AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Etapele procesului de elaborare a analizei ocupaţionale, a standardului ocupaţional şi a calificărilor profesionale corespunzătoare
1. Iniţiatorul trebuie să solicite asistenţă metodologică Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC), conform modelului de pe site-ul www.anc.gov.ro, cu menţionarea sectorului/ sectoarelor de activitate stabilite prin H.G. nr. 1260/ 2011 în care se regăsesc activităţile analizate. 2. Direcţia Formare Profesională a Adulţilor (DFPA) răspunde la solicitarea de asistenţă metodologică, conform prevederilor legale, şi actualizează pe site-ul ANC lista ocupaţiilor pentru care s-au primit solicitări de asistenţă metodologică. 3. DFPA transmite datele referitoare la solicitare Serviciului pentru Relaţia Calificări - Piaţa Muncii (SRCPM) pentru a demara activităţile de monitorizare, coordonare şi îndrumare cu privire la realizarea documentelor, respectiv Analiza ocupaţională - AO, Standardul ocupaţional – SO şi Calificarea - Q conform cu metodologiile în vigoare (M1, M2, M3). 4. Iniţiatorul elaborează AO, conform cu metodologia M1, şi transmite documentaţia la SRCPM pentru ca acesta să stabilească legătura cu Comitetul Sectorial – CS corespunzător sau cu autorităţile de reglementare/ specialiştii din domeniu - în cazul în care nu există CS legal constituit. 5. SRCPM solicită CS corespunzător (prin mail şi adresă scrisă) să desemneze un verificator sectorial sau se adresează autorităţilor de reglementare/ specialiştilor din domeniu - în cazul în care nu există CS legal constituit - pentru verificarea sectorială. 6. SRCPM transmite verificatorului sectorial stabilit la pct.5 AO elaborată de iniţiator. 7. Verificatorul sectorial analizează AO, conform cu metodologia M3, şi completează raportul de verificare (Anexa 1 la M3). În cazul în care raportul de verificare nu are fişă de feedback, AO este înaintată CS pentru validare. Dacă raportul de verificare are fişă de feedback, iniţiatorul efectuează modificările în conformitate cu observaţiile verificatorului sectorial şi retransmite AO spre verificare, procesul fiind reluat. 8. CS/ autorităţile de reglementare/ specialiştii, după caz, validează AO pe baza raportului de verificare completat de verificatorul sectorial precizat la pct.7 şi încheie un raport de validare conform Anexei 2 la M3.

Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164, sector 1, Bucureşti, 010155 Tel. 021 313 00 50/51/52; fax 021 313 00 53; e-mail office@anc.gov.ro

1

specificând la concluzii (Anexa 5 la M3) că SO şi Q pot fi supuse validării. Dacă raportul de verificare are fişă de feedback. 11. Piaţa Valter Mărăcineanu nr. Dacă este cazul. SRCPM returnează documentaţia însoţită de Raportul de verificare metodologică pentru rezolvarea eventualelor comentarii 17. În momentul în care iniţiatorul primeşte cele două rapoarte de verificare ale SO şi Q de la verificatorul sectorial.gov. Bucureşti. 18. Verificatorul sectorial analizează Q conform cu metodologia M3 şi completează raportul de verificare sectorial (Anexa 4 la M3). 14. de la punctul 13. după caz. iniţiatorul va face modificările care se impun conform cu observaţiile experţilor SRCPM. Iniţiatorul efectuează modificările. după care SRCPM transmite documentaţia verificatorului sectorial 15. iniţiatorul elaborează SO pe baza informaţiilor din AO conform cu metodologia M2 şi transmite documentaţia realizată la SRCPM. e-mail office@anc. iniţiatorul efectuează modificările în conformitate cu observaţiile verificatorului sectorial şi retransmite Q spre verificare. iniţiatorul efectuează modificările în conformitate cu observaţiile verificatorului sectorial şi retransmite SO spre verificare. pe suport de hârtie şi în format electronic. După primirea raportului de validare a AO. iniţiatorul va face modificările care se impun conform cu observaţiile experţilor SRCPM. Iniţiatorul întocmeşte documentaţia referitoare la calificarea/ calificările stabilite la pct. 12 conform Anexei 2 la M2. SRCPM verifică conformitatea întocmirii documentaţiei aferente SO. Intrarea B. SRCPM verifică conformitatea întocmirii documentaţiei aferente Q. toate acestea se depun la ANC pentru a fi supuse aprobării comitetului de direcţie al ANC. 19. În cazul în care raportul de verificare metodologică este fără comentarii. cam. SRCPM transmite documentaţia completă către CS/ autorităţile de reglementare/ specialiştii. etajul 2. şi o depune la SRCPM. 164. După validarea documentaţiei şi completarea raportului de validare (Anexa 6 la M3) de către comisia de validare desemnată de CS/ autorităţile de reglementare/ specialiştii. Dacă este cazul. conform Anexei 5 la M3.9. Dacă raportul de verificare are fişă de feedback. 021 313 00 50/51/52. 10. 010155 Tel. 13. fax 021 313 00 53. Verificatorul sectorial analizează SO conform cu metodologia M3 şi completează raportul de verificare sectorial (Anexa 3 la M3). procesul fiind reluat 16. Dacă este cazul. după care SRCPM transmite documentaţia verificatorului sectorial. în vederea validării SO şi a Q corespunzătoare. procesul fiind reluat 12. sector 1. iar etapele se reiau. acesta le transmite SRCPM care verifică documentaţia şi întocmeşte raportul de verificare metodologică. CS/ autorităţile de reglementare/ specialiştii împreună cu verificatorul sectorial şi iniţiatorul stabilesc calificarea/ calificările profesionale – Q corespunzătoare. 1-3.ro 2 .

Abrevieri: ANC: Autoritatea Naţională pentru Calificări DFPA: Direcţia formare profesională a adulţilor SRCPM: Serviciul Relaţia Calificari – Piaţa Muncii CS: Comitet Sectorial AO: analiză ocupaţională SO: standard ocupaţional Q: calificare/calificări profesionale M1: Metodologia de analiză ocupaţională şi ghidul de aplicare a acesteia M2: Metodologia de elaborare şi revizuire a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor profesionale şi ghidul de aplicare a acesteia M3: Metodologia de verificare şi validare a analizelor ocupaţionale. fax 021 313 00 53. 010155 Tel. cam.ro 3 . 164. Bucureşti. standardelor ocupaţionale şi calificărilor profesionale şi ghidul de aplicare a acesteia Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 021 313 00 50/51/52. 1-3. e-mail office@anc. sector 1. etajul 2.gov. Intrarea B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful