You are on page 1of 2

//H�r h�mtar vi information fr�n nyheter och sorterar dem efter datum i en

ner�tlutande lista, dvs sista nyheten f�rst som sedan loopas ut


$qnyhet = mysql_query("SELECT * FROM nyheter WHERE cat = '2' ORDER BY datum
DESC");
while($snyhet = mysql_fetch_array($qnyhet)) {

//H�r h�mtar vi ut hur m�nga kommentarer som finns f�r nyheten med vald ID
$qcount = mysql_query("SELECT * FROM kommentarer where nid='".$snyhet['id']."'");
$scount = mysql_num_rows($qcount);

//Skriver ut nyheten med titeln som l�nk till nyheten separat med dess kommentarer
echo "<div id=\"innehall\"";
echo "<h3><a href='nyheter.php?id=";
echo $snyhet['id'];
echo "'>";
echo $snyhet['rubrik'];
echo "</a>";
//$scount �r antalet kommentarer som vi h�mtade ovanf�r
echo " - <span class=\"comment\">Kommentarer(<b>$scount</b>)</span></h3>";
echo "<h6>Skriven av ";
echo $snyhet['skribent'];
echo " den ";
echo $snyhet['datum'];
echo "</h6><br>";
//H�r laddar vi funktionen som vi har gjort
echo bbkod(shortstr($snyhet['innehall'], 75));
echo "</div>";

echo "<br>";
//Om inneh�llet f�r nyheten �r l�ngre �n 75 tecken s� l�ggs en "L�s mer" l�nk ut
under nyheten
if(strlen($snyhet['innehall']) > 75) {
echo "<a class=\"button\" href='nyheter.php?id=";
echo $snyhet['id'];
echo "'>L�s hela..</a>";
}
echo "<br /><br />";

} }

//H�r h�mtar vi information fr�n nyheter och sorterar dem efter datum i en
ner�tlutande lista, dvs sista nyheten f�rst som sedan loopas ut
$qnyhet = mysql_query("SELECT * FROM nyheter WHERE cat = '3' ORDER BY datum
DESC");
while($snyhet = mysql_fetch_array($qnyhet)) {

//H�r h�mtar vi ut hur m�nga kommentarer som finns f�r nyheten med vald ID
$qcount = mysql_query("SELECT * FROM kommentarer where nid='".$snyhet['id']."'");
$scount = mysql_num_rows($qcount);

//Skriver ut nyheten med titeln som l�nk till nyheten separat med dess kommentarer
echo "<div id=\"innehall\"";
echo "<h3><a href='nyheter.php?id=";
echo $snyhet['id'];
echo "'>";
echo $snyhet['rubrik'];
echo "</a>";
//$scount �r antalet kommentarer som vi h�mtade ovanf�r
echo " - <span class=\"comment\">Kommentarer(<b>$scount</b>)</span></h3>";
echo "<h6>Skriven av ";
echo $snyhet['skribent'];
echo " den ";
echo $snyhet['datum'];
echo "</h6><br>";
//H�r laddar vi funktionen som vi har gjort
echo bbkod(shortstr($snyhet['innehall'], 75));
echo "</div>";

echo "<br>";
//Om inneh�llet f�r nyheten �r l�ngre �n 75 tecken s� l�ggs en "L�s mer" l�nk ut
under nyheten
if(strlen($snyhet['innehall']) > 75) {
echo "<a class=\"button\" href='nyheter.php?id=";
echo $snyhet['id'];
echo "'>L�s hela..</a>";
}
echo "<br /><br />";

} }

Rate