RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 1 TEMA/TAJUK Orientasi Pengenalan Sukatan Pelajaran - Minggu Suaikenal -Pembahagian

kelas mengikut aliran dan matapelajaran. HASIL PEMBELAJARAN Diharapkan pelajar dapat:1. Mengenalpasti secara mendalam sejarah perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. 2. Memahamikedudukan negara sebagai sebahagian daripada peradapan dunia. 3. Memperlihatkan kemahiran menganalisis, mensintesis, menilai fakta secara dan kritis. 4. Mempinyai minat terhadap sejarah sebagai satu disiplin. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI Penerangan KBKK Mendengar Memahami Menguasai fakta. UNSUR PATRIOTISME Pelajar bertanggungjawa b dalam pembinaan bangsa dan negara. BBM

2-3

BAB 1. TAMADUN AWAL MANUSIA. 1.1. Pengenalan 1.2. Makna Tamadun 1.3. Ciri-ciri Tamadun 1.4. Proses pembentukan tamadun i. Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho Proses

Memahami pembentukan tamadun awal manusia. Aras 1 1.1 Menerangkan konsep tamadun 1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun 1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir , Indus dan Hwang Ho. Aras 2 2.1 Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. Aras 3

Prasejarah Arkeologi Nomad Tamadun Polytheistic Raja Monarki Teokrasi Mutlak

Membina garis masa. Tamadun awal dunia. Kajian gambar. Pyramid, Tembok Besar China. Melabel peta: Lokasi tamadun awal pada peta (Mesir, Sumeria, Indus, dan Hwang Ho)

Mencirikan Menjelaskan Membanding & membezakan Menilai Membuat urutan Mengumpul & mengelaskan

Kepimpinan berwibawa. * Bersikap kepimpinan cemerlang Masyarakat berorganisasi. * Bersatu dalam organisasi. Berinovatif dalam perancangan. * bersikap kreatif dan inovatif.

Peta Gambar Buku teks

ms 1 / 28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG ii. iii. TEMA/TAJUK Ciri-ciri Sumbangan HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM

4-5

BAB 2. PENINGKATAN TAMADUN 2.1. Pengenalan 2.2. Latar belakang Tamadun 2.3. Aspek peningkatan tamadun (Yunani,Rom, India dan China) 2.4. Sumbangan tamadun - Yunani - Rom - India - China

Menganalisis peningkatan tamadun dan sumbangannya. Dinasti Aras 1 1.1 Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani. 1.2 Menyenaraikan sumbangan tamadun India, China, Ron dan Yunani. Aras 2 2.1 Membandingkan aspek peningkatan tamadun Rom dan Yunani. 2.2 Mengklasifikasikan sumbangan setiap tamadun. Aras 3 3.1 Membandingkan system demokrasi Yunani dengan system demokrasi Malaysia hari ini. 3.2 Menjelaskan ciri-ciri pemimpin berwibawa. Demokrasi Republik Colosseum

Melabel peta: Lokasi tamadun Yunani, China, Rom dan India. Pengurusan grafik: Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal. Sumbangan peningkatan tamadun India, China, Rom dan Yunani.

Menerangkan Membanding & membezakan Mengumpulkan Mengelaskan Melabel peta

Kemakmuran dan kegemilangan negara. * bersama membina kegemilangan negara. Keharmonian dan kesejahteraan . * patuh kepada peraturan dan undang-undang. Kejituan idea membentuk negara. * boleh menjana idea.

Buku teks Carta Peta minda

ms 2 / 28

Kemunculan agama dan ajaran utama dunia. 2. KBKK Menganalisa Mengenalpasti idea utama Mengumpul & mengelaskan UNSUR PATRIOTISME Kepatuhan kepada Tuhan. Aras 1 1. Ajaran • Confucianisme • Taoisme HASIL PEMBELAJARAN Memahami kemunculan perkembangan agama dan ajaran utama dunia.Hindu • Buddha • Kristian • Islam ii. Melabel peta: Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama dunia. * taat kepada Tuhan.2 Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia. Agama .1 Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan.1 Menyetakan pengertia agama dan ajaran. BBM Peta Buku teks Grafik 7 CUTI TAHUN BARU CINA (9-17/2/2013) ms 3 / 28 . Aras 2 2.2 Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia.1 Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia. 1.3 Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia. 1. KONSEP/ ISTILAH Agama Ajaran Kepercayaan AKTIVITI Melabel peta: Kemunculan agama dan ajaran utama dunia.5. Pengurusan grafik: Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia. i.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 6 TEMA/TAJUK 2. Aras 3 3. Kajian teks: Sejarah kemunculan agama dan ajaran utama dunia.

KONSEP/ ISTILAH Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim AKTIVITI Perbincangan: Ciri-ciri kerajaan agrarian. Angkor watt. Grafik Gambar KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Pemerintahan Pentadbiran • ii. Pelabuhan. Aras 2 2.1 Menghubungkaitkan kedudukan geografi kerajaan agrarian kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi. 1. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 8 BAB 3.1 Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. Kerajaan maritim (Kerajaan Srivijaya) • • Perdagangan Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut Ahli pelayaran Peranan pelabuhan awal • • Keunggulan ms 4 / 28 .2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara.1 Membandingkan kerajaan agraria dengan kerajaan maritim. 1. Melabelkan peta Menerangkan Mencirikan Membanding dan membezakan Menyampaikan maklumat Menghubungkaitkan Kepimpinan berwibawa membentuk kedaulatan negara.2. Aras 1 1. Pengurusan grafik: Mebandingkan kerajaan agrarian dan maritime. Peta Berbangga degan aset negara.1. Perbincangan: kumpulan: contoh kerajaan amritim dan kerajaan agrarian. * bersikap kepimpinan cemerlang. Pengenalan 3.2 Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan agraria. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awal i. Aras 3 3. Kajian gambar: Candi Borobudur.Kerajaan Agraria (Kerajaan Angkor) • Pertanian sara diri • Mengumpul hasil hutan Perdagangan TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami perkembangan kerajaan awal di Asia Tenggara. Melabel peta: Pusat pentadbiran kerajaan maritime dan agrarian. TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 3.2 Membincangkan aspek saling bergantung antara kerajaan agrarian dankerajaan maritim. 3. sawah padi.3 Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan maritim. * memanafaatkan kurniaan Tuhan.

2.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian. Kesenian dan kesusasteraan. Aras 3 3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 9 3. 10 UJIAN SELARAS 1 4-8/3/2013 KONSEP/ ISTILAH Orde Kosmos Devaraja Menyenaraikan Buku teks Kesenian Monumen Candi Kesusasteraan Stupa Dharma Melabel peta: Pusat pentadbiran kerajaan maritime dan agrarian. Pengaruh agama Hindu dan Buddha. Sistem pemerintahan dan pentadbiran • Institusi beraja TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Memberi pandangan AKTIVITI Kajian gambar: Monumen Angkor Watt. • • pembinaan candi Kepentingan bahasa Sanskrit Peta ms 5 / 28 . 1.3. Candi Borobudur.1 Mewajarkan monument perlu dikekalkan sebagai khazanah negara.1 Menghuraikan pengaruh Hindu –Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran.2 Menyatakan ciri-ciri HinduBuddha dalam Kerajaan awal di Asia Tenggara.1 Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Kajian buku teks: Pengaruh agama hindu dan Buddha dalam system pentadbiran. * menghargai dan memelihara warisan bangsa BBM Gambar ii. KBKK Menjelaskan Membuat inferens UNSUR PATRIOTISME warisan bangsa. Aras 2 2. i. Aras 1 1.

Aras 1 1. . Mengkaji carta: Salasilah Nabi Muhammad SAW.1 Menerangkan maksud jahiliyah. KBKK Menyenaraikan Mencirikan Menjelaskan Bercerita: Kelahiran nabi Muhammad SAW dan sifat keperibadian baginda. Mengumpul dan mengelaskan Membuat urutan Menyusun maklumat Rasul Buku teks . 1. Masyarakat Arab Jahiliah.Ciri-ciri dari aspek sosial nilai-nilai hidup.1 Menghuraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 3 3. Aras 2 2. 1. Kerasulan Nabi Muhammad 4. BBM Peta minda Asabiyah Aras 1 1.W. Kehidupan Nabi Muhammad S.3.A.W. Bahan cetak Kabilah Al amin Wahyu Dakwah Carta 12 4. 4. Penyebaran Islam di Makkah Memahami perkembangan Islam di Makkah.1 Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada system kabilah.2 Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad S.A.1 Menjelaskan keperibadian ms 6 / 28 Nabi Kajian Teks: Penyebaran Islam di Makkah Ayat Al-Alaq. TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami masyarakat Arab Jahiliyah KONSEP/ ISTILAH Jahiliah AKTIVITI Perbincangan: Ciri-ciri masyarakat jahiliyah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 11 BAB 4.2.5.2 Menyenaraikan ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 2 2. sebelum dilantik menjadi Rasul 4.1 Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad S. UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan agung untuk kesejahteraan ummah. sehinggan dilantik menjadi Rasul.3 Menyatakan cara penyebaran Islam di Makkah. * mencontohi pemimpin agung.A.4. KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH.W. 1. organisasi politik dan kepercayaan agama. Pengenalan 4.1.

Perbincangan: Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. Reaksi masyarakat Arab. 2.1 Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah al Alaq 3. Aras 2 2. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME Kecekalan menegakkan kebenaran * berpegang teguh kepada nilai sejagat. Buku teks Menghurai Menghubungkait Memberi sebab Bahan edaran ms 7 / 28 .6.2 Menjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. W.1 Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah. 3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Nabi Muhammad S. BBM 13 4. Memahami reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam Aras 1 1. 2.2 Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah Aras 3 3.1 Menghuraikan reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam.2 Menjana idea agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sejak Nabi adam AS.A. .3 Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam.Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah.

2. 1. Hijrah • Konsep • Sebab • Kepentingan Memahami peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan kesannya. . Aras 2 2. * hidup bersatu padu.1.2 Menerangkan maksud hijrah dalam Islam 1. Peta minda Peta grafik Hijrah Muhajirin Ansar Orientalis ms 8 / 28 .1 Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Peta Minda: Sebab penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 3. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23-31/3/2013) 1416 BAB 5. Kajian Peta Semenanjung Tanah Arab: Hijrah Nabi Muhammad SAW. Pengenalan 5. KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 5.Kepentingan 5. 1.3.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua. Mencirikan Membuat urutan Menerangkan sebab Menjana idea Penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara. Aras 1 1.3 Menyenaraikan sebab-sebab nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.1 Menghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. Pengurusan Grafik: Mengklasifikasikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam.4 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah dalam sejarah Islam.

 mendaulatkan perlembagaa n kita. 2. 1. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN dan kedua.Kepentingan 5. Penyebaran Islam -Mempertahankan maruah dan hak.1 Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah.1 Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah. Buku teks Memahami kepentingan Piagam Madinah. 3. Aras 2 2. 1.3 Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah.2 Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah. Aras 1 1.2 Menyatakan kepentingan Piagam Madinah. 5. Aras 3 3.2 Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah 2. 2.2 Merasionalkan konsep hijrah dalam kehidupan masa kini.1 Membuat justifikasi pendapat orientaslis yang mengtakrifkan hijrah sebagai melarikan diri. Piagam Madinah .3 Menghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam. Membandingkan Keluhuran perlembagaan kita.4.3 Menghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad Piagam/ sahifah Kajian teks: Kandungan Piagam Madinah Mengumpul maklumat Menyampaikan maklumat Baiah Menjelaskan Pengurusan grafik: Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Grafik ms 9 / 28 .5.Kandungan .

1.Pembukaan semula Kota Makkah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SAW Aras 3 3. Aras 1 1. Perjanjian Hudaibiah.1 menjana idea kepentingan pembukaan semula Kota Makkah. Peta minda: Kepentingan perjanjian Hudaibiyah.1 Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. 3.1 Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula Kota Makkah.6. Menjelaskan Menghubungkaitkan Menjana idea KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Peta minda ms 10 / 28 . .1 Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum.2 Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang. Memahami kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dan pembukaan semula Kota Makkah 5. Aras 2 2. Aras 3 3.3 Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam. 3.Kepentingan .2 Menyatakan proses pembukaan Kota Makkah.

3. 1. Aras 2 2.4 Menyatakan tugas khalifah.1. AKTIVITI Perbincangan: Syarat kelayakan khalifah. 6. Aras 3 3.5 Menyenaraikan sumbangan setiap khalifah al rasyidin. Memahami latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyyah. 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 17 19 BAB 6. Pengenalan 6. 1. Zaman Khalifah alRasyidin i. Latar belakang.1 Mewajarkan kepentingan musyawarah. Kerajaan Bani Umaiyyah i. KBKK Menjelaskan Membuat urutan Membanding dan membezakan Mengumpul dan mengelaskan UNSUR PATRIOTISME Kepimpinan berwibawa menjamin kedaulatan negara.1 Menyatakan maksud khalifah. PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM & SUMBANGANNYA 6. 1. Kecemerlangan tamadun Islam menyinari dunia * memanfaatkan kecemerlangan tamadun Islam. Sumbangan Khalifah AlRasyidin. Aras 1 1. Sumbangsaran: Cara pemilihan dan perlantikan khalifah. . syura. BBM Carta aliran Peta Minda iii.2.1 Menyatakan latar belakang ms 11 / 28 KONSEP/ ISTILAH Khalifah Baiah Murtad Syura Wali Gabenor Membina carta aliran: Khalifah-khalifah alrasyidin mengikut kronologi.2 Menghuraikan sumbangan khalifah-khalifah al-rasyidin. Bani Abbasiyah dan Turki uthmaniah serta sumbangannya Aras 1 1. Syarat dan cara pemilihan khalifah TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami system pemerintahan Khalifah al – Rasyidin. baiah kea rah pemantapan pemerintahan masa kini.2 Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah. Konsep Khalifah ii. * bersikap pemimpin cemerlang.3 Menyatakan cara pemilihan dan perlantikan khalifah.1 Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah al – rasyidin 2.

Bani abbasiyah. Latarbelakang ii.4. Bani abbasiyah dan Turki Uthmaniah. Membina Garis Masa: Perkembangan Kerajaan Islam. Aras 3 3. ii.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG ii.5. * berupaya menerapkan pembaharuan Keunggulan ilmu membina kgemilangan negara. Peta Grafik Peta minda Carta 6. * membuat perancangan yang bijak.2 Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah. Aras 2 2. TEMA/TAJUK Sumbangan HASIL PEMBELAJARAN pembentukan kerajaan Bani Umaiyah. Faktor penyebaran Islam ke Eropah.dan Turki Uthmaniah. dan Turki Uthmaniah dari segi politik. 1. * membudayakan ilmu. Menjelaskan Menyenarai Memilih Menghurai Menghubungkaitkan 6. i. i. Latarbelakang Sumbangan Kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara. Sistem Warisan Pengurusan Grafik: Membandingkan sumbanga kerajaan-kerajaan Islam. 1. Sumbangan iii. Melakar peta: Kawasan Kerajaan bani Umaiyah. Kharaj Revolusi ms 12 / 28 . Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan barat.3 Menyatakan factor yangmembolehkan kerajaan Turki uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Bani Abbasiyah. 2.1 Mengklasifikasikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah. ekonomi dan sosial. Kerajaan Bani Abassiyah. Kerajaan Turki Uthmaniah.2 Menghuraikan faktor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniah menyebarkan Islam ke Eropah. Monarki Baitulmal KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Syiah Kajian Peta: Khawarij Empayar Islam Kerajaan Turki Uthmaniyah.1 Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaankerajaan Islam seperti Bani Umaiyah.

2 Menyatakan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.6.1 Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dubia. • n • • an • • an ii. Aras 2 2. i.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Peta Buku teks Empayar • Perluasan empayar • Perkembangan Intelek • Kesenian dan kesusasteraan Bait al Hikmah Asimilasi Teori ms 13 / 28 . Aras 3 3. * membudayakan ilmu. 1.1 Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam. 2.2 Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. Menjelaskan Menghurai Menganalisis Intergrasi budaya memperkayakan warisan negara. 6. 1. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Mujedars Yena Cheri/ Janissari Intelek Kajian peta dan kajian teks: Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.3 Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.1 Menganalisis dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain di dunia saling mempengaruhi. Kesan Pusat Pengajian Peperang Diplomatik Kebudaya Cara Perniagaa Aras 1 1. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara. Menjelas Menghurai Mengumpul dan mengelaskan Kepercayaan kepada Tuhan. 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 2021 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (13-23/5/2013) 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/5-9/6/2013) Memahami kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Teori dan bukti • • • Kedatangan Islam dari Arab. Kedatangan Islam dari China Kedatangan Islam Sinar dan ms 14 / 28 . Peta Grafik Sufi BAB 7. Aras 3 3.1 Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam Ke Asia Tenggara. i. Kesediaan menerima perubahan. ISLAM DI ASIA TENGGARA 7.1 Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Pengurusan Grafik: Membandingkan teori kedatangan Islam. * taat kepada Tuhan. * bijaksana dan berhemah dalam tindakan.2. Aras 1 1.2 Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara.1 Membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan. Mubaligh Inskripsi Kajian peta: Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Aras 2 2.1. Kedatangan Islam di Asia Tenggara. Pengenalan 7.

ms 15 / 28 . Memahami pengaruh Islam di Asia Tenggara. * tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan. Peta minda 7. * menghormati pemimpin negara. 2.2 2.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. Aras 2 2. * mematuhi peraturan dan undang-undang.1 Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara. Grafik Menjelaskan Menyenarai Menilai Bertanggungjawab menjamin keharmoian. Perbincangan Kumpulan: Kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara. 1.1 Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam. KBKK Menyenarai Menerangkan Menjana idea Sumbangsaran: Kesan-kesan penyebaran Islam ke Asia Tenggara.3. Kelahiran kerajaan Islam Peranan mubaligh Pusat kebudayaan Keistimewaan agama Islam Wali Pesantren Pondok Jihad Zakat Ulama Tok guru Mudir Daulah Kajian Risalah: Pengaruh Islam dalam system kewangan. HASIL PEMBELAJARAN Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perdagangan Perkahwinan Pengislaman rajaraja dan golongan bangsawan. Aras 1 1.4.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 23 TEMA/TAJUK dari India. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. BBM Peta minda 7. • • • 24 • • • • Cara dan penerimaan. Aspek pemerintahan dan pentadbiran. i. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI Membina peta minda: Cara penyebaran Islam. Aras 3 3. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aras 2 2.1 Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pengurusan Grafik: Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara. UNSUR PATRIOTISME kemasyhuran tamadun Islam di negara kita.2 Menyenaraikan Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Aras 1 1.3 Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang Kesultanan Mufti i.

Menjelaskan Menghurai Menjana idea Menganalisis Membuat inferens Sistem pendidikan agama warisan bangsa kita. 1. mahkamah syariah. Lawatan: Sekolah pondok. Kemapanan system ekonomi negara. Aras 1 1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK ii. * bekerjasama memakmurkan negara. Kesan kedatangan Islam terhadap politik i.1 Menyatakan pengaruh Islam dalam system pemerintahan dan pentadbiran. * memanfaatkan penggunaan tulisan jawi. Aras 3 3. BAB 8. Pengenalan 8.1. Aspek sosial iii. PEMBAHARUAN & PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT 8. Pemerintahan dan pentadbiran. Aspek ekonomi HASIL PEMBELAJARAN pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara. 2. Aras 3 3. Institusi Kesultanan Aras 2 2. ms 16 / 28 .1 Menghuraikan pengaruh Islam dalam system pemerintahan dan pentadbiran. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 25 Memahami perubahan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan.1 Mengkaji sumbangan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara.1 Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang- AmirulMukminin Sultan Naubah Syariah Kanun Perbincangan kumpulan: Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia. Fungsi istana dahulu dan sekarang.2. * menghargai system pendidikan negara. Carta Peta minda Kadi Membina carta perbandingan.2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undang-undang Tidak bertulis (Hukum Adat) dan Undang-undang Bertulis.2 Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan.

