Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.22.2/295

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
-------------------ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες
Πασχάλης Γκιργκινούδης
Ελένη Κατσούφη
Κατερίνα Λάμπρου
Γιώργος Παπαναστασίου
Κάλλια Φαρμάκη,MsEd
Ουρανία Χιουρέα,PhD
e-mail
Ιστότοπος

Τηλέφωνα
: 6944-292.218
: 6936-398 486
: 6945-702 889
: 6974-061 780
: 6973-394 043
:: 6944-270.539
: omadadyslexias@gmail.com
symea2@sch.gr
: http://www.chiourea.gr

Προς
κ.κ. Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς
των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε.
δημοσίων και ιδιωτικών γενικής και
ειδικής Ανατολ. Αττικής και Β΄ Αθήνας
(δια των αντίστοιχων Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης)
Κοιν.:
1. κ. Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής
2. κ.κ. Προϊστάμενους Ε.Π.Κ. Π.Ε. και
Δ.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης
Αττικής

ΘΕΜΑ: 2η Ημερίδα για τη Δυσλεξία
Σχετ.: Έγγραφο Περιφερειακού Διευθυντή Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 5127/1004-2013 «Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικής ημερίδας».

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. Φ.22.2/184/4-3-2013 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι
την Τετάρτη 24-4-2013 και ώρα 8 π.μ. – 2 μ.μ. πρόκειται να διεξαχθεί 2η ημερίδα με θέμα:
«Δυσλεξία: Στοχευμένες ενέργειες στην τάξη», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα.
Τόπος διεξαγωγής: Σχολικό Συγκρότημα Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κωφών & Βαρηκόων Αγ.
Παρασκευής, οδός Πίνδου 27 (κάθετος Δερβενακίων) Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-600.20.44,
210-60.12.922, 210-60.12.946).
Στην ημερίδα αυτή θα συμμετέχουν 91 εκπαιδευτικοί και Διευθυντές Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της 2ης Περιφέρειας Ε.Α.Ε. (Ανατολ. Αττικής και Β΄ Αθήνας), σύμφωνα
με τον επισυναπτόμενο πίνακα, όπως εγκρίθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/βάθμιας
και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (ανωτέρω σχετ.).
Δεδομένου ότι ο αριθμός αιτήσεων συμμετοχής (640) είναι πολλαπλάσιος του αριθμού
συμμετεχόντων, οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση σε περίπτωση που δεν θα
μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ημερίδα, να ενημερώσουν την οργανωτική επιτροπή
μέχρι 21-4-2013, ώστε οι κενές θέσεις να καλυφθούν από άλλους. Εκπαιδευτικός ο οποίος δεν
θα συμμετάσχει στην ημερίδα, θα πρέπει να προσέλθει κανονικά στο σχολείο του.
Παρακαλούμε, με ευθύνη των κ.κ. Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, να
λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί και ενυπογράφως οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα συμμετεχόντων.
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Α.Ε.

Δρ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ε.Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δυσλεξία: Στοχευμένες ενέργειες στην τάξη
08.00-8.15

Προσέλευση - εγγραφές συμμετεχόντων

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δρ. Ράνια Χιουρέα Σχολ. Σύμβουλος ΕΑΕ, Γιώργος Παπαναστασίου Δάσκαλος Τ.Ε. 6ου
Δημ. Σχολ. Αγ. Παρασκευής, Κάλλια Φαρμάκη, MsEd Δασκάλα Τ.Ε. Δημοτ. Σχολ. Εκάλης
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
8:15-8:45

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Γενικοί άξονες-στοχοθεσία της ημερίδας Δρ. Ράνια Χιουρέα Σχολ. Σύμβουλος ΕΑΕ
Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
8:45-9:45
«Δυσορθογραφία: Στρατηγικές
Δρ. Παναγιώτα Γιαννέλη, M.Ed (NIU-USA),
παρέμβασης»
ΕΚΠΑ
9:45-10:45
«Αξιολόγηση -Παρέμβαση σε μαθητές Αγγελική Γιαννετοπούλου, M.Ed, Δασκάλα
με δυσκολίες στη Φωνολογική
Τ.Ε. 7ου & 10ου Δημοτ. Σχολείου
Επίγνωση»
Χαλανδρίου
10:45-11:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κατερίνα Λάμπρου Δασκάλα Τ.Ε. 5ου Δ. Σ. Αμαρουσίου, Ελένη Κατσούφη Δασκάλα
Τ.Ε. 1ου Δ. Σ. Αγ. Παρασκευής, Πασχάλης Γκιρκινούδης Δάσκαλος Τ.Ε. 4ου Δημ. Σχολ. Χολαργού
11:15-12:15
«Αντιμετώπιση Δυσλεξικών Μαθητών Βασιλική Παπαχρήστου, M.Ed in Special
στη Β/βάθμια Εκπαίδευση»
Educational Needs (Specific Learning
Difficulties) Bristol University, Εκπαιδευτικός
ΕΑΕ Β/βάθμιας Εκπαίδευσης – KEΔΔΥ Ανατ.
Αττικής
12:15-13:00
Από την κλινική «μαθηματική»
Έλενα Χανιώτη, M.Sc. Ειδική Παιδαγωγός,
συνέντευξη στο εξατομικευμένο
Δασκάλα Τμήματος Ένταξης 5ου Δ.Σ.
πρόγραμμα
Κηφισιάς
13:00-13:45
«Στήριξη Δυσλεξικού μαθητή στην
Δημήτρης Μαυρωνάς, Δάσκαλος
τάξη και στο σπίτι»
αποσπασμένος στο ΚΕΔΔΥ Β΄ Αθήνας
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
13:45-14:00
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣΔρ. Ράνια Χιουρέα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2ης Περιφέρειας
14:00
Χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης.
Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Δρ. Ράνια Χιουρέα, Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 2ης Περιφέρειας
Μέλη: Κατερίνα Λάμπρου, Δασκάλα Τ.Ε. 5ου Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου
Πασχάλης Γκιρκινούδης, Δάσκαλος Τ.Ε. 4ου Δημ. Σχολ. Χολαργού
Γιώργος Παπαναστασίου, Δάσκαλος Τ.Ε. 6ου Δημ. Σχολ. Αγ. Παρασκευής
Ελένη Κατσούφη, Δασκάλα Τ.Ε. 1ου Δημ. Σχολ. Αγ. Παρασκευής
Κάλλια Φαρμάκη, MsEd Δασκάλα Τ.Ε. Δημοτ. Σχολ. Εκάλης
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ : 1) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΦΩΝ &
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
2) ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ε.Α.Ε. - ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ

«Δυσλεξία: Στοχευμένες ενέργειες στην τάξη»
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 24-4-2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

2ο Δ.Σ. Βάρης

Λίβα Ασημούλα

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Δ.Σ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
1ο Δ.Σ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΛΑΥΡΙΟΥ 3ο ΔΣ
ΔΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2ο
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΕΝΟΥΔΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΙΜΩΝΗ

ΠΕ70
Π.Ε.70
ΠΕ70
ΠΕ70
Π.Ε.60

ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ
ΓΚΕΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

Π.Ε.71
Π.Ε.71
Π.Ε. 71
Π.Ε.71
Π.Ε.71
Π.Ε.71
Π.Ε.71
Π.Ε.70

ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

Πέππα Γεωργία
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70
ΠΕ11
Π.Ε.29
Δ.Ε.01

ΕΙΔ. ΔΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
ΕΙΔ. ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΙΔ. ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ
3ο ΔΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κολλέγιο Αθηνών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
Ειδικό Δημ. Σχ. Λαυρίου
1ο Ειδικό Σχολείο Αχαρνών

ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Βασιλική Χαβάκη
Μουτζούρης Αλέξανδρος
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ευσταθίου Ευάγγελος
Κουντούρης Κωνσταντίνος

Δ.Ε.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ71

1ο ΔΗΜ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

29

16ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΜΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

30

1ο Δ.Σ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
31

1 ΕΙΔΙΚ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕ 70

32

1ο ΕΙΔ. ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ»

ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

33

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ 70

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο Δημ.Σχ.Κηφισιάς
Ν. Ερυθραίας 2ο
ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΣ
ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Δ.Σ. ΙΣΡΑΗΛ.ΚΟΙΝ. ΨΥΧΙΚΟΥ
Σχολή Μωραΐτη
Σχολή Μωραΐτη
Σχολή Μωραΐτη

ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Κουτσούκου Μαρία
Τσολακίδου Ελένη
ΖΕΥΚΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ανδρουλιδάκης Ιωάννης
ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τουρκομανώλη Μαίρη

ΠΕ70
ΠΕ71
ΕΒΠ
ΠΕ70
Π.Ε.71
ΠΕ 25 ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕ70/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.Ε.70
ΠΕ70 ΜΔΔΕ
ΠΕ70
ΠΕ 70

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ΑΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

48

ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

49

ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

50

ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

51

ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΜΑΛΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

52

ΜΑΝΘΟΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

53

ΝΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
54

ΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

55

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ1704 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΗΧΑΝ. ΑΣΕTEM
ΠΕ 02.50 Δρ ΕΑ

56

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ

ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ 03.50 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ε.Α

57

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

58
59
60

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΥΝΤΗ
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ 11 ΠΡΟΣΑΡΜ. ΦΥΣ. ΑΓ., ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
Π.Ε.06 Υπ. Δρ Ειδ. Παιδ & Ψυχ ΕΚΠΑ
ΠΕ02

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης

Αντωνίου Ελένη

ΠΕ2

61

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ02/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

62

Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

Κρητικού Ελένη

ΠΕ04

63

Μουσικό Λύκειο Παλλήνης

Σταυράκου Θεοδώρα

ΠΕ 2-Φιλόλογος

64

ΕΠΑ.Σ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΕ 17 02 ΝΑΙ

65
66

3 ΣΕΚ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΦΗΝΑ )
3 ΣΕΚ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΦΗΝΑ )

ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ 18.33
ΠΕ 18.33

67

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1ο

ΧΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

(Δ/ντρια)

68

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ Παλλήνης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ12 ΦΥΣΙΚΟΣ Ρ/Η/ (Δ/ντρια)

69

Γ/Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο

ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ11/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

70

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ1704 M.Sc Παν.Αθηνών, Σεμιν 100
ωρών Παν.Αιγαίου /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

71

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ 02

72
73
74

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΛΙΟΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΤΕΡΕΖΑ
ΔΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ 02
ΠΕ 03.50 (Μαθηματικός)
ΠΕ 02

75

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ 18.04.50 (Αισθητικής)

76

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ

ΠΕ 04.01 (Φυσικών)

77

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ 02.50 (Φιλόλογος)

78

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ 17.06 (Μηχανολόγος)/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

79

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ 11 (Γυμναστών)

80

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

81

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕ 30 (Κοινωνικών Λειτουργών)

82

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΛΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ 17.02.50 (Μηχανολόγος)

83

ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. Α’ ΒΑΘ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΑΦΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ 17.02.50 (Μηχανολόγος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
84

Γ/Σ-ΓΕΛ Κωφών &Βαρηκόων Αγ. Παρασκ.

Σιμιτσή Ουρανία

Κλινική Ψυχολόγος ΠΕ23

85

Γ/Σ-ΓΕΛ Κωφών &Βαρηκόων Αγ. Παρασκ.

Δημητροπούλου Γιώτα

Λογοθεραπεύτρια ΠΕ 21

86

ΠΡΟΤ. ΠΕΙΡ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΛΥΚ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
ΛΥΚ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ07
ΠΕ02

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕ02

90

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

91

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΠΕ04

87
88
89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful