Atestare acte de catre avocat Certificat constatator Completare cerere actualizare obiect activitate CAEN Rev 2 Completare cerere

inregistrare Completare cerere comanda eliberare acte Completare cerere depunere si mentionare acte Completare cerere radiere Completare declaratie pe proprie raspundere Completare declaratie privind patrimoniul de afectatiune Concepere si redactare act constitutiv/act constitutiv actualizat (aprox.10 pag) Concepere si redactare act modificator la statut asociatie/fundatie Concepere si redactare acord constituire Concepere si redactare act constitutiv bilingv pentru cetateni straini Concepere,redactare si atestare act constitutiv/statut asociatie/fundatie Concepere si redactare act modificator la act constitutiv asociatie/fundatie Concepere si redactare act modificator la actul constitutiv-o modificare Concepere si redactare cerere regim derogatoriu Concepere si redactare contract cesiune Concepere si redactare a Hotaririi Adunarii Generale asociatie/fundatie Concepere si redactare a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor Concepere si redactare Hotarare repartizare active Concepere si redactare precizare (PFA, II, IF) Consultanta juridica la sediul cabinetului Consultanta juridica on-line Onorariu pentru asociat cetatean strain Deplasare Bucuresti-Ilfov asociatie/fundatie Deplasare Bucuresti-Ilfov Declaratie pe proprie raspundere-regim derogatoriu Declarare societate la Administratia Financiara ca

100 RON 50 RON 120 RON 99 RON 59 RON 99 RON 99 RON 59 RON 59 RON 10 RON/pag 199 RON 10 RON/pag 300 RON 400 RON 200 RON 150 RON 70 RON 100 RON 250 RON 149 RON 149 RON 59 RON 199 RON/h 59 RON 99 RON/asociat 99 RON 49 RON 59 RON 199 RON

depunerea dosarului. reprezentarea si 350 RON ridicarea actelor de la Judecatorie Modificare act constitutiv/statut Asociatie/Fundatie la 250 RON cererea clientului Consultanta redactare obiectiv Asociatie/Fundatie 200 RON .microintreprindere Depunere bilant la RC 89 RON Depunerea capitalului social 159 RON Depunere dosar/ridicare certificat atestare fiscala 159 RON Extraprogram 59 RON Obtinere cazier fiscal 159 RON Obtinere certificat de atestare fiscala 299 RON Obtinere copii certificate de pe documente depuse la 49 RON RC Obtinere certificat pentru spatiu cu destinatie de sediu 199 RON social Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si 49 RON rezervarea firmei Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si 99 RON rezervarea emblemei Obtinerea dovezii privind verificarea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere 49 RON limitata Obtinere duplicat certificat inregistrare 129 RON Obtinere extras Monitorul Oficial 99 RON Obtinere informatii despre o societate 49 RON Obtinere incheiere de intabulare/ extras CF 59 RON Prevederi la cererea clientului in actul constitutiv 99 RON Publicare pierdere acte in ziar 49 RON Redactare contract detinere spatiu-altul decat comodat 99 RON Transmitere documente prin curier 16 RON Redactare contract comodat 19 RON Reprezentare in instanta pentru asociatie/fundatie 299 RON Completarea cererii de inregistrare pentru 125 RON Asociatii/Fundatii Obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a 199 RON rezervarii denumirii pentru Asociatii/Fundatii Conceperea si redactarea contractului de comodat/contractului de inchiriere pentru 100 RON Asociatii/Fundatii Constituirea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful