În perioada de referință, arta românească a cunosctu o dezvoltare multilaterală.

Teatrele din Iași, București întrețineau legături permanente cu provinciile.Actorii veniți în Basarabia de pe teritoriul fostului Regat jucau rolul de ambasadori ai culturii românești.Interesant este faptul că la spectacolele respective au început să vină și cetățenii altor naționalități,stimulați de curiozitate. Procesul cultural din Basarabia sincroniza cu cel din România.În primii ani după Unire, în regiune nu exista un teatru profesional,din care cauză timp de cîțiva ani aici s-au manifestat, aproape în exclusivitate ansamblurile particulare.Repertoriul prezentat de trupele teatrale era compus nu numai din piese românești, dar și din cele clasice universale.Activitatea teatrală în primii ani după Unire a stimulat apariția Teatrului Național de la Chi șinău