You are on page 1of 244

F

FIGYELMEZTETÉS

A könyvben bemutatott vízfogyasztásra vonatkozó tájékoztatá-


sok és javaslatok az oktatáson, a személyes tapasztalatokon és kiter-
jedt kutatáson; továbbá a szerzõ korábbi cikkein és a test víz metabo-
lizmusát tartalmazó egyéb írásain alapulnak. E könyv szerzõje nem
ad tanácsot vagy nem írja elõ semmilyen gyógykezelés, terápia, keze-
lõorvos tanácsa nélküli használatát vagy annak megszakítását sem
közvetve, sem közvetlenül. A szerzõ szándéka, a mikro-anatómia és a
molekuláris fiziológia legújabb ismeretei alapján, hogy a jó egészség-
hez hozzájárulva az olvasók figyelmébe ajánlja a víz fontosságát és se-
gítsen tájékoztatni az olvasóközönséget a krónikus dehidráció (vízhi-
ány) szervezetünkben tapasztalt káros hatásairól – a gyermekkortól
egészen az idõs korig. E könyv nem szándékozik cáfolhatatlan gyógy-
ászati tanácsokkal az olvasó elé állni. Ellenben, erõsen javallt, hogy a
könyv tartalmát osszuk meg kezelõorvosunkkal. A könyvben leírt in-
formációk és tanácsok alkalmazása esetén mindenkinek saját szemé-
lyes felelõsséget kell vállalnia. A mû utasításait és tanácsait pontosan
kell követnünk. Komolyabb betegségben szenvedõknek, kórtörténet-
tel rendelkezõ és ellenõrzés alatt tartott, különösen vesebántalmaktól
szenvedõ betegeknek nem szabad e tanácsokat a kezelõorvos tudomá-
sa és engedélye nélkül alkalmaznia.
A könyvben található bármely tanács vagy gyógymód sikeréért
az író, a kiadó, az ügynökség vagy az alkalmazottaik felelõsséget nem
vállalnak. A szerzõ és a kiadó minden, a könyvben található informá-
ció alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségtõl eláll.

6
F T
FIGYELMEZTETÉS TARTALOM

A könyvben bemutatott vízfogyasztásra vonatkozó tájékoztatá-


sok és javaslatok az oktatáson, a személyes tapasztalatokon és kiter-
jedt kutatáson; továbbá a szerzõ korábbi cikkein és a test víz metabo-
lizmusát tartalmazó egyéb írásain alapulnak. E könyv szerzõje nem A fordító elõszava 10
ad tanácsot vagy nem írja elõ semmilyen gyógykezelés, terápia, keze- Az íróról 16
lõorvos tanácsa nélküli használatát vagy annak megszakítását sem Elõszó 20
közvetve, sem közvetlenül. A szerzõ szándéka, a mikro-anatómia és a Bevezetés: Szomjúságunkat ne gyógyszerekkel kezeljük 33
molekuláris fiziológia legújabb ismeretei alapján, hogy a jó egészség-
hez hozzájárulva az olvasók figyelmébe ajánlja a víz fontosságát és se- 1. AZ ALAPOK 35
gítsen tájékoztatni az olvasóközönséget a krónikus dehidráció (vízhi- Amiért a gyógyszerek nem gyógyíthatják
ány) szervezetünkben tapasztalt káros hatásairól – a gyermekkortól a betegséget 35
egészen az idõs korig. E könyv nem szándékozik cáfolhatatlan gyógy- Az alapok 36
ászati tanácsokkal az olvasó elé állni. Ellenben, erõsen javallt, hogy a A módosított paradigma 40
könyv tartalmát osszuk meg kezelõorvosunkkal. A könyvben leírt in- Hibaforrás a gyógyászatban 41
formációk és tanácsok alkalmazása esetén mindenkinek saját szemé-
lyes felelõsséget kell vállalnia. A mû utasításait és tanácsait pontosan 2. AZ ÚJ PARADIGMA 47
kell követnünk. Komolyabb betegségben szenvedõknek, kórtörténet- Vízszabályozás az élet különbözõ szakaszaiban 49
tel rendelkezõ és ellenõrzés alatt tartott, különösen vesebántalmaktól Alaposan értsük meg 50
szenvedõ betegeknek nem szabad e tanácsokat a kezelõorvos tudomá- A víz más fontos sajátságokkal is rendelkezik 52
sa és engedélye nélkül alkalmaznia.
A könyvben található bármely tanács vagy gyógymód sikeréért 3. EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 60
az író, a kiadó, az ügynökség vagy az alkalmazottaik felelõsséget nem Az emberi test egy újonnan felismert szomjúság
vállalnak. A szerzõ és a kiadó minden, a könyvben található informá- vészjelzõje 60
ció alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségtõl eláll.

6 7
A vastagbél fájdalom 71 Az étkezési túlzások további magyarázata 150
Vakbélgyulladásos fájdalmak 72 A diétás üdítõk is testsúlynövekedést okozhatnak 155
A hiatus sérv 72
9. ASZTMA ÉS ALLERGIA 170
4. VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 78
Reumatikus ízületi fájdalmak 78 10. A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE
Fejezetzáró gondolatok 83 OLDALÁRÓL 182
Deréktáji fájdalmak 86 Az inzulin-független cukorbetegség 182
Nyaki fájdalmak 88 A triptofán és a cukorbetegség 185
Anginális (szívkoszorúér görcs) fájdalmak 89 Az inzulinfüggõ cukorbetegség 191
Fejfájások 90
11. ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 193
5. DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 93 Események az AIDS-kutatásban
A stressz és a depresszió 93 (Az AIDS-kutatás leleplezése) 205
A dehidrációval társult kezdeti kiegyenlítõ
mechanizmus 95 12. VÍZKÚRA 217
Az endorfinok, a kortizon, a prolaktin A legegyszerûbb kezelés a gyógyászatban 217
és a vazopresszin 97 Az alvás könnyedsége 224
Az alkohol 100 Elõzzük meg az ájulást 224
A renin-angiotenzin rendszer 103 Elõzzük meg a szívrohamot 225
A vizelet színe 225
6. VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 112 Már ismert betegségek gyógyításának reménye 226
A magas vérnyomás 112 A sómentes diéta teljes badarság 228
Vízhiány: a magas vérnyomás Az egészségügyi rendszer és a mi felelõsségünk 231
kialakulási lehetõségei 113 Költségmegtakarítás a társadalomnak 232
Végül 233
7. VÉRKOLESZTERIN 128
A magas vérkoleszterin 128 Levelek 235
Elgondolkodtató bizonyságok 133 Függelék 242
Segédletek 248
8. TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 149 Bibliográfia 249
A testsúly többlet 149

8 TARTALOM 9
A vastagbél fájdalom 71 Az étkezési túlzások további magyarázata 150
Vakbélgyulladásos fájdalmak 72 A diétás üdítõk is testsúlynövekedést okozhatnak 155
A hiatus sérv 72
9. ASZTMA ÉS ALLERGIA 170
4. VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 78
Reumatikus ízületi fájdalmak 78 10. A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE
Fejezetzáró gondolatok 83 OLDALÁRÓL 182
Deréktáji fájdalmak 86 Az inzulin-független cukorbetegség 182
Nyaki fájdalmak 88 A triptofán és a cukorbetegség 185
Anginális (szívkoszorúér görcs) fájdalmak 89 Az inzulinfüggõ cukorbetegség 191
Fejfájások 90
11. ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 193
5. DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 93 Események az AIDS-kutatásban
A stressz és a depresszió 93 (Az AIDS-kutatás leleplezése) 205
A dehidrációval társult kezdeti kiegyenlítõ
mechanizmus 95 12. VÍZKÚRA 217
Az endorfinok, a kortizon, a prolaktin A legegyszerûbb kezelés a gyógyászatban 217
és a vazopresszin 97 Az alvás könnyedsége 224
Az alkohol 100 Elõzzük meg az ájulást 224
A renin-angiotenzin rendszer 103 Elõzzük meg a szívrohamot 225
A vizelet színe 225
6. VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 112 Már ismert betegségek gyógyításának reménye 226
A magas vérnyomás 112 A sómentes diéta teljes badarság 228
Vízhiány: a magas vérnyomás Az egészségügyi rendszer és a mi felelõsségünk 231
kialakulási lehetõségei 113 Költségmegtakarítás a társadalomnak 232
Végül 233
7. VÉRKOLESZTERIN 128
A magas vérkoleszterin 128 Levelek 235
Elgondolkodtató bizonyságok 133 Függelék 242
Segédletek 248
8. TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 149 Bibliográfia 249
A testsúly többlet 149

8 TARTALOM 9
problémám vagy fájdalmam mégis elõjön (nagyon ritkán
F fejfájás, szintén nagyon ritkán alhasi fájdalmak, vagy a
nyelvemen jelentkezõ apró érzékeny hólyagocska, stb.), ak-
A FORDÍTÓ ELÕSZAVA kor sokkal inkább a gyógyteák, vitaminkúra alkalmazása
vagy táplálkozásom még szigorúbb regulázása (pl. böjt) jött
szóba. Mikor a könyvvel elõször kezdtem foglalkozni, szin-
te vártam az ilyen tüneteket. „Sajnos” csak egy fogfájásra
tellett. De beértem ezzel a „csekélységgel” is és elkezdtem
a kúrát. Fogfájásom még éjszaka is felébresztett. A válasz:
„Ne gondoljátok, hogy elegendõ az, ha a víz angyala csak kívül- két pohár víz. A reakció: a fogfájás jóval egy fél órán belül
rõl ölel át benneteket. Bizony mondom néktek, belsõ tisztátalanságo- elmúlt. Egy Demalgon sem mûködhetne jobban. Négy-öt
tok sokkal nagyobb, mint a külsõ. És az, aki kívülrõl tisztogatja ma- ilyen alkalom után elhatároztam, hogy fogamat nem is ke-
gát, de belül tisztátalan marad, az hasonlatos az olyan sírbolthoz, zeltetem tovább (egy koronát tettek rá, ami több mint egy
amit kívülrõl szépen lemeszeltek, de belülrõl teli van mindenféle bor- hétig rendkívül érzékeny volt és minden evés után egy-két
zasztó tisztátalansággal. Ezért mondom néktek, engedjétek, hogy a órával több órán keresztül fájt), mert jó lesz dehidráció jel-
víz angyala belül is megkereszteljen benneteket, hogy megszabadulja- zõnek. Mielõtt az olvasó megmosolyogna, körülbelül egy
tok a múlt minden bûnétõl, és hogy belül is olyan tiszták legyetek, hétig mûködött is ez a jelzõrendszer, de másfél hét múlva
mint a folyó napsugárban játszadozó habjai… Ismételd meg ezért a „jelzõrendszerem felmondta a szolgálatot”, a fogfájás vég-
víz keresztségét böjtöd minden egyes napján! Mindaddig, amíg azt leg elmúlt. Rögtön ezután megjelent nyelvemen egy fehér
látod, hogy a testedbõl kifolyó víz olyan tiszta lesz, mint a folyónak hólyagocska, ami több napon keresztül nagyon érzékeny
hullámai.” volt. Ha a fogamhoz vagy a szájpadlásomhoz ért, mindig
(Esszénus evangélium, elsõ könyv, Jézus Krisztus tanításai) szúró fájdalmat éreztem. De azt hiszem ezt már mind-
annyian éreztük. Általában reggel jött ki (valószínûleg
Sokáig abban a tévhitben éltem, hogy ha szomjas va- azért, mert vacsora után – és sokszor elõtte sem – nem ittam
gyok, elég gyümölcslevet innom, vagy néha egy alma is vizet). A reggeli elsõ pohár víz egy percen belül! mindig ér-
megteszi helyette – ha egyáltalán tudatosult bennem a zéstelenítette a fájdalmat, bár a hólyagocska ottmaradt.
szomjúság. Sajnos ez súlyos tévedés (figyelmetlenség) nem Egészen addig, amíg el nem múlt. A vízkúrát teljesen min-
csak az én életemben, de azt hiszem még sokunkéban. A dennapossá tettem életemben.
könyvben felhozott bizonyságok (levelek) íróihoz hasonló- Szerény egyéni bizonyságaim után néhány tényt sze-
an, a víz gyógyhatását én is kipróbáltam magamon, amíg a retnék a könyv olvasása elõtt tisztázni, ami segíti a tarta-
könyvet fordítottam és azóta is követem. Az egészséges táp- lom elfogadását és befogadását.
lálkozás híve vagyok (egyben vegetáriánus). Ha bármi

10 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 11
problémám vagy fájdalmam mégis elõjön (nagyon ritkán
F fejfájás, szintén nagyon ritkán alhasi fájdalmak, vagy a
nyelvemen jelentkezõ apró érzékeny hólyagocska, stb.), ak-
A FORDÍTÓ ELÕSZAVA kor sokkal inkább a gyógyteák, vitaminkúra alkalmazása
vagy táplálkozásom még szigorúbb regulázása (pl. böjt) jött
szóba. Mikor a könyvvel elõször kezdtem foglalkozni, szin-
te vártam az ilyen tüneteket. „Sajnos” csak egy fogfájásra
tellett. De beértem ezzel a „csekélységgel” is és elkezdtem
a kúrát. Fogfájásom még éjszaka is felébresztett. A válasz:
„Ne gondoljátok, hogy elegendõ az, ha a víz angyala csak kívül- két pohár víz. A reakció: a fogfájás jóval egy fél órán belül
rõl ölel át benneteket. Bizony mondom néktek, belsõ tisztátalanságo- elmúlt. Egy Demalgon sem mûködhetne jobban. Négy-öt
tok sokkal nagyobb, mint a külsõ. És az, aki kívülrõl tisztogatja ma- ilyen alkalom után elhatároztam, hogy fogamat nem is ke-
gát, de belül tisztátalan marad, az hasonlatos az olyan sírbolthoz, zeltetem tovább (egy koronát tettek rá, ami több mint egy
amit kívülrõl szépen lemeszeltek, de belülrõl teli van mindenféle bor- hétig rendkívül érzékeny volt és minden evés után egy-két
zasztó tisztátalansággal. Ezért mondom néktek, engedjétek, hogy a órával több órán keresztül fájt), mert jó lesz dehidráció jel-
víz angyala belül is megkereszteljen benneteket, hogy megszabadulja- zõnek. Mielõtt az olvasó megmosolyogna, körülbelül egy
tok a múlt minden bûnétõl, és hogy belül is olyan tiszták legyetek, hétig mûködött is ez a jelzõrendszer, de másfél hét múlva
mint a folyó napsugárban játszadozó habjai… Ismételd meg ezért a „jelzõrendszerem felmondta a szolgálatot”, a fogfájás vég-
víz keresztségét böjtöd minden egyes napján! Mindaddig, amíg azt leg elmúlt. Rögtön ezután megjelent nyelvemen egy fehér
látod, hogy a testedbõl kifolyó víz olyan tiszta lesz, mint a folyónak hólyagocska, ami több napon keresztül nagyon érzékeny
hullámai.” volt. Ha a fogamhoz vagy a szájpadlásomhoz ért, mindig
(Esszénus evangélium, elsõ könyv, Jézus Krisztus tanításai) szúró fájdalmat éreztem. De azt hiszem ezt már mind-
annyian éreztük. Általában reggel jött ki (valószínûleg
Sokáig abban a tévhitben éltem, hogy ha szomjas va- azért, mert vacsora után – és sokszor elõtte sem – nem ittam
gyok, elég gyümölcslevet innom, vagy néha egy alma is vizet). A reggeli elsõ pohár víz egy percen belül! mindig ér-
megteszi helyette – ha egyáltalán tudatosult bennem a zéstelenítette a fájdalmat, bár a hólyagocska ottmaradt.
szomjúság. Sajnos ez súlyos tévedés (figyelmetlenség) nem Egészen addig, amíg el nem múlt. A vízkúrát teljesen min-
csak az én életemben, de azt hiszem még sokunkéban. A dennapossá tettem életemben.
könyvben felhozott bizonyságok (levelek) íróihoz hasonló- Szerény egyéni bizonyságaim után néhány tényt sze-
an, a víz gyógyhatását én is kipróbáltam magamon, amíg a retnék a könyv olvasása elõtt tisztázni, ami segíti a tarta-
könyvet fordítottam és azóta is követem. Az egészséges táp- lom elfogadását és befogadását.
lálkozás híve vagyok (egyben vegetáriánus). Ha bármi

10 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 11
A test vízbevitelét és leadását nem könnyû mennyiségileg A táplálékkal felvett vízmennyiség ugyancsak nem tekint-
jellemezni, hiszen ahányan vagyunk, ahányféle táplálkozási hetõ a szervezet vízellátásának, hiszen ez teljes egészében
szokás szerint élünk, ahányféle munkát végzünk (ülõ, könnyû a táplálék-feldolgozásra és a szervezet méregtelenítésére
fizikai, nehéz fizikai), mind más és más vízgazdálkodást kíván fordítódik, sõt még kevés is hozzá. A tápanyagok (zsírok,
meg a szervezettõl. Egy átlagos legalább nagyságrendi becslés- fehérjék és szénhidrátok) elégetése során keletkezõ úgyne-
re törekvõ elszámolást azonban adhatunk. Nézzük meg mit vezett oxidációs víz az egész vízforgalomhoz képest talán
tart az orvostudomány errõl a vízgazdálkodásról. A következõ vésztartaléknak elég. A fenti táblázat tehát ott hibázik,
táblázatot egy belgyógyászati szakkönyvbõl másoltam ki. hogy a sejt anyagcsere, a méregtelenítõ folyamatok (holott
ezek igényelnek legtöbb vizet) vízigénye egyszerûen ki-
AZ ÁTLAGOS NAPI VÍZBEVITEL ÉS LEADÁS ADATAI maradt a táblázatból. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen
hasonlít egy olyan mosógép esetéhez, amelybe a mosási
folyamat során csak annyi vizet engedünk, amennyiben a
Vízbevitel Vízleadás
mosópor éppen feloldódik és a ruhák éppen benedvesed-
Folyadékok 1000 ml Párolgás (bõr) 500 ml
nek. És ezután, bármiféle öblítés nélkül, elvárjuk, hogy a
Táplálék 1200 ml Kilélegzett levegõ 350 ml
Oxidációs víz1 300 ml Széklet 150 ml
ruha tisztán kerüljön ki belõle. Mondhatjuk persze, hogy a
2500 ml Vizelet 1500 ml szervezet intelligens és a bevitt vízmennyiséget képes
2500 ml visszaforgatni. Ez mûködik is egy bizonyos szintig. De ve-
gyük figyelembe: ha testünknek egy bizonyos mértéken
Tehát egy hagyományos, és nyugodtan állíthatjuk, felül a béltraktusból, a vese szûrési folyamatából, a vérbõl,
egy vízhiányos élet vízbevitelét látjuk a fenti táblázatban. vagy végszükség esetén a sejtekbõl kell kivonnia a vizet a
Képzeljük el a következõt: napi folyadék-utánpótlásomra létfontosságú folyamatok mûködéséhez, az károsítja a fel-
megiszom 1 liter (a táblázat szerint) gyümölcslevet (ezt sorolt szerveket, a sejteket, és ami még ráadás, ez komoly
még az egészséges életmódhoz sorolhatjuk). A probléma energiát igénylõ folyamat is. (Éreztük-e már az evés utáni
ott jelentkezik, hogy a gyümölcslé szárazanyag tartalmá- fáradságot? Kis mértékben ez is hozzájárul.)
nak feldolgozásához annak víztartalma nagy részben el is További probléma, ha a vízfogyasztás nem egyenle-
használódik. Azonban ekkor a szervezet egyéb szükségle- tes. Ha délelõtt két félliteres pohár vizet megiszunk és dél-
teire még mindig hiányzik bizonyos vízmennyiség. Jobbik után semmit (még akkor is, ha kimondottan nem vagyunk
eset, ha az 1 liter folyadék víz formájában kerül bevitelre. szomjasak), ezzel kilúgozhatjuk (sómentesíthetjük) szerve-
Dr. Batmanghelidj szerint a szervezet napi víz-, és csakis a zetünket. Ugyanis testünk nem tud nagy mennyiségben
tiszta vízszükséglete 1,5–2 liter (6–8 vizespohár) naponta. vizet tárolni. A hirtelen nagy mennyiségben bevitt víz a
könnyen oldható ásványi sókat kioldhatja – még a sóháztartás
1 A tápanyagok elégetése során keletkezõ víz

12 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 13
A test vízbevitelét és leadását nem könnyû mennyiségileg A táplálékkal felvett vízmennyiség ugyancsak nem tekint-
jellemezni, hiszen ahányan vagyunk, ahányféle táplálkozási hetõ a szervezet vízellátásának, hiszen ez teljes egészében
szokás szerint élünk, ahányféle munkát végzünk (ülõ, könnyû a táplálék-feldolgozásra és a szervezet méregtelenítésére
fizikai, nehéz fizikai), mind más és más vízgazdálkodást kíván fordítódik, sõt még kevés is hozzá. A tápanyagok (zsírok,
meg a szervezettõl. Egy átlagos legalább nagyságrendi becslés- fehérjék és szénhidrátok) elégetése során keletkezõ úgyne-
re törekvõ elszámolást azonban adhatunk. Nézzük meg mit vezett oxidációs víz az egész vízforgalomhoz képest talán
tart az orvostudomány errõl a vízgazdálkodásról. A következõ vésztartaléknak elég. A fenti táblázat tehát ott hibázik,
táblázatot egy belgyógyászati szakkönyvbõl másoltam ki. hogy a sejt anyagcsere, a méregtelenítõ folyamatok (holott
ezek igényelnek legtöbb vizet) vízigénye egyszerûen ki-
AZ ÁTLAGOS NAPI VÍZBEVITEL ÉS LEADÁS ADATAI maradt a táblázatból. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen
hasonlít egy olyan mosógép esetéhez, amelybe a mosási
folyamat során csak annyi vizet engedünk, amennyiben a
Vízbevitel Vízleadás
mosópor éppen feloldódik és a ruhák éppen benedvesed-
Folyadékok 1000 ml Párolgás (bõr) 500 ml
nek. És ezután, bármiféle öblítés nélkül, elvárjuk, hogy a
Táplálék 1200 ml Kilélegzett levegõ 350 ml
Oxidációs víz1 300 ml Széklet 150 ml
ruha tisztán kerüljön ki belõle. Mondhatjuk persze, hogy a
2500 ml Vizelet 1500 ml szervezet intelligens és a bevitt vízmennyiséget képes
2500 ml visszaforgatni. Ez mûködik is egy bizonyos szintig. De ve-
gyük figyelembe: ha testünknek egy bizonyos mértéken
Tehát egy hagyományos, és nyugodtan állíthatjuk, felül a béltraktusból, a vese szûrési folyamatából, a vérbõl,
egy vízhiányos élet vízbevitelét látjuk a fenti táblázatban. vagy végszükség esetén a sejtekbõl kell kivonnia a vizet a
Képzeljük el a következõt: napi folyadék-utánpótlásomra létfontosságú folyamatok mûködéséhez, az károsítja a fel-
megiszom 1 liter (a táblázat szerint) gyümölcslevet (ezt sorolt szerveket, a sejteket, és ami még ráadás, ez komoly
még az egészséges életmódhoz sorolhatjuk). A probléma energiát igénylõ folyamat is. (Éreztük-e már az evés utáni
ott jelentkezik, hogy a gyümölcslé szárazanyag tartalmá- fáradságot? Kis mértékben ez is hozzájárul.)
nak feldolgozásához annak víztartalma nagy részben el is További probléma, ha a vízfogyasztás nem egyenle-
használódik. Azonban ekkor a szervezet egyéb szükségle- tes. Ha délelõtt két félliteres pohár vizet megiszunk és dél-
teire még mindig hiányzik bizonyos vízmennyiség. Jobbik után semmit (még akkor is, ha kimondottan nem vagyunk
eset, ha az 1 liter folyadék víz formájában kerül bevitelre. szomjasak), ezzel kilúgozhatjuk (sómentesíthetjük) szerve-
Dr. Batmanghelidj szerint a szervezet napi víz-, és csakis a zetünket. Ugyanis testünk nem tud nagy mennyiségben
tiszta vízszükséglete 1,5–2 liter (6–8 vizespohár) naponta. vizet tárolni. A hirtelen nagy mennyiségben bevitt víz a
könnyen oldható ásványi sókat kioldhatja – még a sóháztartás
1 A tápanyagok elégetése során keletkezõ víz

12 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 13
megfelelõ szabályozása mellett is – és kimoshatja a testbõl. Az emberi szervezet
vízkészletének Tünet és következménye
Ezért célszerûbb az egyenletesebb vízbevitel.
csökkenése százalékban
Nézzük meg, hogyan módosulhatna a fenti táblázat
egy helyesebb vízgazdálkodás esetén: 0,5–1 szomjúságérzet, vízfelvételre késztetés,
3 nyálelválasztás és a vizelettermelés
Vízbevitel Vízleadás 5 csökken a fáradékonyság és gyengeségérzet,
szívfrekvencia nõ,
Tiszta víz 2000 ml Párolgás (bõr) 500 ml
a test hõmérséklete 0,5–1 ºC-kal emelkedik,
Táplálék 1200 ml Kilélegzett levegõ 350 ml
10 testi és szellemi mûködés általános zavarai
Oxidációs víz1 300 ml Széklet 150 ml
15–20 halál
3500 ml Vizelet 2500 ml
3500 ml

Egy csecsemõ vagy kisgyermek esetében azonban


Ha azt gondoljuk, hogy a 2 és fél liter vizelet kiválasz- más a vízforgalom mértéke és megoszlása is. Egy csecse-
tása megterhelheti veséinket, képzeljük el, hogy a vesék mõ szervezete a vízhiányra különösen érzékeny. 5 kg-os
naponta 180 liter „híg vizeletet” szûrnek ki a vérbõl, ami- testsúly mellett körülbelül 3,5 kg a teljes vízkészlete. A
bõl persze a vérbe való visszaszûrés (koncentrálás) után napi vízfelvétel és vízleadás 800 ml körül van, vagyis a
1–2 liter tömény vizelet marad a hagyományos esetben. teljes vízkészlet 25%-a. Ezzel szemben a felnõttben csak
Ezek után nézzük meg, mit tartanak az úgynevezett 2–3 liter körüli vízforgalom a teljes vízkészletnek csupán
dehidrációs szindrómáról, a szervezet egyre elfajuló vízhi- az 5–8%-át teszi ki. A gyermekek sokkal érzékenyebben
ányáról. reagálnak a vízhiányra, hiszen fejlõdõ szervezetek és fo-
A dehidráció mértéke és tünetei a belgyógyászat mai kozott mennyiségû tiszta vízre lenne szükségük. Ehelyett
álláspontja szerint: ma kólákat, cukrozott gyümölcsleveket isznak. Legtöbben
már mi is a dehidráció kényszere alatt nõttünk fel (mert
keveset ittunk), ez a generáció talán még inkább (mert
rosszat isznak). Így lehet belebetegedni abba, hogy fel-
nõttek leszünk.

Harkai György
vegyészmérnök

14 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 15
megfelelõ szabályozása mellett is – és kimoshatja a testbõl. Az emberi szervezet
vízkészletének Tünet és következménye
Ezért célszerûbb az egyenletesebb vízbevitel.
csökkenése százalékban
Nézzük meg, hogyan módosulhatna a fenti táblázat
egy helyesebb vízgazdálkodás esetén: 0,5–1 szomjúságérzet, vízfelvételre késztetés,
3 nyálelválasztás és a vizelettermelés
Vízbevitel Vízleadás 5 csökken a fáradékonyság és gyengeségérzet,
szívfrekvencia nõ,
Tiszta víz 2000 ml Párolgás (bõr) 500 ml
a test hõmérséklete 0,5–1 ºC-kal emelkedik,
Táplálék 1200 ml Kilélegzett levegõ 350 ml
10 testi és szellemi mûködés általános zavarai
Oxidációs víz1 300 ml Széklet 150 ml
15–20 halál
3500 ml Vizelet 2500 ml
3500 ml

Egy csecsemõ vagy kisgyermek esetében azonban


Ha azt gondoljuk, hogy a 2 és fél liter vizelet kiválasz- más a vízforgalom mértéke és megoszlása is. Egy csecse-
tása megterhelheti veséinket, képzeljük el, hogy a vesék mõ szervezete a vízhiányra különösen érzékeny. 5 kg-os
naponta 180 liter „híg vizeletet” szûrnek ki a vérbõl, ami- testsúly mellett körülbelül 3,5 kg a teljes vízkészlete. A
bõl persze a vérbe való visszaszûrés (koncentrálás) után napi vízfelvétel és vízleadás 800 ml körül van, vagyis a
1–2 liter tömény vizelet marad a hagyományos esetben. teljes vízkészlet 25%-a. Ezzel szemben a felnõttben csak
Ezek után nézzük meg, mit tartanak az úgynevezett 2–3 liter körüli vízforgalom a teljes vízkészletnek csupán
dehidrációs szindrómáról, a szervezet egyre elfajuló vízhi- az 5–8%-át teszi ki. A gyermekek sokkal érzékenyebben
ányáról. reagálnak a vízhiányra, hiszen fejlõdõ szervezetek és fo-
A dehidráció mértéke és tünetei a belgyógyászat mai kozott mennyiségû tiszta vízre lenne szükségük. Ehelyett
álláspontja szerint: ma kólákat, cukrozott gyümölcsleveket isznak. Legtöbben
már mi is a dehidráció kényszere alatt nõttünk fel (mert
keveset ittunk), ez a generáció talán még inkább (mert
rosszat isznak). Így lehet belebetegedni abba, hogy fel-
nõttek leszünk.

Harkai György
vegyészmérnök

14 A FORDÍTÓ ELÕSZAVA 15
ezt megtehessék vele, minden lehetséges vádat fel akartak
A hozni ellene és elõkészítették a terepet a tárgyalásra. A
forradalmi õrség azonban felismerte, hogy bennlakó or-
AZ ÍRÓRÓL vosként hasznát tudják venni a börtönlakók között és emi-
att tárgyalását egy késõbbi idõpontra tették át.
Az Evin börtönbe záratás kezdetén egy késõi éjszakán
dr. Batmanghelidj felfedezte a víz gyógyászati értékét a
gyomorfekély kezelésében, amikor is a különösen erõs ha-
si fájdalmaktól szenvedõ betegnek gyógyszerek hiányában
kénytelen volt két pohár vizet felírni. Nyolc percen belül
a fájdalom megszûnt és szerinte egy új korszak vette kez-
Dr. F. Batmanghelidj (ejtsd: Batmangelij) 1931-ben detét az orvostudományok fejlõdésében. A következõ 25
született Irán fõvárosában, Teheránban. 1946-ban épp pár hónapon keresztül az Evin börtönben teljesen elmélyedt a
hónappal a II. világháború után egy elõkelõ gimnáziumba víz gyógyászati értékének klinikai kutatásában, különös fi-
küldték a skóciai Edinburghba. A nagyon kemény versen- gyelmet szentelve a stressz csökkentésének és a stresszel
gés ellenére a katonaságtól visszatérve 1951-ben másod- kapcsolatos betegségeknek. (Az Evin börtön ebben az
éves hallgatóként felvették a London Egyetem Szent Mária esetben ideális laboratórium volt.) Eljött a bírósági tár-
Orvosi karára. Tanulmányai befejezése után az a megtisz- gyalás ideje és 32 koholt halálos ítéletet hordozó vádpont-
teltetés érte, hogy saját egyetemének doktori háza tagjává ra kellett válaszolnia. Végsõ védekezésként bemutatta a
választotta. bírónak a vízterápiáról szóló cikkét, amelyben leírta a gyo-
Hazájának sokkal nagyobb szüksége lett volna a mo- morfekély kezelését. Így menekült meg és kutatásait is
dern lehetõségekre, mint ami abban az idõben rendelke- folytathatta.
zésre állt az egészségügyi rendszer számára. Iráni szakmai A börtönben írt cikket végül 1982-ben az Iranian
pályafutása során kórházak, egészségügyi és sportközpon- Medical Journal (iráni orvosi folyóirat) közölte. A cikk egy
tok alapítását tette lehetõvé és leginkább a sürgõs köz- másolatát Londonba is elküldték és lefordították, majd el-
egészségügyi szükségletek kielégítését tartotta fontosnak. küldték a gasztroenterológia professzorának a Yale egye-
Közvetlenül az 1979-es forradalom elõtt egy családi kari- temre. A felfedezésrõl szóló beszámolót késõbb a Journal
tatív gyógyító központ – a legnagyobb gyógyító komple- of Clinical Gastroenterology (klinikai gasztroenterológiai
xum Iránban – létrehozásán fáradozott. folyóirat) 1983 júniusában vezércikként közölte és a New
Mivel sorsa az emberiség szolgálata, Irán forradalmi York Times tudományos szekciója is beszámolt a cikkrõl.
kormánya úgy döntött, hogy elítéli, börtönbe csukatja és 1982 júniusában szabadon engedték a börtönbõl. Több hó-
elkobozza minden személyes és családi vagyonát. Hogy nappal késõbb elmenekült Iránból és Amerikába költözött,

16 AZ ÍRÓRÓL 17
ezt megtehessék vele, minden lehetséges vádat fel akartak
A hozni ellene és elõkészítették a terepet a tárgyalásra. A
forradalmi õrség azonban felismerte, hogy bennlakó or-
AZ ÍRÓRÓL vosként hasznát tudják venni a börtönlakók között és emi-
att tárgyalását egy késõbbi idõpontra tették át.
Az Evin börtönbe záratás kezdetén egy késõi éjszakán
dr. Batmanghelidj felfedezte a víz gyógyászati értékét a
gyomorfekély kezelésében, amikor is a különösen erõs ha-
si fájdalmaktól szenvedõ betegnek gyógyszerek hiányában
kénytelen volt két pohár vizet felírni. Nyolc percen belül
a fájdalom megszûnt és szerinte egy új korszak vette kez-
Dr. F. Batmanghelidj (ejtsd: Batmangelij) 1931-ben detét az orvostudományok fejlõdésében. A következõ 25
született Irán fõvárosában, Teheránban. 1946-ban épp pár hónapon keresztül az Evin börtönben teljesen elmélyedt a
hónappal a II. világháború után egy elõkelõ gimnáziumba víz gyógyászati értékének klinikai kutatásában, különös fi-
küldték a skóciai Edinburghba. A nagyon kemény versen- gyelmet szentelve a stressz csökkentésének és a stresszel
gés ellenére a katonaságtól visszatérve 1951-ben másod- kapcsolatos betegségeknek. (Az Evin börtön ebben az
éves hallgatóként felvették a London Egyetem Szent Mária esetben ideális laboratórium volt.) Eljött a bírósági tár-
Orvosi karára. Tanulmányai befejezése után az a megtisz- gyalás ideje és 32 koholt halálos ítéletet hordozó vádpont-
teltetés érte, hogy saját egyetemének doktori háza tagjává ra kellett válaszolnia. Végsõ védekezésként bemutatta a
választotta. bírónak a vízterápiáról szóló cikkét, amelyben leírta a gyo-
Hazájának sokkal nagyobb szüksége lett volna a mo- morfekély kezelését. Így menekült meg és kutatásait is
dern lehetõségekre, mint ami abban az idõben rendelke- folytathatta.
zésre állt az egészségügyi rendszer számára. Iráni szakmai A börtönben írt cikket végül 1982-ben az Iranian
pályafutása során kórházak, egészségügyi és sportközpon- Medical Journal (iráni orvosi folyóirat) közölte. A cikk egy
tok alapítását tette lehetõvé és leginkább a sürgõs köz- másolatát Londonba is elküldték és lefordították, majd el-
egészségügyi szükségletek kielégítését tartotta fontosnak. küldték a gasztroenterológia professzorának a Yale egye-
Közvetlenül az 1979-es forradalom elõtt egy családi kari- temre. A felfedezésrõl szóló beszámolót késõbb a Journal
tatív gyógyító központ – a legnagyobb gyógyító komple- of Clinical Gastroenterology (klinikai gasztroenterológiai
xum Iránban – létrehozásán fáradozott. folyóirat) 1983 júniusában vezércikként közölte és a New
Mivel sorsa az emberiség szolgálata, Irán forradalmi York Times tudományos szekciója is beszámolt a cikkrõl.
kormánya úgy döntött, hogy elítéli, börtönbe csukatja és 1982 júniusában szabadon engedték a börtönbõl. Több hó-
elkobozza minden személyes és családi vagyonát. Hogy nappal késõbb elmenekült Iránból és Amerikába költözött,

16 AZ ÍRÓRÓL 17
hogy folytathassa további kutatásait. Végül bemutatták hogy a köztudatba ültesse a test jelzõrendszerének króni-
felfedezését az Egyesült Államok tudós és kutató társadal- kus dehidrációval való kapcsolatát.
mának. 1992-ben meghívták Iránba és engedélyezték neki,
A természet felnyitotta dr. Batmanghelidj szemét és hogy egy televízió mûsorban elmondhassa szempontjait.
elméjét az egyszerû csapvíz gyógyhatására, egy mind ez A teheráni egyetemen és egy egyetemi klinikán kutatásá-
idáig rejtett jelenségre. 1983-ban megalakult az Egyszerû nak is nekiláthatott. A közvélemény erõs reakciója kény-
Gyógyászatért Alapítvány (Foundation for the Simple in szerítette rá a legtöbb szakembert arra, hogy érdemes el-
Medicine), hogy táplálja e téma kutatását és a gyógyászat távolodni a hagyományos gyógyszeres kúráktól, hiszen a
szerkezetváltozásának hordozójává váljon. 1987-ben ötévi víz maga is jól mûködik – sok orvos így már nem tudott
folyamatos irodalmi értékelõ munka után vendégelõadást tovább ellenállni az eszmének.
tartott a „Fájdalom: a paradigmaváltás szükségessége” Ez és egy másik hátfájásról szóló könyv és videoka-
címmel európai és amerikai rákkutató csoportoknak, akik zetta a krónikus dehidráció káros hatásairól tájékoztat
épp akkor Görögországban ültek össze. Lényegében, e bennünket. Dr. Batmanghelidj e könyvében megosztja az
könyv témáját a tudósok egy testületének adta elõ és a cik- olvasókkal a víz metabolizmus széleskörû klinikai és tudo-
ket a Journal of Anticancer Research (Rákellenes kutatás mányos kutatásának eredményeit. Megpróbálja bemutat-
folyóirata) 1987-ben le is közölte. ni, milyen egyszerûen alakulhat át tudományosan egy or-
1989-ben dr. Batmanghelidj meghívást kapott, hogy szág egészségügyi rendszere egy kliens-barát rendszerré
adja elõ felfedezését a test fájdalom jelzéseirõl a 3. Inter- ahelyett, hogy a gyógyszeriparral összefûzõdõ kereskedel-
diszciplináris Világkonferencián, amely a gyulladásokról, mi érdekeltségû egészségügyet folytatná.
a reumaterápiai kutatásokról, a fájdalomcsillapításról és az Dr. Batmanghelidj arra gondol, valaha majd az embe-
immunrendszer modulátorairól szólt. „A neurotransz- rek tudatossá válnak a gyógyászat paradigma-eltolódásá-
mitter hisztamin: egy alternatív szempont” címû elõadásá- ban és elkezdik felismerni, hogy a vízterápiára történõ bá-
nak kivonatát, amelyben a neurotranszmitter hisztamin torításban nincs semmiféle kereskedelmi érdek és az
elsõdleges vízszabályozó szerepét magyarázta el, a konfe- egészségügyi rendszer tudományosan megalapozott átala-
rencián kiadták és másolatait több ezer kutatóközpontnak kulása örvendetes valósággá válhat.
szétosztották.
1989–91-ben az alapítvány a víz metabolizmus rendel-
lenességek és a betegségkialakulás testi kapcsolatainak ku-
tatásairól közölt egy „Science In Medicine Simplified”
(Tudomány az egyszerûsített gyógyászatban) címû éves je-
lentést. Dr. Batmanghelidj ekkor kezdte meg kampányát,

18 AZ ÍRÓRÓL 19
hogy folytathassa további kutatásait. Végül bemutatták hogy a köztudatba ültesse a test jelzõrendszerének króni-
felfedezését az Egyesült Államok tudós és kutató társadal- kus dehidrációval való kapcsolatát.
mának. 1992-ben meghívták Iránba és engedélyezték neki,
A természet felnyitotta dr. Batmanghelidj szemét és hogy egy televízió mûsorban elmondhassa szempontjait.
elméjét az egyszerû csapvíz gyógyhatására, egy mind ez A teheráni egyetemen és egy egyetemi klinikán kutatásá-
idáig rejtett jelenségre. 1983-ban megalakult az Egyszerû nak is nekiláthatott. A közvélemény erõs reakciója kény-
Gyógyászatért Alapítvány (Foundation for the Simple in szerítette rá a legtöbb szakembert arra, hogy érdemes el-
Medicine), hogy táplálja e téma kutatását és a gyógyászat távolodni a hagyományos gyógyszeres kúráktól, hiszen a
szerkezetváltozásának hordozójává váljon. 1987-ben ötévi víz maga is jól mûködik – sok orvos így már nem tudott
folyamatos irodalmi értékelõ munka után vendégelõadást tovább ellenállni az eszmének.
tartott a „Fájdalom: a paradigmaváltás szükségessége” Ez és egy másik hátfájásról szóló könyv és videoka-
címmel európai és amerikai rákkutató csoportoknak, akik zetta a krónikus dehidráció káros hatásairól tájékoztat
épp akkor Görögországban ültek össze. Lényegében, e bennünket. Dr. Batmanghelidj e könyvében megosztja az
könyv témáját a tudósok egy testületének adta elõ és a cik- olvasókkal a víz metabolizmus széleskörû klinikai és tudo-
ket a Journal of Anticancer Research (Rákellenes kutatás mányos kutatásának eredményeit. Megpróbálja bemutat-
folyóirata) 1987-ben le is közölte. ni, milyen egyszerûen alakulhat át tudományosan egy or-
1989-ben dr. Batmanghelidj meghívást kapott, hogy szág egészségügyi rendszere egy kliens-barát rendszerré
adja elõ felfedezését a test fájdalom jelzéseirõl a 3. Inter- ahelyett, hogy a gyógyszeriparral összefûzõdõ kereskedel-
diszciplináris Világkonferencián, amely a gyulladásokról, mi érdekeltségû egészségügyet folytatná.
a reumaterápiai kutatásokról, a fájdalomcsillapításról és az Dr. Batmanghelidj arra gondol, valaha majd az embe-
immunrendszer modulátorairól szólt. „A neurotransz- rek tudatossá válnak a gyógyászat paradigma-eltolódásá-
mitter hisztamin: egy alternatív szempont” címû elõadásá- ban és elkezdik felismerni, hogy a vízterápiára történõ bá-
nak kivonatát, amelyben a neurotranszmitter hisztamin torításban nincs semmiféle kereskedelmi érdek és az
elsõdleges vízszabályozó szerepét magyarázta el, a konfe- egészségügyi rendszer tudományosan megalapozott átala-
rencián kiadták és másolatait több ezer kutatóközpontnak kulása örvendetes valósággá válhat.
szétosztották.
1989–91-ben az alapítvány a víz metabolizmus rendel-
lenességek és a betegségkialakulás testi kapcsolatainak ku-
tatásairól közölt egy „Science In Medicine Simplified”
(Tudomány az egyszerûsített gyógyászatban) címû éves je-
lentést. Dr. Batmanghelidj ekkor kezdte meg kampányát,

18 AZ ÍRÓRÓL 19
a gyógyászati kutatás hagyományosan az egészségügy
E gyárosainak óhaja szerint folyik, akik pénzüket csak saját
profittermelõ terveikre és beruházásaikra áldozzák.
ELÕSZÓ Most jön a boldogság órája. Felfedezték, hogy az em-
beri test vízhiány esetén kifinomult jelzések – a dehidráció
A krónikus sejt dehidráció (vízhiány) fájdalmas és szomjúság figyelmeztetõ jelzéseinek egész tárházát mû-
és idõ elõtt elpusztít bennünket. ködteti. Testünknek az egyetlen „száraz száj” tünetnél
E jelenség kezdeti megnyilvánulásait egészen mostanáig sokkal több jelzése van a szomjúságra. Egyaránt nyilván-
csak ismeretlen eredetû betegségeknek nevezték. való a gyógyászat legnagyobb tragédiája, hogy a gyógyá-
szat szakemberei nem értették meg az emberi szervezet
vízért kiáltását. Hagyományos módon a test krónikus de-
hidrációjával foglalkozva vegyszerekhez és az „eljárásaik-
A gyógyszerek bonyolulttá és költségessé válásának hoz” folyamodnak. Egy monumentális tévedés, de egy ég-
egyik legnyilvánvalóbb oka az, hogy a gyógyászati termé- bekiáltó igazság!
kek gyártása és kutatása – és végül betegeik gyógyulási A legbarátságtalanabb húzás, hogy az egészségügyi
mértékének kiértékelése – egyre monumentálisabb össze- közösségek általában mégis jobban ragaszkodnak az üzleti
gekbe kerül. A rendszeresen és fokozottan reklámozott felfogáshoz, és figyelmen kívül hagyják a jó híreket. Tár-
termékek keresletének javításához nem csak a jól fizetett sadalmunkban alapvetõen az emberi test vízszükségleté-
orvoslátogatók emelik a gyógyszerforgalmat, de még az nek semmibe vevése vagy tudatlanságból való figyelmen
orvosokat is „borravalót” ajánlva csalogatják a gyógysze- kívül hagyása az elsõdleges oka az egészségügy magas
rek eladására. A betegek folyamatosan használják ezeket a költségeinek. A fejlõdés minden reménye nélkül jelenleg
gyógyszereket, mert igazán nem gyógyítanak (esetleg csak ezt úgy tervezik, hogy csak a mûködtetõket és ne az egész-
a tüneteket szüntetik meg. ford. megj.). A betegekrõl nem ségügyre szoruló közönséget szolgálja.
is tételezik fel, hogy gyógyulniuk kellene! Csak kezelik Ha a könyv végén található Amerikai Orvosi Társa-
õket! Ez az oka, hogy kereskedelmi szándék vegyül az or- sággal (American Medical Association, AMA) való levele-
vostudományba. Ez nem csak az orvostudomány bizony- zésre pillant az olvasó, akkor láthatja, hogy a társaságot a
talansága. jó hír („nem vagyunk betegek csak szomjasak”) elõfutárá-
Az orvostudomány technika orientált fejlõdését el- nak szerepére kértük fel. Végsõ elcsendesedésük nyilván-
més mechanizmusokon alapuló termékek tették lehetõvé. valóvá teszi elõttünk a közbizalom elleni szószegésüket.
Ez is plusz költséget jelent a gyógyászatban. Az egyetemi A Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institute
klinikák és a kutatóintézetek erõsen függenek az egészség- of Health, NIH), a világ gyógyászati kutatásainak legfej-
ügyi rendszer ipari oldalának anyagi vonatkozásaitól. Így lettebb központja, még szánalmasabban hagyja cserben a

20 ELÕSZÓ 21
a gyógyászati kutatás hagyományosan az egészségügy
E gyárosainak óhaja szerint folyik, akik pénzüket csak saját
profittermelõ terveikre és beruházásaikra áldozzák.
ELÕSZÓ Most jön a boldogság órája. Felfedezték, hogy az em-
beri test vízhiány esetén kifinomult jelzések – a dehidráció
A krónikus sejt dehidráció (vízhiány) fájdalmas és szomjúság figyelmeztetõ jelzéseinek egész tárházát mû-
és idõ elõtt elpusztít bennünket. ködteti. Testünknek az egyetlen „száraz száj” tünetnél
E jelenség kezdeti megnyilvánulásait egészen mostanáig sokkal több jelzése van a szomjúságra. Egyaránt nyilván-
csak ismeretlen eredetû betegségeknek nevezték. való a gyógyászat legnagyobb tragédiája, hogy a gyógyá-
szat szakemberei nem értették meg az emberi szervezet
vízért kiáltását. Hagyományos módon a test krónikus de-
hidrációjával foglalkozva vegyszerekhez és az „eljárásaik-
A gyógyszerek bonyolulttá és költségessé válásának hoz” folyamodnak. Egy monumentális tévedés, de egy ég-
egyik legnyilvánvalóbb oka az, hogy a gyógyászati termé- bekiáltó igazság!
kek gyártása és kutatása – és végül betegeik gyógyulási A legbarátságtalanabb húzás, hogy az egészségügyi
mértékének kiértékelése – egyre monumentálisabb össze- közösségek általában mégis jobban ragaszkodnak az üzleti
gekbe kerül. A rendszeresen és fokozottan reklámozott felfogáshoz, és figyelmen kívül hagyják a jó híreket. Tár-
termékek keresletének javításához nem csak a jól fizetett sadalmunkban alapvetõen az emberi test vízszükségleté-
orvoslátogatók emelik a gyógyszerforgalmat, de még az nek semmibe vevése vagy tudatlanságból való figyelmen
orvosokat is „borravalót” ajánlva csalogatják a gyógysze- kívül hagyása az elsõdleges oka az egészségügy magas
rek eladására. A betegek folyamatosan használják ezeket a költségeinek. A fejlõdés minden reménye nélkül jelenleg
gyógyszereket, mert igazán nem gyógyítanak (esetleg csak ezt úgy tervezik, hogy csak a mûködtetõket és ne az egész-
a tüneteket szüntetik meg. ford. megj.). A betegekrõl nem ségügyre szoruló közönséget szolgálja.
is tételezik fel, hogy gyógyulniuk kellene! Csak kezelik Ha a könyv végén található Amerikai Orvosi Társa-
õket! Ez az oka, hogy kereskedelmi szándék vegyül az or- sággal (American Medical Association, AMA) való levele-
vostudományba. Ez nem csak az orvostudomány bizony- zésre pillant az olvasó, akkor láthatja, hogy a társaságot a
talansága. jó hír („nem vagyunk betegek csak szomjasak”) elõfutárá-
Az orvostudomány technika orientált fejlõdését el- nak szerepére kértük fel. Végsõ elcsendesedésük nyilván-
més mechanizmusokon alapuló termékek tették lehetõvé. valóvá teszi elõttünk a közbizalom elleni szószegésüket.
Ez is plusz költséget jelent a gyógyászatban. Az egyetemi A Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institute
klinikák és a kutatóintézetek erõsen függenek az egészség- of Health, NIH), a világ gyógyászati kutatásainak legfej-
ügyi rendszer ipari oldalának anyagi vonatkozásaitól. Így lettebb központja, még szánalmasabban hagyja cserben a

20 ELÕSZÓ 21
társadalmat. Elõször is, miért nem vizsgálták meg a víz gyógyszerkutatás molekuláris területén érdekelt. Azt
gyógyászati hatását? Miért nem különítették el a vízbevi- mondta, nézeteim annyira széleskörû alapokon nyugsza-
tel lehetséges pozitív hatásait egy tabletta bevételekor, nak, hogy nem illeszthetõk a kutatóintézet intézményesí-
annak gyógyhatásától? Miért nem vizsgálták meg, hogy tett mûködésébe. Amikor rájött mennyire lehangolt ezzel
mi történik egy személlyel, ha nem iszik rendszeresen a kijelentéssel, azt tanácsolta csak folytassam kutatásomat
vizet? Ezek a kezdeti tévedéseik. Gondoljuk azt, hogy az és tegyem közzé nézeteimet a folyóiratokban. Azt mond-
NIH ezeket a tévedéseket egy támadó hadmûveletté ta, ez az egyetlen út, amit ajánlani tudnak.
dolgozta át? Nem adtam fel. Mindig, amikor egy, az NIH-tõl szár-
1989 májusában írtam dr. John Masonnek, a Health mazó cikket találtam egy folyóiratban, egy levelet írtam és
and Human Services (Társadalom és Egészségbiztosítás) elmagyaráztam az alapvetõ problémát. Még a NIH Tudo-
titkárhelyettesének, hogy elmagyarázzam, egy paradigma- mányos Integrációs Hivatalának (Office of Scientific
váltásra lenne szükség az emberi test vízszükségletét te- Integrity) is írtam és elmagyaráztam néhány félreértést,
kintve, ami társadalmunk sok egészségügyi problémáját amellyel egy különleges terméket vezettek be a gyógy-
megoldhatná. Sok ismertetõ anyagot küldtem számára, szerpiacra. Nem hallottam felõlük többé, de a reklámkiad-
amelyeket dr. John T. Kalberernek, az NIH Egészségmeg- vány úgy tûnik elhalt és a fotogén szóvivõ csábítgatásai
õrzõ és Betegségmegelõzõ részleg (Health Promotion and sem tûnnek fel olyan gyakran, mint azelõtt.
Diseas Prevention) koordinátorának mutatott be, hogy Egy rövid idõre izgatott lettem, amikor dr. Bernadine
nézze át és tárgyalja meg velem – nyilvánvalóan ez nagyon Healy lett az NIH igazgatója. Úgy tûnt, hogy õ a megfe-
megfelelõ fórum a fiziológiai jellegû forradalmi szemléle- lelõ személyiség, aki megváltoztatja az NIH hozzáállását.
tek értékelésére. Mint kutatóorvos nyilvánvalóan értette mondanivalómat.
Nem is olyan nagyon! Meghívtak, hogy látogassak el Õ dr. Stephen Grofthoz küldött, aki épp az újonnan alapí-
dr. Kalbererhez. Egyórás beszélgetés után dr. Kalberer tá- tott Alternatív Gyógyászat Hivatalának (Office of Alter-
jékoztatott, hogy az NIH nincs olyan helyzetben, hogy az native Medicine) ideiglenes igazgatója lett addig, amíg egy
én „széleskörû” gyógyászati nézetemet vizsgálhassa. El- állandó orvos igazgatót nem találnak.
magyarázta, hogy az NIH az egyetemi kereteken kívül Nagyon õszinte embernek tûnt. Egy hosszú beszélge-
más kutatást nem tud támogatni. Felhívtam a figyelmét, tés után, miután több közzétett anyagommal is elláttam,
azért vettem fel a kapcsolatot dr. Masonnel, hogy elma- meghívott, hogy tartsak egy rövid elõadást az elsõ Alter-
gyarázzam a dehidráció jelenségét, mint az emberi test natív Gyógyászati Konferencián, amit az NIH-ben hívtak
legtöbb degeneratív állapotának alapvetõ okát, és hogy az össze. Ideiglenes pozíciója túl ideiglenes volt, hogy bármi
NIH elkezdhesse ennek vizsgálatát és az eredmények köz- jót tehessen. Dr. Joseph Jacobs vette át a helyét. Õ a
zétételét. Ezután azt felelte, az NIH csak a biológia és gyógyászat doktora, õsi indiai kultúrával és befolyással.

22 ELÕSZÓ 23
társadalmat. Elõször is, miért nem vizsgálták meg a víz gyógyszerkutatás molekuláris területén érdekelt. Azt
gyógyászati hatását? Miért nem különítették el a vízbevi- mondta, nézeteim annyira széleskörû alapokon nyugsza-
tel lehetséges pozitív hatásait egy tabletta bevételekor, nak, hogy nem illeszthetõk a kutatóintézet intézményesí-
annak gyógyhatásától? Miért nem vizsgálták meg, hogy tett mûködésébe. Amikor rájött mennyire lehangolt ezzel
mi történik egy személlyel, ha nem iszik rendszeresen a kijelentéssel, azt tanácsolta csak folytassam kutatásomat
vizet? Ezek a kezdeti tévedéseik. Gondoljuk azt, hogy az és tegyem közzé nézeteimet a folyóiratokban. Azt mond-
NIH ezeket a tévedéseket egy támadó hadmûveletté ta, ez az egyetlen út, amit ajánlani tudnak.
dolgozta át? Nem adtam fel. Mindig, amikor egy, az NIH-tõl szár-
1989 májusában írtam dr. John Masonnek, a Health mazó cikket találtam egy folyóiratban, egy levelet írtam és
and Human Services (Társadalom és Egészségbiztosítás) elmagyaráztam az alapvetõ problémát. Még a NIH Tudo-
titkárhelyettesének, hogy elmagyarázzam, egy paradigma- mányos Integrációs Hivatalának (Office of Scientific
váltásra lenne szükség az emberi test vízszükségletét te- Integrity) is írtam és elmagyaráztam néhány félreértést,
kintve, ami társadalmunk sok egészségügyi problémáját amellyel egy különleges terméket vezettek be a gyógy-
megoldhatná. Sok ismertetõ anyagot küldtem számára, szerpiacra. Nem hallottam felõlük többé, de a reklámkiad-
amelyeket dr. John T. Kalberernek, az NIH Egészségmeg- vány úgy tûnik elhalt és a fotogén szóvivõ csábítgatásai
õrzõ és Betegségmegelõzõ részleg (Health Promotion and sem tûnnek fel olyan gyakran, mint azelõtt.
Diseas Prevention) koordinátorának mutatott be, hogy Egy rövid idõre izgatott lettem, amikor dr. Bernadine
nézze át és tárgyalja meg velem – nyilvánvalóan ez nagyon Healy lett az NIH igazgatója. Úgy tûnt, hogy õ a megfe-
megfelelõ fórum a fiziológiai jellegû forradalmi szemléle- lelõ személyiség, aki megváltoztatja az NIH hozzáállását.
tek értékelésére. Mint kutatóorvos nyilvánvalóan értette mondanivalómat.
Nem is olyan nagyon! Meghívtak, hogy látogassak el Õ dr. Stephen Grofthoz küldött, aki épp az újonnan alapí-
dr. Kalbererhez. Egyórás beszélgetés után dr. Kalberer tá- tott Alternatív Gyógyászat Hivatalának (Office of Alter-
jékoztatott, hogy az NIH nincs olyan helyzetben, hogy az native Medicine) ideiglenes igazgatója lett addig, amíg egy
én „széleskörû” gyógyászati nézetemet vizsgálhassa. El- állandó orvos igazgatót nem találnak.
magyarázta, hogy az NIH az egyetemi kereteken kívül Nagyon õszinte embernek tûnt. Egy hosszú beszélge-
más kutatást nem tud támogatni. Felhívtam a figyelmét, tés után, miután több közzétett anyagommal is elláttam,
azért vettem fel a kapcsolatot dr. Masonnel, hogy elma- meghívott, hogy tartsak egy rövid elõadást az elsõ Alter-
gyarázzam a dehidráció jelenségét, mint az emberi test natív Gyógyászati Konferencián, amit az NIH-ben hívtak
legtöbb degeneratív állapotának alapvetõ okát, és hogy az össze. Ideiglenes pozíciója túl ideiglenes volt, hogy bármi
NIH elkezdhesse ennek vizsgálatát és az eredmények köz- jót tehessen. Dr. Joseph Jacobs vette át a helyét. Õ a
zétételét. Ezután azt felelte, az NIH csak a biológia és gyógyászat doktora, õsi indiai kultúrával és befolyással.

22 ELÕSZÓ 23
Biztos vagyok benne, hogy dr. Groft átadta neki informá- renciáig. A krónikus dehidrációról semmi sem szerepelt a
cióimat és anyagaimat. napirendi pontokban. Még akkor sem tették a testület elé
A következõ Alternatív Gyógyászati Konferenciát dr. a kiadványt, amikor Robert Sanders ezredes, aki nagyon
Jacobs hívta össze saját másodlagos vezényletével és dr. járatos a témában, ötperces rövid filozofikus elõadást tar-
Groft abban az idõben mutatott be nekik. Természetesen tott a dehidrációról. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Alternatív
abban a pillanatban dr. Jacobs nem tudott komoly megbe- Gyógyászati Hivatal saját napirendi pontjait részesítette
szélést tartani velem. Megállapodtunk, hogy átnézi az ál- elõnyben és a közönség szolgálata nem volt a prioritási lis-
talam küldött anyagot és a közeli jövõben találkozunk. táján.
Amikor hivatalában találkoztunk, kértem, hogy vessen Rita Mae Brown szerint az elmebaj meghatározása:
egy pillantást az elõzetesen küldött anyagra. Bocsánatké- „ugyanazon dolog ismételt végrehajtása után a különbözõ
réssel kezdte, hogy ilyen kevés ideje volt és ugyanakkor a eredmények elvárása”. Feltételezhetjük, hogy én is egy
hivataluk is épp költözött, így nem volt lehetõsége az ira- vagyok az õrültek közül. Gyakran együgyû, ostoba em-
tot átnézni, amit küldtem. Azt mondtam neki, ha nincs tu- bernek gondolom magam. Megkérdezem magamtól: „Mi-
domása az általam küldött anyag tartalmáról, akkor talál- ért töltöm az idõmet és pihenõmet azzal, hogy egy olyan
kozónkkal csak az õ és az én idõm veszik kárba, és jobb helyen, mint Amerika, a gyógyászatban egy tudományo-
volna, ha megbeszélésünket elhalasztanánk, amíg elolvas- san megalapozott átalakulást vigyek véghez?” A követke-
sa a tájékoztatót. Felálltam, hogy elmenjek. Túl kellett ha- zõ lélegzetvételben pedig azzal vígasztalom magam, hogy
ladnom „primadonna” pózomon. részese vagyok az élõ egészséges jó közérzet tudásának,
Azt mondta, tenne egy pillantást az általam küldött aminek el kell jutnia az ártatlan és reménykedõ beteg em-
anyagra, de mivel mindketten intelligens szakemberek berekhez, akik nem tudják, hogy csak egyszerûen szomja-
vagyunk, nem sok dolog van, amit egy egyórás megbeszé- sak. Ezzel a gondolattal nézek a következõ kimerítõ nap
léssel ne tudnánk tisztázni. Ezért leültetett és megkért feszültségei elé.
magyarázzam el neki szemléletemet. Megtettem. Mielõtt Idõközben dr. Bernadine Healy elhagyta az NIH
elmentem, további tájékoztató anyagokat kért. Éppen a igazgatói posztját. Õ orvos és az NIH egy „tudományos”
táskámban voltak és átadtam neki. Ezek között volt e intézet. Nyilvánvalóan konfliktusa volt céljaival; mennie
könyv elsõ kiadásának egy másolata is. Elmagyaráztam kellett. A Nobel-díjas Harold Varmus vette át a helyét.
neki, hogy ennek a tudásnak köztudattá kell válnia. A gyó- 1993. november 23-án még egyszer írtam neki. Így kezd-
gyászati tudomány és a társadalom kedvéért arra kértem, tem levelemet: „Köszöntöm új állásában, amelyben most
hogy kezdjék meg ennek a témának vizsgálatát a hivatalán még talán jobban hozzájárulhat az orvostudomány és tár-
keresztül. sadalmunk haladásához. Levelem írására a mai Washington
Dr. Jacobs eltûnt a szemem elõl és nem is hallottam Post Önrõl szóló cikke ösztönzött és egy különös jelentõ-
felõle egészen a következõ Alternatív Gyógyászati Konfe-

24 ELÕSZÓ 25
Biztos vagyok benne, hogy dr. Groft átadta neki informá- renciáig. A krónikus dehidrációról semmi sem szerepelt a
cióimat és anyagaimat. napirendi pontokban. Még akkor sem tették a testület elé
A következõ Alternatív Gyógyászati Konferenciát dr. a kiadványt, amikor Robert Sanders ezredes, aki nagyon
Jacobs hívta össze saját másodlagos vezényletével és dr. járatos a témában, ötperces rövid filozofikus elõadást tar-
Groft abban az idõben mutatott be nekik. Természetesen tott a dehidrációról. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Alternatív
abban a pillanatban dr. Jacobs nem tudott komoly megbe- Gyógyászati Hivatal saját napirendi pontjait részesítette
szélést tartani velem. Megállapodtunk, hogy átnézi az ál- elõnyben és a közönség szolgálata nem volt a prioritási lis-
talam küldött anyagot és a közeli jövõben találkozunk. táján.
Amikor hivatalában találkoztunk, kértem, hogy vessen Rita Mae Brown szerint az elmebaj meghatározása:
egy pillantást az elõzetesen küldött anyagra. Bocsánatké- „ugyanazon dolog ismételt végrehajtása után a különbözõ
réssel kezdte, hogy ilyen kevés ideje volt és ugyanakkor a eredmények elvárása”. Feltételezhetjük, hogy én is egy
hivataluk is épp költözött, így nem volt lehetõsége az ira- vagyok az õrültek közül. Gyakran együgyû, ostoba em-
tot átnézni, amit küldtem. Azt mondtam neki, ha nincs tu- bernek gondolom magam. Megkérdezem magamtól: „Mi-
domása az általam küldött anyag tartalmáról, akkor talál- ért töltöm az idõmet és pihenõmet azzal, hogy egy olyan
kozónkkal csak az õ és az én idõm veszik kárba, és jobb helyen, mint Amerika, a gyógyászatban egy tudományo-
volna, ha megbeszélésünket elhalasztanánk, amíg elolvas- san megalapozott átalakulást vigyek véghez?” A követke-
sa a tájékoztatót. Felálltam, hogy elmenjek. Túl kellett ha- zõ lélegzetvételben pedig azzal vígasztalom magam, hogy
ladnom „primadonna” pózomon. részese vagyok az élõ egészséges jó közérzet tudásának,
Azt mondta, tenne egy pillantást az általam küldött aminek el kell jutnia az ártatlan és reménykedõ beteg em-
anyagra, de mivel mindketten intelligens szakemberek berekhez, akik nem tudják, hogy csak egyszerûen szomja-
vagyunk, nem sok dolog van, amit egy egyórás megbeszé- sak. Ezzel a gondolattal nézek a következõ kimerítõ nap
léssel ne tudnánk tisztázni. Ezért leültetett és megkért feszültségei elé.
magyarázzam el neki szemléletemet. Megtettem. Mielõtt Idõközben dr. Bernadine Healy elhagyta az NIH
elmentem, további tájékoztató anyagokat kért. Éppen a igazgatói posztját. Õ orvos és az NIH egy „tudományos”
táskámban voltak és átadtam neki. Ezek között volt e intézet. Nyilvánvalóan konfliktusa volt céljaival; mennie
könyv elsõ kiadásának egy másolata is. Elmagyaráztam kellett. A Nobel-díjas Harold Varmus vette át a helyét.
neki, hogy ennek a tudásnak köztudattá kell válnia. A gyó- 1993. november 23-án még egyszer írtam neki. Így kezd-
gyászati tudomány és a társadalom kedvéért arra kértem, tem levelemet: „Köszöntöm új állásában, amelyben most
hogy kezdjék meg ennek a témának vizsgálatát a hivatalán még talán jobban hozzájárulhat az orvostudomány és tár-
keresztül. sadalmunk haladásához. Levelem írására a mai Washington
Dr. Jacobs eltûnt a szemem elõl és nem is hallottam Post Önrõl szóló cikke ösztönzött és egy különös jelentõ-
felõle egészen a következõ Alternatív Gyógyászati Konfe-

24 ELÕSZÓ 25
ségû orvostudományi áttörést tár Ön elé. ’Ez a krónikus ennél a pontnál, és amikor 1991-ben közzé tettük, két köte-
dehidráció jelensége, amely a legfõbb betegségek gyökeres tet elküldtünk az NLM részére. A folyóiratokat egy évben
oka.’ A közelmúltban már megpróbáltam rávenni az kétszer vagy háromszor értékelik az Index Medicusba való
NIH korábbi vezetõit, hogy nézzék át e egyszerû ’pa- felvétel szempontjából. Az értékelõ bizottság fõleg NIH
radigmaváltás’ lehetõségeit és tegyék a gyógyászat jö- tudósokból áll. Amikor az év végén összeültek és átnézték
võbeni gyakorlatát páciens baráttá!” Elküldtem még az új szemléletet a gyógyászatban, visszautasítottak ben-
neki egy könyvemet és néhány tájékoztató anyagot. A nünket. Nem akartak megfelelõ lehetõséget biztosítani,
mai napig, 1995 februárjáig, egyáltalán nem hallot- hogy szemléletünket más is hallja. Az NIH „gondolkodók”
tam errõl az úriemberrõl, még egy köszönõlevelet nem óhajtották, hogy új gondolataink a tudomány arénájá-
sem küldött. ba léphessenek és végül elérjék a közönséget. Gyakorlott
Nyilvánvaló, az egyetlen út, amelyen keresztül a kézzel cenzúráztak bennünket. Itt döntöttem el, hogy meg-
nyilvánossággal közölhetem a „dehidráció” üzenetét, az írom könyvem elsõ kiadását és közzé is teszem.
írás. Ezt tettem. Miután különbözõ újságoknak és folyó- Hat hónappal az NLM visszautasítása után könyvem
iratoknak elküldtem leveleimet és nem hallottam felõlük már kinn volt és átnézték. Most egy egyszerû magyaráza-
semmit, 1989-ben úgy döntöttem, hogy az Egyszerû tom van arra, hogyan folyik rossz mederben a gyógyászat
Gyógyászatért Alapítványnál megalapítom saját újságo- fõ áramlata. Ezt a könyvet elküldtem a tudományos köz-
mat. A következõ nevet adtuk neki: „Science In Medicine leményekhez dr. Healynek, dr. Graftnek és dr. Jacobsnak
Simplified” (Tudományos egyszerûsített gyógyászat). az NIH-hez. Nincs szükségem rájuk, hogy szemléletem
Egy év alatt egy különleges és egy rendszeres kiadást hoz- eljusson a közönséghez csak meg akartam õket ismerni.
tunk létre és tettünk közzé és néhány tudományos köz- Felismertem, hogy az NIH ön-szolgáló módon kielégíti a
pontban, illetve néhány egyetem orvosi könyvtárában in- monoton kutatás elmebajos végrehajtó és ismételgetõ cse-
gyenesen szétosztottuk. lekedeteit anélkül, hogy tényleges gyógymódot találna az
Bejelentkeztünk a Nemzeti Orvosi Könyvtár (Natio- emberi test degeneratív állapotaira.
nal Library of Medicinal, NLM) nyilvántartásába és az In- 1993 áprilisában egy Nemzetközi Biooxidációs Gyó-
dex Medicus számítógépes rendszerébe, hogy más kutatók gyászati Konferencia ült össze a virginiai Restonban.
is hozzáférhessenek a folyóiratok tartalmához. Egyenlõ le- Meghívtak, hogy szóljak pár szót a társaság elnökét köve-
hetõségért folyamodtunk, hogy elõadhassuk új felfedezett tõen. Ez egy olyan konferencia, amelyet az Alternatív
gyógyászati szemléletünket a „paradigma-eltolódást”. Fo- Gyógyászat hív egybe. Bemutattak az NIH egyik tudomá-
lyóiratainkat visszaküldték, mondván, két kötet nem elég, nyos titkárának, dr. Edmund Sargent Copelandnak, akit a
de régebben egy másik kötetet is kiadtunk és biztosak vol- konferencia kritikusaként hívtak meg. Beszélgetésünk a
tunk benne, hogy lesz folytatás és bejegyzik az újságot. hisztamin fõ vízszabályozó szerepérõl szólt, majd ezután
Az újság harmadik kötete éppen kidolgozás alatt volt kedélyesen arról beszélt, hogyan tudnám sikerre vinni ér-

26 ELÕSZÓ 27
ségû orvostudományi áttörést tár Ön elé. ’Ez a krónikus ennél a pontnál, és amikor 1991-ben közzé tettük, két köte-
dehidráció jelensége, amely a legfõbb betegségek gyökeres tet elküldtünk az NLM részére. A folyóiratokat egy évben
oka.’ A közelmúltban már megpróbáltam rávenni az kétszer vagy háromszor értékelik az Index Medicusba való
NIH korábbi vezetõit, hogy nézzék át e egyszerû ’pa- felvétel szempontjából. Az értékelõ bizottság fõleg NIH
radigmaváltás’ lehetõségeit és tegyék a gyógyászat jö- tudósokból áll. Amikor az év végén összeültek és átnézték
võbeni gyakorlatát páciens baráttá!” Elküldtem még az új szemléletet a gyógyászatban, visszautasítottak ben-
neki egy könyvemet és néhány tájékoztató anyagot. A nünket. Nem akartak megfelelõ lehetõséget biztosítani,
mai napig, 1995 februárjáig, egyáltalán nem hallot- hogy szemléletünket más is hallja. Az NIH „gondolkodók”
tam errõl az úriemberrõl, még egy köszönõlevelet nem óhajtották, hogy új gondolataink a tudomány arénájá-
sem küldött. ba léphessenek és végül elérjék a közönséget. Gyakorlott
Nyilvánvaló, az egyetlen út, amelyen keresztül a kézzel cenzúráztak bennünket. Itt döntöttem el, hogy meg-
nyilvánossággal közölhetem a „dehidráció” üzenetét, az írom könyvem elsõ kiadását és közzé is teszem.
írás. Ezt tettem. Miután különbözõ újságoknak és folyó- Hat hónappal az NLM visszautasítása után könyvem
iratoknak elküldtem leveleimet és nem hallottam felõlük már kinn volt és átnézték. Most egy egyszerû magyaráza-
semmit, 1989-ben úgy döntöttem, hogy az Egyszerû tom van arra, hogyan folyik rossz mederben a gyógyászat
Gyógyászatért Alapítványnál megalapítom saját újságo- fõ áramlata. Ezt a könyvet elküldtem a tudományos köz-
mat. A következõ nevet adtuk neki: „Science In Medicine leményekhez dr. Healynek, dr. Graftnek és dr. Jacobsnak
Simplified” (Tudományos egyszerûsített gyógyászat). az NIH-hez. Nincs szükségem rájuk, hogy szemléletem
Egy év alatt egy különleges és egy rendszeres kiadást hoz- eljusson a közönséghez csak meg akartam õket ismerni.
tunk létre és tettünk közzé és néhány tudományos köz- Felismertem, hogy az NIH ön-szolgáló módon kielégíti a
pontban, illetve néhány egyetem orvosi könyvtárában in- monoton kutatás elmebajos végrehajtó és ismételgetõ cse-
gyenesen szétosztottuk. lekedeteit anélkül, hogy tényleges gyógymódot találna az
Bejelentkeztünk a Nemzeti Orvosi Könyvtár (Natio- emberi test degeneratív állapotaira.
nal Library of Medicinal, NLM) nyilvántartásába és az In- 1993 áprilisában egy Nemzetközi Biooxidációs Gyó-
dex Medicus számítógépes rendszerébe, hogy más kutatók gyászati Konferencia ült össze a virginiai Restonban.
is hozzáférhessenek a folyóiratok tartalmához. Egyenlõ le- Meghívtak, hogy szóljak pár szót a társaság elnökét köve-
hetõségért folyamodtunk, hogy elõadhassuk új felfedezett tõen. Ez egy olyan konferencia, amelyet az Alternatív
gyógyászati szemléletünket a „paradigma-eltolódást”. Fo- Gyógyászat hív egybe. Bemutattak az NIH egyik tudomá-
lyóiratainkat visszaküldték, mondván, két kötet nem elég, nyos titkárának, dr. Edmund Sargent Copelandnak, akit a
de régebben egy másik kötetet is kiadtunk és biztosak vol- konferencia kritikusaként hívtak meg. Beszélgetésünk a
tunk benne, hogy lesz folytatás és bejegyzik az újságot. hisztamin fõ vízszabályozó szerepérõl szólt, majd ezután
Az újság harmadik kötete éppen kidolgozás alatt volt kedélyesen arról beszélt, hogyan tudnám sikerre vinni ér-

26 ELÕSZÓ 27
tékelt szemléletemet. Elküldtem neki legtöbb közzétett letváltásának szükségszerûségérõl. Az orvosi egyetemek
anyagomat. A Westbard sugárúti hivatalában találkoztunk. hallgatóit nem tanítják meg az emberi szervezetben lévõ
Minden tõle telhetõt elkövetett, hogy elõadásainak szerve- víz sokoldalú szerepére.
zõje egy rövid elõadásra meghívjon. A meghívás soha sem Szükségünk lesz sok „egyszerû és közvetlen” tapasz-
érkezett meg. talatra, azon levélírókhoz hasonlóan, akiknek leveleit a
Gondolataim kétségkívül komoly csapást mérnek könyvben közzéteszem és egy szembetûnõ megoldásnak
több NIH által végzett kutatásra. Természetesen szemlé- tûnik, hogy megismerjük észrevételeiket és tapasztalatai-
letemet nem engedik visszhangozni az NIH falai között. kat, mielõtt a gyakorló orvosok zöme feladná kezelési
Õk egy bábszerû viselkedést remélnek tõlem, amivel csak módszereit. Jelenlegi módszereik csak a kémiai jellegû
azokat az eredményeimet adom elõ, amelyek számukra el- gyógyszereket támogatja. A „dupla-vak véletlen kísérle-
fogadhatóak. Azt tesznek, amit akarnak. tek” csak az új, ismeretlen vagy kevésbé ismert kémiai ha-
Eddig megpróbáltam egy részletes képet adni néhány tóanyagok egy másik ismert hatóanyaghoz való összeha-
erõfeszítésemrõl, amelyekkel azokat szándékoztam meg- sonlítását teszik lehetõvé.1 Ez a különös metodika azonban
szerezni, akik a nemzet egészségének fellendítéséért a ne- egyáltalán nem illeszkedik a „hiánybetegségek” klinikai
vünkben dolgoznak. Láthatóan általában inkább saját üz- értékeléséhez, és esetünkben a vízhiány okozta dehidrá-
leti elõnyeiket választják. Talán most már tisztán látszik, ciós betegségek vizsgálatához.
hogy azok az intézetek, amelyek elhasználják az adóba fi- Mindenegyes ember testének fiziológiai állapota
zetett pénzünket és a kemény munkával megkeresett bevé- meghatározza a dehidráció következményeit és a kezdeti
teleket, jottányit sem gondoskodnak egészségünkrõl vagy tüneteket. Ez az oka, amiért a tünet-teremtõ dehidrációs
jólétünkrõl. Mostanra az is nyilvánvaló lehet, hogy pont a állapotokat hagyományosan különbözõ betegségeknek
megoldást keresõk problémáink elõsegítõi. Innentõl kezd- címkézik. Amikor a könyv „mélyére” érünk pontosan
ve, akinek e könyv feltárja fontos mondanivalóját, az ame- megértjük, hogy mirõl beszélek. Néhány további levelet is
rikai egészségügyi rendszer átalakító erejévé kell válnia. olvashatunk olyan emberektõl, akiknek írói mostanában
Természetesen a vízterápia, mint természetes gyógy- ismerték fel testük vízhiányának több korábbi jelét.
mód, vizsgálatára és értékelésére szánt anyagi alap meg- Jelenleg a gyógyászat új korának hajnalát éljük. „A
szerzése nem könnyû mûvelet. Továbbá, még ha az anya- krónikus vízhiány az oka legtöbb testi betegségünknek.”
gi alapok rendelkezésre is állnának, a kutatási téma nem Az emberi test eredeti terve tökéletesebb, mint képzeljük.
túlságosan vonzó az egyetemek és az országosan elfoga-
dott kutatóközpontok számára. És mégis, más oldalról, a 1 A gyógyszerkutatás során az újonnan elõállított még ismeretlen hatású ható-
krónikus dehidrációban szenvedõ betegek vízterápiára anyagokat egy ismert – már bevált – hatóanyag hatásosságával mérik össze.
Több ezer ilyen potenciális hatóanyag közül az kerül kiválasztásra – ha egyálta-
adott válaszreakciói elkerülhetetlenek. Meg kell gyõznünk lán találnak ilyet –, ami fizikai-kémiai és gyógyászati paramétereiben – például
a klinikusokat a jelenlegi egészségügyi módszerek szemlé- oldhatóság, lebomlási sebesség, mellékhatások, stb. – a legjobban megfelelt.

28 ELÕSZÓ 29
tékelt szemléletemet. Elküldtem neki legtöbb közzétett letváltásának szükségszerûségérõl. Az orvosi egyetemek
anyagomat. A Westbard sugárúti hivatalában találkoztunk. hallgatóit nem tanítják meg az emberi szervezetben lévõ
Minden tõle telhetõt elkövetett, hogy elõadásainak szerve- víz sokoldalú szerepére.
zõje egy rövid elõadásra meghívjon. A meghívás soha sem Szükségünk lesz sok „egyszerû és közvetlen” tapasz-
érkezett meg. talatra, azon levélírókhoz hasonlóan, akiknek leveleit a
Gondolataim kétségkívül komoly csapást mérnek könyvben közzéteszem és egy szembetûnõ megoldásnak
több NIH által végzett kutatásra. Természetesen szemlé- tûnik, hogy megismerjük észrevételeiket és tapasztalatai-
letemet nem engedik visszhangozni az NIH falai között. kat, mielõtt a gyakorló orvosok zöme feladná kezelési
Õk egy bábszerû viselkedést remélnek tõlem, amivel csak módszereit. Jelenlegi módszereik csak a kémiai jellegû
azokat az eredményeimet adom elõ, amelyek számukra el- gyógyszereket támogatja. A „dupla-vak véletlen kísérle-
fogadhatóak. Azt tesznek, amit akarnak. tek” csak az új, ismeretlen vagy kevésbé ismert kémiai ha-
Eddig megpróbáltam egy részletes képet adni néhány tóanyagok egy másik ismert hatóanyaghoz való összeha-
erõfeszítésemrõl, amelyekkel azokat szándékoztam meg- sonlítását teszik lehetõvé.1 Ez a különös metodika azonban
szerezni, akik a nemzet egészségének fellendítéséért a ne- egyáltalán nem illeszkedik a „hiánybetegségek” klinikai
vünkben dolgoznak. Láthatóan általában inkább saját üz- értékeléséhez, és esetünkben a vízhiány okozta dehidrá-
leti elõnyeiket választják. Talán most már tisztán látszik, ciós betegségek vizsgálatához.
hogy azok az intézetek, amelyek elhasználják az adóba fi- Mindenegyes ember testének fiziológiai állapota
zetett pénzünket és a kemény munkával megkeresett bevé- meghatározza a dehidráció következményeit és a kezdeti
teleket, jottányit sem gondoskodnak egészségünkrõl vagy tüneteket. Ez az oka, amiért a tünet-teremtõ dehidrációs
jólétünkrõl. Mostanra az is nyilvánvaló lehet, hogy pont a állapotokat hagyományosan különbözõ betegségeknek
megoldást keresõk problémáink elõsegítõi. Innentõl kezd- címkézik. Amikor a könyv „mélyére” érünk pontosan
ve, akinek e könyv feltárja fontos mondanivalóját, az ame- megértjük, hogy mirõl beszélek. Néhány további levelet is
rikai egészségügyi rendszer átalakító erejévé kell válnia. olvashatunk olyan emberektõl, akiknek írói mostanában
Természetesen a vízterápia, mint természetes gyógy- ismerték fel testük vízhiányának több korábbi jelét.
mód, vizsgálatára és értékelésére szánt anyagi alap meg- Jelenleg a gyógyászat új korának hajnalát éljük. „A
szerzése nem könnyû mûvelet. Továbbá, még ha az anya- krónikus vízhiány az oka legtöbb testi betegségünknek.”
gi alapok rendelkezésre is állnának, a kutatási téma nem Az emberi test eredeti terve tökéletesebb, mint képzeljük.
túlságosan vonzó az egyetemek és az országosan elfoga-
dott kutatóközpontok számára. És mégis, más oldalról, a 1 A gyógyszerkutatás során az újonnan elõállított még ismeretlen hatású ható-
krónikus dehidrációban szenvedõ betegek vízterápiára anyagokat egy ismert – már bevált – hatóanyag hatásosságával mérik össze.
Több ezer ilyen potenciális hatóanyag közül az kerül kiválasztásra – ha egyálta-
adott válaszreakciói elkerülhetetlenek. Meg kell gyõznünk lán találnak ilyet –, ami fizikai-kémiai és gyógyászati paramétereiben – például
a klinikusokat a jelenlegi egészségügyi módszerek szemlé- oldhatóság, lebomlási sebesség, mellékhatások, stb. – a legjobban megfelelt.

28 ELÕSZÓ 29
Ha mostanáig nem tudtuk, hogyan tartsuk karban, az a mi ménylistájára, hogy ezt láthassuk. Csak egy kis, sajnos
bajunk. Nem álltunk meg és nem gondolkodtunk el azon, vezetõ pozíciójú, kisebbség vet árnyékot szent tudásunkra.
hogy ha testünk fõleg vízbõl áll, hogyan fog csúcsteljesít- Azonban „amikor a fény eljön, a sötétség menekül”. Ami-
ményt nyújtani, ha nem iszunk rendszeresen vizet? Most kor az emberek elkezdik megérteni, hogy a víz a test sok
tudjuk meg, mikor sürgõsen vízért kiált. Szükségünk van kóros állapotában önmagában a legjobb természetes
rá, hogy kitartsunk e fontos információ mellett. A víz mel- gyógyszer, a gyógyászat szent tudományában lévõ fekete
letti kitartásom és fontosságának ismételgetése nem egy báránynak menekülnie kell.
személyes hóbort. E mögött nincs rejtett szándék. Ha ezt Hagyományosan az orvosok gondolkodók és filozófu-
a tudást megosztjuk szeretteinkkel, akkor az õ hasznukat sok voltak. Csak mostanában kényszerítették õket arra,
és egészségüket is szolgáljuk. hogy az egyetemi klinikák elõemésztett tananyagát memo-
Jelenleg ez az egyetlen könnyen olvasható és érthetõ rizálják. Valójában a könyveknek kell tárolni az információt
könyv a krónikus dehidrációról. El kell olvasnunk egy pár- és az agyat eredetileg „gondolkodásra” tervezték. Egyszer
szor, hogy megértsük, és belénk ivódjon a víz szerepének megmenekülünk a sok tévinformáció sulykolás terhétõl,
nélkülözhetetlen fontossága. Ha ezt megtesszük, mi is amely a gyógyászatban sok esetben a krónikus dehidráció
gyógyítóvá válunk. E könyvben azt is meg kell tanulnunk, bonyolult következménye, és az orvosok újból bölcsekké és
hogy a „folyadék” és a „víz” nem szükségszerûen ugyanaz. gondolkodókká válnak. Akkor véleményüket igazán elfo-
Tanulni fogunk az üdítõ italok káros hatásairól is. gadják és értéküket aranyban mérik, nem kevésbé mint a
Ha hasznosnak találjuk e könyv tájékoztatását, akkor mai sebészekét.
kérem, emeljük fel hangunkat és szálljunk szembe a je- A gyógyászat új korszakának felragyogásában re-
lenleg alkalmazott gyógyászat sötét és rosszindulatú ol- ménykedem és jó szerencsét kívánok a könyv olvasóinak a
dalával. Az orvosokról azt feltételezzük, hogy gyógyíta- gyógyászat jelen szerkezetének átalakításában tett nélkü-
niuk kellene. Esküt tettek az emberiség szolgálatára. lözhetetlen erõfeszítésükért. A könyvben található min-
Igaz, hogy „az amerikai felfogás az üzlet az üzlet”, de az den egyes levél csak egy példa arra, mit tehet a „víz, mint
üzleties felfogású kollégáimnak nincs joguk meggátolni gyógyszer” azokkal, akik jelenleg is a krónikus dehidráció
az egyszerû „nem vagyunk betegek csak szomjasak” üze- megnyilvánulásaitól szenvednek. A gyógyászati gyakor-
net széles körben való terjedését. Nem az a dolguk, hogy latban mindig jelen lévõ fennhéjázás és tudatlanság csak
társaik fájdalmát és szenvedéseit egyre halmozódó keres- egyszerûen anekdotáknak vagy fejlettebb szinten pszicho-
kedelmi gyakorlattá alakítsák át, ahogy a közelmúltban szomatikus tünetek gyógyszerének címkézi majd ezeket a
megfigyelhettük. leveleket és félresöprik õket. Sokkal nagyobb számban
Szerény véleményem szerint nem minden orvos he- fogják azonban felismerni a „nem vagyunk betegek csak
lyezi saját hasznát a tanácsot kérõk jóléte elé. Csak egy szomjasak” igazságot azok, akiknek szeme gondolkodó
pillantást kell vetnünk a könyvet áttekintõ orvosok véle-

30 ELÕSZÓ 31
Ha mostanáig nem tudtuk, hogyan tartsuk karban, az a mi ménylistájára, hogy ezt láthassuk. Csak egy kis, sajnos
bajunk. Nem álltunk meg és nem gondolkodtunk el azon, vezetõ pozíciójú, kisebbség vet árnyékot szent tudásunkra.
hogy ha testünk fõleg vízbõl áll, hogyan fog csúcsteljesít- Azonban „amikor a fény eljön, a sötétség menekül”. Ami-
ményt nyújtani, ha nem iszunk rendszeresen vizet? Most kor az emberek elkezdik megérteni, hogy a víz a test sok
tudjuk meg, mikor sürgõsen vízért kiált. Szükségünk van kóros állapotában önmagában a legjobb természetes
rá, hogy kitartsunk e fontos információ mellett. A víz mel- gyógyszer, a gyógyászat szent tudományában lévõ fekete
letti kitartásom és fontosságának ismételgetése nem egy báránynak menekülnie kell.
személyes hóbort. E mögött nincs rejtett szándék. Ha ezt Hagyományosan az orvosok gondolkodók és filozófu-
a tudást megosztjuk szeretteinkkel, akkor az õ hasznukat sok voltak. Csak mostanában kényszerítették õket arra,
és egészségüket is szolgáljuk. hogy az egyetemi klinikák elõemésztett tananyagát memo-
Jelenleg ez az egyetlen könnyen olvasható és érthetõ rizálják. Valójában a könyveknek kell tárolni az információt
könyv a krónikus dehidrációról. El kell olvasnunk egy pár- és az agyat eredetileg „gondolkodásra” tervezték. Egyszer
szor, hogy megértsük, és belénk ivódjon a víz szerepének megmenekülünk a sok tévinformáció sulykolás terhétõl,
nélkülözhetetlen fontossága. Ha ezt megtesszük, mi is amely a gyógyászatban sok esetben a krónikus dehidráció
gyógyítóvá válunk. E könyvben azt is meg kell tanulnunk, bonyolult következménye, és az orvosok újból bölcsekké és
hogy a „folyadék” és a „víz” nem szükségszerûen ugyanaz. gondolkodókká válnak. Akkor véleményüket igazán elfo-
Tanulni fogunk az üdítõ italok káros hatásairól is. gadják és értéküket aranyban mérik, nem kevésbé mint a
Ha hasznosnak találjuk e könyv tájékoztatását, akkor mai sebészekét.
kérem, emeljük fel hangunkat és szálljunk szembe a je- A gyógyászat új korszakának felragyogásában re-
lenleg alkalmazott gyógyászat sötét és rosszindulatú ol- ménykedem és jó szerencsét kívánok a könyv olvasóinak a
dalával. Az orvosokról azt feltételezzük, hogy gyógyíta- gyógyászat jelen szerkezetének átalakításában tett nélkü-
niuk kellene. Esküt tettek az emberiség szolgálatára. lözhetetlen erõfeszítésükért. A könyvben található min-
Igaz, hogy „az amerikai felfogás az üzlet az üzlet”, de az den egyes levél csak egy példa arra, mit tehet a „víz, mint
üzleties felfogású kollégáimnak nincs joguk meggátolni gyógyszer” azokkal, akik jelenleg is a krónikus dehidráció
az egyszerû „nem vagyunk betegek csak szomjasak” üze- megnyilvánulásaitól szenvednek. A gyógyászati gyakor-
net széles körben való terjedését. Nem az a dolguk, hogy latban mindig jelen lévõ fennhéjázás és tudatlanság csak
társaik fájdalmát és szenvedéseit egyre halmozódó keres- egyszerûen anekdotáknak vagy fejlettebb szinten pszicho-
kedelmi gyakorlattá alakítsák át, ahogy a közelmúltban szomatikus tünetek gyógyszerének címkézi majd ezeket a
megfigyelhettük. leveleket és félresöprik õket. Sokkal nagyobb számban
Szerény véleményem szerint nem minden orvos he- fogják azonban felismerni a „nem vagyunk betegek csak
lyezi saját hasznát a tanácsot kérõk jóléte elé. Csak egy szomjasak” igazságot azok, akiknek szeme gondolkodó
pillantást kell vetnünk a könyvet áttekintõ orvosok véle-

30 ELÕSZÓ 31
aggyal áll kapcsolatban, és ami a jelenlegi orvosi gyakorlat
végét jelenti.
Ezt a könyvet a víz és az emberi test szeretõ rokonsá-
B
gáról szóló „regényként” írtam meg. A mû nem szolgál BEVEZETÉS
szakkönyvként. Ezért nem tartalmaz névmutatót sem. SZOMJÚSÁGUNKAT NE GYÓGYSZEREKKEL
Szeretném megköszönni feleségem, Xiaopo szeretõ KEZELJÜK
támogatását és segítségét. Szeretném megköszönni továb-
bá Robert T. Sanders ezredes elmúlt ötévi fáradhatatlan „A lényeges problémákat nem oldhatjuk meg ugyanazon a gondolkodási szinten,
erõfeszítéseit, hogy segített a krónikus dehidrációról szóló mint ahol megteremtettük õket.”
szemléletem terjesztésében. – Albert Einstein
Szeretnék még mindazoknak köszönetet mondani,
akik önzetlenül támogattak és bátorítottak a folytatásra. 1990 decemberében dr. Louis Sullivan, a Health and
Végül köszönetet mondok Mrs. Dorothy Heindelnek Human Services (Társadalom és Egészségbiztosítás) tit-
könyveim és összes kéziratom szerkesztéséért. kára a nemzeti egészségügyi kiadások 11 százalékos növe-
kedésérõl számolt be. Úgy becsülik, 2000-re ez a költség
Dr. F. Batmanghelidj orvos eléri az 1,6 billió dollárt és 2010-re a GNP 28 százalékát
1995. február emészti fel, ha a jelenlegi irányvonal folytatódik.
A Washington Post egyik mostani egészségügyi fel-
mérése szerint az egészségügy költségei 1994-ben elérhe-
tik az 1029,6 milliárd dollárt. Ebbõl 934,8 milliárd dollár
személyi egészségügyi költséget a népességre fordítanak.
Állítólag a szövetségi kormány ebbõl csak egy 94,8 milli-
árd dolláros költségért felelõs. Azonban ez az óriási költ-
ség 9,5 millió egészségügyi alkalmazott adóköteles jöve-
delme Amerikában. Egyértelmû, hogy a kormány kitart a
nemzeti egészségügyi költségek növekedése mellett. Így
egy érdekellentét van a népesség szükséglete és a kormány
bevétel megõrzõ érdekeltsége között.
Ennek fényében már észrevehetjük, hogy a kormány
miért nem érdekelt az amerikai emberek egészségügyi
költségeinek csökkentésében, még akkor sem, ha már tuda-
tában vannak a probléma gyökerének. Nyilvánvaló, hogy

32 BEVEZETÉS 33
aggyal áll kapcsolatban, és ami a jelenlegi orvosi gyakorlat
végét jelenti.
Ezt a könyvet a víz és az emberi test szeretõ rokonsá-
B
gáról szóló „regényként” írtam meg. A mû nem szolgál BEVEZETÉS
szakkönyvként. Ezért nem tartalmaz névmutatót sem. SZOMJÚSÁGUNKAT NE GYÓGYSZEREKKEL
Szeretném megköszönni feleségem, Xiaopo szeretõ KEZELJÜK
támogatását és segítségét. Szeretném megköszönni továb-
bá Robert T. Sanders ezredes elmúlt ötévi fáradhatatlan „A lényeges problémákat nem oldhatjuk meg ugyanazon a gondolkodási szinten,
erõfeszítéseit, hogy segített a krónikus dehidrációról szóló mint ahol megteremtettük õket.”
szemléletem terjesztésében. – Albert Einstein
Szeretnék még mindazoknak köszönetet mondani,
akik önzetlenül támogattak és bátorítottak a folytatásra. 1990 decemberében dr. Louis Sullivan, a Health and
Végül köszönetet mondok Mrs. Dorothy Heindelnek Human Services (Társadalom és Egészségbiztosítás) tit-
könyveim és összes kéziratom szerkesztéséért. kára a nemzeti egészségügyi kiadások 11 százalékos növe-
kedésérõl számolt be. Úgy becsülik, 2000-re ez a költség
Dr. F. Batmanghelidj orvos eléri az 1,6 billió dollárt és 2010-re a GNP 28 százalékát
1995. február emészti fel, ha a jelenlegi irányvonal folytatódik.
A Washington Post egyik mostani egészségügyi fel-
mérése szerint az egészségügy költségei 1994-ben elérhe-
tik az 1029,6 milliárd dollárt. Ebbõl 934,8 milliárd dollár
személyi egészségügyi költséget a népességre fordítanak.
Állítólag a szövetségi kormány ebbõl csak egy 94,8 milli-
árd dolláros költségért felelõs. Azonban ez az óriási költ-
ség 9,5 millió egészségügyi alkalmazott adóköteles jöve-
delme Amerikában. Egyértelmû, hogy a kormány kitart a
nemzeti egészségügyi költségek növekedése mellett. Így
egy érdekellentét van a népesség szükséglete és a kormány
bevétel megõrzõ érdekeltsége között.
Ennek fényében már észrevehetjük, hogy a kormány
miért nem érdekelt az amerikai emberek egészségügyi
költségeinek csökkentésében, még akkor sem, ha már tuda-
tában vannak a probléma gyökerének. Nyilvánvaló, hogy

32 ELÕSZÓ 33
az emberek saját egészségükért felelõsek. Meg kell védeni-
ük magukat az egészségügy és a kormány kereskedelmi ér-
dekeltségeitõl, amelyek mindenképpen igyekeznek fenn-
1
tartani az egészségügyi költségek jelenlegi szintjét. AZ ALAPOK
Azt is megérthetjük ebbõl, hogy Amerika egészség-
ügyi krízisét, ami a jelenlegi tendencia folytatásával tönkre A mai egészségügyi szakemberek nem értik
teheti az országot, nem a mûködési forma okozza. De a víz létfontosságú szerepét az emberi szervezetben.
ugyanakkor a pénzsóvár gyógyszerárazás sem okolható tel- A gyógyszerek csillapító szerek.
jes mértékben. Az elsõdleges ok a fiziológia tudományának Nem az emberi test betegségeinek gyógyítására tervezték õket.
alapvetõ tételeiben gyökerezik, amely az emberi test tudo-
mányos ismeretének és gyógyászatának alapja. Ez azért
történhet meg, mert az emberek és a szakemberek még AMIÉRT A GYÓGYSZEREK
nem ismerték fel, mikor és miért szomjazunk meg a vízre. NEM GYÓGYÍTHATJÁK A BETEGSÉGET
Nem szükséges e helyzetnek sokáig fennállni vagy
ennyire reménytelenné válni, mint amilyennek látszik. Az Ebben a könyvben a víz emberi testben játszott szere-
emésztõrendszeri rendellenességek széleskörû klinikai ta- pérõl lesz szó és arról, hogy e téma rövid megértése
pasztalatai és a krónikus fájdalmak fiziológiájának ellemzõ hogyan alakíthatja át társadalmunk egészségügyi szükség-
kutatása a társadalom egészségügyi problémáinak egysze- leteit. Megtanuljuk, hogy a megelõzõ gyógyászat válhat
rû megoldását tárják elénk. E megoldás szépsége az, hogy társadalmunk fõ egészségügyi gyakorlatává. Ebben a könyv-
teljesen tudományos alapokkal rendelkezik. Magába fog- ben és a következõ fejtegetésben a fõhõs a víz lesz. Átte-
lalja az emberi test egy új fiziológiai megértését. Az embe- kintjük a víz szabályozóként testben játszott elsõdleges és a
ri testrõl szóló új ismeret, mint azt már a címbõl is kitalál- rendszeres folyamatokban játszott másodlagos szerepét. A
hatta az olvasó a következõ: víz elsõdleges szerepével felszerelkezve áttekintjük a kóros
állapotokat. Megvizsgáljuk a víz fiziológiában hiányzó sze-
repét, ami végül a kóros állapotokhoz vezet.
A következõkben tárgyalt betegségekben a vízanyag-
csere rendellenességeinek egy lehetséges kezdeti szerepét
ki kell zárnunk, mielõtt feltételezzük, hogy ezen állapotok
más folyamatokon keresztül alakulnak ki. Ez a valódi ér-
telme az egészségügy megelõzõ megközelítésének. Elõször
a betegségkialakulás egyszerûbb okait zárjuk ki, majd a
komplikáltabbakról elmélkedünk. Az egyszerû igazság az,

34 AZ ALAPOK 35
az emberek saját egészségükért felelõsek. Meg kell védeni-
ük magukat az egészségügy és a kormány kereskedelmi ér-
dekeltségeitõl, amelyek mindenképpen igyekeznek fenn-
1
tartani az egészségügyi költségek jelenlegi szintjét. AZ ALAPOK
Azt is megérthetjük ebbõl, hogy Amerika egészség-
ügyi krízisét, ami a jelenlegi tendencia folytatásával tönkre A mai egészségügyi szakemberek nem értik
teheti az országot, nem a mûködési forma okozza. De a víz létfontosságú szerepét az emberi szervezetben.
ugyanakkor a pénzsóvár gyógyszerárazás sem okolható tel- A gyógyszerek csillapító szerek.
jes mértékben. Az elsõdleges ok a fiziológia tudományának Nem az emberi test betegségeinek gyógyítására tervezték õket.
alapvetõ tételeiben gyökerezik, amely az emberi test tudo-
mányos ismeretének és gyógyászatának alapja. Ez azért
történhet meg, mert az emberek és a szakemberek még AMIÉRT A GYÓGYSZEREK
nem ismerték fel, mikor és miért szomjazunk meg a vízre. NEM GYÓGYÍTHATJÁK A BETEGSÉGET
Nem szükséges e helyzetnek sokáig fennállni vagy
ennyire reménytelenné válni, mint amilyennek látszik. Az Ebben a könyvben a víz emberi testben játszott szere-
emésztõrendszeri rendellenességek széleskörû klinikai ta- pérõl lesz szó és arról, hogy e téma rövid megértése
pasztalatai és a krónikus fájdalmak fiziológiájának ellemzõ hogyan alakíthatja át társadalmunk egészségügyi szükség-
kutatása a társadalom egészségügyi problémáinak egysze- leteit. Megtanuljuk, hogy a megelõzõ gyógyászat válhat
rû megoldását tárják elénk. E megoldás szépsége az, hogy társadalmunk fõ egészségügyi gyakorlatává. Ebben a könyv-
teljesen tudományos alapokkal rendelkezik. Magába fog- ben és a következõ fejtegetésben a fõhõs a víz lesz. Átte-
lalja az emberi test egy új fiziológiai megértését. Az embe- kintjük a víz szabályozóként testben játszott elsõdleges és a
ri testrõl szóló új ismeret, mint azt már a címbõl is kitalál- rendszeres folyamatokban játszott másodlagos szerepét. A
hatta az olvasó a következõ: víz elsõdleges szerepével felszerelkezve áttekintjük a kóros
állapotokat. Megvizsgáljuk a víz fiziológiában hiányzó sze-
repét, ami végül a kóros állapotokhoz vezet.
A következõkben tárgyalt betegségekben a vízanyag-
csere rendellenességeinek egy lehetséges kezdeti szerepét
ki kell zárnunk, mielõtt feltételezzük, hogy ezen állapotok
más folyamatokon keresztül alakulnak ki. Ez a valódi ér-
telme az egészségügy megelõzõ megközelítésének. Elõször
a betegségkialakulás egyszerûbb okait zárjuk ki, majd a
komplikáltabbakról elmélkedünk. Az egyszerû igazság az,

34 BEVEZETÉS 35
hogy a dehidráció betegséget okoz. Mindenki tudja, hogy meg az élet sós vízbõl származó, majd édes vízhez alkal-
a víz alapvetõ a szervezet számára. Úgy tûnik azonban, mazkodott elsõ teremtményei óta.
nem tudjuk, hogy a víz szükségszerû is jólétünk számára. Amikor a szárazföldi élet a vízellátott helyek közvet-
Nem tudjuk, mi történik, ha szervezetünk nem kapja meg len környezetén túli területekre is kiterjedt (még a kétél-
a számára szükséges napi vízadagot. Miután elolvastuk ezt tûek életterén is túl) a további fajokban fokozatosan ki kel-
a könyvet tisztán megértjük ezt a kijelentést. lett alakulni az élõ szervezetek kifinomult vízmegõrzõ
A dehidráció teremtette betegségek kezelése és meg- rendszerének. Az átmeneti dehidrációhoz való ideiglenes
elõzése a rendszeres vízbevitelen alapszik. Ezt is meghatá- alkalmazkodás, mint az emberi szervezet jól megalapozott
rozzuk e könyvben. Fõ eseteiben megtárgyaljuk, hogy az mechanizmusa öröklötté vált, és jelenleg a modern embe-
említett állapotok miért tekinthetõek a dehidráció okozta ri szervezet összes mûködõ rendszerének alapját képezi.
rendellenességeknek. Ha a naponta fokozatosan a normá- A korábbi vízben élõ fajok ismert határaikon túli él-
lis értékre emelt vízadagtól valaki jobban érzi magát, sem- ményei erõsen stresszes állapotot hoztak bennük létre,
mi ok az aggodalomra. Orvoshoz kell azonban fordulni mert bármikor kiszáradhattak, szomjan pusztulhattak. Ez a
akkor, ha a szervezetünknek szükséges elõírt étrend (ivás- „stressz” egy erõteljes fiziológiát alapozott meg a test cse-
rend) nem segít és az orvosi problémák folyamatosan kély víztartalékainak válságkezelésére. A mai „stresszelt”
tovább zavarnak bennünket. Amit ajánlani tudunk, az a emberekben pontosan ugyanez a folyamat és válságkezelés
betegség megelõzéséhez és a dehidrációs tünetek gyógyí- van kialakulóban. A folyamat elsõsorban egy szigorú víz-
tásához szükséges tudás megszerzése. tartalék kezelést foglal magában. Feltételezik, hogy a szer-
A könyv végén, amikor már érthetõ lesz a krónikus vezet közvetlen vízszükségletének ellátása korlátozódik. A
dehidráció és a betegségek megjelenésének a kapcsolata az szervezetben elérhetõ víztartalékok kezelése egy bonyo-
olvasó számára, gondoskodtunk a napi vízfogyasztás mér- lult rendszer feladatává válik.
tékének beállításáról és a „dehidrációs betegségeket” meg- Ez a bonyolult, több szintû vízadagolási és elosztási
elõzõ vagy gyógyító kiegészítõ étrendrõl, ha még nem fej- folyamat egészen addig mûködésben marad, amíg a szer-
lõdött ki visszafordíthatatlan állapot. vezet félreérthetetlen jelét nem veszi, hogy hozzáférhetõ
vízforráshoz jutott. A test minden folyamata ellenõrzés
alatt áll és a szervezet vízelosztó rendszeréhez rögzített.
AZ ALAPOK A „víztartalék kezelési rendszer” az egyetlen mód a meg-
bizonyosodásra, hogy a megfelelõ mennyiségû víz és az
Amikor az emberi szervezet az egyedfejlõdés során a általa szállított tápanyagok elérik a létfontosságú szerve-
víz õsközegében létezõ fajokból kialakult, a víz ugyanazon ket, amelyeknek szembe kell nézniük bármely új stressz-
életadó sajátsága öröklõdött át. A víz szerepe az élõ fajok helyzettel. Az életbenmaradáshoz ez a folyamat válik
szervezetében, beleszámítva az emberét is, nem változott egyre inkább megalapozottá a természetes ellenségekkel

36 AZ ALAPOK 37
hogy a dehidráció betegséget okoz. Mindenki tudja, hogy meg az élet sós vízbõl származó, majd édes vízhez alkal-
a víz alapvetõ a szervezet számára. Úgy tûnik azonban, mazkodott elsõ teremtményei óta.
nem tudjuk, hogy a víz szükségszerû is jólétünk számára. Amikor a szárazföldi élet a vízellátott helyek közvet-
Nem tudjuk, mi történik, ha szervezetünk nem kapja meg len környezetén túli területekre is kiterjedt (még a kétél-
a számára szükséges napi vízadagot. Miután elolvastuk ezt tûek életterén is túl) a további fajokban fokozatosan ki kel-
a könyvet tisztán megértjük ezt a kijelentést. lett alakulni az élõ szervezetek kifinomult vízmegõrzõ
A dehidráció teremtette betegségek kezelése és meg- rendszerének. Az átmeneti dehidrációhoz való ideiglenes
elõzése a rendszeres vízbevitelen alapszik. Ezt is meghatá- alkalmazkodás, mint az emberi szervezet jól megalapozott
rozzuk e könyvben. Fõ eseteiben megtárgyaljuk, hogy az mechanizmusa öröklötté vált, és jelenleg a modern embe-
említett állapotok miért tekinthetõek a dehidráció okozta ri szervezet összes mûködõ rendszerének alapját képezi.
rendellenességeknek. Ha a naponta fokozatosan a normá- A korábbi vízben élõ fajok ismert határaikon túli él-
lis értékre emelt vízadagtól valaki jobban érzi magát, sem- ményei erõsen stresszes állapotot hoztak bennük létre,
mi ok az aggodalomra. Orvoshoz kell azonban fordulni mert bármikor kiszáradhattak, szomjan pusztulhattak. Ez a
akkor, ha a szervezetünknek szükséges elõírt étrend (ivás- „stressz” egy erõteljes fiziológiát alapozott meg a test cse-
rend) nem segít és az orvosi problémák folyamatosan kély víztartalékainak válságkezelésére. A mai „stresszelt”
tovább zavarnak bennünket. Amit ajánlani tudunk, az a emberekben pontosan ugyanez a folyamat és válságkezelés
betegség megelõzéséhez és a dehidrációs tünetek gyógyí- van kialakulóban. A folyamat elsõsorban egy szigorú víz-
tásához szükséges tudás megszerzése. tartalék kezelést foglal magában. Feltételezik, hogy a szer-
A könyv végén, amikor már érthetõ lesz a krónikus vezet közvetlen vízszükségletének ellátása korlátozódik. A
dehidráció és a betegségek megjelenésének a kapcsolata az szervezetben elérhetõ víztartalékok kezelése egy bonyo-
olvasó számára, gondoskodtunk a napi vízfogyasztás mér- lult rendszer feladatává válik.
tékének beállításáról és a „dehidrációs betegségeket” meg- Ez a bonyolult, több szintû vízadagolási és elosztási
elõzõ vagy gyógyító kiegészítõ étrendrõl, ha még nem fej- folyamat egészen addig mûködésben marad, amíg a szer-
lõdött ki visszafordíthatatlan állapot. vezet félreérthetetlen jelét nem veszi, hogy hozzáférhetõ
vízforráshoz jutott. A test minden folyamata ellenõrzés
alatt áll és a szervezet vízelosztó rendszeréhez rögzített.
AZ ALAPOK A „víztartalék kezelési rendszer” az egyetlen mód a meg-
bizonyosodásra, hogy a megfelelõ mennyiségû víz és az
Amikor az emberi szervezet az egyedfejlõdés során a általa szállított tápanyagok elérik a létfontosságú szerve-
víz õsközegében létezõ fajokból kialakult, a víz ugyanazon ket, amelyeknek szembe kell nézniük bármely új stressz-
életadó sajátsága öröklõdött át. A víz szerepe az élõ fajok helyzettel. Az életbenmaradáshoz ez a folyamat válik
szervezetében, beleszámítva az emberét is, nem változott egyre inkább megalapozottá a természetes ellenségekkel

36 ELSÕ FEJEZET 37
és a ragadozókkal szemben. A küzdj vagy fuss helyzetek- üdítõk „kultúrált” íze automatikusan csökkenteni fogja a
ben ez a végsõ mûködõ rendszer az életbenmaradáshoz. vízivás ösztönét, amikor épp nincs a közelben üdítõ.
Ugyanez a rendszer mûködik társadalmunk modern éle- A gyógyászatban jelenleg nagyon sokan nincsenek
tének versengõ környezetében. tisztában a testünkben található víz kémiai szerepével. A
A szervezet vízadagoló fázisában az elkerülhetetlen dehidráció néhány folyamatot leállít a szervezetben. A szi-
folyamatok mindegyike tökéletes kegyetlenség, mivel né- gorú és tartós dehidráció során vízadagoló programunk ál-
hány folyamat azért áll ellenõrzés alatt, hogy egy szerv tal adott különbözõ finom jelek a test ismeretlen kórós ál-
vagy testrész se kapjon több vizet, mint amennyi az elõre lapotaiként jelennek meg. Ez a legalapvetõbb tévedés, ami
meghatározott adagja. Ez a test minden szervére igaz. E eltérítette a klinikai gyógyászatot. Ez tartja vissza az orvo-
vízadagoló rendszeren belül az agymûködés abszolút el- sokat, hogy egyszerû gyógymódokat vagy legalább meg-
sõbbséget élvez minden más rendszer felett. Az agy tömege elõzõ tanácsokat tudjanak adni néhány fõbb betegségre.
a testtömeg 1/50 része, de a vérkeringés 18–20 százaléká- E jelzések feltûnésével a szervezetnek gondoskodni
ból részesül. Amikor a víztartalék szabályozó- és elosztó- kellene a víz megfelelõ elosztásáról. Azonban az orvosok
rendszer õrizetére bízott „adagoló mester” egyre inkább megfelelõ kémiai anyagokkal megtanulták lecsendesíteni
aktívvá válik, figyelmeztetõ jelzéseket ad, hogy a kérdéses ezeket a jelzéseket. Többségük persze egyáltalán nem érti
területen vízhiány alakult ki. E jelenség nagyon hasonló e durva tévedést. A vízelosztó rendszerünk által létreho-
egy hegymenetben erõlködõ autó hûtõrendszeréhez, ami- zott különféle jelzések a test helyi szomjúság és szárazság
kor már nem tud megfelelõen mûködni, akkor gõzt fúj ki jelzõtáblái. A kezdetekben ezeket fokozott vízbevitellel le-
magából. het kijavítani, míg a helytelen módszer szerint kémiai
Fejlett társadalmakban azt gondolják, hogy a tea, ká- anyagokkal kezelik õket egészen a kóros elváltozásokig és
vé, alkohol és a különbözõ üdítõitalok megfelelõ helyet- a betegségig. Sajnos ezzel a tévedéssel folytatják a keze-
tesítõi a tiszta természetes víznek, amire a „stresszelt” lést, egyre több és több vagy más és más vegyszert hasz-
szervezetnek szüksége lenne. Ez egy elemi és végzetes té- nálnak a kialakult tünetek kezelésére, ezáltal viszont a
vedés. Ezek az italok valóban tartalmaznak vizet, de dehidráció egyre visszavonhatatlanabb tünetei alakulnak
emellett vízelvonó (dehidratáló) anyagokat is tartalmaz- ki és a végén a beteg meghal. Irónia? Azt mondják a be-
nak. Eltávolítják az õket feloldó vizet és szervezetünk teg a betegségtõl halt meg. Micsoda lelkiismereti meg-
víztartalékaiból is elvonnak! Manapság a modern életstí- könnyebbülés!
lus a kereskedelmi italoktól teszi függõvé az embert. A A hiba a szervezet különbözõ vízhiányra figyelmezte-
gyerekeket nem késztetik és nem tanítják meg a víz ivá- tõ jelzéseinek kemikáliákkal történõ lecsendesítésében
sára, így mindenféle szénsavas italoktól és cukrozott van. A kialakult jelzésteremtõ krónikus dehidráció az em-
gyümölcslevektõl válnak függõvé. Ez egy ön-terhelõ szi- ber leszármazottját is tartósan károsítja.
gorítás a test vízszükségletével szemben. Ugyanakkor az

38 AZ ALAPOK 39
és a ragadozókkal szemben. A küzdj vagy fuss helyzetek- üdítõk „kultúrált” íze automatikusan csökkenteni fogja a
ben ez a végsõ mûködõ rendszer az életbenmaradáshoz. vízivás ösztönét, amikor épp nincs a közelben üdítõ.
Ugyanez a rendszer mûködik társadalmunk modern éle- A gyógyászatban jelenleg nagyon sokan nincsenek
tének versengõ környezetében. tisztában a testünkben található víz kémiai szerepével. A
A szervezet vízadagoló fázisában az elkerülhetetlen dehidráció néhány folyamatot leállít a szervezetben. A szi-
folyamatok mindegyike tökéletes kegyetlenség, mivel né- gorú és tartós dehidráció során vízadagoló programunk ál-
hány folyamat azért áll ellenõrzés alatt, hogy egy szerv tal adott különbözõ finom jelek a test ismeretlen kórós ál-
vagy testrész se kapjon több vizet, mint amennyi az elõre lapotaiként jelennek meg. Ez a legalapvetõbb tévedés, ami
meghatározott adagja. Ez a test minden szervére igaz. E eltérítette a klinikai gyógyászatot. Ez tartja vissza az orvo-
vízadagoló rendszeren belül az agymûködés abszolút el- sokat, hogy egyszerû gyógymódokat vagy legalább meg-
sõbbséget élvez minden más rendszer felett. Az agy tömege elõzõ tanácsokat tudjanak adni néhány fõbb betegségre.
a testtömeg 1/50 része, de a vérkeringés 18–20 százaléká- E jelzések feltûnésével a szervezetnek gondoskodni
ból részesül. Amikor a víztartalék szabályozó- és elosztó- kellene a víz megfelelõ elosztásáról. Azonban az orvosok
rendszer õrizetére bízott „adagoló mester” egyre inkább megfelelõ kémiai anyagokkal megtanulták lecsendesíteni
aktívvá válik, figyelmeztetõ jelzéseket ad, hogy a kérdéses ezeket a jelzéseket. Többségük persze egyáltalán nem érti
területen vízhiány alakult ki. E jelenség nagyon hasonló e durva tévedést. A vízelosztó rendszerünk által létreho-
egy hegymenetben erõlködõ autó hûtõrendszeréhez, ami- zott különféle jelzések a test helyi szomjúság és szárazság
kor már nem tud megfelelõen mûködni, akkor gõzt fúj ki jelzõtáblái. A kezdetekben ezeket fokozott vízbevitellel le-
magából. het kijavítani, míg a helytelen módszer szerint kémiai
Fejlett társadalmakban azt gondolják, hogy a tea, ká- anyagokkal kezelik õket egészen a kóros elváltozásokig és
vé, alkohol és a különbözõ üdítõitalok megfelelõ helyet- a betegségig. Sajnos ezzel a tévedéssel folytatják a keze-
tesítõi a tiszta természetes víznek, amire a „stresszelt” lést, egyre több és több vagy más és más vegyszert hasz-
szervezetnek szüksége lenne. Ez egy elemi és végzetes té- nálnak a kialakult tünetek kezelésére, ezáltal viszont a
vedés. Ezek az italok valóban tartalmaznak vizet, de dehidráció egyre visszavonhatatlanabb tünetei alakulnak
emellett vízelvonó (dehidratáló) anyagokat is tartalmaz- ki és a végén a beteg meghal. Irónia? Azt mondják a be-
nak. Eltávolítják az õket feloldó vizet és szervezetünk teg a betegségtõl halt meg. Micsoda lelkiismereti meg-
víztartalékaiból is elvonnak! Manapság a modern életstí- könnyebbülés!
lus a kereskedelmi italoktól teszi függõvé az embert. A A hiba a szervezet különbözõ vízhiányra figyelmezte-
gyerekeket nem késztetik és nem tanítják meg a víz ivá- tõ jelzéseinek kemikáliákkal történõ lecsendesítésében
sára, így mindenféle szénsavas italoktól és cukrozott van. A kialakult jelzésteremtõ krónikus dehidráció az em-
gyümölcslevektõl válnak függõvé. Ez egy ön-terhelõ szi- ber leszármazottját is tartósan károsítja.
gorítás a test vízszükségletével szemben. Ugyanakkor az

38 ELSÕ FEJEZET 39
Örömmel ajánlom figyelmükbe azt a gyógyászati át- HIBAFORRÁS A GYÓGYÁSZATBAN
törést okozó tudást, ami minden embernek elõnyére válik,
különösen a betegeknek és az idõsebb korosztálynak. Rö- Az emberi test 25 százalék szilárd anyagból („oldott
viden, paradigmaváltásom az emberi alkalmazott tudo- anyag”) és 75 százalék vízbõl („oldószer”) áll. Az agyszö-
mányban szerte a világon leegyszerûsíti a gyógyászat gya- veteknek 85 százaléka áll vízbõl. Amikor elkezdõdött az
korlatát, és a jövõ emberkutatásának egy fiziológiailag emberi test mûködésének vizsgálata, amikor a kémia már
megalapozott megközelítését hozza létre. Ennek a para- megalapozottá vált, automatikusan az a feltételezés me-
digmaváltásnak a közvetlen eredménye az emberiség rült fel, hogy ugyanaz az ismeret, amelyet a kémia alap-
egészségének elõnyére válik. Feltárja a szervezet dehidrá- elvein belül fejlesztettek ki, alkalmazható a szervezet
ciójának újonnan megértett jeleit. Emellett a betegségek- oldott összetevõire is. Ezért azt feltételezték, hogy az ol-
kel járó költségeket is csökkenti. dott összetevõk a test összes folyamatának reaktív szabá-
lyozói. A kutatás legelején a vízrõl csak annyit tételeztek
fel, hogy oldószerként van jelen, mint térkitöltõ folyadék
A MÓDOSÍTOTT PARADIGMA vagy az anyagszállítás eszköze – ez ugyanaz a szemlélet,
ami a kémiában a kémcsõkísérletek során kialakult. Sem-
Milyen egy paradigma és hogyan kell megváltoztat- mi más szerepet nem tulajdonítottak az oldószernek. A
ni? Egy paradigma a leglényegesebb feltételezés/felfogás, mai orvostudomány alapvetõ tudása – amit a rendszeres
amelyen egy új tudomány/tudás kialakul. Például a koráb- tanulmányozás hajnalán kialakult képzési programból
bi ismeretek szerint a Föld lapos. Egy új felfogás szerint örökölt – szintén az oldott anyagokat tekinti szabályzó-
pedig gömbölyû. A Föld gömbölyûsége a leglényegesebb nak és a vizet kizárólag csak oldószerként és anyagszállí-
paradigma a térképek, földgömbök tervezésénél, az égbolt tóként kezeli. Az emberi szervezetet még most is egy kü-
csillagainak felismerésénél és az ûrutazások tervezésénél. lönféle szilárd anyagokkal teli hatalmas kémcsõnek és a
Így a korábbi paradigma, amely szerint a Föld lapos, pon- vizet pedig egy kémiailag lényegtelen csomagoló „anyag-
tatlan volt. A Föld helyes alakjának felismerése nagy elõ- nak tekintik”.
relépést hozott a tudomány fejlõdésében. E paradigma- A tudomány azt feltételezi, hogy az oldott anyagok (a
módosulás lényeges változásokat idézett elõ a tudomány vérben oldott vagy a vértestek által hordozott anyagok)
számos területén. A paradigma-eltolódás és átalakulás szabályozzák a test összes aktivitását. Ez magát a vízfo-
nem volt könnyû folyamat. Egy alapvetõ fontosságú új pa- gyasztás szabályozását is magában foglalja, amit persze jól
radigma elfogadása a mai orvostudományban még nehe- szabályozottnak tételeznek fel. Úgy vélik, hogy mert a víz
zebb lesz, még akkor is, ha az eredmény erõsen kívánatos könnyen elérhetõ, és mert nem kell fizetnünk érte, a test-
és végzetszerûen szükséges. nek nem probléma egy szinte mindig kéznél lévõ anyag
hiányától szenvedni.

40 AZ ALAPOK 41
Örömmel ajánlom figyelmükbe azt a gyógyászati át- HIBAFORRÁS A GYÓGYÁSZATBAN
törést okozó tudást, ami minden embernek elõnyére válik,
különösen a betegeknek és az idõsebb korosztálynak. Rö- Az emberi test 25 százalék szilárd anyagból („oldott
viden, paradigmaváltásom az emberi alkalmazott tudo- anyag”) és 75 százalék vízbõl („oldószer”) áll. Az agyszö-
mányban szerte a világon leegyszerûsíti a gyógyászat gya- veteknek 85 százaléka áll vízbõl. Amikor elkezdõdött az
korlatát, és a jövõ emberkutatásának egy fiziológiailag emberi test mûködésének vizsgálata, amikor a kémia már
megalapozott megközelítését hozza létre. Ennek a para- megalapozottá vált, automatikusan az a feltételezés me-
digmaváltásnak a közvetlen eredménye az emberiség rült fel, hogy ugyanaz az ismeret, amelyet a kémia alap-
egészségének elõnyére válik. Feltárja a szervezet dehidrá- elvein belül fejlesztettek ki, alkalmazható a szervezet
ciójának újonnan megértett jeleit. Emellett a betegségek- oldott összetevõire is. Ezért azt feltételezték, hogy az ol-
kel járó költségeket is csökkenti. dott összetevõk a test összes folyamatának reaktív szabá-
lyozói. A kutatás legelején a vízrõl csak annyit tételeztek
fel, hogy oldószerként van jelen, mint térkitöltõ folyadék
A MÓDOSÍTOTT PARADIGMA vagy az anyagszállítás eszköze – ez ugyanaz a szemlélet,
ami a kémiában a kémcsõkísérletek során kialakult. Sem-
Milyen egy paradigma és hogyan kell megváltoztat- mi más szerepet nem tulajdonítottak az oldószernek. A
ni? Egy paradigma a leglényegesebb feltételezés/felfogás, mai orvostudomány alapvetõ tudása – amit a rendszeres
amelyen egy új tudomány/tudás kialakul. Például a koráb- tanulmányozás hajnalán kialakult képzési programból
bi ismeretek szerint a Föld lapos. Egy új felfogás szerint örökölt – szintén az oldott anyagokat tekinti szabályzó-
pedig gömbölyû. A Föld gömbölyûsége a leglényegesebb nak és a vizet kizárólag csak oldószerként és anyagszállí-
paradigma a térképek, földgömbök tervezésénél, az égbolt tóként kezeli. Az emberi szervezetet még most is egy kü-
csillagainak felismerésénél és az ûrutazások tervezésénél. lönféle szilárd anyagokkal teli hatalmas kémcsõnek és a
Így a korábbi paradigma, amely szerint a Föld lapos, pon- vizet pedig egy kémiailag lényegtelen csomagoló „anyag-
tatlan volt. A Föld helyes alakjának felismerése nagy elõ- nak tekintik”.
relépést hozott a tudomány fejlõdésében. E paradigma- A tudomány azt feltételezi, hogy az oldott anyagok (a
módosulás lényeges változásokat idézett elõ a tudomány vérben oldott vagy a vértestek által hordozott anyagok)
számos területén. A paradigma-eltolódás és átalakulás szabályozzák a test összes aktivitását. Ez magát a vízfo-
nem volt könnyû folyamat. Egy alapvetõ fontosságú új pa- gyasztás szabályozását is magában foglalja, amit persze jól
radigma elfogadása a mai orvostudományban még nehe- szabályozottnak tételeznek fel. Úgy vélik, hogy mert a víz
zebb lesz, még akkor is, ha az eredmény erõsen kívánatos könnyen elérhetõ, és mert nem kell fizetnünk érte, a test-
és végzetszerûen szükséges. nek nem probléma egy szinte mindig kéznél lévõ anyag
hiányától szenvedni.

40 ELSÕ FEJEZET 41
E téves feltételezés árnyékában minden ember egy állapotok is érzékenyen reagáltak a vízre. Klinikai tapasz-
„jellemzõ” anyag után kutat, amelyet felelõsnek tart egy talataimat kiterjedt kutatás bizonyította arra vonatkozóan,
adott betegség kialakulásáért (továbbá az ellenpárját, amit a hogy a test kifinomult szomjúság jelzéseket használ – a de-
kialakult betegség orvosságának tart, ford. megj.). Ezért a be- hidráció idején ez egy összevont jelzõrendszer a rendelke-
tegségek folyamatainak legegyszerûbb változásait és vélt zésre álló víz szabályzására.
lehetséges típusait, ingadozásait vizsgálják világos megol- Irodalmi és klinikai kutatásaim egybevetése megmutat-
dás nélkül. Tehát, minden kezelés csillapító jellegû és nem ta, ha meg akarjuk hódítani a „betegségeket” az egészen
úgy tûnik, hogy gyógyhatással rendelkezne (kivéve talán a mostanáig minden emberi kutatást irányító paradigmát meg
bakteriális fertõzésekkel szemben használt antibiotikumo- kell változtatni. Nyilvánvalóvá vált, a klinikai gyógyászat
kat). A magas vérnyomás általában nem gyógyítható; a be- gyakorlata egy téves feltételezésen és egy pontatlan tételen
teg egész életében kezelésre szorul. Az asztma szintén nem alapul. Egyébként, hogyan tudták volna a vízanyagcsere za-
gyógyítható; az inhalálók a folyamatosan szenvedõk társa- varának jelzõrendszerét nélkülözni vagy ilyen hosszú idõn
ságába tartoznak. A gyomorfekélyt nem tudják gyógyítani; keresztül ennyire kirívóan figyelmen kívül hagyni? Jelen
az antacidoknak mindig jelen kell lenniük. Az allergiát nem pillanatban a test vízhiányának egyedül a „száraz száj” az el-
tudják gyógyítani; az áldozat mindig a gyógyászattól füg- fogadott tünete. Amint már elmagyaráztam, ez a szervezet
gõen él. Az ízületi gyulladásokat nem gyógyítják; végül ál- szélsõséges vízhiányának utolsó kimenõ jelzése. A károsodás
talában megnyomorítja a beteget, és így tovább. a tartós dehidráció szintjén történik, ami nem szükségszerû-
A víz szerepének elõzetes feltételezéseire alapozva, en teremti meg a „száraz száj” jelzését. Korábban a kutatók-
gyakorlattá válik, hogy a „száraz száj” jelenségét a szerve- nak fel kellett volna ismerni, hogy az ételek rágásának és
zet vízhiányának tekintsük, amelyet a továbbiakban jól lenyelésének elõsegítéséhez még akkor is termelõdik nyál,
szabályozottnak tételezünk fel, ha a „száraz száj” tünet ha a test többé-kevésbé már vízhiányban szenved.
nem jelentkezik. – Ez egy teljesen téves, zavart keltõ szem- Természetesen a test krónikus dehidrációja már több-
lélet a gyógyászatban és ez tehetõ felelõssé, hogy a test be- ször is kialakult tartós vízhiányt jelent. A skorbut C-vita-
tegségeinek tartós megelõzésében még nem értek el sikere- min hiányához, a beriberi B-vitamin hiányához, az anémia
ket, ehelyett rengeteg költséges kutatásba ölik a pénzt. vashiányához, az angolkór D-vitamin hiányához vagy más
Klinikai tapasztalataimról már közzétettem egy be- hiánybetegségekhez hasonlóan a kezelés leghatásosabb
számolót, amikor több mint 3000 gyomorfekélyben szen- módja a hiányzó anyag pótlása. Eszerint, ha felismerjük a
vedõ beteget sikerült egyedül a vízzel kezelnem. Elõször krónikus dehidráció egészségügyi bonyodalmait, a meg-
arra jöttem rá, hogy a test e klasszikus betegsége magára elõzés és a gyógykezelés is nagyon egyszerûvé válik.
a vízre is reagál. Klinikailag nyilvánvalóvá vált, hogy ez Mielõtt az 1987-es Nemzetközi Rákkonferencián ven-
az állapot egy „szomjúság betegséghez” hasonlít. Ugyan- dégként elõadtam a paradigmaváltásról szóló tájékoztatót,
azon környezetben és klinikai feltételek között más kóros tudományos szemléletemet egyedülállóan áttekintették,

42 AZ ALAPOK 43
E téves feltételezés árnyékában minden ember egy állapotok is érzékenyen reagáltak a vízre. Klinikai tapasz-
„jellemzõ” anyag után kutat, amelyet felelõsnek tart egy talataimat kiterjedt kutatás bizonyította arra vonatkozóan,
adott betegség kialakulásáért (továbbá az ellenpárját, amit a hogy a test kifinomult szomjúság jelzéseket használ – a de-
kialakult betegség orvosságának tart, ford. megj.). Ezért a be- hidráció idején ez egy összevont jelzõrendszer a rendelke-
tegségek folyamatainak legegyszerûbb változásait és vélt zésre álló víz szabályzására.
lehetséges típusait, ingadozásait vizsgálják világos megol- Irodalmi és klinikai kutatásaim egybevetése megmutat-
dás nélkül. Tehát, minden kezelés csillapító jellegû és nem ta, ha meg akarjuk hódítani a „betegségeket” az egészen
úgy tûnik, hogy gyógyhatással rendelkezne (kivéve talán a mostanáig minden emberi kutatást irányító paradigmát meg
bakteriális fertõzésekkel szemben használt antibiotikumo- kell változtatni. Nyilvánvalóvá vált, a klinikai gyógyászat
kat). A magas vérnyomás általában nem gyógyítható; a be- gyakorlata egy téves feltételezésen és egy pontatlan tételen
teg egész életében kezelésre szorul. Az asztma szintén nem alapul. Egyébként, hogyan tudták volna a vízanyagcsere za-
gyógyítható; az inhalálók a folyamatosan szenvedõk társa- varának jelzõrendszerét nélkülözni vagy ilyen hosszú idõn
ságába tartoznak. A gyomorfekélyt nem tudják gyógyítani; keresztül ennyire kirívóan figyelmen kívül hagyni? Jelen
az antacidoknak mindig jelen kell lenniük. Az allergiát nem pillanatban a test vízhiányának egyedül a „száraz száj” az el-
tudják gyógyítani; az áldozat mindig a gyógyászattól füg- fogadott tünete. Amint már elmagyaráztam, ez a szervezet
gõen él. Az ízületi gyulladásokat nem gyógyítják; végül ál- szélsõséges vízhiányának utolsó kimenõ jelzése. A károsodás
talában megnyomorítja a beteget, és így tovább. a tartós dehidráció szintjén történik, ami nem szükségszerû-
A víz szerepének elõzetes feltételezéseire alapozva, en teremti meg a „száraz száj” jelzését. Korábban a kutatók-
gyakorlattá válik, hogy a „száraz száj” jelenségét a szerve- nak fel kellett volna ismerni, hogy az ételek rágásának és
zet vízhiányának tekintsük, amelyet a továbbiakban jól lenyelésének elõsegítéséhez még akkor is termelõdik nyál,
szabályozottnak tételezünk fel, ha a „száraz száj” tünet ha a test többé-kevésbé már vízhiányban szenved.
nem jelentkezik. – Ez egy teljesen téves, zavart keltõ szem- Természetesen a test krónikus dehidrációja már több-
lélet a gyógyászatban és ez tehetõ felelõssé, hogy a test be- ször is kialakult tartós vízhiányt jelent. A skorbut C-vita-
tegségeinek tartós megelõzésében még nem értek el sikere- min hiányához, a beriberi B-vitamin hiányához, az anémia
ket, ehelyett rengeteg költséges kutatásba ölik a pénzt. vashiányához, az angolkór D-vitamin hiányához vagy más
Klinikai tapasztalataimról már közzétettem egy be- hiánybetegségekhez hasonlóan a kezelés leghatásosabb
számolót, amikor több mint 3000 gyomorfekélyben szen- módja a hiányzó anyag pótlása. Eszerint, ha felismerjük a
vedõ beteget sikerült egyedül a vízzel kezelnem. Elõször krónikus dehidráció egészségügyi bonyodalmait, a meg-
arra jöttem rá, hogy a test e klasszikus betegsége magára elõzés és a gyógykezelés is nagyon egyszerûvé válik.
a vízre is reagál. Klinikailag nyilvánvalóvá vált, hogy ez Mielõtt az 1987-es Nemzetközi Rákkonferencián ven-
az állapot egy „szomjúság betegséghez” hasonlít. Ugyan- dégként elõadtam a paradigmaváltásról szóló tájékoztatót,
azon környezetben és klinikai feltételek között más kóros tudományos szemléletemet egyedülállóan áttekintették,

42 ELSÕ FEJEZET 43
de dr. Barry Kendler következõ levele (az õ szíves engedé-
lyével) még tovább erõsíti a krónikus dehidráció betegség
teremtõ képességének bizonyítékait. Amint látni fogjuk,
néhány további fontos szempontból is megvizsgálta a kró-
nikus dehidráció által teremtett fõbb betegségek gyökeres
okait, azokat az okokat, amik egészen mostanáig nem tisz-
tázódtak. Bármely orvosi tankönyvre vagy szakkönyvre
tekintve, azonnal át fogjuk látni a több ezer oldalnyi üres
fecsegést. Amikor ezek a könyvek az emberi szervezet
fõbb betegségeinek okát tárgyalják, minden esetben ezzel
az egységes és nagyon rövid megállapítással találkozha-
tunk: „Etiológia1 ismeretlen.”

1 Kóroktan (ford. megj.)

44 AZ ALAPOK 45
de dr. Barry Kendler következõ levele (az õ szíves engedé-
lyével) még tovább erõsíti a krónikus dehidráció betegség
teremtõ képességének bizonyítékait. Amint látni fogjuk,
néhány további fontos szempontból is megvizsgálta a kró-
nikus dehidráció által teremtett fõbb betegségek gyökeres
okait, azokat az okokat, amik egészen mostanáig nem tisz-
tázódtak. Bármely orvosi tankönyvre vagy szakkönyvre
tekintve, azonnal át fogjuk látni a több ezer oldalnyi üres
fecsegést. Amikor ezek a könyvek az emberi szervezet
fõbb betegségeinek okát tárgyalják, minden esetben ezzel
az egységes és nagyon rövid megállapítással találkozha-
tunk: „Etiológia1 ismeretlen.”

1 Kóroktan (ford. megj.)

44 ELSÕ FEJEZET 45
1994. június 20.

Kedves dr. Batmanghelidj!


2
Lehetõségem volt, hogy a betegségek etiológiájában megmutatkozó AZ ÚJ PARADIGMA
megfelelõ hidratáció jelentõségérõl és a krónikus dehidráció szerepérõl
szóló néhány cikkét elolvassam. Amíg áttekintettem ezt az anyagot „Egy új tudományos igazságot általában nem tudnak úgy elõadni,
több idézett hivatkozását is megvizsgáltam, különösen azokat, amelyek hogy annak ellenfeleit meggyõzze. Sokkal inkább, amikor kihalnak,
a Rákellenes Kutatásban jelentek meg (1987:7:971) és a rákövetkezõ annak elejérõl indulva egy új felnövekvõ nemzedék megismerheti az igazságot.”
írását is a Science In Medicine Simplified (Tudományos Egyszerûsített – Max Planck
Gyógyászat) elsõ fejezetében.
Minden általam ellenõrzött hivatkozást megfelelõen alkalmazott
és valóban támogatják az indokolt paradigma-eltolódást, ami a test Az emberi testrõl szóló új tudományos igazság és
anyagcsere folyamatainál az oldott anyag alapú felfogás helyett az ol- gondolkodásmód, ami képessé teszi az embereket, hogy
dószer alapú felfogást helyezi elõtérbe. Forradalmian új elveinek vizs- önmaguk érdekében a megelõzõ gyógyászat gyakorlóivá
gálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a módszer megvaló- váljanak, a következõ: az oldószer, a víz az, ami minden fo-
sítása az egészségügyi szakemberekre és az általános közvéleményre is lyamatot szabályoz az emberi testben, beleértve az oldott
bizonyosan igen pozitív hatással lesz és ugyanígy mind jólétünkre, anyagok (szilárd alkotórészek) aktivitását is. A test víz-
mind az egészségügy gazdasági szempontjaira is megoldást nyújthat. anyagcseréjében létrejövõ zavarok különféle jelzéseket te-
Ennek megfelelõen, mindent megteszek annak érdekében, hogy felfedezé- remtenek, hogy figyelmeztessenek a vízellátással és annak
sének fontosságát közzé tegyem. adagoló szabályozásával kapcsolatos „rendszerzavarokra”.
Õszinte tisztelettel: Hadd ismételjem meg: a test minden folyamata állan-
dó ellenõrzés alatt áll és a hatásos vízáramláshoz rögzített.
Dr. Barry S. Kendler, Egyedül a „vízeloszlás” segítségével bizonyosodhatunk
a biológia tudomány egyetemi docense meg arról, hogy nem csak hogy a megfelelõ mennyiségû
Manhattan Egyetem, víz jutott a szervezetbe, de az általa szállított anyagok
az egyetemi kar vendégtagja (hormonok, kémiai hírvivõk és tápanyagok) elsõként el is
New Yorki Egyetem, érik a létfontosságú szerveket. Másfelõl viszont, minden
Táplálkozási Program Továbbképzõ szerv, amely a test többi része számára fontos anyagokat
termel, csak a saját termelési mértékét és sebességét ellen-
õrzi és az agy által folyamatosan szabályozott arányban fel-
szabadítja a „vízáramlásba”. Mihelyt a víz eléri a szárazabb

46 AZ ÚJ PARADIGMA 47
1994. június 20.

Kedves dr. Batmanghelidj!


2
Lehetõségem volt, hogy a betegségek etiológiájában megmutatkozó AZ ÚJ PARADIGMA
megfelelõ hidratáció jelentõségérõl és a krónikus dehidráció szerepérõl
szóló néhány cikkét elolvassam. Amíg áttekintettem ezt az anyagot „Egy új tudományos igazságot általában nem tudnak úgy elõadni,
több idézett hivatkozását is megvizsgáltam, különösen azokat, amelyek hogy annak ellenfeleit meggyõzze. Sokkal inkább, amikor kihalnak,
a Rákellenes Kutatásban jelentek meg (1987:7:971) és a rákövetkezõ annak elejérõl indulva egy új felnövekvõ nemzedék megismerheti az igazságot.”
írását is a Science In Medicine Simplified (Tudományos Egyszerûsített – Max Planck
Gyógyászat) elsõ fejezetében.
Minden általam ellenõrzött hivatkozást megfelelõen alkalmazott
és valóban támogatják az indokolt paradigma-eltolódást, ami a test Az emberi testrõl szóló új tudományos igazság és
anyagcsere folyamatainál az oldott anyag alapú felfogás helyett az ol- gondolkodásmód, ami képessé teszi az embereket, hogy
dószer alapú felfogást helyezi elõtérbe. Forradalmian új elveinek vizs- önmaguk érdekében a megelõzõ gyógyászat gyakorlóivá
gálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a módszer megvaló- váljanak, a következõ: az oldószer, a víz az, ami minden fo-
sítása az egészségügyi szakemberekre és az általános közvéleményre is lyamatot szabályoz az emberi testben, beleértve az oldott
bizonyosan igen pozitív hatással lesz és ugyanígy mind jólétünkre, anyagok (szilárd alkotórészek) aktivitását is. A test víz-
mind az egészségügy gazdasági szempontjaira is megoldást nyújthat. anyagcseréjében létrejövõ zavarok különféle jelzéseket te-
Ennek megfelelõen, mindent megteszek annak érdekében, hogy felfedezé- remtenek, hogy figyelmeztessenek a vízellátással és annak
sének fontosságát közzé tegyem. adagoló szabályozásával kapcsolatos „rendszerzavarokra”.
Õszinte tisztelettel: Hadd ismételjem meg: a test minden folyamata állan-
dó ellenõrzés alatt áll és a hatásos vízáramláshoz rögzített.
Dr. Barry S. Kendler, Egyedül a „vízeloszlás” segítségével bizonyosodhatunk
a biológia tudomány egyetemi docense meg arról, hogy nem csak hogy a megfelelõ mennyiségû
Manhattan Egyetem, víz jutott a szervezetbe, de az általa szállított anyagok
az egyetemi kar vendégtagja (hormonok, kémiai hírvivõk és tápanyagok) elsõként el is
New Yorki Egyetem, érik a létfontosságú szerveket. Másfelõl viszont, minden
Táplálkozási Program Továbbképzõ szerv, amely a test többi része számára fontos anyagokat
termel, csak a saját termelési mértékét és sebességét ellen-
õrzi és az agy által folyamatosan szabályozott arányban fel-
szabadítja a „vízáramlásba”. Mihelyt a víz eléri a szárazabb

46 AZ ALAPOK 47
területeket, mûködni kezd sok más alapvetõ fizikai és ké- megoldásként. Olyan sok betegséget gyógyít a víz?
miai szabályozó szerepe. Semmiképpen!
E szempontból a vízbevitel és annak elsõdleges elosztá- Amikor így szólnak, saját elméjükben zárják ki a meg-
sa csúcsfontosságú. A szabályozó neurotranszmitter rendszer1 elõzés és a sok különbözõ dehidráció okozta kór gyógyítá-
(a hisztamin és annak alárendelt anyagai) megnövekedett sának új lehetõségét. Nem fognak rájönni, hogy a szerve-
mértékben aktívvá válik a test vízszükségletének szabályozá- zetük vízhiánya miatt megnyilvánuló állapotokban a víz
sa során. Mûködésüket nem kellene folyamatosan gátolni az egyedüli gyógyszer. E könyv különbözõ fejezeteiben
gyógyszerek alkalmazásával. Meg kellene érteni céljukat, to- számos bizonyító erejû levelet tettem közzé, hogy minden
vábbá nagyobb vízfogyasztással kellene kielégíteni ezeket a idõk legnagyobb egészségügyi felfedezésre nyissa fel a
szükségleteket. Pontosan ugyanezeket a megállapításokat szkeptikusok szemét, ami a víz természetes gyógyító ere-
mondtam el 1989-ben Monte Carlóban a gyulladások, érzés- jén alapul.
telenítések és az immunmodulátorok témájában összeült tu-
dósok testülete elõtt.
Az új paradigma megengedi a „negyedik dimenziós VÍZSZABÁLYOZÁS AZ ÉLET KÜLÖNBÖZÕ SZAKASZAIBAN
idõ” tudományos kutatásba való beolvasztását. Elõ fogja
segíteni a kialakult dehidráció káros hatásainak megértését. A vízszabályozás szempontjából alapvetõen három
Valószínûleg elõre fogja jelezni a kóros állapotokra vezetõ különbözõ fázisra oszthatjuk életünket. Az egyik, a magzat
fiziológiai eseményeket, beleértve azokat a betegségeket is, életének szakasza az anyaméhben (az 1. ábrán a B szakasz).
amiket jelenleg genetikai eredetûeknek vélünk. Át fogja A másik a növekedés szakasza, amíg az ember eléri a teljes
alakítani a „vaktában lövöldözéses” tüneti kezelések gya- testmagasságot és a testsúlyt (körülbelül a 18–25 évig tartó
korlatát egy tudományosan pontos orvosi mûvészetté és szakasz). A harmadik a növekedés végétõl az egyén halálá-
ezáltal megelõzõ elõrejelzéseket tud majd tenni. E szemlé- ig tart. A gyermek méhen belüli sejt növekedése folyamán
let terjedését támogató embereknél és társadalmaknál kitû- a vízrõl az anyának kell gondoskodnia. Jóllehet a vízbevitel
nõ egészséget fog megalapozni, és csökkenteni fogja az igényének közvetítõ rendszerét a magzati szövetek terem-
egészségügyi költségeket. tik meg, de a vízfogyasztás anyára tett hatását is érzékeli. A
Mivel a szervezet különféle területeinek vízhiánya magzat legelsõ vízhiány jelzése, amikor a terhesség korai
különféle betegségnek címkézett tünetekben, jelekben fázisában az anya reggelente rosszul érzi magát. A reggeli
és bonyodalmakban nyilvánul meg, az emberek azt gon- rosszullétek mind az anyára, mind a magzatra nézve a
dolhatják, hogy a vizet nem ajánlhatják természetes szomjúságot jelzik.

1 Az idegrendszer sejtjei közötti ingerületátvivõ anyagok rendszere (ford.


megj.)

48 AZ ÚJ PARADIGMA 49
területeket, mûködni kezd sok más alapvetõ fizikai és ké- megoldásként. Olyan sok betegséget gyógyít a víz?
miai szabályozó szerepe. Semmiképpen!
E szempontból a vízbevitel és annak elsõdleges elosztá- Amikor így szólnak, saját elméjükben zárják ki a meg-
sa csúcsfontosságú. A szabályozó neurotranszmitter rendszer1 elõzés és a sok különbözõ dehidráció okozta kór gyógyítá-
(a hisztamin és annak alárendelt anyagai) megnövekedett sának új lehetõségét. Nem fognak rájönni, hogy a szerve-
mértékben aktívvá válik a test vízszükségletének szabályozá- zetük vízhiánya miatt megnyilvánuló állapotokban a víz
sa során. Mûködésüket nem kellene folyamatosan gátolni az egyedüli gyógyszer. E könyv különbözõ fejezeteiben
gyógyszerek alkalmazásával. Meg kellene érteni céljukat, to- számos bizonyító erejû levelet tettem közzé, hogy minden
vábbá nagyobb vízfogyasztással kellene kielégíteni ezeket a idõk legnagyobb egészségügyi felfedezésre nyissa fel a
szükségleteket. Pontosan ugyanezeket a megállapításokat szkeptikusok szemét, ami a víz természetes gyógyító ere-
mondtam el 1989-ben Monte Carlóban a gyulladások, érzés- jén alapul.
telenítések és az immunmodulátorok témájában összeült tu-
dósok testülete elõtt.
Az új paradigma megengedi a „negyedik dimenziós VÍZSZABÁLYOZÁS AZ ÉLET KÜLÖNBÖZÕ SZAKASZAIBAN
idõ” tudományos kutatásba való beolvasztását. Elõ fogja
segíteni a kialakult dehidráció káros hatásainak megértését. A vízszabályozás szempontjából alapvetõen három
Valószínûleg elõre fogja jelezni a kóros állapotokra vezetõ különbözõ fázisra oszthatjuk életünket. Az egyik, a magzat
fiziológiai eseményeket, beleértve azokat a betegségeket is, életének szakasza az anyaméhben (az 1. ábrán a B szakasz).
amiket jelenleg genetikai eredetûeknek vélünk. Át fogja A másik a növekedés szakasza, amíg az ember eléri a teljes
alakítani a „vaktában lövöldözéses” tüneti kezelések gya- testmagasságot és a testsúlyt (körülbelül a 18–25 évig tartó
korlatát egy tudományosan pontos orvosi mûvészetté és szakasz). A harmadik a növekedés végétõl az egyén halálá-
ezáltal megelõzõ elõrejelzéseket tud majd tenni. E szemlé- ig tart. A gyermek méhen belüli sejt növekedése folyamán
let terjedését támogató embereknél és társadalmaknál kitû- a vízrõl az anyának kell gondoskodnia. Jóllehet a vízbevitel
nõ egészséget fog megalapozni, és csökkenteni fogja az igényének közvetítõ rendszerét a magzati szövetek terem-
egészségügyi költségeket. tik meg, de a vízfogyasztás anyára tett hatását is érzékeli. A
Mivel a szervezet különféle területeinek vízhiánya magzat legelsõ vízhiány jelzése, amikor a terhesség korai
különféle betegségnek címkézett tünetekben, jelekben fázisában az anya reggelente rosszul érzi magát. A reggeli
és bonyodalmakban nyilvánul meg, az emberek azt gon- rosszullétek mind az anyára, mind a magzatra nézve a
dolhatják, hogy a vizet nem ajánlhatják természetes szomjúságot jelzik.

1 Az idegrendszer sejtjei közötti ingerületátvivõ anyagok rendszere (ford.


megj.)

48 MÁSODIK FEJEZET 49
VÍZSZABÁLYOZÁS A KÜLÖNBÖZÕ ÉLETSZAKASZOKBAN víztérfogat csökkenéséért. Ennek eredményeként, amikor
dehidráció felmerülõ jeleit nem értik meg – és mostanáig
Testvíz és életkor
nem is értették meg – a krónikus dehidráció különféle tü-
neteket (betegségeket) okoz. Látják, testünk vízért kiáltá-
Víz
sait rendellenességekként kezelik és gyógyszerek alkalma-
Az életvitel
befolyása zásával akarják gyógyítani.
Tea, kávé és
az alkohol
A SEJTEK VÍZTARTALMÁNAK ÉS A SEJTEKEN KÍVÜLI VÍZ
B 20 40 60 80 MENNYISÉG ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA
Életkor években

A vízbevitel és a szomjúság érzés 1,3

1. ábra: Alapvetõen három különbözõ fázisra oszthatjuk életünket a víz- 1,0


szabályozás szempontjából. Az egyik, a magzat életének szakasza az anyaméh-
0,7
ben (az 1. ábrán a B szakasz). A másik a növekedés szakasza, amíg az ember el-
éri a teljes testmagasságot és a testsúlyt (körülbelül a 18–25 évig tartó szakasz). 20 30 40 50 60 70 80 Évek

A harmadik a növekedés végétõl az egyén haláláig tart.


2. ábra: A szomjúság érzés egy fokozatos és állandó csökkenése és az elég-
telen vízbevitel megváltoztatja a test sejtjein belül és kívül õrzött víz mennyisé-
ALAPOSAN ÉRTSÜK MEG gének arányát. Az általunk megivott víz egyensúlyban tartja a sejt térfogatot (a
sejten belüli vízmennyiséget) és a bevitt só pedig a sejten kívüli és a körforgás-
Mostanra nyilvánvaló, hogy a fejlõdésünk során foko- ban tartott víz térfogatát biztosítja.
zatosan megromló szomjúságérzés miatt testünk a korai
felnõtt kortól kezdõdõen krónikusan és egyre növekvõ Az emberi test még akkor is vízhiányossá tud válni, ha
mértékben dehidratálódik. A korral növekvõen a szervezet bõséges vízmennyiség áll a rendelkezésére. Az emberek,
sejtjeinek víztartalma a testvíz sejteken belüli és a sejteken úgy tûnik, elvesztik szomjúság érzetüket és a szükséges
kívüli térfogathányadosa 1,1-rõl majdnem 0,8-re csökken vízmennyiség utáni vágyukat. Nem ismerik fel vízszük-
(lásd a 2. ábrát). Ez nagyon drasztikus változás. Mivel a ségletüket, ezzel fokozatosan egyre növekvõ mértékben
víz, amelyet megiszunk testünk sejtjeinek mûködésérõl vízhiányossá válnak és a kor elõrehaladtával krónikusan
gondoskodik és annak térfogata meghatározott, a napi víz- dehidratálttá (lásd az 1. és 2. ábrát).
bevitel csökkenése befolyásolja a sejtmûködés hatásossá- További összezavaró elemek találhatók azokban a szo-
gát. Ez a felelõs a test sejtjeinek belsejében fenntartott kásokban, ahol szomjúságunkat teával, kávéval vagy alkohol

50 AZ ÚJ PARADIGMA 51
VÍZSZABÁLYOZÁS A KÜLÖNBÖZÕ ÉLETSZAKASZOKBAN víztérfogat csökkenéséért. Ennek eredményeként, amikor
dehidráció felmerülõ jeleit nem értik meg – és mostanáig
Testvíz és életkor
nem is értették meg – a krónikus dehidráció különféle tü-
neteket (betegségeket) okoz. Látják, testünk vízért kiáltá-
Víz
sait rendellenességekként kezelik és gyógyszerek alkalma-
Az életvitel
befolyása zásával akarják gyógyítani.
Tea, kávé és
az alkohol
A SEJTEK VÍZTARTALMÁNAK ÉS A SEJTEKEN KÍVÜLI VÍZ
B 20 40 60 80 MENNYISÉG ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA
Életkor években

A vízbevitel és a szomjúság érzés 1,3

1. ábra: Alapvetõen három különbözõ fázisra oszthatjuk életünket a víz- 1,0


szabályozás szempontjából. Az egyik, a magzat életének szakasza az anyaméh-
0,7
ben (az 1. ábrán a B szakasz). A másik a növekedés szakasza, amíg az ember el-
éri a teljes testmagasságot és a testsúlyt (körülbelül a 18–25 évig tartó szakasz). 20 30 40 50 60 70 80 Évek

A harmadik a növekedés végétõl az egyén haláláig tart.


2. ábra: A szomjúság érzés egy fokozatos és állandó csökkenése és az elég-
telen vízbevitel megváltoztatja a test sejtjein belül és kívül õrzött víz mennyisé-
ALAPOSAN ÉRTSÜK MEG gének arányát. Az általunk megivott víz egyensúlyban tartja a sejt térfogatot (a
sejten belüli vízmennyiséget) és a bevitt só pedig a sejten kívüli és a körforgás-
Mostanra nyilvánvaló, hogy a fejlõdésünk során foko- ban tartott víz térfogatát biztosítja.
zatosan megromló szomjúságérzés miatt testünk a korai
felnõtt kortól kezdõdõen krónikusan és egyre növekvõ Az emberi test még akkor is vízhiányossá tud válni, ha
mértékben dehidratálódik. A korral növekvõen a szervezet bõséges vízmennyiség áll a rendelkezésére. Az emberek,
sejtjeinek víztartalma a testvíz sejteken belüli és a sejteken úgy tûnik, elvesztik szomjúság érzetüket és a szükséges
kívüli térfogathányadosa 1,1-rõl majdnem 0,8-re csökken vízmennyiség utáni vágyukat. Nem ismerik fel vízszük-
(lásd a 2. ábrát). Ez nagyon drasztikus változás. Mivel a ségletüket, ezzel fokozatosan egyre növekvõ mértékben
víz, amelyet megiszunk testünk sejtjeinek mûködésérõl vízhiányossá válnak és a kor elõrehaladtával krónikusan
gondoskodik és annak térfogata meghatározott, a napi víz- dehidratálttá (lásd az 1. és 2. ábrát).
bevitel csökkenése befolyásolja a sejtmûködés hatásossá- További összezavaró elemek találhatók azokban a szo-
gát. Ez a felelõs a test sejtjeinek belsejében fenntartott kásokban, ahol szomjúságunkat teával, kávéval vagy alkohol

50 MÁSODIK FEJEZET 51
tartalmú italokkal oltjuk. Amint látni fogjuk, ezek általános – A víz egy különleges szerkezetet is kialakít, amely a
hibák. sejt felépítésének kötéseiben ragasztóanyagként mûködik.
A „száraz száj” a dehidráció legvégsõ tünete. A test Az enyvhez hasonlóan a szilárd alkotórészeket tartja
még akkor is dehidrációtól szenvedhet, amikor a száj meg- össze. Ez a „jég” ragadósságát mutatja még a magasabb
felelõen nedves. Még rosszabb idõsebb korban, amikor a testhõmérsékleten is.
száj nyilvánvalóan száraznak látszik, a szomjúság nem tu- – Az üzenetek továbbítása végett az agysejtek által
datosodik, és ezáltal nem is elégítõdik ki. termelt anyagok1 szállítása „vízi úton” történik az ideg-
végzõdések célállomásáig. Azt vették észre, hogy az ideg-
pályák hosszában léteznek kis vízi utak vagy mikroáram-
A VÍZ MÁS FONTOS SAJÁTSÁGOKKAL IS RENDELKEZIK lások, amik magukkal viszik a megfelelõen csomagolt
anyagokat a mikrotubulusoknak nevezett irányvonalak
A tudományos kutatás azt mutatja, a víz más egyéb mentén (lásd 3. ábra).
tulajdonságokkal is rendelkezik amellett, hogy oldószer és – A testenzimek és fehérjék hatásosabban mûködnek
az anyagszállítás eszköze. Miután nem szentelünk figyel- kis viszkozitású (hígabb) közegben; a sejtmembránokban
met a test különbözõ folyamatainak szabályozásában a víz ez minden receptorra (jelfogadó pontra) igaz. Magasabb
más sajátságainak, szánalmas zavar keletkezik, amely az viszkozitású (sûrûbb) oldatokban (dehidratált állapotban)
„úgynevezett” tudományos modern gyógyászat alapja. a fehérjék és az enzimek kevésbé hatásosan mûködnek (ez
magába foglalhatja a szomjúság érzés felismerését is). Eb-
– A víz egy határozottan megalapozott és lényeges bõl az következik, hogy a víz szabályoz minden folyama-
hidrolitikus szereppel rendelkezik a szervezet anyagcsere tot a szervezetben, beleértve az összes oldott szilárd anyag
folyamatainak szempontjából. A víz kémiai erejét mutatja, aktivitását is. Ennek az új tudományos igazságnak (para-
amikor egy mag növekedésnek kezd és egy új növény vagy digma-eltolódásnak) – „a szervezet oldószere a víz szabá-
fa lesz belõle: az élet kémiájában használt vízerõ. lyoz minden folyamatot, beleértve az oldott keringésben
– A sejtmembránnál: a víz sejtfalon keresztüli ozmoti- résztvevõ anyagok aktivitását is” – kellene alapul szolgál-
kus áramlása ozmotikus energiát (feszültséget) termel, amit nia a jövõ orvosi kutatásának.
az energiatároló molekulák õriznek meg az ATP és a GTP
alakjában. A testben az ATP és a GTP a kémiai energia Amikor a test dehidratált, a meghatározott elsõbbren-
forrásai, egyfajta sejt akkumulátor rendszert képeznek. dûségi program szerint a rendelkezésre álló vízért egy
Az energiát a víz termeli és az ATP, GTP elõállítására for- adagolási és elosztási rendszer lép mûködésbe és ez a
dítódik. Ezek az energiatároló egységek „készpénzszerû- szomjúság kezelés egy formája.
en” használatosak az elemi folyamatokban és különösen az
idegingerület vezetésében. 1 Hírvivõ és szabályozó anyagok (ford. megj.)

52 AZ ÚJ PARADIGMA 53
tartalmú italokkal oltjuk. Amint látni fogjuk, ezek általános – A víz egy különleges szerkezetet is kialakít, amely a
hibák. sejt felépítésének kötéseiben ragasztóanyagként mûködik.
A „száraz száj” a dehidráció legvégsõ tünete. A test Az enyvhez hasonlóan a szilárd alkotórészeket tartja
még akkor is dehidrációtól szenvedhet, amikor a száj meg- össze. Ez a „jég” ragadósságát mutatja még a magasabb
felelõen nedves. Még rosszabb idõsebb korban, amikor a testhõmérsékleten is.
száj nyilvánvalóan száraznak látszik, a szomjúság nem tu- – Az üzenetek továbbítása végett az agysejtek által
datosodik, és ezáltal nem is elégítõdik ki. termelt anyagok1 szállítása „vízi úton” történik az ideg-
végzõdések célállomásáig. Azt vették észre, hogy az ideg-
pályák hosszában léteznek kis vízi utak vagy mikroáram-
A VÍZ MÁS FONTOS SAJÁTSÁGOKKAL IS RENDELKEZIK lások, amik magukkal viszik a megfelelõen csomagolt
anyagokat a mikrotubulusoknak nevezett irányvonalak
A tudományos kutatás azt mutatja, a víz más egyéb mentén (lásd 3. ábra).
tulajdonságokkal is rendelkezik amellett, hogy oldószer és – A testenzimek és fehérjék hatásosabban mûködnek
az anyagszállítás eszköze. Miután nem szentelünk figyel- kis viszkozitású (hígabb) közegben; a sejtmembránokban
met a test különbözõ folyamatainak szabályozásában a víz ez minden receptorra (jelfogadó pontra) igaz. Magasabb
más sajátságainak, szánalmas zavar keletkezik, amely az viszkozitású (sûrûbb) oldatokban (dehidratált állapotban)
„úgynevezett” tudományos modern gyógyászat alapja. a fehérjék és az enzimek kevésbé hatásosan mûködnek (ez
magába foglalhatja a szomjúság érzés felismerését is). Eb-
– A víz egy határozottan megalapozott és lényeges bõl az következik, hogy a víz szabályoz minden folyama-
hidrolitikus szereppel rendelkezik a szervezet anyagcsere tot a szervezetben, beleértve az összes oldott szilárd anyag
folyamatainak szempontjából. A víz kémiai erejét mutatja, aktivitását is. Ennek az új tudományos igazságnak (para-
amikor egy mag növekedésnek kezd és egy új növény vagy digma-eltolódásnak) – „a szervezet oldószere a víz szabá-
fa lesz belõle: az élet kémiájában használt vízerõ. lyoz minden folyamatot, beleértve az oldott keringésben
– A sejtmembránnál: a víz sejtfalon keresztüli ozmoti- résztvevõ anyagok aktivitását is” – kellene alapul szolgál-
kus áramlása ozmotikus energiát (feszültséget) termel, amit nia a jövõ orvosi kutatásának.
az energiatároló molekulák õriznek meg az ATP és a GTP
alakjában. A testben az ATP és a GTP a kémiai energia Amikor a test dehidratált, a meghatározott elsõbbren-
forrásai, egyfajta sejt akkumulátor rendszert képeznek. dûségi program szerint a rendelkezésre álló vízért egy
Az energiát a víz termeli és az ATP, GTP elõállítására for- adagolási és elosztási rendszer lép mûködésbe és ez a
dítódik. Ezek az energiatároló egységek „készpénzszerû- szomjúság kezelés egy formája.
en” használatosak az elemi folyamatokban és különösen az
idegingerület vezetésében. 1 Hírvivõ és szabályozó anyagok (ford. megj.)

52 MÁSODIK FEJEZET 53
Mára már tudományosan igazolt tény, hogy a hisztamin
által irányított és mûködtetett idegingerület átvivõ rendszer A TEST IDEGI VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZERE
lép mûködésbe és kiváltja a vízbevitelt elõsegítõ alrendsze-
rek mûködését is. Ezek az alrendszerek újból elosztják a
körforgásban lévõ vagy a más helyekrõl elvonható víz-
mennyiséget. Az alrendszerek vazopresszint, renin-angioten- Egy tipikus „telefonkábel”
zint, prosztaglandinokat és kinineket használnak közvetítõ Egy ideg keresztmetszete
anyagokként. Mivel a szervezet nem rendelkezik igénybe
vehetõ víztartalékkal (nincs víztároló rendszere), a már ren-
delkezésre álló vízmennyiségre egy fontossági sorrendet
magába foglaló elosztási rendszert mûködtet. Egyszerû
Egy egyszerû Mikrotubulusok idegrostok
A kétéltû fajokban már megmutattuk, hogy a hiszta- idegrost (mikrocsövecskék)

min tartalékok és a termelõdési sebességük minimális szin-


ten van. Ugyanezekben a fajokban, ha az állat bármikor
vízhiányos állapotba kerül, a hisztamin képzõdés határo-
zottan felgyorsul. Idegingerület átvivõ vezikulák
a vízelvezetés
A dehidratálódott állatok rendelkezésre álló vízkész- (hólyagocskák) alacsonyabb visz-
területe
kozitású területek
leteinek szabályozása során az idegingerület átvivõ hisztamin a mikrotubulusok
termelésének és tárolásának egy arányos növekedése ta- körül

pasztalható – a szomjúság kezelésekor. A hisztamin és az


annak alárendelt vízbevitel és vízelosztó szabályozó rend-
szerek, a prosztaglandinok, a kininek és a PAF (egy másik
hisztaminnal kapcsolatos anyag) akár fájdalmat is okozhat- Az „egysínû” mikrotubulus
Szállító fehérje
nak, ha eljutnak a fájdalomérzõ idegekig. pálya, amely a környezõ te-
rületekre vezeti el a vizet
A fenti „szemlélet eltolódás” a gyógyászatban két fõ
pontot tûz ki, amiket mostanáig nem vettek tekintetbe. Az
egyik, hogy a test a kor elõrehaladtával dehidratálttá vál-
hat. Ugyanakkor, ez nem veszi tekintetbe a „száraz száj”
tünetet, mint a test egyedüli szomjúság jelzését. A másik, 3. ábra: Az egyedi idegrost vázlatos rajza és a szállítás „vízi út” rendszere
amikor az idegingerület átvivõ hisztamin termelés és az an- a mikrotubulusok mentén, amelyek lefolyócsövekként mûködnek és a víz kör-
nak alárendelt vízszabályozó rendszerek szélsõségesen ak- nyezõ területekrõl való visszavonásával egy alacsonyabb viszkozitású területet
tívvá válnak egészen az allergia, az asztma és a krónikus hoznak létre.

54 AZ ÚJ PARADIGMA 55
Mára már tudományosan igazolt tény, hogy a hisztamin
által irányított és mûködtetett idegingerület átvivõ rendszer A TEST IDEGI VÍZSZÁLLÍTÓ RENDSZERE
lép mûködésbe és kiváltja a vízbevitelt elõsegítõ alrendsze-
rek mûködését is. Ezek az alrendszerek újból elosztják a
körforgásban lévõ vagy a más helyekrõl elvonható víz-
mennyiséget. Az alrendszerek vazopresszint, renin-angioten- Egy tipikus „telefonkábel”
zint, prosztaglandinokat és kinineket használnak közvetítõ Egy ideg keresztmetszete
anyagokként. Mivel a szervezet nem rendelkezik igénybe
vehetõ víztartalékkal (nincs víztároló rendszere), a már ren-
delkezésre álló vízmennyiségre egy fontossági sorrendet
magába foglaló elosztási rendszert mûködtet. Egyszerû
Egy egyszerû Mikrotubulusok idegrostok
A kétéltû fajokban már megmutattuk, hogy a hiszta- idegrost (mikrocsövecskék)

min tartalékok és a termelõdési sebességük minimális szin-


ten van. Ugyanezekben a fajokban, ha az állat bármikor
vízhiányos állapotba kerül, a hisztamin képzõdés határo-
zottan felgyorsul. Idegingerület átvivõ vezikulák
a vízelvezetés
A dehidratálódott állatok rendelkezésre álló vízkész- (hólyagocskák) alacsonyabb visz-
területe
kozitású területek
leteinek szabályozása során az idegingerület átvivõ hisztamin a mikrotubulusok
termelésének és tárolásának egy arányos növekedése ta- körül

pasztalható – a szomjúság kezelésekor. A hisztamin és az


annak alárendelt vízbevitel és vízelosztó szabályozó rend-
szerek, a prosztaglandinok, a kininek és a PAF (egy másik
hisztaminnal kapcsolatos anyag) akár fájdalmat is okozhat- Az „egysínû” mikrotubulus
Szállító fehérje
nak, ha eljutnak a fájdalomérzõ idegekig. pálya, amely a környezõ te-
rületekre vezeti el a vizet
A fenti „szemlélet eltolódás” a gyógyászatban két fõ
pontot tûz ki, amiket mostanáig nem vettek tekintetbe. Az
egyik, hogy a test a kor elõrehaladtával dehidratálttá vál-
hat. Ugyanakkor, ez nem veszi tekintetbe a „száraz száj”
tünetet, mint a test egyedüli szomjúság jelzését. A másik, 3. ábra: Az egyedi idegrost vázlatos rajza és a szállítás „vízi út” rendszere
amikor az idegingerület átvivõ hisztamin termelés és az an- a mikrotubulusok mentén, amelyek lefolyócsövekként mûködnek és a víz kör-
nak alárendelt vízszabályozó rendszerek szélsõségesen ak- nyezõ területekrõl való visszavonásával egy alacsonyabb viszkozitású területet
tívvá válnak egészen az allergia, az asztma és a krónikus hoznak létre.

54 MÁSODIK FEJEZET 55
fájdalmak megjelenéséig, akkor ezeket a fájdalmakat egy- és az elhúzódó fejfájásokat, a vastagbélgyulladással járó
szerûen a szomjúság jeleiként kellene értelmeznünk – a fájdalmakat és az azzal társuló székrekedéses fájdalmakat
vízhiány válságjelének egy fajtájaként. Ez a „paradigma- (lásd a 4. ábrát).
eltolódás” most felismerhetõvé teszi a test dehidrációjának A „szemlélet eltolódás” azt mondja ki, hogy ezeket a
általános vagy helyi jeleinek különféle társulásait. fájdalmakat mind szabályozott napi vízbevitellel kell ke-
E „szemlélet eltolódás” (az új paradigma) azt diktálja, zelni. Pár napon keresztül nem kevesebb, mint napi két és
hogy a nem egy könnyen magyarázható krónikus fájdal- fél liter vizet kell bevinni a szervezetbe a szokásos és rend-
makat, károsodásokat és fertõzéseket elõször és legelsõ- szeres érzéstelenítõk vagy fájdalomcsillapítók, mint példá-
ként a krónikus vízhiány jeleiként kellene magyarázni, a ul az antihisztaminok vagy az antacidok használatát megelõ-
test azon helyein, ahol a fájdalom – a helyi szomjúság – je- zõen – jóval egy tartós helyi vagy általános károsodás
lentkezik. Mielõtt a betegekre bármilyen jellegû bonyolult kialakulása elõtt, mielõtt visszafordíthatatlan egészség ká-
kezeléseket erõltetnénk ezeket a fájdalom jeleket, mint a rosodás nem alakul ki. Akiknél a probléma már sok éve
dehidratáció elsõdleges jelzéseit, elõször is át kellene te- fennáll és ki akarják próbálni a víz fájdalomcsillapító saját-
kinteni és ki kellene zárni. A nem fertõzõ ismétlõdõen ságát, meg kell bizonyosodniuk, hogy veséjük elegendõ
megjelenõ betegségeket vagy a krónikus fájdalmakat a test vizeletet tud kiválasztani, hogy ne tartsanak vissza testük-
szomjúság jelzéseinek kell tekinteni. ben túl sok vizet. A vizelet kibocsátást a víz bevitellel pár-
Minthogy nem ismerjük fel a test szomjúság jeleit, huzamosan kell mérni. A megnövekedett vízbevitellel a
kétségtelenül bonyolult problémák merülnek fel az ilyen vizeletkibocsátásnak is meg kell nõnie.
állapotok hagyományos kezelése során. Nagyon is A fájdalom teremtés fiziológiájának ez az új megérté-
könnyû ezekrõl a jelekrõl egy komoly kóros folyamat bo- se fog fényt vetni a betegségek valódi okára a jövõ gyógyá-
nyodalmaira következtetni és bonyolult eljárásokat kez- szati kutatásaiban. Ez felfedi azt a testünk jólétével szem-
deni a valójában csak jeltermelõ dehidráció kezelésére. ben elkövetett kárt, amit a hosszú távú fájdalomcsillapító
Habár a víz is csillapíthatná a tüneteket, gyógyszereket használat hoz létre a krónikus és a helyi dehidráció leg-
vagy erõszakos diagnosztikus kezeléseket erõltetnek a be- fõbb jeleinek elpusztításával.
tegre. Az orvos és a beteg is felelõs abban, hogy mindket- A maguk rendje szerint ezek a fájdalomcsillapítók (ér-
tõjükben tudatosuljon a krónikus dehidráció okozta testi zéstelenítõk) végzetesen súlyos mellékhatásokat okozhatnak,
károsodás veszélye. eltekintve most attól a károsodástól, amit a folyamatban lé-
Ezek a krónikus fájdalmak magukba foglalják az võ dehidráció okoz azzal, hogy ideiglenesen elnémítják a jel-
emésztõrendszeri fájdalmakat, a reumatikus ízületi fájdal- zését. Nagyon gyakran ezek az érzéstelenítõk gyomor- és
makat, az anginális fájdalmakat (szívfájdalmak a járás so- bélvérzéseket okoznak. Évente pár ezer ember pont a gyak-
rán vagy az esti pihenéskor), az alháti fájdalmakat, az idõ- ran bevett fájdalomcsillapítók által keltett bonyodalmaktól
szakos sántítást (a járás közbeni lábfájdalmak), a migrént

56 AZ ÚJ PARADIGMA 57
fájdalmak megjelenéséig, akkor ezeket a fájdalmakat egy- és az elhúzódó fejfájásokat, a vastagbélgyulladással járó
szerûen a szomjúság jeleiként kellene értelmeznünk – a fájdalmakat és az azzal társuló székrekedéses fájdalmakat
vízhiány válságjelének egy fajtájaként. Ez a „paradigma- (lásd a 4. ábrát).
eltolódás” most felismerhetõvé teszi a test dehidrációjának A „szemlélet eltolódás” azt mondja ki, hogy ezeket a
általános vagy helyi jeleinek különféle társulásait. fájdalmakat mind szabályozott napi vízbevitellel kell ke-
E „szemlélet eltolódás” (az új paradigma) azt diktálja, zelni. Pár napon keresztül nem kevesebb, mint napi két és
hogy a nem egy könnyen magyarázható krónikus fájdal- fél liter vizet kell bevinni a szervezetbe a szokásos és rend-
makat, károsodásokat és fertõzéseket elõször és legelsõ- szeres érzéstelenítõk vagy fájdalomcsillapítók, mint példá-
ként a krónikus vízhiány jeleiként kellene magyarázni, a ul az antihisztaminok vagy az antacidok használatát megelõ-
test azon helyein, ahol a fájdalom – a helyi szomjúság – je- zõen – jóval egy tartós helyi vagy általános károsodás
lentkezik. Mielõtt a betegekre bármilyen jellegû bonyolult kialakulása elõtt, mielõtt visszafordíthatatlan egészség ká-
kezeléseket erõltetnénk ezeket a fájdalom jeleket, mint a rosodás nem alakul ki. Akiknél a probléma már sok éve
dehidratáció elsõdleges jelzéseit, elõször is át kellene te- fennáll és ki akarják próbálni a víz fájdalomcsillapító saját-
kinteni és ki kellene zárni. A nem fertõzõ ismétlõdõen ságát, meg kell bizonyosodniuk, hogy veséjük elegendõ
megjelenõ betegségeket vagy a krónikus fájdalmakat a test vizeletet tud kiválasztani, hogy ne tartsanak vissza testük-
szomjúság jelzéseinek kell tekinteni. ben túl sok vizet. A vizelet kibocsátást a víz bevitellel pár-
Minthogy nem ismerjük fel a test szomjúság jeleit, huzamosan kell mérni. A megnövekedett vízbevitellel a
kétségtelenül bonyolult problémák merülnek fel az ilyen vizeletkibocsátásnak is meg kell nõnie.
állapotok hagyományos kezelése során. Nagyon is A fájdalom teremtés fiziológiájának ez az új megérté-
könnyû ezekrõl a jelekrõl egy komoly kóros folyamat bo- se fog fényt vetni a betegségek valódi okára a jövõ gyógyá-
nyodalmaira következtetni és bonyolult eljárásokat kez- szati kutatásaiban. Ez felfedi azt a testünk jólétével szem-
deni a valójában csak jeltermelõ dehidráció kezelésére. ben elkövetett kárt, amit a hosszú távú fájdalomcsillapító
Habár a víz is csillapíthatná a tüneteket, gyógyszereket használat hoz létre a krónikus és a helyi dehidráció leg-
vagy erõszakos diagnosztikus kezeléseket erõltetnek a be- fõbb jeleinek elpusztításával.
tegre. Az orvos és a beteg is felelõs abban, hogy mindket- A maguk rendje szerint ezek a fájdalomcsillapítók (ér-
tõjükben tudatosuljon a krónikus dehidráció okozta testi zéstelenítõk) végzetesen súlyos mellékhatásokat okozhatnak,
károsodás veszélye. eltekintve most attól a károsodástól, amit a folyamatban lé-
Ezek a krónikus fájdalmak magukba foglalják az võ dehidráció okoz azzal, hogy ideiglenesen elnémítják a jel-
emésztõrendszeri fájdalmakat, a reumatikus ízületi fájdal- zését. Nagyon gyakran ezek az érzéstelenítõk gyomor- és
makat, az anginális fájdalmakat (szívfájdalmak a járás so- bélvérzéseket okoznak. Évente pár ezer ember pont a gyak-
rán vagy az esti pihenéskor), az alháti fájdalmakat, az idõ- ran bevett fájdalomcsillapítók által keltett bonyodalmaktól
szakos sántítást (a járás közbeni lábfájdalmak), a migrént

56 MÁSODIK FEJEZET 57
A DEHIDRÁCIÓ ÉS NÉHÁNY KRÓNIKUS FÁJDALOM a célt szolgálja, hogy eloszlassa az AMA és az NIH szakem-
bereinek ellenállását, akik tudatában vannak és esküjükkel és
A vízhiány és a vízadagolás kötelességükkel szemben megtagadják a közönség javát szol-
gáló felfedezésem népszerûsítését. A víz szerepére vonatkozó
Agyi szabályozás
„hisztamin” „szemlélet eltolódás” csodákat mûvelhet a jövõ gyakorlati kli-
nikai orvostudományában – ez a valószínû oka annak, hogy
Majdnem minden fájdalomcsil-
lapító ezt a kapcsolatot vágja el ezek a szakmai testületek, akik a múlt tudatlanságának fenn-
tartásával csak nyernek, egyáltalán nem foglalkoznak a vízhi-
ányos tünetekrõl szóló információk terjesztésével.
Alárendelt szabályozók
„prosztaglandinok” „kininek” A jelentõsebb gyógyászati szakértõk elfogadják ezt a
paradigma-eltolódást. „Az emberi test helytelen gyógyá-
szati gyakorlaton alapuló ismerete” egy tudatos és meg-
Fájdalomjelzés
Vízadagoló jel elõzõ egészségüggyé fog átalakulni. Még egyszer kihang-
súlyozva, az egyszerû fiziológiai alapú gyógymódok még a
Emésztõrendszeri zavarok – gyomorégés visszafordíthatatlan károsodás kialakulása elõtt a betegség
Reumás fájdalom felmerülésének korai szakaszában elérhetõk lesznek.
Hátfájás
Anginális (szívtájéki) fájdalom
Fejfájás
Járás soráni lábfájás

4. ábra: A fájdalomérzékelésnek két alkotórésze van. Az egyik a helyi, a


másik a központi idegrendszeri észlelés. Egy korai fázisban a helyileg észlelt fáj-
dalmat fájdalomcsillapítóval lehet csökkenteni. Egy bizonyos küszöböt elérve az
agy válik a közvetlen ellenõrzés központjává, amíg a test hidratációja meg nem
történik.

hal meg. Mostanra (1994) egyértelmû, hogy a recept nélkül


kapható fájdalomcsillapítók néhány embernél máj- és vese-
károsodást okozhatnak.
A fenti szemlélet tudományos háttere a fájdalomkutatás-
ban már a tudósok rendelkezésére áll. Ez a rövid ismertetõ azt

58 AZ ÚJ PARADIGMA 59
A DEHIDRÁCIÓ ÉS NÉHÁNY KRÓNIKUS FÁJDALOM a célt szolgálja, hogy eloszlassa az AMA és az NIH szakem-
bereinek ellenállását, akik tudatában vannak és esküjükkel és
A vízhiány és a vízadagolás kötelességükkel szemben megtagadják a közönség javát szol-
gáló felfedezésem népszerûsítését. A víz szerepére vonatkozó
Agyi szabályozás
„hisztamin” „szemlélet eltolódás” csodákat mûvelhet a jövõ gyakorlati kli-
nikai orvostudományában – ez a valószínû oka annak, hogy
Majdnem minden fájdalomcsil-
lapító ezt a kapcsolatot vágja el ezek a szakmai testületek, akik a múlt tudatlanságának fenn-
tartásával csak nyernek, egyáltalán nem foglalkoznak a vízhi-
ányos tünetekrõl szóló információk terjesztésével.
Alárendelt szabályozók
„prosztaglandinok” „kininek” A jelentõsebb gyógyászati szakértõk elfogadják ezt a
paradigma-eltolódást. „Az emberi test helytelen gyógyá-
szati gyakorlaton alapuló ismerete” egy tudatos és meg-
Fájdalomjelzés
Vízadagoló jel elõzõ egészségüggyé fog átalakulni. Még egyszer kihang-
súlyozva, az egyszerû fiziológiai alapú gyógymódok még a
Emésztõrendszeri zavarok – gyomorégés visszafordíthatatlan károsodás kialakulása elõtt a betegség
Reumás fájdalom felmerülésének korai szakaszában elérhetõk lesznek.
Hátfájás
Anginális (szívtájéki) fájdalom
Fejfájás
Járás soráni lábfájás

4. ábra: A fájdalomérzékelésnek két alkotórésze van. Az egyik a helyi, a


másik a központi idegrendszeri észlelés. Egy korai fázisban a helyileg észlelt fáj-
dalmat fájdalomcsillapítóval lehet csökkenteni. Egy bizonyos küszöböt elérve az
agy válik a közvetlen ellenõrzés központjává, amíg a test hidratációja meg nem
történik.

hal meg. Mostanra (1994) egyértelmû, hogy a recept nélkül


kapható fájdalomcsillapítók néhány embernél máj- és vese-
károsodást okozhatnak.
A fenti szemlélet tudományos háttere a fájdalomkutatás-
ban már a tudósok rendelkezésére áll. Ez a rövid ismertetõ azt

58 MÁSODIK FEJEZET 59
az endoszkópos vizsgálatokon keresztül láthatóvá váló
3 fekélyesedésnek. Úgy tûnik, hogy az orvosi gyakorlat
egyre inkább vizuálisan orientált tanná válik ahelyett,
EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK hogy érzékelés- és gondolkodás-alapozott mûvészetté
alakulna, mint valamikor régen.
Ezek azok a különbözõképpen osztályozott tünetek-
„Embertársaink iránt elkövetett legnagyobb bûnünk nem az, ha gyûlöljük õket, kel társult fájdalmak, amelyek az embereket arra kénysze-
hanem ha közömbösek vagyunk feléjük: ez az embertelenség lényege.” rítik, hogy az orvosukhoz forduljanak. Ez az a fájdalom,
– George Bernard Shaw, 1897 ami most sokkal nagyobb figyelmet kap, még ha több kü-
lönféle szakzsargon kapcsolódik is az endoszkópon ke-
resztül látott tünetekhez. A közös tényezõ az emésztõ-
AZ EMBERI TEST EGY ÚJONNAN FELISMERT rendszeri fájdalom. A helyi szövetelváltozások általános
SZOMJÚSÁG VÉSZJELZÕJE leíró magyarázata: a közös tényezõ, nevezetesen a dehid-
ráció, okozta változások.
Az emésztõrendszeri fájdalom az emberi test legfon- Hogyan tehetek ilyen kijelentéseket? Már több mint
tosabb, a dehidrációról hírt hozó jelzése. A test szomjúság 3000 emésztõrendszeri fájdalmaktól szenvedõ beteget ke-
jele. Nagyon fiatal embereknél ugyanúgy megtörténhet, zeltem pusztán csak a vízzel. Az õ tüneteiket persze más
mint idõsebb korban. Az emberi test majdnem minden je- megkülönböztetõ osztályozás, szakzsargon szerint nevez-
lenleg számon tartott fõbb betegségének gyökeres oka a ték el. Mindannyian jól reagáltak a megnövelt vízbevitelre
krónikus és tartósan növekvõ mértékû dehidráció. és a fájdalmakkal társuló tüneteik teljesen megszûntek. Az
Az emésztõrendszeri fájdalmakból a gyomorhurut, a emésztõrendszeri fájdalmak kezelésének új módszerérõl
nyombélgyulladás, a gyomorégés egyedüli kezelési módja szóló beszámolóm a Journal of Clinical Gastroenterology
az emelt mennyiségû vízfogyasztás. Amikor fekélyesedés- (Klinikai gasztroenterológiai folyóirat) 1983. júniusi szá-
sel társul, különös figyelmet kell fordítanunk a napi ét- mában vezércikként jelent meg.
rendre, hogy fokozzuk a fekélyes hely gyógyulásának A dehidráció egy bizonyos küszöbénél, amikor a test
mértékét. sürgõsen vízért kiált, semmi más nem pótolhatja a vizet.
Howard Spiro professzor (Yale Egyetem) szerint, Gyógyszerek nem lehetnek hatásosak, csak a víz. A sok
az emésztõrendszeri rendellenességtõl szenvedõk 12 szá- általam vízzel kezelt beteg közül az egyik szembeötlõen
zalékánál hat év után jelenik meg a nyombélfekély, 30 bizonyítja ezt az esetet. Egy fiatal 20 és 30 év közötti em-
százalékánál 10 év után és 40 százalékánál pedig 27 év berrõl van szó. Válságos állapota elõtt már több év óta
múlva. Jelentõséggel az emésztõrendszeri fájdalom bír, gyomorfekélyben szenvedett, amikor találkoztam vele.
habár a tünetek miatt nagy fontosságot tulajdonítanak Az általános kórmeghatározó kezeléseken már túl volt és

60 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 61
az endoszkópos vizsgálatokon keresztül láthatóvá váló
3 fekélyesedésnek. Úgy tûnik, hogy az orvosi gyakorlat
egyre inkább vizuálisan orientált tanná válik ahelyett,
EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK hogy érzékelés- és gondolkodás-alapozott mûvészetté
alakulna, mint valamikor régen.
Ezek azok a különbözõképpen osztályozott tünetek-
„Embertársaink iránt elkövetett legnagyobb bûnünk nem az, ha gyûlöljük õket, kel társult fájdalmak, amelyek az embereket arra kénysze-
hanem ha közömbösek vagyunk feléjük: ez az embertelenség lényege.” rítik, hogy az orvosukhoz forduljanak. Ez az a fájdalom,
– George Bernard Shaw, 1897 ami most sokkal nagyobb figyelmet kap, még ha több kü-
lönféle szakzsargon kapcsolódik is az endoszkópon ke-
resztül látott tünetekhez. A közös tényezõ az emésztõ-
AZ EMBERI TEST EGY ÚJONNAN FELISMERT rendszeri fájdalom. A helyi szövetelváltozások általános
SZOMJÚSÁG VÉSZJELZÕJE leíró magyarázata: a közös tényezõ, nevezetesen a dehid-
ráció, okozta változások.
Az emésztõrendszeri fájdalom az emberi test legfon- Hogyan tehetek ilyen kijelentéseket? Már több mint
tosabb, a dehidrációról hírt hozó jelzése. A test szomjúság 3000 emésztõrendszeri fájdalmaktól szenvedõ beteget ke-
jele. Nagyon fiatal embereknél ugyanúgy megtörténhet, zeltem pusztán csak a vízzel. Az õ tüneteiket persze más
mint idõsebb korban. Az emberi test majdnem minden je- megkülönböztetõ osztályozás, szakzsargon szerint nevez-
lenleg számon tartott fõbb betegségének gyökeres oka a ték el. Mindannyian jól reagáltak a megnövelt vízbevitelre
krónikus és tartósan növekvõ mértékû dehidráció. és a fájdalmakkal társuló tüneteik teljesen megszûntek. Az
Az emésztõrendszeri fájdalmakból a gyomorhurut, a emésztõrendszeri fájdalmak kezelésének új módszerérõl
nyombélgyulladás, a gyomorégés egyedüli kezelési módja szóló beszámolóm a Journal of Clinical Gastroenterology
az emelt mennyiségû vízfogyasztás. Amikor fekélyesedés- (Klinikai gasztroenterológiai folyóirat) 1983. júniusi szá-
sel társul, különös figyelmet kell fordítanunk a napi ét- mában vezércikként jelent meg.
rendre, hogy fokozzuk a fekélyes hely gyógyulásának A dehidráció egy bizonyos küszöbénél, amikor a test
mértékét. sürgõsen vízért kiált, semmi más nem pótolhatja a vizet.
Howard Spiro professzor (Yale Egyetem) szerint, Gyógyszerek nem lehetnek hatásosak, csak a víz. A sok
az emésztõrendszeri rendellenességtõl szenvedõk 12 szá- általam vízzel kezelt beteg közül az egyik szembeötlõen
zalékánál hat év után jelenik meg a nyombélfekély, 30 bizonyítja ezt az esetet. Egy fiatal 20 és 30 év közötti em-
százalékánál 10 év után és 40 százalékánál pedig 27 év berrõl van szó. Válságos állapota elõtt már több év óta
múlva. Jelentõséggel az emésztõrendszeri fájdalom bír, gyomorfekélyben szenvedett, amikor találkoztam vele.
habár a tünetek miatt nagy fontosságot tulajdonítanak Az általános kórmeghatározó kezeléseken már túl volt és

60 HARMADIK FEJEZET 61
egy nyombélfekély címkét kapott. Antacidokat és a leg- Amikor a gyógyszerek ilyen mennyisége sem képes
újabb fajta cimetidin tartalmú gyógyszereket adtak neki. csillapítani a gyomorfekélyes betegségeket, akkor auto-
A cimetidin az egyik legerõsebb formája a gyógyszer matikusan a hasi katasztrófa gyanúja merül fel, ami szük-
hatóanyagoknak, amelyek a hisztamin 2 vagy H2-recepto- ségessé teheti a sebészi beavatkozást. Lehetséges, hogy
rokon a hisztamin mûködését blokkolják (a receptorok a fekélye perforált! Segédkeztem perforált gyomorfekélyes
test belsõ érzékelõ pontjai). A gyomorban néhány savter- betegek mûtéténél. Azok az emberek egyszerûen „meg-
melõ sejt ugyanis éppen érzékeny a cimetidinre. Azonban semmisültek” – tökéletesen úgy, ahogy az elõttem fekvõ
a szervezet sok-sok más sejtje, amely nem termel savat, fiatalember. A vizsgálat nagyon egyszerû; ezek a betegek
szintén érzékeny a hatóanyag ilyen jellegû blokkolására. egy rendkívül merev hasfalat teremtenek maguknak,
Ez az oka annak, hogy ez a gyógyszer sok más mellékha- majdnem olyat, mint egy fatábla. A merev hasfalat pró-
tással rendelkezik (többek között már fiatalkorban is im- báltam kitapogatni a fiatalembernél. Szerencsére nem
potenciát okoz) és az alkalmazása bizonyítottan szélsõsé- perforált. Hasfala lágy volt, de a fájdalomtól érzékeny.
ges veszélyekkel jár a krónikusan dehidratált állapotú Szerencséje volt, nem perforált, habár ha hasonlóan foly-
idõseknél. tatja tovább, akkor a sav lyukat mar a gyulladt fekélyes
1980 nyarán egy este úgy 11 körül felfigyeltem egy gyomorfalba. Az ilyen körülményekben használható
fiatalemberre. Olyan fájdalmai voltak, hogy félig már esz- gyógyszerek tárháza erõsen korlátozott. Három 300 mil-
méletét vesztette. Egy magzat alakjához hasonlóan kétrét ligrammos cimetidin tabletta és egy teljes üveg antacid
görnyedve feküdt a szoba padlóján. Folyamatosan nyögött nem tudta enyhíteni a fájdalmat. Az ilyen esetek gyakran
és fogalma sem volt a környezetérõl, a körülötte lévõ em- a mûtõasztalon végzõdnek. Hála tapasztalataimnak (a víz
berek aggódó tömegérõl. Amikor szóltam hozzá, nem vá- emésztõrendszeri fájdalmakban felmerülõ fájdalomcsilla-
laszolt. Nem kommunikált a körülötte lévõkkel. Meg kel- pító hatására nézve), a fiatalembernek két teli pohár (fél
lett ráznom, hogy választ kapjak. liter) vizet adtam. Elõször vonakodott meginni a vizet.
Megkérdeztem, hogy mi a baj. Azt nyögte ki válasz- Azt mondtam neki, hogy a hagyományos gyógyszereket
ként: „A fekély mindjárt megöl.” Azt kérdeztem, mennyi eredménytelenül vette be, most meg kell próbálnia az „én
ideje tart a fájdalom. Azt felelte, hogy délután egy körül gyógyszeremet” erre a betegségre. Nem volt választása.
kezdõdött, közvetlenül ebéd után. A fájdalom idõvel egyre Nagyon erõs fájdalmai voltak és nem tudta mit kellene
nõtt. Megkérdeztem, hogy tett e valamit a fájdalom csilla- tennie. Leültem a sarokba és pár percig figyeltem.
pításának érdekében, vett-e be gyógyszert. Azt mondta, az El kellett hagynom a szobát, és amikor 15 perc múlva
idõ alatt három tabletta cimetidint és egy üvegnyi antacidot visszatértem fájdalmai enyhültek és már nem nyögött.
vett be. Jelezte, hogy megkönnyebbülésnek a nyomát sem Egy másik pohár (negyed liter) vizet adtam neki. Pár perc
érzi. Még ilyen mennyiségû gyógyszer sem használt az el- múlva fájdalmai teljesen eltûntek és már felismerte a kö-
sõ fájdalom jelentkezését követõ 10 óra után. rülötte lévõ embereket. Felállt és a fal felé kezdett menni.

62 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 63
egy nyombélfekély címkét kapott. Antacidokat és a leg- Amikor a gyógyszerek ilyen mennyisége sem képes
újabb fajta cimetidin tartalmú gyógyszereket adtak neki. csillapítani a gyomorfekélyes betegségeket, akkor auto-
A cimetidin az egyik legerõsebb formája a gyógyszer matikusan a hasi katasztrófa gyanúja merül fel, ami szük-
hatóanyagoknak, amelyek a hisztamin 2 vagy H2-recepto- ségessé teheti a sebészi beavatkozást. Lehetséges, hogy
rokon a hisztamin mûködését blokkolják (a receptorok a fekélye perforált! Segédkeztem perforált gyomorfekélyes
test belsõ érzékelõ pontjai). A gyomorban néhány savter- betegek mûtéténél. Azok az emberek egyszerûen „meg-
melõ sejt ugyanis éppen érzékeny a cimetidinre. Azonban semmisültek” – tökéletesen úgy, ahogy az elõttem fekvõ
a szervezet sok-sok más sejtje, amely nem termel savat, fiatalember. A vizsgálat nagyon egyszerû; ezek a betegek
szintén érzékeny a hatóanyag ilyen jellegû blokkolására. egy rendkívül merev hasfalat teremtenek maguknak,
Ez az oka annak, hogy ez a gyógyszer sok más mellékha- majdnem olyat, mint egy fatábla. A merev hasfalat pró-
tással rendelkezik (többek között már fiatalkorban is im- báltam kitapogatni a fiatalembernél. Szerencsére nem
potenciát okoz) és az alkalmazása bizonyítottan szélsõsé- perforált. Hasfala lágy volt, de a fájdalomtól érzékeny.
ges veszélyekkel jár a krónikusan dehidratált állapotú Szerencséje volt, nem perforált, habár ha hasonlóan foly-
idõseknél. tatja tovább, akkor a sav lyukat mar a gyulladt fekélyes
1980 nyarán egy este úgy 11 körül felfigyeltem egy gyomorfalba. Az ilyen körülményekben használható
fiatalemberre. Olyan fájdalmai voltak, hogy félig már esz- gyógyszerek tárháza erõsen korlátozott. Három 300 mil-
méletét vesztette. Egy magzat alakjához hasonlóan kétrét ligrammos cimetidin tabletta és egy teljes üveg antacid
görnyedve feküdt a szoba padlóján. Folyamatosan nyögött nem tudta enyhíteni a fájdalmat. Az ilyen esetek gyakran
és fogalma sem volt a környezetérõl, a körülötte lévõ em- a mûtõasztalon végzõdnek. Hála tapasztalataimnak (a víz
berek aggódó tömegérõl. Amikor szóltam hozzá, nem vá- emésztõrendszeri fájdalmakban felmerülõ fájdalomcsilla-
laszolt. Nem kommunikált a körülötte lévõkkel. Meg kel- pító hatására nézve), a fiatalembernek két teli pohár (fél
lett ráznom, hogy választ kapjak. liter) vizet adtam. Elõször vonakodott meginni a vizet.
Megkérdeztem, hogy mi a baj. Azt nyögte ki válasz- Azt mondtam neki, hogy a hagyományos gyógyszereket
ként: „A fekély mindjárt megöl.” Azt kérdeztem, mennyi eredménytelenül vette be, most meg kell próbálnia az „én
ideje tart a fájdalom. Azt felelte, hogy délután egy körül gyógyszeremet” erre a betegségre. Nem volt választása.
kezdõdött, közvetlenül ebéd után. A fájdalom idõvel egyre Nagyon erõs fájdalmai voltak és nem tudta mit kellene
nõtt. Megkérdeztem, hogy tett e valamit a fájdalom csilla- tennie. Leültem a sarokba és pár percig figyeltem.
pításának érdekében, vett-e be gyógyszert. Azt mondta, az El kellett hagynom a szobát, és amikor 15 perc múlva
idõ alatt három tabletta cimetidint és egy üvegnyi antacidot visszatértem fájdalmai enyhültek és már nem nyögött.
vett be. Jelezte, hogy megkönnyebbülésnek a nyomát sem Egy másik pohár (negyed liter) vizet adtam neki. Pár perc
érzi. Még ilyen mennyiségû gyógyszer sem használt az el- múlva fájdalmai teljesen eltûntek és már felismerte a kö-
sõ fájdalom jelentkezését követõ 10 óra után. rülötte lévõ embereket. Felállt és a fal felé kezdett menni.

62 HARMADIK FEJEZET 63
Hátával a falnak támaszkodott és látogatóival beszélgetett, Kísérletileg kimutatták, hogy amikor megiszunk egy
akik döbbenten álltak a három pohár víz gyors hatásának pohár vizet, az azonnal tovább halad a belekbe és ott fel-
láttán. 10 órán keresztül ez a férfi fájdalmaktól szenvedett szívódik. Csakhogy egy félórán belül, majdnem ugyanaz a
és a „leghatásosabb”, legújabb gyógyszereket vette be a vízmennyiség választódik ki a gyomorban annak glandulá-
gyomorfekély kezelésére, bárminemû enyhülés nélkül. ris rétegén (mirigyréteg) keresztül a nyálkahártyában. Fel-
Három pohár víz 20 perc alatt nyilvánvaló és teljes meg- szaporodik és a gyomorba jut, hogy lebontsa a táplálékot.
könnyebbülést adott. A szilárd ételek emésztése a jelenlévõ bõséges mennyiségû
Ha visszatekintünk a 4. ábrára és összehasonlítjuk a fáj- víztõl függ. A sav a táplálékra ömlik és az enzimek aktivá-
dalom modelljét a fenti beteg tapasztalataival, felismerhetjük, lódnak. A táplálék homogenizált folyadékká alakul, amely
hogy milyen módon járul az agy a szomjúság jelzéséhez. Egy az emésztés következõ fázisában a belekbe jut.
bizonyos küszöbérték után a helyi fájdalomcsillapítók hatás- A nyálka beborítja a nyálkahártya glanduláris rétegét,
talanná válnak. Az antacidok és a H2-blokkoló cimetidin ké- amely a gyomor legbelsõbb szerkezete (lásd az 5. ábrát). A
szítmények nem hoztak létre fájdalomcsillapítást a fiatalem- nyálka 98 százalék vízbõl áll és 2 százalék „vázképzõ” alko-
bernél. A víz volt az egyedüli anyag, amely a helyes üzenetet tókból, ami fogva tartja a vizet. Ebben a nyálkának neve-
közvetítette az agy felé, hogy megszakítsa a vízhiány vész- zett „vízrétegben” egy természetes puffer állapot jött létre.
helyzeti figyelmeztetését. A fájdalomérzékelés ugyanolyan Az alul látható sejtek nátrium-bikarbonátot (szódabikar-
módszere mûködik más területeken is és ezek bármely más bóna) választanak ki, amit a vízréteg fogva tart. Amint a
egyedben is a dehidrációt jelzik. A reumás ízületi fájdalmak- gyomor savtartalma keresztül próbál hatolni ezen a védõ-
tól szenvedõ embereknek ismerni kell az agyi fájdalomérzéke- rétegen a bikarbonát azt azonnal semlegesíti.
lés e különös jelenségét, amikor erõs dehidráció lép fel. Egy Ennek a folyamatnak az eredménye a nagyobb nátri-
másik alkalommal, azt vizsgáltam, hogy vajon a dehidráció um-klorid (só) termelés (a nátrium a nátrium-bikarbonát-
alatti hasi fájdalomérzés idõfüggõ vagy víztérfogat függõ je- ból és a klorid a sósavból ered). A túl sok só megváltoztat-
lenség-e. A beteg nem tudott járni és karjánál fogva két másik ja a nyálka vázképzõinek víztartó sajátságait. A túl sok
ember emelte fel. Õ is egy gyomorfekélyes beteg volt, szélsõ- savközömbösítõ és só lerakódhat ebbe a nyálka rétegbe,
ségesen súlyos felsõ hasüregi vagy emésztõrendszeri fájdal- ezzel kevésbé homogénné, ragadóssá teszi a nyálkahártyát
maktól szenvedett. Miután megvizsgáltam, hogy nem tör- és fájdalmat okoz.
tént-e perforáció, minden egyes órában egy teli pohár vizet A víz gyomornyálkahártyán keresztül történõ újra
adtam a betegnek. Fájdalmai nem szûntek meg 20 perc alatt, kiválasztásának természetes mûködése a nyálkahártya
de még 1 óra és 20 perc alatt sem. A harmadik pohár víz után „visszamosási” folyamatának és a sólerakódásoktól való
talpra állt. Átlagban a fájdalom csillapítása a kevésbé súlyos menekülésnek tûnik. Ez a nyálkahártya újrahidratálás
esetekben 8 percet vesz igénybe. leghatásosabb elrendezése, amikor új nyálka is kiválasztó-
dik. Ez az újra frissített, sûrûsített és ragacsos nyálka gát

64 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 65
Hátával a falnak támaszkodott és látogatóival beszélgetett, Kísérletileg kimutatták, hogy amikor megiszunk egy
akik döbbenten álltak a három pohár víz gyors hatásának pohár vizet, az azonnal tovább halad a belekbe és ott fel-
láttán. 10 órán keresztül ez a férfi fájdalmaktól szenvedett szívódik. Csakhogy egy félórán belül, majdnem ugyanaz a
és a „leghatásosabb”, legújabb gyógyszereket vette be a vízmennyiség választódik ki a gyomorban annak glandulá-
gyomorfekély kezelésére, bárminemû enyhülés nélkül. ris rétegén (mirigyréteg) keresztül a nyálkahártyában. Fel-
Három pohár víz 20 perc alatt nyilvánvaló és teljes meg- szaporodik és a gyomorba jut, hogy lebontsa a táplálékot.
könnyebbülést adott. A szilárd ételek emésztése a jelenlévõ bõséges mennyiségû
Ha visszatekintünk a 4. ábrára és összehasonlítjuk a fáj- víztõl függ. A sav a táplálékra ömlik és az enzimek aktivá-
dalom modelljét a fenti beteg tapasztalataival, felismerhetjük, lódnak. A táplálék homogenizált folyadékká alakul, amely
hogy milyen módon járul az agy a szomjúság jelzéséhez. Egy az emésztés következõ fázisában a belekbe jut.
bizonyos küszöbérték után a helyi fájdalomcsillapítók hatás- A nyálka beborítja a nyálkahártya glanduláris rétegét,
talanná válnak. Az antacidok és a H2-blokkoló cimetidin ké- amely a gyomor legbelsõbb szerkezete (lásd az 5. ábrát). A
szítmények nem hoztak létre fájdalomcsillapítást a fiatalem- nyálka 98 százalék vízbõl áll és 2 százalék „vázképzõ” alko-
bernél. A víz volt az egyedüli anyag, amely a helyes üzenetet tókból, ami fogva tartja a vizet. Ebben a nyálkának neve-
közvetítette az agy felé, hogy megszakítsa a vízhiány vész- zett „vízrétegben” egy természetes puffer állapot jött létre.
helyzeti figyelmeztetését. A fájdalomérzékelés ugyanolyan Az alul látható sejtek nátrium-bikarbonátot (szódabikar-
módszere mûködik más területeken is és ezek bármely más bóna) választanak ki, amit a vízréteg fogva tart. Amint a
egyedben is a dehidrációt jelzik. A reumás ízületi fájdalmak- gyomor savtartalma keresztül próbál hatolni ezen a védõ-
tól szenvedõ embereknek ismerni kell az agyi fájdalomérzéke- rétegen a bikarbonát azt azonnal semlegesíti.
lés e különös jelenségét, amikor erõs dehidráció lép fel. Egy Ennek a folyamatnak az eredménye a nagyobb nátri-
másik alkalommal, azt vizsgáltam, hogy vajon a dehidráció um-klorid (só) termelés (a nátrium a nátrium-bikarbonát-
alatti hasi fájdalomérzés idõfüggõ vagy víztérfogat függõ je- ból és a klorid a sósavból ered). A túl sok só megváltoztat-
lenség-e. A beteg nem tudott járni és karjánál fogva két másik ja a nyálka vázképzõinek víztartó sajátságait. A túl sok
ember emelte fel. Õ is egy gyomorfekélyes beteg volt, szélsõ- savközömbösítõ és só lerakódhat ebbe a nyálka rétegbe,
ségesen súlyos felsõ hasüregi vagy emésztõrendszeri fájdal- ezzel kevésbé homogénné, ragadóssá teszi a nyálkahártyát
maktól szenvedett. Miután megvizsgáltam, hogy nem tör- és fájdalmat okoz.
tént-e perforáció, minden egyes órában egy teli pohár vizet A víz gyomornyálkahártyán keresztül történõ újra
adtam a betegnek. Fájdalmai nem szûntek meg 20 perc alatt, kiválasztásának természetes mûködése a nyálkahártya
de még 1 óra és 20 perc alatt sem. A harmadik pohár víz után „visszamosási” folyamatának és a sólerakódásoktól való
talpra állt. Átlagban a fájdalom csillapítása a kevésbé súlyos menekülésnek tûnik. Ez a nyálkahártya újrahidratálás
esetekben 8 percet vesz igénybe. leghatásosabb elrendezése, amikor új nyálka is kiválasztó-
dik. Ez az újra frissített, sûrûsített és ragacsos nyálka gát

64 HARMADIK FEJEZET 65
A GYOMOR ÉS A NYOMBÉL a természetes védelmi pajzs a gyomorsav ellen. Természe-
tesen e pajzs hatásfoka a bevitt vízmennyiségtõl függ, kü-
lönösen mielõtt különféle szilárd tápanyagok kerülnek a
Nyelõcsõ
gyomorba, amelyek a gyomorfal mirigyeibõl kiváltják a
gyomorsav kiválasztódást. Így a gyomorsavval szemben a
Kis ívû
víz gondoskodik az egyedüli védelemrõl. Az antacidokat
görbület arra tervezték, hogy a savhoz kapcsolódjanak (azt semle-
Nyombél gesítsék, ford. megj.), ami egy hatástalan védelem.
El kell kezdenünk felismerni, hogy ugyanolyan mó-
Nagy ívû don, ahogyan éhség érzettel rendelkezünk, testünknek
görbület
szomjúság érzete is van. Sajnos emésztõrendszeri rendel-
lenességnek nevezik, és egészen addig, amíg a dehidráció
A gyomor gyomornyálka anyagcsere bonyodalmaiból ki nem alakul a nyombél- és
és a nyombél közötti
zárógyûrû – a nyálkahártya
dehidratált és a sav gyomorkárosodás, mindenféle gyógyszerrel kezelik. A tü-
fekélyek gyakori helye
keresztül jut netek enyhítésére ma az antacidok alkalmazása az általáno-
Sav és táplálék jól hidratált
san elfogadott kezelési módszer. Ezek a szerek a recept
nyálka- nélkül is kapható lassú mérgek osztályába tartoznak, ami-
hártya
A nyálkahártyában
mirigy réteg ket (az Egyesült Államokban) még az áruházakban is le-
található izom réteg het kapni.
bikarbonát hashártya
Svédországban jelentõs kutatásokat folytattak, ami
rétegek megelõzik
a sav nyálkán megmutatta, akik rendelkeznek ugyan klasszikus emésztõ-
keresztüli rendszeri fájdalmakkal, de nincs fekélyük, alkalmazzanak
átjutását
bár placebót, egy antacidot, vagy egy erõsebb hisztamin
blokkoló gyógyszert, ugyanazt az eredményt produkálják
5. ábra: A gyomor és a nyálkaszerkezet modellje. Egy jól hidratált nyálka a kezelések során. A test fiziológiájának ezen a szintjén a
gát vissza fogja tartani a bikarbonátot és közömbösíti a rajta keresztül hatoló sa- dehidráció jeleinek felmerülésekor, az jár el okosan, aki
vat. A dehidratált test eleve hajlamos lesz a nyálka gát hatástalanítására, ami tartózkodik a gyógyszerek bármiféle formájától.
ezután átengedi a savat és nyálkahártya károsodást eredményez. A hidratáció a Legvalószínûbb, hogy a víz az egyedül hatásos anyag,
nyálkahártyában egy sokkal jobb sav gátról fog gondoskodni, mint bármely ke- ami megkönnyebbülést adhat. Mindig a víz és csakis a víz
reskedelembõl beszerezhetõ gyógyszer. az, amit a szervezet akar, amire szüksége van, és amiért ki-
ált. Ha gondosan más jelzések után kutatunk, a dehidrá-
ciónak több jelzését is megtalálhatjuk. Ne gondoljuk,

66 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 67
A GYOMOR ÉS A NYOMBÉL a természetes védelmi pajzs a gyomorsav ellen. Természe-
tesen e pajzs hatásfoka a bevitt vízmennyiségtõl függ, kü-
lönösen mielõtt különféle szilárd tápanyagok kerülnek a
Nyelõcsõ
gyomorba, amelyek a gyomorfal mirigyeibõl kiváltják a
gyomorsav kiválasztódást. Így a gyomorsavval szemben a
Kis ívû
víz gondoskodik az egyedüli védelemrõl. Az antacidokat
görbület arra tervezték, hogy a savhoz kapcsolódjanak (azt semle-
Nyombél gesítsék, ford. megj.), ami egy hatástalan védelem.
El kell kezdenünk felismerni, hogy ugyanolyan mó-
Nagy ívû don, ahogyan éhség érzettel rendelkezünk, testünknek
görbület
szomjúság érzete is van. Sajnos emésztõrendszeri rendel-
lenességnek nevezik, és egészen addig, amíg a dehidráció
A gyomor gyomornyálka anyagcsere bonyodalmaiból ki nem alakul a nyombél- és
és a nyombél közötti
zárógyûrû – a nyálkahártya
dehidratált és a sav gyomorkárosodás, mindenféle gyógyszerrel kezelik. A tü-
fekélyek gyakori helye
keresztül jut netek enyhítésére ma az antacidok alkalmazása az általáno-
Sav és táplálék jól hidratált
san elfogadott kezelési módszer. Ezek a szerek a recept
nyálka- nélkül is kapható lassú mérgek osztályába tartoznak, ami-
hártya
A nyálkahártyában
mirigy réteg ket (az Egyesült Államokban) még az áruházakban is le-
található izom réteg het kapni.
bikarbonát hashártya
Svédországban jelentõs kutatásokat folytattak, ami
rétegek megelõzik
a sav nyálkán megmutatta, akik rendelkeznek ugyan klasszikus emésztõ-
keresztüli rendszeri fájdalmakkal, de nincs fekélyük, alkalmazzanak
átjutását
bár placebót, egy antacidot, vagy egy erõsebb hisztamin
blokkoló gyógyszert, ugyanazt az eredményt produkálják
5. ábra: A gyomor és a nyálkaszerkezet modellje. Egy jól hidratált nyálka a kezelések során. A test fiziológiájának ezen a szintjén a
gát vissza fogja tartani a bikarbonátot és közömbösíti a rajta keresztül hatoló sa- dehidráció jeleinek felmerülésekor, az jár el okosan, aki
vat. A dehidratált test eleve hajlamos lesz a nyálka gát hatástalanítására, ami tartózkodik a gyógyszerek bármiféle formájától.
ezután átengedi a savat és nyálkahártya károsodást eredményez. A hidratáció a Legvalószínûbb, hogy a víz az egyedül hatásos anyag,
nyálkahártyában egy sokkal jobb sav gátról fog gondoskodni, mint bármely ke- ami megkönnyebbülést adhat. Mindig a víz és csakis a víz
reskedelembõl beszerezhetõ gyógyszer. az, amit a szervezet akar, amire szüksége van, és amiért ki-
ált. Ha gondosan más jelzések után kutatunk, a dehidrá-
ciónak több jelzését is megtalálhatjuk. Ne gondoljuk,

66 HARMADIK FEJEZET 67
hogy az emésztõrendszeri fájdalom egy elszigetelt és loka- antacidok (Magyarországon pl. az ALMAGEL) bevétele és an-
lizált jelenség. Bármely esetben az emésztõrendszeri fáj- nak a lehetséges toxikus felhalmozódásai az Alzheimer-kór
dalom a test dehidrációjának jelzése – egy szomjúság agykárosodásaiban szerepet játszhat. Egyetlen genetikai
jelzés –, még akkor is, ha fekéllyel társult. Ha a vízivással vizsgálat sem fogja érvénytelenné tenni a gyógyászatban
fájdalmaink enyhülnek, megfelelõ táplálkozással a fekély- alkalmazott alumínium toxikus mellékhatásairól szóló je-
nek kellõ idõben saját magát meg kell gyógyítania. lentéseket azért, hogy egy rossz paradigma égisze alatt az
Néhányan azt mondják, a fekélyek fertõzések ered- egyszerû szomjúság jelzéssel foglalkozzon. Legtöbb antacid
ményei. Kutatási háttérrel rendelkezõ véleményem, hogy minden kanala vagy minden tablettája 150–600 milli-
ezek az ívelt, fekélykeltõnek vádolt baktériumok egyene- gramm alumíniumot tartalmaz.
sen asztaltársaink, olyan baktériumok, amik természetes A Guam-sziget érceiben és talajában sok alumínium
módon a bélben lakoznak. Ezek a baktériumok az immun- található (ez néhány nyugat-csendes-óceáni területen – a
rendszer visszaszorításával méltánytalan elõnyhöz juthat- Guam-szigeten, a Kii-félszigeten Japánban, Nyugat-Új-
nak, ami a dehidráció közvetlen következménye. Most Guineában és más helyeken is – normális eset). A sziget
már érthetjük, hogy a normális bélbaktériumok (a bél bak- ivóvízkészlete erõsen alumíniummal szennyezett. Az idõ
tériumflórája) együtt élnek velünk és sok, a szervezet szá- alatt, amíg ezt a szennyezést nem ismerték fel, egy
mára szükséges vitamint is termelnek. Amikor erõsek, Alzheimer-elmebajhoz hasonló betegség vált a szigeten el-
hozzájárulnak jólétünkhöz. A dehidráció alatt, különösen terjedtté. Még a sziget fiatal lakossága is ettõl a kórtól
a gyomor és a nyombél közötti zárógyûrûnél sok hisztamin szenvedett. Több évvel ezelõtt felismerték ezt a problémát
termelõ idegvégzõdés található. Ezek a különös ívelt bak- és elkezdték a víztisztítást. Rájöttek, hogy a fiatalembere-
tériumok hasznot húznak a hisztamin növekedési hormon ket nem sújtja ez a betegség többé. Elfogadottá vált, hogy
hatásából, ugyanakkor a hisztamin termelõ idegek szigorú- a Guam-szigeten az ivóvízben található alumínium okozta
an ellenõrzik az erõsen savas gyomortartalom belekbe ju- az elmezavar Alzheimer-kórszerû megbetegedéseit.
tásának sebességét. Néhány esetben nem minden fekélyes A hisztamin blokkoló szerek sem alkalmazhatók hosszú
hely mutatja a „helicobacterek” jelenlétét. És ezen felül, ren- távon. Sok mellékhatással rendelkeznek. Ezek szédüléses
geteg ember hordozhat helicobactert a beleiben, de egyik és zavart állapotként jelentkeznek az idõsebbeknél. A férfi-
sem szenved fekélyektõl! aknál pár héttel a beszedés után megnagyobbodott mellek
Az alumínium tartalmú antacidok veszélyesek. Nem jelennek meg. Néhány férfi betegnél alacsony spermaszá-
lenne szabad õket használni olyan tünetekben, amelyek mot és libidóvesztést jegyeztek fel. Szoptatós anyáknál és
készségesen elmúlnak pár pohár víztõl. A keringésben lét- terhes asszonyoknál nem tanácsos használni ezeket a
rejövõ alumíniumtöbblet erõs precipitáló (kicsapódást oko- gyógyszereket, hogy a gyermek és az anya szervezetének
zó) tényezõ az Alzheimer-kór tekintetében. Nagyon sürge- szomjúság jelzéseit kezeljük velük. Az agyi kapilláris erek a
tõ, hogy megértsük a hosszú távú alumínium tartalmú dehidráció alatt a hisztamin serkentésére kitágulnak. Ezek

68 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 69
hogy az emésztõrendszeri fájdalom egy elszigetelt és loka- antacidok (Magyarországon pl. az ALMAGEL) bevétele és an-
lizált jelenség. Bármely esetben az emésztõrendszeri fáj- nak a lehetséges toxikus felhalmozódásai az Alzheimer-kór
dalom a test dehidrációjának jelzése – egy szomjúság agykárosodásaiban szerepet játszhat. Egyetlen genetikai
jelzés –, még akkor is, ha fekéllyel társult. Ha a vízivással vizsgálat sem fogja érvénytelenné tenni a gyógyászatban
fájdalmaink enyhülnek, megfelelõ táplálkozással a fekély- alkalmazott alumínium toxikus mellékhatásairól szóló je-
nek kellõ idõben saját magát meg kell gyógyítania. lentéseket azért, hogy egy rossz paradigma égisze alatt az
Néhányan azt mondják, a fekélyek fertõzések ered- egyszerû szomjúság jelzéssel foglalkozzon. Legtöbb antacid
ményei. Kutatási háttérrel rendelkezõ véleményem, hogy minden kanala vagy minden tablettája 150–600 milli-
ezek az ívelt, fekélykeltõnek vádolt baktériumok egyene- gramm alumíniumot tartalmaz.
sen asztaltársaink, olyan baktériumok, amik természetes A Guam-sziget érceiben és talajában sok alumínium
módon a bélben lakoznak. Ezek a baktériumok az immun- található (ez néhány nyugat-csendes-óceáni területen – a
rendszer visszaszorításával méltánytalan elõnyhöz juthat- Guam-szigeten, a Kii-félszigeten Japánban, Nyugat-Új-
nak, ami a dehidráció közvetlen következménye. Most Guineában és más helyeken is – normális eset). A sziget
már érthetjük, hogy a normális bélbaktériumok (a bél bak- ivóvízkészlete erõsen alumíniummal szennyezett. Az idõ
tériumflórája) együtt élnek velünk és sok, a szervezet szá- alatt, amíg ezt a szennyezést nem ismerték fel, egy
mára szükséges vitamint is termelnek. Amikor erõsek, Alzheimer-elmebajhoz hasonló betegség vált a szigeten el-
hozzájárulnak jólétünkhöz. A dehidráció alatt, különösen terjedtté. Még a sziget fiatal lakossága is ettõl a kórtól
a gyomor és a nyombél közötti zárógyûrûnél sok hisztamin szenvedett. Több évvel ezelõtt felismerték ezt a problémát
termelõ idegvégzõdés található. Ezek a különös ívelt bak- és elkezdték a víztisztítást. Rájöttek, hogy a fiatalembere-
tériumok hasznot húznak a hisztamin növekedési hormon ket nem sújtja ez a betegség többé. Elfogadottá vált, hogy
hatásából, ugyanakkor a hisztamin termelõ idegek szigorú- a Guam-szigeten az ivóvízben található alumínium okozta
an ellenõrzik az erõsen savas gyomortartalom belekbe ju- az elmezavar Alzheimer-kórszerû megbetegedéseit.
tásának sebességét. Néhány esetben nem minden fekélyes A hisztamin blokkoló szerek sem alkalmazhatók hosszú
hely mutatja a „helicobacterek” jelenlétét. És ezen felül, ren- távon. Sok mellékhatással rendelkeznek. Ezek szédüléses
geteg ember hordozhat helicobactert a beleiben, de egyik és zavart állapotként jelentkeznek az idõsebbeknél. A férfi-
sem szenved fekélyektõl! aknál pár héttel a beszedés után megnagyobbodott mellek
Az alumínium tartalmú antacidok veszélyesek. Nem jelennek meg. Néhány férfi betegnél alacsony spermaszá-
lenne szabad õket használni olyan tünetekben, amelyek mot és libidóvesztést jegyeztek fel. Szoptatós anyáknál és
készségesen elmúlnak pár pohár víztõl. A keringésben lét- terhes asszonyoknál nem tanácsos használni ezeket a
rejövõ alumíniumtöbblet erõs precipitáló (kicsapódást oko- gyógyszereket, hogy a gyermek és az anya szervezetének
zó) tényezõ az Alzheimer-kór tekintetében. Nagyon sürge- szomjúság jelzéseit kezeljük velük. Az agyi kapilláris erek a
tõ, hogy megértsük a hosszú távú alumínium tartalmú dehidráció alatt a hisztamin serkentésére kitágulnak. Ezek

68 HARMADIK FEJEZET 69
az antihisztaminok blokkolni fogják a hisztamin kiváltotta ka- visszafordíthatatlan problémákat fog okozni. Persze, a
pilláris erek tágulási folyamatait (pedig ez a dehidráció alatt a gyomor rákos daganata is hasonló fájdalmat tud okozni,
sûrûbb vér jobb áramlása miatt szükséges folyamat, ford. megj.), azonban a fájdalom a víz hatására nem fog alábbhagyni.
mikor az agynak egyébként is több információt kell feldol- Folyamatosan visszatér. Amikor ismétlõleges fájdalmakat
goznia, mint normális esetben. Ez a körülmény stresszes tapasztalunk annak ellenére, hogy vízbevitelünket több
hatást vált ki. Az agy, amikor az emésztõrendszeri fájdal- napon keresztül rendszeressé és fokozottá tettük, a kór-
makat antihisztaminokkal kezelik, ezek hatására kevesebb megállapítás végett célszerû orvoshoz fordulni. Ha a fáj-
vérhez jut. dalmak gyomorhuruttól, nyombélgyulladástól, vagy akár
Az Alzheimer-kór elsõdleges oka a test krónikus gyomorfekélytõl származnak, szabályos és fokozott vízbe-
dehidrációja. Véleményem szerint az Alzheimer-kór el- vitel és megfelelõ étrend beállítása válik szükségessé.
sõdleges oka az agysejtek dehidrációja. Az alumínium
toxicitása a csak dehidráció egy következménye össze-
hasonlítva a világ más hozzávetõleg alumíniummentes A VASTAGBÉL FÁJDALOM
vizével. Figyelmeztetés: a technikailag fejlett nyugati
társadalmakban idõnként az alumínium-szulfátot víz- A vastagbél fájdalom a hasüreg bal alsó tájékán jelent-
tisztításra használják. Hosszabb tartamú dehidrációban kezik és kezdetben a test egy másik szomjúság jelzésének
az agysejtek zsugorodni kezdenek. Képzeljünk el egy tekinthetõ. Gyakran székrekedéssel társul, amit magát is a
szõlõszemet, amint fokozatosan mazsola lesz belõle. vízhiány okoz.
Sajnos egy dehidratált állapotban az agysejtek sokrétû A bélrendszer egyik fõ feladatai közé tartozik az ürü-
szerepe egyre inkább korlátozódik, mint például a szál- lékbõl való vízkiválasztás azért, hogy az ételek emésztése
lító rendszer irányítása, amely az idegvégzõdésekhez után ne vesszen túl sok kárba. A dehidráció állapotában, a
szállítaná az idegingerület átvivõ anyagokat. Egy orvos béltartalom a könnyû haladásához szükséges vízmennyiség
barátom, amikor tudomást szerzett errõl, Alzheimer- hiányában lassul. A lassulás miatt további kicsavarásnak
kórban szenvedõ fivérét rávette, hogy igyon naponta van kitéve és akár az utolsó csepp víz is kivonódhat a bél-
több vizet. A beteg elkezdte visszanyerni emlékezetét, tartalom szilárd maradványából. Tehát a székrekedés a test
olyannyira, hogy már követni tudja a beszélgetést, és vízhiányának egy bonyodalmává válik. A további szilárd
sokkal ritkábban ismétli magát. A gyógyulás heteken táplálék bevitellel még több szilárd maradvány csomagoló-
belül nyilvánvalóvá vált. dik a belekbe és egyre növeli a haladás nehézségeit. Ez a fo-
Azt is fel kell ismerni, hogy habár a fájdalom a gyomor lyamat fájdalmat okoz. A vastagbél fájdalmakat elsõként a
környékére korlátozódik, a dehidráció az egész testre kiter- test szomjúság jeleinek kellene tekinteni. Megfelelõ vízbe-
jed. Ha az emésztõrendszeri fájdalmakat nem a test szom- vitellel a gyakran székrekedéssel társuló bal alsó hasüregi
júság jeleiként ismerjük fel, az élet késõbbi szakaszában

70 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 71
az antihisztaminok blokkolni fogják a hisztamin kiváltotta ka- visszafordíthatatlan problémákat fog okozni. Persze, a
pilláris erek tágulási folyamatait (pedig ez a dehidráció alatt a gyomor rákos daganata is hasonló fájdalmat tud okozni,
sûrûbb vér jobb áramlása miatt szükséges folyamat, ford. megj.), azonban a fájdalom a víz hatására nem fog alábbhagyni.
mikor az agynak egyébként is több információt kell feldol- Folyamatosan visszatér. Amikor ismétlõleges fájdalmakat
goznia, mint normális esetben. Ez a körülmény stresszes tapasztalunk annak ellenére, hogy vízbevitelünket több
hatást vált ki. Az agy, amikor az emésztõrendszeri fájdal- napon keresztül rendszeressé és fokozottá tettük, a kór-
makat antihisztaminokkal kezelik, ezek hatására kevesebb megállapítás végett célszerû orvoshoz fordulni. Ha a fáj-
vérhez jut. dalmak gyomorhuruttól, nyombélgyulladástól, vagy akár
Az Alzheimer-kór elsõdleges oka a test krónikus gyomorfekélytõl származnak, szabályos és fokozott vízbe-
dehidrációja. Véleményem szerint az Alzheimer-kór el- vitel és megfelelõ étrend beállítása válik szükségessé.
sõdleges oka az agysejtek dehidrációja. Az alumínium
toxicitása a csak dehidráció egy következménye össze-
hasonlítva a világ más hozzávetõleg alumíniummentes A VASTAGBÉL FÁJDALOM
vizével. Figyelmeztetés: a technikailag fejlett nyugati
társadalmakban idõnként az alumínium-szulfátot víz- A vastagbél fájdalom a hasüreg bal alsó tájékán jelent-
tisztításra használják. Hosszabb tartamú dehidrációban kezik és kezdetben a test egy másik szomjúság jelzésének
az agysejtek zsugorodni kezdenek. Képzeljünk el egy tekinthetõ. Gyakran székrekedéssel társul, amit magát is a
szõlõszemet, amint fokozatosan mazsola lesz belõle. vízhiány okoz.
Sajnos egy dehidratált állapotban az agysejtek sokrétû A bélrendszer egyik fõ feladatai közé tartozik az ürü-
szerepe egyre inkább korlátozódik, mint például a szál- lékbõl való vízkiválasztás azért, hogy az ételek emésztése
lító rendszer irányítása, amely az idegvégzõdésekhez után ne vesszen túl sok kárba. A dehidráció állapotában, a
szállítaná az idegingerület átvivõ anyagokat. Egy orvos béltartalom a könnyû haladásához szükséges vízmennyiség
barátom, amikor tudomást szerzett errõl, Alzheimer- hiányában lassul. A lassulás miatt további kicsavarásnak
kórban szenvedõ fivérét rávette, hogy igyon naponta van kitéve és akár az utolsó csepp víz is kivonódhat a bél-
több vizet. A beteg elkezdte visszanyerni emlékezetét, tartalom szilárd maradványából. Tehát a székrekedés a test
olyannyira, hogy már követni tudja a beszélgetést, és vízhiányának egy bonyodalmává válik. A további szilárd
sokkal ritkábban ismétli magát. A gyógyulás heteken táplálék bevitellel még több szilárd maradvány csomagoló-
belül nyilvánvalóvá vált. dik a belekbe és egyre növeli a haladás nehézségeit. Ez a fo-
Azt is fel kell ismerni, hogy habár a fájdalom a gyomor lyamat fájdalmat okoz. A vastagbél fájdalmakat elsõként a
környékére korlátozódik, a dehidráció az egész testre kiter- test szomjúság jeleinek kellene tekinteni. Megfelelõ vízbe-
jed. Ha az emésztõrendszeri fájdalmakat nem a test szom- vitellel a gyakran székrekedéssel társuló bal alsó hasüregi
júság jeleiként ismerjük fel, az élet késõbbi szakaszában

70 HARMADIK FEJEZET 71
fájdalmak megszûnnek. Ha este megeszünk egy almát, egy visszafelé, felfelé áramlását. Az egyik ilyen szelep a nyelõ-
körtét vagy egy narancsot, segít csökkenteni a következõ csõ és a gyomor közötti szakaszon található. Ez a szelep
napi szorulást. csak akkor enged át, amikor táplálék jut a gyomorba.
A másik „csapó-szelep” a rekeszizom által lezárt sza-
kasz alatt helyezkedik el, ahol a nyelõcsõ keresztül halad a
VAKBÉLGYULLADÁSOS FÁJDALMAK rekeszizomnyíláson, hogy a gyomorba csatlakozzon. Ez a
„csapó-szelep” a lenyelt falat áthaladásához szinkronizáló-
Néha súlyos fájdalom jelentkezhet a hasüreg jobb al- dik. Egyébként ez a szelep zárt állapotban van, és nem en-
só területein. A vakbél egy gyulladásos állapotát utánoz- gedi feljutni a gyomor tartalmát a nyelõcsõbe. A két szelep
hatja és a korai vakbélgyulladás tüneteit mutathatja. Más helyes mûködése így akadályozza meg a táplálék fordított
megkülönbözetõ tünetek, mint például hõemelkedés vagy irányú haladását.
láz, hasfalérzékenység vagy hányinger nem jelentkezik. A béltraktus, a szájtól a végbélig, egy hosszú csõ. Kü-
Ebben a különös tünetben egy vagy két pohár víz kórmeg- lönbözõ részei, hogy az emésztési és a hulladékeltávolítási
állapító eszközként is szolgál. folyamatok rendezetten és simán menjenek, különbözõ fi-
zikai és mûködési jellegzetességeket mutatnak. Ezt a mun-
kát sok-sok helyi hormon teszi lehetõvé. A helyi hormonok
A HIATUS SÉRV olyan kémiai hírvivõk, amelyek jelzik és idõzítik a folya-
matok soron következõ állomásait. Ezek okozzák az enzi-
Gyakori az olyan jellegû emésztõrendszeri fájdalom, mek kiválasztódását a további táplálékfeldolgozáshoz és a
amit az orvos hiatus sérvnek (hiatal hernia) diagnosztizál. hatásos anyagok felvételéhez, felszívódásához.
A hiatus sérv a gyomor felsõ részének rendellenes áthato- Az emésztési folyamat korai szakaszában sav válasz-
lása a rekeszizom résén (a nyelõcsõnyíláson) keresztül a tódik ki a gyomorban, hogy aktiválja az enzimeket és se-
mellkasüregbe. Ez a gyomor egy természetellenes elhe- gítse a szilárd fehérjék, például a hús lebontását. A folya-
lyezkedése. A mellkasüregbe nyúló gyomorrészlet fájdal- dékká alakított, erõsen savas gyomortartalom normális
massá teszi az emésztést. A gyomorban lévõ sav szabadon esetben a bél elsõ részébe továbbítódik. A gyomor és a bél
fel tud nyomulni és a nyelõcsõ védtelen falát érinti. Ez között található egy szelep. Ezt gyomorkapunak nevezik.
okozza a gyomorégés fájdalmait. E kapu (egy szelephez hasonló) mûködését a környezõ te-
Normális állapotban, amikor a táplálék emésztése van rületek üzenõ rendszerei szabályozzák. Az egyik feladat,
folyamatban, a gyomor felsõ része ki van zárva és a sav nem hogy a gyomor szeretné a bélrendszerbe önteni tartalmát,
tud felnyomulni a nyelõcsõbe. A bélösszehúzódások nor- a másik feladat pedig a bélrendszer felkészítése az erõsen
mális iránya (a perisztaltika) lefelé mutat, a szájtól a végbé- maró, savas gyomortartalom fogadására.
lig. Továbbá két szelep is van, ami megelõzi a táplálék

72 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 73
fájdalmak megszûnnek. Ha este megeszünk egy almát, egy visszafelé, felfelé áramlását. Az egyik ilyen szelep a nyelõ-
körtét vagy egy narancsot, segít csökkenteni a következõ csõ és a gyomor közötti szakaszon található. Ez a szelep
napi szorulást. csak akkor enged át, amikor táplálék jut a gyomorba.
A másik „csapó-szelep” a rekeszizom által lezárt sza-
kasz alatt helyezkedik el, ahol a nyelõcsõ keresztül halad a
VAKBÉLGYULLADÁSOS FÁJDALMAK rekeszizomnyíláson, hogy a gyomorba csatlakozzon. Ez a
„csapó-szelep” a lenyelt falat áthaladásához szinkronizáló-
Néha súlyos fájdalom jelentkezhet a hasüreg jobb al- dik. Egyébként ez a szelep zárt állapotban van, és nem en-
só területein. A vakbél egy gyulladásos állapotát utánoz- gedi feljutni a gyomor tartalmát a nyelõcsõbe. A két szelep
hatja és a korai vakbélgyulladás tüneteit mutathatja. Más helyes mûködése így akadályozza meg a táplálék fordított
megkülönbözetõ tünetek, mint például hõemelkedés vagy irányú haladását.
láz, hasfalérzékenység vagy hányinger nem jelentkezik. A béltraktus, a szájtól a végbélig, egy hosszú csõ. Kü-
Ebben a különös tünetben egy vagy két pohár víz kórmeg- lönbözõ részei, hogy az emésztési és a hulladékeltávolítási
állapító eszközként is szolgál. folyamatok rendezetten és simán menjenek, különbözõ fi-
zikai és mûködési jellegzetességeket mutatnak. Ezt a mun-
kát sok-sok helyi hormon teszi lehetõvé. A helyi hormonok
A HIATUS SÉRV olyan kémiai hírvivõk, amelyek jelzik és idõzítik a folya-
matok soron következõ állomásait. Ezek okozzák az enzi-
Gyakori az olyan jellegû emésztõrendszeri fájdalom, mek kiválasztódását a további táplálékfeldolgozáshoz és a
amit az orvos hiatus sérvnek (hiatal hernia) diagnosztizál. hatásos anyagok felvételéhez, felszívódásához.
A hiatus sérv a gyomor felsõ részének rendellenes áthato- Az emésztési folyamat korai szakaszában sav válasz-
lása a rekeszizom résén (a nyelõcsõnyíláson) keresztül a tódik ki a gyomorban, hogy aktiválja az enzimeket és se-
mellkasüregbe. Ez a gyomor egy természetellenes elhe- gítse a szilárd fehérjék, például a hús lebontását. A folya-
lyezkedése. A mellkasüregbe nyúló gyomorrészlet fájdal- dékká alakított, erõsen savas gyomortartalom normális
massá teszi az emésztést. A gyomorban lévõ sav szabadon esetben a bél elsõ részébe továbbítódik. A gyomor és a bél
fel tud nyomulni és a nyelõcsõ védtelen falát érinti. Ez között található egy szelep. Ezt gyomorkapunak nevezik.
okozza a gyomorégés fájdalmait. E kapu (egy szelephez hasonló) mûködését a környezõ te-
Normális állapotban, amikor a táplálék emésztése van rületek üzenõ rendszerei szabályozzák. Az egyik feladat,
folyamatban, a gyomor felsõ része ki van zárva és a sav nem hogy a gyomor szeretné a bélrendszerbe önteni tartalmát,
tud felnyomulni a nyelõcsõbe. A bélösszehúzódások nor- a másik feladat pedig a bélrendszer felkészítése az erõsen
mális iránya (a perisztaltika) lefelé mutat, a szájtól a végbé- maró, savas gyomortartalom fogadására.
lig. Továbbá két szelep is van, ami megelõzi a táplálék

72 HARMADIK FEJEZET 73
A hasnyálmirigy inzulint termel, hogy szabályozza A probléma akkor kezdõdik, amikor nincs elég víz a
vércukrot és további lényeges enzimeket önt a bélrend- szervezetben az emésztési események rendezett végrehaj-
szerbe. A hasnyálmirigy felelõs ugyanakkor a béltraktus tásához. A rendszer, ha a közömbösítés nem hatásos, sem-
lúgos kémhatásának visszaállításáért, mielõtt a sav a gyo- miképpen sem engedi a maró, savas gyomortartalmat a
morból a bélbe jut. A hasnyálmirigy állandó legfontosabb béltraktusba ömleni. A károsodás helyrehozhatatlan len-
szerepe a vizes bikarbonát oldat elõállítása és kiválasztása, ne. A belek fala nem rendelkezik ugyanolyan védõréteggel
azé a lúgos kémhatású oldaté, ami a béltraktusba lépõ savas a savak ellen, mint a gyomorfal. A gyomorkapu egyre in-
anyagot közömbösíti. A lúgos oldat gyártásához a hasnyál- kább összeszorul. A nyelõcsõ és a gyomor közötti záró-
mirigynek a keringésbõl sok vízre van szüksége. Dehid- gyûrû és a rekeszizom külsõ szelepe lazultabbá válik. Kez-
ráció alatt ez a folyamat nem hatékony. Ezért a gyomorka- detben, amikor a személy lefekszik, némi sav kerülhet a
pu nem tudja a jelzést tisztán érzékelni és nem tud nyitni, nyelõcsõbe, és ez gyakran fájdalmat kelt, amit gyomor-
hogy a savas gyomortartalom a bélbe kerüljön. Az emész- égésnek neveznek.
tõrendszeri fájdalmak elsõ forrása, a szomjúság kezdeti jel- Néha a szelep olyan laza is lehet, hogy a gyomor egy
zése ez jelenség. részlete keresztül mehet rajta a mellkasba és elérheti a
Amikor vizet iszunk a gyomorba érkezõ víz térfogatá- hiatus nyílást. Amikor a szelepek mûködési módja meg-
tól függõen, egy hormont (idegingerület átvivõ anyagot), a fordul, a gyomortartalom normális áramlási irányára néz-
„motilint” választja ki a szervezet. Minél több vizet iszunk ve, akkor hatásában egy másik végsõ és elkerülhetetlen
annál több motilint termel a béltraktus és a vérkeringés- eredmény készül elõ: a gyomortartalom szájon át történõ
ben ez mérhetõ. A motilin béltraktusra gyakorolt hatása, kiürítése. Ha a gyomortartalom nem tud a belekbe jutni,
amint a neve is jelzi, a bélfal ritmikus összehúzódását, és nem tud korlátlanul a gyomorban maradni, akkor az
perisztaltikus mozgását serkenti. E mûködés része az a egyedüli út a szájon át vezet. Ennek eléréséhez a béltrak-
szabályozás is, ami idõzíti a béltartalom útjában lévõ bél- tus fordított irányú összehúzódásba kezd. A fordított irá-
szakaszok „szelepeinek” nyitó és záró mozgását. Tehát, nyú mozgást antiperisztaltikának nevezik.
amikor elegendõ víz áll rendelkezésre az emésztéshez, a A súlyos dehidráció bonyodalmainak egyik legfélre-
hasnyálmirigy lúgos bikarbonát oldatot termel a felsõ bél- értettebb és legnyugtalanítóbb tünete a beteges bulimia.
traktus számára, hogy semlegesítse a savas gyomortartal- Azok, akik ettõl szenvednek állandó éhséget éreznek. A
mat. Ilyen ideális körülmények között a gyomorkapu a legfigyelemreméltóbb személy közülük Diana hercegnõ,
gyomor kiürítéséhez nyitott állásba kerül. A motilin e fo- akin teljesen erõt vett ez a probléma és ez az antiszociális
lyamat összehangolásában fõszerepet játszik. A motilin betegség Károly herceggel való házasságát gyökeresen
egy „jóllakottsági hormon”, amit akkor választ ki a bél- megrontotta. Amikor ezek a betegek esznek, nem tudják
traktus, amikor a víz a gyomorfallal érintkezik. visszatartani az ételt és folyamatos ellenõrizhetetlen hány-
ingerük van és ezzel egy antiszociális életvitelük. Ezekben

74 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 75
A hasnyálmirigy inzulint termel, hogy szabályozza A probléma akkor kezdõdik, amikor nincs elég víz a
vércukrot és további lényeges enzimeket önt a bélrend- szervezetben az emésztési események rendezett végrehaj-
szerbe. A hasnyálmirigy felelõs ugyanakkor a béltraktus tásához. A rendszer, ha a közömbösítés nem hatásos, sem-
lúgos kémhatásának visszaállításáért, mielõtt a sav a gyo- miképpen sem engedi a maró, savas gyomortartalmat a
morból a bélbe jut. A hasnyálmirigy állandó legfontosabb béltraktusba ömleni. A károsodás helyrehozhatatlan len-
szerepe a vizes bikarbonát oldat elõállítása és kiválasztása, ne. A belek fala nem rendelkezik ugyanolyan védõréteggel
azé a lúgos kémhatású oldaté, ami a béltraktusba lépõ savas a savak ellen, mint a gyomorfal. A gyomorkapu egyre in-
anyagot közömbösíti. A lúgos oldat gyártásához a hasnyál- kább összeszorul. A nyelõcsõ és a gyomor közötti záró-
mirigynek a keringésbõl sok vízre van szüksége. Dehid- gyûrû és a rekeszizom külsõ szelepe lazultabbá válik. Kez-
ráció alatt ez a folyamat nem hatékony. Ezért a gyomorka- detben, amikor a személy lefekszik, némi sav kerülhet a
pu nem tudja a jelzést tisztán érzékelni és nem tud nyitni, nyelõcsõbe, és ez gyakran fájdalmat kelt, amit gyomor-
hogy a savas gyomortartalom a bélbe kerüljön. Az emész- égésnek neveznek.
tõrendszeri fájdalmak elsõ forrása, a szomjúság kezdeti jel- Néha a szelep olyan laza is lehet, hogy a gyomor egy
zése ez jelenség. részlete keresztül mehet rajta a mellkasba és elérheti a
Amikor vizet iszunk a gyomorba érkezõ víz térfogatá- hiatus nyílást. Amikor a szelepek mûködési módja meg-
tól függõen, egy hormont (idegingerület átvivõ anyagot), a fordul, a gyomortartalom normális áramlási irányára néz-
„motilint” választja ki a szervezet. Minél több vizet iszunk ve, akkor hatásában egy másik végsõ és elkerülhetetlen
annál több motilint termel a béltraktus és a vérkeringés- eredmény készül elõ: a gyomortartalom szájon át történõ
ben ez mérhetõ. A motilin béltraktusra gyakorolt hatása, kiürítése. Ha a gyomortartalom nem tud a belekbe jutni,
amint a neve is jelzi, a bélfal ritmikus összehúzódását, és nem tud korlátlanul a gyomorban maradni, akkor az
perisztaltikus mozgását serkenti. E mûködés része az a egyedüli út a szájon át vezet. Ennek eléréséhez a béltrak-
szabályozás is, ami idõzíti a béltartalom útjában lévõ bél- tus fordított irányú összehúzódásba kezd. A fordított irá-
szakaszok „szelepeinek” nyitó és záró mozgását. Tehát, nyú mozgást antiperisztaltikának nevezik.
amikor elegendõ víz áll rendelkezésre az emésztéshez, a A súlyos dehidráció bonyodalmainak egyik legfélre-
hasnyálmirigy lúgos bikarbonát oldatot termel a felsõ bél- értettebb és legnyugtalanítóbb tünete a beteges bulimia.
traktus számára, hogy semlegesítse a savas gyomortartal- Azok, akik ettõl szenvednek állandó éhséget éreznek. A
mat. Ilyen ideális körülmények között a gyomorkapu a legfigyelemreméltóbb személy közülük Diana hercegnõ,
gyomor kiürítéséhez nyitott állásba kerül. A motilin e fo- akin teljesen erõt vett ez a probléma és ez az antiszociális
lyamat összehangolásában fõszerepet játszik. A motilin betegség Károly herceggel való házasságát gyökeresen
egy „jóllakottsági hormon”, amit akkor választ ki a bél- megrontotta. Amikor ezek a betegek esznek, nem tudják
traktus, amikor a víz a gyomorfallal érintkezik. visszatartani az ételt és folyamatos ellenõrizhetetlen hány-
ingerük van és ezzel egy antiszociális életvitelük. Ezekben

74 HARMADIK FEJEZET 75
az emberekben az éhségérzet valójában egy szomjúság jel- én együtt vacsoráztunk velük. Úgy tûnik hiatal sérve és
zés és a sürgetõ hányinger egy védõ mechanizmus, melyet fájdalmai már csak rossz emlékek. Érdekes megjegyezni,
a fentiek megmagyaráznak. Ha egy bulimiás beteg elkezdi hogy kedvenc terápiája, a kelát terápia sem tudott rajta se-
újranedvesíteni a szervezetét és evés elõtt vizet iszik, ak- gíteni. Egyértelmûvé kellett válnia számára, hogy a kelát
kor problémája elmúlik. terápia rejtett érdemei legtöbb esetben a megnövekedett
Véleményem szerint, a védtelen nyelõcsõ szöveteire vízbevitel javára írhatók. Azonban, a múltban a megnöve-
ismételten visszaáramló maró hatású sav miatt szoros kap- kedett vízbevitel nem volt gyakorlati tanács az átmeneti
csolat van fiatalkori gyomorégés és a nyelõcsõ alsó végénél kezelések alatt. De beszélgetéseimnek és könyvem Journal
jelentkezõ rák között. of Townsend Letter for Doctors címû folyóiratban közölt
Az emésztõrendszeri fájdalmat, mindegy, hogy milyen kritikájának köszönhetõen az „alternatív gyógyászat” leg-
más patológiás címkét ragasztottak rá, szabályos vízbevitel- több orvosa most a vízbevitel növelését ajánlja betegeinek.
lel kellene kezelni. A jelenlegi kezelési gyakorlatokban az A kelát terápia a toxikus fémek szervezetbõl való eltávolí-
antacidok és az antihisztaminok alkalmazása hátrányos a kró- tására alkalmas.
nikusan vízhiánytól szenvedõ betegek számára. Összegezve: Az emésztõrendszeri fájdalom az emberi
A. B. önmaga jószántából foglalkozik az alternatív test egy krónikus és súlyos vízhiányhoz kapcsolódó szom-
gyógyászat terjesztésével. A kelát terápiát tanulmányozza. júság jelzése. A test más szomjúság jeleivel társulva is
Egy népszerû könyvben mások írásait és közleményeit ál- megjelenik. Vessünk egy pillantást Mr. Liguori levelére a
lította össze a kelát terápiáról. Azonban õ maga már évek 7. fejezetben. Amint láthatjuk Mr. Liguori a hiatal sérv
óta a hiatus sérv gyötrõ fájdalmaitól szenved. Férje, egy fájdalmaitól és anginális fájdalmaktól is szenvedett. Egy
nagyon kedves szerzõ, mesélte nekem, hogy felesége néha héten belül a megnövelt vízbevitellel az egyik fájdalom
alig tud végig ülni egy étkezést, de nem szenved olyan sú- megszûnt a másik pedig jelentõsen mérséklõdött. Mire ezt
lyos fájdalmaktól, mivel evését be tudja fejezni és utána a fejezetet összeállítottam tájékoztatott, hogy fájdalmai
örömmel beszélget. Idõnként azonban sürgõsen el kell teljesen megszûntek.
hagyniuk az éttermet, mert a fájdalom még annyi haladé-
kot sem enged, hogy befejezze az étkezést.
A. B. azt mondta nekem, hogy alig szokott vizet inni.
Csak miután H. B. véletlenül ráakadt könyvemre és elol-
vasta, értette meg A. B. problémáját. Elkezdett vizet inni.
Ahogy vízfogyasztását megnövelte észrevette, hogy fáj-
dalmai enyhültek. Pár nap múlva fájdalmai teljesen el is
tûntek és soha többé nem tértek vissza. A házaspár így
már örömmel járt társaságba. Pár alkalommal feleségem és

76 EMÉSZTÕRENDSZERI FÁJDALMAK 77
az emberekben az éhségérzet valójában egy szomjúság jel- én együtt vacsoráztunk velük. Úgy tûnik hiatal sérve és
zés és a sürgetõ hányinger egy védõ mechanizmus, melyet fájdalmai már csak rossz emlékek. Érdekes megjegyezni,
a fentiek megmagyaráznak. Ha egy bulimiás beteg elkezdi hogy kedvenc terápiája, a kelát terápia sem tudott rajta se-
újranedvesíteni a szervezetét és evés elõtt vizet iszik, ak- gíteni. Egyértelmûvé kellett válnia számára, hogy a kelát
kor problémája elmúlik. terápia rejtett érdemei legtöbb esetben a megnövekedett
Véleményem szerint, a védtelen nyelõcsõ szöveteire vízbevitel javára írhatók. Azonban, a múltban a megnöve-
ismételten visszaáramló maró hatású sav miatt szoros kap- kedett vízbevitel nem volt gyakorlati tanács az átmeneti
csolat van fiatalkori gyomorégés és a nyelõcsõ alsó végénél kezelések alatt. De beszélgetéseimnek és könyvem Journal
jelentkezõ rák között. of Townsend Letter for Doctors címû folyóiratban közölt
Az emésztõrendszeri fájdalmat, mindegy, hogy milyen kritikájának köszönhetõen az „alternatív gyógyászat” leg-
más patológiás címkét ragasztottak rá, szabályos vízbevitel- több orvosa most a vízbevitel növelését ajánlja betegeinek.
lel kellene kezelni. A jelenlegi kezelési gyakorlatokban az A kelát terápia a toxikus fémek szervezetbõl való eltávolí-
antacidok és az antihisztaminok alkalmazása hátrányos a kró- tására alkalmas.
nikusan vízhiánytól szenvedõ betegek számára. Összegezve: Az emésztõrendszeri fájdalom az emberi
A. B. önmaga jószántából foglalkozik az alternatív test egy krónikus és súlyos vízhiányhoz kapcsolódó szom-
gyógyászat terjesztésével. A kelát terápiát tanulmányozza. júság jelzése. A test más szomjúság jeleivel társulva is
Egy népszerû könyvben mások írásait és közleményeit ál- megjelenik. Vessünk egy pillantást Mr. Liguori levelére a
lította össze a kelát terápiáról. Azonban õ maga már évek 7. fejezetben. Amint láthatjuk Mr. Liguori a hiatal sérv
óta a hiatus sérv gyötrõ fájdalmaitól szenved. Férje, egy fájdalmaitól és anginális fájdalmaktól is szenvedett. Egy
nagyon kedves szerzõ, mesélte nekem, hogy felesége néha héten belül a megnövelt vízbevitellel az egyik fájdalom
alig tud végig ülni egy étkezést, de nem szenved olyan sú- megszûnt a másik pedig jelentõsen mérséklõdött. Mire ezt
lyos fájdalmaktól, mivel evését be tudja fejezni és utána a fejezetet összeállítottam tájékoztatott, hogy fájdalmai
örömmel beszélget. Idõnként azonban sürgõsen el kell teljesen megszûntek.
hagyniuk az éttermet, mert a fájdalom még annyi haladé-
kot sem enged, hogy befejezze az étkezést.
A. B. azt mondta nekem, hogy alig szokott vizet inni.
Csak miután H. B. véletlenül ráakadt könyvemre és elol-
vasta, értette meg A. B. problémáját. Elkezdett vizet inni.
Ahogy vízfogyasztását megnövelte észrevette, hogy fáj-
dalmai enyhültek. Pár nap múlva fájdalmai teljesen el is
tûntek és soha többé nem tértek vissza. A házaspár így
már örömmel járt társaságba. Pár alkalommal feleségem és

76 HARMADIK FEJEZET 77
4 UJJ ÍZÜLET

VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK


Az ízületek porcában
tárolt víz az ízületek
kapcsolódó felületeinek
védelmét szolgáló
kenõanyag. A csont szûk
résén belépõ
artéria
REUMATIKUS ÍZÜLETI FÁJDALMAK Porc kapcso-
lódási pontok Csontvelõ

50 millió amerikai szenved az ízületi gyulladás külön-


A víz az
bözõ formáitól, 30 millió ember szenved alháti fájdalmak- alaptól Az ízületi tok
és az artériák
tól, milliók szenvednek nyakízületi gyulladástól és 200 000 a porchoz
jut a
gyermek szenved az ízületi gyulladás fiatalkori formájától. csontvelõn
Ha egyszer e tünetekbõl bármelyik felmerül egy emberben, és a csonton
keresztül
egész élethosszig tartó büntetéssé válik, hacsak meg nem ér-
ti a probléma gyökeres, de ugyanakkor egyszerû okát.
Kezdetben a reumás, gyulladásos ízületeket és azok
fájdalmát az érintett ízületi felületeknél a vízhiány jelei-
nek kell tekinteni. Némely ízületi gyulladásnál a sóhiány
hozzájárulhat a fájdalomhoz.
A csontok csuklóiban található ízületi porcok sok vi-
zet tartalmaznak. E víztartalomnak a kenési sajátsága te-
remti meg a két szembenálló csont porcfelületeken törté- 6. ábra: Egy normális ujj csuklóízület – annak arteriális ellátottsága a
nõ könnyed elmozdulását. csontvelõ felé, az ízületi tok felé és a szérum ellátottság iránya a porc kapcsoló-
Mivel a csontsejtek mész lerakodásokba mélyednek, a dási pontok felé a csontvelõn keresztül.
porc sejtek egy sok vizet tartalmazó hálózatba merülnek bele.
Ahogyan a porc felületek egymáson csúsznak, néme- károsodás minimális. Egy vízhiányos porcban a „csiszolási”
lyik külsõ sejt elpusztul és szétkenõdik. Új mindkét csont károsodás nagyobb mértékû. A porcsejtek újraképzõdési se-
felületéhez csatlakozó sejtek foglalják el helyeiket a csontok bességének és a pusztulási sebességüknek hányadosa a
növekedõ végébõl. Egy jól nedvesített porcban a súrlódásos csuklóízület hatékonysági tényezõje.

78 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 79


4 UJJ ÍZÜLET

VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK


Az ízületek porcában
tárolt víz az ízületek
kapcsolódó felületeinek
védelmét szolgáló
kenõanyag. A csont szûk
résén belépõ
artéria
REUMATIKUS ÍZÜLETI FÁJDALMAK Porc kapcso-
lódási pontok Csontvelõ

50 millió amerikai szenved az ízületi gyulladás külön-


A víz az
bözõ formáitól, 30 millió ember szenved alháti fájdalmak- alaptól Az ízületi tok
és az artériák
tól, milliók szenvednek nyakízületi gyulladástól és 200 000 a porchoz
jut a
gyermek szenved az ízületi gyulladás fiatalkori formájától. csontvelõn
Ha egyszer e tünetekbõl bármelyik felmerül egy emberben, és a csonton
keresztül
egész élethosszig tartó büntetéssé válik, hacsak meg nem ér-
ti a probléma gyökeres, de ugyanakkor egyszerû okát.
Kezdetben a reumás, gyulladásos ízületeket és azok
fájdalmát az érintett ízületi felületeknél a vízhiány jelei-
nek kell tekinteni. Némely ízületi gyulladásnál a sóhiány
hozzájárulhat a fájdalomhoz.
A csontok csuklóiban található ízületi porcok sok vi-
zet tartalmaznak. E víztartalomnak a kenési sajátsága te-
remti meg a két szembenálló csont porcfelületeken törté- 6. ábra: Egy normális ujj csuklóízület – annak arteriális ellátottsága a
nõ könnyed elmozdulását. csontvelõ felé, az ízületi tok felé és a szérum ellátottság iránya a porc kapcsoló-
Mivel a csontsejtek mész lerakodásokba mélyednek, a dási pontok felé a csontvelõn keresztül.
porc sejtek egy sok vizet tartalmazó hálózatba merülnek bele.
Ahogyan a porc felületek egymáson csúsznak, néme- károsodás minimális. Egy vízhiányos porcban a „csiszolási”
lyik külsõ sejt elpusztul és szétkenõdik. Új mindkét csont károsodás nagyobb mértékû. A porcsejtek újraképzõdési se-
felületéhez csatlakozó sejtek foglalják el helyeiket a csontok bességének és a pusztulási sebességüknek hányadosa a
növekedõ végébõl. Egy jól nedvesített porcban a súrlódásos csuklóízület hatékonysági tényezõje.

78 NEGYEDIK FEJEZET 79
A csontvelõben aktívan növekedõ vérsejtek elsõbbsé- EGY JÓL HIDRATÁLT ÉS EGY DEHIDRATÁLT CSUKLÓÍZÜLET
get élveznek a porcsejtek elõtt a csont szerkezetén keresz- ÖSSZEHASONLÍTÁSA
tül haladó víz felhasználása szempontjából. A véredények
tágulási folyamatában, a jobb keringési feltételek biztosí- Egy jól hidratált
Egy dehidratált
csuklóízület
tása miatt, valószínû, hogy a csont szoros lyukán keresz- csuklóízület
tülmenõ artéria nem tud megfelelõen kitágulni; emiatt a
megnövekedett víz- és tápanyagszükséglet miatt a véredé- Az ízületi tokba
belépõ artéria
nyek méretétõl függõ sejtek fizikailag korlátozott adagolá-
si mechanizmussal rendelkeznek. Ilyen körülmények kö- A gyulladt ízületi
A porc hidratációja
tokba szivárgó
zött, és hacsak a nagyobb mennyiségû víz szállítása miatt a csont oldaláról
szérum és
fehérvérsejtek
vér meg nem hígul, a porc „szérum” igénye az ízületi to-
kot tápláló véredényekbõl elégül ki. Az idegileg szabályo-
A károsodott A normális ízületi
zott sönt (elterelõ) mechanizmus (az összes ízület felé) is porc alatt tok és a csontot
megjelenõ csont fedõ porc
fájdalmat termel.
Kezdetben ez a fájdalom azt jelzi, hogy az ízület nincs
Csontvelõ
kész a ránehezedõ nyomás elviselésére, legalábbis amíg
nem jól hidratált. A fájdalom e típusát a víz szabályozott
és megnövelt bevitelével kell kezelni, hogy a víz hatására a
kissé hígabb vér könnyebben elláthassa a kérdéses terüle- A csuklóízület mozgása vákuumot kelt a súrlódó
ízületi felületek közötti térben. A csonton és a porcon keresztül
tet, a porc teljes hidratálódásáig és a porcalap és a csont
víz szívódik be – ha elérhetõ.
megfelelõ kapcsolatának helyreállásáig. Ha pillantást ve-
tünk a 7. ábrára, könnyen megérthetjük a fentieket.
Feltételezésem szerint, az ízületi tok duzzanatát és 7. ábra: Egy jól hidratált és egy dehidratált csuklóízület kétoldalú bemu-
fájdalmát az ízületeket ellátó véredények tágulása és ödé- tatására, összehasonlítására szánt modell. A jól hidratált ízületi porc a véráram-
mája okozza. A porcfelületek idegvégzõdésekkel rendel- ból a csont felõl kap táplálékot. Egy dehidratált porc az ízületi tokból tud sze-
keznek, amelyek az összes folyamatot szabályozzák. Mikor rezni némi folyadékot, így duzzadás és érzékenység lép fel az ízületi tokban. A
a vízfelvétel miatt több vérre tartanak igényt, a véredé- gyulladási folyamat egy fertõzésnek is tûnhet, pedig valójában csak dehidráció.
nyek valószínûleg tágulással egyenlítik ki a keringés rossz
hatékonyságát a csontban. kiváltja az ízület átformálásának mechanizmusát. Az ízületi
Mivel az ízületben a dehidráció végül súlyos károso- tokban hormontermelõ sejtek is találhatók. Amikor károso-
dást okoz – egészen a csont felületének lekopásáig, amíg ki dás történik (ugyancsak a dehidráció miatt), a sérült szöve-
nem alakul a csont ízületi gyulladás – a szövetkárosodás teket helyre kell hozni. Ezek a „helyi átalakító hormonok”

80 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 81


A csontvelõben aktívan növekedõ vérsejtek elsõbbsé- EGY JÓL HIDRATÁLT ÉS EGY DEHIDRATÁLT CSUKLÓÍZÜLET
get élveznek a porcsejtek elõtt a csont szerkezetén keresz- ÖSSZEHASONLÍTÁSA
tül haladó víz felhasználása szempontjából. A véredények
tágulási folyamatában, a jobb keringési feltételek biztosí- Egy jól hidratált
Egy dehidratált
csuklóízület
tása miatt, valószínû, hogy a csont szoros lyukán keresz- csuklóízület
tülmenõ artéria nem tud megfelelõen kitágulni; emiatt a
megnövekedett víz- és tápanyagszükséglet miatt a véredé- Az ízületi tokba
belépõ artéria
nyek méretétõl függõ sejtek fizikailag korlátozott adagolá-
si mechanizmussal rendelkeznek. Ilyen körülmények kö- A gyulladt ízületi
A porc hidratációja
tokba szivárgó
zött, és hacsak a nagyobb mennyiségû víz szállítása miatt a csont oldaláról
szérum és
fehérvérsejtek
vér meg nem hígul, a porc „szérum” igénye az ízületi to-
kot tápláló véredényekbõl elégül ki. Az idegileg szabályo-
A károsodott A normális ízületi
zott sönt (elterelõ) mechanizmus (az összes ízület felé) is porc alatt tok és a csontot
megjelenõ csont fedõ porc
fájdalmat termel.
Kezdetben ez a fájdalom azt jelzi, hogy az ízület nincs
Csontvelõ
kész a ránehezedõ nyomás elviselésére, legalábbis amíg
nem jól hidratált. A fájdalom e típusát a víz szabályozott
és megnövelt bevitelével kell kezelni, hogy a víz hatására a
kissé hígabb vér könnyebben elláthassa a kérdéses terüle- A csuklóízület mozgása vákuumot kelt a súrlódó
ízületi felületek közötti térben. A csonton és a porcon keresztül
tet, a porc teljes hidratálódásáig és a porcalap és a csont
víz szívódik be – ha elérhetõ.
megfelelõ kapcsolatának helyreállásáig. Ha pillantást ve-
tünk a 7. ábrára, könnyen megérthetjük a fentieket.
Feltételezésem szerint, az ízületi tok duzzanatát és 7. ábra: Egy jól hidratált és egy dehidratált csuklóízület kétoldalú bemu-
fájdalmát az ízületeket ellátó véredények tágulása és ödé- tatására, összehasonlítására szánt modell. A jól hidratált ízületi porc a véráram-
mája okozza. A porcfelületek idegvégzõdésekkel rendel- ból a csont felõl kap táplálékot. Egy dehidratált porc az ízületi tokból tud sze-
keznek, amelyek az összes folyamatot szabályozzák. Mikor rezni némi folyadékot, így duzzadás és érzékenység lép fel az ízületi tokban. A
a vízfelvétel miatt több vérre tartanak igényt, a véredé- gyulladási folyamat egy fertõzésnek is tûnhet, pedig valójában csak dehidráció.
nyek valószínûleg tágulással egyenlítik ki a keringés rossz
hatékonyságát a csontban. kiváltja az ízület átformálásának mechanizmusát. Az ízületi
Mivel az ízületben a dehidráció végül súlyos károso- tokban hormontermelõ sejtek is találhatók. Amikor károso-
dást okoz – egészen a csont felületének lekopásáig, amíg ki dás történik (ugyancsak a dehidráció miatt), a sérült szöve-
nem alakul a csont ízületi gyulladás – a szövetkárosodás teket helyre kell hozni. Ezek a „helyi átalakító hormonok”

80 NEGYEDIK FEJEZET 81
veszik át az irányítást és újraszerkesztik az ízületi felülete- FEJEZETZÁRÓ GONDOLATOK
ket. Õk állítják be az erõvonalakat és a nyomást, amit az
ízületeknek el kell viselniük. A könyv már a nyomdászok kezében van. Mostaná-
Sajnos, az ízületek helyreállító mechanizmusa a nor- ban vezettek be pár új víz típust és a tudományosnak tû-
málistól eltérõ alakú ízületeket hoz létre. Ahhoz, hogy el- nõ elõállítási módjukról szóló magyarázatok arra sarkall-
kerüljük az ilyen alakvesztéseket, komolyan kell vennünk tak, hogy ezt az oldalt néhány lényeges pont tisztázására
a kezdeti fájdalmakat és el kell kezdeni a napi szigorú és szánjam.
rendszeres vízfogyasztást. Ezeket a fájdalmakat elõször a A könyvben több szempont szerint is tárgyalt csapvíz
helyi szomjúság jeleiként kell fogadni. Ha a fokozott víz- gyógyító fiziológiai hatásához a kereskedelmi „strukturált
bevitel pár napja után nem múlnak el és az ízület ismételt vizek” néhány különleges típusát rendelik. Amint már el-
gyengéd hajlításra továbbra is érzékeny marad, akkor magyaráztam, a víz sok jellegzetességgel rendelkezik. Kü-
szakemberhez kell fordulnunk. lönleges szerepet játszik a membránokban és a szervezet
Semmit sem veszthetünk és mindent megnyerhe- sejtjein belül.
tünk, ha felismerjük a fájdalmat és a reumás ízületek nem Azonban, ha a szervezeten kívül utánozzuk vagy szi-
fertõzéses gyulladásainak szomjúság jelzését. Valószínûleg muláljuk a víz szerepeit, nem azt jelenti, hogy a test sejt-
a vízhiány során más jeleket is észlelünk a testünkön, de az jeibe bekerülõ víz is ugyanazokkal a szerepekkel rendelke-
ízület egy súlyosabb helyi károsodást jelez. zik majd. Tulajdonképpen a sejtmembrán megszûri és
Ha megértjük, hogy a testnek nehézségei vannak a megszabadítja a vizet a szilárd alkotóktól és az oldott
vízhiányos állapotának felismerésével, valószínûleg azt is anyagoktól, hogy tiszta és aktív vizet állítson elõ, még mi-
megértjük, hogy az éberség ezen alacsonyabb állapota a elõtt az a sejtbe kerülne. Kialakult egy rendszer, hogy a
gyermekekben is öröklõdhet. Valószínûleg az ízületi fájda- vízmolekulák, mielõtt áthaladnak a membránon, egysoros
lom ugyanúgy, mint ahogy a gyomorégés is a dehidráció oszlopba rendezõdjenek. A víz századmilliméter per má-
alatt jelentkezhet egy gyorsan növekedõ gyermeknél. A sodperc sebességgel „áramlik” (diffundál) a sejtbe. Az ol-
szomjúságjelzés keltésének a módszere természetesen a fi- dott anyagok kívül maradnak és belépésük az anyagfüggõ
ataloknál és az öregeknél ugyanaz. Ezért ajánlott a fiatal- szállítórendszer segítségével szabályozottan történhet. Ez
kori ízületi gyulladást is a megnövelt vízbevitellel kezelni. a szervezet túlélõ módszere. Az állandóan változó környe-
Amint dr. Laurence Malone, tapasztalt orvos és pedagógus zeti tényezõkkel megteremti a saját egységes felismerési
alább közzétett levelében láthatjuk. A reumatikus ízületi mechanizmusát. Kérem, ne hagyják, hogy a szakszavak és
fájdalmakban a víz hatására vonatkozó tapasztalata már a különbözõ érthetetlennek tûnõ kifejezések nyomasszák
önmagában megmutatja, hogy az orvosi körökben a többi önöket. Gondolkodjanak el a kereskedelemben kapható
kollégának is fel kellene ismernie a víz betegség-megelõzõ különbözõ termékek látszólagosan tudományos nyilatko-
gyógyászati értékét. zatain, megállapításain.

82 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 83


veszik át az irányítást és újraszerkesztik az ízületi felülete- FEJEZETZÁRÓ GONDOLATOK
ket. Õk állítják be az erõvonalakat és a nyomást, amit az
ízületeknek el kell viselniük. A könyv már a nyomdászok kezében van. Mostaná-
Sajnos, az ízületek helyreállító mechanizmusa a nor- ban vezettek be pár új víz típust és a tudományosnak tû-
málistól eltérõ alakú ízületeket hoz létre. Ahhoz, hogy el- nõ elõállítási módjukról szóló magyarázatok arra sarkall-
kerüljük az ilyen alakvesztéseket, komolyan kell vennünk tak, hogy ezt az oldalt néhány lényeges pont tisztázására
a kezdeti fájdalmakat és el kell kezdeni a napi szigorú és szánjam.
rendszeres vízfogyasztást. Ezeket a fájdalmakat elõször a A könyvben több szempont szerint is tárgyalt csapvíz
helyi szomjúság jeleiként kell fogadni. Ha a fokozott víz- gyógyító fiziológiai hatásához a kereskedelmi „strukturált
bevitel pár napja után nem múlnak el és az ízület ismételt vizek” néhány különleges típusát rendelik. Amint már el-
gyengéd hajlításra továbbra is érzékeny marad, akkor magyaráztam, a víz sok jellegzetességgel rendelkezik. Kü-
szakemberhez kell fordulnunk. lönleges szerepet játszik a membránokban és a szervezet
Semmit sem veszthetünk és mindent megnyerhe- sejtjein belül.
tünk, ha felismerjük a fájdalmat és a reumás ízületek nem Azonban, ha a szervezeten kívül utánozzuk vagy szi-
fertõzéses gyulladásainak szomjúság jelzését. Valószínûleg muláljuk a víz szerepeit, nem azt jelenti, hogy a test sejt-
a vízhiány során más jeleket is észlelünk a testünkön, de az jeibe bekerülõ víz is ugyanazokkal a szerepekkel rendelke-
ízület egy súlyosabb helyi károsodást jelez. zik majd. Tulajdonképpen a sejtmembrán megszûri és
Ha megértjük, hogy a testnek nehézségei vannak a megszabadítja a vizet a szilárd alkotóktól és az oldott
vízhiányos állapotának felismerésével, valószínûleg azt is anyagoktól, hogy tiszta és aktív vizet állítson elõ, még mi-
megértjük, hogy az éberség ezen alacsonyabb állapota a elõtt az a sejtbe kerülne. Kialakult egy rendszer, hogy a
gyermekekben is öröklõdhet. Valószínûleg az ízületi fájda- vízmolekulák, mielõtt áthaladnak a membránon, egysoros
lom ugyanúgy, mint ahogy a gyomorégés is a dehidráció oszlopba rendezõdjenek. A víz századmilliméter per má-
alatt jelentkezhet egy gyorsan növekedõ gyermeknél. A sodperc sebességgel „áramlik” (diffundál) a sejtbe. Az ol-
szomjúságjelzés keltésének a módszere természetesen a fi- dott anyagok kívül maradnak és belépésük az anyagfüggõ
ataloknál és az öregeknél ugyanaz. Ezért ajánlott a fiatal- szállítórendszer segítségével szabályozottan történhet. Ez
kori ízületi gyulladást is a megnövelt vízbevitellel kezelni. a szervezet túlélõ módszere. Az állandóan változó környe-
Amint dr. Laurence Malone, tapasztalt orvos és pedagógus zeti tényezõkkel megteremti a saját egységes felismerési
alább közzétett levelében láthatjuk. A reumatikus ízületi mechanizmusát. Kérem, ne hagyják, hogy a szakszavak és
fájdalmakban a víz hatására vonatkozó tapasztalata már a különbözõ érthetetlennek tûnõ kifejezések nyomasszák
önmagában megmutatja, hogy az orvosi körökben a többi önöket. Gondolkodjanak el a kereskedelemben kapható
kollégának is fel kellene ismernie a víz betegség-megelõzõ különbözõ termékek látszólagosan tudományos nyilatko-
gyógyászati értékét. zatain, megállapításain.

82 NEGYEDIK FEJEZET 83
Tisztelt Uraim!

82 éves kort értem meg jó erõnlétben és nagyon sajnálom, hogy eddig


nem jutott el hozzám dr. Batmanghelidj nagyszerû tanácsa és könyve a
„Tested vízért kiállt” és az „Alháti fájdalmak”.
Dr. Batman érvelése mélyreható, orvosi tapasztalata sugárzik az érte-
lemtõl és a briliáns logikától. Könyve most könyvtáram féltve õrzött
kincse. Kezem és hátam fájdalmas ízületi gyulladásánál alkalmaztam is
tanácsát, és két hét elteltével a fájdalmak tekintélyes enyhülését tapasz-
taltam. Jobban aludtam, erõsebbnek, összehangoltabbnak és pihentebb-
nek éreztem magam. Egy egészen más szempontból nézem az életet,
minden dolog könnyebbnek tûnik.
Dr. Batman könyve teli van józan és igaz orvosi tanácsokkal. A beteg-
ségek kezelésére vonatkozó javaslatai tényleg a gyökerekig hatolnak és
bárki is olvassa el ezt, nem bánja meg, hogy megvette a könyvet.

Tisztelettel:
Laurence A. Malone

„A Tutorial Learning
Center For College Science”
(„Az Egyetemes Tudományok
Oktatási Konzultációs Központja”)

84 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 85


Tisztelt Uraim!

82 éves kort értem meg jó erõnlétben és nagyon sajnálom, hogy eddig


nem jutott el hozzám dr. Batmanghelidj nagyszerû tanácsa és könyve a
„Tested vízért kiállt” és az „Alháti fájdalmak”.
Dr. Batman érvelése mélyreható, orvosi tapasztalata sugárzik az érte-
lemtõl és a briliáns logikától. Könyve most könyvtáram féltve õrzött
kincse. Kezem és hátam fájdalmas ízületi gyulladásánál alkalmaztam is
tanácsát, és két hét elteltével a fájdalmak tekintélyes enyhülését tapasz-
taltam. Jobban aludtam, erõsebbnek, összehangoltabbnak és pihentebb-
nek éreztem magam. Egy egészen más szempontból nézem az életet,
minden dolog könnyebbnek tûnik.
Dr. Batman könyve teli van józan és igaz orvosi tanácsokkal. A beteg-
ségek kezelésére vonatkozó javaslatai tényleg a gyökerekig hatolnak és
bárki is olvassa el ezt, nem bánja meg, hogy megvette a könyvet.

