FAS 128 Earnings per Share Exemplul 1 Se cunosc următoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31.12.

N: -Profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m. -Impozit pe profitul: 30.000.000 u.m. - Interese minoritare: 5.000.000 u.m. Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.000.000 u.m. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.000.000 u.m. La începutul exerciţiului N, existau în circulaţie 9.000 de acţiuni ordinare. La 30 septembrie N, au fost emise încă 4.000 de acţiuni ordinare. Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază. Exemplul 1 (continuare) Fie societatea din exemplul precedent. Presupunem că, în exerciţiul N1, ea a publicat un rezultat pe acţiune de 5.100 u.m. Numărul de acţiuni ordinare în circulaţie a fost de 9.000. Să se asigure comparabilitatea informaţiilor. Exemplul 2 În exerciţiul N-1 au fost emise 10.000 de obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000 u.m., iar dobânda nominală de 10%. La data emisiunii obligaţiunilor, s-a stabilit că până pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligaţiuni pot fi convertite în 105 acţiuni. La începutul exerciţiului N, societatea avea în circulaţie 100.000 de acţiuni ordinare. Până la închiderea exerciţiului N nu au avut loc conversii de obligaţiuni în acţiuni. Rezultatul net al exerciţiului N aferent acţiunilor ordinare a fost de 300.000.000 u.m. Cota de impozit pe profit 16%.Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat. Exemplul 3 : Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X, în exerciţiul N : - rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare : 1.200.000 u.m. - număr mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie : 500.000 acţiuni - valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 20 u.m. - în N-1 au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 100.000 de acţiuni ordinare la un preţ unitar de 15 u.m. Durata de exercitare a opţiunilor: 4 ani. În N-1 şi N nu s-au exercitat opţiuni. Să se calculeze rezultatul pe acţiune diluat. Exemplul 4: Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X, în exerciţiul N : - rezultatul net al perioadei aferent acţiunilor ordinare : 20.000.000 u.m. - număr mediu ponderat de acţiuni ordinare în circulaţie : 4.000.000 acţiuni - valoarea justă medie a unei acţiuni în N: 150 u.m.
1

m.000. au fost emise warrant-uri pentru cumpărarea a 1. existau în circulaţie 6. În N-1 şi N. Să se calculeze rezultatul pe acţiune diluat. la cererea deţinătorului.600. Durata de viaţă a obligaţiunilor este de 20 de ani. Pe 1 aprilie N. În N-1 şi N. au fost emise 1.m.la 1 iulie N-1. 2 ..la începutul trimestrului al doilea al exerciţiului N-1.000. şi rata dobânzii 5%.000 u. la cererea deţinătorului. fiecare având dreptul la dividende de 8 u.05 u.200. 1. dar pe 1 iunie N.000 u.preţul mediu pe piaţă al acţiunilor ordinare în N (valoarea justă) a fost 68 u.m. . Dobânda se plăteşte de două ori pe an: pe 31 octombrie şi pe 30 aprilie. fiecare obligaţiune este convertibilă în 20 de acţiuni ordinare. . Exemplul 5 Se cunosc următoarele informaţii privind societatea X în exerciţiul N: . Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat. nu s-au exercitat opţiuni.000 de obligaţiuni cu valoare nominală 1. . .000. Dividendul trimestrial pe fiecare acţiune preferenţială convertibilă este 0.600. nu s-a realizat nici o conversie. toate obligaţiunile sunt convertite în acţiuni.000 de acţiuni ordinare la un preţ unitar de 55 u. .cota de impozit în N: 40%. Fiecare obligaţiune este convertibilă în 20 de acţiuni ordinare. . au fost emise 200. într-o acţiune ordinară. au fost emise 1. Până la închiderea exerciţiului N. pe data de 28 februarie N.000 de acţiuni preferenţiale au fost convertite în acţiuni ordinare.000 acţiuni ordinare sub formă de aport în numerar.în N-1.m.000 u.. Perioada în care se poate exercita warrantul este de 5 ani.m. O acţiune preferenţială este convertibilă în două acţiuni ordinare.000 acţiuni preferenţiale convertibile.m.la 1 ianuarie N.în N-1. Toate warrant-urile în circulaţie au fost exercitate pe 1 septembrie N.în N-1. În contractul de emisiune a împrumutului se precizează că. s-au emis 200.000 de obligaţiuni cu valoare nominală 1.000 acţiuni ordinare.m. plătibil la sfârşitul fiecărui trimestru. au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 200. Durata de exercitare a opţiunilor 10 ani. s-au emis 20. . În exerciţiul N-1 nu s-a realizat nici o conversie. Fiecare acţiune preferenţială este convertibilă.500.la 1 ianuarie N-1.la începutul exerciţiului N. cota de impozit: 40%. .000 acţiuni preferenţiale.000 de acţiuni ordinare la un preţ unitar de 120 u.m.rezultatul contabil după impozitare în N: 19. . şi rata dobânzii 4%.m. nu s-au exercitat opţiuni. au fost emise opţiuni pentru cumpărarea a 2.000 de acţiuni ordinare la un preţ unitar de 60 u.