You are on page 1of 7

KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 

MEMBUAT PRODUKSI VIDEO DENGAN MENGGUNAKAN SONAR 
 
Pendahuluan 
  Didalam Sonar pelbagai perkara yang boleh dibuat, disini perbincangan saya 
adalah berkisarkan kepada bagaimana hendak membuat editing berkaitan dengan video 
terutama dalam memasukkan suara / alih suara dan memasukkan kesan bunyi 
tambahan. Antara keperluan dan langkah‐langkahnya adalah :‐ 
 
Keperluan Utama  
1. Pastikan anda mempunyai video yang hendak digunakan, penggunaan video 
adalah dalam format avi, wmv dan Quicktime. 
2. Pastikan anda mempunyai kesan khas bunyi atau kesan bunyi tambahan yang 
hendak dimasukkan, anda boleh download bunyi‐bunyi ini dari laman web 
dengan percuma di http://www.a1freesoundeffects.com/  
http://www.therecordist.com/pages/downloads.html atau laman lain 
3. Program sonar 7 Produser Edition 
4. Paint ( Tujuan editing imej / gambar) 
 
 
Langkah‐langkah 
 
Langkah 1 
1. Buka program sonar 
2. setkan nama projek yang anda minati dan mudah diingati (Rajah 1) 

RAJAH 1 
 
3. Tekan OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 
 
4. Skrin seperti ini akan keluar (Rajah 2) 
 
Ruang video 

Rajah 2 
 
 
 
Langkah 2 
1. Memasukkan video ke dalam ruang video 
2. File‐import‐ video (Rajah 3) 

Rajah 3 
 
3. pilih video yang dikehendaki (Rajah 4) 

Rajah 4 
 
4. setelah video dipilih maka keluarlah skrin seperti ini ( Rajah 5 / Paparan Kerja) 

SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 

video

Paparan video

Rajah 5 
 
  Ruang audio 
  Audio dari video berkenaan
 
 
 
Langkah 3 
1. Memasukkan audio ke dalam paparan kerja 
2. File‐Import‐ Audio (Rajah 6) 
3. Pastikan anda telah meletakkan cursor pada ruang audio pada paparan kerja 
sebelum mengimport audio, kerana jika anda gagal berbuat begini maka anda 
tidak akan menemui audio yang dimasukkan itu (lihat rajah 5) 
     

Rajah 6  
   
5. pilih audio / kesan bunyi yang dikehendaki (Rajah 7) 

SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 

Rajah 7 
 
6 Kemudian tekan Open , anda boleh mendengar dahulu bunyi berkenaan dengan 
menekan play  
7 setelah audio dipilih maka keluarlah skrin seperti ini dengan audio (Rajah 8) 

Audio / kesan bunyi
yang dimasukkan 

Rajah 8     
 
 
 
Penerangan berkenaan dengan fungsi frame video 

Rajah 9 
 
 
 
 
 
 
SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 
8. Bagi membuat rakaman suara pula anda perlu memasukkan Audio Track(Rajah 10)  
9. Insert – Audio Track 

Rajah 10               
     
10. Track berkenaan seperti dalam rajah 8 
 
11. Bagi memastikan kelancaran rakaman pastikan anda telah memilih fungsi 
microfon dari ikon sound/ volume klik 2 kali bagi mendapat setting berkenaan  
(Rajah 11) 

Rajah 11 

Pastikan pada playback dan recording, pada 
ruangan microphone tidak berada pada setting 
mute dan dipilih / select pada paparan 
Recording Control 

Rajah 12 
 
 
 
SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 
 
 
 
Langkah 4 ( Rakaman Suara / Voice Recording) 
 
1. Pastikan anda mempunyai microphone yang sesuai atau hearphone yang disertai 
dengan microphone bagi membuat rakaman suara 
2. Tekan butang R pada ruang audio 
3. Tekan butang merah di bahagian atas (Rajah 13) 

  Rajah 13 
 
 
Butang Record 
 
 
4. Rakamkan suara anda dan kesan yang diperolehi adalah seperti di bawah 

Suara yang 
dirakam 

Rajah 14 
 
• Gambarajah diatas menampakkan suara yang dirakam sebanyak 2 kali pada 
bahagian yang sama dengan itu menimbulkan warna gelab dan merah 
 
5. Menyimpan hasil kerja,  File ‐ Save As… (Rajah 15) 

Rajah 15 
SUHAIMI SHOIB M20071000065 
KIBOD WORKSTATION SEBAGAI ALAT BANTUAN MENGAJAR                                                       KOD KURSUS: SPM 6463 
 
 
 
 
6. Tempatkan fail anda ditempat yang sesuai dan mudah ditemui dan mempunyai 
nama yang ringkas (Rajah 16) 

Rajah 16 
 
 
HASIL TERAKHIR YANG DIPEROLEHI 
 

 
 
 

SUHAIMI SHOIB M20071000065 

You might also like