You are on page 1of 12

Noranin Abdullah

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

sifar
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

satu
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

dua
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

tiga
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

empat
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

lima
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

enam
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

tujuh
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

lapan
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

sembilan
prasekolahskpahit.blogspot.com

Hari : _____________
Tarikh : __________
Nama : ________________________
Arahan : Tulis semula nombor di bawah.

10
10

sepuluh
prasekolahskpahit.blogspot.com