Isang Pag-aaral Ukol sa mga Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya

Sulating Pananaliksik Bilang Bahagi ng Mithiin ng Guro saFilipino IV

Diane P. Pimentel IV-St. Margaret Mary Mont Carmel College Baler, Aurora

Bb. Rosalinda M. Canua (Guro sa Filipino)

Marso 2009

Talaan ng Nilalaman

Approval Sheet ___________________________ i Pasasalamat ______________________________ ii Dedikasyon _______________________________ iii KABANATA I Panimula _______________________________ 1 Paglalahad ng Suliranin_________________ 2 Saklaw at Limitasyon ___________________ 3 Kahalagahan ng Pag-aaral _______________ 4 KABANATA II Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura__ 5-6 KABANATA III Paraan ng Pananaliksik na Ginamit _____________ 7 KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon __________________ 8-10 KABANATA V Lagom, Konklusyon Rekomendasyon ___________________ 11-14 TALASALITAAN BIBLIOGRAFI CURRICULUM VITAE

Approval Sheet

Ang

pananaliksik

na

ito

ay

pinamagatang

“Isang

Pag-

aaral,ukol sa Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya” ay inihanda at ipinasa ni Diane P. Pimentel bilang bahagi ng

katuparan ng proyekto sa Filipino-IV.

Nirekomenda ni:

_______________________ Bb. Rosalinda M. Canua (Guro sa Filipino)

i Pasasalamat

Sa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapan ang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aking pamilya, na aking naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito, sa kanilang walang sawang tulong at suportang pinansyal na

ibinigay upang matapos ang pangangailangan para dito. Sa mga kaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. At para sa aking guro, Bb. Rosalinda M. Canua na nakatuwang ko at gabay upang magawa ang sulating pananaliksik na ito.

ii

Dedikasyon

Ang munting gawaing ito ay buong pagmamahal kong inaalay sa aking pamilya. Sa aking mga butihing magulang G. at Gng. Jesse P. Pimentel, na walang sawang sumubaybay saakin. Sa aking mga kapatid na sina Olivelle Marie Pimentel at Jesse Pimentel II. Sila ang aking mga inspirasyon sa buhay at ito ay taos puso kong inihahandog sa kanila. Nagpapasalamat ako sa Poong May

kapal sa pagkakaloob sa akin ng pamilyang katulad ng mayroon ako ngayon.

iii

Kabanata I

Panimula Sa kasalukuyang panahon ay wala ng imposible. Ang lahat ay abot kamay na lamang sa mura at mabilis na paraan. Sa isang pindot lang ay maaari nang maabot ang iba’t-ibang panig ng mundo sa pinakamalapit o pinakamalayo man ng dahil sa social

networking. Tunay na naging napakatalino na ng tao, sana ay huwag

siyang makalimot

na sa lahat ng ito ay manguna pa rin ang

pagkilala sa Dakilang Lumikha ng lahat. Ang Social Networking ay maraming naidudulot na kabutihan subalit maaari ring magdulot ng kasamaan kung pagmamalabisan. Ang Social Networking ay bunga ng karunungan na kaloob ng Panginoon pamamaraan. na nararapat na gamitin sa mabuti at maayos na

1

Paglalahad ng Suliranin

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong masuri ang mga salik at epekto ng Social Networking sa ating ekonomiya.

1. ) Ano ang Social Networking? 2. ) Epekto ng Social Networking. 3. ) Bakit mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa

kabila ng masasamang epekto nito satin?
4. ) Ano ang mga uri ng Social Networking?

2

Saklaw at Limitasyon Ang pananaliksik na ito ay naghahangad lamang na malaman ang ilang usapin ukol sa Social Networking at mga epekto nito sa

atin. Layunin ng pagsusuring ito na alamin ang impluwensya at epekto nito sa mambabasa.

3

Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing kapaki-pakinabang sa lahat. Sa mga mambabasa nais kong maipabatid kung ano ang

maaaring epekto at impluwensya ng pag-aaral na ito.

4 Kabanata II

Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura

Ayon

sa

Wikipedia, sosyal na

ang sa

social mga

networking o sa mas

ay

isang

istrakturang

gawa

nodes

madaling

salita, mga indibidwal na konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na

relasyon. Nagsimula ang social networking noong 1995 sa pagtayo ng isang social network o SN na nagngangalang Classmates.com, isang websayt kung saan ang mga miyembro nito ay makahahanap ng kanilang mga lumang kaklase maging sa kindergarden o sa kolehiyo at mapanatili ang komunikasyon sa pagitan nila.

(Wikipedia Organization)

5 Ayon naman kina Boyd at Ellison (2007), ang social

networking sites ay mga serbisyong web-baed na nagbibigay sa mga indibiwal para bumuo ng isang pangpublikong profile, ang tawag sa impormasyong pormal na binibigay kapag nagrerehistro(ayon sa

www.gartner

.com)

na

nakapaloob

sa

isang

system,

makita

ang

profile ng ibang indibidwal kung saan siya ay konektado, at para makita ang mga profile ng mga idibidwal na kasama niya sa

system. Idinagdag pa ng mga manunulat na ang SN ay nagiging patok sa publiko dahil pinapayagan nitoang isang indibiwal na makilala ang ibang tao. Ayon sa kanila, ang pag-unlad ng Social Networking ay

nagsimula sa isang websayt . At sa websayt na ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na makagawa ng profile, mailista ang mga kaibigan, at ma-surf ang listahan ng mga kaibigan. Nakatulong ito sa mga tao para makonekta at makapag padala ng mga mensahe sa mga kaibigan nito. Kahit marami ang naengganyo sa websayt na iyon, hindi nila masayadong natatag ang nang mabuti ang

komersyong ito kaya hindi rin ito nagtagal

(Boyd at Ellison)

6

Kabanata III Paraan ng Pananaliksik na Ginamit Ang kabanatang ito ay naglalahad kung paano nakalap ang mga impormasyon tungkol sa pag-aaral.

Paraang Ginamit Ang mananaliksik ay gumamit ng isang “descriptive research method”. Kung saan ito ay naglalaman ng mga nararapat na

impormasyong kailangan sa pag-aaral.

Instrumento na Ginamit Ang mananaliksik ay gumawa ng mga katanungan bilang instrumento sa pangangalap ng mga datos. Upang malaman ang mga sanhi at bunga ng Social Networking sa ating paligid.

7 Kabanata IV Presentasyon at Interpretasyon

Ang kabanatang ito ay naglalarawan kung paano nakuha ang mga datos na nailahad. Sa pag-aaral at ang mga katulong sa paggawa

ng pag-aanalisa ng mananaliksik.

1.

Ano ang Social Networking?

Ang social networking ay isang istrakturang sosyal na gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga

indibidwal na konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon.
2.

Epekto ng Social Networking. • Epekto sa sarili Dahil ang Internet ay isang sosyal na midyum, ito ay nahihiligan maaaring isyung ng mga teenagers upang kilala bilang isang bagay o

pangyayari pangmadla o

mapag-usapan rin bilang

ang forum

isang para

ipakita ng kontra-sosyal at palabang ugali. Kadalasan, ang komunikasyon sa Internet ay nauugnay sa madalas na paggamit ng mga insulto, mga mura, at agresibong pananalita.

Marahil ang kakayahan na lumabas sa isang pag-uusap sa 8 Internet ang dahilan ng pagdami ng mga gawaing ito. Ito ay pwedeng iwan ng kung sinuman na nagsulat ng masamang komento sa pamamagitan ng paglo-logoff. • Epekto sa Pamilya

Dahil sa pagiging sapat ng relasyon sa Internet, ang mga potensyal na pakinabang at disadbentahe ng

internet ay kaduda-duda. Ayon kay Kraut at kanyang mga kasamahan sa isang longitudinal na pag-aaral sa 73

pamilya, nalaman nila na ang paggamit ng Internet ay may kinalaman sa pagtaas ng depresyon at pagdalang sa ugnayan sa mga kaibigan at pamilya.
• Epekto sa lipunan

Maraming epekto ang SN sa lipunan. Una, mas malalaman ng mga teenager ang mga pangyayari sa kasalukuyan at sa mundo sa ibang mga komunidad. Sa karagdagan,

nagkakaroon ng pagtaas ng kamalayan at oportunidad sa mga teenagers na parte ng mga binubukod na grupo at sumasali sa SN. Mas magkakaroon sila ng kaalaman sa mga ibang kabataang tulad nila. Mayroon rin itong mga masasamang epekto, isa na dito ay ang pagtaas ng

aktibismo na tutungo sa aksyong sosyal.

9

3.

Bakit mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito satin?

Mas

naging

matimbang

ang

mabuting

epekto

nito

sa

kabila ng masasamang epekto nito dahil ito ay kumukuha ng rin identidad sa o impormasyon ang at pornograpiya. na Lumabas sa

pag-aaral

malawak

kamalayan

seguridad. Ito ay dahil sa mga karanasan ng kanilang mga kaibigan o kaya ay sa sariling kaganapan sa

kanilang buhay. Isa pang dahilan ay ang mga lumalabas sa media na nagging impluwensyal sa pananaw at

desisyon ng tao. 4. Ano ang mga uri ng Social Networking? • • • • • • Friendster.com MySpace Multiply Facebook Orkut Tagged

10 Kabanata V Lagom

Ang papel na ito ay naglalarawan sa kaugalian ng mga tao partikular ang mga estudyante tungkol sa social networking.

Marami ang naidudulot na maganda ang mga social networking sites na ito para sa pakikipaghalubilo sa mundong virtual. Bagama’t alam ng mga kabataan ngayon ang maaring maidulot sa kanila ng pakikipaghalubilo sa iba’t ibang uri ng tao, ipinagpapatuloy pa rin nila ang pagiging aktibo sa mga social networking sites na ito sa kadahilanang nakikita nila at naipapakita nila ang

kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga ito. Itinuturing ng mga kabataan ngayon ang social networking bilang isang “social trend” na humahatak sa bawat estudyante na gumawa ng kani-

kanilang sariling account. Marami ring masamang naidudulot ang pagkakaroon ng account sa mga social networking sites sapagkat nawawala ang seguridad ng mga estudyante at maari silang

masangkot o mabiktima sa mga di kanais-nais na tao na mayroon ding account sa social networking sites. Sa lahat ng mga nasabi, mayroon ngang maganda at masamang epekto ang pagkakaroon ng

accounts sa mga social networking sites ngunit sa mga nakalap na impormasyon, mas nakikita ng mga estudyante ang mabuting epekto nito sa kanila at sa kanilang mga kaibigan, kapamilya at iba pa.

11 Lahat ng ebidensya ay nagtutugma upang ipakita na ang

social networking sites ay mahalaga nga sa mga kabataan ngayon at ang mga benepisyo nito sa kanila ay kanila aming nararamdaman.

12 Konklusyon

Base sa isinagawang pag-aaral at sa mga nakalap na impormasyon ay napag-alaman ang mga sumusunod:
1. Ang paggamit ng Social Networking ay higit na nakakabuti

para sa pakikihalubilo at pagpapakita ng sariling identidad.
2. Mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng

masasamang epekto nito tulad ng mga kumukuha ng identidad o impormasyon at pornograpiya.
3. Ang

Social

Networking ng

ay

nagtataglay tao upang

ng

pakikibahagi malawak

sa ang

isang

komunidad

mga

maging

kanilang kamalayan sa seguridad. 4. Ang Social Networking ay nanatiling mabuti pa rin ang

epekto sa iba sa kadahilanang

pagkakaroon ng komunikasyon pagpapatibay ng relasyon

sa mga kamag-anak sa ibang bansa,

sa mga kaibigan at pakikipagkaibigan sa mga taong hindi kakilala.

13 Rekomendasyon Base sa mga nakuhang konklusyon sa pag-aaral na naisagawa, inirerekomenda ng manunulat ang mga sumusunod :

1. Higit na pag-aralan pa ang paggamit ng Social Networking

Sites

upang

higit

na

maunawaan

ang

mga

mabubuti

at

masasamang implikasyon nito.

2. Maging maingat sa mga impormasyon na nilalathala sa iyong

network upang makaiwas sa mga manloloko.

3. Para sa mga kabataang gumagamit na Social Network Sites,

gamitin ito sa mabuting paraan.

4. Huwag

samantalahin upang

ang mas

paggamit mapaganda

ng pa

SN. ang

Ito

ay ng

makakatutulong

paggamit

social networking.

14 Talasalitaan

Social networking - isang istrakturang sosyal na gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na

konektado ng isa o maraming tema tulad ng kaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig, at sexual na relasyon.

Websayt- isang koleksyon ng mga pahinang Web, na tipikal na karaniwan sa isang partikular na pangalan ng dominyo o subdomain sa World Wide Web sa Internet

Kompyuter-

isang

uri

ngmekanismong

ang

ginagawa

ay

mangasiwa ng mga datos ayon sa mga panuto.

Internet

-

kilala

ring

“information

superhighway”ay

malawakang pang madlang daan na pinagsama-samang kompyuter networks

15 Bibliografi

Acquisti, A., & Gross, R. (2006). Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on the Facebook. In P. Golle & G. Danezis (Eds.), Proceedings of 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies (pp. 36-58). Cambridge, UK: Robinson College.

Berkowitz, Stephen D. 1982. An Introduction to Structural Analysis: The Network Approach to Social Research. Toronto: Butterworth.

Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer http://en.wikipedia.org/wiki/Internet http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail http://en.wikipedia.org/wiki/Multiply.com http://multiply.com/info/about • Health and Home (2007-2008)

Patungkol sa Awtor

I.

Personal na Datos

Pangalan: Diane P. Pimentel

Edad:16 Kapanganakan: Nobyembre 14, 1992 Lugar ng Kapanganakan: Baler, Aurora Pangalan ng Ama: Jesse P. Pimentel Pangalan ng Ina: Norina R. Palabay

II.

Educational Background Paaralan Taon 2009 2005

Sekondarya: Mount Carmel College Elementarya: Baler Central School

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.