You are on page 1of 21

STANDARD AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR PLAN-J MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP

SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

1 1/4/2010 -

1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

OBJEKTIF

1/8/2010 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel. STRUKTUR 2 1/11/2010 1/15/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

3 1/18/2010 1/22/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 4 1/25/2010 1/29/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 5 2/1/2010 2/5/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 2 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

6 2/8/2010 2/12/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 7 15/2/20102/19/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 8 2/22/2010 2/25/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

9 3/1/2010 3/5/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 10 3/8/2010 3/12/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

11 3/15/2010 3/19/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 12 3/22/2010 3/26/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 5 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

13 3/29/2010 4/2/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 14 4/5/2010 4/12/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 15 4/12/2010 4/16/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 6 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

16 4/19/2010 4/23/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 17 4/26/2010 4/30/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 18 5/3/2010 5/7/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 7 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

19 5/10/2010 5/14/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 20 5/17/2010 5/21/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 8 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

21-22 5/24/2010 6/4/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 23-24 6/7/2010 6/18/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 9 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

25 6/21/2010 6/25/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 26 6/28/2010 7/2/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 10 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

27 7/5/2010 7/9/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 28 7/12/2010 7/16/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 11 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

29 7/19/2010 7/23/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 30 7/26/2010 7/30/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR 31 8/2/2010 8/6/2010

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STRUKTUR Page 12 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 13 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH KUANTITI ARAS SOALAN PIAWAIAN JPNJ PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN PIAWAIAN SEKOLAH PENGUKUHA N PENGAYAAN PEMULIHAN KPI

TAHUN : 4 PENCAPAIAN SEBENAR

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

CATATAN

OBJEKTIF 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

OBJEKTIF

STRUKTUR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 14 of 21

MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH ARAS SOALAN

TAHUN : 4

MINGGU

TAJUK (Sub Tajuk)

JENIS LATIHAN

PENCAPAIAN SEBENAR

SASARAN

CATATAN

1 1/3/2011 1/7/2011

OBJEKTIF

1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel a) Peraturan keselamatan. b) Organisasi bengkel


STRUKTUR JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 3 2 2 14

2 1/10/2011 1/14/2011

OBJEKTIF

1.2

Kreativiti dan Reka Cipta. a) Pengenalan kreativiti. i. Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk.

STRUKTUR JUMLAH

3 1/17/2011 1/21/2011

1.2

Kreativiti dan Reka Cipta. a) Pengenalan kreativiti. . ii) Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek. iii) Komunikasi tampak

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

4 1/24/2011 1/28/2011

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. i) Kajian bentuk luaran produk

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

6 2/7/2011 2/11/2011

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. i) Memasang model berpandukan manual ( Aras 1 )

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 2/14/2011 2/18/2011

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. i) Memasang model berpandukan manual ( Aras 2 )

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

8 2/21/2011 2/25/2011

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Memasang model berpandukan manual ( Aras 3 )

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

9 2/28/2011 3/4/2011

1.2 Kreativiti dan Reka Cipta. b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk. iii. Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

10 3/7/2011 3/11/2011

1.2

Kreativiti dan Reka Cipta. c) Pendokumentasian

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 12 3/21/2011 3/25/2011

1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. ~ Menentukan projek berpandukan kad kerja

OBJEKTIF

STRUKTUR

3 2 2 3 2 2 14 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 2 2 2 13 3 3 2 3 2 2

13 3/28/2011 4/1/2011

~ Membaca lukisan projek 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. ~ Mengenal pasti alatan tangan ~ Menentukan jenis bahan dan kuantiti 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. ~ Mengukur, menanda & potong bahan

JUMLAH OBJEKTIF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

STRUKTUR JUMLAH

14 4/4/2011 4/8/2011

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

15 4/11/2011 4/15/2011

1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. ~ Membuat kemasan

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

16 4/18/2011 4/22/2011

1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek. a) Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. ~ Mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat murid 1.4 Elektrik dan elektronik a. Penghasilan projek elektrik.
~ Mengenal pasti nama, fungsi dan simbol komponen. ~ Mengenal pasti alat tangan.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

17 4/25/2011 4/29/2011

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

18 5/2/2011 5/6/2011

1.4 Elektrik dan elektronik a. Penghasilan projek elektrik.


~ Membuat penyambungan litar. ~ Mengenal pasti litar siri dan litar selari. ~ Membezakan di antara litar siri dan litar selari.

OBJEKTIF

STRUKTUR

15 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 2 13 3 3 2 3 3 2 16 3 2 2 2 2 2

JUMLAH 19 5/9/2011 5/13/2011

1.4 Elektrik dan elektronik a. Penghasilan projek elektrik.


~ Membaca dan menterjemah lukisan litar. ~ Memilih alatan, bahan dan komponen. ~ Mengukur, memotong, membentuk dan menjalur wayar.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

24 6/13/2011 6/17/2011

1.4 Elektrik dan elektronik a. Penghasilan projek elektrik.


~ Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen. ~ Menguji litar. ~ Membuat kemasan.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

25 6/20/2011 6/24/2011

1.5 Baik pulih dan penyenggaraan


a) Penyenggaraan alatan tangan. ~ Mengenal pasti bahan dan agen pembersih. ~ Membersih dan meminyak alat tangan. ~ Menyimpan alatan tangan. OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

1.7 Tanaman hiasan. 6/27/2011 a) Pengenalan


26 7/1/2011 ~ Mengenal beberapa jenis tanaman hiasan.

13 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 2 13 3 3 2 3 2 2 15 3 2 2 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 27 7/4/2011 7/8/2011

2 3 1 2 3 1

1.7 Tanaman hiasan. b) Pemilihan biji benih.


~ Memilih biji benih pokok bunga semusim.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

2 3 1 2 3 1

1.7 Tanaman hiasan. 7/11/2011 b) Pemilihan biji benih.


28 7/15/2011 ~ Menyediakan medium semaian. ~ Menyemai biji benih pokok bunga semusim. ~ Membincangkan sifat biji benih yang berkualiti.

OBJEKTIF

STRUKTUR

2 3 1 2 3

JUMLAH 29 7/18/2011 7/22/2011

12 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 2 13 3 2 2 3 2 2

1.7 Tanaman hiasan.


c. Penanaman ~ Mengenal dan memilih bekas tanaman. ~ Menyediakan bekas penanaman ~ Menyediakan medium penamanan OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

30 7/25/2011 7/29/2011

1.7 Tanaman hiasan.


c. Penanaman ~ Mengubah anak pokok ke dalam bekas. OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 31 8/1/2011 8/5/2011

1.7 Tanaman hiasan.


c. Penanaman ~ Menyediakan bekas penanaman tanaman hiasan. ~ Menanam anak pokok tanaman hiasan. OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

32 8/8/2011 8/12/2011

1.7 Tanaman hiasan. d) Penjagaan


~ Menjaga tanaman dalam bekas.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

2 3 1 2 3 1

1.7 Tanaman hiasan. 8/15/2011 d) Penjagaan


33 8/19/2011 ~ Menjaga tanaman hiasan di batas

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 34 8/22/2011 8/26/2011 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.1 Barang jualan. a. Kumpulan sasaran b. Jenis barang yang sesuai dijual. OBJEKTIF

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

STRUKTUR

JUMLAH

14

36 9/5/2011 9/9/2011

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.1 Barang jualan. c. Sumber bekalan.

OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 37 9/12/2011 9/16/2011 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.2 Merancang dan menyediakan jualan. a. Membuat rancangan jualan. b. Menyediakan barang jualan OBJEKTIF

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

STRUKTUR JUMLAH 38 9/19/2011 9/23/2011 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.3 Mempromosi jualan a. Promosi melalui pembungkusan OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 39 9/26/2011 9/30/2011 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.4. Mengurus jualan a. Melayan pelanggan. OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH 40 10/3/2011 10/7/2011 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 2.5 Merekod jualan. a. Merekod barang. b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Mengira untung atau rugi OBJEKTIF

STRUKTUR JUMLAH

3 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12