P. 1
Drept Penal - Partea Generala II

Drept Penal - Partea Generala II

|Views: 4|Likes:
Published by Florin Stan
Materiale pentru Drept
Materiale pentru Drept

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Florin Stan on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

DREPT PENAL
PARTEA GENERALĂ II

Lect. univ. dr. IOANA MARIA MICHINICI

- SUPORT CURS Anul II
Semestrul II

2009

La elaborarea acestui suport de curs s-au avut în vedere: 1. prevederile Codului penal al României adoptat prin Legea nr. 15 / 1968 (publicată în B. Of. nr. 79-bis din 21.06.1968), cu intrare în vigoare la data de 1 ianuarie 1969, ulterior republicat în B. Of. nr. 5556 / 23.04.1973, republicat în temeiul Legii nr. 140/1996 (în M. Of. nr. 65 / 16.04.1997), cu ultimele modificări aduse prin Legea nr. 278 / 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi (publicată în M.Of. nr. 601 / 12.07.2006). 2. Codul penal actual va fi în vigoare până la data de 1 septembrie 2009, dată când va intra în vigoare art. 512 din Legea nr. 301 / 2004 de adoptare a noului Cod penal, publicată în M. Of. nr. 575 / 29 iunie 2004, rectificată în M. Of. nr. 303 / 12 aprilie 2005. 3. Comentariile din doctrina penală extrase din practica judiciară, inclusiv decizii ale Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţate pentru admiterea unor recursuri promovate în interesul legii. Unde am apreciat ca necesar am reprodus – şi comentat succint – principalele modificări faţă de legea actuală, implicând schimbările majore de optică a legiuitorului noului Cod penal.

CUPRINS
Răspunderea penală – aspecte generale. Înlăturarea răspunderii penale 1. Noţiune şi principii 2. Cauzele care înlătură răspunderea penală Ansamblul sancţiunilor de drept penal 1. Pedepsele 1.1. Noţiune şi caracterizare 1.2. Pedepsele aplicabile persoanei fizice 1.3. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 1.4.Perspective legislative 2. Individualizarea pedepselor 2.1.Individualizarea judiciară a pedepselor (Criterii generale) 2.2. Mijloace de individualizare judiciară a executării pedepsei 2.3. Perspective legislative 3. Regimul de sancţionare a infractorilor minori 3.1. Măsurile educative 3.2. Pedepsele aplicabile infractorilor minori 3.3. Particularităţi privind individualizarea pedepselor în cazul infractorilor minori 4. Măsurile de siguranţă Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei 1. Graţierea 2. Prescripţia executării pedepsei Cauzele care înlătură consecinţele condamnării 1. Reabilitarea – scurtă caracterizare 2. Formele reabilitării 2.1. Reabilitarea de drept 2.2. Reabilitarea judecătorească

4

I. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE 1. Noţiune şi principii Răspunderea penală – instituţie fundamentală a dreptului penal – reprezintă un ansamblu de drepturi şi obligaţii ce se realizează prin intermediul raportului juridic penal de conflict, constând în dreptul statului de a trage la răspundere persoana ce a comis o infracţiune – prin aplicarea sancţiunii corespunzătoare şi dispunerea executării acesteia – şi obligaţia corelativă a infractorului de a suporta consecinţele faptei săvârşite, respectiv aplicarea şi executarea sancţiunii ce a fost dispusă. Promovând definiţia răspunderii penale în sens larg şi având în vedere complexitatea acesteia, doctrina penală reţine totodată şi obligaţia ce revine statului de a aplica sancţiunea în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, cât şi dreptul infractorului de a cere sancţionarea sa potrivit dispoziţiilor legale ce reglementează răspunderea penală. Răspunderea penală este cea mai gravă formă a răspunderii juridice, fapta ce constituie infracţiune reprezentând singurul temei al răspunderii penale (art. 17 alin. 2 C.pen.). Principiile fundamentale ale dreptului penal guvernează şi instituţia răspunderii penale [a se vedea, în acest sens, dezvoltarea ideilor expuse în tratarea acestei teme]. Doctrina reţine şi alte principii specifice instituţiei de care ne ocupăm, menţionând dintre acestea: principiul unicităţii răspunderii penale potrivit căruia săvârşirea unei infracţiuni atrage o singură dată răspunderea penală; principiul prescriptibilităţii răspunderii penale; principiul inevitabilităţii răspunderii penale potrivit căruia persoana care săvârşeşte o infracţiune trebuie să răspundă penal urmând să suporte consecinţele faptei sale, în afară de cazurile prevăzute de lege când este înlăturată răspunderea penală. Cauzele care înlătură răspunderea penală sunt consacrate în lumina Titlului VII al părţii generale a Codului penal, conform art. 119 şi următoarele şi sunt reprezentate de: amnistie, prescripţia răspunderii penale, lipsa şi retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor. În condiţiile în care este incidentă una dintre aceste cauze generale de înlăturare a răspunderii penale pentru fapta comisă ce constituie infracţiune se înlătură răspunderea penală a persoanei ce a săvârşit-o şi, pe cale de consecinţă, se înlătură aplicarea pedepsei prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

pen). precum şi celelalte consecinţe ale condamnării. Limitele efectelor amnistiei sunt înscrise în alin. efectele „in rem”. 119 alin.2. – pentru infracţiunile ce se înscriu în dispoziţiile sale. 119 alin. soluţia neînceperii urmăririi penale sau încetarea urmăririi penale ori încetarea procesului penal. acesta poate cere continuarea procesului penal pentru a-şi dovedi nevinovăţia.1 teza I C. comise anterior adoptării actului de clemenţă. amnistia face să înceteze interdicţiile. atrăgând după caz. măsurilor educative şi asupra drepturilor persoanei vătămate..pen.pen. precum şi celelalte consecinţe ale condamnării – conform art. după cum aceasta intervine înainte sau după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi atrăgând efecte specifice. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie (conform art. de regulă.pen. amnistia va fi incidentă producându-şi efectele. Literatura penală descrie diferite feluri ale amnistiei. Potrivit dispoziţiilor art. Lipsa efectelor asupra măsurilor de siguranţă şi a celor educative se întemeiază pe scopul acestor ¾ 4 . în situaţia în care este găsit vinovat. Producând. Sub acest din urmă aspect. Amnistia este obligatorie pentru organele judiciare penale care nu pot refuza incidenţa sa. pe plan procesual penal. dintre care reţinem în cele ce urmează amnistia antecondamnatorie şi cea postcondamnatorie. nu se pierde beneficiul actului de clemenţă.c C. 13 C. 1 teza a III-a C. Condamnările pentru infracţiunile amnistiate sunt condamnări care nu atrag starea de recidivă (art. Aşa cum rezultă din art. incapacităţile prevăzute în alte legi penale sau extrapenale. amnistia antecondamnatorie înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. potrivit căruia amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. în cazul săvârşirii infracţiunii în participaţie se înlătură răspunderea penală a tuturor participanţilor (în condiţiile în care executarea faptei este anterioară momentului intervenirii actului de clemenţă).1 lit. 2 al art.pen. 1 C. Cauzele care înlătură răspunderea penală Amnistia Amnistia este un act de clemenţă ce se acordă prin lege organică de forul legiuitor (Parlament) prin care se înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită. beneficiul actului de clemenţă putând fi însă refuzat de către învinuitul sau inculpatul în cauză dacă acesta se consideră nevinovat. 119 alin. 38 alin. după cum se înlătură şi executarea pedepsei pronunţate..pr. Amnistia postcondamnatorie înlătură executarea pedepsei pronunţate (a pedepsei principale şi complementare). 119 C.pen).

când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 1 an.pen. implică înlăturarea doar a răspunderii penale nu şi a răspunderii civile. I al părţii speciale a Codului penal care sunt infracţiuni imprescriptibile). cazurile de întrerupere şi suspendare a cursului acesteia – este cauza de înlăturare a răspunderii penale după trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la data comiterii infracţiunii. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani. 122 C. 1¹ C. Lipsa efectelor asupra drepturilor persoanei vătămate. termene ce se calculează de la data săvârşirii infracţiunii. sunt prevăzute termenele de prescripţie a răspunderii penale având o durată diferită dată de gravitatea infracţiunii. Prescripţia înlătură răspunderea penală în cazul tuturor infracţiunilor. sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. ¾ 5 . • 5 ani. • 8 ani.pen. sunt: • 10 ani. cel care a comis infracţiunea fiind ţinut la despăgubiri civile faţă de persoana vătămată.sancţiuni de drept penal. cu excepţia celor contra păcii şi omenirii (Titlul XI. Prescripţia răspunderii penale Instituţia prescripţiei răspunderii penale . • 10 ani. Termenele de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana juridică. conform art. • 5 ani. respectiv a obligaţiei infractorului de a suporta consecinţele faptei sale. 122 alin. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 1 an. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Cap. • 3 ani.. se prevede expres faptul că în cazul infracţiunilor continue termenul curge de la data încetării acţiunii sau inacţiunii. prin stingerea dreptului statului de a aplica pedeapsa. Potrivit art. dar care nu depăşeşte 15. sau amenda. se prevăd următoarele termene de prescripţie a răspunderii penale pentru persoana fizică: • 15 ani. Astfel. dar care nu depăşeşte 5 ani. dar care nu depăşeşte 10. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani. sau amenda. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. respectiv cel al înlăturării unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni (în cazul măsurilor de siguranţă) şi scopul preponderent educativ al măsurilor educative. în cazul infracţiunilor de durată interesează momentul epuizării. Astfel. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. Calculându-se de la data săvârşirii infracţiunii. 121-124 C.pen.prevăzută de art. articole ce cuprind dispoziţii privitoare la termenele de prescripţie.

din oficiu potrivit unui principiu fundamental ce guvernează materia procesual penală (principiul ¾ 6 . de regulă. în situaţia în care nu s-a dovedit nevinovăţia persoanei. Legea procesual penală a creat posibilitatea pentru învinuit sau inculpat de a cere continuarea procesului penal şi în cazul intervenirii prescripţiei penale (conform art. Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act care.pen. doctrina menţionează exemplificativ următoarele acte de urmărire penală şi judecată: punerea în mişcare a acţiunii penale. stare de război) ş. Prescripţia răspunderii penale operează in rem.).pen. 123 alin. Spre exemplu. Intervenirea unei cauze care atrage suspendarea conduce la oprirea cursului prescripţiei de la data apariţiei şi până la încetare. ceea ce înseamnă că în caz de participaţie. 129 C. dacă termenul de prescripţie a fost depăşit cu jumătate din durata prevăzută de lege (art. 121-124 C. 1 C. prezentarea materialului de urmărire penală. comunicarea dispozitivului hotărârii judecătoreşti ş.1 C.a. dispoziţiile prevăzute în art. aplicându-se în mod corespunzător. În afară de întreruperea cursului prescripţiei.pen. Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condiţiile prevăzute de lege pentru persoana fizică. de la data săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni (art. trebuie comunicat învinuitului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal (art.iar în cazul infracţiunilor continuate. 128 alin. 2).a.pen. 124 C.).pen. prescripţia producându-şi efectele. Prescripţia răspunderii penale operează totuşi oricâte întreruperi ar surveni. Termenele de prescripţie a răspunderii penale se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori (art. legea reglementând aşa-numita „prescripţie specială”.pen.3).). constituie cauze de suspendare: boala gravă de care suferă învinuitul sau inculpatul. termenul curge pentru toţi participanţii de la data săvârşirii infracţiunii.pr. împiedicându-l să ia parte la proces sau intervenirea unor cazuri de forţă majoră (inundaţii. prescripţia urmând săşi reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare (art. chiar dacă actul de întrerupere priveşte numai pe unii dintre ei. potrivit legii. 13 C. legiuitorul reglementează şi suspendarea cursului prescripţiei răspunderii penale care are loc pe timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal (art... 128 alin.). Lipsa / retragerea plângerii prealabile Tragerea la răspunderea penală se realizează.). Întreruperea cursului prescripţiei operează „in rem”. 122 alin. producând efecte faţă de toţi participanţii la infracţiune. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie. În acest sens.

când acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu (art.4). Lipsa plângerii prealabile (lipsa propriu-zisă prin neintroducere) înlătură răspunderea penală. 131 alin. ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă. Lipsa cât şi retragerea plângerii prealabile reprezintă cauze care înlătură răspunderea penală.2) ş. Plângerea prealabilă are un caracter personal.3). este suficient ca plângerea prealabilă să fie introdusă numai faţă de un participant pentru a atrage răspunderea penală. dreptul de a face plângerea aparţinând persoanei vătămate prin săvârşirea infracţiunii. cu rezerve în aplicare în cazurile de disponibilitate. infracţiunea de lovire sau alte violenţe (art.a. dacă prin fapta săvârşită s-a adus o vătămare mai multor persoane.oficialităţii). prin înscrierea în lege – corespunzător normelor de incriminare a unor fapte – a dispoziţiei conform căreia: „acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. găsindu-şi reglementare atât în dreptul penal material cât şi procesual. Cu alte cuvinte.5). 131 alin. 193 alin. cea făcută de părinte pentru copilul său major) sau introducerea tardivă peste termenul prevăzut de lege.” Plângerea prealabilă nu este necesară în cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu. Astfel.4). constituind o condiţie pentru tragerea la răspundere penală (condiţie de pedepsibilitate) cât şi de procedibilitate. Lipsa plângerii prealabile este prevăzută în art.3 şi 4. Spre exemplu. infracţiunea de vătămare corporală (art. iar atunci când fapta este săvârşită în participaţie.1 C.2). 180 alin. este suficient ca plângerea prealabilă să fie introdusă numai de una dintre acestea.. în cazul anumitor infracţiuni. lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. fapta atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor la săvârşirea acesteia.pen. 181 alin. infracţiunea de violare de domiciliu (art. Astfel. de asemenea. prin voinţa expresă a legiuitorului se lasă la latitudinea persoanei vătămate dreptul de a pune în mişcare acţiunea penală şi de a continua procesul penal. fiind asimilate şi următoarele situaţii: introducerea acesteia de către o altă persoană decât cea vătămată (spre exemplu. Instituţia plângerii prealabile constituie o instituţie ce are caracter mixt. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut cu privire numai la unul dintre ei (indivizibilitatea pasivă conform art. 131 alin. infracţiunea de ameninţare (art. 131 alin. chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele (indivizibilitatea activă conform art. fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală. care dispune: „În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată.3). 131 alin. Plângerea prealabilă are şi un caracter indivizibil consacrat prin lege potrivit art. Introdusă cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege – în cazul 7 . 192 alin.

infracţiunea de ¾ 8 . instanţa penală nu soluţionează acţiunea civilă când pronunţă încetarea procesului penal în caz de retragere a plângerii prealabile. retragerea plângerii prealabile constă într-un act unilateral de voinţă al persoanei vătămate prin infracţiune care. În opinia doctrinei. • în doctrina majoritară se apreciază că retragerea plângerii prealabile trebuie să fie totală şi necondiţionată. 131 alin.). Pentru ca retragerea plângerii prealabile să înlăture răspunderea penală se cer întrunite următoarele condiţii: • persoana îndreptăţită a retrage plângerea prealabilă este persoana vătămată. 4 C. 346 alin.pen.pen. existând şi infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. în sensul că după ce retragerea a avut loc. Retragerea trebuie să fie totală (adică să privească atât latura penală. de regulă. împăcarea părţilor înlăturând răspunderea penală (spre exemplu. în condiţiile legii.pen. în sensul că nu se înlătură răspunderea penală dacă retragerea plângerii prealabile este făcută – spre exemplu – sub condiţia unor reparaţii civile. cât şi cea civilă a cauzei). în cazul acelor infracţiuni pentru care acţiunea penală porneşte la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. caracterul necondiţionat al retragerii este strâns legat de caracterul total. persoana vătămată nu mai poate face o altă plângere cu privire la aceeaşi faptă.proc. înlătură răspunderea penală (art. • retragerea plângerii prealabile trebuie să constituie o manifestare de voinţă expresă a persoanei vătămate de a renunţa la aceasta. învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal (conform art. Împăcarea părţilor Împăcarea părţilor – prevăzută în art.2). • retragerea plângerii prealabile trebuie să se facă într-un anumit interval de timp care se situează între momentul depunerii sale şi până la intervenirea hotărârii definitive de condamnare. constând într-un act bilateral (înţelegere) ce intervine între partea vătămată şi infractor. revine şi renunţă. modificat prin legea nr. potrivit dispoziţiilor art.. după ce a introdus plângerea prealabilă necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale. în cazurile prevăzute de lege.pr.infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de această instituţie – retragerea plângerii prealabile. asupra acesteia. Şi în caz de retragere a plângerii prealabile. ţinem să precizăm că. de asemenea. Retragerea plângerii prealabile produce efecte irevocabile. 356/2006. 132 C. 13 C. Împăcarea părţilor operează. Relativ la această condiţie. – constituie o cauză de înlăturare a răspunderii penale care stinge şi acţiunea civilă.

ea produce efecte numai faţă de persoana sau persoanele cu care partea vătămată s-a împăcat. adică să nu mai existe o cale de revenire asupra ei.seducţie – art 199 C. • împăcarea părţilor trebuie să fie totală şi necondiţionată. împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali. Perspective legislative Noul Cod penal reglementează cauzele care înlătură răspunderea penală conform Titlului VI al Părţii Generale. fără deosebiri semnificative în raport de actuala reglementare. Cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege. 132 alin. deci produce efecte „in personam”. prescripţia răspunderii penale. • împăcarea părţilor produce efecte numai dacă intervine până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi trebuie să fie definitivă. Împăcarea fiind personală. ¾ 9 . Pentru ca împăcarea părţilor să atragă efectele – de a înlătura răspunderea penală şi de a stinge acţiunea civilă – se cer întrunite următoarele condiţii: • împăcarea părţilor se poate realiza în cazurile prevăzute de lege. trebuie să fie explicită adică exprimată clar între cele două părţi. ceea ce implică stingerea conflictului între părţi atât sub aspectul laturii penale cât şi a celei civile şi nu trebuie să fie condiţionată în faţa organului judiciar. 3).pen. Împăcarea părţilor produce efecte şi în cazul în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din oficiu (art. care cuprinde: amnistia. lipsa / retragerea plângerii prealabile şi împăcarea părţilor. • împăcarea trebuie să intervină între persoana vătămată şi infractor. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu.). spre deosebire de lipsa şi retragerea plângerii prealabile care operează „in rem”.

a restabilirii ordinii încălcate şi a prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni. ANSAMBLUL SANCŢIUNILOR DE DREPT PENAL 1. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal care se dispun faţă de persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală. Sancţiunile cu caracter administrativ sunt atrase de săvârşirea faptei care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni (art. Pedepsele sunt sancţiunile specifice – sancţiuni penale – care se aplică în cazul săvârşirii faptelor ce constituie infracţiuni. Noţiune şi caracterizare. individualizarea pedepselor. având ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii de noi fapte prevăzute de legea penală. Pedeapsa este o măsură de constrângere 10 . unele sancţiuni extrapenale cu caracter administrativ. pe de o parte. Individualizarea pedepselor 3.pen. Măsurile de siguranţă Ansamblul sancţiunilor operante în materie juridico-penală cuprinde. pe de altă parte. sancţiunile de drept penal. 90 C. Măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal ca sancţiuni proprii aplicabile infractorilor minori ce săvârşesc infracţiuni. Regimul de sancţionare a infractorilor minori 4.pen. Pedepsele Reglementări privitoare la pedepse sunt cuprinse în Titlul III al părţii generale a Codului penal (astfel intitulat) care înscrie dispoziţii ce consacră categoriile şi limitele generale ale pedepselor care se aplică persoanei fizice şi persoanei juridice. Pedepsele 2. Sancţiunile de drept penal sunt definite în doctrină ca măsuri de constrângere. 1. în vederea sancţionării şi îndreptării celor vinovaţi.II. mustrarea cu avertisment şi amenda administrativă. 18¹ C.). în condiţiile art. care se aplică în cazul săvârşirii faptelor penale. cât şi de înlocuirea răspunderii penale cu o răspundere care atrage o sancţiune cu caracter administrativ. măsurile educative şi măsurile de siguranţă. Sancţiunile de drept penal constituie – alături de instituţia infracţiunii şi cea a răspunderii penale – o instituţie fundamentală de drept penal şi le reprezintă pedepsele.1. regimul de aplicare şi regimul general de executare a pedepselor. reeducare şi prevenire prevăzute de lege. respectiv: mustrarea.

prevăzută de lege pentru cele mai grave infracţiuni. de la 15 zile la 30 de ani.a. intimidare şi reeducare. spre exemplu. Detenţiunea pe viaţă şi închisoarea sunt pedepse principale privative de libertate. În partea generală a Codului penal sunt înscrise dispoziţii privitoare la această pedeapsă potrivit art.aplicată în scopul reeducării condamnatului şi al prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni (art. Pedepsele principale sunt: • detenţiunea pe viaţă. având drept scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât de către cel condamnat (prevenţia specială) cât şi de către alte persoane înclinate să adopte un astfel de comportament (prevenţia generală). 533 şi 534 C. 1. art.2. 54 (locul şi modul de executare). Pedepsele principale Aplicarea pedepselor principale este consecinţa comiterii unei infracţiuni (legea prevede pentru fiecare faptă incriminată o pedeapsă principală) şi nu depinde de o altă sancţiune. contra capacităţii de apărare. consacră trei categorii de pedepse care se aplică persoanei fizice: pedepse principale. cu referire la regulile generale ale executării acestor pedepse şi la regimul de muncă (precizăm că Legea nr. art. în cazul unor infracţiuni contra siguranţei statului. legiuitorul penal reglementând potrivit art.000 lei. 55² (calculul pedepsei în caz de comutare sau 11 . contra păcii şi omenirii ş. • închisoarea. instituţia pedepsei fiind guvernată de principiile: legalităţii. de la 100 lei la 50.pen. Pedeapsa este o sancţiune cu caracter public ce se aplică de instanţele de judecată persoanelor ce au comis fapte ce constituie infracţiuni. Pedeapsa este cea mai severă sancţiune de drept penal (sancţiune penală) care realizează o funcţie de constrângere. ¾ A) Detenţiunea pe viaţă Este o pedeapsă privativă de libertate pe timp nelimitat. 52 alin. din punct de vedere al regimului de executare.1 C. 55 (neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă). • amenda. pedepse complementare şi pedepse accesorii. 53¹). Cadrul general al pedepselor cuprinde categoriile şi limitele generale ale pedepselor care se aplică persoanei fizice (art. dispoziţii comune acestora. 53) şi persoanei juridice (art.). asupra cărora – însă – nu vom insista. individualizării şi personalităţii. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează amănunţit toate aceste aspecte. Pedepsele aplicabile persoanei fizice Articolul 53 C.pen.pen.

63 alin. prin plasarea lui întrun mediu de deţinere. 3 C. Pedeapsa închisorii este prevăzută în legislaţia noastră penală fie ca sancţiune unică.000 lei. În partea generală a Codului penal sunt înscrise dispoziţii privitoare la această pedeapsă potrivit art. reflectând gravitatea faptelor incriminate. 63 (stabilirea amenzii) şi art. distingând ca limite speciale: minim 1 lună. C) Amenda penală Amenda este o pedeapsă pecuniară. maxim 50. ori de câte ori legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai cu amenda. inclusiv dispoziţii privitoare la liberarea condiţionată (art. minimul special al amenzii este de 300 lei şi maximul 12 . fie ca sancţiune alternativă cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu amenda. Pedeapsa închisorii. variază de la o infracţiune la alta. 2. cărora atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită această pedeapsă.pen. Pedeapsa amenzii este prevăzută în legislaţia noastră penală fie ca o sancţiune unică. 109 alin. 55¹). potrivit normelor speciale. fără a-i arăta limitele. în condiţiile legii. Limitele generale ale închisorii (minimul de 15 zile şi maximul de 30 de ani) nu pot fi depăşite în situaţia aplicării cauzelor sau circumstanţelor de agravare sau de atenuare a răspunderii penale. Executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă este reglementată de Legea nr. unde este supus unui regim de viaţă şi de muncă impus. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.. fie ca sancţiune alternativă cu pedeapsa închisorii.pen.000 lei – sunt indicate şi limitele pentru infracţiunile cărora legiuitorul le-a stabilit numai pedeapsa amenzii. care permit numai depăşirea limitelor speciale. maxim 25 de ani. În Partea Generală a Codului Penal sunt înscrise dispoziţii privitoare la această pedeapsă potrivit art.de înlocuire a pedepsei detenţiunii pe viaţă). li se aplică închisoarea de la 5 la 20 de ani. potrivit art. conform art. 63¹ (înlocuirea pedepsei amenzii). 2 C. B) Închisoarea Pedeapsa închisorii este o pedeapsă privativă de libertate pe timp limitat şi constă – de regulă – în lipsirea condamnatului de libertate. sau amenda alternativ cu pedeapsa închisorii. fără a-i arăta limitele. alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an. 57 (regimul de deţinere). iar maximul de 10. Când legea prevede pedeapsa amenzii. excepţiile constând în dispunerea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării ori în executarea pedepsei la locul de muncă. În afara limitelor generale ale amenzii – minim 100 lei. Astfel. constând în suma de bani pe care infractorul e condamnat să o plătească. minimul special al acesteia este de 150 lei. Detenţiunea pe viaţă nu se aplică infractorilor minori.

respectiv executarea a cel puţin 2/3 din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani. sub condiţia să nu săvârşească din nou o infracţiune până la împlinirea duratei pedepsei.special de 15. instanţa poate înlocui această pedeapsă cu închisoarea. 55¹ C. menţionând şi reglementarea acesteia potrivit Cap. în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. se interpretează în sensul că.pen. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. dacă a fost stăruitor în muncă. minimul special este de 500 lei şi maximul special de 30. sau cel puţin 3/4 în cazul închisorii mai mari de 10 ani.pen. deci indiferent de natura şi gravitatea infracţiunii comise. 59-61 C. VIII al Titlului IV din Legea nr. de durata pedepsei sau de starea de antecedenţă penală a condamnatului. prin decizia nr. Liberarea condiţionată O instituţie complementară regimului de executare a pedepselor privative de libertate o reprezintă liberarea condiţionată (instituţia NU se numeşte eliberare condiţionată).000 lei. Stabilirea pedepsei amenzii trebuie să se realizeze fără a-l pune pe infractor în situaţia de a nu-şi putea îndeplini îndatoririle privitoare la întreţinerea. 63¹ C.. creşterea. 275/2006 privind executarea pedepselor.pen. art. Dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credinţă de la executarea amenzii. 63 alin.000 lei. au decis că dispoziţia art. pedeapsa ce se stabileşte de instanţă nu poate fi decât cu executare efectivă. 50/2007. persoana condamnată la pedeapsa amenzii e obligată să depună recipisa de executare integrală la instanţa de executare. legea prevede întrunirea următoarelor condiţii: • Executarea unei părţi (fracţiuni) de pedeapsă. 5). în limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. disciplinat şi a dat dovezi temeinice de îndreptare. În vederea acordării liberării condiţionate. În ceea ce priveşte executarea. Liberarea condiţionată este o instituţie de generală aplicare.pen. după executarea unei părţi din durata pedepsei.). învăţătura şi pregătirea profesională a persoanelor faţă de care acesta are această obligaţie legală (art. la acordarea sa având vocaţie toţi cei condamnaţi la pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. ţinând cont de partea din amendă care a fost executată (art. în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. iar în cazul formelor pluralităţii de infracţiuni durata care trebuie executată se 13 . Liberarea condiţionată constă în (e)liberarea celui condamnat înainte de expirarea duratei pedepsei închisorii pronunţate de către instanţă (deci înainte de executarea în întregime a pedepsei). reglementată conform dispoziţiilor art.. 63¹ C. iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an.

când ajung la vârsta de 18 ani. cel condamnat pentru comiterea uneia sau mai multor asemenea infracţiuni poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei. ori nu mai este folosit (a se vedea art. pe baza muncii executate. sau de totalul pedepselor . referitoare la: • Condamnatul care. condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni din culpă. condamnatul trecut de 60 de ani – pentru bărbaţi. nu a fost niciodată folosit la muncă. 1 C. Legea instituie şi cazuri speciale în care poate opera liberarea condiţionată. sau 55 de ani – pentru femei. din cauza stării sănătăţii. liberarea condiţionată poate fi acordată numai după ce s-a executat o anumită fracţiune din pedeapsă (după cum s-a arătat în cele ce preced) şi numai dacă – în plus – cel condamnat este stăruitor în muncă. sau cel puţin 2/3 în cazul închisorii mai mari de 10 ani. pot fi liberate condiţionat după executarea acel puţin 1/4 din durata pedepsei care nu depăşeşte 10 ani. în acest sens. În vederea acordării liberării condiţionate Codul penal şi Legea nr. disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare. 60 alin. sau din alte cauze. Cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberat condiţionat după executarea efectivă a minim 20 de ani de detenţiune. În cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă.pen. • Cei condamnaţi în timpul minorităţii.). dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii legale anterior prezentate (a se vedea. În cazul infracţiunilor săvârşite din culpă. poate fi liberat condiţionat după executarea a cel puţin 15 ani de detenţie. considerând ca executată (pe baza unor criterii normative). • Pe lângă aceste condiţii. 59 alin. dispoziţiile art. o parte din pedeapsă. 59¹ C. pot fi liberaţi condiţionat după executarea a cel puţin 1/3 din pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 10 ani. respectiv după executarea a cel puţin 1/2 din durata închisorii mai mari de 10 ani. aceste categorii de persoane.pen.atunci când acestea nu se contopesc (art.). 1 şi 3). 275/2006 creează o situaţie mai avantajoasă celor care prestează o muncă utilă la locul de deţinere.apreciază în raport de pedeapsa rezultantă pe care o execută condamnatul. sau 55 de ani – pentru femei. respectiv după executarea a cel puţin 1/3 din durata pedepsei care depăşeşte 10 ani. dar după ce a executat cel puţin 1/2 din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani. Atât în cazul pedepsei închisorii cât şi al detenţiunii pe viaţă. condamnaţii trebuie să fi dovedit şi îndeplinirea 14 . ţinându-se seama – totodată – şi de antecedentele sale penale. precum şi condamnaţii trecuţi de vârsta de 60 ani – pentru bărbaţi.

55¹ alin. Din punctul de vedere al efectelor distingem. Revocarea este obligatorie atunci când infracţiunea face parte dintre cele indicate expres. În cazul revocării. 39 alin. 1 C. la calcularea fracţiunii de pedeapsă se ţine seama de partea din durata pedepsei considerate ca executată pe baza muncii prestate. atât efectele imediate (punerea în libertate a celui condamnat până la împlinirea duratei pedepsei pronunţate de instanţă sub condiţia nesăvârşirii unei noi infracţiuni). 59 alin. obligaţia de a nu săvârşi o nouă infracţiune este legată de un interval de timp de 10 ani după data liberării. 3 C.pen. fie revocarea – aceasta fiind de două feluri: obligatorie sau facultativă. dacă se îndeplineşte condiţia de a nu se săvârşi o nouă infracţiune (când starea de liberare condiţionată se transformă în liberare definitivă). Şi în aceste cazuri.pen. Pedepsele complementare care se aplică în cazul persoanei fizice sunt: interzicerea unor drepturi de la un an la 10 ani şi degradarea militară. care se produc la expirarea intervalului de timp ce a mai rămas de executat (de către cel liberat condiţionat). putându-se aplica un spor de până la 5 ani.pen. pedeapsa apare ca un antecedent penal. 2 şi art. producând toate consecinţele unei pedepse stinse prin executare. 1 C. care au (potrivit legiuitorului) acelaşi tratament penal derogatoriu de la dispoziţiile art. în cazul liberării condiţionate.pen. Pedepsele complementare nu se aplică infractorilor minori (art. 40 alin. (a se vedea. pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi restul de pedeapsă ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară (calculat de la data dispunerii măsurii) se contopesc.). Prin comiterea unei noi infracţiuni în timpul liberării condiţionate urmează a se reţine – după caz – starea de recidivă postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară de infracţiuni. Revocarea este facultativă atunci când în perioada liberării condiţionate s-au comis alte infracţiuni decât cele indicate mai sus. 61 C.pen. cât şi efectele definitive. Dacă în acest interval de timp cel liberat comite din nou o infracţiune. 3 C. dacă în acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infracţiune i se aplică – în mod corespunzător – dispoziţiile art.). în acest sens. ¾ 15 . limitativ. 109 alin. art. de dispoziţiile art. 61 alin. În cazul liberării condiţionate din executarea pedepsei detenţiunii pe viaţă.pen.celorlalte cerinţe prevăzute de art. instanţa – ţinând seama de gravitatea acesteia – poate dispune fie menţinerea liberării condiţionate. Pedepsele complementare Pedepsele complementare sunt pedepse secundare care se aplică obligatoriu sau facultativ pe lângă anumite pedepse principale – privative de libertate – în cazul comiterii unei infracţiuni. 2 C.

). • dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei (art.pen. 3 C. 64 C. 65 alin. această pedeapsă este necesară. 66 C.). prin decizia nr. dacă pedeapsa principală stabilită este privaţiunea de libertate de cel puţin 2 ani şi instanţa constată că. cel condamnat trebuie să execute pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. dacă pentru infracţiunea săvârşită aplicarea acestei pedepse este obligatorie. Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi începe după executarea pedepsei închisorii. conţinutul acestei pedepse fiind reglementat de art. aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie dacă legea o prevede [punct de vedere la care subscriem]. În asemenea situaţii. 2. faţă de natura şi gravitatea infracţiunii.pen. 65 şi inculpaţilor cetăţeni 16 . împrejurările cauzei şi persoana infractorului. au decis că pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzută în art. în afară de cazul când legea dispune altfel. • drepturile părinteşti. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă potrivit normei de incriminare a faptei. cât şi în practica judiciară s-a apreciat că în cazul în care se dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa detenţiunii pe viaţă. • dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. 64 care prevede interzicerea exerciţiului unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: • dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. se aplică în condiţiile art.(a) Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea pe timp determinat a exerciţiului unor drepturi prevăzute limitativ de lege. • dreptul de a fi tutore sau curator.pen. dacă pedeapsa principală stabilită este privaţiunea de libertate de cel puţin 2 ani (art. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. XXIV/2007. Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este facultativă când nu este prevăzută de lege (potrivit normei speciale). ori poate fi graţiată sau comutată. Atât în doctrină. deoarece – în anumite cazuri – cel condamnat la această pedeapsă poate fi liberat condiţionat sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu închisoarea pe timp mărginit. Interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat se poate pronunţa numai pe lângă interzicerea exerciţiului dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice.

71 alin. 74/2007. (1) raportat la art. 67 alin. Degradarea militară se execută în momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare..1 C. în condiţiile prevăzute în art. 64 lit. 64 C.pen. 64 lit. În lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la art. (1) lit. 3 din Protocolul nr. se interpretează în sensul că. pen. ¾ Interzicerea drepturilor prevăzute în art. a) teza I – c) din Codul penal nu se va face în mod automat. 67 alin. au decis că dispoziţiile art. a) C. Potrivit dispoziţiilor legale. nu se aplică în mod automat. interzicerea dreptului de a alege respectă principiul proporţionalităţii. prin decizia nr. referitoare la pedepsele accesorii. Pedeapsa accesorie Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. interzicerea drepturilor prevăzute de art. împrejurările cauzei. prevăzută în art. 71 alin. persoana infractorului. (b) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea definitivă a gradului şi a dreptului de a purta uniformă (art. Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.2 C. 64 lit.pen.pen. 3 din Codul penal. pedeapsa accesorie privind interzicerea dreptului de a alege. prin efectul legii. ci numai în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare.pen. se aplică ţinându-se seama de: natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite. dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţă (art. dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea strică de cel puţin 5 ani şi de cel mult 10 ani. interesele copilului ori ale persoanei aflate sub 17 . ci se va supune aprecierii instanţei. din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei. condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate (detenţiune pe viaţă sau închisoare) atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art.) şi un regim facultativ pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.străini. în raport cu gravitatea infracţiunii comise. care reglementează conţinutul şi modul de executare a acesteia. Sub aspectul modului de aplicare. 71 C. a)-c) C. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. legea consacră un regim obligatoriu. dacă instanţa constată că. 64 alin.pen..)..pen. în funcţie de criteriile stabilite în art. d) şi e) C. 71 C. până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.pen. aplicându-se unei anumite categorii de infractori – condamnaţi militari şi rezervişti.

În cazul persoanei juridice pedepsele complementare sunt pedepse secundare care se aplică obligatoriu sau facultativ pe lângă pedeapsa principală a ¾ • • 18 . • interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice. în acest caz. Astfel. condamnatul poate să-şi exercite drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator. Pedepsele aplicabile persoanei juridice Art. 1. iar maximul special al amenzii este de 600.000 lei (RON). iar maximul special al amenzii este de 900. pedepsele secundare sunt reprezentate. pe o durată de la 3 luni la 3 ani. când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda.2 şi 3 C.000. consacră felurile pedepselor care se aplică persoanei juridice şi care sunt: pedepsele principale şi pedepsele secundare. Legea mai prevede că pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei privative de libertate. 711 alin.pen. Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. deoarece – aşa cum s-a arătat – pedepsele accesorii decurg din pedepse principale privative de libertate.000 lei (RON). ¾ Pedeapsa principală este amenda – ca pedeapsă pecuniară – şi constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească. inaplicabile persoanei juridice. suspendarea activităţii pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice (în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea) pe o durată de la 3 luni la 3 ani.000 lei. Limitele generale ale amenzii sunt de la 2500 lei (RON) la 2.tutelă sau curatelă. În art. legiuitorul indică limitele pedepsei amenzii corespunzător pedepsei prevăzută de lege în cazul săvârşirii infracţiunii de către persoana fizică.pen. • afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare. Spre deosebire de pedepsele aplicabile persoanei fizice. pe o durată de la un an la 3 ani. minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 5. ca pedepse complementare. 53¹ C. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt: dizolvarea persoanei juridice. minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10. • închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice. în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare.3.000 lei (RON).000 lei (RON). exclusiv de pedepse complementare.

pen. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice nu poate fi aplicată partidelor politice. deşi condamnată definitiv la una sau mai multe pedepse complementare (cu excepţia afişării sau difuzării hotărârii de condamnare) nu execută. spre exemplu. cu rea-credinţă.pen. 2). dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care îşi exercită activitatea în domeniul presei (art.).pen. 1 C. al infracţiunilor indicate potrivit art. 713 alin. constituite potrivit legii. Dacă nici până la împlinirea acestui termen pedeapsa complementară a afişării sau difuzării hotărârii de condamnare.). având ca efect deschiderea procedurii de lichidare.pen. Aplicarea obligatorie a uneia sau mai multor pedepse complementare are loc când legea prevede această pedeapsă (art. cum este cazul. 532 alin. Conţinutul şi modul de executare a pedepsei dizolvării persoanei juridice sunt reglementate de art. în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea (alin.amenzii în cazul comiterii de infracţiuni susceptibile să angajeze răspunderea penală a persoanei juridice.). Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice. Dizolvarea persoanei juridice se apreciază ca fiind „pedeapsa capitală” aplicabilă persoanelor juridice. care prevede că pedeapsa suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice. precum şi faţă de împrejurările în care a fost săvârşită. 713 C. 532 se distinge între aplicarea facultativă sau obligatorie a acestora. 532 alin. 1). acestea sunt necesare (art. 712 C.pen. patronatelor. În ceea ce priveşte aplicarea pedepselor complementare. din prevederile art. 1-3 C. Aplicarea facultativă a uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanţa constată că. 3 C. aceste pedepse (alin. 1). Pedepsele complementare. 2851 C. dar nu mai mult de 3 luni (conform art. precum şi atunci când persoana juridică. când instanţa dispune pedeapsa suspendării până la punerea în executare a pedepsei complementare. care prevede că această pedeapsă se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop (alin. sindicatelor. De asemenea. prin lege fiind instituită ca şi sancţiune în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a pedepsei complementare a afişării sau difuzării hotărârii de condamnare. se pot aplica în mod cumulativ.. Conţinutul acestei pedepse complementare este reglementat prin dispoziţiile art. potrivit legii.pen.pen. instanţa dispune dizolvarea persoanei 19 . faţă de natura şi gravitatea infracţiunii. 714 C. cu excepţia dizolvării persoanei juridice. a căror executare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.).. organizaţiilor religioase sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

supunând oprobiului public persoana condamnată. constituind o adevărată publicitate negativă.pen. ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală desemnate de instanţă. direct sau indirect.pen. 717 alin. regimul de aplicare şi regimul general de executare a pedepselor. menită să avertizeze publicul asupra activităţii persoanei juridice. 1.. Afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.4. prin afişare sau difuzare neputând fi dezvăluită identitatea victimei. 714 C. patronatelor. Conţinutul acestei pedepse complementare este reglementat prin dispoziţiile art. individualizarea pedepselor. constând în interzicerea de a participa. Dacă difuzarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală. care nu poate fi mai mare de 10.). Se consacră trei categorii de pedepse care se aplică persoanei fizice: pedepse principale. Această pedeapsă complementară nu poate fi aplicată partidelor politice. organizaţiilor religioase sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. iar în cazul difuzării prin alte mijloace audiovizuale. 715 C. constituite potrivit legii.. 717 C. pedeapsa fiind apreciată ca una infamantă. Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras în forma şi locul stabilite de instanţă pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni (art. Conţinutul acestei pedepse complementare este reglementat prin dispoziţiile art. afară de cazul în care există acordul acesteia sau al reprezentatului său legal.. instanţa stabileşte numărul apariţiilor. la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege.juridice. sindicatelor. Perspective legislative Noul Cod penal cuprinde reglementări privitoare la pedeapsă în Titlul III al Părţii Generale şi consacră: categoriile şi limitele generale ale pedepselor care se aplică persoanei fizice şi persoanei juridice. 716 C. Difuzarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă prin intermediul presei scrise sau audiovizuale. 3). pedepse 20 . Această pedeapsă nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei. pe o durată de la un an la 3 ani.pen. Pedeapsa complementară a afişării sau difuzării hotărârii de condamnare a persoanei juridice este reglementată de art. dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care îşi exercită activitatea în domeniul presei (art. Interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice.pen. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice. în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia s-a comis infracţiunea. care prevede că această pedeapsă constă în închiderea unuia sau a mai multor puncte de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ. durata acesteia nu poate depăşi 3 luni. De asemenea.

Stabilirea şi aplicarea pedepsei nu se realizează aleatoriu.pen.1. interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice. La stabilirea şi aplicarea pedepselor pentru persoana fizică se ţine seama de dispoziţiilor părţii generale a Codului penal. de limitele de pedeapsă fixate în partea specială. Pedepsele principale se împart în pedepse principale pentru crime (detenţiunea pe viaţă şi detenţiunea severă) şi pedepse principale pentru delicte (închisoarea strictă. de persoana făptuitorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală (art. Pedepsele secundare pentru crime şi delicte sunt pedepsele complementare (interzicerea unor drepturi şi degradarea militară) şi pedeapsa accesorie (care constă în interzicerea tuturor drepturilor care sunt prevăzute în conţinutul pedepsei complementare). pornind de la clasificarea bipartită a infracţiunilor în crime şi delicte. Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: pedepse principale sau pedepse complementare. cu referire dintre acestea la circumstanţele generale atenuante şi agravante.1). Individualizarea judiciară a pedepselor (criterii generale) Ca formă a individualizării pedepsei. configurând criteriile generale de individualizare judecătorească a pedepsei (art. 72 C. se ţine seama de aceste reguli atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative. 4).complementare şi pedepse accesorii. Criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei sunt obligatorii şi se valorifică în ordinea înscrisă de legiuitor. Dintre aceste criterii generale ne ocupăm de prezentarea „criteriului nr. La stabilirea şi aplicarea pedepselor pentru persoana juridică se ţine seama de aceleaşi criterii. 21 .). amenda – sub forma zilelor-amendă. 72 alin. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare. 72 alin. cât şi pentru proporţionalizarea acesteia (art. ci conform unor reguli instituite expres prin lege. suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice. închisoarea. pedepsele complementare sunt: dizolvarea. 5” dat de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală (denumite în doctrină cauze care agravează sau atenuează răspunderea penală). cu excepţia celei privitoare la persoana făptuitorului (art. 72 alin. Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedepse alternative. 2. Individualizarea pedepselor 2. 2). individualizarea judiciară se realizează de către instanţa de judecată şi reprezintă concretizarea răspunderii penale a persoanei fizice/juridice ce a comis infracţiunea. interzicerea accesului la unele resurse financiare. de gradul de pericol social al faptei săvârşite. Pedeapsa principală este amenda. munca în folosul comunităţii).

sunt prevăzute circumstanţele atenuante legale (sau obligatorii) fiind reprezentate de următoarele împrejurări: a. determinată de o provocare din partea persoanei vătămate.).pen. 28 C. După cum am menţionat. Potrivit art. odată reţinute atrăgând efectele prevăzute de lege. circumstanţele generale nu fac parte din conţinutul infracţiunii. cele de agravare a răspunderii penale) se va reţine numai circumstanţa specială deoarece specialul primează asupra generalului. săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii. În cazul participaţiei penale.cum o denumeşte doctrina penală . Circumstanţele generale atenuante Potrivit art. Din reglementarea ce li se acordă reţinem clasificarea acestora în circumstanţe atenuante şi agravante (după efectul atras asupra pedepsei) distingând între: • circumstanţe legale şi judiciare.unele împrejurări ce pot constitui circumstanţe atenuante judiciare (facultative) privitoare la buna conduită antedelictum (înainte de săvârşirea infracţiunii) şi postdelictum. sunt prevăzute . prin constatarea lor impunând instanţei obligativitatea reţinerii lor. constând în atitudinea infractorului după săvârşirea infracţiunii. circumstanţele personale – privitoare la persoana unui participant – nu se răsfrâng asupra celorlalţi.la care trimitem cu privire la condiţiile de reţinere a acestei atenuante şi pentru extrase de practică judiciară reţinute în acest sens). 73 C. 74 C.pen.cu titlul exemplificativ . deosebindu-se de circumstanţele speciale care sunt incluse în conţinut. produsă prin violenţă. Atunci când aceeaşi împrejurare este prevăzută şi ca o circumstanţă generală şi ca una specială (de regulă.pen. depăşirea limitelor legitimei apărări sau ale stării de necesitate [a se vedea legitima apărare şi starea de necesitate unde am tratat şi aceste situaţii]. calităţi care nu fac parte din conţinutul infracţiunii influenţând gravitatea infracţiunii sau periculozitatea persoanei ce a comis fapta. spre deosebire de circumstanţele reale – privitoare la faptă – care se răsfrâng asupra participanţilor numai în măsura în care aceştia le-au cunoscut sau le-au prevăzut (conform art. • circumstanţe personale şi reale. 22 . Circumstanţele judiciare sunt lăsate la aprecierea instanţei în raport de infracţiunea comisă şi infractor.Împrejurările care constituie circumstanţe generale sunt situaţii. Circumstanţele legale sunt prevăzute expres şi limitativ de lege. printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă (sau starea de provocare . Dacă circumstanţele personale privesc persoana infractorului. b. cele reale sunt legate de infracţiunea comisă.

având în vedere toate împrejurările de comitere a faptei. pedeapsa principală pentru persoana fizică se reduce sau se schimbă. Mai pot fi reţinute şi alte împrejurări. situaţia familială deosebită a infractorului etc. o situaţie materială precară. până la minimul general.pen. dacă există circumstanţe atenuante. se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani. pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special. 76 alin.rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii.. • când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 ani sau mai mare. dar nu mai jos de minimul general. aceasta se coboară sub minimul ei special. • când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare. se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 200 lei. spre deosebire de atenuantele legale. spre exemplu: starea de beţie voluntară completă (beţie ocazională). stăruinţa depusă de făptuitor pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau a repara paguba pricinuită poate constitui o atenuantă judiciară. În cazul în care există circumstanţe atenuante. atunci când există circumstanţe 23 . pedeapsa se coboară sub minimul special. putând fi redusă până la 150 lei în cazul când minimul special este de 500 lei sau mai mare. 76 C. Efectele circumstanţelor atenuante sunt prevăzute de art. sau se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 250 lei. aceste împrejurări pot constitui circumstanţe atenuante dacă instanţa le apreciază în acest fel. constând în atenuarea răspunderii penale pentru infracţiunea comisă. legea prevede că. • când minimul special al pedepsei închisorii este de 1 an sau mai mare. comportarea sinceră în cursul procesului. Circumstanţele atenuante produc efecte şi asupra pedepselor complementare. Dacă sunt reţinute de către instanţă îşi produc efectul consacrat prin lege.pen. 2 C. dacă se constată că există circumstanţe atenuate. Astfel. În cazul anumitor infracţiuni (cele indicate limitativ în art. • când minimul special al pedepsei închisorii este de 5 ani sau mai mare. Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă. ori până la minimul general atunci când minimul special este sub 500 lei. înlesnirea descoperirii ori arestării participanţilor. după cum urmează: • când minimul special al pedepsei închisorii este de 10 ani sau mai mare. dar nu mai jos de 1 an. • când pedeapsa prevăzută de lege este amenda. iar când minimul special este sub 3 luni. pedeapsa se coboară sub acest minim. După cum s-a precizat. De asemenea. pedeapsa se coboară sub minimul special. dar nu mai jos de 3 ani. dar nu mai jos de 3 luni.). pedeapsa se coboară sub minimul special. pedeapsa se coboară sub acest minim.

Potrivit doctrinei. metodele sau mijloacele prin care se produce pericol public se caracterizează prin faptul că pot provoca urmări grave asupra persoanelor sau bunurilor. în masă.000 lei sau mai mare. neinteresând dacă minorul este răspunzător penal sau nu. vârstă. pedeapsa principală a amenzii pentru persoana juridică se reduce după cum urmează: • când minimul special al amenzii este de 10. 24 .pen. avere. etnie. convingeri. actele de cruzime sunt săvârşite în cadrul comiterii infracţiunii prin care se provoacă victimei suferinţe fizice. c1.). dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor. dar nu mai mult de o pătrime.pen.000 lei sau mai mare. 1 C. participaţia penală sub aspectul naturii juridice]. amenda se coboară sub acest minim. pentru un număr indeterminat de persoane. Săvârşirea infracţiunii de către un infractor major. creând o stare de pericol pentru securitatea socială.atenuante. sunt prevăzute circumstanţele agravante legale fiind reprezentate de următoarele împrejurări: a. Săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoanei împreună [vezi în acest sens. Săvârşirea infracţiunii pe temei de rasă. apartenenţă politică. 1491 C. ura. motive cum sunt lăcomia. Temeiul acestei agravante rezidă în mobilul antisocial. opinie. determinante în comiterea infracţiunii. • când minimul special al amenzii este de 5. prin violenţe asupra membrilor familiei ori prin metode sau mijloace care prezintă pericol public. b. orientare sexuală. etc. poate fi înlăturată. naţionalitate.). 75 alin. săvârşirea infracţiunii prin violenţe asupra membrilor familiei se realizează în cazul infracţiunilor comise prin acte de violenţă asupra unui membru de familie (în sensul art. Circumstanţele generale agravante Potrivit art. d. boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV / SIDA. Săvârşirea infracţiunii prin acte de cruzime. respectiv într-unul dintre motivele discriminatorii enumerate de către legiuitor. gen. prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. dizabilitate. otrăviri de ape. c. limbă. Această împrejurare atrage agravarea răspunderii penale a infractorului major. În cazul în care există circumstanţe atenuante. amenda se coboară sub acest minim. dar nu mai mult de o treime. Spre exemplu.a. psihice sau chinuri prelungite. origine socială. religie. răzbunarea. Se cere ca majorul să fi cunoscut starea de minoritate a făptuitorului. săvârşirea infracţiunii din motive josnice. bunuri sau alte valori sociale (explozii. cupiditatea ş. pedeapsa complementară privativă de drepturi.

săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a profitat de situaţia prilejuită de o calamitate. 1 lit. săvârşirea infracţiunii în stare de beţie anume provocată în vederea comiterii faptei (sau beţia preordinată. pedeapsa 25 .. legiuitorul neprevăzând (nici măcar exemplificativ. a). 78 C. persoanei juridice i se aplică pedeapsa amenzii.pen. de care pot profita unele persoane pentru a săvârşi mai uşor infracţiunile programate. se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special (art. b). în cazul când există circumstanţe atenuante. În cazul anumitor infracţiuni. 1 C. dacă acesta este neîndestulător. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni are loc în condiţiile unui concurs între cauzele de agravare şi cele de atenuare. 2). 1). se poate adăuga un spor de până la o pătrime din acel maxim (art.e. 75 alin. astfel: • în caz de concurs între împrejurările atenuante şi cele agravante. 75 alin. efectele asupra pedepsei sunt cele prevăzute de art.a. fiind diferite în funcţie de persoana ce a comis infracţiunea. Efectele circumstanţelor agravante sunt înscrise prin dispoziţiile art. f) – constituie agravante speciale.pen. Orice altă împrejurare în afara celor enumerate limitativ în art. legiuitorul distinge mai multe situaţii.pen. efectele asupra pedepsei sunt cele prevăzute de art. 2 sau 3. 78 alin. În cazul când există circumstanţe agravante.. împrejurările privitoare la o conduită necorespunzătoare antedelictum sau postdelictum. 711 alin. Prin situaţie prilejuită de o calamitate se înţelege situaţia determinată de starea de tulburare specială pe care o produce existenţa unei calamităţi (spre exemplu: inundaţie. 78 alin.pen. care nu poate depăşi o treime din acest maxim. pericol ş. însemnând că nu se mai reţine ca agravantă generală în condiţiile săvârşirii faptei într-o astfel de împrejurare.pen. Când există circumstanţe agravante.. În acest sens dispune art. 2 C. care poate fi sporită până la maximul special prevăzut în art. iar în cazul când există circumstanţe agravante.. este starea de beţie pe care infractorul şi-o provoacă pentru a dobândi mai mult curaj în săvârşirea infracţiunii. f. cum s-a procedat în cazul atenuantelor judiciare) unele împrejurări ce pot constitui circumstanţe agravante judiciare. iar dacă acest maxim nu este îndestulător. care imprimă faptei un caracter grav poate constitui o circumstanţă agravantă judiciară. se poate adăuga un spor de până la 5 ani. 76 C.). premeditată). 78 C. unele dintre împrejurările descrise ca circumstanţe agravante legale – spre exemplu cele prevăzută de art. starea de beţie voluntară completă etc. persoanei fizice i se aplică o pedeapsă până la maximul special. Aşa cum am arătat. 75 alin. iar în cazul aplicării amenzii. Pot fi reţinute ca agravante judiciare.

coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie (efectul obligatoriu al circumstanţelor atenuante se converteşte într-un efect facultativ). suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată persoanei fizice. art. precum şi efectele definitive constând în reabilitarea de drept a condamnatului. durata termenului de încercare. 26 . 86¹ şi următoarele. suspendarea simplă şi suspendarea sub supraveghere – reprezintă mijlocul de individualizare judiciară a executării pedepsei aplicate persoanei fizice prin care instanţa. executarea pedepsei la locul de muncă. operează reabilitarea sa de drept. în caz de concurs între circumstanţele atenuante şi cele agravante. instanţa poate continua opera de individualizare şi sub aspectul modului de executare a sancţiunii (pedepsei) aplicate. dacă maximul special pentru fiecare infracţiune este de 10 ani sau mai mic. art. Instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei – în cele două forme reglementate.. aspecte de care ne vom ocupa în continuare. 2. 62 C. Mijloacele (sau măsurile) de individualizare judiciară a executării pedepsei sunt: suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată persoanei fizice.2. art. pedeapsa aplicată nu poate depăşi 25 de ani. 867. dacă cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune şi nici nu s-a pronunţat revocarea măsurii.a. în cazul aplicării concomitente a dispoziţiilor privitoare la circumstanţe agravante. 72 C. potrivit doctrinei. în cazul aplicării concomitente a dispoziţiilor cu privire la circumstanţe agravante. dacă sunt întrunite condiţiile legii.pen. executarea pedepsei într-o închisoare militară. pedeapsa amenzii aplicată persoanei juridice poate fi sporită până la maximul general. efectul circumstanţelor atenuante este facultativ şi atunci când acestea intră în concurs cu starea de recidivă. ş. 81 şi următoarele.pen. şi nu poate depăşi 30 de ani dacă maximul special pentru cel puţin una dintre infracţiuni este mai mare de 10 ani închisoare.• • • se va stabili ţinându-se seama de: circumstanţele agravante. la expirarea căruia. art. recidivă şi concurs de infracţiuni. recidivă şi concurs de infracţiuni.. Mijloace de individualizare judiciară a executării pedepsei După stabilirea şi aplicarea pedepsei potrivit criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. În această materie. poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate pe o anumită durată de timp denumită termen de încercare. atenuante şi starea de recidivă. legiuitorul reglementează condiţiile de dispunere a suspendării – care este o facultate şi nu o obligaţie a instanţei dacă acestea sunt întrunite -. cazurile de revocare şi anulare.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei se acordă pe o anumită durată de timp care constituie termen de încercare pentru condamnat. pronunţă împotriva sa o condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.. • Instanţa să aprecieze că scopul pedepsi poate fi atins chiar fără executarea acesteia. instanţa.. 305 alin. 4 C. iar în cazul când pedeapsa a cărei executare a fost suspendată constă în amendă. dacă inculpatul trimis în judecată pentru această infracţiune nu s-a împăcat cu persoana vătămată dar în cursul judecăţii şi-a îndeplinit obligaţiile. Termenul de încercare se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă. cât şi de ordin subiectiv (privitoare la persoana condamnatului) ce trebuie întrunite cumulativ. 38 C. 81 C. în afară de cazurile când condamnarea intră în unul din cazurile prevăzute în art.pen.pen. Pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să aibă o bună 27 ..pen.pen. 81 C. în cazul executării pedepsei la locul de muncă. în cazul infracţiunii de abandon de familie (infracţiune contra familiei). În acest sens legea prevede următoarele condiţii: • Pedeapsa aplicată de instanţă – trebuie să fie închisoarea de cel mult 3 ani sau amenda. Acordarea suspendării condiţionate a executării pedepsei trebuie motivată. O altă situaţie specială de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este prevăzută în art. caz în care instanţa dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. O situaţie specială de acordare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este prevăzută în art.Suspendarea condiţionată a executării pedepsei Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate a executării pedepsei sunt prevăzute de art. (condamnări care nu atrag starea de recidivă). 869 alin. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată este închisoarea sau închisoarea strictă de cel mult 2 ani. 82 – termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei închisorii. 4 C. Astfel. în cazul când stabileşte vinovăţia. la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. • Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. atunci când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă. termenul de încercare este de un an.pen. Potrivit legii – art. 81. fiind atât condiţii obiective (privitoare la condamnare). caz în care instanţa poate dispune această măsură de individualizare. chiar dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute în art.

Potrivit art. beneficiul măsurii aplicate se pierde pe calea revocării. Legea consacră două feluri ale revocării.pen. atâta timp cât suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării acestora (după cum. pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare. săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare atrage revocarea măsurii. nici suspendarea executării măsurilor de siguranţă). în afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut posibilitatea de a îndeplini acele obligaţii. 1-3 C. Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 83 alin. anularea suspendării are loc dacă se descoperă în termenul de încercare că cel condamnat a mai săvârşit o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia. Revocarea obligatorie are loc şi în cazul neexecutării obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. dacă ar fi fost cunoscute de instanţă. Săvârşirea unei noi infracţiuni în aceste condiţii îi poate atrage celui condamnat. de regulă. 81 C. după caz. desprindem concluzia potrivit 28 . instanţa urmând să dispună executarea în întregime a pedepsei (pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune se va cumula cu pedeapsa iniţială pentru care instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării). respectiv o revocare obligatorie şi una facultativă. instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. dacă pedeapsa rezultată în urma aplicării dispoziţiilor privind concursul de infracţiuni sau recidiva nu depăşeşte 2 ani. starea de recidivă postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară. caz în care instanţa poate aplica din nou suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Din ansamblul reglementărilor în materia acestei instituţii de individualizare judiciară a executării pedepsei. ar fi exclus dispunerea acestei măsuri. Astfel. În aceste cazuri.conduită şi să nu săvârşească din nou o infracţiune. 83 alin. 85 C. 3 – atunci când infracţiunea nou comisă este săvârşită din culpă. legea prevede un caz de excepţie – art. chiar după expirarea acestui termen (ceea ce rezultă din prevederile art.)..pen. după caz. dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă.. aplicându-se. prin adoptarea unei conduite contrare. instanţa poate aplica dispoziţiile art. revocarea obligatorie operează dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie şi descoperită în acest interval de timp. care. Revocarea – ce se datorează unor cauze survenite după dispunerea măsurii în condiţiile legii – nu trebuie confundată cu anularea acestei măsuri ce implică desfiinţarea sa şi care se datorează unor cauze anterioare dispunerii suspendării. pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă.pen. Dacă.

că pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta şi – chiar fără executarea pedepsei – condamnatul nu va mai săvârşi infracţiuni. în reabilitarea de drept a condamnatului care face să înceteze decăderile şi interdicţiile. Termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate. 38 C. ţinând seama de persoana condamnatului şi de comportamentul său după comiterea faptei. Dacă pe durata termenului de încercare cel condamnat nu a săvârşit din nou o infracţiune şi nici nu s-a pronunţat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. • Instanţa să aprecieze. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere implică. în esenţă – ca şi suspendarea în formă simplă anterior prezentată -. În ceea ce priveşte condiţiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere acestea sunt prevăzute de art. provizorii nepunerea în executare a pedepsei definitive. prin suspendarea executării pedepsei închisorii sau achitării amenzii pe durata termenului de încercare. Acordarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere trebuie motivată. suspendarea executării pedepsei pe o anumită perioadă de timp (termen de încercare) la expirarea căruia. dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani. dacă cel condamnat a respectat condiţiile impuse.pen. la expirarea termenului acesta este reabilitat de drept. instanţa putând dispune această măsură dacă sunt realizate următoarele condiţii obiective şi subiective: • Pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani.căreia suspendarea condiţionată a executării pedepsei este incidentă în cazul anumitor categorii de condamnări de gravitate relativă uşoară [vezi condiţiile de aplicare] atrăgând ca efecte imediate. precum şi incapacităţile care rezultă din condamnarea suferită. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată şi în cazul concursului de infracţiuni. Spre deosebire însă de suspendarea în formă simplă. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere implică – aşa cum rezultă din însăşi denumirea pe care o are – un ansamblu de măsuri de supraveghere la care este supus cel condamnat cât şi anumite obligaţii pe care trebuie să le respecte pe durata termenului de încercare. intervine reabilitarea de drept. la care se 29 . • Infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. deci.pen. 86¹ C. Efectele definitive ale suspendării constau. în afară de cazul când condamnarea intră în unul dintre cazurile prevăzute în art..

cel condamnat este supus unui ansamblu de măsuri de supraveghere şi obligaţii care sunt prevăzute de art. • să nu conducă nici un vehicul sau anumite vehicule. Dacă cel condamnat nu îndeplineşte cu rea-credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă. • să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă. aceasta revocă suspendarea executării pedepsei dispunând executarea în întregime a pedepsei. Săvârşirea unei noi infracţiuni în termenul de încercare îi poate atrage celui condamnat. tratament sau îngrijire. De asemenea. calculându-se de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. în special în scopul dezintoxicării.pen. • să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor lui de existenţă. între 2 şi 5 ani. orice schimbare de domiciliu.adaugă un interval de timp stabilit de instanţă. în prealabil. Pe durata termenului de încercare. care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. instanţa urmând să dispună executarea în întregime a pedepsei. chiar după expirarea acestui termen. • să nu frecventeze anumite locuri stabilite. după caz. • să anunţe. 86³ C. • să se supună măsurilor de control. precum şi întoarcerea. pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă. pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: • să se prezinte. revocarea obligatorie are loc dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie şi descoperită în acest interval de timp. la datele fixate. Astfel. cu un tratament penal derogatoriu. la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la serviciul de probaţiune sau la alte organe stabilite de instanţă. • să nu intre în legătură cu anumite persoane. • să nu schimbe domiciliul sau reşedinţa avută ori să nu depăşească limita teritorială stabilită decât în condiţiile fixate de instanţa. Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere are loc în aceleaşi condiţii ca şi în cazul suspendării în formă simplă. reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile. instanţa poate să impună condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii: • să desfăşoare o activitate sau să urmeze un curs de învăţământ ori de calificare. 30 .. starea de recidivă postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară. precum şi în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Ca şi în cazul suspendării în formă simplă.

. pe timpul executării (conform art.De asemenea. cel condamnat cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este reabilitat de drept dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune în termenul de încercare şi nici nu s-a pronunţat revocarea acestei măsuri. cu anumite limitări. având şi drepturile persoanei încadrate în muncă. de împrejurările în care a fost comisă. Astfel. conform art. ci în stare de libertate. de măsuri şi obligaţii care trebuie respectate. spre exemplu: condamnatul nu poae fi promovat. cu acordul scris al unităţii şi respectarea condiţiilor impuse prin lege. • pe durata executării pedepsei este obligat să îndeplinească toate îndatoririle la locul de muncă. Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii cu executarea pedepsei la locul de muncă cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune înainte de a începe executarea sau în timpul executării acestei pedepse îi va atrasă – după caz – starea 31 .pen.pen. 868 alin 4-6 C.pen. Precizăm că. • cel condamnat să fie apt de muncă şi – totodată – cel în cauză să nu mai fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an. şi privesc: • pedeapsa aplicată de instanţă trebuie să fie închisoarea de cel mult 5 ani sau – în caz de concurs de infracţiuni – o pedeapsă de cel mult 3 ani închisoare. producând toate consecinţele pedepsei închisorii stinse prin executare. 1 C. Condiţiile de aplicare a executării pedepsei la locul de muncă sunt prevăzute de art. aceasta apare ca un antecedent penal. 868 alin. nu poate ocupa funcţii de conducere. reprezintă o executare a pedepsei închisorii nu în regim de detenţie.pen. prin care instanţa.). poate dispune această măsură. în toate cazurile. durata executării pedepsei nu se consideră vechime în muncă şi altele. (condamnări care nu atrag starea de recidivă). cum sunt. 38 C. prin particularităţile privitoare la modul de executare. de conduita profesională şi generală a infractorului şi de posibilităţile acestuia de reeducare. 867 C. implicând. o serie de limitări şi interziceri de drepturi. după împlinirea duratei executării pedepsei. în afară de cazul în care condamnarea intră în unul din cazurile prevăzute în art. executarea pedepsei poate avea loc în unitatea în care condamnatul îşi desfăşoară activitatea sau în altă unitate. Această măsură de individualizare. Executarea pedepsei la locul de muncă Executarea pedepsei la locul de muncă este acea instituţie de individualizare judiciară a executării pedepsei. ţinând seama de gravitatea faptei. dacă apreciază că sunt suficiente temeiuri ca scopul pedepsei să fie atins fără privare de libertate. dintre care enumerăm: • pedeapsa se execută la locul de muncă în baza mandatului de executare a pedepsei. însă.

.. a avut o bună conduită. cazuri în care se dispune executarea pedepsei întrun loc de deţinere. pedeapsa se va stabili – după caz – potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni sau recidivă. De asemenea. 40 C. dacă măsura a fost luată fără îndeplinirea condiţiilor legale. a fost disciplinat şi stăruitor. 4 C.pen. în condiţiile art. şi urmând a se executa într-un loc de deţinere. pedeapsa urmând a se aplica potrivit regulilor de sancţionare a recidivei (art. instituţie care apare ca un corespondent al instituţiei liberării condiţionate din executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie.de recidivă postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară. Astfel. În reglementarea executării pedepsei la locul de muncă legiuitorul actual a prevăzut şi o instituţie complementară. Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă. denumită „încetarea executării pedepsei”. Beneficiul măsurii se pierde pe calea revocării. Dimpotrivă. instanţa poate dispune încetarea executării pedepsei la locul de muncă. În acest caz revocarea nu mai are loc şi pedeapsa se aplică potrivit regulilor pentru concursul de infracţiuni. 8610 C. dacă cel condamnat a comis o nouă infracţiune în acest interval de timp.pen. i se va reţine în sarcină o pluralitate de infracţiuni. 869 alin. 8611 C. a dat dovezi temeinice de îndreptare. Revocarea este facultativă dacă cel condamnat se sustrage de la prestarea activităţii sau nu-şi îndeplineşte. în mod corespunzător. Executarea pedepsei într-o închisoare militară Un alt mijloc de individualizare judiciară a executării pedepsei având în 32 . revocarea este obligatorie atunci când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă. instanţa poate dispune şi pentru această infracţiune executarea pedepsei la locul de muncă. după caz. 61 C.pen. anularea acestei măsuri constă în desfiinţarea hotărârii prin care s-a dispus executarea în acest mod a pedepsei. Dacă în intervalul de timp de la încetarea executării pedepsei la locul de muncă şi până la împlinirea duratei executării pedepsei condamnatul nu a săvârşit din nou o infracţiune. Dacă cel condamnat a executat o anumită o parte din pedeapsă (cel puţin 2/3 din durata pedepsei).pen. ale art. îndatoririle ce-i revin la locul de muncă ori nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite prin hotărârea de condamnare. sau.pen. pedeapsa se consideră executată. 39 C. prevăzută potrivit dispoziţiilor art. la cererea conducerii unităţii unde condamnatul îşi desfăşoară activitatea.pen.). Spre deosebire de revocarea executării pedepsei. instanţa putând dispune fie menţinerea acestei instituţii fie revocarea ei. în acest din urmă caz pedeapsa aplicându-se potrivit dispoziţiilor art. pe durata executării. aşa cum prevede art. care apare ca o sancţiune a nerespectării condiţiilor impuse de lege.

vedere condamnări de gravitate redusă suferite de anumite persoane – militari în termen – îl reprezintă executarea pedepsei într-o închisoare militară. conform art. cât şi al circumstanţelor agravante obligatorii (se introduc noi împrejurări.).pen.3. dacă în timpul executării pedepsei militarul săvârşeşte din nou o infracţiune – şi care. După executarea pedepsei într-o închisoare militară potrivit art. Capitolul VI din Partea Generală. „săvârşirea infracţiunii pentru a se sustragere pe sine sau pe altul de la urmărire.) sau când nu este prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă. Spre deosebire de actuala reglementare. 331 alin.pen. Pedeapsa astfel stabilită se execută într-un loc de deţinere (art. fiind reglementate într-o manieră nouă şi efectele atrase de acestea asupra pedepselor. 4 C. pedeapsa se execută într-un loc de deţinere (art. 13 C. 62 alin. care are loc dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: • executarea pedepsei într-o închisoare militară să fie prevăzută de lege (spre exemplu.pen.). cum ar fi: „săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra”. 87 şi următoarele. condamnatul a fost trecut în rezervă. sau după graţierea totală ori după graţierea restului de pedeapsă. cel condamnat este reabilitat de drept. 62 alin. instanţa să o dispună. în funcţie de împrejurările cauzei şi persoana condamnată. În acest sens menţionăm: atenuarea obligatorie a pedepsei prin efectul 33 . 40. 7 C. În cazul în care. 2 C. înainte de începerea executării pedepsei într-o închisoare militară. 39 sau ale art. arestare sau executarea pedepsei” şi altele).pen. este lărgit cadrul legal al circumstanţelor legale atenuante obligatorii (se introduc noi împrejurări. Buna comportare pe durata executării pedepsei într-o închisoare militară atrage reducerea corespunzătoare a acesteia. „săvârşirea infracţiunii asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani”. după caz îi poate atrage starea de recidivă postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară – instanţa care pronunţă condamnarea aplică dispoziţiile art. Distinct de această situaţie. 2. art. • pedeapsa aplicată condamnatului militar în termen (calitate existentă la data săvârşirii infracţiunii sau a judecăţii ori după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare) să nu depăşească 2 ani. respectiv „săvârşirea faptei cu un mobil sau scop care pune în evidenţă pericolul redus al persoanei făptuitorului” şi situaţia în care „dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret fapta prezintă o gravitate redusă”). Perspective legislative Noul Cod penal reglementează individualizarea pedepselor în Titlul III. 62 alin. în cazul infracţiunii de absenţă nejustificată.

deşi au comis infracţiunea în timpul minorităţii. noul Cod penal menţine măsura suspendării simple (sub supraveghere) a pedepsei. în special.). Starea de minoritate – cauză de diferenţiere a răspunderii penale – se reflectă în regimul specific de sancţionare care este un regim mixt. Cu referire la instituţiile de individualizare judiciară a executării pedepsei. cât şi pe planul executării sancţiunilor aplicabile (sub acest din urmă aspect.pen. instanţa urmând să aplice prevederile efectelor acestor circumstanţe după cum unele sau altele au caracter preponderent. Regimul de sancţionare a infractorilor minori Sub aspectul naturii juridice. 50 C. instituţia executării pedepsei într-o închisoare militară. După cum am precizat. Se menţine.). executarea pedepselor aplicabile infractorilor minori cât şi particularităţile privind individualizarea executării pedepselor în cazul acestora).2 C. nu li se pot aplica decât pedepse (dar.dar şi o cauză de diferenţiere a răspunderii penale a acestei categorii de infractori – minori răspunzători penal – în raport de răspunderea penală angajată de infractorii majori. alcătuit din măsurile educative sau pedepse. Codul penal din 2004 extinde cadrul legal destinat individualizării executării pedepsei. cu obligaţia condamnatului de a efectua o muncă în folosul comunităţii. avem în vedere. Fiind sancţiuni de drept penal specifice infractorilor minori. 3. 100 alin. dar se renunţă la instituţia executării pedepsei la locul de muncă.pen. legea consacră un regim mixt de sancţionare prin măsuri educative şi pedepse – având caracter prioritar măsurile educative (aplicabile exclusiv minorilor care răspund penal) –. pedeapsa aplicându-se numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea minorului (art. reglementarea nouă în caz de concurs între cauzele de atenuare şi cele de agravare. măsurile educative nu pot fi luate decât faţă de persoane care au calitatea de minori la data pronunţării lor. introducând două noi mijloace de individualizare: renunţarea la pedeapsă şi amânarea aplicării pedepsei.pen. La alegerea sancţiunii . 1 C. 109 alin.circumstanţelor atenuante legale şi atenuarea facultativă în cazul circumstanţelor atenuante judiciare. care reglementează minoritatea făptuitorului . au împlinit vârsta de 18 ani în timpul judecării cauzei. în limitele reduse potrivit art.măsură educativă sau pedeapsă – se ţine seama de 34 . iar în caz de echivalenţă a acestora pedeapsa aplicându-se făcându-se abstracţie de cauzele de agravare sau atenuare. introducând şi o nouă formă a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. starea de minoritate reprezintă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei – în condiţiile art. de asemenea. persoanelor care.

1. 1 teza a II-a C. 100 alin. atrăgându-i-se totodată atenţia că. în legătură cu această măsură educativă. de comportarea lui. de dezvoltarea intelectuală şi morală a minorului.pen. 103 C.) este cea mai uşoară măsură educativă şi constă în dojenirea minorului. de condiţiile în care a fost crescut şi a trăit şi de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului (conform art. • libertatea supravegheată.pen. Libertatea supravegheată (art.anumite criterii prevăzute expres de lege. ne raliem. în sfătuirea minorului de a se purta în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare. problema controversată referitoare la posibilitatea aplicării mustrării faţă de un infractor care a depăşit vârsta majoratului la data aplicării hotărârii. Potrivit art. Măsurile educative Măsurile educative sunt reglementate în lumina Titlului V al părţii generale a Codului penal (art. cu orientarea dominantă în acest sens. se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă. care înscrie aceste criterii).pen. • internarea într-un centru de reeducare. • internarea într-un institut medical-educativ. comise de infractori minori primari şi se execută de îndată. în prezenţa minorului care trebuie să asculte dojana şi celelalte sfaturi ale instanţei. 3. după cum am menţionat deja. Din practica instanţelor noastre penale semnalăm.) urmează măsurii mustrării în ordinea gravităţii – fiind o măsură educativă neprivativă de libertate şi implicând supravegherea deosebită realizată asupra minorului de anumite categorii de persoane. 101 C. inclusiv aceasta (fără durată de executare în timp). în arătarea pericolului social al faptei săvârşite. nu pot fi luate faţă de persoane care nu au calitatea de minor şi la data pronunţării. în şedinţa în care s-a executat hotărârea. De pe poziţia contrară. de starea fizică. pe o anumită durată de timp (care curge de la data punerii în executare a 35 . 102 C. sunt prevăzute limitativ măsurile educative care se pot lua faţă de minor: • mustrarea.pen. şi anume: de gradul de pericol social al faptei săvârşite. dacă va săvârşi din nou o infracţiune. ceea ce rezultă din ansamblul reglementărilor în materie. Mustrarea este eficientă în cazul sancţionării unor infracţiuni de o gravitate scăzută. 101 şi următoarele) şi reprezintă acele sancţiuni de drept penal ca măsuri specifice ce pot fi atrase în sancţionarea minorilor care răspund penal pentru infracţiunile comise. punctului de vedere care susţine opinia conform căreia măsurile educative. Mustrarea (art.

respectiv măsura internării într-un centru de reeducare şi cea a internării într-un institut medical-educativ. celui care l-a adoptat sau tutorelui.măsurii) în condiţiile prevăzute de art. ori unor instituţii specializate în supravegherea minorilor (Serviciul de Probaţiune – Legea nr. Săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de un an face să se nască o pluralitate de infracţiuni. 103 care dispune: „Măsura educativă a libertăţii supravegheate constă în lăsarea minorului în libertate.. minorul să nu fi împlinit încă vârsta majoratului. mai exact să nu fi depăşit vârsta de 17 ani. pentru luarea acestei măsuri educative este necesar ca. instanţa penală urmând să dispună această sancţiune dacă sunt îndeplinite condiţiile ce reies din textul legal menţionat. 36 . printr-o enumerare limitativă: părinţi. dacă aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare. 123/2006).pen. ori unei instituţii legal însărcinate cu supravegherea minorilor. Potrivit legii instanţa poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora dintre obligaţiile consacrate potrivit art. instanţa revocă măsura şi ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare. sub supraveghere deosebită. înfietori sau tutore şi – numai în măsura în care aceştia nu pot asigura supravegherea în condiţii satisfăcătoare – instanţa va putea încredinţa supravegherea minorului unor persoane de încredere (de preferinţă rude apropiate). Supravegherea poate fi încredinţată. părinţilor minorului. Legea prevede şi două măsuri educative privative de libertate. de preferinţă unei rude mai apropiate. În ceea ce priveşte persoanele cărora instanţa le poate încredinţa supravegherea minorului. pe acelaşi interval de timp. după caz. instanţa dispune încredinţarea supravegherii minorului. unei persoane de încredere. prin lege se instituie o anumită ordine de preferinţă. pe timp de un an. 103 alin. cât se va afla sub supraveghere deosebită. Dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracţiune instanţa ia măsura internării sau aplică o pedeapsă. fiind excluse atât starea de recidivă cât şi pluralitatea intermediară. la data pronunţării.6 C. 3 atrăgând totodată atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale. ceea ce atrage revocarea şi tratamentul penal instituit de legiuitor potrivit dispoziţiilor art. minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală. privitoare la persoana minorului cât şi la persoanele cărora li se încredinţează supravegherea acestuia. la cererea acesteia. Dacă pe durata executării acestei măsuri. Astfel. condiţie ce rezultă din durata de executare a măsurii (1 an). 103 alin. Măsura educativă a libertăţii supravegheate este eficientă în cazul sancţionării infracţiunilor de gravitate medie.

104 C. 3. 106 C. dacă e cazul. de sârguinţă la învăţătură şi însuşirea pregătirii profesionale. dispunând ridicarea instanţa poate. instanţa va proceda conform dispoziţiilor legale (vezi în acest sens art. respectiv că este sau nu cazul să i se aplice o pedeapsă -. dacă pe perioada liberării minorul adoptă o conduită necorespunzătoare. dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării (conform art. iar dacă minorul săvârşeşte din nou o infracţiune – funcţie de aprecierea instanţei. pen. să ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare (art. Pedepsele aplicabile infractorilor minori Dintre categoriile de pedepse care se aplică persoanei fizice. Măsura se ia pe timp nedeterminat însă nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. 108 alin. în caz contrar urmând a se recurge la aplicarea de pedepse. La data când minorul devine major. din cauza stării fizice sau psihice are nevoie de tratament medical şi de un regim special de educaţie. internarea într-un institut medical-educativ se ia pe timp nedeterminat. Măsura trebuie să fie ridicată însă de îndată ce a dispărut cauza care a impus luarea acesteia. dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării. infractorilor 37 . de unde rezultă că la data aplicării acesteia făptuitorul trebuie să fie minor. 108 alin.2. 2 teza a 2-a). 106 C. pen. pen. iar la data când minorul devine major.) Internarea într-un centru de reeducare constituie măsură educativă cea mai severă care se ia faţă de minorul infractor în privinţa căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare în scopul reeducării minorului căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învăţătura necesară şi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale.pen. instanţa poate dispune prelungirea internării acestuia pe o durată de cel mult 2 ani.). instanţa poate să dispună revocarea. Internarea într-un institut medical-educativ (art. 2 C. instanţa poate dispune prelungirea internării pe o durată de cel mult 2 ani.) Internarea într-un institut medical-educativ este o măsură educativă privativă de libertate având un caracter mixt care se ia faţă de minorul care.Internarea într-un centru de reeducare (art. Ca şi în cazul măsurii internării într-un centru de reeducare. care prezintă un caracter condiţionat de trecere a cel puţin un an de la data internării şi de dovezile temeinice de îndreptare. pen. însă nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18 ani. denumită liberarea minorului înainte de a deveni major. Dacă în perioada internării într-un institut medical-educativ minorul săvîrşeşte din nou o infracţiune pentru care se apreciază că este cazul să i se aplice pedeapsa închisorii instanţa revocă internarea (art.). 105 C.). legiuitorul reglementează şi instituţia liberării. In materia acestei sancţiuni cu un caracter privativ de libertate.

Dacă pentru infracţiunea săvârşită de infractorul minor se constată existenţa unor cauze sau circumstanţe agravante sau atenuante. 72 C. 3 cu referire la art. a. – suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control. b şi art. Particularităţi privind individualizarea pedepselor în cazul infractorilor minori La stabilirea şi aplicarea pedepsei pentru infractorii minori se ţine seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei din art.pen. atunci când minorul urmează să devină major în cursul procesului penal sau în timpul executării pedepsei.. De asemenea. 71 raportat la art. 71 alin. legea a inserat prevederea . 64 lit. Pedepsele pentru minori sunt reglementate potrivit art. Instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei în formă simplă se 38 .3. Secţiile Unite au decis că pedeapsa accesorie prevăzută de art. de asemenea potrivit art. 64 lit. 4 C. 109 alin. pedepsele secundare ca pedepse complementare (interzicerea unor drepturi şi degradarea militară) nu se aplică minorului potrivit dispoziţiilor art. fiind consacrate dispoziţii mai avantajoase (termenele de încercare sunt reduse). 81 şi art.minori le sunt aplicabile doar pedepsele principale – privarea de libertate sub forma închisorii sau amenda penală – însă limitele minime şi maxime speciale se reduc la jumătate şi pedepse secundare reprezentate de pedepsele accesorii. 3. în nici un caz minimul pedepsei nu va depăşi 5 ani.pen. condamnările pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii sunt condamnări care nu atrag starea de recidivă. 1 lit. a C. care înscrie prin dispoziţiile alin. instanţa putând dispune – dacă sunt întrunite condiţiile legii – art. Pentru a ocroti persoana minorului şi a o feri de consecinţele ce decurg din condamnare. pen.art. d din Codul penal este aplicabilă şi inculpaţilor minori. 51 din 4 iunie 2007. pen. pen. 38 alin. minorului i se aplică închisoarea de la 5 la 20 de ani. pedepse ale căror limite se reduc la jumătate. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se aplică acestei categorii de infractori atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită această pedeapsă. 1101 C. 3 care dispune în acest sens În ceea ce priveşte însă pedepsele secundare ca pedepse accesorii. acestea îşi produc efectele prevăzute de lege în raport de limitele reduse potrivit stării de minoritate. iar în urma reducerii. 109 alin. prin Decizia nr. 109 C. pedeapsă a cărei executare va începe la împlinirea vârstei de 18 ani. 1 că pedepsele ce se pot aplica minorilor sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită. – potrivit căreia condamnările pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi.

Ca sancţiuni de drept penal. termenul de încercare se compune din durata pedepsei închisorii la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani fixat de instanţă iar dacă pedeapsa aplicată este amenda termenul de încercare este de 6 luni. instanţa va stabili un termen de încercare în condiţiile art. anumite instituţii de drept penal nu funcţionează în cazul măsurilor de siguranţă. pe o perioadă nedeterminată. dar până la împlinirea vârstei de 18 ani.legiuitorul înscrie o altă instituţie denumită suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control. 1101 din Codul penal se interpretează în sensul că în cazul suspendării executării pedepsei închisorii sub supraveghere sau sub control aplicată inculpatului minor. 75 din 5 noiembrie 2007 Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis că dispoziţiile art. măsurile de siguranţă se iau faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. spre exemplu: actele de clemenţă nu 39 . care prevede că în caz de suspendare condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului. 3. iar temeiul dispunerii acestor sancţiuni rezidă în starea de pericol pe care o prezintă persoana ce a comis fapta prevăzută de legea penală (sau infracţiunea). 862 alin. putând stabili pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. instanţa poate dispune pe durata termenului de încercare. de regulă. Prin Decizia nr. conform art. 103 alin. cât timp subzistă starea de pericol. iar după împlinirea vârstei de 18 ani. 1 din Codul penal. 110 din acelaşi cod şi nu potrivit art. Potrivit dispoziţiilor legale odată cu suspendarea simplă aplicată minorului în condiţiile art. 1181 (dispoziţii generale şi regimul măsurilor de siguranţă). 1101 C. pen. aplicându-se pe lângă o pedeapsă sau ca sancţiune de sine-stătătoare. 110 C. Măsurile de siguranţă au un caracter preponderent preventiv. respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. Măsurile de siguranţă Măsurile de siguranţă sunt reglementate în lumina dispoziţiilor Titlului VI al părţii generale a Codului penal.110. Conform articolului imediat următor – art. încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. pen. . condiţiile mai favorabile fiind prevăzute de art.poate dispune şi în cazul infractorilor minori. având ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii de noi fapte prevăzute de legea penală. 103 (ce reglementează măsura educativă a libertăţii supravegheate). Spre deosebire de pedepse.” 4. 863 (ce reglementează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere).

o meserie ori o altă ocupaţie. Măsurile de siguranţă cu caracter medical se iau pe o durată 40 . 112 C. • măsuri de siguranţă cu caracter patrimonial. se poate dispune internarea medicală (art.pen. dacă din cauza unei boli ori a intoxicării cronice prin alcool. atunci când făptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman şi se află într-o stare care prezintă pericol pentru societate. suspendarea condiţionată a executării pedepsei (în formă simplă sau sub supraveghere) nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă. • interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată. tratamentul se efectuează şi în timpul executării pedepsei. 2). Când persoana faţă de care s-a luat măsura de siguranţă a obligării la tratament medical nu se prezintă regulat la tratament.produc efecte asupra măsurilor de siguranţă. până la însănătoşire. Măsurile de siguranţă cu caracter medical Obligarea la tratament medical (art.pen. prezintă pericol pentru societate. 113 alin. de regulă. 2).) constă în obligarea persoanei care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală de a se prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoşire. • expulzarea străinilor. • interzicerea de a se afla în anumite localităţi. • internarea medicală. • interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. iar măsura se aplică pe lângă o pedeapsă). măsurile de siguranţă sunt: • obligarea la tratament medical. 114 alin.) constă în privarea de libertate prin internarea într-un institut medical de specialitate. Dacă persoana obligată la tratament medical este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate (deci fapta comisă constituie infracţiune. Legea prevede că măsura obligării la tratament medical poate fi luată în mod provizoriu şi în cursul urmăririi penale sau al judecăţii (art.. 4). ceea ce este valabil şi în cazul măsurii internării medicale (art. a persoanei care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă etc.pen. Doctrina penală reţine următoarele categorii de măsuri de siguranţă. 113 alin. 114 C. stupefiante sau alte asemenea substanţe. 113 C. Potrivit art. Internarea medicală (art. în urma clasificării măsurilor prevăzute de lege în: • măsuri de siguranţă cu caracter medical. • confiscarea specială. • măsuri de siguranţă restrictive de drepturi şi de libertate.

nedeterminată şi încetează odată cu însănătoşirea persoanei. se poate înlocui cu măsura internării medicale. 2). dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. 115 alin. date fiind temeiurile diferite ale acestor sancţiuni.pen. 2). dar boala se agravează. prin lege fiind prevăzut că ea poate fi revocată la cerere. de a exercita o profesiune sau de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii). c – dreptul de a ocupa o funcţie. Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii nu trebuie confundată cu pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi (conform art. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi (art. Măsurile de siguranţă restrictive de drepturi şi de libertate Interzicerea unei funcţii sau profesii (art. Dacă s-a dispus măsura obligării la tratament medical. după trecerea unui termen de cel puţin un an.) se distinge prin unele caracteristici proprii. 116 care prevede: Dacă instanţa constată că prezenţa unei persoane condamnate la pedeapsa închisorii de cel puţin un an în localitatea unde a săvârşit infracţiunea sau în alte localităţi constituie un pericol grav pentru societate. meserii sau alte ocupaţii şi prezintă o stare de pericol ce se datorează uneia dintre aceste cauze. legea stabilind anumite condiţii în acest sens cât şi durata de aplicare a măsurii. Condiţia ca făptuitorul să fi fost condamnat pentru alte infracţiuni nu se cere când se pronunţă o condamnare mai mare de 5 ani. poate fi înlocuită cu obligarea la tratament medical. Dacă s-a dispus măsura internării medicale şi se constată o ameliorare considerabilă. In cazul anumitor 41 . Această măsură poate fi luată pe o durată de până la 5 ani şi poate fi prelungită dacă nu a dispărut pericolul care a justificat luarea măsurii. poate lua faţă de aceasta măsura interzicerii de a se afla în acea localitate sau în alte localităţi anume determinate prin hotărârea de condamnare (alin. Prelungirea nu poate depăşi durata măsurii luate iniţial (alin. 1 lit.) se poate dispune când făptuitorul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală datorită incapacităţii. 115 C. putând fi luată în cazul săvârşirii unei fapte ce constituie infracţiune şi aplicându-se pe lângă o pedeapsă. Măsura de siguranţă a interzicerii unei funcţii sau profesii se dispune pe o perioadă nedeterminată. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru ocuparea unei anumite funcţii ori pentru exercitarea unei profesii. 3). O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare (art.pen. respectiv vinovăţia persoanei în cazul pedepsei şi starea de pericol în cazul măsurii de siguranţă. conform dispoziţiilor art. 116 C. 64 alin.

prin unele caracteristici proprii. Statul în care persoanele urmează să fie expulzate este statul al cărui cetăţean este infractorul sau statul pe teritoriul căruia îşi are domiciliul. 3). 117 alin. putând fi luată în cazul săvârşirii anumitor fapte ce constituie infracţiuni şi aplicându-se pe lângă o pedeapsă. 5). 118 C. dacă temeiurile care au impus luarea ei au încetat. 1181 care prevede: Dacă instanţa constată că prezenţa. 155 alin.pen. Măsuri de siguranţă cu caracter patrimonial Confiscarea specială (art. durata sau cuantumul acesteia şi chiar dacă făptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infracţiuni (a se vedea în acest sens art. după trecerea unui termen de cel puţin un an.pen. 116 alin.) poate fi luată faţă de cetăţeanul străin sau apatridul care nu domiciliază în ţară care a comis o infracţiune. datorită stării de pericol pe care o prezintă. 1181 C. 116 alin. constând în interzicerea de a rămâne pe teritoriul ţării. poate lua faţă de această persoană măsura interzicerii de a reveni în locuinţa familiei.pen. 4). respectiv: 42 . aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei (alin. excepţie făcând (şi) măsura interzicerii de a se afla în anumite localităţi (conform art. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată (art. furt sau viol) măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi poate fi luată oricare ar fi pedeapsa aplicată. de asemenea. în locuinţa familiei. Măsura poate fi revocată la cerere sau din oficiu. Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. 2).) se distinge. 117 C. Această măsură poate fi luată pe o durată de până la 2 ani.) este măsura de siguranţă care se ia în vederea înlăturării unei stări de pericol ce decurge din deţinerea anumitor categorii de bunuri prevăzute de lege. la cererea părţii vătămate (alin. conform dispoziţiilor art. aceste persoane nu vor fi expulzate dacă există motive serioase de a se crede că riscă să fie supuse la tortură în statul în care urmează a fi expulzat (art. Expulzarea (art. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare (art.infracţiuni limitativ prevăzute de lege (cum ar fi spre exemplu infracţiunile de tâlhărie. legea stabilind anumite condiţii în acest sens cât şi durata de aplicare a măsurii. a persoanei condamnate la pedeapsa închisorii de cel puţin un an pentru loviri sau orice alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice şi psihice săvârşite asupra membrilor familiei. 1). 4). În cazul în care expulzarea însoţeşte pedeapsa închisorii. constituie un pericol grav pentru ceilalţi membri ai familiei.

produse sau fabricate prin acţiunea ce constituie elementul material al faptei bunurile care au fost folosite. Această măsură nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor săvârşite prin presă. Dacă bunurile nu pot fi confiscate întrucât nu sunt ale infractorului. Dacă bunurile nu pot fi confiscate întrucât nu sunt ale infractorului. Din practica instanţelor noastre penale rezultă măsura confiscării speciale cu privire la autovehicolul care a servit la săvârşirea infracţiunilor de omor. modificate sau adaptate în scopul săvârşirii unei infracţiuni dacă au fost utilizate la comiterea acesteia şi dacă sunt ale infractorului. Bunurile cuprinse în această categorie sunt bunuri care nu au avut o existenţă anterioară faptei fiind create. bunurile produse. Bunurile modificate sau adaptate în scopul săvârşirii unei infracţiuni au existenţă materială anterioară infracţiunii însă sunt supuse unor operaţiuni de modificare sau adaptare pentru a le face mai eficiente în vederea atingerii scopului infracţional. iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. prin echivalent bănesc. măsura impunându-se atunci când între fapta penală comisă şi cea de folosire a mijlocului de transport există o legătură indisolubilă. ţinând seama de urmarea infracţiunii şi de contribuţia bunului la producerea acesteia. se confiscă echivalentul în bani al acestora. substanţe care îşi pierd identitatea iniţială intrând în componenţa unui nou produs. In cazul acestei categorii de bunuri – bunuri care au fost folosite în orice mod la săvârşirea unei infracţiuni – dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faşă de natura şi gravitatea infracţiunii se dispune confiscarea în parte. combinarea sau prelucrarea altor materiale. iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe făptuitor. furt ş. Când bunurile aparţin altei persoane confiscarea se dispune dacă producerea..a. la săvârşirea unei infracţiuni dacă sunt ale infractorului sau dacă aparţinând altei persoane aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. 43 .z z z z bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. modificarea sau adaptarea a fost efectuată de proprietar ori de infractor cu ştiinţa proprietarului. în orice mod. se confiscă echivalentul în bani al acestora. Potrivit doctrinei bunurile produse în scopul pregătirii infracţiunii sunt bunuri create de infractor prin transformarea.

278/2006 au fost completate prevederile art. Prin Legea nr. de trebuinţă zilnică ori de exercitare a profesiei infractorului sau a persoanei asupra căreia ar putea opera măsura confiscării speciale.bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia. z 44 . 4 şi 5). z bunurile a căror deţinere este interzisă de lege. pen. prin legea menţionată s-a reglementat expres individualizarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale conform dispoziţiilor alineatului final care prevede că instanţa poate să nu dispună confiscarea bunului dacă acesta face parte dintre mijloacele de existenţă. Bunurile cuprinse în această categorie sunt bunuri preexistente săvârşirii faptei şi care ajung în posesia infractorului prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. 118 alin. De asemenea. 118 C. Spre deosebire de celelalte măsuri de siguranţă. măsura confiscării speciale are caracter definitiv şi este irevocabilă. ce reglementează această măsură cu dispoziţii exprese privind confiscarea prin obligarea la plata echivalentului bunurilor confiscabile sau confiscarea altor bunuri de aceeaşi valoare (a se vedea în acest sens art.

1 teza a 2-a) care înlătură executarea pedepsei pronunţate şi celelalte consecinţe ale condamnării. In Codul penal graţierea îşi găseşte reglementarea în art. însă condamnările rămân ca antecedente penale [a se vedea. în acest sens. Graţierea are efecte şi asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat. operând înlocuirea cu o pedeapsă mai uşoară). în totul sau în parte. cauzele reprezentate de graţiere şi prescripţia executării pedepsei înlătură numai executarea pedepsei. „in personam”. Acestor cauze li se poate alătura şi amnistia postcondamnatorie (art. de regulă. partea din termenul de încercare care reprezintă durata 45 . Se observă că. cei condamnaţi pentru anumite infracţiuni. Graţierea operează. Graţierea Graţierea este un act de clemenţă care se acordă de către forul legiuitor prin lege organică (graţierea colectivă) sau de către Preşedinte prin decret prezidenţial (graţierea individuală) prin care se dispune înlăturarea. pe de o parte. 120. Literatura penală descrie diferite feluri ale graţierii în raport cu persoanele cărora se acordă (graţiere colectivă sau individuală). la naşterea stării de recidivă în raport de instituţia graţierii sau de intervenirea prescripţiei executării pedepsei. 1.CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei sunt consacrate în lumina Titlului VII al părţii generale a Codului penal şi sunt reprezentate de graţiere şi prescripţia executării pedepsei. 119 alin. după cum actul de graţiere impune sau nu realizarea unor condiţii pentru incidenţa sa (graţierea necondiţionată sau condiţionată) – [a se vedea pe larg dezvoltarea ideilor din doctrină]. spre deosebire de aceasta. menţionăm de asemenea reglementarea prin Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării acesteia. după întinderea efectelor pe care le produce (graţierea totală sau parţială ori comutare de pedeapsă). a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai uşoară (când nu se înlătură executarea. pe de altă parte. în unele cazuri putând avea şi un caracter obiectiv având în vedere persoana. Ca efect al unui act de graţiere se înlătură executarea totală (remitere de pedeapsă) sau parţială (reducere de pedeapsă) a pedepsei principale ori are loc comutarea acesteia într-o pedeapsă mai uşoară. materia recidivei cu referire. spre exemplu. privitor la condamnările care nu atrag starea de recidivă printre care se înscriu şi cele pentru infracţiuni amnistiate]. În acest caz.

având o durată diferită în funcţie de pedeapsa aplicată. • 3 ani. graţierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi măsurilor educative (art. 126 alin. Graţierea nu produce efecte nici asupra despăgubirilor civile. 2).2 C. Prescripţia executării pedepsei înlătură executarea pedepsei principale.pen. 125-128 C. plus durata pedepsei închisorii stricte sau închisorii care urmează a fi executată.). 126 C. se execută numai partea din pedeapsă rămasă negraţiată (art.3 C. temenele de prescripţie a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: • 20 de ani. respectiv a obligaţiei celui condamnat de a o executa. când pedeapsa care urmează să fie executată este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 15 ani. 120 alin. 120 alin. Astfel. 120 alin. Din această prezentare sumară a graţierii şi a efectelor (limitelor efectelor) pe care le produce se desprind atât asemănări cât şi deosebiri în raport de clemenţa sub forma amnistiei intervenită după condamnare (postcondamnatorie). pen.pen. 46 . în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de graţiere (art. ceea ce trebuie să conducă la corecta delimitare a acestor două cauze [subiect de reflecţie1. Graţierea nu are efecte asupra pedepselor complementare.pen. cu excepţia pedepselor pronunţate pentru infracţiunile contra păcii şi omenirii (art. sunt prevăzute termenele de prescripţie a executării pedepsei. Prescripţia executării pedepsei Instituţia prescripţiei executării pedepsei – prevăzută de art.). iar în cazul revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei (în formă simplă sau sub supraveghere) de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă – conform art. 3 C.pen. 2. în cazul când pedeapsa este amenda. Executarea pedepsei închisorii atunci când aceasta înlocuieşte pedeapsa detenţiunii pe viaţă se prescrie în 20 de ani. termene ce se calculează de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă. 125 alin. Potrivit art.4 C. dar nu mai mult de 15 ani.1.pen. • 5 ani. Dacă suspendarea condiţionată este revocată sau anulată. De asemenea. în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea. cazurile de întrerupere şi suspendare a cursului acesteia – este cauza de înlăturare a executării pedepsei după trecerea unui anumit interval de timp prevăzut de lege de la data pronunţării hotărârii de condamnare.. prin stingerea dreptului statului de a impune executarea pedepsei.pedepsei pronunţate de instanţă se reduce în mod corespunzător.). ce cuprind dispoziţii privitoare la termenele de prescripţie. 3.

pr..11 C. Prescripţia executării pedepsei înlătură executarea pedepsei principale (cu excepţia infracţiunilor imprescriptibile). spre exemplu.pen.Termenele de prescripţie a executării pedepsei se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori (art.pen.2 C.pen. Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani (125 alin. 127 C. începând să curgă un nou termen de prescripţie de la data săvârşirii noii infracţiuni. 453 şi 455 C. 129).pen. Din ziua în care a încetat cauza de suspendare. 47 . Cursul termenului prescripţiei executării se întrerupe şi prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni. însă nu are efecte asupra pedepselor complementare şi nici asupra măsurilor de siguranţă.).). Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei este suspendat în cazurile şi condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală (art. 128 alin. Cursul termenului prescripţiei executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei sau prin sustragerea de la executare. executarea pedepsei poate fi suspendată în cazurile de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei consacrate prin dispoziţiile art. Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice ce nu pot fi dizolvate sau a căror activitate nu poate fi suspendată se prescrie într-un termen de 3 ani care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.). prescripţia îşi reia cursul. după începerea executării pedepsei ceea ce face să curgă un nou termen de prescripţie de la data sustragerii de la executare (art.

respectiv reabilitarea de drept (sau legală) cu o sferă de aplicare mai restrânsă. în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege (reabilitarea judecătorească). • este indivizibilă. obţinându-se din oficiu dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (reabilitarea de drept) sau prin hotărârea instanţei de judecată.1 teza a 2-a C. [Pornind de la aprecierea doctrinei că reabilitarea produce efecte mai întinse. de reflectat pe marginea unor asemănări/deosebiri între aceste cauze]. Formele reabilitării 48 . însemnând că nu se poate dobândi numai pentru o parte din condamnări. Legea reglementează două forme (feluri) ale reabilitării. IV al părţii generale a Codului penal sunt reglementate cauzele care înlătură consecinţele condamnării reprezentate de cele două feluri ale reabilitării: reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească.IV. a situaţiei pe care a avut-o înainte de condamnare. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINŢELE CONDAMNĂRII 1. din punct de vedere moral şi social. reabilitarea este o cauză legală şi personală care înlătură consecinţele condamnării care prezintă următoarele trăsături: • operează în cazul tuturor condamnărilor indiferent de gravitate. Reabilitarea – scurtă caracterizare În lumina Titlului VII. Reabilitarea este definită în literatura de specialitate ca fiind instituţia prin care fostul condamnat este reintegrat total în societate. Pentru a opera reabilitarea se cer întrunite anumite condiţii (mai multe în cazul reabilitării judecătoreşti). precum şi în cazul condamnărilor succesive suferite de o persoană (în cazul unor condamnări succesive. • produce efecte pentru viitor.). în cazul condamnărilor de gravitate scăzută şi reabilitarea judecătorească (sau judiciară) care constituie forma tipică de reabilitare şi are o sferă mai largă de aplicare. precum şi a consecinţelor condamnării (art. termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi începe să curgă de la data când a luat sfârşit executarea ultimei pedepse). Cap.pen. Sub aspectul naturii juridice. 2. prin înlăturarea pentru viitor a incapacităţilor şi interdicţiilor care decurg din condamnare şi dobândirea. 119 alin. Instituţiei reabilitării – cauză care înlătură consecinţele condamnării – i se poate alătura şi amnistia intervenită după condamnare (postcondamnatorie) care are ca efect înlăturarea executării pedepsei. mai favorabile decât cele ale amnistiei sub diferite aspecte.

Prin Legea nr.).pen. 5 C. dacă în decurs de trei ani condamnatul nu a săvârşit nici o altă infracţiune.pen. (calculul termenului de reabilitare). pen. Reabilitarea de drept intervine şi în unele cazuri speciale. când cel condamnat este reabilitat de drept (art. 86 C. Aşa cum am precizat. Potrivit art. reabilitarea de drept este acea formă a reabilitării care se obţine din oficiu.1. după executarea pedepsei (în situaţiile prevăzute de lege) sau după graţierea totală ori după graţierea restului de pedeapsă.).pen.2).). fiind de reţinut: • reabilitarea în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei (art. Reabilitarea de drept poate fi constatată şi de instanţa de judecată. respectiv amendă sau pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an. după care pronunţă o hotărâre în constatare. 134 alin. 62 alin. reabilitarea de drept a persoanei fizice are loc în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an.). caz în care aceasta verifică îndeplinirea condiţiilor legale. prin efectul legii. 278/2006 s-a reglementat expres reabilitarea de drept a persoanei juridice care are loc dacă în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau după caz pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată şi persoana juridică nu a mai săvârşit nici o infracţiune (art. Reabilitarea de drept Reabilitarea de drept este acea formă a reabilitării ce se obţine din oficiu. • reabilitarea în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. Pentru cei condamnaţi la amendă. în măsura în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege. Din textul legal rezultă condiţiile instituite pentru a opera reabilitarea de drept şi care privesc: • condamnarea de gravitate redusă care se reflectă în pedeapsa aplicată de instanţă. termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată sau executarea ei s-a stins în orice alt mod (alin. • termenul de reabilitare care are un cuantum fix de 3 ani şi care se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a stins într-un alt mod. 136 C. 49 . 2 C.2.pen. • conduita condamnatului care în decursul termenului de 3 ani să nu fi săvârşit o altă infracţiune. • în cazul executării pedepsei într-o închisoare militară.. În acest sens se prevede în art. 866 C. 134 alin. 1 C. operând în cazul condamnărilor de gravitate redusă atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice. odată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.pen.

precum şi în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de muncă. Procedura reabilitării judecătoreşti este reglementată de Codul de procedură penală potrivit art. în urma unei proceduri desfăşurată în faţa instanţei de judecată. După cum se observă. uneori. unui termen de 7 ani.pen. după trecerea unui termen de 5 ani.pen. 5 sau 7 ani) la care se adaugă un interval de timp variabil constând în jumătate din durata pedepsei pronunţate de instanţă – rezultând termene astfel compuse. în societate) nu trebuie îndeplinită numai în decursul termenului de reabilitare.2.2. Condiţiile privitoare la conduita condamnatului – denumite în doctrină şi condiţii de fond – sunt cele reglementate de art. • în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă. la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate. implicând ca cel condamnat: • în cursul termenului de reabilitare să nu fi suferit o nouă condamnare. Procurorul general poate dispune. în cazuri excepţionale. ci pe toată perioada scursă de la stingerea pedepsei până când se solicită reabilitarea. reducerea termenelor mai sus menţionate (conform art. 137 C. Doctrina apreciază că această condiţie a bunei conduite (la locul de muncă.pen.). • în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani. • în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani până la 10 ani. deoarece. 494 şi următoarele. • să aibă asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste. 1 – fiind prevăzute următoarele termene de reabilitare: • în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani. în general. prin lege – art.. după trecerea unui termen de 5 ani. în funcţie de gravitatea pedepsei stabilită de instanţă.. 2 C. în familie. la care se adaugă jumătate din durata pedepsei cu închisoare. comutate sau înlocuite. • a avut o bună conduită. Reabilitarea judecătorească Reabilitarea judecătorească este acea formă a reabilitării ce se obţine la cererea condamnatului. 135 alin. termenele de reabilitare sunt alcătuite dintr-un interval de timp fix (după caz. Reabilitarea judecătorească operează în cazul condamnărilor pentru care nu operează reabilitarea de drept. de 4. 136 C. cel ce o solicită o 50 . 135 alin. după trecerea unui de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate. la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate. Aceste termene se calculează potrivit dispoziţiilor art.

în situaţia în care cel condamnat a săvârşit o infracţiune care a fost amnistiată sau pentru care a intervenit o altă cauză care înlătură răspunderea penală.pen. Cererea respinsă ca urmare a introducerii ei înainte de termenul legal poate fi reînnoită după împlinirea acestui termen. iar în celelalte cazuri. ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare (art. ci şi reabilitarea în plan social şi moral. După cum s-a arătat. Condiţiile reabilitării judecătoreşti trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere. dacă cel condamnat nu întruneşte condiţiile de fond. Indiferent de felul reabilitării – de drept sau judecătorească – efectele sunt aceleaşi şi constau în încetarea decăderilor şi interdicţiilor.poate face după un interval mai mare decât cel prevăzut de lege. reabilitarea nu constituie o repunere totală a condamnatului în situaţia avută anterior condamnării. 139). legiuitorul reglementează sancţiunea anulării acesteia care intervine atunci când după acordarea ei s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o condamnare care. Dacă cel condamnat întruneşte toate aceste condiţii. ceea ce atrage reabilitarea condamnatului.pr. Respingerea cererii de reabilitare pentru lipsa condiţiilor de formă este reglementată de art. poate dispune reabilitarea. aceste termene se socotesc de la data respingerii cererii (art. 1 C. De asemenea. 2 C. poate fi reînnoită oricând. Dimpotrivă. însă. condamnările pentru care a intervenit reabilitarea sau în cazul cărora s-a împlinit termenul de reabilitare sunt condamnări care nu atrag starea de recidivă (art. În materia reabilitării judecătoreşti. deoarece infracţiunea comisă semnifică o realitate care infirmă buna conduită a persoanei. afară de cazul când partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat nu şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la dispoziţiile civile din hotărârea de condamnarea. Aşa cum se subliniază în doctrină. dacă ar fi fost cunoscută. cu toate acestea.. 497 C.pen. cererea de reabilitare judecătorească se respinge. efectele reabilitării nu înseamnă numai înlăturarea consecinţelor de ordin juridic. 38 alin. se apreciază ca nerealizată această condiţie. • a achitat în întregime cheltuielile de judecată şi despăgubirile civile la plata cărora a fost obligat. dar aceasta nu se datorează relei-voinţe a condamnatului.). Altfel spus. caz în care nu se poate face o nouă cerere decât după un termen de 3 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani şi după un termen de 2 ani în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. precum şi a incapacităţilor care rezultă din condamnare.pen. 138 alin. Când instanţa constată că nu este îndeplinită această condiţie. cererea de reabilitare judecătorească se admite. există unele limite ale efectelor 51 .) în cazul reiterării unui comportament infracţional.

cu excepţia celei prevăzute în art. De asemenea. 133 se prevede că reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care făptuitorul a fost scos în urma condamnării ori de rechemare în cadrele permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut (alin. d). 52 . Astfel.reabilitării. 112 lit. reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă. 2). limite prevăzute expres de lege. în art. respectiv interzicerea de a se afla în anumite localităţi.

I. Viorel Paşca. All Beck. Codul penal comentat. 2007. Editura All Beck. Editura Hamangiu. 6. Cristian Mitrache. 2. Partea generală. 2008.Beck.1. Drept penal. Vasile Papadopol. 1999. Dan Hoffman. Bucureşti. Partea generală. 2007. 278 / 2006. Ed. Iaşi. Partea generală. Constantin Mitrache. Minorul şi legea penală. Partea generală. 2. Bucureşti. 1998. Ed. 6. Legea nr. 1998. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ Matei Basarab. Ştefan Daneş. Teorie şi practică judiciară. Bucureşti. Culegere de practică judiciară. C. 2007. 2008. Ioana Cristina Morar. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 4. Editura C. 2005. Editura Universul juridic. Ed. Bogdan N. 2007. vol. Viorel Paşca. Bucureşti. Bucureşti. 5. Gheorghiţă Mateuţ. Amnistia şi graţierea. 3. 3. 5. Ioana Maria Michinici. Juridică. Editura Universul Juridic. Drept penal. Bucureşti. Editura Hamangiu. Manual de drept penal. 2007. revizuită. 4. Partea generală. Editura Fundaţiei „Chemarea”. 1999. Comentarii şi explicaţii. Hamangiu. Modificările Codului penal.H. Ortansa Brezeanu. Constantin Bulai. Florin Streteanu. Bucureşti. Bucureşti. Iancu Mândru. Ed. Bucureşti.Beck. Ed. Maria Zolyneak. I. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (lecturi suplimentare) 1.H. Constantin Sima. Constantin Butiuc. 53 . Bulai.H. ediţia a 2-a.Beck. Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan. Individualizarea judiciară a pedepselor. Confiscarea specială în dreptul penal. Tratat de drept penal. Bucureşti. C. Bucureşti. vol.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->