VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT Na temelju čl anka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Repu blike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11) Vl ada Republ ike Hrvatske je na sjednici održanoj \ 2013. godine donijel a

ODLUKU
O ODREĐIVANJU TIJELA U KOJEM ĆE SE OSNOVATI NACIONALNI EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR

I. Ministarstvo gospodarstva se određuje tijelom u kojem će se osnovati nacional ni Europski potrošački centar.

n.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful