You are on page 1of 5

MATA PELAJARAN

TAHUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJONG BUNGA


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
REKOD TRANSIT
: MATEMATIK
: 2012

NAMA PELAJAR
TINGKATAN

TAJUK
Nombor Bulat
Urutan dan Pola Nombor
Pecahan
Perpuluhan
Peratusan
Integer

: INSAN BIN KAMIL


: 1 SEMPURNA

BAND
B1

DESKRIPTOR
B1D1

B2

B2D1
B2D2

B2D3
B2D4

B2D5

B3

B2D6
B3D1
B3D2

B3D3
B3D4
B4

B1
B2

B4D3
B4D4
B5D1
B5D2
B5D3
B1D2
B2D7

B3

B3D5

B5

Ungkapan Algebra

B4D1
B4D2

EVIDENS
B1D1E1
B1D1E2
B1D1E3
B2D1E1
B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D2E4
B2D3E1
B2D3E2
B2D4E1
B2D4E2
B2D4E3
B2D5E1
B2D5E2
B2D6E1
B3D1E1
B3D1E2
B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B3D3E1
B3D4E1
B3D4E2
B4D1E1
B4D2E1
B4D2E2
B4D2E3
B4D2E4
B4D3E1
B4D4E1
B5D1E1
B5D2E1
B5D3E1
B1D2E1
B2D7E1
B2D7E2
B3D5E1

DIPULANGKAN

DISIMPAN CATATAN

TAJUK
Ukuran Asas

Sudut dan Garis

Poligon

Pepejal Geometri

BAND
B1

DESKRIPTOR
B1D3

B2

B2D8

B4
B1
B2

B4D5
B1D4
B2D9

B3

B3D6

B4

B4D6

B1
B2

B1D5
B2D10

B3

B3D7

B4

B4D7

B5
B2
B3

B5D4
B2D11
B3D8

B4
B1
B2
B3
B4

B4D8
B1D6
B2D12
B3D9
B4D9
B4D10
B5D5

B5

*B6D1E1
pernyataan B6

EVIDENS DIPULANGKAN
B1D3E1
B1D3E2
B1D3E3
B2D8E1
B2D8E2
B2D8E3
B4D5E1
B1D4E1
B2D9E1
B2D9E2
B2D9E3
B3D6E1
B3D6E2
B4D6E1
B4D6E2
B4D6E3
B1D5E1
B2D10E1
B2D10E2
B3D7E1
B3D7E2
B3D7E3
B4D7E1
B4D7E2
B5D4E1
B2D11E1
B3D8E1
B3D8E2
B4D8E1
B1D6E1
B2D12E1
B3D9E1
B4D9E1
B4D10E1
B5D5E1

DISIMPAN CATATAN

tiada dalam tajuk tertentu , untuk capai B6 pelajar mestilaH ada kriteria seperti dalam

BIL

TAJUK
NOMBOR
BERARAH

BAND
B1
B2
B3

DESKRIPTOR
B2D1
B3D1

B4
B4D1
B5

B5D1

EVIDENS

FILE PBS

LATIHAN DIPULANGKAN DISIMPAN

CATATAN

B2D1E1
B3D1E1
B3D1E2
B3D1E3
B4D1E1
B4D1E2
B4D1E3
B5D1E1
8

B1
B2

KUASA 2,3

B3

B4
B5

B1D1E1
B1D1E2
B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D3E1
B2D3E2
B2D3E3
B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B3D2E4
B3D3E1
B3D3E2
B4D2E1
B4D2E2
B5D2E1
17

B1
B2
UNG.ALGEBR
A

B3

B4

B1D2E1
B1D2E2
B2D4E1
B2D4E2
B3D4E1
B3D4E2
B3D4E3
B3D4E4
B4D3E1
B4D3E2
10

B1
B2

B3
PER. LINEAR
B4
B5

B1D3E1
B2D5E1
B2D5E2
B3D5E1
B3D5E2
B3D5E3
B4D4E1
B4D4E2
B5D3E1

9
B1

NISBAH

B2D6E1
B3D6E1
B3D6E2
B3D6E3

B3D6E4
B3D6E5
B3D6E6
B3D6E7
B3D6E8
B4D5E1
B4D5E2
B4D5E3
B4D5E4
B5D4E1
B5D4E2

NISBAH

15
B1

TEOREM

B1D4E1
B2D7E1
B3D7E1
B4D6E1
B5D5E1
B5D5E2
6
B3D8E1
B4D7E1
B4D7E2
B4D7E3
B5D6E1
B5D6E2

PEM.
GEOMETRI

6
B1D5E1
B2D8E1
B2D8E2
B3D9E1
B3D9E2
B3D9E3
B3D9E4
B3D9E5
B3D9E6
B3D9E7
B4D8E1
B4D8E2
B4D8E3
B5D7E1

KOORDINAT

14
LOKUS

B3
B4
B5

B3D10E1
B3D10E2
B4D9E1
B5D8E1
4

BULATAN

B1
B2
B3

B4
B5

B1D6E1
B2D9E1
B3D11E1
B3D11E2
B3D11E3
B3D11E4
B3D11E5
B3D11E6
B4D10E1
B4D10E2
B5D9E1
B5D9E2
12

PENJELMAAN B1

B1D7E1
B2D10E1
B2D10E2
B2D10E3
B2D10E4
B3D12E1
B3D12E2
B3D12E3
B3D12E4
B3D12E5
B3D12E6
B4D11E1
B4D11E2
B4D11E3
B4D11E4
B5D10E1

PEPEJAL
GEOMETRI

B2D11E1
B2D11E2
B3D13E1
B3D13E2
B3D13E3
B4D12E1
B4D12E2
B5D11EE1

STATISTIK

B2D12E1
B3D14E1
B3D14E2
B3D14E3
B3D14E4
B4D13E1
B4D13E2
B5D12E1

16