V

РАЗРЕД...

ИСТОРИЈА КАО НАУКА О
ПРОШЛОСТИ

ПРАИСТОРИЈА
НАСТАНАК ДРЖАВЕ
ДРЖАВЕ
СТАРОГ ИСТОКА
КУЛТУРА НАРОДА
СТАРОГ ИСТОКА

Историја је наука која
ИСТОРИЈА
проучава
прошлост
људског
друштва.
(грч. ηιστορια- истраживање
Истражује
и тумачи
и причање
о оном
што се
догађаје
из прошлости
сазнало
у прошлости)
па се зато и назива
ШТА
ЈЕ
ИСТОРИЈА?
‘’учитељица живота’’.

Неопходна питања
у историјској науци

КО?

ШТА?

КАДА?

ГДЕ?

КАКО?

ЗАШТО?

. али први прави историчар јесте Атињанин Тукудид.Херодот ПРВИ ИСТОРИЧАРИ ‘’Оцем историје’’ Тукидид назива се Грк Херодот из Халикарнаса.

Писани Материјални Усмено предање .ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ су остаци из прошлости који помажу историчарима да проучавају прошлост људског друштва.

месеца и године. ДАТУМ се састоји од дана. У историји се користе: ДЕЦЕНИЈА= 10 година ВЕК= 100 година МИЛЕНИЈУМ= 1000 година .ВРЕМЕ ХРОНОЛОГИЈА је наука која се бави проучавањем различитих начина рачунања времена у прошлости.

ПНЕПроналазак писма . год.Целокупна прошлост људског друштва подељена је на два велика периода: ПРАИСТОРИЈА ИСТОРИЈА 3500.

ИСТОРИЈА ПОЧИЊЕ СА ПРОНАЛАСКОМ ПИСМА У 4.Н. У прошлости људи су различито рачунали време.Е. ЕРА је велико временско раздобље које почиње неким важним догађајем у прошлости. МИЛЕНИЈУМУ П. .

ПРОШЛОСТ ПРАИСТОРИЈА ИСТОРИЈА Камено Метално доба доба Стари век Средњи век Нови век Савремено доба .

СТАРА ЕРА НОВА ЕРА 1.ХРИШЋАНСКА ЕРА Почиње рођењем Исуса Христа. Рођење Исуса Христа . Године после Рођења називамо годинама НОВЕ ЕРЕ или ХРИШЋАНСКА ЕРА. год. Године пре Рођења називамо годинама СТАРЕ ЕРЕ или ПРЕТХРИШЋАНСКА ЕРА.

ПНЕ .  Византинци су рачунали време од ОСНИВАЊА СВЕТА 5508.ОСТАЛИ НАЧИНИ ИЗРАЧУНАВАЊА ВРЕМЕНА  Стари Грци су рачунали време од ПРВИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА 776.г.ПНЕ  Муслимани рачунају време по ХИЏРИ тј. Преласку Мухамеда из Меке у Медину 622.г.год.Египћани по годинама својих владара .ПНЕ  Стари Римљани су рачунали време од ОСНИВАЊА ГРАДА РИМА 753.

ПРАИСТОРИЈА .

ПНЕПроналазак писма .Како се дели прошлост? Прошлост људског друштва дели се на праисторију и историју. год. ПРОШЛОСТ ПРАИСТОРИЈА ИСТОРИЈА 3500.

ОДЛИКЕ ПРАИСТОРИЈЕ:  Појава човека и првих људских заједница  Употреба камена и метала  Прва занимања: лов.Е. земљорадња. а завршава се открићем писма у IV миленијуму пре Н. трговина. занатство  Прва открића: ватра и точак . сточарство. риболов.ПРАИСТОРИЈА је најдужи период прошлости који почиње са појавом првих људи.

.Први људи појавили су се пре 4 милиона година на просторима Африке Касније су се селили и на друге континенте.

ПРАИСТОРИЈА КАМЕНО ДОБА ПАЛЕОЛИТСтарије камено доба МЕТАЛНО ДОБА НЕОЛИТМлађе камено доба Бакарно доба Бронзано доба Гвоздено доба .

ОДЛИКЕ КАМЕНОГ ДОБА  Камен као основни материјал за прављење оружја и оруђа  Људи су номади увек у покрету тражећи храну. воду и природна склоништа  Прате животиње. . сакупљају плодове  Жене су доминантне у ЧОПОРИМА  Једу само биљке и споразумевају се крицима  ПРОНАЛАЗАК ВАТРЕ  Временом почиње да се бави сточарством и земљорадњом.

земунице и колибе проналазак точка и грнчарског кола . Унапређење земљорадње РАЗВИЈАЊЕ ГОВОРА Род и племе*** РОДОВСКО ДРУШТВО Развијање занатства и трговине Изградња првих кућа: сојенице.ОДЛИКЕ МЕТАЛНОГ ДОБА        Метал као основни материјал за прављење оружја и оруђа пошто су га пронашли копајући у дубину земље.

из каменог доба .налазиште из каменог доба и металног доба  СТАРЧЕВО код Панчева.НАЛАЗИШТА ИЗ ВРЕМЕНА ПРАИСТОРИЈЕ У СРБИЈИ  ЛЕПЕНСКИ ВИР на Дунаву у источној Србијиналазиште из Млађег каменог доба  ВИНЧА код Београда.

сојенице.млађе Настрешнице од Пећине. Металургија. плодова.ПРАИСТОРИЈА КАМЕНО ДОБА . грнчарско коло НАЧИН ЖИВОТА ОТКРИЋА . занатство. једро. плуг Точак. разбој.старије МЕТАЛНО ДОБА ПЕРИОД . риболов трговина ЗАНИМАЊЕ номадски ватра седелачки прва оруђа: мотика. лов и земљорадња. земунице прућа СТАН Сакупљање Сточарство.

ИСТОРИЈА .

Велико раздобље у прошлости које почиње проналаском писма .1.Наука која проучава прошлост људског друштва . Како се дели прошлост? 2. Како се деле историјски извори? ИСТОРИЈА МОЖЕ БИТИ: .Оно што се догодило у прошлости .Предмет који се изучава у школи .Шта је историја? 3.

ОДЛИКЕ ИСТОРИЈЕ Писмо и писани историјски извори Приватна својина и друштво неједнаких Држава Развој науке. научна и техничка открића ИСТОРИЈА Стари Средњи Нови век век век Савремено доба .

КРАЈ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1492. год.ВЕК ВЕК СТАРИ ВЕК СРЕДЊИ ВЕКНОВИ САВРЕМЕНО ДОБА НОВА (ХРИШЋАНСКА) ЕРА СТАРА ЕРА 3500. ПАД ЗАПАДНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА 1918. год. год. год. год. ПНЕ ПРОНАЛАЗАК ПИСМА 1. ОТКРИЋЕ АМЕРИКЕ . РОЂЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА 476.

Породице. Породица.Војска која чува територије и границе .Територије са утврђеним границама . које живе на истој територији.Појавом приватне својине долази до поделе људи на богате и сиромашне. почиње да игра већу улогу. почињу да се удружују ради заједничког интереса што је довело до стварање државе. ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ДРЖАВЕ СУ: . као основна заједница људи.Начин владања и управљање државом .

Е. . г.V век Н.Е.П.Н.СТАРИ ВЕК 3500.

СТАРИ ИСТОК .

Већина првих држава и народа више не постоје.Прве државе у старом веку настале су у долинама великих река јер су на тим местима били најповољнији услови за живот. .

Прве државе су настајале у долинама великих река. Плављење река је био велики проблем. па је било неопходно да се људи почну удруживати како би то спречили. ТО УДРУЖИВАЊЕ ЉУДИ РАДИ ОБАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА ДОПРИНЕЛО ЈЕ СТВАРАЊУ ДРЖАВЕ. .

Друштво Старог века било је РОБОВЛАСНИЧКО. ДРУШТВО СТАРОГ ВЕКА СЛОБОДНИ ЉУДИ НАРОД Трговци Занатлије РОБОВИ АРИСТОКРАТИ Земљорадници .

југозападна Азија. источни део Средоземног мора.Прве државе су настале на простору који се назива ‘’ПЛОДНИ ПОЛУМЕСЕЦ’’ тј. . ‘’СТАРИ ИСТОК’’североисточна Африка.

Географски простор Држава/ Народ Данас Међуречје Тигра и Еуфрата Државе Сумераца. Акађана. Израел Грчка Италија . Вавилонаца и Асираца Ирак Долина реке Нил Држава старих Египћана Египат Иранска висораван Држава Персијанаца Иран Долина река Хоангхо и Јангцекјанг Државе Кинеза Кина Долина реке Инд Држава Индијаца Индија Источно Средоземље Државе Феничана и Јевреја Јужни део Балканског полуострва Државе старих Грка Апенинско полуострво Римска држава Либан.

Вавилонија. Асирија. МЕСОПОТАМИЈА је називана и ‘’башта света’’. . Акад.У поречју Тигра и Еуфрата (МЕСОПОТАМИЈА) развиће се више држава: Сумер.

Урук. Најпознатији полиси: Ур. Лагаш. .На југу Месопотамије више градовадржава(ПОЛИСА) основали су СУМЕРИ Сумери су измислили прво писмо као и точак.

Н.) познат по свом ЗАКОНИКУЗАКОНИКУ најстаријем сачуваном писаном закону на свету.Почетак II миленијума П.Е.Е. Вавилонско царство Најзначајнији владар је био Хамураби (ХVIII век П.Н. .око града Вавилон је основана Вавилонија тј.

Владар називао се Фа(Ра)он . пне ) основана је Египатска државе под влашћу МЕНЕСА који је Египта ујединио оба дела.Херодот  СЕОСКА ОПШТИНА (НОМА)  Номе се уједињују у Горњи и Доњи Египат  Крајем IV миленијума пне ( 3200.‘’Египат је дар Нила’’.г.

био врховни командант у војсци. врховни судија и свештеник. .бог на земљи. одређивао порезе. доживотна и наследна.ФАРАОН''син бога Ра'' Фараонова власт је била неограничена. доносио законе. .

Познати фараони: Кеопс. Рамзес III. . Хатшеспут. Тутанкамон.Египат је достигао врхунац у ХV веку пне када је владао фараон Тутмес III.

КУЛТУРА НАРОДА СТАРОГ ИСТОКА .

Е. . писмо се појавило и у ЕГИПТУ ХИЈЕРОГЛИФИ (‘’СВЕТИ ЗНАЦИ’’) Оба писма су била СЛИКОВНА.год..год.Материјали за писање: камен. .П.Феничани су измислили ГЛАСОВНО ПИСМО од 22 знака.Н. КЛИНАСТО ПИСМО.Н. ПИСМО Око 3000. .П.Е.. глинене плочице.ПИСМО Појава писма ПОЧЕТАК ИСТОРИЈА Прво писмо су осмислили СУМЕРИ око 3500. папирус.

НАРОД / НАЗИВ ПИСМА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПИСАЊЕ ПРОСТОР Хијероглифи ЕГИПЋАНИ (‘’свети знаци’’) МЕСОПОКлинасто писмо ТАМИЈА ФЕНИКИЈА АЛФАБЕТгласовно писмо папирус Глинене плочице .

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ИСТОКА  Химне боговима  Химна Нилу  Еп о Гилгамешу .

.разноврсне и маштовите приче о животу богова .Митови. а у Месопотамији 3000 богова.ВЕРОВАЊА МНОГОБОЖАЧКЕ РЕЛИГИЈЕ Сви народи Старог истока осим Јевреја су поштовали велики број богова: у Египту око 2000 богова.

господар свих богова.  СЕТ.богиња рађања и стварања у природи.  ОЗИРИС..ЕГИПАТСКА РЕЛИГИЈА  РА..  АНУБИС.бог мртвих и господар подземног света.сурови бог пустиње. бог Сунца.врховни бог.бог вештине балсамовања. .  Изида.

 ЕА.РЕЛИГИЈА У МЕСОПОТАМИЈИ  АНУ.бог земље и ветра. ‘’господарица битака’’.бог Сунца и бог правде. . бог неба.  ЕНЛИЛ.врховни бог.  ИШТАР.бог воде.  ШАМАШ.богиња љубави.

АРХИТЕКТУРА Пирамиде у Гизи Вавилонска кула Зигурат Капија богиња Иштар .

.

О Преображењу Господњем 2008. . предавач у ОШ ‘’Радомир Лазић’’Азања.Аутор презентације: Дамир С. Живковић. дипломирани историчар.Г. л.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful