You are on page 1of 7

W: 1 D: WED D: 2 JAN 2013

MP & Masa : Tajuk : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

MATEMATIK 5B 0850 0950 hrs [60 min] 1.0 NOMBOR BULAT 1.1 Nombor bulat hingga 1 000 000 1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000 i. Menama dan menulis nombor hingga 1 000 000

BBB :

BUKU TEKS, BOOK A

Refleksi :

MP & Masa : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

SAINS 4B 1010 1040 hrs [30 min] 1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas 1.1.1 mengenal pasti keperluan asas manusia Murid menonton tayangan video berkaitan keperluan asas manusia, contoh: a) kanak-kanak/ahli keluarga sedang minum dan mengambil makanan seimbang. b) pergerakan dada bayi yang sedang tidur c) pelbagai jenis rumah Berdasarkan tayangan video tersebut, murid berbincang tentang keperluan asas manusia iaitu: a) makanan, b) air c) udara d) habitat. BUKU TEKS, BOOK A Refleksi :

BBB :

MP & Masa : Bidang : Tajuk : SK : SP :

MATEMATIK 3C 1110 1140 hrs [30 min] NOMBOR & OPERASI Nombor Bulat hingga 10 000 1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor. (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 000. (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.

Aktiviti P. :

Pentaksiran : BBB :

Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca, menyebut dan memadankan sebarang nombor sama ada dalam bentuk angka atau perkataan. Refleksi :

D: THU

D: 03 JAN 2013

MP & Masa : Bidang : Tajuk : SK : SP :

Pentaksiran : Aktiviti P. :

MATEMATIK 3C 0720 0750 hrs [30 min] NOMBOR & OPERASI Nombor Bulat hingga 10 000 1.1 Menamakan dan menentukan nilai nombor. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Berdasarkan kepada keupayaan murid membilang, memadan, menyusun, menulis dan menentukan nilai nombor hingga 10 000, menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid menamakan dan menentukan nilai nombor.

BBB :

Refleksi :

MP & Masa : Tajuk : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

MATEMATIK 5B 0820 0850 hrs [30 min] 1.0 NOMBOR BULAT 1.1 Nombor bulat hingga 1 000 000 1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000 ii. Menentukan nilai setiap digit dalam sebarang nombor tujuh digit hingga 1 000 000

BBB :

BUKU TEKS, BOOK A

Refleksi :

MP & Masa : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

BBB :

SAINS 4C 1110 1140 hrs [30 min] 1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas 1.1.1 mengenal pasti keperluan asas manusia Murid menonton tayangan video berkaitan keperluan asas manusia, contoh: a) kanak-kanak/ahli keluarga sedang minum dan mengambil makanan seimbang. b) pergerakan dada bayi yang sedang tidur c) pelbagai jenis rumah Berdasarkan tayangan video tersebut, murid berbincang tentang keperluan asas manusia iaitu: a) makanan, b) air c) udara d) habitat. BUKU TEKS, BOOK A Refleksi :

MP & Masa : Fokus : Aktiviti : Catatan : BBB :

DUNIA MUZIK 1C - TRANSISI 1140 1210 hrs [30 min] Dinamika Kumpulan Mengajuk bunyi haiwan Menyanyi beramai-ramai lagu bertemakan haiwan Mewarnakan gambar yang ditunjukkan oleh guru Lampiran (mewarna dan memadan haiwan) Lampiran kerja Refleksi :

D: FRI

D: 4 JAN 2013

MP & Masa : Bidang : Tajuk : SK : SP : Pentaksiran : Aktiviti P. :

MATEMATIK 3C 0720 0750 hrs [30 min] NOMBOR & OPERASI Nombor Bulat hingga 10 000 1.2 Menulis nombor. i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

BBB :

Refleksi :

MP & Masa : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

SAINS 4B 0750 0850 hrs [60 min] 1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas 1.1.2 membuat inferens mengapa manusia memerlukan makanan, air, udara dan habitat Murid berbincang tentang : manusia perlu makan/minum untuk tumbesaran dan kekal sihat, manusia memerlukan udara untuk bernafas, manusia perlu melindungi diri daripada bahaya, sinaran matahari dan hujan. Murid berbincang dan menerangkan kesan ketiadaan makanan, air, udara dan habitat kepada manusia. BUKU TEKS, BOOK A Refleksi :

BBB :

MP & Masa : Tajuk : Fokus : SK : SP : S. Prestasi : BBB :

DUNIA MUZIK 2C MULANYA DI SINI Tempo -

0920 0950 hrs [30 min] cepat lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan - cepat 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo - lambat B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat Refleksi :

MP & Masa : Tajuk : Bidang : Objektif P. : Hasil P. : Aktiviti P. :

MATEMATIK 5B 1040 1110 hrs [30 min] 1.0 NOMBOR BULAT 1.1 Nombor bulat hingga 1 000 000 1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000 iii. Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000.

BBB :

BUKU TEKS, BOOK A

Refleksi :