SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA INGGERIS (PBS) NAMA GURU: RAJKUMAR SANGARAN LINGGAM NAMA CALON:…………………………………………………

.. KELAS: 1 VEGA NO KP: …………………………………………………………… BAND 1 PERNYATAA N STANDARD B1 DESKRIPTO R B1DL1 B1DL2 B1DB1 B1DT1 EVIDENS B1DL1E1 B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 TARIKH PERLAKSAN AAN PENCAPAIA N

2

B2

B2DL1 B2DB1 B2DT1

B2DL1E1 B2DB1E1 B2DB1E2 B2DT1E1 B3DL1E1 B3DL2E1 B3DB1E1 B3DB1E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1 B4DL1E1 B4DL2E1 B4DB1E1 B4DT1E1 B5DL1E1 B5DB1E1 B5DL1E1 B6DL1E1 B6DL1E2 B6DB1E3 B6DB1E1 B6DT1E1

3

B3

B3DL1 B3DL2 B3DB1 B3DT1 B3DT2

4

B4

B4DL1 B4DL2 B4DL3 B4DB1 B4DT1 B5DL1 B5DB1 B5DT1 B6DL1 B6DB1 B6DT1

5

B5

6

B6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful