. I

.

Corpul nostru este alcittuit din componente chimice minuscule, denumite atomi -5i molecule. Toate procesele organismului, -5i deci supravietuirea noastrit, depind de reactiile dintre aces tea.
s untem stante construiti chimice In care principal ajung In dip sub-

organism

prin hrana. Dintre acestea, apa reprezinta cea mai mare componenta a dietei noastre. Consumam aproximativ doi litri de apa pe zi, din lichidele ~i din mancarea pe care o consumam. in ceea ce prive~te greutatea, corpul uman este constituit din 70% apa ~i doar 30% masa solida. Pe langa elementele pe care le contine apa -hidrogen ~i oxigen -cele mai importante sunt carbonul, nitrogenul ~i calciul. Exista destul carbon In organism pentru a umple 9000 de creioane. Exista de asemenea cantitati mici, dar esen1;iale,din alte elemente, printre care sodiu, potasiu, clor, fosfor, cupru, zinc, fier, magneziu, mangan ~i iod. Materialele solide din organism sunt de trei feluri: proteine, hidra1;i de carbon ~i lipide. Acestea sunt substante chimice organice adica componente ce con1;in carbon, majoritatea cu atomi de carbon lega1;iIn lanturi sau inele. Deoarece se formeaza 1:n mod natural doar la fiintele vii, acestea se numesc substante biochimice. Proteinele sunt componentele structurale principale ale celulelor, formand pielea ~i carnea. Hidra1;ii de carbon ~i lipidele O Arginina este unul dintre aminoacizii "esen,iali" care nu pot fi produ~i de organism, ~i trebuie deci extra~i din alimente. Din cei 22 de aminoacizi, opt se ob,in din alimente. O Cristale de vitamina A, substan'a pe care o ob,inem din lapte, unt, ficat ~i legume verzi. In organism, vitaminele se comporta ca ni~te coenzime, ce leaga o enzima de substan,a asupra careia ac,ioneaza, sau inlocuiesc unul dintre produ~ii reac,iei.

sunt surse importante de energie. in organism exista ~i moleculele anorganice simple care contin clorura de sodiu, sau sarea comuna, fluorura de potasiu ~i acidul clorhidric. -combustibilul nostru Ca orice ma~ina, organismul are nevoie de energie pentru a functiona. Aceast:l energie este folosit:l 1n actiunile musculare ~i pentru a crea noi substantebiochimice necesarepentru cre~tere~i pentru refacereacelulelor ~i a tesuturilor. Energiaestede asemenea necesara pentru a mentine temperatura corpului constanta. 69 Mancarea

Un gram de proteine sau de hidrati de carbon produce 4.J.ii intestinali.ataboli<. sistemul s~u de procese <.arese ata$eaz~ oxigenul.e. O Vitamina. jn interiorul <. astfel 1n<. <.e. Metabolismul Rea<.orpului.ombin~ 1ntr-un mod rnai lent <.are o <. Exista peste 1000 de tipuri diferite de enzi11!e. a<.atl de <.easta se realizeaz~ prin procesele <.area fumizeaz~ substantele folositoare. hidraJ. unde concentra1ia este relativ scazuta. sau nutritive.~ prin pereJ. Proteinele sunt des<. Unele enzime nu contin doar proteine.2 kilocalorii. De exemplu.elulele din pl~mani prin globulele ro~jj din sange.ine fier. Lu~m energia din man<. 70 . trec prin membrana celulara spre interior.et <.CHIMIA ORGANISMELOR O Enzima ~i substratul asupra caruia ac~ioneaza.ombina rapid ru oxigenul ~i ernarul energie sub fonna de alldura intens~. coenzima este eliberat3 ~i refolosit3. Oxigenul este transportat la <.e pot s~ trea<. A<. s:I <. Enzimanu este modificat.~rbune este ars:l. in glucoz:1 ~i fructoz:1.unos<. se al3tur3 unui substrat.ute sub numele de <.himi<.urn ar fi lipidele.iiformeaz~ metabolismul <.arbon Ii1 zaharuri.u oxigenul din aer.e <.ombustibilul. una dintre ele fiind temperatura de 37°C.elule.irrule prin sange ~i s~ p~trunda prin membranele <. ci ~i alte substante chimice. O Un compus chimic de forma substratului poate bloca enzimele.estase <. moleculele mici de substan1e nutritive patrund intr-o celula printr-un proces numit difuzie. Rea<:J. a<.e. substantele nutritive se <.ompuse 1n aminoacizi. iar lipidele 1n gli<. ce joac3 rolul de coenzim3. denurnite enzime.fiecare O in organism. Toate reactiile metabolice sunt controlate de proteine speciale.I la descompunereahidratului de carbon numit zaharoz:1(zaharul ob~nuit). <.I continuu.este rea<.ii de <. iar un gram de lipide produce 9. 3.rearea de molerule <.area pe <.ompunerea molerulelor 1n altele rnai simple.eride ~i substante denumite a<.e de digestie. sunt anaboli<. o singurn molecula de enzima efectueaza aceea~i reactie de 100.onsurnam. o singurn enzima ajut.u oxigenul. A<.jzi gra~i. lasand urme ( 1). C~ldura. Impreurul.elulelor.e. oprindu-le func~ionarea. elibecind treptat energie. Cand substratul se desprinde.000 sunt eliberate sub fo11Il~ de c~ldurn. <.e implial sinteza sau <. sub fonna de alimente.1 kilocalorii de energie.estea prezintl pigmentul <.onJ.ombin~ In<.I in timpul acestlii proces ~i poate fi refolosit. materiile prime ale metabolismului.hirni<. Man<. jn organism. potrivindu-1 in suprafa'a enzimei.J. Moleculele dintr-o zona cu concentra1ie ridicata din afara unei celule. alimentele trebuie f~ramitate 1n molerule mici. iar produ~ii sunt elibera~i (3). se <.himi<. mentine temperatura corpului 1n jurul valorii de 37°C.omplexe. uneori uimitor de rapid. O persoan~ adult~ de talie medie are nevoie de aproximativ 3. - comportandu-se asemeneaunui catalizator al unui singur tip de reactie chimica.u rol1n des<.000 ori pe secunda. in digestie. hemoglobina.elulare. sunt <. Moleculele de enzime functioneaza doar in conditii specifice. dispersata in corp prin sange.300 de kilocalorii pe zi.iile bio<.iile<. l~sand 300 pentru alte scopuri. Dintre acestea. la <.at energia eliberatl nu poate provoca ardere. cand o bu<. <. Pentru a ajunge la <. Enzima scindeaza substratul (2).

De exemplu.a cu globule ro~ii.glice~l-l O in urma digestiei. Reticulul endoplasmatic (ro~u) este presarat cu ribozomi (alba~tri).iale In cre~terea normala ~i rezistenta la infecr. O Sinteza de proteine in interiorul unei celule. Pentru a crea noi proteine sau alte substante hiochimice. Pentru a evita acest lucru. Cele rnai irnportante reactii consurnatoare de energie implica sinteza de proteine. O Adipocite umane -celule adaptate inmagazinarii grasimilor -se comporta ca izolator al inmagazinarii de energie. de aceea stocul de ATP trehuie refacut mereu prin hranire. mici corpuri delimitate prin membrane.grasl . ~i transformata instantaneu lntr-o componenta denumita acid adenozin tri- . Imaginea -colorata fals -este marita de peste 800 de ori. fosforic (ATP). acoperind suprafe. Reactiile furnizeaza energie ~i produc dioxid de carbon ~i apa. De exemplu. Insa nu sunt create In organism. Acestea sunt esenr.ii intestinului sub'ire. substan. g1ucoza se combina cu oxigenul In 30 de etape. Folosirea suhstantelor nutritive pentru producerea de energie se nume~tecataholism. ca substante nefolositoare. Reticulul endoplasmatic consta din membrane perechi.i mici.aminoacizi aciz! -. celula s-ar supralncalzi ~i ar muri.t . celula medie produce In jur de 3500 de molecule de proteine pentru celulele noi.ele exterioare ale acestora. cu ribozomi.elor alungite (cili) pe pere. Controlul de energie Majoritatea reactiilor chimice din interiorul celulei au loc In etape. Acest proces are loc in momentul in care lizozomii se combina cu vacuole -materiale din mancare delimitate prin membrana. iar apoi se indreapta spre celule individuale. Continuarea procesului poate avea loc in spa'iul dintre membranele perechi. dar In fiecare rninut.iunea lizozomilor.ele nutritive sunt raspandite in sange ~i in vase le limfatice ale proeminen.in enzime care pot descompune moleculele de hrana. Reactiile celulare folosesc ATP rnai mult decat produc. o parte din ATP este consurnat de celule Intr-un proces nurnit anabolism. unde are loc sinteza de proteine. numite cai metabolice. energia este eliberata In cantitar. ce con. reducand pierderea de caldura. celulele sangelui ~i ale pielii traiesc cateva saptamani sau luni. Vitaminele din alimente se comporta adesea ca ni~te coenzime.ii. numite coenzime. sau eritrocite. Majoritatea proteinelor sunt necesarepentru creareade noi celule. Daca toata energia s-ar elibera dintr-o data. Celulele din imagine se afla pe o suprafa. O Producerea ~i ac.

Proteina din singe. ce formeaza ARN-ul mesager (m) ~i ARN-ul de transfer (t). in concluzie. Oamenii de ~tiinta o denumesc dubla rasucire a ADN-ului. ~ Fiecare dintre ace~tia consta dintr-un lant ?: lung de molecule de zahar. a O ADN-ul in nucleul unei celule creeaza cromozomii celulei. Fiecare molecul:1de protein:1este constituit:1din 22 de tipuri de molecule de substante denumite aminoacizi. celula nu este supus:1la c:1ldurn putemic:1. Secvente de trei nucleotide de pe lanturile ADN-ului formeaza un cod special care stabile~te ordinea In care sunt legati aminoacizii pentru a fo~a molecule de proteine. ADN-ul este format din patru baze: guanina timina adenina citozina --in --este --de -ARN timina inlocuita uracil -. baza hormonilor ~i enzimelor . Unii aminoacizi sunt codificati prin mai mult de un triplet. ATP-ul. Baze cu coloane de zahar . codul ADN stabile~te cum arata. O molecul:1de protein:1poate fi constituit:1 din citeva sute de molecule de aminoacizi.In moduri diferite. Chiar ~i cu ajutorul unui echipament modem ~i cu o experient:1 lndelungat:1 nu s-a reu~it sintetizarea acestor componente.CHIMIA ORGANISMELOR Multe dintre reaqiile celulare complexe. I "0 ADN-ul prezinta doua lanturi lungi unite Intr. ca ~i enzimele. Este divizat in gene care determina caracteristicile fizice prin transmiterea modelului unei proteine. dispu~i cap la coad:1. cre~te ~i functioneaza corpul. Crearea miilor de proteine diferite din organism. cum ar fi sinteza moleculelor mari de lipide sau proteine.Nt) ARNt nucleu trece in din citoplasma ARNm trece din nucleu in citoplasma Aminoacizi Fiecare ARNt potrivit molecul3 a lege de aminoacidul Aminoacizii s-au unit pentru a forma o proteina 72 Corpul omenesc 12 -SANGELE Corpul omenesc 25 -PROTEINELE . ADN-ul se imparte in doua margini.Ins:1. De exemplu. celula poate efectua procesul de sintez:1. ADN-ul este materialul genetic al corpului. Din cei 22 de aminoacizi. a~a Incat 1. pe care il elibereaza cand intalne~te un ARNm potrivit. oxigen ~i hidrogen. Este de asemenea~i mai remarcabil faptul c:1 celulele corpului pot face acest lucru In conditii obi~nuite. Acesta este cunoscut sub numele de cod genetic. AND-ul consta din milioane de atomi de carbon. copiilor lor. Aminoacizii se unesc pentru a forma proteine. ARN mesager I (ARNm) Coloana de zahar Gena compusa din ADN ARN de transfer (AR. Acesta contine o schita chimica care transmite caracteristicile parintilor.prin folosirea instrumentului s:1u de energie ridicat:1. cu nucleotidele In interior. Deoarece proteinele sunt moleculele de constructie ale organismului ~i. Cele doua tipuri principale de acizi nucleici sunt acidul dezoxiribonucleic (ADN) ~i acidul ribonucleic (ARN). ~i nici nu este acid~ sau alcalin:1. Aminoacizi Creareanoilor molecule de proteine este mult mai complicat:1decit sintetizarea gr:1similor~i hidratilor de carbon. sunt specifice celulei vii. ARNt preia un aminoacid. O Model ilustrand structura dublei rasuciri ADN-ului..~ o spirala. doar 14 pot fi creati In organism. cu o nucleotida ~ ata~ata -un inel de atomi de carbon ~i azot. contine 574 molecule de arninoacizi. fiecare cu o grupare unica de aminoacizi. Cei 8 rnma~itrebuie obtinuti din diferite tipuri de alimente. fosfor. denumit:1 hemoglobinil. necesita 1nca un grup de substante biochimice -acizii nucleici. controlorii sai metabolici. azot.i Intreaga molecula gigantica are aspectul unei z scari rasucite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful