You are on page 1of 39

(CMP2011)

Pengurusan & Pengelolaan Kokurikulum ------------------------

Pengenalan
Kokurikulum ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang yang sebahagian besar aktivitinya dilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti, proses dan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran kokurikulum dilaksanakan sama ada melalui badan beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan.

Sejarah
Aktiviti kokurikulum di sekolah bermula sejak zaman penjajahan British.

1909 - ditubuhkan pasukan Pengakap sekolah yang pertama di Singapura.


1956 - Penekanan aktiviti kokurikulum oleh Kementerian Pendidikan secara berkumpulan di dalam surat arahan School Course of Studies Regulation 1956. 1985 - Mata pelajaran kokurikulum yang mengambil masa 60 minit dimasukkan ke dalam jadual waktu persekolahan dalam KBSR.

Konsep
Sekitar

tahun 60-an dan 70-an umumnya kokurikulum dianggap sebagai aktiviti yang berasingan dan ia tidak begitu penting dalam perkembangan dan proses pengajaran serta pembelajaran pelajar di sekolah.

Kini diterima sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah tetapi masih kurang mendapat tempat sewajarnya berbanding kurikulum akademik. Realitinya di antara kokurikulum dan kurikulum saling berkaitan dan segala aktivitinya dapat mengukuhkan dan mengayakan pembelajaran pelajar di dalam kelas.

Falsafah
Gerak kerja kokurikulum diasaskan atas kepercayaan bahawa : Semua murid mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan. Semua murid boleh dididik dan boleh mendidik diri sendiri dan rakan sebaya. Semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani. Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat. Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid.

Matlamat
Menyemai perasaan muhibbah perpaduan dan integrasi nasional di kalangan generasi muda.

Peningkatan disiplin pelajar.

Pengalaman yang menyeluruh dan keseimbangan dengan pendidikan formal.


Menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar. Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya dan tempat yang menarik dan menyeronokkan.

Matlamat (sambungan)
Perimbangan antara perkembangan

intelek (akademik) dengan perkembangan jasmani, rohani dan emosi. Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum Pengisian masa lapang dengan aktivitiaktiviti yang berfaedah..

Aktiviti
1. Kawat

Persatuan
Semua pasukan Pakaian seragam

Nilai pendidikan umum dan khusus


Bekerjasama, pancaindera, sihat, bertolak ansur, taat dan mematuhi pemimpin, cergas, cekap dan sebagainya. Bekerjasama, sihat, cergas, tolong menolong, siap sedia, berdikari, berusaha dan sebagainya. Bekerjasama, tolong menolong, berdikari, simpati dan menghormati orang lain.

Matlamat pendidikan
Bekerjasama, pancaindera, sihat, bertolak ansur, taat dan mematuhi pemimpin, cergas, cekap dan sebagainya. Bekerjasama, sihat, cergas, tolong menolong, siap sedia, berdikari, berusaha dan sebagainya. Bekerjasama, tolong menolong, berdikari, simpati dan menghormati

2. Perkhemahan

Hampir semua Pasukan pakaian seragam dan sesetengah persatuan

3. Gotong-royong

Hampir semua Pasukan pakaian seragam dan sesetengah persatuan

Aktiviti

Persatuan

Nilai pendidikan umum dan khusus


Bekerjasama, sihat, cergas, tolongmenolong, berdikari dan menyiasat.

Matlamat pendidikan

4. Pengembaraan

Pengakap, Pandu Puteri, Kadet, Kelab Kembara

Disiplin diri, cintakan alam sekitar, perpaduan dan bertanggungjawab

5. Perbahasan

Bahasa dan persuratan

Kepimpinan, penggunaan bahasa yang baik, kesopanan, berfikiran kritikal, keyakinan diri dan berhujah dan baik. Pemikiran strategik, semangat kerjasama, semangat kesukanan, Menghormati peraturan, keyakinan diri dan tekun.

Kepimpinan, penggunaan bahasa yang baik,kesopanan, berfikiran kritikal, keyakinan diri dan berhujah dan baik.

6. Permainan

Bola Jaring, Olahraga dll.

Pemikiran strategik, semangat kerjasama, semangat kesukanan, Menghormati peraturan, keyakinan diri dan tekun.

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Proses pengagihan input (sumber ekonomi dan kraftangan) organisasi dengan cara perancangan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawalan untuk tujuan output (perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tercapai

Input - Kewangan, tenaga jurulatih, pakar, peralatan dan kemudahan. Output - Murid mendapat manfaat daripada
penyertaan mereka.

KEMAHIRAN MENGURUS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kemahiran merancang Mengatur strategi Menyelia Melaksana dan mengarah Memotivasi Perhubungan manusia Membuat penilaian atau mendapat maklum balas

JK PENGURUSAN & PENYELARASAN KOKURIKULUM (JPPKK)


PENGERUSI

TIMBALAN PENGERUSI

GPK KOKU

TUGAS JKPPAKK

Merumus dan menetapkan visi dan misi Menubuhkan JK Kerja PPAKK Mengkaji pencapaian lalu dan merumus dasar-dasar, pendekatan dan kaedah baru pelaksanaan Mengenalpasti keupayaan sekolah untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Menyedia keperluan prasarana dan kemudahan asas

TUGAS JK KERJA PPAKK


Merancang Memberi taklimat Memberi latihan Menyelaras aktiviti Menyelia pelaksanaan Melaksana penilaian Menyedia laporan

PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM


1. Menyediakan ruang, peluang, kesempatan dan kemudahan pembelajaran yang menyeronokan 2. Mengutamakan aktiviti yang dapat penyertaan ramai. 3. Kegiatan yang pelbagai corak untuk mencari, memupuk, melatih dan memperkembangkan bakat. 4. Melaksana dan memperbanyakkan aktiviti yang menyemaikan penerapan nilai-nilai murni. 4. Melaksana dan memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan pendidikan di luar.

3 Agenda

Maksud: kertas yang menyenaraikan

perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat.


Panduan 1: pengerusi berbincang dengan

setiausaha tentang isi kandungan agenda.


Panduan 2: Tidak perlu dijadikan agenda

jika perkara itu boleh diputuskan oleh pihak pengurusan; dapat dilaksanakan secara bersurat atau melalui telefon.

BENTUK AGENDA
Rangka Tajuk sahaja; paling lazim. Lengkap Tujuan setiap agenda dan rangka

ketetapan yang perlu diputuskan dicatatkan.


Salinan Pengerusi Lengkap dan ada

ruangan kosong di bahagian tepi kertas agenda untuk catatannya.


Salinan Setiausaha Sama dengan yang

dimiliki oleh pengerusi atau lebih lengkap demi memudahkannya mencatat minit mesyuarat.

PENDAPAT KARUT
Pendapat yang mengatakan agenda boleh

dipinda atau ditambah sebelum mesyuarat adalah karut. Perlakuan ini menyusahkan orang yang serius melakukan persediaan sebelum mesyuarat. (Pegawai INTAN Kawasan
Utara, 22 November 2000.)

4 Semak

(Tatacara dan Pengendalian Mesyuarat)

Penting diikuti demi kelancaran mesyuarat.


Contoh yang disediakan berasaskan PKPA
2/1991, standard kualiti yang pernah diamalkan dan pengalaman personal.

Dapat disusun semula berdasarkan


tanggungjawab individu dalam urus setia.

Perlu disesuaikan dengan keperluan sebenar


dan perkembangan semasa.

TINDAKAN PRAMESYUARAT
Bil. Butiran

Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat 1. mesyuarat bersama pengerusi.


2. 3.

Merancang peruntukan masa setiap agenda. Menempah bilik mesyuarat.

4.
5.

Menempah minuman.
Menyediakan fail.

Mencetak bahan (sekurang-kurangnya agenda 6. dan minit) dan memasukkannya ke dalam fail.
7.

Menyediakan kemudahan peralatan seperti LCD.

TINDAKAN PRAMESYUARAT
Bil. Butiran 8. Memberitahu pihak yang akan menyediakan

kertas kerja (jika ada). 9. Menentukan kertas kerja diterima dalam tempoh 1 hari sebelum mesyuarat. 10. Menyediakan salinan kertas kerja.
11. Menyediakan ringkasan eksekutif jika kertas kerja

melebih 15 muka surat (tidak termasuk lampiran). 12. Menyusun agenda mesyuarat: perutusan pengerusi, mengesahkan minit mesyuarat yang lalu, perkara berbangkit, pembentangan kertas kerja, hal-hal lain, dan penutup.

TINDAKAN PRAMESYUARAT
Bil. Butiran 13. Menyediakan surat jemputan yang mengandungi maklumat asas seperti nama jawatankuasa, tarikh dan tempat mesyuarat, masa mula dan masa dijangka tamat, agenda mesyuarat, nama pengerusi, jenis pakaian. 14. Menyatakan sama ada ahli-ahli yang dijemput dibenarkan menghantar wakil. Sekiranya dibenarkan, jawatan wakil hendaklah dinyatakan.

15. Menghantar surat jemputan mesyuarat dan dokumen berkaitan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum mesyuarat. 16. Menentukan bilik mesyuarat dalam keadaan bersih dan kemas.* *Sejam sebelum mesyuarat.

TINDAKAN PRAMESYUARAT
Bil. Butiran 17. Menentukan tempat duduk yang mencukupi disediakan dan jika perlu.* 18. Menyediakan dan menyusun tanda nama ahli-ahli mesyuarat yang akan hadir mengikut kekananan. * 19. Memastikan alat pembesar suara disediakan dan berfungsi. * 20. Memastikan alat-alat tulis disediakan di atas meja, jika perlu. * 21. Memastikan overhead projector dan peralatannya disediakan, jika perlu. * 22. Memastikan semula tempahan minuman ringan telah dibuat. *

*Sejam sebelum mesyuarat.

TINDAKAN PRAMESYUARAT
Bil. Butiran 23. Berhubung dengan ahli-ahli mesyuarat untuk menentukan senarai ahli-ahli yang akan hadir.

24. Menyediakan senarai ahli yang akan hadir dua hari sebelum mesyuarat diadakan. 25. Meneliti maklum balas dan mengenal pasti tindakan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, dua hari sebelum mesyuarat. 26. Menerangkan kepada ahli mesyuarat tentang cara memberi penghormatan (address) kepada pengerusi dalam mesyuarat, jika pengerusi baharu. 27. Mengingatkan ahli mesyuarat agar memberitahu pengerusi atau setiausaha sekiranya berhajat meninggalkan mesyuarat.

TINDAKAN SEMASA MESYUARAT


Bil. Butiran 1. Mengedarkan buku kehadiran. 2. 3. Menyimpan buku kehadiran. Mencatat minit mesyuarat.

4.
5. 6. 7.

Mengedarkan bahan-bahan yang baharu diterima.


Memastikan minuman diterima pada masanya. Mengedarkan minuman kepada pengerusi dan ahli terpilih, jika perlu. Melaksanakan tugas khas yang diarahkan oleh pengerusi semasa mesyuarat seperti mengambil sesuatu di pejabat.

TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT


Bil. Butiran 1. Memastikan peralatan dan sisa minuman dikemaskan. 2. 3. 4. 5. 6. Menentukan bilik mesyuarat kemas selepas mesyuarat. Mendraf minit, sehari selepas mesyuarat. Menaip draf minit. Menyemak draf minit kali pertama, dua hari selepas mesyuarat. Menyemak draf minit kali kedua, dua hari selepas mesyuarat.

TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT


Bil. Butiran 7. Meyemak draf minit bersama pengerusi untuk mendapat persetujuan tidak lewat daripada tiga hari selepas tarikh mesyuarat. 8. Mencetak minit yang sudah dipersetujui oleh pengerusi. 9. Menyediakan kertas lampiran untuk edaran minit.

10. Mengedarkan minit yang telah diluluskan dalam tempoh seminggu selepas tarikh mesyuarat. 11. Menyediakan kertas lampiran untuk edaran borang tindakan susulan dengan menyatakan tempoh yang diberi untuk menyempurnakan borang itu ialah dua minggu.

TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT


Bil. Butiran 12. Mengedarkan borang tindakan susulan kepada mereka yang berkaitan sahaja sehari selepas minit mesyuarat diedarkan. 13. Mengutip semula borang tindakan susulan. 14. Merumus tindakan susulan (menganalisis dan membuat ringkasan). 15. Menyemak tindakan susulan. 16. Membincangkan tindakan susulan dengan pengerusi. 17. Mengedarkan rumusan tindakan susulan kepada semua ahli mesyuarat.

5 Minit

10 fakta berasaskan PKPA 2/1991, standard kualiti yang pernah diamalkan dan pengalaman personal perlu dijadikan panduan.

1.Format PKPA 2/1991 Format minit mesyuarat yang diperakukan oleh Kerajaan Malaysia terdapat dalam Lampiran A Pekeliling Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991 (PKPA 2/1991).

1.Sediakan Secepat Mungkin Draf minit untuk kelulusan pengerusi hendaklah dikemukakan kepada pengerusi untuk mendapat persetujuan tidak lewat daripada tiga hari selepas tarikh mesyuarat diadakan.

1.Pengedaran Minit Minit mesyuarat yang telah disemak oleh Pengerusi hendaklah diedarkan kepada ahli-ahli mesyuarat tidak lewat daripada satu minggu selepas mesyuarat diadakan itu. Edarkan minit sekali lagi sejurus sebelum mesyuarat berikutnya bermula*.
1.Minit Padat Minit direkodkan secara padat, tepat dan jelas. Catatan setiap perkara yang dibincangkan hendaklah diikuti dengan nota yang menunjukkan sama ada tindakan lanjut diperlukan atau untuk makluman sahaja.
PKPA 2/1991, Peraturan 5 (c) (iv).
* Ada kontroversi.

1.Tiada Kolum PKPA 2/1991 tidak mencatatkan keperluan kolum untuk minit. INTAN dan agensi kerajaan yang utama mematuhi pekeliling itu. "Kami mematuhi PKPA
dan Manual Latihan Pengurusan Mesyuarat dan Jawatankuasa Kerajaan yang dikeluarkan oleh MAMPU, " kata Encik Shahril Annuar Ahmad, Pegawai INTAN Kawasan Utara.

1.Tindakan Perkataan "Tindakan" dihitamtebalkan dan dikanankan.

1.Jangan Ada-adakan yang Tak Perlu Tidak perlu nama dan tandatangan setiausaha di akhir minit. Kenyataan disemak oleh pengerusi, ruangan tandatangan dan namanya juga tidak perlu.
Rasional: nama setiausaha sudah ada dalam senarai; minit disahkan dalam mesyuarat bukan oleh pengerusi. Tidak perlu dicatat "disemak oleh pengerusi" kerana itu tugas rutinnya. Penomboran Baik ikut sistem perpuluhan atau gabungan perpuluhan, huruf kecil dalam kurungan dan angka Roman kecil dalam kurungan.

1.Ada Sistem Pengesanan Urus setia bertanggungjawab mengesan pelaksanaan keputusan mesyuarat dengan menggunakan borang khas (Lampiran B). PKPA 2/1991, Peraturan 5 (c) (vi). 1.Penutup Tidak perlu ditulis tajuk bagi bahagian penutup.

6 Susulan

Dapat memendekkan masa perkara berbangkit. Gunakan borang yang sesuai untuk mendapat
maklum balas.

Catatkan petikan minit dan hantar kepada


semua ahli dua minggu sebelum mesyuarat yang berikutnya.

Dapatkan respons melalui telefon atau secara


bersemuka.

TINDAKAN SUSULAN
JAWATANKUASA INDUK KEUTUHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4/200X
Bil. Para Perkara Tindakan Maklum Balas JPN Sabah

3.20 Agihan Peruntukan RMT di Negeri Sabah Tidak Mengikut Bilangan Murid yang Diluluskan Mesyuarat maklum, mengikut Surat Pekeliling Kewangan 7/2002, bilangan murid yang layak menerima RMT pada tahun 2003 ialah 37,800 orang. Bilangan ini sama dengan tahun 2000-2004. Semakan audit mendapati pertambahan murid yang layak sehingga tahun 2004 ialah 78, 291 orang. Bagi menentukan RMT dapat dimanfaatkan kepada semua murid yang layak. JPN telah mengurangkan bilangan hari RMT dari 190 hari kepada 92 hari sahaja. 3.21 .

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JK. KURIKULUM NEGERI 2/200X


Agenda Perkara 1.2.1 Kurikulum merupakan aspek utama di sekolah. Pemberatan bagi kurikulum ialah sebanyak 75% berbanding 25% pengurusan kokurikulum dan bidangbidang lain. 4.1.3 iii. Penguasaan 3M dalam kalangan pelajar lemah. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlu turun padang untuk menangani masalah ini bermula pada hari pertama persekolahan. 5.2.3 Pemuafakatan antara pihak maktab, PPG, PPD dan juga pihak jabatan pendidikan negeri perlu diperkemas agar aktiviti-aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Tindakan Telah dimaklumkan kepada staf akademik melalui memo dalaman. Isu ini diberi perhatian dalam Projek PensianganSalinatan dan Teaching School. Pemuafakatan maktab dengan PPG dan PPD amat baik. Semua program/projek KPKM, Teaching School, Pensiangan-Salinatan, dll. tidak menghadapi masalah.

TK