You are on page 1of 2

PK13 Pengurusan Bimbingan & Kaunseling

PK13/10 (BK31)
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI
PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN RINTING
LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM
1. Nama Program :

...............................................................................................

2. Tarikh

...............................................................................................

3. Masa / Hari

...............................................................................................

4. Tempat

...............................................................................................

5. Objektif

...............................................................................................
...............................................................................................

6. Bilangan Penyertaan
Peserta
Ting. /
Tahun

:
Lelaki

LL

Perempuan
C
I

Jumlah
LL

7. Butiran Aktiviti :
Bil

Aktiviti

Personalia

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Pengisian

PK13 Pengurusan Bimbingan & Kaunseling

8. Penilaian Program
8.1. Kekuatan Program

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8.2. Kelemahan Program :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
8.3. Langkah-Langkah Penambahbaikan :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Disediakan oleh: .....

Disemak oleh: .....

Disahkan oleh: ...

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00