PROIECT DE ACTIVITATE

Propunătoare : Burgus Adina- Cosmina Data : 27.09.2010 Grupa : mică B Categoria activităţii : Activitate de educare a limbajului Forma de realizare : Memorizare Tema : Toamna – D. Botez Tipul activităţii : Activitate de dobândire de cunoştinţe Scopul activităţii : - Formarea, dezvoltarea şi educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere gramatical; - Familiarizarea copiilor cu bogăţiile toamnei precum şi cu efortul depun oamenii pentru a obţine recolte bogate; - Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi : roade bogate, bucate, amărui, panere, cu puf galben ca de pui, etc. Obiective operaţionale : - Să formeze, dezvolte şi educe o exprimare verbală orală corectă din punct de vedere gramatical; - Să se familiarizeze cu bogăţiile toamnei : fructe, legume, flori precum şi cu efortul depus de oameni pentru a obţine roade bogate; - Să activizeze şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi ; - Să participe activ la activitate însuşindu-şi versuri; Strategia didactică Metode şi procedee : Conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul Mijloace de învăţământ : Tablou ce reprezintă anotimpul toamna şi bogăţiile acesteia, panou, coş cu fructe şi legume proaspete Forma de organizare : Frontală, individuală, în grupuri Material bibliografic : Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii ; cartea – Texte literare – Durata : 15 min

.

. Se observă starea emoţională şi comportamentu l copiilor odată cu apariţia Zânei Toamna. Aerisirea sălii de grupă Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă Moment surpriză Zâna Toamna intră cântând Strategii didactice Evaluare (instrumente şi indicatori) Moment organizatoric Copiii intră în sala de grupă şi îşi ocupă locurile pe scăunele Se observă comportamentu l copiilor Captarea atenţiei Zâna Toamna – intră în sala de grupă îmbrăcată corespunzător. cântând cântecul .. Copiii recunosc cântecul . Materialul didactic necesar activităţii va fi aranjat pe panou şi pe măsuţă în faţa copiilor.DEMERS DIDACTIC Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific Scăunelele vor fi aranjate în formă de semicerc.Culesul viilor’’ purtând în mână un coş acoperit şi pe care-l descoperă în faţa copiilor anunţându-i că va sta la activitate pentru a observa dacă preşcolarii grupei mici pot denumi tot ce se găseşte în coşul ei.

pere în panere. Tema activităţii – Astăzi. Botez Voi trebuie să fiţi atenţi să învăţaţi versuri din această poezie. voi trece la învăţarea poeziei pe Au lucrat din zori în strofe.Dar din tablou ? . Botez Voi recita model întreaga poezie. astfel : seară. vor asculta conţinutul poeziei Copiii recită versurile împreună cu educatoarea . Poezia se numeşte : TOAMNA – D. Voi lua apoi grupuri de câte 3-4 copii să Prune bune şi alune. Toţi acei ce-ntreaga vară Apoi. recite cu ajutorul meu Cu gutui amărui. despre munca şi efortul oamenilor în vederea obţinerii de roade bogate. să fiţi atenţi la conţinutul acesteia Toamna – D. . împreună cu întreaga grupă voi Au şi fructe şi bucate trece la învăţarea strofei I a poeziei – de 2-3 ori Mere.Denumiţi ce flori de toamnă pe care le vedeţi în coş.voi recita model strofa I explicând Toamna au roade cuvintele noi şi neînţelese de copii bogate Apoi.Reactualizarea cunoştinţelor Discuţie referitoare la caracteristicile şi bogăţiile toamnei pe baza tabloului şi a coşului Anunţarea temei şi a obiectivelor Dirijarea învăţării În ce anotimp suntem? Ce se întâmplă toamna? Ce fructe şi legume cunoaşteţi din coş ? . vom învăţa o poezie despre Memorizare toamnă în care este vorba despre Toamna – D. copii. Botez bogăţiile acesteia. explicând Cu puf galben ca de pui cuvintele necunoscute - Se apreciază răspunsurile copiilor Se observă comportamentu l copiilor Copiii vor fi atenţi. Voi recita apoi strofa a II a.

Apoi. în grupuri de 3-4 copii vom recita întreaga poezie Voi aprecia general şi individual copiii care au avut o participare activă la activitate şi-i voi stimula după ce vor interpreta cântecul – Toamna – Vor primi apoi roade ale toamnei – mere. etc. pere. Aprecieri Aprecieri Aprecieri Obţinerea performanţei Încheierea activităţii Concurs – Cine ştie mai bine? Aprecieri referitoare la modul cum copiii şi-au însuşit versuri şi au participat activ la activitate Aprecieri Aprecieri Stimulente Finală . voi recita întreaga poezie singură. împreună cu întreaga grupă vom recita strofa a II a de 2-3 ori. în grupuri de câte 2-3 copii După învăţarea poeziei pe strofe. Apoi.Şi tot felul de legume De nu le mai şti pe nume. morcovi. apoi cu copiii de 2 ori Voi antrena copiii să recite individual poezia cu ajutorul meu. ardei. castraveţi.