ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διδάσκων: κ. Β. Περιστέρας
1η Προαιρετική Εργασία
Η’ εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος: 2008 – 2009

« Να βρεθούν παραδείγματα κυβερνητικών websites που να δικαιολογούν το
χαρακτηρισμό “web 2.0”. Παρουσιάστε σύντομα τη συνηθισμένη δομή των web sites
που βρήκατε κι εξετάστε αν και κατά πόσο υποστηρίζουν τη διατύπωση απόψεων από
τους πολίτες, με ποιον τρόπο, αν έχουν RSS feeds κι άλλες Web 2.0 τεχνολογίες (πχ
blogs, wikis), αν γενικότερα δίνουν οποιαδήποτε δυνατότητα συμμετοχής στους
επισκέπτες ή είναι μόνο πληροφορίες προς κατανάλωση. »

___________________________________________________________
Εκπονήθηκε από: Ζλάτης Χρήστος ΑΜ: 45/06, Email: tm0645@uom.gr

1

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
1. Βασικές ενότητες website Dorabak.gr ………………………………….4
1.1. «Η Ντόρα»
1.2. «Θέσεις»
1.3. «Γραφείο τύπου»
1.4. «Κοινοβούλιο»
2. Παρουσίαση στοιχείων κεντρικής σελίδας ……………………………..5
2.1. Τελευταία νέα
2.2. Στιγμές
2.3. Πρόγραμμα
2.4. «Ψηφίστε»
3. Ψηφιακό περιεχόμενο [ Multimedia ] ………………………………......6
3.1. Videos
3.2. Radio
3.3. Photos
3.4. Γελοιογραφίες
3.5. Καμπάνιες
4. Εφαρμογές web 2.0 ……………………………………………………..10
4.1. Youtube
4.2. Friendfeed
4.3. Twitter
4.4. Delicious
4.5. Facebook
4.6. Flickr
4.7. Qik
4.8. UStreamTV
4.9. Sync.gr
4.10. Zoo.gr
4.11. Google Maps
5. Η γνώμη των πολιτών ………………………………………………….16
5.1. «Σας αρέσει το Dorabak.gr;»
5.2. «Γράφουν για το Dorabak.gr»
6. Επικοινωνία ……………………………………………...……………..17
6.1. Φόρμα επικοινωνίας
6.2. Πολιτικό γραφείο
6.3. RSS Feeds
6.4. Newsletters και SMS Alerts
6.5. «Προτείνετε φίλους για ενημέρωση»

2

7. «Live με την Ντόρα» ….……………………………………………..…18
8. Προστασία προσωπικών δεδομένων ……………………………….....19
8.1. Τροποποίηση στοιχείων
8.2. Ασφάλεια και «ψηφιακά ίχνη»
Συμπεράσματα
References

Εισαγωγή
Το Διαδίκτυο, σήμερα, αποτελεί ένα ισχυρό μέσο πληροφόρησης για τους πολίτες
καθώς μέσω των διαφόρων ενημερωτικών ιστοχώρων, αλλά και των “social media”
[1] γενικότερα, o καθένας από εμάς μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρει μια πληθώρα
πληροφοριών για ζητήματα που τον ενδιαφέρουν: να ενημερωθεί, να ψυχαγωγηθεί,
να μάθει…
Σύμφωνα με τη Wikipedia [1]:
“Social media is information content created by people using highly accessible and
scalable publishing technologies that is intended to facilitate communications,
influence and interaction with peers and with public audiences, typically via the
Internet and mobile communications networks….Businesses also refer to social media
as user-generated content (UGC) or consumer-generated media (CGM)…”
Η δυναμική αυτή του διαδικτύου αρχίζει να απασχολεί και τη πολιτική ηγεσία η
οποία ξεκινά με αργά βήματα να αξιοποιεί το διαδίκτυο προσπαθώντας συνεχώς να
βρει καινούριους τρόπους αξιοποίησης των Νέων Μέσων.
Στη παρούσα εργασία επιχειρείται μια παρουσίαση και ανάλυση του προσωπικού
website της κ. Μπακογιάννη, Dorabak.gr [2], το οποίο αποτελεί το πλέον
χαρακτηριστικό website Έλληνα πολιτικού η οποία προσπαθεί να ακολουθεί τις νέες
τάσεις και δυναμικές που διαμορφώνονται στην Ελληνική και διεθνή διαδικτυακή
σκηνή…

3

1. Βασικές ενότητες website Dorabak.gr [2]
1.1. «Η Ντόρα»
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό της υπουργού. Το
αξιοσημείωτο στην ενότητα αυτή είναι η κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων
γεγονότων της πολιτικής και όχι μόνο ζωής της στην υποενότητα «Σημαντικές
Ημερομηνίες» η οποία βοηθά αρκετά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη
πληροφόρηση των επισκεπτών του website αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες
παρουσίασης περιεχομένου.
1.2. «Θέσεις»
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο σύντομων δηλώσεων της κ. Μπακογιάννη
για διάφορα ζητήματα πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το αξιοσημείωτο
στην ενότητα αυτή είναι ο τρόπος παρουσίασης με εικόνες και μικρά πλαίσια
κειμένου τα οποία είναι ευανάγνωστα και αποτυπώνονται στη μνήμη του επισκέπτη.
1.3. «Γραφείο Τύπου»
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των δελτίων τύπου, άρθρων, δηλώσεων,
συνεντεύξεων, ομιλιών καθώς και αναφορών σε ξενόγλωσσα MME της κ.
Μπακογίαννη τόσο στη θητεία της ως υπουργού εξωτερικών της Ελλάδας όσο και
στη προηγούμενη θητεία της ως Δήμαρχος Αθηναίων.
Αξίζει να σημειώσουμε τον διαχωρισμό του συνόλου της παραπάνω διαθέσιμης
πληροφορίας σε υποενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό χρήσιμων
αρχείων, νέων και ειδήσεων τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα links κάθε
φορά για αναλυτικότερη παρουσίαση του κάθε γεγονότος.
Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα «Αναζήτησης» με βάση τόσο της ημερομηνία όσο
και λέξεων-κλειδιά. Με την παροχή αυτής της δυνατότητας, η αναζήτηση
πληροφορίας γίνεται ευκολότερη και αναγνωρίζεται στον επισκέπτη το δικαίωμα του
στην πρόσβαση στο σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας με το λιγότερο δυνατό κόπο
και χρόνο.
1.4. «Κοινοβούλιο»
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ομιλιών της υπουργού στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο καθώς και τις απαντήσεις της κ. Μπακογιάννη στις επίκαιρες ερωτήσεις
των βουλευτών των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου.
Αξίζει να σημειώσουμε και εδώ της παροχή δυνατότητας «Αναζήτησης» με βάση
συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

4

2. Παρουσίαση στοιχείων κεντρικής σελίδας

2.1. Τελευταία Νέα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας τα οποία
περιλαμβάνουν απόψεις και θέσεις της κ. Μπακογιάννη για επίκαιρα θέματα της
ελληνικής και διεθνούς πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα
ανάγνωσης παλαιότερων ειδήσεων μέσω της υποενότητας «Αρχείο Νέων».

2.2. Στιγμές
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται φωτογραφίες σχετικές με την ιδιότητα της κ.
Μπακογιάννη ως υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας σε εγχώριες και διεθνείς
συναντήσεις από ειδησεογραφικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

5

2.3. Πρόγραμμα
Στην ενότητα αυτή παρατίθεται το καθημερινό πρόγραμμα της κ. Μπακογιάννη στο
πλαίσιο της κυβερνητικής της δραστηριότητας. Η ενότητα αυτή παρέχει καθημερινή
ενημέρωση στους επισκέπτες του website σχετικά με τα άμεσα γεγονότα στα οποία
θα παραστεί η κ. Μπακογιάννη.
Ακόμη, η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής απεικόνισης του προγράμματος σε
μορφή καθημερινού ημερολογίου αυξάνει την χρηστικότητα της ενότητας και
διευκολύνει τους επισκέπτες του website και τους παρέχει άμεση και έγκυρη
ενημέρωση.
2.4. Ψηφίστε!
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια ψηφοφορία η οποία παρακινεί τους επισκέπτες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές web 2.0 στην
ενημέρωση τους σχετικά με τις δράσεις της κ. Μπακογιάννη!

3. Ψηφιακό περιεχόμενο [Multimedia]
Η ενότητα με τίτλο “Multimedia” διαφοροποιεί το συγκεκριμένο website από τα
υπόλοιπα website ελλήνων υπουργών καθώς περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος
αρχείων ψηφιακού χαρακτήρα και περιεχομένου τα οποία χωρίζονται στις
ακόλουθες υποενότητες:
• Videos
• Radio
• Photos
• Γελοιογραφίες
• Καμπάνιες

6

Πιο συγκεκριμένα,
3.1. Η ενότητα videos
περιλαμβάνει videos από εμφανίσεις και δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη σε ελληνικά
και ξένα τηλεοπτικά κανάλια. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ενότητα αυτή δεν
περιορίζεται στην παράθεση μόνο των ρεπορτάζ και των δηλώσεων της κ.
Μπακογιάννη σε ειδησεογραφικά μέσα αλλά παρατίθενται και τα ρεπορτάζ και τα
αφιερώματα προς το πρόσωπο της κ. Μπακογιάννη ακόμη και από εκπομπές
«ψυχαγωγικού χαρακτήρα» όπως μεσημεριανές εκπομπές ποικίλης ύλης και
θεματολογίας.
Ακόμη, πέρα από τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ο επισκέπτης το κάθε video
κατευθείαν από το website χωρίς να πρέπει να μεταφερθεί σε εξωτερικό σύνδεσμο
εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη επιλογών διαδραστικότητας με τον επισκέπτη του
website καθώς παρέχεται
• η δυνατότητα «Αποστολής σε φίλο» του εν λόγω video όσο και «Share» του
περιεχομένου μέσω του social network, Facebook,
• η δυνατότητα «Βαθμολόγησης» του video και προβολής των συνολικών
επισκέψεων στο κάθε video και
• βέβαια παρέχεται και εδώ η δυνατότητα «Αναζήτησης» την οποία
αναφέραμε επανειλημμένως σε προηγούμενες ενότητες.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τρεις υποενότητες οι οποίες έχουν ξεχωριστό
ενδιαφέρον και διαφοροποιούν το συγκεκριμένο website από άλλα παρόμοιου
χαρακτήρα και περιεχομένου websites υπουργών.
1. Πιο συγκεκριμένα, στην υποενότητα «Με άλλη ματιά» παρατίθενται
σύντομα ενημερωτικά videos της ομάδας διαχείρισης του website της κ.
Μπακογιάννη, Dorawebteam τα οποία αποτελούν μια εναλλακτική
προσέγγιση στις δράσεις της κ. Μπακογιάννη. Τα σύντομα αυτά videos
αποτελούν ουσιαστικά το backstage των επίσημων εκδηλώσεων στις οποίες
παρίσταται η κ. Μπακογιάννη!

7

2. Ακόμη, στην υποενότητα «Shortdocs» παρατίθενται μερικά μικρά
επιστημονικά ντοκιμαντέρ από την ομάδα διαχείρισης Dorawebteam τα οποία
παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά, αναφέρω το video
παρουσίασης των δυο νέων διαδικτυακών υπηρεσιών [3] του Υπουργείου
Εξωτερικών, «Agora» και «Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων» τα οποία
σύμφωνα με την κ. Μπακογιάννη θα φέρουν τα ελληνικά προϊόντα και τις
υπηρεσίες πιο κοντά στις διεθνείς αγορές.
3. Τέλος, στην υποενότητα «DoraFun videos» παρατίθενται αποσπάσματα από
τηλεοπτικές εκπομπές που σατιρίζουν την κ. Μπακογιάννη. Ενδεικτικά,
περιλαμβάνονται αποσπάσματα από σατυρικά videos των εκπομπών
«Ελληνοφρένεια» και «Αλ Τσαντίρι News»!

3.2. Η ενότητα Radio
περιλαμβάνει όλες τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις της κ. Μπακογιάννη με
δυνατότητα παρακολούθησης της κάθε συνέντευξης αυτόματα από το ίδιο το website.

3.3. Η ενότητα Photos
περιλαμβάνει φωτογραφίες από τη παρουσία της κ. Μπακογιάννη σε διάφορες
συναντήσεις στο πλαίσιο της κυβερνητικής αλλά και τις προσωπικής της ζωής!
Χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε παρακάτω ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψη της
στο Apple Store της Νέας Υόρκης για να ενημερωθεί και να αγοράσει προϊόντα της
αγαπημένης της εταιρείας! [4]

8

Οι φωτογραφίες της κ. Μπακογιάννη είναι δημοσιευμένες και ταξινομημένες σε
ενότητες στο δημοφιλή δικτυακό τόπο δημοσίευσης φωτογραφιών Flickr. Ακόμη,
αξίζει να τονίσουμε πως οι φωτογραφίες είναι ελεύθερες για download από τον
επισκέπτη του Flickr [εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο Flickr] εφαρμόζοντας
τη παρακάτω άδειας ψηφιακού περιεχομένου Creative Commons:

Ακόμη, πέρα από το Flickr ο επισκέπτης μπορεί να δει φωτογραφίες της κ.
Μπακογιάννη και μέσω του website της στην ενότητα «Κατηγορίες Album».
3.4. Η ενότητα Γελοιογραφίες
αποτελεί άλλη μια πρωτοτυπία για website υπουργού καθώς στην ενότητα αυτή
παρατίθενται σκίτσα και γελοιογραφίες της υπουργού οι οποίες έχουν δημοσιευθεί
κατά καιρούς σε ελληνικά έντυπα και εφημερίδες.
3.5. Η ενότητα Καμπάνιες
περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό από καμπάνιες της κ. Μπακογιάννη στις
δημοτικές και εθνικές εκλογές και περιλαμβάνει: Έντυπο, Flyer, Αυτοκόλλητο,
Banner κ.α.

9

4. Εφαρμογές Web 2.0
Η ενότητα αυτή η οποία έχει ως τίτλο της «Στα νέα μέσα δικτύωσης»
περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές με web 2.0 χαρακτήρα τις οποίες χρησιμοποιεί
και αξιοποιεί η κ. Μπακογιάννη και η ομάδα της για την επικοινωνία με τους
πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή συναντούμε τις ακόλουθες εφαρμογές
Web 2.0:

4.1. Youtube page,
στην οποία παρατίθενται τα videos τα οποία εμφανίζονται στις διάφορες ενότητες του
website της κ. Μπακογιάννη. Πιο συγκεκριμένα μέχρι σήμερα [Μάρτιος 2009]
υπάρχουν καταχωρημένα 85 videos. Δυστυχώς, όμως, οι subscribers, δηλαδή οι
χρήστες που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα στο Youtube είναι μόνο 50.

4.2. Friendfeed account,
στον οποίο παρέχονται συγκεντρωτικά όλα τα τελευταία νέα της κ. Μπακογιάννη.
Μέσω της εφαρμογής αυτής ο χρήστης ενημερώνεται για όλα τα τελευταία νέα
σχετικά με τις δράσεις της κ. Μπακογιάννη όπως αυτές αποτυπώνονται στις
εφαρμογές web 2.0: Delicious, Flickr, Twitter και Youtube. Οι subscribers στο
λογαριασμό της κ. Μπακογιάννη στο Friendfeed είναι μέχρι σήμερα 73.

10

4.3. Twitter account,
στο οποίο υπάρχει συνεχής, άμεση και πιο προσωπική επικοινωνία με τους χρήστες
της εφαρμογής σχετικά με όλα τα τελευταία νέα της κ. Μπακογιάννη καθώς και τις
απόψεις της για τα θέματα της επικαιρότητας. Το twitter account της παρακολουθούν
429 followers ενώ η ομάδα Dorawebteam ενημερώνεται για τα τελευταία νέα 451
χρηστών του Twitter.

4.4. Delicious account,
στο οποίο συγκεντρώνονται αναφορές σχετικά με τη κ. Μπακογιάννη και το έργο
της από τον ελληνικό και διεθνή χώρο των blogs και των ηλεκτρονικών εφημερίδων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο του xblog.gr [4] σχετικά με την
επίσκεψη της κ. Μπακογιάννη στο Apple Store της Νέας Υόρκης το οποίο υπάρχει
καταχωρημένο στα bookmarks της κ. Μπακογιάννη. Ακόμη, ένα ακόμη
χαρακτηριστικό blog post που μπορούμε να βρούμε στα bookmark της κ.
Μπακογιάννη είναι το άρθρο του κ. Δρανδάκη με τίτλο «Ντόρα, η εξερευνήτρια του
Twitter». [5]

11

Παραθέτω παρακάτω μια χαρακτηριστική φωτογραφία την οποία έχει βάλει στο
Flickr η ομάδα Dorawebteam σχετικά με το εν λόγω γεγονός.

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τόσο η κ. Μπακογιάννη όσο και η ομάδα της δίνει
μεγάλη βαρύτητα στη νέα εναλλακτική μορφή ενημέρωσης που παρέχουν τόσο τα
blogs όσο και γενικότερα τα social networks!

4.5. Facebook profile,
στο οποίο παρατίθενται τα τελευταία νέα της κ. Μπακογιάννη όπως και στις
εφαρμογές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η διαφορά του Facebook με τις υπόλοιπες
εφαρμογές web 2.0 είναι η δημοτικότητα του καθώς μέσω του Facebook
ενημερώνονται για τις δράσεις και το έργο της κ. Μπακογιάννη 5.600 supporters!

12

4.6. Flickr account,
στο οποίο όπως αναφέραμε πριν συγκεντρώνονται φωτογραφίες της κ. Μπακογιάννη
από το σύνολο της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής. Στο λογαριασμό αυτό
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε φωτογραφίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί σε
τηλεοπτικά ή έντυπα μέσα και αποτελούν προσωπικό αρχείο της ομάδας
Dorawebteam. Για το λόγο αυτό η αποθήκευση και η διανομή τους ρυθμίζεται από
τους παρακάτω απλούς περιορισμούς:

4.7. Qik account,
με τη βοήθεια του οποίου η ομάδα της κ. Μπακογιάννη μπορεί να μεταδίδει σε
πραγματικό χρόνο αποσπάσματα από συναντήσεις και εκδηλώσεις στις οποίες
παρευρίσκεται η κ. Μπακογιάννη με τη χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας
χωρίς ανάγκη επεξεργασίας αυτού με κάποιο λογισμικό.

13

Τα videos αυτά μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο αρχικά και στη συνέχεια
αποθηκεύονται αυτόματα στο λογαριασμό της κ. Μπακογιάννη στο Qik. Ακόμη, το
Qik προσφέρει τη δυνατότητα Live Chat κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ενός
video καθώς και σχολιασμού μετά την αποθήκευση του.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή επειδή είναι αρκετά καινούρια και δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστή στο ευρύ κοινό δεν έχει μεγάλη δημοτικότητα οπότε είναι φυσικό οι followers
να περιορίζονται στους 2! Παρόλα αυτά είναι ενδεικτική της παρακολούθησης των
εξελίξεων γύρω από το χώρο των social media από το Dorawebteam.

4.8. UStreamTV channel,
με τη βοήθεια του οποίου η ομάδα της κ. Μπακογιάννη έχει τη δυνατότητα να
μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο ομιλίες της κ. Μπακογιάννη. Με αυτό τον τρόπο,
δημιουργείται ένα εναλλακτικό ιδιόκτητο κανάλι επικοινωνίας με τους χρήστες του
Διαδικτύου χωρίς να υπάρχει η ανάγκη κάλυψης του γεγονότος από τα παραδοσιακά
ΜΜΕ. Στο κανάλι της κ. Μπακογιάννη έχει αναρτηθεί μια ομιλία της σε εκδήλωση
του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με θέμα «Προκλήσεις και
Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.» [6]

14

4.9. Sync.gr page,
στην οποία παρουσιάζονται συγκεντρωμένα νέα από το Youtube, το Flickr και το
Twitter account της κ. Μπακογιάννη. Το Sync είναι μια εφαρμογή aggregator
παρόμοια με αυτή του Friendfeed την οποία αναφέραμε παραπάνω και
4.10. Zoo.gr page,
στην οποία παρατίθενται διάφορα ενδιαφέροντα videos από τις δράσεις της κ.
Μπακογιάννη στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το zoo.gr είναι το μεγαλύτερο
ελληνικό social network και έχει μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα μας και κυρίως στο
νεανικό κοινό.

4.11. Google Maps
Στην ενότητα «Σε αποστολές στον κόσμο» ο επισκέπτης μπορεί να δει τις πόλεις
στο εξωτερικό που έχει επισκεφτεί η κ. Μπακογιάννη ως Υπουργός Εξωτερικών
μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
Πατώντας στην πόλη ο επισκέπτης βλέπει τα αντίστοιχα links - συνδέσμους οι οποίοι
τον μεταφέρουν στις ενότητες της ιστοσελίδας που αφορούν στη συγκεκριμένη
επίσκεψη. Η συγκεκριμένη ενότητα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η
υπηρεσία Googlemaps.

15

5. Η γνώμη των πολιτών
5.1. «Σας αρέσει το Dorabak.gr;»
Στην ενότητα αυτή οι επισκέπτες του website έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν
την άποψη τους σχετικά με τη λειτουργικότητα του website καθώς και να
προτείνουν αλλαγές τις οποίες θα ήθελαν να δουν στο άμεσο μέλλον στο website. Οι
επισκέπτες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα από μια φόρμα
επικοινωνίας η οποία έχει όμως περιορισμό 3000 χαρακτήρων.
5.2. «Γράφουν για το Dorabak.gr»
Στην ενότητα αυτή η ομάδα Dorawebteam συγκεντρώνει άρθρα από έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο συμπεριλαμβανομένων και των blogs τα οποία αναφέρονται στο
website της κ. Μπακογιάννη.
Ακόμη, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν στην ομάδα της κ.
Μπακογιάννη οτιδήποτε έχουν βρει στο διαδίκτυο σχετικό με το έργο και τη δράση
της κ. Μπακογιάννη όπως blogs, posts, άρθρα, σχόλια. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
μέσω μια φόρμας επικοινωνίας η οποία έχει και αυτή περιορισμό 3000 χαρακτήρων.
5.3. Links
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται -εκτός των άλλων- ιστοσελίδες και ιστολόγιαblogs που έχει επιλέξει η κ. Μπακογιάννη για το Διαδικτυακό της τόπο.

16

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως: [7]
«Ουδεμία ευθύνη ή και γνώση φέρει η ίδια και ο Δικτυακός μας τόπος για το
περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών ή και άλλων ιστοσελίδων που
συνδέονται (links) με αυτές αντίστοιχα, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.
Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων
δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των
αντίστοιχων δικτυακών τόπων. »
Αξίζει να επισημάνουμε την παρουσία ειδικής αναφοράς σε «Blogs – Ιστολόγια –
Forums» με αναφορά σε μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά blogs. Ακόμη, η ομάδα
της κ. Μπακογιάννη παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προτείνει ο ίδιος ένα
blog που θεωρεί πως είναι αξιόλογο ή να προτείνει ακόμη και το δικό του μέσα από
την ενότητα «Blogs που διαβάζουμε» η οποία βρίσκεται στη κεντρική σελίδα του
website της κ. Μπακογιάννη.

6. Επικοινωνία
6.1. Φόρμα επικοινωνίας
Στην ενότητα αυτή ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αφήσει το δικό του μήνυμα
στη κ. Μπακογιάννη μέσα από μια φόρμα επικοινωνίας. Το αξιοσημείωτο σε αυτή
τη φόρμα είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επισυνάψει ένα δικό του
αρχείο σχετικό με το θέμα του μηνύματος που θέλει να στείλει στη κ. Μπακογιάννη.
6.2. Πολιτικό γραφείο
Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το πολιτικό της γραφείο η διεύθυνση του
οποίου παρουσιάζεται με μεγάλη παραστατικότητα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της
εφαρμογής Googlemaps.

17

6.3. RSS Feeds
Στην ενότητα αυτή παρέχονται συγκεντρωτικά τα rss feeds των κυριότερων
ενοτήτων του website της κ. Μπακογιάννη. Με αυτό τον τρόπο, ο επισκέπτης δεν
είναι υποχρεωμένος να επισκέπτεται καθημερινά το website για να ενημερώνεται για
τα τελευταία νέα της υπουργού αλλά μπορεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του
προσφέρει η τεχνολογία rss να ενημερώνεται για τις δράσεις και της κ. Μπακογιάννη
από το rss reader του όπως π.χ. το Google reader.
6.4. Newsletters και SMS Alerts
Στην ενότητα αυτή ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γίνει «συνδρομητής» στην
ιστοσελίδα και να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό
μέσω email μέσω της υπηρεσίας αποστολής Newsletters. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα
να λαμβάνει σύντομα ενημερωτικά μηνύματα SMS στο κινητό του μέσω της
υπηρεσίας SMS Alert.
6.5. «Προτείνετε φίλους για ενημέρωση»
Στην ενότητα αυτή η ομάδα Dorawebteam προτρέπει τον επισκέπτη του website να
προτείνει στους φίλους του να γίνουν και αυτοί «συνδρομητές» ή να επικοινωνήσουν
με το πολιτικό γραφείο της κ. Μπακογιάννη συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική
φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων τους.

7. «Live με την Ντόρα»
Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του website να
υποβάλλουν στη κ. Μπακογιάννη τις ερωτήσεις τους μέσα από μια φόρμα
επικοινωνίας η οποία έχει περιορισμό 300 χαρακτήρων οπότε η ερώτηση πρέπει να
είναι συνοπτική και συγκεκριμένη.

18

Το μοναδικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη δυνατότητα
επικοινωνίας από τις υπόλοιπες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι ο τρόπος με τον
οποίο δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των πολιτών.
Οι απαντήσεις δίνονται μπροστά στη κάμερα όπου η κ. Μπακογιάννη απαντά στις
ερωτήσεις των πολιτών με άμεσο τρόπο. Ακόμη, κατά την υποβολή της ερώτησης
παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη της φόρμας επικοινωνίας να λάβει απάντηση
στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο αν η κ. Μπακογιάννη απαντήσει στην ερώτηση του
ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την απάντηση της!
Ακόμη, αξίζει να σημειώσουμε πως και στην ενότητα αυτή υπάρχει δυνατότητα
«Αναζήτησης» με βάση την ημερομηνία ή την κατηγορία στην οποία έχει
καταχωρηθεί η ερώτηση.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το website της κ. Μπακογιάννη περιλαμβάνει επίσης Δήλωση Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων η οποία περιληπτικά αναφέρει τα παρακάτω:

Το dorabak.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης-χρήστης
εγγράφεται στις υπηρεσίες του (Ενημερωτικό Δελτίο, Επικοινωνία κ.λπ.) και
όταν επισκέπτεται τις ιστοσελίδες του.
Το dorabak.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του
προκειμένου να τους ενημερώνει για νέες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει
στους χρήστες και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικών με το
περιεχόμενο και το αντικείμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου.
Επίσης τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών-χρηστών ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί τους.

19

8.1. Τροποποίηση στοιχείων
Το dorabak.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες του να διαγράψουν τα προσωπικά
τους δεδομένα, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή
και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή,
1. ερχόμενοι σε επαφή με το πολιτικό γραφείο της Ντόρας Μπακογιάννη
2. είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας με την
επιλογή για το dorawebteam.
8.2. Ασφάλεια και «ψηφιακά ίχνη»
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη έχει πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο dorabak.gr , κρατείται για λόγους τεχνικούς και
ασφάλειας και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση
στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας.
Ακόμη, το dorabak.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή
καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
επισκεπτών-χρηστών του, σε κανένα τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των
επισκεπτών-χρηστών του.

Συμπεράσματα
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την αρχική μας διαπίστωση ότι το διαδίκτυο
αποτελεί πλέον ένα αληθινό «πολύ-μέσο» επικοινωνίας το οποίο φαίνεται να
καταλαμβάνει το δικό του σημαντικό ρόλο στον τομέα της πολιτικής και μη
επικοινωνίας. Ακόμη, πολλοί υποστηρίζουν πως το διαδίκτυο θα παίξει καθοριστικό
ρόλο στην διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς
στο άμεσο μέλλον, αν δεν το έχει κάνει ήδη...

20

References
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media - Ορισμός και γενικές πληροφορίες
σχετικά με τον όρο “social media”,
2. http://www.dorabak.gr/ - Επίσημη προσωπική ιστοσελίδα της κ.
Μπακογιάννη στο διαδίκτυο,
3. http://www.dorabak.gr/default.asp?pid=19&vID=3618&vdtp=4&la=1 –
Παρουσίαση δυο νέων διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών,
«Agora» και «Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων»,
4. http://www.xblog.gr/?p=6128 – «Ντόρα Μπακογιάννη στο Apple Store Νέας
Υόρκης», Γιάννης Καρακατσάνης, 7.3.2009,
5. http://www.nylon.gr/social-media/doras-adventures-at-twitter/ - «Ντόρα, η
εξερευνήτρια του Twitter», Νίκος Δρανδάκης, 17.12.2008,
6. http://www.ustream.tv/channel/omiliaidkk - Ομιλία Ντόρας Μπακογιάννη με
θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής»
7. http://www.dorabak.gr/default.asp?pid=46&la=1 – Ευθύνη website σχετικά με
τα links.

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful