P. 1
EFUpper_tanm

EFUpper_tanm

|Views: 16|Likes:
Published by Anita Tóth

More info:

Published by: Anita Tóth on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

ENGLISH FILE Upper-Intermediate - Javasolt tanmenet

Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1 Kommunikációs szándékok, témakörök File 1 Nevekkel kapcsolatos szókincs, olvasási és hallás utáni szövegértés, kérdőív Szótanulás szövegből Nemzetiségek jellemzése (sztereotípiák) – népnevek, melléknevek Íráskészség fejlesztése tervezés Szabadidő, szórakozás: zene, a médiákkészségfejlesztés, szókincsbővítés Egyetértés, egyet nem értés Dal Szórakozás: humor, viccek – szókincsbővítés, készségfejlesztés Érdeklődés jelzése (szavakkal és hanglejtéssel) Íráskészség fejlesztése – történetmesélés határozószavakkal Kiejtési gyakorlatok ISMÉTLÉS Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései Több tagból álló igék (Phrasal Verbs) felépítése, használata Kérdésszerkesztés (ismétlés) Minőségi viszonyok: határozószavak típusai, képzése, jelentése, helye a mondatban Jegyzetek

2

3

4

Október

5

November

File 2 Egészség és betegség, gyógykezelés, alternatív módszerek – kérdőív, szókincsbővítés, készségfejlesztés 7 Véleménynyilvánítás Érvelés írásban Dal Személyek leírása – életkor, személyiségjelzők 8 Szókincs: az idővel kapcsolatos kifejezések Tudományos szöveg olvasása – készségfejlesztés Tudományos és technikai műveltség – szókincsbővítés 9 Íráskészség fejlesztése helyesírás A betűzés és kiejtés kapcsolata Egészséges életmód: függőség – készségfejlesztés 10 Szókincs: melléknevek vonzatai Baráti levél írása Beszélt nyelvi fordulatok

6

Logikai viszonyok: feltételes mondatok (zero, first, second), jövőidejűséget kifejező mellékmondatok (when, as soon as, in case, until, unless) Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a jövődejűséget kifejező igealakok ismétlése, Future Perfect, Futire Continuous Szokások kifejezésére használt szerkezetek: usually, used to, be/get used to

megértése ISMÉTLÉS Haladást felmérő teszt 1 11 File 3 Események leírása – történetek olvasása, mesélése, meghallgatása, írása, olvasott szöveg elmesélése 12 Szókincs: könnyen összetéveszthető gyakori igék Kockázat és veszélyek – készségfejlesztés Szókincs: „erős” melléknevek Kiejtés: hanglejtés 13 Régies angol szöveg olvasása Íráskészség – tervezés, a helyes igeidők használata Dal 14 Történelem, politika – szókincsbővítés, készségfejlesztés Következtetés Íráskészség – életrajz írása ISMÉTLÉS 15 16 File 4 Öltözködés, divat – szókincsbővítés, készségfejlesztés Személyek leírása – íráskészség fejlesztése 17 Ember, társadalom, tudomány: férfiak és nők megkülönböztetése – szókincsbővítés, készségfejlesztés Kiejtési gyakorlatok 18 Szókincs: általánosítást kifejező fordulatok Kívánságok Véleménynyilvánítás írásban 19 Lakóhely, dekoráció – szókincsbővítés, készségfejlesztés Szerepjáték: lakásvásárlás Íráskészség fejlesztése: utasításadás írásban 20 ISMÉTLÉS 21 File 5 Természeti környezetünk, környezetvédelem – Cselekvés, történés, létezés kifejezése: narratív igeidők, Past Perfect Continuous Logikai viszonyok: feltételes mondatok (third conditional) Modalitás (should/ shouldn’t have, must/ may/ might/ can’t have)

December

Kiegészítő feladatok Minőségi viszonyok: melléknevek sorrendje Logikai viszonyok: the … the + a melléknév középfoka Szövegösszetartó eszközök: a határozott névelő Logikai viszonyok: wish + past simple, past perfect, would + főnévi igenév Mennyiségi viszonyok: főnevek megszámlálhatósága, többes számú főnevek Műveltetés (have something done)

Január

Február

Haladást felmérő teszt 2 Cselekvés, történés, létezés kifejezése:

Március

készségfejlesztés, szókincsbővítés 22 Vitakészség fejlesztése: érvelésre felkészülés Ember és tudomány: a memória fejlesztése – készségfejlesztés Szóképzés 23 Szókincs: -ed és –ing végű melléknevek Íráskészség fejlesztése: nyelvi ellenőrzés Természetfeletti képességek – készségfejlesztés 24 Kiejtési gyakorlatok Egy kísérlet leírása – hallás utáni szövegértés Szókincs: többjelentésű szavak Játék ISMÉTLÉS 25 File 6 Ember és társadalom: bűn és bűnüldözés – szókincsbővítés, készségfejlesztés 26 Olvasási készség: különböző stílusú újságok összehasonlítása Véleménynyilvánítás, mondandó megerősítése 27 Ember és társadalom: igazmondás, hazugságok – szókincsbővítés, készségfejlesztés Íráskészség: párbeszéd írása 28 Beszédkészség: felkészülés a válaszra Dal és szövegértés A Barbie business története – készségfejlesztés Kiejtési gyakorlatok 29 A történet a dal mögött (hallás utáni megértés) Szókincs: összetett főnevek Íráskészség fejlesztése: baráti e-mail írása 30 ISMÉTLÉS

(Present Perfect, Present Perfect Continuous) Szövegösszetartó eszközök: both, either, neither, some-, any-, nobody, every(body), all, each, no, none Logikai viszonyok: vonatkozó mellémondatok

Igealakok: a gerund és infinitive használata bizonyos igék után Függő beszéd

Április

Haladást felmérő teszt 3

Május

31

32

33

34

Június

35 36 37

File 7 Az emberi érzékelés – készségfejlesztés Szókincs: érzetet kifejező melléknevek Kiejtés: szókapcsolás Íráskészség fejlesztése: hivatalos e-mail írása Az üzleti élet: szókincsbővítés, kiejtés Életmód – beszédkészség fejlesztése Dal és szövegértés Íráskészség fejlesztése: amerikai és brit angol Shakespeare darabok – készségfejlesztés Szókincs: elvont főnevek Jegyzetelési technikák Kiselőadás - beszédkészség ISMÉTLÉS

Logikai viszonyok: as, like, as if Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a szenvedő szerkezet használata Logikai viszonyok: so/ such … that

Haladást felmérő teszt 4 Kiegészítő anyagok Év végi ismétlés

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->