You are on page 1of 2

SMK BUGAYA, SEMPORNA SOALAN LATIHAN MATEMATIK TINGKATAN 2 BAB 1 1.

Hitung nilai bagi dan

g) h)
BAB 5 1. Diberi bahawa 2. Diberi bahawa Hitungkan nilai jika Hitung nilai .

ungkapkan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan.

2. Hitung nilai bagi


3. Hitung nilai bagi BAB 2 1. Cari nilai bagi

3. Rita, Sara dan Tania menjawab beberapa soalan Matematik masing-masing mengikut nisbah Rita telah menjawab 48 soalan. Hitung jumlah soalan yang dijawab oleh mereka bertiga. 4. Diberi bahawa bagi dan Cari nilai

a) ( b) c) ( d) e) f) (
BAB 3

) ) )

5. Johan, Karina dan Liza berkongsi membiayai kos jamuan hari lahir bapa mereka mengikut nisbah Liza membayar RM150 untuk jamuan itu. Hitung jumlah wang yang dibayar oleh Johan dan Karina. BAB 6 1) Dalam rajah, SQR dan PQT ialah segitiga bersudut tegak. PQR dan SQT ialah garis lurus. Panjang QR adalah dua kali panjang PQ. P S
25 cm

Ppermudahkan: a) b) 1. Ringkaskan: a) b) 2. Ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal P

7 cm

Q 5 cm T

Hitung panjang PT BAB 7

dalam bentuk termudah. BAB 4 1. Selesaikan setiap persamaan tersebut: 1) Bina sudut 2) Bina segitiga ABC dengan AB = 4cm BC = 2.5 cm dan . BAB 8 1) Cari jarak antara K 2) Titik Q terletak pada paksi dan koordinat P ialah . M ialah titik tengah bagi PQ. Cari koordinat bagi M. 3) Koordinat P ialah dan koordinat Q ialah Koordinat titik tengah bagi garis lurus PQ ialah Cari nilai

a) b) c) d) e) f)