Prilozi za orijentalnu filologiju XXV (1975) 133-168