You are on page 1of 1

FESTIVAL DE NADAL.

VENRES 19 DECEMBRO 2008

ACTUACIÓNS SECUNDARIA:

1. Conto de Nadal. Adaptación dun conto de Leon Tolstoi. Grupo de teatro Virxe
da Cela: alumnado de 1º da ESO
2. Panxoliña “Despedida de Ano Vello”. Alumnado 2º E.S.O.
3. Panxoliña “Chegaron a pé”. Alumnado 3º B E.S.O.
4. Panxoliña “L’e enfant au tambour”. Alumnado de 3º E.S.O. Traballada nas
clases de francés.
5. Panxoliña “No pendello”. Grupo de música tradicional Virxe da Cela: alumnado
de 1º, 2º e 3º da E.S.O.

Verónica Dopico. 9-12-08