Tisztelettel:
Laurence A. Malone

„A Tutorial Learning
Center For College Science”
(„Az Egyetemes Tudományok
Oktatási Konzultációs Központja”)

84 NEGYEDIK FEJEZET 85
DERÉKTÁJI FÁJDALMAK AZ 5. ÁGYÉKI PORCKORONG FONTOSSÁGA

Értékelni kellene, hogy a gerincízületek – a csigolya-


közi ízületek és porckorongjának szerkezete – a porcko-
rong magban és a csigolya sima felületét takaró véglemez A felsõ test súlyának
porcban tárolt víz hidraulikai sajátságaitól függnek. A víz 75 százalékát
A test a porckorong
nem csak a kenõanyag szerepét látja el a hátgerinc csigo- felsõ része magjában tárolt
víz tartja
lyáinak kapcsolódó felületei között, hanem a csigolyaközi
térben, a porckorongban tárolódik és a felsõ test saját sú-
lyából eredõ nyomását támasztja. A felsõ test súlyának 75
5. ágyéki
százalékát a porc magban található víztartalom támasztja porckorong
25 százalékot
és a súlynak csak a 25 százalékát tartja a porckorong körü- pedig a porckorong
lötti rostos szerkezetû anyag (lásd a 8. ábrát). Az összes körülötti rostos rész
támaszt
ízület alapelve úgy alakult, hogy a víz kenõ szerepe is és
testsúly tartó szerepe is érvényesüljön. Az ízületekben a
testsúly által létrehozott erõ, az izmok feszítése hatására
létrejövõ erõ és az ezekbõl eredõ nyomás ugyanolyan típu-
sú és hatású.
Az ízületek legtöbbjében, egy változó vákuum létre-
hozása egy csendes víz beáramlást segít elõ az ízületekbe,
és csak az ízület aktivitásának eredményeként préselõdik
ki. A hátfájás megelõzéséhez elegendõ vizet kell innunk és
különféle gyakorlatsorozatokat kell elvégeznünk, hogy 8. ábra: A porckorong mag víztartalmának fontosságát mutató vázlatos
változó vákuumot hozzunk létre, ami vizet pumpál a por- rajz. A víz a csigolyaközi porckorong tartóképességérõl, a lényeges hidraulikus
cok közötti térbe. Ez a gyakorlat a hátizom görcsöt is csök- támasztékról gondoskodik. Ha egyszer beáll a dehidráció, a test minden része
kenti, ami a hátfájós emberek elsöprõ többségében – 80 szenvedni kezd. A porckorongok és azok ízületei az elsõ vonalban vannak. Az 5.
százalékukban – a fájdalmak fõ oka. A helyes testtartáshoz ágyéki csigolya porckorongja az esetek 95 százalékában érintett.
is hozzá kell szoknunk. A hátfájás és annak vonatkozásai
olyan fontosak, hogy egy külön könyvben – „Hogyan tö- Ha fáj a hátunk, különösen ha csípõ fájdalmaink van-
rõdjünk a hátfájdalmakkal és a reumás ízületi fájdalmak- nak, elõnyös lesz elolvasni a könyvet és/vagy megnézni a
kal”, és az ezt kiegészítõ „Hogyan törõdjünk a hátfájdal- videokazettát. Amikor elvégeztük a könyvben és a video-
makkal” címû videokazettán foglalkozom vele. kazettán bemutatott különleges mozgásgyakorlatokat,

86 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 87


DERÉKTÁJI FÁJDALMAK AZ 5. ÁGYÉKI PORCKORONG FONTOSSÁGA

Értékelni kellene, hogy a gerincízületek – a csigolya-


közi ízületek és porckorongjának szerkezete – a porcko-
rong magban és a csigolya sima felületét takaró véglemez A felsõ test súlyának
porcban tárolt víz hidraulikai sajátságaitól függnek. A víz 75 százalékát
A test a porckorong
nem csak a kenõanyag szerepét látja el a hátgerinc csigo- felsõ része magjában tárolt
víz tartja
lyáinak kapcsolódó felületei között, hanem a csigolyaközi
térben, a porckorongban tárolódik és a felsõ test saját sú-
lyából eredõ nyomását támasztja. A felsõ test súlyának 75
5. ágyéki
százalékát a porc magban található víztartalom támasztja porckorong
25 százalékot
és a súlynak csak a 25 százalékát tartja a porckorong körü- pedig a porckorong
lötti rostos szerkezetû anyag (lásd a 8. ábrát). Az összes körülötti rostos rész
támaszt
ízület alapelve úgy alakult, hogy a víz kenõ szerepe is és
testsúly tartó szerepe is érvényesüljön. Az ízületekben a
testsúly által létrehozott erõ, az izmok feszítése hatására
létrejövõ erõ és az ezekbõl eredõ nyomás ugyanolyan típu-
sú és hatású.
Az ízületek legtöbbjében, egy változó vákuum létre-
hozása egy csendes víz beáramlást segít elõ az ízületekbe,
és csak az ízület aktivitásának eredményeként préselõdik
ki. A hátfájás megelõzéséhez elegendõ vizet kell innunk és
különféle gyakorlatsorozatokat kell elvégeznünk, hogy 8. ábra: A porckorong mag víztartalmának fontosságát mutató vázlatos
változó vákuumot hozzunk létre, ami vizet pumpál a por- rajz. A víz a csigolyaközi porckorong tartóképességérõl, a lényeges hidraulikus
cok közötti térbe. Ez a gyakorlat a hátizom görcsöt is csök- támasztékról gondoskodik. Ha egyszer beáll a dehidráció, a test minden része
kenti, ami a hátfájós emberek elsöprõ többségében – 80 szenvedni kezd. A porckorongok és azok ízületei az elsõ vonalban vannak. Az 5.
százalékukban – a fájdalmak fõ oka. A helyes testtartáshoz ágyéki csigolya porckorongja az esetek 95 százalékában érintett.
is hozzá kell szoknunk. A hátfájás és annak vonatkozásai
olyan fontosak, hogy egy külön könyvben – „Hogyan tö- Ha fáj a hátunk, különösen ha csípõ fájdalmaink van-
rõdjünk a hátfájdalmakkal és a reumás ízületi fájdalmak- nak, elõnyös lesz elolvasni a könyvet és/vagy megnézni a
kal”, és az ezt kiegészítõ „Hogyan törõdjünk a hátfájdal- videokazettát. Amikor elvégeztük a könyvben és a video-
makkal” címû videokazettán foglalkozom vele. kazettán bemutatott különleges mozgásgyakorlatokat,

86 NEGYEDIK FEJEZET 87
amik változó vákuumot teremtenek a porckorongok közöt- Egy másik egyszerû eljárás a probléma kijavítására,
ti térben, legtöbb esetben a csípõfájdalmak fél órán belül hogy az ágy legszélén a hátunkra fekszünk, úgy hogy a fe-
teljesen elmúlnak. jünk lógjon le. E testtartás lehetõvé teszi, hogy a fej súlyánál
fogva megnyújtsa és hátra hajtsa a terheletlen nyakat. Ha tel-
jesen nyugodtan eltöltünk pár pillanatot ebben a testhelyzet-
NYAKI FÁJDALMAK ben, a nyakban lévõ feszültség oldódni fog. Ez egy jó testtar-
tás a porckorongok közötti tér „vákuumozására”. Miután
A rossz testtartás – például mikor írás közben fejün- gyengéden hátrahajlítottuk a fejünket, úgy hogy láttuk a
ket hosszabb idõn keresztül elõrehajtva tartjuk, egy ala- padlót, emeljük fel fejünket, amíg a lábunkhoz közelebb esõ
csony íróasztalnál, több órán keresztül fagyott testtar- mennyezetrészt nem látjuk. Ez az eljárás hatásos lehet bár-
tásban dolgozunk egy számítógép elõtt, rossz párnán mely két csigolya közötti térre, hogy változó vákuumot hoz-
vagy túl sok párnán pihenünk – hozzájáruló tényezõ zon létre. A vákuum vizet szív a porckorong közötti térbe és
lehet a nyakfájások kialakulásához. Ezenkívül a porcko- a csigolya minden részére szétterjeszti, ezzel pedig keni an-
rongok rendellenes elhelyezkedése is okozhat nyakfá- nak belsõ súrlódó felületeit. Ezt a vizet a porckorong magnak
jást. A nyakmozgás lényeges és szükséges a megfelelõ kell beszívni, amíg ki nem tágul a természetes méretére és el
folyadékáramlás létrejöttéhez a nyakcsigolyák porcko- nem különíti az egyik csigolyát a másiktól. Hajlíthatjuk a
rongjai közötti térben. A fej súlya hosszabb idõn keresz- nyakunkat az egyik oldalról a másikra. Próbáljunk a falra és
tül kinyomja a porckorongok közötti térbõl a vizet. a szoba padlójára nézni, elõször az egyik oldalon, utána a má-
Ahhoz, hogy a kikerült víz visszaszívódjon, vákuumot sikon. Akik nyakízületi gyulladástól vagy porckorong rend-
kell létrehozni a porckorongok közötti térben. Ezt csak ellenességtõl kezdenek szenvedni, kipróbálhatják ezt az egy-
akkor tudjuk megtenni, ha a fejet és a nyakat megfelelõ- szerû módszert, hogy ízületeik könnyebben mozogjanak.
en elõre-hátra mozgatjuk.
A porckorongok rendellenes elhelyezkedésébõl eredõ
nyakfájdalmak egy kevésbé súlyos esetében, egy egyszerû ANGINÁLIS (SZÍVKOSZORÚÉR GÖRCS) FÁJDALMAK
gyakorlat, hogy többször lassan, amennyire csak lehet,
hátrahajlítjuk a nyakat és a fejet. Ezután kinyújtva tartjuk Részletesebb tájékoztatást kaphatunk errõl a „magas
30 másodpercig a nyakat. Ez a meghosszabbított kinyújtás vérkoleszterin” címû fejezetben. Röviden és célzatosan
vákuumot hoz létre a porckorongok között és vizet pum- szólva a test dehidráció okozta fájdalmairól, az anginális
pál a köztes térbe. Ugyanakkor az elülsõ gerincínszalagok- fájdalmak vízhiányt mutatnak: a szívre és a tüdõre agga-
kal való kapcsolat mindegyik porckorongot visszahúzza a tott különbözõ tünetek mindegyikének fõ oka a kialakult
normális terükbe a csigolya és az idegi gyökerektõl távoli dehidráció. Tegyünk egy pillantást Mr. Sam Liguori és
tér közé. Loretta Johnson szíves engedélyükkel közzétett levelére

88 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 89


amik változó vákuumot teremtenek a porckorongok közöt- Egy másik egyszerû eljárás a probléma kijavítására,
ti térben, legtöbb esetben a csípõfájdalmak fél órán belül hogy az ágy legszélén a hátunkra fekszünk, úgy hogy a fe-
teljesen elmúlnak. jünk lógjon le. E testtartás lehetõvé teszi, hogy a fej súlyánál
fogva megnyújtsa és hátra hajtsa a terheletlen nyakat. Ha tel-
jesen nyugodtan eltöltünk pár pillanatot ebben a testhelyzet-
NYAKI FÁJDALMAK ben, a nyakban lévõ feszültség oldódni fog. Ez egy jó testtar-
tás a porckorongok közötti tér „vákuumozására”. Miután
A rossz testtartás – például mikor írás közben fejün- gyengéden hátrahajlítottuk a fejünket, úgy hogy láttuk a
ket hosszabb idõn keresztül elõrehajtva tartjuk, egy ala- padlót, emeljük fel fejünket, amíg a lábunkhoz közelebb esõ
csony íróasztalnál, több órán keresztül fagyott testtar- mennyezetrészt nem látjuk. Ez az eljárás hatásos lehet bár-
tásban dolgozunk egy számítógép elõtt, rossz párnán mely két csigolya közötti térre, hogy változó vákuumot hoz-
vagy túl sok párnán pihenünk – hozzájáruló tényezõ zon létre. A vákuum vizet szív a porckorong közötti térbe és
lehet a nyakfájások kialakulásához. Ezenkívül a porcko- a csigolya minden részére szétterjeszti, ezzel pedig keni an-
rongok rendellenes elhelyezkedése is okozhat nyakfá- nak belsõ súrlódó felületeit. Ezt a vizet a porckorong magnak
jást. A nyakmozgás lényeges és szükséges a megfelelõ kell beszívni, amíg ki nem tágul a természetes méretére és el
folyadékáramlás létrejöttéhez a nyakcsigolyák porcko- nem különíti az egyik csigolyát a másiktól. Hajlíthatjuk a
rongjai közötti térben. A fej súlya hosszabb idõn keresz- nyakunkat az egyik oldalról a másikra. Próbáljunk a falra és
tül kinyomja a porckorongok közötti térbõl a vizet. a szoba padlójára nézni, elõször az egyik oldalon, utána a má-
Ahhoz, hogy a kikerült víz visszaszívódjon, vákuumot sikon. Akik nyakízületi gyulladástól vagy porckorong rend-
kell létrehozni a porckorongok közötti térben. Ezt csak ellenességtõl kezdenek szenvedni, kipróbálhatják ezt az egy-
akkor tudjuk megtenni, ha a fejet és a nyakat megfelelõ- szerû módszert, hogy ízületeik könnyebben mozogjanak.
en elõre-hátra mozgatjuk.
A porckorongok rendellenes elhelyezkedésébõl eredõ
nyakfájdalmak egy kevésbé súlyos esetében, egy egyszerû ANGINÁLIS (SZÍVKOSZORÚÉR GÖRCS) FÁJDALMAK
gyakorlat, hogy többször lassan, amennyire csak lehet,
hátrahajlítjuk a nyakat és a fejet. Ezután kinyújtva tartjuk Részletesebb tájékoztatást kaphatunk errõl a „magas
30 másodpercig a nyakat. Ez a meghosszabbított kinyújtás vérkoleszterin” címû fejezetben. Röviden és célzatosan
vákuumot hoz létre a porckorongok között és vizet pum- szólva a test dehidráció okozta fájdalmairól, az anginális
pál a köztes térbe. Ugyanakkor az elülsõ gerincínszalagok- fájdalmak vízhiányt mutatnak: a szívre és a tüdõre agga-
kal való kapcsolat mindegyik porckorongot visszahúzza a tott különbözõ tünetek mindegyikének fõ oka a kialakult
normális terükbe a csigolya és az idegi gyökerektõl távoli dehidráció. Tegyünk egy pillantást Mr. Sam Liguori és
tér közé. Loretta Johnson szíves engedélyükkel közzétett levelére

88 NEGYEDIK FEJEZET 89
(a koleszterinrõl szóló fejezetben). Mr. Liguori anginális összehúzódását. Valószínûleg a perifériás érrendszer több-
fájdalmai megszûntek a megnövelt vízfogyasztás hatására. let tágulása az alapvetõ oka a migrénes fejfájásnak.
Egyben az addig szenvedést okozó hiatus sérve is kezdett Mrs. Mavis Butlerrel, aki egy utazó ausztrál adventis-
elmúlni. Adott idõ után teljesen el fog tûnni. Loretta ta misszionárius, a Fülöp-szigeteki Silangban tett látoga-
Johnson levelében egy fiatalos szívû 90 éves embert látha- tásakor történt meg ez az eset. Évek óta szenvedett migré-
tunk. Anginális tüneteire a vízkezelés olyan mértékben nes fejfájástól. Ekkor olyan tehetetlenség vett rajta erõt,
hozta meg a gyógyulást, hogy már nincs szüksége „szív- ami az ágyhoz kötötte. Akkor akadt erre a könyvre, amikor
gyógyszerekre”. Silangban volt és vízadagját azonnal elkezdte emelni. Azt
írta nekem, hogy olyan mély benyomást tett rá, hogy
most a háztetõkrõl akarja kikiáltani. Olvassuk el a levelét.
FEJFÁJÁSOK Ez egy másik emberi történet, amit megcsodálhatunk: ho-
gyan lehetséges az, hogy ennyire tudatlanok voltunk a víz
Személyes tapasztalataimban a migrénes fejfájásokat, egészségünkre vonatkozó fontosságát illetõen, hogy az
úgy tûnik szintén a vízhiány okozza; a pihenés alatti túl emberek egészen a halál pillanatáig szenvedik a hiányát?
sok takaró használata nem teszi lehetõvé a szervezet szá-
mára a hõmérséklet-szabályozást; az alkoholos italok Kedves dr. Batmanghelidj!
(másnaposság) a sejtek dehidrációjának elindító folyama-
tai; étrendi vagy allergia okozta hisztamin felszabadulás; a Sok éven keresztül szenvedtem a fejfájásoktól. Beszéltem orvosokkal, ne-
túl nagy környezeti hõterhelés, ami nem társul folyadék urológusokkal, kiropraktikusokkal (hátgerincmasszázzsal gyógyítók,
bevitellel; stb. Alapjában véve, a migrén a kritikus testhõ- ford. megj.) és dollárok százait költöttem CT és röntgen vizsgálatokra
mérséklet-szabályozás jelzésének tûnik a hõstressz idején. minden eredmény nélkül. Akkor csak Istenbe vetett hitem õrzött meg a
A dehidráció fõ szerepet játszik a migrénes fejfájások meg- haláltól, amint a fájdalomban napokon keresztül egyfolytában hason fe-
jelenésében. küdtem az ágyamban.
A legokosabb módszer a migrénes fájdalmak ellen a Semmilyen gyógyszer nem tudta megszüntetni a fájdalmamat, úgy
rendszeres vízbevitellel történõ megelõzés. Ha egyszer a tûnt, teljesen a saját útját járja és egyszer csak megszûnt. Nem sikerült
migrén áttöri a fájdalom korlátokat, egy lavinaszerû ké- összefüggést találnom az étrendem és a fejfájások között és egyedül az a
miai folyamat (kaszkád folyamat) indul be, hogy meggá- különlegessége maradt meg az idõk során, hogy mindig étkezés után pár
tolja a test a további aktivitását. Ekkor rávehetünk valakit, órával kezdõdött.
hogy bõséges vízzel vegyen be egy fájdalomcsillapítót. A Azután egyik nap egy barátom azt mondta, arra gondol, a fejfájásom
megfelelõen lehûtött vagy jegelt víz maga is belülrõl hût- oka az, hogy nem iszok elég vizet. Rövid ideig azt képzeltem, valóban
heti a testet (az agyat is) és elõsegítheti az érrendszer nem iszok sok vizet, arra gondoltam, hogy a gyógyteáim a gyümölcsle-
vekkel együtt és a sok gyümölcs bõségesen ellát folyadékkal. Éppen három

90 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 91


(a koleszterinrõl szóló fejezetben). Mr. Liguori anginális összehúzódását. Valószínûleg a perifériás érrendszer több-
fájdalmai megszûntek a megnövelt vízfogyasztás hatására. let tágulása az alapvetõ oka a migrénes fejfájásnak.
Egyben az addig szenvedést okozó hiatus sérve is kezdett Mrs. Mavis Butlerrel, aki egy utazó ausztrál adventis-
elmúlni. Adott idõ után teljesen el fog tûnni. Loretta ta misszionárius, a Fülöp-szigeteki Silangban tett látoga-
Johnson levelében egy fiatalos szívû 90 éves embert látha- tásakor történt meg ez az eset. Évek óta szenvedett migré-
tunk. Anginális tüneteire a vízkezelés olyan mértékben nes fejfájástól. Ekkor olyan tehetetlenség vett rajta erõt,
hozta meg a gyógyulást, hogy már nincs szüksége „szív- ami az ágyhoz kötötte. Akkor akadt erre a könyvre, amikor
gyógyszerekre”. Silangban volt és vízadagját azonnal elkezdte emelni. Azt
írta nekem, hogy olyan mély benyomást tett rá, hogy
most a háztetõkrõl akarja kikiáltani. Olvassuk el a levelét.
FEJFÁJÁSOK Ez egy másik emberi történet, amit megcsodálhatunk: ho-
gyan lehetséges az, hogy ennyire tudatlanok voltunk a víz
Személyes tapasztalataimban a migrénes fejfájásokat, egészségünkre vonatkozó fontosságát illetõen, hogy az
úgy tûnik szintén a vízhiány okozza; a pihenés alatti túl emberek egészen a halál pillanatáig szenvedik a hiányát?
sok takaró használata nem teszi lehetõvé a szervezet szá-
mára a hõmérséklet-szabályozást; az alkoholos italok Kedves dr. Batmanghelidj!
(másnaposság) a sejtek dehidrációjának elindító folyama-
tai; étrendi vagy allergia okozta hisztamin felszabadulás; a Sok éven keresztül szenvedtem a fejfájásoktól. Beszéltem orvosokkal, ne-
túl nagy környezeti hõterhelés, ami nem társul folyadék urológusokkal, kiropraktikusokkal (hátgerincmasszázzsal gyógyítók,
bevitellel; stb. Alapjában véve, a migrén a kritikus testhõ- ford. megj.) és dollárok százait költöttem CT és röntgen vizsgálatokra
mérséklet-szabályozás jelzésének tûnik a hõstressz idején. minden eredmény nélkül. Akkor csak Istenbe vetett hitem õrzött meg a
A dehidráció fõ szerepet játszik a migrénes fejfájások meg- haláltól, amint a fájdalomban napokon keresztül egyfolytában hason fe-
jelenésében. küdtem az ágyamban.
A legokosabb módszer a migrénes fájdalmak ellen a Semmilyen gyógyszer nem tudta megszüntetni a fájdalmamat, úgy
rendszeres vízbevitellel történõ megelõzés. Ha egyszer a tûnt, teljesen a saját útját járja és egyszer csak megszûnt. Nem sikerült
migrén áttöri a fájdalom korlátokat, egy lavinaszerû ké- összefüggést találnom az étrendem és a fejfájások között és egyedül az a
miai folyamat (kaszkád folyamat) indul be, hogy meggá- különlegessége maradt meg az idõk során, hogy mindig étkezés után pár
tolja a test a további aktivitását. Ekkor rávehetünk valakit, órával kezdõdött.
hogy bõséges vízzel vegyen be egy fájdalomcsillapítót. A Azután egyik nap egy barátom azt mondta, arra gondol, a fejfájásom
megfelelõen lehûtött vagy jegelt víz maga is belülrõl hût- oka az, hogy nem iszok elég vizet. Rövid ideig azt képzeltem, valóban
heti a testet (az agyat is) és elõsegítheti az érrendszer nem iszok sok vizet, arra gondoltam, hogy a gyógyteáim a gyümölcsle-
vekkel együtt és a sok gyümölcs bõségesen ellát folyadékkal. Éppen három

90 NEGYEDIK FEJEZET 91
héttel késõbb átlapoztam egy egészségügyi magazint, amikor „Testünk
vízért kiált” könyvének hirdetését láttam meg, szemem éppen kezdett át-
siklani rajta. Megvettem a magazint és megrendeltem a könyvet.
5
Mikor megérkezett, buzgón elolvastam, és újból elolvastam, hogy meg- DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ
tanuljam a víz új fogalmát, és ahogy ivási szokásaim hibáit egyre in-
kább felismertem gyorsan kijavítottam õket. Valóban meg tudja érteni „Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz:
bárki tapasztalatok nélkül is, milyen egy fájdalmas napokkal töltött az esztelen ember makacsul ragaszkodik ahhoz,
életet egy fájdalommentes csodálatos napokból álló életre cserélni, ami- hogy a világnak kell õhozzá alkalmazkodni.
kor azt tehetem amit akarok és nem nyom az ágyba a fájdalom? Óh, mi- Ezért az egész fejlõdés az esztelen embertõl függ.”
lyen áldás ez, Istennek folyamatosan hálát adok érte. – George Bernard Shaw
Hónapokig tartott, amíg megfelelõen hidratáltam testemet, de most a
fejfájás csak hébe-hóba látogat meg ellentétben a régi gyakorisággal. A STRESSZ ÉS A DEPRESSZIÓ
Köszönöm Istennek, hogy lépésrõl lépésre elvezetett a csodálatos igazság-
hoz. Õ kételkedés nélkül korábban is próbált vezetni engem, de én túl A depressziós állapot állítólag akkor jön létre, amikor
vak voltam hozzá. Köszönöm Önnek doktor úr a nagyszerû munkáját az agy egy ellentétes érzelmi problémával találja magát
és a kitartását, hogy elhozta az embereknek ezt az igazságot. szemben, ugyanakkor nehéz megbirkóznia más figyelem-
Esti iskolákban adtam elõ a felnõtteknek a „jobb ételek és az asztali szo- lekötõ cselekedetekkel. Ez az állapot annyira lekötheti a
kásokat” és gyorsan bevettem a tervembe a test vízszükségletérõl szóló személyt, hogy teljességgel képtelen lesz más dologra fi-
tájékoztatást is. Sok embernek tudtam ezzel a tudással segíteni a jobb gyelni. Hosszú távon az agy ilyen stresszes megnyilvánu-
egészség elérésében és a kevesebb szenvedéssel járó életvitelben. Egy ba- lásai különbözõ tüneteket hozhatnak létre a személy külsõ
rátom mesélte, hogy pár napos gyomor és fekélykezelésre kórházba vo- viselkedési szokásaitól függõen.
nul. Könyörögtem neki, hogy inkább végezze el az Ön által ajánlott A statisztika szerint tízmillió amerikai szenved az
vízkúrát. Meglehetõsen vonakodóan tette, utána pedig nagyon csodálko- ilyen tünetek egyik vagy másik formájától. A depresszió
zott és hálálkodott, hogy megtalálta az enyhülést a fájdalmaira, gyógy- enyhébb formáit sokkal nagyobb számban tapasztalják
szer nélkül is meggyógyult a fekélye. vagy fogják valamikor tapasztalni. A fejlõdési folyamatban
Kérem, hadd fejezzem ki újra köszönetteljes hálámat és hadd imádkoz- a depresszió némely formája bárkinél természetes jelen-
zam, hogy az Úr áldja és vezesse Önt és a segítõit az emberiség jobb ség. E pusztító mentális aktivitású állapotokban szerepek
egészségéért. és jellemek fejlõdnek ki és az egyén belsõ jelleme feledés-
Szívélyes üdvözlettel, be merül. Természetesen, negatív érzéseinknek különbözõ
(Mrs.) Mavis Butler szempontjaival való megbirkózás a fejlõdés részéhez tarto-
zik. Akkor, ha jelen van a szeretet, a gondoskodás és az
együttérzés, hogy kilökje az egyént a negatív gondolkodás

92 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 93
héttel késõbb átlapoztam egy egészségügyi magazint, amikor „Testünk
vízért kiált” könyvének hirdetését láttam meg, szemem éppen kezdett át-
siklani rajta. Megvettem a magazint és megrendeltem a könyvet.
5
Mikor megérkezett, buzgón elolvastam, és újból elolvastam, hogy meg- DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ
tanuljam a víz új fogalmát, és ahogy ivási szokásaim hibáit egyre in-
kább felismertem gyorsan kijavítottam õket. Valóban meg tudja érteni „Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz:
bárki tapasztalatok nélkül is, milyen egy fájdalmas napokkal töltött az esztelen ember makacsul ragaszkodik ahhoz,
életet egy fájdalommentes csodálatos napokból álló életre cserélni, ami- hogy a világnak kell õhozzá alkalmazkodni.
kor azt tehetem amit akarok és nem nyom az ágyba a fájdalom? Óh, mi- Ezért az egész fejlõdés az esztelen embertõl függ.”
lyen áldás ez, Istennek folyamatosan hálát adok érte. – George Bernard Shaw
Hónapokig tartott, amíg megfelelõen hidratáltam testemet, de most a
fejfájás csak hébe-hóba látogat meg ellentétben a régi gyakorisággal. A STRESSZ ÉS A DEPRESSZIÓ
Köszönöm Istennek, hogy lépésrõl lépésre elvezetett a csodálatos igazság-
hoz. Õ kételkedés nélkül korábban is próbált vezetni engem, de én túl A depressziós állapot állítólag akkor jön létre, amikor
vak voltam hozzá. Köszönöm Önnek doktor úr a nagyszerû munkáját az agy egy ellentétes érzelmi problémával találja magát
és a kitartását, hogy elhozta az embereknek ezt az igazságot. szemben, ugyanakkor nehéz megbirkóznia más figyelem-
Esti iskolákban adtam elõ a felnõtteknek a „jobb ételek és az asztali szo- lekötõ cselekedetekkel. Ez az állapot annyira lekötheti a
kásokat” és gyorsan bevettem a tervembe a test vízszükségletérõl szóló személyt, hogy teljességgel képtelen lesz más dologra fi-
tájékoztatást is. Sok embernek tudtam ezzel a tudással segíteni a jobb gyelni. Hosszú távon az agy ilyen stresszes megnyilvánu-
egészség elérésében és a kevesebb szenvedéssel járó életvitelben. Egy ba- lásai különbözõ tüneteket hozhatnak létre a személy külsõ
rátom mesélte, hogy pár napos gyomor és fekélykezelésre kórházba vo- viselkedési szokásaitól függõen.
nul. Könyörögtem neki, hogy inkább végezze el az Ön által ajánlott A statisztika szerint tízmillió amerikai szenved az
vízkúrát. Meglehetõsen vonakodóan tette, utána pedig nagyon csodálko- ilyen tünetek egyik vagy másik formájától. A depresszió
zott és hálálkodott, hogy megtalálta az enyhülést a fájdalmaira, gyógy- enyhébb formáit sokkal nagyobb számban tapasztalják
szer nélkül is meggyógyult a fekélye. vagy fogják valamikor tapasztalni. A fejlõdési folyamatban
Kérem, hadd fejezzem ki újra köszönetteljes hálámat és hadd imádkoz- a depresszió némely formája bárkinél természetes jelen-
zam, hogy az Úr áldja és vezesse Önt és a segítõit az emberiség jobb ség. E pusztító mentális aktivitású állapotokban szerepek
egészségéért. és jellemek fejlõdnek ki és az egyén belsõ jelleme feledés-
Szívélyes üdvözlettel, be merül. Természetesen, negatív érzéseinknek különbözõ
(Mrs.) Mavis Butler szempontjaival való megbirkózás a fejlõdés részéhez tarto-
zik. Akkor, ha jelen van a szeretet, a gondoskodás és az
együttérzés, hogy kilökje az egyént a negatív gondolkodás

92 VÍZHIÁNY ÉS A KRÓNIKUS BETEGSÉGEK 93


megoldásainak irányából, a depresszió majdnem minden állapot krónikus kimerültséghez vezet. Ez a tünet egy
esetben csak egy átmeneti jelenség. elõrehaladott pszichológiai problémák sorozatára akasz-
Sajnos néhány ember nem lesz képes megbirkózni a tott címke, ami még a stresszel is társul.
félelmével, az aggódásával és a dühével társult depresszió- Ha megértjük a stressz alatt történõ eseményeket, ak-
val. A szakorvosi segítség során kapnak néhány orvosságot. kor a krónikus kimerültséggel járó tüneteket is megérthet-
A depresszió kémiai kezelésének kezdetén a gyógyszerek jük. A dehidráció és annak anyagcsere bonyodalmainak
nem voltak ennyire károsító hatásúak, mint napjainkban. helyrehozása után bármely esetben, a krónikus kimerült-
Manapság nagyon erõteljesek és gyakran veszélyesek. E ség tünetei elváráson felül megjavulnak. A következõ olda-
gyógyszerek némely formája a kezelt egyéneket megfoszt- lak meghatározzák a pszichológiai eseményeket és a bizo-
ja a maguk és mások helyzetébe való érzelmi beleélõ képes- nyos testi tartalékok kimerüléséhez vezetõ anyagcserére
ségtõl. A gyógyszerek e típusa, különösen a sérülékeny vonatkozó lehetséges túlkapásokat, ami viszont a krónikus
személyekben, lerombolja a beleérzõ képességet és negatív kimerültség alapvetõ oka lehet.
eszméket, gondolatokat rögzíthet meg. Könnyebben vál-
nak öngyilkossá, antiszociálissá vagy embergyûlölõvé.
Ebben a fejezetben a pszichológiai stressz és dep- A DEHIDRÁCIÓVAL TÁRSULT
resszió kezelések eredménytelenségének okát magyarázom KEZDETI KIEGYENLÍTÕ MECHANIZMUS
el. Csak az agy hatásfokának növelését tudom javasolni,
hogy meg tudjon birkózni a szélsõségesen súlyos érzelmi Amikor a test dehidratálttá válik, ugyanazok a pszi-
stresszekkel és annak külsõ depressziós megnyilvánulásai- chológiai folyamatok alakulnak ki, mint amik a stresszel
val. Az olvasóknak itt javasolt összes pozitív szempontot szembeni küzdelemkor történnek. A dehidráció a stresszel
sok más emberen én magam tapasztaltam. egyenlõ, és ha egyszer kialakul a stressz, a testben egy tár-
A szociális stresszel – félelem, aggódás, bizonyta- sult folyamat veszi kezdetét a létfontosságú anyagok rak-
lanság, tartós érzelmi és házassági problémák – társuló tárkészleteinek mozgósítására. Ez a folyamat a szervezet
patológia (kórtan) és a depresszió kialakulása az agyszö- jó néhány víztartalékát „felitatja”. Következésképp, a de-
vetek ki nem elégített vízigénye miatt bekövetkezõ víz- hidráció stresszt okoz, és a stressz további dehidrációt.
hiány eredménye. Az agy az energia pumpák vezérelte A stressz állapotában néhány hormon „túlmûködik”. A
víz által elõállított elektromos energiát (a hidroelektro- test válsághelyzetet tételez fel, és mozgósítja a „harcolj vagy
mos energiát) használja. A dehidráció állapotában, az menekülj” reakcióit. A test, úgy tûnik, nem ismeri fel az em-
agyban csökken az energiatermelés szintje. Az agy sok- ber szociális átalakulását. Minden stresszhelyzetet úgy fog
féle, ettõl az energiától függõ szerepe hatástalanná válik. fel, mintha a „harcolj vagy menekülj” helyzetet kellene
Felismerjük agyunknak ezt a nem kielégítõ mûködését és fenntartani, éppen úgy, mint egy hivatalban végzett mun-
depressziónak nevezzük. A dehidráció okozta depresszív kával társuló stresszt. Ekkor különösen erõs hormonokat

94 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 95
megoldásainak irányából, a depresszió majdnem minden állapot krónikus kimerültséghez vezet. Ez a tünet egy
esetben csak egy átmeneti jelenség. elõrehaladott pszichológiai problémák sorozatára akasz-
Sajnos néhány ember nem lesz képes megbirkózni a tott címke, ami még a stresszel is társul.
félelmével, az aggódásával és a dühével társult depresszió- Ha megértjük a stressz alatt történõ eseményeket, ak-
val. A szakorvosi segítség során kapnak néhány orvosságot. kor a krónikus kimerültséggel járó tüneteket is megérthet-
A depresszió kémiai kezelésének kezdetén a gyógyszerek jük. A dehidráció és annak anyagcsere bonyodalmainak
nem voltak ennyire károsító hatásúak, mint napjainkban. helyrehozása után bármely esetben, a krónikus kimerült-
Manapság nagyon erõteljesek és gyakran veszélyesek. E ség tünetei elváráson felül megjavulnak. A következõ olda-
gyógyszerek némely formája a kezelt egyéneket megfoszt- lak meghatározzák a pszichológiai eseményeket és a bizo-
ja a maguk és mások helyzetébe való érzelmi beleélõ képes- nyos testi tartalékok kimerüléséhez vezetõ anyagcserére
ségtõl. A gyógyszerek e típusa, különösen a sérülékeny vonatkozó lehetséges túlkapásokat, ami viszont a krónikus
személyekben, lerombolja a beleérzõ képességet és negatív kimerültség alapvetõ oka lehet.
eszméket, gondolatokat rögzíthet meg. Könnyebben vál-
nak öngyilkossá, antiszociálissá vagy embergyûlölõvé.
Ebben a fejezetben a pszichológiai stressz és dep- A DEHIDRÁCIÓVAL TÁRSULT
resszió kezelések eredménytelenségének okát magyarázom KEZDETI KIEGYENLÍTÕ MECHANIZMUS
el. Csak az agy hatásfokának növelését tudom javasolni,
hogy meg tudjon birkózni a szélsõségesen súlyos érzelmi Amikor a test dehidratálttá válik, ugyanazok a pszi-
stresszekkel és annak külsõ depressziós megnyilvánulásai- chológiai folyamatok alakulnak ki, mint amik a stresszel
val. Az olvasóknak itt javasolt összes pozitív szempontot szembeni küzdelemkor történnek. A dehidráció a stresszel
sok más emberen én magam tapasztaltam. egyenlõ, és ha egyszer kialakul a stressz, a testben egy tár-
A szociális stresszel – félelem, aggódás, bizonyta- sult folyamat veszi kezdetét a létfontosságú anyagok rak-
lanság, tartós érzelmi és házassági problémák – társuló tárkészleteinek mozgósítására. Ez a folyamat a szervezet
patológia (kórtan) és a depresszió kialakulása az agyszö- jó néhány víztartalékát „felitatja”. Következésképp, a de-
vetek ki nem elégített vízigénye miatt bekövetkezõ víz- hidráció stresszt okoz, és a stressz további dehidrációt.
hiány eredménye. Az agy az energia pumpák vezérelte A stressz állapotában néhány hormon „túlmûködik”. A
víz által elõállított elektromos energiát (a hidroelektro- test válsághelyzetet tételez fel, és mozgósítja a „harcolj vagy
mos energiát) használja. A dehidráció állapotában, az menekülj” reakcióit. A test, úgy tûnik, nem ismeri fel az em-
agyban csökken az energiatermelés szintje. Az agy sok- ber szociális átalakulását. Minden stresszhelyzetet úgy fog
féle, ettõl az energiától függõ szerepe hatástalanná válik. fel, mintha a „harcolj vagy menekülj” helyzetet kellene
Felismerjük agyunknak ezt a nem kielégítõ mûködését és fenntartani, éppen úgy, mint egy hivatalban végzett mun-
depressziónak nevezzük. A dehidráció okozta depresszív kával társuló stresszt. Ekkor különösen erõs hormonokat

94 ÖTÖDIK FEJEZET 95
választunk ki, és amíg a szervezet ki nem kerül a stresszes AZ ENDORFINOK, A KORTIZON,
környezetbõl, ezek ott is maradnak a keringésben. Ezek a A PROLAKTIN ÉS A VAZOPRESSZIN
hormonok fõleg endorfinok, kortizon felszabadító faktorok,
prolaktin, vazopresszin és a renin-angiotenzin rendszer elemei. Az endorfinok készítik fel a szervezetet, hogy elviselje a
viszontagságokat, a nélkülözéseket és sérüléseket, amíg ki
nem kerülünk a veszélybõl. Továbbá a fájdalomküszöböt is
DEHIDRÁCIÓ: A STRESSZ FÕ KÁROSÍTÓ TÉNYEZÕJE megemelik. Egy alacsonyabb fájdalomszintû sérülésnél az
endorfinok „esernyõjével” a test képes lesz tovább folytatni a
feladatát. A gyermekszülés és a menstruáció miatt az asszo-
Az ártalmas körforgás és spirál nyok sokkal készségesebben „alkalmazzák” ezt a hormont.
Sokkal jobban elviselik a fájdalmakat és a stresszt.
STRESSZ A kortizon indítja a szervezet energia és alapanyag tar-
talékainak újra mozgósítását. Hatására zsírt bontunk le és
energiává alakítjuk. Ekkor a többlet idegingerület átvivõk, az
DEHIDRÁCIÓ új fehérjék és néhány az izmokban elégetett különleges
aminosav elõállítása végett néhány fehérjét még egyszer le-
bontunk aminosavakra. A terhesség és a szoptatás ideje
Vazopresszin alatt, ez a hormon társaival együtt mozgósítja a létfontos-
NÕK ságú anyagok szállítását az utód növekedéséhez. Ha a kor-
Endorfinok
tizon termelése és mûködése hosszan tart, hamarosan né-
Kortizon hány kiválasztott aminosav tartalék kimerül a szervezetben.
Renin-angiotenzin A kortizon befolyása alatt a szervezet folyamatosan
„túleteti” magát. A kortizon hatása kimondottan az életbe-
Prolaktin
vágóan szükséges fehérjék és idegingerület átvivõ anyagok
termeléséhez szükséges nyersanyagellátásra irányul, hogy
9. ábra: A hormonális kiválasztás vázlatos rajza a krónikus dehidráció és kijuttassa a szervezetet a gödörbõl. Hatása nem a test szer-
a stressz spirál folyamán kezeti egységének fenntartására használt anyagok lebontá-
sára fordítódik. Ha a feszültség okozója változatlanul be-
folyása alatt tartja a szervezetet, e jelenség termeli a
stresszel társuló károkat.
A prolaktin biztosítja a szoptatós anyának, hogy folya-
matosan tejet tud termelni. Minden faj rendelkezik ezzel a

96 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 97
választunk ki, és amíg a szervezet ki nem kerül a stresszes AZ ENDORFINOK, A KORTIZON,
környezetbõl, ezek ott is maradnak a keringésben. Ezek a A PROLAKTIN ÉS A VAZOPRESSZIN
hormonok fõleg endorfinok, kortizon felszabadító faktorok,
prolaktin, vazopresszin és a renin-angiotenzin rendszer elemei. Az endorfinok készítik fel a szervezetet, hogy elviselje a
viszontagságokat, a nélkülözéseket és sérüléseket, amíg ki
nem kerülünk a veszélybõl. Továbbá a fájdalomküszöböt is
DEHIDRÁCIÓ: A STRESSZ FÕ KÁROSÍTÓ TÉNYEZÕJE megemelik. Egy alacsonyabb fájdalomszintû sérülésnél az
endorfinok „esernyõjével” a test képes lesz tovább folytatni a
feladatát. A gyermekszülés és a menstruáció miatt az asszo-
Az ártalmas körforgás és spirál nyok sokkal készségesebben „alkalmazzák” ezt a hormont.
Sokkal jobban elviselik a fájdalmakat és a stresszt.
STRESSZ A kortizon indítja a szervezet energia és alapanyag tar-
talékainak újra mozgósítását. Hatására zsírt bontunk le és
energiává alakítjuk. Ekkor a többlet idegingerület átvivõk, az
DEHIDRÁCIÓ új fehérjék és néhány az izmokban elégetett különleges
aminosav elõállítása végett néhány fehérjét még egyszer le-
bontunk aminosavakra. A terhesség és a szoptatás ideje
Vazopresszin alatt, ez a hormon társaival együtt mozgósítja a létfontos-
NÕK ságú anyagok szállítását az utód növekedéséhez. Ha a kor-
Endorfinok
tizon termelése és mûködése hosszan tart, hamarosan né-
Kortizon hány kiválasztott aminosav tartalék kimerül a szervezetben.
Renin-angiotenzin A kortizon befolyása alatt a szervezet folyamatosan
„túleteti” magát. A kortizon hatása kimondottan az életbe-
Prolaktin
vágóan szükséges fehérjék és idegingerület átvivõ anyagok
termeléséhez szükséges nyersanyagellátásra irányul, hogy
9. ábra: A hormonális kiválasztás vázlatos rajza a krónikus dehidráció és kijuttassa a szervezetet a gödörbõl. Hatása nem a test szer-
a stressz spirál folyamán kezeti egységének fenntartására használt anyagok lebontá-
sára fordítódik. Ha a feszültség okozója változatlanul be-
folyása alatt tartja a szervezetet, e jelenség termeli a
stresszel társuló károkat.
A prolaktin biztosítja a szoptatós anyának, hogy folya-
matosan tejet tud termelni. Minden faj rendelkezik ezzel a

96 ÖTÖDIK FEJEZET 97
hormonnal. A prolaktin fogja az emlõ mirigysejtjeit feltöl- asszonyok és a prosztata rákra hajlamos férfiak csoportjá-
tõdésre késztetni, még akkor is, ha vízhiányos állapot áll ban a stressz kiváltotta emlõrák kialakulásával szemben.
fenn; természetesen ez még nagyobb vízhiányt teremt. A vazopresszin a víz szelektív beáramlását szabályozza
Telíti a mirigy sejteket, hogy regenerálja õket és megnö- a test néhány sejtjébe. Amint a neve is mutatja – vaso-
velje méretüket. pressin – az érrendszer összehúzódását okozza. Az agyala-
Emlékeznünk kell, hogy habár a tej szilárd összetevõ- pi mirigyben termelõdik és ott választódik ki a keringésbe.
ire összpontosítunk, ami a magzat növekedése szempont- A véredényeket összehúzódásra készteti és erre a hormon-
jából létfontosságú az a víztartalom. Mindig, amikor egy ra nézve néhány létfontosságú sejt receptort (fogadó-érzé-
sejt egy másik sejtnek ad életet annak 75 százaléka vízbõl kelõ pont) tartalmaz. A fontossági sorrendtõl függõen úgy
áll. Röviden, a növekedés a víz elérhetõségétõl függ. Ami- tûnik, néhány sejt több vazopresszin receptort tartalmaz,
kor víz kerül a területre, a sejt annak oldottanyag tartal- mint a többi.
mát is be tudja fogadni. Ez a hormon a placentában is je- A sejt membrán – a sejt szerkezet védõtakarója – ter-
len van és a magzatot körülvevõ magzatvízben tárolódik. mészetesen két rétegû. Hangvillaszerû szilárd szénhidro-
Röviden, ez a hormon mamotrop hatású. Az emlõ miri- gén „téglák” tartják össze a víz vonzó kölcsönhatásának
gyeket és a vezetékeiket növekedésre készteti. A növeke- köszönhetõen (lásd a 14. ábrát). A két réteg között van egy
dési hormon sokban hasonlít a prolaktinhoz. Eléggé hason- összekötõ átjáró, ahol az enzimek közlekednek, megfelelõ-
lóan mûködnek, kivéve talán abban, hogy a prolaktin fõleg en együttmûködnek és ezzel a sejten belül elérik a kívánt
a reprodukciós szerveket célozza meg. hatást. Ez a vízi út egy várat körbe fogó sáncárokhoz vagy
Egérkísérletekben kimutatták, hogy a megnövekedett „körúthoz” hasonlóan mûködik kivéve, hogy ez egy szûrt
prolaktin termelés emlõ tumorokat okoz. 1987-ben egy, a vizû „körút” és mindennek ezen kell lebegnie.
rákkutatók által tartott nemzetközi konferencián a vendég- Amikor elegendõ víz tölti ki a teret, a sáncárok vízzel
elõadásomban azt javasoltam, hogy a krónikus dehidráció telített és a víz a sejtbe is bejut. Eljöhet az idõ, amikor a
az emberi szervezetben a tumorok kialakulásának elsõdle- víz áramlása a sejtbe nem elegendõ sebességû és néhány
ges tényezõje. A stressz, a korfüggõ dehidráció, a tartós sejtfolyamat leáll. Ahhoz hogy ez a katasztrófahelyzet ne
prolaktin kiválasztás és az emlõ mirigyszöveteinek rákos át- következzen be, a természet egy nagyszerû mechanizmust
alakulása közötti kapcsolatot nem szabad figyelmen kívül tervezett a víz membránon keresztüli szûrésére. Amikor a
hagyni. A megfelelõ vízfogyasztás napi rendszeres betartá- vazopresszin hormon eléri a sejtmembránt és odakötõdik a
sa az asszonyoknál – különösen, amikor a mindennapi élet megfelelõ speciális receptorhoz, a receptor egy „zuhany-
stressz helyzeteivel kell szembenézniük – legalább óvintéz- rózsa” szerkezetté alakul és lehetõvé teszi, hogy csak a víz
kedésként szolgálhat az erre a problémára eleve hajlamos szûrõdjön a membránon keresztül.
A fontos sejtek nagy mennyiségben vazopresszin re-
ceptorokat gyártanak. A vazopresszin egy az elsõbbségi terv

98 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 99
hormonnal. A prolaktin fogja az emlõ mirigysejtjeit feltöl- asszonyok és a prosztata rákra hajlamos férfiak csoportjá-
tõdésre késztetni, még akkor is, ha vízhiányos állapot áll ban a stressz kiváltotta emlõrák kialakulásával szemben.
fenn; természetesen ez még nagyobb vízhiányt teremt. A vazopresszin a víz szelektív beáramlását szabályozza
Telíti a mirigy sejteket, hogy regenerálja õket és megnö- a test néhány sejtjébe. Amint a neve is mutatja – vaso-
velje méretüket. pressin – az érrendszer összehúzódását okozza. Az agyala-
Emlékeznünk kell, hogy habár a tej szilárd összetevõ- pi mirigyben termelõdik és ott választódik ki a keringésbe.
ire összpontosítunk, ami a magzat növekedése szempont- A véredényeket összehúzódásra készteti és erre a hormon-
jából létfontosságú az a víztartalom. Mindig, amikor egy ra nézve néhány létfontosságú sejt receptort (fogadó-érzé-
sejt egy másik sejtnek ad életet annak 75 százaléka vízbõl kelõ pont) tartalmaz. A fontossági sorrendtõl függõen úgy
áll. Röviden, a növekedés a víz elérhetõségétõl függ. Ami- tûnik, néhány sejt több vazopresszin receptort tartalmaz,
kor víz kerül a területre, a sejt annak oldottanyag tartal- mint a többi.
mát is be tudja fogadni. Ez a hormon a placentában is je- A sejt membrán – a sejt szerkezet védõtakarója – ter-
len van és a magzatot körülvevõ magzatvízben tárolódik. mészetesen két rétegû. Hangvillaszerû szilárd szénhidro-
Röviden, ez a hormon mamotrop hatású. Az emlõ miri- gén „téglák” tartják össze a víz vonzó kölcsönhatásának
gyeket és a vezetékeiket növekedésre készteti. A növeke- köszönhetõen (lásd a 14. ábrát). A két réteg között van egy
dési hormon sokban hasonlít a prolaktinhoz. Eléggé hason- összekötõ átjáró, ahol az enzimek közlekednek, megfelelõ-
lóan mûködnek, kivéve talán abban, hogy a prolaktin fõleg en együttmûködnek és ezzel a sejten belül elérik a kívánt
a reprodukciós szerveket célozza meg. hatást. Ez a vízi út egy várat körbe fogó sáncárokhoz vagy
Egérkísérletekben kimutatták, hogy a megnövekedett „körúthoz” hasonlóan mûködik kivéve, hogy ez egy szûrt
prolaktin termelés emlõ tumorokat okoz. 1987-ben egy, a vizû „körút” és mindennek ezen kell lebegnie.
rákkutatók által tartott nemzetközi konferencián a vendég- Amikor elegendõ víz tölti ki a teret, a sáncárok vízzel
elõadásomban azt javasoltam, hogy a krónikus dehidráció telített és a víz a sejtbe is bejut. Eljöhet az idõ, amikor a
az emberi szervezetben a tumorok kialakulásának elsõdle- víz áramlása a sejtbe nem elegendõ sebességû és néhány
ges tényezõje. A stressz, a korfüggõ dehidráció, a tartós sejtfolyamat leáll. Ahhoz hogy ez a katasztrófahelyzet ne
prolaktin kiválasztás és az emlõ mirigyszöveteinek rákos át- következzen be, a természet egy nagyszerû mechanizmust
alakulása közötti kapcsolatot nem szabad figyelmen kívül tervezett a víz membránon keresztüli szûrésére. Amikor a
hagyni. A megfelelõ vízfogyasztás napi rendszeres betartá- vazopresszin hormon eléri a sejtmembránt és odakötõdik a
sa az asszonyoknál – különösen, amikor a mindennapi élet megfelelõ speciális receptorhoz, a receptor egy „zuhany-
stressz helyzeteivel kell szembenézniük – legalább óvintéz- rózsa” szerkezetté alakul és lehetõvé teszi, hogy csak a víz
kedésként szolgálhat az erre a problémára eleve hajlamos szûrõdjön a membránon keresztül.
A fontos sejtek nagy mennyiségben vazopresszin re-
ceptorokat gyártanak. A vazopresszin egy az elsõbbségi terv

98 ÖTÖDIK FEJEZET 99
szerinti vízadagoló és elosztó szerepet is magába foglaló VÍZSZÛRÉS A SEJTMEMBRÁNON KERESZTÜL
hormon a dehidráció ideje alatt. Az idegsejtek úgy tûnik,
gyakorolják is elsõbbségüket azzal, hogy több vazo- A sejt
Egy egyszerû idegsejt hosszú idege
presszin receptort gyártanak, mint más szöveti sejtek.
Meg kell ugyanis õrizniük vízi útjaikat, hogy minden sze- Finom össze-
repüket el tudják látni. Biztosítani kell a víz bejutását a kötõ idegek
Finom össze-
kötõ idegek
sejtmembrán kis lyukain keresztül (ahol egyszerre csak
egy vízmolekula tud áthatolni), ehhez a vazopresszin ér-
összehúzó és folyadék kipréselõ hatással is rendelkezik.
Így, az idegingerület átvivõ vazopresszin – inkább hor-
monként ismert – magas vérnyomást okozó sajátsága egy
állandó vízbeszûrõdést hoz létre a sejtekbe, amely csak ak- Az idegsejt membrán
kor mûködik, ha a víz sejtmembránon keresztüli szabad mikroszkopikus metszete
A vazopresszin hor-
diffúziója vagy áramlása nem kielégítõ. A 10. ábra ezt a mon és receptora
mechanizmust hivatott elmagyarázni. A sejtmembránra
vonatkozó további tájékoztatást a koleszterinrõl szóló feje-
zetben találhat az olvasó.

A vízmolekulák csak
AZ ALKOHOL befelé áramlanak a A receptor egy „zuhany-
sejtbe rózsává” alakul át és csak
vízmolekulákat enged
Az alkohol leállítja a vazopresszin termelõdést az agy- (szûr) a sejtbe
alapi mirigyben. A keringés vazopresszin hiánya általános
dehidrációhoz vezet a szervezetben – még az agysejtekben
is. Tehát az elõzetesen kicsi és könnyen kezelhetõ dehid- 10. ábra: Az idegsejt, a kétrétegû membrán és a vazopresszin receptor váz-
ráció egy súlyos kiszáradáshoz fog vezetni az agy „érzé- latos rajza. A vazopresszin receptor egy „zuhanyrózsa” szerkezetté alakul át és a
keny” sejtjeiben. E „stresszel” való megbirkózáshoz több szérumból vizet enged beszûrõdni a receptorral rendelkezõ sejtbe. A vazopresszin
különféle hormon kiválasztása – többek között a test saját érösszehúzódást is okoz, ami azt jelenti, hogy nyomást gyakorol a vértérfogatra,
kábítószere: az endorfin – nyújt segítséget. ezzel elõsegítve a víz beszûrõdését – reverz (fordított) ozmózis.
Így az alkohol hosszabb alkalmazása közremûködhet
a test endorfin kiválasztásának hozzászokási folyamatában

100 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 101


szerinti vízadagoló és elosztó szerepet is magába foglaló VÍZSZÛRÉS A SEJTMEMBRÁNON KERESZTÜL
hormon a dehidráció ideje alatt. Az idegsejtek úgy tûnik,
gyakorolják is elsõbbségüket azzal, hogy több vazo- A sejt
Egy egyszerû idegsejt hosszú idege
presszin receptort gyártanak, mint más szöveti sejtek.
Meg kell ugyanis õrizniük vízi útjaikat, hogy minden sze- Finom össze-
repüket el tudják látni. Biztosítani kell a víz bejutását a kötõ idegek
Finom össze-
kötõ idegek
sejtmembrán kis lyukain keresztül (ahol egyszerre csak
egy vízmolekula tud áthatolni), ehhez a vazopresszin ér-
összehúzó és folyadék kipréselõ hatással is rendelkezik.
Így, az idegingerület átvivõ vazopresszin – inkább hor-
monként ismert – magas vérnyomást okozó sajátsága egy
állandó vízbeszûrõdést hoz létre a sejtekbe, amely csak ak- Az idegsejt membrán
kor mûködik, ha a víz sejtmembránon keresztüli szabad mikroszkopikus metszete
A vazopresszin hor-
diffúziója vagy áramlása nem kielégítõ. A 10. ábra ezt a mon és receptora
mechanizmust hivatott elmagyarázni. A sejtmembránra
vonatkozó további tájékoztatást a koleszterinrõl szóló feje-
zetben találhat az olvasó.

A vízmolekulák csak
AZ ALKOHOL befelé áramlanak a A receptor egy „zuhany-
sejtbe rózsává” alakul át és csak
vízmolekulákat enged
Az alkohol leállítja a vazopresszin termelõdést az agy- (szûr) a sejtbe
alapi mirigyben. A keringés vazopresszin hiánya általános
dehidrációhoz vezet a szervezetben – még az agysejtekben
is. Tehát az elõzetesen kicsi és könnyen kezelhetõ dehid- 10. ábra: Az idegsejt, a kétrétegû membrán és a vazopresszin receptor váz-
ráció egy súlyos kiszáradáshoz fog vezetni az agy „érzé- latos rajza. A vazopresszin receptor egy „zuhanyrózsa” szerkezetté alakul át és a
keny” sejtjeiben. E „stresszel” való megbirkózáshoz több szérumból vizet enged beszûrõdni a receptorral rendelkezõ sejtbe. A vazopresszin
különféle hormon kiválasztása – többek között a test saját érösszehúzódást is okoz, ami azt jelenti, hogy nyomást gyakorol a vértérfogatra,
kábítószere: az endorfin – nyújt segítséget. ezzel elõsegítve a víz beszûrõdését – reverz (fordított) ozmózis.
Így az alkohol hosszabb alkalmazása közremûködhet
a test endorfin kiválasztásának hozzászokási folyamatában

100 ÖTÖDIK FEJEZET 101


– mivel többlet endorfin választódik ki a keringésbe. Emi- AZ IDEGEK SZÁLLÍTÓRENDSZERE
att a nõk sokkal könnyebben hozzászokhatnak az alkohol-
hoz, mint a férfiak, hiszen a szülés és a menstruációs tüne- Egy tipikus
Egy ideg keresztmetszete „telefonkábel”
tek végett természetes hajlamuknál fogva intenzívebb
endorfin kiválasztással rendelkeznek. Azt vették észre,
hogy a nõk általában három év alatt válnak az alkohol rab-
jává, míg a férfiak hét év múlva lesznek csak megrögzött Egyszerû
Egy egyszerû Mikrotubulusok
ivók. A 10. és 11. ábra a dehidráció okozta krónikus kime- (mikrocsövecskék)
idegrostok
idegrost
rültség tüneteihez szemléltet néhány kiváltó tényezõt. Ez
könnyen megtörténhet, ha víz helyett koffein tartalmú
vagy alkoholos italokat fogyasztunk. A vazopresszin termé-
szetes feladata, hogy megõrizze az idegsejtek normálisan
Idegingerület átvivõ vezikulák
intenzív vízforgalmát. Természetesen, az idegrendszer de- a vízelvezetés
(hólyagocskák) alacsonyabb visz-
területe
hidrációja alatt az energetikusság és az új dolgok iránti kozitású területek
a mikrotubulusok
tettrekészség nagymértékben csökken. körül
Az alkohol és koffein fogyasztásakor bekövetkezõ sú-
lyos dehidráció esetében, amikor sürgõsen vizet kell pum-
pálni az idegek vízi járataiba, nagyobb mértékû vérkerin-
gést kell fenntartani az idegpályák mentén. Ez a folyamat Szállító fehérje Az „egysínû” mikrotubulus
ideghálózatot védõ burkolat mentén történõ hisztamin fel- pálya, amely a környezõ te-
rületekre vezeti el a vizet
szabadítással érhetõ el. Néhány vonatkozásban ez gyulla-
dásos helyzetet teremt, ami végül az ideghálózatok kör- 11. ábra: Egy vázlatos modell, ami bemutatja az „úsztató” szállítás mecha-
nyékét károsítja – nagyobb sebességgel, mint ahogy a nizmusát. A kisebb viszkozitású mikroáramlási rendszer a mikrotubulusok
helyreállítás történik. Az ilyen helyi folyamatok külsõ (mikrocsövecskék) „egysín” típusú szerkezetén alakultak ki, különösen az idegek
megnyilvánulásait különféle idegi rendellenességekkel vonala mentén.
címkézik fel, mint például a szklerózis multiplex. Most a
megelõzésük és a kezelésük egyértelmûvé és világossá vál- A RENIN-ANGIOTENZIN RENDSZER
hat. Már láttam, hogyan mûködik a szklerózis multiplex.
Nézzük meg John Kuna levelét a fejezet végén. A renin-angiotenzin (RA) rendszer az agy hisztamin ak-
tivitásának alárendelt rendszer (lásd a 12. ábrát). Felismer-
ték azt is, hogy az RA rendszer a vesékben különösen ak-
tív. Ez a rendszer aktiválódik, amikor a testben csökken a

102 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 103


– mivel többlet endorfin választódik ki a keringésbe. Emi- AZ IDEGEK SZÁLLÍTÓRENDSZERE
att a nõk sokkal könnyebben hozzászokhatnak az alkohol-
hoz, mint a férfiak, hiszen a szülés és a menstruációs tüne- Egy tipikus
Egy ideg keresztmetszete „telefonkábel”
tek végett természetes hajlamuknál fogva intenzívebb
endorfin kiválasztással rendelkeznek. Azt vették észre,
hogy a nõk általában három év alatt válnak az alkohol rab-
jává, míg a férfiak hét év múlva lesznek csak megrögzött Egyszerû
Egy egyszerû Mikrotubulusok
ivók. A 10. és 11. ábra a dehidráció okozta krónikus kime- (mikrocsövecskék)
idegrostok
idegrost
rültség tüneteihez szemléltet néhány kiváltó tényezõt. Ez
könnyen megtörténhet, ha víz helyett koffein tartalmú
vagy alkoholos italokat fogyasztunk. A vazopresszin termé-
szetes feladata, hogy megõrizze az idegsejtek normálisan
Idegingerület átvivõ vezikulák
intenzív vízforgalmát. Természetesen, az idegrendszer de- a vízelvezetés
(hólyagocskák) alacsonyabb visz-
területe
hidrációja alatt az energetikusság és az új dolgok iránti kozitású területek
a mikrotubulusok
tettrekészség nagymértékben csökken. körül
Az alkohol és koffein fogyasztásakor bekövetkezõ sú-
lyos dehidráció esetében, amikor sürgõsen vizet kell pum-
pálni az idegek vízi járataiba, nagyobb mértékû vérkerin-
gést kell fenntartani az idegpályák mentén. Ez a folyamat Szállító fehérje Az „egysínû” mikrotubulus
ideghálózatot védõ burkolat mentén történõ hisztamin fel- pálya, amely a környezõ te-
rületekre vezeti el a vizet
szabadítással érhetõ el. Néhány vonatkozásban ez gyulla-
dásos helyzetet teremt, ami végül az ideghálózatok kör- 11. ábra: Egy vázlatos modell, ami bemutatja az „úsztató” szállítás mecha-
nyékét károsítja – nagyobb sebességgel, mint ahogy a nizmusát. A kisebb viszkozitású mikroáramlási rendszer a mikrotubulusok
helyreállítás történik. Az ilyen helyi folyamatok külsõ (mikrocsövecskék) „egysín” típusú szerkezetén alakultak ki, különösen az idegek
megnyilvánulásait különféle idegi rendellenességekkel vonala mentén.
címkézik fel, mint például a szklerózis multiplex. Most a
megelõzésük és a kezelésük egyértelmûvé és világossá vál- A RENIN-ANGIOTENZIN RENDSZER
hat. Már láttam, hogyan mûködik a szklerózis multiplex.
Nézzük meg John Kuna levelét a fejezet végén. A renin-angiotenzin (RA) rendszer az agy hisztamin ak-
tivitásának alárendelt rendszer (lásd a 12. ábrát). Felismer-
ték azt is, hogy az RA rendszer a vesékben különösen ak-
tív. Ez a rendszer aktiválódik, amikor a testben csökken a

102 ÖTÖDIK FEJEZET 103


folyadék térfogata. A víz visszatartása végett aktiválódik A RENIN-ANGIOTENZIN AKTIVITÁS
és ugyanakkor ezzel elõsegíti a nagyobb sófelszívódást is.
A test víz vagy nátrium kimerülésére az RA rendszer na- Csökkenõ
gyon aktívvá válik. A szervezet víz és nátrium tartalmának vértérfogat
elõre beállított szintjének eléréséhez az RA rendszer
Csökkenõ Nátrium
összehúzódásra készteti az ér- és kapillárisrendszert. Azért vérnyomás (só) hiány
kell így mûködnie, mert a keringési rendszerben nincs fö-
lösleges vagy üres tér. Ez az összehúzódás olyan mértéket
is elérhet, hogy mérhetõvé válik, és ezt magas vérnyomás-
A renin mûködése elõsegíti az
nak nevezzük. Gondoljuk, hogy a 200-as vérnyomás ma-
angiotenzin termelõdést
gas? Találkoztam már olyan férfival, akinek a vérnyomása
elérte a 300 higanymillimétert, amikor elfogták és bevitték
egy iráni politikai börtönbe, hogy kivégezzék.
Vízbevitel
Stresszhelyzet esetén a véredények összeszorításának
okát egyszerû megérteni. Testünk egy rendkívüli módon
magasan szervezett és hatásos rendszer. Stressz esetén a Érrendszeri Nátrium visszatartás
összehúzódás
rendelkezésre álló víz bizonyos mennyisége a tartalék
anyagok (például a fehérjék, keményítõ (glikogén) és a zsí-
rok) lebontására fordítódik. A hiányzó vízmennyiség pót-
Miután a normális szint
lására és a rendszer kifacsarása végett az RA rendszer helyreállt, a renin-angiotenzin
együttmûködik a vazopresszinnel és más hormonokkal. Az rendszer gátlás alá kerül
RA aktivitás fõ helyszíne a vese.
A vesék a felelõsek a vizelettermelésért és a többlet
hidrogén1, kálium, nátrium és a hulladék kiválasztásáért. 12. ábra: A renin-angiotenzin rendszert serkentõ vagy gátló fiziológiai ese-
A vizelettermelés minden folyamatát elegendõ, rendelke- mények modellje.
zésre álló mennyiségû vízzel kell fenntartani. Valójában a
vesék a vizelet töményítésére is képesek. Azonban e képes-
ségüket csak szélsõségesen veszélyes helyzetben használ- Az RA rendszer kulcsfontosságú mechanizmus a szer-
ják ki, különben végül vesekárosodás lépne fel. vezet folyadék térfogatának helyreállítására. Ez a hisztamin
aktivitás egyik alárendelt folyamata a vízbevitel érdeké-
ben. Szabályozza az érrendszert, hogy beállítsa a keringés
1 A savasságot okozó hidrogén kation, (ford. megj.) folyadék tartalmát. Aktivitása több só és víz jelenlétében

104 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 105


folyadék térfogata. A víz visszatartása végett aktiválódik A RENIN-ANGIOTENZIN AKTIVITÁS
és ugyanakkor ezzel elõsegíti a nagyobb sófelszívódást is.
A test víz vagy nátrium kimerülésére az RA rendszer na- Csökkenõ
gyon aktívvá válik. A szervezet víz és nátrium tartalmának vértérfogat
elõre beállított szintjének eléréséhez az RA rendszer
Csökkenõ Nátrium
összehúzódásra készteti az ér- és kapillárisrendszert. Azért vérnyomás (só) hiány
kell így mûködnie, mert a keringési rendszerben nincs fö-
lösleges vagy üres tér. Ez az összehúzódás olyan mértéket
is elérhet, hogy mérhetõvé válik, és ezt magas vérnyomás-
A renin mûködése elõsegíti az
nak nevezzük. Gondoljuk, hogy a 200-as vérnyomás ma-
angiotenzin termelõdést
gas? Találkoztam már olyan férfival, akinek a vérnyomása
elérte a 300 higanymillimétert, amikor elfogták és bevitték
egy iráni politikai börtönbe, hogy kivégezzék.
Vízbevitel
Stresszhelyzet esetén a véredények összeszorításának
okát egyszerû megérteni. Testünk egy rendkívüli módon
magasan szervezett és hatásos rendszer. Stressz esetén a Érrendszeri Nátrium visszatartás
összehúzódás
rendelkezésre álló víz bizonyos mennyisége a tartalék
anyagok (például a fehérjék, keményítõ (glikogén) és a zsí-
rok) lebontására fordítódik. A hiányzó vízmennyiség pót-
Miután a normális szint
lására és a rendszer kifacsarása végett az RA rendszer helyreállt, a renin-angiotenzin
együttmûködik a vazopresszinnel és más hormonokkal. Az rendszer gátlás alá kerül
RA aktivitás fõ helyszíne a vese.
A vesék a felelõsek a vizelettermelésért és a többlet
hidrogén1, kálium, nátrium és a hulladék kiválasztásáért. 12. ábra: A renin-angiotenzin rendszert serkentõ vagy gátló fiziológiai ese-
A vizelettermelés minden folyamatát elegendõ, rendelke- mények modellje.
zésre álló mennyiségû vízzel kell fenntartani. Valójában a
vesék a vizelet töményítésére is képesek. Azonban e képes-
ségüket csak szélsõségesen veszélyes helyzetben használ- Az RA rendszer kulcsfontosságú mechanizmus a szer-
ják ki, különben végül vesekárosodás lépne fel. vezet folyadék térfogatának helyreállítására. Ez a hisztamin
aktivitás egyik alárendelt folyamata a vízbevitel érdeké-
ben. Szabályozza az érrendszert, hogy beállítsa a keringés
1 A savasságot okozó hidrogén kation, (ford. megj.) folyadék tartalmát. Aktivitása több só és víz jelenlétében

104 ÖTÖDIK FEJEZET 105


egyre növekszik, hogy betöltse az érrendszer térfogatát fo- rendszer mûködését is, ami viszont az egész testet befolyá-
lyadékkal. A vesékben, a vizelettermelõ rendszer miatt, ér- solja. Tehát a nátrium (só) hiánya (ami szintén hozzájárulhat
zékeli a folyadékáramlást és a szûrési nyomás növekedését. a pusztító vízhiányhoz a sejteken kívül) olyan eseményeket
Ha a vizelettermeléshez szükséges szûrési nyomás nem tud elindítani, amik végül magas vérnyomást és különféle
megfelelõ, az RA rendszer ebben a szervben összehúzza a fájdalmakat hoznak létre a testben. A nyál kininek okozta
véredényeket. nátrium kimerülés (sóhiány okozta vízvesztés) és a bõséges
Amikor a vesék károsodtak és a vizelettermelés nem nyáltermelés közötti kapcsolat, még ha a test teljesen víz-
megfelelõ, az RA rendszer aktívabb. Elõsegíti a több só hiányos is, látszólagos ellentmondásnak tûnik testünk fel-
bevitelét és szomjúságot hoz létre. A vesekárosodás a építésében. Ez tárja fel azt a legdurvább hibát, hogy a „szá-
hosszú távú dehidráció és sóhiány eredménye lehet, ami raz száj” tünetet a vízhiány egyedüli jeleként kezeljük! E
az RA rendszer aktivitásának elsõrendû kiváltó oka. De a nagyon egyszerû hiba miatt van az orvostudomány és a tu-
múltban nem a test folyadékhiányának ismertük fel az ér- dományos kutatás fényévekre a megoldástól. Elkerülhetet-
rendszer összehúzódásának (lényegében a magas vérnyo- len lesz több elfogadott nézet felülvizsgálata és visszavoná-
más) jelenségét. A vesekárosodás elsõrendû tényezõjének sa. Reménykedjünk, hogy az önvédelem nem lesz akadály
– egészen egy veseátültetés szükségszerûségéig – most az úton.
már a nem kielégítõ folyadékegyensúlyt tekinthetjük. Ha Mi történik, ha víz helyett teát, kávét vagy kólát
egyszer az RA rendszer teljesen bekapcsolt állapotban iszunk? A kávéban és a teában található természetes ser-
van, akkor egészen addig maximális sebességgel dolgozik, kentõk nagyobb mennyiségben koffeinbõl és kisebb
amíg egy természetes kapcsoló rendszer ki nem kapcsolja. mennyiségben teofilinbõl állnak. Ezek a központi ideg-
A természetes kikapcsoló mechanizmus összetevõi a VÍZ rendszer serkentõi; ugyanakkor az erõs vizelethajtó hatá-
és némi SÓ – ebben a sorrendben – a normális tartomány- suk miatt vízmentesítõ szerek is. Egy csésze kávé körül-
ba állítják be az érrendszeri nyomást. belül 85 milligramm, míg egy csésze tea 50 milligramm
A nyáltermelõ mirigyek úgy tûnik, hogy érzékelik a koffeint tartalmaz. A különbözõ kólák általában 50 milli-
szervezet sóhiányát. Amikor nátriumhiány lép fel kinineket gramm koffeint tartalmaznak, ami az elõírás szerint sza-
termelnek. A keringési rendszerbe került kininek fokozott bályosan hozzáadott Cola accuminata diójának kivonatá-
nyáltermelõdést váltanak ki a nyálmirigyekben. Ez a foko- ból ered.
zott nyáltermelõdés (valószínûleg egészen a szájból való ki- Ezek a központi idegrendszer serkentõ anyagok
csordulás erejéig) két célt is szolgál: elsõként a száj kenését energiát szabadítanak fel az ATP (adenozin-trifoszfát)
végzi a táplálékbevitel alatt, másodikként, az enyhén lúgos raktárakból és az ATP-t a sejtekben egy „égetési körben”
összetétele és a bõséges áramlása elõsegíti a táplálék lebon- átalakítják ciklikus AMP-vé (adenozin-monofoszfáttá) –
tását majd végül a belekbe távozását. Az emberi test össze- ez bizonyos szinteken erõs gátló szer. E serkentõ szerek a
tett rendszerében a nyálmirigyek kininjei kiváltják az RA sejtek kalcium raktáraiból kalciumot szabadítanak fel.

106 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 107


egyre növekszik, hogy betöltse az érrendszer térfogatát fo- rendszer mûködését is, ami viszont az egész testet befolyá-
lyadékkal. A vesékben, a vizelettermelõ rendszer miatt, ér- solja. Tehát a nátrium (só) hiánya (ami szintén hozzájárulhat
zékeli a folyadékáramlást és a szûrési nyomás növekedését. a pusztító vízhiányhoz a sejteken kívül) olyan eseményeket
Ha a vizelettermeléshez szükséges szûrési nyomás nem tud elindítani, amik végül magas vérnyomást és különféle
megfelelõ, az RA rendszer ebben a szervben összehúzza a fájdalmakat hoznak létre a testben. A nyál kininek okozta
véredényeket. nátrium kimerülés (sóhiány okozta vízvesztés) és a bõséges
Amikor a vesék károsodtak és a vizelettermelés nem nyáltermelés közötti kapcsolat, még ha a test teljesen víz-
megfelelõ, az RA rendszer aktívabb. Elõsegíti a több só hiányos is, látszólagos ellentmondásnak tûnik testünk fel-
bevitelét és szomjúságot hoz létre. A vesekárosodás a építésében. Ez tárja fel azt a legdurvább hibát, hogy a „szá-
hosszú távú dehidráció és sóhiány eredménye lehet, ami raz száj” tünetet a vízhiány egyedüli jeleként kezeljük! E
az RA rendszer aktivitásának elsõrendû kiváltó oka. De a nagyon egyszerû hiba miatt van az orvostudomány és a tu-
múltban nem a test folyadékhiányának ismertük fel az ér- dományos kutatás fényévekre a megoldástól. Elkerülhetet-
rendszer összehúzódásának (lényegében a magas vérnyo- len lesz több elfogadott nézet felülvizsgálata és visszavoná-
más) jelenségét. A vesekárosodás elsõrendû tényezõjének sa. Reménykedjünk, hogy az önvédelem nem lesz akadály
– egészen egy veseátültetés szükségszerûségéig – most az úton.
már a nem kielégítõ folyadékegyensúlyt tekinthetjük. Ha Mi történik, ha víz helyett teát, kávét vagy kólát
egyszer az RA rendszer teljesen bekapcsolt állapotban iszunk? A kávéban és a teában található természetes ser-
van, akkor egészen addig maximális sebességgel dolgozik, kentõk nagyobb mennyiségben koffeinbõl és kisebb
amíg egy természetes kapcsoló rendszer ki nem kapcsolja. mennyiségben teofilinbõl állnak. Ezek a központi ideg-
A természetes kikapcsoló mechanizmus összetevõi a VÍZ rendszer serkentõi; ugyanakkor az erõs vizelethajtó hatá-
és némi SÓ – ebben a sorrendben – a normális tartomány- suk miatt vízmentesítõ szerek is. Egy csésze kávé körül-
ba állítják be az érrendszeri nyomást. belül 85 milligramm, míg egy csésze tea 50 milligramm
A nyáltermelõ mirigyek úgy tûnik, hogy érzékelik a koffeint tartalmaz. A különbözõ kólák általában 50 milli-
szervezet sóhiányát. Amikor nátriumhiány lép fel kinineket gramm koffeint tartalmaznak, ami az elõírás szerint sza-
termelnek. A keringési rendszerbe került kininek fokozott bályosan hozzáadott Cola accuminata diójának kivonatá-
nyáltermelõdést váltanak ki a nyálmirigyekben. Ez a foko- ból ered.
zott nyáltermelõdés (valószínûleg egészen a szájból való ki- Ezek a központi idegrendszer serkentõ anyagok
csordulás erejéig) két célt is szolgál: elsõként a száj kenését energiát szabadítanak fel az ATP (adenozin-trifoszfát)
végzi a táplálékbevitel alatt, másodikként, az enyhén lúgos raktárakból és az ATP-t a sejtekben egy „égetési körben”
összetétele és a bõséges áramlása elõsegíti a táplálék lebon- átalakítják ciklikus AMP-vé (adenozin-monofoszfáttá) –
tását majd végül a belekbe távozását. Az emberi test össze- ez bizonyos szinteken erõs gátló szer. E serkentõ szerek a
tett rendszerében a nyálmirigyek kininjei kiváltják az RA sejtek kalcium raktáraiból kalciumot szabadítanak fel.

106 ÖTÖDIK FEJEZET 107


Tehát a koffein energiafelszabadító képességgel rendelkezik mégis rokon problémával: a magas vérnyomás és a kolesz-
a szervezetben. Mindannyian ismerjük a koffein végsõ ha- terinképzõdés mindegyike szív problémákhoz vezet.
tását; amit még tudnunk kell errõl az, hogy eltúlzott hatása A dehidrációs állapothoz alkalmazkodó mechaniz-
akkor érvényesül, amikor testünk egyáltalán nem óhajt mus, ami az érrendszer összehúzódásában tetõzik ugyan-
energiát felszabadítani egy bizonyos cselekedetért. Ily mó- az, mint amit a stressznél említettem. Nevezetesen, a va-
don, a tárolt energia alacsony szintje miatt néhány hormon zopresszin tovább mûködése és az RA rendszer a felelõs a
és ingerület átvivõ mûködése a késõbbiekben nem korláto- kiszáradáshoz szükséges alkalmazkodás kialakulásáért. Az
zódik. A koffein agyonhajszolt állapotba hozza szervezetün- érrendszerben számos nyitott kapillárist zárnak be és a
ket, egészen addig, amíg ki nem alakul egy alacsony ener- többi érben megnövelik a nyomást, hogy vizet facsarjanak
giaszint. A kóla pontosan ugyanezt a hatást éri el. a létfontosságú szervek sejtjeinek membránján keresztül.
A koffein hatását néha kívánatosnak lehet tekinteni, Ne felejtsük el: a dehidráció az emberi szervezetet – vagy
de a víz folyamatos koffeines italokkal való helyettesítése bármely más élõlényt – fenyegetõ számos többi stressz-
a szervezet hidroelektromos energiáinak kimerüléséhez okozó tényezõ közül egyik.
vezet. A többlet koffein hiányt okoz az ATP-ben tárolt
energiában is. A fiatalok kóla fogyasztó nemzedékénél ez a
folyamat vagy az élet korábbi szakaszában fogyasztott kof-
feines italok eredményeként jelentkezõ krónikus kimerü-
lési tünetek a rövid távú figyelem egyik lehetséges oka le-
het. Az elfogyasztott koffeintöbblet a túlzott serkentés miatt
végül a szívizomzat kimerülését is okozza. Mostanában
néhány kísérleti modellben bemutatták, hogy a koffein gá-
tol néhány enzimrendszert is – a PDE (foszfo-diészteráz)
enzimet –, ami a tanulási és emlékezési folyamatok része.
A kísérletek beszámolói csökkent látásról és a tanulási ké-
pesség csökkent emlékezeti összetevõirõl tudósítanak a kí-
sérletben résztvevõ fajoknál.
Fel kell ismernünk, hogy az Alzheimer-kórban szen-
vedõ embereknél és a tanulási rendellenességgel küzdõ
gyerekeknél az egyedül megfelelõ ital: a víz. A koffeines
üdítõ italokat határozottan kerülni kell. Hadd kapcsoljam
össze e fejezet összes eddigi tudását két különbözõ, de

108 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 109


Tehát a koffein energiafelszabadító képességgel rendelkezik mégis rokon problémával: a magas vérnyomás és a kolesz-
a szervezetben. Mindannyian ismerjük a koffein végsõ ha- terinképzõdés mindegyike szív problémákhoz vezet.
tását; amit még tudnunk kell errõl az, hogy eltúlzott hatása A dehidrációs állapothoz alkalmazkodó mechaniz-
akkor érvényesül, amikor testünk egyáltalán nem óhajt mus, ami az érrendszer összehúzódásában tetõzik ugyan-
energiát felszabadítani egy bizonyos cselekedetért. Ily mó- az, mint amit a stressznél említettem. Nevezetesen, a va-
don, a tárolt energia alacsony szintje miatt néhány hormon zopresszin tovább mûködése és az RA rendszer a felelõs a
és ingerület átvivõ mûködése a késõbbiekben nem korláto- kiszáradáshoz szükséges alkalmazkodás kialakulásáért. Az
zódik. A koffein agyonhajszolt állapotba hozza szervezetün- érrendszerben számos nyitott kapillárist zárnak be és a
ket, egészen addig, amíg ki nem alakul egy alacsony ener- többi érben megnövelik a nyomást, hogy vizet facsarjanak
giaszint. A kóla pontosan ugyanezt a hatást éri el. a létfontosságú szervek sejtjeinek membránján keresztül.
A koffein hatását néha kívánatosnak lehet tekinteni, Ne felejtsük el: a dehidráció az emberi szervezetet – vagy
de a víz folyamatos koffeines italokkal való helyettesítése bármely más élõlényt – fenyegetõ számos többi stressz-
a szervezet hidroelektromos energiáinak kimerüléséhez okozó tényezõ közül egyik.
vezet. A többlet koffein hiányt okoz az ATP-ben tárolt
energiában is. A fiatalok kóla fogyasztó nemzedékénél ez a
folyamat vagy az élet korábbi szakaszában fogyasztott kof-
feines italok eredményeként jelentkezõ krónikus kimerü-
lési tünetek a rövid távú figyelem egyik lehetséges oka le-
het. Az elfogyasztott koffeintöbblet a túlzott serkentés miatt
végül a szívizomzat kimerülését is okozza. Mostanában
néhány kísérleti modellben bemutatták, hogy a koffein gá-
tol néhány enzimrendszert is – a PDE (foszfo-diészteráz)
enzimet –, ami a tanulási és emlékezési folyamatok része.
A kísérletek beszámolói csökkent látásról és a tanulási ké-
pesség csökkent emlékezeti összetevõirõl tudósítanak a kí-
sérletben résztvevõ fajoknál.
Fel kell ismernünk, hogy az Alzheimer-kórban szen-
vedõ embereknél és a tanulási rendellenességgel küzdõ
gyerekeknél az egyedül megfelelõ ital: a víz. A koffeines
üdítõ italokat határozottan kerülni kell. Hadd kapcsoljam
össze e fejezet összes eddigi tudását két különbözõ, de

108 ÖTÖDIK FEJEZET 109


Kedves dr. Batmanghelidj!

Egy szklerózis multiplextõl szenvedõ ember vagyok. A történelem leg-


nagyobb egészségügyi találmányát alkalmaztam (2 liter víz naponta,
semmi koffein és idõnként egy kis só) négy héten keresztül. Határozot-
tan állíthatom, megdöbbentem a hihetetlen eredménytõl. Elõzetesen
éveken keresztül duzzadt lábaimtól szenvedtem. Két héten belül a duz-
zadás 90 százalékkal csökkent.
Szklerózisosként köszönetemet fejezem ki, hogy megszabadulhattam a kof-
feinadagjaimtól és a „cukor hullámvasutamtól”, amin eddig kitartóan
utaztam. Megnövekedett és egyenletes életerõm, ami minden nap és még
este is kitart, izgatottá tesz. A koffeines fellángolásokat követõ kimerülés
lejtõk nélkül élek. Nagyon sok napon keresztül ahhoz a hullámvasúthoz
voltam láncolva, ami csak a kimerültséget vonta maga után. Most meg-
szabadultam tõle. Azt is megfigyeltem, hogy nyugodtabb vagyok, keve-
sebbet aggódok és tetterõsebb vagyok. Általában optimistábban állok a
dolgokhoz, odaadóbb tudok lenni mások felé és sokkal figyelmesebben tu-
dok viszonyulni testem természetes ritmusához, amit elõzõleg kémiailag
a koffeinnel takargattam.
Valójában az ön felfedezése életem hatalmas területét adta vissza.
Tisztelettel:
John Kuna

Ui. Nagyon boldog lennék, ha bárkivel elbeszélgethetnék errõl a témáról.

110 DEHIDRATÁCIÓ ÉS STRESSZ 111


Kedves dr. Batmanghelidj!

Egy szklerózis multiplextõl szenvedõ ember vagyok. A történelem leg-


nagyobb egészségügyi találmányát alkalmaztam (2 liter víz naponta,
semmi koffein és idõnként egy kis só) négy héten keresztül. Határozot-
tan állíthatom, megdöbbentem a hihetetlen eredménytõl. Elõzetesen
éveken keresztül duzzadt lábaimtól szenvedtem. Két héten belül a duz-
zadás 90 százalékkal csökkent.
Szklerózisosként köszönetemet fejezem ki, hogy megszabadulhattam a kof-
feinadagjaimtól és a „cukor hullámvasutamtól”, amin eddig kitartóan
utaztam. Megnövekedett és egyenletes életerõm, ami minden nap és még
este is kitart, izgatottá tesz. A koffeines fellángolásokat követõ kimerülés
lejtõk nélkül élek. Nagyon sok napon keresztül ahhoz a hullámvasúthoz
voltam láncolva, ami csak a kimerültséget vonta maga után. Most meg-
szabadultam tõle. Azt is megfigyeltem, hogy nyugodtabb vagyok, keve-
sebbet aggódok és tetterõsebb vagyok. Általában optimistábban állok a
dolgokhoz, odaadóbb tudok lenni mások felé és sokkal figyelmesebben tu-
dok viszonyulni testem természetes ritmusához, amit elõzõleg kémiailag
a koffeinnel takargattam.
Valójában az ön felfedezése életem hatalmas területét adta vissza.
Tisztelettel:
John Kuna

Ui. Nagyon boldog lennék, ha bárkivel elbeszélgethetnék errõl a témáról.

110 ÖTÖDIK FEJEZET 111


tájékon és kevesebb a vázizomzatban. Csak ahol az aktivitás
6 sürgõs igényeket támaszt a keringési rendszerben, ott lesz a
véredények által biztosítva a teljes véráram. Más szavakkal,
VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY a kapillárisrendszer vértároló képessége határozza meg egy
adott idõben bármely helyre áramló folyadék sebességét és
irányát.
„Az orvosok azt hiszik, amikor bajainkat betegségként címkézik fel, Ezt a folyamatot a természet arra tervezte, hogy fo-
valami komolyat tesznek értünk.” lyadéktöbblet fenntartásának terhe nélkül megbirkózzon
– Immanuel Kant bármely fontos dologgal. Amikor az emésztés már meg-
történt és kevesebb vér szükségeltetik a gyomor-bél szaka-
szon, a keringés könnyebben nyit más területek felé. Ez a
A MAGAS VÉRNYOMÁS legközvetettebb ok, amiért az étkezés után kevésbé érez-
zük magunkat aktívnak, és egy kis idõ eltelte után már új-
A magas vérnyomás a test nagymértékû vízhiányához ra tettre készek vagyunk. Röviden, a keringésben lévõ vér
való hozzászokási folyamat eredménye. megfelelõ elosztására egy mechanizmus jött létre a szerve-
A test véredényei rendeltetésszerûen a vér térfogatá- zetben – néhány kapilláris nyit, mások pedig zárnak. A
nak és a szövetek igényeinek ingadozásával szemben a vér- sorrend az adott feladat fontosságának mértéke szerint
edények nyitásának és zárásának segítségével kell, hogy elõre meghatározott. Az agy, a tüdõ, a máj, a vesék és a mi-
egyensúlyt tartsanak. Amikor a testben a teljes folyadék rigyek elsõbbséget élveznek az izmok, a csontok és a bõr
térfogat lecsökken, a fõ véredényeknek is csökkenteni kell vérellátásával szemben – hacsak egy másik elsõbbségi
keresztmetszetük méretét; máskülönben nem lenne elég program nem kezd el mûködni a rendszerben. Ez akkor
folyadék a vér térfogatának fenntartott tér kitöltéséhez. A történik meg, ha tartós igény lép fel a test bármely részén,
véredények térfogatának a „víz térfogatához” való helyte- ami az adott területen befolyásolja a vérkeringést.
len beállítása gázokat vonna ki a vérbõl és ez töltené be a
fölösleges teret, ami pedig „gáz zárat” hozna létre. A ke-
ringési rendszer véredényeinek ilyen méret szabályozása a VÍZHIÁNY: A MAGAS VÉRNYOMÁS
hidraulika alapelvein belül a legfejlettebb mechanizmus. KIALAKULÁSI LEHETÕSÉGEI
A vérkeringés rövidre zárása (söntölés) mindennapi
gyakorlat a szervezetben. Amikor eszünk, a vérkeringés leg- Ha nem iszunk elég vizet testünk igénye szerint, né-
nagyobb része a gyomor és béltraktus felé irányul, azáltal, hány sejt vízhiányban fog szenvedni és a keringés javára
hogy máshol néhány kapilláris kör zárul. Amikor eszünk, még további vizet is veszthet. A kapilláris rendszer néhány
több kapilláris van nyitott állapotban az emésztõrendszeri területet lezár, hogy a gyéren ellátott és fontosabb területek

112 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 113


tájékon és kevesebb a vázizomzatban. Csak ahol az aktivitás
6 sürgõs igényeket támaszt a keringési rendszerben, ott lesz a
véredények által biztosítva a teljes véráram. Más szavakkal,
VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY a kapillárisrendszer vértároló képessége határozza meg egy
adott idõben bármely helyre áramló folyadék sebességét és
irányát.
„Az orvosok azt hiszik, amikor bajainkat betegségként címkézik fel, Ezt a folyamatot a természet arra tervezte, hogy fo-
valami komolyat tesznek értünk.” lyadéktöbblet fenntartásának terhe nélkül megbirkózzon
– Immanuel Kant bármely fontos dologgal. Amikor az emésztés már meg-
történt és kevesebb vér szükségeltetik a gyomor-bél szaka-
szon, a keringés könnyebben nyit más területek felé. Ez a
A MAGAS VÉRNYOMÁS legközvetettebb ok, amiért az étkezés után kevésbé érez-
zük magunkat aktívnak, és egy kis idõ eltelte után már új-
A magas vérnyomás a test nagymértékû vízhiányához ra tettre készek vagyunk. Röviden, a keringésben lévõ vér
való hozzászokási folyamat eredménye. megfelelõ elosztására egy mechanizmus jött létre a szerve-
A test véredényei rendeltetésszerûen a vér térfogatá- zetben – néhány kapilláris nyit, mások pedig zárnak. A
nak és a szövetek igényeinek ingadozásával szemben a vér- sorrend az adott feladat fontosságának mértéke szerint
edények nyitásának és zárásának segítségével kell, hogy elõre meghatározott. Az agy, a tüdõ, a máj, a vesék és a mi-
egyensúlyt tartsanak. Amikor a testben a teljes folyadék rigyek elsõbbséget élveznek az izmok, a csontok és a bõr
térfogat lecsökken, a fõ véredényeknek is csökkenteni kell vérellátásával szemben – hacsak egy másik elsõbbségi
keresztmetszetük méretét; máskülönben nem lenne elég program nem kezd el mûködni a rendszerben. Ez akkor
folyadék a vér térfogatának fenntartott tér kitöltéséhez. A történik meg, ha tartós igény lép fel a test bármely részén,
véredények térfogatának a „víz térfogatához” való helyte- ami az adott területen befolyásolja a vérkeringést.
len beállítása gázokat vonna ki a vérbõl és ez töltené be a
fölösleges teret, ami pedig „gáz zárat” hozna létre. A ke-
ringési rendszer véredényeinek ilyen méret szabályozása a VÍZHIÁNY: A MAGAS VÉRNYOMÁS
hidraulika alapelvein belül a legfejlettebb mechanizmus. KIALAKULÁSI LEHETÕSÉGEI
A vérkeringés rövidre zárása (söntölés) mindennapi
gyakorlat a szervezetben. Amikor eszünk, a vérkeringés leg- Ha nem iszunk elég vizet testünk igénye szerint, né-
nagyobb része a gyomor és béltraktus felé irányul, azáltal, hány sejt vízhiányban fog szenvedni és a keringés javára
hogy máshol néhány kapilláris kör zárul. Amikor eszünk, még további vizet is veszthet. A kapilláris rendszer néhány
több kapilláris van nyitott állapotban az emésztõrendszeri területet lezár, hogy a gyéren ellátott és fontosabb területek

112 HATODIK FEJEZET 113


A KAPILLÁRIS RENDSZER SZEREPE A MAGAS VÉRNYOMÁSBAN
szabályozottan mûködhessenek. A vízhiányban és a test ki-
száradása esetén a rendszer a víztérfogat 66 százalékát ve-
szi a normálisan a sejten belül tárolt mennyiségbõl, 26 szá- Vízveszteség a krónikus
zalékát veszi a sejten kívüli mennyiségbõl, és 8 százalékát dehidráció alatt
veszi a vértérfogatból (lásd a 13. ábrát). A véredényeknek
66%-a a néhány
nincs más választása, minthogy csökkentik a méretüket és sejtben tárolt víztérfo-
így birkóznak meg a vértérfogat csökkenéssel. A folyamat gatból vonódik ki

azzal kezdõdik, hogy néhány kevésbé aktív helyen lezáró-


26%-a a sejteken
dik a kapilláris hálózat. Egyébként, honnan is lehetne fenn- kívüli víztérfogat-
ból lesz véve
tartani az egyensúlyt, a nyitott kapilláris térfogatokat? A
hiányzó mennyiséget vagy bevisszük a szervezetünkbe 8%-a majd az érrendszer
vagy a szervezet más részeirõl kell kivonni! vértérfogatából származik

A test egészében megnyilvánuló kapilláris rendszer


A véredények (és hálózatuk)
aktivitásának nagysága az, ami végül meghatározza a ke- csökkentik méretüket
ringõ vér térfogatát. Minél inkább mûködnek az izmok, a (és kiterjedésüket), hogy
kiegyenlítsék a vízveszteséget
bennük lévõ kapillárisok annál inkább nyitnak és annál na-
gyobb térfogatú vért tartanak keringésben. Ez az oka, ami-
ért a mûködés (például a mozgás) a fiziológiai kiegyenlítés A méretcsökkenés nyomás-
emelkedést okoz, amit
egyik legfontosabb összetevõje a magas vérnyomástól vérnyomás emelkedésként
szenvedõkben. Ez a magas vérnyomás fiziológiai szemléle- észlelünk

te. A kapilláris rendszernek nyitottnak és teljesnek kell


maradnia, ezenfelül a keringéssel szemben nem mutathat
lényeges ellenállást. Azonban amikor a kapilláris rendszer 13. ábra: A testet behálózó érrendszer a méretének és kiterjedésének csök-
zárt és ellenállást mutat, csak a vérkeringés megnöveke- kentésével alkalmazkodik a vértérfogat vesztéshez. A vértérfogat csökkenés
dett nyomása tudja biztosítani néhány fontos folyadék egyik fõ oka a test víztartalmának vesztesége vagy a szomjúság érzet elvesztése
rendszeren keresztüli áramlását. miatti alultápláltság.
A kapilláris rendszer bizonyos részeinek lezárása a test
vízhiánya miatt is megtörténhet. Az a víz, amit megiszunk néhány sejt víztartalmának szabályozása segítségével. Ami-
alapjában véve a sejtekbe kerül – ez szabályozza a sejtek tér- kor vízhiány van, néhány sejt a szükséges vízmennyiség
fogatát belülrõl. A só a sejteken kívül lévõ vízmennyiséget nélkül fog mûködni és néhány másik egy elõre meghatáro-
szabályozza (a sejteket körülvevõ óceánt). A vér összetétel- zott adagot kap, hogy fenntarthassa a mûködését (amint
ét egy nagyon kifinomult kiegyenlítõ folyamat tartja fenn már elmagyaráztam a víz membránon keresztül történõ

114 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 115


A KAPILLÁRIS RENDSZER SZEREPE A MAGAS VÉRNYOMÁSBAN
szabályozottan mûködhessenek. A vízhiányban és a test ki-
száradása esetén a rendszer a víztérfogat 66 százalékát ve-
szi a normálisan a sejten belül tárolt mennyiségbõl, 26 szá- Vízveszteség a krónikus
zalékát veszi a sejten kívüli mennyiségbõl, és 8 százalékát dehidráció alatt
veszi a vértérfogatból (lásd a 13. ábrát). A véredényeknek
66%-a a néhány
nincs más választása, minthogy csökkentik a méretüket és sejtben tárolt víztérfo-
így birkóznak meg a vértérfogat csökkenéssel. A folyamat gatból vonódik ki

azzal kezdõdik, hogy néhány kevésbé aktív helyen lezáró-


26%-a a sejteken
dik a kapilláris hálózat. Egyébként, honnan is lehetne fenn- kívüli víztérfogat-
ból lesz véve
tartani az egyensúlyt, a nyitott kapilláris térfogatokat? A
hiányzó mennyiséget vagy bevisszük a szervezetünkbe 8%-a majd az érrendszer
vagy a szervezet más részeirõl kell kivonni! vértérfogatából származik

A test egészében megnyilvánuló kapilláris rendszer


A véredények (és hálózatuk)
aktivitásának nagysága az, ami végül meghatározza a ke- csökkentik méretüket
ringõ vér térfogatát. Minél inkább mûködnek az izmok, a (és kiterjedésüket), hogy
kiegyenlítsék a vízveszteséget
bennük lévõ kapillárisok annál inkább nyitnak és annál na-
gyobb térfogatú vért tartanak keringésben. Ez az oka, ami-
ért a mûködés (például a mozgás) a fiziológiai kiegyenlítés A méretcsökkenés nyomás-
emelkedést okoz, amit
egyik legfontosabb összetevõje a magas vérnyomástól vérnyomás emelkedésként
szenvedõkben. Ez a magas vérnyomás fiziológiai szemléle- észlelünk

te. A kapilláris rendszernek nyitottnak és teljesnek kell


maradnia, ezenfelül a keringéssel szemben nem mutathat
lényeges ellenállást. Azonban amikor a kapilláris rendszer 13. ábra: A testet behálózó érrendszer a méretének és kiterjedésének csök-
zárt és ellenállást mutat, csak a vérkeringés megnöveke- kentésével alkalmazkodik a vértérfogat vesztéshez. A vértérfogat csökkenés
dett nyomása tudja biztosítani néhány fontos folyadék egyik fõ oka a test víztartalmának vesztesége vagy a szomjúság érzet elvesztése
rendszeren keresztüli áramlását. miatti alultápláltság.
A kapilláris rendszer bizonyos részeinek lezárása a test
vízhiánya miatt is megtörténhet. Az a víz, amit megiszunk néhány sejt víztartalmának szabályozása segítségével. Ami-
alapjában véve a sejtekbe kerül – ez szabályozza a sejtek tér- kor vízhiány van, néhány sejt a szükséges vízmennyiség
fogatát belülrõl. A só a sejteken kívül lévõ vízmennyiséget nélkül fog mûködni és néhány másik egy elõre meghatáro-
szabályozza (a sejteket körülvevõ óceánt). A vér összetétel- zott adagot kap, hogy fenntarthassa a mûködését (amint
ét egy nagyon kifinomult kiegyenlítõ folyamat tartja fenn már elmagyaráztam a víz membránon keresztül történõ

114 HATODIK FEJEZET 115


szûrõdése kapcsán). A vér azonban normális esetben meg- egyetlen kiútja ebbõl az, hogy biztonsági víztartalékot pró-
tartja összetételét és sûrûségét. Ahhoz, hogy a létfontossá- bál felhalmozni. Sikerül is neki, ha a szervezetben nátriu-
gú központokat elérje, a rendszernek így kell mûködnie. mot halmoz fel (tart vissza). Az RA rendszer közvetlenül
Ez az a pont, ahol az „oldott anyag paradigma” nem itt lép be. Csak akkor marad víz a szervezetben, ha nátrium
kielégítõ és hibázik. A test mûködésérõl szóló összes meg- visszatartás is van a sejteken kívüli folyadék kompartment-
állapítás és értékelés a szilárdanyag-tartalomra épül. Nem ben.1 Ebbõl a kompartmentbõl a „zuhanyrózsa” termelõ
ismerték fel a test néhány részének viszonylagos dehidrá- mechanizmussal víz pumpálódik néhány elsõbbrendûséget
cióját. Minden vérvizsgálat normális eredménye ellenére a élvezõ sejtbe. Tehát a nátrium visszatartása egy hosszabb
szív és az agy néhány kis kapillárisa lezáródhat és ez egy távú víztartalékot eredményez a zuhanyrózsa szûrõk mû-
hosszabb idõtartamú dehidráció során e szervek néhány ködése érdekében.
sejtjének károsodását okozhatja. Amikor majd a koleszte- A nátriumvisszatartáshoz kapcsolódóan a testben lé-
rin kialakulásáról szóló fejezetnél tartunk, e megállapítás tezik egy érzékelési mechanizmus. E feltételezés szerint a
tisztává és érthetõvé válik. magas vérnyomás oka nem tisztázott és a test vízszabályo-
Amikor elveszítjük szomjúság érzékünket (vagy nem zási mechanizmusának rossz ismeretébõl ered. Amikor
ismerjük fel a dehidráció többi jelét) és a napi szükséglet- diuretikumokat (vízhajtókat) adnak, hogy a beteg megsza-
nél kevesebb vizet iszunk, az érrendszer némely részének baduljon a nátriumtól, a test még dehidratáltabbá válik. A
lezárása az egyetlen alternatíva, hogy a véredények többi dehidráció „száraz száj” szintjét érik el és egy kevés vizet
része teljesen nyitva maradhasson. A kérdés: mennyi ideig isznak a kiegyenlítésére. A vízhajtók a szervezetben a víz-
folytathatjuk ezt? A válasz: elég sokáig, hogy végül belebe- hiány kezelés feszített szintjét tartják fenn. A magas vér-
tegedjünk és belehaljunk. Hacsak el nem érjük a „paradig- nyomást nem gyógyítják meg, sõt a testet még inkább só-
ma-eltolódás” bölcsességét és szakmailag is és általánosan és vízhiányossá teszik – azonban, a problémát soha sem
is el nem kezdjük felismerni a test víz anyagcserével társu- elég csak javítgatni. Ez az oka, hogy egy kis idõ után a víz-
ló problémáit és annak különféle szomjúság jeleit. A króni- hajtók nem lesznek elegendõek, és további támogató
kus dehidráció folyamatosan megvámolja testünket és tár- gyógyszerezést írnak elõ a betegnek.
sadalmunkat is. A magas vérnyomás értékelésének egy másik problé-
A magas vérnyomást elsõdlegesen a megnövelt vízfo- mája a mérésében található. A magas vérnyomással társuló
gyasztással kell kezelni. E betegség jelenlegi kezelési mód-
jai a tudományos képtelenség mértékéig hibásak. A test 1 A kompartmentek a test „félig áteresztõ hártyával” elkülönített részei,
megpróbálja visszatartani a víz mennyiségét, és magunk- amelyek között a folyadékok áramlása korlátozott, és csak a megfelelõ
ban azt mondjuk a természet alkotásának: „Nem, nem ér- engedélyezett kémiai anyagok szabályozott mértékû transzportja lehet-
ted – vizelethajtóra van szükséged és megszabadulsz a víz- séges. Például a vér és a nyirokrendszer egy-egy kompartment. A közöt-
tõl!!” Ez történik, ha nem iszunk elegendõ vizet, és a test tük lévõ félig áteresztõ elválasztó hártya pedig az érfal (ford. megj.)

116 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 117


szûrõdése kapcsán). A vér azonban normális esetben meg- egyetlen kiútja ebbõl az, hogy biztonsági víztartalékot pró-
tartja összetételét és sûrûségét. Ahhoz, hogy a létfontossá- bál felhalmozni. Sikerül is neki, ha a szervezetben nátriu-
gú központokat elérje, a rendszernek így kell mûködnie. mot halmoz fel (tart vissza). Az RA rendszer közvetlenül
Ez az a pont, ahol az „oldott anyag paradigma” nem itt lép be. Csak akkor marad víz a szervezetben, ha nátrium
kielégítõ és hibázik. A test mûködésérõl szóló összes meg- visszatartás is van a sejteken kívüli folyadék kompartment-
állapítás és értékelés a szilárdanyag-tartalomra épül. Nem ben.1 Ebbõl a kompartmentbõl a „zuhanyrózsa” termelõ
ismerték fel a test néhány részének viszonylagos dehidrá- mechanizmussal víz pumpálódik néhány elsõbbrendûséget
cióját. Minden vérvizsgálat normális eredménye ellenére a élvezõ sejtbe. Tehát a nátrium visszatartása egy hosszabb
szív és az agy néhány kis kapillárisa lezáródhat és ez egy távú víztartalékot eredményez a zuhanyrózsa szûrõk mû-
hosszabb idõtartamú dehidráció során e szervek néhány ködése érdekében.
sejtjének károsodását okozhatja. Amikor majd a koleszte- A nátriumvisszatartáshoz kapcsolódóan a testben lé-
rin kialakulásáról szóló fejezetnél tartunk, e megállapítás tezik egy érzékelési mechanizmus. E feltételezés szerint a
tisztává és érthetõvé válik. magas vérnyomás oka nem tisztázott és a test vízszabályo-
Amikor elveszítjük szomjúság érzékünket (vagy nem zási mechanizmusának rossz ismeretébõl ered. Amikor
ismerjük fel a dehidráció többi jelét) és a napi szükséglet- diuretikumokat (vízhajtókat) adnak, hogy a beteg megsza-
nél kevesebb vizet iszunk, az érrendszer némely részének baduljon a nátriumtól, a test még dehidratáltabbá válik. A
lezárása az egyetlen alternatíva, hogy a véredények többi dehidráció „száraz száj” szintjét érik el és egy kevés vizet
része teljesen nyitva maradhasson. A kérdés: mennyi ideig isznak a kiegyenlítésére. A vízhajtók a szervezetben a víz-
folytathatjuk ezt? A válasz: elég sokáig, hogy végül belebe- hiány kezelés feszített szintjét tartják fenn. A magas vér-
tegedjünk és belehaljunk. Hacsak el nem érjük a „paradig- nyomást nem gyógyítják meg, sõt a testet még inkább só-
ma-eltolódás” bölcsességét és szakmailag is és általánosan és vízhiányossá teszik – azonban, a problémát soha sem
is el nem kezdjük felismerni a test víz anyagcserével társu- elég csak javítgatni. Ez az oka, hogy egy kis idõ után a víz-
ló problémáit és annak különféle szomjúság jeleit. A króni- hajtók nem lesznek elegendõek, és további támogató
kus dehidráció folyamatosan megvámolja testünket és tár- gyógyszerezést írnak elõ a betegnek.
sadalmunkat is. A magas vérnyomás értékelésének egy másik problé-
A magas vérnyomást elsõdlegesen a megnövelt vízfo- mája a mérésében található. A magas vérnyomással társuló
gyasztással kell kezelni. E betegség jelenlegi kezelési mód-
jai a tudományos képtelenség mértékéig hibásak. A test 1 A kompartmentek a test „félig áteresztõ hártyával” elkülönített részei,
megpróbálja visszatartani a víz mennyiségét, és magunk- amelyek között a folyadékok áramlása korlátozott, és csak a megfelelõ
ban azt mondjuk a természet alkotásának: „Nem, nem ér- engedélyezett kémiai anyagok szabályozott mértékû transzportja lehet-
ted – vizelethajtóra van szükséged és megszabadulsz a víz- séges. Például a vér és a nyirokrendszer egy-egy kompartment. A közöt-
tõl!!” Ez történik, ha nem iszunk elegendõ vizet, és a test tük lévõ félig áteresztõ elválasztó hártya pedig az érfal (ford. megj.)

116 HATODIK FEJEZET 117


aggodalmaskodás automatikusan befolyásolja az embere- többlete, sem kezelhetetlenül kevés folyadék mennyisége
ket a vizsgálat idejére. A készülék leolvasásakor mért érték ne károsítsa többé.
nem tükrözi a valóságot. Egy gyakorlatlan vagy sietõs or- Ezekben az emberekben a nátriumvisszatartás mecha-
vos, aki inkább fél a vitáktól, minthogy ítéleteinek pontos- nizmusa egy „túlvezérelt” mód. Amikor fokozatosan megnö-
ságára figyelne, feltételezheti, hogy a személynek magas a veljük vízbevitelünket és több vizelet választódik ki a vesék-
vérnyomása, pedig lehetséges, hogy az illetõ csak egy egy- ben, a mérgekkel telített ödéma folyadékot (a „duzzanatokat”)
szerû „klinikai aggódástól” szenved. Egy másik nagyon a szervezet kiöblíti és a szív visszanyeri korábbi erejét.
fontos, de kevésbé ismert probléma a vérnyomás leolvasó A következõ levelek, szerzõik szíves engedelmével,
mechanizmusban található. A vérnyomásmérõ készülék bemutatják azokat, akik meg akarják osztani üdvözítõ ta-
mandzsettáját túlságosan felfújják (a szisztolés érték fölé) pasztalataikat a könyv olvasóival.
és azután addig engedik ki a levegõt, amíg meg nem hall-
ják a pulzust.
Minden nagy (és valószínûleg kis) artéria egy társ Kedves dr. Batmanghelidj!
ideggel rendelkezik, ami az éren keresztül ellenõrzi a vér
áramlását. A túl magas értékre felpumpált mandzsettán Vízrõl szóló könyvének épp most rendeltem meg egy másik példányát,
túl okozott nyomásvesztés a „nyomás” folyamatának hogy az elsõt a fiamnak adjam. Mindenkinek beszéltem a könyvrõl és a
segítségével kiváltja a lezárt artériák kinyílását. Mire a tapasztalataimról is. Talán önt is érdekli.
nyomást lecsökkentik a mandzsettában, hogy leolvassák a Kisebbik fiam, Charles, aki most 58 éves, süket és autista. Hetente há-
pulzusszinthez tartozó értéket, már egy mesterségesen romszor vagy négyszer elviszem õt a fogyatékosok intézetébe. Megmér-
megnövelt magas vérnyomás tûnik fel. Sajnos a magas ték a vérnyomását és hozzátették, az orvos azt mondta, hogy a magas
vérnyomás mérése olyan önkényes (és a diasztolés szintre (140–160/100–104) vérnyomására gyógyszert kellene szednie. Éppen
alapul), hogy ebben az izgága társadalomban egy kisebb akkor vettem meg a könyvet és arra kértem az orvost, adjon két hét
hiba is egybõl az egyén magas vérnyomásának lesz kikiált- gondolkodási idõt. Húzódozva, de beleegyezett és figyelmeztetett, hogy
va. Itt kezdõdik a „mulatság”! ez nagyon veszélyes.
A víz saját maga a legjobb természetes diuretikum. Otthon tartottam Charles-t és a vízkúrát alkalmaztam, néha egy kis
Ha azok, akiknek magas a vérnyomásuk és megfelelõ vize- magnézium és kálium sót adtam a vizéhez.
letet termel a veséjük, megnövelik a vízfogyasztásukat, Két héttel késõbb a nõvér újból megmérte a vérnyomását, 106/80 volt.
nem lesz szükségük vízhajtókra. Ha a tartós magas „vér- A nõvér azt mondta: – A doktor úr rövidesen bent lesz.
nyomást teremtõ dehidráció” szív problémákat is okoz, a Nyilvánvaló módon az orvos nem hitt neki és saját maga is ellenõrizte,
vízbevitelt kell fokozatosan megnövelni. E módszerrel így már el kellett fogadnia. Nem kérdezte meg, hogy mit tettem, így
biztosíthatjuk szervezetünk számára, hogy sem folyadék nem beszéltem neki vízrõl, de ha a magas vérnyomásból való gyógyulás
tartós lesz, el fogom neki mondani.

118 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 119


aggodalmaskodás automatikusan befolyásolja az embere- többlete, sem kezelhetetlenül kevés folyadék mennyisége
ket a vizsgálat idejére. A készülék leolvasásakor mért érték ne károsítsa többé.
nem tükrözi a valóságot. Egy gyakorlatlan vagy sietõs or- Ezekben az emberekben a nátriumvisszatartás mecha-
vos, aki inkább fél a vitáktól, minthogy ítéleteinek pontos- nizmusa egy „túlvezérelt” mód. Amikor fokozatosan megnö-
ságára figyelne, feltételezheti, hogy a személynek magas a veljük vízbevitelünket és több vizelet választódik ki a vesék-
vérnyomása, pedig lehetséges, hogy az illetõ csak egy egy- ben, a mérgekkel telített ödéma folyadékot (a „duzzanatokat”)
szerû „klinikai aggódástól” szenved. Egy másik nagyon a szervezet kiöblíti és a szív visszanyeri korábbi erejét.
fontos, de kevésbé ismert probléma a vérnyomás leolvasó A következõ levelek, szerzõik szíves engedelmével,
mechanizmusban található. A vérnyomásmérõ készülék bemutatják azokat, akik meg akarják osztani üdvözítõ ta-
mandzsettáját túlságosan felfújják (a szisztolés érték fölé) pasztalataikat a könyv olvasóival.
és azután addig engedik ki a levegõt, amíg meg nem hall-
ják a pulzust.
Minden nagy (és valószínûleg kis) artéria egy társ Kedves dr. Batmanghelidj!
ideggel rendelkezik, ami az éren keresztül ellenõrzi a vér
áramlását. A túl magas értékre felpumpált mandzsettán Vízrõl szóló könyvének épp most rendeltem meg egy másik példányát,
túl okozott nyomásvesztés a „nyomás” folyamatának hogy az elsõt a fiamnak adjam. Mindenkinek beszéltem a könyvrõl és a
segítségével kiváltja a lezárt artériák kinyílását. Mire a tapasztalataimról is. Talán önt is érdekli.
nyomást lecsökkentik a mandzsettában, hogy leolvassák a Kisebbik fiam, Charles, aki most 58 éves, süket és autista. Hetente há-
pulzusszinthez tartozó értéket, már egy mesterségesen romszor vagy négyszer elviszem õt a fogyatékosok intézetébe. Megmér-
megnövelt magas vérnyomás tûnik fel. Sajnos a magas ték a vérnyomását és hozzátették, az orvos azt mondta, hogy a magas
vérnyomás mérése olyan önkényes (és a diasztolés szintre (140–160/100–104) vérnyomására gyógyszert kellene szednie. Éppen
alapul), hogy ebben az izgága társadalomban egy kisebb akkor vettem meg a könyvet és arra kértem az orvost, adjon két hét
hiba is egybõl az egyén magas vérnyomásának lesz kikiált- gondolkodási idõt. Húzódozva, de beleegyezett és figyelmeztetett, hogy
va. Itt kezdõdik a „mulatság”! ez nagyon veszélyes.
A víz saját maga a legjobb természetes diuretikum. Otthon tartottam Charles-t és a vízkúrát alkalmaztam, néha egy kis
Ha azok, akiknek magas a vérnyomásuk és megfelelõ vize- magnézium és kálium sót adtam a vizéhez.
letet termel a veséjük, megnövelik a vízfogyasztásukat, Két héttel késõbb a nõvér újból megmérte a vérnyomását, 106/80 volt.
nem lesz szükségük vízhajtókra. Ha a tartós magas „vér- A nõvér azt mondta: – A doktor úr rövidesen bent lesz.
nyomást teremtõ dehidráció” szív problémákat is okoz, a Nyilvánvaló módon az orvos nem hitt neki és saját maga is ellenõrizte,
vízbevitelt kell fokozatosan megnövelni. E módszerrel így már el kellett fogadnia. Nem kérdezte meg, hogy mit tettem, így
biztosíthatjuk szervezetünk számára, hogy sem folyadék nem beszéltem neki vízrõl, de ha a magas vérnyomásból való gyógyulás
tartós lesz, el fogom neki mondani.

118 HATODIK FEJEZET 119


Minden különösebb probléma nélkül folytattam a vízkúrát, de megfi-
gyeltem, hogy az addig fejmozgatás hatására könnyen megjelenõ szé-
dülésem 10 napon belül eltûnt. Egészen addig éjjel képtelen voltam
párna, sõt párnák nélkül aludni. Most sokkal jobban vagyok és több
mint egy hónapja már ebben a csodálatos bûvöletben élek: 82 és fél
éves vagyok.
Köszönöm a munkáját – nagy szükség volt rá. Még több erõt kívánok
önnek.
Marjori Ramsay

Ha kitaláljuk, hogy miért nem érdekelte Charles or-


vosát a fiú anyjának vérnyomás csökkentõ módszere, ak-
kor felismerjük az egészségügy válságát.
Michael Peck a múltban a Foundation for the Simple
in Medicine (Az Egyszerû Gyógyászatért Alapítvány)
hivatali minõségét töltötte be. Az alapítvány egy gyógyá-
szati kutatási intézmény. Küldetése egy tudományos és
közéleti szintû képzés létrehozása az ország népességének
vízanyagcseréjére vonatkozó paradigma-eltolódás beveze-
tésére. Mr. Peck röviden elmagyarázza a gyermekkorától
kezdõdõ egészségügyi problémáját. Ki gondolta volna a
világon, hogy ilyen sok összeegyeztethetetlen tünet tud
összekapcsolódni és oly sok év után ezek mind eltûnnek
egy egyszerû rendszeres és beállított napi vízfogyasztás
hatására? Mr. Peck problémáira a megoldás olyan egye-
dülállónak tûnt, hogy felesége is kezdte elfogadni a „keze-
lési szertartást”.

120 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 121


Minden különösebb probléma nélkül folytattam a vízkúrát, de megfi-
gyeltem, hogy az addig fejmozgatás hatására könnyen megjelenõ szé-
dülésem 10 napon belül eltûnt. Egészen addig éjjel képtelen voltam
párna, sõt párnák nélkül aludni. Most sokkal jobban vagyok és több
mint egy hónapja már ebben a csodálatos bûvöletben élek: 82 és fél
éves vagyok.
Köszönöm a munkáját – nagy szükség volt rá. Még több erõt kívánok
önnek.
Marjori Ramsay

Ha kitaláljuk, hogy miért nem érdekelte Charles or-


vosát a fiú anyjának vérnyomás csökkentõ módszere, ak-
kor felismerjük az egészségügy válságát.
Michael Peck a múltban a Foundation for the Simple
in Medicine (Az Egyszerû Gyógyászatért Alapítvány)
hivatali minõségét töltötte be. Az alapítvány egy gyógyá-
szati kutatási intézmény. Küldetése egy tudományos és
közéleti szintû képzés létrehozása az ország népességének
vízanyagcseréjére vonatkozó paradigma-eltolódás beveze-
tésére. Mr. Peck röviden elmagyarázza a gyermekkorától
kezdõdõ egészségügyi problémáját. Ki gondolta volna a
világon, hogy ilyen sok összeegyeztethetetlen tünet tud
összekapcsolódni és oly sok év után ezek mind eltûnnek
egy egyszerû rendszeres és beállított napi vízfogyasztás
hatására? Mr. Peck problémáira a megoldás olyan egye-
dülállónak tûnt, hogy felesége is kezdte elfogadni a „keze-
lési szertartást”.

120 HATODIK FEJEZET 121


a két levélben közzétett, az emelt vízbevitel asztmára és al-
lergiára gyakorolt hatására.
Kedves Fereydoon! Walter Burmeister alezredes saját vérnyomásán ész-
lelte a víz hatását. Amint szíves jóváhagyásával közölt le-
Ez a levél bizonyságul szolgál a víz értékére nézve és a jó egészség ér- velében olvashatjuk, õ is tapasztalta a gyógyszermentes és
dekében a napi táplálkozási követelmények lényeges része. Majdnem öt természetes vérnyomás-szabályozást.
éve követem tanácsait és azon találtam magam, hogy teljesen természe- Ha a víz természetes diuretikum, az intelligens és ta-
tesnek veszem a vízbevitel pozitív hatásait. nultnak látszó emberek miért ragaszkodnak a vegyszerek
Amikor elõször kezdtem bele a programba, túlsúlyos voltam, magas használatához, hogy megszabaduljunk a fölösleges víztõl?
volt a vérnyomásom, és gyermekkoromtól fogva asztmától és allergiától Ami engem illet, ezt egyszerûen hanyagságnak tekintem,
szenvedtem. Elfogadtam ezekre a tünetekre a kezelési módszerét. A test- mivel ez a tanács végül tönkreteszi a vesét azután a szívet.
súlyom és a vérnyomásom ma már normális (közel 15 kilogrammot Ennek a gyakorlatát meg kell állítani.
fogytam és a vérnyomásom 10 higanymilliméterrel kevesebb). A prog- Kollégáim, akik a magas vérnyomás kezelésekor még-
ram csökkentette az asztma és az allergia gyakoriságát egészen a gya- is a diuretikumok használatához ragaszkodnak, elõrelátha-
korlatilag gyógyult állapotig. A továbbiakban más elõnyei is voltak, tó idõn belül komoly vitákba vagy perekbe sodródnak be-
nem voltam olyan sokszor náthás és influenzás, de ha voltam is, általá- tegeik hanyag kezelése miatt. Az új tudás betegeinknek
ban sokkal kevésbé súlyos formában. megfelelõ rálátást biztosít, hogy megértsék a magas vér-
Feleségemnek is bemutattam a módszert, már négy éve gyógyszeresen nyomás szervezetet károsító diuretikumokkal kezelésének
kezelték a magas vérnyomása miatt és az emelt vízfogyasztás mára tel- ostoba módszereit.
jesen kizárta a gyógyszerek használatát.
Még egyszer nagyon köszönöm a módszerét,

Michael Peck

Michael Paturis a Rotarian munkatársa. Elõször ak-


kor ismerte fel munkám jelentõségét, amikor pár évvel ez-
elõtt felkértek, hogy szóljak pár szót társasága elõtt. Egy
nap együtt ebédeltünk és részletesen elmagyaráztam neki,
hogy miért jön létre a krónikus dehidráció miatt a szerve-
zetben a magas vérnyomás és a zsírlerakódás. Elfogadta a
vízbevitel emelésére adott tanácsomat. Õ is meggyõzte fe-
leségét, hogy fogadja el a módszert. Kérem, figyeljünk fel

122 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 123


a két levélben közzétett, az emelt vízbevitel asztmára és al-
lergiára gyakorolt hatására.
Kedves Fereydoon! Walter Burmeister alezredes saját vérnyomásán ész-
lelte a víz hatását. Amint szíves jóváhagyásával közölt le-
Ez a levél bizonyságul szolgál a víz értékére nézve és a jó egészség ér- velében olvashatjuk, õ is tapasztalta a gyógyszermentes és
dekében a napi táplálkozási követelmények lényeges része. Majdnem öt természetes vérnyomás-szabályozást.
éve követem tanácsait és azon találtam magam, hogy teljesen természe- Ha a víz természetes diuretikum, az intelligens és ta-
tesnek veszem a vízbevitel pozitív hatásait. nultnak látszó emberek miért ragaszkodnak a vegyszerek
Amikor elõször kezdtem bele a programba, túlsúlyos voltam, magas használatához, hogy megszabaduljunk a fölösleges víztõl?
volt a vérnyomásom, és gyermekkoromtól fogva asztmától és allergiától Ami engem illet, ezt egyszerûen hanyagságnak tekintem,
szenvedtem. Elfogadtam ezekre a tünetekre a kezelési módszerét. A test- mivel ez a tanács végül tönkreteszi a vesét azután a szívet.
súlyom és a vérnyomásom ma már normális (közel 15 kilogrammot Ennek a gyakorlatát meg kell állítani.
fogytam és a vérnyomásom 10 higanymilliméterrel kevesebb). A prog- Kollégáim, akik a magas vérnyomás kezelésekor még-
ram csökkentette az asztma és az allergia gyakoriságát egészen a gya- is a diuretikumok használatához ragaszkodnak, elõrelátha-
korlatilag gyógyult állapotig. A továbbiakban más elõnyei is voltak, tó idõn belül komoly vitákba vagy perekbe sodródnak be-
nem voltam olyan sokszor náthás és influenzás, de ha voltam is, általá- tegeik hanyag kezelése miatt. Az új tudás betegeinknek
ban sokkal kevésbé súlyos formában. megfelelõ rálátást biztosít, hogy megértsék a magas vér-
Feleségemnek is bemutattam a módszert, már négy éve gyógyszeresen nyomás szervezetet károsító diuretikumokkal kezelésének
kezelték a magas vérnyomása miatt és az emelt vízfogyasztás mára tel- ostoba módszereit.
jesen kizárta a gyógyszerek használatát.
Még egyszer nagyon köszönöm a módszerét,

Michael Peck

Michael Paturis a Rotarian munkatársa. Elõször ak-


kor ismerte fel munkám jelentõségét, amikor pár évvel ez-
elõtt felkértek, hogy szóljak pár szót társasága elõtt. Egy
nap együtt ebédeltünk és részletesen elmagyaráztam neki,
hogy miért jön létre a krónikus dehidráció miatt a szerve-
zetben a magas vérnyomás és a zsírlerakódás. Elfogadta a
vízbevitel emelésére adott tanácsomat. Õ is meggyõzte fe-
leségét, hogy fogadja el a módszert. Kérem, figyeljünk fel

122 HATODIK FEJEZETT 123


Kedves dr. Batmanghelidj!

Szeretnék újból köszönetet mondani a feleségem és a számomra nyújtott


szíves segítségéért, hogy az egészségünkért becsüljük meg jobban a víz
fontosságát.
Már rájöttünk, hogy megnövelt vízfogyasztásunk milyen nagymérték-
ben járult a testsúly csökkenésünkhöz – egy olyan súlycsökkentésrõl van
szó, amit már orvosaink évek óta sürgettek. Több mint 20 kilogrammot
fogytam le és a vérnyomásom olyan jól beállt, hogy nem kell többé szed-
nem gyógyszert miatta. Feleségem súlycsökkenése évek óta tartó kényel-
metlen hátfájását is enyhítette. Ráadásul hisz benne, hogy a testsúly
csökkenése után megszûnik a kényelmetlen helyzete és az allergiája is.
Minden jót kívánok, maradok tisztelettel,

E. Michael Paturis

124 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 125


Kedves dr. Batmanghelidj!

Szeretnék újból köszönetet mondani a feleségem és a számomra nyújtott


szíves segítségéért, hogy az egészségünkért becsüljük meg jobban a víz
fontosságát.
Már rájöttünk, hogy megnövelt vízfogyasztásunk milyen nagymérték-
ben járult a testsúly csökkenésünkhöz – egy olyan súlycsökkentésrõl van
szó, amit már orvosaink évek óta sürgettek. Több mint 20 kilogrammot
fogytam le és a vérnyomásom olyan jól beállt, hogy nem kell többé szed-
nem gyógyszert miatta. Feleségem súlycsökkenése évek óta tartó kényel-
metlen hátfájását is enyhítette. Ráadásul hisz benne, hogy a testsúly
csökkenése után megszûnik a kényelmetlen helyzete és az allergiája is.
Minden jót kívánok, maradok tisztelettel,

E. Michael Paturis

124 HATODIK FEJEZET 125


Kedves dr. Batmanghelidj!

1994. május 24-i levelem és a rákövetkezõ telefonhívása óta történt


címváltozásom (költözésem) felemésztette idõmet. Az új cím: LTC
Walter F. Burmeister, 118 Casitas, del Este, El Paso, Texas 79935.
De ezeknél sokkal fontosabb dolog, hogy igazoltam, a csapvíz hatásosan
csökkentheti a vérnyomást. 1994 áprilisának elején, magam mögött
hagytam a diuretikum és a kalcium csatorna blokkoló gyógyszerek éve-
it és tanácsa szerint közel 3 hónapon keresztül naponta 8 pohár (két li-
ter) csapvizet – alkalmanként többet is – ittam. A vérnyomásom, amit
eddig gyógyszerekkel tartottam szinten, egy átlag 150–160/95–98-as
értékrõl fokozatosan lesüllyedt egy kellemes és gyógyszermentes
130–135/75–80-as átlagértékre.
A méréseket a feleségem végezte el otthon, mindig két vagy három mé-
rést végzett. Feljegyzéseink legtöbbször 120/75 és ritkán 140/90-es ér-
tékeket mutatnak. De a fenn említett átlagos tartomány egyenletesen
uralkodik.
Ezenfelül a vitaminok és az ásványi anyagok, lényegében a csapvízre
alapozott gyógyszermentes megközelítés és egy csípet só, megnyugtatta
szervezetemet és indokolt önbizalmat adott, hogy ön tényleg egy igazán
forradalmi és csodálatos gyógyászati alapelvet tart a kezében.
Mivel könyvét a hidratációs rendszer megfelelõ bizonyságaival teszi
közzé, hálával ajánlom köszönetemet és személyes tapasztalatomat.

Tisztelettel:
Walter F. Burmeister
Alezredes

126 VÉRNYOMÁS ÉS VÍZHIÁNY 127


Kedves dr. Batmanghelidj!

1994. május 24-i levelem és a rákövetkezõ telefonhívása óta történt


címváltozásom (költözésem) felemésztette idõmet. Az új cím: LTC
Walter F. Burmeister, 118 Casitas, del Este, El Paso, Texas 79935.
De ezeknél sokkal fontosabb dolog, hogy igazoltam, a csapvíz hatásosan
csökkentheti a vérnyomást. 1994 áprilisának elején, magam mögött
hagytam a diuretikum és a kalcium csatorna blokkoló gyógyszerek éve-
it és tanácsa szerint közel 3 hónapon keresztül naponta 8 pohár (két li-
ter) csapvizet – alkalmanként többet is – ittam. A vérnyomásom, amit
eddig gyógyszerekkel tartottam szinten, egy átlag 150–160/95–98-as
értékrõl fokozatosan lesüllyedt egy kellemes és gyógyszermentes
130–135/75–80-as átlagértékre.
A méréseket a feleségem végezte el otthon, mindig két vagy három mé-
rést végzett. Feljegyzéseink legtöbbször 120/75 és ritkán 140/90-es ér-
tékeket mutatnak. De a fenn említett átlagos tartomány egyenletesen
uralkodik.
Ezenfelül a vitaminok és az ásványi anyagok, lényegében a csapvízre
alapozott gyógyszermentes megközelítés és egy csípet só, megnyugtatta
szervezetemet és indokolt önbizalmat adott, hogy ön tényleg egy igazán
forradalmi és csodálatos gyógyászati alapelvet tart a kezében.
Mivel könyvét a hidratációs rendszer megfelelõ bizonyságaival teszi
közzé, hálával ajánlom köszönetemet és személyes tapasztalatomat.

Tisztelettel:
Walter F. Burmeister
Alezredes

126 HATODIK FEJEZET 127


„téglácskákat” a sejtfalban. Egy dehidratált membránban
7 a víz e sajátsága háttérbe szorul vagy teljesen elveszik.
Ugyanakkor ez a víz köti le a sejtmembrán szilárd alkotó-
VÉRKOLESZTERIN részeit és a sejt résein is keresztül diffundál.
A 14. ábrát arra szántam, hogy szemléltesse a kettõs-
rétegû sejtmembránt a teljesen hidratált és a dehidratált
állapotban. Errõl a felismert alapelvrõl egy nemzetközi
rákkutatási konferencián is beszámoltam. Ugyanezeket a
tudományos megállapításokat közzétettem és más kuta-
A MAGAS VÉRKOLESZTERIN tókkal megbeszéltem. Hogyan befolyásolja ez a jelenség a
mindennapi életünket? A válasz egyszerû. Képzeljük el,
A magasabb vérkoleszterin a test sejtjeinek jelzése, amint egy asztalnál ülünk és eszünk. Ha nem iszunk vizet,
egy a vér ozmotikus erõi elleni védõ mechanizmus, ami ki- mielõtt bevisszük az ételt a szervezetünkbe, az emésztési
vonja a sejtbõl a vizet a sejtmembránon keresztül; vagyis a folyamat a test sejtjeinek víztartalékait vámolja meg. A
töményedett vérbõl nem lehet felszabadítani elegendõ vi- gyomorban vizet kell önteni az ételre, hogy az enzimek le
zet, hogy átvándoroljon a sejtmembránon a sejtbe és ezzel tudják bontani a táplálékot és el tudják különíteni az azt
fenntartsa annak normális mûködését. A koleszterin egy összetevõ aminosavakat. A gyomorban a táplálékfeldolgo-
természetes „agyag”, ami mikor a sejt membrán réseibe zás és azután a feldolgozott táplálék májba juttatása is sok
„folyik” áthatolhatatlanná teszi azt a víz számára (lásd a vizet igényel.
14. ábrát). A koleszterin többlet gyártása és lerakódása a A májban a különleges szerepû sejtekben további fel-
sejtmembránokban az élõ sejt egy természetes védekezése dolgozásra kerülnek a gyomor által lebontott és feldolgozott
a sejt dehidrációja ellen. A sejtmaggal rendelkezõ élõ sejt- anyagok és ezután az újra táplált és összetétel szempontjából
ben a koleszterin a sejtfal (sejtmembrán) vízáteresztõ ké- beállított vér továbbítódik a szív jobb oldali részébe. A máj
pességét szabályozza. A sejtmaggal nem rendelkezõ élõ is sok vizet használ a táplálékösszetevõk feldolgozására. A
sejtben a sejtmembrán elõállítására illetve megújítására vér a szív jobb oldali részébõl, ami a szív jobb oldali részébe
felhasznált zsírsavak összetétele biztosítja a dehidrációt és ürülõ nyirokrendszerbõl néhány zsír összetevõt fogad be,
a kiszáradást túlélõ képességet. A sejtmembrán koleszterin most a tüdõbe pumpálódik át, hogy oxigénnel telítõdjön és
termelése a sejt egy túlélõ mechanizmusa. A koleszterin az oldott gázok kicserélõdjenek. A tüdõben a vér a szellõzés
többlet dehidrációt jelez. következtében tovább dehidratálódik a párolgás folyamata
Normálisan, a víz az, ami gyorsan, újra meg újra és miatt – „téli lehelet”.
átmenetileg összetapasztja és összeköti a szénhidrogén

128 VÉRKOLESZTERIN 129


„téglácskákat” a sejtfalban. Egy dehidratált membránban
7 a víz e sajátsága háttérbe szorul vagy teljesen elveszik.
Ugyanakkor ez a víz köti le a sejtmembrán szilárd alkotó-
VÉRKOLESZTERIN részeit és a sejt résein is keresztül diffundál.
A 14. ábrát arra szántam, hogy szemléltesse a kettõs-
rétegû sejtmembránt a teljesen hidratált és a dehidratált
állapotban. Errõl a felismert alapelvrõl egy nemzetközi
rákkutatási konferencián is beszámoltam. Ugyanezeket a
tudományos megállapításokat közzétettem és más kuta-
A MAGAS VÉRKOLESZTERIN tókkal megbeszéltem. Hogyan befolyásolja ez a jelenség a
mindennapi életünket? A válasz egyszerû. Képzeljük el,
A magasabb vérkoleszterin a test sejtjeinek jelzése, amint egy asztalnál ülünk és eszünk. Ha nem iszunk vizet,
egy a vér ozmotikus erõi elleni védõ mechanizmus, ami ki- mielõtt bevisszük az ételt a szervezetünkbe, az emésztési
vonja a sejtbõl a vizet a sejtmembránon keresztül; vagyis a folyamat a test sejtjeinek víztartalékait vámolja meg. A
töményedett vérbõl nem lehet felszabadítani elegendõ vi- gyomorban vizet kell önteni az ételre, hogy az enzimek le
zet, hogy átvándoroljon a sejtmembránon a sejtbe és ezzel tudják bontani a táplálékot és el tudják különíteni az azt
fenntartsa annak normális mûködését. A koleszterin egy összetevõ aminosavakat. A gyomorban a táplálékfeldolgo-
természetes „agyag”, ami mikor a sejt membrán réseibe zás és azután a feldolgozott táplálék májba juttatása is sok
„folyik” áthatolhatatlanná teszi azt a víz számára (lásd a vizet igényel.
14. ábrát). A koleszterin többlet gyártása és lerakódása a A májban a különleges szerepû sejtekben további fel-
sejtmembránokban az élõ sejt egy természetes védekezése dolgozásra kerülnek a gyomor által lebontott és feldolgozott
a sejt dehidrációja ellen. A sejtmaggal rendelkezõ élõ sejt- anyagok és ezután az újra táplált és összetétel szempontjából
ben a koleszterin a sejtfal (sejtmembrán) vízáteresztõ ké- beállított vér továbbítódik a szív jobb oldali részébe. A máj
pességét szabályozza. A sejtmaggal nem rendelkezõ élõ is sok vizet használ a táplálékösszetevõk feldolgozására. A
sejtben a sejtmembrán elõállítására illetve megújítására vér a szív jobb oldali részébõl, ami a szív jobb oldali részébe
felhasznált zsírsavak összetétele biztosítja a dehidrációt és ürülõ nyirokrendszerbõl néhány zsír összetevõt fogad be,
a kiszáradást túlélõ képességet. A sejtmembrán koleszterin most a tüdõbe pumpálódik át, hogy oxigénnel telítõdjön és
termelése a sejt egy túlélõ mechanizmusa. A koleszterin az oldott gázok kicserélõdjenek. A tüdõben a vér a szellõzés
többlet dehidrációt jelez. következtében tovább dehidratálódik a párolgás folyamata
Normálisan, a víz az, ami gyorsan, újra meg újra és miatt – „téli lehelet”.
átmenetileg összetapasztja és összeköti a szénhidrogén

128 HETEDIK FEJEZET 129


A KETTÕSRÉTEGÛ MEMBRÁN KÉT ÁLLAPOTA kapillárisait alkotó sejtek, illetve az agysejtek néznek
DEHIDRATÁLT HIDRATÁLT szembe. Ahol az artériák kanyarodnak, az ozmotikusan ká-
rosult sejtek szintén szembe találkoznak a közeledõ vér
A sejteket burkoló membrán két megkülönböztethetõ
rétegbõl áll
nyomásával. Itt a sejtek kénytelenek megvédeni magukat
vagy különben visszafordíthatatlanul károsodnak. Ne fe-
A dehidratált membrán egy A jól hidratált membrán
mikroszkópi metszete mikroszkópi metszete lejtsük, hogy a sejtmembránjaik egységessége a rendelke-
Az enzimek zésükre álló „víz” jelenlététõl függ és nem az ozmotikusan
elõtt a vízi kiszívott (a sejtbõl eltávolított) víztõl. A 15. ábrára vetett
út lezárt
pillantás és a 14. ábra könnyebbé teszi a dehidráció okoz-
ta koleszterintermelõdés megértését.
Eljön a pillanat, amikor az agy elkezdi felismerni a test
Tartószerkezet-

Tartószerkezet-
ként mûködõ

ként mûködõ
fehérjék
A hatásos mûködéshez

fehérjék
szükséges enzimek mozgása további súlyos vízhiányát és a táplálékbevitel közepén az
számára a vízi út nyitott
illetõ szomjúságot érez. De ez már késõ, mert észlelt káro-
sodás lépett fel a véredények sejtjeiben. Azonban, amikor
A sejtek koleszterint gyártanak, hogy ez a dehidráció az emésztési fájdalmak által jut el a tuda-
összeragasszák a „téglácskákat” és meg- A víz tapadó rétege tartja
elõzzék a víz kiáramlását össze a „téglácskákat” tunkig, a legostobább módon antacidokat adagolunk ellene!
Ez a dehidrációhoz való nagyon súlyos
alkalmazkodás Nem vizet, antacidokat! Nem vizet, hisztamin-blokkoló sze-
reket! Sajnos az oldottanyag központú felfogással (a szilárd
anyag paradigmával) a kezelések komoly problémákat
okoznak. Az összes kezelési eljárás a tünetek csillapítására
A sejt membrán szénhidrogén
„téglácskái” irányul. Nem a problémák gyökerének megszüntetéséhez
kapcsolódnak. Ez az oka, hogy a betegségek nem gyógyul-
14. ábra: Egy jól hidratált sejtmembránban a víz a tapasztó anyag és egy- nak. Ezek a beteg élethosszig tartó kezelésére készültek.
ben a szénhidrogén „téglácskák” között is átdiffundál. A kettõs réteg elkülönül Az elfajuló betegségek oka nem ismert, mert egy
és az enzimek a rétegek közötti teret vízi útként használják. Egy dehidratált rossz paradigmát követnek. Ha elkezdjük megbecsülni,
membránban koleszterinnel kell összeragasztani a „téglácskákat”, ami megelõzi hogy a táplálék emésztési folyamatában a víz a legfonto-
a további vízveszteséget. A bal oldalon a vízi út is elzáródott a két réteg összeil- sabb tényezõ, akkor a legtöbb csatát megnyerhetjük. Ha
leszkedõ téglácskái miatt. megadjuk a szervezetnek a táplálkozás elõtt szükséges vi-
zet, a véredényekben képzõdõ koleszterin képzõdés elleni
Most ez az erõsen töményedett vér a tüdõbõl a szív összes csatát megnyerjük.
bal oldali részébe kerül, majd az artéria körbe pumpáló-
dik ki. E vérrel legelõször a szív nagyobb véredényeit és

130 VÉRKOLESZTERIN 131


A KETTÕSRÉTEGÛ MEMBRÁN KÉT ÁLLAPOTA kapillárisait alkotó sejtek, illetve az agysejtek néznek
DEHIDRATÁLT HIDRATÁLT szembe. Ahol az artériák kanyarodnak, az ozmotikusan ká-
rosult sejtek szintén szembe találkoznak a közeledõ vér
A sejteket burkoló membrán két megkülönböztethetõ
rétegbõl áll
nyomásával. Itt a sejtek kénytelenek megvédeni magukat
vagy különben visszafordíthatatlanul károsodnak. Ne fe-
A dehidratált membrán egy A jól hidratált membrán
mikroszkópi metszete mikroszkópi metszete lejtsük, hogy a sejtmembránjaik egységessége a rendelke-
Az enzimek zésükre álló „víz” jelenlététõl függ és nem az ozmotikusan
elõtt a vízi kiszívott (a sejtbõl eltávolított) víztõl. A 15. ábrára vetett
út lezárt
pillantás és a 14. ábra könnyebbé teszi a dehidráció okoz-
ta koleszterintermelõdés megértését.
Eljön a pillanat, amikor az agy elkezdi felismerni a test
Tartószerkezet-

Tartószerkezet-
ként mûködõ

ként mûködõ
fehérjék
A hatásos mûködéshez

fehérjék
szükséges enzimek mozgása további súlyos vízhiányát és a táplálékbevitel közepén az
számára a vízi út nyitott
illetõ szomjúságot érez. De ez már késõ, mert észlelt káro-
sodás lépett fel a véredények sejtjeiben. Azonban, amikor
A sejtek koleszterint gyártanak, hogy ez a dehidráció az emésztési fájdalmak által jut el a tuda-
összeragasszák a „téglácskákat” és meg- A víz tapadó rétege tartja
elõzzék a víz kiáramlását össze a „téglácskákat” tunkig, a legostobább módon antacidokat adagolunk ellene!
Ez a dehidrációhoz való nagyon súlyos
alkalmazkodás Nem vizet, antacidokat! Nem vizet, hisztamin-blokkoló sze-
reket! Sajnos az oldottanyag központú felfogással (a szilárd
anyag paradigmával) a kezelések komoly problémákat
okoznak. Az összes kezelési eljárás a tünetek csillapítására
A sejt membrán szénhidrogén
„téglácskái” irányul. Nem a problémák gyökerének megszüntetéséhez
kapcsolódnak. Ez az oka, hogy a betegségek nem gyógyul-
14. ábra: Egy jól hidratált sejtmembránban a víz a tapasztó anyag és egy- nak. Ezek a beteg élethosszig tartó kezelésére készültek.
ben a szénhidrogén „téglácskák” között is átdiffundál. A kettõs réteg elkülönül Az elfajuló betegségek oka nem ismert, mert egy
és az enzimek a rétegek közötti teret vízi útként használják. Egy dehidratált rossz paradigmát követnek. Ha elkezdjük megbecsülni,
membránban koleszterinnel kell összeragasztani a „téglácskákat”, ami megelõzi hogy a táplálék emésztési folyamatában a víz a legfonto-
a további vízveszteséget. A bal oldalon a vízi út is elzáródott a két réteg összeil- sabb tényezõ, akkor a legtöbb csatát megnyerhetjük. Ha
leszkedõ téglácskái miatt. megadjuk a szervezetnek a táplálkozás elõtt szükséges vi-
zet, a véredényekben képzõdõ koleszterin képzõdés elleni
Most ez az erõsen töményedett vér a tüdõbõl a szív összes csatát megnyerjük.
bal oldali részébe kerül, majd az artéria körbe pumpáló-
dik ki. E vérrel legelõször a szív nagyobb véredényeit és

130 HETEDIK FEJEZET 131


A SZÍV ÉS A TÜDÕ – A TÖMÉNYEDETT VÉR ÚTJÁNAK ELSÕ ÁL- A tartós szabályos vízbevitel után, a sejtfalon keresz-
LOMÁSAI tül történõ vízvesztés ellen védekezõ koleszterinrendszerre
kevésbé lesz szükség, és a termelése csökken. Úgy tûnik,
A töményedett hogy a test hormon-érzékeny zsírégetõ enzim rendszere
TÜDÕ Párolgásos vér belép az agyi
vízvesztés artériákba
már egy egyórás séta után aktívvá válik. E rendszer azután
12 órán keresztül aktív marad. Az is észrevehetõ, hogy a
A tüdõbõl SZÍV vérkoleszterin csökkenésével és a sétával kiváltott zsírége-
érkezõ
töménye- tõ mechanizmus a tárolt koleszterint is lebontja és ezzel a
dett vér vér már blokkolt artériákon keresztüli áramlása újra lehe-
belép a
szív bal tõvé válik (lásd Mr. Fox levelét).
oldalába
és annak A napi kétszeri séta – 12 óránként – egész nap és még
artériáiba az éjjel folyamán is fenn fogja tartani a hormon-érzékeny
zsírégetõ enzimek (hormon-érzékeny lipázok) mûködését
A májból érkezõ vér a
tüdõbe halad tovább és segít kitakarítani a lerakódott zsírokat az artériákból.
A töményedett
MÁJ A szilárd
vér belép a szív
jobb oldalába táplálék a gyomorba
és a belekbe jut ELGONDOLKODTATÓ BIZONYSÁGOK
Az emésztés
sok vizet
használ Mr. Mohamed Wahby aggodalma nem egyedülálló;
Az megemésztett azok, akiknek megnövekedett a koleszterin szintje mind-
anyagok a májba annyian aggodalmaskodnak. Köztudott, hogy sok betegség
kerülnek
társul az emelkedett vérkoleszterin szinthez. A közelmúlt-
A GYOMOR- ÉS BÉLTRAKTUS
ban más és más koleszterin szinteket tekintettek normális-
nak – míg lecsökkentették az általánosan elfogadott 200
milligramm per 100 milliliter vér küszöbértékre. Ezt még
15. ábra: A gyomor és a bél emészti meg a szilárd táplálékot, ami a továb- normálisnak tekintik. Ez mégis egy önkényes feltételezés.
bi kémiai feldolgozás máj felé halad és a vérkeringésen keresztül a szíven és a tü- Én úgy gondolom, hogy a normális tartomány 100–150 kö-
dõn át a test többi részét is eléri. Ha nem iszunk elegendõ vizet táplálkozás elõtt, zé esik. A saját szintem 89-rõl indul és soha sem megy 130
a keringõ vér erõsen töményedik. Ez ozmotikusan erõsen befolyásolja az útjába fölé. Miért? Évek hosszú sora óta két vagy három pohár
kerülõ sejteket. vízzel kezdem a napjaimat. Egyszer a New England Jour-
nal of Medicine orvosi folyóirat 1991. március 28-i számá-
ban megjelent riport egy 88 év körüli emberrõl számol be,

132 VÉRKOLESZTERIN 133


A SZÍV ÉS A TÜDÕ – A TÖMÉNYEDETT VÉR ÚTJÁNAK ELSÕ ÁL- A tartós szabályos vízbevitel után, a sejtfalon keresz-
LOMÁSAI tül történõ vízvesztés ellen védekezõ koleszterinrendszerre
kevésbé lesz szükség, és a termelése csökken. Úgy tûnik,
A töményedett hogy a test hormon-érzékeny zsírégetõ enzim rendszere
TÜDÕ Párolgásos vér belép az agyi
vízvesztés artériákba
már egy egyórás séta után aktívvá válik. E rendszer azután
12 órán keresztül aktív marad. Az is észrevehetõ, hogy a
A tüdõbõl SZÍV vérkoleszterin csökkenésével és a sétával kiváltott zsírége-
érkezõ
töménye- tõ mechanizmus a tárolt koleszterint is lebontja és ezzel a
dett vér vér már blokkolt artériákon keresztüli áramlása újra lehe-
belép a
szív bal tõvé válik (lásd Mr. Fox levelét).
oldalába
és annak A napi kétszeri séta – 12 óránként – egész nap és még
artériáiba az éjjel folyamán is fenn fogja tartani a hormon-érzékeny
zsírégetõ enzimek (hormon-érzékeny lipázok) mûködését
A májból érkezõ vér a
tüdõbe halad tovább és segít kitakarítani a lerakódott zsírokat az artériákból.
A töményedett
MÁJ A szilárd
vér belép a szív
jobb oldalába táplálék a gyomorba
és a belekbe jut ELGONDOLKODTATÓ BIZONYSÁGOK
Az emésztés
sok vizet
használ Mr. Mohamed Wahby aggodalma nem egyedülálló;
Az megemésztett azok, akiknek megnövekedett a koleszterin szintje mind-
anyagok a májba annyian aggodalmaskodnak. Köztudott, hogy sok betegség
kerülnek
társul az emelkedett vérkoleszterin szinthez. A közelmúlt-
A GYOMOR- ÉS BÉLTRAKTUS
ban más és más koleszterin szinteket tekintettek normális-
nak – míg lecsökkentették az általánosan elfogadott 200
milligramm per 100 milliliter vér küszöbértékre. Ezt még
15. ábra: A gyomor és a bél emészti meg a szilárd táplálékot, ami a továb- normálisnak tekintik. Ez mégis egy önkényes feltételezés.
bi kémiai feldolgozás máj felé halad és a vérkeringésen keresztül a szíven és a tü- Én úgy gondolom, hogy a normális tartomány 100–150 kö-
dõn át a test többi részét is eléri. Ha nem iszunk elegendõ vizet táplálkozás elõtt, zé esik. A saját szintem 89-rõl indul és soha sem megy 130
a keringõ vér erõsen töményedik. Ez ozmotikusan erõsen befolyásolja az útjába fölé. Miért? Évek hosszú sora óta két vagy három pohár
kerülõ sejteket. vízzel kezdem a napjaimat. Egyszer a New England Jour-
nal of Medicine orvosi folyóirat 1991. március 28-i számá-
ban megjelent riport egy 88 év körüli emberrõl számol be,

132 HETEDIK FEJEZET 133


aki napi 25 tojást eszik meg és teljesen normális a vérko- Alapjában véve, azt feltételezik, hogy a szívbetegségek
leszterin szintje. Az a koleszterin, amit megeszünk úgy tû- a szív artériáiban lerakódott koleszterintõl származnak.
nik, hogy néhány ember esetében egyáltalán nem járul a Végsõ állapotban ez a kettõ (a szívbetegség és a koleszterin
vér koleszterin szintjéhez. lerakódás) egyazon idõben is létezhet. A véleményem
Tisztáznunk kell egy dolgot: a koleszterintöbblet a azonban az, hogy akkor kezdõdik, amikor a szûkületet oko-
dehidráció eredménye. A dehidráció jelensége okozza a zó vegyületek (a szervezet által termelt természetes anyagokról
különbözõ betegségeket és nem a vérben keringõ koleszte- van szó – pl. a hisztaminról, ford. megj.) a tüdõbõl átkerülnek
rin mennyisége. Ezért okosabb dolog a napi vízbevite- a szívbe menõ keringésbe. Amint az asztmáról szóló feje-
lünkre ügyelni, mint táplálékunkra. Megfelelõ enzim akti- zetben is elmagyarázom, a dehidrációban, a víztárolási fo-
vitással bármely ételt meg tudjuk emészteni, még a nagy lyamat részeként e vegyületek kiválasztása összehúzza a
koleszterin tartalmúakat is. Mr. Wahby le tudta csökkente- hörgõket. Egy bizonyos küszöbértéknél, ami nem az aszt-
ni a koleszterin szintjét anélkül, hogy túl sokat aggodal- más rohammal egyidõben jelentkezik, ugyanezek a vegyü-
maskodott volna miatta (lásd a következõ levelet). letek, ha a tüdõn keresztül haladó keringésbe kerülnek és
Normálisan élt és mégis koleszterin szintje két hónap elérik a szívartériákat, összehúzzák õket. Ez a folyamat
alatt a 279-es értékrõl drámaian 203-ra csökkent le, anél- szívtájéki fájdalmakhoz vezet, amelyek szívkoszorúér bán-
kül, hogy korlátozta volna táplálkozását. Mindössze talmakként ismeretesek.
annyit kellett tennie érte, hogy több vizet ivott az étkezé-
sek elõtt. Ha rendszeresen megtette volna napi sétáit, ez a
szint még tovább csökkent volna a két hónap alatt. Idõvel
tovább csökken. Levelét szíves engedélyével adjuk ki.
Annyira boldog volt ettõl az egyszerû folyamat eredmé-
nyétõl, hogy mindenképpen meg akarta osztani örömét
másokkal is.
Ha a megnövelt vízbevitellel lecsökkentett koleszte-
rin szint újból növekedni kezd, meg kell bizonyosodnunk,
hogy szervezetünk nem került-e sóhiányos állapotba. Ez-
zel kapcsolatban olvassuk el a 12. fejezetet. Fel kell ismer-
nünk, hogy a koleszterin a legtöbb hormon építõköve.
(Ezenkívül ebbõl – pontosabban a 7-dehidrokoleszterinbõl – ke-
letkezik a napfény hatására a bõrben a D3-vitamin. A ford.
megj.) Természetesen a hormontermelés egy alapvetõ ösz-
tönzése is megnövelheti a koleszterintermelést.

134 VÉRKOLESZTERIN 135


aki napi 25 tojást eszik meg és teljesen normális a vérko- Alapjában véve, azt feltételezik, hogy a szívbetegségek
leszterin szintje. Az a koleszterin, amit megeszünk úgy tû- a szív artériáiban lerakódott koleszterintõl származnak.
nik, hogy néhány ember esetében egyáltalán nem járul a Végsõ állapotban ez a kettõ (a szívbetegség és a koleszterin
vér koleszterin szintjéhez. lerakódás) egyazon idõben is létezhet. A véleményem
Tisztáznunk kell egy dolgot: a koleszterintöbblet a azonban az, hogy akkor kezdõdik, amikor a szûkületet oko-
dehidráció eredménye. A dehidráció jelensége okozza a zó vegyületek (a szervezet által termelt természetes anyagokról
különbözõ betegségeket és nem a vérben keringõ koleszte- van szó – pl. a hisztaminról, ford. megj.) a tüdõbõl átkerülnek
rin mennyisége. Ezért okosabb dolog a napi vízbevite- a szívbe menõ keringésbe. Amint az asztmáról szóló feje-
lünkre ügyelni, mint táplálékunkra. Megfelelõ enzim akti- zetben is elmagyarázom, a dehidrációban, a víztárolási fo-
vitással bármely ételt meg tudjuk emészteni, még a nagy lyamat részeként e vegyületek kiválasztása összehúzza a
koleszterin tartalmúakat is. Mr. Wahby le tudta csökkente- hörgõket. Egy bizonyos küszöbértéknél, ami nem az aszt-
ni a koleszterin szintjét anélkül, hogy túl sokat aggodal- más rohammal egyidõben jelentkezik, ugyanezek a vegyü-
maskodott volna miatta (lásd a következõ levelet). letek, ha a tüdõn keresztül haladó keringésbe kerülnek és
Normálisan élt és mégis koleszterin szintje két hónap elérik a szívartériákat, összehúzzák õket. Ez a folyamat
alatt a 279-es értékrõl drámaian 203-ra csökkent le, anél- szívtájéki fájdalmakhoz vezet, amelyek szívkoszorúér bán-
kül, hogy korlátozta volna táplálkozását. Mindössze talmakként ismeretesek.
annyit kellett tennie érte, hogy több vizet ivott az étkezé-
sek elõtt. Ha rendszeresen megtette volna napi sétáit, ez a
szint még tovább csökkent volna a két hónap alatt. Idõvel
tovább csökken. Levelét szíves engedélyével adjuk ki.
Annyira boldog volt ettõl az egyszerû folyamat eredmé-
nyétõl, hogy mindenképpen meg akarta osztani örömét
másokkal is.
Ha a megnövelt vízbevitellel lecsökkentett koleszte-
rin szint újból növekedni kezd, meg kell bizonyosodnunk,
hogy szervezetünk nem került-e sóhiányos állapotba. Ez-
zel kapcsolatban olvassuk el a 12. fejezetet. Fel kell ismer-
nünk, hogy a koleszterin a legtöbb hormon építõköve.
(Ezenkívül ebbõl – pontosabban a 7-dehidrokoleszterinbõl – ke-
letkezik a napfény hatására a bõrben a D3-vitamin. A ford.
megj.) Természetesen a hormontermelés egy alapvetõ ösz-
tönzése is megnövelheti a koleszterintermelést.

134 HETEDIK FEJEZET 135


Kedves dr. Batmanghelidj!

El kell mondanom, milyen nagyszerûen érzem magam így, hogy meg-


mutatta számomra a gondtalanabb, kevésbé aggodalmas élethez vezetõ
utat. 1982 óta szenvedtem a magas koleszterin szintemtõl. Amikor leg-
elõször megmérték 278 volt az értéke. Azután Németországban vol-
tam, ahol egy szigorú étrend segítségével két hónap alatt 8 kg-ot fogy-
tam le és a vérkoleszterinem csak 220-ra ment le. Visszautasítottam a
koleszterin csökkentõ gyógyszerek további szedését, különösen azért,
mert Egyiptomban az orvosok még azt hitték, hogy ez a szint valójá-
ban még a hazámban uralkodó elõírás mellett sem veszélyes.
Mióta többet szórakozok és hivatalos vacsorákon veszek részt – a sajtó-
val való szoros kapcsolatom miatt még több alkalommal, mint ami egy
diplomatától elvárható lenne – a koleszterinem hol felment 260-ra, hol
visszaesett 220-ra, szigorú diétáimtól függõen. De meg kell jegyeznem,
hogy diétám csak otthonomtól távol omlott össze. Egyébként szigorú
voltam magammal. Valójában, ha máshol étkeztem, ételeimet mindig a
lehetõségekhez mérten figyelmesen úgy válogattam össze, hogy nagyon
zsíros étel ne szerepeljen benne.
Tavaly nagyon megrázott, hogy a vérkoleszterinem újból 279-re ugrott
fel. Szerencsére ezután találkoztam önnel. Amikor felírta az étkezések
elõtti bõ vízmennyiséget (két teli pohár) ahelyett, hogy gyógyszereket
adott volna, nagyon szkeptikus lettem. Annál is inkább, mivel nem
hangsúlyozta túlzottan a diétát. Két hónapon belül már csak nagyon
kevés olyan tünetem maradt, ami addig megkeserítette életemet, kolesz-
terin szintem már az elsõ idõkben 203-ra ment le, már kilenc éve nem
volt ilyen alacsony! Testsúlyom szintén meglepõen 4 kg-mal alacso-
nyabb lett és azóta is tartom ezt a szintet. Valójában olyan jól érzem
magam, hogy biztos vagyok benne, amikor legközelebb vérvizsgálatra
megyek koleszterin szintem még alacsonyabb lesz. Így hát Isten veled
normál egyiptomi elõírás és minden érzékcsalódás nélkül köszöntöm az
új amerikai koleszterin szinten!

136 VÉRKOLESZTERIN 137


Kedves dr. Batmanghelidj!

El kell mondanom, milyen nagyszerûen érzem magam így, hogy meg-


mutatta számomra a gondtalanabb, kevésbé aggodalmas élethez vezetõ
utat. 1982 óta szenvedtem a magas koleszterin szintemtõl. Amikor leg-
elõször megmérték 278 volt az értéke. Azután Németországban vol-
tam, ahol egy szigorú étrend segítségével két hónap alatt 8 kg-ot fogy-
tam le és a vérkoleszterinem csak 220-ra ment le. Visszautasítottam a
koleszterin csökkentõ gyógyszerek további szedését, különösen azért,
mert Egyiptomban az orvosok még azt hitték, hogy ez a szint valójá-
ban még a hazámban uralkodó elõírás mellett sem veszélyes.
Mióta többet szórakozok és hivatalos vacsorákon veszek részt – a sajtó-
val való szoros kapcsolatom miatt még több alkalommal, mint ami egy
diplomatától elvárható lenne – a koleszterinem hol felment 260-ra, hol
visszaesett 220-ra, szigorú diétáimtól függõen. De meg kell jegyeznem,
hogy diétám csak otthonomtól távol omlott össze. Egyébként szigorú
voltam magammal. Valójában, ha máshol étkeztem, ételeimet mindig a
lehetõségekhez mérten figyelmesen úgy válogattam össze, hogy nagyon
zsíros étel ne szerepeljen benne.
Tavaly nagyon megrázott, hogy a vérkoleszterinem újból 279-re ugrott
fel. Szerencsére ezután találkoztam önnel. Amikor felírta az étkezések
elõtti bõ vízmennyiséget (két teli pohár) ahelyett, hogy gyógyszereket
adott volna, nagyon szkeptikus lettem. Annál is inkább, mivel nem
hangsúlyozta túlzottan a diétát. Két hónapon belül már csak nagyon
kevés olyan tünetem maradt, ami addig megkeserítette életemet, kolesz-
terin szintem már az elsõ idõkben 203-ra ment le, már kilenc éve nem
volt ilyen alacsony! Testsúlyom szintén meglepõen 4 kg-mal alacso-
nyabb lett és azóta is tartom ezt a szintet. Valójában olyan jól érzem
magam, hogy biztos vagyok benne, amikor legközelebb vérvizsgálatra
megyek koleszterin szintem még alacsonyabb lesz. Így hát Isten veled
normál egyiptomi elõírás és minden érzékcsalódás nélkül köszöntöm az
új amerikai koleszterin szinten!

136 HETEDIK FEJEZET 137


Miután az evés örömeit felettébb élvezem, persze mértékkel, mivel már
régóta nem tehettem ezt meg és mindenféle aggódástól megszabadultam,
ami mindig itt lebegett a fejem fölött, úgy hiszem hatalmas KÖSZÖ-
NETTEL tartozom önnek.

Õszinte híve:
Mohamed Wahby
Követ, a Tájékoztatási és Sajtó Iroda igazgatója

Ugyanezek a vegyületek az artériák falán létrehozhat-


ják a koleszterin lerakódásokat is. Az így létrejövõ szív és
tüdõ problémáknak címkézett tünetek közös nevezõje a de-
hidráció. Vessünk egy pillantást Mr. Sam Liguori szíves
engedélyével közölt levelére. Szívtájéki, anginális fájdal-
mai akkor szûntek meg, amikor elkezdte a vízkúrát. Hiatus
sérvtõl is szenvedett, ami azóta javulni kezdett. Adjon idõt
neki és teljesen elmúlik. Olvassuk el ezután Loretta
Johnson levelét. Látni fogjuk, még egy fiatalos szívû 90
éves hölgy anginális fájdalmait is olyan mértékben lehet
vízzel kezelni, hogy a gyógyszeres kezelését teljesen el le-
hetett hagyni. Rengeteg ehhez hasonló levél érkezett. Nem
valószínû, hogy mindet közzéteszem. Kiválasztottam
egypárat közülük, hogy bemutassam az olvasóknak javasla-
tom nem elmélet. Minden korosztályban jól mûködik.

138 VÉRKOLESZTERIN 139


Miután az evés örömeit felettébb élvezem, persze mértékkel, mivel már
régóta nem tehettem ezt meg és mindenféle aggódástól megszabadultam,
ami mindig itt lebegett a fejem fölött, úgy hiszem hatalmas KÖSZÖ-
NETTEL tartozom önnek.

Õszinte híve:
Mohamed Wahby
Követ, a Tájékoztatási és Sajtó Iroda igazgatója

Ugyanezek a vegyületek az artériák falán létrehozhat-


ják a koleszterin lerakódásokat is. Az így létrejövõ szív és
tüdõ problémáknak címkézett tünetek közös nevezõje a de-
hidráció. Vessünk egy pillantást Mr. Sam Liguori szíves
engedélyével közölt levelére. Szívtájéki, anginális fájdal-
mai akkor szûntek meg, amikor elkezdte a vízkúrát. Hiatus
sérvtõl is szenvedett, ami azóta javulni kezdett. Adjon idõt
neki és teljesen elmúlik. Olvassuk el ezután Loretta
Johnson levelét. Látni fogjuk, még egy fiatalos szívû 90
éves hölgy anginális fájdalmait is olyan mértékben lehet
vízzel kezelni, hogy a gyógyszeres kezelését teljesen el le-
hetett hagyni. Rengeteg ehhez hasonló levél érkezett. Nem
valószínû, hogy mindet közzéteszem. Kiválasztottam
egypárat közülük, hogy bemutassam az olvasóknak javasla-
tom nem elmélet. Minden korosztályban jól mûködik.

138 HETEDIK FEJEZET 139


Kedves dr. Batmanghelidj!

Csak egy rövid levélben szeretném megköszönni, hogy a napi két liter
víz egészségügyi elõnyeirõl felvilágosította hallgatóinkat.
Nem csak a rádióhallgatóinknak nyújtott ezzel segítséget, hanem sze-
mélyesen nekem is. Miután egy héten keresztül napi két liter vizet meg-
ittam, megörvendeztetett, hogy energiáim újra életre keltek bennem.
Az öt éven keresztül tûrt anginális fájdalmak elmúltak és a hiatus sér-
vemtõl sem szenvedek már olyan mértékben. Teljesen kicserélõdtem.
Immáron 20 éve a WARD rádió „talk show” mûsorait vezetem és el
kell mondanom, hogy az ön velünk készült interjúi nagyon emlékezete-
sek maradtak számomra.

Õszinte tisztelettel:
Samuel M. Liguori, programvezetõ
WARD Rádiótársaság

140 VÉRKOLESZTERIN 141


Kedves dr. Batmanghelidj!

Csak egy rövid levélben szeretném megköszönni, hogy a napi két liter
víz egészségügyi elõnyeirõl felvilágosította hallgatóinkat.
Nem csak a rádióhallgatóinknak nyújtott ezzel segítséget, hanem sze-
mélyesen nekem is. Miután egy héten keresztül napi két liter vizet meg-
ittam, megörvendeztetett, hogy energiáim újra életre keltek bennem.
Az öt éven keresztül tûrt anginális fájdalmak elmúltak és a hiatus sér-
vemtõl sem szenvedek már olyan mértékben. Teljesen kicserélõdtem.
Immáron 20 éve a WARD rádió „talk show” mûsorait vezetem és el
kell mondanom, hogy az ön velünk készült interjúi nagyon emlékezete-
sek maradtak számomra.

Õszinte tisztelettel:
Samuel M. Liguori, programvezetõ
WARD Rádiótársaság

140 HETEDIK FEJEZET 141


Kedves dr. Batmanghelidj! Problémája akkor kezdõdött, amikor szívroham érte. Le-
vele elmagyarázza, mi történt vele és arról is tudósít, hogy
90 éves vagyok és szívtájéki fájdalmaim vannak. Nincsenek mellkasi most jobban van. Levelének a lényege, hogy a megnövelt
fájdalmaim vagy görcseim, de torok problémám miatt fájdalmaim van- vízbevitel és egy kis étrendi módosítás két hónapja után,
nak – egy fájdalmas feszülést érzek és a pulzusom egy menekülõ lóéhoz ráadásul még napi sétáit is megtette, koronária artériái
hasonlít. nem kínozták tovább és teljesen jól érezte magát. Jelenleg
De miután elolvastam a „Tested vízért kiált” címû könyvét, belekezdtem fájdalom nélkül, mindenféle gyógyszeres vagy sebészi be-
a vízivásba. Amikor anginális rohamom volt – csak pihentem és vizet avatkozás nélkül rendes aktivitással éli életét.
ittam! El tudja képzelni? Nem volt szükségem a Nitrostatra (nitrogli- Képzeljük el, hogy egy ilyen súlyos szívproblémával
cerin tartalmú szívgyógyszer, ford. megj.) A „nitro” mindig kiszárítot- rendelkezõ személy, mint Mr. Fox két hónap alatt vissza-
ta és kisebesítette a számat és most annyira boldog vagyok, hogy nincs rá szerzi egészségét és nincs szükség a lerohanó kezelésekre
szükségem. Mostanában mindig magammal hordok egy kis üveg vizet. még akkor sem, ha a kémiai kezelés nem volt sikeres! A ja-
vasolt természetes eljárás a probléma tudományos és logi-
Milliószor köszönöm! kus megközelítésére úgy tûnik, hogy a betegség folyama-
Loretta M. Johnson tának fiziológiai visszafordításától függ. Ez a kínálkozó
gyógymódok közül egy eszmei módszer az elfajuló beteg-
ségekre.

Mr. John Fox szokatlan szívbetegségének súlyos esete


kielégítõ módon – a mostanában oly divatos sebészeti be-
avatkozás nélkül is javult és még egyszer lehetõséget adott
számára az egészséges életre. Mr. Fox elmúlt hatvanéves,
nyugdíjas elektromérnök, aki sok felelõsségteljes évet töl-
tött el a haditengerészetnél. Ma õ a Bates módszerrel tör-
ténõ természetes látásjavítás 50 szakemberének egyike.
Egyik szemére majdnem vak volt és a másik szemére is el-
vesztette a látását. Így saját szüksége miatt, érdekeltté vált
a látásjavítás Bates-módszerében. A képzés eredménye-
képpen teljesen visszanyerte látását.
Pár évvel ezelõtt magas vérnyomásban szenvedett és
gyógyszereket vett be a csökkentésére. Rövidesen nem
tudta tovább szedni õket, mert még rosszabbul lett tõlük.

142 VÉRKOLESZTERIN 143


Kedves dr. Batmanghelidj! Problémája akkor kezdõdött, amikor szívroham érte. Le-
vele elmagyarázza, mi történt vele és arról is tudósít, hogy
90 éves vagyok és szívtájéki fájdalmaim vannak. Nincsenek mellkasi most jobban van. Levelének a lényege, hogy a megnövelt
fájdalmaim vagy görcseim, de torok problémám miatt fájdalmaim van- vízbevitel és egy kis étrendi módosítás két hónapja után,
nak – egy fájdalmas feszülést érzek és a pulzusom egy menekülõ lóéhoz ráadásul még napi sétáit is megtette, koronária artériái
hasonlít. nem kínozták tovább és teljesen jól érezte magát. Jelenleg
De miután elolvastam a „Tested vízért kiált” címû könyvét, belekezdtem fájdalom nélkül, mindenféle gyógyszeres vagy sebészi be-
a vízivásba. Amikor anginális rohamom volt – csak pihentem és vizet avatkozás nélkül rendes aktivitással éli életét.
ittam! El tudja képzelni? Nem volt szükségem a Nitrostatra (nitrogli- Képzeljük el, hogy egy ilyen súlyos szívproblémával
cerin tartalmú szívgyógyszer, ford. megj.) A „nitro” mindig kiszárítot- rendelkezõ személy, mint Mr. Fox két hónap alatt vissza-
ta és kisebesítette a számat és most annyira boldog vagyok, hogy nincs rá szerzi egészségét és nincs szükség a lerohanó kezelésekre
szükségem. Mostanában mindig magammal hordok egy kis üveg vizet. még akkor sem, ha a kémiai kezelés nem volt sikeres! A ja-
vasolt természetes eljárás a probléma tudományos és logi-
Milliószor köszönöm! kus megközelítésére úgy tûnik, hogy a betegség folyama-
Loretta M. Johnson tának fiziológiai visszafordításától függ. Ez a kínálkozó
gyógymódok közül egy eszmei módszer az elfajuló beteg-
ségekre.

Mr. John Fox szokatlan szívbetegségének súlyos esete


kielégítõ módon – a mostanában oly divatos sebészeti be-
avatkozás nélkül is javult és még egyszer lehetõséget adott
számára az egészséges életre. Mr. Fox elmúlt hatvanéves,
nyugdíjas elektromérnök, aki sok felelõsségteljes évet töl-
tött el a haditengerészetnél. Ma õ a Bates módszerrel tör-
ténõ természetes látásjavítás 50 szakemberének egyike.
Egyik szemére majdnem vak volt és a másik szemére is el-
vesztette a látását. Így saját szüksége miatt, érdekeltté vált
a látásjavítás Bates-módszerében. A képzés eredménye-
képpen teljesen visszanyerte látását.
Pár évvel ezelõtt magas vérnyomásban szenvedett és
gyógyszereket vett be a csökkentésére. Rövidesen nem
tudta tovább szedni õket, mert még rosszabbul lett tõlük.

142 HETEDIK FEJEZET 143


144 VÉRKOLESZTERIN 145
144 HETEDIK FEJEZET 145
Bizonyság: 1992. március 25. Dr. Batmanghelidj arra kért, tegyek naponta kétszer egy órás sétát. Két
1991 tavasza volt, amikor elõször hallottam a Foundation for the hónap múltán fájdalmaim teljesen elmúltak, még meredek dombokra is
Simple in Medicine (Egyszerû Gyógymód Alapítvány) egy tagjától a fel tudtam sétálni fájdalom nélkül. Az ötödik hónap után fél órára
víz értékérõl és gyógyászati jelentõségérõl. Hat hónappal azelõtt két csökkentettem a sétáimat. Sétáim során semmilyen szorulást, szorító ér-
szívrohamom volt és egy érplasztikai szívmûtéten estem át. A mûtét zést nem tapasztaltam és erõnlétem a kétszeresére nõtt. Régi emlékeze-
után nagyon erõs kalcium-csatorna és béta-blokkoló szereket kaptam, tes erõm kezdett visszatérni és a látásom is helyreállt.
továbbá aszpirint, nitroglicerint és koleszterincsökkentõ gyógyszereket. 1991. októberében egy komoly fizikai és kémiai vizsgálaton estem át,
A mûtét elõtti érrendszervizsgálat azt mutatta, hogy szívem egyik erét beleértve a röntgen, az ultrahangos, a visszaverõdéses-, és elektrokardi-
97 százalékos mértékben gátolja egy koleszterin lerakódás. Kimondták ogram (EKG) vizsgálatokat, hogy megnézzék szívem állapotát. A vizs-
rólam: a szíve károsult. gálatok azt mutatták, hogy szívem teljesen helyreállt és a mindennapi
Szigorú elõírt felépülési programom hat hónapja után állapotom ro- gyógyszeres kezelésre nincs tovább szükség. Orvosom nem hitte el, hogy
hamos romlására lettem figyelmes, bal karom, hátam és mellkasom ilyen gyors változás történt.
fájdalmai miatt nehezen aludtam, de a mindennapi séták során is
éreztem ezeket a fájdalmakat. Elképzeltem magam amint a tervezett John O. Fox
idõpontban az ellenõrzõ vizsgálatra megyek, hogy állapotomat újra Bates-Fox Natural Vision Training
értékeljék. Ekkorra már a gyógyszerek mellékhatásától is súlyos fáj- (Bates-Fox Természetes Látásjavítás Képzés)
dalmaim voltak, mint például: prosztata retenció és blokkolás, látás és
emlékezet zavarok.
Rehabilitációmat elõször napi hat–nyolc két és fél deciliteres pohár víz- Ha összevetjük Mr. Wahby megállapítását Mr. Fox,
bevitellel kezdtem. Azt mondták, minden étkezés elõtt fél órával innom Mr. Paturis, Mr. Liguori, Mrs. Johnson, Burmeister alez-
kell. Abbahagytam az anti-koleszterin tablettáim, az aszpirin és a nit- redes és Mr. Peck bemutatott leveleivel, akkor felismer-
roglicerin tablettáim szedését. A víz hatása mellett, úgy tûnt nincs rá- hetjük, hogy a közönséges csapvíz eleddig fel nem ismert
juk szükség. Étrendemben egy narancslébõl és sókból álló kúrát is újból gyógyászati értékkel bír. A víz széleskörûen rendelkezésre
elkezdtem (nátrium-mentes diétán voltam). Az elsõ három nap után a álló gyógyszer néhány gyakori és nagyon komoly beteg-
több víz hatására kellemesebben éreztem magam. Három hét múlva fo- ségre, amik köztudottan évente emberek ezreit ölik meg.
kozatosan lecsökkentettem a béta-blokkolók és a kalcium-csatorna blok- A szívbetegség vagy a dehidráció öli meg az embereket?
kolók szedését, néhány nagyon is kedvezõ változásra lettem figyelmes. Szakmai és tudományos szemléletem szerint a dehidráció
Bármikor is éreztem a fájdalmat, vizet ittam és szinte pillanatszerû a legnagyobb gyilkos, sokkal nagyobb, mint azt el tudnánk
megkönnyebbülést éreztem. Étrendem ugyanaz maradt: gyümölcsök, képzelni. Az egyedi emberi szervezetek különbözõ jellege
zöldségek, csirke, hal, narancslé és sárgarépalé. Hogy triptofán szükség- és kémiai érzékenysége teszi lehetõvé, hogy az emberek-
letemet pótoljam, azt javasolták, vigyek tehéntúrót és lencselevest az ét- ben ugyanazon mintájú dehidráció különbözõ reakcióinak
rendembe.

146 VÉRKOLESZTERIN 147


Bizonyság: 1992. március 25. Dr. Batmanghelidj arra kért, tegyek naponta kétszer egy órás sétát. Két
1991 tavasza volt, amikor elõször hallottam a Foundation for the hónap múltán fájdalmaim teljesen elmúltak, még meredek dombokra is
Simple in Medicine (Egyszerû Gyógymód Alapítvány) egy tagjától a fel tudtam sétálni fájdalom nélkül. Az ötödik hónap után fél órára
víz értékérõl és gyógyászati jelentõségérõl. Hat hónappal azelõtt két csökkentettem a sétáimat. Sétáim során semmilyen szorulást, szorító ér-
szívrohamom volt és egy érplasztikai szívmûtéten estem át. A mûtét zést nem tapasztaltam és erõnlétem a kétszeresére nõtt. Régi emlékeze-
után nagyon erõs kalcium-csatorna és béta-blokkoló szereket kaptam, tes erõm kezdett visszatérni és a látásom is helyreállt.
továbbá aszpirint, nitroglicerint és koleszterincsökkentõ gyógyszereket. 1991. októberében egy komoly fizikai és kémiai vizsgálaton estem át,
A mûtét elõtti érrendszervizsgálat azt mutatta, hogy szívem egyik erét beleértve a röntgen, az ultrahangos, a visszaverõdéses-, és elektrokardi-
97 százalékos mértékben gátolja egy koleszterin lerakódás. Kimondták ogram (EKG) vizsgálatokat, hogy megnézzék szívem állapotát. A vizs-
rólam: a szíve károsult. gálatok azt mutatták, hogy szívem teljesen helyreállt és a mindennapi
Szigorú elõírt felépülési programom hat hónapja után állapotom ro- gyógyszeres kezelésre nincs tovább szükség. Orvosom nem hitte el, hogy
hamos romlására lettem figyelmes, bal karom, hátam és mellkasom ilyen gyors változás történt.
fájdalmai miatt nehezen aludtam, de a mindennapi séták során is
éreztem ezeket a fájdalmakat. Elképzeltem magam amint a tervezett John O. Fox
idõpontban az ellenõrzõ vizsgálatra megyek, hogy állapotomat újra Bates-Fox Natural Vision Training
értékeljék. Ekkorra már a gyógyszerek mellékhatásától is súlyos fáj- (Bates-Fox Természetes Látásjavítás Képzés)
dalmaim voltak, mint például: prosztata retenció és blokkolás, látás és
emlékezet zavarok.
Rehabilitációmat elõször napi hat–nyolc két és fél deciliteres pohár víz- Ha összevetjük Mr. Wahby megállapítását Mr. Fox,
bevitellel kezdtem. Azt mondták, minden étkezés elõtt fél órával innom Mr. Paturis, Mr. Liguori, Mrs. Johnson, Burmeister alez-
kell. Abbahagytam az anti-koleszterin tablettáim, az aszpirin és a nit- redes és Mr. Peck bemutatott leveleivel, akkor felismer-
roglicerin tablettáim szedését. A víz hatása mellett, úgy tûnt nincs rá- hetjük, hogy a közönséges csapvíz eleddig fel nem ismert
juk szükség. Étrendemben egy narancslébõl és sókból álló kúrát is újból gyógyászati értékkel bír. A víz széleskörûen rendelkezésre
elkezdtem (nátrium-mentes diétán voltam). Az elsõ három nap után a álló gyógyszer néhány gyakori és nagyon komoly beteg-
több víz hatására kellemesebben éreztem magam. Három hét múlva fo- ségre, amik köztudottan évente emberek ezreit ölik meg.
kozatosan lecsökkentettem a béta-blokkolók és a kalcium-csatorna blok- A szívbetegség vagy a dehidráció öli meg az embereket?
kolók szedését, néhány nagyon is kedvezõ változásra lettem figyelmes. Szakmai és tudományos szemléletem szerint a dehidráció
Bármikor is éreztem a fájdalmat, vizet ittam és szinte pillanatszerû a legnagyobb gyilkos, sokkal nagyobb, mint azt el tudnánk
megkönnyebbülést éreztem. Étrendem ugyanaz maradt: gyümölcsök, képzelni. Az egyedi emberi szervezetek különbözõ jellege
zöldségek, csirke, hal, narancslé és sárgarépalé. Hogy triptofán szükség- és kémiai érzékenysége teszi lehetõvé, hogy az emberek-
letemet pótoljam, azt javasolták, vigyek tehéntúrót és lencselevest az ét- ben ugyanazon mintájú dehidráció különbözõ reakcióinak
rendembe.

146 HETEDIK FEJEZET 147


széles skálája nyilvánuljon meg és szakmai körökben eze-
ket más és más címkével lássák el és más és másfélekép-
pen, de hatástalanul kezeljék.
8
A közös tényezõ a dehidráció. Minden egyes test ké- TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS
miai felépítésében az a különbség, hogy kezdetben külön-
bözõ külsõ jelekkel nyilvánul meg a krónikus dehidráció ÖSSZEFÜGGÉSEI
állapota. A késõbbi szakaszokban, ugyanannak a dehidrá-
ciónak más jelei válnak szembetûnõvé. Az ilyen kezdeti el- „A betegápolás titka, hogy az ápolás van a betegért.”
térõ tünetmintázat oka a szelektív „zuhanyrózsa” mecha- – Sir William Osler
nizmusban kereshetõ, ami a szervezet néhány sejtjének
hidrációja során merül fel. Ha még egyszer pillantást ve- Kérdés: Miért túlsúlyos az amerikaiak 30 százaléka?
tünk Mr. Peck, Mr. Paturis és Mr. William Gray (12. feje- Válasz: Egy alapvetõ tévedés miatt.
zet) levelére, látni fogjuk, hogy a kérdéses személyek több Nem ismerik mikor szomjasak, továbbá azt sem tudják
betegségtõl is szenvedtek, amelyek a megnövelt vízbevi- mi a különbség a „folyadékok” és a „víz” között.
tellel gyors javulásnak indultak. Most már birtokában va-
gyunk annak az ismeretnek, hogy a tudományosan fejlett
országok egészségügyi rendszerében hol rejlik a tévedés és A TESTSÚLY TÖBBLET
hol teremtõdnek a súlyos problémák. Úgy tûnik, hogy el-
ismerik az emberi test dehidrációs tüneteinek fennhéjázó Vizsgáljuk meg Mr. Peck, Mr. Paturis, Priscilla Pres-
kémiai kezelését, amíg ki nem alakul a valódi betegség. Ez ton és Donna Gutkowski levelét a továbbiakban. Mind-
sokkal inkább hasonlít az ágyúval verébre vadászathoz, annyian azt állítják, hogy 15–20 kg-ot veszítettek testsú-
mint a tényleges gyógyászathoz. lyukból mikor átálltak kedvenc üdítõjükre, a vízre. Egy
másik ember kevesebb, mint egy év alatt fokozatosan 25
kg-ot vesztett, amit hat év alatt szedett fel. Amint tovább
olvasunk, látni fogjuk milyen egyszerûen megszerezhet-
jük ezeket a fölösleges „kilókat”. Túl egyszerûnek gondol-
hatnánk, ha nem lenne elõttünk a bizonyíték.
Az agy számára elérhetõ energia alacsony szintjének ér-
zékelése annak központi ellenõrzõ rendszerében történik. A
szomjúság vagy az éhség érzete szintén a rendelkezésre álló
energia alacsony szintjébõl ered. A zsírokban tárolt energia
mozgósításából szükségünk van a hormonális felszabadító

148 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 149


széles skálája nyilvánuljon meg és szakmai körökben eze-
ket más és más címkével lássák el és más és másfélekép-
pen, de hatástalanul kezeljék.
8
A közös tényezõ a dehidráció. Minden egyes test ké- TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS
miai felépítésében az a különbség, hogy kezdetben külön-
bözõ külsõ jelekkel nyilvánul meg a krónikus dehidráció ÖSSZEFÜGGÉSEI
állapota. A késõbbi szakaszokban, ugyanannak a dehidrá-
ciónak más jelei válnak szembetûnõvé. Az ilyen kezdeti el- „A betegápolás titka, hogy az ápolás van a betegért.”
térõ tünetmintázat oka a szelektív „zuhanyrózsa” mecha- – Sir William Osler
nizmusban kereshetõ, ami a szervezet néhány sejtjének
hidrációja során merül fel. Ha még egyszer pillantást ve- Kérdés: Miért túlsúlyos az amerikaiak 30 százaléka?
tünk Mr. Peck, Mr. Paturis és Mr. William Gray (12. feje- Válasz: Egy alapvetõ tévedés miatt.
zet) levelére, látni fogjuk, hogy a kérdéses személyek több Nem ismerik mikor szomjasak, továbbá azt sem tudják
betegségtõl is szenvedtek, amelyek a megnövelt vízbevi- mi a különbség a „folyadékok” és a „víz” között.
tellel gyors javulásnak indultak. Most már birtokában va-
gyunk annak az ismeretnek, hogy a tudományosan fejlett
országok egészségügyi rendszerében hol rejlik a tévedés és A TESTSÚLY TÖBBLET
hol teremtõdnek a súlyos problémák. Úgy tûnik, hogy el-
ismerik az emberi test dehidrációs tüneteinek fennhéjázó Vizsgáljuk meg Mr. Peck, Mr. Paturis, Priscilla Pres-
kémiai kezelését, amíg ki nem alakul a valódi betegség. Ez ton és Donna Gutkowski levelét a továbbiakban. Mind-
sokkal inkább hasonlít az ágyúval verébre vadászathoz, annyian azt állítják, hogy 15–20 kg-ot veszítettek testsú-
mint a tényleges gyógyászathoz. lyukból mikor átálltak kedvenc üdítõjükre, a vízre. Egy
másik ember kevesebb, mint egy év alatt fokozatosan 25
kg-ot vesztett, amit hat év alatt szedett fel. Amint tovább
olvasunk, látni fogjuk milyen egyszerûen megszerezhet-
jük ezeket a fölösleges „kilókat”. Túl egyszerûnek gondol-
hatnánk, ha nem lenne elõttünk a bizonyíték.
Az agy számára elérhetõ energia alacsony szintjének ér-
zékelése annak központi ellenõrzõ rendszerében történik. A
szomjúság vagy az éhség érzete szintén a rendelkezésre álló
energia alacsony szintjébõl ered. A zsírokban tárolt energia
mozgósításából szükségünk van a hormonális felszabadító

148 VÉRKOLESZTERIN 149


mechanizmusokra. Ez a folyamat (és az energiafelszabadítás Az agy hatalmas mennyiségû energiát emészt fel ahhoz,
néhány más fizikai folyamata) egy kicsit tovább tart, mint hogy feldolgozza az összes bejövõ jelet és jelzéseket küldjön
amilyen gyorsan az agynak szüksége lenne az energiára. Az a test összes szervének az összehangolt mûködés érdekében.
elülsõ lebeny a „hidroelektromos energiából” vagy a vérke- Ugyanakkor energiát fordít az elsõrendû összetevõk és a kü-
ringés cukor tartalmából jut energiához. Mûködésének van a lönféle agyi kémiai hírvivõ anyagok, mint például az idegin-
legsürgõsebben szüksége a hidroelektromos energiára – nem gerület átvivõk, elõállítására, amik az agysejtekben termelõd-
csak a vízbõl kialakult energiára, hanem annak szállító saját- nek és bármikor az idegvégzõdésekhez kell õket szállítani. A
ságára is a mikroáramlási rendszeren belül, ami viszont egy szállító rendszer nagy mennyiségû energiát használ fel. Az
nagyobb mennyiségû víztõl függ. energiafelhasználás e magas aránya az oka, amiért az agy
Így a szomjúság és az éhség érzet általában egyszerre ilyen nagymértékben részesül a vérkeringésbõl.
jelzi az agy szükségleteit. Mi azonban nem ismerjük fel a Az agysejtek két fõ formában tartalékolnak energiát:
szomjúság érzetet és mindkét jelzésrõl azt feltételezzük, ATP és GTP formájában – az erõmûvek melletti szén- és
hogy sürgõsen enni kell. Még akkor is eszünk, amikor a kokszhányókhoz hasonlóan. A szervezet bizonyos folya-
testnek sürgõsen vízre lenne szüksége. Azoknak az embe- matokat az ATP tartalékokból lát el, amik a sejtek külön-
reknek, akik evés elõtt vizet isznak egyre inkább sikerül el- bözõ részein, de fõleg a membránban helyezkednek el. A
különíteni a két érzetet. Nem eszik túl magukat, hogy ki- sejtmembrán az a hely, ahol az információ beérkezik és
elégítsék szomjúság érzetüket. egy folyamat elindul. Az energia adagolásának minden
mûködõ sejtben rendszere van. Nem minden ingerlés ér-
heti el az energiatároló ATP molekulákat, hogy energiához
AZ ÉTKEZÉSI TÚLZÁSOK TOVÁBBI MAGYARÁZATA juthasson. Az energiafelszabadítás folyamatára a bemene-
ti jelekre egy bizonyos védelmi küszöb érték van szabva.
Az emberi agy a testsúlynak nagyjából 1/50-ét teszi ki. Az agy kiszámítja és megérti, hogy mi a fontos és mi nem
Úgy mondják, kilencbillió idegsejtet (számítógép chipet) az energiakiadások szempontjából. Amikor az energiatar-
tartalmaz. Az agysejtek 85 százaléka víz. Az egész vérkerin- talékok alacsony szinten vannak, sok inger nem kap vá-
gés 20 százaléka helyezkedik el és áll az agy rendelkezésre. laszt. Az agysejtek által ellenõrzött folyamatokban ez az
Ez azt jelenti, hogy az agy a vérkeringésbõl összeszedi és ki- alacsony szintû ATP tartalék némely túlmûködõ agysejt-
válogatja azokat a dolgokat, amire szüksége van a normális ben egy kimerültségi állapotként tükrözõdik. Pontosan
mûködéséhez. Az agy a szervezet egyetlen folyamatosan ugyanez a folyamat mûködik a GTP készleteknél is. Bizo-
mûködõ szerve. A test különbözõ szerveibõl érkezõ infor- nyos vészhelyzetekben némi energiát lehet átcsoportosíta-
mációkat dolgozza fel, emellett a kívülrõl beérkezõ fizikai, ni az ATP raktárakba, hogy továbbra is fenn lehessen tar-
szociális és elektromágneses környezeti ingereket is. tani néhány létfontosságú folyamatot, amelyek egyébként
helyi energiahiányban szenvednének.

150 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 151


mechanizmusokra. Ez a folyamat (és az energiafelszabadítás Az agy hatalmas mennyiségû energiát emészt fel ahhoz,
néhány más fizikai folyamata) egy kicsit tovább tart, mint hogy feldolgozza az összes bejövõ jelet és jelzéseket küldjön
amilyen gyorsan az agynak szüksége lenne az energiára. Az a test összes szervének az összehangolt mûködés érdekében.
elülsõ lebeny a „hidroelektromos energiából” vagy a vérke- Ugyanakkor energiát fordít az elsõrendû összetevõk és a kü-
ringés cukor tartalmából jut energiához. Mûködésének van a lönféle agyi kémiai hírvivõ anyagok, mint például az idegin-
legsürgõsebben szüksége a hidroelektromos energiára – nem gerület átvivõk, elõállítására, amik az agysejtekben termelõd-
csak a vízbõl kialakult energiára, hanem annak szállító saját- nek és bármikor az idegvégzõdésekhez kell õket szállítani. A
ságára is a mikroáramlási rendszeren belül, ami viszont egy szállító rendszer nagy mennyiségû energiát használ fel. Az
nagyobb mennyiségû víztõl függ. energiafelhasználás e magas aránya az oka, amiért az agy
Így a szomjúság és az éhség érzet általában egyszerre ilyen nagymértékben részesül a vérkeringésbõl.
jelzi az agy szükségleteit. Mi azonban nem ismerjük fel a Az agysejtek két fõ formában tartalékolnak energiát:
szomjúság érzetet és mindkét jelzésrõl azt feltételezzük, ATP és GTP formájában – az erõmûvek melletti szén- és
hogy sürgõsen enni kell. Még akkor is eszünk, amikor a kokszhányókhoz hasonlóan. A szervezet bizonyos folya-
testnek sürgõsen vízre lenne szüksége. Azoknak az embe- matokat az ATP tartalékokból lát el, amik a sejtek külön-
reknek, akik evés elõtt vizet isznak egyre inkább sikerül el- bözõ részein, de fõleg a membránban helyezkednek el. A
különíteni a két érzetet. Nem eszik túl magukat, hogy ki- sejtmembrán az a hely, ahol az információ beérkezik és
elégítsék szomjúság érzetüket. egy folyamat elindul. Az energia adagolásának minden
mûködõ sejtben rendszere van. Nem minden ingerlés ér-
heti el az energiatároló ATP molekulákat, hogy energiához
AZ ÉTKEZÉSI TÚLZÁSOK TOVÁBBI MAGYARÁZATA juthasson. Az energiafelszabadítás folyamatára a bemene-
ti jelekre egy bizonyos védelmi küszöb érték van szabva.
Az emberi agy a testsúlynak nagyjából 1/50-ét teszi ki. Az agy kiszámítja és megérti, hogy mi a fontos és mi nem
Úgy mondják, kilencbillió idegsejtet (számítógép chipet) az energiakiadások szempontjából. Amikor az energiatar-
tartalmaz. Az agysejtek 85 százaléka víz. Az egész vérkerin- talékok alacsony szinten vannak, sok inger nem kap vá-
gés 20 százaléka helyezkedik el és áll az agy rendelkezésre. laszt. Az agysejtek által ellenõrzött folyamatokban ez az
Ez azt jelenti, hogy az agy a vérkeringésbõl összeszedi és ki- alacsony szintû ATP tartalék némely túlmûködõ agysejt-
válogatja azokat a dolgokat, amire szüksége van a normális ben egy kimerültségi állapotként tükrözõdik. Pontosan
mûködéséhez. Az agy a szervezet egyetlen folyamatosan ugyanez a folyamat mûködik a GTP készleteknél is. Bizo-
mûködõ szerve. A test különbözõ szerveibõl érkezõ infor- nyos vészhelyzetekben némi energiát lehet átcsoportosíta-
mációkat dolgozza fel, emellett a kívülrõl beérkezõ fizikai, ni az ATP raktárakba, hogy továbbra is fenn lehessen tar-
szociális és elektromágneses környezeti ingereket is. tani néhány létfontosságú folyamatot, amelyek egyébként
helyi energiahiányban szenvednének.

150 NYOLCADIK FEJEZET 151


Az agy energiatárolói láthatólag erõteljesen a rendel- Amikor nincs elég cukor a keringésben, a máj elkezdi
kezésre álló cukorra támaszkodnak. Az agy folyamatosan gyártani és további cukor adagolással folyamatosan emeli
kivonja a vérkeringésbõl a vércukrot, hogy feltöltse az a vérszintet. Kezdetekben a tárolt keményítõt (glikogént)
ATP és GTP tartalékait. Újabban fedezték fel, hogy az fogja átalakítani, ezt követõen a fehérjéket majd a zsírok
emberi szervezet képes elõállítani a hidroelektromos kis mennyiségét. A zsír átalakítás nagyon lassú folyamat.
energiát, amikor a víz magától átmegy a sejtmembránon Ahhoz, hogy a zsír metabolizmus (a zsír cukorrá ala-
és megfordít néhány nagyon különleges energiapumpát; kítása) nagyobb sebességgel menjen végbe, a szervezetnek
ez nagyon hasonlatos egy hatalmas folyóra épített vízi hosszabb idõre táplálék nélkül kell maradnia. A fehérjék
erõmûhöz. Tehát az agy két mechanizmust használ ener- lebontása könnyebben hozzáférhetõ folyamat, mint a zsí-
giaigényeinek kielégítésére: roké. A zsírlerakódások sok összekapcsolódó egyedi zsírsav
Az egyik, a táplálék anyagcserébõl és a cukorképzõ- egységbõl készültek. A szervezet az egyedi zsírsavakat tud-
désbõl, a másik a vízellátásból és a hidroelektromos ener- ja lebontani, hogy energiához jusson belõle. Minden
giából áll. Most úgy tûnik, hogy az agy széleskörûen függ gramm zsír 9 kalóriányi energiát ad. Minden gramm fe-
a hidroelektromos energia kialakulásától, különösen annak hérje vagy cukor csak 4 kalóriányi energiát produkál. Ez
szállító rendszerét és az egyes szervek idegi ellátottságát az oka, hogy amikor valaki zsírt „éget el” a szervezetében
illetõleg. sokkal kevésbé éhes.
Ahhoz, hogy a test kielégítse az agy igényeit, egy na- A gyermekekben a zsírtárolók barna színûek és erõs
gyon finom egyensúlyi rendszert fejlesztett ki a vércukor vérkeringés található bennük. A barna zsírban, a zsír köz-
normális tartományban tartására. Két módon teszi ezt. vetlenül lebontás alá kerül és hõ keletkezik. A késõbbi évek-
Az egyik, hogy ingerel a fehérje és a keményítõ tartalmú ben a zsírba kisebb mértékû vérkeringés épül be és ezáltal
táplálék bevitelére, amit cukorrá alakít, továbbá magának sokkal kevésbé hozzáférhetõ az enzimek számára, amelyek
a cukornak bevitelére is késztethet. A másik, hogy a szer- mozgósíthatnák a zsírsavak átalakítását a májban és az iz-
vezet a meglévõ keményítõ és fehérje tartalékokból alakít mokban. Amikor az izmok inaktívak, fehérje rendszerük
át némi mennyiséget cukorrá. Ez utóbbi mechanizmust könnyebben hozzáférhetõ és lebontásra kerül, hogy a sejtek
„glüko-neogenezisnek” nevezik. Ez a folyamat a cukor új- cukorrá alakítsák át. Azonban, ha az izmok használatban
ra elõállítása más anyagokból. A cukor újragyártását a vannak, elkezdik lebontani minõségi energiaforrásukat, a
máj végzi. zsírkészletüket, hogy munkát végezhessenek és fenntartsák
Legtöbb agyi folyamat a cukorból származó energiá- vagy növeljék a tartalékaikat. Ehhez zsírbontó enzimeket
ból táplálkozik és ez egy elégedettséget és örömérzést kelt (hormon érzékeny lipázokat) kezdenek aktiválni. Svédor-
az édes ízzel kapcsolatban. Ez, más szervek mûködésének szágban az ismételt vérvizsgálatok során kimutatták, hogy
összehangolására, létrehozott egy bizonyos kódrendszert, ez az enzim úgy tûnik, egy egyórás séta után már aktiváló-
különösen a májéra, mikor az édes íz ingerli a nyelvet. dik és az aktivitását 12 órán keresztül megtartja. Ha egyszer

152 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 153


Az agy energiatárolói láthatólag erõteljesen a rendel- Amikor nincs elég cukor a keringésben, a máj elkezdi
kezésre álló cukorra támaszkodnak. Az agy folyamatosan gyártani és további cukor adagolással folyamatosan emeli
kivonja a vérkeringésbõl a vércukrot, hogy feltöltse az a vérszintet. Kezdetekben a tárolt keményítõt (glikogént)
ATP és GTP tartalékait. Újabban fedezték fel, hogy az fogja átalakítani, ezt követõen a fehérjéket majd a zsírok
emberi szervezet képes elõállítani a hidroelektromos kis mennyiségét. A zsír átalakítás nagyon lassú folyamat.
energiát, amikor a víz magától átmegy a sejtmembránon Ahhoz, hogy a zsír metabolizmus (a zsír cukorrá ala-
és megfordít néhány nagyon különleges energiapumpát; kítása) nagyobb sebességgel menjen végbe, a szervezetnek
ez nagyon hasonlatos egy hatalmas folyóra épített vízi hosszabb idõre táplálék nélkül kell maradnia. A fehérjék
erõmûhöz. Tehát az agy két mechanizmust használ ener- lebontása könnyebben hozzáférhetõ folyamat, mint a zsí-
giaigényeinek kielégítésére: roké. A zsírlerakódások sok összekapcsolódó egyedi zsírsav
Az egyik, a táplálék anyagcserébõl és a cukorképzõ- egységbõl készültek. A szervezet az egyedi zsírsavakat tud-
désbõl, a másik a vízellátásból és a hidroelektromos ener- ja lebontani, hogy energiához jusson belõle. Minden
giából áll. Most úgy tûnik, hogy az agy széleskörûen függ gramm zsír 9 kalóriányi energiát ad. Minden gramm fe-
a hidroelektromos energia kialakulásától, különösen annak hérje vagy cukor csak 4 kalóriányi energiát produkál. Ez
szállító rendszerét és az egyes szervek idegi ellátottságát az oka, hogy amikor valaki zsírt „éget el” a szervezetében
illetõleg. sokkal kevésbé éhes.
Ahhoz, hogy a test kielégítse az agy igényeit, egy na- A gyermekekben a zsírtárolók barna színûek és erõs
gyon finom egyensúlyi rendszert fejlesztett ki a vércukor vérkeringés található bennük. A barna zsírban, a zsír köz-
normális tartományban tartására. Két módon teszi ezt. vetlenül lebontás alá kerül és hõ keletkezik. A késõbbi évek-
Az egyik, hogy ingerel a fehérje és a keményítõ tartalmú ben a zsírba kisebb mértékû vérkeringés épül be és ezáltal
táplálék bevitelére, amit cukorrá alakít, továbbá magának sokkal kevésbé hozzáférhetõ az enzimek számára, amelyek
a cukornak bevitelére is késztethet. A másik, hogy a szer- mozgósíthatnák a zsírsavak átalakítását a májban és az iz-
vezet a meglévõ keményítõ és fehérje tartalékokból alakít mokban. Amikor az izmok inaktívak, fehérje rendszerük
át némi mennyiséget cukorrá. Ez utóbbi mechanizmust könnyebben hozzáférhetõ és lebontásra kerül, hogy a sejtek
„glüko-neogenezisnek” nevezik. Ez a folyamat a cukor új- cukorrá alakítsák át. Azonban, ha az izmok használatban
ra elõállítása más anyagokból. A cukor újragyártását a vannak, elkezdik lebontani minõségi energiaforrásukat, a
máj végzi. zsírkészletüket, hogy munkát végezhessenek és fenntartsák
Legtöbb agyi folyamat a cukorból származó energiá- vagy növeljék a tartalékaikat. Ehhez zsírbontó enzimeket
ból táplálkozik és ez egy elégedettséget és örömérzést kelt (hormon érzékeny lipázokat) kezdenek aktiválni. Svédor-
az édes ízzel kapcsolatban. Ez, más szervek mûködésének szágban az ismételt vérvizsgálatok során kimutatták, hogy
összehangolására, létrehozott egy bizonyos kódrendszert, ez az enzim úgy tûnik, egy egyórás séta után már aktiváló-
különösen a májéra, mikor az édes íz ingerli a nyelvet. dik és az aktivitását 12 órán keresztül megtartja. Ha egyszer

152 NYOLCADIK FEJEZET 153


az izmok zsírt kezdenek használni, az agymûködés számára agyunk folyamatos, szakadatlan mûködését ellássuk ener-
több cukor fog rendelkezésre állni. giával. Azonban amikor táplálékot veszünk magunkhoz,
Az ismételt sétákkal a zsírégetõ enzimek aktivitása sok- annak csak a 20 százaléka éri el az agyat. A maradék foko-
kal erõteljesebbé válik. Tehát az izmok használata, annak zatosan tárolódik, ha az izmok nem használják fel annak
hosszú távú és elsõdleges és közvetlen fiziológiai zsírlebon- elhelyezett tartalékait. A víz, mint energiaforrás segítségé-
tó hatása miatt, bármely étrendi program fontos alkotóré- vel, ez a tárolás nem történik meg. A többlet víz vizelet
sze kell legyen. Ez az enzim fogja a véredények falait letisz- formájában eltávozik.
títani a zsíros lerakódásoktól. Mr. John Fox esetében ez volt
a test fiziológiai válasza a sétákra, ami egészségügyi problé-
máit olyan gyökeresen megfordította. A megnövelt vízbevi- A DIÉTÁS ÜDÍTÕK IS
tel energiát és életerõt adott neki és a séták kiváltották az ar- TESTSÚLYNÖVEKEDÉST OKOZHATNAK
tériákat tisztító enzimek mûködését.
A hivatali és az íróasztalnál végzett munkák életmó- Észrevételem szerint a diétás üdítõk több ember ese-
dunknak csak kulturális átalakulása. A test fiziológiája tében, akik azért fogyasztják õket, hogy ellenõrzésük alatt
még nem alkalmazkodott megfelelõen ehhez a mûködési tudják tartani a testsúlyukat, a testsúlynövekedés fõ oka –
szempontból abnormális helyzethez. Az emberi testnek még akkor is, ha nem tartalmaznak jelentékeny mennyisé-
mégis szüksége van izommunkára a normális mûködés gû kalóriát. Egy személy különösen kimagaslik ezek közül:
fenntartásához. Ha a test mûködése szabályszerû, akkor egy körülbelül 165 cm-es magas húszas éveiben járó fiatal-
tudni fogja mikor és mennyit kell zsírfelhalmozódás nél- ember. Legtöbb egyetemi hallgatóhoz hasonlóan valami-
kül ennünk. A hatásos és jó együttmûködés érdekében a kor az állandó vizsgaláz nyomása alatt hagyományos üdí-
test minden része használni fogja az energiaellátás meg- tõitalokat ivott, hogy be tudja fejezni tanulmányait. Mire
osztását. Ezért alakult ki. államvizsgázott már az elhízástól szenvedett.
Azonban, ha az agy jobban igénybe van véve (na- A diploma megszerzése után, elkezdett diétás üdítõ-
gyobb stresszhelyzet) és a test, az izmok nincsenek ezzel ket inni, méghozzá napi nyolc dobozzal, hogy csökkentse
arányosan használva, hogy ellássák az agyat megfelelõ testsúlyát. Két éven belül további 15 kg-ot szedett fel.
mennyiségû cukorral, egy kevésbé képzett személy gyak- Szélessége, magassága egyformának tûnt. Járása nehézkes-
rabban és nagyobb mennyiséget fog enni. Ha nem ismer- sé vált, csípõjét láthatólag el kellett fordítania, ha lépni
jük fel a többi szomjúság jelet, amikor az energiaellátásnak akart. Az étkezések idején is diétás italokat ivott és többet
szüksége lenne a vízre, és a vízivás helyett még több táplá- evett, mint amennyire testének szüksége lett volna. Még
lékot veszünk magunkhoz, a helyzet drámaivá fajulhat. mindig diétás italokat ivott, teljesen úgy tûnt, mintha már
Stresszben a test dehidrációs állapotba kerül. Súlynöveke- rászokott volna ezekre és minden más erõfeszítésének elle-
désünk egy egyszerû oka a következõ: azért eszünk, hogy nére folyamatosan túlsúlyos maradt.

154 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 155


az izmok zsírt kezdenek használni, az agymûködés számára agyunk folyamatos, szakadatlan mûködését ellássuk ener-
több cukor fog rendelkezésre állni. giával. Azonban amikor táplálékot veszünk magunkhoz,
Az ismételt sétákkal a zsírégetõ enzimek aktivitása sok- annak csak a 20 százaléka éri el az agyat. A maradék foko-
kal erõteljesebbé válik. Tehát az izmok használata, annak zatosan tárolódik, ha az izmok nem használják fel annak
hosszú távú és elsõdleges és közvetlen fiziológiai zsírlebon- elhelyezett tartalékait. A víz, mint energiaforrás segítségé-
tó hatása miatt, bármely étrendi program fontos alkotóré- vel, ez a tárolás nem történik meg. A többlet víz vizelet
sze kell legyen. Ez az enzim fogja a véredények falait letisz- formájában eltávozik.
títani a zsíros lerakódásoktól. Mr. John Fox esetében ez volt
a test fiziológiai válasza a sétákra, ami egészségügyi problé-
máit olyan gyökeresen megfordította. A megnövelt vízbevi- A DIÉTÁS ÜDÍTÕK IS
tel energiát és életerõt adott neki és a séták kiváltották az ar- TESTSÚLYNÖVEKEDÉST OKOZHATNAK
tériákat tisztító enzimek mûködését.
A hivatali és az íróasztalnál végzett munkák életmó- Észrevételem szerint a diétás üdítõk több ember ese-
dunknak csak kulturális átalakulása. A test fiziológiája tében, akik azért fogyasztják õket, hogy ellenõrzésük alatt
még nem alkalmazkodott megfelelõen ehhez a mûködési tudják tartani a testsúlyukat, a testsúlynövekedés fõ oka –
szempontból abnormális helyzethez. Az emberi testnek még akkor is, ha nem tartalmaznak jelentékeny mennyisé-
mégis szüksége van izommunkára a normális mûködés gû kalóriát. Egy személy különösen kimagaslik ezek közül:
fenntartásához. Ha a test mûködése szabályszerû, akkor egy körülbelül 165 cm-es magas húszas éveiben járó fiatal-
tudni fogja mikor és mennyit kell zsírfelhalmozódás nél- ember. Legtöbb egyetemi hallgatóhoz hasonlóan valami-
kül ennünk. A hatásos és jó együttmûködés érdekében a kor az állandó vizsgaláz nyomása alatt hagyományos üdí-
test minden része használni fogja az energiaellátás meg- tõitalokat ivott, hogy be tudja fejezni tanulmányait. Mire
osztását. Ezért alakult ki. államvizsgázott már az elhízástól szenvedett.
Azonban, ha az agy jobban igénybe van véve (na- A diploma megszerzése után, elkezdett diétás üdítõ-
gyobb stresszhelyzet) és a test, az izmok nincsenek ezzel ket inni, méghozzá napi nyolc dobozzal, hogy csökkentse
arányosan használva, hogy ellássák az agyat megfelelõ testsúlyát. Két éven belül további 15 kg-ot szedett fel.
mennyiségû cukorral, egy kevésbé képzett személy gyak- Szélessége, magassága egyformának tûnt. Járása nehézkes-
rabban és nagyobb mennyiséget fog enni. Ha nem ismer- sé vált, csípõjét láthatólag el kellett fordítania, ha lépni
jük fel a többi szomjúság jelet, amikor az energiaellátásnak akart. Az étkezések idején is diétás italokat ivott és többet
szüksége lenne a vízre, és a vízivás helyett még több táplá- evett, mint amennyire testének szüksége lett volna. Még
lékot veszünk magunkhoz, a helyzet drámaivá fajulhat. mindig diétás italokat ivott, teljesen úgy tûnt, mintha már
Stresszben a test dehidrációs állapotba kerül. Súlynöveke- rászokott volna ezekre és minden más erõfeszítésének elle-
désünk egy egyszerû oka a következõ: azért eszünk, hogy nére folyamatosan túlsúlyos maradt.

154 NYOLCADIK FEJEZET 155


A testsúlynövekedés és a teljes kalóriamennyiséghez Scout cserkész-összejövetel (Jamboree) egy alkalommal
hozzá nem járuló édesítõszerek közötti kapcsolat megérté- 200 ezer üres üdítõs dobozt gyûjtött össze környezetvé-
sében található paradoxon magyarázatot igényel. Kutatá- delmi célokból. A Soft Drink Assosiation (Üdítõital Tár-
som eredménye, a rejtvény megfejtése a következõ. Sok saság) feltérképezte, hogy a kórházakban mennyi üdítõ-
olyan ember van, aki a diétás üdítõkhöz folyamodik, és italt fogyasztanak. A betegek 85 százalékának szolgáltak
ahelyett, hogy lefogyna inkább meghízik. Donna Gut- fel üdítõitalt az étkezés mellé. Kutatók kimutatták, hogy
kowski éveken keresztül diétás üdítõket fogyasztott és az emberi szervezet hozzászokik koffeinbevitelhez és ez
bármit is tett fölös testsúlyának ledolgozására folyamato- esetben nélkülözése elvonási tüneteket produkál. A hír-
san hízott. Bizonyságának másolatát láthatjuk a követke- közlõszolgálatok, hogy ne kerüljenek összetûzésbe bér-
zõkben. munkaadóikkal (az üdítõitaliparral), amely hatalmas
1850-ben Amerikában egy ember egy év alatt nem összegeket fordít termékeik hirdetésére, egy kevésbé kife-
egész 4 dl üdítõt fogyasztott. Az 1980-as évek vége felé jezõ szóhasználattal hozakodott elõ a hírekben. Most „kof-
több mint 500 fél literes dobozos üdítõt fogyaszt el egy feinfüggõségrõl”1 beszélnek.
személy. Amikor a társadalom bátorítja az üdítõitalok fogyasz-
Az 1994-es üdítõitalipari éves beszámoló azt mutatja, tását, azt feltételezik, hogy e gyártott üdítõk pótolhatják a
hogy az egy fõre jutó évi üdítõital fogyasztás 223 liter. En- test vízszükségletét. Azt feltételezik, hogy mivel ezek az
nek a 28,2 százalékát a diétás üdítõk teszik ki. A diétás üdí- üdítõk vizet tartalmaznak, megfelelõen ellátják a testet
tõk fogyasztása csökkenni kezd. Az elfogyasztott üdítõita- vízzel. Ez a feltételezés rossz. A fõleg koffeines üdítõitalok
lok 84 százalékát két vállalat terméke teszi ki (a Coca Cola: erõsen megnövekedett fogyasztása képezi társadalmunk
48,2% és a Pepsi Cola: 35,9%). Ebbõl a 84 százalékos piaci egészségügyi problémáinak hátterét. Az emberi test sok,
megoszlásból és különféle címkék alatt gyártott termékeik- gyakran többlet testsúllyal is társuló betegségének fõ oka
bõl csak 5,5% a koffeinmentes diétás üdítõ. E számok is azt az a téves feltételezés, hogy minden folyadék a vízzel
mutatják, hogy rengeteg ember iszik koffeines üdítõket, egyenlõ mértékben táplálja a testet. Ahhoz, hogy megért-
amelyekbõl csak 22% a diétás. sük a fenti megállapítást, meg kell ismernünk az agy né-
A Pennsylvania Állami Egyetemen egy áttekintõ hány anatómiai és fiziológiai alapelvét, amelyek a táplál-
vizsgálat szerint néhány diák 14 doboz üdítõt iszik napon- kozást és a folyadékbevitelt szabályozzák.
ta. Egy lány két nap alatt 37 doboz Coke üdítõt ivott meg.
Sokan elfogadták, hogy nem tudnak üdítõk nélkül élni. Ha 1 Ez inkább az angol nyelvterületen értelmezhetõ. Az itt használt „depen-
megvonják tõlük az üdítõt, akkor a drogok élvezõihez ha- dency” egy enyhébb függõségre céloz, míg az „addiction” szó a kábító-
sonló elvonási tünetek jelentkeznek. A Boys Life magazin szerekkel kapcsolatban az erõs, a nélkülözhetetlenségig hozzászoktató
megvizsgálta olvasó táborát és kiderült, hogy 8 százalékuk jellegükre utal. A magyar nyelvterületen a függõség az egyedül haszná-
iszik 8 vagy ennél több doboz üdítõt egy nap. Egy Boy latos megfelelõ szó e hatásra (ford. megj.)

156 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 157


A testsúlynövekedés és a teljes kalóriamennyiséghez Scout cserkész-összejövetel (Jamboree) egy alkalommal
hozzá nem járuló édesítõszerek közötti kapcsolat megérté- 200 ezer üres üdítõs dobozt gyûjtött össze környezetvé-
sében található paradoxon magyarázatot igényel. Kutatá- delmi célokból. A Soft Drink Assosiation (Üdítõital Tár-
som eredménye, a rejtvény megfejtése a következõ. Sok saság) feltérképezte, hogy a kórházakban mennyi üdítõ-
olyan ember van, aki a diétás üdítõkhöz folyamodik, és italt fogyasztanak. A betegek 85 százalékának szolgáltak
ahelyett, hogy lefogyna inkább meghízik. Donna Gut- fel üdítõitalt az étkezés mellé. Kutatók kimutatták, hogy
kowski éveken keresztül diétás üdítõket fogyasztott és az emberi szervezet hozzászokik koffeinbevitelhez és ez
bármit is tett fölös testsúlyának ledolgozására folyamato- esetben nélkülözése elvonási tüneteket produkál. A hír-
san hízott. Bizonyságának másolatát láthatjuk a követke- közlõszolgálatok, hogy ne kerüljenek összetûzésbe bér-
zõkben. munkaadóikkal (az üdítõitaliparral), amely hatalmas
1850-ben Amerikában egy ember egy év alatt nem összegeket fordít termékeik hirdetésére, egy kevésbé kife-
egész 4 dl üdítõt fogyasztott. Az 1980-as évek vége felé jezõ szóhasználattal hozakodott elõ a hírekben. Most „kof-
több mint 500 fél literes dobozos üdítõt fogyaszt el egy feinfüggõségrõl”1 beszélnek.
személy. Amikor a társadalom bátorítja az üdítõitalok fogyasz-
Az 1994-es üdítõitalipari éves beszámoló azt mutatja, tását, azt feltételezik, hogy e gyártott üdítõk pótolhatják a
hogy az egy fõre jutó évi üdítõital fogyasztás 223 liter. En- test vízszükségletét. Azt feltételezik, hogy mivel ezek az
nek a 28,2 százalékát a diétás üdítõk teszik ki. A diétás üdí- üdítõk vizet tartalmaznak, megfelelõen ellátják a testet
tõk fogyasztása csökkenni kezd. Az elfogyasztott üdítõita- vízzel. Ez a feltételezés rossz. A fõleg koffeines üdítõitalok
lok 84 százalékát két vállalat terméke teszi ki (a Coca Cola: erõsen megnövekedett fogyasztása képezi társadalmunk
48,2% és a Pepsi Cola: 35,9%). Ebbõl a 84 százalékos piaci egészségügyi problémáinak hátterét. Az emberi test sok,
megoszlásból és különféle címkék alatt gyártott termékeik- gyakran többlet testsúllyal is társuló betegségének fõ oka
bõl csak 5,5% a koffeinmentes diétás üdítõ. E számok is azt az a téves feltételezés, hogy minden folyadék a vízzel
mutatják, hogy rengeteg ember iszik koffeines üdítõket, egyenlõ mértékben táplálja a testet. Ahhoz, hogy megért-
amelyekbõl csak 22% a diétás. sük a fenti megállapítást, meg kell ismernünk az agy né-
A Pennsylvania Állami Egyetemen egy áttekintõ hány anatómiai és fiziológiai alapelvét, amelyek a táplál-
vizsgálat szerint néhány diák 14 doboz üdítõt iszik napon- kozást és a folyadékbevitelt szabályozzák.
ta. Egy lány két nap alatt 37 doboz Coke üdítõt ivott meg.
Sokan elfogadták, hogy nem tudnak üdítõk nélkül élni. Ha 1 Ez inkább az angol nyelvterületen értelmezhetõ. Az itt használt „depen-
megvonják tõlük az üdítõt, akkor a drogok élvezõihez ha- dency” egy enyhébb függõségre céloz, míg az „addiction” szó a kábító-
sonló elvonási tünetek jelentkeznek. A Boys Life magazin szerekkel kapcsolatban az erõs, a nélkülözhetetlenségig hozzászoktató
megvizsgálta olvasó táborát és kiderült, hogy 8 százalékuk jellegükre utal. A magyar nyelvterületen a függõség az egyedül haszná-
iszik 8 vagy ennél több doboz üdítõt egy nap. Egy Boy latos megfelelõ szó e hatásra (ford. megj.)

156 NYOLCADIK FEJEZET 157


Az a képzavar, hogy minden gyártott üdítõital kielégí- A 80-as évek elején egy új üdítõ italt vezettek be a pi-
ti szervezetünk vízigényét, a felelõs jó néhány betegségért. acra – egy a szacharintól eltérõ mesterséges édesítõszert
A test zsírfelhalmozás miatti deformációja a test leépülésé- tartalmazó italt. Az édesítõszert aszpartamnak1 nevezik.
nek elsõ lépései és véleményem szerint a folyadékbevitel Az aszpartam 180-szor olyan édes, mint a cukor és egyet-
helytelen megválasztása miatt történhet meg. Néhány üdí- len kalória energiát sem tartalmaz a szervezet számára. Je-
tõ több kárt tesz, mint mások. lenleg általánosan használt édesítõszer, mert az amerikai
A legtöbb üdítõ egyik fõ alkotórésze a koffein, egy növé- Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet (Food and Drug
nyi alkaloida és gyógyszer. Az agyra gyakorolt közvetlen ha- Administration, FDA) úgy vélte, cukorpótlóként bizton-
tása miatt nélkülözése elvonási tüneteket teremt. A vesékre is ságos a használata. Nagyon rövid idõ alatt több mint 5000
hatással van és megnöveli a vizeletkiválasztás sebességét. A receptbe került bele.
koffein vizelethajtó hatású, tehát fiziológiailag dehidratáló Az aszpartam a gyomor és béltraktusban két erõsen
szer. Ez a fõ oka annak, hogy egy ember több doboz üdítõt serkentõ idegingerület átvivõ aminosavra bomlik le: aszpar-
kénytelen meginni egy nap és sohasem elégszik meg vele. A tátra, fenilalaninra és metil-alkoholra (faszesz)/formalde-
víz nem marad elég sokáig a szervezetben. Ugyanakkor sok hidre. Azt állítják a máj a metil-alkoholt ártalmatlanítja.
ember összekeveri a vízre szomjúhozását: azt gondolják, hogy Személyes véleményem szerint ezt a kijelentést azért han-
elegendõ víz az, ami az üdítõben van, azt gondolják éhesek és goztatják, hogy elhessegessék egy ismert toxikus mellék-
többet esznek, mint testük valódi szükséglete. Így a koffeines termékkel rendelkezõ, forgalomba hozott mesterséges táp-
üdítõk okozta vízhiány a szomjúság és az éhségérzet összeke- lálék körüli zavaró tényezõket.
verése miatt idejekorán testsúlygyarapodáshoz vezet. Ha a koffein átalakítja az ATP-t AMP-vé (az elhasznált
A koffein frissítõ, felpezsdítõ sajátsággal rendelkezik. energia „hamujává”), az aszpartát a másik energiatároló
Még akkor is ingerli az agyat/testet, amikor az illetõ már molekulát, a GTP-t átalakítja GMP-vé. Az AMP is és a GMP
kimerült állapotban van! Úgy tûnik, hogy a koffein csök- is elhasznált üzemanyag. Szomjúságot és éhséget okoznak,
kenti az ATP raktárak ellenõrzési küszöbértékét. A tárolt hogy felhívják a figyelmet, ki kell cserélni az elhasznált
ATP-t olyan folyamatokra használódik fel, amelyek hoz- tartalékokat az agysejtekben. Tehát a diétás üdítõk az
záférhetõsége normális esetben az adott tartalékok energiatartalékok válogatás nélküli túlzott kimerítését
mennyisége mellett nem lenne engedélyezhetõ. eredményezik.
Ha az üdítõk tartalmaznak cukrot, legalább az agy né- Jól ismert tudományos tény, hogy az elhasznált ener-
hány folyamata nem szenved hiányt. Ha a koffein a haté- giaforrás (AMP és GMP) éhségérzetet okoz. A koffein
konyság növelésére felszabadítja az ATP energiát, a cukor függõséget okoz, és akik rendszeresen fogyasztják „koffei-
legalább valamennyire kiegészíti az elveszett ATP tartalé- nistáknak” tekinthetõk. Így a koffeinezett üdítõk az ülõ
kokat, még akkor is, ha az ATP „költségvetés” végül is
nagy deficittel zár. 1 L-aszpartil-L-fenil-alanin-metil-észter

158 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 159


Az a képzavar, hogy minden gyártott üdítõital kielégí- A 80-as évek elején egy új üdítõ italt vezettek be a pi-
ti szervezetünk vízigényét, a felelõs jó néhány betegségért. acra – egy a szacharintól eltérõ mesterséges édesítõszert
A test zsírfelhalmozás miatti deformációja a test leépülésé- tartalmazó italt. Az édesítõszert aszpartamnak1 nevezik.
nek elsõ lépései és véleményem szerint a folyadékbevitel Az aszpartam 180-szor olyan édes, mint a cukor és egyet-
helytelen megválasztása miatt történhet meg. Néhány üdí- len kalória energiát sem tartalmaz a szervezet számára. Je-
tõ több kárt tesz, mint mások. lenleg általánosan használt édesítõszer, mert az amerikai
A legtöbb üdítõ egyik fõ alkotórésze a koffein, egy növé- Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet (Food and Drug
nyi alkaloida és gyógyszer. Az agyra gyakorolt közvetlen ha- Administration, FDA) úgy vélte, cukorpótlóként bizton-
tása miatt nélkülözése elvonási tüneteket teremt. A vesékre is ságos a használata. Nagyon rövid idõ alatt több mint 5000
hatással van és megnöveli a vizeletkiválasztás sebességét. A receptbe került bele.
koffein vizelethajtó hatású, tehát fiziológiailag dehidratáló Az aszpartam a gyomor és béltraktusban két erõsen
szer. Ez a fõ oka annak, hogy egy ember több doboz üdítõt serkentõ idegingerület átvivõ aminosavra bomlik le: aszpar-
kénytelen meginni egy nap és sohasem elégszik meg vele. A tátra, fenilalaninra és metil-alkoholra (faszesz)/formalde-
víz nem marad elég sokáig a szervezetben. Ugyanakkor sok hidre. Azt állítják a máj a metil-alkoholt ártalmatlanítja.
ember összekeveri a vízre szomjúhozását: azt gondolják, hogy Személyes véleményem szerint ezt a kijelentést azért han-
elegendõ víz az, ami az üdítõben van, azt gondolják éhesek és goztatják, hogy elhessegessék egy ismert toxikus mellék-
többet esznek, mint testük valódi szükséglete. Így a koffeines termékkel rendelkezõ, forgalomba hozott mesterséges táp-
üdítõk okozta vízhiány a szomjúság és az éhségérzet összeke- lálék körüli zavaró tényezõket.
verése miatt idejekorán testsúlygyarapodáshoz vezet. Ha a koffein átalakítja az ATP-t AMP-vé (az elhasznált
A koffein frissítõ, felpezsdítõ sajátsággal rendelkezik. energia „hamujává”), az aszpartát a másik energiatároló
Még akkor is ingerli az agyat/testet, amikor az illetõ már molekulát, a GTP-t átalakítja GMP-vé. Az AMP is és a GMP
kimerült állapotban van! Úgy tûnik, hogy a koffein csök- is elhasznált üzemanyag. Szomjúságot és éhséget okoznak,
kenti az ATP raktárak ellenõrzési küszöbértékét. A tárolt hogy felhívják a figyelmet, ki kell cserélni az elhasznált
ATP-t olyan folyamatokra használódik fel, amelyek hoz- tartalékokat az agysejtekben. Tehát a diétás üdítõk az
záférhetõsége normális esetben az adott tartalékok energiatartalékok válogatás nélküli túlzott kimerítését
mennyisége mellett nem lenne engedélyezhetõ. eredményezik.
Ha az üdítõk tartalmaznak cukrot, legalább az agy né- Jól ismert tudományos tény, hogy az elhasznált ener-
hány folyamata nem szenved hiányt. Ha a koffein a haté- giaforrás (AMP és GMP) éhségérzetet okoz. A koffein
konyság növelésére felszabadítja az ATP energiát, a cukor függõséget okoz, és akik rendszeresen fogyasztják „koffei-
legalább valamennyire kiegészíti az elveszett ATP tartalé- nistáknak” tekinthetõk. Így a koffeinezett üdítõk az ülõ
kokat, még akkor is, ha az ATP „költségvetés” végül is
nagy deficittel zár. 1 L-aszpartil-L-fenil-alanin-metil-észter

158 NYOLCADIK FEJEZET 159


foglalkozást végzõ embereknél elhízást eredményez; fo- emberekben. Blundel és Hill megmutatta, hogy a nem táplá-
lyamatosan ingerlik magukat, hogy több ételt vigyenek lék jellegû édesítõszerek – aszpartam oldat – megnövelik az
be, mert agyuk erõltetett menetben használja energia- étvágyat és a rövid tartamú táplálékbevitelt. Arról tudósítot-
tartalékait. Gondoljunk rá, hogy az elfogyasztott ételek- tak, hogy az aszpartam bevitel után az önkéntesek éhesebbek
bõl csak kevés energiát használ el az agy. A többit, ha maradtak, mint akik szõlõcukrot ettek. Ez a megmaradó éh-
nincs izomaktivitás, zsír formájában tárolja a szervezet. ségérzet következményekkel jár és a fokozott táplálékfelvé-
A diétás üdítõ fogyasztásnak ezért az egyik következmé- telhez vezet.
nye a súlygyarapodás. Tardoff és Friedmann kimutatta, hogy a mesterséges
Annál fontosabb reflex az agy reakciója az édes ízre. édesítõ szerrel készült üdítõ elfogyasztása utáni fokozott
Ha édes ízt érzünk, általában új energia érkezik a szerve- éhségérzet akár 90 percig is tarthat; még akkor is, ha a vér
zetbe és ez az élethossznyi tapasztalat létrehozott egy fel- inzulinszintje normális értékû. Kimutatták, hogy a vizsgá-
tételes reflexet. Amikor az édes íz ingerli nyelvünket, az lati állatokban, amikor az inzulin vérszintje – amelynek
agy jelzést küld a májnak – külsõ cukor érkezett – és felké- magasabb értékérõl azt gondolják, hogy az éhségérzetet
szíti az új energia fogadására. A máj azonnal leállítja a test okozza – elérte a normális értéket, a tesztcsoport állatai
fehérje készleteibõl és keményítõ készleteibõl történõ cu- még mindig több táplálékot fogyasztottak, mint a kontrol-
korgyártást és elkezdi tárolni az anyagcsere üzemanyagait csoport állatai. Ez azt jelenti, hogy az agy hosszabb ideig
a vérkeringésbõl. Ahogy azt Michael G. Tardoff, Mark I. fenntartja a táplálkozás sürgetését, amikor az ízlelõbimbó-
Friedmann és más tudósok is kimutatták, az édes íz kivál- kat cukor gyanánt, de annak szervezetbe kerülése nélkül
totta válaszreakció a tápláléktárolás érdekében megváltoz- ingerlik. Az édes íz a májmûködés módosítására készteti
tatja az anyagcsere aktivitást; az átalakítás céljára rendel- az agyat. Az elsõdleges tevékenység a táplálék tárolása lesz
kezésre álló üzemanyag megfogyatkozott, ami az étvágy és nem a készletek felszabadítása.
kialakulásához vezet. Alapjában véve a kalória nélküli édesítõszerekre adott
Ha valóban a cukor gerjeszti az ingert és a rá adott vá- fiziológiás válasz az, ami az embert arra kényszeríti, hogy
laszt, akkor a májra gyakorolt hatás fogja szabályozni a be- keresse és tegye jóvá az észlelt „édes jelzés” hiábavaló
lépõ táplálék feldolgozását. Azonban, ha az édes ízt nem energiareményét. Ez egy másik fiziológiai ok, amiért a fo-
követi rendelkezésre álló táplálék, akkor a táplálék felvé- gyás érdekében diétás üdítõket fogyasztó emberek ízlelõ-
telének sürgetése lesz az eredmény. Minél édesebb íz in- bimbójuk fölösleges ingerlése miatt testük ellentmondásos
gerli az ízlelõ bimbókat kalóriák nélkül, annál nagyobb ismétlõdõ válaszreakcióitól szenvednek.
sürgetés jelentkezik az evésre – a túlzott evésre. Amikor a koffein és az aszpartam bekerülnek a szerve-
Az édes íz ilyen jellegû hatását tisztán kimutatták a sza- zetbe, ingerlõ hatást gyakorolnak az agyra, a májra, a ve-
charin állatkísérleti modelljeiben. Amikor aszpartamot hasz- sékre, a hasnyálmirigyre, a belsõ elválasztású mirigyekre
náltak több tudós is hasonlóan túlzott étvágyat tapasztalt az és így tovább. Az aszpartam fenil-alaninná és aszpartáttá

160 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 161


foglalkozást végzõ embereknél elhízást eredményez; fo- emberekben. Blundel és Hill megmutatta, hogy a nem táplá-
lyamatosan ingerlik magukat, hogy több ételt vigyenek lék jellegû édesítõszerek – aszpartam oldat – megnövelik az
be, mert agyuk erõltetett menetben használja energia- étvágyat és a rövid tartamú táplálékbevitelt. Arról tudósítot-
tartalékait. Gondoljunk rá, hogy az elfogyasztott ételek- tak, hogy az aszpartam bevitel után az önkéntesek éhesebbek
bõl csak kevés energiát használ el az agy. A többit, ha maradtak, mint akik szõlõcukrot ettek. Ez a megmaradó éh-
nincs izomaktivitás, zsír formájában tárolja a szervezet. ségérzet következményekkel jár és a fokozott táplálékfelvé-
A diétás üdítõ fogyasztásnak ezért az egyik következmé- telhez vezet.
nye a súlygyarapodás. Tardoff és Friedmann kimutatta, hogy a mesterséges
Annál fontosabb reflex az agy reakciója az édes ízre. édesítõ szerrel készült üdítõ elfogyasztása utáni fokozott
Ha édes ízt érzünk, általában új energia érkezik a szerve- éhségérzet akár 90 percig is tarthat; még akkor is, ha a vér
zetbe és ez az élethossznyi tapasztalat létrehozott egy fel- inzulinszintje normális értékû. Kimutatták, hogy a vizsgá-
tételes reflexet. Amikor az édes íz ingerli nyelvünket, az lati állatokban, amikor az inzulin vérszintje – amelynek
agy jelzést küld a májnak – külsõ cukor érkezett – és felké- magasabb értékérõl azt gondolják, hogy az éhségérzetet
szíti az új energia fogadására. A máj azonnal leállítja a test okozza – elérte a normális értéket, a tesztcsoport állatai
fehérje készleteibõl és keményítõ készleteibõl történõ cu- még mindig több táplálékot fogyasztottak, mint a kontrol-
korgyártást és elkezdi tárolni az anyagcsere üzemanyagait csoport állatai. Ez azt jelenti, hogy az agy hosszabb ideig
a vérkeringésbõl. Ahogy azt Michael G. Tardoff, Mark I. fenntartja a táplálkozás sürgetését, amikor az ízlelõbimbó-
Friedmann és más tudósok is kimutatták, az édes íz kivál- kat cukor gyanánt, de annak szervezetbe kerülése nélkül
totta válaszreakció a tápláléktárolás érdekében megváltoz- ingerlik. Az édes íz a májmûködés módosítására készteti
tatja az anyagcsere aktivitást; az átalakítás céljára rendel- az agyat. Az elsõdleges tevékenység a táplálék tárolása lesz
kezésre álló üzemanyag megfogyatkozott, ami az étvágy és nem a készletek felszabadítása.
kialakulásához vezet. Alapjában véve a kalória nélküli édesítõszerekre adott
Ha valóban a cukor gerjeszti az ingert és a rá adott vá- fiziológiás válasz az, ami az embert arra kényszeríti, hogy
laszt, akkor a májra gyakorolt hatás fogja szabályozni a be- keresse és tegye jóvá az észlelt „édes jelzés” hiábavaló
lépõ táplálék feldolgozását. Azonban, ha az édes ízt nem energiareményét. Ez egy másik fiziológiai ok, amiért a fo-
követi rendelkezésre álló táplálék, akkor a táplálék felvé- gyás érdekében diétás üdítõket fogyasztó emberek ízlelõ-
telének sürgetése lesz az eredmény. Minél édesebb íz in- bimbójuk fölösleges ingerlése miatt testük ellentmondásos
gerli az ízlelõ bimbókat kalóriák nélkül, annál nagyobb ismétlõdõ válaszreakcióitól szenvednek.
sürgetés jelentkezik az evésre – a túlzott evésre. Amikor a koffein és az aszpartam bekerülnek a szerve-
Az édes íz ilyen jellegû hatását tisztán kimutatták a sza- zetbe, ingerlõ hatást gyakorolnak az agyra, a májra, a ve-
charin állatkísérleti modelljeiben. Amikor aszpartamot hasz- sékre, a hasnyálmirigyre, a belsõ elválasztású mirigyekre
náltak több tudós is hasonlóan túlzott étvágyat tapasztalt az és így tovább. Az aszpartam fenil-alaninná és aszpartáttá

160 NYOLCADIK FEJEZET 161


alakul át (két fontos aminosavvá). Mindkettõ közvetlenül az emlõrák megnövekedett valószínûségét hordozza magá-
ingerli az agyat. A koffein és az aszpartát hatásának vég- ban. A prolaktin nevû hormon fõszerepet játszhat ebben az
eredménye nagyon gyorsan az agy aktivitásának egy másik irányításban. Az aszpartam kevésbé feltárt mellékhatásai
módját alakítja ki, mert a két rendelkezésre álló anyag na- közé tartozik az emlõrák kialakulásának elõsegítése. Amikor
gyobb mennyiségben van jelen, mintha egy normális táp- patkányokat etettek, az aszpartam agytumorok kialakulását
lálkozás egyensúlyi szintje jött volna létre. eredményezte a kísérleti állatokban.
A legtöbb idegingerület átvivõ az egyik vagy a másik Egy hasonlat erejéig, képzeljünk el egy vitorlás hajót,
aminosav származéka. Azonban az aszpartát az egyik olyan ami az egyik közeli kikötõbõl egy másikba tart és még sö-
kivételes aminosav, amelynek nem kell átalakulnia, hogy tétedés elõtt el kell érnie a célját, de a szélirány nem meg-
közvetlen hatást gyakoroljon az agyra. Külön érzékelõ felelõ. Ha a tengerész, ahelyett, hogy odafigyelne a hajózás
pontok (receptorok) találhatók bizonyos idegsejtekben szabályaira, inkább lelkesen a gyors hajózás örömeiben éli
ezekre az aminosavakra (aszpartát és glutamát), amelyek ki magát, célját elhagyja, és hajója teljesen más és ismeret-
drámai módon tudják befolyásolni a test mûködését. len partok irányába szeli a habokat, immáron az éjszaka sö-
A mesterséges édesítõszerekkel történõ helytelen in- tétjében. Komoly esélye van rá, hogy õ és a hajója nem éli
gerlés, amely az „energia” testbe lépését érzékeli, súlyo- túl a kirándulást.
sabb következményekkel is jár, mint az egyszerû testsúly- Az élet útján az emberi test épp olyan, mint egy vitor-
növekedés. Ezek a vegyületek az ingerelt idegrendszer által lás hajó. Ha az elme eltér céljától és elfelejti a test megha-
diktált irányban folyamatosan hintáztatják a test fiziológi- tározott szerepét és a különféle mesterséges és nem jelleg-
áját. Használatuk, a testre gyakorolt hosszú távú hatásuk zetes ízesítõszerek használatával inkább az ínyére hallgat
megértése nélkül, csak azért, mert kellemesen ingerlik az annak túlzott ingerlésével, hosszú távon, a test kémiája
ízlelõbimbókat, felelõtlenség. A sejteken belüli mikrofizio- nem képes a folyamatosan hibás életmóddal megbirkózni
lógia megértése késztetett az aggodalomra, amikor ezen és károsodást szenved.
aminosavak gyakorlati hasznára gondoltam. Aggasztanak a Túlegyszerûsített és primitív elgondolás az, miszerint a
kémiai édesítõszerek ideg/mirigyrendszerre gyakorolt köz- vizet könnyedén összeköthetjük mindenfajta öröm- és élve-
vetlen hosszú távú ingerlésének következményei. Ezek a zetfokozó kemikáliával és hogy ezek helyettesíthetik a test
rendszerek más fontos kiegyensúlyozott szerepekre hiva- számára szükséges tiszta vizet. E vegyszerek közül néhány, a
tottak a testben. koffein, az aszpartam, a szacharin, az alkohol, az agyra gya-
A kutatás már feltárta, hogy az aszpartát receptorok korolt kiegyensúlyozatlan hatásuknál fogva egyoldalúan és
bõségesen jelen vannak az idegrendszerben és az aszpartát- természetellenesen programozzák a test kémiai folyamatait.
nak már a melléktermékei is ingerlik a nemzõszerveket és az Aki ezeket az italokat fogyasztja, a vitorlás hajóhoz hasonló-
emlõket. Az emlõmirigyek folyamatos ingerlése anélkül, an járhat, ami a sötétben a feltérképezetlen partokra vetõdik,
hogy a terhesség más tényezõi jelen lennének a szervezetben,

162 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 163


alakul át (két fontos aminosavvá). Mindkettõ közvetlenül az emlõrák megnövekedett valószínûségét hordozza magá-
ingerli az agyat. A koffein és az aszpartát hatásának vég- ban. A prolaktin nevû hormon fõszerepet játszhat ebben az
eredménye nagyon gyorsan az agy aktivitásának egy másik irányításban. Az aszpartam kevésbé feltárt mellékhatásai
módját alakítja ki, mert a két rendelkezésre álló anyag na- közé tartozik az emlõrák kialakulásának elõsegítése. Amikor
gyobb mennyiségben van jelen, mintha egy normális táp- patkányokat etettek, az aszpartam agytumorok kialakulását
lálkozás egyensúlyi szintje jött volna létre. eredményezte a kísérleti állatokban.
A legtöbb idegingerület átvivõ az egyik vagy a másik Egy hasonlat erejéig, képzeljünk el egy vitorlás hajót,
aminosav származéka. Azonban az aszpartát az egyik olyan ami az egyik közeli kikötõbõl egy másikba tart és még sö-
kivételes aminosav, amelynek nem kell átalakulnia, hogy tétedés elõtt el kell érnie a célját, de a szélirány nem meg-
közvetlen hatást gyakoroljon az agyra. Külön érzékelõ felelõ. Ha a tengerész, ahelyett, hogy odafigyelne a hajózás
pontok (receptorok) találhatók bizonyos idegsejtekben szabályaira, inkább lelkesen a gyors hajózás örömeiben éli
ezekre az aminosavakra (aszpartát és glutamát), amelyek ki magát, célját elhagyja, és hajója teljesen más és ismeret-
drámai módon tudják befolyásolni a test mûködését. len partok irányába szeli a habokat, immáron az éjszaka sö-
A mesterséges édesítõszerekkel történõ helytelen in- tétjében. Komoly esélye van rá, hogy õ és a hajója nem éli
gerlés, amely az „energia” testbe lépését érzékeli, súlyo- túl a kirándulást.
sabb következményekkel is jár, mint az egyszerû testsúly- Az élet útján az emberi test épp olyan, mint egy vitor-
növekedés. Ezek a vegyületek az ingerelt idegrendszer által lás hajó. Ha az elme eltér céljától és elfelejti a test megha-
diktált irányban folyamatosan hintáztatják a test fiziológi- tározott szerepét és a különféle mesterséges és nem jelleg-
áját. Használatuk, a testre gyakorolt hosszú távú hatásuk zetes ízesítõszerek használatával inkább az ínyére hallgat
megértése nélkül, csak azért, mert kellemesen ingerlik az annak túlzott ingerlésével, hosszú távon, a test kémiája
ízlelõbimbókat, felelõtlenség. A sejteken belüli mikrofizio- nem képes a folyamatosan hibás életmóddal megbirkózni
lógia megértése késztetett az aggodalomra, amikor ezen és károsodást szenved.
aminosavak gyakorlati hasznára gondoltam. Aggasztanak a Túlegyszerûsített és primitív elgondolás az, miszerint a
kémiai édesítõszerek ideg/mirigyrendszerre gyakorolt köz- vizet könnyedén összeköthetjük mindenfajta öröm- és élve-
vetlen hosszú távú ingerlésének következményei. Ezek a zetfokozó kemikáliával és hogy ezek helyettesíthetik a test
rendszerek más fontos kiegyensúlyozott szerepekre hiva- számára szükséges tiszta vizet. E vegyszerek közül néhány, a
tottak a testben. koffein, az aszpartam, a szacharin, az alkohol, az agyra gya-
A kutatás már feltárta, hogy az aszpartát receptorok korolt kiegyensúlyozatlan hatásuknál fogva egyoldalúan és
bõségesen jelen vannak az idegrendszerben és az aszpartát- természetellenesen programozzák a test kémiai folyamatait.
nak már a melléktermékei is ingerlik a nemzõszerveket és az Aki ezeket az italokat fogyasztja, a vitorlás hajóhoz hasonló-
emlõket. Az emlõmirigyek folyamatos ingerlése anélkül, an járhat, ami a sötétben a feltérképezetlen partokra vetõdik,
hogy a terhesség más tényezõi jelen lennének a szervezetben,

162 NYOLCADIK FEJEZET 163


ha a tengerész ahelyett, hogy a biztonságos hajózás szabá- Kedves dr. Batmanghelidj!
lyaihoz ragaszkodna, inkább a gyors hajózás örömeinek él.
Amint már eddig többször jeleztem, az emberi test Édesanyám kért meg rá, hogy írjak önnek a mostanában történt fogyá-
többféleképp is figyelmeztethet a vízhiányra. E figyel- si kísérletem sikerérõl. Tudom, sokkal több sikerem is lehetett volna, ha
meztetésekre az egyetlen helyes válasz a vízfogyasztás. az ön módszerét követem és megzabolázom étkezési szokásaimat gyakor-
Amint már azt is többször elmagyaráztam, súlyosbítja a latainak rendszeres végzésével együtt. Azonban már az is csoda volt
problémát, ha bárki szervezetének rendszeresen mestersé- számomra, hogy a napi 6–8 doboz Mountain Dew (a reklámokból jól
gesen ízesített folyadékokat ad és ezzel helyettesíti teste ismert üdítõital, ford. megj.) már a múlté.
vízszükségletét. Az utóbbi 1 év 9 hónap alatt sikeresen megtartottam a több mint 17
Emlékeznünk kell, hogy a koffein egy erõs függõséget kg-os fogyásomat. Újból tudom hordani azokat a ruhákat, amelyekrõl
kialakító drog, aminek használata megengedett. A gyer- már egy életre letettem. Épp azon vagyok, hogy az esküvõmre elérjem
mekek különösen sebezhetõkké válnak a koffein tartalmú kitûzött célméretemet. Még a võlegényem is elismerte, hogy jobban né-
üdítõ italok ilyen függõséget kialakító jellegére nézve. Ha zek ki, mint 5 évvel ezelõtt, amikor elõször találkozott velem.
a testet a korai gyermekkor állapotában ingerlik az ilyen Testsúlyom harmincadának megfelelõ mennyiségben történõ rendszeres
jellegû élvezetnövelõ vegyszerek, késõbb az iskoláskorban, napi vízfogyasztásom nagyban hozzájárult sikeremhez. Bárhová mentem
néhányukban egy fokozott hajlamot alakít ki a keményebb is, ivóvizem velem volt. Dolgozni, vásárolni, még hosszú 7 órás autós út-
drogok utáni vágy kialakításában is. jaim során is. (Elég sok megállásra kényszerített, de megérte.) Alkalman-
Tehát az üdítõk és különösen a diétás üdítõk hosszú ként, amikor messzebbre mentem ásványvízzel vagy sörrel kezeltem ma-
távú és folyamatos használatát tehetjük felelõssé társadal- gam, de szokás szerint mindig megittam a napi vízadagomat.
munk néhány súlyosabb egészségügyi problémájáért. Az Egy érdekes dologra figyeltem fel, amikor egyszer befejeztem vízadagom
elsõ lépés ebben az irányban a zsírfelhalmozás eredménye ivását, nem vágytam többé az ivásra. Azt is észrevettem, hogy egyál-
a test fizikai alakjának torzulása. Ha a szülõk célja egy talán nem vagyok szomjas többé és ez egy rövid ideig tartott, amíg nem
gyermek jövõbeni egészsége, akkor néhány mesterséges ittam valami más fajta üdítõt, mint például gyümölcslevek, tej, sör, ás-
üdítõt csak nagyon takarékosan szabadna, ha egyáltalán ványvíz, stb.
szabadna használni. Alig várom már az október elsejét, esküvõm napját, amikor a templom-
Dr. Marcia Gutkowski egy táplálkozási tanácsadó. ban elsétálhatok a padsorok között. Jobban nézek ki, mint 15 évvel ez-
Könyvem elolvasása után meggyõzte lányát, Donnát, elõtt, amikor leérettségiztem. Nagy megkönnyebbülés lesz ezzel a test-
hogy változtassa meg ivási szokásait. Az eredmény meg- súllyal életemben elõször kuporgás nélkül letennem a jogosítványomat.
döbbentette az anyát és leányát is. A következõ levél Don- Köszönöm a kisebb magamat!!!
na bizonyságának másolata.
Donna M. Gutkowski
1994. április 25.

164 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 165


ha a tengerész ahelyett, hogy a biztonságos hajózás szabá- Kedves dr. Batmanghelidj!
lyaihoz ragaszkodna, inkább a gyors hajózás örömeinek él.
Amint már eddig többször jeleztem, az emberi test Édesanyám kért meg rá, hogy írjak önnek a mostanában történt fogyá-
többféleképp is figyelmeztethet a vízhiányra. E figyel- si kísérletem sikerérõl. Tudom, sokkal több sikerem is lehetett volna, ha
meztetésekre az egyetlen helyes válasz a vízfogyasztás. az ön módszerét követem és megzabolázom étkezési szokásaimat gyakor-
Amint már azt is többször elmagyaráztam, súlyosbítja a latainak rendszeres végzésével együtt. Azonban már az is csoda volt
problémát, ha bárki szervezetének rendszeresen mestersé- számomra, hogy a napi 6–8 doboz Mountain Dew (a reklámokból jól
gesen ízesített folyadékokat ad és ezzel helyettesíti teste ismert üdítõital, ford. megj.) már a múlté.
vízszükségletét. Az utóbbi 1 év 9 hónap alatt sikeresen megtartottam a több mint 17
Emlékeznünk kell, hogy a koffein egy erõs függõséget kg-os fogyásomat. Újból tudom hordani azokat a ruhákat, amelyekrõl
kialakító drog, aminek használata megengedett. A gyer- már egy életre letettem. Épp azon vagyok, hogy az esküvõmre elérjem
mekek különösen sebezhetõkké válnak a koffein tartalmú kitûzött célméretemet. Még a võlegényem is elismerte, hogy jobban né-
üdítõ italok ilyen függõséget kialakító jellegére nézve. Ha zek ki, mint 5 évvel ezelõtt, amikor elõször találkozott velem.
a testet a korai gyermekkor állapotában ingerlik az ilyen Testsúlyom harmincadának megfelelõ mennyiségben történõ rendszeres
jellegû élvezetnövelõ vegyszerek, késõbb az iskoláskorban, napi vízfogyasztásom nagyban hozzájárult sikeremhez. Bárhová mentem
néhányukban egy fokozott hajlamot alakít ki a keményebb is, ivóvizem velem volt. Dolgozni, vásárolni, még hosszú 7 órás autós út-
drogok utáni vágy kialakításában is. jaim során is. (Elég sok megállásra kényszerített, de megérte.) Alkalman-
Tehát az üdítõk és különösen a diétás üdítõk hosszú ként, amikor messzebbre mentem ásványvízzel vagy sörrel kezeltem ma-
távú és folyamatos használatát tehetjük felelõssé társadal- gam, de szokás szerint mindig megittam a napi vízadagomat.
munk néhány súlyosabb egészségügyi problémájáért. Az Egy érdekes dologra figyeltem fel, amikor egyszer befejeztem vízadagom
elsõ lépés ebben az irányban a zsírfelhalmozás eredménye ivását, nem vágytam többé az ivásra. Azt is észrevettem, hogy egyál-
a test fizikai alakjának torzulása. Ha a szülõk célja egy talán nem vagyok szomjas többé és ez egy rövid ideig tartott, amíg nem
gyermek jövõbeni egészsége, akkor néhány mesterséges ittam valami más fajta üdítõt, mint például gyümölcslevek, tej, sör, ás-
üdítõt csak nagyon takarékosan szabadna, ha egyáltalán ványvíz, stb.
szabadna használni. Alig várom már az október elsejét, esküvõm napját, amikor a templom-
Dr. Marcia Gutkowski egy táplálkozási tanácsadó. ban elsétálhatok a padsorok között. Jobban nézek ki, mint 15 évvel ez-
Könyvem elolvasása után meggyõzte lányát, Donnát, elõtt, amikor leérettségiztem. Nagy megkönnyebbülés lesz ezzel a test-
hogy változtassa meg ivási szokásait. Az eredmény meg- súllyal életemben elõször kuporgás nélkül letennem a jogosítványomat.
döbbentette az anyát és leányát is. A következõ levél Don- Köszönöm a kisebb magamat!!!
na bizonyságának másolata.
Donna M. Gutkowski
1994. április 25.

164 NYOLCADIK FEJEZET 165


Most 1995. februárja van. Donna boldog házas. 1994 alkalmazkodás következményeit betegségeknek nevezik?
októberére, esküvõje napjára összesen több mint 19 kg-ot Van bármi elfogadható indíték arra, miért kellene a termé-
fogyott. szetes kezelési eljárások értékelésére a gyógyszeripar mérõ-
E tudományosan megalapozott fogyási módszer tartós rúdjához ragaszkodnunk? Pontatlan kijelentéseiktõl és állítá-
eredményt ad ellentétben a táplálkozás korlátozásával, ami saiktól mára már olyan sok ember szenvedett és agonizált,
még néhány kg-nál is csak rövid nyereséget jelent. Ami pedig csak vízért kiáltottak!
még rosszabb, hogy valaki folyamatosan kitarthat az egyik
vagy másik étel korlátozásának téveszméje mellett, különö-
sen a koleszterin tartalmú ételekre pusztán egy ideiglenes
mai divat miatt. Ne rázzon meg bennünket ez a tény. A to-
jás napi étrendbõl való kizárásával ellenkezõleg én olyan
sok tojást eszek amennyit csak szeretek, bármiféle korláto-
zás nélkül; a tojás egy jól kiegyensúlyozott fehérje forrás.
Történetesen megértettem, hogyan alakul ki a szervezet-
ben a koleszterintöbblet a dehidrációval társulva.
Priscilla Preston következõ levele tovább magyarázza
a dehidráció összefüggéseit, de nem csak a hízással kap-
csolatban, hanem az asztma egyre sújtóbb problémáira is,
amelyet a következõ fejezet tárgyal. Az asztma megelõzé-
sére tett lépések során több mint 17 kg-ot sikerült fogynia.
Levelének egy másik fontos pontja a só szerepe a betegsé-
gek megelõzésében. A só fontos a szervezetnek. Amikor a
nyelv sóérzékelõit erõs inger éri, elmúlik a test szorongása
és abbamarad a vízért való aggódás. Ha elegendõ só áll
rendelkezésre a fontos sejtek számára legalább biztosítva
van egy hatásos vízszûrõ rendszer a vész víztartalékokra.
A 12. fejezetben többet is olvashatunk a sóról.
Kérem, ne felejtsük el, ezek a történetek valós életekrõl
szólnak és nem anekdoták. Nincs szükségünk statisztikákra,
hogy meggyõzzük az embereket a víz szükségességérõl, mi-
kor a test tárja elénk a sürgetési tüneteit. Kinek a hibája,
hogy az emberi test helyi figyelmeztetései és a dehidrációhoz

166 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 167


Most 1995. februárja van. Donna boldog házas. 1994 alkalmazkodás következményeit betegségeknek nevezik?
októberére, esküvõje napjára összesen több mint 19 kg-ot Van bármi elfogadható indíték arra, miért kellene a termé-
fogyott. szetes kezelési eljárások értékelésére a gyógyszeripar mérõ-
E tudományosan megalapozott fogyási módszer tartós rúdjához ragaszkodnunk? Pontatlan kijelentéseiktõl és állítá-
eredményt ad ellentétben a táplálkozás korlátozásával, ami saiktól mára már olyan sok ember szenvedett és agonizált,
még néhány kg-nál is csak rövid nyereséget jelent. Ami pedig csak vízért kiáltottak!
még rosszabb, hogy valaki folyamatosan kitarthat az egyik
vagy másik étel korlátozásának téveszméje mellett, különö-
sen a koleszterin tartalmú ételekre pusztán egy ideiglenes
mai divat miatt. Ne rázzon meg bennünket ez a tény. A to-
jás napi étrendbõl való kizárásával ellenkezõleg én olyan
sok tojást eszek amennyit csak szeretek, bármiféle korláto-
zás nélkül; a tojás egy jól kiegyensúlyozott fehérje forrás.
Történetesen megértettem, hogyan alakul ki a szervezet-
ben a koleszterintöbblet a dehidrációval társulva.
Priscilla Preston következõ levele tovább magyarázza
a dehidráció összefüggéseit, de nem csak a hízással kap-
csolatban, hanem az asztma egyre sújtóbb problémáira is,
amelyet a következõ fejezet tárgyal. Az asztma megelõzé-
sére tett lépések során több mint 17 kg-ot sikerült fogynia.
Levelének egy másik fontos pontja a só szerepe a betegsé-
gek megelõzésében. A só fontos a szervezetnek. Amikor a
nyelv sóérzékelõit erõs inger éri, elmúlik a test szorongása
és abbamarad a vízért való aggódás. Ha elegendõ só áll
rendelkezésre a fontos sejtek számára legalább biztosítva
van egy hatásos vízszûrõ rendszer a vész víztartalékokra.
A 12. fejezetben többet is olvashatunk a sóról.
Kérem, ne felejtsük el, ezek a történetek valós életekrõl
szólnak és nem anekdoták. Nincs szükségünk statisztikákra,
hogy meggyõzzük az embereket a víz szükségességérõl, mi-
kor a test tárja elénk a sürgetési tüneteit. Kinek a hibája,
hogy az emberi test helyi figyelmeztetései és a dehidrációhoz

166 NYOLCADIK FEJEZET 167


1994. október 31.

Képzelje, majdnem egy évig éjszakánként felegyenesedve kellett alud-


nom, minden egyes lélegzetvételért megküzdve számtalan asztmás és
pánik rohamot éltem át! Egészen öt hónappal ezelõttig! 1993. március
27-én súlyos asztmás rohammal és kifejlõdött bronchopneumoniával
(bronchitises tüdõgyulladás) kórházba szállítottak! Vérgáz szintem 40
volt és életveszélyes állapotban voltam.
Miután kiszabadultam a kórházból nagy adag teofilin és prednisolon
kúrára állítottak. Testsúlyom rakéta gyorsasággal emelkedett és a
gyógyszerek figyelmetlenné és összeférhetetlenné tettek. Valójában már
nem akartam élni! Ekkor egy csodálatos barátom átadta nekem dr.
Batmanghelidj: „Tested vízért kiált!” címû könyvét. Gyorsan küldtem
az orvosnak egy válaszért esedezõ levelet. Teljes meglepetésemre szemé-
lyesen felhívott és megpróbált segíteni megszabadulni gyógyszerezésem-
tõl, ami az állapotomat tovább rontotta és arra kért, hogy naponta leg-
alább 3 liter vizet igyak meg kevés sóval keverve. Arra is megkért,
hogy naponta legalább 15 percet sétáljak a szabadban. Jelenleg napi 30
percet sétálok és légzésem 100 százalékosan javult!
1994. október 31-tõl megszabadultam az asztmára rendelt gyógyszeres
kezeléstõl! Több mint öt hónapja nem használtam az inhalert vagy más
gyógyszert! Bármikor akár csak enyhe zihálást is tapasztaltam lélegzet-
vételemen, rögtön egy pohár vizet ittam, elõtte nagyon kis sót tettem
bele. Jobban lettem!
És… gyanítja miért? Az a csodálatos víz és azok a séták 17 kg-os fo-
gyást okoztak. Visszatértem rendes régi testsúlyomhoz és fiatalosnak
látszok, újból egészséges vagyok!
Amerikaiak millióinak kellene eljuttatni az „üzenetet”. AIDS-tõl,
asztmától, ízületi gyulladástól és krónikus kimerültségtõl, stb. szenved-
nek. Minden amerikainak elõnyére szolgál, ha elolvassa dr.
Batmanghelidj könyvét!
Nagy tisztelettel: Priscilla D. Preston

168 TESTSÚLY ÉS VÍZFOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 169


1994. október 31.

Képzelje, majdnem egy évig éjszakánként felegyenesedve kellett alud-


nom, minden egyes lélegzetvételért megküzdve számtalan asztmás és
pánik rohamot éltem át! Egészen öt hónappal ezelõttig! 1993. március
27-én súlyos asztmás rohammal és kifejlõdött bronchopneumoniával
(bronchitises tüdõgyulladás) kórházba szállítottak! Vérgáz szintem 40
volt és életveszélyes állapotban voltam.
Miután kiszabadultam a kórházból nagy adag teofilin és prednisolon
kúrára állítottak. Testsúlyom rakéta gyorsasággal emelkedett és a
gyógyszerek figyelmetlenné és összeférhetetlenné tettek. Valójában már
nem akartam élni! Ekkor egy csodálatos barátom átadta nekem dr.
Batmanghelidj: „Tested vízért kiált!” címû könyvét. Gyorsan küldtem
az orvosnak egy válaszért esedezõ levelet. Teljes meglepetésemre szemé-
lyesen felhívott és megpróbált segíteni megszabadulni gyógyszerezésem-
tõl, ami az állapotomat tovább rontotta és arra kért, hogy naponta leg-
alább 3 liter vizet igyak meg kevés sóval keverve. Arra is megkért,
hogy naponta legalább 15 percet sétáljak a szabadban. Jelenleg napi 30
percet sétálok és légzésem 100 százalékosan javult!
1994. október 31-tõl megszabadultam az asztmára rendelt gyógyszeres
kezeléstõl! Több mint öt hónapja nem használtam az inhalert vagy más
gyógyszert! Bármikor akár csak enyhe zihálást is tapasztaltam lélegzet-
vételemen, rögtön egy pohár vizet ittam, elõtte nagyon kis sót tettem
bele. Jobban lettem!
És… gyanítja miért? Az a csodálatos víz és azok a séták 17 kg-os fo-
gyást okoztak. Visszatértem rendes régi testsúlyomhoz és fiatalosnak
látszok, újból egészséges vagyok!
Amerikaiak millióinak kellene eljuttatni az „üzenetet”. AIDS-tõl,
asztmától, ízületi gyulladástól és krónikus kimerültségtõl, stb. szenved-
nek. Minden amerikainak elõnyére szolgál, ha elolvassa dr.
Batmanghelidj könyvét!
Nagy tisztelettel: Priscilla D. Preston

168 NYOLCADIK FEJEZET 169


növekedésére csökken. Mindkét folyamatot (a hisztamin
9 termelést és aktivitást) a napi vízfogyasztás azonnali nö-
velésével kell szabályozni. Átlagban ezek az esetek a test
ASZTMA ÉS ALLERGIA „vész-vízszabályozásának” elsõtõl negyedik hete után je-
lennek meg.
Úgy becsülik, hogy 12 millió gyermek szenved asztmától és több ezren halnak Mr. Peck gyermekkora óta asztmás, azon felül min-
bele évente. Hadd jelentsem be, hogy az asztmának kevesebb, mint öt éven belül denféle allergénre érzékennyé vált, most már nem tart
vége. Mentsük meg a gyermekeket a fulladás folyamatos félelmétõl, mert nem is- egészségügyi problémájától. Mr. Paturis esete is bizonyít-
merik fel, hogy vízre szomjasak! ja a tényt, hogy felesége allergiás reakciói kevésbé súlyo-
sak. Jose Rivera orvos éveken át szenvedett allergiájától és
asztmájától. Különösen érzékeny volt a macskákra. Soha
Az asztma és az allergiák jelzik, hogy a testnek meg- sem ment be egy házba, ha ott macska tartózkodott. Úgy
növekedett idegingerület átvivõ hisztamin termeléshez kel- tûnik, egyszer nagyon súlyos állapotba került, miután egy
lett folyamodnia. A hisztamin a szervezetben a vízanyag- macskával került össze. A dehidratáció és a hisztamin több-
csere és elosztó érzékelõ-szabályozója. let termelés szoros kapcsolatának ismeretében teljesen fel-
Felismerték, hogy az asztmások tüdõszöveteinek hisz- épült betegségébõl. Mindennek tetejére jelenleg asztmás
tamin szintje megnövekszik, és ez szabályozza a hörgõ iz- betegeket kezel vízzel és sóval. Levelét az alábbiakban ol-
mok összehúzódását. A párolgásos vízvesztés egyik fõ he- vashatjuk.
lye a tüdõben van, tehát az összehúzódott hörgõk csökkent Priscilla Preston levelét már láttuk. Joanie Winfield
vízveszteséget jelentenek a lélegzés során – a test egy egy- levele szintén az alábbiakban található. Csak azért közlöm
szerû természetes manõvere a vízvisszatartásra. levelüket, mert ezek egyértelmû bizonyítékok arra, hogy a
A hisztamin, eltekintve a vízszabályozó szerepétõl, megnövelt vízbevitel felnõtt személyekben az asztmás és
egy olyan szer, ami az antibakteriális, antivirális és anti- allergiás rohamok teljes enyhülését hozzák meg még akkor
idegenanyag védelmi rendszerért felelõs a testben. A test is, ha már sok éve szenvednek ezekben a betegségekben.
normális vízszintjén e folyamatok egy észre nem vehetõ,
túlzások nélküli szinten mûködnek. A test egy dehidratált
állapotában, addig a pontig, ahol a hisztamin vízszabályozó
hatása túlzott mértékûvé válik, a hisztamin termelõ sejtek
egy immunrendszeri aktiválása többlet mennyiséget ter-
mel, amit más feladatok céljaira tárolnak.
Egy állatkísérletben kimutatták, hogy a hisztamin
termelés a hisztamin termelõ sejtekben a napi vízbevitel

170 ASZTMA ÉS ALLERGIA 171


növekedésére csökken. Mindkét folyamatot (a hisztamin
9 termelést és aktivitást) a napi vízfogyasztás azonnali nö-
velésével kell szabályozni. Átlagban ezek az esetek a test
ASZTMA ÉS ALLERGIA „vész-vízszabályozásának” elsõtõl negyedik hete után je-
lennek meg.
Úgy becsülik, hogy 12 millió gyermek szenved asztmától és több ezren halnak Mr. Peck gyermekkora óta asztmás, azon felül min-
bele évente. Hadd jelentsem be, hogy az asztmának kevesebb, mint öt éven belül denféle allergénre érzékennyé vált, most már nem tart
vége. Mentsük meg a gyermekeket a fulladás folyamatos félelmétõl, mert nem is- egészségügyi problémájától. Mr. Paturis esete is bizonyít-
merik fel, hogy vízre szomjasak! ja a tényt, hogy felesége allergiás reakciói kevésbé súlyo-
sak. Jose Rivera orvos éveken át szenvedett allergiájától és
asztmájától. Különösen érzékeny volt a macskákra. Soha
Az asztma és az allergiák jelzik, hogy a testnek meg- sem ment be egy házba, ha ott macska tartózkodott. Úgy
növekedett idegingerület átvivõ hisztamin termeléshez kel- tûnik, egyszer nagyon súlyos állapotba került, miután egy
lett folyamodnia. A hisztamin a szervezetben a vízanyag- macskával került össze. A dehidratáció és a hisztamin több-
csere és elosztó érzékelõ-szabályozója. let termelés szoros kapcsolatának ismeretében teljesen fel-
Felismerték, hogy az asztmások tüdõszöveteinek hisz- épült betegségébõl. Mindennek tetejére jelenleg asztmás
tamin szintje megnövekszik, és ez szabályozza a hörgõ iz- betegeket kezel vízzel és sóval. Levelét az alábbiakban ol-
mok összehúzódását. A párolgásos vízvesztés egyik fõ he- vashatjuk.
lye a tüdõben van, tehát az összehúzódott hörgõk csökkent Priscilla Preston levelét már láttuk. Joanie Winfield
vízveszteséget jelentenek a lélegzés során – a test egy egy- levele szintén az alábbiakban található. Csak azért közlöm
szerû természetes manõvere a vízvisszatartásra. levelüket, mert ezek egyértelmû bizonyítékok arra, hogy a
A hisztamin, eltekintve a vízszabályozó szerepétõl, megnövelt vízbevitel felnõtt személyekben az asztmás és
egy olyan szer, ami az antibakteriális, antivirális és anti- allergiás rohamok teljes enyhülését hozzák meg még akkor
idegenanyag védelmi rendszerért felelõs a testben. A test is, ha már sok éve szenvednek ezekben a betegségekben.
normális vízszintjén e folyamatok egy észre nem vehetõ,
túlzások nélküli szinten mûködnek. A test egy dehidratált
állapotában, addig a pontig, ahol a hisztamin vízszabályozó
hatása túlzott mértékûvé válik, a hisztamin termelõ sejtek
egy immunrendszeri aktiválása többlet mennyiséget ter-
mel, amit más feladatok céljaira tárolnak.
Egy állatkísérletben kimutatták, hogy a hisztamin
termelés a hisztamin termelõ sejtekben a napi vízbevitel

170 KILENCEDIK FEJEZET 171


1995. január 6.
Kedves dr. Batmanghelidj!

E levél a dehidráció és az asztma közötti kapcsolat ön által bemutatott


ismeretének nagyrabecsülése jeléül íródott. Amint arra bizonyára em-
lékszik, felnõttkori asztma rohamaim egyetemista korom óta kínoztak
és emellett sok anafilaxiás életveszélyes rohamom is volt.
Az ön által adott információnak köszönhetõen egyszerûen vízzel és só-
val enyhíteni és gyógyítani tudtam asztmámat. Közel másfél éve telje-
sen tünetmentes vagyok, sem az asztmám sem az allergiám nem jelent-
kezett a közelmúltban.
Ismerete legjobban abban segített, hogy tudatossá tett, mikor és hogyan
igyak vizet és hogyan vigyek sót a testbe a jobb hidratáció elõsegítésére
és asztmám megelõzésére. Továbbá tanácsot tudtam adni légzõszervi és
allergiás problémáktól szenvedõ betegeimnek, hogyan igyanak vizet, és
hogyan vegyék a sót biztonságosan magukhoz és teljes meglepetésemre
betegeim drámai gyorsasággal felépültek bajaikból.
Uram, köszönöm, hogy átadta az élet lélegzetét egy olyan egyszerû dol-
gon keresztül, mint a víz és a só.

Tisztelettel:
Jose A. Rivera, orvos

172 ASZTMA ÉS ALLERGIA 173


1995. január 6.
Kedves dr. Batmanghelidj!

E levél a dehidráció és az asztma közötti kapcsolat ön által bemutatott


ismeretének nagyrabecsülése jeléül íródott. Amint arra bizonyára em-
lékszik, felnõttkori asztma rohamaim egyetemista korom óta kínoztak
és emellett sok anafilaxiás életveszélyes rohamom is volt.
Az ön által adott információnak köszönhetõen egyszerûen vízzel és só-
val enyhíteni és gyógyítani tudtam asztmámat. Közel másfél éve telje-
sen tünetmentes vagyok, sem az asztmám sem az allergiám nem jelent-
kezett a közelmúltban.
Ismerete legjobban abban segített, hogy tudatossá tett, mikor és hogyan
igyak vizet és hogyan vigyek sót a testbe a jobb hidratáció elõsegítésére
és asztmám megelõzésére. Továbbá tanácsot tudtam adni légzõszervi és
allergiás problémáktól szenvedõ betegeimnek, hogyan igyanak vizet, és
hogyan vegyék a sót biztonságosan magukhoz és teljes meglepetésemre
betegeim drámai gyorsasággal felépültek bajaikból.
Uram, köszönöm, hogy átadta az élet lélegzetét egy olyan egyszerû dol-
gon keresztül, mint a víz és a só.

Tisztelettel:
Jose A. Rivera, orvos

172 KILENCEDIK FEJEZET 173


1994. július 18.

Kedves dr. Batmanghelidj!

Azért írom ezt a levelet, hogy megköszönjem az ember megnövekedett


vízszükségletének felfedezését, és hogy megosztotta ezt velünk, olvasók-
kal. Nagy hasznomra vált, hogy követtem a vízbevitelre vonatkozó ta-
nácsait.
Egészségi állapotomban nagyon figyelemre méltó változások történtek.
Az asztma valaha a fõ betegségem volt. Amióta elegendõ vizet iszok
gyógyszerek nélkül is jól tudok lélegezni. Micsoda változást hozott ez az
életemben. Más elõnyei is voltak a vízkúrának, pl. lágyabb lett a bõröm
és éberebb lettem.
Boldog vagyok, hogy elolvashattam a könyvét és amilyen sok emberrel
csak tudtam, megosztottam tanácsát. Még egyszer köszönöm segítségét!

Tisztelettel:
Joanie Winfield

174 ASZTMA ÉS ALLERGIA 175


1994. július 18.

Kedves dr. Batmanghelidj!

Azért írom ezt a levelet, hogy megköszönjem az ember megnövekedett


vízszükségletének felfedezését, és hogy megosztotta ezt velünk, olvasók-
kal. Nagy hasznomra vált, hogy követtem a vízbevitelre vonatkozó ta-
nácsait.
Egészségi állapotomban nagyon figyelemre méltó változások történtek.
Az asztma valaha a fõ betegségem volt. Amióta elegendõ vizet iszok
gyógyszerek nélkül is jól tudok lélegezni. Micsoda változást hozott ez az
életemben. Más elõnyei is voltak a vízkúrának, pl. lágyabb lett a bõröm
és éberebb lettem.
Boldog vagyok, hogy elolvashattam a könyvét és amilyen sok emberrel
csak tudtam, megosztottam tanácsát. Még egyszer köszönöm segítségét!

Tisztelettel:
Joanie Winfield

174 KILENCEDIK FEJEZET 175


Ne felejtsük el, ha a koncentrált vér eléri a tüdõt, a he- tényezõjét – a só szerepét. Amikor vízhiány lép fel a test
lyi hisztamin termelés természetes és önmûködõ folyamat. elkezdi visszatartani a sót. Néhány emberben a sószabá-
Ennek megnövekedett felszabadulása segíti elõ a hörgõk lyozás nem kielégítõ. Erre a fiziológiai problémára még
összehúzódását. Ha asztmától vagy allergiától szenvedünk, csak ráadás a diétákról és a sómentes diétákról szóló hi-
növeljük meg a vízfogyasztásunkat. Ne igyuk magunkat a bás tanítás, amely határozottan szokássá vált társadal-
„ló túloldalára” arra gondolva, hogy sok hónap és év dehid- munkban. Bizonyos emberekben sóhiány jöhet létre és
ráció okozta pusztulását pár napi túlfokozott vízbevitellel pontosan ugyanazon a módon, ahogy a vízhiány, tünette-
helyrehozhatjuk. Naponta normális vízmennyiségre van remtõ tényezõvé válhat, például az ízületi gyulladások-
szükségünk – napi 8 vagy tíz két és fél deciliteres pohár nál. Megértettem, hogy a súlyos asztmás rohamokban is
vízre – amíg egy hosszabb idõ után el nem érjük testünk a sóhiány nagyon fontos hozzájáruló tényezõ. Szeretnék
teljes hidratációját. egy fontos titkot megosztani önökkel. A só egy természe-
Csökkentsük le a narancslé fogyasztásunkat napi egy tes antihisztamin. Az allergiás embereknek a só bevitelü-
vagy legalább két pohárra. A narancs káliumtartalma elég ket kellene megnövelni, hogy megelõzzék a többlet hisz-
magas. A nagyobb káliumbevitel elõsegítheti az erõtelje- tamin termelést.
sebb hisztamin termelést. Asztmás betegeknél ezt mindig A vízre a tüdõnek van szüksége, hogy az állandóan
észbe kell tartani. cserélõdõ levegõvel szemben nedvesen tartsa annak belsõ
Mary B. egy, a nagyobb városok egészségügyi rend- felületét. Dehidrációs állapotban nyálkatermelõdés véd a
szeréért felelõs minisztérium tisztviselõje, sok éven ke- kiszáradástól. Az asztma elsõ állomásán többlet nyálka ki-
resztül asztmától szenvedett. A parkban tett sétáit nem választás védi a szöveteket. De egyszer csak eljön az idõ,
tudta tovább élvezni. Légzéselégtelensége megfosztotta hogy túl sok nyálka választódik ki és ott is marad, gátolva
sétái örömétõl. Egyik kollégám az Egyszerû Gyógyásza- ezzel a légutak normális levegõcseréjét és a légzést. A nát-
tért Alapítványnál felismerte problémáját. Megfogadta a rium (például a konyhasó nátrium tartalma) természetes
vízivás jó tanácsát, jelezte, hogy bõséges mennyiségben nyálkatörõ, és normális helyzetben a nyálka eltávolítása
iszik vizet. Amikor rákérdeztek, mennyi vizet iszik, napvi- miatt történik meg a kiválasztása. Ezért sós az orrváladék,
lágra került, hogy sok-sok pohár narancslevet iszik napon- amikor érintkezésbe kerül a nyelvvel.
ta és még számos más gyümölcs levét. Elmagyaráztuk, ne- A só felbontja, meglágyítja a nyálkát a tüdõben,
ki, bár a narancslé sok vizet tartalmaz, nem tételezhetjük visszaadja a víztartalmát és hozzájárul a légutakból való el-
fel, hogy helyettesíti a test tiszta és egyszerû vízigényét. távolításához (természetes köptetõ hatás, ford. megj.). Dehidrá-
Magyarázatunkat elfogadta és a gyümölcslevekrõl áttért a cióban és a vízmegõrzési mechanizmussal kapcsolatban
vízre. Napokon belül légzéselégtelensége enyhült. Leg- egy együttes és társult só-megõrzési program lép életbe. A
utóbb azt hallottuk tõle, hogy asztmája teljesen elmúlt. só visszatartása a nyálka kiválasztásra is érvényesül. A test-
Hadd magyarázzam el az asztma egy másik nagyon fontos nek elõbb meg kell bizonyosodnia, hogy elegendõ só és víz

176 ASZTMA ÉS ALLERGIA 177


Ne felejtsük el, ha a koncentrált vér eléri a tüdõt, a he- tényezõjét – a só szerepét. Amikor vízhiány lép fel a test
lyi hisztamin termelés természetes és önmûködõ folyamat. elkezdi visszatartani a sót. Néhány emberben a sószabá-
Ennek megnövekedett felszabadulása segíti elõ a hörgõk lyozás nem kielégítõ. Erre a fiziológiai problémára még
összehúzódását. Ha asztmától vagy allergiától szenvedünk, csak ráadás a diétákról és a sómentes diétákról szóló hi-
növeljük meg a vízfogyasztásunkat. Ne igyuk magunkat a bás tanítás, amely határozottan szokássá vált társadal-
„ló túloldalára” arra gondolva, hogy sok hónap és év dehid- munkban. Bizonyos emberekben sóhiány jöhet létre és
ráció okozta pusztulását pár napi túlfokozott vízbevitellel pontosan ugyanazon a módon, ahogy a vízhiány, tünette-
helyrehozhatjuk. Naponta normális vízmennyiségre van remtõ tényezõvé válhat, például az ízületi gyulladások-
szükségünk – napi 8 vagy tíz két és fél deciliteres pohár nál. Megértettem, hogy a súlyos asztmás rohamokban is
vízre – amíg egy hosszabb idõ után el nem érjük testünk a sóhiány nagyon fontos hozzájáruló tényezõ. Szeretnék
teljes hidratációját. egy fontos titkot megosztani önökkel. A só egy természe-
Csökkentsük le a narancslé fogyasztásunkat napi egy tes antihisztamin. Az allergiás embereknek a só bevitelü-
vagy legalább két pohárra. A narancs káliumtartalma elég ket kellene megnövelni, hogy megelõzzék a többlet hisz-
magas. A nagyobb káliumbevitel elõsegítheti az erõtelje- tamin termelést.
sebb hisztamin termelést. Asztmás betegeknél ezt mindig A vízre a tüdõnek van szüksége, hogy az állandóan
észbe kell tartani. cserélõdõ levegõvel szemben nedvesen tartsa annak belsõ
Mary B. egy, a nagyobb városok egészségügyi rend- felületét. Dehidrációs állapotban nyálkatermelõdés véd a
szeréért felelõs minisztérium tisztviselõje, sok éven ke- kiszáradástól. Az asztma elsõ állomásán többlet nyálka ki-
resztül asztmától szenvedett. A parkban tett sétáit nem választás védi a szöveteket. De egyszer csak eljön az idõ,
tudta tovább élvezni. Légzéselégtelensége megfosztotta hogy túl sok nyálka választódik ki és ott is marad, gátolva
sétái örömétõl. Egyik kollégám az Egyszerû Gyógyásza- ezzel a légutak normális levegõcseréjét és a légzést. A nát-
tért Alapítványnál felismerte problémáját. Megfogadta a rium (például a konyhasó nátrium tartalma) természetes
vízivás jó tanácsát, jelezte, hogy bõséges mennyiségben nyálkatörõ, és normális helyzetben a nyálka eltávolítása
iszik vizet. Amikor rákérdeztek, mennyi vizet iszik, napvi- miatt történik meg a kiválasztása. Ezért sós az orrváladék,
lágra került, hogy sok-sok pohár narancslevet iszik napon- amikor érintkezésbe kerül a nyelvvel.
ta és még számos más gyümölcs levét. Elmagyaráztuk, ne- A só felbontja, meglágyítja a nyálkát a tüdõben,
ki, bár a narancslé sok vizet tartalmaz, nem tételezhetjük visszaadja a víztartalmát és hozzájárul a légutakból való el-
fel, hogy helyettesíti a test tiszta és egyszerû vízigényét. távolításához (természetes köptetõ hatás, ford. megj.). Dehidrá-
Magyarázatunkat elfogadta és a gyümölcslevekrõl áttért a cióban és a vízmegõrzési mechanizmussal kapcsolatban
vízre. Napokon belül légzéselégtelensége enyhült. Leg- egy együttes és társult só-megõrzési program lép életbe. A
utóbb azt hallottuk tõle, hogy asztmája teljesen elmúlt. só visszatartása a nyálka kiválasztásra is érvényesül. A test-
Hadd magyarázzam el az asztma egy másik nagyon fontos nek elõbb meg kell bizonyosodnia, hogy elegendõ só és víz

176 KILENCEDIK FEJEZET 177


áll rendelkezésre, mielõtt ellazítja a hörgõ összehúzódáso-
kat és a nyálka elég lazává, híggá válhat a kiválasztásra. A
fibrocisztás tüdejû gyermekek esetén a tüdõ gyógyulása ér-
dekében észben kell tartani a só és a víz közötti összefüg-
gést.
Ez az oka, amiért Mrs. Preston és dr. Rivera asztmája
elmúlt. Ez az oka, hogy az asztma nem „betegség”, amit
„gyógyítani” kellene. Ez a test fiziológiai idomulása a só-
és vízhiány állapotához. Bármikor kiújulhat, ha nem szá-
nunk elég figyelmet a víz és a só megfelelõ bevitelére. Egy
csipet só a nyelvre miután megittuk a vizet és elhitettük az
aggyal, hogy sok só érkezett a szervezetbe. Ez azután el-
kezdi ellazítani a hörgõket. Az alkohol és a koffein súlyo-
sabbá teszi az asztmás rohamokat. Az asztmától szenvedõ
embereknek kissé meg kellene növelniük a sóbevitelüket.

178 ASZTMA ÉS ALLERGIA 179


áll rendelkezésre, mielõtt ellazítja a hörgõ összehúzódáso-
kat és a nyálka elég lazává, híggá válhat a kiválasztásra. A
fibrocisztás tüdejû gyermekek esetén a tüdõ gyógyulása ér-
dekében észben kell tartani a só és a víz közötti összefüg-
gést.
Ez az oka, amiért Mrs. Preston és dr. Rivera asztmája
elmúlt. Ez az oka, hogy az asztma nem „betegség”, amit
„gyógyítani” kellene. Ez a test fiziológiai idomulása a só-
és vízhiány állapotához. Bármikor kiújulhat, ha nem szá-
nunk elég figyelmet a víz és a só megfelelõ bevitelére. Egy
csipet só a nyelvre miután megittuk a vizet és elhitettük az
aggyal, hogy sok só érkezett a szervezetbe. Ez azután el-
kezdi ellazítani a hörgõket. Az alkohol és a koffein súlyo-
sabbá teszi az asztmás rohamokat. Az asztmától szenvedõ
embereknek kissé meg kellene növelniük a sóbevitelüket.

178 KILENCEDIK FEJEZET 179


Kedves dr. Batmanghelidj! Amint olvashattuk Christopher doktornõ levelében,
fia két különbözõ gyógyszert is szedett az asztmájára. Tü-
Levelemmel szeretném megköszönni szíves segítségét Jeremy allergiájá- dejének levegõ kapacitása még a gyógyszerezés ideje alatt
ban. Bizonyára emlékszik Jeremyre, nyolcéves kisfiamra, aki az utóbbi a normális érték 60 százaléka volt. A víz- és a sókúra egy
3–4 évben súlyos allergiás tünetektõl – allergiás orrnyálkahártya gyul- hónapján belül tüdõ kapacitása a normális érték 120 száza-
ladásos és asztmás tünetektõl – szenvedett. lékára nõtt, gyógyszerek nélkül.
Legutóbb komoly szénanátha és köhögés társult az asztmához. 1995. Aaron Warner 10 éves és asztmájának kezelésére 10 kü-
április 28-a körül elkezdtük a vízkúra programot, ami két pohár vi- lönféle gyógyszert írtak fel neki. Édesanyja szavaival: „10
zet jelentett minden étkezés vagy gyakorlat elõtt és minden más folya- éves fiam gyógyszerezési tervének folytatását nem láttam
dékot kizártunk az étrendbõl. Ráadásul egy fél teáskanál sót is elfo- ésszerûnek és a gyógyszerezés megkezdése után két nappal
gyasztott, amit az ételébe tettem, hogy kiegyenlítsem a megnövekedett rosszabbul is lett, feje, torka, szája fájt, álmos, nyûgös volt
vízbevitelét. és fényérzékeny lett a napra.” Jeremy és Aaron most
3–4 napon belül fantasztikus javulás történt állapotában, abbamaradt gyógyszerezés nélkül élnek és szüleik lelkesek. Az asztma
a súlyos nyálkatermelése, köhögése gyakorlatilag megszûnt, tüsszögése és vízzel és sóval való gyógyításáról szóló tájékoztatást 1995.
más allergiás tünetei teljesen eltûntek. Ezért abbahagytuk a Benadryl június 5-én jelentették be elõször Paul Harvey híreiben.
és az Albuterol szedését és folytattuk a hidratációs programot. Ez a jó hír mostanra egyre ismertebbé válik. Keve-
Jeremy most már megközelítõleg négy és fél hete követi a programot és sebb, mint öt év alatt talán be tudjuk fejezni a krónikus
négy hetet gyógyszerek nélkül töltött el, jót tett neki. Nem csak a szub- dehidrációval kapcsolatos gyógyászati tudatlanság felszá-
jektív tünetei múltak el, de az objektív leletek is azt mutatják, hogy a molását, ami engedte, hogy oly sok ártatlan gyermek szen-
tüdõ perc térfogata elérte a normális értéket. A folyamatos gyógyszeres vedjen, közülük néhány ezer egészen a halálig. Ezeknek a
kezelés kiváltotta álmossága szintén megszûnt, továbbá az eredményes- gyerekeknek fel kell ismerni azt a tényt, hogy szomjúsá-
séget jelzi, hogy éberebb és a tanulmányi eredményei is javultak. guk miatt vált számukra nehézzé a légzés.
Ki szeretném hangsúlyozni, kezelési módszere nagyon hatásos volt Sokszorozzuk meg a megnövelt vízbevitel hatását az aszt-
Jeremy számára, és minden jót kívánunk ehhez a költségmentes és na- más rohamok megelõzésében és gyógyításában, amint azt Jeremy
gyon hatásos programhoz. és Aaron esetében láthattuk, a többi 12 millió asztmás gyermek
Még egyszer dr. Batmanghelidj, köszönöm a jó tanácsát és a Jeremy al- gyógyulására és hirtelen megláthatjuk a lehetõséget, amivel meg-
lergiáját és asztmáját meggyógyító kezelési módszerét. menthetjük õket a dehidráció okozta fulladástól és haláltól.
Csak az önök aktív segítségével – és ha a tömegtájé-
Igaz híve: koztatási eszközöknél is segítõ kezekre találunk az asztma
Cheryl Brown-Christopher, orvos megelõzésének és kezelésének terjesztésére – menthetjük
és fia Jeremy Christopher meg az ártatlan gyermekeket a tudatlanság és a kereske-
delmi érdekeltségû gyógyászat markából.

180 ASZTMA ÉS ALLERGIA 181


Kedves dr. Batmanghelidj! Amint olvashattuk Christopher doktornõ levelében,
fia két különbözõ gyógyszert is szedett az asztmájára. Tü-
Levelemmel szeretném megköszönni szíves segítségét Jeremy allergiájá- dejének levegõ kapacitása még a gyógyszerezés ideje alatt
ban. Bizonyára emlékszik Jeremyre, nyolcéves kisfiamra, aki az utóbbi a normális érték 60 százaléka volt. A víz- és a sókúra egy
3–4 évben súlyos allergiás tünetektõl – allergiás orrnyálkahártya gyul- hónapján belül tüdõ kapacitása a normális érték 120 száza-
ladásos és asztmás tünetektõl – szenvedett. lékára nõtt, gyógyszerek nélkül.
Legutóbb komoly szénanátha és köhögés társult az asztmához. 1995. Aaron Warner 10 éves és asztmájának kezelésére 10 kü-
április 28-a körül elkezdtük a vízkúra programot, ami két pohár vi- lönféle gyógyszert írtak fel neki. Édesanyja szavaival: „10
zet jelentett minden étkezés vagy gyakorlat elõtt és minden más folya- éves fiam gyógyszerezési tervének folytatását nem láttam
dékot kizártunk az étrendbõl. Ráadásul egy fél teáskanál sót is elfo- ésszerûnek és a gyógyszerezés megkezdése után két nappal
gyasztott, amit az ételébe tettem, hogy kiegyenlítsem a megnövekedett rosszabbul is lett, feje, torka, szája fájt, álmos, nyûgös volt
vízbevitelét. és fényérzékeny lett a napra.” Jeremy és Aaron most
3–4 napon belül fantasztikus javulás történt állapotában, abbamaradt gyógyszerezés nélkül élnek és szüleik lelkesek. Az asztma
a súlyos nyálkatermelése, köhögése gyakorlatilag megszûnt, tüsszögése és vízzel és sóval való gyógyításáról szóló tájékoztatást 1995.
más allergiás tünetei teljesen eltûntek. Ezért abbahagytuk a Benadryl június 5-én jelentették be elõször Paul Harvey híreiben.
és az Albuterol szedését és folytattuk a hidratációs programot. Ez a jó hír mostanra egyre ismertebbé válik. Keve-
Jeremy most már megközelítõleg négy és fél hete követi a programot és sebb, mint öt év alatt talán be tudjuk fejezni a krónikus
négy hetet gyógyszerek nélkül töltött el, jót tett neki. Nem csak a szub- dehidrációval kapcsolatos gyógyászati tudatlanság felszá-
jektív tünetei múltak el, de az objektív leletek is azt mutatják, hogy a molását, ami engedte, hogy oly sok ártatlan gyermek szen-
tüdõ perc térfogata elérte a normális értéket. A folyamatos gyógyszeres vedjen, közülük néhány ezer egészen a halálig. Ezeknek a
kezelés kiváltotta álmossága szintén megszûnt, továbbá az eredményes- gyerekeknek fel kell ismerni azt a tényt, hogy szomjúsá-
séget jelzi, hogy éberebb és a tanulmányi eredményei is javultak. guk miatt vált számukra nehézzé a légzés.
Ki szeretném hangsúlyozni, kezelési módszere nagyon hatásos volt Sokszorozzuk meg a megnövelt vízbevitel hatását az aszt-
Jeremy számára, és minden jót kívánunk ehhez a költségmentes és na- más rohamok megelõzésében és gyógyításában, amint azt Jeremy
gyon hatásos programhoz. és Aaron esetében láthattuk, a többi 12 millió asztmás gyermek
Még egyszer dr. Batmanghelidj, köszönöm a jó tanácsát és a Jeremy al- gyógyulására és hirtelen megláthatjuk a lehetõséget, amivel meg-
lergiáját és asztmáját meggyógyító kezelési módszerét. menthetjük õket a dehidráció okozta fulladástól és haláltól.
Csak az önök aktív segítségével – és ha a tömegtájé-
Igaz híve: koztatási eszközöknél is segítõ kezekre találunk az asztma
Cheryl Brown-Christopher, orvos megelõzésének és kezelésének terjesztésére – menthetjük
és fia Jeremy Christopher meg az ártatlan gyermekeket a tudatlanság és a kereske-
delmi érdekeltségû gyógyászat markából.

180 KILENCEDIK FEJEZET 181


a glükózra annak energiatartalma miatt és az anyagcseré-
10 jébõl kialakult vízre is. A vélemények uralkodó többsége
az, hogy az agyban az energiaigény nagy részérõl egyedül
A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ a szõlõcukor gondoskodik. Személyes véleményem pedig
AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL az, hogy ez abban az esetben történhet meg, ha a testben
só- és vízhiány van. A víz és a só abszolút lényeges elemek
„Szilárd meggyõzõdésem, hogy ha az összes jelenleg használatos gyógyszert a hidroelektromos energia fejlesztéséhez, különösen az
a tenger fenekére süllyesztenénk, a legjobbat tennénk az emberiségnek – idegingerület átvivõ mechanizmus miatt.
és a legrosszabbat a halaknak.” A vércukorszint megváltoztatásának oka és mechaniz-
– Oliver Wendell Holmes musa elég egyszerû. Amikor a vízszabályozás és az energia-
gazdálkodás kézbevétele végett hisztamin aktiválódik, egy
másik prosztaglandinoknak nevezett vegyületcsoport is mû-
AZ INZULINFÜGGETLEN CUKORBETEGSÉG ködésbe lép. A prosztaglandinok egy alárendelt rendszert al-
kotnak a test sejtjei közötti vízelosztás céljából.
Alapjában véve kétféle cukorbetegség van. Az egyik A hasnyálmirigy – egy nagyon bonyolult mirigy, ami
típus kezeléséhez inzulinra van szükség, mert a hasnyál- a gyomor és a patkóbél között helyezkedik el – több mint
mirigy nem termel több inzulint. Ezt a fajtát inzulinfüggõ az inzulingyártás egyedüli telepe, ugyanis nagy mennyisé-
diabétesznek (cukorbetegségnek) nevezik. A másik típus gû bikarbonát oldatot is termel. Ez a bikarbonát oldat a
kezelésére gyógyszereket alkalmaznak, hogy fokozatosan patkóbélbe ürül, hogy semlegesítse a gyomorból érkezõ
felszabadítsa a hasnyálmirigybõl az inzulint és így a cu- gyomorsavat. Ez a módja a gyomorból érkezõ sav semle-
korbeteg ellenõrzése alatt tarthatja klinikai tüneteit. Ezt gesítésének. Úgy történik, hogy amíg az ingerlõ anyag (a
inzulinfüggetlen diabétesznek nevezik; a hasnyálmirigy prosztaglandin „E” típusa) rövidre zárja a hasnyálmirigy
még képes inzulint termelni. felé tartó keringést, azért, hogy a bikarbonát oldat elké-
Az inzulinfüggetlen diabétesz, ami idõsebb korban szülhessen, ugyanakkor természetesen gátolja az inzulin
alakul ki és tabletta gyógyszerformával viszonylag kiválasztását a hasnyálmirigybõl. Ez egy nagyon szorosan
könnyen szabályozható, az agy vízhiányának legvalószí- mûködõ szervo-mechanizmushoz hasonlóan mûködik.
nûbb végeredménye és ez egészen az idegingerület átvivõ Minél inkább mûködnie kell az egyik rendszernek, annál
rendszerig – különösen a szerotonerg rendszerig – befo- inkább háttérbe vonul a másik.
lyásolhatja annak mûködését. Az agy fiziológiája önmûkö- Miért? Egyszerûen az inzulin elõsegíti a kálium és a
dõen olyan módon reagál, hogy felfelé kezdi tolni a glükóz cukor sejtekbe lépését. Ugyanakkor néhány aminosav sejt-
(szõlõcukor) küszöbértékét azért, hogy fenntarthassa saját be jutását is elõsegíti. A cukor, a kálium és az aminosavak
térfogatát és energiaszükségleteit. Az agynak szüksége van bejutásával víz is kerül a sejtbe, amit az inzulin serkent.

182 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 183


a glükózra annak energiatartalma miatt és az anyagcseré-
10 jébõl kialakult vízre is. A vélemények uralkodó többsége
az, hogy az agyban az energiaigény nagy részérõl egyedül
A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ a szõlõcukor gondoskodik. Személyes véleményem pedig
AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL az, hogy ez abban az esetben történhet meg, ha a testben
só- és vízhiány van. A víz és a só abszolút lényeges elemek
„Szilárd meggyõzõdésem, hogy ha az összes jelenleg használatos gyógyszert a hidroelektromos energia fejlesztéséhez, különösen az
a tenger fenekére süllyesztenénk, a legjobbat tennénk az emberiségnek – idegingerület átvivõ mechanizmus miatt.
és a legrosszabbat a halaknak.” A vércukorszint megváltoztatásának oka és mechaniz-
– Oliver Wendell Holmes musa elég egyszerû. Amikor a vízszabályozás és az energia-
gazdálkodás kézbevétele végett hisztamin aktiválódik, egy
másik prosztaglandinoknak nevezett vegyületcsoport is mû-
AZ INZULINFÜGGETLEN CUKORBETEGSÉG ködésbe lép. A prosztaglandinok egy alárendelt rendszert al-
kotnak a test sejtjei közötti vízelosztás céljából.
Alapjában véve kétféle cukorbetegség van. Az egyik A hasnyálmirigy – egy nagyon bonyolult mirigy, ami
típus kezeléséhez inzulinra van szükség, mert a hasnyál- a gyomor és a patkóbél között helyezkedik el – több mint
mirigy nem termel több inzulint. Ezt a fajtát inzulinfüggõ az inzulingyártás egyedüli telepe, ugyanis nagy mennyisé-
diabétesznek (cukorbetegségnek) nevezik. A másik típus gû bikarbonát oldatot is termel. Ez a bikarbonát oldat a
kezelésére gyógyszereket alkalmaznak, hogy fokozatosan patkóbélbe ürül, hogy semlegesítse a gyomorból érkezõ
felszabadítsa a hasnyálmirigybõl az inzulint és így a cu- gyomorsavat. Ez a módja a gyomorból érkezõ sav semle-
korbeteg ellenõrzése alatt tarthatja klinikai tüneteit. Ezt gesítésének. Úgy történik, hogy amíg az ingerlõ anyag (a
inzulinfüggetlen diabétesznek nevezik; a hasnyálmirigy prosztaglandin „E” típusa) rövidre zárja a hasnyálmirigy
még képes inzulint termelni. felé tartó keringést, azért, hogy a bikarbonát oldat elké-
Az inzulinfüggetlen diabétesz, ami idõsebb korban szülhessen, ugyanakkor természetesen gátolja az inzulin
alakul ki és tabletta gyógyszerformával viszonylag kiválasztását a hasnyálmirigybõl. Ez egy nagyon szorosan
könnyen szabályozható, az agy vízhiányának legvalószí- mûködõ szervo-mechanizmushoz hasonlóan mûködik.
nûbb végeredménye és ez egészen az idegingerület átvivõ Minél inkább mûködnie kell az egyik rendszernek, annál
rendszerig – különösen a szerotonerg rendszerig – befo- inkább háttérbe vonul a másik.
lyásolhatja annak mûködését. Az agy fiziológiája önmûkö- Miért? Egyszerûen az inzulin elõsegíti a kálium és a
dõen olyan módon reagál, hogy felfelé kezdi tolni a glükóz cukor sejtekbe lépését. Ugyanakkor néhány aminosav sejt-
(szõlõcukor) küszöbértékét azért, hogy fenntarthassa saját be jutását is elõsegíti. A cukor, a kálium és az aminosavak
térfogatát és energiaszükségleteit. Az agynak szüksége van bejutásával víz is kerül a sejtbe, amit az inzulin serkent.

182 TIZEDIK FEJEZET 183


Az ilyen folyamatok csökkenteni fogják a rendelkezésre A TRIPTOFÁN ÉS A CUKORBETEGSÉG
álló víz mennyiségét, ami könnyebben elérhetõ a sejteken
kívül. A dehidrációs állapotban az inzulin mûködése ered- A triptofán hatásának még a legegyszerûbb magyará-
ménytelen lehet. A test mûködésében alkalmazott logika zata is túl bonyolultnak tûnhet. Azonban ezen aminosavról
ezért a vízelosztás kétféle folyamatát egy anyag (a prosz- szóló néhány alapvetõ ismeretet szükséges megértenünk,
taglandin E) szabályozása alá helyezte a hasnyálmirigy és hogy értelmezni tudjuk e könyv némely kijelentését. Ne
az inzulinmûködés gátlásának érdekében. Eszerint, és né- feledjük el, a szervezet egy nagyon bonyolult kémiai
hány sejt súlyos nélkülözése árán a szervezet vizet bocsát üzem, ami szélsõségesen érzékeny az elsõdleges nyers-
rendelkezésre, a táplálék emésztésére és a gyomorsav sem- anyagainak áramlási ingadozására.
legesítésére a belekben. Az agy szerepe, hogy újjáélessze magát, amikor víz-
Amint ez megtörténik, mikor az inzulinkiválasztás vagy sóhiány lép fel a testben. Megnöveli a cukor szintjét
gátlás alá kerül, az agyat kivéve, a test anyagcsere folya- a keringésben. A cukor megnövekedett szintje feltételezhe-
matai súlyosan megbomlanak. Egy dehidrációs állapotban tõen kiegyenlíti a létfontosságú ozmotikus egyensúlyt,
az agy hasznot húz az inzulin gátlásából. Maguk az agysej- ugyanúgy ahogy egy orvos is majdhogynem újjáéleszthet
tek mûködése ugyanis nem függ az inzulintól, míg a test egy beteget egy egyszerû cukor és só tartalmú vizes infúzi-
többi sejtjének normális mûködése teljesen inzulinfüggõ. ós oldattal. Szükségünk lehet felismerni egy másik egysze-
Ha elgondolkodunk ezen, azt találjuk, hogy egy súlyos rû dolgot is: az ozmotikus erõket, amiknek a sejteken kívüli
krónikus dehidrációs állapotra nézve ebben természetes folyadék térfogatot kell szabályozniuk. Ezeket elsõdlege-
logika van az inzulinfüggetlen cukorbetegség kialakulásá- sen a folyadék sótartalma, megnövekedett cukortartalma és
ra. Miért hívják inzulinfüggetlen diabétesznek? Mert a néha a megnövekedett húgysavtartalma hozza létre.
test még gyártja az inzulint, habár néhány kémiai anyag De az inzulinfüggõ diabéteszben súlyosabb sóhiány
befolyása kell, hogy elõsegítse a kiválasztását. is felmerülhet és ez esetben az agynak nincs választási le-
Az inzulingátlás e jelensége a dehidrációval azt mutat- hetõsége, meg kell növelnie a cukorszintet, hogy kiegyen-
ja meg, hogy a hasnyálmirigy elsõdleges mûködési területe lítse az alacsony sószintet. Ez a folyamat egy önmûködõ
az emésztési folyamatok vízellátása. Az inzulingátlás pedig lépés az agymûködés programjában, amit közvetlenül és
a mirigy egy alkalmazkodási folyamata a test dehidratáció- közvetve a triptofán mûködése vezérel. Azt is kimutatták,
jához. hogy a triptofán egy alapvetõ aminosav, a test létfontossá-
gú összetevõje, amely át tud alakulni az eddig megismert
három vagy még inkább négy lényeges idegingerület átvivõ
anyaggá.
Az inzulinfüggetlen cukorbetegségben szükségünk le-
het különös figyelmet szentelni a megfelelõ fehérje bevitelre,

184 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 185


Az ilyen folyamatok csökkenteni fogják a rendelkezésre A TRIPTOFÁN ÉS A CUKORBETEGSÉG
álló víz mennyiségét, ami könnyebben elérhetõ a sejteken
kívül. A dehidrációs állapotban az inzulin mûködése ered- A triptofán hatásának még a legegyszerûbb magyará-
ménytelen lehet. A test mûködésében alkalmazott logika zata is túl bonyolultnak tûnhet. Azonban ezen aminosavról
ezért a vízelosztás kétféle folyamatát egy anyag (a prosz- szóló néhány alapvetõ ismeretet szükséges megértenünk,
taglandin E) szabályozása alá helyezte a hasnyálmirigy és hogy értelmezni tudjuk e könyv némely kijelentését. Ne
az inzulinmûködés gátlásának érdekében. Eszerint, és né- feledjük el, a szervezet egy nagyon bonyolult kémiai
hány sejt súlyos nélkülözése árán a szervezet vizet bocsát üzem, ami szélsõségesen érzékeny az elsõdleges nyers-
rendelkezésre, a táplálék emésztésére és a gyomorsav sem- anyagainak áramlási ingadozására.
legesítésére a belekben. Az agy szerepe, hogy újjáélessze magát, amikor víz-
Amint ez megtörténik, mikor az inzulinkiválasztás vagy sóhiány lép fel a testben. Megnöveli a cukor szintjét
gátlás alá kerül, az agyat kivéve, a test anyagcsere folya- a keringésben. A cukor megnövekedett szintje feltételezhe-
matai súlyosan megbomlanak. Egy dehidrációs állapotban tõen kiegyenlíti a létfontosságú ozmotikus egyensúlyt,
az agy hasznot húz az inzulin gátlásából. Maguk az agysej- ugyanúgy ahogy egy orvos is majdhogynem újjáéleszthet
tek mûködése ugyanis nem függ az inzulintól, míg a test egy beteget egy egyszerû cukor és só tartalmú vizes infúzi-
többi sejtjének normális mûködése teljesen inzulinfüggõ. ós oldattal. Szükségünk lehet felismerni egy másik egysze-
Ha elgondolkodunk ezen, azt találjuk, hogy egy súlyos rû dolgot is: az ozmotikus erõket, amiknek a sejteken kívüli
krónikus dehidrációs állapotra nézve ebben természetes folyadék térfogatot kell szabályozniuk. Ezeket elsõdlege-
logika van az inzulinfüggetlen cukorbetegség kialakulásá- sen a folyadék sótartalma, megnövekedett cukortartalma és
ra. Miért hívják inzulinfüggetlen diabétesznek? Mert a néha a megnövekedett húgysavtartalma hozza létre.
test még gyártja az inzulint, habár néhány kémiai anyag De az inzulinfüggõ diabéteszben súlyosabb sóhiány
befolyása kell, hogy elõsegítse a kiválasztását. is felmerülhet és ez esetben az agynak nincs választási le-
Az inzulingátlás e jelensége a dehidrációval azt mutat- hetõsége, meg kell növelnie a cukorszintet, hogy kiegyen-
ja meg, hogy a hasnyálmirigy elsõdleges mûködési területe lítse az alacsony sószintet. Ez a folyamat egy önmûködõ
az emésztési folyamatok vízellátása. Az inzulingátlás pedig lépés az agymûködés programjában, amit közvetlenül és
a mirigy egy alkalmazkodási folyamata a test dehidratáció- közvetve a triptofán mûködése vezérel. Azt is kimutatták,
jához. hogy a triptofán egy alapvetõ aminosav, a test létfontossá-
gú összetevõje, amely át tud alakulni az eddig megismert
három vagy még inkább négy lényeges idegingerület átvivõ
anyaggá.
Az inzulinfüggetlen cukorbetegségben szükségünk le-
het különös figyelmet szentelni a megfelelõ fehérje bevitelre,

184 TIZEDIK FEJEZET 185


hogy megelõzzük a triptofán hiányt, ami gyökeres oka le- Ha a vércukor szintje lesüllyed, a napi bevitt só-
het e betegségnek. Miért? Úgy tûnik, hogy a dehidráció az mennyiség kis emelése elkerülhetetlen.
agyban a triptofán készletek súlyos kimerülését, a leglé- A triptofánnak emellett kimagasló szerepe van a
nyegesebb aminosav hiányát okozza. Amikor megfelelõ DNS-hibás „írási” és másolási folyamatának javító me-
mennyiségû triptofán van jelen az agyban, egyéb hatásai chanizmusában. Egy másik aminosavval, a lizinnel, egy
mellett, a fájdalomküszöb megemelkedik – a fájdalmakat hídrendszert alkotnak (a lizin-triptofán-lizin hármast),
jobban el tudjuk viselni. amely vágja és újból helyesen összeilleszti a hibásan átírt
Néhány cukorbeteg állat agyában a triptofán tarta- DNS-láncot. A triptofán e sajátsága a leglényegesebb a rá-
lom szint nagymértékû esést mutat. kos sejtek kialakulásának megelõzésében.
Még egyszer kihangsúlyozom, a só, a cukor, a húgy- Az agy triptofán készleteinek újra feltöltésével a hisz-
sav mindegyike a sejteken kívüli folyadék ozmotikus erõinek tamin rendszer mûködése annak elsõdleges feladatára fog
kiegyensúlyozására szolgál. A sótartalom járul hozzá leg- visszaszorulni – egy normális mûködési szintre. A test só-
nagyobb mértékben a sejteken kívüli ozmotikus egyensúly- tartalma jól szabályozott lesz. A fájdalom érzékelési szint-
hoz. A triptofánnak magának a szabályozó szerepe, vagy je megemelkedik. A gyomor savelválasztása normalizáló-
az idegingerület átvivõ rendszertõl való függése, a testben dik és megfelelõ ellenõrzés alá kerül. A vérnyomás is a test
megtartott só mennyiségére egy mértékadó mechaniz- összes szervének és folyamatának, a veséknek, az agynak,
musként mûködik. A szerotonin, a triptamin, a melatonin a májnak, a tüdõnek, a gyomor- és béltraktus aktivitásá-
és az indolamin idegingerület átvivõ anyagok (neurotransz- nak, az idegsejtekbe történõ vízszûrés „zuhanyrózsa” me-
mitterek) és mind a triptofánból származnak. Így a chanizmusának, az ízületek és a többi szervnek és mecha-
triptofán a test sófelvételének természetes agyi szabályo- nizmusának megfelelõ természetes szintjére áll be.
zója. Úgy tûnik, hogy az alacsonyabb triptofán szint – és Közvetlen kapcsolat van a séta és az agy triptofán
ennek következményeként az idegingerület átvivõ termelése készleteinek felépítése között. Van néhány aminosav, ami
– egy a normálisnál alacsonyabb sóvisszatartást fog ered- verseng az agy-vér gáton való keresztülhaladásért. Nekik
ményezni. is ugyanazoknak a szállítófehérjéknek a hátán kell utazni-
A test egy támogató mechanizmusaként az RA rend - uk. A triptofán e versenytársainak a csoportját elágazó
szer kompenzál a só visszatartásával. A hisztamin és annak láncú aminosavaknak nevezik. A test mûködésében ezek az
RA-rendszere különösen aktívvá válik, ha a triptofánfüggõ elágazó láncú aminosavak a zsírokkal együtt a nagyobb iz-
idegingerület átvivõ rendszer kevésbé közremûködõ – a mokban üzemanyagként használatosak. Az izmok a vérke-
triptofán megnövekedett lebontása vagy hiánya miatt. Eb- ringésbõl elkezdik felcsipegetni ezeket az aminosavakat.
bõl következik, hogy egy sómentes vagy alacsony sótartal- Ennek eredményeként a triptofán agy-vér gáton való átha-
mú diéta nem vezet célra a diabéteszes magas vércukor ke- ladásának esélye megváltozik. Egy fõ fiziológiai érték az
zelésénél.

186 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 187


hogy megelõzzük a triptofán hiányt, ami gyökeres oka le- Ha a vércukor szintje lesüllyed, a napi bevitt só-
het e betegségnek. Miért? Úgy tûnik, hogy a dehidráció az mennyiség kis emelése elkerülhetetlen.
agyban a triptofán készletek súlyos kimerülését, a leglé- A triptofánnak emellett kimagasló szerepe van a
nyegesebb aminosav hiányát okozza. Amikor megfelelõ DNS-hibás „írási” és másolási folyamatának javító me-
mennyiségû triptofán van jelen az agyban, egyéb hatásai chanizmusában. Egy másik aminosavval, a lizinnel, egy
mellett, a fájdalomküszöb megemelkedik – a fájdalmakat hídrendszert alkotnak (a lizin-triptofán-lizin hármast),
jobban el tudjuk viselni. amely vágja és újból helyesen összeilleszti a hibásan átírt
Néhány cukorbeteg állat agyában a triptofán tarta- DNS-láncot. A triptofán e sajátsága a leglényegesebb a rá-
lom szint nagymértékû esést mutat. kos sejtek kialakulásának megelõzésében.
Még egyszer kihangsúlyozom, a só, a cukor, a húgy- Az agy triptofán készleteinek újra feltöltésével a hisz-
sav mindegyike a sejteken kívüli folyadék ozmotikus erõinek tamin rendszer mûködése annak elsõdleges feladatára fog
kiegyensúlyozására szolgál. A sótartalom járul hozzá leg- visszaszorulni – egy normális mûködési szintre. A test só-
nagyobb mértékben a sejteken kívüli ozmotikus egyensúly- tartalma jól szabályozott lesz. A fájdalom érzékelési szint-
hoz. A triptofánnak magának a szabályozó szerepe, vagy je megemelkedik. A gyomor savelválasztása normalizáló-
az idegingerület átvivõ rendszertõl való függése, a testben dik és megfelelõ ellenõrzés alá kerül. A vérnyomás is a test
megtartott só mennyiségére egy mértékadó mechaniz- összes szervének és folyamatának, a veséknek, az agynak,
musként mûködik. A szerotonin, a triptamin, a melatonin a májnak, a tüdõnek, a gyomor- és béltraktus aktivitásá-
és az indolamin idegingerület átvivõ anyagok (neurotransz- nak, az idegsejtekbe történõ vízszûrés „zuhanyrózsa” me-
mitterek) és mind a triptofánból származnak. Így a chanizmusának, az ízületek és a többi szervnek és mecha-
triptofán a test sófelvételének természetes agyi szabályo- nizmusának megfelelõ természetes szintjére áll be.
zója. Úgy tûnik, hogy az alacsonyabb triptofán szint – és Közvetlen kapcsolat van a séta és az agy triptofán
ennek következményeként az idegingerület átvivõ termelése készleteinek felépítése között. Van néhány aminosav, ami
– egy a normálisnál alacsonyabb sóvisszatartást fog ered- verseng az agy-vér gáton való keresztülhaladásért. Nekik
ményezni. is ugyanazoknak a szállítófehérjéknek a hátán kell utazni-
A test egy támogató mechanizmusaként az RA rend - uk. A triptofán e versenytársainak a csoportját elágazó
szer kompenzál a só visszatartásával. A hisztamin és annak láncú aminosavaknak nevezik. A test mûködésében ezek az
RA-rendszere különösen aktívvá válik, ha a triptofánfüggõ elágazó láncú aminosavak a zsírokkal együtt a nagyobb iz-
idegingerület átvivõ rendszer kevésbé közremûködõ – a mokban üzemanyagként használatosak. Az izmok a vérke-
triptofán megnövekedett lebontása vagy hiánya miatt. Eb- ringésbõl elkezdik felcsipegetni ezeket az aminosavakat.
bõl következik, hogy egy sómentes vagy alacsony sótartal- Ennek eredményeként a triptofán agy-vér gáton való átha-
mú diéta nem vezet célra a diabéteszes magas vércukor ke- ladásának esélye megváltozik. Egy fõ fiziológiai érték az
zelésénél.

186 TIZEDIK FEJEZET 187


izomaktivitásnak és az agy triptofán készleteinek közvet- táplálékkal kell bevinnünk; az ilyen aminosavakat esszenci-
len kapcsolatában mutatkozik meg. ális aminosavaknak nevezik. Így a test hidrációja, a gyakor-
Az agy triptofán tartalma, és annak különféle „mel- latok és a helyes táplálkozás az agy triptofán tartalékainak
léktermék” idegingerület átvivõ rendszerei a felelõsek a gyarapítását segíti elõ.
„test homeosztatikus1 egyensúlyának” fenntartásáért. Az Egy másik gyakori, fontos eset a kóros érzékenység
agyban lévõ triptofán normális szintje minden testi folya- (idioszinkrázia), amely a fehérjelebontásban és elõállítás-
matban egy jól szabályozott egyensúlyt tart fenn – ezt je- ban mûködik. A fehérjék az aminosavak összekapcsolásával
lenti a homeosztázis. Az agyi triptofánellátás csökkenése készülnek. 20-féle aminosavból készül az összes különbözõ
az összes testi folyamat hatásfokának csökkenését vonja fehérje. Mindenegyes fehérje típus különbözõ aminosav
magával. számmal és sorrenddel épül fel. A keverék sorrendjétõl
A depresszió és még néhány mentális rendellenesség függõen minden egyes fehérjének más és más szerepe
az agy kiegyensúlyozatlan triptofán készleteinek a követ- nyilvánul meg. A fehérjét felépítõ aminosavak számától és
kezménye. A „Prozac” néhány mentális rendellenesség- sorrendjétõl függõen a keverék enzimként, más fehérjék
ben, különösen depresszióban, használt gyógyszer, ami elõállításában szerelõszalagként és a sejtek hidroelektro-
megállítja a szerotonin – a triptofán egyik mellékterméke mos pumpáiban energiatermelõként mûködhet.
– lebontását. Minden ideg megfelelõen mûködik, ha több A test összes folyamata az enzimeket és test fehérjé-
szerotonin van jelen. Azonban a Prozac nem tudja lecse- ket alkotó aminosavak különleges sajátságai és „sorrendisé-
rélni a triptofán nélkülözhetetlen szerepét. Testünk ge” által szabályozott. 8 esszenciális aminosav létezik, amit
triptofán készleteinek újrafeltöltését kiegyensúlyozott di- szervezetünk nem tud elõállítani; ezeket a táplálékból kell
étával és szabályos vízbevitellel kell véghezvinni. „importálni”. 3 aminosavat szervezetünk csak korlátozott
Kutatásaim azt mutatták, hogy a vízbevitel (vérhígu- mennyiségben tud elõállítani. Bizonyos helyzetekben
lás) és a triptofán agy-vér gáton keresztül szállító rendsze- ezek tartalékai is szûkössé válhatnak. A többi 9 aminosavat
rének hatékonysága között közvetlen kapcsolat van. A víz- testünk bõségesen elõ tudja állítani. Ha a tartalék aminosav
hiány és a vele arányos hisztamin felszabadulás megnöveli készletek szintje egy bizonyos tartományon túl ingadozik,
a máj triptofán lebontó folyamatának sebességét. A meg- akkor néhány aminosav lebontásra kerül, hogy a további
felelõ vízbevitel, úgy tûnik, hogy megfékezi és hatástala- enzim- és fehérjegyártáshoz kiegyenlítõdjön a raktárak
nítja a triptofán lebomlási folyamatát. A krónikus dehid- aminosav készleteinek aránya. Az ilyen stressz helyzetek-
ratáció a különbözõ aminosav raktárak triptofán kimerülését ben lebontásra kerülõ triptofán tûnik a legfontosabb ami-
okozza. Szervezetünk nem tudja elõállítani a triptofánt, a nosavnak.
Ám nem fogyaszthatunk ilyen vagy olyan aminosavat
1 A test belsõ állapotának állandóságát biztosító folyamatok összessége magában, hogy kiegyenlítsük tartalékainkat, még akkor
(ford. megj.) sem, ha ismerjük a bonyolult arányokat és elágazásokat.

188 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 189


izomaktivitásnak és az agy triptofán készleteinek közvet- táplálékkal kell bevinnünk; az ilyen aminosavakat esszenci-
len kapcsolatában mutatkozik meg. ális aminosavaknak nevezik. Így a test hidrációja, a gyakor-
Az agy triptofán tartalma, és annak különféle „mel- latok és a helyes táplálkozás az agy triptofán tartalékainak
léktermék” idegingerület átvivõ rendszerei a felelõsek a gyarapítását segíti elõ.
„test homeosztatikus1 egyensúlyának” fenntartásáért. Az Egy másik gyakori, fontos eset a kóros érzékenység
agyban lévõ triptofán normális szintje minden testi folya- (idioszinkrázia), amely a fehérjelebontásban és elõállítás-
matban egy jól szabályozott egyensúlyt tart fenn – ezt je- ban mûködik. A fehérjék az aminosavak összekapcsolásával
lenti a homeosztázis. Az agyi triptofánellátás csökkenése készülnek. 20-féle aminosavból készül az összes különbözõ
az összes testi folyamat hatásfokának csökkenését vonja fehérje. Mindenegyes fehérje típus különbözõ aminosav
magával. számmal és sorrenddel épül fel. A keverék sorrendjétõl
A depresszió és még néhány mentális rendellenesség függõen minden egyes fehérjének más és más szerepe
az agy kiegyensúlyozatlan triptofán készleteinek a követ- nyilvánul meg. A fehérjét felépítõ aminosavak számától és
kezménye. A „Prozac” néhány mentális rendellenesség- sorrendjétõl függõen a keverék enzimként, más fehérjék
ben, különösen depresszióban, használt gyógyszer, ami elõállításában szerelõszalagként és a sejtek hidroelektro-
megállítja a szerotonin – a triptofán egyik mellékterméke mos pumpáiban energiatermelõként mûködhet.
– lebontását. Minden ideg megfelelõen mûködik, ha több A test összes folyamata az enzimeket és test fehérjé-
szerotonin van jelen. Azonban a Prozac nem tudja lecse- ket alkotó aminosavak különleges sajátságai és „sorrendisé-
rélni a triptofán nélkülözhetetlen szerepét. Testünk ge” által szabályozott. 8 esszenciális aminosav létezik, amit
triptofán készleteinek újrafeltöltését kiegyensúlyozott di- szervezetünk nem tud elõállítani; ezeket a táplálékból kell
étával és szabályos vízbevitellel kell véghezvinni. „importálni”. 3 aminosavat szervezetünk csak korlátozott
Kutatásaim azt mutatták, hogy a vízbevitel (vérhígu- mennyiségben tud elõállítani. Bizonyos helyzetekben
lás) és a triptofán agy-vér gáton keresztül szállító rendsze- ezek tartalékai is szûkössé válhatnak. A többi 9 aminosavat
rének hatékonysága között közvetlen kapcsolat van. A víz- testünk bõségesen elõ tudja állítani. Ha a tartalék aminosav
hiány és a vele arányos hisztamin felszabadulás megnöveli készletek szintje egy bizonyos tartományon túl ingadozik,
a máj triptofán lebontó folyamatának sebességét. A meg- akkor néhány aminosav lebontásra kerül, hogy a további
felelõ vízbevitel, úgy tûnik, hogy megfékezi és hatástala- enzim- és fehérjegyártáshoz kiegyenlítõdjön a raktárak
nítja a triptofán lebomlási folyamatát. A krónikus dehid- aminosav készleteinek aránya. Az ilyen stressz helyzetek-
ratáció a különbözõ aminosav raktárak triptofán kimerülését ben lebontásra kerülõ triptofán tûnik a legfontosabb ami-
okozza. Szervezetünk nem tudja elõállítani a triptofánt, a nosavnak.
Ám nem fogyaszthatunk ilyen vagy olyan aminosavat
1 A test belsõ állapotának állandóságát biztosító folyamatok összessége magában, hogy kiegyenlítsük tartalékainkat, még akkor
(ford. megj.) sem, ha ismerjük a bonyolult arányokat és elágazásokat.

188 TIZEDIK FEJEZET 189


Kellõ idõben az aminosavak teljes skáláját kell fogyaszta- folyamat mechanizmusa (a DNS-átírás) – különösen az
nunk. Ha elõvigyázatosak akarunk lenni, olyan fehérjéket anyában – ha az aminosav tartalékok kiegyensúlyozatlan
kell ennünk, amelyek bõséges adagokat tartalmaznak ezek- szintjei befolyásolják, egyformán megnyilvánulnak az
bõl az aminosavakból. Némely fehérjeforrás, mint például a utódban is. Valójában így alakul ki a genetikai károsodás
hosszan tárolt húsok, néhány aminosavban hiányossá vál- és az örökölt betegség. A következõ bekezdésben egy tipi-
hatnak. A legjobb fehérjeforrások a növények csíráztatott kusan ilyen folyamatról olvashatunk.
magvai, például a lencsék, gabonák, babok, stb. – de még
a tojás és a tejtermékek is, amelyek a következõ csirke
vagy borjú nemzedéket nevelik fel. AZ INZULINFÜGGÕ CUKORBETEGSÉG
A lencsék és a zöldbabok különösen jó aminosav rak-
tárak a táplálkozásban. Átlagban 28 százalék fehérjét tar- Az inzulinfüggõ cukorbetegségben a hasnyálmirigy
talmaznak, 72 százalék összetett szénhidrátot (összetett inzulintermelõ képessége elveszett. A betegség ellenõrzés
cukrokat = keményítõket) és nem tartalmaznak olajt. A alatt tartásához rendszeres napi többszöri inzulininjekciók
táplálékoknak e típusai a legjobbak az aminosav ellátás ér- alapvetõen szükségesek. Ezt az állapotot már valamivel
dekében, a legmegfelelõbb arányokban tartalmazzák õket. jobban megértették.
Tulajdonképpen ezek a legjobb élelmiszerek, amelyek lét- A fehérjelebontás folyamatán belül, hogy a szerve-
rehozzák egy faj tökéletes másolatát. Az élet kezdetén a zet mozgósítani tudja az aminosav tartalékokat, a kortizon
kiegyensúlyozott aminosav összetétel a folyamat része. felszabadító mechanizmus elõsegíti az IL-1 (interleukin)
Az inzulinfüggetlen diabéteszt megnövelt mennyisé- nevezetû anyag kiválasztását. Az IL-1 egy idegingerület
gû víz fogyasztásával, gyakorlatokkal és diétás kezeléssel átvivõ anyag. A kortizon felszabadító mechanizmus és az
kellene gyógyítani. A diétás kezelés során a szövetek és az IL-1 termelés között egy kölcsönös erõsítõ hatás van
agysejtek számára fontos aminosav egyensúlyról is gondos- (szinergikus hatás). Az IL-1 egy további alárendelt
kodni kell. A sószabályozást is észben kell tartani. A cu- anyag, az IL-6 kiválasztását segíti elõ. Így az IL-1 terme-
korbetegség jó példája a következõ nemzedékre is kiható lõdés egyidejûleg az IL-6 termelését is elõsegíti. Sejtkul-
dehidráció okozta károsodásának. Miután a dehidráció ha- túrákban kimutatták, hogy az IL-6 pusztítja az inzulin-
tása cukorbetegséget kelt, amit az idõsebb nemzedék sora- termelõ sejtek szerkezetét. Az IL-6 nevû anyaggal kezelt
iban figyelhetünk meg, de gyakran még megfordítható ál- sejtek nem termelnek többé inzulint. Feltételezem (és
lapotban van, a kór legsúlyosabb és többször szervezetileg már közzétettem ezt a nézetet), hogy a tartós dehidratá-
is károsító (visszafordíthatatlan) fajtáit az utódok öröklik. ció és a szervezetbeni aminosav lebontás ellenõrizetlen za-
A fiatalkori diabéteszt ugyanúgy kell megközelíteni, annak varai tehetõk leginkább felelõssé a hasnyálmirigy béta-
korai megelõzõ kezelésével, mielõtt tartós szervezeti káro- sejtjeinek (az inzulintermelõ sejteknek) pusztulásáért.
sodás lép fel. Emlékeznünk kell, hogy a genetikus átírási Így a dehidráció és a stressz fiziológiájának dehidráció

190 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 191


Kellõ idõben az aminosavak teljes skáláját kell fogyaszta- folyamat mechanizmusa (a DNS-átírás) – különösen az
nunk. Ha elõvigyázatosak akarunk lenni, olyan fehérjéket anyában – ha az aminosav tartalékok kiegyensúlyozatlan
kell ennünk, amelyek bõséges adagokat tartalmaznak ezek- szintjei befolyásolják, egyformán megnyilvánulnak az
bõl az aminosavakból. Némely fehérjeforrás, mint például a utódban is. Valójában így alakul ki a genetikai károsodás
hosszan tárolt húsok, néhány aminosavban hiányossá vál- és az örökölt betegség. A következõ bekezdésben egy tipi-
hatnak. A legjobb fehérjeforrások a növények csíráztatott kusan ilyen folyamatról olvashatunk.
magvai, például a lencsék, gabonák, babok, stb. – de még
a tojás és a tejtermékek is, amelyek a következõ csirke
vagy borjú nemzedéket nevelik fel. AZ INZULINFÜGGÕ CUKORBETEGSÉG
A lencsék és a zöldbabok különösen jó aminosav rak-
tárak a táplálkozásban. Átlagban 28 százalék fehérjét tar- Az inzulinfüggõ cukorbetegségben a hasnyálmirigy
talmaznak, 72 százalék összetett szénhidrátot (összetett inzulintermelõ képessége elveszett. A betegség ellenõrzés
cukrokat = keményítõket) és nem tartalmaznak olajt. A alatt tartásához rendszeres napi többszöri inzulininjekciók
táplálékoknak e típusai a legjobbak az aminosav ellátás ér- alapvetõen szükségesek. Ezt az állapotot már valamivel
dekében, a legmegfelelõbb arányokban tartalmazzák õket. jobban megértették.
Tulajdonképpen ezek a legjobb élelmiszerek, amelyek lét- A fehérjelebontás folyamatán belül, hogy a szerve-
rehozzák egy faj tökéletes másolatát. Az élet kezdetén a zet mozgósítani tudja az aminosav tartalékokat, a kortizon
kiegyensúlyozott aminosav összetétel a folyamat része. felszabadító mechanizmus elõsegíti az IL-1 (interleukin)
Az inzulinfüggetlen diabéteszt megnövelt mennyisé- nevezetû anyag kiválasztását. Az IL-1 egy idegingerület
gû víz fogyasztásával, gyakorlatokkal és diétás kezeléssel átvivõ anyag. A kortizon felszabadító mechanizmus és az
kellene gyógyítani. A diétás kezelés során a szövetek és az IL-1 termelés között egy kölcsönös erõsítõ hatás van
agysejtek számára fontos aminosav egyensúlyról is gondos- (szinergikus hatás). Az IL-1 egy további alárendelt
kodni kell. A sószabályozást is észben kell tartani. A cu- anyag, az IL-6 kiválasztását segíti elõ. Így az IL-1 terme-
korbetegség jó példája a következõ nemzedékre is kiható lõdés egyidejûleg az IL-6 termelését is elõsegíti. Sejtkul-
dehidráció okozta károsodásának. Miután a dehidráció ha- túrákban kimutatták, hogy az IL-6 pusztítja az inzulin-
tása cukorbetegséget kelt, amit az idõsebb nemzedék sora- termelõ sejtek szerkezetét. Az IL-6 nevû anyaggal kezelt
iban figyelhetünk meg, de gyakran még megfordítható ál- sejtek nem termelnek többé inzulint. Feltételezem (és
lapotban van, a kór legsúlyosabb és többször szervezetileg már közzétettem ezt a nézetet), hogy a tartós dehidratá-
is károsító (visszafordíthatatlan) fajtáit az utódok öröklik. ció és a szervezetbeni aminosav lebontás ellenõrizetlen za-
A fiatalkori diabéteszt ugyanúgy kell megközelíteni, annak varai tehetõk leginkább felelõssé a hasnyálmirigy béta-
korai megelõzõ kezelésével, mielõtt tartós szervezeti káro- sejtjeinek (az inzulintermelõ sejteknek) pusztulásáért.
sodás lép fel. Emlékeznünk kell, hogy a genetikus átírási Így a dehidráció és a stressz fiziológiájának dehidráció

190 TIZEDIK FEJEZET 191


elõsegítõ folyamata tehetõ végül felelõssé az inzulinfüg-
gõ diabétesz kialakulásáért.
Tehát a paradigma-eltolódás tudományosan megma-
11
gyarázhatja a víz szerepét a betegségek megelõzésében ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL
és/vagy a gyógyításában. A stresszes folyamatok és a tár-
sult dehidrációs károsodások megelõzésére a szigorú és tö-
kéletesen rendszeres vízbevitel hatására a test jólétének fõ
irányítói és felügyelõi – a triptofán és annak idegingerület
átvivõ származékai: a szerotonin, a triptamin és a melato-
nin – megfelelõen csoportosulnak, hogy minden biológiai
folyamatunkat megfelelõen irányíthassák. Az egyszerû fe-
hérjékkel történõ kiegyensúlyozott aminosav bevitel biz- Ebben a fejezetben szeretném megosztani önökkel az
tonságossá teszi a szervezet ilyen jellegû ellátását. A rend- AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, szerzett
szeres napi séták szabályossá teszik az izmok mûködését, immunhiányos betegség) fiziológiai okaival és a súlyos ér-
és minden, a szorongásos és érzelmi stressz által létreho- zelmi és fizikai stressz által kiváltott anyagcserezavarokkal
zott fiziológiai folyamatot helyrehoznak. kapcsolatos évekig tartó kutatásaim eredményeit. Azt gon-
A fenti három követelmény a leglényegesebb és leg- dolom, hogy az AIDS nem vírus okozta betegség, hanem
alapvetõbb „öregedés késleltetõ” óvintézkedés. Ezek na- egy túlhajszolt életmód kiváltotta anyagcserezavar. Ugyan-
gyon fontos lépések a jó egészség irányában, a jól hidra- úgy kialakulhat egy alultáplált vagy rosszul táplálkozó
tált, egészséges bõr érdekében, aminek nagy szüksége van emberben, mint az éhséggel sújtott övezetekben. Tudom,
a vízcserére, és ami többek között a nagy mennyiségû kör- hogy ez a szemlélet teljesen ellenkezik a média társadalmi
nyezetbe távozó vizet is pótolja. Ilyenkor a véredények problémákra erõltetett aktuális hitével, de e probléma
végre elláthatják igazi sejttápláló szerepüket. minden szempontból történõ feltárása és figyelembe véte-
Amikor a test jól hidratált, egy kielégítõ szexuális élet le az avatott tudósok felelõssége. Mi pedig most éppen
és egy nagyon jó libidó fiziológiai és hormonális elõfelté- azon vagyunk, hogy megértsük, mi is lehet az AIDS. Most
telei jönnek létre. Ráadásul, az „esemény” elõtti egy vagy csak azt tudjuk, hogy nem vírus okozza! E fejezet végére
két pohár víz a férfiaknál egy biztos és kitartó erekciót leleplezzük az AIDS-kutatás eseményeit és rálátásunk is
idéz elõ, ami a részvétel örömét is fokozza a hölgyeknél. lesz eredményeire.
Ennél a pontnál, és a stressz kiváltotta anyagcsereza-
varok szemléletén keresztül az AIDS egy pontosabb meg-
értése válik lehetõvé. Nem szabad elfordulnunk az új is-
meret elõl csak azért, mert beleestünk egy vírus okozta

192 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 193


elõsegítõ folyamata tehetõ végül felelõssé az inzulinfüg-
gõ diabétesz kialakulásáért.
Tehát a paradigma-eltolódás tudományosan megma-
11
gyarázhatja a víz szerepét a betegségek megelõzésében ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL
és/vagy a gyógyításában. A stresszes folyamatok és a tár-
sult dehidrációs károsodások megelõzésére a szigorú és tö-
kéletesen rendszeres vízbevitel hatására a test jólétének fõ
irányítói és felügyelõi – a triptofán és annak idegingerület
átvivõ származékai: a szerotonin, a triptamin és a melato-
nin – megfelelõen csoportosulnak, hogy minden biológiai
folyamatunkat megfelelõen irányíthassák. Az egyszerû fe-
hérjékkel történõ kiegyensúlyozott aminosav bevitel biz- Ebben a fejezetben szeretném megosztani önökkel az
tonságossá teszi a szervezet ilyen jellegû ellátását. A rend- AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, szerzett
szeres napi séták szabályossá teszik az izmok mûködését, immunhiányos betegség) fiziológiai okaival és a súlyos ér-
és minden, a szorongásos és érzelmi stressz által létreho- zelmi és fizikai stressz által kiváltott anyagcserezavarokkal
zott fiziológiai folyamatot helyrehoznak. kapcsolatos évekig tartó kutatásaim eredményeit. Azt gon-
A fenti három követelmény a leglényegesebb és leg- dolom, hogy az AIDS nem vírus okozta betegség, hanem
alapvetõbb „öregedés késleltetõ” óvintézkedés. Ezek na- egy túlhajszolt életmód kiváltotta anyagcserezavar. Ugyan-
gyon fontos lépések a jó egészség irányában, a jól hidra- úgy kialakulhat egy alultáplált vagy rosszul táplálkozó
tált, egészséges bõr érdekében, aminek nagy szüksége van emberben, mint az éhséggel sújtott övezetekben. Tudom,
a vízcserére, és ami többek között a nagy mennyiségû kör- hogy ez a szemlélet teljesen ellenkezik a média társadalmi
nyezetbe távozó vizet is pótolja. Ilyenkor a véredények problémákra erõltetett aktuális hitével, de e probléma
végre elláthatják igazi sejttápláló szerepüket. minden szempontból történõ feltárása és figyelembe véte-
Amikor a test jól hidratált, egy kielégítõ szexuális élet le az avatott tudósok felelõssége. Mi pedig most éppen
és egy nagyon jó libidó fiziológiai és hormonális elõfelté- azon vagyunk, hogy megértsük, mi is lehet az AIDS. Most
telei jönnek létre. Ráadásul, az „esemény” elõtti egy vagy csak azt tudjuk, hogy nem vírus okozza! E fejezet végére
két pohár víz a férfiaknál egy biztos és kitartó erekciót leleplezzük az AIDS-kutatás eseményeit és rálátásunk is
idéz elõ, ami a részvétel örömét is fokozza a hölgyeknél. lesz eredményeire.
Ennél a pontnál, és a stressz kiváltotta anyagcsereza-
varok szemléletén keresztül az AIDS egy pontosabb meg-
értése válik lehetõvé. Nem szabad elfordulnunk az új is-
meret elõl csak azért, mert beleestünk egy vírus okozta

192 A STRESSZ ÉS A DEHIDRÁCIÓ AZ ANYAGCSERE OLDALÁRÓL 193


betegségelméletbe, ami azt tételezi fel, hogy egy víruscso- Ezenfelül még a baktériumok elleni antitestek elõállításá-
port okozza e tüneteket – ezt megfelelõen immunhiányt ra is szüksége van a szervezetnek az alapvetõ aminosav
okozó vírusnak (HIV, Human Immun Deficiency Virus) összetevõk helyes arányára.
nevezik. Sajnos a vírusokra figyelünk és nem tekintünk az
Nemrégen tudományosan kimutatták és felismer- AIDS -betegek fiziológiai kiegyensúlyozatlanságára. Az is
ték, hogy az AIDS -tõl szenvedõ betegek észrevehetõ vál- probléma, hogy nem értjük az IL-6 alárendelt szerepét az
tozást mutatnak a normális aminosav raktáraik összeté- anyagcserében és a kortizon felszabadító mechanizmusban
telében. Folyamatos és drasztikus metionin, cisztin és illetve az IL-1 termelésében. A szervezet többek között
cisztein hiányban élnek. Ugyanakkor az arginin és a ezeket az anyagokat állítja elõ, hogy a stressz elleni küz-
glutamin szintjük többszöröse a normálisnak. Az amino- delemhez mozgósítsa a test tartalékaiból az elsõdleges
savak mennyiségének e kiegyensúlyozatlansága úgy tû- nyersanyagokat, és hogy helyreállítsa a stressz által oko-
nik, eltart egy ideig, mielõtt a beteg állapota súlyosabb- zott károsodásokat. Szerepük az izmokban tartott fehér-
ra fordul. A klinikailag felismert AIDS -betegekben az jék lebontása és a megfelelõ aminosavakká való átalakítása
aminosavak összetételének e mintája uralkodik. A tripto- a májban történõ felhasználás igénye szerint. Így egy sú-
fánra vonatkozó részben elmagyaráztam, hogy a szerve- lyos stressz károsodás esetén a testnek mozgósítania kell
zetben lévõ aminosav tartalékok összetétele megváltozhat a vésztartalékok létfontosságú összetevõit – ami magát a
és kimerülhet, ha némelyiket gyorsabban használjuk testet felemésztõ folyamat.
fel, mint kellene. Egy összezúzott bokszoló vagy egy balesetben sérült
Más kísérletek egy sorozatában, amikor az IL-6-ot és személy e fiziológiai folyamatoktól fog függni, amik sza-
egy másik hasonló anyagot (TNF, tumor necrosis factor – baddá teszik és kitakarítják a hatástalan és nem életképes
tumor roncsoló faktor) adtak a vírust termelõ sejtkultúrá- szöveteket és helyreállítják a károsodás helyeit. Ha a „fel-
hoz, azt tapasztalták, hogy HIV-részecskék lökõdtek ki. Ha újítás” átfogó és az IL-6-ot és a TNF-et is magába foglalja,
ugyanehhez a sejtkultúrához az IL-6 vagy a TNF adagolás a károsodott és halódó sejt DNS-ének vagy RNS-ének pon-
elõtt ciszteint adnak, akkor a HIV-vírusok nem tudnak ki- tos töredékekre bontása eltakarítja a „romokat”. Nagyon
alakulni, nem termelõdnek. Tehát egy közvetlen összefüg- hasonlóan történik ez egy hatalmas épület lebontásához,
gés van az AIDS-betegben történõ HIV termelése és a vírus- ahol elõbb az acél szerkezetet kell feldarabolni és elszállí-
nevelõ sejt aminosav tartalma között. Elsõ pillantásra úgy tani, különben nem lehet eldózerolni a maradványokat. Ez
tûnik, hogy az AIDS-betegek testük kiegyensúlyozatlan egy jól ismert és feltárt folyamat a sebészetben.
aminosav összetételének áldozatai. Ha ki tudnák javítani a A legnagyobb szerencsétlenség, hogy a víruskutatók
fehérje anyagcseréjüket, túlélhetnék és testük megfelelõ úgy értelmezik e két anyag „takarítási mûveletét”, mint a
ellenállást fejthetne ki az akut fertõzésekkel szemben. HIV-vírus termelésének lépcsõfokait a sejtkultúrában. En-
nek az összefüggéstelen információnak a töredékeire alapul

194 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 195


betegségelméletbe, ami azt tételezi fel, hogy egy víruscso- Ezenfelül még a baktériumok elleni antitestek elõállításá-
port okozza e tüneteket – ezt megfelelõen immunhiányt ra is szüksége van a szervezetnek az alapvetõ aminosav
okozó vírusnak (HIV, Human Immun Deficiency Virus) összetevõk helyes arányára.
nevezik. Sajnos a vírusokra figyelünk és nem tekintünk az
Nemrégen tudományosan kimutatták és felismer- AIDS -betegek fiziológiai kiegyensúlyozatlanságára. Az is
ték, hogy az AIDS -tõl szenvedõ betegek észrevehetõ vál- probléma, hogy nem értjük az IL-6 alárendelt szerepét az
tozást mutatnak a normális aminosav raktáraik összeté- anyagcserében és a kortizon felszabadító mechanizmusban
telében. Folyamatos és drasztikus metionin, cisztin és illetve az IL-1 termelésében. A szervezet többek között
cisztein hiányban élnek. Ugyanakkor az arginin és a ezeket az anyagokat állítja elõ, hogy a stressz elleni küz-
glutamin szintjük többszöröse a normálisnak. Az amino- delemhez mozgósítsa a test tartalékaiból az elsõdleges
savak mennyiségének e kiegyensúlyozatlansága úgy tû- nyersanyagokat, és hogy helyreállítsa a stressz által oko-
nik, eltart egy ideig, mielõtt a beteg állapota súlyosabb- zott károsodásokat. Szerepük az izmokban tartott fehér-
ra fordul. A klinikailag felismert AIDS -betegekben az jék lebontása és a megfelelõ aminosavakká való átalakítása
aminosavak összetételének e mintája uralkodik. A tripto- a májban történõ felhasználás igénye szerint. Így egy sú-
fánra vonatkozó részben elmagyaráztam, hogy a szerve- lyos stressz károsodás esetén a testnek mozgósítania kell
zetben lévõ aminosav tartalékok összetétele megváltozhat a vésztartalékok létfontosságú összetevõit – ami magát a
és kimerülhet, ha némelyiket gyorsabban használjuk testet felemésztõ folyamat.
fel, mint kellene. Egy összezúzott bokszoló vagy egy balesetben sérült
Más kísérletek egy sorozatában, amikor az IL-6-ot és személy e fiziológiai folyamatoktól fog függni, amik sza-
egy másik hasonló anyagot (TNF, tumor necrosis factor – baddá teszik és kitakarítják a hatástalan és nem életképes
tumor roncsoló faktor) adtak a vírust termelõ sejtkultúrá- szöveteket és helyreállítják a károsodás helyeit. Ha a „fel-
hoz, azt tapasztalták, hogy HIV-részecskék lökõdtek ki. Ha újítás” átfogó és az IL-6-ot és a TNF-et is magába foglalja,
ugyanehhez a sejtkultúrához az IL-6 vagy a TNF adagolás a károsodott és halódó sejt DNS-ének vagy RNS-ének pon-
elõtt ciszteint adnak, akkor a HIV-vírusok nem tudnak ki- tos töredékekre bontása eltakarítja a „romokat”. Nagyon
alakulni, nem termelõdnek. Tehát egy közvetlen összefüg- hasonlóan történik ez egy hatalmas épület lebontásához,
gés van az AIDS-betegben történõ HIV termelése és a vírus- ahol elõbb az acél szerkezetet kell feldarabolni és elszállí-
nevelõ sejt aminosav tartalma között. Elsõ pillantásra úgy tani, különben nem lehet eldózerolni a maradványokat. Ez
tûnik, hogy az AIDS-betegek testük kiegyensúlyozatlan egy jól ismert és feltárt folyamat a sebészetben.
aminosav összetételének áldozatai. Ha ki tudnák javítani a A legnagyobb szerencsétlenség, hogy a víruskutatók
fehérje anyagcseréjüket, túlélhetnék és testük megfelelõ úgy értelmezik e két anyag „takarítási mûveletét”, mint a
ellenállást fejthetne ki az akut fertõzésekkel szemben. HIV-vírus termelésének lépcsõfokait a sejtkultúrában. En-
nek az összefüggéstelen információnak a töredékeire alapul

194 TIZENEGYEDIK FEJEZET 195


az egész vita, hogy vajon vírus okozza-e az AIDS-t. Miért? A kiválasztott magfolyadék a spermával nagyon bo-
Mert egy olyan vizsgálatot terveztek meg, ami jelzi és ki- nyolult összetételû. Többek között egy transzglutamináz
mutatja az IL-6 és a TNF által termelt különleges DNS- és (TGE) nevezetû anyagot is tartalmaz. Bizonyos körülmé-
RNS-töredékeket. Úgy tûnik, néhány DNS- és RNS-ré- nyek között a TGE néhány fehérjét más fehérjékhez köt.
szecskét vagy -töredéket AIDS-vírusnak találtak és ez az Néhány sejtnek egy különleges módszerrel – azok összezsu-
oka, amiért több HIV típus is létezik. Még szerencsétlenebb gorításával és nem a szétbontásával – a halálát is okozhatja.
eset, hogy a HIV aminosav összetétele nagyon hasonlít a Tehát – ezzel a sejtzsugorítással – a vagina védõburkának
vazopresszinére. Egy olyan vakcina, ami gátolná a HIV akti- vastagítását végzi, és így a szövetek már megbirkózhatnak
vitását, valószínûleg gátolni fogja a vazopresszin aktivitását egy nemi kapcsolat megpróbáltatásaival. Az ondó e jellege,
is. Ez lehet a fõ oka annak, hogy eddig még nem állítottak amikor a vastagbélbe kerül, csökkenti annak vízfelvevõ ké-
elõ egy alkalmas HIV elleni vakcinát. A legszélsõségesebb pességét és ez hasmenést fog eredményezni. Az ondó szél-
szerencsétlenség az egészben annak a köztudatnak az elter- sõségesen erõs immunrendszer visszaszorító sajátságú fe-
jedése, hogy mindenki, aki HIV-pozitív, hamarosan meg fog hérjéket is tartalmaz.
halni az AIDS betegségben. Egy gyógyíthatatlan betegség Az ondónak azért van ilyen szélsõséges immunrend-
tudata, aggodalma teszi õket önmaguk gyilkosává. szer visszaszorító hatása, hogy ezzel is segítse a spermium
E kijelentés érzelmi oldalának vizsgálata nélkül és bejutását az anyaméhbe, és annak csövecskéi megtermé-
anélkül, hogy szigorúan ragaszkodnánk az emberi test tu- kenyíthessék a petesejtet. Az anyaméhbe spermák milliói
dományos megértéséhez, tudatossá kell válnunk egy egy- özönlenek be, amelyek mind idegen objektumoknak szá-
szerû tény ismeretében. A vagina szövetei, a végbélnyílás mítanak, erõsen irritálnák az anyaméh falát, ha nem len-
és végbél más-más célokra terveztetett. Igaz, hogy a fájda- nének védve a sperma folyadékban jelenlévõ immunrend-
lom és az öröm érzése miatt hasonló érzõidegrendszerrel szer visszaszorító fehérjék által. Azért, hogy a spermium
kapcsolódik a központi mechanizmusba, de szerkezetileg és végül a magzat (amelyek különbözõ antigén sajátságok-
nem ugyanolyanok. A vagina vastag, többrétegû „sejtbe- kal rendelkeznek az anya szöveteire nézve) túlélje a ter-
vonattal” rendelkezik, ami nem könnyen abszorbeálja az hesség kilenc hónapját, az anya immunrendszerét vissza
ondósejteket a belsõ részérõl és úgy alakult ki, hogy ellen- kell szorítani a terhesség idõszakában. Úgy látszik, hogy
álljon a frikciós és nyíró erõknek. A különféle erõk elvise- az ondófolyadékban valami (valószínûleg egy utero-
lésének segítségére még kenõhatású nyálka kiválasztása is globinszerû fehérje, amit SV-IV-nek hívnak) kódolja az
történik. Továbbá, az ondófolyadék olyan kémiai sajátos- anya immunrendszerének visszaszorítását. Tehát az ondó
sággal is rendelkezik, ami megnöveli a vaginát és a péniszt ilyen immunrendszer visszaszorító sajátsága biztosítja
burkoló védõréteg vastagságát és ezáltal megfelelõen kent kezdetben a spermiumok túlélését és végül a terhesség
felületekké válnak. alatt egészen addig a magzatét is, amíg meg nem születik

196 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 197


az egész vita, hogy vajon vírus okozza-e az AIDS-t. Miért? A kiválasztott magfolyadék a spermával nagyon bo-
Mert egy olyan vizsgálatot terveztek meg, ami jelzi és ki- nyolult összetételû. Többek között egy transzglutamináz
mutatja az IL-6 és a TNF által termelt különleges DNS- és (TGE) nevezetû anyagot is tartalmaz. Bizonyos körülmé-
RNS-töredékeket. Úgy tûnik, néhány DNS- és RNS-ré- nyek között a TGE néhány fehérjét más fehérjékhez köt.
szecskét vagy -töredéket AIDS-vírusnak találtak és ez az Néhány sejtnek egy különleges módszerrel – azok összezsu-
oka, amiért több HIV típus is létezik. Még szerencsétlenebb gorításával és nem a szétbontásával – a halálát is okozhatja.
eset, hogy a HIV aminosav összetétele nagyon hasonlít a Tehát – ezzel a sejtzsugorítással – a vagina védõburkának
vazopresszinére. Egy olyan vakcina, ami gátolná a HIV akti- vastagítását végzi, és így a szövetek már megbirkózhatnak
vitását, valószínûleg gátolni fogja a vazopresszin aktivitását egy nemi kapcsolat megpróbáltatásaival. Az ondó e jellege,
is. Ez lehet a fõ oka annak, hogy eddig még nem állítottak amikor a vastagbélbe kerül, csökkenti annak vízfelvevõ ké-
elõ egy alkalmas HIV elleni vakcinát. A legszélsõségesebb pességét és ez hasmenést fog eredményezni. Az ondó szél-
szerencsétlenség az egészben annak a köztudatnak az elter- sõségesen erõs immunrendszer visszaszorító sajátságú fe-
jedése, hogy mindenki, aki HIV-pozitív, hamarosan meg fog hérjéket is tartalmaz.
halni az AIDS betegségben. Egy gyógyíthatatlan betegség Az ondónak azért van ilyen szélsõséges immunrend-
tudata, aggodalma teszi õket önmaguk gyilkosává. szer visszaszorító hatása, hogy ezzel is segítse a spermium
E kijelentés érzelmi oldalának vizsgálata nélkül és bejutását az anyaméhbe, és annak csövecskéi megtermé-
anélkül, hogy szigorúan ragaszkodnánk az emberi test tu- kenyíthessék a petesejtet. Az anyaméhbe spermák milliói
dományos megértéséhez, tudatossá kell válnunk egy egy- özönlenek be, amelyek mind idegen objektumoknak szá-
szerû tény ismeretében. A vagina szövetei, a végbélnyílás mítanak, erõsen irritálnák az anyaméh falát, ha nem len-
és végbél más-más célokra terveztetett. Igaz, hogy a fájda- nének védve a sperma folyadékban jelenlévõ immunrend-
lom és az öröm érzése miatt hasonló érzõidegrendszerrel szer visszaszorító fehérjék által. Azért, hogy a spermium
kapcsolódik a központi mechanizmusba, de szerkezetileg és végül a magzat (amelyek különbözõ antigén sajátságok-
nem ugyanolyanok. A vagina vastag, többrétegû „sejtbe- kal rendelkeznek az anya szöveteire nézve) túlélje a ter-
vonattal” rendelkezik, ami nem könnyen abszorbeálja az hesség kilenc hónapját, az anya immunrendszerét vissza
ondósejteket a belsõ részérõl és úgy alakult ki, hogy ellen- kell szorítani a terhesség idõszakában. Úgy látszik, hogy
álljon a frikciós és nyíró erõknek. A különféle erõk elvise- az ondófolyadékban valami (valószínûleg egy utero-
lésének segítségére még kenõhatású nyálka kiválasztása is globinszerû fehérje, amit SV-IV-nek hívnak) kódolja az
történik. Továbbá, az ondófolyadék olyan kémiai sajátos- anya immunrendszerének visszaszorítását. Tehát az ondó
sággal is rendelkezik, ami megnöveli a vaginát és a péniszt ilyen immunrendszer visszaszorító sajátsága biztosítja
burkoló védõréteg vastagságát és ezáltal megfelelõen kent kezdetben a spermiumok túlélését és végül a terhesség
felületekké válnak. alatt egészen addig a magzatét is, amíg meg nem születik

196 TIZENEGYEDIK FEJEZET 197


az utód. Érdekes lehet tudni, hogy a terhesség harmadik el van látva fájdalomérzékelõ idegekkel. A változó bélsza-
harmadában gyakran egy fordított T4:T8 arány áll fenn. kaszoknak a „síkosság” egy típusa teszi lehetõvé a táplálék
Az ondó a vaginában nem szívódik fel. A vagina ana- továbbhaladását az egyik szakaszból a másikba. A végbelet
tómiai tervezettsége és elhelyezkedése miatt az ondó fo- nem teljesen és nem ugyanolyan módon borítja be hashár-
lyadék egyszerûen elvezetõdik. Másrészrõl a bélrendszer tya, mint a vastagbél traktust.
nagyon vékony és finom sejtréteggel borított. A végbél- Így a végbél belsõ borítása ellenpumpálásra vagy erõ-
ben az ondó visszatartásra kerül és annak szélsõségesen szakos tágításra fájdalomérzet nélkül károsodhat, ugyan-
hatásos fiziológiai sajátságai szabadulnak el. Az ondófo- olyan módon és mértékben, ahogy a bõr is megsérülhet,
lyadék összetételében vannak olyan anyagok, amelyek azt ha ellenállását megtörik. A végbél az anatómiai szervezõ-
a célt szolgálják, hogy legyõzzék a vendéglátó szervezet dés végsõ része, aminek mûködését csendben kell végez-
immunrendszerét és azt teljes kikapcsolásra kényszerítsék, nie. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a károsodás nem is-
valahogy úgy, ahogy egy radarelhárító eszközt használnak merhetõ fel fiziológiailag és azt sem jelenti, hogy kevésbé
repülõk fedélzetén, hogy belépjenek az ellenséges légtér- erõteljes lenne a helyreállító folyamat.
be. Tehát az ondó egy független képességgel rendelkezik a A krízishelyzet kezelésére a helyreállító mechaniz-
vendéglátó szervezet szöveteiben mûködõ immunrendszer mus részeként TNF, IL-1, IL-6 és a csoport többi tagja ke-
kikapcsolására, ha annak anyagai beléphetnek a fogadó rül kiválasztásra a szervezetben. Ha a kár akkora, hogy az
rendszerébe. E képesség miatt a homoszexuális AIDS-bete- ott lakozó baktériumok áttörik a korlátokat és növekedni
gekben a helyes T4:T8 arány fordítottja tûnik fel. kezd a helyi aktivitásuk, a kríziskezelésre kiválasztott
Az ondó ismételt férfi vagy nõi végbélbe jutásával az anyagok mennyisége is növekedni fog. (Kísérletileg kimu-
immunrendszer elkerülhetetlenül visszaszorul – nem egy tatták, hogy az AIDS-betegekben jelentõsen megnövekedik
„vírus” miatt, hanem az ondó kémiai sajátságai miatt. az IL-6 és a TNF vérszintje.) Amint a cukorbetegségrõl
Azoknak az asszonyoknak, akik a terhesség elkerülése mi- szóló fejezetben már szó volt róla, az IL-6 ilyetén megnö-
att anális szexben vesznek részt, tudatosítani kell maguk- vekedett szintje azonban károsítani kezdi a hasnyálmirigy
ban az ondó ilyen hatását. inzulintermelõ sejtjeit. Így az AIDS elõrehaladott állapotá-
Ráadásul a bélfal nem képes ellenállni a nemi célú ban megmutatkozó cukorbetegség egy egyszerû magyará-
manipulációk fizikai erõinek. Az ilyen szexuális mûvelet zatára találtunk.
egy egyszerû tény miatt mégis lehetségessé válik: a bél- Ezen anyagok mûködése nagyon hasonlít egy olyan spe-
traktus nem rendelkezik akut fájdalomérzékelõ rendszer- ciális mentõcsapathoz, amit a földrengések után küldenek a
rel és nincs fájdalomérzet, ha károsodás lép fel, hacsak a helyszínre. Egy csoport eltakarítaná a romokat; a másik túl-
károsodás el nem éri a hashártyát, ami a gyomor- és bél- élõfelszerelést és ellátást hozna a területen rekedteknek, aki-
traktus vékony külsõ burkolata. Ez viszont már bõségesen ket nem lehet kitelepíteni; még egy másik helyreállítaná az
elektromos hálózatot, a vízellátást, a telefonvonalakat és így

198 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 199


az utód. Érdekes lehet tudni, hogy a terhesség harmadik el van látva fájdalomérzékelõ idegekkel. A változó bélsza-
harmadában gyakran egy fordított T4:T8 arány áll fenn. kaszoknak a „síkosság” egy típusa teszi lehetõvé a táplálék
Az ondó a vaginában nem szívódik fel. A vagina ana- továbbhaladását az egyik szakaszból a másikba. A végbelet
tómiai tervezettsége és elhelyezkedése miatt az ondó fo- nem teljesen és nem ugyanolyan módon borítja be hashár-
lyadék egyszerûen elvezetõdik. Másrészrõl a bélrendszer tya, mint a vastagbél traktust.
nagyon vékony és finom sejtréteggel borított. A végbél- Így a végbél belsõ borítása ellenpumpálásra vagy erõ-
ben az ondó visszatartásra kerül és annak szélsõségesen szakos tágításra fájdalomérzet nélkül károsodhat, ugyan-
hatásos fiziológiai sajátságai szabadulnak el. Az ondófo- olyan módon és mértékben, ahogy a bõr is megsérülhet,
lyadék összetételében vannak olyan anyagok, amelyek azt ha ellenállását megtörik. A végbél az anatómiai szervezõ-
a célt szolgálják, hogy legyõzzék a vendéglátó szervezet dés végsõ része, aminek mûködését csendben kell végez-
immunrendszerét és azt teljes kikapcsolásra kényszerítsék, nie. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a károsodás nem is-
valahogy úgy, ahogy egy radarelhárító eszközt használnak merhetõ fel fiziológiailag és azt sem jelenti, hogy kevésbé
repülõk fedélzetén, hogy belépjenek az ellenséges légtér- erõteljes lenne a helyreállító folyamat.
be. Tehát az ondó egy független képességgel rendelkezik a A krízishelyzet kezelésére a helyreállító mechaniz-
vendéglátó szervezet szöveteiben mûködõ immunrendszer mus részeként TNF, IL-1, IL-6 és a csoport többi tagja ke-
kikapcsolására, ha annak anyagai beléphetnek a fogadó rül kiválasztásra a szervezetben. Ha a kár akkora, hogy az
rendszerébe. E képesség miatt a homoszexuális AIDS-bete- ott lakozó baktériumok áttörik a korlátokat és növekedni
gekben a helyes T4:T8 arány fordítottja tûnik fel. kezd a helyi aktivitásuk, a kríziskezelésre kiválasztott
Az ondó ismételt férfi vagy nõi végbélbe jutásával az anyagok mennyisége is növekedni fog. (Kísérletileg kimu-
immunrendszer elkerülhetetlenül visszaszorul – nem egy tatták, hogy az AIDS-betegekben jelentõsen megnövekedik
„vírus” miatt, hanem az ondó kémiai sajátságai miatt. az IL-6 és a TNF vérszintje.) Amint a cukorbetegségrõl
Azoknak az asszonyoknak, akik a terhesség elkerülése mi- szóló fejezetben már szó volt róla, az IL-6 ilyetén megnö-
att anális szexben vesznek részt, tudatosítani kell maguk- vekedett szintje azonban károsítani kezdi a hasnyálmirigy
ban az ondó ilyen hatását. inzulintermelõ sejtjeit. Így az AIDS elõrehaladott állapotá-
Ráadásul a bélfal nem képes ellenállni a nemi célú ban megmutatkozó cukorbetegség egy egyszerû magyará-
manipulációk fizikai erõinek. Az ilyen szexuális mûvelet zatára találtunk.
egy egyszerû tény miatt mégis lehetségessé válik: a bél- Ezen anyagok mûködése nagyon hasonlít egy olyan spe-
traktus nem rendelkezik akut fájdalomérzékelõ rendszer- ciális mentõcsapathoz, amit a földrengések után küldenek a
rel és nincs fájdalomérzet, ha károsodás lép fel, hacsak a helyszínre. Egy csoport eltakarítaná a romokat; a másik túl-
károsodás el nem éri a hashártyát, ami a gyomor- és bél- élõfelszerelést és ellátást hozna a területen rekedteknek, aki-
traktus vékony külsõ burkolata. Ez viszont már bõségesen ket nem lehet kitelepíteni; még egy másik helyreállítaná az
elektromos hálózatot, a vízellátást, a telefonvonalakat és így

198 TIZENEGYEDIK FEJEZET 199


tovább. A város mindennapi életében mindezen folyama- anyagcsere alapú kifejlõdését tapasztalták. Ha elegendõen
tok szerepet játszanak, az emberek és a gépek használják és rendellenes HIV termelõ sejtekhez ciszteint adtak, rendel-
alkalmazzák ezeket. Az emberi szervezetben ugyanezek a lenességük megszûnt és nem termeltek többé vírust. Most
folyamatok játszódnak le. E folyamatokat irányító anya- mindannyiunknak szüksége van arra, hogy tudjuk, hogyan
gok a hormonok és az ezek alárendelt enzimrendszerek. váltak cisztein hiányossá az AIDS-betegek. El kell kezde-
Az alapelv ugyanaz. Mindenegyes sejt külön személyiség- nünk kutatni e jelenséget és nem az AIDS-kutatás mellék-
gel bír és ott azon nyomban szükséges számára a túlélés, vágányára terelni, ahol azt feltételezik, hogy vírus okozza.
ha egyáltalán még helyrehozható állapotban van. Csak a Véleményem szerint a „HIV-vizsgálatok” a károsodott
holt vagy a helyrehozhatatlanul károsodott sejtet kell szét- sejtek DNS- vagy RNS-töredékeinek jelenlétét mutatják ki,
darabolni és eltakarítani. ami a sejtmag lebomlási folyamatát jelzi. Sok más tényezõ
A végbélben történõ manipulációkban, ami többet je- is létrehozhatja e betegséget, egyik közülük a cisztein- és a
lent, mint egyszerû elhasználódás, ugyanezek az anyagok cinkhiány, különösen az elmaradott és szegény országok-
kezdenek mûködni a károsodások kijavítására. Eltart egy ban. Az is lehetséges, hogy a folyamatos és növekvõen sú-
bizonyos ideig, amíg a szervezet helyrehozza az eredeti lyos végbélkárosodás idézi elõ a szervezet hosszú távú fe-
modellt és teljesen helyrejönnek a helyi szövetek. Ha egy, hérjetartalékainak kimerülését eredményezve. E vizsgálat
már meggyengült szövet felületén egy visszatérõ károsodás önmagában nem jelzi pontosan azt az anyagot, ami a be-
jön létre, akkor e helyi javító anyagoknak erõteljesebb je- tegséget okozza. A HIV a test súlyos kiegyensúlyozatlan
lenlétére lesz szükség. Eljöhet az idõ, amikor e hormonok aminosav tartalékainak következménye. E pusztító amino-
és az alárendelt rendszereik már folyamatosan mûködnek sav hiány az, ami megöli a beteget és nem a HIV.
és vérkörben való jelenlétük mérhetõvé válik. Mivel e helyi Mihelyst tudatosodik ez az állítás, sok kérdés merül
fájdalom nélküli károsodások hatására bekövetkezõ megnö- fel azok elméjében, akik a HIV terjedését a véren keresztül
vekedett koncentrációjú javító anyagokat még nem mérték látják megvalósulni. Való igaz, a vér tartalmazhatja a HIV
fel – és továbbá aktivitásuk ésszerû magyarázatát még nem felszabadító részecskéket; azonban e vér sok más hormont
találták meg – mûködési mechanizmusukat úgy hangsú- és idegingerület átvivõ anyagot is tartalmaz – néhány ezek
lyozzák ki, és úgy címkézik, mint a fiziológiai zavar – amit közül még nem is ismert. Nem feltételezhetjük, hogy az
általában AIDS-nek ismer a közvélemény – egyik okozati té- AIDS -t a HIV -részecske okozza, csak akkor ha ismerjük a
nyezõjét. vér és a szérum összes összetevõjét.
A laboratóriumi kutatásokban kimutatták, hogy a Egy állítólagos példa, a Nobel-díjas Sir Peter Medawar,
cisztein megelõzi a HIV termelõdését a sejtkultúrákban. a Royal Society elnöke, kifejtette azon véleményét, hogy
Más kísérletekben kimutatták, hogy az AIDS-betegek cisz- vannak bizonyos gének, amelyek mûködését elég egyszer
tein és ennek elõfutára a cisztin hiányában szenvednek. kiváltani és ez máris beprogramozza az egyed halálát. Más
Két egyszerû kísérletben nyilvánvaló módon a betegség szavakkal, még a halál is egy szabályozott és ellenõrzött

200 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 201


tovább. A város mindennapi életében mindezen folyama- anyagcsere alapú kifejlõdését tapasztalták. Ha elegendõen
tok szerepet játszanak, az emberek és a gépek használják és rendellenes HIV termelõ sejtekhez ciszteint adtak, rendel-
alkalmazzák ezeket. Az emberi szervezetben ugyanezek a lenességük megszûnt és nem termeltek többé vírust. Most
folyamatok játszódnak le. E folyamatokat irányító anya- mindannyiunknak szüksége van arra, hogy tudjuk, hogyan
gok a hormonok és az ezek alárendelt enzimrendszerek. váltak cisztein hiányossá az AIDS-betegek. El kell kezde-
Az alapelv ugyanaz. Mindenegyes sejt külön személyiség- nünk kutatni e jelenséget és nem az AIDS-kutatás mellék-
gel bír és ott azon nyomban szükséges számára a túlélés, vágányára terelni, ahol azt feltételezik, hogy vírus okozza.
ha egyáltalán még helyrehozható állapotban van. Csak a Véleményem szerint a „HIV-vizsgálatok” a károsodott
holt vagy a helyrehozhatatlanul károsodott sejtet kell szét- sejtek DNS- vagy RNS-töredékeinek jelenlétét mutatják ki,
darabolni és eltakarítani. ami a sejtmag lebomlási folyamatát jelzi. Sok más tényezõ
A végbélben történõ manipulációkban, ami többet je- is létrehozhatja e betegséget, egyik közülük a cisztein- és a
lent, mint egyszerû elhasználódás, ugyanezek az anyagok cinkhiány, különösen az elmaradott és szegény országok-
kezdenek mûködni a károsodások kijavítására. Eltart egy ban. Az is lehetséges, hogy a folyamatos és növekvõen sú-
bizonyos ideig, amíg a szervezet helyrehozza az eredeti lyos végbélkárosodás idézi elõ a szervezet hosszú távú fe-
modellt és teljesen helyrejönnek a helyi szövetek. Ha egy, hérjetartalékainak kimerülését eredményezve. E vizsgálat
már meggyengült szövet felületén egy visszatérõ károsodás önmagában nem jelzi pontosan azt az anyagot, ami a be-
jön létre, akkor e helyi javító anyagoknak erõteljesebb je- tegséget okozza. A HIV a test súlyos kiegyensúlyozatlan
lenlétére lesz szükség. Eljöhet az idõ, amikor e hormonok aminosav tartalékainak következménye. E pusztító amino-
és az alárendelt rendszereik már folyamatosan mûködnek sav hiány az, ami megöli a beteget és nem a HIV.
és vérkörben való jelenlétük mérhetõvé válik. Mivel e helyi Mihelyst tudatosodik ez az állítás, sok kérdés merül
fájdalom nélküli károsodások hatására bekövetkezõ megnö- fel azok elméjében, akik a HIV terjedését a véren keresztül
vekedett koncentrációjú javító anyagokat még nem mérték látják megvalósulni. Való igaz, a vér tartalmazhatja a HIV
fel – és továbbá aktivitásuk ésszerû magyarázatát még nem felszabadító részecskéket; azonban e vér sok más hormont
találták meg – mûködési mechanizmusukat úgy hangsú- és idegingerület átvivõ anyagot is tartalmaz – néhány ezek
lyozzák ki, és úgy címkézik, mint a fiziológiai zavar – amit közül még nem is ismert. Nem feltételezhetjük, hogy az
általában AIDS-nek ismer a közvélemény – egyik okozati té- AIDS -t a HIV -részecske okozza, csak akkor ha ismerjük a
nyezõjét. vér és a szérum összes összetevõjét.
A laboratóriumi kutatásokban kimutatták, hogy a Egy állítólagos példa, a Nobel-díjas Sir Peter Medawar,
cisztein megelõzi a HIV termelõdését a sejtkultúrákban. a Royal Society elnöke, kifejtette azon véleményét, hogy
Más kísérletekben kimutatták, hogy az AIDS-betegek cisz- vannak bizonyos gének, amelyek mûködését elég egyszer
tein és ennek elõfutára a cisztin hiányában szenvednek. kiváltani és ez máris beprogramozza az egyed halálát. Más
Két egyszerû kísérletben nyilvánvaló módon a betegség szavakkal, még a halál is egy szabályozott és ellenõrzött

200 TIZENEGYEDIK FEJEZET 201


jelenség. Felmerül a kérdés: vannak olyan emberek, akik el- nemnél kezdetben az aminosav tartalékok összetételének
vesztik finom nemi jellegüket, és érdektelenné válnak a változása okozhatná a ciszteinnel és a cinkkel a hiánylista
nemzés természetes programjában, ezáltal hajlamosabbá csúcsán? Személyesen azt gondolom, hogy ez erõsen való-
válnak a saját korai halálukat okozó gének aktiválására? színûsíthetõ.
Egy nagyon jelentõs kísérletsorozatban Brodish és Amikor a fejünkkel „gondolkodunk” és nem a szívünk-
Lymangrove kimutatta, hogy a stresszelt vastagbél egy kel, meg kell kérdezni magunktól: ha az AIDS elsõdleges és
nagyon erõs és hosszú aktivitású helyi hormont termel. kezdeti problémája az aminosav összetétel rossz arányaiban
Nagyon hatásos kortizon felszabadító anyagként mûködik. van, egészen az uralkodó nemi jellegek természetes sajátsá-
Ez a hormon át tud jutni egy állat szérumából egy másiké- gait befolyásoló mértékig, vajon az AIDS megelõzhetõ? Lo-
ba. Egy darabig az új állatban marad és pontosan ugyan- gikailag az elsõ lépés a kiegyensúlyozatlanság javítása, amit
olyan kortizon felszabadító aktivitással rendelkezik. párosítani kell a homoszexuális cselekedetek pusztító hatá-
A kortizon felszabadító mechanizmus egy bizonyos sairól szóló szükségszerû képzéssel. Fel kell ismernünk,
szinten némi sejtmag lebontást fog eredményezni, továb- hogy amikor nem áll rendelkezésre egy utód megteremtésé-
bá a HIV-részecskékhez hasonló DNS-töredékeket. Tehát hez a megfelelõ aminosav összetétel, annak közvetlen beha-
még egyszer, ez egy anyagcsere rendellenesség még akkor tása van a nemi hormonokra és receptoraikra. Fel kell téte-
is, ha a vizsgálatok HIV-részecske kialakulást mutatnak. leznünk, hogy ilyen esetben leszerelik õket, nehogy a faj (az
Fontos megértenünk, hogy a sejtek összes termelõ fo- ember) természetes felépítése drasztikusan megváltozzon.
lyamata folyadék közegben történik; részek, darabok le- Most egy társadalmi dilemma következik! Ha a ho-
beghetnek el, hacsak nincs egy horgony rendszer beiktat- moszexuális örömökben jelenleg kialakult engedékenység
va. Egy nagyon fontos megértést segítõ pont, az a tény, a társadalom és a szülõk egy általánosan elfogadott normá-
hogy sok cisztein egység szerepel az ilyen horgony „köte- jává válik, õk el fogják ítélni azokat, akik abban érintettek,
leiben”, amik néhány különleges ponton cink kampóval hogy e vívmányok gyorsan és gyökerestül eltûnjenek a
kapcsolódnak számos további ciszteinhez, amik viszont a természet leltárjából. Az emberi test természetes felépíté-
DNS -gyártó futószalagokat tartják megfelelõ helyzetben, se és programja bizonyos „zsákutca” utasításokkal rendel-
hogy megelõzzék a DNS-darabok elsodródását. Nagyon kezik; a gyakori természetellenes végbélen keresztüli ho-
hasonló ez a ruhaszárító kötél ruhacsipeszeihez. A nemi moszexuális kielégülések ezen utasítások közül aktivál
hormonok érzékelõ- és fogadóhelyeinek (a receptoroknak) egyet. A kutatás ezen ágában dolgozó munkatársaim ha-
a szerkezete, kialakulása, mûködése a férfiakban és a nõk- tártalanul nagy károkat okoztak az emberiségnek azáltal,
ben erõsen függ a cink és a cisztein „ujjaktól”. Így az AIDS- hogy az AIDS betûszóhoz oly sok kórtünetet kapcsoltak, és
tõl szenvedõ betegek testében lévõ cisztein hiány messze hogy a közönség az AIDS hallatán már csak egy egyszerû,
sokkal nagyobb jelentõségû lehet, mint ahogy az elõszörre lassú vírus okozta betegségre gondol. Élesen eltérnek az
látszik. Az uralkodó nemi jelleg elvesztését bármelyik igazságtól és ennek során egyre nagyobb kutatási alapokat

202 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 203


jelenség. Felmerül a kérdés: vannak olyan emberek, akik el- nemnél kezdetben az aminosav tartalékok összetételének
vesztik finom nemi jellegüket, és érdektelenné válnak a változása okozhatná a ciszteinnel és a cinkkel a hiánylista
nemzés természetes programjában, ezáltal hajlamosabbá csúcsán? Személyesen azt gondolom, hogy ez erõsen való-
válnak a saját korai halálukat okozó gének aktiválására? színûsíthetõ.
Egy nagyon jelentõs kísérletsorozatban Brodish és Amikor a fejünkkel „gondolkodunk” és nem a szívünk-
Lymangrove kimutatta, hogy a stresszelt vastagbél egy kel, meg kell kérdezni magunktól: ha az AIDS elsõdleges és
nagyon erõs és hosszú aktivitású helyi hormont termel. kezdeti problémája az aminosav összetétel rossz arányaiban
Nagyon hatásos kortizon felszabadító anyagként mûködik. van, egészen az uralkodó nemi jellegek természetes sajátsá-
Ez a hormon át tud jutni egy állat szérumából egy másiké- gait befolyásoló mértékig, vajon az AIDS megelõzhetõ? Lo-
ba. Egy darabig az új állatban marad és pontosan ugyan- gikailag az elsõ lépés a kiegyensúlyozatlanság javítása, amit
olyan kortizon felszabadító aktivitással rendelkezik. párosítani kell a homoszexuális cselekedetek pusztító hatá-
A kortizon felszabadító mechanizmus egy bizonyos sairól szóló szükségszerû képzéssel. Fel kell ismernünk,
szinten némi sejtmag lebontást fog eredményezni, továb- hogy amikor nem áll rendelkezésre egy utód megteremtésé-
bá a HIV-részecskékhez hasonló DNS-töredékeket. Tehát hez a megfelelõ aminosav összetétel, annak közvetlen beha-
még egyszer, ez egy anyagcsere rendellenesség még akkor tása van a nemi hormonokra és receptoraikra. Fel kell téte-
is, ha a vizsgálatok HIV-részecske kialakulást mutatnak. leznünk, hogy ilyen esetben leszerelik õket, nehogy a faj (az
Fontos megértenünk, hogy a sejtek összes termelõ fo- ember) természetes felépítése drasztikusan megváltozzon.
lyamata folyadék közegben történik; részek, darabok le- Most egy társadalmi dilemma következik! Ha a ho-
beghetnek el, hacsak nincs egy horgony rendszer beiktat- moszexuális örömökben jelenleg kialakult engedékenység
va. Egy nagyon fontos megértést segítõ pont, az a tény, a társadalom és a szülõk egy általánosan elfogadott normá-
hogy sok cisztein egység szerepel az ilyen horgony „köte- jává válik, õk el fogják ítélni azokat, akik abban érintettek,
leiben”, amik néhány különleges ponton cink kampóval hogy e vívmányok gyorsan és gyökerestül eltûnjenek a
kapcsolódnak számos további ciszteinhez, amik viszont a természet leltárjából. Az emberi test természetes felépíté-
DNS -gyártó futószalagokat tartják megfelelõ helyzetben, se és programja bizonyos „zsákutca” utasításokkal rendel-
hogy megelõzzék a DNS-darabok elsodródását. Nagyon kezik; a gyakori természetellenes végbélen keresztüli ho-
hasonló ez a ruhaszárító kötél ruhacsipeszeihez. A nemi moszexuális kielégülések ezen utasítások közül aktivál
hormonok érzékelõ- és fogadóhelyeinek (a receptoroknak) egyet. A kutatás ezen ágában dolgozó munkatársaim ha-
a szerkezete, kialakulása, mûködése a férfiakban és a nõk- tártalanul nagy károkat okoztak az emberiségnek azáltal,
ben erõsen függ a cink és a cisztein „ujjaktól”. Így az AIDS- hogy az AIDS betûszóhoz oly sok kórtünetet kapcsoltak, és
tõl szenvedõ betegek testében lévõ cisztein hiány messze hogy a közönség az AIDS hallatán már csak egy egyszerû,
sokkal nagyobb jelentõségû lehet, mint ahogy az elõszörre lassú vírus okozta betegségre gondol. Élesen eltérnek az
látszik. Az uralkodó nemi jelleg elvesztését bármelyik igazságtól és ennek során egyre nagyobb kutatási alapokat

202 TIZENEGYEDIK FEJEZET 203


foglalnak le, egyre több kutatási felszerelést vásárolnak és Biztosíthatom az olvasókat, hogy az aminosav kiegyensú-
a mérgezõ kémiai anyagok eladását segítik elõ, amivel a lyozatlanság ezen idõszakban sokkal hatásosabb gyilkossá
kezeltek egészségének romlását gyorsítják meg. válik, mint az AIDS vírusa. Kezdetekben a szervezet anti-
Egy másik kérdést is felvethetünk az intravénás mor- testeket kezd termelni a vírusok ellen. Csak egy idõ után
fin és a heroin alkalmazása és az AIDS kialakulása közötti válik az antitesttermelés elégtelenné és hatástalanná. Em-
kapcsolatot illetõen. A választ valószínûleg e kémiai anya- lékezzünk, hogy egy kiegyensúlyozott és jó arányú amino-
gok a test fiziológiájára kifejtett sajátságaiban találhatjuk sav készlet alapvetõ szükséglet a fehérvérsejtek és a máj-
meg. A morfinszerû anyagok az idegrendszeren keresztül sejtek antitest termeléséhez.
éreztetik a hatásukat, amely egy idegingerület átvivõ, a Az AIDS egy szörnyû és kegyetlen következményéhez
szerotonin segítségével üzenetet küld. Az ilyen idegrend- tartozik az is, amivel azokat a kisbabákat sújtja, akik HIV-
szer és a morfinszerû anyagok képesek megváltoztatni és pozitív anyáktól születnek. Tisztáznunk kell, ha az anya
átprogramozni a test anyagcsere-folyamatait. Az endor- egy bizonyos aminosavból hiányt szenved, akkor a gyerme-
finok – a test természetes morfinjai – nem csak a fájdalom kének megfelelõ arányú aminosav igényérõl sem képes
érzetet csökkentik és az eufórikus érzést keltik, hanem az gondoskodni, ami a normális fejlõdéshez lenne szükséges.
éhségérzet szintjét is megváltoztatják. Azok, akik morfint Ha az anya még csak minimális mértékben is metionin,
és heroint használnak, elvesztik az étvágyukat és táplálko- cisztin, cisztein, triptofán és más aminosav hiányában
zásuk ezáltal felborul. Saját testüket kezdik felhasználni. szenved, a gyermek is ugyanezekhez a hiányokhoz kötõ-
Továbbá, akik rendszeresen kábítószereket használnak, dik, amik a fejlõdés folyamán hajlamossá teszik a DNS-tö-
vagy a kábítószer élvezetre vivõ kezdeti kielégületlenség redezésre, különösen a szoptatás idõszakában.
vagy csalódás miatt vagy a kábítószer-ellátási nehézségek il-
letve amiatti aggódás végett erõsen stresszes emberekké
válnak. Bármilyen eseménynél stressz fiziológia állhat be és ESEMÉNYEK AZ AIDS-KUTATÁSBAN
a megváltozott anyagcsere miatt nem lesz megfelelõ a szer- (AZ AIDS-KUTATÁS LELEPLEZÉSE)
vezet tápanyagellátása. A morfin vagy heroin alkalmazásá-
nál az éhség és a szomjúság érzés is elfojtás alá kerül és a Amint e könyvet írtam, Hollandiában 1992. májusá-
szervezet saját magát éli fel. Azokban az országokban, ahol ban európai és amerikai AIDS-kutatók tartottak konferen-
az emberek ópiumot szívnak nagyon sokan halnak meg tü- ciát az AIDS betegség kialakult és védett vírusközpontú
dõfertõzésekben – persze ezt most a vírusokra és a szennye- gondolkodása ellen. A London Sunday Times 1992. ápri-
zett injekciós tûkre fogják. lis 26-i tudósítása szerint a konferencia legérdekesebb tag-
Azt is fontos tudni, hogy sokéves idõtartam van a jai a francia Luc Montagnier professzor és az amerikai
HIV felismerése és az immunrendszer visszaszorítása Duesberg professzor.
okozta klinikai tünetek megjelenése közötti idõszakban.

204 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 205


foglalnak le, egyre több kutatási felszerelést vásárolnak és Biztosíthatom az olvasókat, hogy az aminosav kiegyensú-
a mérgezõ kémiai anyagok eladását segítik elõ, amivel a lyozatlanság ezen idõszakban sokkal hatásosabb gyilkossá
kezeltek egészségének romlását gyorsítják meg. válik, mint az AIDS vírusa. Kezdetekben a szervezet anti-
Egy másik kérdést is felvethetünk az intravénás mor- testeket kezd termelni a vírusok ellen. Csak egy idõ után
fin és a heroin alkalmazása és az AIDS kialakulása közötti válik az antitesttermelés elégtelenné és hatástalanná. Em-
kapcsolatot illetõen. A választ valószínûleg e kémiai anya- lékezzünk, hogy egy kiegyensúlyozott és jó arányú amino-
gok a test fiziológiájára kifejtett sajátságaiban találhatjuk sav készlet alapvetõ szükséglet a fehérvérsejtek és a máj-
meg. A morfinszerû anyagok az idegrendszeren keresztül sejtek antitest termeléséhez.
éreztetik a hatásukat, amely egy idegingerület átvivõ, a Az AIDS egy szörnyû és kegyetlen következményéhez
szerotonin segítségével üzenetet küld. Az ilyen idegrend- tartozik az is, amivel azokat a kisbabákat sújtja, akik HIV-
szer és a morfinszerû anyagok képesek megváltoztatni és pozitív anyáktól születnek. Tisztáznunk kell, ha az anya
átprogramozni a test anyagcsere-folyamatait. Az endor- egy bizonyos aminosavból hiányt szenved, akkor a gyerme-
finok – a test természetes morfinjai – nem csak a fájdalom kének megfelelõ arányú aminosav igényérõl sem képes
érzetet csökkentik és az eufórikus érzést keltik, hanem az gondoskodni, ami a normális fejlõdéshez lenne szükséges.
éhségérzet szintjét is megváltoztatják. Azok, akik morfint Ha az anya még csak minimális mértékben is metionin,
és heroint használnak, elvesztik az étvágyukat és táplálko- cisztin, cisztein, triptofán és más aminosav hiányában
zásuk ezáltal felborul. Saját testüket kezdik felhasználni. szenved, a gyermek is ugyanezekhez a hiányokhoz kötõ-
Továbbá, akik rendszeresen kábítószereket használnak, dik, amik a fejlõdés folyamán hajlamossá teszik a DNS-tö-
vagy a kábítószer élvezetre vivõ kezdeti kielégületlenség redezésre, különösen a szoptatás idõszakában.
vagy csalódás miatt vagy a kábítószer-ellátási nehézségek il-
letve amiatti aggódás végett erõsen stresszes emberekké
válnak. Bármilyen eseménynél stressz fiziológia állhat be és ESEMÉNYEK AZ AIDS-KUTATÁSBAN
a megváltozott anyagcsere miatt nem lesz megfelelõ a szer- (AZ AIDS-KUTATÁS LELEPLEZÉSE)
vezet tápanyagellátása. A morfin vagy heroin alkalmazásá-
nál az éhség és a szomjúság érzés is elfojtás alá kerül és a Amint e könyvet írtam, Hollandiában 1992. májusá-
szervezet saját magát éli fel. Azokban az országokban, ahol ban európai és amerikai AIDS-kutatók tartottak konferen-
az emberek ópiumot szívnak nagyon sokan halnak meg tü- ciát az AIDS betegség kialakult és védett vírusközpontú
dõfertõzésekben – persze ezt most a vírusokra és a szennye- gondolkodása ellen. A London Sunday Times 1992. ápri-
zett injekciós tûkre fogják. lis 26-i tudósítása szerint a konferencia legérdekesebb tag-
Azt is fontos tudni, hogy sokéves idõtartam van a jai a francia Luc Montagnier professzor és az amerikai
HIV felismerése és az immunrendszer visszaszorítása Duesberg professzor.
okozta klinikai tünetek megjelenése közötti idõszakban.

204 TIZENEGYEDIK FEJEZET 205


Luc Montagnier professzor a Pasteur Intézet munka- más, megfelelõ tudományos magyarázatot ajánlani e beteg-
társa fedezte fel eredetileg az AIDS vírusát, amelyet késõbb ségcsoport kialakulásának okára, csak annyit, hogy nem a
HIV -nek neveztek el. Ez a professzor különítette el a szó- vírus okozza. A kutatók tovább keresték e témában az elfo-
ban forgó vírust, amirõl feltételezték, hogy gátolja az im- gadható tudományos ötleteket a probléma megoldására.
munrendszert. A vírusból küldött egy mintát az amerikai Egy ilyen megállapítás, mint az AIDS nem vírusos betegség,
Robert Gallónak, aki szintén egy elkülönítési és vizsgálati nem volt elég. Egy más irányba mutató tudományos ma-
módszeren dolgozott. Dr. Gallo késõbb a vizsgálat eszkö- gyarázatra volt szükség, amivel a HIV ártatlanságát társíta-
zeire egy szabadalmi kérelmet nyújtott be. A francia kor- ni lehetett.
mány törvényes igényt támasztott a vírus felfedezésének 1989. szeptember 25-én írtam egy levelet a német
jogára. Végül és a sok nyilvános vita után, a két fél meg- Max Planck Intézetben dolgozó dr. Manfred Eigen DNS-
egyezett a vizsgálati eszközökbõl származó piaci bevételek kutatónak és Duesberg védelmében elküldtem neki két
felosztásában. A bevétel egy fennmaradó része tovább cikkemet, ami a Különleges AIDS Közlemények Alapítvá-
megy az AIDS-kutatásba. De a franciák nem maradtak nyában (Foundation’s Special AIDS Issue) közöltekbõl a
csendben és további vizsgálatokat erõltettek a tudományo- legtöbb szempontot már tartalmazta. Dr. Eigen közzétett
san valótlan kijelentésekbe. Egy alaposabb vizsgálódás egy beszámolót az AIDS-vírus hívõk és a Duesberg közötti
után engedélyezték, hogy dr. Gallo használhatta szabadal- megbeszélés eredményérõl a Natur Weissenschafen címû
muk francia mintáját. tudományos folyóiratban. Úgy tûnik, dr. Eigen nem volt
Montagnier professzor eredeti szemlélete úgy tûnik, meggyõzõdve Duesberg professzor véleménye felõl és
megfordult és most kijelenti, hogy a vírus nem elsõdleges szembenállónak mutatkozott. Pár hónappal késõbb dr.
tényezõ az AIDS-ben. A vele készült riportok azt jelzik, Eigen egy levelet küldött nekem, amiben rámutatott, hogy
más lehetõséget képzel el az AIDS okának. Láthatólag most az AIDS létezésének okára most ismert fel egy másik való-
elfogadja a HIV jelenléte nélküli AIDS betegség létezését. A színû tudományos szempontot.
professzornak rá kellett szánnia magát arra a vitára, ami Most hirtelen 1992-ben az AIDS megváltozott szemlé-
tagadja a HIV vétkességét és annak az AIDS betegségcso- letében új sürgetés kapott nyomatékot a terület vezetõ
portot egyedül kiváltó hatását. Drasztikus változás történt egyéniségeivel Montagnier és Duesberg professzorok se-
Montagnier professzor gondolkodásában. gítségével.
Duesberg professzor, aki a vírus pontos összetételét 1989-ben az Egyszerû Gyógyászatért alapítványból1
kutatta – ugyanakkor sok más kutatóhoz hasonlóan a HIV mindezen kutatóknak elküldtem a Tudományos Egysze-
betegséget okozó sajátosságában hitt – bejelentette, hogy a rûsített Gyógyászat Különleges AIDS Közleményünk2
vírus képtelen AIDS betegséget okozni. Sok vita volt, de
ezek nem sok jeget olvasztottak az európai és az amerikai 1 Foundation for the Simple in Medicine
AIDS víruskutató csoportok nézetein, ugyanis nem tudott 2 Special AIDS Issue of Science In Medicine Simplified

206 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 207


Luc Montagnier professzor a Pasteur Intézet munka- más, megfelelõ tudományos magyarázatot ajánlani e beteg-
társa fedezte fel eredetileg az AIDS vírusát, amelyet késõbb ségcsoport kialakulásának okára, csak annyit, hogy nem a
HIV -nek neveztek el. Ez a professzor különítette el a szó- vírus okozza. A kutatók tovább keresték e témában az elfo-
ban forgó vírust, amirõl feltételezték, hogy gátolja az im- gadható tudományos ötleteket a probléma megoldására.
munrendszert. A vírusból küldött egy mintát az amerikai Egy ilyen megállapítás, mint az AIDS nem vírusos betegség,
Robert Gallónak, aki szintén egy elkülönítési és vizsgálati nem volt elég. Egy más irányba mutató tudományos ma-
módszeren dolgozott. Dr. Gallo késõbb a vizsgálat eszkö- gyarázatra volt szükség, amivel a HIV ártatlanságát társíta-
zeire egy szabadalmi kérelmet nyújtott be. A francia kor- ni lehetett.
mány törvényes igényt támasztott a vírus felfedezésének 1989. szeptember 25-én írtam egy levelet a német
jogára. Végül és a sok nyilvános vita után, a két fél meg- Max Planck Intézetben dolgozó dr. Manfred Eigen DNS-
egyezett a vizsgálati eszközökbõl származó piaci bevételek kutatónak és Duesberg védelmében elküldtem neki két
felosztásában. A bevétel egy fennmaradó része tovább cikkemet, ami a Különleges AIDS Közlemények Alapítvá-
megy az AIDS-kutatásba. De a franciák nem maradtak nyában (Foundation’s Special AIDS Issue) közöltekbõl a
csendben és további vizsgálatokat erõltettek a tudományo- legtöbb szempontot már tartalmazta. Dr. Eigen közzétett
san valótlan kijelentésekbe. Egy alaposabb vizsgálódás egy beszámolót az AIDS-vírus hívõk és a Duesberg közötti
után engedélyezték, hogy dr. Gallo használhatta szabadal- megbeszélés eredményérõl a Natur Weissenschafen címû
muk francia mintáját. tudományos folyóiratban. Úgy tûnik, dr. Eigen nem volt
Montagnier professzor eredeti szemlélete úgy tûnik, meggyõzõdve Duesberg professzor véleménye felõl és
megfordult és most kijelenti, hogy a vírus nem elsõdleges szembenállónak mutatkozott. Pár hónappal késõbb dr.
tényezõ az AIDS-ben. A vele készült riportok azt jelzik, Eigen egy levelet küldött nekem, amiben rámutatott, hogy
más lehetõséget képzel el az AIDS okának. Láthatólag most az AIDS létezésének okára most ismert fel egy másik való-
elfogadja a HIV jelenléte nélküli AIDS betegség létezését. A színû tudományos szempontot.
professzornak rá kellett szánnia magát arra a vitára, ami Most hirtelen 1992-ben az AIDS megváltozott szemlé-
tagadja a HIV vétkességét és annak az AIDS betegségcso- letében új sürgetés kapott nyomatékot a terület vezetõ
portot egyedül kiváltó hatását. Drasztikus változás történt egyéniségeivel Montagnier és Duesberg professzorok se-
Montagnier professzor gondolkodásában. gítségével.
Duesberg professzor, aki a vírus pontos összetételét 1989-ben az Egyszerû Gyógyászatért alapítványból1
kutatta – ugyanakkor sok más kutatóhoz hasonlóan a HIV mindezen kutatóknak elküldtem a Tudományos Egysze-
betegséget okozó sajátosságában hitt – bejelentette, hogy a rûsített Gyógyászat Különleges AIDS Közleményünk2
vírus képtelen AIDS betegséget okozni. Sok vita volt, de
ezek nem sok jeget olvasztottak az európai és az amerikai 1 Foundation for the Simple in Medicine
AIDS víruskutató csoportok nézetein, ugyanis nem tudott 2 Special AIDS Issue of Science In Medicine Simplified

206 TIZENEGYEDIK FEJEZET 207


másolatát (74. és 75. hivatkozás). Ugyanilyen módon az eredete és a vírusoknak kinyilvánított DNS-töredékek meg-
alapítvány több magas rangú kutatóval is megosztotta jelenésének oka, ami a test cisztein hiányából következik.
szemléletét (a Manfred Eigennek küldött levél másolatát 1991-ben a jelenlegi fejezetnél sokkal nagyobb részle-
Duesberg professzornak is eljuttattuk). Ezt a különleges tességgel közölt legújabb „AIDS: The Dead-End of Virus
AIDS -kiadványt sok AIDS -kutatással foglalkozó egyetem Etiology” (AIDS: A vírus kóroktan zsákutcája) címû cikke-
orvosi könyvtárának is elküldtük. A részletes cikkek be- met publikáltam és szétosztottam sok más, e területen mû-
mutatták azokat a tudományos magyarázatokat, amelyek- ködõ kutatónak.
bõl az elõzõ fejezetekben már adtam egy összefoglalót. Minden avatott tudós erkölcsi kötelessége, hogy új
Az idegingerület átvivõ hisztaminokra vonatkozó cik- ismereteit, még mielõtt az megjelenne a tudományos fo-
kemben, amit elõször a gyulladásos betegségek témájára lyóiratokban, megossza más hasonló területen dolgozó
rendezett 3. Interdiszciplináris Világkonferencián adtam kutatókkal. A leendõ cikkeket olvasók erkölcsi kötelessé-
elõ 1989-ben, és késõbb 1990-ben közzé is tettem, sok, a ge pedig az ismeret létrehozója és közzétevõje felé muta-
stressz hatására kialakuló immunrendszert visszaszorító tott bizalom és hiteladás.
kémiai anyag hatását magyarázom el. E széles körben is- Az 1991. augusztus 9-i Le Monde fejléce izzó vitát
mertté tett cikkben az AIDS néhány szempontját súlyos tükröz a francia egészségügyi miniszter Bruno Durieux és
stressz keltette „rendszer zavarként” tárgyaltam, ami me- a Francia Nemzeti Gyógyszerészeti Kamara elnöke Albert
rõben szemben áll a jelenlegi egyedi vírus okozta beteg- German professzor között. A miniszter a professzor elbo-
ségszemlélettel. csátását követelte. A professzor egy kijelentésében hangot
A fent említett AIDS közleményünket szintén széles adott azon véleményének, hogy az AIDS a különleges élet-
körben terjesztettük. Ennek 1989-es és 1990-es közlemé- stílus oka. A professzor véleménye súlyos kijelentéssé vált
nyeinek másolatát is elküldtük Philippe Lazar professzor- a különféle társadalmi csoportok között. Ugyanígy a mi-
nak a francia INSERM vezérigazgatójának. Az INSERM az niszter haragja is és a professzor elbocsátásának követelé-
amerikai NIH1 megfelelõje. Arra kértük, hogy tegye közzé se is. Semmi sem alapozhat meg jobban egy robbanásve-
ezeket a közleményeket az INSERM más érdekelt kutatói szélyes véleményt, mint egy ilyen kijelentés, ami csak olaj
számára is. volt a tûzre. A következõ levelet M. Bruno Durieux-nak, a
Kutatásaim e téren akkor kezdtek elõbbre haladni, francia egészségügyi miniszternek küldtem, egy másolatát
amikor közzétették a DNS elõállításban kritikus szerepet pedig German professzornak.
játszó cisztein kutatási eredményeit. Teljesen nyilvánvaló-
vá és egyértelmûvé vált számomra az AIDS anyagcserezavar

1 National Institute of Health, Nemzeti Egészségügyi Intézet (ford. megj.)

208 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 209


másolatát (74. és 75. hivatkozás). Ugyanilyen módon az eredete és a vírusoknak kinyilvánított DNS-töredékek meg-
alapítvány több magas rangú kutatóval is megosztotta jelenésének oka, ami a test cisztein hiányából következik.
szemléletét (a Manfred Eigennek küldött levél másolatát 1991-ben a jelenlegi fejezetnél sokkal nagyobb részle-
Duesberg professzornak is eljuttattuk). Ezt a különleges tességgel közölt legújabb „AIDS: The Dead-End of Virus
AIDS -kiadványt sok AIDS -kutatással foglalkozó egyetem Etiology” (AIDS: A vírus kóroktan zsákutcája) címû cikke-
orvosi könyvtárának is elküldtük. A részletes cikkek be- met publikáltam és szétosztottam sok más, e területen mû-
mutatták azokat a tudományos magyarázatokat, amelyek- ködõ kutatónak.
bõl az elõzõ fejezetekben már adtam egy összefoglalót. Minden avatott tudós erkölcsi kötelessége, hogy új
Az idegingerület átvivõ hisztaminokra vonatkozó cik- ismereteit, még mielõtt az megjelenne a tudományos fo-
kemben, amit elõször a gyulladásos betegségek témájára lyóiratokban, megossza más hasonló területen dolgozó
rendezett 3. Interdiszciplináris Világkonferencián adtam kutatókkal. A leendõ cikkeket olvasók erkölcsi kötelessé-
elõ 1989-ben, és késõbb 1990-ben közzé is tettem, sok, a ge pedig az ismeret létrehozója és közzétevõje felé muta-
stressz hatására kialakuló immunrendszert visszaszorító tott bizalom és hiteladás.
kémiai anyag hatását magyarázom el. E széles körben is- Az 1991. augusztus 9-i Le Monde fejléce izzó vitát
mertté tett cikkben az AIDS néhány szempontját súlyos tükröz a francia egészségügyi miniszter Bruno Durieux és
stressz keltette „rendszer zavarként” tárgyaltam, ami me- a Francia Nemzeti Gyógyszerészeti Kamara elnöke Albert
rõben szemben áll a jelenlegi egyedi vírus okozta beteg- German professzor között. A miniszter a professzor elbo-
ségszemlélettel. csátását követelte. A professzor egy kijelentésében hangot
A fent említett AIDS közleményünket szintén széles adott azon véleményének, hogy az AIDS a különleges élet-
körben terjesztettük. Ennek 1989-es és 1990-es közlemé- stílus oka. A professzor véleménye súlyos kijelentéssé vált
nyeinek másolatát is elküldtük Philippe Lazar professzor- a különféle társadalmi csoportok között. Ugyanígy a mi-
nak a francia INSERM vezérigazgatójának. Az INSERM az niszter haragja is és a professzor elbocsátásának követelé-
amerikai NIH1 megfelelõje. Arra kértük, hogy tegye közzé se is. Semmi sem alapozhat meg jobban egy robbanásve-
ezeket a közleményeket az INSERM más érdekelt kutatói szélyes véleményt, mint egy ilyen kijelentés, ami csak olaj
számára is. volt a tûzre. A következõ levelet M. Bruno Durieux-nak, a
Kutatásaim e téren akkor kezdtek elõbbre haladni, francia egészségügyi miniszternek küldtem, egy másolatát
amikor közzétették a DNS elõállításban kritikus szerepet pedig German professzornak.
játszó cisztein kutatási eredményeit. Teljesen nyilvánvaló-
vá és egyértelmûvé vált számomra az AIDS anyagcserezavar

1 National Institute of Health, Nemzeti Egészségügyi Intézet (ford. megj.)

208 TIZENEGYEDIK FEJEZET 209


1991. szeptember 6.

Tisztelt Uram!

Olvastam az 1991. augusztus 9-i Le Monde cikkben megjelent riport-


ját Albert German professzor AIDS-szel kapcsolatos véleményérõl. Úgy
gondolom, hogy személyes felelõsségem a szíves figyelmébe ajánlani az
AIDS kóroktanára vonatkozó széleskörû kutatásunk végeredményét. Ku-
tatásaink láthatólag fiziológiai/anyagcsere magyarázatokat adnak,
amelyek German professzor úr véleményét támasztják alá. Örömmel
mellékelem legújabb cikkünk egy másolatát, „AIDS: A vírus kóroktan
zsákutcája” címmel. A cikk elmagyarázza azokat a részleteket, amelye-
ket azok hagytak figyelmen kívül, akik a probléma megoldására min-
denképpen a víruskutatást óhajtják erõltetni – ez a közpénzek tökéletes
pazarlása. Most módjában áll, hogy a mellékelt másolatot számos olyan
munkatársával áttekintse, akiket nem vezetett félre a víruskutatás. Ha
további tájékoztatásra van szüksége, kérem értesítsen.

Tisztelettel:
Dr. F. Batmanghelidj orvos

Melléklet: AIDS: A vírus kóroktan zsákutcája


Másolat: Albert German professzor

210 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 211


1991. szeptember 6.

Tisztelt Uram!

Olvastam az 1991. augusztus 9-i Le Monde cikkben megjelent riport-


ját Albert German professzor AIDS-szel kapcsolatos véleményérõl. Úgy
gondolom, hogy személyes felelõsségem a szíves figyelmébe ajánlani az
AIDS kóroktanára vonatkozó széleskörû kutatásunk végeredményét. Ku-
tatásaink láthatólag fiziológiai/anyagcsere magyarázatokat adnak,
amelyek German professzor úr véleményét támasztják alá. Örömmel
mellékelem legújabb cikkünk egy másolatát, „AIDS: A vírus kóroktan
zsákutcája” címmel. A cikk elmagyarázza azokat a részleteket, amelye-
ket azok hagytak figyelmen kívül, akik a probléma megoldására min-
denképpen a víruskutatást óhajtják erõltetni – ez a közpénzek tökéletes
pazarlása. Most módjában áll, hogy a mellékelt másolatot számos olyan
munkatársával áttekintse, akiket nem vezetett félre a víruskutatás. Ha
további tájékoztatásra van szüksége, kérem értesítsen.

Tisztelettel:
Dr. F. Batmanghelidj orvos

Melléklet: AIDS: A vírus kóroktan zsákutcája


Másolat: Albert German professzor

210 TIZENEGYEDIK FEJEZET 211


Õszintén remélem, hogy az AIDS-re vonatkozó kuta- ciszteint tartalmazó közegben egyszerûen nem lehet AIDS-
tásaim és szemléletem közre fog mûködni azon gondolko- vírust szaporítani. Az AIDS-teszt csak egy folyamatban lé-
dásmód kialakításában, amiben e kórtünet kapcsán a fizi- võ aminosav kiegyensúlyozatlanságot mutat a testben. Fon-
ológiai rendellenességekre fogunk gondolni, és ami végül tos arra emlékeznünk, hogy ha egy aminosav szintje nem
„egy stresszekkel és különös életmóddal együtt járó élet” megfelelõ a szervezetben, akkor a többi aminosav egyensú-
vagy a „súlyosan alultáplált, kevésbé szerencsés társadal- lya is drasztikusan felborul.
mak” következményeiként írja le e betegség kialakulását. Az AIDS-re vonatkozó ezen új gondolatok megismer-
Azok a romániai gyermekek, akik több televíziós prog- tetése a könyv olvasóival azt az anyagcsere útján történõ
ramban is szerepeltek, az AIDS betegséget legvalószínûbb megközelítést hivatottak szolgálni, ami kielégítõbb és
módon nem vérfertõzés útján szerzik meg; több mint va- gyorsabb eredményeket teremt a gyógyászatban. A kezde-
lószínû, hogy az AIDS kialakulását náluk az alultápláltság ti anyagcsere-kiegyensúlyozatlanságok helyes javítása lö-
okozta. kést adhat a normális nemi és nemzési kifejezõdéseknek és
Egy másik pont, amirõl beszélnünk kell, a betegség háttérbe szoríthatja a homoszexuális hajlamokat, nem is
kimutatására szolgáló AIDS -tesztek értékelése. Habár beszélve az AIDS megelõzésérõl, különösen azoknál, akik-
mindenkit arra vezetnek, hogy higgyen benne, vélemé- nél életük késõbbi éveiben fejlõdik ki a homoszexuális haj-
nyem szerint egy más igazság hibás beállításáról van szó. lam, mint például néha az apák vagy az anyák hatására
Mindezen vizsgálatok azt mutatják, hogy a szervezet rá- gyermekük homoszexuális vonzódást kezd érezni. Azok-
akadt egy ilyen antigén részecskére és felismerte a szer- ban az asszonyokban, akik épp libidójukat és a férfiakhoz
kezetét. Ez azt is jelenti, hogy a szervezet figyelemmel hasonlóan hajukat is kezdik elveszíteni, a fenti óvintézke-
kíséri e részecske/vírus létezését és annak szerkezetét a dések még a korai állapotban feltartóztathatják az ilyen
memóriabankjában tárolja, majd kiépíti ellene a védelmi hanyatlást.
mechanizmusát. Nem szükségszerûen kívülrõl érkezõ ré- Az izomleépülés megállításának egy könnyû módja
szecskérõl van szó, hanem egy olyan elemrõl, amit nem egy napi, értelmesen beállított vízfogyasztás és a kiegyen-
kellene készítenie a testnek – a „ DNS -gyártó futószalag- súlyozott fehérje étrend. Vessünk egy pillantást Edward
nál” ez a minõségellenõrzés egy formája. E teszt végül is Dippre alábbi levelére. Amint olvashatjuk, a víz és némi
a test aminosav rendellenességének jelzõje és nem egy só megfordíthatja az izomleépülést egy dehidráció okozta
szabadon gyilkoló vírust mutat ki a testben. Túl sok HIV - kórtünetben. A valódi okot nem ismerõk a problémát
pozitív eset vált HIV -negatívvá ahhoz, hogy figyelmen kí- izomsorvadásnak nevezték.
vül hagyjuk õket. A fizikai aktivitás növelése ugyanakkor a test fiziológi-
Laboratóriumi kísérletekben kimutatták, hogy ha ai programba kényszerítése újból felépíti az izmokat ahe-
ciszteint adnak vírustermelésre tenyésztett sejtkultúrák- lyett, hogy aminosav összetevõkké bontanánk le és megetet-
hoz, ezek a sejtek nem termelnek több vírust. Elegendõ nénk a testünkkel. Fel kell ismernünk, hogy az emberi test

212 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 213


Õszintén remélem, hogy az AIDS-re vonatkozó kuta- ciszteint tartalmazó közegben egyszerûen nem lehet AIDS-
tásaim és szemléletem közre fog mûködni azon gondolko- vírust szaporítani. Az AIDS-teszt csak egy folyamatban lé-
dásmód kialakításában, amiben e kórtünet kapcsán a fizi- võ aminosav kiegyensúlyozatlanságot mutat a testben. Fon-
ológiai rendellenességekre fogunk gondolni, és ami végül tos arra emlékeznünk, hogy ha egy aminosav szintje nem
„egy stresszekkel és különös életmóddal együtt járó élet” megfelelõ a szervezetben, akkor a többi aminosav egyensú-
vagy a „súlyosan alultáplált, kevésbé szerencsés társadal- lya is drasztikusan felborul.
mak” következményeiként írja le e betegség kialakulását. Az AIDS-re vonatkozó ezen új gondolatok megismer-
Azok a romániai gyermekek, akik több televíziós prog- tetése a könyv olvasóival azt az anyagcsere útján történõ
ramban is szerepeltek, az AIDS betegséget legvalószínûbb megközelítést hivatottak szolgálni, ami kielégítõbb és
módon nem vérfertõzés útján szerzik meg; több mint va- gyorsabb eredményeket teremt a gyógyászatban. A kezde-
lószínû, hogy az AIDS kialakulását náluk az alultápláltság ti anyagcsere-kiegyensúlyozatlanságok helyes javítása lö-
okozta. kést adhat a normális nemi és nemzési kifejezõdéseknek és
Egy másik pont, amirõl beszélnünk kell, a betegség háttérbe szoríthatja a homoszexuális hajlamokat, nem is
kimutatására szolgáló AIDS -tesztek értékelése. Habár beszélve az AIDS megelõzésérõl, különösen azoknál, akik-
mindenkit arra vezetnek, hogy higgyen benne, vélemé- nél életük késõbbi éveiben fejlõdik ki a homoszexuális haj-
nyem szerint egy más igazság hibás beállításáról van szó. lam, mint például néha az apák vagy az anyák hatására
Mindezen vizsgálatok azt mutatják, hogy a szervezet rá- gyermekük homoszexuális vonzódást kezd érezni. Azok-
akadt egy ilyen antigén részecskére és felismerte a szer- ban az asszonyokban, akik épp libidójukat és a férfiakhoz
kezetét. Ez azt is jelenti, hogy a szervezet figyelemmel hasonlóan hajukat is kezdik elveszíteni, a fenti óvintézke-
kíséri e részecske/vírus létezését és annak szerkezetét a dések még a korai állapotban feltartóztathatják az ilyen
memóriabankjában tárolja, majd kiépíti ellene a védelmi hanyatlást.
mechanizmusát. Nem szükségszerûen kívülrõl érkezõ ré- Az izomleépülés megállításának egy könnyû módja
szecskérõl van szó, hanem egy olyan elemrõl, amit nem egy napi, értelmesen beállított vízfogyasztás és a kiegyen-
kellene készítenie a testnek – a „ DNS -gyártó futószalag- súlyozott fehérje étrend. Vessünk egy pillantást Edward
nál” ez a minõségellenõrzés egy formája. E teszt végül is Dippre alábbi levelére. Amint olvashatjuk, a víz és némi
a test aminosav rendellenességének jelzõje és nem egy só megfordíthatja az izomleépülést egy dehidráció okozta
szabadon gyilkoló vírust mutat ki a testben. Túl sok HIV - kórtünetben. A valódi okot nem ismerõk a problémát
pozitív eset vált HIV -negatívvá ahhoz, hogy figyelmen kí- izomsorvadásnak nevezték.
vül hagyjuk õket. A fizikai aktivitás növelése ugyanakkor a test fiziológi-
Laboratóriumi kísérletekben kimutatták, hogy ha ai programba kényszerítése újból felépíti az izmokat ahe-
ciszteint adnak vírustermelésre tenyésztett sejtkultúrák- lyett, hogy aminosav összetevõkké bontanánk le és megetet-
hoz, ezek a sejtek nem termelnek több vírust. Elegendõ nénk a testünkkel. Fel kell ismernünk, hogy az emberi test

212 TIZENEGYEDIK FEJEZET 213


felépítése mindenféle fertõzéssel szemben tud védekezni.
Fejlõdésünk során túléli a gyorsan ható vírusokat, mint
például a himlõt, a kanyarót, a gyermekparalízist és a töb-
bit. Egy hatásos védelmi mechanizmus felépítése, még a
leggyorsabb vírus ellen is, általában kilenc napig tart a
szervezetnek. Ha a test túlélheti a leggyorsabb vírusokat,
biztosan még jobban meg tudja védeni magát a lassan nö-
vekvõ vírusok ellen.
Annyit kell megértenünk, hogyan tehetjük erõsebbé a
testet, és hogyan állíthatjuk meg a testet könnyen megseb-
zõ folyamatokat.
Emlékezzünk csak, ha az utolsó csepptõl kicsordulhat
egy pohárból a víz, akkor pont az emberi testnek nem len-
ne határa az életmód túlterhelésére tekintettel? A kérdés
az, hogy folytatjuk-e a víz csepegtetését vagy az örökölt
alkati és fiziológiai korlátaink feszegetését? Figyelmet
szentelünk a test korlátainak vagy önfeledten vádolunk
egy hatástalan lassú vírust, ami társadalmunk néhány tag-
ját beteggé tette?

214 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 215


felépítése mindenféle fertõzéssel szemben tud védekezni.
Fejlõdésünk során túléli a gyorsan ható vírusokat, mint
például a himlõt, a kanyarót, a gyermekparalízist és a töb-
bit. Egy hatásos védelmi mechanizmus felépítése, még a
leggyorsabb vírus ellen is, általában kilenc napig tart a
szervezetnek. Ha a test túlélheti a leggyorsabb vírusokat,
biztosan még jobban meg tudja védeni magát a lassan nö-
vekvõ vírusok ellen.
Annyit kell megértenünk, hogyan tehetjük erõsebbé a
testet, és hogyan állíthatjuk meg a testet könnyen megseb-
zõ folyamatokat.
Emlékezzünk csak, ha az utolsó csepptõl kicsordulhat
egy pohárból a víz, akkor pont az emberi testnek nem len-
ne határa az életmód túlterhelésére tekintettel? A kérdés
az, hogy folytatjuk-e a víz csepegtetését vagy az örökölt
alkati és fiziológiai korlátaink feszegetését? Figyelmet
szentelünk a test korlátainak vagy önfeledten vádolunk
egy hatástalan lassú vírust, ami társadalmunk néhány tag-
ját beteggé tette?

214 TIZENEGYEDIK FEJEZET 215


1995. március 15.
12
VÍZKÚRA
Kedves dr. Batmanghelidj!

November elseje körül lábaim felmondták a szolgálatot. Térdemtõl a „Egy beteg emberi véleményt nem tudunk olyan érveléssel helyrehozni,
combomig bekékültek, megfeketedtek és nagyon fájtak. Elmentem az or- amit a beteg soha sem értett meg.”
voshoz és azt mondta, hogy izmaim enzimszintje 660, szemben a nor- – Bacon
mális 90-es értékkel. Ezután egy másik orvoshoz mentem el, aki azt
mondta, hogy izomsorvadásom van.
Elkezdtem beszélgetni Batmanghelidj doktor úrral és napi több, mint A LEGEGYSZERÛBB KEZELÉS A GYÓGYÁSZATBAN
2 liter vizet ittam meg. Ételeimhez bõséggel használtam tengeri sót is.
Visszamentem az orvoshoz és további vizsgálatot végzett. Izmaim en- Testünknek szüksége van legalább napi 6–8 pohár
zim szintje a normális értékre esett vissza és a doktor sehogyan sem ér- (2,5 deciliteres vizes pohár) vízre.
tette, hogyan történhetett ez meg. Az alkohol, a kávé, a tea és a koffein tartalmú üdítõ-
Most 1995. március 15-én minden kényelmetlenségtõl és tünettõl men- italok nem számítanak víznek.
tes vagyok. Több energiám és jobb egészségem van, mint amire hosszú A vízivásra legmegfelelõbb idõszakok (a klinikai gyo-
ideje emlékezhetek. morfekély kezelésekben tapasztaltak): reggeli, ebéd és va-
csora elõtt fél órával egy pohár víz – két és fél órával minden
Tisztelettel: egyes étkezés után hasonló mennyiségû víz. Ez a legmini-
Edward Dippre málisabb mennyiségû víz, amire a testünknek szüksége van.
Testünk vízhiányának megszüntetésére kettõvel több pohár
vizet kell innunk a legnehezebb étkezések körül vagy lefek-
vés elõtt.
A szomjúságot mindig ki kell elégíteni. A vízfogyasz-
tás növelésével a szomjúsági mechanizmus hatásosabbá
válik. Testünk ezután már több vizet fog kérni, mint a fen-
ti minimum.
Az étkezési idõkhöz beállított vízfogyasztás megelõzi a
vér besûrûsödését, ami egyébként a táplálékbevitel követ-
kezménye lenne, mivel vizet von el a sejtek körüli térbõl.

216 VÍZKÚRA 217


1995. március 15.
12
VÍZKÚRA
Kedves dr. Batmanghelidj!

November elseje körül lábaim felmondták a szolgálatot. Térdemtõl a „Egy beteg emberi véleményt nem tudunk olyan érveléssel helyrehozni,
combomig bekékültek, megfeketedtek és nagyon fájtak. Elmentem az or- amit a beteg soha sem értett meg.”
voshoz és azt mondta, hogy izmaim enzimszintje 660, szemben a nor- – Bacon
mális 90-es értékkel. Ezután egy másik orvoshoz mentem el, aki azt
mondta, hogy izomsorvadásom van.
Elkezdtem beszélgetni Batmanghelidj doktor úrral és napi több, mint A LEGEGYSZERÛBB KEZELÉS A GYÓGYÁSZATBAN
2 liter vizet ittam meg. Ételeimhez bõséggel használtam tengeri sót is.
Visszamentem az orvoshoz és további vizsgálatot végzett. Izmaim en- Testünknek szüksége van legalább napi 6–8 pohár
zim szintje a normális értékre esett vissza és a doktor sehogyan sem ér- (2,5 deciliteres vizes pohár) vízre.
tette, hogyan történhetett ez meg. Az alkohol, a kávé, a tea és a koffein tartalmú üdítõ-
Most 1995. március 15-én minden kényelmetlenségtõl és tünettõl men- italok nem számítanak víznek.
tes vagyok. Több energiám és jobb egészségem van, mint amire hosszú A vízivásra legmegfelelõbb idõszakok (a klinikai gyo-
ideje emlékezhetek. morfekély kezelésekben tapasztaltak): reggeli, ebéd és va-
csora elõtt fél órával egy pohár víz – két és fél órával minden
Tisztelettel: egyes étkezés után hasonló mennyiségû víz. Ez a legmini-
Edward Dippre málisabb mennyiségû víz, amire a testünknek szüksége van.
Testünk vízhiányának megszüntetésére kettõvel több pohár
vizet kell innunk a legnehezebb étkezések körül vagy lefek-
vés elõtt.
A szomjúságot mindig ki kell elégíteni. A vízfogyasz-
tás növelésével a szomjúsági mechanizmus hatásosabbá
válik. Testünk ezután már több vizet fog kérni, mint a fen-
ti minimum.
Az étkezési idõkhöz beállított vízfogyasztás megelõzi a
vér besûrûsödését, ami egyébként a táplálékbevitel követ-
kezménye lenne, mivel vizet von el a sejtek körüli térbõl.

216 ÚJ GONDOLATOK AZ AIDS-RÕL 217


A víz a gyógyszerek legolcsóbb formája, ami megelõ- teljesítmények a sportban, kitûnõ táplálkozás (sok friss zöldség, egész
zi a dehidrációs tüneteket. Olyan egyszerû probléma, gabonák és nagyon kevés hús, állati eredetû vagy feldolgozott termék).
mint a dehidráció, idõvel létrehozza az eddig ismert fõ be- Panaszaim listája mégis letakarta az elmúlt ötven évet és a következõk-
tegségeket; egy jól szabályozott és folyamatosan éber bõl állt: nyombélfekély (19 éves kor), emésztési zavar, vastagbél és ürí-
figyelemmel õrzött napi vízfogyasztás pedig meg fogja tési problémák (19–51 éves korig), étel allergiák (19–51 éves korig),
elõzni a legtöbb, modern társadalmunk által szenvedett krónikus homloküreg fertõzés és gyulladás (5–51 éves korig), krónikus
betegséget. és akut hátfájások (13–51 éves korig), érzelmi- és tudatzavarok (6–51
William Gray levelét úgy mutatom be, mint egy példát éves korig).
arra, hogy milyen sok különféle nevû dehidráció okozta Ezen problémák még rémítõbbek és összezavaróak voltak, mert képzett-
komplikációt tud a víz, mint egyszerû gyógymód kezelni. ségem miatt késztetést érzek arra, hogy megtaláljam problémáim meg-
Levelét itt, a könyv e részében kellett közölnöm, mert az oldását. 35 éven keresztül kutattam a megoldásokat problémáimra.
eredeti példány nem illeszkedett az oldal méreteihez. Amint Mindenfelé kerestem a megoldást: a táplálkozásban, a táplálkozáskiegé-
észrevehetjük Mr. Gray nagyon intelligens ember. Észlelései szítõkben, gyakorlatokban, a jógában, a meditációban, a hagyományos
nagy rálátásról tanúskodnak az emberi szervezet krónikus vallásban, a szellemi gyakorlatokban, az akupunktúrában, a hagyomá-
dehidrációját illetõen. Reményem szerint egy egyszerû nyos gyógyászatban, a kiropraktikában, a masszázsban, a polaritás ki-
tényt fog elménkbe vésni. Egy teli pohár vízben több termé- egyensúlyozásban, a 12 lépcsõs programban, önképzõ könyvekben és
szetes varázs van, mint bármely gyógyszerben, amit agymo- tanfolyamokban.
sással vetetnek be velünk, hogy kezeljük velük e könyvben is Persze sokszor olvastam a bõséges mennyiségû víz ivásának fontosságá-
részletezett tüneteket. És én nem árulom a vizet! ról. 6 évvel ezelõtt még vettem is egy reverz ozmózison alapuló vízszû-
rõt, arra gondolva, hogy a víz jobb íze majd több vízivására ösztönöz.
Ennek ellenére soha sem adtam még csak egy kis esélyt sem a vízterápi-
1994. november 2. ának. Könyve olvasásáig mindig is jobban tetszettek más üdítõk, külö-
nösen a tea és a kávé.
Dr. Batmanghelidj részére Épp amikor könyvét olvastam egy krónikus idegkárosodásom volt há-
tam felsõ részében, ami akkor már két éve idõnként megakadályozott
Már egy éve, hogy könyvét olvastam, amit Marcel Thévoz ajándékozott abban, hogy golfozzak vagy teniszezzek. Karom ereje a két évvel aze-
nekem. Azóta egészségem jelentõsen javult. Most 52 éves vagyok és ki- lõtti harmadára csökkent. Fizikailag és szellemileg is mélyponton volt
tûnõ egészségnek örvendek. Mielõtt könyvét olvastam, nem ez volt a az életem.
helyzet és Marcel kedvessége ösztönzött arra, hogy a vizet életem szer- Sohasem ittam és napi 5 szálnál többet nem dohányoztam életemben.
ves részévé tegyem. Abban az idõben pedig nem is dohányoztam, mégis a koffein, a dohány-
Legtöbb ismerõsöm számára sikeres és kitûnõ egészségû embernek számí- zás és az ivás gondolata gyötört. Habár gyakori látogatója voltam a
tottam – normál testsúly, szokatlan életerõ és állóképesség, átlag feletti kiropraktikusoknak, a hátgerinc masszõröknek és masszázsra jártam,

218 VÍZKÚRA 219


A víz a gyógyszerek legolcsóbb formája, ami megelõ- teljesítmények a sportban, kitûnõ táplálkozás (sok friss zöldség, egész
zi a dehidrációs tüneteket. Olyan egyszerû probléma, gabonák és nagyon kevés hús, állati eredetû vagy feldolgozott termék).
mint a dehidráció, idõvel létrehozza az eddig ismert fõ be- Panaszaim listája mégis letakarta az elmúlt ötven évet és a következõk-
tegségeket; egy jól szabályozott és folyamatosan éber bõl állt: nyombélfekély (19 éves kor), emésztési zavar, vastagbél és ürí-
figyelemmel õrzött napi vízfogyasztás pedig meg fogja tési problémák (19–51 éves korig), étel allergiák (19–51 éves korig),
elõzni a legtöbb, modern társadalmunk által szenvedett krónikus homloküreg fertõzés és gyulladás (5–51 éves korig), krónikus
betegséget. és akut hátfájások (13–51 éves korig), érzelmi- és tudatzavarok (6–51
William Gray levelét úgy mutatom be, mint egy példát éves korig).
arra, hogy milyen sok különféle nevû dehidráció okozta Ezen problémák még rémítõbbek és összezavaróak voltak, mert képzett-
komplikációt tud a víz, mint egyszerû gyógymód kezelni. ségem miatt késztetést érzek arra, hogy megtaláljam problémáim meg-
Levelét itt, a könyv e részében kellett közölnöm, mert az oldását. 35 éven keresztül kutattam a megoldásokat problémáimra.
eredeti példány nem illeszkedett az oldal méreteihez. Amint Mindenfelé kerestem a megoldást: a táplálkozásban, a táplálkozáskiegé-
észrevehetjük Mr. Gray nagyon intelligens ember. Észlelései szítõkben, gyakorlatokban, a jógában, a meditációban, a hagyományos
nagy rálátásról tanúskodnak az emberi szervezet krónikus vallásban, a szellemi gyakorlatokban, az akupunktúrában, a hagyomá-
dehidrációját illetõen. Reményem szerint egy egyszerû nyos gyógyászatban, a kiropraktikában, a masszázsban, a polaritás ki-
tényt fog elménkbe vésni. Egy teli pohár vízben több termé- egyensúlyozásban, a 12 lépcsõs programban, önképzõ könyvekben és
szetes varázs van, mint bármely gyógyszerben, amit agymo- tanfolyamokban.
sással vetetnek be velünk, hogy kezeljük velük e könyvben is Persze sokszor olvastam a bõséges mennyiségû víz ivásának fontosságá-
részletezett tüneteket. És én nem árulom a vizet! ról. 6 évvel ezelõtt még vettem is egy reverz ozmózison alapuló vízszû-
rõt, arra gondolva, hogy a víz jobb íze majd több vízivására ösztönöz.
Ennek ellenére soha sem adtam még csak egy kis esélyt sem a vízterápi-
1994. november 2. ának. Könyve olvasásáig mindig is jobban tetszettek más üdítõk, külö-
nösen a tea és a kávé.
Dr. Batmanghelidj részére Épp amikor könyvét olvastam egy krónikus idegkárosodásom volt há-
tam felsõ részében, ami akkor már két éve idõnként megakadályozott
Már egy éve, hogy könyvét olvastam, amit Marcel Thévoz ajándékozott abban, hogy golfozzak vagy teniszezzek. Karom ereje a két évvel aze-
nekem. Azóta egészségem jelentõsen javult. Most 52 éves vagyok és ki- lõtti harmadára csökkent. Fizikailag és szellemileg is mélyponton volt
tûnõ egészségnek örvendek. Mielõtt könyvét olvastam, nem ez volt a az életem.
helyzet és Marcel kedvessége ösztönzött arra, hogy a vizet életem szer- Sohasem ittam és napi 5 szálnál többet nem dohányoztam életemben.
ves részévé tegyem. Abban az idõben pedig nem is dohányoztam, mégis a koffein, a dohány-
Legtöbb ismerõsöm számára sikeres és kitûnõ egészségû embernek számí- zás és az ivás gondolata gyötört. Habár gyakori látogatója voltam a
tottam – normál testsúly, szokatlan életerõ és állóképesség, átlag feletti kiropraktikusoknak, a hátgerinc masszõröknek és masszázsra jártam,

218 TIZENKETTEDIK FEJEZET 219


15 éven keresztül nem kellett orvoshoz mennem. Akkorra azonban két- nem vagyunk benne biztosak, hogy a rendelkezésünkre ál-
ségbeesésemben elmentem egy orvoshoz, aki nyugtatókat, fájdalomcsilla- ló vízforrás nem szennyezett vagy nem tartalmaz
pítókat és izom relaxánsokat írt fel. Bevettem a felírt gyógyszereket és szennyezõdést, megmenthetjük magunkat ettõl a szoron-
16 órára félkómás állapotba kerültem. Ezután gyorsan abbahagytam a gástól, ha egy kis vízszûrõ egységet szerelünk a konyhai
gyógyszerek szedését. Pár héttel késõbb Marcel jött el vacsorára és átad- vízcsapra. A nagyon hatékony aktív szén vagy kerámia-
ta az ön könyvét. szûrõ egységek megmenekíthetnek bennünket az áruházi
2–3 liter vizet ittam meg az étrendem mellé és egy héten belül a követ- vízvásárlások terhétõl.
kezõkre lettem figyelmes: A vízszûrés használata végül elfogadott gyakorlattá
– Hátam idegkárosodásának fájdalma elmúlt és újból belekezdhettem fog válni a haladó társadalmakban, ami hajlamosabbá te-
gyakorlataimba. heti õket az ivóvizeik szennyezésére. A városok jólétében
– Sokkal kevesebb emésztési problémám volt és a gázok sem zavartak. történõ jelenlegi hanyatlásban a csõrendszereken keresz-
– Belsõ kényszereim, vágyaim és kényszeres viselkedésem mérséklõdött tüli minõségi ivóvíz szállítása egy ponton túl költségessé
vagy teljesen megszûnt. Nem kellett tovább a dohányzás, az ivás, a mo- és lehetetlenné válik. Nem túl praktikus a mosáshoz és a
hó evés kényszeres vágya alatt élnem vagy mértéktelen koffein mennyi- kertészkedéshez nagy tisztaságú vizet szállítani.
séget használnom. Csakhogy, ha a csapvíz ivásánál a vízétõl eltérõ ízt ér-
– Energikusabb lettem. zékelünk, mikor testünk kifogy víztartalékaiból, könnyen
– Gondolkodásom és munkám is fejlõdött. arra kényszeríthetjük, hogy a más íz (esetleg kellemetlen
íz) miatt víz nélkül mûködjön tovább – ez egy önámító
Nyugodtan hivatkozhat rám. Boldog vagyok, ha bárkivel, bármikor be- kedvezmény. A csapvíz kellemetlen íze általában az oldott
szélgethetek a vízrõl. klórtól származik. A legtöbb víztisztítót áruló ügynök, aki
el is akarja adni szerkezetét, kijelenti, hogy a csapvíz klórt
William E. Gray tartalmaz. Arra is rámutatnak, hogy a vízben oldott kalci-
um „keménnyé” teszi a vizet.
Ha megtöltünk egy nyitott szájú üveget csapvízzel és
Az egyszerû csapvíz, hacsak nem szennyezett valami- a hûtõszekrénybe tesszük vagy a konyhában hagyjuk áll-
lyen vegyszerrel vagy nehéz fémmel (mint például az ni egy ideig, a vízben oldott klór elillan és a szaga kitisz-
ólom), jó vízforrás lehet. A csapvíz a baktériummentesség tul. A víz „édessé” és nagyon kellemessé válik. Ami a víz
miatt klórt tartalmaz. Az áruházak palackozott vizeit állí- kalcium tartalmát illeti, ha egyáltalán kemény és erõsen
tólag ózonnal sterilizálják a palackozás ideje alatt. Az ózon kalciummal terhelt, tökéletes biztonsággal használhatjuk.
(O3) vagy más néven a szuperoxigén baktériumölõ sajátsá- Nemcsak biztonságos, hanem a test kalcium szükségleté-
gokkal rendelkezik. Ha idõben használjuk, a palackozott nek egy olcsó forrása is egyben. Ez a kalcium már oldott
víz egy alternatív forrásként jöhet szóba. Amennyiben állapotban van a vízben, és nem kell a patikában kalcium

220 VÍZKÚRA 221


15 éven keresztül nem kellett orvoshoz mennem. Akkorra azonban két- nem vagyunk benne biztosak, hogy a rendelkezésünkre ál-
ségbeesésemben elmentem egy orvoshoz, aki nyugtatókat, fájdalomcsilla- ló vízforrás nem szennyezett vagy nem tartalmaz
pítókat és izom relaxánsokat írt fel. Bevettem a felírt gyógyszereket és szennyezõdést, megmenthetjük magunkat ettõl a szoron-
16 órára félkómás állapotba kerültem. Ezután gyorsan abbahagytam a gástól, ha egy kis vízszûrõ egységet szerelünk a konyhai
gyógyszerek szedését. Pár héttel késõbb Marcel jött el vacsorára és átad- vízcsapra. A nagyon hatékony aktív szén vagy kerámia-
ta az ön könyvét. szûrõ egységek megmenekíthetnek bennünket az áruházi
2–3 liter vizet ittam meg az étrendem mellé és egy héten belül a követ- vízvásárlások terhétõl.
kezõkre lettem figyelmes: A vízszûrés használata végül elfogadott gyakorlattá
– Hátam idegkárosodásának fájdalma elmúlt és újból belekezdhettem fog válni a haladó társadalmakban, ami hajlamosabbá te-
gyakorlataimba. heti õket az ivóvizeik szennyezésére. A városok jólétében
– Sokkal kevesebb emésztési problémám volt és a gázok sem zavartak. történõ jelenlegi hanyatlásban a csõrendszereken keresz-
– Belsõ kényszereim, vágyaim és kényszeres viselkedésem mérséklõdött tüli minõségi ivóvíz szállítása egy ponton túl költségessé
vagy teljesen megszûnt. Nem kellett tovább a dohányzás, az ivás, a mo- és lehetetlenné válik. Nem túl praktikus a mosáshoz és a
hó evés kényszeres vágya alatt élnem vagy mértéktelen koffein mennyi- kertészkedéshez nagy tisztaságú vizet szállítani.
séget használnom. Csakhogy, ha a csapvíz ivásánál a vízétõl eltérõ ízt ér-
– Energikusabb lettem. zékelünk, mikor testünk kifogy víztartalékaiból, könnyen
– Gondolkodásom és munkám is fejlõdött. arra kényszeríthetjük, hogy a más íz (esetleg kellemetlen
íz) miatt víz nélkül mûködjön tovább – ez egy önámító
Nyugodtan hivatkozhat rám. Boldog vagyok, ha bárkivel, bármikor be- kedvezmény. A csapvíz kellemetlen íze általában az oldott
szélgethetek a vízrõl. klórtól származik. A legtöbb víztisztítót áruló ügynök, aki
el is akarja adni szerkezetét, kijelenti, hogy a csapvíz klórt
William E. Gray tartalmaz. Arra is rámutatnak, hogy a vízben oldott kalci-
um „keménnyé” teszi a vizet.
Ha megtöltünk egy nyitott szájú üveget csapvízzel és
Az egyszerû csapvíz, hacsak nem szennyezett valami- a hûtõszekrénybe tesszük vagy a konyhában hagyjuk áll-
lyen vegyszerrel vagy nehéz fémmel (mint például az ni egy ideig, a vízben oldott klór elillan és a szaga kitisz-
ólom), jó vízforrás lehet. A csapvíz a baktériummentesség tul. A víz „édessé” és nagyon kellemessé válik. Ami a víz
miatt klórt tartalmaz. Az áruházak palackozott vizeit állí- kalcium tartalmát illeti, ha egyáltalán kemény és erõsen
tólag ózonnal sterilizálják a palackozás ideje alatt. Az ózon kalciummal terhelt, tökéletes biztonsággal használhatjuk.
(O3) vagy más néven a szuperoxigén baktériumölõ sajátsá- Nemcsak biztonságos, hanem a test kalcium szükségleté-
gokkal rendelkezik. Ha idõben használjuk, a palackozott nek egy olcsó forrása is egyben. Ez a kalcium már oldott
víz egy alternatív forrásként jöhet szóba. Amennyiben állapotban van a vízben, és nem kell a patikában kalcium

220 TIZENKETTEDIK FEJEZET 221


tablettát vásárolni, hogy megelõzzük az idõskori csontrit- albuminon. Ha a szervezet teljes triptofán mennyiségének
kulást. 20 százaléka szabadon kószál a vérben, a máj megtámadja
Hogyan és mikor kezdõdik a csontritkulás? Valójában és lebontja a szabad triptofánt. Ezáltal egy idõ után a zsí-
sok évvel a felismerése elõtt. Amikor a hidroelektromos ros ételek kimerítik a test triptofán készleteit. Ez az egyik
energiatárolók kimerülnek, a sejtekben lévõ kalcium-kalci- legfontosabb ok, amiért a zsíros ételek nem tesznek jót az
um kötésekben tárolt energia kerül felhasználásra és végül egészségnek.
a csontokban lévõ kerül felhasználásra. Amikor egy kalci- Ugyanakkor nem minden zsírsav rossz a szervezetnek.
um molekula elkülönül egy másiktól egy ATP egység sza- Valójában két esszenciális zsírsavra (olyan zsírsavak, amelye-
badul fel. Az ATP az energia egy átváltható egysége. A la- ket a szervezet nem tud elõállítani) mindenkor szüksége
za kalcium most könnyedén elveszik. Amikor a víz és a van a testnek. Ezek: az alfa-linolénsav1 és a linolsav2. Ezek
kalcium természetes formában kerül a szervezetbe a kalci- a zsírsavak a sejtmembránok, a hormonok és az idegburko-
um kötésekbõl eredõ energiatárolók felszabadításának latok elõállításához szükségesek. A szervezetbe jutó más
szükségessége csökken. Ez az oka, amiért a csontok nagy zsírok energiatartalmuknál fogva hasznosulnak, a linolén-
mennyiségû energiát tárolnak. A test képes feltölteni ezt és a linolsav a sejtet burkoló védõmembrán szerkezetépí-
az energiatározót. tésére és hormonelõállításra fordítódik. Az idegburkolat
Bármely esetben még a nagy kalcium tartalmú víz is károsodását okozó betegségek kezelésénél nagyon lénye-
káros mellékhatás nélkül fogyasztható. Jól ismert tény, hogy ges ezen esszenciális zsírsavak bevitele.
testünk a gyomor- és béltraktusban nagyon kifinomult A linolénsav leggazdagabb forrása a lenmag, amibõl a
„szükségleti szabályzású” mechanizmussal rendelkezik az lenolajat állítják elõ. A lenolaj linolsavat is tartalmaz. A
elemek felvételére. Bizonyos, hogy még a legkeményebb víz linolsav leggazdagabb forrása a pórsáfrány és a napraforgó-
esetén sem fog az összes kalcium felszívódni a rendszerbe. olajok. Már lenolajat is árulnak a piacon. Dr. Udo Erasmus
Egy új tanulmány szerint (egy másik országban, ahol na- a sok év kutatásán alapuló „A gyógyító és gyilkos zsírok”
gyon kemény vizek állnak csak rendelkezésre) kimutatták, címû könyv szerzõje a szervezet elõállítási folyamatainak
hogy a kalciummal túlterhelt vizek semmiféle káros hatást szükségletét figyelembe véve az esszenciális olajok különle-
nem okoznak a bõséges vizet fogyasztók körében. ges keverékét fejlesztette ki. Az „Udo keverék” a következõ
A betegségmegelõzés ilyen megközelítésében nem olajokat tartalmazza: lenolaj, napraforgóolaj, szezámolaj,
lesz szükségünk szigorú étrendi szabályozásra, hogy sza- rizscsíra olaj, búzacsíra olaj, zabcsíra olaj, lecitin, E-vita-
bályozni tudjuk ezt vagy azt a klinikai tünetet, feltéve per- min és néhány különleges triglicerid. Naponta 6–8 gramm
sze, ha a vízfogyasztás megelõzi a táplálékfelvételt. Azon-
ban erõsen tanácsolható a zsíros és sült ételek korlátozása. 1 Háromszorosan telítetlen zsírsav
A zsírok zsírsavakká alakulnak át és a vérkeringésbe kerül- 2 Kétszeresen telítetlen zsírsav. Mind a linolénsav, mind a linolsav F-vita-
nek. A zsírsavak helyettesítik (és kiszorítják) a triptofánt az minként is ismert.

222 VÍZKÚRA 223


tablettát vásárolni, hogy megelõzzük az idõskori csontrit- albuminon. Ha a szervezet teljes triptofán mennyiségének
kulást. 20 százaléka szabadon kószál a vérben, a máj megtámadja
Hogyan és mikor kezdõdik a csontritkulás? Valójában és lebontja a szabad triptofánt. Ezáltal egy idõ után a zsí-
sok évvel a felismerése elõtt. Amikor a hidroelektromos ros ételek kimerítik a test triptofán készleteit. Ez az egyik
energiatárolók kimerülnek, a sejtekben lévõ kalcium-kalci- legfontosabb ok, amiért a zsíros ételek nem tesznek jót az
um kötésekben tárolt energia kerül felhasználásra és végül egészségnek.
a csontokban lévõ kerül felhasználásra. Amikor egy kalci- Ugyanakkor nem minden zsírsav rossz a szervezetnek.
um molekula elkülönül egy másiktól egy ATP egység sza- Valójában két esszenciális zsírsavra (olyan zsírsavak, amelye-
badul fel. Az ATP az energia egy átváltható egysége. A la- ket a szervezet nem tud elõállítani) mindenkor szüksége
za kalcium most könnyedén elveszik. Amikor a víz és a van a testnek. Ezek: az alfa-linolénsav1 és a linolsav2. Ezek
kalcium természetes formában kerül a szervezetbe a kalci- a zsírsavak a sejtmembránok, a hormonok és az idegburko-
um kötésekbõl eredõ energiatárolók felszabadításának latok elõállításához szükségesek. A szervezetbe jutó más
szükségessége csökken. Ez az oka, amiért a csontok nagy zsírok energiatartalmuknál fogva hasznosulnak, a linolén-
mennyiségû energiát tárolnak. A test képes feltölteni ezt és a linolsav a sejtet burkoló védõmembrán szerkezetépí-
az energiatározót. tésére és hormonelõállításra fordítódik. Az idegburkolat
Bármely esetben még a nagy kalcium tartalmú víz is károsodását okozó betegségek kezelésénél nagyon lénye-
káros mellékhatás nélkül fogyasztható. Jól ismert tény, hogy ges ezen esszenciális zsírsavak bevitele.
testünk a gyomor- és béltraktusban nagyon kifinomult A linolénsav leggazdagabb forrása a lenmag, amibõl a
„szükségleti szabályzású” mechanizmussal rendelkezik az lenolajat állítják elõ. A lenolaj linolsavat is tartalmaz. A
elemek felvételére. Bizonyos, hogy még a legkeményebb víz linolsav leggazdagabb forrása a pórsáfrány és a napraforgó-
esetén sem fog az összes kalcium felszívódni a rendszerbe. olajok. Már lenolajat is árulnak a piacon. Dr. Udo Erasmus
Egy új tanulmány szerint (egy másik országban, ahol na- a sok év kutatásán alapuló „A gyógyító és gyilkos zsírok”
gyon kemény vizek állnak csak rendelkezésre) kimutatták, címû könyv szerzõje a szervezet elõállítási folyamatainak
hogy a kalciummal túlterhelt vizek semmiféle káros hatást szükségletét figyelembe véve az esszenciális olajok különle-
nem okoznak a bõséges vizet fogyasztók körében. ges keverékét fejlesztette ki. Az „Udo keverék” a következõ
A betegségmegelõzés ilyen megközelítésében nem olajokat tartalmazza: lenolaj, napraforgóolaj, szezámolaj,
lesz szükségünk szigorú étrendi szabályozásra, hogy sza- rizscsíra olaj, búzacsíra olaj, zabcsíra olaj, lecitin, E-vita-
bályozni tudjuk ezt vagy azt a klinikai tünetet, feltéve per- min és néhány különleges triglicerid. Naponta 6–8 gramm
sze, ha a vízfogyasztás megelõzi a táplálékfelvételt. Azon-
ban erõsen tanácsolható a zsíros és sült ételek korlátozása. 1 Háromszorosan telítetlen zsírsav
A zsírok zsírsavakká alakulnak át és a vérkeringésbe kerül- 2 Kétszeresen telítetlen zsírsav. Mind a linolénsav, mind a linolsav F-vita-
nek. A zsírsavak helyettesítik (és kiszorítják) a triptofánt az minként is ismert.

222 TIZENKETTEDIK FEJEZET 223


(egy kanálnyi) ilyen keverékre van szükségünk és ez gon- ELÕZZÜK MEG A SZÍVROHAMOT
doskodik a test esszenciális zsírsav igényének kielégítésérõl.
(Az olajokra vonatkozó további ismeretszerzés reményé- Egy barátom jelenleg kórházban van egy szívroham
ben olvassák el a könyvét.) miatt, amit szívének megállása követett. Hivatalában egy-
Hajhullás, terméketlenség, gyengeség, romlott látás, szerûen összeesett és lélegeztetéssel kellett azonnal újra
visszamaradás a növekedésben, ekcéma, májkárosodás, ve- éleszteni. Most neurológiai bonyodalmai vannak, mert
sekárosodás és más kóros elváltozások is társulhatnak a agya nem jut elég oxigénhez, amióta szíve megállt. Most
test esszenciális zsírsavhiányával. tudtam meg a családjától, hogy a szívrohamot megelõzõ
napokban jelentéktelen mellkasfájdalmai voltak és ezek ki-
terjedtek a bal kezére is. Nem törõdött vele gondolván,
AZ ALVÁS KÖNNYEDSÉGE majd magától elmúlik. Tévedése leterítette és családja
most végsõ csapásként gondozási problémákkal küzd.
Nehezen alszik el éjszaka? Próbáljon meginni egy pohár Ha megtanulta volna, hogy az anginális fájdalmak,
vizet és tegyen egy csípet sót a nyelvére. Személyes tapasz- amik a karra is kiterjednek, a krónikus dehidráció egy késõi
talatom és másoknál is kimutattam, hogy pár perc múlva el- következményei, és ha elkezdte volna növelni vízfogyasztá-
alszanak. Véleményem szerint ez a két összetevõ megváltoz- sát, valószínûleg nem szenvedte volna el ezt a katasztrófát
tatja az agy elektromos potenciáljait (nem folyik szét az és a visszafordíthatatlan károsodást. Kérem, ha anginális
elektromos energiája) és ez alvást vált ki. Ne felejtsük el fájdalmakat tapasztalnak, azok kedvéért, akik szeretik önö-
ínyünket nem lehet sóval közvetlenül érintkezésbe hozni, ket és gondoskodnak önökrõl, ne felejtsék el napi vízadagju-
ugyanis irritációt okozhat. Mielõtt lefeküdnénk, egy csésze kat megnövelni. És el kell kezdeni sétálni, sétálni, sétálni!
joghurt is segíthet. Úgy mûködik, mintha altatót vennénk be.

A VIZELET SZÍNE
ELÕZZÜK MEG AZ ÁJULÁST
A vizelet normális színe világos. Ideális esetben majd-
Ha hajlamosak vagyunk egy zuhanyzás után szédülni, nem színtelen vagy világossárgának kell lennie. Ha sötét-
fel kell ismernünk, amikor a zuhanyzás során a bõr vér- sárgára változik a színe, vagy még inkább narancsszínûre,
edényei kitágulnak a melegvíz miatt, testünk víztartaléka akkor tudhatjuk, hogy testünk dehidrációs állapotba ke-
nem elég arra, hogy elérje az agyat. Mindig igyunk vizet, rült. Ekkor a vesék erejüket megfeszítve azon dolgoznak,
mielõtt zuhanyozni megyünk. Ha szédülés fog el bennün- hogy egy nagyon besûrûsödött vizelet formájában meg-
ket egy felállás során, igyunk több vizet és növeljük meg a szabaduljanak a mérgektõl. A sötétsárga vizelet a dehid-
só bevitelünket. ráció kitûnõ jelzése.

224 VÍZKÚRA 225


(egy kanálnyi) ilyen keverékre van szükségünk és ez gon- ELÕZZÜK MEG A SZÍVROHAMOT
doskodik a test esszenciális zsírsav igényének kielégítésérõl.
(Az olajokra vonatkozó további ismeretszerzés reményé- Egy barátom jelenleg kórházban van egy szívroham
ben olvassák el a könyvét.) miatt, amit szívének megállása követett. Hivatalában egy-
Hajhullás, terméketlenség, gyengeség, romlott látás, szerûen összeesett és lélegeztetéssel kellett azonnal újra
visszamaradás a növekedésben, ekcéma, májkárosodás, ve- éleszteni. Most neurológiai bonyodalmai vannak, mert
sekárosodás és más kóros elváltozások is társulhatnak a agya nem jut elég oxigénhez, amióta szíve megállt. Most
test esszenciális zsírsavhiányával. tudtam meg a családjától, hogy a szívrohamot megelõzõ
napokban jelentéktelen mellkasfájdalmai voltak és ezek ki-
terjedtek a bal kezére is. Nem törõdött vele gondolván,
AZ ALVÁS KÖNNYEDSÉGE majd magától elmúlik. Tévedése leterítette és családja
most végsõ csapásként gondozási problémákkal küzd.
Nehezen alszik el éjszaka? Próbáljon meginni egy pohár Ha megtanulta volna, hogy az anginális fájdalmak,
vizet és tegyen egy csípet sót a nyelvére. Személyes tapasz- amik a karra is kiterjednek, a krónikus dehidráció egy késõi
talatom és másoknál is kimutattam, hogy pár perc múlva el- következményei, és ha elkezdte volna növelni vízfogyasztá-
alszanak. Véleményem szerint ez a két összetevõ megváltoz- sát, valószínûleg nem szenvedte volna el ezt a katasztrófát
tatja az agy elektromos potenciáljait (nem folyik szét az és a visszafordíthatatlan károsodást. Kérem, ha anginális
elektromos energiája) és ez alvást vált ki. Ne felejtsük el fájdalmakat tapasztalnak, azok kedvéért, akik szeretik önö-
ínyünket nem lehet sóval közvetlenül érintkezésbe hozni, ket és gondoskodnak önökrõl, ne felejtsék el napi vízadagju-
ugyanis irritációt okozhat. Mielõtt lefeküdnénk, egy csésze kat megnövelni. És el kell kezdeni sétálni, sétálni, sétálni!
joghurt is segíthet. Úgy mûködik, mintha altatót vennénk be.

A VIZELET SZÍNE
ELÕZZÜK MEG AZ ÁJULÁST
A vizelet normális színe világos. Ideális esetben majd-
Ha hajlamosak vagyunk egy zuhanyzás után szédülni, nem színtelen vagy világossárgának kell lennie. Ha sötét-
fel kell ismernünk, amikor a zuhanyzás során a bõr vér- sárgára változik a színe, vagy még inkább narancsszínûre,
edényei kitágulnak a melegvíz miatt, testünk víztartaléka akkor tudhatjuk, hogy testünk dehidrációs állapotba ke-
nem elég arra, hogy elérje az agyat. Mindig igyunk vizet, rült. Ekkor a vesék erejüket megfeszítve azon dolgoznak,
mielõtt zuhanyozni megyünk. Ha szédülés fog el bennün- hogy egy nagyon besûrûsödött vizelet formájában meg-
ket egy felállás során, igyunk több vizet és növeljük meg a szabaduljanak a mérgektõl. A sötétsárga vizelet a dehid-
só bevitelünket. ráció kitûnõ jelzése.

224 TIZENKETTEDIK FEJEZET VÍZKÚRA 225


MÁR ISMERT BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁNAK REMÉNYE szakorvosi felügyelet alatt kell lennie. Nem hagyhatja abba
a gyógyszerek szedését és kezdhet a vízivásba a test folya-
A fentiekben tárgyaltak a betegség megelõzésére vo- matainak „kémiai módosítói” helyett. Elõször, pár napon
natkoztak. Egy klinikailag és tudományosan alátámasztott keresztül fel kell mérnünk, mennyi vizet iszunk és mennyi
véleményt és a dehidrációra alapuló betegségek egész lis- vizeletet adunk le. Ezután elkezdhetjük növelni a vízfo-
táját osztottam meg önökkel. Az volt a célom, hogy az ol- gyasztást, egy-két pohár vizet adva az addigi vízfogyasztás-
vasót saját jövõje érdekében felfegyverezzem a betegség- hoz. A vizelet mennyiségét most is mérni kell. Ha a vizelet
megelõzés módszerével. Azonban lehet, hogy már szenved mennyisége növekedni kezd, akkor tovább növelhetjük víz-
a dehidráció káros hatásaitól és meg szeretné fordítani a adagunkat. Ha vízhajtókat szed, akkor emlékeztetem, hogy
megtörtént események folyásának irányát. Reméljük, még a víz a legjobb vízhajtó, feltéve, ha a vesék normálisan mû-
nem érkezett visszafordíthatatlan állapotba és a kórfolya- ködnek. Véleményem szerint, ha a beteg megfelelõ mérték-
mat irányváltása lehetséges. Persze semmit sem ígérhetek. ben tud vizeletet termelni, nagymértékû tudatlanság víz-
Amit mindannyian megtehetünk, hogy reménykedünk hajtókat felírni a napi vízfogyasztás növelése helyett.
egy javított és helyes életforma kialakulásában. A gyógyászati gyakorlat divatja a vízhajtókat, a kalci-
Az élet egyetlen fázisában se felejtsük el, hogy testünk umcsatorna-blokkolókat, a béta-blokkolókat és az anti-
idõzített, egymástól függõ kémiai folyamatok szervezõdése. koleszterin gyógyszereket spontán és válogatás nélkül al-
A helyes tudással felfegyverkezve megfordíthatunk néhány kalmazza, mint azt a Mr. Fox típusú betegek példázata is
folyamatot, de nem mindet. Elõször és legelõször, ne kép- mutatja. Miért? Egyszerûen azért, mert a „gyógyszerek
zeljük, hogy helyzetünk gyorsabban vagy jobban megvál- tudománya” egy reménytelenül rossz paradigmán alap-
tozhat, ha vízzel árasztjuk el magunkat. Egyáltalán nem! A szik. A mai gyógyászati „tudomány” valódi alapja saját hi-
test sejtjei a szivacshoz hasonlóak; eltart némi ideig, amíg telességéhez és gyakorlásának engedélyéhez kötõdik és
jól hidratálódnak. Azt se felejtsük el, néhányuk kimondot- egyáltalán nincs tisztában a víz anyagcserezavaraival,
tan rossz vízátengedõvé tették membránjukat. A „túl-vize- mint az emberi testben felmerülõ betegségek igazi okaival.
zés” elsõ jeleinek helyszíne a tüdõben van, ha a vesék nem Dr. Julian Whitaker, miután elolvasta könyvemet, a
tudják kiszûrni a sok vizet. Ha a vesék nem károsodtak a több mint félmillió ember kezéhez eljutó Health and
hosszú tartamú és kiterjedt dehidráció eredményeként, ami Healing (Egészség és gyógyítás) 1994. októberi számában,
automatikusan a szomjúság érzés vesztésére vezet, akkor nyilatkozott róla. Azt állította: „Az orvosi karon azt tanul-
biztonságban érezhetjük magunkat és fogyaszthatjuk az tam, hogy a víz nem olyan fontos a szervezet számára… A
elõírt mennyiségû vizet. víz csak inaktív módon, egyszerûen átrohan rajtunk”, és így
Abban az esetben, ha a vesék a testet felépítõ és a rajtuk tovább. Azt mondta, hogy mindenkinek ajánlja e könyvet,
áthaladó mérgezõ vegyületek felszabadulásától szenvednek, akik krónikus dehidrációjukkal az orvosokat járják. Gon-
nagyon óvatosan kell eljárnunk. Mostanra gyógyszerezés és dos orvosunknak ugyanolyan rossz képzése van az emberi

226 VÍZKÚRA 227


MÁR ISMERT BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSÁNAK REMÉNYE szakorvosi felügyelet alatt kell lennie. Nem hagyhatja abba
a gyógyszerek szedését és kezdhet a vízivásba a test folya-
A fentiekben tárgyaltak a betegség megelõzésére vo- matainak „kémiai módosítói” helyett. Elõször, pár napon
natkoztak. Egy klinikailag és tudományosan alátámasztott keresztül fel kell mérnünk, mennyi vizet iszunk és mennyi
véleményt és a dehidrációra alapuló betegségek egész lis- vizeletet adunk le. Ezután elkezdhetjük növelni a vízfo-
táját osztottam meg önökkel. Az volt a célom, hogy az ol- gyasztást, egy-két pohár vizet adva az addigi vízfogyasztás-
vasót saját jövõje érdekében felfegyverezzem a betegség- hoz. A vizelet mennyiségét most is mérni kell. Ha a vizelet
megelõzés módszerével. Azonban lehet, hogy már szenved mennyisége növekedni kezd, akkor tovább növelhetjük víz-
a dehidráció káros hatásaitól és meg szeretné fordítani a adagunkat. Ha vízhajtókat szed, akkor emlékeztetem, hogy
megtörtént események folyásának irányát. Reméljük, még a víz a legjobb vízhajtó, feltéve, ha a vesék normálisan mû-
nem érkezett visszafordíthatatlan állapotba és a kórfolya- ködnek. Véleményem szerint, ha a beteg megfelelõ mérték-
mat irányváltása lehetséges. Persze semmit sem ígérhetek. ben tud vizeletet termelni, nagymértékû tudatlanság víz-
Amit mindannyian megtehetünk, hogy reménykedünk hajtókat felírni a napi vízf