You are on page 1of 3

KERTAS CADANGAN PELAN PELAKSANAAN PROGRAM KECERGASAN SEGAK 2013

TAJUK TARIKH MASA TEMPAT

: : : :

Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Malaysia. ( SEGAK ) 20 MAC 2013 ( Fasa 1 ) 20 SEPT 2013 ( Fasa 11 ) 7.30 Pagi hingga 1.20 tgh Dewan terbuka sekolah :

TUJUAN KERTAS CADANGAN 1. 2. 3.

Untuk memaklumkan kepada pihak pentadbiran sekolah mengenai cadangan melaksanakan program SEGAK ini. Mendapatkan pandangan pihak pentadbiran mengenai cadangan tersebut. Mendapatkan persetujuan pihak pentadbiran di atas program yang dicadangkan dan pembentukkan Jawatankuasa Bertindak bagi mengurus pelaksanaan program.

MATLAMAT

Dengan adanya program sedemikian diharapkan murid sentiasa peka , berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. : Antara objektif yang dijangkakan ialah murid dapat : mengukur dan merekodkan tahap kecergasan fizikal. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri. mengetahui tahap kecergasan kendiri. merancang dan melakukan tindakan susulan , dan mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa.

SASARAN

Semua murid tahap 2 iaitu 1. Tahun 4 2. Tahun 5 3. Tahun 6 : SILA RUJUK LAMPIRAN SENARAI SEMAK

JANGKAMASA ( Senarai semak )

PELAN PELAKSANAAN

Perlaksanaan dijalankan dalam tiga fasa a. b. c. AHLI JAWATANKUASA Fasa persediaan Fasa perlaksanaan Fasa penilaian dan merekod : JAWATANKUASA INDUK

JAWATANKUASA BERTINDAK SILA RUJUK LAMPIRAN Disediakan oleh: .............................................................. Syahif Syakirinal Bin Zulkaflie Ketua Panitia PJK SK Pintas Raya

KERTAS CADANGAN PROGRAM PENILAIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA (SEGAK) 2013 SK PINTAS RAYA BATU PAHAT