. Mahkamah Syariah. Undang-undang laut melaka. Sosiobudaya i. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 26 • Keyakinan diri membuat pembaharuan. sekolah Pondok. Gaya hidup. Kajian risalah: System kewangan Islam. Pendidikan Kesenian iii. • TEMA/TAJUK Konsep sultan Konsep daulah Perundangan Undang-undang tidak bertulis /Hukum Adat (Adat Temenggung dan Adat Perpatih) Undang-undang Bertulis ( Hukum kanun melaka.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG • • ii.1 Menyatakan pengaruh islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. 3.2 Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi. * peka dengan wawasan negara. iv. 2. ms 17 / 28 Menjelaskan Mengumpul dan mengelaskan maklumat HASIL PEMBELAJARAN undang negara. * sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan. Melengkapkan jadual: Undang-undang Tidak Bertulis (Hukum Adat). Aras 1 1.2 Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam Madrasah Lawatan: Muzium Kesenian Islam. Grafik Peta minda Sekolah pondok Feudal Zaman gelap 8. Bahasa dan kesusasteraan. Undang-undang 99 Perak) Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.1 Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya dan ekonomi.1 Menjelaskan dengan contoh penerusan system pendidikan agama islam sehingga masa kini. Aras 3 3.3. Semangat inkuiri untuk kecemerlangan diri. Undang-undang Bertulis. Pengurusan Grafik: Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam sosiobudaya dan ekonomi. Aras 2 2. ii.

Kajian Teks: Kesan Renaissance dan Reformation.1.2 Menghubungkaitkan unsurRenaissance Inkuiri Humanisme Reformation Gelap Pengurusan grafik: Membandingkan ciri-ciri masyarakat Eropah Zaman Feudal dengan Zaman Renaissance. ii.2 Menyatakan perubahanperubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas Zaman Gelap. 1.4. Aras 3 3. PERKEMBANGAN DI EROPAH.3 Menyatakan maksud Renaissance dan Reformation. Carta Grafik Buku teks BAB 9. 27 Matawang.2 Menjelaskan kesan-kesan Renaissance dan Reformation.1 Menghuraikan perubahanperubahan yang berlaku selepas zaman. Percukaian. i. 1. 1. Membina carta: Struktur masyarakat feudal. Pengenalan 9. Mengiktisarkan perkembangan di Eropah. 9.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK 8. * menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara HASIL PEMBELAJARAN memartabatkan identity negara. Ciri-ciri Pengertia Renaissance Pengurusan grafik: ms 18 / 28 . Menyusun mengikut keutamaan Menjelaskan Menghuraikan Menghubungkaitkan Kegigihan dan keberanian bangsa. 3. Perubahan masyarakat dan budaya Eropah. Aras 2 2. Zaman Gelap • n • ii.1 Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap. Aras 1 1.4 Menyatakan kesan-kesan Renaisance dan Reformation. 2. Sumbangsaran: Perkembangan ilmu masa kini.2. Perdagangan. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM iii. Ekonomi i.1 merumuskan sikap sanggup menerima perubahan kea rah kemajuan.

ekonomi dan sosial. ekonomi dan Penjelajahan Menganalisa Menjelaskan Menghubungkaitkan Melabel peta Peta Peta minda Grafik 9.3.2 Mengklasifikasikan kesankesan penjelajahan kuasakuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik.3 Menyatakan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat.1 Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI Membandingkan system feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional Melakar peta: Arah laluan penjelajahan. • • Sebab Kesan ms 19 / 28 .2 Melakarkan laluan penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Penerokaan Pengurusan grafik: Mengklasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik. Sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Reformation • • Pengertian Kesan Memahami perkembangan penjelajahan dan penerokaan. Penjelajahan dan penerokaan i. 1. KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 28 iii.3 Membandingkan system feudal di eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional. 1. Aras 1 1. 1. 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG • • TEMA/TAJUK Pengertian Kesan (Perubahan dalam idea dan institusi politik. Peta Minda. Aras 2 2. system ekonomi dan sikap terhadap ilmu) HASIL PEMBELAJARAN unsur renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini.4 Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat. 3.1 Menjelaskan sebab-sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat. Penemuan jalan laut dan dunia baru.

Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 3 3. i.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN sosial.4. 29 Memahami perkembangan Revolusi Pertanian dan revolusi Perindustrian dan kesannya ke atas Asia Tenggara.2 Mengklasifikasikan kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM Kreatif dan inovatif untuk pembangunan negara. Projek: Menghasilkan buku skrap. Aras 1 1.1 Menghuraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. 2.2 Menyatakan kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 2 2. • Pemilikan tanah persendirian • Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian. Pengurusan Grfaik. 1. Perkembangan bidang pertanian. Mengantarabangs akan produk negara. * sentiasa bersikap kreatif dan inovatif.1 Menyenaraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.1 Membahaskan Menyenarai Menghurai Mengklasifikasi Mengumpul dan mengelaskan Menjana idea Grafik Peta mnda Buku skrap Pengkhususan Pengeluaran Ladang ms 20 / 28 . Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Hasil ciptaan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Aras 3 3. 9.1 Menghubungkait semangat kental penjelajahan dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan “Malaysia Boleh” . Revolusi Perbincangan kumpulan: Kesan revolusi Pertanian dan Perindustrian kea tad Asia Tenggara. * sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja. * berusaha menghasilkan produk berkualiti .

HASIL PEMBELAJARAN perkembangan ciptaan baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. 2. • Pengkhususan pengeluaran • Penggunaan teknologi iii. Sketsa: Faktor kedatangan imperialis. Imperialisme .3 Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia. * bersedia mempertahankan kedaulatan negara. Menjelaskan Mengklasifikasi Menjustifikasi Menilai Grafik ms 21 / 28 Video Bersemangat patriotic. Peta • Penjajahan • • 9. Perkembangan dalam bidang industri.1 Menjelaskan dengan contoh. 30 • Pertanian sebagai punca ekonomi Peningkatan perdagangan antarabangsa Kemajuan bidang pengangkutan Kemunculan golongan buruh dan majikan Memahami perkembangan imperialisme Barat di Asia Tenggara.2 Menyatakan factor-faktor imperialisme Barat ke Asia . Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. 1.5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG • TEMA/TAJUK Pertanian Komersial.2 Mengklasifikasikan kesankesan imperialisme Barat ke Imperialis Melabel peta: Kawasan jajahan Imperialis Barat. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM ii. * memperkasakan jati diri. Aras 2 2.1 Menyatakan maksud imperialisme 1. Menonton Filem: “Tun Fatimah” Colonial Pengurusan Grafik. Aras 1 1. mengklasifikasikan kesan-kesan imperialism e ke Asia Tenggara. factor imperialisme Barat ke Asia. • Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan.

Menjelskan Membanding dan membezakan Mencirikan Khazanah negara kebangaan bersama. Kesan Aras 3 3.1 Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialisme Barat. Grafik Keberanian mengambil risiko. UJIAN SELARAS 2 Aras 1 1. Peta minda CUTI HARI RAYA & CUTI PERTENGAHAN System kangcu Membina peta Menghubung- ms 22 / 28 .1 Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. * memanafaatkan kekayaan negara.2 Menyenaraikan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Faktor iii.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK i. * berupaya menangani risiko. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 31 29/7-2/8/2013 32 33 Memahami kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Pengertian ii.2 Menjustifikasikan pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai beban orang putih dan “Tugas menyebarkan tamadun” HASIL PEMBELAJARAN atas Asia. 3. Sara diri Komersial Dwi0ekonomi Pengurusan grafik: Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. 1.

Ekonomi tradisional Ciri-ciri Membina carta aliran: Cara kemasukan imigran Cina dan India.3 Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan.2. 2. iv.1 Menjelaskan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Aras 3 3. Kajian teks: Institusi kewangan dan insuran serta peranannya. 10.4 Menyenaraikan jenis pertanian dagangan. 1.5 Menjelaskan cara kemasukan imigran Cina dan India.5 Menyatakan peranan institusi kewangan dan insurans. Memelihara jati ms 23 / 28 KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI minda: Perkembangan pertanian dan perlombongan. 1. Industri perlombongan iii. Aras 2 2. 2.4 Menerangkan dasar British industri perlombongan.6 Menghuraikan peranan institusi kewangan dan insurans. UNSUR PATRIOTISME BBM System kontrak Sistem kangani BAB 10.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK PENGGAL 2 (7/8-18/8/2013) HASIL PEMBELAJARAN 1. Pengenalan Lawatan: Ke lading getah dan lombong. KBKK kaitkan * berdaya saing.3. Ekonomi perdagangan i. Sistem pertanian komersial ii. 2.1 Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan .2 Menjelaskan dengan contoh keistimewaan negara kita yang menarik kedatangan imigran Cina dan India.3 Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah. 2.6 Menyatakan cara kemasukan imigran Cina dan India. Institusi kewangan dan insuran .1. Penggunaan tenaga buruh luar. 1. Tiket kredit Kongsi gelap Sin Kheh Imigran Akta Comprador 10. 2. DASAR BRITISH & KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 10.2 Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. 3.

KBKK Menyenarai Menerangkan Menghurai Buku teks Peta UNSUR PATRIOTISME diri bangsa.4.4 Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil. Aras 1 1. Sarawak dan Sabah.1 Menyenarikan undangundang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu .1 Menjustifikasi keberkesanan ms 24 / 28 KONSEP/ ISTILAH Dasar pecah dan perintah AKTIVITI Perbincangan: Undang-undang British berhubung tanah dan dasar British terhadap pekebun kecil. land settlement Order dan Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi 1.1 Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu. 1.2 Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung dengan tanah. BBM Peta minda Tanah Simpanan Melayu Enakmen Proklamasi Pribumi ii. Aras 2 2. Aras 3 3. Undang-undang berhubung tanah.3 Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil. Land Order. Dasar British terhadap pertanian i.3 Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil. 1. Sarawak dan Sabah. * berwaspada dalam menerima perubahan. Peta minda: Undang-undang berhubung tanah. Dasar British .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 34 35 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN Memahami dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu . • Akta Simpanan Melayu. 10. 2. 2. Sarawak dan sabah.2 Menjelaskan sebab British memperkenalkan undangundang berhubung tanah.

Menyatakan perkembangan perkhidmatan kesihatan. Melakar rangkaian system pengangkutan. • • Padi Getah HASIL PEMBELAJARAN undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British. 7. 3. Aras 2 9. Menyenarai Menghurai Menganalisis Menilai Vernacular Perubahan membawa kemajuan.2 Menganalisis sebab penduduk peribumi kekal dalam ekonomi tradisional. Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara. 8. Kesan-kesan dasar ekonomi. ms 25 / 28 . Pembentukan masyarakat berbilang kaum Melabel peta: Kedudukan Bandarbandar baru. Menyenaraikan ciri masyarakat berbilang kaum. 4. 2. * bersatu berharmoni. Lawatan: Ke Bandar-bandar lama seperti Jugra. Membincangkan factor Masyarakat berbilang kaum Perbincangan: Konsep masyarakat berbilang kaum dan sebab kemunculan. Menyatakan perkembangan sector perkilangan. Lukut. 6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK terhadap pekebun kecil. * sedia berubah kea rah kemajuan. Peta carta Pendidikan teras perpaduan. i. 5. Melabel peta: System pengangkutanjalanraya dan jalan keretapi. Menyatakan perkembangan system pendidikan vernacular. Pembandaran ii. Bruas. 3. Tumpat. Menyatakan kemunculan Bandar baru. Kuala Berang dan Elopura.5. Menyatakan factor kemunculan Bandar baru dan kesannya. KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 36 37 Menganalisi kesan-kesan dasar ekonomi British. Aras 1 1. 10.

Perkhidmatan kesihatan HASIL PEMBELAJARAN kemunculan Bandar baru dan kesannya. menghuraikan perkembangan system pendidikan. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum. 12. Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usaha – usaha ke a rah perapduan kaum.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK iii. Sektor perkilangan v. Sistem pengangkutan dan perhubungan vi. 16. 13. Menghuraikan factor perkembangan pengangkutan dan perhubungan. 38 – 40 KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM ms 26 / 28 . Menghuraikan perkembangan sector perkilangan. menilai kesan dasar ekonomi British terhadap Bandar lama. 10. 11. Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan Aras 3 15. 14. Sistem pendidikan vernacular iv.

Disemak oleh Disahkan oleh ms 27 / 28 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG 41 – 43 TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM 44 ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (7-25/10/2013) Perbincangan kertas soalan akhir tahun CUTI AKHIR TAHUN 2013 Disediakan oleh .

..........................................4 ............... ROHAIDA BINTI SHUHAIMI) KP SEJARAH .........................AYUNIZA FURZANI SAARI) GURU SEJARAH TING...................... WAN ANUAR WAN MUHAMMAD) GKMP KEMANUSIAAN ms 28 / 28 ... (PH.......RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SEJARAH TINGKATAN 4 MG TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ ISTILAH AKTIVITI KBKK UNSUR PATRIOTISME BBM ... (PN.............. (EN.............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful