Miluieşte-mă, Dumnezeule Psalmul 50

)
Denia celor douăsprezece Evanghelii
după Evanghelia a şaptea

·

^ è n
mf
0è 
N N
Î
x x
Mi lu

·4
Î
·8

^ ä
0

Í
n

ieş

p
N N
x x

n

N

te mă,


ieş

ä

0
Î NÄ 

N N
x

Mi lu

^ NÄ 

N N
x 


N N
x x

ze

u le,

du pă

ma

ieş

Î

0 NÄ
ze

·16


^ NÄ
ieş

Î

te mă

n

0 NÄ

ieş

N N
x x

n


ieş

ä

Í
N N
x

n 

N N
x x

te mă,

n

te mă 

N N
x

N
x
mi 

N
x 


N N
x x

u le,

du pă 

NN NN
x
te mă, 

N N
x 


NN NN
x x
Dum ne 

N N
x x

te mă, Dum ne


ma



ze

ze

u le,

ä
NÄ 

N N
x

du pă

N Nx
x

Mi lu

n

la 

N N N N
x


ma

re

Í
N N
x


ieş

ä

mi

te mă

n

te mă,

Mi lu

N N N N N N
N

N

N 

N N
x

NÄ 

N N
x

ieş

mi lu

N ÄÄ
N
ieş

ieş

n 

N N
x x

N

N 


N N
x x

te mă, Dum ne

ieş

7N 


N N
x x

te mă, Dum ne

N
N

NN
N

p
N
N
x
Mi
p
N
x 

N
N
x

lu 

N
x

Mi lu

Ta. 

N
N
x
lu 

N
x

la

Mi lu

Ta.

la 

N
N
x
mi 
N
x

Í
Í

te mă

ieş

N 

N N N N
x 

NN NN
x
u le, 

N N
x

le,

Í
n

ieş 

N N N N
x

re mi

u 


N N
x x

mf
n  
äcresc
N N
N N
N NÄ
x x
x
x
lu 
ieş te mă, Mi lu
N NÄ
N N
N N
x
x
x x

mi lu

re mi 

N N
x

ze

Mi lu

^ ä

·

Í
N N
x

Í
Í

Dum ne

Ta.

Í
n

12 


N N
x x 

N N
x

Mi lu

7

Í
Í

Gh. Cucu 

NN NN
x
te mă, 

N N
x 


NN NN
x x
Dum ne 

N N
x x

te mă, Dum ne



ze

ze 

NN NN
x
u le, 

N N
x

u le, 

N
N
x
mi 
N
x 

NN
x
lu 

N
x

mi lu

şter N N gea mea. Dum ne 0 NÄ Î ·24 NN x ge NN œ n x N N NN N NN N 9 NN N le de gea N N le mea. le ri lor Ta ră N œ n x NN œ n x ge NN x N N N ^ N N NN 0 N N N N N N N x re mi NÄ şi du pă mul ţi mea în du şter ·31  N N x x te mă. N N x NÄ ze u le. şter fă ră N N N N N N N N N N N 77 NN n N N N N 7 N n mea N N N mea N N NN N şter N N ge şter ge N NN œ n x N œ n x şter ge N N fă ră de   N N N N Í Í le gea N N N 7 Í Í mea . NN x NN x  N N x x du pă du pă N Ä N N NN N N N N N N N N x N N N N N N N ma Ta. ·35 N ^ N N NN şter 0 N Î N şter ge N ge NN œ n x N œ n x N şter NN NN NN N N N x gea N gea ge ge la re mi N la  N N N N N Í N ú N N N NN N ú N ú şter Í NN œ n x ge NN şter  NN N N N x Nx Nx Nx fă ră de   N N N N x x x x N N Ta. ^ N 0 N N N N NN ^ x ma   N  N7 N N N N Nœ N N n x N N N NN N œ n N x ge N N NN x 7 şter N  0 N N N N N N N N Î x x x x ge fă ră de le ge fă ră de le pp rit. Dum ne şter Î NN x te mă.·20 NN NN x ^ NN ÄÄ N N x ieş ieş Î ·28 NN NN x NN Ä Ä ze u le.

Mi lu ca mea ieş NÄ N NN şter ge 7N N N N NN œ n x ţeş tul meu cu ră ţeş  NN NN x x Dum ne  N N x x N œ n N x   NN 9 N NN NN x x x x fă ră de 9 N N N N x x x x fă ră de  N N N N N N x x x te mă şi de pă   N N N N N x x x x x NN N Ä NÄ x te mă. œ N n · N N N ^ N N N N N x x x x Mai vâr tos mă spa lă   0 ä N N N N Î x x x x Mai vâr tos mă ·42 N ^ N N NN şter 0 N Î şter ·46 0 N şter ·50 ·54 0 N le NÄ ^ NÄ ca Î ·58 0 NÄ ca ^ NÄ ma Î ge ge N N ge NN x fă N x  NN NN x x ră de  N N x x fă ră de NN œ n x N œ n N x N N NN N 7N ^ N le Î N N N ^ N N N şter Î ge NN x N x 0 NÄ ma gea mea N N NN NN x tul meu N N x tul meu le gea N N le gea NN NN şter ge ge 7N N N N NN x cu N x NN x ră N x cu ră N N N N x mi mi NN Ä Ä ţeş NÄ ţeş N la la mea N de fă NN œ x N œ x mea ră de şter mea ge N x N N NN N ge N NN şter ge N N le gea NN œ n x fă ră de gea le NN œ n x   NN N N N N Ä NÄ x Nx Nx Nx şi de pă ca   N N N N NÄ x x x x  NN NN NN NN x x x Mi lu te mă. N Ta. Dum ne ieş ge NN x  N N NÄ x x N N x N mea şter tul meu cu ră NN NN x te mă. N N x NÄ NÄ ze NÄ ze 9  N N x x du pă u le. N N . N N x N ÄÄ N NN x NN NN x N N N NN N   NN N NN NN NN N NN N 7N N x x x x fă ră de le gea mea   N N Nx Nx N N N N x x şi de pă N N N N x re NN NN NN şter N lă N N mea gea re spa N N N N N şter ge şter ge œ n N N NN N N N N N N N N œ n NN N N N N N N x x x x gea de fă ră de le  N N N N N x x x şter 39 NN x te mă şi de pă 9 N N x x NN NN x u le. du pă N N N N N N N N N N 77 NN n N N N N N 7 N n Ta.  N N N N x x x te mă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful