You are on page 1of 6

eman Anid

Sve vea potreba ljudi za neprekidnim komuniciranjem s okolinom, dovela je do ekspanzije pokretnih mobilnih mrea i njihovih usluga. Razlog takve ekspanzije je injenica da su mobilne usluge postale pristupane svim ljudima i da su cijene usluga sve nie i nie zbog masovne upotrebe. Poto su zahtjevi korisnika sve vei, usluge koje pruaju mobilne mree su sve zahtjevnije. Zbog toga dolazi do evolucije 3. generacije mobilnih mrea i nastanka HSDPA tehnologije, koja prua impresivnije performance.

Ubrzani razvoj analogne celularne tehnologije poeo je 1980. godine, a poto je svaka zemlja razvijala svoj zasebni sustav, sustavi su bili nekompatibilni. Poetkom 1982. godine odrana je konferencija Europskih pota i telekomnikacijske uprave (CEPT - Conference of

European Post and Telecommunications Administrations) koja je imala zadatak razviti

digitalni mobilni sustav. Taj sustav trebao je podravati sljedee kriterije: meunarodni roaming otvoreno suelje izmeu mrenih elemenata bolju kvalitetu telefonije i odreene ISDN funkcionalnosti

To je standard za beinu komunikaciju, koji omoguava slanje i primanje informacije pokretnom mreom, koristei velike brzine. Standardiziran je u Europskom institutu za telekomunikacijske standarde - ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 2000. godine. Jednako je uinkovit za male snopove podataka (e-mail, web-browsing), kao i za ogromne koliine podataka. Spada u tzv. 2.5G generaciju, koja oznaava vaan iskorak iz druge u treu generaciju mobilnih ureaja. GPRS je ustvari dodatak, koji omoguava komunikaciju komutacijom paketa (packet switching) u GSM (Global System for Mobile Communications) sustavima, baziranima na vremenskom multipleksu - TDMA-u (Time Division Multiple Access). GPRS rezervira radio resurse samo onda kada poiljaoc ima podatke za poslati, inae frekvencije ostaju slobodne za koritenje od strane drugih korisnika.

Kako zahtjevi i oekivanja korisnika i operatera stalno rastu, tako e se i tehnologije razvijati. Bolje perfotmanse bi omoguile poveanje brzine prijenosa, poboljano pruanje usluge i manje trokove za korisnike i operatera. Evoluciju tehnologije potiu korisnici koji zahtjevaju vee mogunosti sustava. Kroz seminar smo pokazali nekoliko standarda za prijenos podataka od najstarijih (GSM) do najnovijih (HSDPA). HSDPA je svojim brzinama nadmaio sve standarde 2. i 3. generacije mobilnih komunikacija, a svojim performansama se pribliio xDSL tehnologijama. HSDPA tehnologija se nalazi izmeu 3. i 4. generacije mobilnih sustava, pa se razvojem HSDPA tehnologije polako poeli pribilavati 4. generaciji mobilnih sustava koji e svojim preformansama jo vie poboljati kvalitetu mobilnih usluga (vee brzine prijenosa podataka, smanjeno vrijeme ekanja, vei kapacitet mree, smanjenj trokova i krae vrijeme uspostave veze).