PRAKTIKAL 2 TAKSONOMI DAN BIOKEPELBAGAIAN

Tujuan

:

Untuk mengkaji pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri sepunya.

Teori :

Biokepelbagaian ditakrifkan sebagai kepelbagaian bentuk hidupan di atas muka bumi ini. Bilangan spesis di dunia dianggarkan melebihi 80 juta, merangkumi pelbagai tumbuhan, haiwan, dan mikroorganisma yang wujud. Untuk memudahkan kajian, organisma perlulah dikelaskan kepada beberapa kumpulan secara teratur berdasarkan ciri-ciri sepunya yang dimiliki. Biokepelbagaian boleh dianggap sebagai satu kekayaan hidup yang diwarisi daripada proses evolusi yang berlaku beratus-ratus juta tahun dahulu. Kepelbagaian akan berkurangan apabila gen baru atau spesis baru dihasilkan atau ekosistem baru terbentuk, juga apabila sesuatu spesis organisma menjadi pupus atau sesuatu sistem kompleks dimusnahkan. Biokepelbagaian ini biasanya dikaji pada tiga peringkat iaitu kepelbagaian genetik, kepelbagaian spesis dan kepelbagaian ekosistem.

Suatu spesis boleh ditakrifkan dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu spesis biologi, di mana individu-individu yang berjaya membiak bersama-sama dianggap sebagai spesis yang sama, dan yang kedua ialah spesis morfologi di mana individu yang kelihatan sama (secara fizikal) dianggap sebagai spesis yang sama. Kaedah yang kedua sering digunakan apabila kita tidak mempunyai apa-apa maklumat 1

Protista. TUGASAN Seorang ahli sains telah tiba di bulan dan semasa tempoh lima minit yang diperuntukkan untuknya. tetapi didasarkan juga pada bau. Semua organisma di dunia dikelaskan kepada lima kumpulan besar yang dinamakan alam. Suatu ciri yang penting ialah nama yang diberikan kepada kumpulan tumbuhan dan haiwan dalan pengelasan prasaintifik. Plantae dan Animalia. rasa dan nilai pemakanan. Lima alam ini ialah Monera. Taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversiti untuk membezakan antara spesis atau kekeliruan mengenai nama-nama spesis.tentang cara pembiakan sesuatu organisma. beliau telah mengumpul beberapa haiwan dari permukaan bulan. Pengkelompokan tidak didasarkan secara menyeluruh pada morfologi. Pengelasan ialah pembahagian kepelbagaian ini kepada kumpulan yang lebih kecil dan lebih mudah diuruskan. walaupun rupa tumbuhan telah digunakan dalam pengenalan. Haiwan tersebut telah dibawa balik ke bumi dan akan menjadi sebahagian 2 . Nama diperlukan sebagai titik rujukan dan pada waktu yang sama di sebalik nama terdapat suatu siri andaian yang banyak bahawa terdapat suatu kumpulan individu yang berkongsi beberapa ciri tertentu yang sama sehingga satu tumbuhan ditentukan sebagai tergolong dalam spesies yang tersebut maka kemumgkinan besar ia mempunyai ciri – ciri yang sama dengan individu dalam spesies itu. Taksonomis merupakan saintis yang pakar dalam mengenal pasti dan mengumpul spesis. Fungi.

Satu kumpulan ‘haiwan’ dikeluarkan dan dikumpulkan dalam satu spesis. 3 . dan haiwan tersebut dikelaskan mengikut ciri-ciri yang boleh dilihat (morfologi). Maklumat mengenai habitat dan kelakuannya tidak diperolehi. Satu set haiwan dikelaskan mengikut spesis masing-masing berdasarkan ciri-cirinya dan dicatat bilangannya. Andaian dibuat dengan menyatakan semua spesis adalah pada tahap matang dan tiada perbezaan dapat dilihat diantara spesis jantan dan betina.daripada kandungan buku ‘Biodiversiti Bulan’. Spesis yang telah dikenalpasti dikelaskan kepada lima kumpulan. 2.  Kumpulan dibahagikan kepada lima.  Andaikan mereka semua telah dewasa dan tidak ada perbezaan jantina.  Adakah terdapat 29 spesis ataupun ada kumpulan individu yang dikelaskan bersama-sama di dalam sesuatu spesis? Prosedur : 1. Anda diberi tugas membahagikan haiwan bulan kepada kumpulan (spesis) yang berbeza.

4 . 6. abdomen.24.22. jari dan kaki.3.9. kuku.4. abdomen.  Mempunyai kepala. tangan dan ekor. mata. Spesis Ciri-ciri Umum ‘Moonmorf’ A  Memiliki abdomen yang besar.18.16.21 C  Memiliki tangan yang bercorak. tangan dan ekor.Keputusan : Kump.  Mempunyai kepala. 1. mata. 2.5. tangan.17.10.23 B  Memiliki abdomen badan yang bercorak.27  Mempunyai kepala. mata.12.11.

15. sesungut dan tangan.13.25. 5 .  Mempunyai kepala.20.29 D  Memiliki abdomen yang panjang.8.  Mempunyai kepala.19. abdomen. tangan dan ekor. 7.14.26.28 E  Mempunyai kepala yang berbentuk.

11.18.15 Mata tidak bercantum 17.27 3.12 Kaki berkuku Tajam Tumpul 2.10 6 .24.4 22 B Kaki tidak berkuku Itik Katak 5.HAIWAN BULAN (MOONMORF) A Mata bercantum 1.21 C Bentuk ekor V 9.22 Y 6.

HAIWAN BULAN (MOONMORF) D Sesungut dan ekor Bercantum dan berekor panjang Terpisah dan berekor pendek 19.26.14 15 28 Pendek Panjang E Bentuk kepala 7 .13.29 20 7 25 U Pendek Panjang 8.

Antara ciri luaran yang diambil kira ialah bentuk abdomen. mereka memiliki perut yang bercorak. Hal ini kerana bentuk badan memberikan perbezaan yang paling nyata berbanding bentuk fizikal yang lain seperti bilangan sesungut. Adakah kesemua individu di dalam spesis itu serupa antara satu sama lain? Berapakah variasi yang diterima di antara individu di dalam spesis tersebut? Individu di dalam sesuatu spesis itu mempunyai ciri-ciri sepunya yang hampir sama. jenis kaki. ciri-ciri luaran fizikal diberi keutamaan untuk mengelaskan haiwan tersebut kerana faktor-faktor seperti jantina dan genetik tidak diperolehi. corak pada bahagian tangan. Bentuk badan merupakan ciri yang perbezaan paling utama dan dominan berbanding dengan ciri yang lain. Spesis C. spesis C mempunyai 8 . Apakah ciri-ciri yang dikenalpasti sewaktu pengelasan haiwan dibuat? Mengapa ciri itu dipilih? Mengapa bukan ciri yang lain? Sewaktu pengelasan haiwan dibuat. bentuk mata dan juga bentuk ekor. haiwan tersebut memiliki bahagian abdomen yang besar. bentuk kepala dan sesungut. panjang ekor ataupun bentuk kepala. Spesis D dan Spesis E. Spesis B. bagi spesis B.Perbincangan : 1. Untuk spesis A. Kesemua haiwan tersebut dibahagikan kepada lima kumpulan spesis iaitu Spesis A. 2.

Ia juga meningkatkan kebolehan sesuatu spesis untuk 9 .tangan yang bercorak. spesis D pula memiliki abdomen yang panjang dan spesis E mempunyai bentuk kepala yang berbentuk. untuk satu spesis hanya akan mempunyai seekor haiwan yang mewakilinya. 5. Apakah yang akan terjadi kepada spesis jika menerima variasi individu yang sangat tinggi? Apakah pula yang akan terjadi jika menerima variasi individu yang sangat rendah? Jika menerima variasi individu yang sangat tinggi. 4. Taksonomis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru berdasarkan sifat biologikal seperti genetik haiwan dan DNA yang dimiliki oleh haiwan tersebut. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya variasi di dalam individu? Variasi pada sesuatu individu itu membolehkan saintis membezakan individu dalam spesis yang sama. 3. manakala jika menerima variasi yang sangat rendah pula satu spesis akan mempunyai bilangan haiwan yang terlalu banyak. Taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversiti untuk membezakan antara spesis atau kekeliruan mengenai nama-nama spesis. Jelaskan bagaimana seorang taksonimis dapat membahagikan sesuatu spesis kepada dua atau lebih spesis yang baru? Taksonomis merupakan saintis yang pakar dalam mengenal pasti dan mengumpul spesis.

bermandiri dalam persekitaran yang sentiasa berubah. struktur dan konfigurasi sesuatu organisma. Variasi yang dipengaruhi oleh faktor genetik boleh diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain manakala variasi yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran pula tidak boleh dikawal. Morfospesis merupakan kaedah tradisi yang digunakan sejak dahulu dalam megelaskan sesuatu spesis. warna dan corak serta struktur dalaman bahagian-bahagian seperti tulang dan organ-organ. variasi geografi selalunya tidak diambil kira dalam kaedah pengelasan ini. 10 . Variasi merangkumi perbezaan dari segi morfologi. Ini termasuk aspek penampilan fizikal seperti struktur. Mengapakah spesis ‘Moonmorf’ ini dipanggil morfospesis? Sesuatu spesies berbeza daripada yang lain melalui morfologi yang merujuk kepada bentuk. Spesis ‘Moonmorf’ dikenali sebagai morfospesis disebabkan spesis tersebut dikelaskan berdasarkan ciri-ciri persamaan yang boleh diperhatikan dalam sesuatu spesis. bentuk. Jika terdapat keperluan dan peluang yang wujud. genetik dan mental. Selain itu. Kaedah ini terbatas kerana maklumat yang digunakan untuk mengelaskan spesis adalah sedikit dan perlu kepada perbezaan yang jelas daripada spesis-spesis lain. Variasi berlaku disebabkan oleh faktor genetik dan persekitaran. 6. variasi membolehkan sesetengah individu mengeksplotasi sumber yang ada di habitat yang baru. fisiologi.

7. DNA. kelakuannya serta maklumat lain yang lebih spesifik dan mendalam. habitat. Spesis ini hanya dikelaskan melalui morfologi iaitu ciri-ciri yang boleh dilihat seperti sifat fizikal. jantina. Jelaskan mengapa spesis tersebut bukan spesis biologikal. Spesis tersebut merupakan bukan spesis biologikal kerana maklumat yang diperolehi amat terhad dan tiada data yang ditemui bagi genetik. 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful