P. 1
Gottfrid_Swartholm_Åtal_AM_52124_12

Gottfrid_Swartholm_Åtal_AM_52124_12

|Views: 716|Likes:
Published by undermattan
Åtalet 2013 mot Gottfrid Swartholm i Sverige
( IDG.se)
Åtalet 2013 mot Gottfrid Swartholm i Sverige
( IDG.se)

More info:

Published by: undermattan on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

Ansökan om stämning Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2013-04-16

Sida 1 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Nacka tingsrätt Enhet 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 2124-12 Handl.: OVR
Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel

1 G, B O M
Personnr Medborgare i

M
Telefon Tolkbehov

XXXXXXX
Adress Offentlig försvarare/ombud

Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Väst AB, Stampgatan 20, 411 01 GÖTEBORG
Frihetsberövande m.m.

Anhållande verkställt 2012-04-15, Häktad 2012-04-18, Häktningsbeslutet hävt 201206-19
Delgivningsuppgifter

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

2 S W, P G
Personnr Medborgare i

G
Telefon Tolkbehov

XXXXX
Adress Offentlig försvarare/ombud

Sverige

Saknar adress i Sverige Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholms Torg 16, 4 tr, 112 21 STOCKHOLM
Frihetsberövande m.m.

Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07
Delgivningsuppgifter

F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

3 B S, A-R
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

XXXXXX
Adress

Sverige

BJS
Offentlig försvarare/ombud

Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 70296 107 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 25 A

010-562 50 00
Telefax

registrator.int-stockholm@aklagare.se
Webbadress

010-562 54 83

www.aklagare.se

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 2 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Tilltalsnamn

Yrke/titel

4 S, S
Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

XXXXXX
Adress Offentlig försvarare/ombud

Sverige

Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar.
Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter

Ansvarsyrkanden m.m.

ÅP 1. DATAINTRÅNG (G) (0201-K81864-12) Målsägande L V, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken

ÅP 2. DATAINTRÅNG (G) (0201-K81864-12) Målsägande M B, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/WiFi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 3 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken Särskilda yrkanden (Gemensamt för ÅP1-ÅP2) 1. Förverkande enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag tagen WiFi antenn (1012-0201-BG10221 p 1, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande enligt 36 kap 2 § 1 st, alternativt 36 kap 3 § 1 st p 1 brottsbalken, av i beslag tagen WiFi antenn och WiFi adapter (10120201-BG10221 p 42 och 43, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott, alternativt som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning.

ÅP 3. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K81864-12) Målsägande Bisnode Information AB, 556436-3421, Sveavägen 151, 105 99 Stockholm, (f.d. Applicate AB. Benämns Applicate nedan.), underrättad Gärning M G och G S W har under perioden den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Stockholm dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personers användarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat stora mängder personuppgifter. De har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken Särskilda yrkanden Förverkande enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort (1012-0201-BG10221 p 44, Fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 4 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

ÅP 4. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K81864-12) Målsägande Logica Sverige AB, 556337-2191, 131 85 Stockholm, (Benämns Logica nedan), underrättad Gärning M G och G S W har från den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Nacka tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. De har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet för att till slut uppnå högsta behörighet. De har även ändrat behörigheter för befintliga användare, lagt till data i stordatorn samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn och delat sådan information med andra. M G och G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling, olovligen ändrat samt i register fört in sådana uppgifter. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken Särskilda yrkanden 1. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort (2012-0201-BG10221-13, Fu-prot s 527 ff), dator (samma beslag p 14), dator (samma beslag p 19), hårddisk (samma beslag p 29) som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 3 § 1 st p 1 av i beslag tagna två stycken krypterade datorer (2012-0201-BG10221-16 och 17, Fu-prot s 527 ff) som polisens IT-forensiker inte kunnat analysera, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. 3. Förverkande (från G S W) enligt 36 kap 2 § 1 st brottsbalken av i beslag tagen hårddisk (2012-0201-BG25023-1, Fu-prot s 494 ff), hårddisk (samma beslag p 2), bärbar dator (samma beslag p 26) som använts som hjälpmedel vid brott. 4. Att beslaget av en laptop (2012-0201-BG25708-1, FU-prot s 501) ska bestå till dess dom i målet vunnit laga kraft i ansvardelen (Bevisbeslag). Beslaget ska därefter hävas till G S W.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 5 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

ÅP 5. DATAINTRÅNG (W) (0201-K292108-12) Målsägande Nordea Bank AB, 516406-0120, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har från juli till och med augusti 2012 i bland annat Stockholm olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. Han har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn. G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c § brottsbalken ÅP 6-13 GROVT BEDRÄGERI (W) och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (W) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (B S, ÅP 11) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (S, ÅP 12) (0201-K292108-12) Målsägande Nordea Bank AB, 516406-0120, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har i bland annat Sverige olovligen påverkat respektive försökt påverka resultat av en automatisk informationsbehandling genom att i Nordeas stordator utföra respektive försökt utföra penningtransaktioner till vinning för sig själv eller annan och skada för Nordea enligt följande. 6. Den 22-23 juli 2012 överfört 24 200 danska kronor från Fackföreningen BUPL:s konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 7. Den 23-24 juli 2012 försökt överföra 30 300 danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 8. Den 23-24 juli 2012 försökt överföra 2 300 danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 9. Den 24 juli 2012 försökt överföra 3 900 Euro från Odense Kommunes konto i Nordea till Earthport Plc:s konto i Barclays.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 6 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

10. Den 1 augusti 2012 försökt överföra 420 000 Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till SSE System Service Establishments konto i UBS. 11. Den 1 augusti 2012 försökt överföra 88 140 danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till A-R B S konto i Swedbank. 12. Den 1 augusti 2012 försökt överföra 99 808 danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till S S konto i SEB. 13. Den 1 augusti 2012 försökt överföra 230 000 Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till C Ltds konto i Hellenic Bank Public Company Ltd.

Bedrägeribrotten och försöken därtill är grova då gärningarna föregåtts av ett avancerat dataintrång, varit systematiska, avsett betydande värden samt påverkat allmänhetens förtroende för betalningssystem och varit av särskilt farlig art. Fara för försöksbrottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. A-R B S har främjat gärningen under åtalspunkten 11 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. S S har främjat gärningen under åtalspunkten 12 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. Lagrum 9 kap 1 § 2 st och 3 §, 9 kap 1 § 2 st, 3 och 11 §§ samt 23 kap 1 och 4 §§ brottsbalken

Yrkande om häktning Jag yrkar att G S W förklaras häktad på sannolika skäl misstänt för de åtalade brotten. Häktningen begärs träda i kraft vid tidpunkt då G S W inte längre verkställer fängelsestraff eller annars är omhändertagen på kriminalvårdsanstalt. Det finns risk för att G S W avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 7 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 8 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Bevisning

Allmänt Skriftlig bevisning Sammanfattning av Logicas rapport ”Report on the IT Security Incident 2012” översatt till svenska, till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Tilläggsprotokoll daterat 2013-04-09, s 7-10) Skisser från Logica till styrkande av den tekniska infrastrukturen i Logicas stordatormiljö och kopplingarna mellan denna och Applicate/ Infotorg, RPS, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. (Fu-prot s 43-45) Skatteverkets rapport (Fu-prot, Bilaga B s 11-15). Åberopas till styrkande av hur data från Skatteverket hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Skatteverket. Kronofogdemyndighetens beskrivning av konsekvenser med anledning av dataintrånget (Fu-prot, Bilaga B s 41-44). Åberopas till styrkande av hur data från Kronofogdemyndigheten hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Kronofogdemyndigheten. Säkerhetspolisens analys avseende stulen information vid dataintrången mot Logica och Applicate till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Fu-prot s 217-229) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s 257-261)  Gällande 2012-0201-BG10221-14 – ”K dator”. (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att M G använt användarnamnen L och d.  Gällande 2012-0201-BG10221-19 – ”L dator”. (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att inga spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas.  Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s 348-349)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 9 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Gällande 2012-0201-BG25023-26 – Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410, i detta sammanhang särskilt s 370 f) till styrkande av att inga relevanta spår av fjärrstyrning av datorn påträffats.

Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen.  Fu-prot s 442, två rader, 2012-03-06 12:24 till och med 2012-03-06 12:24, rad 23 och 24 uppifrån, till styrkande av att M G hackar.  Fu-prot s 443, två rader, 2012-03-06 12:45 till och med 2012-03-06 12:45, rad 15 och 16 uppifrån, till styrkande av att M G hackar.  Fu-prot s 447, sju rader, 2012-03-06 23:48 till och med 2012-03-06 23:50, rad 18 till rad 13 nerifrån, till styrkande av att M G hackar.  Fu-prot s 448, 30 rader, 2012-03-07 00:02 till och med 2012-03-07 01:02, 30 översta raderna, till styrkande av att M G hackar.  Fu-prot s 455, en (1) rad, 2012-03-11 03:22, 18:e raden uppifrån, till styrkande av att G S W hackar.  Fu-prot s 450, sju rader, 2012-03-09 14:36 till och med 2012-03-09 14:48 andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W hackar.  Fu-prot s 438, 20 rader, 2012-03-04 19:56 till och med 2012-03-04 20:15 första 20 raderna uppifrån, till styrkande av att G S W och M G samarbetat och delat material som åtkommits vid dataintrång.  Fu-prot s 459, fem rader, 2012-03-25 21:31 till och med 2012-03-25 21:35, andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W lagrar material med åtkommet från dataintrång med hjälp av s k molnlagring.  Fu-prot s 458, tolv rader, 2012-03-20 20:46 till och med 2012-03-20 21:34 rad 24 till och med rad 35 uppifrån, till styrkande av att M G har kontakt med G S W samt att han delat material som åtkommits vid dataintrång.

Promemoria upprättad av säkerhetspolisen angående möjlighet till fjärrstyrning av dator tagen i beslag hos G S W till styrkande av att datorn inte har fjärrstyrts sedan operativsystemet installerades om på densamma den 11 juli 2011. (Fuprot s 411-413). Promemoria från Polisen gällande uppgifter från Försäkringskassan beträffande M G till styrkande av att han använder e-postadressen luciddream@gmail.com. (Fu-prot s 90-91) Promemoria från Polisen gällande G S W s.k. ”N” till styrkande av att han använder ”N” ”t” och ”A” bl a då han chattar på Internet. (Fu-prot s 421-429)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 10 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25708 (Fu-prot s 430-434) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25708 (Fu-prot s 501) till styrkande av att M G och G S W känner varandra sedan åtminstone 2003.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och följderna av de åtalade dataintrången samt till styrkande av att G S W datorer inte varit fjärrstyrda. Vittnesförhör med enhetschefen M B, Skatteverket, Säkerhetsstaben, 171 94 Solna, angående hur Skatteverket använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Skatteverket hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att skyddade personuppgifter åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Skatteverket med anledning av dataintrången. Vittnesförhör med verksamhetschefen S K, Kronofogdemyndigheten, Box 1050, 172 21 Sundbyberg, angående hur Kronofogdemyndigheten använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Kronofogdemyndigheten hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att uppgifter från Kronofogdemyndighetens register åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten med anledning av dataintrången.

Åtalspunkten 1-2 Skriftlig bevisning Kartskiss över placering av bostäder i Ludvika tillhörande personer vars trådlösa nätverk blivit hackade, till styrkande av att dataintrång genom hackande av deras trådlösa nätverk med hjälp av signalförstärkare varit möjlig. (Fu-prot s 87) Beslagsprotokoll samt fotografier avseende signalförstärkare/WiFi-antenn till styrkande av han haft tillgång till sådan signalförstärkare. (Fu-prot s 527 resp s 259) Produktblad/information från Internet med bilder gällande signalförstärkare/WiFi-antenn av det fabrikat och modell som påträffades i M G lägenhet vid husrannsakan, till styrkande av att sådan signalförstärkare kan användas för åtkomst till trådlösa nätverk på långt avstånd. (Fu-prot s 92-103)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 11 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande av att såväl M G IPadress, som flera personers IP-adresser i M G bostads närområde använts vid dataintrången. (Fu-prot s 10, 29-30 samt 32-34.) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG10221-14 – ”K dator”. (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G.  Gällande 2012-0201-BG10221-19 – ”L dator”. (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G.  Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i ett lagringsutrymme som disponerats av M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 242-256) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG10221-25 – Mobiltelefon. (Fu-prot s 248-251) till styrkande av att spår från användande av grannen M B trådlösa nätverk anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G.  Gällande 2012-0201-BG10221-44 – Minneskort. (Fu-prot s 251-254) till styrkande av att spår från användande av grannarnas M B och L W trådlösa nätverk anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) till styrkande av att M G hackat grannars trådlösa nätverk. I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen.  Fu-prot s 437, en (1) rad, 2012-03-04 13:50, femte från slutet på sidan  Fu-prot s 447, fem rader, 2012-03-06 23:42 <z0na> till och med 201203-06 23:42  Fu-prot s 453, en (1) rad, 2012-03-10 16:57, åttonde från slutet på sidan  Fu-prot s 460, fyra rader, 2012-03-29 12:34 till och med 2012-03-29 12:34, sista fyra raderna på sidan  Fu-prot s 461, 19 rader, 2012-03-29 12:34 till och med 2012-03-29 12:36, raderna 20-38 på sidan

Muntlig bevisning

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 12 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Förhör med målsäganden L V bl a angående hennes trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. L V behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. Förhör med målsäganden M B bl a angående hans trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. M B behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. M G hörande.

Åtalspunkten 3 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s 29-30 samt 32-34.) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Infotorgs databas, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i databasen samt utfört sökningar i densamma. (Fu-prot s 39-40) Applicates incidentbeskrivning (Fu-prot, Bilaga B s 2-6). Åberopas till styrkande av dataintrånget mot Applicate och dess följder samt till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång. Översikt över Applicates/ Bisnodes svenska organisation (Fu-prot, Bilaga B, s 8). Åberopas till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 242-256) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG10221-25 – Mobiltelefon. (Fu-prot s 248-251) till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d  Gällande 2012-0201-BG10221-44 – Minneskort. (Fu-prot s 251-254) till styrkande av att spår från anslutningar mot tjänsten Infotorg

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 13 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG10221-13 – Minneskort. (Fu-prot s 269-276) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg.  Gällande 2012-0201-BG10221-19 – ”L dator”. (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg.  Gällande 2012-0201-BG10221-29 – ”Trasig hårddisk” (Fu-prot s 288291) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg.  Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s 537-538) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen.  Fu-prot s 437, en (1) rad, 2012-03-04 01:42, 20:e raden uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg.  Fu-prot s 438, två rader, 2012-03-05 09:35 till och med 2012-03-05 09:35, 39:e och 39:e raderna uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg.

IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201- BG25023-26 – Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W samt att G S W utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 14 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av;  att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate,  att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G använts vid dataintrången mot Applicate,  att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden 2010-2012 vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas

Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från G S W och resultatet av dem till styrkande av;  att datorer tagna i beslag från G S W innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate,  att datorer tagna i beslag G S W använts vid dataintrången mot Applicate,  att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden 2010-2012 vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med IT-forensikern R P, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm angående undersökning av från M G i beslag tagna telefoner till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon och ett minneskort som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d. Vittnesförhör med nordenchefen för Bisnode B-E K, Bisnode Information AB (f d Applicate), Sveavägen 151, 105 99 Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med intrånget mot Applicate och vilka åtgärder som vidtogs från Applicates sida m.m., till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Applicate. M G hörande. G S W hörande.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 15 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Åtalspunkten 4

Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s 29-30 samt 32-34.) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Logicas stordatormiljö, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i stordatormiljön samt hämtat data från densamma. (Fu-prot s 39-40) Promemoria gällande undersökning av i beslag tagna datorer tillsammans med E G från Logica till styrkande av; att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö (Fu prot s 47-50) E-postkommunikation mellan polis och Riksdagsförvaltningen till styrkande av att Riksdagsförvaltningens användarkonto använt vid intrånget mot Logicas stordatormiljö. (Fu-prot s 51-53) Händelse- och åtgärdslogg ur Logicas utredningsrapport 2012-03-28 (Fu-prot, Bilaga B s 107-115), till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången 2012 mot Logicas stordatormiljö. Utskrift av fil med skyddade personnummer utlagd på Pastbin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Samtliga personnummer är maskade i förundersökningsprotokollet.) (Fu-prot s 54-83) Svar på rättslig hjälp från USA avseende filer som funnits utlagda på Pastebin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Fu-prot s 206-207) Intyg skrivet av tjänsteman på Skatteverket samt två promemorior avfattade av polisens IT-forensiker till styrkande av att den på Pastbin.com publicerade filen innehållit personnummer tillhörande personer med skyddade personuppgifter, att data som åtkommits vid dataintrången innefattat skyddade personuppgifter samt att sådana data påträffats i dator tillhörig M G samt s.k. molnlagringstjänst som disponerats av honom. (Fu-prot s 84-86)

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 16 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Promemoria upprättad av polisens IT-forensiker till styrkande av att det i datorer och telefon som påträffats i M G bostad påträffats spår av att användaren d anslutit till Passagen.se samt att denna användare är M G. (Fuprot s 109) Logicas incidentrapport 2010-02-19 (Fu-prot, Bilaga B, s 53-66) till styrkande av att intrång skett mot stordatormiljön 2010 och att detta intrång har kopplingar till fynd gjorda i datorer tagna i belag från G S W. (Avsnitten ”Händelseförlopp”, s 54-55, ”Händelselogg”, s 56-57, samt ”Lista med kända SRC-IP”, s 58, åberopas.) Logicas Utredningsrapport 2012-04-04 (Fu-prot, Bilaga B, s 115-135) till styrkande av tillvägagångssättet för intrången mot Logicas stordatormiljö under 2012 och mängden data som påverkats i systemet samt kopplingarna till intrången 2010 mot Logicas stordatormiljö. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 257-313) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG10221-13 – Minneskort. (Fu-prot s 269-276) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G olovligen anslutit sig till och försökt hämta och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Vidare till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö delats mellan M G och G S W.  Gällande 2012-0201-BG10221-14 – ”K dator”. (Fu-prot s 276-279) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica 2011 och 2012.  Gällande 2012-0201-BG10221-19 – ”L dator”. (Fu-prot s 281-287) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö. Vidare till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig M G. Även till styrkande av att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö 2012. Sammanfattningsvis till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica.  Gällande 2012-0201-BG10221-29 – ”Trasig hårddisk” (Fu-prot s 288291) till styrkande av att hårddisken tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö som åtkommits under datorintrången mot Logicas stordatormiljö 2010 och

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 17 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

2011, att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö 2011. Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s 292-304) till styrkande av att M G olovligen berett sig tillgång till Logicas stordatormiljö och från denna hämtat ut data samt lagt till filer i densamma, att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Gällande inhämtad data från Ubunto One (Fu-prot s 304-313) till styrkande av att M G haft ett konto hos den s.k. molnlagringstjänsten Ubunto One, att M G olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Även till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i molnlagringstjänst tillhörig M G. Vidare till styrkande av att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd.

Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s 537-538) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s 435-480) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen.  Fu-prot s 460, 15 rader, 2012-03-29 11:48, 43:e raden uppifrån och 2012-03-29 12:30 till och med 2012-03-29 12:34, 18:e till och med femte raderna från slutet på sidan, till styrkande av att M G varit delaktig i dataintrånget mot Logica.  Fu-prot s 448-449, 33 rader, 2012-03-07 02:29 till och med 2012-03-07 03:01, de sista 16 raderna på s 448 och de första 17 raderna på s 449, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot Logica, dataintrånget mot Logica samt hämtat ut och delat data från intrånget med andra.  Fu-prot s 461, sex rader, 2012-03-29 12:37 till och med 2012-03-29 12:39, 15:e till och med 10:e raderna nerifrån, till styrkande av att M G innehaft data med skyddade personnummer som åtkommits vid dataintrånget mot Logica.  Fu-prot s 450-452, 2012-03-09 15:33 till och med 2012-03-09 18:57, alla rader på s 450 från och med rad 16, alla rader på s 451 och de fyra första raderna på s 452, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 18 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Fu-prot s 453-454, 30 rader, 2012-03-10 16:33 till och med 2012-03-10 17:14, de sista 26 raderna på s 453 och de fyra första raderna på s 454, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. Fu-prot s 457-459, 2012-03-19 19:41 till och med 2012-03-25 21:24, de sista 34 raderna på s 457, hela s 458 och de tre första raderna på s 459, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 348-410) och Beslagsprotokoll 2012-0201-BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas.  Gällande 2012-0201-BG25023-1 – Hårddisk (Fu-prot s 353-354) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö.  Gällande 2012-0201-BG25023-2 – Hårddisk (Fu-prot s 354-362) till styrkande av data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö.  Gällande 2012-0201-BG25023-26 – Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 363-410) till styrkande av; o att det i en dator som tagits i beslag från G S W finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Logicas stordatormiljö, o att datorn, oftast med hjälp av andra datorer, använts för intrången mot Logicas stordatormiljö, o att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av användarnamn som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av program som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig G S W. o att G S W hämtat data och lagt till data i Logicas stordatormiljö och

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 19 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

o att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Dokument från Kungadömet Kambodja angående gods taget i beslag från G S W vid gripandet av Kambodjans polis, som överlämnades av kambodjanska myndigheter till svensk polispersonal (Fu-prot s 173-174) samt promemoria upprättad av svensk polis gällande material från Kambodja (Fu-prot s 177), till styrkande av att godset som tagits i beslag med beslagsnummer 2012-0201BG25023 kommer från G S W och fanns i hans besittning vid gripandet i Kambodja.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Logica. Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av;  att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica,  att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G W använts vid dataintrången mot Logica,  att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data,  att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica,

Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av;  att datorer tagna i beslag från G S W innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica,  att datorer tagna i beslag från G S W använts vid dataintrången mot Logica,

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 20 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

  

att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, att tidsinställningarna i den från G S W i beslag tagna bärbara Macdatorn ändrats, men att tidsinställningarna stämmer överens med Logicas loggar för angrepp mot deras stordatormiljö.

Vittnesförhör med säkerhetschefen A S, CGI (f d Logica), 131 85 Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med dataintrången mot Logica och Logicas arbetsinsatser, till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Logica. Vittnesförhör med systemteknikern E G, CGI (f d Logica), 131 85 Stockholm, angående hennes iakttagelser i samband med utredningen efter intrånget mot Logica samt samtal med personal från förundersökningen, till styrkande av att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö M G hörande. G S W hörande

Åtalspunkten 5 Skriftlig bevisning Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mot Nordea och följderna därav. Promemoria från Säkerhetspolisen daterad 2013-03-01 (Fu-prot 51-54), till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mor Nordea samt kopplingarna till G S W och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s 81-132). Följande delar åberopas.  Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av IP-adresser som använts vid dataintrången mot

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 21 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Nordea samt stora mängder data som åtkommits vid dataintrånget mot Nordea i datorer tagna i beslag från G S W. Gällande 2012-0201-BG25023-2 – Hårddisk (Fu-prot s 97 under rubrik ”Dataset”) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W. Gällande 2012-0201-BG25023-26 – Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 98-132) till styrkande av; o att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W, o att det i en dator som tagits i beslag från G S W finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Nordeas stordatormiljö, o att datorn använts för intrången mot Nordeas stordatormiljö och o att G S W hämtat data från Nordeas stordatormiljö.

Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, 102 28 Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Nordea samt kopplingarna till G S W och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av;  att data som olovligen åtkommits från Nordeas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W,  att det i en dator som tagits i beslag från G S W finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Nordeas stordatormiljö,  att datorn använts för intrången mot Nordeas stordatormiljö och  att G S W hämtat data från Nordeas stordatormiljö.

G S W hörande

Åtalspunkterna 6-13 Skriftlig bevisning

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 22 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för penningtransaktionerna från Nordea och försöken därtill, belopp och tidpunkt för transaktionerna samt att försöken till bedrägeri varit tjänliga försök. Betalningsöversikt från Nordea (Fu-prot s 23), till styrkande av belopp och datum för aktuella grova bedrägerier och försökt till grova bedrägerier. Promemoria gällande kontakter med Nordea upprättad av polis (Fu-prot s 2627), till styrkande av tillvägagångssättet för penningtransaktionerna från Nordea och försöken därtill, belopp och tidpunkt för transaktionerna samt att försöken till bedrägeri varit tjänliga försök. Skriftväxling med Swedbank (Fu-prot s 55-67) till styrkande av försök till penningtransaktion till A-R B S. Skriftväxling med SEB (Fu-prot s 68) till styrkande av försök till penningtransaktion till S S. Skriftväxling med Nordea (Fu-prot s 69-74) till styrkande av penningtransaktioner och försök därtill till M H E . IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag 2012-0201-BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s 81-132). Följande delar åberopas.  Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen samt de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från G S W.  Gällande 2012-0201-BG25023-26 – Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s 98-132) till styrkande av; o att de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen utförts från en dator som tagits i beslag från G S W, o att det anträffats spår av de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från G S W. Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, 106 75 Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av;

Internationella åklagarkammaren Stockholm

Ansökan om stämning

Kammaråklagare Henrik Olin

2013-04-16

Sida 23 (23) Handling Ärende AM-52124-12 Handläggare 109-37

 

att de banktransaktioner och försök till banktransaktioner som omfattas av gärningsbeskrivningen utförts från en dator som tagits i beslag från G S W, att det anträffats spår av de personer och företag som transaktionerna varit utställda på i dator tagen i beslag från G S W.

G S W hörande S S hörande A-R B S hörande

Handläggning Uppskattning av tidsåtgång för sakframställning och förhör samt önskemål om turordning för förhör inkommer inom kort från åklagaren.

Henrik Olin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->