Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea GEOGRAFIE Forma de învăţământ ID - semestrul I

GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI

Pompei COCEAN

2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

GEOGRAFIE
Geografia regională a României

Pompei COCEAN

2005

© 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

4 4.6. Criteriile de delimitare a regiunilor geografice 2.6. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Bibliografie selectivă VI 1 1 1 2 5 6 10 10 2.4. Regiunea ca sistem 1. Criteriul funcţional 2.6.4. Bibliografie selectivă 20 20 20 22 25 26 28 29 4.1. Comentarii şi răspunsuri la teste 3.5. Regiunea ca entitate politico-administrativă 1.6. Regiunile omogene 3.entitate teritorială 1.7. Comentarii şi răspunsuri la teste 2.3.2. Moldova de nord-est 5.7. 1 4.4. Lucrarea de verificare nr.7. Consideraţii generale asupra tipologizării regiunilor geografice 3. Geografii români şi Geografia Regională. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5 Proiectul pentru Învăţământul Rural 38 38 i .3.5. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Criteriile tipologizării regiunilor geografice 3. Începuturile Geografiei Regionale în România 4.3. Regiunea polarizată 3. Criteriul mintal 2.1. Regiunile geografice ale României 4. Etapa 1950-1980 4. Regiunea geografică . Regiunea geografică – consideraţii teoretice 1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Bibliografie selectivă 11 11 12 13 14 16 18 19 3. Comentarii şi răspunsuri la teste 4. Bibliografie selectivă 30 30 30 31 33 34 36 37 37 5.2.1.5.1.2. Criteriul peisagistic 2.5. Regiunea ca teritoriu 1. Tipologia regiunilor geografice 3. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Criteriul politico-administrativ 2.2.7.3.Cuprins CUPRINS Introducere 1. Etapa actuală 4.4. 2 2. 3 3.1. Regiunile geografice ale României 4. 1 1.8.

Baza naturală de susţinere 10. 6 6.5.5.Cuprins 5. Componenta naturală a bazei de susţinere 8. Lucrarea de verificare nr.Comentarii şi răspunsuri la teste 5. Comentarii şi răspunsuri la teste 8.2. 2 8. Componenta antropică a sistemului regional 6.5.6.5.1.6. Bibliografie selectivă 56 56 56 57 58 59 60 60 9.2. Comentarii şi răspunsuri la teste 6. Baza naturală de susţinere 9.6.1. Componenta antropică a sistemului regional 10. Obiectivele unităţii de învăţare nr.3. Baza naturală de susţinere 6.3.4.5.4.3. Bibliografie selectivă 38 39 41 42 43 6.6. Comentarii şi răspunsuri la teste 9.4. 8 8. 10 10. Baza naturală de susţinere 5. Componenta demografică şi de habitat 7. Bucovina 6.3.2.7. 9 9.2. Economia şi devenirea regiunii 10. 7 7. Economia regiunii 8. Culoarul Siretului 9. Bibliografie selectivă ii 66 66 66 68 69 70 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bibliografie selectivă 61 61 61 62 63 64 65 10. Componenta demografică şi de habitat 9. Bibliografie selectivă 44 44 44 46 47 49 49 7.1. Componenta demografică şi de habitat 8. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Bibliografie selectivă 50 50 50 52 54 55 55 8.4.5. Economia şi perspectivele regiunii 6. Bârladul 8. Maramureş-Chioar 7.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr.3. Economia regiunii şi perspectivele sale 7. Componenta antropică a sistemului regional 5. Obiectivele unităţii de învăţare nr.2. Economia regiunii 9.6.6. Economia şi perspectivele regiunii 5.3. Comentarii şi răspunsuri la teste 10.4. Bistriţa-Trotuş 10. Comentarii şi răspunsuri la teste 7. Baza naturală de susţinere 7.2.4.

Cuprins

11. Transilvania nordică
11.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 11 11.2. Componenta naturală a bazei de susţinere 11.3. Componenta antropică 11.4. Economia şi perspectivele sistemului regional 11.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 11.6. Bibliografie selectivă

71
71 71 73 74 76 77

12. Transilvania sudică
12.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 12 12.2. Componenta naturală a bazei de susţinere 12.3. Componenta antropică 12.4. Economia regiunii 12.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 12.6. Lucrarea de verificare nr. 3 12.7. Bibliografie selectivă

78
78 78 81 82 84 85 85

13. Munţii Apuseni
13.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 13 13.2. Baza naturală de susţinere 13.3 Componenta antropică 13.4. Economia şi perspectivele sistemului regional 13.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 13.6. Bibliografie selectivă

86
86 86 90 90 92 93

14. Crişana
14.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 14 14.2. Baza naturală de susţinere 14.3. Componenta antropică a sistemului regional 14.4. Economia şi perspectivele regiunii 14.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 14.6. Bibliografie selectivă

94
94 94 96 98 99 99

15. Haţeg-Poiana Ruscă
15.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 15 15.2. Baza naturală de susţinere 15.3. Componenta antropică a sistemului regional 15.4 Economia regiunii 15.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 15.6. Bibliografie selectivă

100
100 100 103 105 106 108

16. Banatul
16.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 16 16.2. Componenta naturală a sistemului regional 16.3. Componenta demografică şi de habitat
Proiectul pentru Învăţământul Rural

108
108 108 110 iii

Cuprins

16.4. Economia regiunii şi perspectivele sale 16.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 16.6. Lucrarea de verificare nr. 16 16.7. Bibliografie selectivă

111 113 114 114

17. Oltenia nordică
17.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17 17.2. Baza naturală de susţinere 17.3. Componenta antropică şi de habitat 17.4. Economia regiunii şi perspectivele sale 17.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 17.6. Bibliografie selectivă

115
115 116 119 120 122 122

18. Oltenia sudică
18.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 18 18.2. Baza naturală de susţinere 18.3. Componenta demografică şi de habitat 18.4. Economia regiunii şi perspectivele sale 18.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 18.6. Bibliografie selectivă

123
123 123 125 127 128 129

19. Muntenia de nord-vest
19.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 19 19.2. Baza naturală de susţinere 19.3. Componenta antropică a sistemului regional 19.4. Economia şi perspectivele regiunii 19.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 19.6. Bibliografie selectivă

130
130 130 132 134 135 136

20. Regiunea Metropolitană Bucureşti
20.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 20 20.2. Baza naturală de susţinere 20.3. Componenta antropică 20.4. Economia regiunii şi perspectivele sale 20.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 20.6. Lucrarea de verificare nr. 5 20.7. Bibliografie selectivă

137
137 137 138 140 141 141 142

21. Curbura
21.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 21 21.2. Componenta naturală a bazei de susţinere 21.3. Componenta demografică şi de habitat 21.4. Componenta economică 21.5.Comentarii şi răspunsuri la teste 21.6. Bibliografie selectivă

143
143 143 146 148 150 150

iv

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Cuprins

22. Bărăganul
22.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 22 22.2. Componenta naturală a sistemului regional 22.3. Componenta antropică 22.4. Economia regiunii 22.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 22.6. Bibliografie selectivă

151
151 151 153 155 156 156

23. Dunărea de Jos
23.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 23 23.2. Baza naturală de susţinere 23.3. Componenta antropică a sistemului teritorial 23.4. Economia şi perspectivele regiunii 23.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 23.6. Bibliografie selectivă

157
157 157 159 161 162 162

24. Dobrogea
24.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 24 24.2. Baza naturală de susţinere 24.3. Componenta demografică şi de habitat 24.4. Economia şi perspectivele regiunii 24.5.Comentarii şi răspunsuri la teste 24.6. Bibliografie selectivă

163
163 163 165 166 167 167

25. Delta Dunării
25.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 25 25.2. Baza naturală de susţinere 25.3. Componenta antropică 25.4. Economia Deltei Dunării 25.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 25.6. Lucrarea de verificare nr. 6 25.7. Bibliografie selectivă

168
168 169 171 172 173 174 174

Bibliografie generală

175

Proiectul pentru Învăţământul Rural

v

şi ele extrem de numeroase. a explica şi gestiona fructuos acest parametru. vi . durabilul de efemeritate etc. între obiectivele generale se înscrie. atât de necesară oricărui proces educativ. a aspectelor de Geografie Fizică şi Geografie Umană specifice teritoriului naţional. Cursantul se va înarma cu acele dexterităţi care îi vor permite. Tot obiectivelor generale îi aparţin şi înţelegerea conexiunilor şi interferenţelor. În consecinţă. posibilitatea perceperii spaţiului geografic ca entitate materializată în realitatea locurilor. Dintre obiectivele expresive ale cursului de Geografia Regională a României. generale. riguroasă. morfologic. abordările de Geografie Regională reprezintă. Perceperea corectă a spaţiului în care-şi desfăşoară viaţa. în orice ipostază. componenta sintetică. ai cărei parametrii variază de la o regiune la alta. să diferenţieze e esenţialul de neesenţial. cursul de Geografia Regională a României va oferi oricărui candidat la cunoaşterea structurii şi funcţiilor peisajului acesteia o imagine complexă şi completă. Se ştie că dintre toate ştiinţele Geografiei îi revine menirea de-a descoperi. patriotică. Ele se află într-o permanentă şi complexă interacţiune. dar în acelaşi timp distilată şi esenţializată. a structurii complexe a peisajului şi lumii înconjurătoare. Ca obiective specifice ce pot fi realizate plenar prin acest curs menţionăm. necesitatea de întâmplare. Prin acest obiectiv se realizează şi componenta afectivă. înainte de orice. în primul rând. hidroclimatic sau biopedogeografic. Geografia Regională este cea mai implicată în toate cele susmenţionate. de maximă generalitate şi esenţializare a fenomenelor şi proceselor dintr-un teritoriu dat. existenţa. să pătrundă şi să desfacă păienjenişul cauzelor şi efectelor. ceea ce dealtfel conferă acestora marele atribut al specifictăţii. singura în stare de-a ne apropia de adevăr şi de progres. în devenirea şi metamorfoza lor continuă. Rolul fundamental al acestui curs în programele de formare a viitorilor geografi se leagă şi de o anumită circumstanţă favorabilă. ci şi de componenta sa antropică şi environmentală. geologic. Astfel. orientarea demersurilor spre abordarea critică. adecvată. nu lipsesc cele care asigură participanţilor lărgirea orizontului cunoaşterii într-un domeniu geografic de perpetuă actualitate. devine un important atu al oricărui individ uman.Introducere INTRODUCERE În cadrul ştiinţei celor patru învelişuri terestre. Obiective generale. specifice şi expresive. ieşirea din cercul strâmt al cazuisticii particulare. cum este şi firesc. a zilelor noastre: viitoarea integrare a României în Uniunea Europeană Proiectul pentru Învăţământul Rural Geografia Regională ca sinteză a tuturor ramurilor geografice. Iar dintre toate ramurile Geografiei. El va prilejui celui dornic să-l parcurgă realizarea tuturor celor trei tipuri de obiective. specifice şi expresive preconizate de strategia didactică modernă. cunoaşterea aprofundată a realităţilor pământului românesc. fără nici-un echivoc. ele încununează orice demers didactic în domeniu şi se transformă într-o condiţie sine qua non a oricăru act didactic ce-şi propune. Nu este vorba numai de substratul material. al oricărei colectivităţi. crearea de aptitudini certe pentru investigarea ştiinţifică. a descifra. cum este definită Geografia. Ca urmare. o finalitate eficientă.

la obiect. numărul lucrării de verificare. inclusiv comentariile şi răspunsurile adecvate. criteriile utilizate în regionare. Structurarea detaliată. ce conţine. Un alt aspect este cel legat de testele de autoevaluare. tipologia entităţilor regionale şi contribuţia geografilor români la dezvoltarea ştiinţei în cauză (unităţile de învăţare 1-4). cursul de faţă conţine şase astfel de cerinţe. Răspunsul va fi logic formulat. menţionate în bibliografia generală ce încheie manualul de faţă. mai iscusit. Evaluarea activităţii cursantului se va realiza continuu. peisagistice. În ceea ce priveşte lucrările de verificare. Structurarea cursului în 25 unităţi de învăţare. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare. menită a pune în evidenţă evoluţia în timp a conceptului de regiune geografică. delimitate după un ansamblu de criterii funcţionale. maniera sintetică a abordării limitând însă volumul informaţiei la cel adecvat unui modul semestrial. cursantul le va găsi ataşate fiecărei unităţi de învăţare. A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. Ori toate acestea încep cu perceperea şi înţelegerea lui profundă. însumând problematica a 4-5 unităţi de învăţare analizate anterior. Maramureş-Chioar şi Bârlad. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral. presupune o racordare a părţii la întreg. Structurarea cursului în cele 25 unităţi de învăţare se fundamentează pe o introspecţie teoretică solida. cursantul va apela la sursele bibliografice selectiv indicate pentru fiecare unitate de învăţare. Bucovina. în 25 unităţi de învăţare. a permis formularea a tot atâtea teste. Bibliografie selectivă. structurale sau mentale. numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). În continuare.Introducere Racordarea. Ca urmare. specializarea şi anul absolvirii. a părţii la întreg. Pe lângă informaţia aferentă modulului. Răspunsurile vor fi notate de tutore de la 1 la 10. în final. 5-8 referitoare la regiunile Moldova de nord-est. adresa cursantului. prin cunoaştere. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: titlul cursului (Geografia Regională a României). Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învăţare nr. (unităţile de învăţare 5-25). Teste de autoevaluare Lucrări de verificare. În general. pe unităţi de învătare. şi bibliografie generală. punctele acordate fiind precizate pentru fiecare răspuns în parte. Toate întrebările îşi au răspunsurile diseminate în informaţia prezentată cursantului. precum şi la sfârşitul semestrului printr-o examinare orală realizată la Proiectul pentru Învăţământul Rural vii . centrate pe problematica de maxim impact. Fiecare lucrare are ataşate instrucţiunile de elaborare şi transmitere către tutore în vederea evaluării ei. Specificitatea regiunilor geografice a impus structurarea cursului întrun număr relativ mare de unităţi de învăţare. s-au avut în vedere lucrări de referinţă a căror parcurgere integrală este indispensabilă edificării unei viziuni geografice de ansamblu. prin intermediul testelor de autoevaluare şi a lucrărilor de verificare. Ea poate fi îmbogăţită şi prin accesarea altor lucrări. sunt descrise entităţile teritoriale ale României. Ea va fi cu atât mai rapidă şi mai armonioasă cu cât structura şi funcţiile organismului său teritorial sunt cunoscute şi accesate mai eficient.

Introducere întâlnirea tutorelui cu studenţii. viii Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ponderea celor două tipuri de evaluare va fi egală (50 % din cuantumul notei finale pentru fiecare).

Regiunea geografică . respectiv metodele de prelucrare superioară a bazei informative existentă. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. . fiind permanent eclipsată de imperativele momentului sau de facilitatea urmării căilor demult verificate. Regiunea ca sistem 1. Timp de aproape un secol. când semnele declinului ies în evidenţă. 1. rămase în urmă. considerăm punerea sa în discuţie ca o operaţiune obligatorie. a metodologiilor şi mijloacelor sale specifice de investigaţie a rămas oarecum în plan secund.entitate teritorială 1. are prea puţine contribuţii teoretice la fundamentarea ei. Regiunea ca entitate politico-administrativă 1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Observaţia critică formulată de Maryvonne le Berre este.1 Studierea acestei unităţi de învăţare vă ajută la: . S-a instaurat astfel un decalaj de fază între cuantumul de informaţie vehiculat şi nevoia socială de noi soluţii practice. şi-a neglijat necesara devenire. preocuparea pentru definirea clară a propriului domeniu. în acest caz. . aflate în avanposturi. pe de altă parte. Obiectivele unităţii de învăţare nr.CONSIDERAŢII TEORETICE Cuprins 1. În tot intervalul menţionat. 1 REGIUNEA GEOGRAFICĂ . teritorială.identificarea semnificaţiei actuale a regiunii geografice. Regiunea ca teritoriu 1. cu o evoluţie sinuoasă. Geografia Regională s-a aflat la zenitul afirmării sale (în raport cu Geografia însăşi şi cu direcţiile ei de dezvoltare).5. îndreptăţită. Deoarece în perioada contestării ţinta predilectă a fost conceptul de regiune. sub atributul indispensabilului. . Însuşi Vidal de la Blache.3. indiferent de metamorfoza acesteia în spaţiu şi timp. întru decelarea corectă a semnificaţiei şi perspectivelor sale de a defini o realitate geografică permanentă.4. considerat părintele acestei ştiinţe.descrierea fazelor evolutive ale conceptului de regiune geografică. pe de o parte.1. fiind fondată pe "uitarea de sine" a unei ştiinţe care. şi conceptele menite a înmagazina semnificaţiile noilor fenomene.Regiunea geografică – consideraţii teoretice Unitatea de învăţare Nr. Bibliografie selectivă Pagina 1 1 2 5 6 10 10 1.definirea bazei teoretice a Geografiei regionale. 1 Geografie Regională – ramură de bază a Geografiei.7.6. 1 1.1.2. pentru a atinge opusul acestuia odată cu "revoluţia cantitativă" dintre 1953-1970.explicarea noţiunii de „regiune geografică” precum o realitate vie.2. între 1859-1953. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Regiunea geografică – entitate teritorială.

ea devenind fie " o porţiune de spaţiu ce 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural . identificabilă în teren (apărută-cum ar spune Vidal de La Blacheînainte ca geografii să o numească) sau o "construcţie mentală ce divide suprafaţa terestră în unităţi teritoriale" (Entrikin. cu toate caracteristicile lor naturale şi antropice. termenului de regiune şi anume: teritoriu. Fără a considera cele susmenţionate ca dificultate. Acest mod de a privi lucrurile a caracterizat evoluţia Geografiei Regionale până la mijlocul secolului XX. O dihotomie greu de înlăturat deoarece este evident suportul material al regiunii (integrabil primei accepţiuni). în cadrul analizei evoluţiei conceptului de regiune. în timp. regionis" are semnificaţia de conducere. scindarea viziunii cercetătorilor şi orientarea ei pe două direcţii diferite şi anume: regiunea este o realitate faptică. cel mai numeros număr de formulări. entitate politico-administrativă. când descoperirea de noi tărâmuri şi reaşezarea permanentă a matricei politice situează în centrul atenţiei suprafeţe terestre. de Litrré în dicţionarul său editat la 1877 (după Gravier. Ea poseda o sumă de resurse solice şi subsolice exploatate sau nu de o populaţie aferentă. Franţa este o ţară şi nu o regiune". regiunea era constituită dintr-o suprafaţă terestră. teritorii de mărimi variabile şi cu trăsături fizionomice şi structurale dintre cele mai diverse. 1970). poate. dar şi aportul mental al geografului care o delimitează conform criteriilor alese. definită printr-o arhitectură proprie.Atlanticul. N. echivalentul său fiind în antichitate topicul latin de "pagi" sau cel galic "pays" prin care erau definite teritorii aparţinând diverselor triburi. 1991). ordonare a unor realităţi spaţiale.Regiunea geografică – consideraţii teoretice Originea latină a termenului de „regiune”. cu atât mai mult cu cât ele nu reprezintă decât faţetele multiple ale unei realităţi unice. Conform acestei viziuni.Mediterana sau oceanice . Pentru acelaşi autor. F. dirijare. O suprafaţă terestră cu trăsături particulare. la care se făcea des referinţă). Neologismul "regionalism" este inclus. considerăm utilă. Apare tot mai pregnantă. J. centrarea atenţiei asupra celor trei semnificaţii majore care au fost atribuite. văi). vidaliană. J. preferabil de uscat (fără a omite regiunile bazinelor marine . Europa este o regiune şi nu o ţară. regiunea reprezintă o mare întindere de ţări: "regiunea. în raport cu ţara.3. indică o serie de lucruri indeterminate. sistem. Proiecţia regiunii ca teritoriu a îmbrăcat. Regiunea ca teritoriu Regiunea ca teritoriu este un concept vehiculat încă din antichitate. Termenul regiune şi-a făcut cu dificultate loc în arsenalul noţiunilor geografice. câmpii. Pacificul. 1. mai degrabă. inclusiv perioada sa de maximă înflorire. Cunoaşterea precară explică generalizările. în premieră. podişuri. decupajele teritoriale realizându-se după apartenenţa la structurile statale sau însuşirile de ansamblu ale peisajului natural (munţi. Forma actuală provine din aceeaşi limbă unde "regio. răspândită şi structurată nuanţat. dictată de principalele elemente fizico-geografice receptate de promotorul delimitării sale.

. animale. sunt: .Regiunea geografică – consideraţii teoretice Definiţii numeroase ce reiau. specifică. specificitate.O suprafaţă ale cărei condiţii fizice sunt omogene.E. S. fie "o structură a suprafeţei terestre locuită.O arie delimitată pe baza omogenităţii generale a trăsăturilor teritoriului şi a ocupaţiilor. adaugă acestora propria sa proiecţie asupra semnificaţiei regiunii formale ce nu este decât un teritoriu "în cuprinsul căruia unul sau mai multe fenomene precum roca. precipitaţiile. aceleaşi trăsături structurale şi funcţionale: omogenitate. J. exploatarea agricolă sau populaţia sunt suficient de uniforme pentru a permite o generalizare şi totodată suficient de diferite faţă de fenomenele din regiunile înconjurătoare pentru a justifica o delimitare". Getis. s-au adaptat ulterior în vederea unei existenţe comune. mai concis. Evident. Este ilustrativ în acest sens demersul efectuat de Odum şi Moore în lucrarea American Regionalism (1932) (citaţi de Minshull. R. în marea lor majoritate. aer. G. 1971) care înmănunchează nu mai puţin de 40 definiţii ale regiunii. Herbertson. ceea ce nu face decât să argumenteze supoziţia noastră anterioară: regiunea a constituit dintotdeauna pentru geografi o problemă incitantă. Dickinson. puse în mod artificial împreună.O suprafaţa în interiorul căreia s-a dezvoltat un model uman de adaptare la mediu. Pe de altă parte însă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 . plante şi oameni privite în relaţiile lor speciale. R. R. care împreună alcătuiesc o porţiune definită. dintre care. cel nord american. Ea se exprimă într-o tramă de vetre construite. . apă. posedând avantaje pe care unităţile învecinate nu le oferă". unicitate.O suprafaţă în interiorul căreia un set specific de condiţii fizice va determina un tip specific de viaţă economică. A 1981). regiunile sunt receptate ca suprafeţe terestre care prezintă elemente semnificative de uniformitate internă şi diferenţiere externă în raport cu alte teritorii (Fellmann. "o porţiune de spaţiu dotat cu o anumită permanenţă” (Maryvonne le Berre. în acelaşi mediu al dezbaterii ştiinţifice. American Society of Planning Officials . 1990). de mare complexitate ideatică şi cu o metamorfoză continuă. formulate. o structură ce conţine o relaţie a omului cu spaţiul. 1980). axe de organizare şi linii de fracturare" (Chauvet. în perioada de glorie a Geografiei Regionale.Un complex de pământ. acestor definiţii. figurează ca mediu privilegiat. Getis. Vidal de la Blache. Joerg. . R. în esenţă. L. se pot adăuga altele. "regiunea este cea mai extinsă arie în care este posibilă generalizarea". tocmai această variabilitate extraordinară a formulărilor a creat frecvent confuzii şi dificultăţi în statuarea ei ca un concept riguros definit. . W. a suprafeţei terestre. Minshull. înscrisă concret în locuri. A. P.Un domeniu în care entităţi diferite. Platt. Sau. După aproape şase decenii. cele mai vehiculate.

Teritoriul devine o simplă bază de susţinere a unor comandamente economice sau sociale („Teritoriul este o construcţie economică. specificitatea. deosebirile în raport cu unităţile învecinate. ce nu pot fi omise nici astăzi.Regiunea geografică – consideraţii teoretice Regiunea teritoriu răspunde conceptului de „regiune naturală”. Marcelpoil. climatice. Întreaga perioadă vidaliană a Geografiei Regionale va excela în astfel de delimitări. prin crearea unei noi fizionomii peisagistice (monotonia belt-urilor americane. Au apărut. Mai mult. ale climatului (arid. biogeografice ale căror limite coincideau cu fâşia unde fenomenul geografic vizat se disipa. E. artificializat. finalitatea interferenţelor spaţiale. Regiunea astfel înţeleasă apare ca un tot oferit percepţiei de evoluţia naturală. din caracteristicile reliefului (predominarea aceloraşi forme. cea de aprofundare pe domenii a investigaţiilor geografice. atunci când se analizează un component strict al peisajului. interacţiunea elementelor componente. ecuatorial) sau vegetaţiei (stepă. temperat. Primordială rămânea fixarea acelor perimetre care să circumscrie un specific. De această dată. ca urmare regiunile morfologice. se dizolva în structuri de alt tip. în vederea optimei funcţionalităţi.George. Distincte rămân însă unghiurile de abordare. prezenţa aceloraşi roci). tendinţa de uniformizare este indusă din afară. ponderea anumitor condiţionări. cel al factorului de intervenţie dominant şi reflectarea în peisaj a consecinţelor acesteia. afişând un grad de coerenţă mai mult sau mai puţin puternic”. Proiectul pentru Învăţământul Rural 4 . 2000). Probleme deosebite a ridicat fixarea limitelor acestor teritorii ("nimic nu este mai dificil ca a delimita obiectiv o regiune". 1970). savană. va consfinţi rigoarea unor limite trasate în acest mod. munte. diversificat şi distilat. P. ulterior criteriile s-au înmulţit. derivate fie din particularităţile structurii geologice (unitate de platformă sau de orogen. de servicii. Dealtfel etapa post-vidaliană. socială şi instituţională. primii geografi realizau această operaţie pornind de la raportul dintre spaţiile oicumenice şi cele anoicumenice. Constituirea celor două tipuri de aşezări a condus la individualizarea regiunilor urbanizate sau rurale. precum în relieful de câmpie. Se observă insistenţa autorilor asupra câtorva dintre atributele recunoscute ale regiunii cum ar fi omogenitatea. De remarcat faptul că astfel de regionări desfiinţau adesea pecetea pusă în peisaj de anumiţi factori naturali. elementele naturale sunt supuse unei presiuni a omogenizării şi restructurării. ierarhizarea factorilor generatori. ce îi asigură. iar dezvoltarea anumitor ramuri economice la regiunile agricole. ajungându-se frecvent la substituirea lor cu elementele unui cadru complet nou. păduri cu frunze căzătoare) etc. Dacă în antichitate. Un alt criteriu de delimitare pornea de la prezenţa factorului antropic şi a impactului său asupra mediului. cercetătorii au observat existenţa unor teritorii cu însuşiri asemănătoare sau relativ apropiate. a zonelor litorale portuare). în sensul omogenităţii sau diversităţii elementelor proprii. industrializate. derulată într-un anumit ecart al variaţiei. pădure sempervirescentă. podiş). specificitate. Odată cu intensificarea abordărilor naturaliste. dintre cunoscut şi necunoscut. ponderea lor ca argumente ale delimitării regionale diminuându-se proporţional. în raport cu alte teritorii. asemănarea exploatărilor carbonifere din Ruhr.

1977). prin asocierea unor teritorii aflate de-o parte şi de alta a graniţelor naţionale. o asamblare de departamente a căror încărcare demografică. Italia. Viziunea politico-administrativă se află la rădăcina conceptului de stranovedenie (Geografia ţărilor) propus de Zabelin.M. regiunea devenea un instrument de lucru predilect al politicului. 1980). (1959) şi susţinut de Baranski. Pentru actorii politici din Germania. Mulţimea condiţionărilor genera entropia. dar şi de prezervare a unor aspecte de ordin etnic sau cultural. care posedă un grad de autonomie certă". încă din antichitate. compartimentându-l în entităţi strict ierarhizate (ţară. pe de o parte. reprezentând punctul de întâlnire a autorităţii centrale cu aleşii locului. ce s-a conservat şi perpetuat până în zilele noastre. departament. comună).Regiunea geografică – consideraţii teoretice 1. structurale şi funcţionale ale acestora. Efectele globalizării sunt evidente. economice. care să reliefeze totalitatea aspectelor fizionomice. La fixarea limitelor acestora participau o varietate de criterii naturale. I. prezente în zonele periferice ale statelor. NATO.N. CEFTA. Proiectul pentru Învăţământul Rural 5 . Pe de altă parte. P. mărimea acestor regiuni fiind în continuă creştere (vezi expansiunea spre est a Uniunii Europene sau NATO). Ea slujea direct. (1964) (citaţi de Donisă. regiunea ca expresie a realităţilor politicoadministrative beneficia de impunerea sa ca realitate faptică. sociale ce vizau creionarea unor unităţi cu un grad cât mai ridicat de funcţionalitate. Marea Britanie. CSI. Belgia. să valorifice elementele de favorabilitate. În Franţa ea devine "o regiune de program. Scopul constituirii lor este cel de optimizare a fluxurilor economice şi sociale. a unor teritorii (mai ales ale statelor. ca teritoriu unde intervenţia antropică primea coordonate specifice. ce înglobează în semnificaţia sa o Geografie Regională complexă. suprapunerea vectorilor în diversele planuri fiind realizată frecvent în mod fortuit. Un tip aparte de unităţi îl reprezintă regiunile transfrontaliere. iar pe de altă parte să anihileze eventualele disfuncţii apărute ca urmare a modului particular de delimitare spaţială. Uniunea Europeană. strategică sau etnică îşi extinde influenţa asupra altor condiţionări. masă economică sau mărime variază mult" (Dumolard. De aici până la considerarea regiunii ca "nivel privilegiat de organizare democratică a teritoriului" nu este decât un pas. I. dar nu neapărat!). economică. prin intermediul căruia acesta organiza iniţial un teritoriu.4. Regiunea-program există îndeosebi în organigramele funcţiilor publice. Spania. Regiunea ca entitate politico-administrativă Regiunea ca entitate politico-administrativă are o veche semnificaţie. induse de sus în jos. prin reglementări ce tindeau. unor nevoi politice incluse conceptului de stat-naţiune. Magrebul reprezintă regiuni suprastatale unde componenta politică. Despovărată de atributele naturale. N. Pornind de aici Regiuni delimitate de factorul politicadministrativ. regiunea "este o provincie istorică şi/sau o entitate cu o relativă omogenitate culturală.

Primele sunt mai puţin durabile în comparaţie cu cele din urmă. Regiunea de mărime inferioară naţiunii. temporale). politică. de-a definitiva şi detalia conceptul. În contextul în care regiunile naturale reprezentau concepte depăşite deja. ce generează o hipermatrice. Bucovina. economică. 6 Proiectul pentru Învăţământul Rural . care utilizează conceptul regional pentru a-şi defini locul pe care-l ocupă într-un spaţiu geografic dat.5. fiind un model al modului cum oamenii simpli percep spaţiul. un sistem Între proprietăţile externe. în persistenţa caracteristicilor menţionate în timp. dar şi meritul. iar cele politico-administrative nişte creaţii adesea artificiale. suprapusă temporal etapei de contestare a Geografiei Regionale şi celei imediat următoare. Autoreglarea este o altă trăsătură manifestată în timp şi ea este foarte activă în toate sistemele. timpul. retroactive şi interactive. lăsând altora sarcina. O calitate care persistă este o invariantă. întreţine relaţii de intrare şi ieşire cu mediul sistem – definită înconjurător. din păcate. în accepţiune sistemică. O definiţie expresivă a regiunii ca sistem ne-o oferă Dauphiné. însuşiri interne Proprietăţile interne decurg din existenţa unor subsisteme şi externe legate prin cuplaje în serie. Regiunea ca sistem Regiunea ca sistem este produsul perioadei de căutări recente. Regiunea ca sistem deschis. este un decenii. regiunea. formată din spaţii contigue". concept operativ de sorginte naturală. O regiune are invariante funcţionale şi spaţiale. (1979) şi anume: "regiunea este un sistem spaţial deschis. Sistemul regional este ilustrat în timp printr-o matrice unde sunt dispuse pe linii spaţiile (comunele). ale căror prime intervenţii n-au fost. Invariantele cele mai durabile sunt şi cele mai ireversibile. Mediul. Ele se apropie astfel de semnificaţia regiunilor perceptuale (vernaculare) definite de Fellmann şi colaboratorii (1990) ca arii reflectate până la identificare în conştiinţa locuitorilor. interne. Regiunile politico-administrative sunt delimitate adesea pornind de la sentimentele şi reprezentările oamenilor.Regiunea geografică – consideraţii teoretice caracterul nostalgic al unora dintre ele nu poate fi ocolit (Tirol. paralele. principiul unităţii dominând forţele diversităţii. caracterizate printr-o mare relativitate. Catalonia). guvernat de relaţii de tip feed-back. Ca urmare. dialectic dezechilibrat. El este funcţionează ca definit de o serie de proprietăţi (externe. 1. stabilitatea şi adaptarea. A. în acest context că imaginea sistemică a regiunii a fost prefigurată încă din anii ’70 de geografii români Horia şi Cornelia Grumăzescu. Nu trebuie să omitem. cu ansamblul de factori funcţionali şi spaţiali care în ultimele exercită o acţiune asupra sa. în primul rând. Proprietăţile temporale sunt înmagazinate. iar pe coloane atributele funcţionale. autorul citat menţionează echilibrul teritorial cu dinamic. specifice. sociologică etc. Intervine şi a treia dimensiune. continuate ulterior. cercetătorii (aflaţi sub directa influenţă a teoriei generale a sistemelor) au prefigurat imaginea unui teritoriu funcţional.

revenirea la utilizarea cărbunilor dar şi multiplicarea investiţiilor în sursele alternative de energie (atomică. nu numai transformări ale celorlalţi factori naturali (vegetaţie. El Nino. Restricţiile ivite în gestionarea resurselor (prin epuizarea sau deprecierea lor. faună. Ea induce. sistemele regionale au o singură alternativă: adaptarea. Principalii factori la care sistemul regional trebuie să se adapteze sunt: Schimbările climei. Pentru a se menţine.Regiunea geografică – consideraţii teoretice Rezilienţa este o însuşire nou definită pentru sistemele teritoriale de tip regiune geografică. modelarea reliefului) ci şi la nivelul populaţiei. Baza de producţie a unei regiuni este constituită din resurse autohtone şi alohtone. Adaptarea la rigorile bazei de susţinere. P. solară etc). Un exemplu revelator este adaptarea multor regiuni industriale la şocul petrolului din anii ’70 ai secolului trecut prin dezvoltarea exploatărilor off shore. îl exercită clima. la care. geotermică. În acest caz adaptarea înseamnă accesarea unor resurse neexploatate dar mai ales substituirea şi reconversia ramurilor productive afectate. 2005) definită prin prisma capacităţii acestora de a se adapta şi persista în spaţiu şi timp. Deşertificarea în expansiune din zonele subtropicale. mai divers perceput. habitatului. Dintre toţi factorii naturali ce alcătuiesc baza de susţinere a regiunii geografice. economiei sau comportamentului uman. impactul cel mai acut. Ruhr etc). la concurenţă cu alte fenomene şi procese dar şi cu entităţile funcţionale similare. în faza iniţială. sistemul a avut un anumit acces. soluri. În mod similar este reconversia post-siderurgică a altor regiuni cunoscute prin metalurgia lor (Noua Anglie. centrul Marii Britanii. O trăsătură identificată recent este rezilienţa sistemelor regionale (Cocean. Schimbările climatice Gestiunea resurselor Presiunea antropică REGIUNEA GEOGRAFICĂ Competitivitate interregională Strategiile de dezvoltare Globalizarea Factorii decisivi ai rezilienţei Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 . prin creşterea preţurilor sau măsuri prohibitive) va deregla funcţionarea anumitor verigi sistemice. sunt forme de manifestare ce atestă schimbarea climatului actual. prin modificarea parametrilor de manifestare a elementelor meteorologice. fenomenele climatice extreme tot mai frecvente.

stânga cu dreapta politică – în ţările democratice) racordarea la strategii de dezvoltare formulate autohton sau alohton reprezintă astfel de evenimente resimţite pregnant de orice sistem regional. Adaptarea la presiunea antropică. de lungă durată). 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . înainte de orice. politice. perfecţionarea. parţial. generalizare. independent de factorii de decizie de la nivel regional. nu poate face abstracţie de acest proces ce înmagazinează energii. Dacă dihotomia globalizareregionare este rezolvată prin acceptarea coexistenţei ambelor sintagme. tendinţe şi interese cu o capacitate de influenţare decisivă. de evoluţiile în plan politic sau social. strategice dar mai ales de mentalitate. socialism-capitalism în decurs de o jumătate de secol. Ca urmare. Schimbarea regimurilor politice (capitalismsocialism. Adaptarea la competitivitatea interregională. persistenţă şi continuitate în timp şi spaţiu. Cazul marilor metropole este ilustrativ în acest sens. optimizarea şi eficientizarea unor raporturi teritoriale cât mai largi şi mai complexe. a locurilor de muncă. fie reglarea fluxurilor prin pârghii de natură administrativă. Rezultă o presiune antropică superioară ca intensitate ritmului de adaptare al sistemului generatoare de mari disfuncţii sociale. sociale. consolidarea specificităţii. dependent. prin funcţiile lor. Adaptarea la rigorile globalizării reprezintă un fenomen de actualitate generat de evoluţia vizibilă spre mondializare. tendinţa permanentă de-a se situa în pol-position-ul dezvoltării macroregionale. Adaptarea la schimbările strategiilor de dezvoltare este un proces derulat spasmodic. prezenţa şi afirmarea în continuare a regiunii ca realitate vie impune o adaptare riguroasă şi subtilă la noile evoluţii economice. creşterea infracţionalităţii şi a poluării însoţesc acest fenomen. Dar şi regiunile dezvoltate economic din Europa sau America de Nord sunt vizate de către fluxuri sporite de imigranţi din ţările lumii a treia. Ca modalităţi de realizare menţionăm valorificarea plenară a propriilor atuuri. Este o necesitate imperioasă. Lipsa locuinţelor. proces menit a menţine sistemul regional în ecartul dezvoltării de anvergură. Este evident că orice sistem terestru. în lipsa ei persistenţa regiunii fiind periclitată.Regiunea geografică – consideraţii teoretice Adaptarea la orice formă de impact înseamnă. economică sau socială. În acest caz adaptarea este sinonimă. în epoca globalizării se vor afirma acele regiuni care vor mijloci. cu întregul lor conţinut de semnificaţii. a majorităţii activităţilor umane. conservarea unor raporturi de interrelaţionare optime cu regiunile învecinate. în primul rând. reconversiile rapide ale sectoarelor în declin. El se constituie într-un centru atractor pentru populaţia din teritoriile mai apropiate sau mai depărtate geografic generând veritabile exoduri orientate univoc spre nucleul său funcţional. Se ştie că orice sistem regional suportă o presiune antropică în creştere pe măsură ce el este mai eficient şi mai productiv. inovării. indiferent din care domeniu. adesea. în circumstanţele date. în România) a orientărilor din cadrul aceluiaşi regim (social-democraţia cu liberalismul. fie înlăturarea disparităţilor care generează exodul (proces amplu. Adaptarea ar însemna.

Adalberto Vallega.. D. 1995). (1990). omul. Nir. Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Regiunea geografică este asemănătoare unui organism viu. Acelaşi autor ne oferă o perspectivă evolutivă inedită a conceptului de regiune.regiunea umanizată. În spaţiul avut la dispoziţie redaţi grafic principalii factori ai rezilienţei. fără echivoc. delimitată cultural. după ce asimilează regiunea entităţii de holon. . sistemelor conturate social şi environmental În alt context. Ulterior. 1. structură geologică) afirmată între 1750-1900. consideră regiunea ca un sistem teritorial sustenabil. A. bimodular (natural şi antropic). care îmbracă mai multe ipostaze spaţiale. Regiunea teritoriu Regiune elementară Regiune umanizată Regiune complexă Sistemul teritorial Regiune integrată Regiune sustenabilă Regiunea organism Conceptele de regiune-teritoriu şi regiune sistem (după Vallega. exemplificându-l prin aria metropolitană Washington D.regiunea naturală (bazin hidrografic. o integrează. dar şi de interferenţă cu factorul modelator principal. imaginând patru etape distincte şi anume: .Regiunea geografică – consideraţii teoretice Test de autoevaluare: Printre numeroasele însuşiri ale sistemelor regionale se numără şi rezilienţa. în vogă între 1900-1950.C. 1995. Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 .

Paris. Grumăzescu. Trav. Getis. Presa Universitară Clujeană. Opinii privind aplicarea teoriei sistemului în geografia modernă. Cornelia (1970). WCB. Economica. Human Geography. (1979). Region as a socio-environmental System. Paul Vidal de la (1908). Gravier. Nir. se întrepătrund. conturată gravitaţional. Editura Kluwer Acad. F. limitele temporale fiind pur orientative.Getis. sistema territoriale sostenibile. The Netherlands. Vallega.. SCGGG. actualmente.(1990). (1995). 10. J. Regional Geography. 5.regiunea funcţională. La question regionale. Principalii factori la care sistemul regional trebuie să se adapteze sunt : Schimbările climatice Gestiunea resurselor Presiunea antropică REGIUNEA GEOGRAFICĂ Competitivitate interregională Strategiile de dezvoltare Globalizarea 1. P. Cluj-Napoca. Paris.7. Flamarion. Delgrave. paradoxes ou contradictions. Ediţia a II-a. (1990). J.. Fellmann. Minshull. Publ. Dauphiné. An Introduction to a Systemic Regional Geography.regiunea sistem. dominantă între 19501980. London. P. A. Trebuie subliniat faptul că această diferenţiere în timp a semnificaţiei termenului de regiune nu a fost şi nu este strictă. Bibliografie selectivă 1. 1. D. Regions naturelles et noms de pays. (1980). 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Milano. R. 2. suprapusă unui ecosistem. Espace. Paris. (2005). ajungânduse la dezideratul sistemului funcţional. 8. Astfel. USA. 9. XVII. 4. Dordrecht. 41-42. 7. cele două ipostaze ale regiunii. P. Le concept de region: ambiquités. a cărui delimitare ecologică este pusă de acord cu vectorii de gravitaţie centripetă. Theory and practice. La regione.Regiunea geografică – consideraţii teoretice . de l'Institut de Geogrpahie de Reims. 2. region et systeme. A. 6. no. 3. cea funcţională şi cea sistemică. Mursia. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Dumolard. Hutchinson University Library.6. . A. Cocean. (1970). Blache. (1971). Geografie Regională. după 1980.

2 2. Faptul este în mare măsură explicabil: fără delimitarea riguroasă a obiectului de studiu.Criterii de delimitare a regiunilor geografice Unitatea de învăţare Nr. proprie dealtfel oricărui domeniu ştiinţific. Criteriul mental 2. unde fixarea unei taxonomii riguroase a conceptelor întârzie. Criteriul peisagistic 2. . introducerea unor criterii de circumstanţă. în conturarea regiunilor geografice. Varietatea opiniilor formulate a generat însă şi o inerentă confuzie. Alegerea criteriilor care stau la baza regionării geografice a constituit o temă îndelung abordată de specialiştii domeniului. 2 CRITERII DE DELIMITARE A REGIUNILOR GEOGRAFICE Cuprins 2. care o lungă perioadă au primat în regionare. principalele modalităţi de trasare a limitelor regiunilor.1.5. care este orice regiune geografică veritabilă. apreciem că. de mare fluiditate ideatică şi interpretativă. dimensionale) şi neluarea în calcul a unor trăsături de mare viabilitate. Criteriul politico-administrativ 2.peisagistic.4.mental. Criteriul funcţional 2. . pe care unii geografi ai perioadei contestării n-au ezitat să-l parcurgă.2. 2 Studiul aspectelor ce urmează are menirea: . aleatoare (fizionomice.politico-administrativ. . Un exemplu edificator îl constituie supralicitarea aspectelor morfologice.funcţional. Bibliografie selectivă Pagina 11 12 13 14 16 18 19 2. 11 Orice regionare trebuie să aibă la bază o sumă de criterii clar definite. orice introspecţie de acest gen pluteşte în sfera relativităţii.7.să ofere. în dauna însuşirilor funcţionale. au fost ridicate la rangul de criterii aspecte mai puţin semnificative pentru complexul teritorial.3. în funcţie de importanţa lor. Comentarii şi răspunsuri la teste 2. ceea ce explică diversitatea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. neglijându-se sau acordându-se o importanţă mai redusă altora cu adevărat importante. pot fi luate în considerare următoarele grupe de criterii şi anume: . Obiectivele unităţii de învăţare nr. Într-un astfel de context. Obiectivele unităţii de învăţare nr. cu mari deservicii asupra evoluţiei acesteia la un moment dat. De aici şi până la găsirea punctelor nevralgice ale ramurii geografice în sine nu a fost decât un pas.să explice studenţilor criteriile necesare realizării practice a regionării geografice.să faciliteze perceperea mai aprofundată a realităţii geografice în toată complexitatea structurii şi funcţiilor ei. Ca urmare. . Proiectul pentru Învăţământul Rural .6.1. .

Apariţia implantărilor antropice modifică astfel peisajul natural reducându-i atributele de factor principal în regionare. unde omogenitatea unor factori naturali (vegetaţie. soluri. cărbuni) care vor căpăta prin exploatarea lor o dinamică peisagistică. care este ponderea peisajului în acţiunea de regionare şi până unde se manifestă influenţa sa. Petrolul din Subcarpaţii Curburii a condus. Tocmai acest fapt destramă vechea funcţie a peisajului în regionare. 12 . Delta Dunării. vegetaţia şi relieful) care vor genera în timp anumite resurse şi condiţii habituale a căror exploatare va determina un anumit tip de umanizare etc. bine statuat. în regionarea geografică fără a deveni însă. În regionare participă nu numai elementele peisajului natural ci şi cele antropice. sintagmă asupra căreia ne-am fixat definitiv în cadrul abordării de faţă. Dimpotrivă.. ceea ce facilitează includerea lor în categoria regiunilor propriu-zise. apariţia de unităţi teritoriale omogene este cu atât mai dificilă cu cât numărul variabilelor sistemice creşte. mult mai intensă decât în teritoriile lipsite de astfel de facilităţi. identificând regiunea cu acesta. prin exploatare intensă. ca unităţi peisagistice clar delimitate. Dacă avem în vedere regiunea ca un sistem teritorial funcţional. exclusiv. De observat că. Prin supralicitarea valenţelor sale s-a ajuns dealtfel la delimitarea regiunilor naturale clasice. vor prezenta un tip de umanizare specific.Criterii de delimitare a regiunilor geografice 2. oriunde şi oricând. apare un nou tip de peisaj care va stimula delimitarea de areale funcţionale diferite de cele anterioare. Vintilă Mihăilescu (1968) situa peisajul înaintea oricăror alţi factori ai regionării. cărbunii din bazinul Motru-Rovinari au generat spaţii geografice cu o dinamică total diferită de cea anterioară punerii lor în valoare. dependent funcţional de particularităţile naturii locurilor (Podişul Bârladului. diferit de al regiunilor învecinate. Perturbările vin însă din ingerinţa altor factori. În consecinţă. fiind extrem de greu de individualizat. în cele ce urmează. Munţii Apuseni. ci şi cele derivate din umanizarea sa. Criteriul peisagistic Criteriul peisagistic îşi are locul său. cum ar fi descoperirea unor mari zăcăminte ale subsolului (petrol. Se înţelege de la sine că prin noţiunea de peisaj nu cuprindem numai trăsăturile naturale ale unei suprafeţe. aşadar. tradiţional. în latura antropică. Să decelăm. la umanizarea peisajului. climat) impunea trasarea entităţilor teritoriale la limita lor de discontinuitate. Întâlnim. în toate aceste cazuri. El va atinge cotele cele mai reduse în teritoriile intens Proiectul pentru Învăţământul Rural Peisajul este cel mai vechi şi mai utilizat criteriu al regionării. ceea ce le acordă rangul de cazuri particulare ce întăresc regula heterogenităţii fenomenologiei regionale. morfologie. de la ponderea sa decisivă în teritoriile slab antropizate (gen Delta Dunării) la o echilibrare ponderată în teritoriile cu un rural profund. grade diferite de implicare a peisajului natural în regionare. peisajul ne mijloceşte surprinderea aspectului fizionomic al acesteia. la diversificarea fizionomiei sale în anumite areale polarizatoare. peisajul derivă din asocierea strânsă a tuturor factorilor naturali de rezonanţă (mai ales clima.2. Carpaţii Meridionali etc. Câmpia Transilvaniei).

la un transfer de atribute dinspre latura fizico-geografică a peisajului spre cea antropică.3. că o regiune funcţională va include peisaje dintre cele mai diferite. aflate într-o progresivă restrângere numerică şi dimensională. Dealtfel. deci. oferind sistemului un număr mai mare de Funcţiile sistemului teritorial au impus un criteriu propriu în delimitarea regiunilor. face loc regiunii funcţionale. Dimpotrivă. doar coordonatele şi argumentele acţiunii fiind altele. (O prefigurare a acesteia a reprezentat-o aşa numita unitate geografică funcţională. unităţi fizicogeografice variate (sectoare de câmpie şi podiş. 1983). peisajul rămâne un criteriu nelipsit în orice tentativă de delimitare a regiunilor geografice. Funcţionarea optimă a sistemului teritorial apare astfel ca un indicator relevant al noului model de organizare spaţială sinonim regiunii ce urmează a fi delimitată. de delimitare. de cea urbanizată. a deveni exclusivist. Proiectul pentru Învăţământul Rural 13 . didactică. fără. atunci când acest decor este înţeles ca rezultanta finală a conexiunilor respective unghiul de receptare se schimbă în favoarea sa. Criteriul funcţional Criteriul funcţionării ca sistem dinamic echilibrat devine fundamental pentru orice regiune geografică. repetăm. inclusiv fizionomic. adică unui agregat spaţial organic structurat. Nu va surprinde. având o individualitate proprie. În mod analog. gen regiunea naturală. soluri mozaicate). de evidenţiere a cauzalităţilor. Important rămâne caroiajul liniilor de forţă şi orientarea centripetă a vectorilor. între care cei care asigură funcţiile sistemice primează. Complementaritatea favorizează afirmarea şi diversificarea funcţiilor. identificată acum două decenii în cazul Platoului Poieni din nordul Munţilor Metaliferi – P. o entitate care poate fi receptată direct. toate elementele polarizate de vectorii centripeţi sistemului în cauză. Cocean. la cea analitică. 2. de orice geograf. spre altceva care astăzi poate fi regăsit în regiunea-sistem funcţional. accelerată. dar. ponderea care i se acordă fiind însă extrem de variabilă. a raporturilor şi relaţiilor dintre ele. Ea va include. vegetaţie de stepă şi forestieră. densităţi nuanţate ale habitatelor şi populaţiei etc. Avem de a face cu un paralelism evident. în funcţie de consistenţa şi numărul altor factori luaţi în considerare. regiunea naturală. regiunea naturală nefiind cu nimic diferită.Criterii de delimitare a regiunilor geografice urbanizate (gen metropole sau aglomeraţii urbane) unde este substituit de alţi factori. În concluzie. în acest ultim caz latura naturală a peisajului este dominată net de cea antropică care îşi impune astfel propria şi inedita sa pecete. Precum şi într-o metamorfoză continuă. ca mod de creionare. Asistăm ca urmare. impusă de specificitatea părţilor componente. asemănător cu cel înregistrat în cazul trecerii de la geografia descriptivă. din punct de vedere al desfăşurării. Este însă cert că importanţa lui scade simţitor în situaţia limitării participării sale la asigurarea decorului exterior al unei entităţi teritoriale definită de o reţea complexă de relaţii şi interrelaţii. Cunoaşterea de profil a depăşit faza receptării construcţiilor arhetipale.

O discuţie în derulare vizează specificul feed-back-ului regional. iar durata sistemului va fi limitată. Sau dimpotrivă. Cu cât structura sa este mai bine articulată.4. greu de atins. Ele se materializează în decupaje teritoriale realizate. Menţinerea sistemului poate fi concepută numai în contextul. Dacă reducem ieşirile la materiile prime şi intrările la produsele achiziţionate prin contravaloarea celor dintâi feed-back-ul este negativ.Criterii de delimitare a regiunilor geografice piloni de susţinere precum şi o elasticitatea sporită în cazul nevoii de adaptare la noi comandamente economice sau sociale. Kaliningrad (fostul Kőnigsberg al Prusiei Orientale) unde modificarea integrală a structurii etnice şi suprimarea conexiunilor cu Germania a demolat vechiul suport cultural german. pe termen lung. al echilibrului celor doi vectori sau prin dominanţa intrărilor în raport cu ieşirile. Pârghia politică poate însă remodela din temelie structura anterior conturată a unui sistem teritorial. dar în acelaşi timp şi un mijloc sau metodă de delimitare a regiunilor. Regiunea devine astfel o veritabilă “cutie neagră” unde ieşirile pot dimensiona intrările astfel încât sistemul să funcţioneze o perioadă nedefinită. În majoritatea cazurilor apare un conglomerat extrem de heterogen de factori între care îşi fac loc subiectivismul iniţiatorilor sau interesul unor grupuri influente. existând numeroase relaţii aleator instaurate care. la rândul lor. bunuri şi interese. orientându-o decisiv spre spaţiul slav. Ele Proiectul pentru Învăţământul Rural Intervenţia politicoadministrativă ca factor al caroiajelor teritoriale. Criteriul politico-administrativ Deciziile politico-administrative reprezintă unul dintre criteriile regionării. îşi vor dovedi ineficienţa. 2. guvernat de alţi vectori. În mod similar se desfăşoară lucrurile în Bucovina de nord (regiunea Cernăuţi) unde presiunea politicului tinde spre reorientarea întregului sistem spre Ucraina. detaşându-se în raport cu unităţile învecinate. dar şi etnic sau cultural. Autoreglarea se realizează pe plan intern. cu sistemele învecinate. Este cât se poate de vizibil faptul că în spaţiul regiunii au loc variate input-uri de materie. De observat că maniera de acţiune a politicului este extrem de nuanţată. În majoritatea absolută a cazurilor existenţa lui este asigurată tocmai prin metamorfozarea intrărilor. deci. O primă ipostază este cea a delimitărilor rezultate în urma unor conflicte sau demersuri diplomatice internaţionale. Sistemul teritorial îndeplineşte anumite funcţii care-i motivează şi susţin existenţa. prin adăugarea de valoare (derivată din aportul uman) input-ului. Un exemplu la îndemână îl constituie enclava rusă la Marea Baltică. energie. funcţional. 14 . Nu e de mirare. după anumite considerente de ordin peisagistic. între componentele proprii şi pe plan extern. schimbându-l practic cu un alt sistem. cu atât gradul de fezabilitate creşte. O disfuncţie apărută în oricare din cele două planuri se repercutează negativ în ambele ceea ce conjugă eforturile pentru înlăturarea ei. că entităţile astfel configurate sunt departe de a funcţiona optim. dar şi output-uri asemănătoare.

care înglobează unităţi administrative din două sau mai multe ţări (Carpatica. Nevoia de soluţii practice 15 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Aplicarea frecventă. în cazul fiecărei entităţi statale. apariţia unor factori aleatori de natură subiectivă. pe criterii ştiinţifice.Criterii de delimitare a regiunilor geografice Intervenţia politicului în regionare este extrem de nuanţată. a criteriului susmenţionat determină un dualism evident între regionarea geografică propriu-zisă. Cluj. Oferim. spre exemplu. ca exemplu. şi cea realizată prin resorturi politicoadministrative. comunele. populaţia de aceeaşi origine situată de-o parte şi alta a frontierei fiecărei ţări. chiar emoţională (rolul acordat. noua regionare geografică a României unde Culoarul Siretului ca regiune geografică tipică include părţi ale judeţelor Suceava. ocuparea de către fosta URSS a unor insule din Arhipelagul Kurile aparţinând de drept Japoniei. euroregiunile. În sfârşit. regiunea Munţilor Apuseni reuneşte teritorii aparţinând judeţelor Sălaj. Bihor. A doua ipostază este cea de constituire a regiunilor transfrontaliere. Vectorul politic subvenţionează aceste demersuri menite a ilustra problemele cu care se confruntă localităţile. Dualismul dintre regionarea geografică. a zonei strategice Gibraltar etc). unităţile administrative asociind areale din regiuni diferite sau invers. a dezvoltării complementarismului economic şi social. politicul intervine şi în interiorul fiecărei ţări. Ele sunt cu atât mai deficitare cu cât regionarea este făcută sub impulsul unor forţe dinafară (constituirea Regiunii Mureş Autonomă Maghiară în centrul Transilvaniei după al doilea război mondial. Bacău sau Vaslui. pornind de la un cumul de criterii ştiinţifice riguroase. generalizată. Hunedoara şi Arad. regionarea astfel întreprinsă se apropie cel mai mult de dezideratele ştiinţei geografice. a fostei Iugoslavii. Neamţ. Fără a lipsi însă şi acum inconsecvenţele. tradiţiei în ciuda evidenţelor contrare). Nu lipsesc nici decupajele motivate de considerente istorice sau de interes geostrategic (anexarea la Ucraina de către Hruşciov a părţii sudice a Basarabiei pentru a mijlocii celei dintâi accesul la gurile Dunării. Alba. adesea. Se observă. la o simplă suprapunere. Mureş-Dunăre-Tisa. judeţele ceea ce în cazul unităţilor din a doua categorie se realizează în puţine cazuri. mai jos. propunând caroiaje teritoriale conforme cu propria sa strategie de dezvoltare economică şi socială. că limitele celor două tipuri de entităţi teritoriale nu coincid. Luând în considerare o gamă variată de condiţionări. Pe de altă parte. prin detaşare administrativă faţă de Spania. la insistenţele Moscovei). regiunea sistem funcţional extinzându-se asupra a 2 sau 3 judeţe. fostului imperiu britanic din Asia de Sud) care anihilează influenţa altor factori. Prutul superior. şi cea politicoadministrativă. îmbracă o pronunţată coloratură etnică (apariţia noilor state după destrămarea URSS. Un factor catalizator îl constituie. pentru a cita doar cele de la frontierele României). Cehoslovaciei. conservarea de către Marea Britanie. entităţile teritoriale politico-administrative devin obiectul unor introspecţii ştiinţifice cu finalitate practică mult mai frecvent în comparaţie cu regiunile delimitate după criterii geografice complexe. În mod similar. Principiul care stă la baza formării lor este cel al optimizării conexiunilor reciproce. Prutul inferior etc.

a avantajelor care decurg pentru individ sau comunitate din orice demers. criteriilor analizate anterior. ca urmare. arhitecţi. Adăugăm. Într-o suită recentă de studii de caz reunite într-o abordare de sinteză (P. ieşind din conturul depresiunii) până acolo unde locuitorii satelor îşi spun „lăpuşeni”. 16 . Menţionaţi. Ţara Lăpuşului se va extinde spre sud-vest (unde limita naturală nu mai poate fi invocată. Omul a devenit factorul modelator principal al realităţii înconjurătoare. Dealtfel în lipsa omului. şi descrieţi succint în spaţiul alăturat. nu au fost incluse în dezbaterea de faţă) un mijloc extrem de relevant pentru definirea unei regiuni funcţionale. a proiecţiei acestuia în construcţiile sale spirituale. Astfel. economişti) a căror deficienţă comună şi supremă rămâne modesta percepţie a mediului geografic şi a complexei sale fenomenologii. (dar şi altora care. Test de autoevaluare: Subcapitolul dedicat factorilor politico-administrativi introduce aspecte inedite in regionarea geografică. 2005) s-a demonstrat cum „ţările” din România sunt nu numai printre cele mai tipice regiuni geografice. respectiv un spaţiu trăit (l’espace vecu). Criteriul mental Criteriul mental a apartenenţei omului la un spaţiu dat. având o contribuţie secundară. Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 2. Limitele lor pot fi uşor trasate. dar şi spaţii mentale de o mare originalitate. Proiectul pentru Învăţământul Rural Un nou criteriu în definirea şi delimitarea unui sistem regional.5. însăşi acţiunea de regionare nu pare motivată. iar modul în care el o prefigurează şi o susţine depinde într-o măsură covârşitoare de gradul său de aderenţă la spaţiul respectiv.Criterii de delimitare a regiunilor geografice imediate a determinat însă imixtiunea în domeniul geografic a „tehnicienilor” (ingineri. diversificându-se. adjudecat fizic dar şi spiritual de fiinţa umană. Cocean. Datorită acestei conexiuni mentale dintre om şi loc regiunea devine un spaţiu perceput (l’espace perçu). nu a fost încă invocat în Geografia Regională. prin luarea în considerare a racordării spirituale a populaţiei la unitatea respectivă. deşi elementele cadrului natural nu mai facilitează operaţiunea. de transcendenţa caracteristicilor lui în propriul spirit. Ţara Năsăudului coboară pe Someşul Mare sau depăşeşte valea acestuia până acolo unde populaţia se consideră „năsăudeană” etc. entităţile teritoriale rezultate.

Şi invers. pe măsura creşterii presiunii demografice dinspre văile şi versanţii inferiori. Având nucleul iniţial în bazinul mijlociu şi superior al Arieşului. Cu cât distanţa dintre centrul polarizator (înţeles ca black box-ul sistemului) şi marginea unităţii este mai mare. Diversitatea în unitate este un principiu valabil şi în acest caz dar nimeni încă n-a stabilit cu exactitate care este limita superioară a diversificării astfel ca ea să poată fi încadrată într-un program operaţional şi de control optim. Maramureşul istoric. Dimensiunea şi discontinuităţile au semnificaţie mai redusă în delimitarea regiunilor. Ampoiului sau Someşului Mic. mari întinderi de apă sau reţele hidrografice majore). Limita mentală a unei regiuni reconstituie. împărţit actualmente între România şi Ucraina. sociale. al cărei teritoriu s-a extins treptat spre culmile şi platourile montane ale Apusenilor. Viabilitatea unei limite mentale este strâns corelată cu statornicia populaţiei într-un teritoriu dat. Un exemplu revelator ni-l oferă Ţara Moţilor. localitatea. Un tip aparte de discontinuităţi sunt cele de natură politicoadministrativă care impun regionării anumite limite. diviziunile se ierarhizează fără echivoc. Pe lângă criteriile analizate. iar diferenţierile de asemenea. III …etc nu sunt decât o reflectare a criteriului dimensional în operaţiunea analizată. chiar dacă acest fapt determină o diminuare a suprafeţei fiecăruia în parte. Apare astfel nevoia preîntâmpinării conturării acelor teritorii ale nimănui (no man`s land) aflate la extremitatea hinterlandului unor entităţi învecinate prin delimitarea unor noi sisteme teritoriale. deversând în bazinele superioare ale Crişului Alb. Privite sub aspect pur administrativ. cu atât disiparea este mai accentuată. Crişului Negru (moţii crişeni). Suprafaţa unui teritoriu poate constitui un criteriu al delimitării regionale prin prisma autogestiunii lui eficiente. chiar şi sub aspect etnic sau cultural. ecologice din perimetrul propriu. în majoritatea absolută a cazurilor. cu toate condiţionările lui pozitive sau negative. regiunile de ordinul I. II. întregul său proces de umanizare. Discontinuităţile intervin în majoritatea cazurilor sub forma unor praguri inerţiale unde acţiunea multor vectori se blochează sau devine dificil de exercitat. departe de-a fi cele optime. contraste economico-sociale puternice). favorabile sau defavorabile. Ea nu funcţionează însă ca un sistem teritorial tocmai 17 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Criterii de delimitare a regiunilor geografice Există şi alte criterii cu rezonanţă secundară pentru acţiunea regionării. această entitate spaţială va câştiga astfel în suprafaţă. se constituie într-o regiune tipică. dar şi de specificul antropizării (nepopularea şi neechiparea teritoriului. iar influenţa acestuia mai limitată. Intervenţia factorului dimensional este justificată prin existenţa fenomenului de disipare între centru şi periferie. Creşterea gradului de heterogenitate impune decelarea acelor sisteme teritoriale a căror matrice internă se individualizează pregnant. în conturarea sistemelor regionale se iau în considerare frecvent şi alţi factori cum ar fi extensiunea spaţială sau discontinuităţile. cu specificul culturii etnografice pe care a creat-o. Se cunoaşte faptul că variabilele sistemului regional se înmulţesc odată cu extensiunea lui. Macroregiunile. comuna. judeţul devenind nivele suprapuse cu atribuţii de gestionare a fenomenelor economice. Ele pot fi cauzate de elemente ale cadrului natural (bariere muntoase.

culturale. În sfârşit. politicul intervine şi în interiorul fiecărei ţări. Se observă la autorul susmenţionat lejeritatea cu care operează în conturarea diverselor decupaje teritoriale. Banatul ca o entitate cu valori convergente. .Criterii de delimitare a regiunilor geografice datorită fragmentării în cele două compartimente. adesea. invocându-se practic orice factor capabil de a le motiva şi individualiza.6. politic sau militar. 1997) care deosebeşte: . le Gales. Tot astfel pot apare insa şi enclavele (Kaliningrad. care înglobează unităţi administrative din două sau mai multe ţări (Carpatica. politice) îşi fac tot mai des simţită prezenţa în regionare datorită tendinţei actorilor implicaţi de a surprinde într-un tot unitar un cumul de însuşiri. propunând caroiaje teritoriale conforme cu propria sa strategie de dezvoltare economică şi socială. instituţionalizate de organisme regionale multistatale (NATO). populaţia de aceeaşi origine situată de-o parte şi alta a frontierei fiecărei ţări. O ilustrativă clasificare a regiunilor după astfel de criterii ne oferă Hettne (1994) (citat după P. . fostului imperiu britanic din Asia de Sud) care anihilează influenţa altor factori.) 2. a fostei Iugoslavii. comunicaţie socială şi convergenţă de valori (Commonwealth). euroregiunile. sociale. Criteriile heteroclite (naturale. altfel extrem de nuanţat. Prutul superior.regiuni de cooperare organizate în domeniul cultural. economic. Cehoslovaciei.regiuni construite istoric (UE). Maramureşul ca o regiune construită istoric etc. a dezvoltării complementarismului economic şi social. Un factor catalizator îl constituie. . politic.regiuni-unităţi naturale şi ecologice. În mod similar se petrec lucrurile în situaţia Bucovinei etc. economic(CSI).regiuni ca societăţi civile prin cultură. Transnistria. Lequesne. al unui teritoriu dat. Ele îmbracă o pronunţată coloratură etnică (apariţia noilor state după destrămarea URSS. . Prutul inferior etc. Constituirea regiunilor transfrontaliere are ca principal deziderat armonizarea unor astfel de sisteme teritoriale fortuit dezmembrate. Mureş-Dunăre-Tisa. Principiul care stă la baza formării lor este cel al optimizării conexiunilor reciproce. 18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Comentarii şi răspunsuri la teste Factorul politic intervine în regionare astfel O primă ipostază este cea a delimitărilor rezultate în urma unor conflicte sau demersuri diplomatice internaţionale. Ele au fost aplicate parţial în anumite regionări şi pentru anumite teritorii din România (Delta Dunării ca unitate naturală şi ecologică. Guantanamo) A doua ipostază este cea de constituire a regiunilor transfrontaliere. delimitate prin bariere fizico-geografice (subcontinentul indian). C.regiuni ca sisteme sociale mai mult sau mai puţin conflictuale sub aspect cultural. pentru a cita doar cele de la frontierele României).

(1983). (1968 a). P. Les paradoxes des regions en Europe. (2005). (1997). Editura Academiei RS România Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 . Ediţia a II-a. 3. Cluj Napoca. P. Potenţialul economic al Platoului Poieni (Munţii Metaliferi). Sisteme teritoriale. Geografie Regională. 4. O abordare geografică. Geografie teoretică. Lequesne. Paris. Ianoş. SCGGG. Editura Tehnică. XXX. C. La Decouverte. Cocean. 2.. Cocean. Bucureşti. Bibliografie selectivă 1. Mihăilescu. I. (2000).7. 5. Editura Presa Universitară Clujeană. P. Gales. V.Criterii de delimitare a regiunilor geografice 2. Bucureşti.

Comentarii şi răspunsuri la teste 3. vegetaţia. în primul rând. Modificarea vegetaţiei naturale prin intermediul culturilor agricole larg extinse (vezi monoculturile din America Centrală şi de Sud. De aici ideea că regiunile naturale sunt. deşerturile verzi ale Americii de Sud şi Africii. devin elemente definitorii ale peisajului.2. Operaţiunea tipologizării se constituie într-un incitant aspect al demersurilor regionale.realizarea unei imagini de ansamblu asupra tipurilor de regiuni. datorită faptului că a oferit un câmp larg deschis exprimării celor mai variate opinii. culturile de citrice din ţările mediteraneene etc) a condus la identificarea unor Proiectul pentru Învăţământul Rural Tipologizareaacţiune dificilă datorită numărului mare de factori luaţi în considerare. Bibliografie selectivă Pagina 28 28 30 33 34 36 37 3. 3 TIPOLOGIA REGIUNILOR GEOGRAFICE Cuprins 3. pe care teoreticienii domeniului l-au făcut cu prisosinţă. nu a fost decât un singur pas. începând cu anul 1752. într-un element indispensabil oricărei acţiuni de divizare a suprafeţei terestre. o lungă perioadă. expresia determinismului fizic în geografie. 3 Analiza aspectelor acestei unităţi de învăţare vizează: . 3. regiunile muntoase ale Eurasiei sau Americii etc). Consideraţii generale asupra tipologizării regiunilor geografice. De la importanţa lor primordială acordată până la conturarea unor regiuni naturale. Relieful. sociali. factorii naturali s-au constituit. 3 3.7. Regiunea polarizată 3.3. belturile nord-americane. Criteriile tipologizării regiunilor geografice 3. În ţara noastră o astfel de regiune poate fi Delta Dunării. când Philippe Buache publică un studiu ce împarte teritoriul Franţei în bazine fluviale. Africii şi Australiei.descrierea trăsăturilor structurale şi funcţionale ale regiunilor. . Actualmente rolul lor se menţine la parametrii superiori în teritoriile unde prezenţa antropică este limitată (regiunile polare şi subpolare. Înainte de orice. deşerturile tropicale ale Asiei. geopolitici. odată cu tendinţa de antropizare a peisajului. 20 . cu edificarea unei infrastructuri ce modifică fizionomia sau arhitectura acestuia. respectiv factorii naturali.1. de diverse tipuri. economici. Regiunile omogene 3. tehnologici.2. climatul. Factorii economici s-au impus treptat.Tipologia regiunilor geografice Unitatea de învăţare Nr.5.4.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. ce sunt implicate direct în operaţiunea regionării. se impun menţionării factorii luaţi în considerare la debutul oricărei acţiuni de acest tip. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Astfel. înainte de oricare alte entităţi de acelaşi tip. . Consideraţii generale asupra tipologizării regiunilor geografice 3.6.înregistrarea stadiului actual al tipologizării acestora.

Factorii geopolitici acţionează uneori brusc şi violent. moştenirea spirituală a colectivităţilor. unificarea Germaniei în 1989. Actualmente. reprezentat de un oraş cu funcţii de atracţie regională. Expresia sa cea mai elocventă porneşte de la conceptul de centralitate. fapt datorat şcolii franceze patronată spiritual de Vidal de la Blache. funcţională (nodală). urbanizarea. Christaller în studiile sale. particularităţile culturale şi etnice. Ei pot interveni însă şi în sensul armonizării unor situaţii critice moştenite (întregirea României după primul război mondial. posesoare a unei culturi proprii. centrul clasic. cu regiunea umanizată. desprinderea Basarabiei şi Bucovinei de nord de România. prefigurat cu peste un secol înainte de von Thunen şi dezvoltat de W. aspectele comportamentale sunt elemente frecvent luate în calcul de promotorii diviziunilor teritoriale. structurale. Factorii tehnologici sunt purtătorii unui potenţial major de restructurare a matricei oricărui peisaj şi se materializează în spaţiu prin modificări fizionomice. Aceste elemente se dovedesc a întruni însuşirile unor factori de mare influenţă teritorială. Căile de comunicaţie. Regiunea Munteniei centrale este definită în primul rând prin atribute economice induse de prezenţa metropolei bucureştene cu o industrie complexă şi diversificată. ce nu pot fi omişi de nici-o analiză teritorială complexă. "Nordul" dezvoltat şi "Sudul" aflat la un standard inferior de afirmare. vestul european catolic şi estul ortodox. după anul 1950.. topicul de regiune umanizată este treptat înlocuit. Rolul omului în transformarea şi definirea peisajului este astfel recunoscut. după anul 1900. Intervine aici conceptul de posibilism opus determinismului cultivat anterior. Regiunea naturală este substituită astfel. Factorii sociali între care standardul de civilizaţie al populaţiei. 21 Proiectul pentru Învăţământul Rural . de gravitaţie şi polarizare.Tipologia regiunilor geografice Factorii naturali au individualizat „regiuni naturale”. reprezentând un spaţiu unde o comunitate umană. Găgăuzia etc). organizează un teritoriu. sunt exemple revelatoare ale ponderii crescânde a aspectelor sociale în demersurile regionale. cei economici şi sociali „regiuni umanizate”. Nagorno-Karabach. Dezvoltarea industriei a avut ca urmare geneza unui peisaj de mare originalitate. destrămarea imperiului sovietic etc). trasând limite adesea arbitrare din punct de vedere al funcţionalităţii sistemice (divizarea Germaniei după al doilea război mondial. lipsite de astfel de atribute. activităţilor şi dotărilor tehnice ale teritoriului (Boswash. cu o concentrare masivă a populaţiei. Tokio-Osaka-Kobe) ce se delimitează adesea de la sine faţă de regiunile învecinate. respectiv cu veritabile axe de dezvoltare şi organizare teritorială. funcţionale. care poate avea o singură sau mai multe trăsături fizico-geografice. regiuni agricole bine conturate. industrializarea intensă îşi aduc un aport însemnat la delimitarea spaţiului terestru în unităţi funcţionale de diverse ordine. Ca urmare. este înlocuit cu polii industriali sau comerciali (tehnopolii). Kosovo. câmpiile indo-gangetică sau chineză (ca vetre ale unor vechi civilizaţii) în raport cu Siberia recent populată etc. ataşarea de către Israel a înălţimilor Golan. cu cel de regiune polarizată.

Faptul că acesta din urmă poate îmbrăca o multitudine de ipostaze. iar Christaller şi Dickinson „locurilor centrale”). dar mai ales raporturile dintre ele. Grigg. Galpin. Vidal o asociază conceptului de „pays”. dacă nu luăm în calcul eventualitatea departajării unităţilor regionale după gradul lor de frecvenţă şi reverberaţie. Ea operează în interiorul regiunii unde ordonează elementele constituente după o sumă de criterii stabilite de investigator. Criteriile tipologizării regiunilor geografice Pentru mulţi autori. Regionarea are în vedere întregul spectru de elemente clasificate. După opinia noastră. cu o individualitate geografică distinctă în raport cu alte unităţi). trăsăturile evolutive. gradul de complexitate şi vulnerabilitate etc. clasifică regiunile în: regiuni generice (generale. seamănă între ele) şi regiuni specifice (arii singulare. care distinge. Care este criteriul acestei clasificări este mai greu de decelat. în acelaşi context. funcţionarea sistemului teritoriul alcătuit prin coabitarea lor temporo-spaţială. într-un raport asupra fenomenului regional. Desfăşurarea acţiunii în sine este însă dificilă. distingând regiuni uniforme (definite prin unicitatea criteriului de selecţie) şi regiuni nodale (rezultate în urma interrelaţiilor dintre lucruri şi locuri). (1971). individual sau în asociere. rolul elementului de sprijin. C. stau la baza diverselor criterii ale regionării geografice. uniforme (areale caracterizate prin uniformitatea criteriului de selecţie) şi nodale (definite de interrelaţii între lucruri şi locuri. Avem ca exemplu clasificarea regiunilor propusă de D. Ideea a fost vehiculată încă din 1915 de J. ele reprezintă operaţii distincte. şi numeroasele tipuri de regiuni care nu se pot încadra în criterii precise ori sunt rezultatul aplicării unor criterii compozite. de la analizele unor aspecte ale subramurilor geografice Proiectul pentru Învăţământul Rural Criteriile după care se realizează tipologizarea regiunilor sunt variate. De aici. prefigurate încă de Vidal. Cele din urmă. clasificarea precede regionarea. fără a se preocupa de interrelaţiile dintre acestea. fără a fi ţinta demersului propriu-zis. menţionăm: scopul demersului ştiinţific. 22 . cel mai adesea. poate. vor deveni. regiuni generice (încadrabile în diverse tipuri care. relaţia om-mediu. întemeiat pe alte considerente. de ansamblu). aşa cum o relevă şi Grigg D. Ei joacă.Tipologia regiunilor geografice 3. Este momentul de a menţiona. reprezentând o grupare a fenomenelor geografice după gradul lor de similaritate. Factorii şi principiile susmenţionate. care aşează la temelia acesteia un mare număr de principii. Acelaşi autor uzitează însă şi de o altă clasificare. Clasificarea după scopul demersului ştiinţific are în centrul preocupărilor divizarea suprafeţei terestre în concordanţă cu dezideratul pe care şi-l propune cercetătorul la începutul investigaţiei sale. specifice (axate pe fenomenologia unui singur domeniu). pe de o parte. actualele regiuni polarizate. Între criteriile luate în considerare de numeroasele încercări de clasificare a regiunilor. prin îmbogăţirea conţinutului conceptului. acţiunea de regionare este sinonimă celei de clasificare. subordonându-i-se. în anumite privinţe. încercarea din 1937 a Comitetului lui Geographical Association care. Scopul demersului ştiinţific permite clasificarea regiunilor conform domeniului de specializare geografică. mărimea. structura.3.

îmbogăţindu-şi permanent semnificaţiile. integrând întreaga fenomenologie ce caracterizează astăzi domeniul în cauză. N. la cele strict specializate. din păcate. Siberia. geografia turismului) la introspecţiile asupra peisajului sau sistemului complex de relaţii dintre factorii geografici dintr-un teritoriu dat. cu trecerea atenţiei dinspre organismul uman spre organele acestuia. Depresiunea Maramureş – IV -. funcţionale. 1990). ci fenomenul turistic ale cărui trăsături spaţiale conduc la delimitarea unor unităţi funcţionale de tip regional !). fără a se uita însă nici-o clipă că ele aparţin unui întreg. cu o încercare de regionare. microregiunile (entităţi cu însuşiri particulare. de mare omogenitate şi funcţii decelabile). Sahara). Etc. II. Acţiunea de regionare în sine nu a încetat să fie utilizată în tot intervalul menţionat.Tipologia regiunilor geografice Structura unui sistem teritorial este relevantă în tipologizare. primele două tipuri definind etapele iniţiale şi de afirmare a ştiinţei noastre.etc. spre exemplu. vom întâlni macro-regiuni (Amazonia. Fenomenul are multe similitudini cu ceea ce s-a întreprins în medicină. strict specializate (geomorfologie. Culoarul Izei -V. Grupa de nord a Carpaţilor Orientali -III-. Etc. III…n (Carpaţii -I-. Carpaţii Orientali -II-. trebuie revizuită. au făcut-o). Este ceea ce dealtfel imaginează cu claritate P. geografia industriei. de la nivelul studiilor monografice. în toate cazurile unde operează criteriul susmenţionat. nu lipsesc criteriile scării de reprezentare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 . Evident. A. Observăm că această grupare corespunde unor anumite faze ale dezvoltării Geografiei Regionale. ). de scopul demersului şi capacitatea intuitivă şi interpretativă a investigatorului. Haggett (1990) când aşează sinteza regională în punctul de bilanţ al trinităţii geografice (alături de localizare şi interrelaţii). polarizate şi anizotropice (Dauphinė. ale cărui funcţii le slujesc (aşa cum. climatologice. regiunile de ordinul I. orice analiză pertinentă în toate aceste ştiinţe se încheia. Un alt criteriu este cel care încearcă să surprindă trăsăturile evolutive ale spaţiului delimitat. operaţiunea de regionare nu este un scop în sine ci un corolar final al demersului ştiinţific. unii geografi. Structura internă a entităţii spaţiale de tip regional se dovedeşte a fi criteriul cel mai intens vehiculat şi cu atributele cele mai semnificative. Trebuie subliniat însă permanent că. Acceptând acest criteriu. singura diferenţă constând în transferul ei. El a însoţit ştiinţa regiunilor încă de la conturarea sa.. Astfel. 1979) răspund plenar oricărei analize structuraliste. cu predilecţie. de consolidare şi individualizare pregnantă între celelalte ramuri geografice. umanizate. perspectiva asupra evoluţiei Geografiei Regionale în deceniile şapte-nouă ale secolului XX. iar celelalte două etapele recente. Cele trei tipuri de regiuni. de desfăşurare a proceselor şi fenomenelor studiate. omogene. explică diversitatea tipologică a regiunilor astfel delimitate. în perioada aşa-zisei sale crize. A se observa că în întreaga perioadă menţionată. (Nu studiem regiunea turistică pentru a demonstra că ea există. regiuni-sistem (Dov. conturându-se patru tipuri de regiuni şi anume: naturale. Ordinele de mărime sunt impuse de amploarea şi gradul de aprofundare a introspecţiilor. supralicitând importanţa abordărilor de profunzime. invariabil.

1976). A. iar relaţia om-mediu conduce la creionarea unor regiuni înrădăcinate. I. III Microregiuni Active Echilibrate Informatizate Autofinalizante Înrădăcinate Fluide Explozive Elementare Complexe Stabile Critice Defavorizate Structură Trăsături evolutive Criterii Mărime Nivel de organizare Relaţia om-mediu Gradul de complexitate Gradul de vulnerabilitate Criteriile de clasificare a diverselor tipuri de regiuni geografice După gradul de organizare se individualizează regiuni active. echilibrate. informatizate şi autofinalizante ( Vallega. fluide şi explozive (Fremont. 1995). A. II.Tipologia regiunilor geografice Scopul demersului ştiinţific Morfologice Climatice Pedogeografice Biogeografice Rurale Urbane Agricole Industriale Turistice Politico-administrative Ecologice Mixte Omogene Polarizate Anizotrope Naturale Umanizate Funcţionale Sistem Macroregiuni Regiuni de ord. Gradul de complexitate 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

devine elementul definitoriu al entităţii în cauză. 1978). Încercând să surprindă nivelul de dezvoltare. Dayries M. energiei şi intereselor într-un spaţiu conturat de ea însăşi . atât idealul acţiunii de regionare . Din acest punct de vedere. Orientarea studiilor actuale înspre domeniile riscurilor şi hazardelor. Astfel deosebim regiunile stabile. de cele critice sau defavorizate. Alţi autori (Jaqueline Beaujeu-Garnier. Este ceea ce Consiliul Europei include dealtfel în propria definiţie a regiunii: “ un teritoriu de dimensiuni mijlocii susceptibil de a fi determinat geografic şi care este considerat omogen” (Dayries J-J. când are loc o supraimpunere a activităţilor umane unificatoare pe un cadru fizic omogen – spre exemplu. Wackermann. determină includerea între criteriile de regionare şi a gradului de vulnerabilitate a unităţilor teritoriale regionale. La rândul său. După opinia lui P.4. respectiv raporturile fizice şi condiţionările reciproce. Proiectul pentru Învăţământul Rural . dar şi cu spaţiile învecinate .de a delimita suprafeţe aflate într-un echilibru armonic în raport cu propria lor dinamică.Tipologia regiunilor geografice diferenţiază regiunile elementare (speciale) de cele complexe şi integrate. Până la mijlocul secolului XX omogenitatea era considerată ca singurul principiu al unităţii în Geografie. de tranziţie spre dezvoltare.cât şi necesitatea orientării demersurilor geografice înspre evidenţierea fenomenelor-etalon. 3. ca fenomene de maxim impact asupra omului. Ulterior. Regiunile omogene Criteriul structurii s-a impus în raport cu celelalte. Juillard (1962) care admite două principii ale unităţii şi anume peisajul (generator de uniformizare) şi reţeaua urbană (producătoare de coeziune).. datorită faptului că el oferea posibilitatea decelării componentelor interne ale ansamblului regional. Regiunile omogene reflectă. Omogenitatea – răspândirea uniformă a masei. aşa cum o dovedeşte E. în semnificaţia lor. 1979) deosebeşte trei forme ale omogenităţii şi anume: globală. bine consolidate ca sisteme. cărora André Dauphiné (1979) le asociază regiunile anizotropice. J. Dauphiné. Dumolard (1975) „regiunile omogene sunt frecvente la extremităţile scării” (în ţările sărace regiunile omogene apar la nivelul superior. citată după A. Criteriile susmenţionate şi varietatea entităţilor pe care le definesc exemplifică revelator complexitatea fenomenului regional. majoritatea geografilor converg înspre delimitarea a două tipuri de regiuni şi anume: omogene şi polarizate. regiuni-frontiere şi de tranziţie spre declin. ea explică atât nuanţarea extremă a demersurilor cât şi inevitabilele abateri de la filonul viguros al interpretărilor pertinente. iar în cele dezvoltate la nivelul subsistemelor spaţiale). relativă. Friedmann (citat de G. 2002) distinge patru tipuri de regiuni: centrale (regiuni core). generată de acţiunea unui element care domină net celelalte 25 Regiunile omogene reprezintă idealul demersului regionării. opiniile au evoluat tinzând să includă şi alte elemente. Delta Dunării.

Regiunea polarizată Sunt entităţi teritoriale ale căror vectori converg spre unul sau mai multe puncte de gravitaţie. regiunea omogenă este un model spaţial ideal ce dispare prin transformare şi creşterea gradului de complexitate. Pentru aprecierea gradului de omogenitate s-au elaborat diverse formule. când elementele implicate (relief. dintre care am selectat cea propusă de A. hidrografie. Aceasta deoarece omul specializează spaţiul şi combină complementarităţile. 3. Regiunile omogene antropice corespund de obicei unei faze de tranziţie scurtă între două stări de heterogenitate. În concluzie. influenţă) reciprocă. soluri. vegetaţie. liniile de forţă ale Proiectul pentru Învăţământul Rural Polarizarea este un fenomen ce dă coerenţă sistemului teritorial şi-l evidenţiază în raport cu spaţiile învecinate. recurentă derivată din asocierea unităţilor elementare ce se aseamănă între ele .Alsacia. la peste un secol după precedentul. Observând însă heterogenitatea acestora el revine cu modificări care ilustrează deformarea modelului primar în contextul intervenţiei unor factori perturbatori naturali (hidrografici.5.numărul unităţilor spaţiale Dintre proprietăţile sistemice ale regiunilor omogene se reţin echilibrul staţionar (generat de o dinamică extrem de lentă.Tipologia regiunilor geografice – Amazonia. Dauphiné (1979): Σ (Xi – X) V² = --------------------n–1 unde: V² . model derivat din teoria locurilor centrale. 26 . a fost întrevăzută încă de von Thunen care elaborează. climă. Majoritatea lor se transformă în regiuni polarizate sau anizotrope. climatici.media valorilor anterioare n . în 1933. un prim model al interrelaţiilor spaţiale ce se nasc între punctul (centrul de gravitaţie) şi teritoriul limitrof.o variabilă dată Xi . faună) se suprapun spaţial perfect (caz extrem de rar !) sau când un factor domină decisiv ceilalţi factori (cazul Amazoniei unde vegetaţia se detaşează net pe scara condiţionărilor). la rândul lor în relaţii de conexiune (dependenţă. aflate. morfologici) sau antropici (prezenţa unor căi de transport sau a unor centre urbane satelite). Polarizarea. ca fenomen extrem de răspândit în mediul geografic. intens aplicată şi mediatizată şi în zilele noastre. în anul 1826.valorile variabilei în fiecare unitate spaţială X . presupunând o omogenitate perfectă a elementelor constituente. Mult mai cunoscut şi mai intens aplicat va fi însă modelul lui Walter Christaller. Pornind de la efectul gravitaţional al unui centru de putere. Modelul iniţial elaborat de von Thunen este ideal. formulat ulterior. cu fluxuri interne simetrice) şi puterea de adaptare slabă (orice dereglare în sistem fiind capabilă de distrugerea regiunii). Regiunile omogene pot avea o origine naturală.

semnificaţia tuturor conceptelor menţionate. Test de autoevaluare Regiunea polarizată oglindeşte cel mai revelator modul de agregare a elementelor teritoriale. Ulterior sunt abordate noţiuni precum “ierarhia” şi Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . “centrelor” sau “axelor” de dezvoltare (atracţie) sunt numeroase încă din anii '70 ai secolului trecut. n. Disputele legate de definirea “polilor”. succesiv. Regiunea polarizată este.) a unei regiuni polarizate” ( Dauphiné. Christaller menţionează nu numai ierarhia. Într-un tabel sintetic. aşa cum o atesta prin modelul său von Thunen. Un astfel de rol îl joacă astăzi tehnopolii sau parcurile industriale 3. Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Regiunea polarizată prezintă o ierarhie funcţională pornind de la rolul fiecărui pol de atracţie în parte şi a ariei sale de gravitaţie. înainte de orice. A. ci şi distanţele la care ele îşi manifestă influenţa. difuzia şi dominarea. odată cu pilonii de rezistenţă ai teritoriului. de la nivelul superior (centrul atractor superior) la cel de minim potenţial.Tipologia regiunilor geografice teritoriului se dispun ierarhizat. un sistem spaţial. după mărime a locurilor centrale. Ea are proprietăţi sistemice determinate de echilibrul dinamic instabil între intrările (input) şi ieşirile sale (output). Evoluţia sa este ireversibilă tinzând spre regiunea urbană considerată ca “faza ultimă (de evoluţie. Exemplele cele mai edificatoare le oferă industria a cărei afirmare într-un teritoriu dat poate îmbrăca.n. va gravita întreaga infrastructură tehnică şi de habitat aferentă acestora. Pentru a le putea percepe în adevărata lor interrelaţie este imperios necesar a cunoaşte structura internă a unei astfel de regiuni. În spaţiul alocat reprezentaţi grafic structura respectiva. reprezentaţi de aşezările urbane. 1979). Evident. teritoriul şi populaţia pe care le polarizează. La baza explicării fenomenului de polarizare se află trei concepte şi anume: inovarea.

coloana vertebrală a sistemului regional în vreme ce periferia reprezintă. în strânsă corelaţie cu “puterea” centrului. ele pot fi reprezentate astfel: POLII REŢEAUA CÂMPURILE 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Pârghiile de forţă ale centrului pot exercita o acţiune totalitară (“centralizatoare”) sau una laxă.Tipologia regiunilor geografice interdependenţa spaţială” ce permit autorilor să definească relaţiile spaţiale. cum ar fi raporturile dintre centru şi periferie. regiunea polarizată. concomitent. să contureze “reţelele” . şi au ca ferment decalajele existente între cei doi factori ai intercondiţionării. adesea conflictuale. 1979) sunt următoarele: polii. 3. Centrul devine punctul de sprijin. Grafic. Relaţiile sunt biunivoce dar dezechilibrate (cu ponderea decisivă dinspre centru spre periferie). subsistemul dar şi oponentul său. distanţa până la fâşia periferică şi numărul punctelor de disipare intermediare.6. de descentralizare. Influenţa centrului asupra periferiei descreşte într-un degradeu cantitativ. iar aceasta să se despovăreze de condiţionările centrului. Centrul tinde permanent să-şi subordoneze. Ca urmare. Preocupările recente se axează pe explicarea unor fenomene interne ale spaţiilor polarizate. A. Comentarii şi răspunsuri la teste Părţile componente ale unei regiuni polarizate (după Dauphine. prin relaţii de dependenţă. periferia. este definită de un triplet strâns intercondiţionat: poli constituiţi în reţele în jurul cărora gravitează câmpurile. Un ultim concept este “câmpul spaţial” definit de Dauphiné ca “un spaţiu unde fiecărui punct îi corespunde un scalar sau un vector a cărui valoare este în funcţie de poziţia sa”. retelele şi câmpurile. în viziunea autorului menţionat.

(2002. (2005). 7. Geografie teoretică. P. Geografie Regională. 41-42.(1990) The Geographer's Art. (1968 ). 3. Cocean. Haggett. region et systeme. A. 6. 2. Geogr. 4.. sistema territoriale sostenibile.(1995). Basil Blackwell. Vallega. Fremont. Cluj Napoca. Proiectul pentru Învăţământul Rural 29 . Mursia. Paris. 8. 5. La regione. Ediţia a II-a. Mihăilescu. A. P. Ellipses. Economica. Cambridge.7. Bibliografie selectivă 1. Ianoş.Tipologia regiunilor geografice 3. Editura Tehnică. G. Wackermann. Paris. USA. Editura Academiei RS România. Inst. V. Géographie Regionale. O abordare geografică. (2000). Milano. Espace. Reims. Trav. Dauphiné. Sisteme teritoriale. I. Presa Universitară Clujean. A. (1979). Bucureşti. L'espace vecu et la notion de region. (1976).

Etapa 1950-1980 4. niciun component al peisajului care să nu fie surprins în participarea sa la constituirea unui spaţiu trăit. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Etapa actuală 4.ca entitate politică ale cărei trăsături fizice (relief. Nu lipseşte.Moldova vremii sale .înregistrarea contribuţiei adusă de geografii români la patrimoniul teoretic al ştiinţei regiunilor. structurii etnice.3. El Proiectul pentru Învăţământul Rural Prin Dimitrie Cantemir ne înscriem în avangarda cercetărilor regionale mondiale. El delimitează astfel o regiune . (dar publicată. umanizat. resurse) le interfaţează permanent cu factorul antropic (analizat prin prisma răspândirii în teritoriu. Regiunile geografice ale României 4. climat. 4 4. 30 . . faună. 4 GEOGRAFII ROMÂNI ŞI GEOGRAFIA REGIONALĂ. se observă că majoritatea absolută a referinţelor au statut de reliefare a interrelaţiilor dintre om şi mediul său de viaţă ("aproape de Moineşti ţâşneşte dintr-un izvor păcură amestecată cu apă. 4. aşadar. Începuturile Geografiei Regionale în România. .1. Unitatea de învăţare Nr.8.4. în anul 1717. elaborată în limba latină.6. hidrografie. Acceptând regiunea naturală. pe care ţăranii noştri au obicei de o folosesc la unsul osiilor de la căruţe") etc. abia în 1769 la Hamburg) ca prima lucrare de Geografie Regională autohtonă.o atenţie limitată. cu aproape două secole mai devreme decât Vidal de la Blache. au inclus în scrierile lor. Simion Mehedinţi îi acordă în opera sa capitală Terra (1931) . preponderent literare. la cererea Academiei din Berlin. în traducere germană.1.5. Comentarii şi răspunsuri la teste 4. Obiectivele unităţii de învăţare nr. aspecte ale domeniului geografic.explicarea orientării practice a Geografiei regionale din ţara noastră în etapa actuală. ca un dat de necontestat. cel mai reprezentativ iluminist român ne oferă (nouă şi Geografiei mondiale !) un studiu închegat despre locuri şi oameni. ocupaţiilor.veritabilă Biblie a geografiei româneşti! . REGIUNILE GEOGRAFICE ALE ROMÂNIEI Cuprins 4. în vogă la vremea sa.Geografii români şi Geografia Regională. vegetaţie. 4 Introspecţia în istoria Geografiei Regionale româneşti permite: . Lucrarea este însoţită şi de o hartă pe care sunt transpuse principalele elemente analizate. 1 4.descrierea începuturilor timpurii a preocupărilor în domeniu. Începuturile Geografiei Regionale în România 4.7. Dacă autorii mai vechi. Bibliografie selectivă Pagina 30 30 31 33 34 36 37 37 4.2. Există suficiente temeiuri pentru a considera opera lui Dimitrie Cantemir. obiceiurilor. Lucrarea de verificare nr. organizării sociale). în primul rând cronicarii. Descriptio Moldaviae. Regiunile geografice ale României.2. Dealtfel.

nu-s decât material pentru sinteza generală”). în anii ’60. Se observă palierul inferior de poziţionare a celei din urmă în raport cu Geografia Generală (“cea mai sigură parte a Geografiei”). de regiunile naturale (cu un conţinut exclusiv natural şi limite asemănătoare) şi regiunile antropice (cu un conţinut exclusiv datorat prezenţei omului şi limite convenţionale: politice. George Vâlsan (1931) glosează asupra semnificaţiei noţiunii de regiune naturală. 1968. cel dintâi fiind definirea regiunii ca entitate geografică (“regiunea este un teritoriu cu aspect. O mare atenţie acordă conţinutului acesteia. integral şi limite naturale). obiectul de studiu al Geografiei Regionale este complexul sau întregul teritorial. Dar. De notat că în accepţiunea sa Geografia Generală este o ştiinţă a întregului planetar. ele sunt doar faze sau etape ale elaborării geografice”). contradicţiile autorului nu întârzie să apară atunci când afirmă că descrierea unor teritorii în manieră regională reprezintă o ultimă etapă de aplicare. pune în discuţie doar dualitatea şi raporturile Geografiei Generale cu Geografia Regională. Poziţia sa susţinută în favoarea abordărilor integrate. Perspectiva abordării sale este largă şi profundă. Ca urmare. mai multe planuri ale disecării fenomenului regional. la autorul susmenţionat. oricât de numeroase şi de interesante ar fi ele.Geografii români şi Geografia Regională. Proiectul pentru Învăţământul Rural . mai mult în dezbateri decât în scrieri. Există. metodele de cercetare. Etapa 1950-1980 Contribuţiile cele mai consistente la definirea domeniului de investigaţie al Geografiei Regionale aduce. înţeles ca “ansamblul caracterelor exterioare ale unui teritoriu”. şi în rândul multor geografi români a tendinţelor de negare a Geografiei Regionale (“Geografia regională nu există”! – declară aproape la unison participanţii la o dezbatere ştiinţifică organizată în anul 1964 la Institutul de Geografie Bucureşti). “singura perspectivă a muncii geografice “etc. regiunea geografică devine o unitate de studiu. cel metodologic. Ca mijloc concret de delimitare regională Mihăilescu. Regiunile geografice ale României. vizând atât domeniul de studiu. 1970). regionale.3. propune peisajul. deosebite de ale ţinuturilor vecine”). fapt care-i mijloceşte delimitarea regiunii geografice (definită de un conţinut complex. tranşând net discuţia în favoarea celei dintâi (“descrierile regionale. În alt plan. insistând asupra “caracterelor deosebitoare” şi a rolului lor în aplicarea principiului “independenţei geografice”. V. cu care începe şi se termină introspecţia de profil. economice etc). În mod analog. 4. definind regiunea naturală transformată de om. trebuie apreciată şi în contextul manifestării. structură şi funcţii specifice. fără îndoială. administrative. 31 Un magistru al Geografiei Regionale româneşti. cât şi raporturile ei cu celelalte ramuri geografice (“opoziţia dintre Geografia generală şi Geografia regională nu-i justificată. o “încununare a geografiei ca ştiinţă”. în vreme ce Geografia Regională studiază părţile acestuia. Vintilă Mihăilescu (1964. Este o noţiune sintetică.

derulate îndeosebi în Laboratorul de Geografie Regională al Institutului de Geografie din Bucureşti. etc). cu fizionomie specifică. definit de trei factori: mediul. perioada deceniilor şase-opt a secolului trecut nu a fost tocmai nefructuoasă.. unde metodologia studiilor regionale este inspirat pusă în temă. în ultimele trei analiza primeşte tente regionale certe. Donisă. majoritatea absolută a geografilor români se vor cantona (şi datorită vicisitudinilor vremii). fapt sesizat şi amendat de urmaşii săi. Acum apare Monografia geografică a RPR (1960) elaborată de un larg colectiv de autori (inclusiv sovietici !) a cărei structură se încadrează în profilul analizelor de tip regional. a cărui editare debutează în anul 1983 şi continuă şi actualmente Dacă în primele două volume problematica este abordată fizico şi economico-geografic. respectiv între unităţile de studiu ale acestora. T. avându-se în vedere totalitatea aspectelor fizice. Continuând şirul analogiilor. Trecând în domeniul practicii imediate. I-V). din motive conjuncturale. Posea. după o excelentă analiză a regiunii Luncii Dunării. 1970). Grumăzescu. V. fapt care. V. Vintilă Mihăilescu se menţine. la stadiul creionării entităţilor morfologice. Pentru Cornelia Grumăzescu (1970) orice regiune geografică este un complex teritorial funcţional unitar. demografice. grupul de cercetători se dispersează. I. Doi precursori. tot atunci. 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural . la nivel mondial. în această poziţie. o încercare a geografului român de-a armoniza relaţia dintre Geografia cantitativă. în ciuda conceptelor teoretice moderne vehiculate. Din nefericire. se va accentua mai târziu. ecosistemul şi regiunea geografică ( Mihăilescu. de habitat şi economice ale unităţilor (delimitate însă după criterii preponderent morfologice!). Pe alt plan însă. în plină criză. Morariu. în vogă la vremea respectivă. Paralel acestor tendinţe de veritabilă noutate şi modernitate.Geografii români şi Geografia Regională. G.. De reţinut opinia conform căreia delimitarea regiunii trebuie să aibă la bază variaţia indicilor cantitativi ce definesc proprietăţile părţilor sale componente (H. cu un impact negativ ulterior asupra domeniului în cauză. 1968). definit de interacţiunea şi influenţa reciprocă a elementelor naturale. comunitatea şi substratul. şi Geografia Regională aflată. ceea ce apropie mult punctul său de vedere de interpretarea sistemică ce începuse să se contureze în perioada menţionată la nivel mondial. cel al abordărilor propriu-zise. Ea va fi urmată de tratatul de Geografia României (vol. cel al delimitării propriu-zise a regiunilor geografice. Avem astfel. Regiunile geografice ale României. (1977) va reitera: regiunea este un sistem teritorial concret. în inerţia tradiţională a delimitării şi studiului regiunilor morfologice ( Mihăilescu. Tot în deceniul opt. la nivel european şi mondial. sociale şi economice. autorul ajunge la stabilirea unei strânse relaţii între Ecologie şi Geografie. Pentru Valeria Velcea (1988) regiunea rămâne o entitate teritorială funcţională. ai regiunii de tip sistem. Mişcarea fertilă a ideilor geografice în anii ’70. conduce pe unii cercetători (Horia şi Cornelia Grumăzescu) la abordarea regiunilor prin prisma teoriei sistemelor.

o tentă pragmatică. Dealtfel. Complexitatea sistemului se reflectă nemijlocit în marea sa rezistenţă la schimbare. Spaţiul regional este coerent (componentele sale naturale şi antropice sunt strâns conectate) şi sinergic (conlucrarea componentelor generând o funcţie specifică). în vreme ce regiunile naturale prezintă o structură coerentă şi sinergică numai în plan vertical (între substratul geologic. Întru-un astfel de context regiunea devine un spaţiu funcţional. 2000) care propune. câştigând vizibil teren şi în România. regiunea fiind statuată ca cel mai complex sistem geografic. Facultăţile de Geografie din Bucureşti şi Cluj Napoca îşi centrează preocupările în catedre de profil. cu o structură disipativă. energie şi informaţie proprii. (1981. un sistem termodinamic şi informaţional optimal deschis. Ca o contribuţie de ultimă oră menţionăm introducerea de către Cocean. începând cu anul 2003. de tip sistem teritorial. P. Fortificarea ştiinţifică şi instituţională a Geografiei Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 . respectiv prin evaluarea relaţiilor dintre acestea şi teritoriul aferent. Ianoş. şi în preocupările geografilor români. Ulterior. dând Geografiei. mai ales. dar şi în plan politic. Acelaşi autor realizează o tipologizare complexă a regiunilor geografice. Paralel cu reconsiderarea sa pe plan mondial. iniţial.Geografii români şi Geografia Regională. 4. atmosferă şi biosferă). a spaţiului mental ca un criteriu de maximă eficienţă în delimitarea unor regiuni geografice de mare viabilitate (“ţările”). I. regiunii polarizate.4. Ea posedă fluxuri de masă. Geografia Regională este o specializare distinctă în cadrul structurii doctoranturii având până în acest moment trei îndrumători (I. Cocean). ce-i permit autoorganizarea. De subliniat. P. El se va identifica integral în regiunile heterogene. relief. 1987. alegerea şi a altor criterii pentru regionare decât cele fizico-geografice. hidrosferă. un model de abordare practică a studiilor regionale şi defineşte o nouă însuşire a sistemului teritorial regional: rezilienţa. Unul dintre ele ar putea fi individualizarea în funcţie de ierarhizarea reţelei de aşezări. de aplicabilitate în practică de necontestat. autorul revine cu o contribuţie de mare consistenţă ideatică. la Cluj Napoca funcţionează un Centru de Geografie Regională ce-şi propune abordarea la vârf a domeniului şi editarea unei reviste de profil (Romanian Review of Regional Studies) al cărei prim număr a apărut deja. Marin. I. Etapa actuală Confruntarea cu inerţia şi-o asumă Ianoş. implicarea geografilor din Cluj Napoca în elaborarea unor vaste proiecte de amenajare a teritoriului interjudeţean (PATIJ) şi a Regiunii de Nord-Vest (PATR) unde conceptele şi metodologia regională au găsit un câmp de aplicare extrem de fertil. în ansamblu. consolidând colectivele de cercetare proprii. Geografia Regională se menţine în actualitate. ca domeniu geografic de maximă importanţă pentru dezvoltarea economicosocială. polarizat. Regionarea naturală face loc. 1993. Regiunile geografice ale României.

Câmpia Română. 2002) o regionare de acest tip. 4. suprapuse marilor unităţi de relief şi delimitate în funcţie de structura şi fizionomia peisajului. Delta Dunării etc. care tinde spre o stare de echilibru dinamic. Aşa au rezultat unităţi naturale de tipul Carpaţii Orientali. Pornind de la astfel de considerente s-a încercat (P. energie şi interese. Regiunile geografice ale României. Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Asumarea de către Geografie a unor valenţe practice imediate impune un decupaj teritorial care să faciliteze organizarea administrativă optimă şi gestionarea mai eficientă a resurselor unui teritoriu. funcţionale. în care elementele cadrului natural şi cele induse de prezenţa şi activitatea antropică alcătuiesc un întreg funcţional. În consecinţă uniformitatea fizico-geografică nu mai este o condiţie obligatorie a delimitării.5. Podişul Moldovei. ei i se substituie alte criterii centripete a vectorilor purtători de masă. Dezideratele menţionate pot fi atinse prin „creionarea” regiunii-sistem. Cocean. privit ca nucleu polarizator şi nu sub aspectul poziţiei geografice. astfel. fără a se ajunge însă. 4. Test de autoevaluare Vintilă Mihăilescu este unul din promotorii Geografiei Regionale în România. cu componente climatice. la Proiectul pentru Învăţământul Rural De la unităţile naturale clasice la teritoriile polarizate. Regiunile geografice ale României Acţiunea de delimitare a unităţilor geografice complexe ale României a avut la bază în principal criterii naturale. mai ales cele morfologice. Evidenţiaţi contribuţiile sale la dezvoltarea patrimoniului teoretic al acesteia. O regiune sistem funcţional poate include un teritoriu variat morfologic (munte-dealcâmpie). în totalitate. dar care în plan economic şi social tinde să se afirme ca o entitate teritorială distinctă. individualizate regiuni naturale. Au fost. 34 . biogeografice extrem de nuanţate.Geografii români şi Geografia Regională. dinspre periferie spre centrul său. hidrologice.

Muntenia de nord-vest. Crişana. 3. Dacă unele regiuni conservă topicul anterior. În conformitate cu aceste concepte în cadrul României pot fi delimitate următoarele regiuni: Regiunile geografice ale României. un spaţiu mental cu trăsături particulare. Dobrogea. 6. Dunărea de Jos. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 7. Oltenia de nord. Someş-Mureş.Geografii români şi Geografia Regională. 19. Regiunile geografice ale României. prezenţa unei baze de susţinere proprii. Delta Dunării (după P. Haţeg-Poiana Ruscă. Ceea ce şi întreprindem în încercarea de faţă bazată pe decelarea orientării vectorilor de gravitaţie şi perspectiva evoluţiei lor viitoare. Metropolitană. 5. Maramureş-Chioar. 1. Munţii Apuseni. Munţii Banatului. 11. 8. eliminarea tiparului tradiţional. Dacă din punct de vedere didactic punctul de vedere era parţial justificat. Cocean şi colab. 4. Oltenia de sud. reflectat în menţinerea unor diviziuni cu un profund substrat natural (Carpaţii Meridionali. 2. fluenţa internă a vectorilor purtători de masă şi energie. Munţii Apuseni) aceasta se datorează individualizării lor pregnante şi 35 Topicul regiunilor ca esenţă a specificităţii lor. din cel al geografiei aplicate. Bucovina. unităţile respective fiind clar delimitate fizico-geografic şi îndelung statuate ca atare. 16. 13. 15. al practicianului chemat să organizeze şi să amenajeze teritoriul el se impunea reconsiderat. Se observă că majoritatea absolută a unităţilor delimitate întrunesc criteriile sistemelor funcţionale: gravitaţia centripetă spre poli. 21. Curbura. 14. cât mai diversificată. Culoarul Siretului. 17. Bărăgan. vehiculat în perioada de maximă reverberaţie a regiunilor naturale (Delta Dunării. 2003. Bistriţa-Trotuş. 10. axe sau fâşii. Culoarul Siretului. Bârlad. 18. 9. Moldova de nord-est. 20. Banat. Transilvania de sud. Câmpia Olteniei etc). 12. cu modificări).

administrative. preluarea unor denumiri specifice provinciilor geografico-istorice (Bucovina. definind regiunea naturală transformată de om. la autorul susmenţionat. cel al delimitării propriu-zise a regiunilor geografice. naturale şi antropice. dar şi asupra întregului teritoriu al ţării. înţeles ca “ansamblul caracterelor exterioare ale unui teritoriu”. regiunea geografică devine o unitate de studiu. economice etc). Cunoscute sunt regionările întreprinse de acesta asupra Carpaţilor româneşti. în ciuda conceptelor teoretice moderne vehiculate. Ca urmare. faptului că ele corespund noilor criterii cerute de caroiajul regiunilor de program cu însuşiri sistemice. Banat. fapt sesizat şi amendat de urmaşii săi. Transilvania. cu care începe şi se termină introspecţia de profil. 1968.6. ecosistemul şi regiunea geografică ( Mihăilescu. ca mijloc concret de delimitare regională În alt plan. Continuând şirul analogiilor. cel metodologic. în vreme ce Geografia Regională studiază părţile acestuia. Pe de altă parte. de regiunile naturale (cu un conţinut exclusiv natural şi limite asemănătoare) şi regiunile antropice (cu un conţinut exclusiv datorat prezenţei omului şi limite convenţionale: politice. cel dintâi fiind definirea regiunii ca entitate geografică (“regiunea este un teritoriu cu aspect. la stadiul creionării entităţilor morfologice. deosebite de ale ţinuturilor vecine”). 4. Tot Vintilă Mihăilescu propune peisajul. V. mai multe planuri ale disecării fenomenului regional. 1970). fapt care-i mijloceşte delimitarea regiunii geografice (definită de un conţinut complex. ceea ce explică abaterile frecvente de la caroiajul iniţial. Vintilă Mihăilescu se menţine. A se observa însă că regiunile respective consfinţesc realităţi geografice şi nu istorice. 36 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Trecând în domeniul practicii imediate.. Oltenia. Există.Geografii români şi Geografia Regională. respectiv între unităţile de studiu ale acestora. Crişana. Comentarii şi răspunsuri la teste Dintre contribuţiile lui Vintilă Mihăilescu amintim cele din lucrările publicate în anii 1964. O mare atenţie acordă conţinutului acesteia. 1970. Maramureş) ni se pare adecvată nu numai prin prisma conservării unui patrimoniu toponimic ci şi pentru faptul că în semnificaţia lor ele includ toate aspectele geografice definitorii pentru spaţiul respectiv. Dobrogea. structură şi funcţii specifice. Este o noţiune sintetică. obiectul de studiu al Geografiei Regionale este complexul sau întregul teritorial. integral şi limite naturale). Regiunile geografice ale României. autorul ajunge la stabilirea unei strânse relaţii între Ecologie şi Geografie. În accepţiunea sa Geografia Generală este o ştiinţă a întregului planetar.

Ediţia a II-a. S. I. Lucrarea de verificare nr.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1. 4. Răspunsul va fi logic formulat. .) 4. (1968 ). Explicaţi trăsăturile regiunii sistem teritorial .Titlul cursului (Geografia Regională a României). Editura Academiei RS România 7. (1931).0 pct.) 3. D.Numărul lucrării de verificare. 5. (1973). Cornelia (1970). x x x (1983-2005).7.0 pct). 6. Editura Academiei. privind Regiunea geografică – consideraţii teoretice. I-V). Bucureşti. Comentaţi contribuţia lui Vintilă Mihăilescu la dezvoltarea patrimoniului teoretic al Geografiei Regionale în ţara noastră (3. criteriile de delimitare a regiunilor geografice. Sisteme teritoriale. 0 pct. Ianoş. Mihăilescu. şi punctajul aferent. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral. . . Geografia României (vol. la obiect. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare. Cocean. (2000). Editura Tehnică. (2. P. geografii români şi Geografia Regională. Care dintre criteriile tipologizării regiunilor este cel mai intens utilizat şi de ce? (2. Mehedinţi.Geografii români şi Geografia Regională. 5. SCGGG.4. tipologia regiunilor. În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. (2. Descrierea Moldovei. XVII. A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. . 4. Grumăzescu. Proiectul pentru Învăţământul Rural 37 .Adresa cursantului. Bucureşti. Întrebările la care trebuie să răspundeţi.). Cantemir. Geografie teoretică.8. Cluj-Napoca. 3. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: . O abordare geografică. 2. (2005). 1. Editura Academiei Române. 4. 2. Editura Presa Universitară Clujeană. I-II. V. Opinii privind aplicarea teoriei sistemului în geografia modernă. Bucureşti. Reliefaţi modul de participare a criteriului mental în delimitarea unor entităţi regionale. Bucureşti.Specializarea şi anul absolvirii. 1 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învăţare nr. Regiunile geografice ale României. Geografie Regională. Bibliografie selectivă 1.0 pct. (1. 2.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). Terra. .

ale cărui înălţimi descresc spre răsărit.1. unitatea naturală Câmpia Moldovei şi versanţii estici ai culmii deluroase Bour-Dealu Mare. Jijiei sau Bahluiului imprimă reliefului un aspect de maturitate avansată şi pretabilitate ridicată în raporturile cu factorul antropic.2. Baza naturală de susţinere Moldova de nord-est include. iar precipitaţiile scad frecvent sub 400 mm. Trăsăturile aride ale climatului înscriu unitatea în cea mai tipică arie de manifestare a continentalismului de influenţa estică şi nord-estică. topic preluat de la reţeaua hidrografică ce o drenează) deschisă spre valea Prutului sub forma unui amfiteatru larg. . de vârstă precambriană.Comentarii şi răspunsuri la teste 5. Baza naturală de susţinere 5. intens metamorfozate acoperite de depozite mezozoice. Crivăţul este o prezenţă specifică în anotimpul rece.5.resursele naturale şi antropice ale regiunii. Spre nord flancul depresiunii este format din Dealul Ibăneşti. este afectată de influenţele scandinavo-baltice. . cu asociere de dealuri şi lunci. neozoice şi cuaternare groase. Obiectivele unităţii de învăţare nr.Moldova de nord-est Unitatea de învăţare Nr. a dealurilor ce mărginesc Culoarul Siretului. cu rocile cristaline dure. de câmpie.4. Bibliografie selectivă Pagina 38 38 39 41 42 43 5. cu un climat mai răcoros şi mai umed. 5 5. Componenta antropică a sistemului regional 5. orientat est-vest. cu linii ondulate şi altitudinea medie de cca 150 m. 38 . Partea vestică. 5. Înălţimile dealurilor care o compun depăşesc rareori 200 m (Dealul Cozancea. Fundamentul regiunii aparţine Platformei Moldoveneşti. Proiectul pentru Învăţământul Rural Relief jos.structura fizică a sistemului teritorial al Moldovei de nord-est. Luncile largi ale Prutului. 5 MOLDOVA DE NORD-EST Cuprins 5. 5 Aprofundarea acestei unităţi de învăţare va familiariza cursanţii cu următoarele aspecte: . în primul rând.1.3. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Spre sud se dezvoltă marea cuestă a Coastei Iaşilor suprapusă versantului nordic al Podişului Bârladului. 265 m) dintre fenomenele geomorfologice cele mai însemnate fiind alunecările de teren şi torenţii dezvoltaţi în depozitele sedimentare moi din substrat. Verile sunt călduroase.2.6. Relieful său este constituit dintr-o vastă depresiune (de unde şi numele frecvent al unităţii de Depresiunea Jijiei.ramurile economiei şi perspectivele dezvoltării. Economia şi perspectivele regiunii 5. aparţinătoare fizico-geografic de Podişul Sucevei. Temperaturile medii ale lunii ianuarie ajung la -4ºC.

Un rol major revine. Săveni. pietrişurile şi nisipurile din luncile râurilor exploatate în balastiere. Gramineele (Festuca. la adâncimi de 3-10 m. colector ce se înserează la marginea estică a regiunii. apele minerale de la Strunga. cu un potenţial de scurgere redus. ortodoxă. în anotimpul estival numeroase râuri mici. Târgu Frumos. fauna piscicolă şi cinegetică. cele mai importante acumulări fiind în lunca aluvionară a Prutului. bisericile. iar stejarul pufos şi pedunculat în pâlcurile de pădure intercalate. terenurilor agricole extinse ce pot fi valorificate pentru diverse culturi sau.Moldova de nord-est Exprimare tipică a climatului est european. mănăstirile. plantaţii de pomi fructiferi sau viţa de vie. alături de iepuri. Importante sunt obiectivele turistice naturale şi antropice (iazurile. Din această cauză Câmpia Moldovei este înţesată de iazuri (Săveni. Componenta antropică a sistemului regional Proiectul pentru Învăţământul Rural 39 . Stipa) le regăsim în compoziţia pajiştilor naturale. Bilanţul hidrologic deficitar şi rezervele limitate de ape subterane au impus rezolvarea alimentării cu apă a principalului centru polarizator. în consecinţă resursele forestiere sunt extrem de limitate. Dracşani) ce stochează apa necesară habitatelor umane. ocupată în sectorul primar. Dorohoi. pe Prut. papură. Solurile aluvionare fertile ale luncilor stimulează practicarea legumiculturii. În luncile Prutului şi Jijiei apar zăvoaie cu sălcii. Iaşul. la nivel naţional. Pentru scopuri complexe. populaţia urbană a oraşelor Iaşi. Resursele subsolului sunt aproape inexistente. Natalitatea depăşeşte mortalitatea chiar şi în anii tranziţiei fapt repercutat însă şi în mărimea fluxului migratoriu spre alte regiuni din ţară sau alte ţări în vederea asigurării unui loc de muncă. Din punct de vedere antropic. Caracteristicile regimului precipitaţiilor. muzeele. Rozătoarele. Moldova de nord-est aparţine subregiunii ponticocentral-asiatică definită de peisajul stepic şi silvostepic. 5. casele memoriale. Ruginoasa). pe direcţia nord-vest – sud-est de Jijia cu afluenţii ei Bahluiul şi Sitna. ca urmare. palatele (Iaşi. Apele subterane sunt localizate la baza formaţiunilor friabile. plopi. în colaborare cu Republica Moldova. Este în creştere inclusiv prin exod rural. Extensiunea largă a fondului funciar agricol s-a realizat în detrimentul suprafeţelor împădurite. prin aducţiune.3. Botoşani. Acumulările hidrografice ale iazurilor individualizează regiunea. inclusiv hidroenergetice. Datorită cantităţilor reduse de precipitaţii şi evaporaţiei puternice. seacă. în zonele colinare. mistreţi animă peisajul. exceptând nisipul cuarţos de la Miorcani. din Culoarul Siretului. Iazurile sunt un element de puternică specificitate a peisajului regional. pentru pescuit şi irigaţii. din conul aluvionar de la Timişeşti. îndeosebi.obiceiurile şi folclorul zonelor etnografice Iaşi şi Botoşani. lacul de la Stânca-Costeşti. Başeul este tributar direct Prutului. regiunea Moldovei de nord-est se constituie într-un veritabil rezervor de populaţie datorită sporului natural din ultimele decenii ce a asigurat. vulpi. echilibrul periclitat de comportamentul demografic restrictiv al populaţiei din sud-vestul ţării. utilizat în industria sticlei. de naţionalitate română. Biogeografic. Darabani. Predomină populaţia rurală. Câmpia este străbătută. a fost construit. arini. Botoşani. se resimt în modul de organizare al reţelelor hidrografice.

locuitori) stimulată de funcţia de reşedinţă judeţeană pe care o deţine începând din 1968. amplasate lângă apele curgătoare. legumicultură. de regiune şi judeţ după unirea Principatelor. Test de autoevaluare O întrebare poate fi pusă în momentul delimitării unei regiuni a Moldovei de nord-est şi anume: care este modul de participare a peisajului natural la individualizarea sistemului teritorial respectiv (1) şi cum influenţează el factorii dinamici ai sistemului (2) ? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 40 Proiectul pentru Învăţământul Rural . inclusiv spre vechea provincie geografico-istorică a României antebelice – Basarabia. Dezvoltarea industriei prelucrătoare. Târgu Frumos. alimentară. Aşezările rurale aparţin grupei satelor mari şi mijlocii. urmate de cele economice materializate în concentrarea unor ramuri industriale (construcţia de maşini. Celelalte centre urbane ale regiunii (Dorohoi. pomicultură (Dealu Mare-Hârlău). cu structură răsfirată sau compactă. industria lemnului. Funcţiile lor sunt agricole. Iaşiul – ca principal centru polarizator regional şi interregional. datorită potenţialului său poziţional. Este în afirmare aria de polarizare secundară a oraşului Botoşani (126 628. Centrul polarizator rămâne oraşul Iaşi (348 707 locuitori). de-a lungul căilor de acces. Funcţia de capitală a statului Moldova deţinută înainte de 1859. la răscrucea unor drumuri comerciale. textilă etc. în 1864 cea mai veche universitate modernă din ţară). Săveni. iazuri. i-a asigurat atribute sporite de ordin administrativ şi cultural (aici a luat fiinţă. cu o serie de specializări în cultura cerealelor. viticultură (zona Cotnari). asociată diversificării serviciilor publice a generat o interrelaţie tot mai strânsă cu propriul hinterland ceea ce a contribuit la creşterea rolului său atractor. Darabani) fac parte din grupa oraşelor mici (sub 50 000 locuitori) şi au un profil în care funcţia industrială se asociază cu cea agricolă şi de servicii 5. agricultură mixtă.Moldova de nord-est Un rezervor demografic pentru regiunile cu bilanţ negativ al populaţiei din sud-vestul ţării.

Electronice şi electrotehnice se fabrică la Iaşi şi Botoşani. mai înaltă a teritoriului. Răducăneni şi Nicolina). exceptând municipiul Iaşi. Din punct de vedere al importanţei agricole. lângă Botoşani). Industria metalurgică este simbolic reprezentată în Iaşi (Teprom) în vreme ce industria constructoare de maşini produce la Botoşani maşini agricole. iazurile din Câmpia Moldovei. Turismul relevă un potenţial antropic dominant. este de dată relativ recentă. Economia şi perspectivele regiunii Economia Câmpiei Moldovei este mixtă. Mai recent s-a extins cultura pomilor fructiferi. Nicolae. Infrastructura sa are ca baze principale hotelurile din Iaşi şi Botoşani. Galata. soia. cel natural rezumându-se la elemente de natură hidrografică (lacul de acumulare de pe Prut. livezile ocupând partea vestică. plante furajere). Transporturile asigură vehicularea persoanelor şi mărfurilor pe şoselele naţionale Târgu Frumos-Iaşi-Ungheni. vinificaţie (Cotnari). precum şi dotările singurei staţiuni din regiune. uleiul (la Iaşi). Iaşul şi Chişinăul. dezvoltându-se pe coordonate proprii.Moldova de nord-est 5. morărit şi panificaţie la (Iaşi şi Botoşani). Sf. în pentru ulei. dată fiind poziţia pe aceeaşi axă a oraşelor reprezentative ale celor două teritorii despărţite de Prut. ctitorită de Ştefan cel Mare). Creşterea animalelor însoţeşte permanent cultura plantelor. Iaşi – Botoşani. pe drumurile judeţene şi comunale aflate însă într-un grad de modernizare insuficient. În zona dealurilor s-au dezvoltat. Palatul Culturii. tricotaje (Iaşi. Mitropolia. porumb. Turism cultural. încă din evul mediu podgorii. casele memoriale. Botoşani). cele de la Cotnari şi Hârlău fiind cunoscute prin calitatea vinurilor produse atât în ţară. palatul lui Cuza de la Ruginoasa etc. Se cresc ovine din rasa karakul. în care Moldova de nord-est şi regiunea Bârladului prezintă o veritabilă specializare. bovine. Între obiectivele de mare atracţie amintim bisericile şi mănăstirile din Iaşi (Trei Ierarhi. Căi de transport variate cu conexiuni spre Republica Moldova. La Dorohoi se produc corpuri pentru iluminat. lactate.4. Golia). Nicolae Popăuţi). raporturile între cele două ramuri fiind dictate de tradiţii şi condiţiile locale de sol şi relief. Parcul Copou din Iaşi. Producţia de energie electrică este asigurată în termocentralele din Iaşi şi Botoşani. după Câmpia Română şi Câmpia de Vest Industrie prelucrătoare în restructurare. A treia regiune agricolă a ţării. Strunga. iar la Stânca-Costeşti se produce hidroenergie (în colaborare cu Republica Moldova). Botoşani (Uspenia. sfeclă de zahăr. cât şi peste hotare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . regiunea se situează pe locul trei în ţară în urma Câmpiei Române şi a Câmpiei de Vest Industria. porcine şi păsări. La Iaşi funcţionează o fabrică de medicamente. teritoriul fiind unul dintre cele mai slab industrializate din România până la al doilea război mondial. în special măr. Solurile cernoziomice bine structurate asigură condiţii prielnice culturii plantelor (grâu. confecţii. agricultura şi industria. Dorohoi (Sf. Un rol major prin intensificarea traficului revine şoselei internaţionale Târgu Frumos-Iaşi-Ungheni pe care se realizează o mare parte a traficului spre Republica Moldova. Industria alimentară şi textilă are printre produse zahărul (la Bucecea. apele minerale de la Strunga.

În corelaţie cu evoluţia geopolitică din zonă. După cum s-a relatat anterior. respectiv spre Transilvania. cultura cerealelor şi creşterea oilor din rasa karakul). Moldova de nord-est include un teritoriu dominat de un spaţiu depresionar evazat. şi ea cu legătură spre reţeaua feroviară spre Republica Moldova. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. cu şanse de prelungire spre est până la Chişinău. magistralele feroviare grefate pe aceleaşi trasee sunt factori favorizanţi ai dezvoltării circulaţiei. Specializarea agriculturii pe o serie de ramuri care şi-au probat viabilitatea (cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi. a integrării ei în circuitul larg al schimburilor interregionale. Ea conduce.5. având legături cu capitala. la o variaţie redusă a climatului. Aeroportul din Iaşi facilitează transportul aerian de persoane. chiar dacă epoca regiunilor naturale a trecut. se sprijină pe cei doi poli ai dezvoltării regionale. prelucrarea lemnului). în primul rând. 5. iar legătura directă cu Botoşaniul este asigurată de un tronson feroviar ce străbate zona centrală a regiunii. în mod dialectic. Riguros delimitată spaţial. dar şi cu Chişinăul sau cu alte oraşe din centrul şi sudul Europei. ca sistem teritorial funcţional. cele două centre urbane mari. Toate aceste elemente conlucrează la constituirea unui anumit tip de sistem teritorial a cărui structură şi funcţii le vor impune prin potenţialul lor de acţiune şi 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural . tipurilor de sol şi vegetaţiei. Mergând în continuare pe şirul condiţionărilor. Este cât se poate de evident că astfel de aspecte sunt în favoarea delimitării regiunii. de calea ferată Paşcani-Târgu Frumos-Iaşi. construcţia de maşini. per total. etalat îndeosebi prin modul de utilizare a terenurilor. Traversarea sa de viitoarea autostradă est-vest: IaşiPaşcani-Suceava-Vatra Dornei-Cluj Napoca-Oradea. Moldova de nord-est. amplificarea şi diversificarea ofertei turistice sunt direcţiile ce trebuie urmate pentru atingerea dezideratului respectiv. Iaşi şi Botoşani. după ce străbate Podişul Bârladului venind dinspre sud. o câmpie cu altitudini şi denivelări reduse ce generează aspectul de uniformitate morfologică. textilă. stimularea unor ramuri industriale ce valorifică materiile prime ale şi forţa de muncă excedentară din zonă (alimentară. apare un tip de interacţiune cu factorul antropic. Transportul feroviar este servit. şi pe o serie de oraşe mijlocii şi mici cu rol de optimizare şi armonizare a relaţiilor spaţiale. Infrastructura de transport rămâne însă. Iaşi şi Botoşani. dar şi spre magistrala feroviară BucureştiPaşcani-Siret cu conexiune spre Ucraina. această regiune are perspectiva unei individualizări şi mai pregnante în perspectivă.Moldova de nord-est Perspective ample de dezvoltare transfrontalieră. în cadrul regiunilor transfrontaliere din care fac parte. puţin nuanţat. la un standard redus sub aspectul modernizării. a unei productivităţi relativ asemănătoare etc. vecinătatea fată de autostrada necesar a se construi prin Culoarul Siretului spre Ucraina şi Marea Neagră. materiale de construcţie. odată cu fortificarea componentelor sale sistemice şi optimizarea lor funcţională. grefată pe Culoarul Siretului. au şanse să-şi extindă aria de gravitaţie şi la nord şi est de Prut. A doua cale ferată importantă ajunge tot la Iaşi.

V. Editura Academiei. Spre exemplu. Bârladul. V. Cuza”. numărul mai redus al factorilor de impact şi ecartul mai restrâns al variaţiei lor devin aspecte favorabile. Se constată că gradul de stabilitate al unui sistem teritorial este dependent de numărul. Barbu. Al. în cazul de faţă. ponderea şi potenţialul de acţiune al elementelor sale constituente. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Studiu geomorfologic. I.6. fără energie şi fragmentare deosebită. Bucureşti. “Al. în cazul de faţă) unde heterogenitatea părţilor este mult mai accentuată. Podişul Moldovei. Editura Univ. Etc. Proiectul pentru Învăţământul Rural 43 . 3. Câmpia Moldovei. relieful aplatizat. 2.Moldova de nord-est interacţiune. Bibliografie selectivă 1. D. şi invers. (1968). Or. Bucureşti. Chiriac. N.. (1980). Ungureanu. Uniformitatea (sau variaţia redusă) a unei componente sistemice într-un teritoriu dat se va impune ca factor al individualizării acestuia inclusiv prin contrastul oferit în raport cu situaţia din teritoriile învecinate (Bucovina. Băcăuanu. Ungureanu (1993). Iaşi. 5. a căror acţiune se exercită pozitiv în dinamica organismului teritorial. Băcăuanu. 2. Pantazică Maria. reduce riscul declanşării unor fenomene de torenţialitate sau deplasare în masă. Cu cât numărul lor este mai mare. atât de ample în Podişul Bârladului aflat în proximitate.. Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României. cu atât probabilitatea disfuncţiilor creşte.

descrierea particularităţilor economiei şi perspectivele acesteia. Baza de susţinere a sistemului teritorial este compusă dintr-un relief variat în care munţii. 6 Studiul unităţii de învătare alăturate permite: . podişuri.2. Baza naturală de susţinere Bucovina este o regiune cu un caracter determinant istoric. aliniament montan cu rol de limită tranşantă spre regiunile învecinate de la vest. rama vestică a regiunii se suprapune culmii munţilor Maramureşului şi Suhardului.4.1. Astfel. de la argiluvisolurile depresiunilor la solurile brune acide alpine sau litosolurile crestelor şi culmilor înalte). Componenta antropică a sistemului regional 6. Varietate morfologică: munţi. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 6 6. astfel încât alcătuieşte şi astăzi un sistem viabil. . Aceasta datorită anumitor particularităţi morfologice (văi largi şi depresiuni extinse. . 6 BUCOVINA Cuprins 6.înregistrarea componentelor antropice şi de habitat ale regiunii.6. culoare pe vale. Economia şi perspectivele regiunii 6.3. culmi aplatizate. Bibliografie selectivă Pagina 44 44 46 47 49 49 6.2. fără praguri şi disfuncţii în desfăşurarea vectorilor de forţă. o discontinuitate ea se datorează circumstanţelor geopolitice. dar care se circumscrie unui teritoriu polarizat de un singur centru major. podişul şi depresiunile generează un peisaj cu numeroase posibilităţi de interacţionare cu factorul antropic. fiind anexată de URSS şi revenind actualmente Ucrainei. Dacă există. cu cel mai important centru urban al acestei provincii istorice româneşti. depresiuni. 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Baza naturală de susţinere 6. Comentarii şi răspunsuri la teste 6.5.identificarea componentelor fizico-geografice ale unui sistem teritorial bine închegat în timp ca fostă provincie istorico-geografică.1. respectiv versantului estic al Munţilor Rodnei şi cel nordic al Călimanilor.Bucovina Unitatea de învăţare Nr. Aici este cuibărită Regiune cu pronunţat caracter istoric şi cultural. care este municipiul Suceava. oraşul Cernăuţi. totuşi. partea nordică a Bucovinei. Obiectivele unităţii de învăţare nr. versanţi domoli) ce ridică indicele de favorabilitate al utilizării terenurilor. 6. Structurile cristaline vechi ale primelor trei masive şi vulcanismul intens al Călimanilor explică altitudinile ridicate (2 305 m în Pietrosul Rodnei sau 2 100 m în Pietrosul Călimanilor) aflate la originea etajării biopedogeografice complexe (de la pădurile de foioase la pajiştile alpine.

munţii şi podişul. Fond biogeografic bogat şi diversificat tipologic. Rezultă un climat răcoros şi umed.. colectând prin afluenţii săi. este cea a obcinelor (Obcina Mestecănişului. În Depresiunea Rădăuţi se înregistrează frecvente inversiuni termice. scade de la vest (1588 m în Vf. în amestec cu carpen.Bucovina Teritoriul de manifestare accentuată a influenţelor climatice scandinavobaltice. Culmile acestuia. Spre aceeaşi unitate gravitează şi cele două masive situate în grupa Centrală a Carpaţilor Orientali. Fondul biogeografic este compus. Depresiunea Câmpulung. în obcine se înscriu între 2-6°C. Obcinele răspund generos atributele munţilor destinaţi unei umanizări intense. Depresiunea Dornelor este traversată de Bistriţa. întregul drenaj de suprafaţă al sistemului teritorial. cu zăpezi bogate şi vânturi din direcţia nord . Siretul. din păduri de foioase (făgete). cu altitudini de 450600 m. Dealul Dragomirnei) trec frecvent în platouri structurale monoclinale cu o fragmentare redusă. Giumalăul şi Rarăul a căror funcţie peisagistică şi atractivitate turistică este recunoscută. iar în podiş între 6-8°C. pe Valea Sucevei s-a individualizat. stratul de zăpadă persistând 34 luni anual. intens exploatate antropic. arţar. ceea ce conferă regiunii o resursă în plus. în Podişul Sucevei. un spaţiu de tip „ţară” cu o veche populare şi cultură materială şi spirituală. precum şi orientarea nord-sud a principalelor culmi. în perimetrul căruia. Cele două trepte majore de relief. Ele străjuiesc. culmi domoale a căror înălţime. Pe frontul cuestelor s-au grefat organisme torenţiale şi alunecări de teren favorizate de prezenţa rocilor moi (argile. afluent pe care Siretul îl primeşte în afara regiunii de faţă. În Obcinele Bucovinei şi munţii susmenţionaţi etajarea vegetaţiei este evidentă. Spre est se desfăşoară Podişul Sucevei. în partea sudică. Lucina) la est (460 m la Păltinoasa). nisipuri). orientate predilect pe direcţia nord-vest-sud-est ( Dealul Ciungi. sculptat în depozite sarmaţiene. ce traversează sectorul estic al Podişului Sucevei printr-un culoar morfologic unic în România ca dezvoltare. nivelat şi fragmentat în plan minor. Reţeaua hidrografică este relativ densă. determină o serie de particularităţi climatice între care se înscrie influenţa pregnantă scandinavo-baltică ce afectează îndeosebi părţile mai joase. de formă alungită şi dens populată.nord-est. Obcina Feredeu şi Obcina Mare). Depresiunea Rădăuţi. stejar etc. Pe culmile înalte ale munţilor din vest temperaturile medii anuale sunt negative. Depresiunea Dornelor. tei. Moldoviţei şi Humorului. de mai joasă altitudine. 689 m. Fauna 45 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Suceava şi Moldova. Suprafeţele împădurite depăşesc valorile atinse în alte masive carpatice. Adaptarea reliefului la structură a generat culmi de tip jurasian. La peste 1 650 m altitudine se dezvoltă etajul subalpin cu jneapăn şi ienupăr. foioasele fiind urmate de o fâşie de amestec. Dealul Boiştea. prin eroziune fluviatilă. iar deasupra acestuia pajiştile alpine veritabile. aidoma unor trepte. Efectele selective ale climatului asupra agriculturii sunt vizibile. separate de culoarele largi ale Moldovei. respectiv de conifere compacte de molid şi brad. ceea ce le ridică indicele de utilizare agricolă. Precipitaţiile scad din zona montană (1 000 mm anual) la cea de podiş (500-700 mm). A doua treaptă de relief montan.

pe cele de substanţe radioactive de la Crucea. este bogată. cu podzoluri variate structural. Îmbătrânirea populaţiei este şi aici un proces în derulare. muzee. clasei spodosolurilor. Structura etnică confirmă majoritatea covârşitoare a românilor. predomină populaţia rurală al cărei spor natural se menţine şi actualmente peste valorile medii ale ţării (regiunea se ataşează Moldovei de nord-est în ceea ce am putea numi „rezervorul demografic” al României). pe rezervele de sare exploatate la Cacica.3. statui. vetrele acestora valorifică oportunităţile luncilor şi teraselor. a unor zăcăminte de gaze naturale. Dinamica teritorială s-a atenuat sub aspectul migraţiei sat-oraş. iar climatul munţilor înalţi este favorabil derulării agrementului hivernal. cocoşul de mesteacăn ridică indicele de atractivitate al fondurilor de vânătoare din principalele masive montane. Cambisolurile şi solurile gleice acoperă terenurile mai joase. datorită pierderii locurilor de muncă din industrie şi creşterii şomajului. Depresiunea Rădăuţi. O valoare remarcabilă o are însă patrimoniul turistic. Rodna. Relieful pitoresc al munţilor Rarău. În balanţa demografică pe medii de viaţă. Predomină satele agricole. Bisericile cu fresce exterioare de la Voroneţ. respectiv cele intens umectate. predominant. căpriorul. turismul cinegetic şi piscicol completând oferta regiunii. Solca). economia regiunii se sprijină pe zăcămintele de neferoase din zona Leşu Ursului şi Tarniţa. 46 . jderul. În Depresiunea Dornelor se află acvifere cu ape minerale. Cetatea Sucevei. Pe lângă resursele forestiere importante. Ea scade sub 50 locuitori/km² în nordul Podişului Sucevei şi în zona muntoasă. Profilul economic este extrem de nuanţat. cu valori mult inferioare altor regiuni ale ţării. partea centrală a Depresiunii Dornelor. mistreţul. Suhard sau Călimani motivează amenajări turistice de perspectivă. Recent. în care creşterea animalelor (covârşitoare în zona montană şi a Obcinelor) se împleteşte cu cultura plantelor (în vestul Podişului Sucevei) sau tinde spre o specializare (sate Proiectul pentru Învăţământul Rural Populare veche. Humor sau Arbore sunt incluse în repertoriul monumentelor artei universale. polarizate de Suceava. constituit însă din sate mici. Bucovina putând fi catalogată ca al treilea pol turistic al României după Litoral şi Delta Dunării. sudul sau vestul Europei. Predominarea oraşelor mici şi mijlocii. în Podişul Sucevei. Ursul. densă. Lor li se adaugă alte numeroase mănăstiri sau biserici (Dragomirna.Bucovina Patrimoniul turistic natural şi antropic de excepţie. cu deplasarea populaţiei tinere. valori etnografice specifice. terenurile agricole relativ extinse. În schimb a apărut migraţia internaţională pentru muncă. preponderent bărbătească în ţari din centrul. Solurile aparţin. Componenta antropică a sistemului regional Densitatea populaţiei atinge valori mari (100-150 locuitori/km²) în culoarul Sucevei. sub 500 locuitori. cerbul. Sub aspectul habitatelor. Ca amplasare. între minorităţile naţionale cei mai numeroşi sunt ucrainenii. cu spor natural superior mediei pe ţară. a microdepresiunilor sau versanţilor cu declivitate redusă. şi mijlocii (500-1500 locuitori). întâlnim un rural bine consolidat. Moldoviţa. Suceviţa. Probota. prospecţiunile geologice atestă prezenţa. râsul. 6.

Alte oraşe sunt Câmpulung Moldovenesc. Economia Bucovinei are ca ramură de îndelungată tradiţie agricultura. relieful şi edificile antropice au o participare deosebită. industrie. Şaru Dornei. în pentru fuior sau cânepă. pentru cele mici intervenind şi profilul industrialagricol. dar pe suprafeţe notabile. Ca centre de ordinul secundar.Bucovina pomicole. In spaţiul alăturat răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Frecvent apare profilul economic mixt. Aşezările urbane aparţin. Activităţile industriale. oraş care. iar cultura plantelor partea estică şi sud-estică a Podişului Sucevei. 47 Proiectul pentru Învăţământul Rural . creşterea animalelor caracterizând teritoriul pastoral din munţi şi Obcine. şi din motive fizicogeografice. grâul. 6. în est). oraşelor mici şi mijlocii. porumbul. Rădăuţi şi Fălticeni. cu excepţia Sucevei (117 214 locuitori). Care sunt principalele mănăstiri bucovinene şi prin ce elemente se remarcă ele? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 6. cu randamente mai scăzute. unde agriculturii i se ataşează funcţia industrială (Dolhasca. Iacobeni). Economia şi perspectivele regiunii.4. Vatra Dornei afişează o importantă funcţie turistică. Condiţiile de sol şi climă au orientat cultura plantelor spre anumite culturi cum ar fi cea a cartofului. Ele sunt polarizate de fosta capitală a statului medieval Moldova. Baia. Test de autoevaluare In structura sistemului regional Bucovina. de mare viabilitate pentru întregul spaţiu regional. Economie diversificată: agricultură. axate în general pe valorificarea materiilor prime locale. Siret şi Solca. Marginea. turism. Se cultivă. sfeclei de zahăr. În depresiunile Rădăuţi sau Câmpulung Moldovenesc cele două ramuri coexistă. Care sunt formele majore de relief şi subdiviziunile lor? 2. reuşeşte să se constituie într-un centru atractor unic. se instituie Vatra Dornei. definesc funcţiile oraşelor.

Deşi impactul tranziţiei a fost resimţit şi în domeniul în cauză. În zona montană predomină creşterea oilor. Industria textilă valorifică lâna. ca şi dublarea şi electrificarea căii ferate menţionate. Partea sudică a podişului (zona Fălticeni-Rădăşeni) întruneşte cerinţele ecologice ale dezvoltării pomiculturii (măr. Vatra Dornei. Nevoia unei autostrăzi estvest care să lege Bucovina de Transilvania. vişin). ambalaje. iar în Obcine. Humor. Dragomirna. Fălticeni. în special cele din Ţara Dornelor. Probota. pe văile Sucevei şi Moldovei Optimizarea funcţională a acestui sistem depinde în primul rând de modernizarea infrastructurilor de acces şi comunicare. Industria este. precum şi de valorificarea competitivă a elementelor sale de specificitate (agricolă. turistică.(Suceava. Calitatea acestei infrastructuri este însă deficitară. Câmpulung Moldovenesc). Aeroportul din Suceava stimulează circulaţia turistică sau de afaceri. orzul. Suceviţa. comparativ cu alte regiuni ale ţării. 48 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Vatra Dornei). Rădăuţi. iar cea alimentară cerealele (morărit şi panificaţie). Arbore. densitatea acestora în teritoriu atingând valori superioare. iar revenirea staţiunii Vatra Dornei în rândul bazelor turistice curative şi de agrement hivernal de importanţă naţională este în curs de realizare. dotările şi aria de servire a aeroportului din Suceava (îndeosebi în plan internaţional) trebuie reconsiderate în sensul optimizării lor. cea a cailor (cunoscuta herghelie de la Lucina). mai ales în contextul reculului evident suferit de acestea în ultimii ani. pe lângă celelalte specii de animale. cireş. mai puţin dezvoltată Excepţie face prelucrarea lemnului – celuloză.Bucovina Unul din polii turistici majori ai României. Suceava a devenit şi un centru al construcţiei de maşini (maşini unelte). Turismul cultural focalizat pe obiectivele religioase şi istorice ale Bucovinei (Voroneţ. industrială). De asemenea. Un rol important îl joacă turismul rural stimulat de infrastructura calitativ superioară a aşezărilor bucovinene. suprapus unui spaţiu mental cu însuşiri distilate şi perfecţionate în timp istoric. alături de Litoral şi Delta Dunării. sticlei. Cacica. cele din Suceava şi Rădăuţi) are o evoluţie ascendentă. Bucovina apare ca un sistem teritorial bine structurat. Destinderea relaţiilor cu Ucraina va oferi sistemului menţionat largi posibilităţi de afirmare transfrontalieră. mobilă. hârtie. industriei chimice etc. Reţeaua căilor de transport asociază magistrala este-vest a României (Iaşi-Suceava-Vatra Dornei -Cluj Napoca-Oradea) cu şoseaua ce o însoţeşte. Fluxurile materiale şi energetice sunt orientate dinspre munte spre zona mai joasă de podiş. inul şi cânepa produse în regiune. redresarea este mai rapidă şi mai facilă. Prin toate trăsăturile relevate anterior. Construirea autostrăzii Cluj Napoca-Vatra Dornei-Suceava – Iaşi este imperios necesară. livezile fiind însă afectate de mutaţiile produse în domeniu după anul 1990. Moldoviţa. prin intensificarea relaţiilor cu partea nordică a vechiului sistem teritorial bucovinean. În cadrul şeptelului s-a pus accent pe creşterea bovinelor (rasele Pinzgau şi Simmental). Turismul tinde să devanseze celelalte două ramuri. carnea sau laptele (Suceava.

ce situează regiunea în rândul celor mai vizitate din România. Rodnei. Moldoviţa. Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 . de o valoare artistică unică. Al. Iaşi. 3. Ungureanu (1993). Barbu. Mănăstirile din Bucovina au fost declarate monumente ale artei universale.Bucovina 6. I.. N. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Podişul Moldovei. Humor. Din grupa masivelor muntoase fac parte versanţii estici ai munţilor Maramureşului. Editura Univ. Ungureanu.5. Pantazică Maria. (1976). 2. (2000). Obcinele Bucovinei. Bucureşti. Bibliografie selectivă 1. “Al. Suceviţa şi biserica Arbore au astfel de picturi realizate într-o manieră desăvârşită. Bucureşti. Feredeului şi Obcina Mare. În Bucovina există trei forme majore de relief şi anume munţii. Editura Ştiinţifică. datorită frescelor exterioare. În categoria podişurilor includem Podişul Sucevei. Lor li se alătură Putna şi Dragomirna. Pe lângă valorile culturale şi artistice pe care ele le adăpostesc. Suhardului. Călimanilor. V. Cuza”. 2. (1980). Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Mănăstirile Vorneţ. Editura Presa Universitară Clujeană. iar ca depresiuni tipica este cea a Rădăuţilor. Rarăul şi Giumalăul precum şi cele trei obcine: ale Mestecănişului.. edificiile religioase au o atractivitate turistică majoră. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. podişul şi depresiunile. Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României. Barbu N. cu o arhitectură de mare originalitate. Cluj-Napoca. D. Gr. Pop. 4.6. Băcăuanu. 6. Chiriac.

Baza naturală de susţinere Cuprinde teritorii centrate pe Depresiunea Maramureşului. Relieful regiunii este. alcătuit dintr-o succesiune de vetre depresionare şi masive muntoase intercalate sau limitrofe acestora. în care toate criteriile regionării geografice actuale s-ar regăsi plenar. Spre miazăzi se etalează versantul abrupt al Munţilor Rodnei (2 303 m în Vârful Pietrosu). Maramureşul poate deveni o entitate sistemică de sine stătătoare. cu altitudini de 600800 m. o vastă cuvetă de baraj vulcanic desfăşurată la sud şi nord de Tisa. Bibliografie selectivă Pagina 50 50 52 54 55 55 7. Intre cele două râuri se intercalează un anticlinal salifer ce se continuă şi la nord de Tisa. 7 MARAMUREŞ-CHIOAR Cuprins 7.4. râul Tisa devine o limită nordică a unui sistem funcţional ce-şi extinde. 7 Învăţarea acestei unităţi are drept rezultate: . 7 7. Mai extinsă este Depresiunea Maramureşului.proiectarea evoluţiei viitoare a unui sistem teritorial cu numeroase valenţe tradiţionale. cu zăcăminte nemetalifere şi faună cinegetică bogată. unde rocile cristaline paleozoice au conservat circuri şi văi glaciare.definirea unui spaţiu geografic inedit prin structura şi funcţiile sale. un masiv cu forme glaciare (circuri) şi periglaciare. Baza naturală de susţinere 7. În context transfrontalier sau al unei Europe unite. Comentarii şi răspunsuri la teste 7. străbătută de la sud la nord de afluenţii Tisei. a regiunilor. de gravitaţie a geosistemului. . Obiectivele unităţii de învăţare nr. deci. Componenta demografică şi de habitat 7. 7. respectiv masivele Oaş-Gutâi-Ţibleş.1. cu un domeniu forestier şi pastoral extins. Proiectul pentru Învăţământul Rural Relief predominant muntos.Maramureş-Chioar Unitatea de învăţare Nr. limitele spre vest şi sud-vest. înglobând în totalitate segmentul nordic al lanţului vulcanic. Baia Mare şi Oaş („Ţara Oaşului”).1. cu depresiuni extinse în care s-au format entităţi de tip „ţară”.explicarea interrelaţiilor strânse dintre baza naturală de susţinere şi componenta antropică.2.3. axa de referinţă. Economia regiunii şi perspectivele sale 7. 50 .2. dar şi linia de fragmentare a sistemului teritorial al Maramureşului istoric în două părţi gemene prin frontiera instaurată de-a lungul său între România şi Ucraina. Obiectivele unităţii de învăţare nr. din punct de vedere morfologic şi hidrografic. Vişeul şi Iza. În aşteptarea acelui moment. precum şi depresiunile Lăpuş („Ţara Lăpuşului”). iar în calcarele eocene a fost sculptată Peştera Izvorul Albastru al Izei.6. râu ce devine. cu exploatări vechi de sare şi lacuri antropo-saline. . nu fără disfuncţii. La est depresiunea este mărginită de versanţii Munţilor Maramureş (1 957 m în Vârful Farcău).5.

şi Munţii Ţibleşului (1 839 m). în versantul apusean al Munţilor Oaş se dezvoltă aria depresionară omonimă. Iezerul Pietrosu. Bixad. Numeroase acvifere cu ape minerale. unde este localizat centrul polarizator principal al unităţii. În Munţii Rodnei circurile glaciare găzduiesc lacuri de aceeaşi origine (Lala Mare. Lala Mică. Maramureşului şi Ţibleşului se dezvoltă. Izvoare cu debite variabile apar la Săpânţa. Lacuri de tasare navală apar şi în Munţii Maramureşului şi Ţibleş (Vindirel şi Tăul din Măgura Neagră). la nord – nord-est pe masivele vulcanice izolate (numite adesea Munţii Lăpuşului) diseminate între Ţibleş şi Gutâi. Mari resurse de apă dulce. Pentru alimentarea cu apă a municipiului Baia Mare a fost construit barajul şi lacul de acumulare de pe Firiza. jugului intracarpatic (Şatra. Depresiunea Lăpuşului se sprijină. ca afluent al Someşului. În schimb în munţii Rodnei sau Ţibleşului ele scad la 1-3ºC. O importanţă majoră pentru economia regiunii o pot avea apele minerale aparţinând extremităţii nordice a aureolei mofetice a Carpaţilor Orientali. Băile Borşa. urmează frontiera nordică a ţării. Influenţa oceanică vestică şi rolul de baraj orografic exercitat de munţii vulcanice determină precipitaţii bogate. traversează depresiunea cu acelaşi nume pe care o părăseşte prin defileul epigenetic de la Răzoare. Coştiui. Şătriţa. de peste 800-1000 mm anual. Lăpuşul. 51 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar spre vest pe Culmea Breaza. Valea Măriei. Vişeul şi Iza drenează spaţiul depresionar maramureşean. pe o lungime de 60 km. Băile Puturoasa. Turul se organizează pe versantul vestic al Munţilor Oaş şi străbate. cele din urmă. Stoiceni. În exploatările miniere din zona Baia Mare au fost interceptate strate acvifere termalizate. Grupa vulcanică nordică a Carpaţilor Orientali începe cu Munţii Oaşului. La Ocna Şugatag şi Coştiui în urma exploatării îndelungate a sării s-au format lacuri sărate. Un lac asemănător este cel de la Călineşti Oaş. aceştia din urmă remarcându-se prin magmatismul intruziv lipsit de cratere sau curgeri de lave. Târlişua. Depresiunea Oaş. Buhăescu). Cu deschidere largă spre vest. În munţii Rodnei. Măguri vulcanice şi cristaline aparţinând. Etajele de vegetaţie se succed regulat. de la stejărişele de la poalele Munţilor Oaş la făgetele compacte din Gutâi sau Ţibleş şi până la răşinoasele dispuse sub forma unui brâu la peste 1 200 m altitudine. continuă cu Munţii Gutâi (1 443 m) cu celebrul dyk al Crestei Cocoşului. În depresiuni şi în masivele vulcanice de moderată altitudine temperaturile medii anuale se încadrează între 68ºC. Fiad. cu o specificitate de ordin antropic deosebită. Prisnel) o separa de Depresiunea Baia Mare. recunoscuţi prin măgurile vulcanice şi platourile de lavă.Maramureş-Chioar Rigori climatice şi diversitate topoclimatică. Preluca. Durata menţinerii stratului de zăpadă pe versanţii nordici ai masivelor muntoase ajunge la 5 luni ceea ce favorizează practicarea agrementului bazat pe practicarea sporturilor de iarnă. Reţeaua hidrografică este tributară în exclusivitate Tisei care. pe direcţia est-vest. Poziţia geografică şi treptele de relief dictează trăsăturile de ansamblu ale climei. Ocna Şugatag. Cărbunari. determinate orografic.

în special din Ţara Oaşului şi spre SUA sau Canada. soluri brune acide alpine sau regosoluri. La Răzoare se exploatează mangan. căprior. La baza versanţilor muntoşi şi în depresiuni argiluvisoluri cenuşii şi brun roşcate. Fauna sălbatecă este bogată şi variată în specii. Franţa. Un caz aparte îl constituie Masivul Hudin (1 611 m) aflat la extremitatea vestică a Ţibleşului unde. iar vegetaţia forestieră se degradează datorită vânturilor puternice într-o asociaţie de arbori de talie mică şi o conformaţie arbustivă. numărul acestora reducându-se drastic din motive istoriceşte cunoscute. Spania. Lăpuşului sau Chioarului unde s-a afirmat o civilizaţie rurală autentică. evrei. argint) cantonate în minereuri complexe exploatate în masivele lanţului vulcanic.Maramureş-Chioar Resurse biogeografice importante (păduri de foioase şi conifere. Substratul edafic relevă o etajare corelată cu altitudinea şi vegetaţia. natalitatea surmontând tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi creşterea mortalităţii. Pădurile de foioase sunt populate cu mistreţ. ea atinge valori deosebit de mari după 1990. cupru. Satele. Germania). faună cinegetică şi piscicolă). Fondul forestier extins. Sub raport etnic pe lângă românii majoritari vieţuiesc maghiari. zinc. germani. iar în depresiunile joase lăcoviştile. pe fondul românismului grefându-se populaţii alohtone. Lemnul devine obiectul predilect al meşterilor constructori. Componenta demografică şi de habitat Populare străveche. aur). iar la altitudini superioare de podzoluri.3. iar cele de răşinoase abundă în cerb sau urs. zinc. El este mai pronunţat în mediul rural şi tinde spre zero în cel urban. Resursele subsolului înscriu regiunea Maramureş-Chioar printre cele mai bogate în substanţe nemetalifere (plumb. pietrişurile şi nisipurile sunt folosite în construcţii.. În Munţii Maramureşului este prezent cocoşul de munte. iar în apele Tisei. andezitul. urmată de stepa rece. obiectivele turistice naturale şi antropice extrem de variate structural etc. sare. urmate de cambisoluri brune şi brune acide. Maramureşului. Vişeului sau Vaserului vieţuieşte lostriţa. bisericile din lemn sau porţile maramureşene atingând exigenţele unor veritabile capodopere. viezure. Calcarele comune. Variate resurse nemetalifere (plumb. În lunci sunt frecvente solurile aluvionare. datorită climatului de adăpost şi-a găsit biotopul preferat castanul dulce. 52 . la peste 1500 m. roci de construcţie. dar există fluxuri. Ţinta migraţiilor o reprezintă ţările europene (Italia. De remarcat impactul celui de-al doilea război mondial asupra germanilor şi evreilor. o specie submediteraneană. dar şi la Baia Borşa sau Toroiaga. fauna cinegetică şi piscicolă. săracă în specii a pajiştilor alpine. aur. Aşezările rurale poartă pecetea unui profund autohtonism relevat de existenţa milenară a „ţărilor” Oaşului. În Depresiunea Baia Mare. cupru. de mare originalitate şi viabilitate. astăzi exploatările fiind sistate. Deşi este ştiută migraţia pentru muncă a maramureşenilor şi oşenilor încă din primele decenii ale secolului trecut. între 1 400-1 500 o densă vegetaţie subalpină de jnepeni şi ienuperi. Structurile diapire ale Depresiunii Maramureşului au asigurat secole la rând sarea necesară aşezărilor bazinului panonic. ucraineni. pisică sălbatecă. lup. nu apar pajişti alpine. vulpe. întregesc premisele unei dezvoltări economice diversificată Demografic regiunea se înscrie în categoria teritoriilor cu spor natural. de toate Proiectul pentru Învăţământul Rural 7.

Reţeaua de oraşe relevă o polarizare cu numeroase disfuncţii induse în primul rând de bariera orografică care desparte centrul polarizator principal de aşezările urbane ale Depresiunii Maramureşului.Maramureş-Chioar Aşezări rurale de mare originalitate şi viabilitate. 7. Baia Mare (cu cca 150 000 locuitori) se detaşează net în raport cu celelalte oraşe: Sighetul Marmaţiei. Târgu Lăpuş. Oraşe polarizate de Baia Mare. Negreşti Oaş. Prin ce s-a materializat în economia şi cultura regiunii exploatarea resurselor forestiere? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 53 . Borşa. Ce elemente de restrictivitate naturală definesc regiunea analizată? 2. Seini. 1. mărimile şi texturile. Test de autoevaluare Răspundeţi la următoarele întrebări derivate din studierea unităţii de învăţare nr. Ca urmare există tendinţa polarizării acestora de către Sighetu Marmaţiei. azi aflate în dezafectare spontană. Şomcuta Mare. sunt concentrate îndeosebi de-a lungul văilor. Roirile s-au derulat din aval spre amonte născându-se sate dublete („de jos” şi „de sus”) aşezările sezoniere pastorale devenind adesea nucleul unor sate atestate documentar în 1956. Vişeu de Sus. Cavnic. regiunea are un indice de urbanizare modest. rareori pe versanţi sau platouri. cu exploatări miniere intense în evul mediu. capitala de drept a Maramureşului istoric. 7. Deşi locuită din preistorie. Săcel. Baia Sprie.

Economia regiunii şi perspectivele sale Agricultură tradiţională. în zona Baia Mare). tradiţiile. şoselele actuale devin insuficiente pentru circulaţia turistică în creştere. industria extractivă şi de prelucrare a neferoaselor. Prelucrarea minereurilor se realizează la Baia Mare unde se fabrică şi utilaj minier şi se produce acid sulfuric necesar rafinării produselor nemetalifere. Negreşti Oaş. Staţiunile turistice Borşa. Mai intens circulată este linia ferată Dej-Baia Mare-Satu Mare (cu ramificaţie spre Negreşti Oaş) care serveşte nevoile părţii vestice a regiunii. Turism polivalent (recreativ. Cavnic. Sistemul regional analizat se individualizează şi la nivel economic. Turismul este în expansiune. Apele minerale. Nevoia întregirii reţelei de transport rutier şi feroviar pentru a optimiza coeziunea sistemului. Căile de comunicaţie sunt departe de a satisface cerinţele traficului sub aspect cantitativ şi calitativ. fasole. iar în ultimul timp şi în mici ferme. Lăpuş. vizează ovinele. Tarna Mare. o agricultură de subzistenţă. unde cultura plantelor este localizată în lunci şi pe versanţii cu declivitate mai redusă. curativ. Ieud. În spaţiul depresiunilor Maramureş. Baia Sprie. feroviare şi aeriene care să scoată din izolare nucleul său spaţial. predominant de subzistenţă. climatul favorabil agrementului hivernal. În mod similar. respectiv Depresiunea Proiectul pentru Învăţământul Rural Industria valorifică materiile prime locale. 54 . cu caracter mixt. dar şi la Băile Turţ. urmat de grâu. încă din vechime. iar lipsa drumurilor rapide se resimte acut. Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus funcţionează fabrici de mobilă. Agricultura tradiţională. La Baia Mare. Sighetu Marmaţiei. Băiuţ. prelucrarea artizanală şi industrială a lemnului. turismul se asociază într-un tot definitoriu pentru spaţiul geografic dat. cartofi. ovăz. Sistemul teritorial Maramureş-Chioar îşi poate mări coeziunea internă prin edificarea unei infrastructuri rutiere. rural). Şuior. Industria extractivă a substanţelor nemetalifere a fost răspândită mai ales în jurul oraşului Baia Mare (Ilba. bovinele şi porcinele. Luna Şes. îndeosebi sub forma turismului rural pentru care regiunea de faţă are un potenţial de dezvoltare de excepţie. peisajul montan. Proliferarea rapidă a pensiunilor rurale la Vadu Izei. Predomină porumbul mai adaptat condiţiilor de climat mai răcoros. Nistru). obiceiurile. folclorul sunt un cumul de atracţii de mare valoare. morărit panificaţie). Productivitatea este însă scăzută. Bârsana etc. Dintre rasele de bovine aclimatizată este Bruna de Maramureş. confecţii sau tricotaje. Creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei. Baia Mare se practică. floarea soarelui). este un semn că acest patrimoniu a fost deja receptat la adevărata sa semnificaţie. cultural. Calea ferată Salva-VişeuSighetu Marmaţiei a scos din izolare Maramureşul dar eficienţa sa este redusă datorită dificultăţilor transportului. Toroiaga sau Băile Borşa. O extensiune mai largă au livezile de prun şi măr (cel din urmă. Aeroportul din Baia Mare mijloceşte transportul aerian aferent teritoriului învecinat.4.Maramureş-Chioar 7. Frecvent apar culturi intercalate (porumb. Sunt prezente de asemenea unităţi mici ale industriei alimentare (lactate. dar mai ales bisericile de lemn din Maramureş şi Lăpuş (între care cele de la Săpânţa-Peri şi Surdeşti sunt printre cele mai înalte din Europa). Coştiui reprezintă doar punctul de plecare a turismului de perspectivă. Ocna Şugatag. iar agrotehnicile utilizate sunt cele tradiţionale.

Gr. Proiectul pentru Învăţământul Rural 55 . edificarea unui aeroport pentru avioane uşoare la Sighet ar favoriza circulaţia turistică.5. III. 7. Cluj-Napoca. Sârbi. dar şi în Lăpuş sau Oaş o veritabilă civilizaţie a lemnului. Ea se instituie într-un obstacol morfologic între ariile umanizate ale depresiunii Maramureş. Şurdeşti. Cocean.6. (2005). materializată în „porţile de lemn” maramureşene. P. iar modernizarea drumurilor Târgu Lăpuş-Băiuţ-Ieud. Exploatarea pădurilor a generat în Maramureş. Pop. 3. 2. Carpaţii şi Subcarpaţii României. pe direcţia Baia Mare-Satu Mare-Vallaj. Bibliografie selectivă 1. Geografie Regională. Editura Academiei. Baia Mare şi Oaş localizate pe versantul opus. în bisericile de lemn extrem de vechi şi de numeroase (Ieud. 2. cât şi feroviare. Giuleşti. Cluj-Napoca. regiunea poate fi conectată de culoarul VI european de transport prin racordarea ei. situată la nord-est. Ediţia a II-a. Soluţia este construirea unui tunel feroviar şi rutier pe sub Gutâi care se interconecteze Baia Mare cu Sighetu Marmaţiei. Gutăi sau Şetref întâmpină mari dificultăţi de parcurgere mai ales în anotimpul iernii. Geografia României. Bucureşti.Maramureş-Chioar Maramureş. De asemenea. (2000). în arhitectura gospodăriilor cu elemente de mare specificitate. Sat-Şugatag). şi cele ale depresiunilor Lăpuş. Negreşti-Oaş – Sighetu Marmaţiei – Moisei – Prislop . relativ unitară şi netraversată de nici-o reţea hidrografică. Intr-o viziune şi mai pragmatică. Editura Presa Universitară Clujeană.. Regiunea Maramureş-Chioar este străbătută axial de culmea muntoasă a lanţului vulcanic nordic: Oaş-Gutâi-Ţibleş. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Editura Presa Universitară Clujeană. 7. Transfrontalier sunt necesare deschiderea mai multor conexiuni peste Tisa atât rutiere. x x x (1987). printr-un sector de autostradă. Culmea muntoasă menţionată nu este traversată de nici-o cale ferată iar căile rutiere prin pasurile Huta.Vatra Dornei (drum rapid) şi Salva – Vişeu ar completa necesarul căilor de acces imediate. de autostrada în construcţie Budapesta-Miskolc-Kiev. Comentarii şi răspunsuri la teste 1.

7. 467 m în Dl. Componenta naturală a bazei de susţinere Bârladul defineşte ca topic regiunea geografică suprapusă unităţii de podiş omonime. trei elemente de ordin morfologic. alunecările de teren masive definesc morfologia unităţii. Podişul Covurlui. 376 m. Relief de podiş sculptat pe structuri sedimentare friabile. Albia văilor este înecată în propriile aluviuni ale râurilor. Intercalată între cele două culoare fluviatile orientate nordsud. Ca urmare. Componenta demografică şi de habitat 8. . acoperită de groase sedimente sarmaţiene (marne. 56 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Altitudinile sunt modeste (564 m în Dealul Doroşan. astfel.1. Comentarii şi răspunsuri la teste 8. Podişul Bârladului este compartimentat morfologic în următoarele subunităţi.2. în Dl. Olteneşti). 8 BÂRLADUL Cuprins 8. A rezultat un relief de platouri structurale şi cueste afectate de alunecări de teren şi torenţialitate. hidrografic şi habitaţional conlucrează la atribuirea unei denumiri pe care o apreciem. Colinele Tutovei au aspectul unor interfluvii prelunci. Obiectivele unităţii de învăţare nr./ Apar izolat cueste (Racovei). potrivită.2.Bârladul Unitatea de învăţare Nr. 8 Prin aprofundarea acestei unităţi de învăţare cursantul va reuşi: . Podişul Central Moldovenesc. Lucrarea de verificare nr. Componenta naturală a bazei de susţinere 8. Platourile structurale.înregistrarea decalajelor economice în raport cu alte regiuni. străbătută axial de râul cu acelaşi nume şi polarizată. favorabile eroziunii. argile. Economia regiunii 8. monoclinale. regiunea relevă trăsături peisagistice definitorii derivate din larga desfăşurare a unui relief de podiş modelat pe structuri sedimentare moi (de unde excesiva dezvoltare a proceselor erozionale). ale Prutului şi Siretului.identificarea trăsăturilor fizico şi economico-geografice ale regiunii. . Bibliografie selectivă Pagina 56 56 57 58 59 60 60 8.1. Cetatea). în mare parte. de oraşul Bârlad. nisipuri cu intercalaţii de calcare şi gresii).definirea potenţialului natural şi antropic al acesteia. dispuse monoclinal. 8. Dealurile Fălciului şi Depresiunea Elanului. Dealurile Fălciului se extind între văile Bârladului şi Elanului şi au altitudini mici (cea maximă. Obiectivele unităţii de învăţare nr.6. Colinele Tutovei. în schimb deplasările în masă şi torenţialitatea sunt frecvente. crestele. Podişul Central Moldovenesc s-a dezvoltat pe latura sudică a platformei est-europene. 8 8.3.4. 2 8.5.

Densitatea lor depăşeşte 6 aşezări/100 km². Podişul Covurlui are un fundament hercinic.3. Râurile sunt tributare în primul rând Bârladului (Crasna. În Colinele Tutovei şi Dealurile Fălciului predomină silvostepa. Alimentarea este pluvială. terase şi glacisuri. căprioarei sau mistreţului. Populaţia rurală. Pot apare însă viituri la ploile torenţiale. Are un relief de dealuri joase. acoperit de depozite mezozoice şi neozoice. Vaslui şi Bârlad aparţin prin 57 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar precipitaţiile intre 450-600 mm. Aşezările mari sunt rare. de la molisoluri (cernoziom. cu un spor natural mai ridicat. Racova. lunci la adâncimi de până la 20-25 m. ciocârlia. cu mici cueste. Influenţa est-europeană afectează întreaga regiune. Predomină satele mici (în Colinele Tutovei) şi cele mijlocii. omogenă etnic şi cultural.Bârladul Climat temperat continental cu tente de ariditate. Continentalismul climei este evident. Podişul Bârladului şi-a edificat o componentă antropică românească permanentă. vulpii. este dominantă numeric în comparaţie cu cea urbană. îndeosebi în anotimpul rece. Astfel. Aşezările rurale sunt localizate în lunci. vegetaţia regiunii Bârlad este unică pentru România datorită interferenţelor vizibile între asociaţiile forestiere. cenuşii) sau cambisoluri (brune. brune acide). cinteza. Învelişul edafic cuprinde o gamă variată de clase. Depresiunea Elanului se sprijină în vest pe dealurile Fălciului. iar în Podişul Covurlui se extinde deja stepa cu graminee. cu maxim de primăvară şi minim estival când unele râuri seacă. tipuri şi subtipuri de soluri. Peisaj mozaicat biogeografic cu păduri de foioase şi silvostepă. pe terase şi versanţi. potârnichea. Iveşti. . Valea Ursului. Densitatea populaţiei este sub media pe ţară. Monoclinurile. 8. În râuri vieţuieşte cleanul şi mreana. iar avifauna include prepeliţa. generează forme structurale (platforme. Temperatura medie anuală oscilează între 8-10º C. Tutova. Vaslui) şi apoi Prutului (Elan. văi subsecvente). Locuit încă din paleoliticul superior (dovezi descoperite la Arsura. Apele freatice sunt cantonate în depozitele friabile. cernoziom levigat în zonele joase sudice) la argiluvisoluri (brun roşcate. Pe loessuri s-a dezvoltat un microrelief de sufoziune şi de tasare. cueste. Durata timpului senin este mare. Clima unităţii este de podiş. cu accente de tranziţie spre climatul de câmpie. Element definitoriu al peisajului unui sistem teritorial. dobrogean. cele de silvostepă şi de stepă. Horincea) sau direct Siretului (Răcătău). depăşind 2100 ore anual. cu altitudini sub 300 m. Migrarea populaţiei spre regiuni mai dezvoltate este un fenomen curent. oscilând între 25-50 locuitori/km² în Depresiunea Elanului şi 75-100 locuitori/km² în restul regiunii. privighetoarea. Componenta demografică şi de habitat Populaţie cu densităţi moderate şi bilanţ demografic pozitiv. Măluşteni). Fauna de rozătoare abundă în stepă. Zeletin. etajele următoare devenind domeniul iepurelui. la peste 400 m altitudine se dezvoltă pădurile de fag. iar în est pe culoarul Prutului. sub această altitudine întâlnim stejarul şi asociaţiile de amestec. Aşezările urbane provin din vechile târguri. conuri de dejecţie.

58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cireş. O altă cale ferată porneşte din Galaţi spre Târgu Bujor-Bereşti-Bârlad. Sunt extinse podgoriile (Nicoreşti. sub incidenţa ariei de influenţă a celui dintâi. industria alimentară şi textilă ce valorifică materii prime locale prezentă în toate oraşele regiunii. Bârladul reprezintă o tipică regiune defavorizată. grâu. Huşi sau Fălciu. tutun. cu defrişări susţinute pentru lărgirea terenurilor cultivate. Infuzia de capital în activităţi economice competitive (între care şi turismul) prefigurate de o strategie de dezvoltare regională adecvată este stringentă. Evoluţia fenomenului agricol în timp reflectă o presiune crescândă a omului asupra peisajului.Bârladul Oraşe mijlocii şi mici cu două centre polarizatoare în competiţie netranşată. Regiunea nu are un aeroport propriu. materialele de construcţii la Bârlad şi Vaslui. (de menţionat că la începutul secolului XIX peste 50 % din suprafaţa podişului era împădurită). industrie. cu nivelul de dezvoltare cel mai scăzut din România. Consecinţa imediată a fost declanşarea proceselor erozionale care afectează suprafeţe vaste ce au impus lucrări de terasare şi combatere a torenţialităţii. Podu Turcului) şi livezile de pruni. meri. Considerăm că poziţia geografică va avantaja în timp Bârladul aflat la distanţă relativ egală de două mari centre polarizatoare extra-regionale. Negreşti. floarea soarelui. bovine). cu ramificaţii spre Negreşti-Roman. sfecla de zahăr. Alte şosele modernizate leagă Bârladul de Adjud. iar Huşi. Cunoscută este producţia de rulmenţi de la Bârlad. ambalaje) la Vaslui. abia în a doua jumătate a secolului trecut. cu numeroase probleme sociale şi environmentale (determinate de degradarea peisajului sub presiunea antropică îndelungată). 8. vişini. Din lipsa materiilor prime necesare (dintre zăcămintele subsolului singurele existente. Bereşti şi Târgu Bujor celor mici (sub 50 000 locuitori).4. prelucrarea lemnului (mobilă. prin apropiere. Nivel de dezvoltare economică redus în comparaţie cu alte regiuni. respectiv Vasluiul de Roman şi Bacău. Căile de transport au o densitate redusă. Se cultivă porumb. Principala cale rutieră este cu ramificaţia şoseaua Galaţi-Tecuci-Bârlad-Vaslui-Iaşi. Economia regiunii Componenta economică a spaţiului regional are drept suport fundamental agricultura urmată de industrie. secundar. Iaşi şi Galaţi (Vasluiul intrând. Plantele de nutreţ se asociază productivităţii păşunilor naturale în sprijinul creşterii animalelor (ovine. soia. Huşi. sunt gazele naturale şi petrolul în arealul Găiceana-Glăvăneşti). legume. Calea ferată directoare este Iaşi-Vaslui-Bârlad-Tecuci-Galaţi. pentru fâneţe şi păşuni ce ocupă astăzi peste 73 % din suprafaţa regiunii. Bârlad şi Huşi. industria s-a afirmat târziu. între 50 000-100 000 locuitori. necesarul de transport dirijându-se spre bazele învecinate din Iaşi sau Bacău. Sistem economic centrat pe agricultură şi. în cantităţi mici. Târgu Bujor. a relativei izolări generată de precaritatea şi insuficienţa căilor de acces. butoaie. Funcţia de centru polarizator regional se dispută între Bârlad (cu un număr mai mare de locuitori) şi Vaslui (cu funcţii administrative mai importante). numărul locuitorilor oraşelor mijlocii. transfrontalieră de la Huşi-Albiţa.

iar nivelul lor de dezvoltare este ridicat În toate aceste cazuri intervin alţi factori. După cum există spaţii fără resurse sau cu condiţii dificile de desfăşurare a activităţilor umane. pe cursul Dunării şi pe linia Paşcani-Iaşi care au încadrat-o spaţial dar fără să o antreneze în plan funcţional. Test de autoevaluare Regiunea Bârlad este una dintre cele mai slab dezvoltate din România deşi baza sa de susţinere este similară cu a altor teritorii. Comentarii şi răspunsuri la teste Dezvoltarea unui spaţiu geografic nu este dependentă întotdeauna de bogăţia resurselor. Regiunea Bârladului îşi datorează poziţia inferioară în ierarhia indicilor dezvoltării datorită următoarelor cauze: . catalizatori sau inhibitori ai dezvoltării care reuşesc să orienteze procesele dezvoltării pe direcţii dintre cele mai surprinzătoare.Bârladul 8. . .izolarea în raport cu această axă ca urmare a unei infrastructuri de transport deficitară. Proiectul pentru Învăţământul Rural 59 .conul de umbră indus asupra sa de prezenţa Culoarului Siretului spre care s-au concentrat majoritatea absolută a fluxurilor de masă şi energie din estul României.5. Etc. . Care sunt cauzele acestei rămâneri în urmă? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 8.lipsa unor obiective de impact turistic major menite a spori atractivitatea şi interesul pentru cunoaşterea ei.politicile economice deficitare din secolul XIX şi prima parte a secolului XX sub aspectul neglijării teritoriilor periferice sau lipsite de resurse industriale. . Tot la capitolul izolării trebuie menţionate grefarea unor culoare de polarizare în sudul şi nordul regiunii.perpetuarea unei imagini defavorabile asupra regiunii prin reliefarea unui rural arhaic şi a unei urbanizări modeste. Există numeroase exemple în care resursele abundă iar nivelul de afirmare economico-socială este scăzut.

2. Iaşi.Numărul lucrării de verificare. Ungureanu (1993). D. 5-8 referitoare la regiunile Moldova de nord-est. Barbu. . În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. Pantazică Maria. Băcăuanu.. De ce regiunea Bârlad este una dintre cele mai slab dezvoltate economic din România? (2. . 5 pct. Prin ce particularităţi morfo-hidroclimatice se individualizează regiunea Moldovei de nord-est? (2. Bucureşti. 8. Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină).(2.7.5 pct. . instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1.Bârladul 8. Geografia României. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare. Regiunile pericarpatice.0 pct. 3. IV.6.Specializarea şi anul absolvirii. Cuza”. N.. la obiect. Editura Academiei. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: . Explicaţi structura şi importanţa economică a potenţialului turistic regional (2. 60 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bucureşti. Lucrarea de verificare nr.) 2. Podişul Moldovei. Maramureş-Chioar şi Bârlad. Ungureanu. A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu.0 pct. Descrieţi şi explicaţi maramureşană.2 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învăţare nr.) cauzal „civilizaţia lemnului” 4. (1980). Răspunsul va fi logic formulat. “Al. x x x (1992). Bucovina.) 5.). V. .Titlul cursului (Geografia Regională a României). Editura Univ. Al. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Chiriac. Bibliografie selectivă 1.Adresa cursantului. Întrebările la care trebuie să răspundeţi şi punctajul aferent (1. I. 3.

respectiv culmea Bour . Pietricica) şi versantul vestic al Podişului Bârladului. filiformă şi prezenţa unor centre de polarizare dispuse axial cu sau fără relaţii între ele. între 2.2.explicarea rolului factorilor dinamici ai sistemului regional în devenirea lui. Depresiunea Moldovei. Al doilea element este constituit din larga dezvoltare a luncii şi numărul apreciabil de terase (8) cu înălţimi 61 Cea mai ilustrativă regiune de tip anizotrop din România. Proiectul pentru Învăţământul Rural .Obiectivele unităţii de învăţare nr.4. Comentarii şi răspunsuri la teste 9. 9 9. Bibliografie selectivă Pagina 61 61 62 63 64 65 9. Runcu. Trotuş. cu o desfăşurare alungită.identificarea celei mai caracteristice regiuni de tip anizotrop din România.Culoarul Siretului Unitatea de învăţare Nr. şi până la debuşarea sa în spaţiul Câmpiei Siretului.testarea aptitudinilor de abordare regională integrată. Bârlad.1. . 9 Unitatea de învătare alăturată ajută cursantul la: .6. Baza naturală de susţinere Culoarul Siretului exemplifică în mod revelator tipul regiunilor anizotrope.3.Dealu Mare-Hârlău spre est. Două elemente au importanţă majoră în funcţionarea sistemului teritorial şi anume prezenţa numeroaselor confluenţe (Moldova. Ruginoasa) care s-au transformat în tot atâtea linii de conexiune biunivocă înspre regiunile învecinate ceea ce îi conferă în ultima instanţă culoarului rolul de axă de gravitaţie regională majoră. Bârlad) şi înşeuări (Bucecea. .1. Baza naturală de susţinere 9. 9 CULOARUL SIRETULUI Cuprins 9. Carpaţii şi Subcarpaţii Moldovei). Bărboiu.5. La sud de confluenţa cu Moldova el înglobează prelungirile estice ale dealurilor ce flanchează spre vest depresiunile Subcarpaţilor Moldovei (Pleşu. 9. Culoarul segmentează aproape median Podişul Sucevei insinuându-se între Dealurile Dragomirnei şi Podişul Fălticeni la vest.2. Componenta demografică şi de habitat 9. Unitatea se conturează morfo-hidrografic suprapunându-se văii şi versanţilor râului Siret de la intrarea sa în ţară. Bistriţa. Corni. grefată pe un culoar major de vale. Profilul transversal al culoarului are lăţimi variabile. Economia regiunii 9. la Văşcăuţi. Obiectivele unităţii de învăţare nr.5 km în defileul de la Răcăciuni şi peste 40 km aval de Roman unde lunca sa se evazează asemenea unei pâlnii deschisă spre câmpie. inclusiv pentru celelalte unităţi teritoriale limitrofe (Bucovina.

Culoarul Siretului

Siretul ca axă hidrografică de colectare a scurgerii dinspre Carpaţii Orientali şi Podişul Moldovei.

Resurse ale subsolului modeste.

cuprinse între 3-4 m şi 200-210 m ceea a permis o antropizare accentuată şi localizarea amplă a căilor de comunicaţie. Clima regiunii se încadrează în cea a dealurilor joase, cu temperaturi medii cuprinse între 8-10°C (mai ridicate în sectorul sudic) şi precipitaţii de 500-600 mm. (mai ridicate în sectorul nordic). Dacă sectorul nordic se află sub influenţa maselor de aer scandinavo-baltice, în cel sudic se resimt influenţele est-europene. În general, forma culoarului favorizează cantonarea curenţilor de aer mai reci iarna şi prezenţa unui topoclimat mai răcoros vara. Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Siret, cu cel mai ridicat debit dintre râurile ţării (222 m³/s) spre care debuşează râurile părţii estice a Carpaţilor Orientali (Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Milcov), iar dinspre Podişul Moldovei, Bârladul, toate având un debit solid apreciabil. Oscilaţiile majore ale nivelului scurgerii au impus măsuri de regularizare prin construirea unor baraje (Galbeni, Răcăciuni, Bereşti, Adjud). Lunca largă şi grosimea mare a sedimentelor friabile au generat acumulări de ape freatice aflate la 37 m adâncime, fapt important în alimentarea cu apă a localităţilor. Potenţialul pedogeografic vizează, în primul rând, solurile aluviale din luncă (unde apar însă, pe areale restrânse, şi lăcovişti şi soluri gleice), pe cernoziomurile levigate ale teraselor inferioare, argiluvisolurile şi cambisolurile versanţilor. Vegetaţia naturală, supusă unei intense şi îndelungate antropizări, este alcătuită din speciile hidrofile caracteristice luncii (sălcii, arin, plop). Pe versanţi se dezvoltă asociaţii de păduri de stejar, stejar în amestec cu fag, arbuşti (alun, corn). Ea se transformă într-un biotop prielnic pentru iepuri, vulpi, căprior, mistreţ. Resursele naturale sunt modeste, exceptând terenurile agricole a căror fertilitate diferenţiată favorizează dezvoltarea unor subramuri ale culturii plantelor şi creşterii animalelor. Zăcăminte gazeifere de mai mică importanţă au fost descoperite la Secuieni şi Roman. Pietrişul şi nisipul albiilor este utilizat în construcţii. Oraşele Roman, Bacău, Paşcani şi unele aşezări rurale posedă obiective atractive vizate de turismul cultural.

9.3. Componenta demografică şi de habitat
Datorită diversităţii resurselor naturale, a indicelui de favorabilitate ridicat al factorilor fizico-geografici, a adăpostului oferit, în vremuri de restrişte, de relieful subcarpatic învecinat regiunea a fost populată încă din paleolitic. Descoperirile arheologice din paleolitic şi neolitic, realizate în numeroase situri, atestă nu numai umanizarea timpurie a spaţiului analizat ci şi continuitatea populaţiei în teritoriu. Actualmente Culoarul Siretului este una dintre cele mai populate regiuni ale ţării având o densitate a populaţiei de peste 150 loc/km². Subliniem sporul natural superior mediei pe ţară şi ponderea covârşitoare a populaţiei româneşti (dintre minorităţi amintind cea ucraineană din sectorul superior al culoarului). Aşezările umane s-au dezvoltat la racordul teraselor, îndeosebi pe versantul stâng, existând două-trei aliniamente. Predomină satele mijlocii şi mari, cu o structură răsfirată şi adunată. 62
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Culoarul Siretului

Axă de mare concentrare a populaţiei şi aşezărilor umane.

Oraşele ocupă, în general sectorul de luncă având vatra mai extinsă şi fiind legate direct de magistralele de transport. Siret, Paşcani, Roman, Bacău şi Adjud jucând rolul unor centre de polarizare locale. Spre cerinţele unui centru de polarizare regională evoluează oraşul Bacău prin complexitatea funcţională şi potenţialul său demografic şi economic. 9. Test de autoevaluare Individualizarea unei regiuni de tip anizotrop are specificitatea sa. Din cele desprinse din parcurgerea unităţii de învăţare, formulaţi răspunsuri concise la întrebările următoare: 1. Ce unităţi de relief constituie suportul morfologic al regiunii?

2. Exemplificaţi conexiunile axei de transport a văii Siretului.

Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare

9.4. Economia regiunii
Economia regiunii s-a cristalizat pe trei coordonate principale şi anume agricultura, industria şi transporturile. Agricultura, ca ocupaţie primordială, cu vechi tradiţii, a valorificat întinsele terenuri arabile ale luncii şi teraselor, cu păşuni şi fâneţe ale versanţilor. Cele două ramuri, cultura plantelor şi creşterea animalelor se imbrică organic într-o ramură mixtă diferenţiată ca ponderi doar la nivel local. Climatul şi solurile au facilitat cultivarea sfeclei de zahăr, cartofului şi legumelor în care teritoriul prezintă o veritabilă specializare. Se mai cultivă porumb, grâul, plante de nutreţ, pomi fructiferi. În sud apar culturile de viţă-de-vie şi centre de vinificaţie (Sascut). Se cresc ovine, bovine, porcine şi păsări, inclusiv în ferme intensive. Industria valorifică excedentul de forţă de muncă, avantajele unei pieţe de desfacere locale largă şi oportunitatea unui transport (inclusiv internaţional) facil. Producerea energiei electrice se realizează în termocentralele din principalele oraşe precum şi în centralele hidroelectrice de pe Siret şi Bistriţa. Metalurgia, în lipsa unor materii prime locale sau în vecinătate, se limitează la producerea de ţevi nesudate în laminorul de la Roman. Mai diversificată este industria constructoare de maşini (avioane, utilaj petrolier, maşini-unelte la Bacău, strunguri la Roman, material rulant 63

Economie mixtă: agricultură, industrie, transporturi.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Culoarul Siretului

Largi perspective de dezvoltare ca şi culoar de transport spre nordul Europei şi Marea Neagră.

la Paşcani), cea alimentară (zahăr la Bucecea, Paşcani, Sascut, Roman; prelucrarea laptelui, cărnii, produse zaharoase la Bacău), prelucrarea lemnului (mobilă şi hârtie la Bacău, celuloză şi hârtie la Adjud), textilă (perdele la Paşcani, tricotaje şi confecţii la Bacău şi Roman) etc.] Transporturile conferă Culoarului Siretului un statut de axă de concentrare a căilor rutiere şi feroviare din partea estică a României. Primele drumuri apar încă din antichitate cunoscut fiind drumul roman ce lega Dobrogea pe văile Siretului şi Trotuşului de Transilvania sudică. În evul mediu fiinţa aici drumul ce lega Marea Baltică, prin Liov, de porturile dunărene şi bazinul Mării Negre („drumul cel mare moldovenesc”). Primele căi ferate apar în a doua jumătate a secolului XIX, mai importantă fiind calea ferată RomanGalaţi dată în exploatare la 1872, din care se vor ramifica linii de penetraţie spre Botoşani, Iaşi şi Vaslui. Actualmente culoarul este străbătut de şoseaua internaţională E85 şi magistrala feroviară Bucureşti-Paşcani-Siret, cu legături spre Ucraina şi Republica Moldova. Atât calea rutieră, cât şi cea feroviară se interrelaţionează spre est şi vest, respectiv spre Moldova şi Transilvania cu numeroase şosele şi căi ferate transversale sau de penetraţie. La Bacău funcţionează un aeroport. Turismul are un potenţial etnografic şi cultural apreciabil (Hanu Ancuţei, Casa memorială Vasile Alecsandri de la Mirceşti, curţile domneşti din Roman şi Bacău, muzee, monumente) ce poate fi valorificat optim prin turismul de tranzit, turism rural sau cel cultural de scurtă durată. Regiunea Culoarului Siretului are largi perspective de optimizare a funcţiilor sale sistemice prin dezvoltarea şi modernizarea căilor de transport (autostradă şi TGV) menite a revitaliza vechiul drum moldovenesc din evul mediu ale cărui oportunităţi se cer folosite şi de alte regiuni geografice din România, Ucraina sau Polonia.

9.5. Comentarii şi răspunsuri la teste
1. Având o formă alungită, regiunile anizotrope, precum cea de faţă, ocupă culoarele morfologice ale unor văi majore. Dar teritoriul lor se extinde deseori în afara culoarelor, asupra unor sectoare de poişuri sau munţi ce gravitează spre axa respectivă. În cazul de faţă, ea include versantul vestic al Podişului Central Moldovenesc, clinele vestice ale dealurilor Ibăneşti, Dealu Mare-Hârlău şi Cozancea, versantul estic al dealurilor Dragomirnei, Corni. Pleşu, Bărboiu sau Pietricica. Spre culoar gravitează şi un sector din vecinătatea confluenţei cu Siretul al văilor Moldova, Bistriţa, Trotuş sau Bârlad. 2. Din magistrala feroviară Bucureşti-Paşcani-Vicşani se ramifică, spre est, căile ferate spreBârlad-Vaslui şi Târgu FrumosIaşi, iar spre vest cele care urmează văile Trotuşului şi Bistriţei, precum şi calea ferată spre Suceava-Vatra Dornei-Cluj Napoca. Traseele sunt însoţite de căi rutiere, al căror număr creşte datorită şoselelor ce escaladează pasurile carpatice (Oituz, Petru Vodă, Ciumărna). 64
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Geografia României. Băcăuanu. 2. Editura Univ. (1980). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. IV. Regiunile pericarpatice. “Al. Al. Bucureşti. 3. Bibliografie selectivă 1. Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României. I. Editura Academiei. Pantazică Maria. Cuza”. Chiriac. N. Podişul Moldovei..Culoarul Siretului 9. Bucureşti. V. x x x (1992). Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . D. Barbu.. Iaşi.6. Ungureanu. Ungureanu (1993).

respectiv cel interior. 10 10. 10. cu roci cristaline în munţii Bistriţei şi Tarcău. Ea include Munţii Moldovei (şirul exterior. 66 Proiectul pentru Învăţământul Rural .Bistriţa-Trotuş Unitatea de învăţare Nr. funcţie şi fizionomie.1. gresii. iar interregional. Este o unitate funcţională tipică alcătuită din entităţi peisagistice diferite ca structură. în Ceahlău. roci ale flişului (conglomerate.surprinderea rolului complementarităţii geografice în funcţionarea sistemelor regionale. Componenta antropică a sistemului regional 10. Cracău-Bistriţa şi Tazlău-Caşin) fiind flancat spre Culoarul Siretului de culmile Pleşu – 911 m.realizarea unui model de regionare pornind de la funcţiile sistemului şi nu de la trăsăturile lui fizionomice. Vetrele depresionare şi versanţii inferiori. . Subcarpaţii Moldovei relevă o structură simplă. Bărboiu şi Pietricica – 747 m). marne) în masivele estice şi în Subcarpaţi.4. 10 Studierea regiunii Bistriţa-Trotuş va avea ca rezultate: . cum îl defineau cronicarii) datorită formelor de relief sculptate pe roci sedimentare dure. Baza naturală de susţinere 10. . Comentarii şi răspunsuri la teste 10.2. reprezentat prin munţii Bistriţei.1. Un pitoresc aparte revine masivului Ceahlău („Olimpul Moldovei”. Bibliografie selectivă Pagina 66 66 68 69 70 70 10. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Corni. şirul de depresiuni de la contactul cu muntele (Neamţ. Asociere funcţionalindestructibilă între Munţii şi Subcarpaţii Moldovei.5. 1 907 m . Goşmanu şi Berzunţ. datorită fragmentării reduse şi declivităţii limitate au atribute agricole importante în vreme ce culmile deluroase posedă un domeniu forestier extins. al masivelor Stânişoara. Economia şi devenirea regiunii 10. 10 BISTRIŢA-TROTUŞ Cuprins 10. Bistriţa şi Trotuş care o traversează sub formă unor axe directoare de-a lungul cărora se concentrează căi de comunicaţie şi habitate umane cu rol polarizant. Varietatea morfologiei este cauzată de structura geologică felurită. unităţi care se interrelaţionează strict prin deversarea univocă spre culoarul subcarpatic.2. conglomerate şi calcare.şi Tarcău) şi Subcarpaţii Moldovei.3.6. Ceahlău – cu altitudinea maximă. spre culoarul Siretului. Baza naturală de susţinere Topicul acestei regiuni derivă de la cele două râuri. Obiectivele unităţii de învăţare nr.definirea unui sistem teritorial complex şi echilibrat.

Slănic Moldova. alcătuită din afluenţii Siretului: Neamţ. Secu. Văratic. Nu lipsesc litosolurile.Bistriţa-Trotuş Climat montan şi de podiş cu influenţe esteuropene. În Depresiunea Neamţ se manifestă uşoare influenţe scandinavo-baltice. Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . Cetatea Neamţului. valorificat îndeosebi pe râul Bistriţa (cunoscut este lacul de baraj de la Izvoru Muntelui). Bazinetele depresionare cu deschideri înguste facilitează apariţia inversiunilor termice şi a „lacurilor de frig” hivernale. Corelată strict cu vegetaţia. În schimb precipitaţiile scad cu altitudinea. Bistriţa cu Bicazul şi Trotuş cu Tazlăul aparţine grupei de râuri estice şi se drenează în exclusivitate spre Siret. În sectoarele superioare râurile au profile în pantă accentuată şi debite asigurate de ploi şi zăpezi. păstrăv. cerb. ca suport al economiei regionale. al pădurilor de foioase. alcătuit din stejar şi fag. topoclimatul sau declivitatea versanţilor. ceea ce le conferă un potenţial hidroenergetic ridicat. Etajarea solurilor porneşte de la argiluvisolurile şi cambisolurile subcarpatice la diferitele tipuri şi subtipuri de podzoluri caracteristice munţilor. fauna este compusă din urs. lăcoviştile sau solurile aluvionare. precum şi cel al coniferelor se interferează la peste 1 000 m altitudine într-o fâşie de amestec ce oscilează altimetric în funcţie de expoziţia. căprior. Cele două etaje de vegetaţie. Caşin. specific depresiunilor şi culmilor subcarpatice. lup. Oglinzi. terenurile agricole din depresiunile subcarpatice şi obiectivele turistice naturale (Cheile Bicazului. Sihăstria. Cantemir în Descriptio Moldaviae). În depresiunile subcarpatice apar acvifere cu ape minerale clorurate cum ar fi cele de la Bălţăteşti. Să adăugăm fondul forestier montan. de la peste 1 000 mm în spaţiul muntos la 600-700 mm în cel subcarpatic. acvile. depozitele de gaze naturale din nordul bazinetului depresionar Tazlău. Resursele. Temperaturile medii anuale cresc de la 2-6°C în munţi la 6-8°C în Subcarpaţi. cărbunii din bazinul Comăneşti. dar şi treimii inferioare a masivelor muntoase. de o mare valoare atractivă. viezure. ca ultimă reflectare a propagării lor spre sud. mreană etc. sunt constituite în primul rând din zăcămintele de petrol de la Moineşti (amintite de D. vulpe. clean. mierlă. Resurse forestiere şi turistice remarcabile. Pajiştile alpine veritabile apar doar în Ceahlău. etc. Masivul Ceahlău. apele minerale. casele memoriale Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu de la Humuleşti şi Vânători Neamţ etc). Solonţ. Reţeaua hidrografică. Trăsăturile climatului sunt determinate de asocierea elementelor montane cu cele de dealuri şi depresiuni. calcarele din zona Bicaz-Taşca. dar mai ales cele antropice (lacurile de acumulare de pe Bistriţa. ciocănitoare. Primăvara devreme se produc viituri şi blocări ale cursului datorită podurilor de gheaţă. sturz. Agapia. sarea gemă din zona Târgu Ocna şi sărurile de potasiu de la Tazlău. Caşin. mistreţ. fondul cinegetic şi piscicol). Bistriţa şi Trotuşul – ca axe de convergenţă hidrografică şi antropizare. mănăstirile din Subcarpaţii Moldovei – Neamţ.

Oraşe mici şi mijlocii polarizate de Piatra Neamţ. ca dealtfel şi edificiile medievale de mai târziu. Dărmăneşti. Nu lipsesc însă nici satele mici (numite de G. structura etnică omogenă şi predominanţa încă a populaţiei ocupate în sectorul primar. Slănic Moldova. Forme complementare de valorificare a terenurilor Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 68 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Principalul centru polarizator este oraşul Piatra Neamţ spre care gravitează întregul culoar al văii cu acelaşi nume. O situaţie similară defineşte şi culoarul Văii Bistriţa cu o concentrare mai ridicată a habitatelor.3. Reliefaţi în spaţiul alocat: 1. O stau mărturie davele dacice (Petrodava. Alte oraşe sunt Bicaz. Comăneşti. Moineşti. regiunea analizată prezintă diferenţieri notabile între partea montană. Componenta antropică a sistemului regional Demografic. De reţinut sporul natural superior mediei pe ţară. Ziridava) existente în regiune. Bariera morfologică se interpune însă unei polarizări depline şi a spaţiului depresionar Tazlău-Caşin atras parţial spre Bacău. dar şi aşezările din depresiunile Neamţ şi Cracău-Bistriţa. Elemente morfologice cu atribute complementare Populare diferenţiată între munte şi Subcarpaţi. 2.Bistriţa-Trotuş 10. localizate la obârşia văilor sau în arealele despădurite. 10. unde valorile cresc până la peste 140 locuitori/km². mai slab populată şi cea văilor şi depresiunilor subcarpatice. Bilanţul teritorial are valori superioare ale indicelui de favorabilitate în cele trei depresiuni unde întâlnim majoritatea populaţiei şi principalele oraşe. Piatra Neamţ şi Oneşti) talia a oraşului Piatra Neamţ impunându-i însă prerogativele unui centru atractor de nivel superior. cu o răsfirare mai accentuată la periferia vetrelor şi pe versanţi. Ea este constituită din sate mari şi mijlocii în depresiuni. Test de autoevaluare Într-un sistem teritorial diversitatea generează complementaritate iar aceasta avantaje şi oportunităţi. Reţeaua de aşezări s-a înfiripat încă din antichitate. Târgu Ocna. De altfel pentru cele trei depresiuni apare câte un centru de polarizare propriu (Târgu Neamţ. Vălsan „sate cuiburi”).

industriei textile (Buhuşi). materialelor de construcţie (ciment la Bicaz şi Taşca). În luncile râurilor se cultivă legumele. Secu. trimiţând ramificaţii spre rama montană. plante furajere. O răspândire mai largă o au unităţile de prelucrare a lemnului (Piatra Neamţ. masivul Ceahlău. de-a lungul Bistriţei. Ca ocupaţie tradiţională amintim apicultura. bisericile şi muzeele din Piatra Neamţ. cele ale industriei chimice (rafinarea petrolului la Dărmăneşti şi Oneşti. orz. alimentare (morăritpanificaţie. ovine. iar în sudul Depresiunii Tazlău viţa de vie. Pângăraţi. ovăz. transcarpatică (AdjudCiceu-Gheorgheni). Turismul reprezintă un atu important al devenirii economiei regionale. Cetatea Neamţului. lactate) etc. Aceeaşi rută o urmează şi căile ferate. Economia şi devenirea regiunii Baza economică a regiunii situează cele două ramuri într-un relativ echilibru. reprezintă sursa de existenţă a majorităţii absolute a populaţiei rurale. Caşin. Industria s-a afirmat datorită resursele relativ variate ale solului şi subsolului. Şoselele pornesc din axa Culoarului Siretului şi urmează văile Bistriţei (cu ramificarea. climatul curativ montan.4. Edificarea unor noi infrastructuri menite a optimiza circulaţia vor mări coeziunea agregatelor teritoriale (economice.Bistriţa-Trotuş 10. Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 . Târgu Neamţ. Economie bazată pe agricultură. Caşin. spre Gheorgheni. aceasta din urmă debuşând de asemenea în Transilvania peste pasul Oituz. fire şi fibre sintetice la Săvineşti. la Bicaz. oprindu-se la Bicaz. cât mai ales cele feroviare. Târgu Ocna. industrie şi turism. Cele două tipuri de resurse atractive se află într-un veritabil echilibru. Parcul Natural Vânători Neamţ) fiind concurate de cele antropice (mănăstirile Agapia. Comăneşti. În depresiunile subcarpatice se practică o agricultură mixtă. culturile de porumb. iar cealaltă. Oglinzi şi Durău. Sistemul regional Bistriţa-Trotuş este structurat pe un suport morfologic cu două trepte de relief strâns conectate. Intre staţiunile regiunii amintim Bălţăteşti. obiectivele cadrului natural (cheile Bicazului. una. sociale) şi vor elimina pragurile şi disfuncţiile încă prezente. Transporturile au aspectul unor căi de penetraţie. pomi fructiferi secondând creşterea animalelor (bovine. Oneşti ). casa memorială Mihail Sadoveanu de la Vânători Neamţ şi cea a lui Ion Creangă de la Humuleşti. În satele zonei subcarpatice dar şi cele situate pe văile Bistriţei sau Trotuşului turismul rural are largi perspective de afirmare. Un rol major revine şoselei Târgu Neamţ-Piatra Neamţ-Oneşti ce leagă cele trei bazine depresionare subcarpatice. Agricultura. grâu. în Depresiunea Giurgeului) sau Trotuşului. porcine). cu un spaţiu mental relativ unitar derivat din evoluţia asemănătoare a habitatelor umane şi strânsele relaţii dintre ele. cu aceleaşi vechi tradiţii. îngrăşăminte chimice la Roznov). barajul şi lacul de acumulare de la Izvoru Muntelui etc). cartof. Neamţ. cu axe de vehiculare a masei şi energiei grefate pe văi perpendiculare sau longitudinale. fauna cinegetică. Domeniu turistic de mare perspectivă. apele minerale clorurate. Bicăjelului sau Bistriţei. Văratic. atât cele rutiere.

văile largi sau dimpotrivă.. în unele cazuri. 3. M. Terenurile din lunci sau vatra depresiunilor sunt destinate culturilor dar şi amplasării infrastructurilor.5. Bucureşti. Ileana-Georgeta. Bucureşti. versanţii abrupţi sau cu declivităţi reduse. Cracău-Bistriţa şi Tazlău-Caşin. (2000). sub formă de chei ori defilee sunt ipostaze ale diversităţii morfologice ce definesc regiunea studiată. 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Arhitectura peisajului regiunii Bistriţa-Trotuş are drept pilonii de rezistenţă asocierea intimă a unor forme de relief de mare diversitate genetică şi structurală. Prin spectaculozitatea unor forme (Ceahlău. Hăsmaş) ele intră şi sub incidenţa preocupărilor turistice. Carpaţii şi Subcarpaţii României. din zona muntoasă sau subcarpatică. terenurile accidentate ale versanţilor abrupţi sau fragmentaţi de procese erozionale. Gr. x x x (1987). fie a unui culoar sinusoidal compus din depresiunile Neamţ. Bucureşti. În realitatea geografică fenomenele se interpătrund. Pătru. 10. coabitează sau. 2. Ghincea.6. se exclud. III. IV.Bistriţa-Trotuş 10. Editura Universitară. Astfel. Bibliografie selectivă 1. În treimea inferioară a versanţilor apar pomii fructiferi dar şi culturile sau fâneţele. Geografia României. În primul rând. Culmile rotunjite sau ascuţite. avem în vedere imbricarea edificiilor muntoase cu cele subcarpatice. Ielenicz. Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca. Geografia României. Subcarpaţii României. Regiunile pericarpatice. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Mioara (2003). relevă o utilizare forestieră sau pastorală. 2. Editura Academiei. sutura realizându-se fie prin intermediul unor văi transversale. x x x (1992). Pop. 4. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Editura Academiei.

atât sub aspectul componentelor.Transilvania nordică Unitatea de învăţare Nr. Morfologia dominantă se înscrie în structurile de podiş. Rodnei sau Ţibleşului. cât şi a funcţionării sistemului său teritorial. inclusiv rama montană a acesteia. i se integrează spaţiul depresionar al Giurgeului definit de o relativă izolare geografică.identificarea multiculturalismului ca factor catalizator al dezvoltării. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Două elemente de mare specificitate sunt caracteristice regiunii şi anume relieful de domuri şi de cute diapire. Nu trebuie omisă însă nici participarea masivelor vulcanice Căliman. Comentarii şi răspunsuri la teste 11. prin văile largi ale Someşului. Ocna Dej).Componenta naturală a bazei de susţinere Este o unitate teritorială pregnant individualizată. Câmpia Transilvaniei şi partea nordică a Podişului Târnavelor constituind osatura reliefului său.definirea rolului axelor şi punctelor nodale în funcţionarea sistemului teritorial. Componenta naturală a bazei de susţinere 11. aşa cum o arată şi topicul atribuit. Proiectul pentru Învăţământul Rural .1.2. Limita sa sudică este mai sinuoasă. 11 11. De asemenea. Faptul că suportul său fizico-geografic are două coordonate morfologice majore. îndreptăţeşte atribuirea şi a altui topic. culoarele mijlocii ale Mureşului şi celor două Someşe. aduc din adâncuri sâmburi de sare exploataţi în cunoscutele „ocne” (Ocna Mureş.4. 11. a Depresiunii Giurgeului. precum şi a versanţilor vestici ai Bârgăului. încadrate spre est de munţii Giurgeului şi Hăşmaşul Mare. Gurghiu.explicarea componentei geografice a Transilvaniei nordice. partea nordică şi centrală a Depresiunii Transilvaniei (cu excepţia Depresiunii Lăpuşului. 11 TRANSILVANIA NORDICĂ Cuprins 11.3. Componenta antropică 11.1. Bibliografie selectivă Pagina 71 71 73 74 76 77 11. suprapunându-se în general interfluviului dintre cele două Târnave până amonte de Blaj de unde trece pe versantul stâng al Târnavei Mari pentru a coborî în culoarul Mureşului aval de Alba Iulia. . Harghita. . localizate la periferia vestică a podişului transilvan. Mureşului şi 71 Regiune desfăşurată în sectorul nordic şi central al Depresiunii Transilvaniei.6.2. Domurile adăpostesc cele mai pure rezerve de gaz metan din lume. Economia şi perspectivele sistemului regional 11. iar cutele diapire. Un relief mozaicat care. cele trei sectoare Podişul Someşan. 11 Dezideratele acestei unităţi de învăţare sunt: . integrată regiunii Maramureş-Chioar). Cuprinde.5. derivat din asocierea numelui râurilor în cauză (Mureş-Someş). Obiectivele unităţii de învăţare nr.

Activitatea îndelungată de exploatare a sării a creat condiţiile formării lacurilor antropo-saline precum cele de la Băile Turda sau Ocna Dej. Sovata. a „jugului intracarpatic” Preluca). Climat de munte şi podiş cu influenţe vestice. unic în Europa prin intensitatea fenomenului de heliotermie (încălzirea. ca urmare a descendenţei orografice a maselor de aer. în culoarul Alba Iulia – Turda. Cătina) a căror geneză este legată de existenţa unor condiţii naturale ale acumulării apei (văi cu pantă redusă. Ţaga. Praid) prin versanţii cu declivităţi moderate relevă o interrelaţionare cu factorul antropic ridicată Acelaşi fenomen. De menţionat formarea în depresiunea Giurgeului. Mureş sau Târnave. Resursele de apă ale Transilvaniei nordice sunt alcătuite din reţeaua hidrografică de suprafaţă. În schimb apele minerale clorurate însoţesc structurile diapire marginale. depresiuni). s-a format în condiţii naturale. apariţia de noi lacuri. Aici se află o parte însemnată din cele peste 3 000 de izvoare cu ape minerale ale României (Topliţa. Sângeorz Băi. spre nordest. Borsec. Bilbor. Gurghiu. Ape termale de peste 50ºC sunt cantonate la adâncimi de circa 2 500 m în zona Praid. Harghita şi depresiunile de baraj vulcanic Giurgeu. praguri litologice determinate de intersectarea unor orizonturi de roci mai dure) dar şi de nevoia stocării acesteia în anotimpul secetos ceea ce a orientat preocuparea antropică spre conservarea şi. iarna. prin depresiunile de contact morfologic (Almaş-Agrij. Ape colectate de Someş şi Mureş. de flancare a podişului transilvan de lanţuri muntoase. 1975. Cunoscute sunt. Târnavelor. Apele subterane din Câmpia Transilvaniei sunt bogate în săruri ce le reduce calitatea şi le face improprii consumului. 1992 de pe Someş. cu terase extinse. Borsec). inundaţiile din anii 1970. până la 50-60ºC a stratului de apă de la suprafaţă. se repercutează în domeniul climei. Căliman sau Harghita. Munţii Căliman. oceanică. colectată preponderent de Someş şi Mureş (excepţie face Depresiunea Huedin străbătută de Crişul Repede). a unor veritabile „lacuri de frig” generate de inversiuni termice de amploare (Joseni şi Topliţa devenind „polii” frigului din România). Alimentarea pluvio-nivală le asigură un debit permanent. de ce nu. Dumitra. Vălenii de Mureş. prelungită spre nord pe toată rama estică a depresiunii transilvane. printr-un efect de seră indus de prezenţa unui strat subţire de apă dulce peste apele sărate). să pătrundă în întregul bazin depresionar. Temperaturile medii anuale ajung la 8-9º C (mai ridicate în Culoarul Mureşului) în zona de podiş şi 0-6ºC în munţii Rodnei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 72 . prin acumularea apelor într-o depresiune rezultată prin dizolvarea sării. cu creşteri ale debitelor primăvara şi după ploile îndelungate ce produc inundaţii în bazinele mijlocii sau pe unii afluenţi (Sălăuţa. în acest sens. În schimb Lacul Ursu de la Sovata. Iazuri. Tulgheş se înscriu în „aureola mofetică” a Carpaţilor Orientali. Tipice pentru aceeaşi unitate sunt iazurile (Geaca. Târnave). afectate frecvent de bararea prin alunecări de teren a cursurilor. permite climatului temperat continental de influenţă vestică. apar fenomene de tip foehn cu efecte în aridizarea climatului local. podişuri. Iara-Hăşdate.Transilvania nordică Diversitate morfologică (munţi. Dimpotrivă. ce escaladează Munţii Apuseni dinspre vest. Prezenţa.

Nu lipsesc solurile aluvionare. 11. între 100-150 locuitori/km² în culoarele râurilor Someş. amestecul foioase-conifere şi conifere. Ţibleşului. Podişul este domeniul pădurilor de foioase (stejar. sărăturate sau litosolurile ce acoperă suprafeţele fragmentate ale versanţilor. în unele zone (cea a Bistriţei. la cambisoluri şi podzolurile montane. Ilişua. iepurelui.3.Transilvania nordică Mozaic pedogeografic cu soluri zonale şi azonale. respectiv în depresiunile marginale. fag) în vreme ce versanţii munţilor sunt ocupaţi de păduri de foioase. Românaşi. cerb. Peste fondul general al populaţiei autohtone s-a suprapus. În podiş este domeniul mistreţului. Cel mai expresiv element al peisajului natural. Densitatea populaţiei atinge valori mari. vegetaţia sau relieful se dispun etajat. spre exemplu) al saşilor colonizaţi. iar terenurile agricole permit afirmarea a numeroase subramuri ale culturii plantelor sau creşterii animalelor. ienupăr. Căşei. În Munţii Rodnei s-a reintrodus capra neagră. vegetaţia. iar în depresiunile cu apa freatică mai aproape de suprafaţă s-au format soluri hidromorfe. începând din secolul XI. Resursele solului şi subsolului devin premize ale dezvoltării regiunii în perspectivă. În Câmpia Transilvaniei apare cernoziomul levigat. Călimani şi Harghita apare un etaj alpin extins. Târnava Mare sau Târnava Mică. deşi exploatarea anarhică din ultimii ani i-au redus suprafaţa. amestec stejarfag. Orheiu Bistriţei situate în nordul regiunii analizate. a luncilor. Fondul forestier este de buna calitate. caolin la Parva şi Aghireş. Vegetaţia zonelor joase. Resurse de sare. vulpii. nemetalifere. căprior). Limesul Daciei romane urma linia castrelor de la Buciumi. mari rezerve de sare pe bordurile estică şi vestică ale depresiunii. iar cele din podiş de clean şi mreană. de la argiluvisoluri. ape minerale clorurate şi carbogazoase. relevă o etajare evidentă în funcţie de altitudinea formelor de relief. Vestigiile arheologice (cetăţile halsttatiene de la Teleac şi Ciceu Corabia) amintesc de constituirea habitatelor umane încă din preistorie. ape minerale. Regiunea posedă zăcăminte de gaz metan în Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. Mureş. Mai slab populată Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 . Animalele mari (urs. lupului. Componenta antropică Resursele umane derivă din numărul. Râurile montane sunt populate cu păstrăv. merişor) şi pajişti valorificate pastoral. de interes cinegetic sunt bine reprezentate în fondurile de vânătoare din Călimani sau Rodnei. Pentru suprafeţele împădurite montane compoziţia faunei nu diferă de cea a altor unităţi carpatice. ca expresie a interrelaţiei litologiei cu clima. densitatea şi structurile populaţiei. În munţii Rodnei. cel al populaţiei maghiare. afin. Pentru Câmpia Transilvaniei este semnalat un proces de stepizare secundară evident în partea sud-vestică. gaze naturale. depresiunilor şi versanţilor este puternic modificată de utilizarea agricolă. minereuri nemetalifere în munţii Rodnei şi Ţibleşului. A rezultat un amestec etnic cu numeroase aspecte de multiculturalitate. Solurile. iar din secolele următoare. cu arbuşti (jneapăn.

Jibou. De remarcat antrenarea în acest exod a populaţiei rurale. Extrem de agitată este dinamica teritorială. Unele se impun prin activităţile turistice (Sovata. Oraşele aparţin. Agricultura s-a dezvoltat îndeosebi în Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan. Luduş. Aiud-Alba Iulia. Amestec interetnic pronunţat. de la satele româneşti tradiţionale la cele maghiare din depresiunea Giurgeului şi Valea Nirajului sau cele germane din ţinutul Bistriţei. cele mijlocii şi mici asociind însă şi funcţia agricolă. ale cărui funcţii economice. de la satele „grănicereşti”. În plan secund se află oraşele Alba Iulia şi Târgu Mureş. administrative îl detaşează în raport cu celelalte. culturale. Podişul Someşan). Sovata. mai ales în zonele periurbane. unde terenurile cu fertilitate mijlocie sunt valorificate prin culturi diversificate (cereale. Amestecul de populaţie a determinat şi amestecul de trăsături arhitecturale într-un stil transilvan cu reale valenţe de originalitate. Beclean pe Someş. pe fondul reducerii locurilor de muncă din oraşe (alimentate de navetism) şi a stagnării economice din ultimii ani. Târnăveni) altele târguri (Dej. la „hodăile” precare din Câmpia Transilvaniei. Câmpia Turzii. Turda-Potaissa. Sângeorz Băi). viţa de vie). este partea muntoasă şi centrul Depresiunii Transilvaniei. bine consolidate. urmate de servicii şi turism. plante tehnice. Sovata. satele de versant sau platou (cu unele excepţii în Podişul Someşan) fiind rare. furajere. Valea Nirajului.Transilvania nordică Antropizare veche şi intensă. cultura plantelor şi creşterea animalelor în coabitare. unele fiind foste cetăţi (Bistriţa. condiţii favorabile se regăsesc în zona Bistriţei şi Dejului. turistice. 11. 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Teaca. Sângeorz-Băi. Aşezările rurale sunt de o mare diversitate tipologică şi funcţională. fenomenul migraţiei pentru muncă în ţările vestice fiind deosebit de ilustrativ în unele zone (bazinul Someşului Mare). Teiuş. Gheorgheni. căderea natalităţii şi creşterea mortalităţii reducând sporul natural chiar şi în zonele recunoscute ca rezervoare demografice (Ţara Năsăudului. din zona Năsăudului. ca vârstă tuturor generaţiilor de centre urbane. Centrul polarizator principal este Cluj Napoca (331 992 locuitori). Iernut. În perioada mai recentă au apărut oraşele Blaj. Pentru pomicultură. Mai numeroase sunt aşezările urbane medievale. este extinsă cultura legumelor. Oraşele mari au funcţii industriale importante. Năsăud. Aiud. Cele antice le regăsim la marginea vestică a regiunii (Alba Iulia –Apullum. Cluj-Napoca).4. Topliţa. Economia şi perspectivele sistemului regional Agricultură cu vechi tradiţii. Huedin). Reghin. Reţinem disiparea în teritoriu a oraşelor şi constituirea unor veritabile axe urbane de-a lungul Mureşului şi afluenţilor Someşului. pomi fructiferi. Predomină net satele localizate în văi şi depresiuni. Târgu Mureş. Economia Transilvaniei nordice integrează strâns industria şi agricultura. În lunca Mureşului şi a celor două Someşe. Oraşe numeroase polarizate de Cluj-Napoca. Gherla. iar din a doua jumătate a secolului XX datează oraşele mici (Ocna Mureş. Dinamica naturală înregistrează un recul evident după 1990. iar pentru viţa de vie arealele Jidvei.

morfologică şi peisagistică a bazinului transilvan a generat şi generează tentaţia delimitării unei singure regiuni geografice suprapusă acestuia. păsări. Se practică apicultura. La Reghin se fabrică instrumente muzicale. Prelucrarea produselor agricole se realizează la Târgu Mureş. sub aspectul funcţionării unui sistem teritorial transilvan unic se pun în evidenţă o serie de incertitudini. vinificaţie la Aiud şi Jidvei. Bistriţa – produse lactate. celuloză şi hârtie la Dej. Târgu Mureş. în Depresiunea Giurgeului şi zona montană adiacentă acestora există un păstorit de tradiţie. ovine. Industria materialelor de construcţie este localizată la Turda (ciment. îngrăşăminte la Târgu Mureş. Luduş. o marcă recunoscută în ţară şi la export. conserve de legume la Dej etc. În schimb. Blaj dar şi numeroase intreprinderi mici localizate în alte oraşe. Gherla. Producţia de energie electrică se realizează într-o serie de termocentrale alimentate cu gaze naturale (Luduş-Iernut. Deosebit de răspândită este industria lemnului. În Dealurile Someşului Mare. Test de autoevaluare Conturarea geologică. Gherla (sticlă). Sângeorgiu de PădureFântânele). Un rol important revine industriei chimice. iar cea constructoare de maşini printr-un număr mai mare şi mai variat de întreprinderi localizate în Cluj Napoca şi Târgu Mureş. var. Industria siderurgică este reprezentată prin Combinatul de la Câmpia Turzii şi Laminorul Beclean. Industria are îndelungate tradiţii în oraşele mari. Cluj Napoca şi Alba Iulia (cărămizi. depresiunile marginale estice ale Depresiunii Transilvaniei. Alba Iulia. Din punct de vedere fizicogeografic există argumente numeroase în acest sens. Teiuş – fabrici de zahăr. porcine. cu unităţi de produse clorosodice la Ocna Mureş. Se cresc bovine.Transilvania nordică 11. cu fabrici de mobilă în Cluj Napoca. produse ceramice). sticlă). Dej. pe care solicităm să le menţionaţi alăturat: Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Industrie diversificată tipologic. Cluj Napoca. Luduş şi Beclean – topitorii de în şi cânepă. 75 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

climatul salinelor de la Praid. mai ales Cluj Napoca. Sângeorz-Băi.5. Târnavelor.Cluj-Napoca . Activităţile turistice cuprind întregul spectru de tipuri şi forme aparţinând turismului recreativ. cele mai importante urmând.Transilvania nordică Turism cultural. Curativ se valorifică lacurile sărate (lacul Ursu de la Sovata. . Sovata. Se impune modernizarea căilor ferate pentru transporturile de mare viteză şi lărgirea aeroportului din Cluj Napoca pentru traficul internaţional. Transporturile întregesc o reţea de căi rutiere şi feroviare grefate cu predilecţia pe culoarele de vale ale Mureşului. La ClujNapoca şi Târgu Mureş funcţionează aeroporturi. fără raporturi de intercondiţionare specifice unui sistem teritorial logic structurat.prezenţa a cel puţin două arii de gravitaţie independente. Turismul recreativ se practică în zona munţilor Rodnei. cu un pronunţat caracter de tranzit. instituţii culturale. Bârgău. Colibiţa) ceea ce denotă totuşi faza incipientă a exploatării turistice a unui potenţial atractiv consistent. Borsec. Pentru turismul cultural. Fabrici de produse textile se află la Cluj Napoca. Regiunea este traversată axial de şoseaua internaţională E60 (Oradea-Cluj Napoca-Târgu Mureş-Braşov-Bucureşti) precum şi de magistrale feroviare Bucureşti-Sighişoara--Oradea. curativ. Aceste argumente au stat la baza delimitării celor două regiuni ale Transilvaniei. Turda etc oferă o gamă variată de obiective: muzee. biserici. inclusiv de mărfuri. spre Suceava şi Iaşi. 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Someşului. până la un punct. fiecare cu însuşiri structurale şi funcţionale particulare. . apele minerale de la Sângeorz Băi. Culoarul Someşului Mare cu deversare în Depresiunea Dornei.extensiunea apreciabilă a teritoriului ceea ce creează dificultăţi în gestionarea lui coerentă şi eficientă. MureşSomeş şi Sibiu-Braşov. lacurile de la Băile Turda). oraşele regiunii. Blaj. larg răspândită şi cu mare audienţă actuală în practica amenajării şi planificării teritoriului european. Construirea autostrăzii Borş . Comentarii şi răspunsuri la teste Individualizarea unei singure regiuni geografice în Depresiunea colinară a Transilvaniei este inadecvată din următoarele motive: . Conexiunea cu Moldova este asigurată de o serie de şosele şi căi feroviare transcarpatice. Târgu Mureş şi Alba Iulia. Turda Băi. recreativ. respectiv Bucureşti-Braşov-Dej-Baia Mare. nordică şi sudică. monumente. Dej.Braşov este mai mult decât hotărâtoare pentru dezvoltarea regiunii şi racordarea ei cu sistemele teritoriale învecinate. Alba Iulia.tendinţa de descentralizare înspre entităţile teritoriale de nivel inferior. Fondul turistic etnografic este bine conservat ceea ce oferă turismului rural motivaţii reale în perspectivă. intră în contradicţie cu marile regiuni geografice. chiar dacă delimitarea lor este favorizată de o serie de factori. Călimani. Târgu Mureş. Praid. curativ şi cultural. dar şi Bistriţa. 11. Staţiunile propriuzise sunt însă mai puţine (Lacul Roşu. Turda sau Ocna Mureş. Aiud.

3. A. Cluj-Napoca. Editura Academiei. Bariţiu. Editura Presa Universitară Clujeană.6. Bucureşti. Gr. Pop. 2. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Cluj-Napoca. (2001). Geografia României. Bibliografie selectivă 1. x x x (1987). Depresiunea Transilvaniei. III. Maier. (2001). Editura Gh. Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . Populaţia şi aşezările din Podişul Someşan.Transilvania nordică 11.

constituirea unui spaţiu mental cu trăsături asemănătoare determinat de prezenţa „mărginimii” şi a unui fost liant de natură etnică aparţinând populaţiei săseşti ce şi-a pus o pecete notabilă asupra etnosului.5. Componenta antropică 12. unele spre centrele menţionate anterior. Comentarii şi răspunsuri la teste 12. unde nu există încă nici-un centru polarizator capabil de-a atrage şi a-şi subordona prin relaţii biunivoce întregul teritoriu.Transilvania sudică Unitatea de învăţare Nr.existenţa unui teritoriu polarizat de o serie de centre situate în depresiunea intramontană a Ţării Bârsei. Componenta naturală a bazei de susţinere 12. a unei regiuni în sudul Depresiunii colinare a Transilvaniei este motivată de următoarele aspecte: .identificarea raporturilor de directă condiţionare între componenta naturală şi cea antropică în plan teritorial.disfuncţiile apărute în cadrul unei singure regiuni geografice circumscrisă întregului bazin depresionar transilvan (Cocean.1.explicarea structurii şi funcţiilor unui sistem teritorial cu trăsături particulare. 2002). în zona Târnavei Mari.6. . . Obiectivele unităţii de învăţare nr. Delimitarea.descrierea rolului poziţiei geografice în optimizarea funcţiilor unei regiuni.Sibiu cu cele trei depresiuni Depresiunea Braşov (Ţara Bârsei). unde o serie de microsisteme urbane şi rurale sunt polarizate divergent. . 12 12. Economia regiunii 12.7.4. Lucrarea de verificare nr. Componenta naturală a bazei de susţinere Componenta naturală a sistemului regional este constituită dintr-o axă morfologică principală suprapusă culoarului Braşov Făgăraş .1.2. 12 Studiul regiunii Transilvania sudică va avea ca finalitate: . respectiv în culoarul depresionar Făgăraş-Sibiu. Spre acesta gravitează întregul sistem de versanţi montani orientaţi spre Ţara Bârsei (munţii Baiu.2.apariţia unui prag gravitaţional sinuos. socialului şi comportamentalului regional. în premieră. P. 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bibliografie selectivă Pagina 78 78 81 82 84 85 85 12. altele spre centre integrate în sistemul Transilvaniei nordice. Depresiunea Făgăraş şi Depresiunea Sibiu prelungite spre vest cu Culoarul Apoldului. Obiectivele unităţii de învăţare nr.3. 12 TRANSILVANIA SUDICĂ Cuprins 12. 3 12. . 12. .

Avându-şi obârşiile în munţi. Al doilea fenomen este cel al inversiunilor termice formate în Depresiunea Braşov urmarea cărora s-a înregistrat cea mai accentuată minimă termică din ţară (. Reţea hidrografică tributară predominant Oltului. Lacurile naturale apar în Făgăraş. al Perşanilor. maximele scurgerii înregistrându-se. alimentarea lor este asigurată. Ele se produc primăvara când determină topirea bruscă a zăpezilor (de unde numele popular atribuit vântului respectiv de „mâncătorul de zăpadă”). cu o importantă pondere a terenurilor joase. Culoarul morfologic al depresiunilor joacă rolul unei linii de forţă a teritoriului Climat montan şi de podiş. se conservă un relict arctic şi anume mesteacănul pitic (Betula nana). iar cele carstice masivele Postăvarul. dar şi a unui spaţiu montan redutabil cu atribute de complementaritate peisagistică şi economică. Capra. propice practicării agrementului hivernal pe bază de sporturi de iarnă. Rezultă astfel un relief variat. din ploi şi zăpezi. într-un ecart tolerabil a maximelor şi minimelor acestora. (devenit o axă de gravitaţie secundară. Baraolt. Spre nord se ataşează spaţiului regional analizat podişurile Hârtibaciului şi Secaşelor precum şi culoarul mijlociu al Târnavei Mari. ca o consecinţă a climatului mai răcoros. în munţi.5 ºC. În ansamblu au caracteristici chimice şi biologice ce le integrează în categoria celor de consum. întregul an. Pe de alta parte. Piatra Mare. Apele subterane sunt cantonate în glacisurile şi depozitele aluvionare ale luncilor sau de la contactul depresiunilor cu munţii. parţial. în iarna anului 1942. Creşterile de debite pot fi uneori mari. ajungând la temperaturi medii negative pe culmile de peste 2000 m ale Făgăraşului. La Ocna Sibiului. versantul nordic al culmii Făgăraşului şi Munţii Cindrelului. Formele glaciare definesc peisajul crestei nordice a Făgăraşului. paralelă celei dintâi). Dintre tipurile de relief predominante sunt cele pe roci cristaline şi sedimentare. Două aspecte climatice sunt definitorii pentru regiune şi anume: producerea celor mai caracteristice fenomenale foehnale din România pe versantul nordic al Făgăraşului. de regulă. Bodoc. Podişul Hârtibaciului este afectat de alunecări de teren masive („glimee”) şi de torenţialitate activă. fie în fostele circuri. Cibinul). de lunci. Climatul regiunii este favorabil activităţilor umane datorită amplitudinilor limitate ale parametrilor meteorologici. la Bod). în bazinul Vârghişului. În depresiuni se conturează un climat de adăpost aparţinând tipului dominant de dealuri şi podiş (cu precipitaţii medii anuale de 700-800 mm şi temperaturi de 7-9ºC). Munţii Perşani. cu riscul producerii inundaţilor (cum a fost cazul Târnavei Mari în 1970).38. Piatra Mare şi. Întorsurii. Homorodul. fie în amontele barajelor morenaice glaciare (Bâlea. Căpriţa). înspre depresiunile Făgăraş şi Sibiu. Fenomene foehnale. În munţi rigorile acestuia cresc. datorită expoziţiei nordice durata stratului de zăpadă este de 4-5 luni anual. Postăvarul ). 79 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Podragu. Tot aici. a manifestărilor normale. depresiuni şi podişuri. în turbăriile de la Reci. exploatarea îndelungată a sării a dus la prăbuşirea vechilor saline şi formarea unor cuvete lacustre sărate. Resursele de apă provin din reţeaua de râuri alohtone (Oltul. Hârtibaciul. primăvara. Târnava Mare) sau cu izvoarele în perimetrul regiunii (afluenţii Oltului: Râul Negru.Transilvania sudică Regiune în conturare sistemică în sudul Transilvaniei istorice.

respectiv cel al coniferelor desfăşurat la peste 1 200 m în zona montană. ulm. Potenţialul biopedogeografic al Transilvaniei sudice este compus dintr-o vegetaţie caracteristică celor două subetaje forestiere. pisica sălbatecă. în zona Ocna Sibiului există rezerve de sare. În apele oxigenate ale pâraielor montane găseşte condiţii propice de înmulţire păstrăvul. la Ghelniţa şi Comandău. La Covasna sunt cele mai cunoscute solfatare (emanaţii de bioxid de carbon). căprioara în vreme ce în cele de conifere există un număr mare de animale de interes cinegetic major (urs. Mai importante rămân însă terenurile agricole ce permit dezvoltarea unor subramuri diversificate ale agriculturii. Fagul compact apare în munţii Perşani. vulpea. în condiţii de climat şi vegetaţie diferite. cât şi cele turboase (în zona Reci). mai extinse în Podişul Secaşelor. frasin). lupul. Malnaş. Coniferele întregesc o fâşie unitară între 1 200 – 1 800 m altitudine. dispuse între 400-1000 m altitudine. Baza de materii prime a Transilvaniei sudice este formată din resurse variate dar în cantităţi modeste. Vâlcele. În pădurile de foioase îşi au biotopul preferat mistreţul. În luncile râurilor ce brăzdează regiunea se extind soluri aluvionare. iar în zona montană se dezvoltă diverse nuanţe de soluri podzolite. Bodoc. tei. Făgăraşul şi Cindrelul sunt masive unde etajul subalpin de jneapăn şi ienupăr precede stepa rece. În vatra depresiunilor este domeniul argiluvisolurilor. ca intensitate. în podişuri cel al cambisolurilor. valorificate pentru lucrări decorative. În Depresiunea Braşov coabitează pe suprafeţe apropiate atât solurile nisipoase. Baraolt. fertile. dar mai ales în Depresiunea Braşovului. mai ales resursele atractive turistice. la Zizin. ale pădurilor de foioase. la Baraolt. unele cu depozite subţiri de nămol terapeutic şi cu uşoare fenomene de heliotermie. Pedogeneza deficitară a crestelor şi abrupturilor înalte a generat litosoluri şi regosoluri. că în masivele menţionate dar şi în Munţii Cindrelului se întrunesc condiţii Proiectul pentru Învăţământul Rural 80 . în depresiunile de contact morfologic şi în podiş. Masivele Făgăraş. precum şi în treimea inferioară a celorlalte masive. Resursele pedogeografice sunt alcătuite dintr-o gamă variată de soluri formate pe substraturi litologice. Etajul de foioase debutează cu pădurile de gorun. din Europa. La Porumbacu există calcare cristaline (marmură). Bodoc. urmate de cele de amestec stejar-fag împreună cu alte specii (carpen. efectul de expoziţie nordică coborând limita superioară a pădurii în raport cu versantul sudic. cerb). Postăvarul şi Piatra Mare au un relief spectaculos. Astfel. a pajiştilor alpine intens valorificate în trecut prin păşunat în „Mărginimea Sibiului”.Transilvania sudică Vegetaţie etajată altitudinal de foioase şi răşinoase. în Munţii Întorsurii se exploatează petrol. Pe crestele stâncoase ale Făgăraşului vieţuieşte capra neagră. dar şi lăcovişti în arealele mai intens umectate. Mari resurse turistice. Căpeni şi Valea Crişului cărbuni inferiori. Resurse ale subsolului variate dar în cantităţi limitate. fondul forestier extins şi. culoarul Apoldului. În Munţii Perşani se exploatează piatra de construcţie (bazalt) şi calcarele utilizate în fabricarea cimentului. Covasna sunt localizate acvifere cu ape minerale. dealurile mai joase ale Podişului Hârtibaciului. La Bazna.

Făgăraşul. prin care romanii au intrat în Transilvania. respectiv a unor culoare cu funcţie comercială şi economică ce a atras. istoric. Gura Râului.3. Oraşe numeroase. Biertan. a lânii). Poiana Sibiului) sunt mai rare şi sunt legate de ocupaţia pastorală a românilor din „mărginime”. Densitatea aşezărilor este ridicată. Unice pentru această regiune sunt bisericile fortificate edificate de populaţia săsească în numeroase localităţi (Slimnic. Cisnădioara) 12. dublate spre interior. Cristian. culturale. multietnică. tradiţiile şi folclorul lor. Ascendentul câştigat atunci s-a concretizat în asigurarea bazei pentru dezvoltarea viitoare (să nu uităm că în secolul XVIII.671 locuitori. Componenta antropică Componenta antropică este reflectată de popularea veche. Saschiz. Braşovul. Predeluş sau Oituz. Orlat) în Depresiunea Sibiului. de peste 125 locuitori/km². Aşezările rurale etalează în structura. religioase. 17. Braşovului sau Târnavei sunt recunoscute prin obiceiurile.300 şi. că apele minerale ale Depresiunii Braşovului au intrat deja în valorificarea curativă de profil. aici este localizată cea mai importantă comunitatea germană (saşii) din Transilvania. peste 13.Transilvania sudică pentru practicarea sporturilor de iarnă. iar funcţiile lor predominant agricole sunt asociate cu cele meşteşugăreşti (prelucrarea lemnului. o cale. Biertan). Sibiu. Sighişoara sau Mediaşul sunt centre urbane cu o zestre turistică medievală remarcabilă (obiective istorice. Poziţia geografică a oferit spaţiului analizat prerogativele porţilor deschise spre sudul şi nordul Carpaţilor (de-a lungul Oltului. textura şi funcţiile lor condiţionările de ordin natural. social şi etnic exercitate în geneza şi evoluţia habitatelor. Satele săseşti din zona depresionară sau de podiş sunt de tip compact şi prezintă o arhitectură specifică (Apold. şi răspândirea sa largă în zona de podiş. Axente Sever. abia pe 81 Populare relativ densă. Oraşele s-au dezvoltat îndeosebi în perioada feudală când funcţia comercială era mijlocită de poziţia periferică şi amplasarea pe drumurile de legătură cu Ţara Românească şi. În nordul Depresiunii Braşovului există numeroase localităţi cu populaţie maghiară (secuiască). dominantă numeric. din cele două alese. Aceeaşi populaţie şi-a edificat însă şi sate compacte (Răşinari. încă din antichitate. iar zonele etnografice ale Sibiului. prin pasurile Bran. ierarhia principalelor trei oraşe din Transilvania era următoarea: Braşov. Exceptând arealul Branului. Pe lângă populaţia românească. prin aceasta. De aici rezultă densitatea mare a populaţiei în depresiunile sub-montane. polarizate de Braşov şi Sibiu. Ea a fost mult mai numeroasă. Predeal. Satele risipite (Jina. datorită fragmentării şi declivităţii pronunţate a formelor sale. Şeica Mică. dar consecinţele celui de-al doilea război mondial s-au reflectat negativ asupra acesteia (deportări. Hărman. de pasul Vlădeni sau trecătoarea Racoş). economic. comunităţile umane. monumente). Proiectul pentru Învăţământul Rural . migrarea spre Germania). Sibiul. continuă şi relativ densă a teritoriului. Făgăraşului. popularea spaţiului montan este mult mai redusă. de Dunăre şi Marea Neagră. Feldioara. în Perşani.

în care depresiunile Sibiu. agricultura. Săcele. Hunedoara). Astfel. O tendinţă de individualizare se manifestă la oraşele situate pe Târnava Mare unde Copşa Mică. 12. principalele centre urbane vor face parte din prima centură industrială a ţării iniţiată în Banat (cu siderurgia de la Reşiţa şi Bocşa) şi extinsă spre ţinuturile Hunedoarei (Călan. Mediaşul şi Dumbrăveni sunt atrase spre Sibiu. Valorificând păşunile alpine ale Carpaţilor Meridionali şi Curburii. Ocna Sibiului.Transilvania sudică locul trei. prin centre de niveluri diferite. Sibiului şi Braşovului.600 locuitori). Zărneşti. Dumbrăveni. Tălmaciu. iar Sighişoara se află la interfaţa a trei poli atractori: Braşov. Agnita. dar practicând deopotrivă transhumanţa. Test de autoevaluare Transilvania sudică este cea mai importantă regiune a României unde valorile create de minoritatea germană atestă beneficiile multiculturalismului şi coabitării paşnice între etnii. industria şi turismul. Covasna. Aspect 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Victoria. Sfântu Gheorghe. Sălişte. Mediaş. Răşnov. Făgăraş şi Braşov s-au specializat fiind. Clujul. care polarizează o serie de oraşe-satelit afirmate în proximitate. Menţionaţi alăturat: 1. caz unic în România prin specificitatea lui. Sistemul urban este polarizat.4. Sibiu şi Târgu Mureş. cea mai importantă zonă producătoare de lână din perimetrul actual al României.Care sunt aceste valori şi cum pot fi ele receptate în peisajul geografic? 2. prima dintre ele fiind creşterea ovinelor. Cisnădie. de către Braşov (307 046 locuitori). direct şi indirect. Sighişoara. Târgu Secuiesc. Se observă prezenţa a două centre majore. crescătorii de ovine au impus ocupaţia între cele mai extinse şi mai profitabile din regiune. Cum a evoluat numeric populaţia de naţionalitate germană în ultimul secol? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 12. Economia regiunii Componenta economica a regiunii se distinge prin dezvoltarea relativ echilibrată a celor trei ramuri. Codlea. Copşa Mică. Avrig. Braşovul şi Sibiul. cu peste 12. Făgăraş. Agricultura are o serie de subramuri de mare tradiţie. urmat de Sibiu (167 377 locuitori). secole la rând.

Muzeul Bruckenthal din Sibiu. fâneţe şi păşuni. Vestigiile istorice (cetăţile medievale Sibiu. Mănăstirea Sâmbăta. răspândită şi în oraşele mici învecinate (Sălişte. brânzeturi. menţinut. În privinţa viticulturii. Orlat. avioane. Un avânt deosebit cunoaşte în acest moment turismul rural în aşezările rurale din zona Sibiului (Gura Râului. Biserica Neagră şi Casa Sfatului din Braşov. acid sulfuric) Victoria. Sighişoara. tradiţiile. Făgăraş (îngrăşăminte chimice. Zărneşti. pe lângă tradiţionala industrie a lânii. utilaj minier. De subliniat marile intreprinderi de autovehicule. Răşinari. Tălmaciu) în aparataj de precizie. se detaşează zona Târnavelor ca una din principalele podgorii ale ţării. Hoghiz (ciment). Staţiuni balneare mai mici sunt Ocna Sibiului. Turismul este o ramură economică în creştere. obiceiurile şi folclorul românesc. maghiar şi german sunt obiective cu mare forţă atractivă. Homorod. Agricultură mixtă. şi astăzi. Sighişoara (prefabricate. Transporturile integrează unităţile de habitat într-o reţea de drenuri rutiere şi feroviare ierarhizate de la nivelul naţional la cel local. Regiunea este traversată de şoselele europene E60 (Borş83 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Turism montan şi cultural intens. Ele pot deveni ţinte pentru sejurul turismului culturalizant sau ale turismului de tranzit. Braşov. maşini agricole. brânzeturi. prelucrarea lânii. Sibiul s-a specializat. Mediaş (carbid). produse din carne etc. Braşov (celuloză şi hârtie) etc. Cultura cerealelor se practică în spaţiile depresionare şi de luncă. Cisnădie. viţăde-vie. Râşnov. iar mofetele sunt cele mai concentrate din continentul european (9798% C02). şi ea de mare tradiţie. sticlărie. O urmează îndeaproape staţiunea Păltiniş şi Bâlea (Bâlea Lac şi Bâlea – cascadă). sticlă). Sibiel) dar şi în numeroase sate din Depresiunea Braşovului sau zona Branului. pornindu-se de la resursele atractive naturale şi antropice existente. pomi fructiferi. Pentru turismul curativ prioritatea o deţine staţiunea Covasna unde apele minerale conţin peste 2 800 mg/l C02. dar şi a altor masive pitoreşti (Postăvarul. În acest moment staţiunea Poiana Braşov se află în fruntea bazelor turistice specializate în agrement hivernal din ţară. Prelucrarea lânii s-a delocalizat şi într-o serie de centre din vecinătatea sa (Săcele. acid sulfuric). Bazna. Industria chimică este concentrată îndeosebi la Copşa Mică (negru de fum. Industria are ca centru de referinţă Braşovul unde construcţia de maşini. industria lemnului.Transilvania sudică Industrie de tradiţie diversificată. la cote inferioare şi în alte modalităţi de practicare. dată fiind poziţia geografică a regiunii. Jidveiul fiind deja o marcă recunoscută prin produsele sale de vinificaţie. Făgăraş. Mediaş) bisericile fortificate ce împânzesc regiunea. Transilvania sudică este un domeniu reprezentativ pentru turismul cultural. Covasna. Materiale de construcţie se produc la Mediaş. iar versanţii podişurilor Secaşelor şi Hârtibaciului relevă o utilizare agricolă mixtă: culturi. În zona Braşovului turismul montan are o mare tradiţie datorită vecinătăţii Bucegilor. mobilă. Piatra Mare). industria chimică. produse cosmetice. textilă şi alimentară deţin o serie de intreprinderi de rang naţional. Braşov (produse refractare). Vâlcele. Prejmer).

Agnita. Vechile bresle din Sibiu. precum şi de un număr important de şosele secundare sau căi ferate de penetraţie (Braşov-Zărneşti. 1. vor fi eliminate prin construirea de tuneluri şi căi de acces moderne (îndeosebi în zona Curburii şi spre Moldova). în Bistriţa şi împrejurimile sale. Cluj etc. modelul de convieţuire interetnică moştenit etc. în mare parte. saşii transilvani s-au aflat la temelia progresului industriei şi agriculturii din zonele în care au locuit. 12. Cetăţile medievale transilvane şi bisericile fortificate din regiunea studiată poartă de asemenea. De menţionat însă că germanii au constituit o parte şi din populaţia altor zone. cel al Transfăgărăşanului. pecetea geniului lor creator. Perspectivele regiunii sunt generate de o serie de factori favorizanţi şi anume: poziţia geografică sinonimă unui „loc central” al spaţiului naţional.Transilvania sudică Căi de transport diversificate tipologic. Populaţia de origine germană a fost colonizată în Transilvania începând cu secolul X II şi s-a aşezat cu predilecţie în două zone ale acesteia: în partea sudică: Sebeş-Sibiu-Braşov şi cea estică. Oradea-Cluj Napoca-Sighişoara-Braşov). Comentarii şi răspunsuri la teste 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 2. de la amplificarea tranzitului pe magistralele sale rutiere şi feroviare. BucureştiBraşov-Sighişoara-Oradea. resursele naturale variate (cu accent pe cele turistice şi agricole):standardul de dezvoltare economico-socială atins (superior mediei pe ţară). În consecinţă. Modernizarea infrastructurii tehnice ale teritoriului va optimiza şi relaţiile din interiorul sistemului în sensul amplificării şi creşterii gradului de interoperativitate cu microsistemul teritorial al Târnavei Mari printr-o serie de scurt-circuite eficiente. iar gospodărirea aşezărilor şi a moşiei lor a atins niveluri exemplare.Bucureşti-Braşov-Sibiu-Deva-AradCurtici. Evoluţia numerică a populaţiei de origine germană a fost ascendentă până la al doilea război mondial după care se înregistrează o scădere continuă a acesteia datorită deportării etnicilor germani în fosta URSS sau a migrării celor rămaşi în Germania. Disfuncţiile actuale. Braşov-Întorsura Buzăului.5. Din centrul său porneşte cel mai pitoresc sector de drum transcarpatic. mai ales în contextul în care ambele autostrăzi preconizate a se construi cu prioritate în România (Oradea-Braşov şi Arad-Sibiu-Bucureşti) îi vor traversa teritoriul. Arhitectura satelor săseşti este de mare originalitate. Mari oportunităţi de dezvoltare în perspectivă. Braşov sau Bistriţa atestă cu prisosinţă acest fapt. Concomitent se înregistrează un bilanţ demografic negativ ca urmare a îmbătrânirii populaţiei şi natalităţii scăzute. şi E68 (Nădlac-Arad-DevaSebeş-Sibiu-(cu ramificare pe E81 spre Piteşti-Bucureşti)-Braşov. Sibiu. de magistralele feroviare Bucureşti-Braşov-Dej-Baia Mare. Transilvania sudică îşi va fortifica sistemul teritorial pornind de la funcţia lui polarizatoare în raport cu alte sisteme învecinate. Cunoscuţi ca meseriaşi destoinici şi lucrători pricepuţi ai pământului. cum ar fi cea de pe Târnave. legate de precaritatea conexiunilor cu unele regiuni transcarpatice. La Sibiu funcţionează un aeroport.

6. În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. (2001). Pop.) 4. x x x (1987). A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. (2. Argumentaţi acest fenomen. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare. Analizaţi sistemul urban al Transilvaniei sudice. 12. (2000). Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. . 3 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învătare nr. Întrebările la care trebuie să răspundeţi şi punctajul aferent (1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 .Adresa cursantului. Evidenţiaţi interrelaţiile sistemice dintre acestea şi rolul lor în creionarea unităţii.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1.) 3. .III.0 pct. Editura Academiei. 2. Transilvania nordică şi Transilvania sudică . Carpaţii şi Subcarpaţii României. (2. 3. .7. . Bucureşti. Gr.Numărul lucrării de verificare.0 pct) 5.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). 9-12 privind regiunile Culoarul Siretului.0 pct) 2. Cluj-Napoca.Specializarea şi anul absolvirii.Titlul cursului (Geografia Regională a României). Pop.Transilvania sudică 12. Editura Presa Universitară Clujeană. Depresiunea Transilvaniei. Editura Presa Universitară Clujeană. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: . produse şi interese. Care sunt caracteristicile unei regiuni anizotrope şi cum se regăsesc ele în Culoarul Siretului? (2. Gr. În arhitectura peisajului regiunii Bistriţa-Trotuş se disting forme de relief variate (munţi. (3. din punct de vedere funcţional se remarcă o divergenţă a fluxurilor de materii prime. Cluj-Napoca. Deşi morfologic bazinul transilvan este unitar. podişuri. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral.0 pct. Bistriţa-Trotuş. depresiuni). la obiect. Geografia României. Răspunsul va fi logic formulat. Bibliografie selectivă 1. Lucrarea de verificare nr.

platouri. regiunea poate fi luată în considerare atât sub raportul elementelor cadrului natural.2. La Vest sunt delimitaţi printr-un racord diferenţiat morfologic. în raport cu Câmpia şi slab diferenţiat altimetric în cel cu Dealurile de Vest. creste ascuţite.Munţii Apuseni Unitatea de învăţare Nr. culoarul Mureşului şi o salbă de depresiuni submontane (Iara-Hăşdate. Caracteristic pentru această regiune este existenţa unei game extrem de variate de forme de relief: depresiuni şi culoare. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural .2. cât mai ales condiţii nuanţate sub raportul populării şi a modului de utilizare agricolă a terenurilor. . Economia şi perspectivele sistemului regional 13. Baza naturală de susţinere 13.perspectivele dezvoltării unui teritoriu în contextul schimbării sensului vectorilor de gravitaţie (de la direcţia centrifugă la cea centripetă). Către Est limita unităţii este clară. Baza naturală de susţinere Individualizarea geografică a regiunii asociază criteriile naturale cu cele economice şi sociale.3 Componenta antropică 13. 13. 13 Prin aprofundarea acestei unităţi de învăţare cursantul va conştientiza: . . Almaşului) separându-i de Podişul Transilvaniei. Obiectivele unităţii de învăţare nr. cât şi al potenţialului de polarizare a concentrărilor umane (centre. tranşant.posibilitatea definirii regiunilor geografice pornind de la anumite trăsături naturale cu pecete decisivă asupra peisajului geografic. Obiectivele unităţii de învăţare nr. versanţi prelungi. axe) în funcţie de tendinţele. la Sud şi văile Someşului şi a Barcăului la Nord.5. Ca unitate teritorială. 13 MUNŢII APUSENI Cuprins 13. Delimitarea altitudinală faţă de unităţile înconjurătoare este foarte clară. Munţii Apuseni sunt situaţi între valea Mureşului. culmi aplatizate.rolul factorului antropic în coagularea interrelaţiilor spaţiale regionale.1. masive izolate. Ele vor determina atât o diversitate de ordin peisagistic.6. mai ales în raport cu pătrunderile câmpiei sub forma „golfurilor digitale” în partea de Vest şi depresiunile submontane ale Transilvaniei în Est. Accesibilitatea ridicată va face posibilă popularea intensă ceea ce le va atrage atributul de « cea mai umanizată unitate carpatică ». 13 13. Bibliografie selectivă Pagina 86 86 90 90 92 93 13. Comentarii şi răspunsuri la teste 13.1. de evoluţie a teritoriului.4. spontane sau dirijate.

Pe de altă parte. Înspre vest.sud-est se înscrie culmea Codru Moma. Someşului Cald. cheile Văii Stanciului şi cascada Răchiţele. Munţii Bihorului sunt flancaţi de masivul intruziv Vlădeasa (1839 m) în estul căruia se află un areal calcaros cu o serie de peşteri (Vârfuraşul). constituit din roci cristaline paleozoice intens metamorfozate pe care a fost sculptat un relief de culmi semeţe. Runcului. în a doua jumătate a lunii iulie. masiv. Gheţarul de la Scărişoara (ce adăposteşte un gheţar fosil cu o vârsta de peste 3000 ani) Peştera Vârtop (unde s-a descoperit o amprentă plantară aparţinând Omului de Neanderthal. Munţii Apuseni trimit o serie de alte apofize. alături de Culmea Codrului sau Dealu Mare-Preluca. alcătuiţi covârşitor din calcare. chei şi defilee cu geneze variate. din care se răsfiră celelalte masive montane Peşteri. Scărişoara-Ocoale) cu cel mai spectaculos relief carstic din România. Defileul Crişului Repede. Cuţilor. cu masive cristaline în centru şi platouri carstice periferice Proiectul pentru Învăţământul Rural 87 . “jugului intracarpatic” interpus între Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali. în stratele cărora a fost modelat cel mai complex relief carstic din ţară (Peştera Vântului. La sud se înalţă masivul cristalin Găina. Astfel. Cu o orientare nord-vest . La nord. din punct de vedere geologic ei relevă o mare varietate petrografică. cheile Videi.). Topliţa etc. Sighiştelului etc. roci solubile în care au fost modelate veritabile carstoplene (Padiş. între care Munţii Pădurea Craiului. Există şi chei renumite precum cele ale Galbenei. cu renumitul « Târg de Fete » desfăşurat aici anual. peşterile Humpleu. El este alcătuit. iar la est Masivul Gilău-Muntele Mare (1821 m). partea centrală. cu peste 50 km lungime. cea mai înaltă şi masivă. Vulturese şi Leurda-Leaşu) fierăstruite de chei inedite (Poşăgii. Hodobana. în special calcare. Altarului (cu cele mai renumite speleoteme din Europa). Zăpodie. masive. Deşi se consideră că cele două grupe ale Apusenilor (Nordici şi Sudici) au evoluat diferit. Peştera Ciur-Izbuc cu peste 200 urme de paşi ale omului preistoric. se racordează nucleului central Munţii Plopiş (918 m în Dealul Ponorului). Aici sunt localizate complexul carstic Cetăţile Ponorului comparabil în carstul european doar cu cel de la Scoczian din Slovenia. cu culmi prelungi şi aplatizate în vreme ce văile au adâncimi mari şi versanţi prelungi. preponderent din cristalin precambrian şi paleozoic ce a mijlocit sculptarea unui relief greoi. izbucurile Izbândiş. Pociovaliştei). asemeni unui V. de acum 62 000 ani). Aceştia din urmă sunt incluşi de unii autori. ceea ce a determinat o bogăţie deosebită în resurse subsolice. În partea sa sud-estică se află o zonă constituită din calcare cristaline (culmile Scăriţa-Belioara. Lor li se asociază formaţiuni sedimentare mezozoice. Bratcani. este alcătuită din Munţii Bihor (1849 m în Vârful Cucurbăta) veritabil nod orografic.Munţii Apuseni Arhitectura peisajului are ca element nodal grupa muntoasă a Bihorului. cât şi un mozaic peisagistic de mare valoare turistică. relieful lor se aseamănă sub numeroase aspecte. alcătuiţi din şisturi cristaline şi Munţii Meseş (996 m în Măgura Priei) cu o litologie mai complexă unde rocile cristaline se asociază calcarelor din Podişul Boiului. Spre nord. Ordâncuşei. Albioarei.

Vânătara. Moneasa sau Geoagiu-Băi). îndeosebi cea din Ţara Moţilor. spre care sistemul regional al Munţilor Apuseni se descarcă periferic. Almaş. cu etajul fagului şi cel al coniferelor. Dumbrăviţa de Codru). Aici se află blocuri cristaline asociate cu măguri vulcanice sau areale calcaroase. O mare parte din economia tradiţională a populaţiei autohtone. Hidrografic. Pentru Trascău-Metaliferi. Huedin.Munţii Apuseni Climat montan etajat cu influenţe oceanice. realizate pe Someşul Mic (Gilău). cu frecvente fenomene de inversiune termică. cristalini. ducând la creşterea uşoară a temperaturii medii anuale şi scăderea cantităţilor de precipitaţii în culoarul depresionar Alba Iulia – Turda (500-700 mm). temperaturi medii anuale de 2-60C. Izbândiş). Piatra Helenească). Negru şi Repede) şi de Barcău. Apele subterane cuprind pânze freatice lipsite de continuitate. Versantul vestic este drenat de cele trei Crişuri (Alb. Arieş şi Ampoi. Plotunul. Piatra Bulzului. pe Crişul Repede. Extremitatea sud-estică a regiunii revine Munţilor Zarand. Depresiunile (Brad. traversată prin chei spectaculoase de apele Galdei. de o mare importanţă balneară. ceaţă. în lungul faliilor carpatice marginale apar apele termale mineralizate (Vaţa. aflat sub directa influenţă a maselor de aer vestice este mai umed (peste 1500 mm precipitaţii anual la Stâna de Vale) În opoziţie. Roşia Montană. şi precipitaţii abundente de 800-1000 mm anual. La est de Valea Ampoiului. Valea Drăganului (Floroiu). Huedin. nebulozitate ridicată. (Pietrele Ampoiţei. Hăşdatelor. Râmeţului. Bulzişor. Iara-Hăşdate. Acumulări endocarstice deosebite. reducându-se considerabil Proiectul pentru Învăţământul Rural 88 . Potenţialul hidroenergetic bogat este valorificat prin lacurile de acumulare. precum şi carierele de la Vaşcău. se bazează pe exploatarea şi prelucrarea lemnului. Fântânele-Beliş). cu altitudini modeste. Iada (Leşu). Munţii Apuseni sunt un adevărat „castel de ape”. Veritabil castel de ape pentru nord-vestul ţării. precum şi ale depresiunilor marginale Şimleu. unic este relieful de masive izolate. cu manifestarea etajării elementelor climatice. Baia de Arieş) exploatate încă din antichitate. Din cauza populării continue vegetaţia forestieră a fost exploatată. Ape termale. spre est de Someşul Mic. Tăuz. arealele carstice determinând mari acumulări drenate prin izbucuri (Galbenei. Vegetaţia naturală dominantă este cea de pădure. Ampoiţei. Coteţul Dobreştilor. Vâlcanul. Vad-Borod) au un climat specific. pe latura sud-estică a Munţilor Apuseni masele de aer sunt foehnizate. Reţeaua de drenaj este foarte densă datorită precipitaţiilor bogate. se desfăşoară Munţii Trascăului. Cunoscute sunt apele termale şi cariera de marmoră de la Moneasa. Climatul general este cel specific montan. (Vaşcău. În regiunea de contact cu Dealurile şi Câmpia de Vest. Gurahonţ. De mare importanţă peisagistică dar şi sub aspect demografic sau economic este prezenţa „depresiunilor golf” ale Vad-Borodului. Beiuşului şi Zarand-Gurahonţ-Brad. Versantul vestic. pe Someşul Cald (Tarniţa. klippe şi olistolite. Zăcămintele de aur (Brad. continuaţi spre est cu Munţii Metaliferi unde mozaicul petrografic atinge paroxismul. şi cele de cupru (Roşia Poieni) justifică topicul atribuit. unde rocile ofiolitice flanchează o culme calcaroasă prelungă (Ciumerna-Bedeleu).

polimetalice şi turistice apreciabile. Gheţarul de la Scărişoara. marmură. Runcşor. fiind folosit în fabricile de prelucrare a lemnului. climatice şi biogeografice. În Munţii Pădurea Craiului există zăcăminte de bauxită. Resurse aurifere. minereuri. Terenurile arabile sunt restrânse (mai ales în depresiuni. soluri cu fertilitate scăzută) regiunea se încadrează în agroregiunile de munte. Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . la altitudini mai joase. Sighiştelului. Roşia Montană. andezit. Fauna acvatică este reprezentată de cea specifică apelor de munte. Someşului Cald. Cetăţile Rădesei. cerbul şi. bazalt. Vadu Crişului. pe platourile de joasă altitudine sau versanţii însoriţi) şi sunt valorificate prin culturi pomicole sau plante care rezistă unui climat răcoros şi umed. Diversitatea petrografică se remarcă şi în multitudinea de roci de construcţie exploatate: granit. Galdei. peşterile Meziad. portul popular. La altitudini mai mari dominante sunt spodosolurile (podzolurile brune şi brune acide) sărace în humus. La acestea se adaugă valorile etnografice şi culturale cuprinzând satele tradiţionale. suprafeţele ocupate cu păduri. fiind în curs de constituire sistemul de exploatare de tip rural. apar în succesiune cambisolurile (brune şi brunacide) favorizate de climatul umed şi răcoros şi de vegetaţia forestieră de foioase. iar în masivul Gilău-Muntele Mare zăcăminte de fier cu conţinut redus în metal. Prezenţa păşunilor şi fâneţelor favorizează creşterea animalelor. Galbenei. Activităţile industriale sunt legate în principal de resursele disponibile (lemn. roci de construcţie). Având în vedere specificul condiţiilor naturale (relief accidentat. ponoarele Vânătara. Varietatea şi unicitatea peisajelor. Ordâncuşei. ciocănitoarea. bogăţia tradiţiilor etnografice constituie resurse încă insuficient valorificate. Vlădeasa sau Muntele Mare. Astfel. Roşia Poieni. au fost şi ele afectate de sistemul de creştere a animalelor. Pajiştile alpine din Biharea. Dintre resursele subsolului de mare importanţă sunt minereurile nemetalifere. Vântului. rezervaţiile fosilifere (Dealul cu Melci) etc sunt doar câteva din nenumăratele valori peisagistice naturale de care beneficiază acest spaţiu. Lemnul pădurilor constituie şi în prezent o resursă importantă. Criştior-Brad. Huda lui Păpară. Peştera Urşilor. mistreţul şi numeroase păsări (mierla. Toaia.Munţii Apuseni Fond biogeografic diversificat. cu păstrăv şi lostriţă. climă rece şi umedă. cheile Turzii. În prezent exploatările sunt concentrate mai ales în Munţii Metaliferi la Zlatna. cinteza). Exploatările auro-argentifere de pe valea Crişului Alb şi din bazinul superior al Arieşului datează încă din perioada daco-romană. meşteşugurile etc. Fauna pădurilor montane cuprinde animale de interes cinegetic cum sunt ursul. calcare. structurile geologice inedite ale Detunatelor. În depresiunile . pietriş şi nisip. iar pe calcare rendzine şi pseudo-rendzine. căprioara. Solurile sunt corelate cu condiţiile petrografice. Râmeţului. sărbătorile şi datinile. travertin. Complexul carstic „Cetăţile Ponorului”. veveriţa. O categorie importantă de resurse este potenţialul turistic deosebit al acestei regiuni.golf întâlnim argiluvisoluri sau soluri aluvionare.

exploatările de aur şi argint din zona Metaliferilor datând din perioada dacică. cât şi de potenţialul de comunicaţie. în culoarele marginale sau în zonele miniere (Brad. Nucet. a dotărilor sociale strict necesare (şcoli. Sebiş. Răcaş. Vaşcău. dispensare. Ştei.Munţii Apuseni 13. forestiere. Zece Hotare. în general. minereul fiind sortat primar la Dobreşti şi livrat întreprinderii de alumină din Oradea. prezenţa resurselor solului) au permis umanizarea accentuată a acestei regiuni. celelalte naţionalităţi (unguri) apărând doar în zonele miniere. După anii 60-70 ai secolului trecut (când exodul rural a atins în România valori deosebite în legătura cu politica de industrializare forţată) numărul populaţiei începe să scadă ca urmare a migrărilor spre oraşele dinafara spaţiului montan. Câmpeni. Principalul centru care polarizează spaţiul Munţilor Apuseni este oraşul Câmpeni. Aleşd. pastorale sau mixte. Abrud.4. lipsa infrastructurilor de acces. Numărul crângurilor cu dispariţie certă este deosebit de mare. Zlatna. a alimentării cu energie sau apă. Economia şi perspectivele sistemului regional Mineritul milenar între continuitate şi stagnare. Industria extractivă are cea mai veche tradiţie din România. altitudinile moderate. Ineu. Beiuş. magazine comerciale). Baia de Arieş. Aşezările urbane sunt vechi târguri sau centre miniere şi sunt. Ştei. De remarcat structura etnică covârşitor românească. Oraşe mici cu centrul de polarizare la Câmpeni. Roşia. Sebiş. mici. Punctul maxim al creşterii numerice a fost atins la jumătatea secolului XX. Principalele oraşe sunt: Brad. Populaţia este repartizată inegal în teritoriu. În scopul rafinării aurului a fost înfiinţată fabrica de acid sulfuric de la Zlatna care au produs o poluare masivă a naturii locurilor. Problema actuală cu care ele se confruntă este depopularea spontană cauzată de migrarea în masă a populaţiei tinere şi indicele mortalităţii ridicat la cea vârstnică. Gurahonţ). cât şi de rolul istoric. 90 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Cariere de Cei mai populaţi munţi ai continentului european. Exodul populaţiei este determinat şi de cauze economice şi sociale (nivelul de trai scăzut. Abrud.3. Din punct de vedere al funcţiei economice satele sunt miniere. Aşezările rurale specifice sunt „crângurile” care sunt sate mici (sub 500 locuitori) cu structură risipită. Noul oraş Geoagiu are o funcţie turistică bazată pe valorificarea milenară a apelor termale şi termo-minerale din calcarele anticlinalului BoiRapolt-Rapolţel. 13. Nucet. Componenta antropică Condiţiile naturale relativ favorabile pentru o zonă montană (numărul mare al depresiunilor şi văilor. Singura şansă de supravieţuire a unora dintre ele mai favorabil localizate este dezvoltarea turismului rural care să diversifice profilul economic al regiunii. iar actualmente din minele de la Băişoara. Bauxita se exploatează la Vârciorog. arii de concentrare înregistrându-se depresiunile golf (Beiuş. al cărui rol este determinat atât de poziţia relativ centrală în cadrul regiunii. Ele au fost ridicate la nivel unic al intensităţii şi complexităţii sub stăpânirea romană (cunoscutele galerii de la Roşia Montană) şi au continuat până în zilele noastre. Zlatna) în vreme ce suprafeţele intens împădurite (Padiş-Lumea Pierdută) sunt nepopulate. Minereul de fier s-a extras de la Căpuş.

Proiectul pentru Învăţământul Rural . Chişcău. Băişoara. După anii ’90 în zona Ştei s-a afirmat industria alimentară (apă minerală. îmbracă atât un caracter artizanal (cunoscută este măestria moţilor în fabricarea vaselor şi articolelor din lemn). Arieşeni. sucuri. Vaşcău. alcool. Stâna de Vale. prelucrarea lemnului. Centre de referinţă sunt Câmpeni. Meziad etc) sunt simple avanposturi ale unor amenajări de amploare ce se cer realizate. Scărişoara. Leşu. 13. bere. produse de panificaţie) a intreprinderii European Drinks. Există suficiente temeiuri pentru a-i defini ca sistem teritorial funcţional sau ca regiunea naturală tipică? 2. Pietroasa. GeoagiuBăi. ridică o serie de obstacole în calea regionărilor geografice funcţionale tocmai prin gradul lor ridicat de individualizare. Staţiunile Moneasa. Râmeţ. Sohodol. Beiuş şi Brad. Vadu Crişului. Chişcău) devenind prin pensiunile lor ţinte ale unui număr în creştere de vizitatori Căile de comunicaţie sunt dense pentru o regiune montană şi sunt axate pe principalele văi. Care sunt elementele ce au favorizat intensa populare a spaţiului montan? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Exploatarea lemnului ca bază a unei veritabile civilizaţii. o unitate fizico-geografică reprezentativă a României. cât şi unul de tip industrial (mobilă şi alte produse din lemn). Turismul valorifică doar o parte nesemnificativă a potenţialului atractiv natural şi antropic al regiunii.Munţii Apuseni marmură de bună calitate sunt deschise la Moneasa. Aireşeni). Ocupaţie străveche. depresiunea Huedin (Sâncrai. Explicaţi în spaţiul alăturat: 1. Izvoru Crişului). Vaţa de Jos. Cerbul. Gîrda de Sus. depresiunea Beiuş (Meziad. Test de autoevaluare Munţii Apuseni. anumite localităţi din bazinul Arieşului Mare (Albac. Munţii Apuseni sunt traversaţi de 91 Turismul ca şansă majoră a economiei regionale. Un avânt deosebit a luat în ultimul timp turismul rural. Beliş-Fântânele cărora li-i se adaugă alte cabane şi popasuri turistice (Padiş.

Ampoi. Aici apare un nucleu central morfologic. mineritul substanţelor nemetalifere. intense şi diversificate ale omului cu locul s-a născut un spaţiu mental de mare originalitate ce are ca nucleu. prelucrarea eficientă şi controlată a resurselor lemnoase. magistrala feroviară 3 (Bucureşti-Episcopia Bihor). cu predominanţa munţilor joşi. din raporturile îndelungate. se constată o interrelaţionare strânsă între elementele componente.Munţii Apuseni Infrastructura de acces sub imperativul modernizării. Depresiunea Brad spre Deva. bazinul Arieşului spre Turda. Înălţimile sale sunt mijlocii. Câmpia şi Dealurile de Vest). Reţeaua de drumuri se suprapune în mare măsură celei de cale ferată. minerit şi creşterea animalelor. o economie diversificată fondată pe exploatarea şi prelucrarea lemnului. uşor accesibili. Depresiunea Zlatna şi bazinul Ampoiului spre Alba Iulia. turismul. iar ochiurile reţelei fiind suprapuse masivelor montane. căi de comunicaţii). urmat de agricultura ecologică. culoarul Mureşului. dinspre Oradea spre Cluj-Napoca trece drumul european E60. În primul rând popularea a fost favorizată de altitudinea şi morfologia reliefului. depresiunile „golf” Zarand. penetrarea adâncă a văilor şi depresiunilor. Profilul economic de perspectivă al regiunii situează pe primul loc. axate pe principalele văi şi căi de comunicaţii. Desfăşurarea largă şi unitară a grupei montane. care deversează gravitaţional către ariile adiacente. Crişul Alb). în mod nemijlocit. prin sudul Munţilor Apuseni. Pe valea Crişului Repede. pe valea Mureşului trece o altă arteră de importanţă europeană E68 (Arad-Deva-Sebeş spre Bucureşti). În sfârşit. accesibilitatea teritoriului sunt premise naturale favorabile ale instituirii unui sistem teritorial. de data aceasta de sorginte antropică. Ariile aferente bazinului superior al Someşului Mic sunt polarizate spre exterior (spre Cluj-Napoca). Modelul regional al Munţilor Apuseni apare ca o reţea dendritică. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Câteva căi ferate secundare pătrund pe valea Arieşului (de la Turda la Abrud). o agregare de tip sistemic ne mai întâlnită la celelalte grupe montane ale Carpaţilor. Crişul Negru. pe valea Crişului Repede şi pasul Ciucea. La care se adaugă. pot fi evidenţiate subregiuni. Beiuş şi Vad-Borod sunt atrase de către spaţiul deschis al Dealurilor şi Câmpiei de Vest. 13. la care se racordează toate celelalte elemente sistemice. 2. cu liniile suprapuse axelor de gravitaţie naturală şi antropică (văi. Se pune astfel în evidenţă o relaţie de complementaritate între spaţiul montan şi ariile mai joase limitrofe (Depresiunea Transilvaniei. Analizând structura şi funcţiile peisajului. intens umanizate.5. pe Crişul Alb (Ineu-Brad şi de aici la Deva) sau pe Crişul Negru (Beiuş-Vaşcău). Ţara Moţilor . Din aceste artere importante se desprind şosele pe toate văile importante (Arieş. detaşat. cea mai intensă umanizare a unui spaţiu montan carpatic. În cadrul acestui model regional. Din punct de vedere morfologic depresiunile şi platourile intens aplatizate au o extensiune remarcabilă ceea ce a permis nu numai amplasarea aşezărilor ci 92 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

Editura Academiei Române. Editura Presa Universitară Clujeană. P. Bibliografie selectivă 1.III. (1984).7. Potenţialul economic al carstului din Munţii Apuseni. Pop. Gr. Geografia României. şi forestiere pe care le-a valorificat intens în timp istoric. Cocean. Bucureşti. 3. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei.Munţii Apuseni şi o diversificare a folosinţelor agricole (culturi. Bucureşti. populaţia a fost atrasă de resursele miniere. 13. în special cele aurifere. 2. Nu în ultimul rând. (2000). trebuie să menţionăm numeroasele obiective turistice care motivează menţinerea actuală a populaţiei în zonă. păşuni). fâneţe. Cluj-Napoca. x x x (1987). Editura Academiei. Carpaţii şi Subcarpaţii României. În al doilea rând. Proiectul pentru Învăţământul Rural 93 .

Economia şi perspectivele regiunii 14. 94 . (Ea nu include.2. înclină de la est la vest şi au o fragmentare mai Proiectul pentru Învăţământul Rural O entitate spaţială creionată toponimic pe un suport istoric recunoscut.Crişana Unitatea de învăţare Nr.5. Componenta antropică a sistemului regional 14. ca elemente morfologice aparte. 14 CRIŞANA Cuprins 14. 14.3. Obiectivele unităţii de învăţare nr.4. Fac excepţie spaţiile montane aferente nucleului orografic al Munţilor Apuseni şi cele din partea nord-estică (Ţara Oaşului) integrate la alte unităţi teritoriale. deci. din Câmpia Crişurilor şi Someşului. Dealurile Oradei. 14 14. sunt dunele de nisip din Câmpia Careiului fixate prin livezi de pomi fructiferi şi plantaţii de viţă-de-vie. în care râurile divaghează şi înmlăştinesc (cunoscutele mlaştini ale Ecedei). de la nord la sud.rolul important al fenomenelor de complementaritate în structurarea organismelor teritoriale. Ele au caracter piemontan (fără a omite însă unele iviri izolate de roci cristaline sau chiar vulcanice într-o serie de măguri).2. Este o entitate teritorială care cuprinde Câmpia şi Dealurile de Vest de la Nord de Crişul Albşi până la culoarul Someşului inclusiv. . Baza naturală de susţinere 14.1. Bibliografie selectivă Pagina 94 94 96 98 99 99 14. în principal.1. dealuri şi munte. al cărei teritoriu se regăseşte în proporţie covârşitoare între limitele sale.6. precum şi din sectoarele de câmpii înalte ale Careiului (altitudinea maximă 143 m). Asociere strânsă în plan peisagistic şi funcţional între câmpie. Comentarii şi răspunsuri la teste 14. Cermei sau Miersig. se înşiruie următoarele subunităţi: Dealurile Crasnei şi Sălajului. Baza naturală de susţinere Topicul regiunii provine de la provincia geografico-istorică omonimă. toate teritoriile aferente unităţii cu acelaşi nume creionată ca diviziune politico-administrativă în urma regionărilor din anii 1920. . Aici. A doua treaptă de relief este alcătuită din sectorul central-nordic al Dealurilor de Vest unde. 14 Unitatea de învăţare alăturată are menirea să familiarizeze cursantul cu: . Structura orografică a bazei naturale de susţinere este compusă.aportul poziţiei geografice (în context transfrontalier) în diversificarea oportunităţilor sistemului regional. altitudini de 300-400 m. 1925 sau 1959). Obiectivele unităţii de învăţare nr. forme de relief joase.modul de transformare a entităţilor politico-administrative (inclusiv a provinciilor istorico-geografice în regiuni de program cu însuşiri sistemice. Dealurile Ghepişului şi Piemontul Codrului.

Tăşnad. Marghita. cu descărcări naturale sau în foraje la Satu Mare. Reţeaua profundă de falii a determinat formarea unor acvifere suprapuse (două în zona Oradea. cu temperaturi de 43°C). păduri de foioase. prin gravitaţia naturală şi antropică aferentă. Pădurea Craiului şi Codru Moma). Alte lacuri au însuşirile iazurilor (Cefa. Andrid. Apele termale prezintă o mineralizare de 0. Carei. Este practic cea mai umedă zonă de câmpie din România. Sălacea). Climatic unitatea se află. Azonal se dezvoltă vegetaţia psamofilă (pe dune de nisip). Oradei sau Ghepişului) precum şi în patul aluvionar al luncilor. Reţea hidrografică aparţinând grupei vestice. Barcăul şi Someşul. datorită evaporaţiei şi evapotranspiraţiei intense. Acviferele se extind de la Satu Mare în nord. fapt cel adaugă un principiu curativ în plus. mai umede şi moderate termic. Mari acvifere cu ape termale. Crişana este străbătută. lacurilor de acumulare antropică şi pânzelor freatice. Etajul pădurilor de foioase debutează cu asociaţiile de cerete (Quercus cerris) urmate de gorunete (Quercus robur) şi făgete (Fagus silvatica). În ciuda acestui aspect. o traversează Crasna. Vegetaţia înscrie teritoriul suprapus câmpiei în zona silvostepei submediteraneene panonice dominate de păiuşul stepic (Festuca). Băile Felix dar şi în Dealurile de Vest la Boghiş. în zona de câmpie se înregistrează un deficit de precipitaţii cuprins între 50-175 mm anual ceea ce reclamă efectuarea irigaţiilor. păduri de răşinoase. Rezultă astfel o densitate superioară a reţelei hidrografice de suprafaţă. În sfârşit. În scopul regularizării scurgerii. Mai importante prin impactul lor turistic şi energetic sunt apele termale din subasmentul Câmpiei şi Dealurilor de Vest. Oradea. în integralitate. iar precipitaţiile oscilează între 610-750 mm (619 mm la Satu Mare). sinonimă cu tot atâtea posibilităţi de alimentare cu apă a agriculturii. Resursele de apă aparţine reţelei de râuri epigee. În partea nordică. Crişanei îi aparţin. la Timişoara spre sud. Zăuan. sub influenţa maselor de aer vestice.Crişana Climat montan cu precipitaţii bogate pe faţada vestică. Crişuri. Ca plante rare cea mai cunoscută este nufărul 95 Proiectul pentru Învăţământul Rural .7-12 gr/l ce creşte odată cu adâncimea acviferului. hidroenergie) s-au construit o serie de lacuri pe Crişul Repede amonte de Oradea. în primul rând. Creşterile de debite în perioadele ploioase îndelungate determină inundaţii pe Someş. Şimleul Silvaniei. Pâlcurile de stejar sunt rare datorită antropizării accentuate. tributară integral Tisei.5°C (10. Durata zăpezilor ajunge la 2 luni în arealele deluroase şi 2-3 luni în masivele muntoase învecinate. Miersig. Vârşolţ). cu obârşia în Depresiunea Huedinului). versanţii vestici ai masivelor jugului intracarpatic (Meseş. cu un maxim de primăvară şi toamnă. Temperaturile medii anuale se înscriu între izotermele de 9-10. primul la 47-150 m adâncime cu temperaturi de 49 °C. dar şi a unor utilităţi complexe (alimentare cu apă. Etajare biopedogeograf ică relevantă: silvostepă. dar şi pe alte râuri (lacurile Moftin. accentuată. Prisnel-Preluca) şi ale Munţilor Apuseni (Plopiş.4 °C la Oradea). Barcău. de cele trei Crişuri (de unde şi numele atribuit) cu izvoarele în rama montană învecinată (excepţie face Crişul Repede. iar al doilea la 340-410 m. industriei sau aşezărilor. Rezerve importante sunt cantonate în structurile de tip piemontan al Dealurilor de Vest (Tăşadului. Meseşeni Băi etc.

cu un indice de peste 1% anual. Sărmăşag. ape termale. Fauna Crişanei este compusă din animale adaptate peisajului de câmpie (hârciog. lup. Densităţi ridicate ale populaţiei se întâlnesc în zona de racord a câmpiei cu dealurile. Umanizare încă din preistorie. prepeliţă) respectiv pădurile de foioase (mistreţ. cu o desfăşurare largă şi o fertilitate ridicată ce permit practicarea a numeroase subramuri ale agriculturii. Borş. păduri de foioase. atracţii etnografice aparţinând zonelor Bihor. protestanţi. O valoare deosebită o au terenurile agricole. popândău. datorită soldului natural şi migratoriu negativ. cu biotop actual natural în Delta Nilului. a suferit în timp istoric interferenţe cu populaţie de origine maghiară. La Tăşnad şi Episcopia Bihor se exploatează argile. Zăcăminte de petrol şi gaze. dar cu o frecventă notabilă. 14. obiective turistice naturale şi antropice. potârniche. menţinut în flora ţării noastre. a dealurilor cu munţii (pe baza efectului de complementaritate) în luncile fertile ale râurilor. fazan). resursele cinegetice şi piscicole. castrele romane de la Marghita şi Porolissum stau mărturie importanţei sale în antichitate. viezure. ape termale. reformaţi. Popeşti. Fondul etnic autohton. inclusiv în perioada glaciară. castele. îmbătrânirea populaţiei se manifestă vizibil. alături de ortodocşi convieţuind catolici.Crişana Etajare biopedogeograf ică relevantă: silvostepă. Pişcolţ). Curtuiuşeni. Codru şi Sălaj) etc. orbete. Dimpotrivă densităţi reduse definesc anumite areale din câmpia joasă şi mlăştinoasă a Crişurilor şi Someşului. Chieşd etc). versanţii montani. Baza de resurse ale subsolului este variată. 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iepure. Solurile nisipoase. Mozaicul etnic a atras o diversitate de ordin confesional. dealurile cu fragmentare mai accentuată. Crişana deţine zăcăminte de materii prime energetice cum ar fi: petrol (Salonta. căprior. vizibile în structura demografică a numeroase aşezări. monumente. germană (şvabi). Suplacu de Barcău). Cunoscut este fondul de vânătoare de la Balc unde fauna cinegetică este densă. biserici. Davele de la Marca sau Tăşad. cărbuni ( în bazinul Barcăului la Ip. Marghita. Este un relict tropical.3. datorită apelor termale ce alimentează pârâul menţionat. vulpe. românesc. Componenta antropică a sistemului regional Popularea regiunii este extrem de veche. slovacă etc. gaze naturale (Balc. iar din luncile Someşului şi Crişurilor nisipuri şi pietrişuri utilizate în construcţii. obiectivele antropice (cetăţi. În neoliticul timpuriu aici s-a individualizat „Cultura Criş”. cernoziom levigat) ca predominante în zona de câmpie. Învelişul de soluri situează molisolurile (cernoziom. respectiv argiluvisolurile şi cambisolurile în cele de deal şi podişuri. De asemenea. (Nymphaea lotus thermalis) ce populează lacul şi pârâul Peţea din zona Băilor Episcopiei (1 Mai) de lângă Oradea. Fondul forestier este limitat ca suprafaţă şi productivitate în vreme ce resursele turistice acordă regiunii perspective ample în domeniu prin apele termale şi termo-minerale. aluvisolurile şi solurile hidromorfe (lăcoviştile) apar azonal. Un fenomen îngrijorător este scăderea lentă a populaţiei regiunii. cu aşezări rurale mijlocii şi mari. în perimetrele intens urbanizate. păduri de răşinoase.

14. sarcinile centrului polarizator principal revenindu-i Oradei (221 487 locuitori) urmată de Satu Mare (129 523 locuitori). Funcţia de bază rămâne cea agricolă. Aşezările umane s-au adapta rigorilor impuse de morfologia reliefului. şi adunate. dar şi evitarea suprafeţelor cu pericol de inundare). Oraşele au nucleele constituite în epoca medievală. politicoadministrative. Crişana are un număr redus de oraşe. În arealele carbonifere sau petroliere se asociază profilul industrial (extractiv). de câmpie sau piemont. Marghita. cu specializarea în cultura plantelor pentru satele din câmpie şi un profil agricol mixt pentru cele din zona deluroasă.Crişana Oraşele alcătuiesc un sistem urban. Zalăul. Funcţiile celor două oraşe mari. comerciale. Zalău. Cehu Silvaniei). turistice. In ce modalitate pot ele contribui la afirmarea turismului? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . polarizat de Oradea. hidrografici (prezenţa surselor de apă. La adunarea gospodăriilor în vetre au contribuit şi măsurile luate de administraţia din secolul XVIII pentru gruparea cât mai strânsă a acestora. prezenţa resurselor. s-a afirmat odată cu statutul său de reşedinţă judeţeană ajungând în 2002 la aproape 63 000 locuitori. răsfirate printre livezile şi viile culmilor deluroase. Tăşnad. Raportate la extensiunea sa.în cea capitalistă (Carei. Satu Mare. în zonele plane. Oraşele mijlocii şi mici îmbină funcţia industrială cu cea comercială sau agricolă. de peste 100 000 locuitori. Cum au apărut şi prin ce atribute se remarcă apele termale din Crişana? 2. se afirmă cea turistică legată de valorificarea apelor termale. În cazul Tăşnadului. Şimleul Silvaniei). Salonta) sau după al doilea război mondial (Valea lui Mihai. în cele împădurite prelucrarea lemnului. în fostele cetăţi (Oradea. sunt industriale. Satele aparţin celor două categorii structurale. tradiţia locuirii etc. culturale. Test de autoevaluare Analizaţi în spaţiul alocat următoarele aspecte: 1. al treilea oraş al unităţii studiate. factorii climatici (cu preferinţă pentru arealele adăpostite). pe lângă funcţia industrială şi agricolă.

inclusiv piersicul şi caisul. feroviare şi aeriene care facilitează vehicularea masei. vizând obiectivele antropice din Oradea (Muzeul Ţării Crişurilor. Satu Mare. fie în ferme mici sau în gospodăriile populaţiei din zona deluroasă. mobilă. Oradea în ştranduri sau piscine pentru turismul de agrement. produse alimentare. Carei. plante tehnice şi furajere. Creşterea animalelor se desfăşoară fie în ferme mari. Băile Episcopiei (1 Mai). Sălaj sau Bihor. floarea soarelui. Pe dunele de nisip ale Câmpiei Careilor şi în zona deluroasă găsesc condiţii fitogeografice optime pomii fructiferi. Principalul centru industrial rămâne Oradea cu prelucrarea bauxitei. mobilă. orzul. Marghitei şi cele din vecinătatea municipiului Satu Mare produc struguri de bună calitate. Ele se valorifică balnear în staţiunile Băile Felix. castrul de la Porolissum Incipient se afirmă turismul rural cu accent pe resursele etnografice din zona Codru. În periurbanul principalelor oraşe.4. Beltiug. Astfel. cânepa se cultiva pe suprafeţe vaste. Industria este concentrată îndeosebi în oraşele mari şi mijlocii. Biserica cu Lună). ramura agricolă are condiţii propice de dezvoltare. cu largi disponibilităţi de intensivizare. Marghita. O însoţeşte municipiul Satu Mare cu industrie constructoare de maşini (utilaj minier). Turism curativ şi cultural. inul. Pentru Zalău este proprie producţia de ţevi laminate din oţel. mixtă. armături din fontă şi oţel. aparataj casnic. produselor şi intereselor în sistemul regional. cele mici fiind. energiei. cum sunt cele de ovine. Având un potenţial pedogeografic important. Grâul. porumbul. producţia de lacuri şi vopsele. zahăr). Al doilea tip de turism practicat în regiune este cel cultural. La Şimleul Silvaniei este recunoscută industria vinului. Câmpiile se integrează exploatării prin culturi de cereale. Din acest punct de vedere ne aflăm în cea de-a doua zona agricolă a ţării. Tăşnad. regiunea este traversată axial de şoseaua internaţională E60 (Borş-Cluj Napoca-Bucureşti). Satu Mare. se practică legumicultura. Meseşeni Băi.Crişana 14. textile. de regulă. textile. de prelucrare a produselor agricole vegetale şi animale funcţionează la Carei (ulei. Turismul de tranzit atinge cote ridicate datorită traversării regiunii de o serie de reţele rutiere şi feroviare cu conexiuni transfrontaliere. Tăşnad sau Salonta. materiale plastice. Industrie prelucrătoare diversificată. Şimleul Silvaniei (cetatea medievală). În zona de câmpie se întâlneşte frecvent avicultura (creşterea gâştelor) şi apicultura. monoindustriale. mobilă. dar şi viţa de vie. anvelope. utilaje. Carei. după Câmpia Română. Economia şi perspectivele regiunii Economia Crişanei îmbină agricultura cu industria şi turismul. în luncile Crişului Repede şi Someşului. porcine sau bovine din zona de câmpie. valea lui Mihai (conserve de legume şi fructe). sfecla de zahăr. de Proiectul pentru Învăţământul Rural Agricultura productivă. Petrolul extras din regiune se rafinează la Suplacu de Barcău. Podgoriile Oradei. Zăuan. Staţiunea Băile Felix se înscrie între bazele turistice cu cerere internaţională. produse alimentare şi textile. Tinca. Intreprinderi mici. Boghiş. În ambele oraşe funcţionează termocentrale. conductori emailaţi. Transporturile prezintă o serie de căi rutiere. Turismul beneficiază de o serie de resurse naturale între care se remarcă apele termale din întreg subasmentul Câmpiei şi Dealurilor de Vest. dar şi la Marghita. 98 .

x x x (1992). IV. Bucureşti.. Ţara Beiuşului. (2005). inclusiv în perioadele mai reci ale anului 14. Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest.complementaritatea multor subramuri economice. industriale şi turistice cu cele din regiunile interne dar şi din cea transfrontalieră învecinată cu efect pozitiv asupra schimburilor comerciale. Regiunile pericarpatice. În ştranduri şi piscine. I. (1987). Geografia României. Pop. Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 . . Astfel.6.. A. 2. Editura Academiei. în cura externă. Pop.. . apele conţin. Posea. 3. Gr. 2. Apele termale şi termominerale reprezintă „materia primă” a turismului curtativ.Kiev. magistralele feroviare Bucureşti-Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor şi Bucureşti-Braşov-Dej-Baia Mare-Satu Mare-Halmeu. Oradea. . Câmpia Crişurilor.prezenţa unor resurse naturale şi umane care pot susţine o dezvoltare durabilă a teritoriului. Crişul Repede.poziţia periferică în cadrul teritoriului naţional ce îi permite legături şi colaborări transfrontaliere ample. ambele cu legături internaţionale. Editura Universităţii din Oradea. Berindei. La Oradea şi Satu Mare fiinţează două aeroporturi cu activităţi de transport în creştere. Gr. Evoluţia viitoare a regiunii Crişana este jalonată de următorii factori favorizanţi: . în 2-3 niveluri. Bucureşti. Comentarii şi răspunsuri la teste 14. 1. pentru tratarea a numeroase tipuri de maladii (reumatismale. În general.5. agricole.Crişana Avantaje în colaborările transfrontaliere. Geneza acviferelor cu ape termale a fost condiţionată de fragmentarea intensă a substratului geologic al regiunii Crişana. Etc. şi o serie de săruri ce le adaugă valenţe în plus în utilizarea lor în procedurile de cură. unde este prezentă o veritabilă reţea de falii de mare profunzime. locomotorii). apele termale facilitează desfăşurarea turismului de agrement. Pe lângă termalismul accentuat. aria de polarizare a oraşelor Satu Mare şi Oradea se poate extinde asupra unor teritorii din ţările vecine cu efect important în sfera economică şi socială. Ele sunt utilizate în staţiunile şi bazele turistice.traversarea ei de viitoarele autostrăzi Borş-Oradea-Braşov şi Niyregyhaza-Satu Mare-Baia Mare îi va asigura o conexiune rapidă cu culoarul VI de transport european prefigurat a se dezvolta pe direcţia-Budapesta . Studiile întreprinse asupra acviferelor cu ape termale din regiunea vestică a României au pus în evidenţă atât o etajare a structurilor freatice. temperatura apelor din zonă depăşeşte 50ºC ceea ce le atribuie o valoare de utilizare importantă. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Lor li se adaugă şosele şi căi ferate orientate nord-sud (Satu Mare-Oradea-Arad) sau ramificate din acestea. în soluţie. cât şi compoziţia lor chimică şi indicele de termalitate. Bibliografie selectivă 1.

Obiectivele unităţii de învăţare nr. respectiv Munţii Poiana Ruscă la vest – nord-vest.3. 15 15. Componenta antropică a sistemului regional 15.definirea factorului-timp în devenirea regiunilor. Comentarii şi răspunsuri la teste 15. aşa cum s-a precizat anterior.5. de agregare funcţională. 15. cu origine tectonică. cu un climat specific de bazin morfologic adăpostit. cursantul va realiza: . 100 Proiectul pentru Învăţământul Rural . de la contactul masivelor muntoase ale Retezatului şi Poiana Ruscă. prin numeroase elemente convergente. Se prezintă ca o câmpie întinsă.1. culoarul Streiului (Orăştiei).înregistrarea mutaţiilor economico-sociale ce au loc într-un sistem teritorial în urma unui impact politic sau ideologic major. între elementele sale componente apare un proces de coagulare. Mai mult. Relaţiile stabilite la nivel interregional evidenţiază faptul că acest teritoriu nu poate fi ataşat nici Banatului. Depresiunea (Ţara) Haţegului devine o arie cu orientare centripetă a fluxurilor de materie şi energie. 15 Prin asumarea conţinutului acestei unităţi de învăţare. Astfel.identificarea unei regiuni cu specific aparte în ceea ce priveşte modul de agregare spaţială. de produse şi interese. . Bibliografie selectivă Pagina 100 100 103 105 106 107 15. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Un sistem teritorial delimitat de interfaţa regiunilor învecinate. Posedă o bogată încărcătură istorică legată de amplasarea vestigiilor daco-romane Prin pasul Merişor (759 m) ea comunică direct cu Depresiunea Petroşani.4 Economia regiunii 15. structura şi funcţiile sale. nici Olteniei de nord. deşi cu numeroase restricţii. regiunea de faţă se individualizează pregnant într-un spaţiu neadjudecat de vectorii de gravitaţie ai sistemelor teritoriale învecinate.2. Pe de altă parte.Haţeg-Poiana Ruscă Unitatea de învăţare Nr. cu soluri fertile.2.6. nici Munţilor Apuseni sau Transilvaniei sudice datorită unor praguri generatoare de disfuncţii majore. ce se ataşează. Deşi are o suprafaţă mai restrânsă.1. dintr-un nucleu morfologic suprapus Depresiunii Haţegului. interpusă între Munţii Retezatului la sud şi sud-est. cât şi spre apofiza ei nordică. acest din urmă masiv este în cea mai mare parte a extensiunii sale tributar descărcării spre aria depresionară menţionată. Baza naturală de susţinere Baza naturală de susţinere este constituită. . Baza naturală de susţinere 15. formată în acelaşi mod. 15 HAŢEG-POIANA RUSCĂ Cuprins 15.

De-a lungul culoarului Mureşului până amonte de Orăştie pătrund influenţele submediteraneene marcate de temperaturi medii mai ridicate. Culoarul Orăştiei şi la poalele Munţilor Poiana Ruscă terenurile cu declivităţi mai pronunţate sunt acoperite de gorunete şi gorunofăgete. Sunt alcătuiţi din şisturi cristaline cu intercalaţii de calcare şi intruziuni eruptive. Alt pas. circuri. sistemului teritorial. Trăsăturile climatului sunt dictate de orografie depresiunile şi culoarele de vale afişând un climat de podiş. cu culmi largi şi văi relativ înguste. Munţii Retezat au altitudini ridicate (2 509 m în Vârful Peleaga) şi conservă numeroase forme ale modelării glaciare (custuri. Parcul Naţional Retezat. Acestei unităţi i se asociază şi Culoarul Orăştiei respectiv Culoarul Mureşului dintre Şibot şi Săvârşin. Rezerve importante de apă poartă Mureşul. rezultând o diversitate a reliefului şi a resurselor subsolului. Pe crestele Retezatului temperatura medie anuală este negativă. Florica etc). Datorită peisajului lor inedit. Munţii Poiana Ruscă au aspect de cupolă. Vegetaţia. Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m). în primul rând Munţii Şureanu (2 130 m în Vârful lui Pătru) cunoscuţi printr-un relief carstic de mare amploare (peşterile Şura Mare. văi. de asemenea. Culoarul Mureşului. se organizează drenuri colectate de Jiu sau Mureş. o interconectează cu apofiza culoarului Bistrei. Durata stratului de zăpadă ajunge la 4-5 luni. este dispusă în etaje succesive integrate domeniului forestier. morene). Cerna. aplatizarea avansată a rocilor cristaline paleozoice şi relieful de culmi şi platouri domoale au favorizat o intensă umanizare (de unde şi topicul de “Ţinutul pădurenilor”). Tăul Agăţat. dar şi cel mai important râu din Poiana Ruscă. în Depresiunea Haţegului. iar precipitaţiile depăşesc 1200 mm. Rigorile climatului în creştere altitudinală. Altitudinile mai reduse (1 374 m în Vârful Padeş). Streiul. hidrografice sau biogeografice rare. Streiul străbate axial regiunea fiind unul dintre cele mai intens amenajate râuri interioare din ţară. Resursele de apă ale regiunii sunt bogate. cu o suprafaţă de 54 400 ha. aici s-a înfiinţat. Dimpotrivă arealele montane respectă legea zonalităţii climatice verticale. În zona Călan izvorăsc ape mezotermale. Viorica. Ana. cu temperaturi medii de 7-10°C şi precipitaţii de 700-800 mm anual. în anul 1935. Tăul Porţii. Cioclovina. cu scăderea temperaturii şi creşterea precipitaţiilor cu altitudinea.Haţeg-Poiana Ruscă Nucleul regiunii este cuveta morfologică a Depresiunii Haţegului cu rol de polarizare naturală şi antropică. ca axă hidrografică regională. regiunii şi masivele muntoase învecinate. Zănoaga – 29 m profunzime. ierni cu zăpadă puţină şi de mai scurtă durată. ca element definitoriu pentru fizionomia peisajului regional. Lia. În vatra depresiunilor iarna cantonează aerul rece. Galeşu. Etajul fagului are o dispunere compactă în Poiana Ruscă şi în treimea inferioară a masivelor grupei Retezat unde urcă până la 101 Proiectul pentru Învăţământul Rural . divergent. Aparţin. În Munţii Şureanu şi Retezatu Mic există numeroase acvifere carstice. dar şi cea a munţilor Şureanu sau Poiana Ruscă sunt veritabile castele de apă din care. situat la vest. primul de acest fel din România. cu numeroase elemente morfologice. Peştera din Valea Stânii). Astfel. Lacurile artificiale Cinciş şi Gura Apei se adaugă celor peste 80 lacuri glaciare din Masivul Retezat (Bucura – 10 ha. Inversiuni termice în depresiuni. generând inversiuni termice. Ponorici. Unitatea montană a Retezatului.

precum şi în Depresiunea Haţegului unde apar soluri bine structurate. În Ţara Haţegului sunt concentrate o serie de obiective antropice unice cum ar fi Sarmizegetusa Ulpia Proiectul pentru Învăţământul Rural 102 . fier. Resursele turistice sunt extrem de variate tipologic. Paroşeni. în primul rând zăcămintele de fier din zona Ghelari. Peste această altitudine el lasă loc răşinoaselor. cupru) la Alunu. dolomite. peisaje naturale pitoreşti. Cioclovina. 1100-1200 m. Teliucu Inferior şi Vadu Dobrii. Pe calcare şi în zonele mai adăpostite apar endemisme submediteraneene (liliac. nisipuri cuarţoase. Lupeni. talc la Lelese. Uricani. în peştera Cioclovina Uscată s-a exploatat guano. ce poate rivaliza oricând cu cea de la Carrara sau Paros). întâlnind practic toate tipurile naturale şi antropice relevante pentru ţara noastră: abrupturi. Câmpu lui Neag) valorificate pentru cocs metalurgic sau termoenergie. Pedogeneza a găsit condiţii favorabile de manifestare în culoarele râurilor. lacuri glaciare şi antropice. faună cinegetică şi piscicolă. Ea relevă o etajare a biotopurilor preferate în cele două tipuri de pădure. situri paleontologice (cu urme de dinozauri pitici). În Depresiunea Petroşani substratul edafic a fost în mare parte bulversat de către îndelungata şi intensa activitate de exploatare a cărbunilor. nemetalifere. pe terase sau glacisuri. Tot în subsolul regiunii se află ape mezo-termale (la Călan) şi. La peste 1800 m înălţime. Terenurile agricole din culoarele râurilor şi din depresiuni sunt valorificate prin culturi şi fâneţe. între 1200-1800 m în Retezat sau Şureanu. Peştera de la Româneşti). Ponorici. Tot în Munţii Poiana Ruscă se află zăcăminte de minereuri complexe (plumb. În Munţii Şureanu.Haţeg-Poiana Ruscă Interferenţe peisagistice derivate din antropizarea îndelungată. Fondul forestier este extins. Valorificarea continuă. răspândite insular în Poiana Ruscă şi compact. mai mult de două secole şi jumătate siderurgia locului. pinul negru. Ele s-au asociat rezervelor de cărbune superior din Depresiunea Petroşani (Petrila. Apar însă şi elemente faunistice mai deosebite cum ar fi vipera cu corn (Vipera ammodytes) sau broască ţestoasă de uscat (Testudoi hermanni). Ruschiţa. fertile. Aninoasa. alun turcesc). iar cele din zona montană pentru păşuni. din secolul al XVIII şi până azi. marmură la Ruschiţa (de-o calitate superioară. o serie de peşteri de mare valoare turistică (Şura Mare. profunde. Avem în vedere. de foioase şi răşinoase. creste. forestiere şi turistice. Regiunea Haţeg-Poiana Ruscă deţine o serie de resurse ale subsolului care au susţinut. în Şureanu şi Retezat-Godeanu se extind pajiştile alpine Compoziţia faunei nu diferă faţă de alte regiuni preponderent muntoase ale ţării. În munţi distingem o etajare a solurilor de la cambisolurile brune şi brune acide la podzolurile acide alpine şi litosolurile crestelor şi culmilor fragmentate şi abrupte. dar şi prezenţa unei faune alpine al cărei simbol rămâne capra neagră ocrotită în Parcul Naţional Retezat sau diverse specii de acvile. cu ponderi de acoperire a terenurilor montane de peste 40 %. Muncelu Mic). Resurse de cărbuni. a dus la secătuirea rezervelor uşor de exploatat ceea ce a dus la închiderea şi conservarea multor mine datorită rentabilităţii lor incerte. chei.

monumente. Amplasarea capitalei Daciei romane. Sântămăria-Orlea. În munţi caracterul dispersat al gospodăriilor (cu unele cazuri. Valorile parametrului demografic menţionat cresc mult. spre zona industrială a Depresiunii Petroşani şi spre centrul siderurgic Hunedoara. Tezaurul hallstattian descoperit în peştera Cioclovina atestă locuirea spaţiului studiat încă din prima epocă a fierului. prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei. Locul de amplasare a capitalei Daciei romane. în raport cu masivele aparţinătoare Carpaţilor Meridionali cu restrictivităţi morfologice şi climatice mai pronunţate. Proiectul pentru Învăţământul Rural . depăşind 125 locuitori/km². căderea industriei a diminuat creşterea demografică. Sarmizegetusa Ulpia Traiana. urmează culoarul Bistra-Strei) dar şi funcţia sa de adăpost.3. Considerăm că din punct de vedere turistic unitatea de faţă este una dintre cele mai reprezentative din întreaga ţară. Se alătură acestora castelul de la Hunedoara. unul dintre cele mai vaste situri antice din Europa. celei sumeriene). în Depresiunea Haţegului indică importanţa deosebită a acordată de strămoşii noştri acestei regiuni aflată la intersecţia unor mari drumuri spre interiorul bazinului transilvan (cel de pe Valea Jiului şi cel care. Clopotiva sau Streisângeorgiu. în primul rând. vieţuiesc maghiari. Populaţia urbană este mai numeroasă decât cea rurală. densitatea populaţiei este inferioară mediei pe ţară. Ruralul are vechi tradiţii în Depresiunea Haţegului. de la cetăţile şi oraşele antice dacice şi romane la sistemele de aşezări actuale. Munţii Poiana Ruscă – unde apar aşezările de platou şi de culme – culoarul Orăştiei sau Mureşului. Din punct de vedere al dinamicii naturale se constată un spor natural superior regiunii învecinate dinspre vest. a unei populaţii tinere. mai scunzi şi mai aplatizaţi. 15. Aşezările poartă patina îndelungatei locuiri. pe lângă români. mai puţine. fenomenului de migrare internă. până în 1989. cetatea Deva. în ariile depresionare ale Jiului şi Haţegului precum şi în culoarele Mureşului şi Orăştiei şi scad simţitor în cele montane. muzee. De subliniat totuşi o populare mai intensă a Munţilor Poiana Ruscă. valori etnografice specifice etc. după unii exegeţi. respectiv Banatul. al cărei comportament demografic nu a fost preluat datorită. După acest an. de peste 6000 ani vechime. capabilă să susţină un bilanţ demografic pozitiv.Haţeg-Poiana Ruscă Traiana. cu fixarea vetrelor în depresiuni şi culoare de vale şi mai rar pe versanţi sau trepte montane joase (în Munţii Poiana Ruscă). fenomenul amestecului etnic fiind vizibil îndeosebi în zona nordică. De la habitatul subteran al perioadelor glaciare din peşterile munţilor Şureanu sau Poiana Ruscă s-a ajuns la aşezările paleolitice sau neolitice din lunca Mureşului (celebre sunt tăbliţele de la Tărtăria. a culoarului Mureşului unde. Fiind o unitate predominant muntoasă. de risipire) este vizibil în 103 Habitate umane consolidate în timp istoric. cu o scriere necunoscută anterioară. bisericile din piatră de la Densuş. Componenta antropică a sistemului regional Componenta antropică a sistemului teritorial exprimă prin trăsăturile sale modul de interacţiune cu factorii naturali şi gradul acestora de favorabilitate în raporturile cu omul.

Călan. O caracteristică de moment a regiunii este lipsa unui centru polarizator dominant. din punct de vedere politico-administrativ. cu funcţii mixte (agricole. Oraşele îşi datorează apariţia unui complex de cauze din care nu lipsesc nevoia strategică a controlului asupra pasurilor şi trecătorilor.Haţeg-Poiana Ruscă Oraşe cu geneză şi evoluţie legate de industria siderurgică. de către Deva. dezvoltarea comerţului etc. Paroşeni. Însăşi apropierea sa de Hunedoara. Explicaţi în spaţiul acordat: 1. Sunt frecvente satele mijlocii şi mari. Poziţia excentrică şi numeroasele obstacole naturale interpuse între subsistemele regionale îi diminuează mult rolul de atracţie asupra celorlalte componente. Astfel. miniere). 15. Actualmente aşezările din Munţii Poiana Ruscă se confruntă cu depopularea. atribuţii preluate. Vulcan şi Aninoasa. Ce perspective de dezvoltare au aceste teritorii în actuala conjuctură a tranziţiei economice? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Test de autoevaluare Regiunea Haţeg-Poiana Ruscă include în limitele sale două zone industriale de mare tradiţie din România şi anume cea a Văii Jiului şi Hunedoara-Călan. Faza roirilor montane s-a încheiat în anii `60 ai secolului trecut. determină o disipare a funcţiei sale atractoare prin preluarea unor sarcini de către marele centru siderurgic. Alte oraşe sunt Haţeg. odată cu trecerea la industrializarea masivă şi declanşarea exodului rural spre centrele urbane din regiune. vreme ce în zonele plane ale vetrei depresionare sau teraselor gradul de agregare texturală creşte. Lupeni. Oţelul Roşu. Petrila. Tot industria a stat la temelia afirmării oraşelor ce împrejmuiesc masivul Poiana Ruscă: Hunedoara. forestiere. prezenţa resurselor minerale şi afirmarea timpurie a industriei. Simeria. în Depresiunea Petroşani s-a conturat o primă aglomeraţie urbană din ţară (cu peste 162 000 locuitori) prin asocierea spaţială a centrelor carbonifere Petroşani. Orăştie. Deva. Uricani.

Cetatea Deva. asistăm însă la un proces lent de dezindustrializare ceea ce se răsfrânge în planul vieţii economico-sociale.Haţeg-Poiana Ruscă 15. Vechea staţiune antică Aquae (Călan) a reintrat în ultima perioada în atenţia promotorilor turismului curativ prin amenajări vizând utilizarea în scop terapeutic a apelor mezo-termale. Gr. Haţeg. în condiţii modeste de eficienţă prin intermediul unor cabane turistice (Baleia. Proiectul pentru Învăţământul Rural . dintr-o serie de moteluri şi cabane edificate în ultimii ani de-a lungul principalelor căi rutiere. Hunedoara. Piatra Roşie). Streisângeorgiu. Economia regiunii Haţeg-Poiana Ruscă are ca ramură de bază industria ale cărei tradiţii sunt multiseculare. lactate. Şureanului sau Poiana Ruscă nu există încă nici-o staţiune turistică propriu-zisă. cereale şi plante tehnice predomină. O cădere de ritm a suferit şi siderurgia colorată Deva fiind unul din centrele de prelucrare a minereurilor nemetalifere extrase din Poiana Ruscă. Debutul este consemnat la jumătatea secolului XVIII (1754) când pe baza minereului din vecinătate se obţinea fier în topitorii (cuptoare) localizate pe văile Runc sau Zlaşti (Pop. Cinciş). Şeptelul cuprinde ovinele şi caprinele specifice aşezărilor din zona montană şi a depresiunilor intracarpatice. Blidaru. datorită destructurării industriei după 1989. iar personalul disponibilizat. bovinele. bisericile de piatră din Depresiunea Haţegului (Densuş. Creşterea porcinelor şi păsărilor diversifică structura subramurii. La începutul secolului XIX intră în funcţiune viitorul mare centru siderurgic de la Hunedoara. în special cele istorice şi religioase: castelul de la Hunedoara. Potenţialul turistic remarcabil este exploatat la o cotă redusă. conserve de fructe şi legume) prezente la Haţeg. În zona montană a Retezatului. Combinatul de fontă de la Călan şi-a închis porţile. mai numeroase în zona culoarelor Orăştiei şi Mureşului. Potenţial turistic exploatat incipient. numeroase mine fiind închise. Depresiunea Haţegului întruneşte condiţii optime pentru dezvoltarea pomiculturii (meri). Tot cărbunele este utilizat la producerea de energie electrică la marile termocentrale de la Paroşeni şi Mintia.4. Agricultura valorifică solurile fertile ale luncilor şi vetrelor depresionare unde culturile de legume. De o valorificare mai intensă se bucură obiectivele antropice. Paralel industria extractivă a cărbunelui şi-a diminuat mult intensitatea. Exploatarea elementelor atractive se realizează. 2000). Destructurarea şi reconversia industriei siderurgice după 1990 n-a rămas fără urmări în regiune. Sarmizegetusa Ulpia Traiana. O reconversie mai rapidă au avut ramurile industriei alimentare (bere. cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (Sarmizegetusa Regia. Pietrele. Infrastructura de acces are o configuraţie dictată de orientarea principalelor culoare morfologice dar şi de necesitatea interconectării 105 Profil industrial în estompare. cultural şi rural. Gura Zlata. Bazele de cazare sunt constituite din hotelurile din Deva. Orăştie. Hunedoara. cele de la Nădrag şi Oţelul Roşu funcţionează la parametrii minimali. Deva. Per total. Colţeşti. cu mari şanse de afirmare în plan recreativ. Nevoia de cocs metalurgic a stimulat exploatarea cărbunelui superior din bazinul Petroşani şi profilarea acestuia în industria extractivă. iar cel de la Hunedoara este într-o metamorfoză funcţională încă neîncheiată. Sântămăria Orlea. carne. cojocăria de la Orăştie.

prin Depresiunea Petroşani. Astfel de-a lungul Culoarului Mureşului este grefată şoseaua internaţională E68 din care. se ramifică şoseaua de legătură spre Oltenia. cel mai cunoscut fiind cel care leagă Depresiunea Petroşani cu Valea Cernei. Comentarii şi răspunsuri la teste Cele două regiuni industriale. s-au afirmat încă de la sfârşitul secolului XVIII. cărbunii cocsificabili din bazinul Jiului fiind utilizaţi ca materie primă (cocs) în siderurgia oraşelor Hunedoara. fiind singura sa şansă viabilă de dezvoltare.creşterea rolului turismului în profilul economic regional prin punerea în valoare a unor resurse atractive naturale şi ridicarea standardului de promovare a zestrei turistice antropice. . social şi infrastructural precum: . În consecinţă. Hunedoara) generate de dezindustrializare prin reconversia forţei de muncă în servicii sau alte activităţi productive. În perspectivă Valea Jiului are o singură alternativă viabilă: dezvoltarea turismului de agrement în munţii care o înconjoară. spre Craiova. cu un avânt deosebit în secolul XIX şi până în ultimul deceniu al secolului trecut.valorificarea oportunităţilor oferite de poziţia geografică în raport cu o mare axă de circulaţie (viitoarea autostradă (Arad-DevaSibiu-Bucureşti). iar cea care străbate Culoarul Orăştiei şi Depresiunea Haţegului se orientează.diminuarea ponderii industriei siderurgice masive şi energofagă şi substituirea ei cu IMM-uri profilate diversificat. la Simeria. . 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . prin Defileul Jiului. Cât priveşte fostele centre siderurgice ele trebuie să-şi dimensioneze activitatea de profil (în special Hunedoara şi Oţelul Roşu) la nivelul de rentabilitate şi să-şi diversifice economia dincolo de aspectul actual ce tinde spre monoindustrializare. . Numeroase drumuri judeţene şi comunale pătrund în interiorul ariei montane. 15. Magistrala feroviară Bucureşti-Deva-Arad are conexiune internaţională. . respectiv Banat. Mutaţiile din industria românească din ultimul timp au dus la închiderea combinatului siderugic de la Călan şi reducerea drastică a activităţii în celelalte două centre. prima de exploatarea cărbunilor iar cea de-a doua de tip siderurgic. Depresiunea Petroşani trebuie să devină o zonă turistică reprezentativă pentru Carpaţii Meridionali. Dealtfel dezvoltarea lor a fost în mare parte interrelaţionată. Oţelul Roşu. peste pasul Poarta de Fier a Transilvaniei.5. Călan.rezolvarea optimă a problemelor sociale din unele areale (Depresiunea Petroşani.optimizarea şi diversificarea conexiunilor cu regiunile limitrofe prin construirea de tuneluri feroviare şi rutiere Un drum rapid care să substituie actuala şosea Târgu Jiu-Petroşani-Haţeg-Deva ar fluidiza circulaţia rutiera şi ar mări cota accesibilităţii turistice. Evoluţia viitoare a sistemului regional Haţeg-Poiana Ruscă comportă mutaţii de ordin economic.Haţeg-Poiana Ruscă subsistemelor teritoriale. o mare parte din minele Văii Jiului s-au închis (şi datorită nerentabilităţii lor).

Haţeg-Poiana Ruscă 15. x x x (1987). III. Popa. Editura Presa Universitară Clujeană. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Editura Universităţii de Vest. Editura Academiei. Ţara Haţegului. (2000). 3.6. Studiu de geografie umană. Gr. Bibliografie selectivă 1. 2. Timişoara. Bucureşti. Pop. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . Geografia României. (2001). Cluj-Napoca. N.

Din punct de vedere petrografic. Munţii Banatului. cu o serie de peşteri (Comarnic.1. . Arhitectura peisajului are drept linii majore o grupă montană. Componenta naturală a sistemului regional Regiunea Banat este un alt exemplu de suprapunere a criteriilor de regionare funcţionale cu cele geografico-istorice. întâlnim revelator exprimat criteriul mental al acţiunii de delimitare. Munţii Banatului sunt un adevărat mozaic litologic şi structural datorat rocilor cristaline şi sedimentare străbătute de intruziuni granitice. 16 Studiul acestei regiuni este folositor cursantului deoarece: . Mai mult. pornind de la masivul central Semenicul (1 447 m. Buhui. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Caraşului. În partea sudică.4.explică rolul intercondiţionărilor în evoluţia economico-socială. fapt ce a generat o mare varietate a peisajului.2. sârbii sau maghiarii.Banatul Unitatea de învăţare Nr. Economia regiunii şi perspectivele sale 16. El apare pe fondul unui românism majoritar.şi geografico-umane particulare.7.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 16 BANATUL Cuprins 16. arhaic. în Vârful Piatra Goznei). 108 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Gârliştei. Minişului. Dognecea) şi ariile depresionare (Almăjului şi Caraş-Ezeriş). definit de o interferenţă îndelungată. . Racoviţă.3. Locvei. autentic. Componenta demografică şi de habitat 16. cu altitudini descrescătoare spre vest şi sud. sub forma unui nucleu mental consolidat în jurul oraşului Timişoara.6. În raport cu aceasta sunt dispuse celelalte unităţi montane (Almăjului.5. Demn de menţionat este relieful carstic din Munţii Aninei şi Almăjului. 16 16. în acest caz.îi mijloceşte descrierea unui spaţiu geografic cu trăsături fizico. Aninei.rezumă o imagine concretă asupra perspectivelor ei de dezvoltare. 16 16. Comentarii şi răspunsuri la teste 16. concis. Fapt reflectat dealtfel în nivelul de dezvoltare atins de regiune (exprimat. paşnică şi lucrativă a autohtonilor cu germanii. Bibliografie selectivă Pagina 108 108 110 111 113 114 114 16.1.2. se dezvoltă sectorul din amonte al Defileului Dunării (Baziaş- Definirea istoricogeografică a regiunii are o semnificaţie îndelung consolidată. Componenta naturală a sistemului regional 16. Berzascăi) de mare importanţă turistică. în zicerea populară “Banatu-i fruncea”). Lucrarea de verificare nr. Multiculturalitatea bănăţeană este un exemplu fertil al conlucrării diferitelor etnii în timp istoric în scopul propăşirii comune. 16. Popovăţ) şi chei (Nerei.

Mureşul. Excepţie face masivul Semenic unde ascensiunea orografică puternică dinspre vest determină o umectare mai intensă (peste 1 400 mm anual). Domeniu al silvostepei şi al pădurilor de foioase.Banatul Mozaic petrografic şi Morfologic expresiv: munţi vechi. Tirolului sau Buziaşului se extinde domeniul stejarului termofil. tei) pentru ca. prepeliţa. Fauna câmpiilor este dominată de rozătoare. Celelalte câmpii sunt mai înalte. cu temperaturi mai ridicate. Orşova) ocupat de lacul de acumulare al hidrocentralei de la Porţile de Fier. precum şi izbucurile Bigăr şi Ochiul Beiului. paltin. 90-120 m. în Almăj şi Semenic în vreme ce etajul subalpin este abia configurat în Semenic. 1966. 2005 când Timişul şi Bega s-au revărsat pe mari suprafeţe. Un atribut al vegetaţiei regionale este dat de prezenţa unor specii mediteraneene cum ar fi liliacul (Syringa vulgaris). castanul dulce cornul. numeroase specii de păsări. În dealurile Lipovei. direcţie preluată şi de reţeaua hidrografică ce le traversează. iepure. Acvifere carstice. În zonele de câmpie (Câmpia Aradului. cea a gorunetelor şi pădurilor de fag de mistreţ. au aspect tabular şi un potenţial agricol deosebit. 75-100 m şi are un vizibil caracter de subsidenţă. Caraşul. Câmpia Timişului. Urmează fagul. cu pâlcuri de stejar pufos şi pedunculat. cărpiniţă. mojdreanul. etc. Elemente faunistice mediteraneene. amintim Lacu Dracului din zona Cheilor Nerei. Structura geologică friabilă (nisipuri şi argile) a favorizat o modelare şi fragmentare intensă. Câmpia Timişului are altitudinile cele mai coborâte. Dealurile Pogănişului. câmpie. a speciilor de amestec (carpen. Ataşate uneori strâns spaţiului montan. viiturile înregistrându-se primăvara timpuriu şi toamna. ierni mai blânde. viezure. Câmpia Vingăi şi Câmpia Gătaiei. Timişul. Bega. pisică sălbatecă. Asupra climatului general de munţi joşi (6-10°C. Câmpia Vingăi) peisajul este de tip silvostepic. Câmpia Timişului. între care se individualizează peisagistic Dealurile Lipovei. căprior. dealuri. Ele alcătuiesc tufişuri dense numite şibleac. ele înclină de la est la vest. bine reprezentat la peste 600-700 m înălţime în toate grupele montane. cu zăpadă puţină. în munţii joşi ai Locvei sau Dognecei. Reţea hidrografică divergentă. colectată de Dunăre. Coniferele apar insular. Cele mai devastatoare au fost cele din 1912. 1000-1200 mm precipitaţii medii anuale) se resimt influenţele submediteraneene. Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . Dealurile şi Depresiunea Oraviţei. cu vegetaţie hidrofilă de-a lungul râurilor sau în zonele cu umectare ridicată. Pe lângă lacurile antropice de pe Dunăre şi Bârzava. gorunul. Dintre speciile mediteraneene amintim vipera cu corn şi scorpionul. Treapta cea mai joasă de relief o constituie câmpia. cerul şi gârniţa. alcătuită din mai multe compartimente şi anume: Câmpia Aradului. să domine ultimul termen al pădurilor de stejar. potârniche. Cerna se orientează spre vest şi sud ca afluenţi ai Tisei sau cu vărsare direct în Dunăre. Nera. Hidrografia aparţine grupei râurilor vestice şi sud-vestice. inclusiv menţinerea stratului de zăpadă peste trei luni. iar cel al pajiştilor alpine veritabile lipseşte. Climat montan în care influenţele vestice se interferează cu cele mediteraneene. Alimentarea este preponderent din ploi. Treapta intermediară de relief o constituie sectorul sudic al Dealurilor de Vest. Dealurile Tirolului. fapt valorificat turistic în staţiunea omonimă.

litosolurile. pietrişuri. germani. conferă acestui spaţiu un potenţial turistic foarte important. Regiunea deţine şi resurse nemetalifere (minereuri cuprifere) la Moldova Nouă şi Sasca Montană. Lugoj. şi Reşiţa unde perspectivele diferă: cele ale Aradului. cupru. dar. cu spor demografic redus datorită unei planificări familiale cu tente tradiţionale (motivată de nevoia de-a nu împărţi prea mult proprietăţile familiei). ţigani. administrative). bulgari. Cozla. Oraşele sunt polarizate de Timişoara (317. datorită familiilor cu copii puţini. reflectă şi ele o specificitate aparte.660 locuitori). uraniu (Ciudanoviţa). comerciale. uneori şi pe platourile carstice într-o risipire pronunţată. pe lângă români vieţuind maghiari. valorile ei scăzând. Baia Nouă au dus. iar structura etnică este extrem de mozaicată. Apare satul compact localizat de-a lungul râurilor. Frumuseţea peisajului montan.. atestat documentar încă din anul 1156. Mărimea satelor diferă. Resursele de minereuri de fier de la Dognecea şi Ocna de Fier din Munţii Dognecea şi huilele cocsificabile de la Eibenthal. la contactul formelor de relief. calcare. Satchinez. Aici întâlnim clasic reprezentat tipul demografic bănăţean recunoscut prin natalitatea sa scăzută şi. cehi. bazalt (Lucareţ). În Câmpia Banatului se exploatează petrol (Biled. slovaci. lăcoviştile. Secu. nisipuri. pseudorendzine şi terra rossa.3. Doman. Orşova. Timişoara cumulează variate funcţii economice şi sociale (industriale. Solurile predominante sunt molisolurile (în câmpie). turistice.827 locuitori în 2002).Banatul Zăcăminte de cărbuni. Gârliştei. culturale. Componenta demografică şi de habitat Componenta antropică a sistemului regional. Zădăreni. fier. cetatea iniţială (castrum Themes) fiind amintită într-un document din 1212 şi care a devenit un centru urban ale cărui valenţe atractoare se amplifică în perioada actuală. mai ales a celui carstic (cheile Nerei. Centre de rangul doi sunt Aradul (172. Defileul Dunării. datorită localizării sale de-a lungul unor axe de transport internaţional principale. peşterile Comarnic. marmură (Bocşa). Oraşe de mărimi diferite polarizate de Timişoara. Reşiţa. populaţia şi aşezările. Cel mai mare oraş din partea vestică a ţării. 110 . Trei Ape şi Văliug etc. de regulă de la câmpie spre spaţiul montan unde fertilitatea terenurilor reduce productivitatea agricolă (principala funcţie rurală). a vecinătăţii cu frontiera cresc în Proiectul pentru Învăţământul Rural Demografie cu spor natural redus. Anina. Buhui). Obiective turistice pitoreşti. Minişului. Caransebeş. sârbi. şisturi bituminoase la Anina. Densitatea populaţiei scade de la câmpie spre spaţiul montan. obiectivele antropice din Timişoara. Reţeaua de aşezări este bine consolidată. argiluvisolurile. cambisolurile (în Dealurile Banatului) şi spodosolurile (podzolurile). inclusiv în teritoriul transfrontalier apropiat. apele minerale de la Lipova şi Buziaş. zăpada bogată şi îndelungată din Masivul Semenic. încă din secolul al XVIII-lea la dezvoltarea centrului siderurgic Reşiţa. Caraşului. azbest (în bazinul Nerei). Nu lipsesc solurile aluvionare. Pe calcarele sinclinalului Reşiţa-Moldova Noua s-au format rendzine. Turnu). implicit. lacurile de acumulare de la Porţile de Fier. 16. Foeni. în depresiuni. Popovăţ. Bigăr.

Nădlac. ovine. de mutaţiile post-decembriste. Lipova. Test de autoevaluare Răspundeţi în spaţiul alăturat la următoarele întrebări: 1. Buziaş. spre cea montană. caprine şi bovine). Cunoscută este podgoria Aradului cu centrele Miniş. turism. agricultură. culturale. Care sunt aspectele etajării fizico-geografice şi cum se manifestă ele în Banat? 2. Curtici. Bocşa. de câmpie. Unitatea deluroasă restabileşte echilibrul între cele două ramuri ale agriculturii. Vingăi şi Gătaiei se intercalează cu plantaţiile de pomi fructiferi sau viţă de vie. Agricultura relevă un degradeu al intensităţii şi productivităţii din zona joasă. porcine sau păsări. Ca oraşe-staţiuni turistice sunt Lipova şi Buziaş. Culturile de cereale şi plante tehnice din câmpiile Aradului. Pâncota. Jimbolia.4. Caransebeşul. cu un vârf al afirmării 111 Standard economic superior altor regiuni ale ţării. cultura plantelor şi creşterea animalelor pentru ca în zona montană cea din urmă să devină hotărâtoare (se cresc ovine. înfiripându-se încă din anul 1771. Sînnicolau Mare. comerciale. Oraviţa. bazată pe materii prime locale. Economia regiunii şi perspectivele sale Economia este de tip agro-industrial. 16. Moldova Nouă. fiind afectată structural. Cum explicaţi standardul de dezvoltare superior al regiunii? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 16. cu arii de gravitaţie locale. Ghioroc. iar cele mici funcţii agroindustriale şi comerciale. siderurgia Reşiţei. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Creşterea animalelor este secundară şi se practică în ferme mari de bovine. Industrie. Timişului. odată cu renunţarea la politica industrializării cu orice preţ şi ca urmare a poziţiei sale relativ izolată în teritoriu se reduc. Oraşele mari cumulează funcţii industriale. Urmează. Anina. uneori decisiv. Pâncota. Deta. turistice. Lugojul. Industria are vechi tradiţii.Banatul importanţă în vreme ce ale Reşiţei.

îngrăşăminte chimice. Trei Ape) având capacităţi limitate. cu funcţie de axă gravitaţională cu dublă descărcare: spre aria susmenţionată. brânzeturi etc. un raport optim între populaţie şi baza de resurse. celelalte baze (Vălig. la Orşova se produc nave de mic tonaj etc. resurse umane de calitate superioară. Dintre numeroasele peşteri doar Comarnic este deschisă unui speoturism ocazional.c Actualmente ea se află într-o criză profundă a restructurării. Semenic. este navigabil. la Bocşa se produc primele cantităţi de fontă prin topirea minereului de fier cu ajutorul mangalului obţinut în « bocşe »). şi turistice superioare a căror valorificare nu a atins nici pe departe vârful de sarcină. Timişoara şi Aradul. La Jimbolia se produc materiale pentru construcţii. prin amenajările executate. destinată agrementului hivernal. tradiţiile industriale şi agricole. aeriene şi fluviale. Mai intensă este circulaţia turistică în staţiunile cu funcţie curativă Lipova şi Buziaş.Banatul Perspective de dezvoltare legate de Dunăre şi transfrontalierul cu Ungaria şi SerbiaMuntenegru. de căile ferate Bucureşti-Arad-Curtici şi Bucureşti-Craiova-Turnu SeverinTimişoara-Stamora Moraviţa cu legături internaţionale. Astfel. inclusiv din cele două ţări învecinate. Astfel. Timiş-Cerna. în 1719. Timişoara-Stamora Moraviţa (conectată transfrontalier spre Serbia). Teremia Mare. funcţionează o singură staţiune montană. precum şi în oraşele Timişoara şi Arad unde se practică un turism cultural intens. Aici se fabrică maşini şi utilaje. La Timişoara şi Arad funcţionează aeroporturi. ferate. (De subliniat că anterior datei menţionate. maşini agricole. maşini electrice. Banatul posedă resurse agricole. produse alimentare. 112 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Banatul are perspective de dezvoltare remarcabile înmagazinate în următoarele « puncte tari »: poziţia geografică favorabilă în cadrul triplei joncţiuni România-Ungaria-Serbia şi Muntenegru. mobilă. Centre cu industrie puternică sunt Timişoara şi Aradul. produse textile. iar râul Bega. Valorificarea apelor termale din subasmentul câmpiei este incipientă (Timişoara. prezenţa unor resurse ale solului şi subsolului variate. Turismul valorifică doar o mică parte a patrimoniului atractiv regional. la Caransebeş funcţionează un combinat de prelucrare a lemnului. În acelaşi oraş se produc locomotive Diesel. la nivel naţional între cele două războaie mondiale. Oradea-Arad-Timişoara ("magistrala vestului"). Vehicularea masei şi energiei în cadrul sistemului regional se realizează pe căi rutiere. produse textile (prelucrarea lânii şi mătăsii naturale). regiunea este traversată de şoselele Deva-Arad-Nădlac (cu legătură spre Ungaria). În cadrul sistemului regional se conturează o arie de dezvoltare efervescentă marcată de cei doi poli. În raport cu regiunile învecinate. Călacea). dar şi spre culoarul fluviatil european al Dunării. precum şi un culoar. material rulant.

Ceea ce n-a fost cazul altor regiuni. În primul rând. cuprinsă între câteva zeci de metri (nivelul Dunării în defileu) şi 1449 m altitudine maximă. de la cel de câmpie. În special resursele minerale şi combustibilii au permis înfiriparea timpurie a industriei. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. ce a generat încă din secolul XVIII un decalaj al Banatului în raport cu celelalte regiuni neindustrializate. În mod similar apare o etajare a vegetaţiei. specifică) n-a fost orientat spre prolificitate şi creşterea presiunii asupra mediului. a unor obiective turistice de referinţă. Ea va induce o etajare a climatului. 2. a fondului forestier diversificat compoziţional. În Banat apare o etajare a reliefului. aducătoare de valenţe multiple în raporturile de interacţiune cu omul. avansul luat devreme s-a menţinut şi mai târziu.5. comportamentul demografic al bănăţenilor (derivat dintr-o anumită mentalitate. În al doilea rând. Şi nu în ultimul rând. Nu este vorba aici numai de o mai mare diversitate a structurilor peisagistice.Banatul 16. a faunei şi solurilor (de la molisolurile câmpiei la spodosolurile culmilor muntoase). la cele de deal şi munte. Or. Etc. mai recent a petrolului şi gazelor naturale. poziţia geografică a Banatului. de la silvostepă la etajul pădurilor de conifere. prin vecinătatea cu spaţii mai dezvoltate a fost de bun augur. Să ne reamintim de prezenţa minereului de fier şi cupru. spre exemplu. cu scăderea temperaturii medii anuale şi creşterea cantităţii de precipitaţii. Proiectul pentru Învăţământul Rural 113 . a cărbunilor cocsificabili. exemplul pozitiv fiind preluat şi permanentizat. natural sau social. baza de susţinere a sistemului teritorial bănăţean este mai favorabilă în comparaţie cu cea a Bârladului sau Moldovei de nord-est. cât mai ales de bogăţia şi diversitatea resurselor subsolului.

(2. Gr.Titlul cursului (Geografia Regională a României).5 pct. Editura Academiei.Specializarea şi anul absolvirii. la obiect.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). (2.5 pct. Haţeg-Poiana Ruscă şi Banat. (2000). 13-16 referitoare la regiunile Munţii Apuseni. Comentaţi trăsăturile bio-pedogeografice ale regiunii HaţegPoiana Ruscă. 3. În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. 2.Numărul lucrării de verificare. Exemplificaţi acest fenomen în regiunea Crişana. Cluj-Napoca. Care sunt factorii ce au favorizat dezvoltarea economică timpurie a Banatului? (2. 114 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Regiunile pericarpatice. Oradea. Editura Presa Universitară Clujeană.0 pct. Întrebările la care trebuie să răspundeţi şi punctajul aferent (1. Răspunsul va fi logic formulat. Editura Universităţii din Oradea.0 pct. x x x (1992).) 4. III. IV. . Munţii Apuseni sunt cunoscuţi ca o entitate de veche şi intensă populare. 4 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învăţare nr.) 3.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1. Bibliografie selectivă 1. Explicaţi antropizarea lor accentuată. Bucureşti. Gr. 4.) 5. Pop. Geografia României. Bucureşti. A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. Crişana. . x x x (1987).Adresa cursantului.7. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. . Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: . (2005). Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare. 16. (2. Geografia României.) 2.6. Pop. Lucrarea de verificare nr. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral. .Banatul 16. Zonalitatea altitudinală este una din legile fundamentale ale Geografiei. Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest. Editura Academiei. Carpaţii şi Subcarpaţii României.

Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu funcţia polarizatoare în continuă expansiune ce se sustrag.Oltenia nordică Unitatea de învăţare Nr. Pe de altă parte. credem noi. De aici şi până la constituirea unor regiuni de sine stătătoare drumul este scurt şi.definirea rolului catalizator al infrastructurii tehnice a teritoriului în gestionarea sa. Analiza detaliată a spaţiului geografic aferent vechii provincii atestă prezenţa unor praguri. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Baza naturală de susţinere 17. Economia regiunii şi perspectivele sale 17. limita ce le separa fiind încă ezitantă datorită sinuozităţii şi divagării frecvente. Comentarii şi răspunsuri la teste 17.3.explicarea structurii complexe a unei regiuni în curs de conturare funcţională. Întrebarea care poate fi formulată în acest caz este: de ce nu o singură regiune. În consecinţă. Târgu Jiu şi Drobeta-Turnu Severin a perturbat vechiul sistem teritorial tributar în exclusivitate Craiovei. Bibliografie selectivă Pagina 115 116 119 120 122 122 17. Mai mult.6. 17 Menirea acestei unităţi de învăţare este să-i ajute cursantului la: . Componenta antropică şi de habitat 17. spre o direcţie sau alta.5. practica economico-socială a dovedit prezenţa unui raport de inversă proporţionalitate între extensiunea şi complexitatea sistemului teritorial şi capacitatea sa de-a răspunde eficient şi oportun dezideratelor dezvoltării imediate.4. subordonării faţă de capitala recunoscută a provinciei. de cooperare şi afirmare independentă. Provincia geografico-istorică a Olteniei se subdivide din punct de vedere al agregatelor spaţiale de tip sistemic în două entităţi şi anume Oltenia nordică şi Oltenia sudică. a liniilor de gravitaţie. 17 17.înregistrarea interferenţelor dintre elemente naturale diferite vizând o finalitate comună. într-o manieră ce vizează independenţa funcţională totală. de-a lungul timpului şi este receptată în conştiinţa publică drept o entitate de sine stătătoare. .1. cu atribute variate.2. . au apărut şi se afirmă centre noi. Oltenia? Cu atât mai mult cu cât ea a fiinţat.1. a unor fâşii de inflexiune cu rol de fragmentare şi reorientare a liniilor de forţă specifice vechiului sistem. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 115 Regiunile sunt organisme vii care se formează. se dezvoltă şi se metamorfozeaz ă permanent. apariţia în Oltenia istorică a două centre urbane cu potenţial de polarizare în creştere. Cele două oraşe sunt în curs de-aşi contura şi consolida un hinterland propriu şi de-aşi regla relaţiile cu vechiul centru atractor de pe alte poziţii. 17 OLTENIA NORDICĂ Cuprins 17.

Oltenia nordică

partea nordică a Olteniei l-a parcurs deja. În perspectivă însă este de aşteptat ca municipiul Drobeta-Turnu Severin, astăzi integrat regiunii menţionate, să devină polul unei entităţi teritoriale anizotrope axată pe defileul Dunării şi apofizele sale nordice (inclusiv Depresiunea Severinului).

17.2. Baza naturală de susţinere
Sectorul sudic al grupelor Parâng şi Retezat, vestul Subcarpaţilor şi Podişului Getic alcătuiesc un amfiteatru morfologic inedit. Baza naturală de susţinere a regiunii analizate este formată dintr-o serie de masive muntoase cu morfologie şi altimetrie variate. Astfel, în nord se desfăşoară grupa Retezatului, din care munţii Mehedinţi, Vâlcan, Retezatul Mic aparţin regiunii. Ei i se integrează şi partea vestică a Munţilor Căpăţânii, din grupa Parângului. Toate aceste masive sunt alcătuite predominant din roci calcaroase, ca urmare relieful carstic le defineşte morfologia. Acelaşi tip de relief este prezent şi în Podişul Mehedinţi. Numărul peşterilor este apreciabil, unele dintre ele (Topolniţa, Epuran, Izverna, Martel, Cloşani, Cioaca cu Brebenei, Fuşteica, Polovragi, Muierilor, Peştera cu Corali, Topliţa ) posedând valenţe turistice remarcabile. Nu lipsesc cheile (Galbenului, Bistriţei, Cernei), câmpurile cu doline, depresiunile de captare carstică, podurile naturale, câmpurile cu lapiezuri etc. A doua treaptă de relief aparţine Subcarpaţilor Olteniei, mărginiţi de Olteţ şi Motru, formaţi din culmi orientate est-vest (Măgura Slătioarei, 767 m) şi depresiuni dispuse pe două aliniamente, unul intern şi altul intra-colinar. Dintre depresiunile interne, de dimensiuni în general reduse, amintim Polovragi, Baia de Fier, Novaci şi Tismana, iar dintre cele externe cea mai importantă este Depresiunea TârguJiu-Câmpu Mare. Olteniei nordice îi aparţine şi un sector de bordură al Podişului Getic ale cărui coline mărginesc spre nord depresiunile subcarpatice externe. Includem aici partea nordică a platformelor Olteţului, Jiului şi Strehaiei dealtfel strâns legată morfologic de structurile subcarpatice. În partea sud-vestică se desfăşoară Depresiunea Severinului şi Dealurile Coşuştei ce debuşează spre Valea Dunării. Diapazonul elementelor climatice variază de la temperaturile medii anuale negative în partea înaltă a Retezatului şi Parângului, la cele cuprinse între 2-6°C în masivele muntoase mai joase. În Subcarpaţi, datorită adăpostului din spaţiile depresionare, valorile termice medii urca la 9-10°C. Precipitaţiile descresc, în schimb, cu altitudinea, de la 1 400 mm pe culmile muntoase la 600-700 mm în Subcarpaţii Olteniei şi 600-500 mm în Podişul Getic. Poziţia sudvestică a teritoriului îl include în aria de manifestare a influenţelor submediteraneene, resimţite îndeosebi în depresiunile vestice (Turnu Severin, Tismana, Baia de Aramă). Tot în vest - nord-vest se produc fenomene foehnale de intensitate mai atenuată. Remarcăm, deci, o tentă uşoară de aridizare climatică pe direcţia vest-est şi de la nord la sud, colţul sud-estic al regiunii având rigorile cele mai pregnante. Resursele de apă sunt cantonate în râurile care îşi au izvoarele sau tranzitează regiunea. Ele sunt colectate în totalitate de
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Climat aflat sub incidenţa influenţelor mediteraneene.

116

Oltenia nordică

Râuri cu obârşiile în zona înaltă, unele amenajate hidroenergetic.

Peisaj dominat de păduri de foioase şi conifere.

Resurse ale solului şi subsolului variate.

Dunăre, fluviu ce mărgineşte partea sud-vestică a unităţii, în perimetrul Depresiunii Severinului. Jiul, cu obârşiile în perimetrul regiunii Haţeg-Poiana Ruscă, traversează axial Oltenia de nord colectând pe stânga şi pe dreapta o serie de afluenţi între care Amaradia, Gilortul, Motrul şi Tismana. Depresiunea Severinului este drenată de Bahna cu debuşare directă în colectorul principal. Dintre amenajările hidrotehnice cea mai importantă este barajul de la Porţile de Fier situat în extremitatea sud-vestică a regiunii, în partea din avale a Defileului Dunării ce pune în funcţiune marea hidrocentrală (2150 MW) construită în cooperare cu fosta Iugoslavie. Lacul Ceauru, din Depresiunea Târgu Jiu-Câmpu Mare este destinat a alimenta termocentrala de la Rogojel dar şi pentru alte trebuinţe industriale sau agricole. Un rol asemănător îl au acumulările Vădeni, Târgu Jiu sau Bumbeşti-Jiu. Un alt lac, de origine carstică, este Zăton, localizat în zona Ponoarele din Podişul Mehedinţi. Exceptând zona carstică a munţilor şi podişului Mehedinţi, unde apar frecvent dezorganizări ale reţelei hidrografice epigee şi formarea unor drenaje subterane ample, teritoriul regiunii are o reţea de ape curgătoare şi pânze freatice din care poate să-şi satisfacă necesarul de apă. Potenţialul biogeografic este dispus etajat, în strânsă corelaţie cu factorii morfologici. Cel mai expresiv element al acestuia, vegetaţia, îşi etalează asociaţiile altimetric, începând cu pădurile de stejar termofil din dealurile joase ale Podişului Getic şi continuând cu gorunetele dealurilor de 450-600 m, cu goruneto-făgetele unei fâşii de tranziţie situată la 600-700 m şi etajul fagului dezvoltat până la peste 1 100 m. Pe versanţii masivelor Retezat şi Parâng etajarea continuă cu pădurile de răşinoase respectiv cu pajiştile alpine. O caracteristică a vegetaţiei regiunii este intercalarea, în etajele inferioare, a unor specii submediteraneene precum mojdreanul, cărpiniţa, liliacul, păducelul. O dispunere asemănătoare o au elementele faunistice, în pădurile de foioase avându-şi biotopul preferat mistreţul lupul, vulpea, pisica sălbatecă, ciocănitoarea, cinteza, iar în cele de conifere ursul, cerbul, râsul, jderul, acvilele. Apar şi elemente de climat mai cald precum vipera cu corn (pe calcarele însorite ale zonei Mehedinţi). Cuvertura de sol conservă în tipologia ei influenţele substratului litologic, climatului sau vegetaţiei. Pe calcarele masivelor Mehedinţi, Vâlcan sau Căpăţânii, ale Podişului Mehedinţi sau format rendzine şi pseudorendzine, sub pădurile de fag soluri roşcate, brun roşcate sau brune, sub cele de conifere podzoluri intens acidificate. Nu lipsesc solurile hidromorfe, aluvionare sau regosolurile. Baza de materii prime a regiunii însumează zăcămintele de cărbuni termoenergetici din Podişul şi Subcarpaţii Getici (bazinul Motru-Rovinari, cele de la Alunu-Cuceşti, Husnicioara, Tismana), zăcământul de antracit de la Schela, petrolul şi gazele asociate de la Bâlteni, Ţicleni, Bustuchin, Scoarţa-Albeni. Calcarele de la Pârvuleşti sunt folosite la fabricarea cimentului la Bărseşti. În subsol se află o

Proiectul pentru Învăţământul Rural

117

Oltenia nordică

serie de acvifere minerale şi mezotermale cum ar fi cele de la Săcelu sau Ţicleni. Resursele agricole sunt date de diferitele categorii de terenuri, cu fertilitate ridicată în lunci şi depresiuni şi mai scăzută în dealuri şi zona montană. Ele permit o utilizare complexă de la cultura cerealelor la păşunile şi fâneţele valorificate pastoral. Fondul forestier se extinde pe suprafeţe notabile în zona montană unde consistenţa şi conformaţia pădurilor este superioară. Oltenia nordică posedă un patrimoniu turistic bogat şi variat. Peşterile din Munţii şi Podişul Mehedinţi, cele din munţii Vâlcan, Căpăţânii şi Retezatul Mic; cheile, ponoarele şi izbucurile specifice aceloraşi zone carstice; lacurile şi apele minerale fauna cinegetică şi piscicolă sunt atracţii naturale încă nevalorificate. Lor li se adaugă monumentele brâncuşiene de la Târgu Jiu (Poarta sărutului, Coloana infinitului, Masa tăcerii, Aleea scaunelor), casa lui Brâncuşi de la Hobiţa, mănăstirile Horezu, Polovragi. Tismana; culele din nordul Olteniei, etnografia zonelor Gorj şi Mehedinţi etc.

17. Test de autoevaluare Formulaţi răspunsuri adecvate la întrebările: 1. Ce particularităţi climatice şi hidrografice relevă Oltenia nordică?

2. Care dintre oraşele regiunii credeţi ca are cele mai importante atuuri în concurenţă geospaţială a polarizării şi de ce?

118

Proiectul pentru Învăţământul Rural

bilanţ demografic fluctuant. mai rar pe versanţii cu declivităţi mai reduse. Aşezările sunt grupate teritorial în luncile şi pe terasele râurilor. Dinamica teritorială a cunoscut o orientare înspre zonele industriale (carbonifere) din sudvest. în vetrele depresionare şi. Profilul economic este cel industrial pentru oraşele mari şi mijlocii. sau cele din epoca bronzului (Bălvăneşti. cu o concentrare mai expresivă în Podişul Getic şi depresiunile subcarpatice. va amplifica raporturile de cooperare funcţională între cele două centre. Dinamica naturală se înscrie în valorile caracteristice întregii ţări. sunt factorii ce explică umanizarea densă şi îndelungată. Ţicleni. dintre minorităţi cei mai numeroşi fiind ţiganii. Resursele variate ale solului şi subsolului. Miloştea) sau fierului. 50 000 ani). Târgu Cărbuneşti. Polul gravitaţional principal este municipiul Târgu Jiu (98 000 locuitori) care prin poziţia sa geografică îndeplineşte rolul unui „loc central” regional. prin poziţia lor. cu scăderea natalităţii. încadrat demografic în categoria superioară a oraşelor mijlocii. Predomină satele mijlocii şi mari.3. posibilitatea adăpostului în peşteri sau munţi etc. convergenţele hidrografice sau a căilor de comunicaţie. cu un profil economic mai complex (agroindustrial) Oraşele sunt mai puţin numeroase şi valorifică. în vreme ce oraşele mici păstrează anumite tente industrial-agrare. Schela Cladovei sau Ostrovu Mare datând de acum 13 000 – 7000 ani.Oltenia nordică 17. Novaci) au sub 25 000 locuitori cu excepţia oraşului Motru.. Predomină populaţia rurală. în contextul unei infrastructuri de acces modernizată. cu trăsături particulare. iar oraşele Târgu Jiu şi Drobeta – Turnu Severin au şi atribuţii politico-administrative şi culturale. Apar şi sate foarte mari. Celelalte oraşe ale regiunii (Baia de Aramă. Componenta antropică şi de habitat Componenta antropică şi de habitat se înscrie. stopată după 1990. îmbătrânirea populaţiei. Oltenia Nordică sau Oltenia sudică). Actualmente. Bumbeşti Jiu. gradul de urbanizare fiind mai redus. Sate gorjene şi mehedinţene cu structuri şi funcţii diferite. regiunea a fost populată încă din paleoliticul mijlociu (cca. Distanţa mai redusă faţă de Târgu Jiu. Aşa cum o arată dovezile arheologice descoperite la Baia de Fier sau Boroşteni. Structura etnică atestă dominanţa netă a românilor. Dimpotrivă spaţiul montan este slab populat ca dealtfel şi Podişul Mehedinţi. climatul fără extreme deosebite. Al doilea centru de polarizare este oraşul Drobeta TurnuSeverin (116 342 locuitori) a cărui amplasare pe Dunăre îi conferă un statut spaţial de relativă independenţă în raport cu ariile polarizate învecinate (Banat. Continuitatea populării o atestă vestigiile de la Ogradena.(romii). răsfirate sau adunate. Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 . răspândirea populaţiei reflectă indicele de favorabilitate al factorilor naturali. Oraşe în afirmare polarizate de Târgu Jiu şi Drobeta-Turnu Severin. Teritoriu populat încă din preistoric. În ultimii ani se amplifică funcţia turistică. complementaritatea indusă de contactul formelor de relief. de asemenea. Rovinari.

Tismana. în zonele joase. Agricultura valorifică atuurile diversităţii pedologice şi climatice. este oraşul Târgu Jiu unde se practică un turism cultural generat de valorificarea moştenirii brâncuşiene. se amplifică urbanizarea. în fâşia submontană şi montană practicându-se un oierit intens. de lângă Târgu Jiu. alimentară. Odată cu creşterea altitudinilor şi a fragmentării terenurilor se trece spre predominanţa creşterii animalelor. ale cărei ape mezotermale sunt utilizate în scop curativ încă din vremea romanilor. Industrie energetică şi prelucrătoare. ale depresiunilor subcarpatice şi ale Podişului Getic. industria celulozei şi hârtiei. Exceptând fabrica de ciment de la Bârseşti. Pentru ocuparea forţei de muncă feminine din regiune s-au implantat mici intreprinderi de textile. Lângă Târgu Cărbuneşti este în construcţie o mare întreprindere de componente auto. Pomicultură. a fost exploatarea cărbunilor la suprafaţă sau în subteran (50% din producţia de lignit a României) în bazinele Motru şi Rovinari. Motru. Industria. iar interdependenţele şi conexiunile între elementele componente ale organismului teritorial se înmulţesc şi se fortifică. Oltenia de nord exemplifică acest stadiu incipient de agregare sistemică în care. 120 . în sud. deşi nu a înregistrat mari grupări teritoriale. Economia regiunii şi perspectivele sale Conjugarea industriei cu agricultura este proprie tuturor regiunilor în curs de individualizare ştiut fiind că tocmai activităţile industriale sunt cele care stimulează urbanizarea şi polarizarea. deci tranşează opţiunile înspre o entitate teritorială sau alta.Oltenia nordică 17. este destul de diversificată. în lunca Jiului legumele. Activităţi turistice în afirmare. spre nord-vest sau Alunu. Poziţia ocrotită a oraşului Bumbeşti-Jiu explică localizarea aici a unei industrii de interes militar reconvertită după 1990 spre fabricarea aparaturii casnice (frigidere). Rovinari. Materialele de construcţiei sunt reprezentate prin cea mai mare fabrică de ciment din ţară. Ei i se adaugă în ultimul timp localitatea Ţicleni ale cărei acvifere cu ape minerale sulfuroase Proiectul pentru Învăţământul Rural Interferenţe ale ramurilor economice principale. care s-a constituit într-un veritabil lanţ trofic pentru subramurile apropiate. pe fondul afirmării industriei. Cea mai veche staţiune este însă Săcelu. Târgu Cărbuneşti. cât şi obiceiurile sau tradiţiile ancestrale. cultivându-se pe suprafeţe extinse cerealele sau plantele tehnice. creşterea animalelor. În zona Novaci şi Vaideeni el este moştenit de la populaţia „descălecată” aici din Mărginimea Sibiului ce şi-a conservat atât folclorul. Municipiul Drobeta Turnu Severin s-a afirmat în domeniul construcţiilor şi reparaţiei navelor fluviatile. cu infrastructura cea mai bogată. dar şi spre Husnicioara. în aceleaşi oraşe. a laptelui la Novaci şi Târgu Jiu. Principalul centru. Prelucrarea lemnului se realizează la Târgu Jiu. ceea ce a dus la apariţia unităţilor de producţie şi reparare a utilajului minier de la Târgu Jiu. situat la est. tricotaje şi confecţii. iar pe versanţi şi terase pomii fructiferi. în general avem de-a face cu intreprinderi mici şi mijlocii uşor adaptabile noii strategii de dezvoltare a industriei în perioada actuală Turismul este o ramură economică aflată la începutul dezvoltării propriu-zise. cea de la Bârseşti. Bumbeşti Jiu.4. Principala ramură. Printre staţiunile de interes regional este şi Bala din Podişul Mehedinţi.

Un rol important pentru circulaţia regională îl are şoseaua longitudinală est-vest. Căile ferate însoţesc cele două axe rutiere majore pe acelaşi traseu şi cu aceleaşi oportunităţi de transport. ca axă de transport europeană. Concomitent. întărirea coeziunii interne. în sens. afirmarea turismului în zona montană şi subcarpatică va stimula fenomenul de individualizare funcţională pornind de la cele două spaţii mentale conturate deja. castrul roman) se asociază unor obiective culturale (muzee. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . O altă localitate cu funcţii turistice complexe este oraşul Drobeta . dar şi celelalte unităţi montane. a interrelaţiilor spaţiale cu Drobeta – Turnu Severin va asigura regiunii nu numai un cap de pod spre culoarul Dunării. între Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu. cel gorjean şi cel mehedinţean. cu ramificaţii şi legături spre Serbia/Muntenegru şi Ungaria. Potenţialul de dezvoltare a turismului este însă mult mai bogat. menite a pune în valoare gravitaţia naturală existentă spre acesta. printre primele cavităţi subterane din ţară amenajată turistic). În partea sud-vestică teritoriul regiunii este traversat de şoseaua internaţională E70. de penetrare spre Subcarpaţi şi Carpaţi.Oltenia nordică şi clorurate stau la baza primelor iniţiative de exploatare curativă. unde Podişul şi Munţii Mehedinţi. invers. ci şi o complementaritate funcţională profitabilă. mai ales în domeniul speoturismului. Dezvoltarea şi modernizarea în continuare a infrastructurii tehnice a teritoriului. Tismana. Cea mai importantă este şoseaua CraiovaTârgu Jiu-Petroşani cu legătură spre Transilvania şi vestul ţării. Sistemul căilor de transport atestă prezenţa unor drumuri orientate preponderent pe direcţia nord-sud. Timişoara .Turnu Severin unde vestigiile istorice (ale podului peste Dunăre construit de Apollodor din Damasc. posedă obiective a căror amenajare se impune cu stringenţă. în primul rând. Imaginea viitoare a regiunii Olteniei nordice poate fi construită pe fortificarea funcţiilor atractoare ale oraşului Târgu Jiu. spre Marea Neagră. Nu lipsit de interes este turismul de tranzit de-a lungul Văii Jiului şi cel spre Defileul Dunării care va deveni în perspectivă una din zonele turistice de importanţă internaţională. Alte areale turistice sunt Baia de Fier (cu cunoscuta Peştera a Muierilor. ce traversează principalele depresiuni subcarpatice. cu debuşare în E70 la Drobeta – Turnu Severin. monumente). Polovragi (cu mănăstirea şi peştera cu acelaşi nume).Drobeta-Turnu Severin-CraiovaBucureşti. Prin intermediul portului fluviatil Drobeta – Turnu Severin regiunea are acces la calea navigabilă a Dunării cu direcţionare spre centrul Europei sau. În satele subcarpatice gorjene există premise favorabile dezvoltării în perspectivă a turismului rural.

6. cea a Jiului. În primul rând. la cel de podiş în centru şi cel montan (inclusiv alpin) în nord. Editura Presa Universitară Clujeană. cu ploi de toamnă şi ierni mai blânde. III. Subcarpaţii României. are o serie de puncte tari şi puncte slabe care vor conta în configurarea rezultatului final al competiţiei dintre ele. Geografia României. Astfel. Mai mult el posedă atribute mentale mai solide. de la cel de câmpie în sud. nord-vest. Oltenia nordică are un climat etajat. Bucureşti.. Punctul său slab provine din aceeaşi poziţie geografică periferică.Oltenia nordică 17. Editura Universitară. Din punct de vedere hidrografic.5. Gr. În zonele carstice apar acvifere subterane iar în Retezat lacuri glaciare. x x x (1987). Mioara (2003). aici se resimt puternic influenţele submediteraneene din sud-vest. Drobeta-Turnu Severin posedă un potenţial antropic mai ridicat derivat din numărul mai mare de locuitori. Bucureşti. 2. Bibliografie selectivă 1. o poziţie geografică la Dunăre care. ca centru de referinţă al Gorjului şi ca marele depozitar al unei moşteniri 17. Târgu Jiu şi Drobeta-Turnu Severin.. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. de intensă circulaţie. Fiecare din cele două oraşe. M. Pătru. în contextul intensificării traficului european pe fluviu îi va crea oportunităţi în plus. Târgu Jiu este poziţionat central ceea ce îl favorizează prin reducerea distanţelor faţă de oricare din arealele periferice. Ca influenţe climatice. 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . excentrică în raport cu teritoriul regiunii ceea ce presupune dificultăţi în gestiunea acestuia. Ielenicz. pe o axă. Ghincea. 3. Cluj-Napoca. ca axă hidrografică regională detaşându-se Jiul. Ileana-Georgeta. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Dimpotrivă. Editura Academiei. 2. (2000). inclusiv în perspectivă. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Dunărea colectează întreaga reţea organizată în munţi şi podişuri. Pop.

Baza naturală de susţinere Uniformitate peisagistică determinată de relieful aplatizat de câmpie şi dealuri joase. . Componenta demografică şi de habitat 18. Economia regiunii şi perspectivele sale 18. 18 OLTENIA SUDICĂ Cuprins 18.prezenţa unui spaţiu mental bine închegat.6. în est.peisajul cu numeroase tente de omogenitate datorate reliefului jos. Baza naturală de susţinere 18.disfuncţiile evidente care s-ar manifesta în cazul delimitării unei regiuni echivalente provinciei istorice susmenţionată. climatului de câmpie cu variaţii reduse. 18 Abordarea acestei unităţi are următoarea menire formativ-educativă: . . Oltenia sudică se substituie ca topic unei regiuni fizicogeografice denumită Câmpia Olteniei. Obiectivele unităţii de învăţare nr.1. 18. Limitele acestei regiuni sunt bine precizate pe trei laturi.exemplificarea rolului indicilor de favorabilitate naturală în optimizarea relaţiilor spaţiale. . în primul rând. . cu atribute de specificitate şi unicitate certe.identificarea unui spaţiu mental. Convenţional ea poate fi fixată pe cumpăna de ape ce desparte Depresiunea Târgu Jiu-Câmpu Mare de dealurile Piemontului Getic. puţin fragmentat şi denivelat. cu trăsături caracteristice. de-a lungul Dunării.existenţa unui centru polarizator net detaşat în raport cu celelalte oraşe.1.4. Componenta naturală a sistemului regional este constituită. Comentarii şi răspunsuri la teste 18. vegetaţiei de stepă şi silvostepă.2. Deosebit de ambiguă este limita nordică. Argumentele pentru delimitarea ei ca entitate teritorială de tip sistemic sunt: . datorită sinusoidelor frecvente ale traseului său generate de difluenţa frecventă a vectorilor de gravitaţie spre regiunea învecinată.5. . până aval de Drobeta-Turnu Severin.Oltenia sudică Unitatea de învăţare Nr. dar şi părţii centrale şi sudice a provinciei istorice Oltenia. Bibliografie selectivă Pagina 123 123 125 127 128 129 18. unde Oltul o desparte de teritoriul polarizat de Bucureşti şi în vest unde urmează parţial lunca Dunării. cel oltean. din Câmpia Olteniei compartimentată în două 123 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 18 18. cea sudică.descrierea unei entităţi teritoriale grefată pe un suport fizicogeografic relativ omogen.2. Obiectivele unităţii de învăţare nr.3.

Direct în Dunăre se varsă şi Drincea sau Desnăţuiul. între care fluviul Dunărea deţine ponderea cea mai ridicată. primăverile timpurii. argiloase. Stepa şi silvostepa larg desfăşurate. popândău. cu graminee şi pâlcuri de stejar brumăriu şi pedunculat. Zăvoaiele de luncă însoţesc cursul râurilor mari şi au în compoziţia lor diverse specii de salcie. Compoziţia faunei reflectă diversitatea biotopurilor existente. Precipitaţiile descresc de la vest la est. Resursele de apă sunt înmagazinate în reţelele de suprafaţă. care formează unele dintre cele mai extinse şi compacte asociaţii. aceasta fiind considerată adesea ca un mare con de dejecţie al Dunării la debuşarea sa în Depresiunea Getică. subunităţi. orbete). Un relief jos. odată cu creşterea indicelui de ariditate. iepuri. de la 650 la 500 mm (568 mm medie anuală la Craiova). Cea mai mare parte a regiunii se află sub influenţa maselor de aer submediteranean venite dinspre vest. potârnichea. plop. Câmpia Băileştilor şi Câmpia Romanaţilor. În pădurile de stejar vieţuiesc mistreţul. cu altitudini ce nu depăşesc 300 m care prin morfologia lui a facilitat atât o pedogeneză intensă. în diferite Proiectul pentru Învăţământul Rural 124 . În sud-vestul regiunii a pătruns vipera cu corn sau broasca ţestoasă de uscat (ambele specii submediteraneene). sânger. Oltenia sudică este străbătută axial de Jiu. Afluenţii de ordin inferior au cursuri temporare. în scopuri agricole. În partea nordică ea se ataşează sectorului central şi cel apusean al Podişului Getic reprezentat prin platformele Olteţului şi Strehaiei (subdivizată. pisica sălbatecă. în majoritatea lor. ghimpele (Ruscus aculeatus). fazanul. În zonele joase ale câmpiei predomină rozătoarele (hârciog. Olteţul. la rândul ei. cer şi gârniţă. cu soluri roşcate şi brun roşcate. anin. Mari rezerve de apă sunt cantonate în structurile piemontane ale Podişului Getic. unde predomină cernoziomurile şi cernoziomurile levigate spre dealurile piemontane. În câmpie apar asociaţiile de silvostepă. iar la limita estică se află Oltul. Amaradia. Tipice pentru regiune sunt elementele floristice submediteraneene precum: cărpiniţa (Carpinus orientalis). Dunărea. scumpia (Cotinus coggygria). Solurile alcătuiesc un degrade tipologic de la câmpie. iar poziţia sudică a regiunii ridică temperatura medie anuală la peste 11ºC. iar toamnele îndelungate. Climatul se încadrează altimetric celui de câmpie joasă. Teslui). Ca notă morfologică aparte semnalăm dunele de nisip din zona DăbuleniSegarcea fixate prin plantaţii de pomi fructiferi şi viţă-de-vie. în perioadele secetoase scurgerea lor încetează. vulpea.Oltenia sudică Climat cald cu influenţe sudvestice. În perimetrul său cele două râuri primesc o serie de afluenţi (Motru. soc. cât şi o umanizare asemănătoare A treia unitate poate fi considerată Lunca Dunării care începe să se contureze imediat ce fluviul evadează din strânsoarea defileului lărgindu-se treptat până la 2-5 km. dar şi în cele ale câmpiei propriu-zise. Vegetaţia din platformele Strehaiei şi Olteţului se compune din stejar termofil. prepeliţa.etc. Vechile sale bălţi şi ostroave au fost transformate antropic. Partea sudică a regiunii se confruntă cu un deficit de apă ce trebuie asigurat prin aducţiuni din Dunăre sau râurile principale. Jiul şi Oltul – ca principali vectori hidrografici. în platformele Huşniţei şi Bălăciţei). mojdreanul (Fraxinus ornus). verile fiind călduroase.

Valoarea ei descreşte de la est la vest şi de la nord la sud. spre Târgu Jiu. Răspândire populaţiei este inegală în teritoriu. Potenţialul turistic deţine preponderent obiective antropice (biserici. Densitatea aşezărilor este mai mare în podiş decât în câmpie. cât şi spre sud. se exploatează cărbuni inferiori. folclor). unde câmpia se asociază cu podişul generând complementaritate sub aspectul resurselor este mai dens populată ajungându-se. sub 500 locuitori. Dimpotrivă. a arterelor de circulaţie. Populaţia rurală păstrează încă o uşoară creştere deşi fenomenul îmbătrânirii este vizibil. a câmpiei nisipoase. Slatina. localizate de-a lungul râurilor. cule. la care se adaugă funcţii industriale (extractive) sau de 125 Vechi vetre de civilizaţie paleolitică şi neolitică. Ipoteşti. s-au dezvoltat de regulă în vecinătatea centrelor urbane. teritoriul câmpiei densităţi demografice sub media pe ţară. ajungând la 5-12 localităţi/100 km². depăşind astfel media pe ţară (5. muzee. de la Ostrovu Mare. într-un teritoriu al continuităţii populării şi succesiunii culturilor de mare relevanţă. cu diferite specializări pe subramuri. petrol şi gaze. utilizaţi de marile termocentrale din suburbiile Craiovei. mijlocii şi mari. cu depopularea. Vădastra. ca premisă a viitoarelor oraşe. Există şi un număr destul de însemnat de sate foarte mici. Izvoru. Importante pentru regiune sunt resursele agricole alcătuite din soluri profunde. mănăstiri. sub 100 locuitori. dintre minorităţi numai cea ţigănească fiind mai numeroasă.Oltenia sudică Hidrocarburi şi terenuri agricole fertile. cel al bazinului Motru. exploatate în Piemontul Getic (Vedea. În partea nordică. spre Craiova. Satele din Câmpia Olteană au o structură adunată. Aşezările rurale aparţin categoriilor de sate mici. În luncile râurile se extind solurile aluvionare dar şi cele hidromorfe. în vecinătatea surselor de apă. Irimeşti. cea mai slab populată fiind fâşia sudică. Basarabi) cu numeroase situri localizate între bucla Dunării. Satele mari. Iancu Jianu. Oltenia sudică se constituie. Resursele naturale aparţin combustibililor fosili. în unele areale la peste 110-120 locuitori/km². Profilul economic rămâne cel agricol. Verbicioara. care se confruntă. Au urmat culturile neolitice (Dudeşti. Partea nordică. Pe dunele de nisip sau format psamosoluri. Componenta demografică şi de habitat Condiţiile naturale prielnice au favorizat umanizarea timpurie a teritoriului studiat. spre deosebire de satele din Podişul Getic unde aspectul linear sau tentacular se întâlneşte deseori. poligonală. Vinca şi Vădastra) şi cele din epoca metalelor (Sălcuţa. Ostrovu Mare. şi Olt. Brădeşti). obiceiuri. Fărcaşele. Gârla Mare. Structura etnică este covârşitor românească. tradiţii. 18. Dovezi paleolitice şi mezolitice au fost descoperite la Brebeni. grade de podzolire. monumente. Omogenitate etnică. În Piemontul Getic peste 60% din aşezări se încadrează în grupa satelor mici. orientat atât spre nord.5 aşezări/100 km²). datorită izolării lor frecvente. Proiectul pentru Învăţământul Rural . fertile cu disponibilităţi de utilizare pentru o gamă variată de culturi. exceptând zona municipiului Craiova. energetici.3. într-un teritoriu cu gravitaţie difuză. din punctul de vedere al dovezilor arheologice.

Scorniceşti. se racordează sistemului urban al Olteniei sudice. Corabia. Balş. dar şi în zonele periurbane. de veritabil „loc central” al regiunii. Vânju Mare. Oraşele aparţin. la următoarele întrebări: 1. Filiaşi.Oltenia sudică Craiova – un „loc central” ilustrativ prin polarizarea sa. Ce atribute structurale posedă sistemul teritorial al Olteniei sudice? 2. îndeosebi din Transilvania. puteţi răspunde. Bălceşti. Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 126 Proiectul pentru Învăţământul Rural . servicii. care s-au specializat în cultura legumelor şi zarzavaturilor destinate atât satisfacerii pieţei regionale. deşi este situat pe stânga Oltului. Caracal. 18. Atribuţiile polarizatoare revin municipiului Craiova (311 326 locuitori) care beneficiază de o poziţie geografică deosebit de avantajoasă. în spaţiul alocat. Segarcea. Drăgăneşti Olt). în proporţie decisivă. Drăgăşani. unde condiţiile pentru astfel de culturi sunt deficitare. Reliefaţi principalele trăsături ale sistemului urban regional. cât şi a cererii din alte regiuni ale ţării. aşezărilor urbane mici. Calafat. Test de autoevaluare După parcurgerea acestei unităţi de învătare. Băileşti. Singurul oraş mijlociu este Slatina care. sub 50 000 locuitori (Strehaia. Piatra Olt. De notat numeroasele aşezări cu moşia amplasată în lunca Jiului şi Oltului.

la Caracal şi Balş se fabrică material rulant. orz. pe vremea dacilor. Oltului şi Dunării legumele găsesc condiţii ideale de dezvoltare. La Slatina se află cel mai important centru de producere a aluminiului (pe baza aluminei obţinută la Oradea şi Tulcea). într-o proporţie mai ridicată. plante furajere. materiale de construcţie. spre Oltenia nordică şi zona montană aferentă sau. La Filiaşi. Activităţile turistice sunt. Câmpia Olteniei este unul din marile grânare ale ţarii. cais. părul şi prunul. Pe dunele de nisip din sudul aceleaşi unităţi de relief s-au extins culturile de viţă de vie. avioane. invers. spre Bucureşti şi Litoralul Mării Negre). ovine. creşterea animalelor (bovine. Pleniţa. cabaline). În zona Podişului Getic culturii plantelor menţionate anterior i se asociază. Centrul industrial principal este Craiova unde este concentrată o puternică industrie constructoare de maşini (locomotive – cunoscuta intreprindere “Elecroputere”.maşini agricole. axat pe valorificarea obiectivelor antropice din principalele oraşe. vişin). desigur. aprovizionate cu materie primă obţinută în regiune funcţionează la Craiova. Fabrici de zahăr. În consecinţă. mobilă. Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ulterior s-au adăugat hidrocentrala Porţile de Fier II construită pe Dunăre în colaborare cu fosta Iugoslavie şi o serie de mici hidrocentrale situate pe cursul inferior al Oltului în cadrul amenajării sale complexe. 127 Economie structurată pe industrie şi agricultură. Rogojelu şi Işalniţa ce valorifică zăcămintele de cărbuni inferiori din bazinul Motru şi Piemontul Getic. dintre pomii fructiferi. Corabia şi Calafat.4. Lipsa unor obiective naturale de mare impact atractiv este una dintre cauze. în raport cu alte regiuni. în schimb. în calea pătrunderii oştilor lui Lisimah. Poziţia geografică înscrie unitatea analizată pe trasee numeroase ale turismului de tranzit (către defileul Dunării de la Porţile de Fier şi Valea Cernei. floarea soarelui. soia. Unele dune au fost fixate şi prin culturi de pomi fructiferi de climat mai cald (piersic. Economia regiunii şi perspectivele sale Dezvoltarea regiunii a debutat după al doilea război mondial. porcine. automobile). Sadova şi Dăbuleni fiinţând podgorii renumite. anterior acestuia întreaga Oltenie. În luncile umede şi intens aluvionate ale Jiului. industrie chimică. Scorniceşti funcţionează mici intreprinderi textile. nevoite a le culca cu suliţele). ca şi Moldova dealtfel. sfeclă de zahăr.Oltenia sudică 18. Craiova. Agricultura are şi aici o tradiţie milenară (a nu se uita obstacolele impuse. Industria s-a afirmat în domeniul energetic prin construirea marilor termocentrale de la Turceni. cireş. la loc de frunte situându-se. Drăgăşaniul este un centru al vinificaţiei. fiind una din provinciile istorice ale ţării slab dezvoltate economico-social. Strehaia. textilă. mult mai limitate. la Segarcea. alimentare sau ale construcţiei de maşini. Se cultivă porumb. dar şi al produselor din cauciuc. păsări. de câtre lanurile de grâu. alimentară. Viticultura şi pomicultura definesc profilul agricol al unor vaste teritorii din sudul Podişului Getic unde se află cunoscuta podgorie a Drăgăşaniului. se practică un turism cultural. unde este concentrată şi cea mai importantă bază hotelieră. Aici. se cultivă intens mărul.

Segarcea. celelalte oraşe (Strehaia. de importanţă europeană peste Dunăre în zona Nikopol-Turnu Măgurele. Drăgăşani. Filiaşi-Motru) La Craiova funcţionează un aeroport. Oltenia sudică este traversată de şoseaua europeană E70. . Drăgăneşti Olt) aparţinând grupei aşezărilor urbane mici.Stamora Moraviţa. cu legături spre Ungaria şi Serbia/Muntenegru.afirmarea sectorului economic al transporturilor în contextul construirii noului pod. Căile ferate sunt reprezentate prin magistrala Bucureşti – Craiova– Timişoara . cu statut de „loc central” ce-i asigură exercitarea în condiţii optime a funcţiei polarizatoare a întregului teritoriu. Oltenia sudică se constituie într-o regiune geografică dintre cele mai ilustrative datorită unui cumul de însuşiri structurale cum ar fi: uniformitatea peisajului. precum şi drumul naţional ce urmează Valea Oltului cu legătură spre Bulgaria. El nu este concurat de alte centre. Calafat. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Bălceşti. un sistem de aşezări umane clar ierarhizat. aflată la limita estică a regiunii. Olt.valorificarea superioară.restructurarea industriei cu menţinerea şi ridicarea performanţelor unor ramuri în care s-a afirmat în ultimele decenii (construcţii de maşini.5. Băileşti.. Vânju Mare. un climat de câmpie cu amplitudini reduse ale elementelor meteorologice în teritoriu. industrie alimentară şi chimică).amplificarea activităţilor economice şi turistice în localităţile de pe malul Dunării concomitent cu creşterea rolului acestei axe de circulaţie fluviatilă în Europa. o vegetaţie de stepă şi silvostepă tipică. având ca pol un oraş situat (încă un mare atu !) în centrul geografic al unităţii etc. Din ea se ramifică căi ferate de penetraţie (spre Drăgăşani-Râmnicu Vâlcea. Dunăre. . 18. Filiaşi. 2. turismul de agrement nautic pe Jiu. . Oltenia sudică îşi leagă perspectivele de dezvoltare de realizarea următoarelor deziderate ce trebuie incluse cu necesitate în strategia sa pe termen lung: . 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . turismul rural). Balş. Regiunea de faţă se impune prin prezenţa unui oraş mare. . Caracal. Căile de transport au fost avantajate în construirea lor de relieful plan sau uşor denivelat al câmpiei şi podişului. Se impune modernizarea bazelor ce vizează turismul de tranzit şi cultural. Piatra Olt. Craiova. Corabia. Scorniceşti. a potenţialului agricol important pe care îl deţine.Oltenia sudică Optimizarea Dunării ca axă economică internaţională. dar şi de calea ferată Craiova-Filiaşi--Petroşani cu legături spre Transilvania. cu larga extensiune a unui relief de câmpie aplatizat şi puţin fragmentat.diversificarea ofertei turistice prin stimularea unor forme de turism precum: turismul viticol (în zona podgoriilor). competitivă. O altă cale rutieră importantă este şoseaua Craiova-Târgu Jiu-Petroşani-Deva care scurtcircuitează şoselele E70 şi E68.

Bibliografie selectivă 1.6. Editura Academiei. Editura Academiei Române. Bucureşti. I. Bucureşti. x x x (1969). x x x (1992). Regiunile pericarpatice. Geografia Văii Dunării Româneşti. Editura Academiei Române. 3. Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 . IV.Oltenia sudică 18. Bucureşti. 2. Geografie fizică. Geografia României. x x x (1983) Geografia României.

Jiblea) şi intracolinare separate de culmi acoperite cu păduri (Dealu Negru. Cândeşti). O trecere asemănătoare se produce între podiş şi Subcarpaţii Getici unde relieful devine mai semeţ (Măgura Măţău ajunge la 1 018 m altitudine) şi mai accidentat. Frunţi.2. Arefu. Câmpia Piteştilor aparţine grupei câmpiilor înalte.2. . Componenta antropică a sistemului regional 19. Obiectivele unităţii de învăţare nr. la Podişul şi Subcarpaţii Getici. de la Câmpia Piteştilor. de până la 300 m altitudine.1.5. respectiv Munţii Făgăraşului la nord. de regulă în regiunile situate în vecinătatea marilor metropole. Este o regiune în conturare. Comentarii şi răspunsuri la teste 19. Se instituie într-un sistem teritorial uşor asimetric. aspect ce-i permite un contact greu sesizabil cu Podişul Getic ale cărui platforme (Cotmeana. piemontane. 19: Studierea acestei unităţi de învăţare permite cursantulului: . Economia şi perspectivele regiunii 19. Bibliografie selectivă Pagina 130 130 132 134 135 136 19. 19 19.identificarea unei regiuni geografice în curs de consolidare ca sistem teritorial. 130 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iar cea de-a doua la contactul Podişului Getic cu câmpia.identificarea unor subsisteme teritoriale particulare. Apar cele două şiruri de depresiuni.cuantificarea avantajelor complementarităţii geografice. Iezer-Păpuşa) flanchează spre miazăzi Depresiunea Loviştei (unde s-a adăpostit « ţara » cu acelaşi nume. Baza naturală de susţinere Baza naturală de susţinere este constituită dintr-un relief etajat în trepte succesive. una centrată pe cursul Oltului.4.3. polarizată de Piteşti. în sud. 19 MUNTENIA DE NORD-VEST Cuprins 19.6. Masivele sudice ale Munţilor Făgăraşului (Cozia.explicarea rolului axelor de circulaţie în optimizarea funcţiilor teritoriului. alcătuite din pietrişuri şi nisipuri.Muntenia de nord-vest Unitatea de învăţare Nr. . Sălătruc. Ghiţu. Brădet. Baza naturală de susţinere 19. intens valorificate agricol. datorită prezenţei a două arii de gravitaţie. Dealu Ciocanu). interne (Câmpulung. cu vectorii interrelaţiilor în aşezare matricială. având ca pol oraşul Râmnicu Vâlcea. generează un peisaj de dealuri domoale. . Obiectivele unităţii de învăţare nr. fapt cauzat de relativul echilibru între cei doi poli amintiţi anterior precum şi de efectul de disipare funcţională resimţit.1. 19.

anin. 500 mm precipitaţii) trecând lent într-un climat de dealuri dispuse etajat şi. De reţinut amenajările hidrotehnice de pe Argeş (lacul şi hidrocentrala de la Vidraru. în principal. la peste 600-700 m. în final în climatul montan al culmilor înalte (-2ºC. plop sau arealele cu plantaţii de salcâm (o importanţa bază meliferă). Resursele subsolului integrează regiunea în fâşia orientată est-vest a zăcămintelor de cărbuni inferiori. Cerbureni. Fenomenele de gravitaţie naturală spre culoarul Oltului. podiş. Subcarpaţi. umbrisolurile. de la turismul balneoclimateric al depresiunilor joase la cel bazat pe sporturile de iarnă în munţii înalţi. O notă aparte pentru prezenţa în Munţii Făgăraş a caprei negre. se dezvoltă larg etajul coniferelor care. Valea Iaşului. Vălsan. creste. (Jugur. brune acide alpine). circuri. Căpăţânii) respectiv o arie subcarpatică şi de podiş situate la vest de Olt. Varietatea tipurilor de climă creează disponibilităţi multiple activităţilor antropice. urcă la peste 1 800 m altitudine în interiorul masivului făgărăşan. Dacă Argeşul îşi localizează izvoarele şi cursul superior şi mijlociu exclusiv în spaţiul său. Goleşti) şi Olt (Turnu.Muntenia de nord-vest Amfiteatrul morfologic cu patru trepte: câmpie. Latoriţei. Călimăneşti-Căciulata. datorită expoziţie sudice. Climatul urmează etajarea morfologică. Râul Doamnei. Râul Târgului). o specie ocrotită. Resurse de apă bogate aparţinând Oltului şi Argeşului. Călimăneşti. Domeniul podzolurilor este deosebit de extins şi este reprezentat prin numeroase tipuri subtipuri (brune. cu cele mai ridicate cote altimetrice din România (Moldoveanu. precum şi lacurile glaciare din Munţii Făgăraşului. Fauna relevă şi ea o etajare asemănătoare. Zonalitatea altitudinală a solurilor este deosebit de expresivă. brune acide. Olăneşti. La contactul dintre Subcarpaţii Getici şi structurile montane apar ape minerale sulfuroase sau clorurate (Ocnele Mari. 2 535 m) asigură o limită tranşantă spre regiunea Transilvaniei sudice. cel de câmpie (810ºC. Nu lipsesc litosolurile. de la rozătoarele specifice câmpiei la animalele mari. Râmnicu Vâlcea. Relieful glaciar al acesteia (abrupturi. Nu lipsesc zăvoaiele cu sălcii. Creasta nordică a Făgăraşului. Oltul adună doar o serie de afluenţi (în primul rând Topologul şi Bistriţa Vâlcii). din pădurile montane. În munţi. de la cultura cerealelor în câmpie. solurile aluviale. Cozia). după o fâşie de interferenţă a fagului cu răşinoasele. pădurilor de amestec stejar-fag şi de fag caracteristice măgurilor subcarpatice. Râureni. 131 Proiectul pentru Învăţământul Rural . lignit. de interes cinegetic. molisolurile degradate (cernoziomul levigat) învecinânduse cu argiluvisolurile podişului sau cambisolurile subcarpatice. la păstoritul alpin. Govora. salba de lacuri din avale: Oeşti. morene) posedă însuşiri atractive deosebite. Silvostepa din câmpia înaltă trece în asociaţia stejăretelor din dealurile joase ale Podişului Getic. Regiunea este drenată de către Olt şi Argeş cu afluenţii lor (Topolog. ataşează regiunii şi partea sud-estică a grupei Parâng (Munţii Lotru. 2 544 m. majoritatea sub formă de zăpadă). În partea sudvestică se înserează obârşiile râului Vedea. precipitaţii de peste 1000 mm. Govora etc). Vâlcele. Ocniţa. Negoiu. munte. temperatura medie anuală. Etajare climatică tipică. Zigureni. urmate de cele de ordin antropic. Cele de la Cozia sunt uşor termalizate. văi. iar acestea fac loc.

nisipurile şi pietrişurile râurilor sunt folosite în construcţii. urmare a complementarităţii resurselor. Structural şi textural sunt întâlnite satele adunate. Să nu uităm că regiunea a fost străbătută de limesul transalutan marcat de castrele romane Buridava (Ocniţa). Subcarpaţi-munte. de la aşezările mici şi foarte mici. Bistriţei. în primul rând. Componenta antropică a sistemului regional Componenta antropică a peisajului regional înscrie unitatea între sistemele teritoriale cu o populare densă în zonele de câmpie. În ultima Populaţie relativ densă. condiţiilor favorabile de amplasare a habitatelor şi infrastructurilor. sării. munţii Lotru sau Căpăţânii. Vedea. cu cele trei componente ale sale (agricol. Habitate consolidate la adăpostul Carpaţilor. Frecvent ele îşi ataşează şi un profil industrial determinat de extracţia cărbunilor. Hulubeşti. îmbătrânirea populaţiei şi feminizarea ei (prin migrarea pentru muncă a bărbaţilor.). cum ar fi. răsfirate.000 ani) la adăpostul redutei naturale subcarpatice şi montane. prin fondurile cinegetice şi piscicole din zona înaltă. Mausoleul de la Mateiaş. în spaţiul câmpiei. CălimăneştiCăciulata). Oltului mijlociu şi Lotrului. inclusiv în ţări vest-europene. Govora. Albota. culoarele de vale largă sau fâşia de contact morfologic câmpie-podiş. liniare. Godeni. Spineni. iar în zonele montane şi subcarpatice în creşterea animalelor. Merişani. petrol. de versant şi obârşii de vale. iar primele capitale ale Ţării Româneşti. au fost Câmpulung şi Curtea de Argeş. Cozia. Aşezările umane s-au edificat încă din preistorie (cunoscute sunt descoperirile din Valea Dârjovului aparţinând « culturii de prund » datând de acum 1.Muntenia de nord-vest Bogăţii ale subsolului variate: cărbuni. De menţionat sunt resursele hidroenergetice valorificate intens în bazinele Argeşului. În zona Ocnele Mari se află bogate depozite de sare. poziţiei geografice optime sub aspectul interrelaţiilor cu alte regiuni. Berbeşti. Sânbotin. Funcţiile economice sunt şi ele felurite. Satele diferă ca mărime. Optaşi.200. gazelor naturale sau prelucrarea lemnului. Berevoieşti. mănăstirile Cozia. barajele şi lacurile de acumulare Vidra şi Vidraru etc. Predomină satele agricole specializate. forestier şi terenurile acoperite de ape) mijloceşte utilizări diverse. Aninoasa) a celei cu exploatări de petrol şi gaze (Moşoaia. fixate acolo şi din motive strategice. Dinamica naturală este definită de sporul natural redus. Calcarele de la Albeşti. podiş-Subcarpaţi. petrolului. Boteni. Arnota. în cultura plantelor. la cele mari şi foarte mari din depresiuni. O valoare aparte are patrimoniul turistic reprezentat printr-un peisaj montan spectaculos în Făgăraş. prin apele minerale cu calităţi terapeutice recunoscute pe plan internaţional (Olăneşti. Jidava. Arutela (Bivolari). datorită restrângerii drastice a activităţilor industriale). sare. Horezu. gaze. Argeşului.000-1.000.3. 19. Acestuia i se adaugă obiective turistice de mare rezonanţă. În Piemontul Getic satele de interfluviu sunt extrem de rare ca urmare a dificultăţilor de aprovizionare cu apă din pânzele freatice aflate la adâncimi notabile. Poiana Lacului. 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural . podiş şi subcarpatică (140-160 locuitori/km²). Topoloveni etc. Rădăcineşti. Fondul funciar. Alunu.

Horezu). Modul de individualizare a unei noi regiuni geografice 2. Călimăneşti. Funcţia industrială a oraşelor mari şi mijlocii este contrabalansată de funcţia turistică a multor oraşe mici de tip staţiune. Centrul polarizator este oraşul Piteşti. Băile Olăneşti. Oraşele sunt preponderent mici. Intre oraşele mijlocii se înscriu Câmpulung şi Curtea de Argeş. funcţia turistică şi industrială coabitează. La Govora. Brezoi. de Râmnicu Vâlcea. 19 face posibilă argumentarea următoarelor aspecte: 1. perioadă se afirmă funcţia turistică generată de creşterea numerică a pensiunilor rurale. ca rang. Potenţialul industrial al teritoriului Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 .Muntenia de nord-vest Teritoriu polarizat de Piteşti şi Rîmnicu Vâlcea. Ocnele Mari. iar Râmnicu Vâlcea şi Piteşti între oraşele mari ale ţării. 19. sub 25 000 locuitori (Băile Govora. Test de autoevaluare Unitatea de învătare nr. Băbeni. urmat îndeaproape.

de mai mare importanţă fiind şoseaua subcarpatică ce porneşte de la Câmpulung şi se orientează spre Târgu Jiu traversând axial unitatea analizată. Astfel.4. Drumuri modernizate leagă oraşele regiunii între ele. unde funcţionează şi o fabrică de lianţi. Industrie extractivă şi de prelucrare. ovăz) şi pomicultura ocupând suprafeţe mai restrânse. Nu lipsesc unităţile industriei textile (confecţii) sau alimentare (morărit-panificaţie. Ulterior s-au dezvoltat amenajările cu profil curativ de la Olăneşti. 134 . negru de fum. legumicultură. se înscrie turismul cultural prilejuit îndeosebi de obiectivele religioase ale regiunii. Putem vorbi despre o regiune a industriei chimice. plante tehnice (sfeclă de zahăr). Piteştiul (Colibaşi) şi Câmpulungul sunt două centre emblematice pentru România în privinţa fabricării mijloacelor de transport (uzinele "Dacia-Renault" şi ARO). Cozia. porcine. produse clorosodice. Fire şi fibre sintetice se fabrică la Câmpulung. Ocnele Mari. combinatele de la Piteşti. Turism curativ. Topoloveni). dar şi de atracţiile etnografice bine conservate în satele subcarpatice argeşene şi vâlcene. Domneşti şi Horezu se produce cherestea. apicultură) întregeşte profilul agricol mixt al majorităţii absolute a aşezărilor. definesc nivelul de dezvoltare actuală atins de sistemul teritorial. în Subcarpaţi şi zona montană predomină creşterea ovinelor şi bovinelor. în primul rând cele de ordin economic. Economia şi perspectivele regiunii Componentele derivate rezultate din interacţiunea bazei naturale de susţinere cu factorul antropic.Muntenia de nord-vest 19. în primul rând în culoarul Oltului unde staţiunea Călimăneşti-Căciulata constituia un punct de atracţie cunoscut. viticultură şi creşterea animalelor. brânzeturi – Piteşti. dar cu perspective asigurate. Magistrala feroviară Bucureşti-Piatra Olt-Râmnicu Proiectul pentru Învăţământul Rural Spaţiu agricol cu pomicultură. agricultura valorifică întinsele terenuri. dintre specii. Băile Govora. orz. Râmnicu Vâlcea. produse din carne. (podgoriile Piteşti. cât şi în munţii Lotrului sau ai Căpăţânii. Staţiunea Voineasa este un prim cap de pod pentru valorificarea mai intensă a resurselor respective. cu fertilitate superioară ale Câmpiei Piteştilor şi Podişului Getic unde cultura cerealelor este secondată de viticultură. Stâlpeni. Turismul s-a afirmat încă de la începutul secolului XX. păsări. Creşterea animalelor (bovine. Al doilea tip este turismul recreativ montan unde resursele sunt. Ştefăneşti). culturile de cereale (porumb. apreciabile. Sistemul circulator al organismului teritorial este compus din DN-70 Arad-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Piteşti-Bucureşti a cărui importanţă face construirea pe acelaşi traseu a unei autostrăzi imperios necesară. cauciuc sintetic. plante furajere. iar la Curtea de Argeş. Dimpotrivă. Râmnicu Vâlcea. Industria s-a dezvoltat îndeosebi după al doilea război mondial. recreativ şi cultural. Considerăm că tipul de turism curativ este de largă perspectivă pentru regiune. atât în Munţii Făgăraşului. Govora producând îngrăşăminte. de asemenea. Băbeni. predomină prunul). conserve de legume – Băiculeşti. La Râmnicu Vâlcea fiinţează un mare combinat de prelucrare a lemnului. pomicultură (îndeosebi în piemonturile Cândeşti şi Cotmeana unde. Curtea de Argeş. Pe locul trei.

Piteşti-Curtea de Argeş drenează traficul de călători şi mărfuri aferent teritoriului învecinat.5. . ci prin intermediul unor oraşe de rang inferior cum ar fi Piteştiul sau Târgovişte. conserve de legume – Băiculeşti. Vâlcea-Sibiu-Arad-Curtici. raporturile dintre ele fiind guvernate de principiul complementarităţii mai degrabă decât cel al monopolului instaurat asupra unor funcţii. Stâlpeni. cauciuc sintetic. coezive inclusiv la nivelul spaţiului mental. . Topoloveni). dintre Olt şi Dâmboviţa în zona carpatică şi subcarpatică.şi Piteşti. de creare a unei zone de polarizare proprie pentru oraşele Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea fiinţează un mare combinat de prelucrare a lemnului. în zona de câmpie şi podiş. argumentele care stau la baza creionării sale fiind multiple şi anume: . 19. a reaşezării ramurilor economice pe principiul maximei eficienţe şi a avantajului comparativ. Muntenia de nord-vest este o regiune a cărei individualizare se va accentua. principalul centru polarizator al regiunii. unde funcţionează şi o fabrică de lianţi. Fire şi fibre sintetice se fabrică la Câmpulung. Piteştiul (Colibaşi) şi Câmpulungul sunt două centre emblematice pentru România în privinţa fabricării mijloacelor de transport (uzinele "DaciaRenault" şi ARO). competitivă. căi ferate rapide). precum şi într-o specializare eficientă. Govora producând îngrăşăminte. Râmnicu Vâlcea.tendinţa de emancipare funcţională. Proiectul pentru Învăţământul Rural 135 . Băbeni.necesitatea constituirii unor sisteme teritoriale gestionabile. produse clorosodice. dintre Olt şi Argeş. produse din carne. culoarul Oltului fiind din acest punct de vedere o axă de referinţă (inclusiv spre Dunăre şi Peninsula Balcanică). nepolarizat direct de Bucureşti. Muntenia de nord-vest este o regiune nou individualizată. Pe de altă parte însă. va conduce la un permanent fenomen de eclipsare şi subordonare funcţională a celui de-al doilea. Nu lipsesc unităţile industriei textile (confecţii) sau alimentare (morărit-panificaţie. Râmnicu Vâlcea. iar funcţiile organismului său teritorial se vor optimiza paralel cu modernizarea infrastructurilor tehnice (autostradă. negru de fum. căile ferate Bucureşti-Piteşti-Câmpulung. În Muntenia de nord-vest s-a afirmat în primul rând industria chimică. Piteşti şi Târgovişte.prezenţa unui teritoriu vast. dar şi ale teritoriului subordonat. 2. cu intensificarea tranzitului interregional. Curtea de Argeş. combinatele de la Piteşti. fără praguri şi disfuncţii majore etc.Muntenia de nord-vest Perspective de dezvoltare legate de poziţia geografică şi interrelaţiile cu alte regiuni. iar la Curtea de Argeş. Domneşti şi Horezu se produce cherestea. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Remediul constă în fortificarea funcţiilor sale. distanţa relativ redusă (100 km) dintre Bucureşti – metropolă cu o forţă de atracţie în creştere . brânzeturi – Piteşti.

4. 136 Proiectul pentru Învăţământul Rural . x x x (1987). Editura Academiei. 2. 3. Editura Presa Universitară Clujeană. Ielenicz. (2000). Editura Academiei Române. Ghincea. Cluj-Napoca. Bucureşti. IV. III. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei.Muntenia de nord-vest 19. M. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Gr. Subcarpaţii României.6. Editura Universitară. Regiunile pericarpatice.. x x x (1992). Pop. Bucureşti. Geografia României. Mioara (2003). Pătru. Bibliografie selectivă 1. Geografia României. Bucureşti. Ileana-Georgeta.

20 Studiul regiunii metropolitane Bucureşti se instituie în: . atingând cursul Dunării spre sud. Comentarii şi răspunsuri la teste 20. Lucrarea de verificare nr.2.6. nişe de sufoziune). Componenta naturală a peisajului geografic are un suport morfologic de mare uniformitate litologică şi fizionomică.identificarea unui model de evoluţie a teritoriului sub impactul decisiv al factorului antropic.1. Către vest se extind câmpiile tabulare Găvanu Burdea şi Burnazului. . joasă. Obiectivele unităţii de învăţare nr. al Bărăganului şi Dunării de Jos.5. Regiunile urbanizate se afirmă. de regulă. Ea îşi subordonează prin influenţă decisivă un spaţiu distribuit areolar cu o rază de circa 50 km.7. padine. Este o entitate teritorială definită de prezenţa unui mare centru urban. cu atribute polarizatoare complexe (economice. cu o serie de însuşiri particulare ce-l diferenţiază net în raport cu alte spaţii. Câmpia Vlăsiei în nord. cel metropolitan. Precipitaţiile medii anuale oscilează în jurul valorii de 500 mm iar temperaturile între 10-11ºC. în jurul unui mare oraş. a avantajelor şi dezavantajelor sale. Economia regiunii şi perspectivele sale 20. Climat de câmpie cu trăsături de ariditate.oportunitatea descrierii mecanismelor polarizării spaţiale.4. cu păduri de stejar în secolele trecute. culturale). unde relieful sculptat în depozitele friabile ale loessului abundă (crovuri.3. Această unitate beneficiază de existenţa unui spaţiu mental de mare specificitate. şi interferându-se cu ariile suburbane ale Târgoviştei şi Ploieştiului spre nord. cu accente de ariditate. cu zăpezi viscolite de crivăţ 137 Proiectul pentru Învăţământul Rural . spre est .1. mlăştinoasă. 20. Bibliografie selectivă Pagina 137 137 138 140 141 141 142 20. 20 REGIUNEA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI Cuprins 20. Obiectivele unităţii de învăţare nr.posibilitatea optimă de-a defini modul de constituire şi funcţionare a unui sistem teritorial guvernat de prezenţa unei mari metropole.sud-est. Baza naturală de susţinere Expansiunea urbană favorizată de prezenţa reliefului uniform de câmpie. Baza naturală de susţinere 20. sociale.Regiunea metropolitană Bucureşti Unitatea de învăţare Nr. şi Câmpia Mostiştei. . Bucureştiul se află în extremitatea estică a zonei de tranziţie.2. 20 20. Iernile sunt geroase. Componenta antropică 20. 5 20. constituit din Câmpia Bucureştiului. de la climatul submediteranean al Olteniei la cel continental propriuzis. cu cele două sectoare ale sale. politico-administrative.

maghiari (concentraţi exclusiv în Bucureşti) Proiectul pentru Învăţământul Rural Oraşul cel mai populat al României. Cernica. pedunculat) ce alcătuiau odinioară vestiţii codrii ai Vlăsiei. plop. cu afluenţii săi Dâmboviţa (cu Colentina). statuile şi grupurile statuare. În Bucureşti trăiesc 2. păstrugă) alături de clean.1 milioane locuitori. Blejeşti. Evident. Stipa) intră în compoziţia pajiştilor intens antropizate. Grigore Antipa. 20. Deosebit de importante sunt limanele fluviatile din zona Bucureştiului sau de la periferia sa (Snagov. Arcul de Triumf. Căldăruşani. Fluviul colectează râul Argeş. Cernica. de Istorie al României. cu orizonturi slab evidenţiate dar cu o fertilitate ridicată. Vegetaţie şi faună specifice stepei şi silvostepei. Geologic. se disting prin trăsături particulare. Luncile largi şi umede oferă condiţii propice dezvoltării vegetaţiei hidrofile arborescente (salcie. Din punct de vedere biogeografic. iar dintre păsări de potârniche. nisetru. Herăstrău. Mostiştea). Sabar. mănăstirile Snagov. Zăcăminte de petrol. populaţia şi aşezările. cu un spor natural similar mediei pe ţară. Mostiştea şi Vedea. Amenajările hidrotehnice se află originea lacurilor Mihăileşti şi Comana. Tei. Luncile periodic inundate sunt domeniul solurilor aluvionare. Potenţialul hidrografic al apelor de suprafaţă este asigurat. regiunea Metropolitană concentrează aproape 15 % din populaţia României. muzeele Ţăranului Român. Căldăruşani. Neajlov. exploatate în zona Titu. În subasmentul geologic al regiunii forajele indică existenţa unor mari acvifere cu ape termale. 138 . Important este potenţialul agricol al câmpiilor şi luncilor aferente. Floreasca. parcurile Cişmigiu. raportată la suprafaţa sa relativ restrânsă. Creşte însă şi ponderea populaţiei nefixate aflată la originea unor probleme sociale negative (şomaj. Herăstrău. cel turistic datorat obiectivelor antropice din Bucureşti (palatele Parlamentului. urmaţi de romi.Regiunea metropolitană Bucureşti Hidrografie de tranzit. densitatea atingând cele mai ridicate valori din ţară. Etnic predomină net românii. Videle. Mogoşoaia. predomină net populaţia urbană. fazan. Deficitul înregistrat în raportul natalitatemortalitate este suplinit prin imigrare. pe cursul Dunării pătrunzând în perioada depunerii icrelor sturionii (morun.3. întreaga unitate aparţine asociaţiei de silvostepă. Muzicii. Cotroceni. în primul rând de Dunăre a cărei vale se află la limita sudică a regiunii. Hanul lui Manuc etc). iar în cele joase se dezvoltă solurile hidromorfe (lăcovişti. Componenta antropică Componenta de acţiune şi interacţiune sistemică. Gramineele (Festuca. de Arta. ciocârlie. Cartojani. Câmpiile tabulare sunt acoperite cu un strat bine structurat de cernoziom şi cernoziom levigat. arin) sau arbustive (papură. Astfel. metropola constituind un punct de atracţie pentru populaţia zonelor limitrofe dar şi din alte părţi ale ţării (Moldova. Oltenia) prin oportunităţile şi locurile de muncă oferite. Resursele subsolului sunt cele de natură energetică. erbivore şi omnivore. compusă din stejar termofil (brumăriu. Limane fluviatile. prepeliţă. delincvenţă socială). mreană. trestie). Fauna acvatică este şi ea variată. solurile gleice). petrol şi gaze naturale asociate. Fauna este dominată de rozătoare. Periş. gaze şi ape termale.

Palatul Parlamentului. la 1859. inclusiv construcţia metroului. atestat documentar la 20 septembrie 1459. determină pe Vlad Ţepeş să o transforme în capitala statului medieval Ţara Românească.Regiunea metropolitană Bucureşti Evoluţia urbană influenţată de funcţia politicoadministrativă a Bucureştiului. unde se va construi cel mai impunător palat din lume. a fost primul oraş din lume iluminat cu petrol lampant). Un avânt remarcabil urmează acestui eveniment. Care sunt factorii care au conlucrat la afirmarea Bucureştiului ca cel mai important centru urban al ţării? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 139 . Drumul Taberei) şi începe sistematizarea zonei centrale. dar progresiv ajungând. numit iniţial Casa Poporului şi. « micul Paris ». atât al regiunii. în competiţie cu Iaşul. ulterior. Acum apar numeroase cartiere muncitoreşti (Titan. când populaţia oraşului creşte mult ca urmare a politicii de industrializare. 20. fapt vizibil în arhitectura şi dotările sale (Bucureştiul. a cărei dezvoltare. are la origine o cetate (castrum) atribuită de tradiţia orală lui Bucur. O altă etapă este cea de după al doilea război mondial. Oraşul. Test de autoevaluare Aprofundarea unităţii de învătare vă permite să formulaţi răspuns la următoarea întrebare: 1. Balta Albă. ce se dovedeşte o cale de transport de mare eficienţă în contextul creşterii intensităţii traficului suprateran şi a problemelor legate de modernizarea precară a reţelei stradale. Arhitectural şi demografic aşezarea urbană evoluează lent. pusă pe seama poziţiei favorabile la mari drumuri comerciale. Pipera. să fie aleasă drept capitala statului unificat Principatele Române. Centrul polarizator principal. cât şi al întregii ţări este municipiul Bucureşti.

canalul Bucureşti-Dunăre. Aeroporturile Henri Coandă şi Băneasa satisfac nevoile de trafic aerian ale momentului. creşterea poluării fonice şi a atmosferei. Turismul este concentrat îndeosebi în Bucureşti unde infrastructura de profil este în curs de dezvoltare accelerată. Se practică turismul cultural.Regiunea metropolitană Bucureşti 20. industria chimică (vopsele şi coloranţi. complexele comerciale. soia este corelată cu legumicultura în luncile fertile sau creşterea bovinelor pentru lapte. Zimnicea. utilaje şi maşini unelte. trebuie edificat datorită creşterii rolului Dunării în conexiunile fluviatile europene. Bucureştiul concentrează toate tipurile de industrie. Turism cultural şi de agrement. Pentru transportul urban un rol major revine metroului. sfeclei de zahăr. textilă şi alimentară. Regiunea Metropolitană beneficiază de cea mai complexă şi mai diversificată reţea de căi de transport. feroviar. Se extind formele de pseudo-turism (turism de afaceri. sportiv). De aici pleacă cele două sectoare de autostradă construite până în acest moment în ţară (spre Piteşti şi spre Cernavodă-Constanţa) şi toate drumurile naţionale. Sofitel. a delincvenţei sociale).4. turism ştiinţific. Regiunea Metropolitană se confruntă cu expansiunea spaţiilor construite reclamate de noile cartiere rezidenţiale. A doua ramură este agricultura. floarea soarelui. prelucrarea produselor agricole). La baza economiei regiunii se detaşează industria. Domeniul agricol extins şi piaţa de desfacere largă a produselor sunt factorii catalizatori ai unei agriculturi diversificate. reţelele de transport rutier. Giurgiu. cu sejur sau de tranzit. Bucureştiul este principalul nod de cale ferată unde converg 8 magistrale feroviare. la industria uşoară. Municipiul Bucureşti deţine o vastă şi complexă infrastructură de telecomunicaţii. medicamente. Hotelurile Intercontinental. Abandonat după 1989. de la cea energetică pe bază de petrol şi cărbune din marile termocentrale periferice. maşini agricole. porumbului. 140 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Olteniţa. Cultura grâului. extrem de diversificată tipologic. poluarea lacurilor de agrement. Alte centre industriale sunt Alexandria (rulmenţi. Athenee Palace. Sunt în curs de constituire ferme agricole mari. electronice şi electrotehnice). inclusiv în sistem agribusiness (cu întregul lanţ trofic al producţiei şi desfacerii). industria lemnului (mobilă). Se detaşează în primul rând în construcţia de maşini (mijloace de transport rutier. Economia regiunii şi perspectivele sale Economia regiunii metropolitane are industria ca ramură principală. Ibis oferă standarde ale serviciilor şi confortului ridicate. Bucureşti. produse poligrafice. cosmetice). aerian. Presiunea asupra intravilanului creşte cu repercusiuni asupra mediului (reducerea continuă a spaţiilor verzi. a păsărilor şi porcinelor. religios. Agricultură de tip preorăşenesc.

Titlul cursului (Geografia Regională a României). 5. punct nodal al viitoarelor autostrăzi) multiplică valenţele sale de centru polarizator de rang superior. 17-20 privind regiunile Oltenia nordică. În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. Muntenia de nord-est şi Regiunea Metropolitană Bucureşti” . A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Explicaţi poziţia Craiovei de „loc central”. ceea ce a dus la creşterea accelerată a populaţiei sale. 5 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învătare nr. dar şi a lacurilor şi pădurilor periferice.0 pct. a României întregite.5. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare.0 pct.6. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). ulterior a Principatelor Unite şi. 20. Lucrarea de verificare nr. Ca urmare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: . .) . de învăţământ şi ocrotirea sănătăţii au stimulat de asemenea polarizarea.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1. ce determină fluxuri interne şi internaţionale de vizitatori. după 1918.) 4. (2. Bucureştiul a apărut ca oraş la o răscruce de drumuri comerciale care legau Carpaţii şi Transilvania de Dunăre.) 3. se dezvoltă şi se metamorfozează în timp.5 pct. . funcţia politico-administrativă a stimulat investiţiile. Care sunt caracteristicile structurale şi funcţionale ale unei regiuni metropolitane? (2.Specializarea şi anul absolvirii. 2 aeroporturi. . (2. Cum argumentaţi individualizarea unei regiuni în Muntenia de nord-vest. Nu trebuie omisă funcţia turistică. Răspunsul va fi logic. Proiectul pentru Învăţământul Rural 141 . Întrebările la care trebuie să răspundeţi şi punctajul aferent (1.) 2. la obiect.5 pct. Dotarea cu o infrastructură de transport modernă şi diversificată (opt magistrale feroviare converg aici.Numărul lucrării de verificare. Ce atuuri posedă Oltenia de nord ca sistem regional? (2. Funcţia culturală. Regiunile sunt organisme teritoriale care apar. . Un rol major în afirmarea sa l-a avut statutul de capitală a Ţării Româneşti.Regiunea metropolitană Bucureşti 20. dezvoltarea industriei dar şi intensificarea exodului rural. Oltenia sudică.Adresa cursantului. derivată din concentrarea a numeroase obiective antropice.

Bucureşti. Geografia României. Ianoş. Geografie Umană şi Economică. Bucureşti.Regiunea metropolitană Bucureşti 20. Editura Academiei. II. Oraşele şi organizarea spaţiului geografic. Editura Academiei. Bucureşti. Geografie fizică. 142 Proiectul pentru Învăţământul Rural . 3. I.7. I. x x x (1984). (1983). Editura Academiei. x x x (1983). 2. Bibliografie selectivă 1. Geogrfia României.

deosebit de variate ale unităţii.explicarea fenomenului de disipare (a resurselor) şi concentrare (demografică) geografică. regiunea are aspectul unui amfiteatru invers. Interferenţă strânsă între elementele morfologice. Urşilor. Teleajenului.Comentarii şi răspunsuri la teste 21. Componenta naturală a bazei de susţinere Regiunea Curburii este o entitate teritorială formată din Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii precum şi din câmpiile limitrofe acestora. . Avenul din Grind). . facilitând transferul energetic şi material spre arealele joase de câmpie. 21. Componenta economică 21. cu convexitatea etalată spre exterior sub forma a trei trepte de relief distincte.5. 21 Oportunităţile oferite cursantului de această unitate de studiu sunt: . Zănoagei). Leaota şi culoarul Rucăr-Bran). Omul. Obiectivele unităţii de învăţare nr. calcare). Buzăului (Penteleu.6. Calcarele. forme antropomorfe (Sfinxul Bucegilor. Ciucaş (1 956 m în vârful omonim). Prima treaptă este alcătuită din masivele muntoase ale Carpaţilor Curburii constituiţi din munţii Vrancei. Buzăului. Dâmboviţei şi Ialomiţei deschid culoare pentru circulaţia materiilor prime şi a fluxurilor umane în ambele sensuri. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 21 CURBURA Cuprins 21. Sfinxul Bratocei) sau de eroziune selectivă (“Babele”). Rătei.Curbura Unitatea de învăţare Nr. 21 21. conglomeratele şi gresiile au favorizat sculptarea unor peşteri (Ialomiţei. chei (Tătarului. Baiului. Doftanei.1.3. Determinarea sa funcţională este dată de râurile care străbat cele trei etaje morfologice. Siriu şi Podu Calului). Bucegi (masiv alcătuit din munţii Bucegi. Structura geologică este relativ asemănătoare. predominând rocile sedimentare mezozoice (fliş.1. O notă distinctă face Masivul Leaota. Componenta demografică şi de habitat 21.îmbogăţirea informaţiei fizico-şi economico-geografică asupra unui teritoriu inedit.2. format din şisturi cristaline paleozoice. Dîmbovicioarei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 143 . văile Putnei. În Masivul Bucegi altitudinea ajunge la 2 507 m în Vf. conglomerate. Astfel.identificarea unui sistem teritorial de mare complexitate structurală şi funcţională. Morfologic.2.4. Piatra Craiului. Componenta naturală a bazei de susţinere 21. Bibliografie selectivă Pagina 143 143 146 148 150 150 21. Prahovei.

rezultate în urma exploatării sării în zonele Slănic Prahova şi Telega. Mera. afluenţii de ordinul trei şi patru trecând în regim nepermanent. Doftana şi Teleajenul traversează toate cele trei trepte de relief. Dealu Mare-Istriţa. Buzăul cu afluenţii săi Bâsca Mare.Curbura Etajare climatică şi biopedogeografică de mare expresivitate. subcarpatică şi de câmpie. Urmează un aliniament arcuit de culmi centrale cu altitudini de peste 900 m. Ca fenomen climatic aparte este foehnul format primăvara prin deversarea maselor de aer concentrate în curbura internă. Regiunea Curburii include şi câmpiile piemontane ale Târgoviştei. interpus spre depresiunile externe. Pe platoul Bucegilor temperatura medie anuală scade la -2°C. iniţial pe direcţia nord-sud. strâns asociată celei dintâi. Clima îşi dispune nuanţele altimetric. la topirea zăpezilor. În Masivul Siriu este localizat lacul de tasare nivală Tăul Vulturilor. Relieful acesteia este extrem de complex fiind constituit din două şiruri de depresiuni şi două de culmi (măguri) paralele. Iarna etajul de câmpie şi subcarpatic resimte influenţa esteuropeană a crivăţului. ulterior. iar pe râul cu acelaşi nume acumularea hidrografică cu rol hidroenergetic omonimă. Dealurile subcarpatice sunt mai umectate (600-800 mm) în vreme ce temperatura medie scade la 6-8°C. Policiori. majoritatea căzând sub formă de zăpadă. În munţii apare climatul montan cu temperaturi scăzute (06° C) şi precipitaţii mai abundente (800-1000 mm anual). dealurile Deleanu. Salcia. ca lungime. Lacurile cele mai caracteristice sunt cele antroposaline. Ploieştiului şi Râmnicului. a doua cavitate naturală sculptată în sare. Ciolanu. Vălenii de Munte. atrase fiind de zona de subsidenţă a Dunării de Jos. orientându-se brusc spre est. (Răchitaş. Blidişel). Regimul de alimentare al râurilor este pluvio-nival cu creşteri mari primăvara. Proiectul pentru Învăţământul Rural 144 . Depresiunile intracolinare sunt separate de câmpie prin Măgura Odobeşti (996 m). o reprezintă Subcarpaţii Curburii. A doua treaptă de relief. Dâlma. Chioşd. Gurbăneasa. Ialomiţa cu Prahova. Răiuţu. Dumitreşti. Hidrografia îşi are obârşiile. în cununa carpatică. în câmpie manifestânduse pe deplin elementele meteorologice specifice (temperaturi de 910° C. preponderent. montană. la debuşarea în zonele joase. intracolinare (Vidra. Bucovel. Blăjeni. Câmpina şi Pucioasa. precipitaţii de 400-500 mm anual). iar precipitaţiile depăşesc 1200 mm. Ca elemente morfologice mai deosebite amintim carstul pe sare din zona Slănic Prahova şi Slănicul Buzăului (« Muntele de sare » şi Peştera de la Mânzăleşti. din lume – peste 3 100 m) şi vulcanii noroioşi din rezervaţiile Pâclele Mari şi Pâclele Mici din depresiunea Policiori (Berca-Arbănaşi). Pătârlage. Depresiunile interne (submontane) se află la contactul cu rama montană începând cu Soveja şi Ţara Vrancei şi continuând cu Necule. precum şi cea de subsidenţă a Buzăului. Lopătari. transilvană. a Carpaţilor şi silite la ascensiune orografică peste Munţii Întorsurii. Bâsca Mică şi Bâsca Chiojdului. Vara scurgerea se diminuează. Dealtfel conexiunea directă între cele două unităţi o exemplifică revelator pintenii montani Ivăneţu (1 021 m ) şi Homorîciu care pătrund adânc în zona subcarpatică. Nişcov şi Podeni). Teritoriu de organizare a unei reţele hidrografice dispusă în evantai.

Vegetaţia cunoaşte o etajare riguroasă. resimţite ulterior şi necesitând eforturi 145 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Solurile se etajează. Exploatarea îndelungată. clorosodice sau sulfuroase de la Slănic Prahova. De menţionat prezenţa apelor minerale. de asemenea. la etajul coniferelor din zona montană. argiluvisoluri şi cambisoluri în zona deluroasă. lup). la adâncimi mijlocii în dealurile şi depresiunile subcarpatice. Brazi. pisica sălbatecă. Câmpina. cu repercusiuni negative asupra afirmării sale. în care ieşirile au depăşit net intrările. mistreţ. salcie). plop. Gura Ocniţei. Teleajen de notorietate. păduri şi pajişti alpine. popândău). ienupăr sau bujor de munte. urs ). La peste 1800 m se dezvoltă etajul alpin precedat de fâşia vegetaţiei subalpine compusă din arbuşti (jneapăn. cu tehnici şi tehnologii slab productive sub aspectul recuperării petrolului. Localităţi precum Băicoi. În primul rând. iar în luncile râurilor şi în câmpiile de subsidenţă îşi fac prezenţa lăcoviştile şi solurile gleice. un clasic fenomen de disipare. în funcţie de formele de relief: la bază. Vrancei. în câmpii. la adâncimi mai mari în câmpie. Pucioasa. râs. alunecări de teren. căprior. terenurile fiind invadate de jneapăn. gorun în amestec cu fag şi fag ale Subcarpaţilor. Reprezentarea clasică a etajului alpin apare în Bucegi şi Ciucaş. Telega. carnivorelor (vulpe. ienupăr. De reţinut prezenţa scorpionului european (Euscorpius europaeus) ca reprezentant al faunei mediteraneene. Similar se dispun biotopurile faunistice cu reprezentanţi ai rozătoarelor (hârciog. prin varietatea şi bogăţia lor iniţială raportată la starea actuală. cu efecte mai puţin semnificative în nivelul de dezvoltare regională. Apele subterane sunt localizate la adâncimi diferite în cele trei forme de relief: aproape de suprafaţă în munţi. Pe depozitele de sare s-au format soluri halomorfe. zona subcarpatică s-a constituit. mai fragmentată şi spodosoluri în munţi. dar şi din unele masive muntoase din zona Curburii a cărui exploatare intensă în prima parte a secolului trecut a generat disfuncţii environmentale vizibile: torenţialitate. inclusiv în străinătate. O situaţie asemănătoare se constată în ceea ce priveşte fondul forestier al Subcarpaţilor. În luncile râurilor se dezvoltă speciile moi (arin. petrol gaze naturale). eroziune accelerată. omnivorelor (viezure. cerb). începând din a doua jumătate a secolului XIX şi până după al doilea război mondial în cel mai important bazin petrolier european primind conotaţii strategice în timpul conflagraţiei menţionate. ceea ce conduce la imaginea unui sistem teritorial dezechilibrat. de risipire. Moreni. erbivorelor (iepure. Resurse energetice variate (cărbuni. alături de centrele de rafinare şi prelucrare de la Ploieşti. intensă şi adeseori neraţională.Curbura Vegetaţie de silvostepă. În unele masive (Ciucaş. Buzău) intervenţia antropică a coborât limita superioară a pădurii la 1 350-1 400 m. Vulcana Băi. se extind molisoluri (cernoziomuri şi cernoziomuri levigate). iar pe solurile halomorfe plante de sărătură. la pădurile de gorun. Valoarea petrolului extras nu s-a răsfrânt decât în proporţie infimă asupra economiei regionale beneficiile fiind investite în alte regiuni. afin). Resursele regiunii reflectă. de la pajiştile şi pâlcurile de stejar termofil ale silvostepei celor trei câmpii piemontane. merişor. Gura Ocniţei au devenit. a dus la epuizarea zăcămintelor. Ţintea.

Telega. posedând resurse ale subsolului şi solului bogate. Tisău. Zona respectivă poate fi catalogată ca cea mai reprezentativă pentru relieful de tip bad-lands din România. Moreni. Ceptura. Cascada Putna. Tot în Subcarpaţi sunt cantonate depozite de lignit la Mărgineanca. Beciu. Diversificarea extremă a condiţiilor de sol şi climă într-un ecart de favorabilitate din punct de vedere fenologic. care au permis afirmarea viticulturii. pe versanţi şi Proiectul pentru Învăţământul Rural Vatră de vehe şi intensă umanizare. argilele. muzee. cu o dinamică naturală asemănătoare mediei pe ţară. peşterile (Ialomiţei. monumente) şi valorile etnografice din Ţara Vrancei. deosebite pentru atenuarea şi înlăturarea lor etc. omogenă etnic. O resursă deosebită o constituie terenurile agricole din câmpie şi Subcarpaţi. Dâmbovicioara. Numărul populaţiei este apreciabil. Ciucaş. nisipurile sunt utilizate de industria locală. Gura Ocniţei etc. culturilor diverse şi creşterii animalelor. Sărata Monteoru. Lacul Tăul Vulturilor etc. O altă resursă este sarea. a Subcarpaţilor cu munţii. sunt obiective atractive de prim ordin. regiunea Curburii a fost locuită încă din preistorie. Având un relief compus din munţi. Muntele de sare de la Slănic Prahova. Apele minerale de la Pucioasa. Boldeşti.Curbura Obiective turistice naturale şi antropice de mare valoare. Vrancei. concentrat mai ales în munţii Bucegi.3. curativă şi culturală a regiunii. precum şi din câmpii fertile. salina de la Slănic Prahova. dealuri şi depresiuni subcarpatice cu funcţie de adăpost. crestele. dar şi cele din zona Buzăului sau Doftanei sunt atracţii care diversifică la maximum oferta recreativă. gipsul de la Slănic. Sărata Monteoru. fac din regiunea Curburii una dintre cele mai fertile din ţară. între Valea Buzăului şi Valea Dâmboviţei). Ţintea. Vatra plană a depresiunilor şi luncile cu terase extinse au oferit terenuri prielnice pentru vetrele localităţilor aflate în număr mare mai ales la contactul Subcarpaţilor cu câmpia. Buzău. pomiculturii. Filipeştii de Pădure. Predomină populaţia rurală. Localităţile mici apar la obârşiile văilor. Sfinxul Bucegilor şi Sfinxul Bratocei. 21. prezentă într-un mare zăcământ din zona Slănic Prahova-Gura Ocniţei. Zănoagei). Calcarele şi marnele calcaroase. O pondere asemănătoare o relevă patrimoniul turistic. vulcanii noroioşi din Depresiunea Policiori. 146 .. la Băicoi. Pe lângă zăcămintele de petrol şi gaze exploatate în trecut. Urşilor. Abrupturile. « Babele ». au fost descoperite noi structuri în zona Berca-Arbănaşi. Componenta demografică şi de habitat Componenta demografică şi de habitat în sistemul regional este asigurată de populaţie şi habitatele sale. cheile (Tătarului.. castele – renumit este Castelul Peleş de la Sinaia -. Şotînga. fondurile de vânătoare şi pescuit montane. aici regăsim una dintre cele mai mari densităţi demografice (de peste 200 locuitori/km². lacurile sărate de la Slănic Prahova sau Telega. Baiu. Sinaia. biserici. edificiile antropice (mănăstiri. Satele aparţin tuturor categoriilor de mărime şi structurilor cunoscute. Rătei).

exploatării sării (Slănic Prahova) etc. îi conferă acestuia perspective polarizatoare multiple. Băicoi. Pucioasa) sau mijlocii. Boldeşti-Scăieni. cu specializări în pomicultură. alimentară (Vălenii de Munte). Pentru oraşele mici funcţia agricolă este încă de actualitate. Fieni. Buzău şi Ploieşti (248 400 locuitori) sunt centrele urbane de referinţă. sub 25 000 locuitori (Nehoiu. comentaţi: 1. Fieni). materialelor de construcţie (Comarnic. sării sau cărbunilor. Urlaţi. Breaza. Valea Călugărească).Curbura Oraşe mici. Sinaia. Apar ocupaţii secundare derivate din prelucrarea lemnului. Evoluţia industriei sale Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 147 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Aşezările urbane sunt numeroase. Moreni). Mizil. majoritatea aparţinând grupei oraşelor mici. polarizate periferic. altele afirmării industriei de prelucrare a lemnului (Nehoiu). Predeal. Vălenii de Munte. 21. Comarnic. Slănic Prahova. cele răsfirate la contactul formelor de relief. Sinaia. Azuga. fie în câmpie. viticultură. Funcţia industrială este predominantă. Predeal. a lânii. fie în arealele centrale ale depresiunilor. Poziţia centrală a Ploieştiului. având rolul unor poli regionali. adunate. iar satele mari. Pucioasa şi Breaza sunt aşezări cu o funcţie turistică dominantă. Complexitatea structurii morfologice a regiunii 2. Profilul agricol este dominant. Buşteni. între 25. Câmpina. Băicoi. Buşteni. creşterea animalelor (cele de munte). Târgovişte. culmile aplatizate. dar şi din antrenarea populaţiei în activităţi de exploatare a petrolului. pe semicercul exterior al regiunii. Azuga. Plopeni. Test de autoevaluare In spaţiul alocat. Moreni. unele oraşe fiind tributare vechilor exploatări petroliere (Ploieşti.000 – 50 000 locuitori (Câmpina.

Buzău. lactate. pe direcţia nord-sud. La Buzău şi Boldeşti-Scăieni se produce sticlă. rafinării. Largă dezvoltare a viticulturii şi pomiculturii. Staţiunile Predeal. tradiţia sa în regiune fiind îndelungată. Târgovişte (România fiind printre cele mai performante ţări din lume în domeniu). cu cele din alte părţi ale lumii. Ploieştiul şi Buzăul sunt centre importante ale industriei textile (pe bază de lână şi bumbac) şi alimentare (morărit-panificaţie. Buzăul şi Târgoviştea. Curbura poate fi situată pe primul loc în ţară în privinţa viticulturii. Odobeşti. Cota 1400). iar la Buzău se produce tablă. 148 . În zona de câmpie se cultivă cereale şi plante tehnice. la care se racordează. Industria extractivă a petrolului şi gazelor a creat. Aici se află cea mai extinsă suprafaţă cultivată cu viţa de vie. Panciu. podgoriile Tohani. Componenta economică Componenta economică situează regiunea Curburii între cele mai dezvoltate din România. Valea Călugărească. Piatra Arsa. Azuga. Peştera. Ea a imprimat unor oraşe (Ploieşti. acid sulfuric şi îngrăşăminte chimice – Valea Călugărească). Buşteni. livezile de prun şi măr acoperind versanţii inferiori ai măgurilor subcarpatice. unde rafinarea petrolului s-a conjugat cu industria chimică (combinate petrochimice: Brazi. conducte de transport a hidrocarburilor extrase. Câmpina) un profil industrial specific. Aceasta în ciuda disipării resurselor sale imense (să nu uităm că zăcămintele sale de petrol nau fost cu nimic mai prejos. Pârâul Rece. ca urmare a instaurării lor de-a lungul unor mari Proiectul pentru Învăţământul Rural Industrie extractivă cu vechi tradiţii. infrastructuri (căi de acces rutiere şi feroviare. zahăr. ulei). mult mai eficient valorificate actualmente. Amenajările pentru agrementul hivernal se intensifică. când preţul petrolului a crescut enorm). iar în cea montană se cresc ovine şi bovine Prin Valea Prahovei şi Masivul Bucegi. curativ şi mixt. Câmpina şi. înainte de orice. Sfinxul). Sinaia. cantitativ şi calitativ. iar traseele turistice îi valorifică elementele morfologice pitoreşti (Tigăile. iar industria lianţilor s-a răspândit în teritoriu la Comarnic şi Fieni. Tocmai această polarizare a creat un « con de umbră » asupra masivelor muntoase de la est de Valea Prahovei (Baiu. Vrancei) cu dotări turistice insuficiente. Babele. Dealurile Buzăului fiind renumite pentru soiurile lor.Curbura 21. Poiana Ţapului. mai recent. Turism recreativ montan. La Târgovişte funcţionează un combinat de oţeluri speciale. O excepţie este Masivul Ciucaş unde se afirmă staţiunea Cheia şi cabana Muntele Roşu. concomitent cu modernizarea infrastructurii de acces. Căile de transport au. Din punct de vedere agricol. o dispoziţie transversală. Exploatarea sării a atins la Slănic Prahova intensităţi deosebite. preponderent. Teleajen. Mizil. O altă specializare este cea pomicolă. Coteşti. la începutul secolului XX. Jariştea. Bran se adaugă unui mare număr de complexe şi cabane turistice (Caraiman. Densitatea centrelor industriale în teritoriu conturează în regiunea Curburii o veritabilă microregiune industrială având ca pol de referinţă oraşul Ploieşti. prin raporturi de colaborare. Curbura se instituie în polul turismului montan românesc. industria de utilaj petrolier de la Ploieşti.4. depozite).

de la est de Valea Prahovei în circuite de profil. Există trei astfel de aliniamente şi anume. aflată în proximitate. Căile transversale (la care se adaugă şoseaua BuzăuÎntorsura Buzăului-Braşov. actualmente rolul de dren magistral revine Văii Prahovei unde şoseaua E60 este dublată de magistrala feroviară Bucureşti-Braşov cu triplă ramificare în oraşul de sub poalele Tâmpei: spre Baia Mare-Satu Mare. ponderea armonioasă a elementelor componente. cu atât mai mult cu cât ea are asigurată. Regiunea Curburii se remarcă prin echilibrul structurii sale sistemice. Proiectul pentru Învăţământul Rural 149 . Dacă industria tinde spre o reconversie în care gigantismul perioadei anterioare să fie substituit de productivitatea unor intreprinderi mici şi mijlocii. cum sunt Vulcanii noroioşi sau Masivul de sare de la Slănic trebuie integrate imediat într-o exploatare turistică organizată. cel vestic. În consecinţă profilul industrial-agricol-turistic al Curburii trebuie fortificat. Apar numeroase şosele şi căi ferate (Buzău-Nehoiu. Dacă în evul mediu culoarele estic şi vestic erau foarte active. Sub aspect turistic. cum este şoseaua BuzăuPloieşti-Târgovişte şi calea ferată Bucureşti-Ploieşti-Buzău-FocşaniRoman-Siret. prin intermediul Regiunii Metropolitane Bucureşti. prin culoarul Rucăr-Bran. Construirea autostrăzilor Bucureşti-Ploieşti-Braşov şi Bucureşti-Ploieşti-BuzăuIaşi va fi extrem de benefică pentru unitatea teritorială în sensul racordării optime a vectorilor săi de gravitaţie interioară. nu numai în plan naţional. asigurate cu materii prime locale. agricultura îşi poate accentua specializarea vitipomicolă în sensul creşterii competitivităţii produselor sale pe piaţa externă.Curbura Căi de transport rutier şi feroviar. dar şi a descărcării lor spre exterior. Târgovişte-Pietroşiţa) cu caracter de penetraţie. cel central. Elementele de unicitate. Ploieşti-Mâneciu. pe Valea Prahovei şi cel estic pe Valea Doftanei (prin pasul Predeluş) spre Depresiunea Braşovului. spre Oradea-Borş şi spre AradCurtici. dar şi al unui turism curativ performant. o piaţă de desfacere (respectiv o cerere turistică) apreciabilă pentru multe din produsele sale. interrelaţiile trainice şi complementare între acestea. întreaga zonă subcarpatică poate deveni un domeniu al unui intens turism rural. Lărgirea ofertei pentru turismul de agrement estival şi hivernal montan este mai mult decât posibilă prin includerea celorlalte masive muntoase. culoare morfologice şi pasuri intramontane în vederea realizării conexiunilor cu Transilvania. de dată mai recentă) sunt scurtcircuitate de căi longitudinale orientate est-vest.

Editura Academiei. Bibliografie selectivă 1. Pătru. Ileana-Georgeta. Bucureşti 2. Subcarpaţii Curburii şi câmpiile învecinate acestora. Geografia României. (2000). 2. Ulterior industria s-a diversificat în ramura prelucrătoare şi a construcţiei de maşini. 4. 3.6. Editura Academiei. Carpaţii şi Subcarpaţii României. 150 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bucureşti. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. inclusiv grupa Bucegilor. Ielenicz. M. printre care se înserează „pintenii” montani Ivăneţu şi Homorâciu. Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei. Editura Universitară.Curbura 21. România fiind prima ţară cu producţie de petrol înregistrată.. 21. IV. Mioara (2003). Editura Presa Universitară Clujeană. Curbura este. Regiunile periferice. Brazi. Telejean rafinării şi întreprinderi ale industriei chimice. cea mai complexă regiune geografică a ţării datorită imbricării foarte strânse a trei forme de relief clar definite genetic şi evolutiv: Carpaţii Curburii. x x x (1987). sectorul subcarpatic este cel mai complex din unitatea respectivă datorită prezenţei a două şiruri de depresiuni şi două de măguri. Ghincea. III. Exploatările s-au lărgit şi intensificat până după al doilea război mondial când zăcămintele dau semne de epuizare. Gr. Bucureşti. Pop.5. Câmpina. poate. Regiunea Curburii s-a impus. încă din secolul al XIX ca cea mai veche arie de exploatare a petrolului din Europa. Subcarpaţii României. Geografia României. Dacă în cazul Carpaţilor Curburii aparţin regiunii doar masivele exterioare arcului. utilajul petrolier deţinând o poziţie de vârf. În cadrul câmpiilor apar atât cele de subsidenţă cât şi câmpii piemontane tipice. Pe seama petrolului extras au apărut la Ploieşti. Cluj-Napoca. x x x (1994).

Regiunea Metropolitană Bucureşti.6.identificarea elementelor naturale şi antropice ale sistemului teritorial. Componenta naturală a sistemului regional 22. se divide în mai multe regiuni funcţionale (Oltenia sudică.3. Economia regiunii 22. .decelarea direcţiilor de dezvoltare economico-socială a regiunii. Dunărea de Jos) sau îşi ataşează o serie de subunităţi regiunilor învecinate( Curbura. Componenta naturală a sistemului regional În majoritatea absolută a regionărilor geografice ale teritoriului ţării noastre. 2.1. Bibliografie selectivă Pagina 151 151 153 155 156 156 22. uniformitatea componentei morfologice în plan major (la scară minoră însă diferenţierile sunt mult mai frecvente) şi o anumită formă de utilizare economică (cea agricolă) au fost considerate ca argumente suficiente pentru ca tot teritoriul dintre ieşirea Dunării din Defileul de la Porţile de Fier şi confluenţa Prutului cu fluviul. 151 De la câmpia uniformă morfologic la un sistem teritorial în afirmare. Obiectivele unităţii de învăţare nr.1. cea mai vastă unitate de relief de acest tip din ţară.4. desigur. Aceasta. când cercetătorul geograf este chemat să desluşească şi să explice cauzal structura organismului teritorial respectiv. la vest şi est. Intr-adevăr. Câmpia Română este nominalizată ca o unitate de sine stătătoare. în care aspectele fizionomice prevalează în raport cu cele funcţionale. 22 În urma studiului acestei unităţi cursantul va beneficia de: . Bărăganul devine astfel o entitate regională suprapusă unui compartiment al unităţii majore şi anume Câmpiei Bărăganului. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 22 BĂRĂGAN Cuprins 22. dintre Lunca Dunării la sud şi contraforturile Podişului Getic şi Subcarpaţilor la nord să fie integrat unei singure entităţi regionale. Comentarii şi răspunsuri la teste 22. . Câmpia Română. Bărăganul. 22 22. Cu totul alta este situaţia în etapa actuală de dezvoltare a ştiinţei celor patru învelişuri terestre. Componenta antropică 22. pornindu-se de la însuşirile morfologiei sale care au devenit criteriul fundamental al delimitării. 22.explicarea rolului uniformităţii fizico-geografice în definirea regiunilor. în contextul în care regiunea nu este privită ca o construcţie sistemică.2.Bărăgan Unitatea de învăţare Nr.5. Muntenia de nord-vest) în corelaţie cu poziţia şi orientarea liniilor de forţă ale teritoriului respectiv. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

cald şi secetos. Culoarele celor două râuri. este cea a apariţiei lacurilor sărate localizate fie în formele negative de tip bazin închis formate prin tasare şi dizolvare în loess (crovuri. Ca veritabile rezervoare de apă dulce funcţionează limanele fluviatile formate de-a lungul Dunării şi al Ialomiţei. înscrie teritoriul Bărăganului în climatul de câmpie joasă. tributară Dunării. O consecinţă a nebulozităţii scăzute este radiaţia solară puternică şi numărul ridicat al orelor de strălucire a soarelui (peste 2000 anual) cu efecte deosebite în turismul de agrement şi curativ. fie din evoluţia vechilor limane fluviatile a căror legătură cu râul colector a fost definitiv întreruptă. Gălăţui. temperat continental cu tente de ariditate. sub cuvertura groasă de loess. Sub influenţa anticiclonului siberian de iarnă cad zăpezi bogate pe care crivăţul le spulberă şi le troieneşte generând dificultăţi în circulaţia regională. Apele subterane se află la adâncimi mari. padine). vara înregistrându-se frecvent perioade de secetă cu 30-45 zile fără aport hidric. când temperaturile depăşesc 30ºC. Precipitaţiile. desigur. Un atribut curativ remarcabil al Lacului Fundata îl reprezintă cele 1. întreaga regiune fiind încadrată între izotermele de 10 şi 11ºC. Influenţa climatică estică este generalizată. fluviul Dunărea şi-a modelat o luncă largă ale cărei lacuri şi bălţi (cea mai vastă fiind Balta Ialomiţei) au fost în mare parte desecate şi transformate în terenuri agricole Mersul anual al elementelor meteorologice. deşi au albii puţin adânci în raport cu înălţimea reliefului înconjurător. depresiuni. a condus la subdivizarea unităţii în două compartimente şi anume Bărăganul Ialomiţei. nişe de sufoziune etc. Astfel sunt Lacul Amara. Hidrografie de tranzit. Tătaru. dată de climatul arid şi circulaţia ascendentă a apelor subterane în condiţiile evaporaţiei intense. Lacuri sărate şi limane fluviatile. În partea sudică a unităţii. situat la nord. în vreme ce Călmăţuiul are rezerve de apă limitate ce scad mult în anotimpul estival. situat între Dunăre şi Ialomiţa şi Bărăganul Călmăţuiului. Prin ramificaţia ce a dus la individualizarea Bălţii Ialomiţei ea pătrunde în interiorul teritoriului şi poate deveni o sursă de alimentare pentru scopuri agricole sau industriale. Ialomiţa şi Călmăţuiul şi-au sculptat văi meandrate pe ale căror maluri s-au format dune de nisip rezultat din deflaţia intensă a depozitelor fluviatile. în care cele două râuri principale. Resursele de apă ale regiunii sunt răspândite inegal. A doua reţea ce străbate regiunea axial este Ialomiţa. O trăsătură hidrografică a Bărăganului.Bărăgan Arietipică de manifestare a climatului arid. desfăşurată între Dunăre la sud şi câmpiile de subsidenţă din partea nordică. Temperaturile medii sunt ridicate. tasare şi sufoziune generatoare de microforme de relief specific: crovuri. Dunărea care constituie limita sudică şi sud estică. padine. Strachina.1 milioane m³ de nămol terapeutic depozitate în cuveta sa. Din punct de vedere morfologic ea prezintă un relief tabular de mare uniformitate. Cuvertura groasă de loess a jucat rolul unui mediu prielnic fenomenelor de dizolvare. Cea mai mare cantitate o conţine. principalul indicator al gradului de ariditate. scad sub 450 mm medie anuală. Fundata. 152 Proiectul pentru Învăţământul Rural . între Ialomiţa şi Călmăţui. Vara apar zile toride.

dovezile arheologice descoperite în perimetrul său atestă o vieţuire permanentă începând din neolitic. în vecinătatea Dunării cultura Boian numită astfel după localitatea omonimă. Nisipul şi pietrişul albiei râurilor sunt utilizate în construcţii. cea a Dunării de Jos. În epoca bronzului şi fierului la Dridu şi Grădiştea sunt semnalate aşezări umane ceea ce denotă continuarea antropizării. lipsesc dovezile mai vechi. nefragmentate.3. rozătoarele dominând net celelalte specii. Cunoscut. asigurat de terenurile plane. În unele areale. Balta Ialomiţei şi de-a lungul râurilor se dezvoltă zăvoaie cu specii iubitoare de umiditate (salcie. Sub vegetaţia de ierburi bogate. regiunea studiată are mai puţine atuuri din acest punct de vedere. Bărăganul se înscrie cu o serie de tente particulare şi sub aspectul vechimii şi intensităţii populării. Exceptând potenţialul agricol deosebit. asigurată. cu soluri fertile. pietrişuri şi nisipuri. cele aluvionare şi lăcoviştile din arealele cu umectare repetată. Sudiţi. înaintea introducerii în cultură a vastelor terenuri defineau peisagistic câmpia. paleolitice (în vreme ce în Dobrogea. cât şi în regiunea situată la est. în condiţiile unui climat favorabil desfăşurării activităţii microorganismelor implicate în descompunerea materiei organice. Bărăganul aparţine din punct de vedere al vegetaţiei stepei tipice. prin ciulinii săi care. a secetelor frecvente. Atunci a înflorit în sudul său. Declarată fiind ca monument al naturii protecţia sa este. Componenta antropică Comparativ cu celelalte regiuni geografice. 22. spre exemplu. o specie pe cale de dispariţie datorită restrângerii drastice a biotopului său natural şi vânătorii necontrolate. Resursele solului şi subsolului situează Bărăganul în categoria regiunilor cu un patrimoniu modest. din clasa gramineelor alcătuiau vechile pajişti azi intrate în exploatare agricolă intensă. ele abundă) poate fi pus pe seama unui mediu ostil pentru aşezările umane. Antropizare intensă. pe un substrat geologic afânat alcătuit din loess. în epocile anterioare. Corelaţie dintre tipul de vegetaţie şi compoziţia faunei este evidentă. Astfel. s-au format cernoziomuri şi cernoziomuri levigate profunde. Faptul că atât în Bărăgan. bălţi şi braţe divagante ale Dunării. Proiectul pentru Învăţământul Rural 153 . generat de întinsele suprafeţe cu limane.Bărăgan Domeniul stepei şi silvostepei cu graminee şi arbori termofili. plop. cel puţin legal. Un element faunistic de notorietate este dropia. Gradul de împădurire este cel mai redus din ţară. Mai importante sunt valenţele turistice ale lacurilor sărate şi limanelor fluviatile unde se pot practica activităţi curative şi de agrement. De-a lungul Ialomiţei şi Călmăţuiului se asociază solurile nisipoase. Plante adaptate condiţiilor climatice mai restrictive sub aportul cantităţii de precipitaţii. Coşereni sau Coşlogeni. datorită aridităţii climei şi sărurilor transportate la suprafaţă pe profil apar soloneţurile şi solonceacurile. unde umiditatea ridicată şi pericolul inundaţiilor erau omniprezente. papură). iar valoarea economică a esenţelor moi este inferioară. cu un indice de fertilitate ridicat. Din aceeaşi perioadă datează şi vestigiile de la Călăraşi. arin.

Însurăţei. Principalele oraşe sunt Slobozia (centrul polarizator regional) şi Călăraşi. în vecinătatea unor lacuri. Test de autoevaluare Întrebările care pot fi puse cursantului după parcurgerea acestei unităţi de învăţare se referă la următoarele aspecte: 1. Bărăganul este slab urbanizat. Lehliu-Gară. prin densitatea lor mai redusă. Bărăganul fiind una dintre regiunile cu cel mai redus grad de populare. dintre minorităţi cei mai numeroşi fiind ţiganii (romii). Pogoanele.Care sunt raporturile spaţiale ale Bărăganului cu regiunea metropolitană Bucureşti? 2. Profilul acestora este dominant industrial. Centre urbane mici şi mijlocii. Călăraşi şi Feteşti au şi atribuţii portuare la Dunăre. Satele sunt localizate la intersecţia drumurilor. Bilanţul demografic este negativ (-1‰). Densitatea populaţiei este sub 50 locuitori/km². fără a se înregistra grupări sau disparităţi geografice deosebite. paralelismul dintre numărul populaţiei şi habitate. Aşezările umane reflectă. în acest caz el fiind concludent. Ţăndărei.Bărăgan Deşi populată din preistorie. de-a lungul apelor curgătoare cu regim permanent. Ea nu a atins însă. iar gruparea elementelor de habitat mai accentuată. Arhitectura lor reflectă condiţionări locale impuse de materialul de construcţie folosit mai frecvent (chirpici) a cărui rezistenţă redusă împiedică etalarea pe verticală a gospodăriilor. evident cu alte motivaţii. Structura este poligonală şi mai rar alungită. mai ales datorită potenţialului pedogeografic apreciabil. densitatea demografică este redusă. Românii alcătuiesc majoritatea absolută. la care se adaugă o serie de oraşe mici precum Urziceni. pentru oraşele mici însă ponderea agriculturii creşte. o intensitate deosebită dea lungul istoriei datorită lipsei atributelor de adăpost ale reliefului plan şi nefragmentat al câmpiei. iar Lehliu-Gară şi Feteşti funcţii de transport importante. precum în alte regiuni. Fenomenul s-a prelungit. până în zilele noastre. 22. Cum ar putea fi ele optimizate? Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 154 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Feteşti.

Accesul facil o recomandă turismului de tranzit. În toate oraşele este prezentă industria morăritului şi panificaţiei. Tot la Călăraşi se fabrică celuloză şi hârtie. un fenomen de eclipsare. Dintre pomii fructiferi caisul şi piersicul găsesc cele mai propice condiţii de dezvoltare. Creşterea animalelor valorifică păşunile de câmpie şi luncă. autostrada Bucureşti-Constanţa („autostrada Soarelui” ) traversându-o axial.Ştefan cel Mare. pe Dunăre şi o serie de lacuri. Industria este de dată mai recentă. până în anii `90 (când dintr-o neglijenţă crasă au fost în mare parte distruse) veritabile sisteme cum ar fi Gălăţui. Agricultura se impune prin culturi variate. Proiectul pentru Învăţământul Rural . ovinele din rasa merinos fiind crescute în număr mare. Ea va asigura regiunii un dren magistral de bunuri şi persoane şi va stimula dezvoltarea ariei adiacente acesteia. cu cel mai ridicat potenţial economic din ţară.Călăraşi sau Pietroiu . al „conului de umbră”. Lui i se datorează stadiul redus de dezvoltare economică şi urbanizarea modestă (cei atraşi de avantajele oraşului au preferat exodul spre capitală în locul efortului de-a fortifica şi amplifica rolul oraşelor proprii). La Slobozia şi Călăraşi se prelucrează sfecla de zahăr cultivată în regiune. funcţionând aici. Ca forme de turism de agrement navigaţia şi pescuitul recreativ. mai ales înaintea celui de-al doilea război mondial.Bărăgan 22. porumb. sfeclă de zahăr. un teritoriu învecinat ariei metropolitane Bucureşti. iar beneficiile erau investite de către marii latifundiari în alte regiuni decât cea în care au fost obţinute. Proiectatul canal Siret-Dunăre urma să asigure apa necesară irigării şi a altor suprafeţe afectate anual de secetă. În luncile Dunării şi Ialomiţei solurile fertile aluvionare asigură producţii mari de legume şi zarzavaturi. Drumuri modernizate leagă principalele oraşe. Din punct de vedere turistic Bărăganul are valenţe dintre cele mai reduse. Culturile de grâu. indus de capitală. Actualmente Bărăganul este una dintre cele mai productive regiuni agricole ale ţării. soia. prefabricate. Tot aici se fabrică nave de mici dimensiuni şi se repară ambarcaţiuni fluviatile. Localizarea celor două poduri majore peste 155 Economie mai slab dezvoltată.4. Pentru atenuarea efectelor secetei au fost efectuate mari lucrări de irigaţii. floarea soarelui. Lungi perioade. Economia regiunii Dificultăţile ivite în definirea componentei economice a regiunii derivă tocmai din modesta lor reliefare. recunoscută prin cura climaterică şi balneară (inclusiv cu nămol terapeutic) pe care o asigură. Industrie prelucrătoare a materiilor prime locale. au perspective asigurate. ale cărei prime sectoare (Bucureşti-Lehliu) au fost recent date în funcţiune. Căile de transport sunt reprezentate prin autostrada Bucureşti-Ciulniţa-Feteşti. orz. Călăraşi găzduind unul din combinatele siderurgice moderne de oţeluri speciale. cu monoculturi cerealiere ale căror produse luau calea exportului. regiunea a îndeplinit atribuţiile unei periferii neglijate. O excepţie este staţiunea Amara. Apare în cazul Bărăganului.Constanţa. plante furajere ocupă cea mai parte a terenurilor. iar la Feteşti funcţionează o întreprindere de conserve de legume. Se cresc de asemenea porcine şi păsări. confecţii. iar în Slobozia şi Călăraşi prelucrarea cărnii şi lactatelor.

a ponderii principalelor sale ramuri. x x x (1969).6. Bărăganul reprezintă pentru Bucureşti o rezervă de produse şi materii prime. premise favorabile. x x x (1983). Transporturile feroviare se realizează pe magistrala 800.Bărăgan Teritoriu traversat de căi rutiere şi feroviare. Geografia Văii Dunării Româneşti. I. Geografia României. Editura Academiei. conform principiului avantajului comparativ. uniform structural şi peisagistic. 22. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. 2. 2. Industria alimentară şi textilă. are. Bibliografie selectivă 1. În al doilea rând. faţa de Bucureşti. Bucureşti. bazată pe materii prime proprii. educaţional şi economic la care Bărăganul se racordează înaintea tuturor altor poli din celelalte regiuni învecinate. Bucureşti. 22. Din Făurei pleacă o ramificaţie a acesteia spre Ţăndărei şi Feteşti. Transporturile fluviale pe Dunăre sunt deservite de portul Călăraşi şi. Bărăganul trebuie să atingă un nivel de dezvoltare economică şi socială care să permită o diversificare a conexiunilor. Poziţia centrală a oraşului Slobozia avantajează polul de gravitaţie regional şi-i măreşte capacitatea de coordonare teritorială. chimizării şi biotehnologizării activităţii respective. avantajele mecanizării. x x x (1984). Bucureştiul este polul cultural. iar din Ciulniţa o cale de legătură spre Călăraşi. Ca urmare. aspect benefic pentru dezvoltarea sa. Bucureşti. 3. Dimpotrivă. Feteşti-Cernavodă şi Giurgeni-Vadu Oii în cadrul regiunii Bărăgan a generat o concentrare a căilor de transport rutier dinspre Moldova şi Muntenia spre acestea. face greu decelabilă o astfel de limită. Relieful jos de câmpie. Partea vestică şi nord-vestică este traversată de magistrala 700. în mai mică măsură de Feteşti. Geogrfia României. Editura Academiei. Intr-o perioadă a reconsiderării tipului de economie. În caz contrar subordonarea teritorială. Dunăre. unde fermele mari trebuie să exemplifice. 156 Proiectul pentru Învăţământul Rural .5. se vor accentua. Editura Academiei. Un prim raport este cel de continuitate geografică. o piaţă de desfacere a produselor sale industriale. dar şi menţinerea unui statut periferic. Bucureşti-Constanţa-Mangalia poziţionată în partea centrală a teritoriului analizat. Ca dealtfel şi turismul de tranzit sau cel balnear. de asemenea. Geografie Umană şi Economică. Optimizarea raporturilor interregionale nu poate fi concepută decât prin echilibrarea lor. Bărăganul poate deveni o regiune agricolă modernă. o afirmare a lor în sens biunivoc. Bucureşti-Urziceni-Făurei-Brăila. între cele două entităţi teritoriale neexistând practic o limită tranşantă. Perspective de specializare agricolă performantă. Geografie fizică. II.

Astfel. Componenta naturală a sistemului regional are drept suport un relief mai variat morfologic şi genetic. câmpie tabulară. 23 Unitatea de învăţare alăturată ajută cursantului la: . . Zona de subsidenţă corespunzătoare amplei confluenţe a Siretului cu Bârladul şi Buzăul determină caracterele naturale ale acestei regiuni. .delimitarea spaţială a unei unităţi teritoriale cu o încărcătură istorico-geografica importanta. Baza naturală de susţinere 23.6. larg desfăşurat pe malul stâng şi mult mai îngust pe cel drept. Pe malul drept al Dunării gravitează spre axul acesteia versantul vestic şi nordic al Masivului Dobrogei de Nord impus în peisaj. de luncă şi câmpie joasă.explicarea funcţiei gravitaţionale (polarizatoare) a confluentelor hidrografice majore. 23. podiş intens peneplenizat. tocmai datorită altitudinii foarte reduse (4-6 m) a terenurilor din lunca dunăreană şi deschiderii unei 157 Convergenţele reprezintă premize favorabile ale constituirii sistemelor teritoriale. Componenta antropică a sistemului teritorial 23.1.Dunărea de Jos Unitatea de învăţare Nr. Comentarii şi răspunsuri la teste 23.4. Evident. Proiectul pentru Învăţământul Rural .exemplificarea posibilităţilor de afirmare a industriei pe seama importurilor de materii prime.5.2. favorabil tasării şi cu o fracţiune carbonatică prielnică disoluţiei. cu teritoriul care gravitează spre talvegul său morfologic. cu structură tabulară. Bibliografie selectivă Pagina 157 157 159 161 162 162 23. S-au format ca urmare acele mici denivelări şi neuniformităţi din categoria crovurilor (găvanelor) sau padinelor în care sau adunat adesea apele sărate formând lacuri. .3. Ea include ultima parte a sectorului fluvial al Dunării şi începutul sectorului fluvio-maritim al marelui organism de drenaj european.punerea în evidenta a fenomenelor de expansiune urbana şi de formare a aglomeraţiilor urbane. Obiectivele unităţii de învăţare nr. peste stiva groasă de sedimentar friabil aşternându-se un strat poros de loess. în ciuda înălţimii sale modeste. includem aici în întregime Câmpia Brăilei.1. Economia şi perspectivele regiunii 23. 23 23. 2. dar cu o individualizare spaţială din ce în ce mai evidentă este cea a Dunării de Jos. Baza naturală de susţinere O regiune cu o suprafaţă mai restrânsă. 23 DUNĂREA DE JOS Cuprins 23. Obiectivele unităţii de învăţare nr.

Din punct de vedere termic. Regiunea analizată relevă trăsături particulare şi în ceea ce priveşte reţeaua de drenaj de suprafaţă. Resurse de apă bogate. Apar şi fenomene de difluenţă cel mai ilustrativ fiind al Dunării în zona Insula Mare a Brăilei. hotărâtoare sub aspectul exercitării influenţelor climatice est-europene. este la originea limanului Brateş. Ea se instituie într-o clasică zonă de convergenţă hidrografică unde cele mai importante râuri din grupa estică. climatului continental cu tente de excesivitate. naturale şi antropice. cca 2. Un element de specificitate regională este dat de tripla convergenţă. Râmnic. Lutu Alb. a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură din ţară (+ 44. de lunci. Iarna. în zona Râmnicelu (Ion Sion).5 ºC la 10 august 1951). Milcov. cât şi posibilitatea valorificării în navigaţie şi agrement a unor sectoare. Movila Miresii. uşor mai ridicată în Munţii Măcinului şi Podişul Covurlui unde ajunge la 500-600 mm. devenită o veritabilă insulă – Insula Mare a Brăilei . în zona Brăila-Galaţi. ca o continuare sudică a piemontului menţionat. Astfel sau format lacurile Balta Albă. Iernile friguroase şi verile călduroase determină un ecart ridicat al amplitudinilor termice anuale. şi de poziţia geografică în sud-estul României. Câmpia Siretului Inferior (a Tecuciului). în acelaşi teritoriu o serie de râuri cu izvoarele în Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii confluează cu Siretul (Putna. deşi procesele de colmatre sunt deosebit de intense (depozitele depăşesc 10 000 m grosime).intre cele două braţe ale Dunării care o încadrează). De altfel întreaga pâlnie morfologică a Siretului Inferior debuşează spre cotul major al fluviului de la Galaţi. debuşează în Dunăre. 158 . fie şi numai pentru faptul că aici. iar pe de altă parte substratului constituit din formaţiuni poroase ce facilitează circulaţia ascendentă a apelor freatice. a unor sectoare de luncă: cea a Dunării (cu extinsa Baltă a Brăilei. mai abrupt. Buzăul). energia şi indicele de fragmentare cresc. Aparţine de asemenea Dunării de Jos. Cantitatea de precipitaţii este cuprinsă între 400-500 m. o formă de subsidenţă generată de marea depresiune tectonică a Curburii carpatice unde. Prutul. Însăşi versantul fluviului este mai înalt şi. câmpii de subsidenţă şi podiş. Ca microforme de relief amintim aici dunele de nisip din zona Hanu Conachi din Câmpia Covurluiului desfăşurată între Siret şi Prut. crivăţul este o prezenţă frecventă. pe de o parte. coborârea sa se accentuează. datorate Dunării şi afluenţilor săi din grupa de est. în unele sectoare. Particularităţile factorilor climatici sunt influenţate de relieful jos. Dunărea de Jos se impune ca „polul căldurii” în România. au extins regiunea spre partea sudică a Podişului (platformei sau piemontului) Covurlui.Dunărea de Jos perspective peisagistice largi spre câmpiile de la vest şi nord. la rândul său. Siretul şi Prutul. Relieful este mai accidentat. Batogu. Climat cu ariditate pronunţată. Fenomenele de geneză a lacurilor sărate ating cele mai expresive cote datorită. Amara (de Buzău). Pentru a nu aminti că. Aceleaşi fenomene gravitaţionale.4 Proiectul pentru Învăţământul Rural Relief jos. În lacul Balta Albă este depozitat cel mai mare zăcământ de nămol terapeutic din România. ceea ce va integra întreaga regiune în climatul de câmpie. Rezultă astfel o densitate ridicată a reţelei ce surmontează efectele climatului arid şi asigură atât o rezervă importantă de apă. Siretului şi Prutului.

Siret. muzeele. Componenta antropică a sistemului teritorial Are o serie de similitudini. ce alcătuieşte zăvoaie compacte în lunca Dunării. faună şi soluri specifice.Dunărea de Jos Peisaj stepic cu vegetaţie. cu orizonturi bine structurate. dar şi cea a Siretului Inferior. Amara). rogozul). iar în zonele umede ale luncilor este domeniul solurilor hidromorfe şi a solurilor aluvionare. moştenirea etnografică a ruralului etc. câmpiei. potârnichea. orbete.3. Stoicani sau Silişte. El s-a format prin descompunerea resturilor vegetale ale plantei Cladophora cristalina şi organismelor de Artemia salina (un crustaceu) în condiţiile unui mediu cu salinitate moderată (de până la 100 mg/l). fiind constituit din păduri de stejar ale zonelor colinare din nord-est. Potenţialul bio-pedogeografic este determinat de formele joase de relief şi mersul elementelor climatice. Brăiliţa. Poziţia geografică a Proiectul pentru Învăţământul Rural 159 . Ele au fost descoperite la Lişcoteanca. au devenit unul dintre câmpurile petroliere şi de gaze asociate de mare productivitate din România. În primul rând Câmpia Brăilei. Fondul forestier este restrâns ca răspândire. plopul) se intercalează cu speciile arbustive (papura. Esenţele moi (salcia. Lişcoteanca. prepeliţa. Oprişeneşti. hidrofilă. cu humus mult şi fertilitate ridicată. dealurilor piemontane. trestia. Bordei Verde. Ianca. Pe colinele piemontane ale Covurluiului şi versanţii vestici şi nordici ai Masivului Dobrogei de nord ce gravitează spre Dunărea de Jos. îşi fac loc pădurile de stejar termofil (stejarul pedunculat. monumentele. Vegetaţia câmpiei este stepică. Dunele de nisip din zona Hanu Conachi sunt acoperite de psamosoluri. Rolul acestei vegetaţii în fixarea albiilor dar şi în atenuarea umectării terenurilor este recunoscut. Subsol bogat în hidrocarburi. turismul are ca obiective numeroasele lacuri sărate cu nămol terapeutic (Balta Albă. Baza de materii prime a principalelor ramuri economice. dar şi deosebiri în raport cu Bărăganul învecinat. la care se adaugă iepurele. cerealelor. şoarecele de câmp). 23. fondurile de pescuit de pe Dunăre. edificiile religioase sau culturale din Galaţi şi Brăila. industria. A doua resursă o reprezintă terenurile agricole ale luncilor. Prutului sau Siretului. Valorificarea curativă se află la baza activităţii turistice a unor staţiuni din regiune. şalău. vulpea. Pe stratul gros de loess s-au format molisoluri profunde. În sfârşit. hârciog. arinul. agricultura şi turismul este asigurată în proporţii diferite. O extensiune apreciabilă o are vegetaţie de luncă. somn. Cea mai importantă asemănare este dată de vechimea populării şi aici cele mai vechi vestigii arheologice fiind catalogate ca aparţinând neoliticului. plantelor tehnice sau viticultura găsesc condiţii propice de dezvoltare. Dunărea şi afluenţii săi deţin o bogată faună acvatică (clean. Prut. păstrugă). iar în Movila Miresii 438 mii m³. Movila Miresii. colilia) alcătuind speciile dominante ale puţinelor pajişti naturale netransformate antropic. Fauna caracteristică este cea de rozătoare (popândău. cernoziomuri şi cernoziomuri levigate. unde cultura legumelor. stejarul pufos). milioane m³. Independenţa sunt doar câteva dintre arealele de extracţie a celor două materii prime energetice dar şi ale industriei chimice. gramineele (păiuşul.

Etnic predomină net populaţia românească. Test de autoevaluare Unitatea de învătare parcursă vă oferă posibilitatea să comentaţi alăturat următoarele aspecte: 1. Aşezările rurale valorifică structural şi textural oportunităţile reliefului uniform al câmpiei (unde apar sate mijlocii şi mari. Densitatea populaţiei se înscrie în jurul valorii de 50 locuitori/km² în Câmpia Brăilei şi creşte uşor în colinele Covurluiului şi partea nord-vestică a Podişului Dobrogei.Dunărea de Jos Umanizare veche şi relativ intensă. iar mărimea satelor scade ajungând uneori. Dunărea de Jos are puţine oraşe. înspre Tecuci. la apariţia celei mai populate aglomeraţii urbane din ţară. în Platforma Covurluiului el este pozitiv ceea ce. luncilor şi versanţilor din zona colinară sau de podiş unde indicele de dispersie creşte spre răsfirare. cu o grupare ridicată a gospodăriilor în vatră). 23. polarizate de sistemul urban Galaţi-Brăila. ridică mult ponderea populaţiei urbane în balanţa demografică pe medii de viaţă. reduce indicele scăderii populaţiei. la nivel regional. Specificitatea regiunii Dunărea de Jos 2. sub 500 locuitori. Făurei şi Măcin sunt oraşe mici. favorizat însă concentrarea populaţiei în zona marelui cot al Dunării şi a convergenţei Dunăre-Siret-Prut mai ales datorită activităţilor de navigaţie ce au demarat încă din Evul Mediu. în vreme ce în Câmpia Brăilei bilanţul demografic este negativ. în Platforma Covurluiului. învecinate: Galaţiul (325 057 locuitori) şi Brăila (230 687). Ianca. Galaţiul şi Brăila. Oraşe mici. sub 25 000 locuitori. Apropierea spaţială şi tendinţa de extindere a intravilanului construit al ambelor centre urbane va conduce. Dinamica naturală relevă două aspecte distincte. dar ea beneficiază de prezenţa a două municipii mari. romi. Prezenţa a două mari oraşe. Ea atinge însă valori de peste 250 locuitori/km² în aria Brăila-Galaţi ce se prelungeşte precum o apofiză pe cursul Siretului. Fiind o regiune de dimensiuni restrânse. la care se adaugă ruşi lipoveni. într-un timp relativ scurt. Funcţia siderurgică a oraşului Galaţi Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare 160 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dar şi debuşării aici a drumului grefat pe Valea Siretului către Polonia şi Marea Baltică.

Galaţiul s-a afirmat ca cel mai important centru siderurgic al ţării. religioase. Economia şi perspectivele regiunii Economie centrată pe industrie. de vizitare a obiectivelor antropice (istorice. monumente). încadrându-se în principala regiune de practicare a acestei subramuri agricole din sud-estul ţarii (specializată în rasa merinos). ce prelucrează minereul de fier din import. confecţii. Datorită poziţiei sale pe Dunărea fluvio-maritimă. Se cresc. Singurele staţiuni turistice propriu-zise ale regiunii sunt Balta Albă şi Lacu Sărat. În ambele centre se construiesc şi se repară nave de diferite tonaje. Se cultivă grâu. La Galaţi se produc. de asemenea. O altă ramură economică este piscicultura. cât şi spre Marea Neagră. Arie de intensă dezvoltare a transporturilor navale. deşi există numeroase oportunităţi pentru variate forme de turism. 161 Industrie ce valorifică materii prime locale şi din import. orz. Dunărea de Jos are un potenţial economic important. prelucrarea cărnii etc. Creşterea animalelor are în prim plan ovinele. confecţii. se află o mare termocentrală dar şi combinatul de celuloză pe bază de stuf recoltat din Delta Dunării. Turismul este o activitate cu totul secundară datorită. mătase artificială. iar pe de altă parte politicii deficitare a domeniu a autorităţilor de la toate nivelurile. În aceeaşi ramură la Brăila funcţionează laminorul de ţevi şi tablă. Greci şi Iacobdeal se exploatează roci de construcţie (granit). Porturile Galaţi şi Brăila au infrastructuri ale acestui tip de transport. păsări. O fertilitate deosebită o au terenurile din Insula Mare a Brăilei unde se produc cereale în maniera marilor societăţi (ferme) de profil. sfeclă de zahăr. morărit. Pe Dunăre. Agricultura deţine al doilea loc în ierarhia ramurilor economice. Brăila deţine intreprinderi de fire şi fibre sintetice. În dealurile Covurluiului s-au extins plantaţiile de pomi fructiferi şi viţă-de-vie. floarea soarelui. lângă Brăila. Agricultură axată pe cultura cerealelor şi creşterea ovinelor. prefabricate. statut câştigat odată cu construirea combinatului ISPAT-SIDEX. de asemenea porcine. de refacere fizico-psihică. Transporturile sunt reprezentate prin calea navigabilă. lactatele. porumb. Fondul agricol extins şi diversificat morfologic asigură condiţii propice dezvoltării culturilor agricole dintre cele mai variate. La Măcin. Deşi cu o suprafaţă limitată. ambele cu dotări şi ofertă din sfera turismului curativ. lipsei unor obiective de mare rezonanţă atractivă. bazat în primul rând pe afirmarea industriei. de importanţă europeană a Dunării care deschide regiunii atât accesul spre Europa centrală şi de nord. judeţele Galaţi şi Brăila. singurele la care se apelează sunt pescuitul şi navigaţia de agrement. La Chişcani.4. bovine. plante furajere. zahăr.Dunărea de Jos 23. agricultură şi transporturi. soia. suprafaţa luciurilor de apă şi mai ales sectoarele Dunării şi afluenţilor săi asigurând o producţie de peşte ce satisface cererea locală şi oferă disponibilităţi pentru nevoile altor regiuni. inclusiv cele maritime cu un pescaj sub 7 m. culturale. O problemă o ridică secetele şi nevoia de irigaţii îndeosebi în Câmpia Brăilei (unde a funcţionat sistemul Terasa Brăilei). În oraşele mici se prelucrează produsele agricole (sfecla de zahăr la Ianca.panificaţie) sau funcţionează mici intreprinderi specializate în bunuri de larg consum. În oraşele Galaţi şi Brăila se practică un turism cultural. pe de o parte. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

prin Târgu Bujor şi Bereşti. Galaţiul a devenit un mare centru industrial în a doua jumătate a secolului XX. Dunărea de Jos este una dintre regiunile ţarii cu mari perspective de dezvoltare datorate următorilor factori favorizanţi: . x x x (1983). Combinatul său siderurgic utilizează materie primă din import. Bucureşti. inclusiv în domeniul transfrontalier. de-a lungul Prutului. ca cel mai important oraş al regiunii transfrontaliere. Geografie fizică. Geogrfia României.6.Dunărea de Jos Deşi situată excentric. periferic. Republica Moldova şi Ucraina)... Editura Academiei. Din Galaţi porneşte şi o cale ferată spre Bârlad. x x x (1984). 23. Bucureşti. x x x (1969). iar prin intermediul Dunării are dublă deschidere: spore centrul Europei dar şi spre Marea Neagră. Editura Academiei. II. Căile ferate se dispun sub forma unui triunghi cu unul dintre vârfuri oraşul Galaţi spre care converg ramificaţia magistralei 600 (Bucureşti-Urziceni-Tecuci-Vaslui-Iaşi) şi magistrala 700 (BucureştiUrziceni-Făurei-Brăila-Galaţi. Geografia României. I. Editura Academiei. . Importante sunt şoselele Ploieşti-Buzău-Brăila-Galaţi sau cea care se ramifică din autostrada Bucureşti-Constanţa la Slobozia spre Brăila şi Galaţi. atât minereul de fier cât şi cocsul metalurgic. . Bucureşti. dar mai ales spre Delta Dunării. Geografie Umană şi Economică.5. dar şi cea textilă sau a produselor alimentare. se conturează ca entitate teritorială în bazinul inferior al fluviului omonim. Originalitatea sa constă nu atât în cadrul fizico-geografic. aşa cum o arată şi topicul atribuit. regiunea este bine conectată cu căi rutiere de restul ţării. actualmente rolul lor fiind suplinit cu bacuri. a prelucrării peştelui. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. .intensificarea circulaţiei turistice pe Dunăre pe întregul său traseu. Amplasarea sa aici a fost favorizată de localizarea oraşului pe malul Dunării maritime.datorită potenţialului economic ridicat. Geografia Văii Dunării Româneşti. 3. 2. cât mai ales în funcţiile sale economice şi oportunităţile de interrelaţionare cu alte regiuni. 162 Proiectul pentru Învăţământul Rural . s-a afirmat industria construcţiilor navale. cu traversarea frontierei spre Republica Moldova O disfuncţie majoră în transportul rutier este lipsa unor poduri peste Dunăre care să unească teritoriul regiunii cu cel dobrogean. într-un spaţiu al confluenţelor acestuia cu Siretul şi Prutul. Galaţiul. Prin cele două mari oraşe sistemul său este polarizat eficient.poziţia geografică la interfaţa a trei state (România.creşterea rolului Dunării în circulaţia fluvială europeană. Bibliografie selectivă 1. 23. 2. predominant de câmpie joasă. Dunărea de Jos. poate deveni un pol de atracţie al acesteia. având accesul navelor mari de transport asigurat Concomitent.

Pricopanul şi Niculiţelul. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Bibliografie selectivă Pagina 163 163 165 166 167 167 24. converg în Vârful Greci şi sunt cizelate în roci metamorfice. Obiectivele unităţii de învăţare nr.2. Regiunea se compune dintr-o unitate naturală cu o specificitate genetico-evolutivă aparte.1. Economia şi perspectivele regiunii 24. Masivul continuă spre est cu Dealurile Tulcei. respectiv de către Marea Neagră către est. înglobând cel mai vechi pământ al ţării aflat în antiteză cu cel mai nou. Podişul Dobrogei de nord are drept nucleu Munţii Măcinului. Componenta demografică şi de habitat 24.5. o structură hercinică intens nivelată ce distonează altimetric numai datorită zonelor limitrofe mult mai joase.identificarea rolului decisiv al Dunării şi Mării Negre în dezvoltarea regiunii . Culmile sale. şi anume Podişul Dobrogei. 24 24. situat în regiunea învecinată. ca o zonă de platformă tipică uşor ondulată. Baza naturală de susţinere Dobrogea reprezintă una dintre cele mai bine individualizate regiuni geografice ale României. cu axa de gravitaţie majoră pe faţada maritimă. că regiunea analizată nu include provincia istorică Dobrogea. pot fi evidenţiate trei subunităţi cu caracteristici distincte: Podişul Dobrogei de Nord. din anumite puncte de vedere. 24 Aprofundarea temei va oferi studenţilor următoarele: . Proiectul pentru Învăţământul Rural .Dobrogea Unitatea de învăţare Nr. Baza naturală de susţinere 24. cu morfologie marină (faleze. formate din roci mezozoice.prefigurarea unor direcţii de dezvoltare majoră în perspectivă. acoperită de loess. cristaline. Limita sudică se suprapune frontierei de stat cu Bulgaria. din punct de vedere al cadrului natural. litoralul este o fâşie de atracţie pentru întregul spaţiu geografic al României.Comentarii şi răspunsuri la teste 24. În Podişul Dobrogei.3.1.posibilitatea explicării unui sistem regional derivat dintr-o entitate geografico-istorică. încă din start. ci numai podişul cu acelaşi nume. De subliniat. ce descresc în trepte spre domeniul 163 Individualizarea geografică a regiunii este tranşantă datorită Dunării şi Mării Negre.2. .4. mult mai extinsă. Podişul Dobrogei de Sud. zona litorală şi platforma continentală a Mării Negre.6. Vechi munţi erodaţi până la stadiul de podiş aplatizat. Ea se constituie întrun sistem teritorial funcţional. plaje). 24 DOBROGEA Cuprins 24. datorită delimitării sale riguroase pe laturile de vest şi nord de către culoarul Dunării şi Delta Dunării. 24. cu altitudinea maximă de 467 m. Dealtfel.

Cantitatea de precipitaţii este scăzută (360-500 mm anual). Durata strălucirii soarelui ajunge la 2727 ore/an la Medgidia. Climat arid. orbete. au regim de alimentare pluvial cu maxime de primăvară şi toamnă. Podişul este divizat în patru compartimente şi anume: Podişul Medgidiei. culoarul Văii Carasu.9ºC (+41ºC şi -23. medie anuală. pe o rocă mamă constituită preponderent din loess s-au format molisoluri (cernoziomuri. mistreţi. Intr-un climat cald. Densitatea reţelei hidrografice redusă. în nord. silvostepa şi pădurile de stejar definesc peisajul. soluri bălane) profunde. Slava.Dobrogea Diferenţieri morfologice şi de vârstă între Podişul Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei de Sud. Fauna podişului dobrogean situează rozătoarele (hârciog. Peştera Liliecilor).9ºC). Stepa. Dobrogea reprezintă cel mai cald teritoriu al ţării. respectiv etajului pădurilor de foioase reprezentate prin gorunete. de mare fertilitate. calcar) abundă în Munţii Măcinului (Măcin. În partea sud-estică a podişului Dobrogei de Nord se află Podişul Casimcei. în zona Constanţa-Mangalia fiind singurul areal unde media temperaturilor tuturor lunilor este pozitivă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 164 . cea mai veche unitate de relief din ţară cu structurile litologice precambriene la zi (şisturile verzi). În fundamentul său se află stive groase de calcare sarmaţiene intens endocarstificate (Peştera Movile cu 34 specii noi pentru ştiinţă şi Peştera Piatra cu speleoteme de cca 690 000 ani ce reflectă în structura lor oscilaţiile repetate ale nivelului Mării Negre). mai înalt şi fragmentat. delimitat de faliile Capidava-Ovidiu şi moesică. La sud de cele două unităţi se extinde Depresiunea Nalbant. Peste 60 % din substratul edafic al podişului prezintă o eroziune minimă. în sud-vest şi Podişul Negru Vodă. Podişul Dobrogei de sud are altitudini ce abia depăşesc 250 m şi o vârstă neozoică. verile fiind călduroase. Ca urmare amplitudinea termică maximă ajunge la 64. Pe o fâşie cu lăţimea de 25-35 km se resimte influenţa climatică atenuantă a Mării Negre. Podişul Oltinei. Iacobdeal) sau podişurile Babadag şi Medgidiei (carierele de la Babadag. căprior. tributare Mării Negre. Organizarea hidrografică în interiorul podişului este mai puţin ilustrativă datorită climatului arid. Altitudinile reduse. fragmentarea limitată şi aplatizarea avansată sunt factori favorabili ai accesibilităţii şi antropizării regiunii. orientat est-vest între Marea Neagră şi Dunăre. tectono-erozivă mărginită la rândul ei de Podişul Babadagului unde calcarele mezozoice au prilejuit sculptarea unui relief carstic (cheile Taiţei şi Taiţei. Taiţa. Vegetaţia este cea specifică stepei cu graminee intens antropizată. Formaţiile litologice mai vechi înmagazinează rezerve de cupru (Altân Tepe) şi fier (Palazu Mare). cernoziomuri levigate. şoareci) alături de iepuri. silvostepei cu stejar termofil (brumăriu. De reţinut aplatizarea avansată a reliefului în ambele podişuri susmenţionate. vulpi. Greci. Peste rocile carbonatice s-a depus o cuvertură de loess de cca 30 m grosime. iar rocile de construcţie (granit. Climatic. pedunculat). Râurile Teliţa. deltaic. în care influenţele est-europene şi cele pontice se asociază. În ansamblu regiunea este străbătută aproape axial de izoterma de 11ºC. În formaţiunile geologice calcaroase sunt cantonate importante acvifere subterane extrem de importante pentru alimentarea cu apă a aşezărilor zonei litorale. iar iernile geroase (sub influenţa circulaţiei nordestice). popândău.

în spaţiu alocat. Hârşova. Componenta demografică şi de habitat Componenta antropică a regiunii relevă. De reţinut amestecul etnic pronunţat datorită evoluţiei istorice a regiunii. Basarabi). Numărul oraşelor din interiorul podişului este redus (Medgidia. spre Delta Dunării). Babadag). Isaccea) sau de litoralul Mării Negre (Constanţa. industriale. Platforma continentală a Mării Negre conţine importante rezerve de petrol. sub aspect demografic aspecte contrastante. Principalul centru atractor este Constanţa datorită funcţiilor sale comerciale. următoarele aspecte: 1. 24. Etapele de evoluţie ale oraşelor dobrogene Spaţiu al interferenţelor etnice şi lingvistice. satele mici confruntându-se cu îmbătrânirea demografică şi depopularea. bulgarilor. Centrul podişului şi partea sa sudică sunt mai slab populate (sub 50 locuitori/km²) în vreme ce în zona litorală dintre Constanţa şi Mangalia densităţile depăşesc 150 locuitori/km².Dobrogea Topalu. a turco-tătarilor. cu prezenţa. 24. şi ruşilor lipoveni (aceştia din urmă îndeosebi în partea de nord. Cu excepţia Constanţei celelalte oraşe aparţin aşezărilor urbane mici. Test de autoevaluare Explicaţi. aflate în curs de exploatare. turistice şi culturale majore. Negru Vodă. Funcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră. Eforie. 2. Oraşele au o dispoziţie spaţială legată de culoarul Dunării (Cernavodă. ca minorităţi. În interiorul podişului ele oscilează între 30-70 locuitori/km². Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare Proiectul pentru Învăţământul Rural 165 . Mangalia. Mărimea lor este variabilă. Mahmudia. Năvodari).3. De la cetăţile antice la staţiunile turistice actuale. Aşezările rurale sunt în general grupate de-a lungul văilor sau al căilor de acces principale.

Un rol important în optimizarea acestor transporturi revine Canalului Dunăre-Marea Neagră (64. bere). aeroporturile din Constanţa şi Tulcea mijlocesc accesul pe calea aerului. port ce deţine supremaţia în întreg bazinul Mării Negre. construcţiilor de maşini (nave la Constanţa şi Mangalia). din România. Căi de transport de maximă diversificare. menţionăm transporturile fluviale şi maritime pe Dunăre. Venus. Asociate climatului cald. Olimp. Niculiţel şi Oltina. Caracterul agricol al regiunii este susţinut. inclusiv a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. prelucrarea bumbacului). în special al turiştilor. viticultură şi creşterea ovinelor. împreună cu oraşul Constanţa deţin cea mai importantă bază de cazare şi infrastructura de agrement din ţară. de la Mamaia şi până la Sulina. Jupiter. La nivel naţional ea se impune prin comerţul derulat prin intermediul porturilor fluviatile şi maritime (Hârşova. construit în deceniul şapte al secolului trecut. ulei. Turism litoral de anvergură. Staţiunile de pe litoral (Mamaia. livezile de caişi şi piersic. termocentralele de la Constanţa). Eforie Nord. În sfârşit. vinificaţie. ce scurtează traseul navelor spre Constanţa cu cca 400 km. Agricultura are condiţii propice de dezvoltare datorită solurilor profunde. Căile de transport. Construirea “autostrăzii soarelui” Bucureşti-Constanţa este în curs. Industria s-a afirmat în special în domeniul energetic (atomocentrala de la Cernavodă. Marea Neagră şi Canalul Dunăre-Marea Neagră cu porturile aferente. ci şi nevoile de schimb întregii ţări dar şi a altor state din bazinul Dunării. Turismul este într-o evoluţie ascendentă după căderea din anii post-decembrişti. Economia şi perspectivele regiunii Economia Dobrogei este diversificată fiind dezvoltate toate ramurile de bază.2 km lungime).4. floarea soarelui. Isaccea. al cărui prim reactor pus în funcţiune produce 800 MW. maşini agricole la Medgidia). în raport cu restricţiile climatice.Dobrogea 24. Regiunea serveşte astfel nu numai propriul teritoriu. Industrie prelucrătoare şi construcţii de nave. porumbului. aceste însuşiri conferă Dobrogei un caracter de regiune viticolă importantă exprimat prin renumitele podgorii de la Murfatlar. de amplele sisteme de irigaţii. Costineşti. Eforie Sud. Turismul trebuie să devină ramura economică principală a regiunii în viitorii ani în special prin integrarea în circuitele internaţionale a sectorului nordic al litoralului. sfecla de zahăr. creşterea ovinelor şi apicultura îi definesc profilul agricol la nivelul subramurilor. 166 . spre Litoral şi Deltă. intervenţie şi derivată) conduce la Proiectul pentru Învăţământul Rural Agricultură specializată în cultura plantelor. iar magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa (cu ramificaţii spre Tulcea şi Negru Vodă) asigură un intens trafic de mărfuri şi pasageri. prelucrarea peştelui (Constanţa) alimentară (morărit-panificaţie. Interferenţa în plan teritorial a celor trei componente fundamentale (de susţinere. În primul rând. Mangalia. prin diversitatea şi densitatea lor. Mangalia). ca atractivitate. cernoziomice şi bălane. între care se detaşează Constanţa. a terenurilor cu declivitate şi fragmentare foarte reduse. se situează la un nivel superior în raport cu celelalte regiuni studiate. textilă (intreprinderea integrată de prelucrare a lânii din Constanţa. Litoralul Mării Negre fiind între primele regiuni turistice. Cultura grâului. Constanţa.

celelalte două. Tulcea. dar şi Cernavodă. în interiorul podişului. x x x (1969). I.6. Eforie. aluvionarea şenalului deltaic. în special pentru irigaţii şi industrie a părţii centrale a Dobrogei. Geogrfia României. În sfârşit. s-au afirmat în perioadele următoare. traseul pe Dunăre până la mare cu circa 400 km. Tomis şi Callatis). 3. Geografia României. de eşuarea unor nave etc. ajungând astăzi cele mai importante centre urbane ale regiunii. x x x (1983). x x x (1984). evidenţierea unor zone efervescente cum sunt cele ale litoralului dintre Constanţa şi Mangalia.Marea Neagră scurtează. Editura Academiei. Geografie fizică. Proiectul pentru Învăţământul Rural 167 . Canalul are o funcţie importantă în alimentarea cu apă. Canalul Dunăre . Editura Academiei. după o serie de planuri şi iniţiative mai vechi nefinalizate. Dimpotrivă. Babadag sau Negru Vodă). Fapt ce înseamnă economie de timp şi cheltuieli de transport diminuate. 2. Edificat în anii şaptezeci ai secolului trecut.Dobrogea Regiune cu perspective largi de dezvoltare. zona Canalului Dunăre-Marea Neagră. 2. Bucureşti. Dacă Histria a avut o istorie mai vitregă. Bibliografie selectivă 1. Bucureşti. el are atribute turistice de prim ordin. în perioada capitalistă (Medgidia) sau în a doua jumătate a secolului XX (oraşele staţiune Costineşti. Bucureşti. Năvodari. în primul rând. o serie de oraşe-cetăţi. disfuncţiile ivite de-a lungul braţului Sulina. Constanţa şi Mangalia. nevalorificate încă de navigaţia de agrement 24. Pe litoralul Mării Negre apar.5. apar areale critice şi defavorizate (în special cele din partea sudică şi sud-vestică) unde intervenţia promotorilor dezvoltării regionale şi locale este aşteptată în vederea eliminării disfuncţiilor. În al doilea rând. aceeaşi cale navigabilă scoate circulaţia pe Dunărea fluvio-maritimă de sub incidenţa unor fenomene restrictive determinate de întreţinerea barei Sulina. Lor li s-au alăturat alte oraşe dezvoltate ulterior. Comentarii şi răspunsuri la teste 1. Geografia Văii Dunării Româneşti. încă din antichitate. II. 24. fondate de comercianţii greci (Histria. Editura Academiei. Geografie Umană şi Economică.

Etc. Proiectul pentru Învăţământul Rural La baza delimitării regiunii se află specificitatea şi funcţiile peisajului său.definirea celui mai complex sistem natural deltaic european. încă în primele unităţi de învăţare ale cursului de faţă noi am menţionat că etapa acestora s-a încheiat. cea a Dobrogei. 25 DELTA DUNĂRII Cuprins 25. 25 Aprofundarea problematicii asupra regiunii Delta Dunării va avea ca rezultat: . . 168 . Pe de altă parte. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Or. habitate adaptate condiţionărilor de ordin natural. se va izbi întotdeauna de pragul peisagistic şi funcţional vizibil dintre cele două compartimente: Delta Dunării şi Podişul Dobrogei. .6.7. că în perioada actuală de dezvoltare a Geografiei Regionale ideea regiunii-sistem funcţional s-a generalizat fiind acceptată de majoritatea absolută a cercetătorilor din domeniu. Comentarii şi răspunsuri la teste 25. vectorii specifici de vehiculare a masei şi energiei în sistem.3. precum şi relaţiile cu unităţile învecinate răspunsul este afirmativ. resurse derivate din particularităţile structurale şi funcţionale ale sistemului.identificarea modului în care alţi factori geografici pot deveni decisivi în definirea peisajului şi funcţiilor unor regiuni. se pune fireasca întrebare: răspunde Delta Dunării criteriilor de definire ale regiunii-sistem? Analizând elementele componente ale peisajului său şi modul de imbricare a factorului antropic. În acest caz.4. cu totul aparte în comparaţie cu restul uscatului dobrogean. Economia Deltei Dunării 25. încercarea de-a contura o singură regiune. similară provinciei istorice cu acelaşi nume. Baza naturală de susţinere 25.5. Lucrarea de verificare nr. Bibliografie selectivă Pagina 168 169 171 172 173 174 174 25. relaţii de complementaritate cu regiunea Dobrogei continentale etc.1. un tip de economie specific. cu o reţea inextricabilă de drenuri şi bazine de decantare. Obiectivele unităţii de învăţare nr. „natura propune şi omul dispune”. Diferenţierile sunt atât de pronunţate încât asocierea într-o entitate unică devine forţată.2. Problema delimitării unui sistem teritorial suprapus întocmai unei entităţi fizico-geografice poate trimite gândul la regiunile naturale ale secolului trecut unde. Componenta antropică 25. fizionomia inedită generată de asociaţii biogeografice caracteristice. conform spuselor lui Paul Vidal de la Blache. 6 25. Există un cumul de argumente în acest sens şi anume: modul de formare şi evoluţie a teritoriului deltaic. 25 25.1.Delta Dunării Unitatea de învăţare Nr.rezolvarea contradicţiilor dintre necesitatea conservării peisajului natural şi nevoia omului de valorificare economică prin aplicarea conceptelor dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului.

Delta Dunării

25.2. Baza naturală de susţinere
Baza naturală de susţinere este compusă, spre deosebire de toate celelalte regiuni ale României, dintr-un uscat în formare, cu altitudini cuprinse între 0,5 şi 13 m, ce reprezintă abia 20 % din teritoriul său (4 152 km², din care 3 318 km² aparţin României). Restul de 80% coincide cu terenurile inundabile sau acoperite de lacuri, mlaştini, ostroave, gârle, canale, braţe secundare. Dealtfel cca 55% din suprafaţa Deltei se situează între 0-1 m altitudine. Acest dezechilibru între suportul material ferm, al uscatului neinundabil, şi cel în continuă metamorfozare prin acţiunea de eroziune sau depunere a apelor Dunării defineşte starea actuală a peisajului deltaic şi unicitatea structurii şi funcţiilor sale. Relieful Deltei este alcătuit din grinduri de diverse origini: continentale, fragmente ale vechiului uscat dobrogean acoperite de depozite de loess, cum sunt Chilia sau Stipoc; fluviale (rezultate din depunerile de aluviuni aduse de fluviu, peste 58,7 milioane tone anual) şi fluvio-maritime în geneza cărora aportul Dunării şi al Mării Negre, prin intermediul curenţilor care au preluat şi transportat de-a lungul ţărmului o parte din aluviunile aduse, se conjugă. Cele mai caracteristice grinduri fluvio-maritime sunt Letea (cu dune de nisip a căror înălţime ajunge la 13 m), Caraorman (unde dunele ating 8 m înălţime), Sărăturile, Crasnicol, etc. Procesele actuale de evoluţie a uscatului deltaic sunt inegale şi contradictorii: în vreme ce în dreptul braţelor Chilia şi Sfântu Gheorghe el avansează pe seama mării, în zona centrală, a braţului Sulina şi la sud, în zona limanului Razim, asistăm la distrugerea sa de către curenţii marini. Clima Deltei Dunării are o caracteristică definitorie: marea uniformitate datorată omogenităţii morfologice, desfăşurării reduse a teritoriului propriu şi influenţelor marine resimţite pe o mare parte din suprafaţa sa. Poziţia geografică o încadrează în domeniul de exercitare a climatului continental cu tente de ariditate. Ea este traversată de izoterma de 11ºC, cu veri toride şi ierni în care media temperaturilor scade sub 0ºC. Nebulozitatea este cea mai scăzută din ţară, sub 5 pe o scară zecimală, iar ca o consecinţă, radiaţia solară atinge valori maxime (cca 130 kcal/cm²). Durata strălucirii soarelui ajunge la 2500 ore anual. Precipitaţiile medii anuale oscilează în jurul valorii de 386 mm anual, fiind, din acest punct de vedere cea mai secetoasă regiune a ţării. Vastitatea întinderii de ape compensează insă lipsa de precipitaţii cu o umiditate relativă accentuată cauzată de evaporarea intensă. Influenţele pontice, ale Mării Negre, se resimt adânc în interior, nefiind stânjenite de obstacole morfologice, inclusiv sub forma brizelor marine. Iarna întregul teritoriul deltaic intră sub incidenţa acţiunii Crivăţului. Elementele de ordin hidrografic deţin ponderea majoră în structurarea peisajului Deltei Dunării. Cele trei braţe majore, Chilia (preia 56,4 % din debitul de 6 473 m³/s al Dunării la Pătlăgeanca), Sulina (19,5 %) şi Sfântu Gheorghe (24,1 %) se ramifică într-un mare număr de braţe secundare ce alimentează mlaştini, gârle sau lacuri. De amintit că iniţial Dunărea debuşa în mare integral prin 169

Delta, ca cel mai nou pământ al ţării.

Asociere inedită de uscat şi apă.

Climat uscat cu temperaturi ridicate şi precipitaţii puţine.

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Delta Dunării

Vegetaţie hidrofilă, cu excepţia grindurilor acoperite cu păduri. Avifaună şi faună piscicolă – unice în Europa. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

braţul Sfântu Gheorghe după care a fost sculptat braţul Sulina şi, ulterior, braţul Chilia. Al doilea element hidrografic îl constituie lacurile, în număr de 479 (8 % din suprafaţa Deltei) între care cele mai extinse sunt Dranov – 2 170 ha, Gorgova – 1 377 ha, Puiu, Puiuleţ, Roşu – 1 445 ha, Merhei, Isac, Matiţa, Furtuna, Lumina, etc. Regiunea Deltei Dunării include şi platforma litorală aferentă. Potenţialul biogeografic este remarcabil prin prisma dominanţei vegetaţiei hidrofile constituită din stuf, nuferi sau esenţe moi (plop, salcie). Ele formează, de-a lungul braţelor şi canalelor, veritabile păduri-galerii de un pitoresc aparte. Pe grindurile Letea şi Caraorman apar păduri de stejar, în amestec cu ulmul şi teiul, numite hăşmace. Arbuştii sunt numeroşi (cătină. măcieş, porumbar, iederă. În Deltă întâlnim şi singura liană din ţara noastră numită Periploca graeca. Fauna acvatică şi avifauna sunt unice în Europa prin bogăţia şi diversitatea lor. În apele Deltei trăiesc 110 specii de peşti între care de o valoare economică deosebită se bucură sturionii de apă sărată (morun, nisetru, păstrugă) sau de apă dulce (cega, viza) producători de icre negre, dar şi somnul, crapul, şalăul, caras sau biban. Lumea păsărilor număra 325 specii care vieţuiesc permanent sau temporar, în timpul migraţiilor, aici. Emblematică este prezenţa pelicanului, declarat monument al naturii, alături de lişiţe, cormorani, egrete, lopătari, călifar, piciorong, vulturul codalb, stârci, lebede. Nu lipsesc o serie de mamifere precum bizamul, vidra, nurca, câinele enot, iepure, vulpe, pisică sălbatecă sau chiar mistreţul. Nevoia de-a proteja speciile de plante şi animale, cât mai ales peisajul unic al Deltei a condus la crearea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu o suprafaţa de 580 000 ha (incluzând şi lagunele RazimSinoe până la Capul Midia). Solurile aparţin clasei formaţiunilor pedogenetice hidromorfe, aluvionare şi nisipoase aflate în diferite faze evolutive. Izolat, pe grindurile continentale neinundabile se dezvoltă molisoluri (cernoziom). Resursele Deltei Dunării sunt date de valorificarea fondului piscicol extrem de bogat, atât cel deltaic, cât şi cel aferent Mării Negre. Stuful reprezintă o materie primă utilizată în fabricarea hârtiei. Terenurile agricole, rezultate prin amenajări, ocupă cca 36 000 ha şi sunt cultivate cu cereale, legume, viţă-de-vie sau sunt valorificate pastoral (pe grindurile Chilia, Stipoc, Pardina, Rusca etc). Depozitele aluvionare de pe grindurile Cardon şi Sărăturile conţin minereuri grele, iar în dunele de pe grindul Caraorman au fost exploatate nisipuri siderurgice. Cea mai importantă resursă a Deltei Dunării rămâne cea turistică conţinută în peisajul său inedit, de o rară spectaculozitate. În fondul cinegetic şi piscicol unic. În posibilităţile multiple de practicare a agrementului nautic. Din toate aceste puncte de vedere regiunea analizată se înscrie pe un loc de vârf în oferta recreativă a continentului european putând fi concurată doar de Delta Volgăi ale cărei atribute (exceptând extensiunea) îi sunt inferioare.

170

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Delta Dunării

25.3. Componenta antropică
Componenta antropică se înscrie, de asemenea, cu trăsături particulare derivate din slaba populare a teritoriului. Densitatea populaţiei scade sub 25 locuitori/km² datorită suprafeţei restrânse a uscatului şi condiţiilor dificile de afirmare a habitatelor. O pondere importantă a locuitorilor aparţin minorităţii ruşilor-lipoveni. Aşezările rurale sunt concentrate în zona grindurilor mai extinse fiind localizate de-a lungul braţelor principale sau al canalelor. Au o structură liniară (Crişan, Maliuc, Mila 23) sau grupatrăsfirată (Letea, Caraorman, Chilia Veche). În arhitectura lor îşi fac loc adaptările la condiţiile locale (gospodării cu un singur nivel construite din cărămizi nearse sau lemn, cu acoperiş din stuf). Majoritatea sunt sate pescăreşti în care, complementar, apar activităţi agricole, industriale (recoltarea stufului) sau turistice. Singurul oraş din Delta Dunării este Sulina (5 500 locuitori) a cărui izolare inhibă o dezvoltare mai accelerată motivată de poziţia sa la cel mai important braţ navigabil al Dunării. Construirea canalului Dunăre-Marea Neagră şi, actualmente, a canalului Bistroe, în partea ucraineană a Deltei, va accentua restrictivitatea poziţiei sale periferice. Amenajarea unui port maritim şi statutul de zonă-liberă (porto-franco), coroborate cu o intensificare a circulaţiei turistice sunt măsuri menite a revitaliza oraşul. Adevăratul centru polarizator al Deltei Dunării este Tulcea, oraş care, deşi se află la periferia regiunii joacă rolul factorului atractor pentru întregul spaţiu deltaic, dar şi dinafara acestuia. Potenţialul său economic, social şi politico-administrativ este decisiv în afirmarea funcţiei sale de polarizare regională.

Indice scăzut al populării. Aşezări rurale puţine.

Centrul polarizator principal al Deltei este Tulcea.

25. Test de autoevaluare Regiunea Deltei Dunării beneficiază de atribute unice în context european. Ele derivă din potenţialul său biogeografic. Comentaţi, în spaţiul alocat, acest aspect.

Comentarii la test veţi găsi la sfârşitul acestei unităţi de învăţare

Proiectul pentru Învăţământul Rural

171

O altă ramură economică este cea a transporturilor. Delta Dunării ca regiune geografică. Merhei. plante tehnice. Roşu. mai ales Tulcea în satisfacerea nevoilor de cazare şi sejur. precum şi de restricţiile care intervin în derularea celui fluviatil în anumite circumstanţe (poduri de gheaţă. cinegetic sau piscicol. valorifică această oportunitate. pe baza bauxitei din import. pe terenurile neinundabile.700 ha) cum sunt cele din zona Chilia. În Sulina se repară nave şi are loc prelucrarea primară a peştelui. Principala ramură economică rămâne încă pescuitul transformat dintr-o ocupaţie tradiţională. În ultimii ani activitatea este în declin deşi materia primă respectivă este regenerabilă. 172 . a locuitorilor Deltei într-una de mare intensitate şi randament practicată inclusiv în amenajări piscicole complexe (32. Isac. iar în celelalte zone se cresc animale. grâu. dar şi cu caracterul de tranzit al principalelor activităţi indus de practicarea transporturilor fluviale. Există însă. cu sejur în localităţile rurale din Deltă. Matiţa. practicat de numeroşi participanţi la manifestările de profil organizate de Institutul Deltei Dunării sau de studenţii multor facultăţi de ştiinţe naturale din ţară ce-şi organizează practica de studii aici. Puiu pescuitul se desfăşoară în condiţii naturale. Pe lacurile Roşu. Fiind singura poartă de ieşire la mare a unor ţări central-europene. feroaliaje sunt alte subramuri dezvoltate în acest centru. Construcţia de nave. Delta a devenit şi o ţintă a turismului litoral în sensul diversificării ofertei acestuia prin călătorii de scurtă durată în perimetrul ei. turismul şi transporturile navale sunt principalele activităţi economice. Holbina. corelabil cu potenţialul antropic redus.Delta Dunării 25. O formă de turism în afirmare este cel ştiinţific. legume). colmatarea unor canale). A doua activitate economică. morărit-panificaţie. sub aspectul căilor de acces. Valorificarea stufului pentru producerea celulozei la Chişcani (Brăila) a atins cote deosebite în deceniile 6-7 ale secolului trecut când mari suprafeţe deltaice au fost integrate exploatărilor. Dunărea şi. Puiu se adaugă bazelor hoteliere din Sulina şi. implicit. Mahmudia. Gorgova. vijelii. o serie de culturi (porumb. efectuate îndeosebi pe braţul Sulina pentru nave cu un pescaj de 7 m. creşteri maxime ale nivelurilor. Industria prelucrării peştelui şi cea navală prezente în oraşele regiunii. Sub acest aspect. Economia Deltei Dunării Economia Deltei Dunării relevă un indice de dezvoltare modest. Condiţii optime întruneşte apicultura. prelucrarea peştelui. Se practică. Complexele turistice Crişan. de subzistenţă. Sulina este un port de transbordare de pe navele maritime cu un pescaj superior pe cele fluviatile. al căilor de transport. Exploatarea agricolă a terenurilor de pe unele grinduri satisface doar parţial nevoia de produse ale locuitorilor regiunii. aflată în plin avânt este turismul de agrement nautic.4. În ultimii ani creşte ponderea turismului rural. o insuficienţă majoră generată de imposibilitatea desfăşurării transportului rutier şi feroviar. se produce alumină. Stipoc. regiunea analizată prezintă cel mai redus indice de Proiectul pentru Învăţământul Rural Pescuitul. Rusca. Industria este concentrată în Tulcea unde.

cu o suprafaţa de 580 000 ha (incluzând şi lagunele Razim-Sinoe până la Capul Midia). cormorani. 25. pisică sălbatecă sau chiar mistreţul.5. ale factorul modelator antropic. aici. Perspectivele regiunii sunt dependente de modul de gestionare a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în care conceptele dezvoltării durabile trebuie aplicate fără reticenţă. piciorong. al unor activităţi de transport fluviatil eficiente. Delta Dunării trebuie să rămână un tărâm în care evoluţia naturală a peisajului geografic să se deruleze nestânjenită.Delta Dunării Dezvoltarea de perspectivă vizează valorosul patrimoniu turistic. în timpul migraţiilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural 173 . câinele enot. ca mărturie a unui echilibru posibil între natură şi dezideratele. şalăul. Înscrierea Deltei Dunării în traseele turistice ale viitoarelor croaziere pe Marea Neagră şi Marea Mediterană este obligatorie în condiţiile unui efort de îmbunătăţire şi diversificare a ofertei sale. viza) producători de icre negre. declarat monument al naturii. în principal turişti. favorabilitate din ţară. nisetru. al pescuitului raţional corelat cu capacitate de reproducţie a ecotopurilor deltaice. Fauna acvatică şi avifauna sunt unice în Europa prin bogăţia şi diversitatea lor. dar el trebuie completat cu un heliport la Sulina pentru situaţii de urgenţă. Concomitent. Prezenţa aeroportului de la Tulcea mijloceşte sosirea în zona Deltei a multor persoane. nurca. Ea trebuie să devină un paradis al turismului ecologic. alături de lişiţe. stârci. caras sau biban. Emblematică este prezenţa pelicanului. iepure. nuferi sau esenţe moi (plop. Nevoia de-a proteja speciile de plante şi animale a condus la crearea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Lumea păsărilor număra 325 specii care vieţuiesc permanent sau temporar. vulpe. salcie). vidra. Nu lipsesc o serie de mamifere precum bizamul. dar şi somnul. păstrugă) sau de apă dulce (cega. lebede. Comentarii şi răspunsuri la teste Potenţialul biogeografic al Deltei este remarcabil dominând vegetaţia hidrofilă constituită din stuf. crapul. vulturul codalb. lopătari. egrete. În apele Deltei trăiesc 110 specii de peşti între care de o valoare economică deosebită se bucură sturionii de apă sărată (morun. călifar. mereu mai numeroase şi mai variate.

Analizaţi aceste aspecte în situaţia regiunii Dunărea de Jos. Întrebările la care trebuie să răspundeţi şi punctajul aferent (1. Lucrarea de verificare nr.Delta Dunării 25. Dunărea de Jos. Bucureşti. De ce Delta Dunării este considerat cel mai nou pământ al ţării? (1. 6 INSTRUCŢIUNI: Lucrarea pe care urmează să o elaboraţi presupune asimilarea informaţiei unităţilor de învătare nr. (2.Specializarea şi anul absolvirii.5 pct. la obiect. Cum argumentaţi Bărăganului? (2. vol. instituţia unde activaţi şi poziţia în cadrul corpului profesoral. 25. Editura Academiei. Comentaţi diferenţierile peisagistice dintre Dobrogea de nord şi cea de sud. x x x (1969). Bibliografie selectivă 1. (2004). . .) popularea şi urbanizarea redusă a 3. În finalul lucrării comentaţi conţinutul testului de autoevaluare şi formulaţi propuneri pentru eficientizarea lui. B-V.5 pct.6. 174 Proiectul pentru Învăţământul Rural . x x x (1983) Geografia României. Bucureşti. 2. Sistemul circulaţiei apei.Adresa cursantului. Cluj-Napoca.0 pct.) 2. Răspunsul va fi logic formulat. Editura Academiei. (1. 3.) 4.Titlul cursului (Geografia Regională a României). Bărăganul.Numele şi prenumele cursantului (menţionate pe fiecare pagină). Delta Dunării. Prin ce elemente peisagistice se detaşează Curbura? (2. Ea va fi transmisă prin poştă (e-mail) tutorelui pentru corectare şi evaluare.Numărul lucrării de verificare. Gravitaţia naturală induce fenomene de gravitaţie antropică. I – Geografie fizică.) 6. Casa Cărţii de Ştiinţa. Driga. .0 pct.0 puncte sunt acordate din oficiu) sunt următoarele: 1. Geografia Văii Dunării Româneşti. A se lăsa o margine de cca 5 cm în partea stângă a colii iar între răspunsuri acelaşi spaţiu. Dobrogea şi Delta Dunării .) 5. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: .0 pct. 21-25 privind regiunile Curbura.7. .

(1970). Géographie Universelle. 5. Blache. Bucureşti. a). Die zentralen orte în Suddestscland. Octavia (1980). Editura Academiei. S. 3 vol. Barbu.. Barbu. 4. (2000). Potenţialul economic al Platoului Poieni (Munţii Metaliferi). Editura Ştiinţifică. pg. 13. La geographie humaine. (2004. Regionarea pedogeografică a teritoriului României. Paris. P. Bull. (1981). Clima Depresiunii Sibiului. Assoc. Trav. I. SCGGG. Nathan. Băcăuanu. Chorley. P. Bucureşti. Editura Academiei. L'Europe. Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională. 41.. 8. O. Bucureşti. (1971). Cocean. Maria. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. C. 10. 11. Cluj-Napoca. XXX. V. 482. 20. PUC. L. Etude de region. Geogr. b) – coordonator – Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR). R. Benedek. ClujNapoca. Chiriac. Maryvonne le (1980). Ciulache. A. Structura spaţiului mental românesc.1. (1993). (1933). Geografia turismului românesc. Subcarpaţii Tazlăului. Pantazică. (1983). Bucureşti. Brânduş. J. Bogdan. (1998). P. 14. Geografie politică. (1980). 41-42. J. RRG. Geogr. L. P. (1997). Bordei. Chauvet. 26. N. Presa Universitară Clujeană. Aur.Bibliografie generală BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 1. 28. 29. (1976). Al. Potenţialul climatic al Bărăganului. Barbu. (2004. Editura Academiei. Bacău. Editura Universităţii Bucureşti. Cocean. 9. Jena. Paul Vidal de la (1889). Cocean. 27. Editura Oscar Print. 2 (XL). Models în Geography. V. Badea. 30. 19. Dollfus. (1981). Cocean. Heur et malheur de la Géographie Regionale. Ţara (The Land) . Editura Academiei. Hachette. Editura Focul Viu. Inst. (1997). Asupra regionării reliefului României. V. Cocean. Haggett.. Brunhes. Podişul Moldovei. Paris. Studiu geomorfologic. Bucureşti. Brunet. Claval. Studia UBB. Géographie humaine et economique contemporaine. Terra. 24. Influenţa curburii Carpaţilor asupra circulaţiei atmosferei. Obcinele Bucovinei. R. P. Methuen &Co LTD. Christaller. (1988). Câmpia Moldovei. (1979). XXXIX. Ungureanu. La porte nantaise dans la France de l'ouest. Cluj-Napoca. Badea. Bucureşti. 15. Paris. P. Cluj-Napoca. 175 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bucureşti. Daniela (2003). Franç. (1984). Bucureşti. 18. Fisher. 17. N. Cluj-Napoca. N. D. Paul Vidal de la (1908). 3. Geografie Regională. Claval. (2002). J. 25. Initiation a la Geographie Regionale. Bodocan. Editura Presa Universitară Clujeană. 22. Paris. XXVI. Delgrave. 12. Antonescu. Delgrave. 6. (1910). Paris. P. Bucureşti.A Typical Geographical Region of Romania. (1997). N. 21. Băcăuanu. Reims. SCG. (1968). Studiu geomorfologic. Dezvoltarea regională în România. Asupra geografiei regionale. Bucureşti Berre. (2004). Valea Siretului – studiu de geografie uman-economică. Blache. Regions naturelles et noms de pays. Editura Presa Universitară Clujeană. Cocean. Coordonate majore. 2. (1990). SCGGG. P. Paris. Paris. 461-501. P. Bucureşti. 23. PUF. Editura „Grigore Tabacaru”.. 7. 16. W.. Etats et nations autour de la France. N. I. I. (1992).

. 58. Regional Concept: The anglon-american Leaders. 43. Delta Dunării. Studiu geomorfologic. L. J. P. Flamarion. Cornelia (1975). 38. USA. E. Dickinson. XVII. P. Dinu. no. Paris. WCB. The Political-administrative Regionalization between Necesity and Hazard. 59. (2000). (1979). Getis. L’identité regionale. 41-42. I. (1980). George. Les methodes de la geographie. (1976). Bucureşti. Zonarea funcţională a Regiunii de Nord-Vest. The Resilience of the Geographical Region. Studiu geomorfologic. a). Bucureşti. 52. Cocean. J. I. Studia UBB. Editura Academiei. 33. James Press. (2005). 45. P. C. Cocean. F. Gales. The 27th ARA Congress. Canada. Editura Oraj. Human Geography. (1980). Adnana. Editura Academiei. Dollfus. Potenţialul reliefului. 40. 1. 56. Paris. B-V. 53. Region. Trav. J-J. USA. Sistemul circulator al apei. Editura Academiei. Cluj-Napoca.Bibliografie generală 31.. (1970). region et systeme. Cluj-Napoca. Bucureşti. Tăşnad. P. R. Bucureşti. (2004). A.Getis. P. PUF. 34. La regionalisation. L'espace vecu et la notion de region. (1977). de l'Institut de Geogrpahie de Reims. P. Economica. Dayries. Ciangă. 32. C. J. (1990). Câmpia Olteniei. Cocean. Cocean. O. (1968). Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Trav. Grumăzescu. 35. La question regionale. Editura didactică şi pedagogică. Reims 54. Editura Tehnică. 51. Reprezentarea cartografică a regiunilor geografice la diferite scări. P. 176 Proiectul pentru Învăţământul Rural . P. J. N. Paris. Espace... Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei. 1. 55. Grumăzescu. Michele (1978). 48. Subcarpaţii dintre Topolog şi Bistriţa Vâlcii. An Encyclopedic Survey. P. 42. Depresiunea Haţegului. 47. Deică. 41. Bucureşti. Inst. Paris.. Getis. WCB. L'analyse geographique. (1991). N. 1. Cluj-Napoca. Geografia peisajului. 36. CNRS. Cluj-Napoca. Donisă. Cornelia (1970. V (2001). Lăcău (2002). (1970). Routhlege & Kegan Paul. Korea.. Dumolard. Gravier. Geogr. (1990). Montreal. România. Romanian Review of Regional Studies. La Decouverte. Dezsi. 49.. Lequesne. (1970). 44. The 29 th International Geographical Congress. (1981). 37. Paris. M. Editura Academie. XXIX. Grigore. P. Paris. (1991). 46. în Modern Geography. Bucureşti. PUF. Ed. Munţii Semenic. Donisă. (2000). Fellmann. The “Countries” of Romania as Mental Spaces. 57. 39. Studiu de Geografie regională. Paris. Driga. Ţara Lăpuşului. SCG. Dayries. Geomorfologia Văii Bistriţei. Dubois. London. Les paradoxes des regions en Europe. (1971). Mihaela (1999). Bucureşti.. Cucu. A. paradoxes ou contradictions. c) – coordonator – Strategia de dezvoltare economuico-socială a microregiunii Tăşnad. P. Dauphiné. Entrikin. Drăguţ. Târgovişte. 50. Human Geography. Getis. Le concept de region: ambiquités. (1997). Cocean. A.. Ştefan (2005). 41-42. G. Chicago & London. R. Geografie umană şi economică. Coteţ. (1976). PUF.. Fremont. Bucureşti. St. Bucureşti. PUC. Analele Univ. Conceptul de regiune în geografia românească. Polytehnic International Press. Cocean. Seoul. Editura Academiei. (2004. A. (2002).

Bucureşti. 87. Editura Tehnică. RRGGG. (1990). 78. 75. Soc. în Annales de geographie. Munţii Ciucaş-Buzău. România. 387. 76. M. Micalevich . Grumăzescu. (1993). Cornelia (1970.. Ianoş. Teoria sistemelor de aşezări umane. W. (2000). Editura Universităţii Bucureşti. SCGGG. I. (1931). Ianoş. 80. Cluj-Napoca. (1965). V. 71. (1957). (2002). Oraşele şi organizarea spaţiului geografic. Marcelpoil. Bucureşti. (1968). M (1984). 69. Proiectul pentru Învăţământul Rural 177 . XVII. Hizy. Grumăzescu. I. Geografie Regională. I. Studiu de Geografie regională. b). USA. (1999). Bucureşti. 66. Studiu de Geografie regională. „Vasile Goldiş”. Editura Academiei. (1987). Sisteme teritoriale. 65. Hârjoabă. rom. Masivul Bucegi. (1995). MIT Press. Bucharest. H. 62. Munţii Poiana Ruscă. Territoires de dévelopement versus territoires politiques. Marile regiuni morfologice ale României. Bucureşti. Puncte de vedere privind analiza geografică regională a teritoriului României. Unele probleme de geografie regională. Terra. Reseaux de villes – la position de l’Union europeenne. BSSGG. (1968). Grumăzescu. 72. II.Române pe baze geografice. V. Ţara Oaşului. Etnie. Dealurile şi podişurile României. Ielenicz. The Geographer's Art. Bucureşti. The limits of geographical regions and their determination criteria. Ileana-Georgeta. Harta regiunilor geomorfologice ale R. Geografie Regională.Bibliografie generală 60. Bucureşti. I-II. Bucureşti. USA. Ianoş. La region: essai de definition. N. 50. Dalloz. Cambridge. Bucureşti. Ielenicz. Marin. 77. Paris. Humeau. (1981).. Emmanuelle (2000). Editura Academiei. Espace regional et amenagement du terittoire. Bucureşti. Tara Maramureşului.. 1-2. Revue de geographie alpine. 61. Lacour. Geogr. Editura Academiei. Bucureşti. M. Grenoble. Editura Dacia. Mehedinţi. Bucureşti. Geogr. 67. Studiu geomorfologic. Haggett. Editura Universitară. Paris. 1. Basil Blackwell. 83. Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science.. Univ. P. Mioara (2003). Editura Fundaţiei „România de Mâine”. 79. Asoc. 73. (1985). O abordare geografică. Ghincea. Editura Academiei. Bull. Bucureşti. 82. Valeria (1961). Mândruţ. Juillard. (1994). Al. Spre o nouă bază teoretică a regiunii geografice SCGGG. O. Continentele. J-B. Ilieş. Cambridge. S. Natura. 63. XL. XXVIII. 86. I. V. (1971). Bucureşti. 12. 5. (2001). Gabriela (2005). Ilinca. I. E. 68. Arad. Editura Vinea. Relieful Colinelor Tutovei. Subcarpaţii României. C. Bucureşti. M. Ielenicz. 3. Editura Tehnică.. Lajugie. 2. P. (2005). Opinii privind aplicarea teoriei sistemului în geografia modernă. Bucureşti.Velcea. (2000). Mihăilescu. Franc. J. Isard. SCGGG.R. Ianoş. 70. de Vest. (1999). I. confesiune şi comprtament electoral în Crişana şi Maramureş. 64. 74. Bul. Editura Academiei. Ianoş. 81. Pătru. Delfaud. 84. (1932). Editura Academiei. 85. Ilieş. I. Mihăilescu. H. Ilieş. Paris. 1. (1962).

97. Studiu de geografie umană. Gr. Mursia. (1968 b). XXVII. Bucureşti. b). Milano. Pop. Posea. RRGGG. Podişul Dobrogei şi Delta Dunării. 100. 113. Geografie teoretică. I. 1-2. 2. reflecţii. Posea. Ungureanu. Editura Academiei. Minshull R. Economie... Ungureanu. 103. Geografia generală şi regională. (1971). V. Soc. Geogr. I. (2005). (1984). 98. “Al. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Despre ţară şi ţări. Studiu geomorfologic. (1974). ClujNapoca. XXVII. Studiu geomorfologic.. (1968 a). T. Terra. Inst. Morariu. Al. Hamburg. Bucureşti. Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest. 102. Les regions geographiques du territoire de la Roumanie. 109. a). Editura Presa Univ. Popescu.. Gr. La region geographique comme methode de travail dans les recherches geographiques. 101. Theory and practice. Bucureşti. Ţara Făgăraşului. Violette (1994). Regionarea Depresiunii Transilvaniei SCGGG. (1971). (1964). Cuza.3-7. G. Posea. Pop. (1980. Principii şi mijloace de cercetare în geografia fizică. p. La question regionale dans l'espace roumain. I. Oradea. ClujNapoca. Cuza”. (2001). Vallega. (1967).(1990). Editura Presa Univ. Nir D. Grigore. Posea. (1995). Contribuţii la precizarea unor termeni fundamentali din geografia regională.. SCGGG. (1980. 106.H. 92. Germany. Bucureşti. De Ştiinţe Geografice. (1991). XVII. Paris.. Carpaţii şi Subcarpaţii României. Iaşi. Badea. Cluj. Irina. Gr. 4. T. sistema territoriale sostenibile. 110. VI (LXXVI). 95. XXVI. Depresiunea Transilvaniei. Vâlsan. Regionarea geomorfologică a Carpaţilor Orientali şi Carpaţilor de Curbură. Morariu. V. Bucureşti. 91. 108.Bibliografie generală 88. Dordrecht. I. 96. von (1826). Bucureşti Pop. (1982). (1931). Valeria Velcea (1971). Oancea. N. London. Region as a socio-environmental System.. 2. 111. 105. 89. N (1990). Popa. XI. I. An Introduction to a Systemic Regional Geography. I. Editura Kluwer Acad. 107. 114. Tufescu. Geografie-ecologie. Mac. Roşu. în L'espace geographique. 1. Timişoara. Mihăilescu.Lucr. Bucureşti. 104. XVII. Marile regiuni geografice ale României. Hutchinson University Library. 94. V. Editura Univ.. Editura Academiei. Mihăilescu. Editura Universităţii de Vest. Editura Academiei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. D. M. Iaşi. (1979). Der isolierte Staat în Besichung auf Landwitschaft und Nationalokonomia. V. România. T. I. Velcea.215-217. Bucureşti. 99. Mihăilescu. 1.. Proiectul pentru Învăţământul Rural 178 . (2001). Gr. I. Regional Geography. Univ. Donisă. SCGGG. 2. (1970). A. SCGGG. Al.. (2000). Elementul spaţial în descrierea geografică. La regione. Publ. IV. Al. Regionarea geomorfologică a teritoriului României. Editura Universităţii Oradea. Gr. (1994). Bucureşti Thunen. Şt. Gr. Mac. SCGGG. Univ. Bucureşti. p. 90. Subcarpaţii Olteniei dintre Motru şi Gilort. Popovici. V. Bul. L. J. Editura Academiei RS România. Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României. Gr. V. Marin. Morariu. Mihăilescu. Ann. SCGGG. Om. Natură. Clujeană. Reclus. 112. Clujeană. Rey. 93. Regiune geografică şi regiune economică. The Netherlands. Ungureanu (1993). Mihăilescu. Ţara Haţegului. 12. regiune geografică-ecosistem.

Geografia Văii Dunării Româneşti. 120. BSRRG. Terra. Geografia regională. Vâlsan. Wackermann. G. (1960). 117. Velcea. Editura Academiei. Bucureşti. Géographie Regionale. Bucureşti. x x x. Proiectul pentru Învăţământul Rural 179 . x x x. Paris. I-V). Bucureşti. 119. (1983-2005). (2002. XXXVI. Bucureşti. 118. G. Monografia geografică a RPR. Editura Academiei. 116. x x x. Câmpia Română. 2. Ellipses. Editura Academiei.Bibliografie generală 115. Geografia României (vol. (1969). Valeria (1988). caracteristici spaţiale şi funcţionale. Contribuţii de geografie fizică. (1916).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful