Internet. colectarea unor informaţii despre diferite site-uri vizitate în această memorie poate ridica probleme de securitate. cu atât va duce la creşterea vitezei de navigare pe Internet. programul de navigare pe Internet interoghează în prealabil această memorie.

Lecţie demonstrativă Motoarele de căutare cu robot (spider) (Modul 2) Termenul Spider defineşte o clasă de aplicaţii software de tip roboţi. legături spre alte pagini. Atunci când robotul găseşte noi informaţii despre o pagină oarecare. indexul este actualizat corespunzător cu noile informaţii. Page Rank-ul. Software-ul de căutare Cel de-al treilea element principal este software-ul de căutare. urmând să fie depus în baza de date. pentru a stabili unde ne direcţionează acel link. porţiuni de text din paginile vizitate etc. programul de căutare (searcher-ul). ¾ un program de căutare. programul de indexare analizează toate link-urile din fiecare pagină web şi stochează informaţii importante despre acestea într-un fişier de link-uri. 7 Internet . care explorează mediul web prin recuperarea de documente şi urmărirea tuturor trimiterilor.. programul de sortare (sorter-ul).) sunt adăugate indexului. Un robot de căutare este compus din trei module distincte: ¾ un program de explorare numit spider. ¾ ¾ ¾ ¾ programul de indexare Programul de indexare înregistrează hit-urile într-o serie de domenii. ¾ un sistem de indexare. Un spider realizează un rezumat al site-ului în funcţie de informaţiile pe care le va găsi în titlu. Acest fişier conţine informaţii. Indexul Cea de-a doua componentă a sistemului este indexul sau catalogul. în ordinea pe care o consideră cea mai relevantă. De aceea. pentru a verifica dacă nu s-a produs o modificare în site-urile deja vizitate. Cele mai importante elemente ale unui software de căutare sunt: programul de indexare (indexer-ul). Indexul este folosit ca o bază complexă de date care va afişa fiecare pagină ca o nouă înregistrare. Programul de explorare Programul de explorare a unui motor de căutare este o componentă principală şi foarte importantă. care citeşte fiecare pagină şi reţine legăturile spre alte pagini. deoarece multe din paginile vizitate îşi modifică legăturile (astfel încât pot apărea legături noi) sau alte pagini dispar definitiv. precum şi textul link-ului. un program prin care se caută prin milioanele de pagini înregistrate în index şi se afişează rezultatul căutării sub forma unor legături. Acţiunea robotului este una permanentă şi foarte eficientă. rezultând un index parţial. conţinut. cuvinte cheie. Toate informaţiile găsite iniţial de robot (cuvintele cheie. ce conţine titlul şi numele paginii respective. precum şi porţiuni din text care diferă de la un motor la altul. robotul revine pe pagină după un interval de timp (între o lună şi două luni). meta-tag etc. După aceasta. descriere.

putem descărca muzică. al cuvintelor cheie marcate pe marginea paginilor. prin natura sa. despre condiţii climaterice dintr-o anumită zonă sau despre atracţiile turistice dintr-o anumită zonă. În prezent. Este un alt domeniu pentru care a fost de fapt creat şi dezvoltat iniţial Internetul. să poată să efectueze plăţi sau transferuri de bani în condiţii de siguranţă maximă.html 8 Internet . de asemenea. de exemplu).ro/internet. are un rol fundamental. pot fi accesate biblioteci virtuale.000 de domenii de Web. Domeniile influenţate de apariţia şi dezvoltarea Internetului (Modul 1) tranzacţiile financiare Tot mai multe bănci comerciale şi bănci de investiţii au înţeles importanţa construirii de platforme Web pentru clienţii lor. comunicarea partajarea informaţiei educaţia Un alt domeniu revoluţionat de apariţia şi dezvoltarea Internetului este educaţia. Există astfel.Lecţie demonstrativă Secţiunile teoretice pot fi înţelese mult mai bine cu ajutorul exemplelor.mediawebdesign. Este un domeniu în care Internetul. utilizatorii au. Dacă în 1993. În acelaşi timp. pot fi descărcate articole şi studii realizate pe diferite domenii. putem folosi Internetul pentru a afla informaţii despre anumite destinaţii turismul şi divertismentul turistice. prin care aceştia să poată să îşi consulte conturile pe care le au la dispoziţie. Este tot mai cunoscut faptul că pe Internet pot fi găsite acum oferte educaţionale ale diferitelor instituţii de învăţământ superior. În acest sens au apărut o serie de servicii de poştă electronică. să actualizeze anumite programe în timp real. în momentul de faţă. pentru a face rezervări la hoteluri. Putem afla informaţii utile despre anumite rute turistice. putem vedea emisiuni TV. Prin partajarea informaţiei. de comunicare în timp real şi de comunicare pentru afaceri care au sporit interesul utilizatorilor pentru reţeaua Internet. site-uri specializate care conţin informaţii specifice unui anumit domeniu sau care îndeplinesc anumite funcţii (motoarele de căutare. al capturilor de ecran sau al tabelelor. pe Internet putem asculta posturi de radio. posibilitatea să descarce programe de pe Internet. pentru a rezerva bilete de avion sau de tren. în 1999 cifra depăşea deja 5 milioane de domenii înregistrate. utilizatorii punând la comun informaţiile de care dispun în diferite domenii. Tabelul 2: Repartizarea utilizatorilor Internet pe continente Sursa: http://www. în SUA erau înregistrate doar 23.

Meniul are patru secţiuni distincte: ¾ prima dintre ele se referă la posibilitatea de anulare sau refacere a unei comenzi. Internet 9 . ¾ a doua secţiune conţine comenzi de tăiere. copiere. ¾ ultima secţiune are în vedere căutarea în pagină a informaţiei. Utilizatorul va putea tasta locaţia pe care vrea să o acceseze: A doua secţiune a meniului Fişier din aplicaţia Mozilla Firefox conţine o comandă prin care utilizatorul poate salva o pagină sau poate trimite o pagină către o adresă dorită (caz în care programul va activa clientul de mail instalat şi activ pe calculatorul dumneavoastră. previzualizarea paginii înainte de listare şi să listeze propriu-zis pagina de Internet. Lansând aplicaţia Mozilla Firefox. copiere sau căutare a informaţiei în pagina curentă. în care veţi menţiona locaţia fişierului şi denumirea acestuia sub care va fi salvat. vom căuta pe Internet (presupunând că aveţi deja o conexiune activă funcţională) pagina de bază a Institutului Eurocor şi vom salva această pagină pe calculatorul nostru. utilizatorul are posibilitatea să seteze aranjarea în pagină. ¾ următoarea secţiune se referă la selectarea întregului text. meniul Editare Meniul Editare permite realizarea de operaţiuni de selectare. lipire şi ştergere a unor secţiuni dintr-o pagină de Internet. Pentru a face acest lucru vom deschide meniul Fişier şi vom selecta din a doua secţiune comanda „Salvează pagină ca”. A treia secţiune din meniul Fişier se referă la pregătirea paginii pentru listarea la imprimantă. cu ajutorul căruia veţi putea transmite pe mail respectiva pagină de Internet). În acest sens.Lecţie demonstrativă Meniurile programului (Modul 2) Pentru deschiderea unei locaţii veţi opta pentru „Deschide locaţie” sau pentru combinaţia de taste CTRL+L. care va muta cursorul în bara de adrese. Ultima secţiune se referă la deconectarea de la Internet şi la părăsirea aplicaţiei. manipulare. Utilizatorul va fi condus către o fereastră de dialog. situată pe bara de butoane a aplicaţiei.

Lecţie demonstrativă Procesul de transmitere a unui mail pe Internet (Modul 3) După ce calculatorul s-a conectat la serverul de mail POP3. Avantajul major al protocolului IMAP este acela că păstrează mesajele pe serverul de mail. Spre deosebire de POP3. care este proiectat pentru a transfera şi a şterge e-mail-urile de pe server. ştergerea mesajului să se facă instantaneu de pe server după ce utilizatorul a accesat mesajul. în cazul unui răspuns afirmativ. clientul de e-mail verifică serverul dacă există un mesaj nou. mesajul să fie păstrat în INBOX până când utilizatorul se deconectează de la server. pentru că trebuie să vă gândiţi la modalitatea de a şterge mesajele de pe server. POP 3 are avantajul de a fi mai uşor de configurat. scopul IMAP este de a le stoca pe toate pe server şi să poată fi consultate atât de la birou. accesul la mesaje din foldere de mail de pe un server. Serverele IMAP vă pun la dispoziţie mai multe opţiuni în acest sens: 1. dacă utilizaţi diferite computere pentru a citi un mesaj. de asemenea. cât şi de acasă. protocolul IMAP4 Protocolul IMAP4 (Internet Message Access Protocol) permite. riscaţi să pierdeţi urma acestui mesaj şi să îl regăsiţi mai greu. fără a exista riscul de a „uita” un mesaj pe un calculator. 10 Internet . 2. de pe care a fost accesat ocazional contul de e-mail. dezavantajul fiind legat de faptul că. aceste mesaje noi sunt automat transferate pe computerul dumneavoastră şi pregătite pentru a fi citite. fiind necesar să vă aduceţi aminte de pe ce computer aţi accesat căsuţa poştală. fiind o alternativă la POP3. dezavantajul fiind legat de faptul că IMAP este mai greu de setat.

trebuie să parcurgeţi următorii paşi: 1. Apăsaţi butonul Compose. Pentru a ataşa un fişier. pentru a intra în fereastra aferentă creării unui mesaj nou.eurocor. ¾ introduceţi un link în mesaj către http://www.ro. ¾ modificaţi tipul caracterului în Arial. în vederea trimiterii sale către un expeditor: 2. Toate serverele de mail permit ataşarea unor fişiere la mesajele pe care le compuneţi. ¾ centraţi paragrafele din text. În principiu. pot fi ataşate orice tipuri de fişiere (documente. Din fereastra aferentă scrierii unui mesaj nou apăsaţi pe butonul Attach Files: Internet 11 . în cazul căsuţei de mail de pe Yahoo.Lecţie demonstrativă Utilizarea unei căsuţe de mail (Modul 3) Exerciţiul 4 Realizaţi următoarele operaţiuni în cadrul unui mesaj din căsuţa de mail creată de dumneavoastră în exerciţiul anterior: ¾ modificaţi culoarea caracterelor în albastru. ¾ decupa ţ i o propozi ţ ie din începutul mesajului ş i lipi ţ i-o apoi la sfâr ş itul acestuia. ¾ subliniaţi textul cu galben. filme). ¾ introduceţi 3 emoticons în text. melodii. imagini.

yahoo. deschideţi pagina de Internet a Institutului Eurocor. 12 Internet . 2. 3. modul de codificare a caracterelor. A doua secţiune a meniului vă oferă posibilitatea să opriţi încărcarea unei pagini de Internet sau să decideţi reîncărcarea acesteia. Prima dintre secţiunile meniului Vizualizare se referă la instalarea sau dezinstalarea unor bare în program (bare de unelte. bare laterale). Ultima secţiune vă dă posibilitatea să vizualizaţi sursa paginii sau să vizualizaţi o pagină de Internet pe tot ecranul. Meniurile programului (Modul 2) Exerciţiul 1 Realizaţi următoarele operaţiuni. bara de stare. al cuvintelor cheie marcate pe marginea paginilor. exerciţii şi întrebări de verificare. localizată la adresa www. în funcţie de necesităţile dumneavoastră. localizate în partea de jos a ferestrei programului Mozilla. meniul Vizualizare Meniul Vizualizare are patru secţiuni şi are în vedere cu precădere comenzi referitoare la interfaţa de lucru a programului. stilul paginii.Lecţie demonstrativă Chiar dacă veţi avea posibilitatea de a vă verifica cunoştinţele la Cum altfel pot fi explicate mai bine sec iunile teoretice decât cu ajufinalul modulului. am introdus torul exemplelor. A treia secţiune se referă la setările privind dimensiunile textului afişate în pagina de Internet.ro. eurocor. folosind programul Mozilla Firefox: 1. şi o modalitate de verificare pe parcurs a cunoştinţelor teoretice prin al capturilor de ecran sau al tabelelor. prin intermediul temei pentru acasă. evidenţiaţi cuvintele cu ajutorul barei de căutare. Exerciţiul 2 Accesaţi pagina de Internet a motorului de căutare Yahoo. localizată la următoarea adresă de Internet: http://www. localizaţi în această pagină unde se află cuvântul Internet şi număraţi de câte ori apare acest cuvânt în pagina respectivă.com şi încercaţi să vizualizaţi cu ajutorul comenzii „Sursă pagină” din meniul „Vizualizare” comenzile HTML folosite pentru generarea acestei pagini.

şi anume plasarea cuvântului cheie (desemnat ca element al căutării) în pagina de Internet. Un alt criteriu de căutare a unei informaţii vizează momentul actualizării paginilor de Internet. În acest sens există posibilitatea de a afişa rezultatele căutării fără a da importanţă poziţionării cuvintelor cheie în corpul paginii (opţiunea „oriunde în pagină”). o căutare a cuvintelor „Yahoo”. Un criteriu de căutare este legat de formatul fişierului care poate fi şi el ales dintr-o listă de 6 tipuri specifice de fişiere (a se vedea figura următoare). În următoarea secţiune aveţi posibilitatea să setaţi limba în care să fie exprimate fişierele ce vor fi afişate în urma căutării (presetată este opţiunea „orice limbă”. o căutare a frazei integrale: „securitatea navigării pe Internet”. Exerciţiul 9 Pe pagina de Internet Google daţi căutare avansată pentru „vulcani noroiosi”. O a doua secţiune a paginii de căutare avansată se referă la numărul de rezultate care să fie afişate pe fiecare pagină de căutări (iniţial site-ul propune 10 rezultate). Cereţi numărul maxim de link-uri şi precizaţi care este acesta. iar apoi descrieţi ce se întâmplă după ce aţi dat căutare. „Mozilla”. Puteţi rămâne pe opţiunea „Oricând” sau puteţi alege între trei variante propuse: Google oferă şi o altă opţiune importantă de căutare.Lecţie demonstrativă Operatorul logic NOT (nu) (Modul 2) Exerciţiul 8 Accesaţi motorul de căutare Google şi în secţiunea de căutare avansată încercaţi o căutare a următoarelor elemente: 1. 2. tip document Word. în română. Internet 13 . dar puteţi alege şi limba română sau orice altă limbă dintr-o listă propusă). 3. o căutare a cuvintelor „motoare de căutare” fără „Yahoo”. şi nu „Google”.

Exerciţiul 2 Realizaţi un cont pe Yahoo şi lansaţi clientul de mesaje instant Yahoo Messenger. A doua sec ţ iune de op ţ iuni importante din program se refer ă la contactele dumneavoastră. În momentul în care veţi avea mai mulţi prieteni cu care doriţi să conversaţi. Setările principale vizează modul de activare al camerei. care vă permite să intraţi în contact video cu diferiţi utilizatori.Lecţie demonstrativă Meniul Messenger (Modul 4) My Webcam şi Superwebcam Este o secţiune importantă dacă deţineţi o cameră video conectată la computerul dumneavoastră. afişaţi să apăreţi în lista utilizatorilor nu cu numele dumneavoastră. transmiţând acestora imagini video în timp real cu dumneavoastră şi purtând o conversaţie verbală în acelaşi timp. veţi avea nevoie să vă organizaţi lista de utilizatori (contacte). ci cu ID-ul de Messenger. Este foarte important să ştiţi că nu puteţi să intraţi în legătură cu cineva dacă în prealabil nu cunoaşteţi adresa de mail (de Yahoo obligatoriu) a celui cu care doriţi să intraţi în contact. Folosind o cameră video puteţi transforma practic computerul dumneavoastră în videotelefon. 14 Internet . dar şi setări legate de calitatea imaginii transmise de aceasta. veţi alege opţiunea Add a Contact şi apoi va trebui să introduceţi adresa de e-mail a celui cu care doriţi să intraţi în contact (obligatoriu va trebui să fie înregistrat pe Yahoo). 2. 3. salvaţi ca arhivă toate discuţiile pe care le aveţi cu utilizatorii. setaţi ca la fiecare intrare pe Yahoo Messenger să apăreţi invizibil. Realizaţi următoarele operaţiuni în cadrul aplicaţiei: 1. Pentru a adăuga un contact în programul Yahoo Messenger.

Lecţie demonstrativă Client IRC (Modul 4) Exerciţiul 7 Descărcaţi un program – client de IRC şi instalaţi-l pe calculatorul dumneavoastră (pentru Undernet recomandăm mIRC). Conectaţi-vă apoi la reţeaua IRC la canalul Undernet cu un nume de utilizator. 4. 3. 6. Ce reprezintă serviciul de transmitere de mesaje instant şi ce avantaje are o astfel de comunicare pe Internet? Care sunt criteriile care stau la baza alegerii unui client de mesaje instant? Care sunt principalele opţiuni ale programului Yahoo Messenger? Ce reprezintă un chat şi care este diferenţa dintre un chat public şi un chat privat? Care sunt principalele opţiuni ale Google Talk? Ce reprezintă IRC şi cum se poate face conectarea la acest tip de serviciu? În modulul următor vom discuta despre modul în care pot fi transferate fişiere pe Internet folosind protocolul FTP şi modul în care funcţionează un program de client de FTP. Internet 15 . 2. Această lecţie a încercat să vă familiarizeze şi cu alte servicii de comunicare puse la dispoziţie de Internet şi să vă arate cât de mult s-a avansat în acest domeniu. 5. Întrebări recapitulative 1.

Protocolul IMAP4 (Internet Message Access Protocol) permite. prin intermediul protocolului de transfer simplu al mesajelor de e-mail (Simple Mail Transfer Protocol – SMTP). de asemenea. accesând protocolul de transfer TCP prin portul 110. Serverele de mail folosesc adresele de mail pentru a transmite mesajele către serverul de mail destinatar. Rezumat Modul 3 3.6 3. fiind o alternativă la POP3. Poşta electronică poate fi considerată varianta modernă a variantei clasice de comunicare prin mesaje scrise (scrisori).7 16 . com). clientul şi serverul POP3 pot începe să schimbe comenzi şi răspunsuri până când conexiunea este închisă sau abandonată. Internet 3. Atunci când clientul doreşte să utilizeze serviciul POP3. office@microsoft. mesajul iniţial fiind astfel refăcut. fără a exista riscul de a „uita” un mesaj pe un calculator de pe care a fost accesat ocazional contul de e-mail. până în momentul în care utilizatorul căsuţei de mail se va conecta la aceasta şi va descărca conţinutul ei pe calculator sau va şterge pur şi simplu mesajul din căsuţa de mail.Lecţie demonstrativă Sistematizarea noţiunilor prezentate în modul o veţi găsi în secţiunea rezumat prin prezentarea în formă sintetică a ideilor principale. Alt criteriu este legat de tipul protocolului utilizat şi de interfaţa grafică prin care puteţi să administraţi căsuţa de mail.3 3. Mesajele circulă pe Internet între două căsuţe poştale. Serverul de mail iniţializează serviciul POP3. serverul POP3 trimite un mesaj de întâmpinare.2 3. localizaţi în puncte diferite ale acesteia. practic este stabilită o conexiune TCP cu serverul. cât şi de acasă. Acest protocol face ca mesajul de mail să fie stocat pe server. accesul la mesaje din foldere de mail de pe un server. care este proiectat pentru a transfera şi şterge e-mail-urile de pe server. Criteriul esenţial de alegere a unui server de mail îl constituie costul (în cazul celor gratuite acest cost nu există) şi spaţiul pe care îl oferă pentru căsuţa de mail. care la destinaţie sunt reasamblate de către serverul de mail al destinatarului. scopul IMAP este de a le stoca pe toate pe server şi să poată fi consultate atât de la birou. Când conexiunea s-a realizat. Conţinutul unei căsuţe de mail poate să difere de la un server la altul.4 3. În acel moment. Serverele dedicate oferă servicii de mail contra-cost şi sunt destinate cu precădere firmelor şi instituţiilor publice care doresc ca serverul lor de mail să aibă legătură cu denumirea companiei (de exemplu.5 3. elementele de bază fiind însă comune. Spre deosebire de POP3. Orice mesaj este divizat în pachete mai mici de date. în acelaşi mod în care circulă orice pachet de informaţii.1 Numim poştă electronică mecanismul de transmitere a mesajelor în cadrul unei reţele între doi utilizatori.

Veţi accesa opţiunea Change Skin din Messenger şi veţi alege „Indigo”: 2.Lecţie demonstrativă Pentru a verifica rezolvările dumneavoastră vă sunt de ajutor răspunsurile la exerciţiile din cadrul modulului aflate la finalul fiecărui caiet şi prezentate sub forma unor sugestii de rezolvare. Se va deschide o pagină în care veţi crea propriul dumneavoastră avatar (o imagine care vă reprezintă). Răspunsuri la exerciţii Exerciţiul 1 (Modul 4) 1. Veţi accesa opţiunea My Display Image şi veţi alege Share my Avatar şi apoi Customize. Internet 17 .

Căutaţi pe Internet informaţii despre virusul Win32. Descrieţi pe scurt operaţiunile pe care le-aţi efectuat în acest sens. c. folosind motorul de căutare Google. ce conţin acest cuvânt cheie şi doar cele care sunt în limba română. WebCrawler. 4. 6. de la locaţia indicată în curs. Memoria cache este memoria care permite iniţializarea programelor de navigare pe Internet. Programele de navigare pe Internet nu permit realizarea de setări privind conexiunea la Internet. Care dintre afirmaţiile de mai jos este adevărată: a. b.Lecţie demonstrativă Tema pentru acasă. Descrieţi pe scurt semnificaţia următoarelor elemente/concepte legate de navigarea pe Internet: a. programe de sortare de tip sorter. c. Tema pentru acasă 2 1. precum şi modalitatea sa de răspândire.A@mm şi descrieţi pe scurt efectele sale asupra sistemului dumneavoastră de calcul. b. fişierele Cookies. e. de pe Internet. Motoarele de căutare automată folosesc roboţii de căutare. hiperlegătură de tip hartă. 5. Realizaţi o căutare avansată pe Internet după cuvântul cheie „Eliade”. Hiperlegăturile nu se pot face faţă de o imagine plasată în pagina de Internet. regăsită la finalul fiecărui modul. Explicaţi pe scurt paşii care trebuie urmaţi pentru a seta ca pagină de start (home page) pagina Institutului Eurocor în cazul acestui program. ´n căutarea avansată a motorului de căutare Google se poate alege o sortare a paginilor după data vizualizării lor de utilizator. 2.Nimda. Cum se realizează pe Internet căutarea avansată a cuvântului „maşini”. folosind conectorii logici învăţaţi? Internet 18 . d. Setaţi ca motorul să afişeze doar paginile de tip doc. d. permite verificarea cunoştinţelor dobândite după parcurgerea materialului de studiu. care să nu includă „Dacia Logan” şi nici „Daweoo”. 3. Instalaţi pe calculatorul dumneavoastră aplicaţia Mozilla Firefox.

Dicţionar de specialitate avatar – imagine care este afişată în momentul în care folosiţi un program-client de mesaje instant – mesaje instant care pot fi transmise prin intermediul unui program specializat şi cu ajutorul Internetului – un chat specializat pe diferite teme şi organizat în camere de discuţii care poate fi accesat cu ajutorul unui programclient – opţiuni care pot fi setate în programele pentru mesaje instant care asigur ă confiden ţ ialitatea informa ţ iilor personale – interfaţa cu care operează un program-client de mesaje instant – setări care vă dau posibilitatea să apăreţi offline (deconectaţi). deşi dumneavoastră sunteţi conectat la un program-client de mesaje instant (evitaţi astfel să fiţi deranjaţi inutil) – serviciul prin care puteţi să apelaţi un telefon mobil folosind căştile şi microfonul conectate la computerul dumneavoastră şi un program-client pentru mesaje instant – camera video care poate fi conectată la un computer în vederea transmiterii în timp real de imagini cu dumneavoastră instant Message (Inter Relay Chat) IRC privacy Options skin stealth settings VoIP webcam Internet 19 .Lecţie demonstrativă Fiecare ocupaţie are jargonul său fără de care membrii aceleiaşi „caste” nu s-ar putea înţelege. Vă facilităm integrarea în mediul IT prin intermediul dicţionarului de specialitate.

Sperăm că materialul prezentat v-a convins de accesabilitatea şi atractivitatea cursului nostru. Vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR.225. Acesta se trimite spre verificare profesorului personal. 021/33.ro Internet 20 . www. Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.Lecţie demonstrativă Conţinutul temei pentru acasă se regăseşte integral şi pe formularul de temă. înscriindu-vă la cursul de INTERNET! tel.eurocor. din care vă prezentăm un fragment.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful