You are on page 1of 3

Adm Adm Demokrasi

Beyin temizleme, beyne yeni alglama dzenei yerletirme, rgtleme, kimlik oluturma ve eyleme geirme sreci 18 admda gerekletiriliyor: -Kamuoyu oluturucular -bizdeki adlandrmayla, aydnlara, yazarlara, bilim adamlarna- ynelik ierde ve darda, masraflar karlayarak, konferanslara ekmek. Katmclarla dorudan iliki iinde, ilgili lke hakknda bilgi almak ve "dnce" ve "rgtlenme" zgrl bal altnda yeniden yaplanma dncesini benimsetmektir. -Alt rgtler yoksa, hemen Helsinki Nihai Senedi kapsamnda Helsinki Yurttalar ve Ortak Zemin Merkezleri rgtlemek ve koullar olgunlatka, uzaktan ynlendirilebilecek bir ilikiler a altnda insan haklar dernekleri ve benzeri rgtlenmelerin kurulmas, -Yeni propaganda aygtlarnn (radyo, gazete, dergi, televizyon, video yayn) devreye sokulmas. Bilimsel ve magazinsel ierikli, insan haklar ilkeleri stne srdrlen yaynlarn younlatrlmas. nsan haklar ihlallerinin yaratlmasyla srecin hzlandrlmas, -Casuslar yerine yayn muhabirleriyle yerinden bilgi elde etmek iin yaygn bir yaync eitim programnn gerekletirilmesi, -Bilimsel ve toplumsal konferanslarn oaltlmas. Yerel vakf ve "think tank" derneklerinin kurulmas, -adamlar derneklerinin, sendikalarn kurulmas, varolanlarn iine bilim danmanlaryla szlmas. Siyasi partilere eitim programlaryla, particilik dersleriyle yaklaarak kadrolarn ynlendirilmesi, genliin "dnce zgrl" ve "siyasi katlmclk" propagandasyla rgtlenmesi, -Gizli ve yar gizli istihbarat almalarnn azaltlmas, buna karlk medya muhabir ayla ak ve yaygn istihbarat toplanmas, olanaklysa Amerikan televizyonlarnn yerli ubeleriyle yayma geilmesi, eksik-yanl bilgilendirmeyle kitlelerin ynlendirilmesi, eitimkonferans-gezi dzenleyerek yerel medya ile kalc balar oluturulmas, -Etnik ayrlklar glendirmek zere kltr anmsatma programlarna balanarak yerel toplantlardan uluslar aras toplantlara adam tanmas, ulusal-blgesel tarihin btnletiricizelliklerinin azmsanlarak, yerel tarih, yerel kltr aratrmas ad altnda en eskiye zlem yaratlmas, -Yanl ve eksik bilgilendirme: Kitlelerin akl denetimlerini ele geirmek zere youn propaganda ve yanl bilgilendirmeyle tarihsel devlet kurumlarnn ve etnik srtmeleri nleyen geleneksel kurumlarn ypratlmas, toplumsal kimlii kartrmak iin tarihsel ve toplumsal geliim gereklerini tahrif ederek, yeni kimlikli topluluklar yaratlmas. -Yolsuzluk kampanyalar: "Yerinden ynetim" taleplerini ykselterek, devletin egemenliinin zayflatlmas, yolsuzluk olaylarn abartarak topluma aalk duygusunun yerletirilmesi, halkn aresizlie itilmesi. -ktisadi ortam denetleme: Bor ekonomisinde dalgalanmalar yaratmak zere, para piyasalarnn dardan gelen uluslararas vur-ka tefecilerine sonuna dek almas. -Merkez devlete gvensizlik yaratma: Kritik dnemlerde iktisadi bunalm yaratlmasyla umutsuzlua drlen yerel sanayicilerle ve reticilerle konferans,

sempozyum ad altnda dorudan ilikiye geilerek, devlet merkezine kar gvensizlik alanmas. -adamlarn rgtleme: Yerel iadam rgtlerinin ve iliki brolarnn kurulmas; bana buyruk, devlet denetiminden giderek uzaklaan 'serbest ekonomi' ve 'serbest pazar' dzeninin kabul ettirilmesi, -Ulusal sanayinin ykm: Ulusal iktisadn kertilmesi iin, ulusal sanayilemenin ve enerji kaynaklarnn ykma uratlmas iin toplum ile devlet arasnda atmay da ierecek biimde evreci akmlarn, rgtlerin desteklenmesi ve ulusal madenciliin, doal yakt retim kaynaklar iletmeciliinin ulusal egemenlik alannn dna kartlmas, -Ordular ulusal savunma kimliinden koparma: Gvenlik glerinin ulusal yaplarn korunmasna ynelik mdahalelerini nlenmek iin, profesyonelletirmek. Devlet egemenliine sahip kmaya alan ordular geriletmek iin, kkrtmalara bavurularak, ordu ynetimlerinin gnlk siyasete ekilmesi, ordu iinde politik tartma, ordu ile halk arasnda cepheleme yaratlmas. -nanm rgt liderlerinin yetitirilmesi: Liderlik programlaryla, gdml yenidnya dzenine tapnan ultra-liberal nderlerin retilmesi ve yeni partiler kurulmas, varolanlara yeni liderler yerletirilmesi; parti programlarnn rejimle hesaplamaya ynelik, birer kkrtma programna dntrlmesi, -Ulusal bunalmlar yaratlmas: lkede sk sk iktisadi dalgalanma yaratlarak bunalm aralarnn azaltlmas. Ulusal devlet merkezinin elindeki en nemli g olan para kaynaklarnn, bankalarn, devlet irketlerinin kapatlmas, yabanc irket egemenliine geirilmesi, -Ulusal retim birimlerinin ele geirilmesi: Yaratlan iktisadi bunalmlar sonucunda, ar sanayi iletmelerinin, enerji ve iletiim kurumlarnn 'zelletirme' ad altnda yabanc irketlere yok pahasna devredilmesi; iktisadi bamszl pekitirecek byk projelerin nlenmesi. -Silahl gcn zayflatlmas: ktisadi bunalm bahane ederek, toprak btnln koruma arac ulusal ordunun, silah donanmlarnda, komuta kontrol ve iletiim sistemlerinde yenilenme almlarnn kstlanarak, zayflatlmas ve ulusal snrlarn gevetilmesi, -Devlet ynetiminin kargaayla ele geirilmesi: Seim darbesiyle egemen devletin ele geirilmesi. Merkezi direni olursa, yaygn ve srekli kitle gsterileri dzenlenmesi. Bu srecin hzlandrlmas iin halk ikna edici etnik atmalarn dzenlenmesi, lmle sonulanan kkrtmalarla etnik ya da mezhepsel kimliklerin kemikletirilmesi. -Belediye hizmetlerinin yabanc irketlere devredilmesi: Yerel ynetimi glendirme ad altnda, toplumsal hizmetlerin 'krllk' esasna oturan irketlere devredilmesi, su-elektrik gibi kentsel iletmelerin yabanc irketlere devredilmesi iin gerekli dnsel alt yapnn oluturulmas. -Kltrel kaynamann ykm: "ok kltrllk" propagandasyla toplumsal ortak kltrn temellerinin yklmas. Din kltrnn paralanmas, geleneksel akn kesilmesi ve ulusal dayanmay pekitirici etkisinin yok edilmesi iin, "medeniyetler aras diyalog"

programyla, Bat'nn dinsel kurumlarnn gdmnde eritilmesi. Bylece aznlk din kurumlaryla, ulusal egemenliin karsnda ortak, dinsel cephe oluturulmas. Mustafa YILDIRIM, Sivil rmcein Anda, Gncellenmi 5. Basm, ubat 2005, kitabndan 18 ADIMDA DEMOKRAS! alntdr.