PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za pri hvaćanje amandmana III., IV., V. i VI. Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, od 9. travnja 2013. godine, na Konačni pri jedlog zakona o i zmjenama i dopunama Zakona o kredi tni m institucijama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful