Nâng tầm tri thức chắp cánh tương lai

Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai

1

Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên đã được công nhận là một trong bốn trường Đại học hàng đầu về nông nghiệp của Việt Nam. Năm 2013, Nhà trường đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động nhằm vinh danh những thành tích Nhà trường đã đạt được trong hoạt động đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ.

2

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thư Ngỏ
Trường Đại học Nông lâm - Thái Nguyên (ĐHNL), là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, được thành lập năm 1970 với tên gọi Trường Đại học Kỹ thuật miền núi Thái Nguyên. Trường được đổi tên thành Đại học Nông nghiệp 3 năm 1972 theo quyết định số N0750/VP/15 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1994, theo quyết định số N031/ CP Trường được đổi tên thành trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên.Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín về nông, lâm nghiệp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam Hiện nay, Nhà trường có 504 cán bộ viên chức, trong đó có 4 giáo sư và 20 phó giáo sư, 73 tiến sỹ và 214 thạc sỹ. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ của Trường sẽ đạt trên 40%; tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư là 15%. Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên đã và đang đào tạo 24 chuyên ngành bậc đại học với 13.091 sinh viên (Trong đó có 125 sinh viên đào tạo theo chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ Hoa Kỳ), 07 chuyên ngành bậc cao học với 1.037 học viên và 07 chuyên ngành bậc tiến sĩ với 60 nghiên cứu sinh. Tính đến nay, Nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho đất nước trên 27.030 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau. Theo thống kế chưa đầy đủ, có xấp xỉ 2/3 số cán bộ lãnh đạo của các tỉnh, huyện miền núi phía Bắc được đào tạo từ Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên. Qua hơn 40 năm vững bước và trưởng thành, Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba … Đặc biệt, năm 2013 Nhà trường vinh dự được đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”. Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên luôn trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các đối tác trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để thực hiện thắng lợi sứ mạng và viết tiếp những trang vàng lịch sử truyền thống của Nhà trường.
Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai

3

Phần thưởng cao quý

Huân chương Anh Hùng Lao Động

Huân chương Độc lập

Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Lao động hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Ba

4

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Con số và sự kiện
1970
Năm thành lập Trường; Có 2 ngành đào tạo chính quy với tổng sv khóa I là 150 sinh viên.

1990
Nhà trường có 4 ngành đào tạo Đại học, quy mô 2.000 sinh viên

1995
Nhà trường có 5 ngành đào tạo ĐH và 2 ngành đào tạo Thạc sỹ, quy mô 1.500 sinh viên và học viên.

2000
Nhà trường có 7 ngành đào tạo đại học, 2 ngành đào tạo Ths và 2 ngành đào tạo TS, quy mô 2000 sinh viên và học viên.

2005

Hiện nay

Nhà trường có Nhà Trường có 14 ngành 22 ngành đào tạo ĐH, đào tạo đại học, 4 ngành 7 ngành đào tạo Ths, đào tạo Ths 7 ngành đào tạo TS. và 2 ngành Ngoài ra còn có đào tạo TS 02 ngành đào tạo ĐH, với quy mô 05 ngành đào tạo Ths, 9.000 sinh viên 03 ngành đào tạo TS và học viên. thuộc các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Trung tâm và viện nghiên cứu
1. Viện Khoa học sự sống 2. Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm 3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc 4. Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi 5. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học ứng dụng 6. Trung tâm Liên kết đào tạo quốc tế 7. Trung tâm Nghiên cứu Lâm Nghiệp vùng núi phía Bắc 8. Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc
Viện Khoa học sự sống

Trung tâm Liên kết đào tạo quốc tế

Trung tâm Thủy sản

Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai

5

Đào tạo
Số lượng sinh viên và học viên (bao gồm cả liên kết đào tạo quốc tế) đã và đang được đào tạo của Nhà trường • • • • Tổng số sinh viên và học viên: trên 27.000 Tiến sĩ: trên 150 Thạc sĩ: gần 2.000 Sinh viên quốc tế: trên 1.000

Thư viện

Giảng đường
6
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Khoa / Trung tâm KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngành đào tạo Tiến sỹ: - Quản lý đất đai. - Khoa học môi trường. Thạc sỹ: - Quản lý đất đai. - Khoa học môi trường. Kỹ sư: - Khoa học môi trường. - Địa chính Môi trường và Quản lý đất đai. - Chương Trình Tiên Tiến (CTTT): Đào tạo cử nhân ngành Khoa học và Quản lý Môi trường đ ược nhập khẩu từ trường Đại học California Davis (UC Davis). Chương trình được giảng dạy theo khung chương trình ngành Khoa học và Quản lý Môi trường của trường đối tác và hoàn toàn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình này thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

KHOA CÔNG NGHỆ Kỹ sư: - Công nghệ sau thu hoạch. SINH HỌC VÀ - Công nghệ thực phẩm. CÔNG NGHỆ - Công nghệ sinh học. THỰC PHẨM KHOA NÔNG HỌC Tiến sỹ: - Khoa học cây trồng Thạc sỹ: - Khoa học cây trồng. Kỹ sư: - Khoa học cây trồng. - Hoa viên cây cảnh.

KHOA LÂM NGHIỆP Tiến sỹ: - Lâm sinh. Thạc sỹ: - Lâm sinh. Kỹ sư: - Lâm sinh - Nông lâm kết hợp. - Quản lý và Bảo vệ tài nguyên rừng. KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y Cử nhân: - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Tiến sỹ: - Chăn nuôi động vật - Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi - Ký sinh trùng thú y và sinh vật học thú y. Thạc sỹ: - Chăn nuôi. Kỹ sư: - Chăn nuôi

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tiến sỹ: - Quản lý giáo dục. - Tiếng Anh. - Quản trị Kinh doanh. Thạc sỹ: -Tiếng Việt. - Quản lý giáo dục. - Quản trị Kinh doanh. - Khoa học môi trường. - Tiếng Anh. Cử nhân:- Quản trị Kinh doanh. - Tiếng Việt. Khoa Khoa học cơ bản giảng dạy các môn học cơ bản nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên trước khi bắt đầu các ngành học chuyên môn trong Trường. Thạc sỹ: - Phát triển nông thôn. Kỹ sư: - Phát triển nông thôn. - Khuyến nông. - Công nghiệp nông thôn. - Cơ khí nông nghiệp. Cử nhân:- Kinh tế nông nghiệp. Thực hiện quản lý đào tạo sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ) có sự phối hợp chặt chẽ với các khoa chuyên môn.
Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

7

Nghiên cứu khoa học
Số lượng đề tài dự án đã và đang thực hiện trong 10 năm trở lại đây:
• • • • Tổng số đề tài dự án đã và đang thực hiện: trên 1.000 Đề tài cấp Nhà nước/Nghị định thư: trên 2.000 Đề tài cấp Bộ/Hợp tác song phương: trên 150 - Đề tài dự án chuyển giao với các tỉnh: trên 100

Các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên
• • • • • • • • • • Công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên môi trường An ninh lương thực Phát triển kinh tế xã hội Chế biến thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chế biến lâm sản Chăn nuôi và thú y Khoa học cây trồng và Hoa viên cây cảnh Nhiên liệu sinh học

8

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hợp tác quốc tế
• • Nhà trường có mối quan hệ hợp tác với trên 60 trường Đại học, học viện và các tổ chức trên thế giới. Tổng số đề tài, dự án quốc tế đã và đang thực hiện trong 10 năm gần đây là gần 40, tổng kinh phí tương ứng được tài trợ trên 6 triệu USD. • • Ký kết hợp tác với trung tâm AICAT - ISRAEL Số lượng cán bộ, giáo viên được đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài: trên 100. Số lượng sinh viên được cử đi đào tạo, thực tập nghề ngắn hạn hàng năm ở nước ngoài: trên 150.

Ký kết hợp tác với Viện cộng nghệ - Trung Quốc

Ký kết hợp tác với tập đoàn DAIWA - Nhật Bản

Ký kết hợp tác với đại học Rizal systems - Philippines
Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai

9

Cơ sở vật chất trang thiết bị
• Khuôn viên Nhà trường rộng hơn 100 ha, có cảnh quan tươi đẹp với hơn 100 phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. • Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại với các trang thiết bị đồng bộ trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng đầy đủ cho các nghiên cứu từ cơ bản đến chuyên sâu. • Hệ thống dịch vụ tiện lợi trong khuôn viên của Trường như: khu vui chơi giải trí, khu liên hợp thể thao (sân bãi luyện tập thể dục thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bể bơi...), hệ thống căng tin và siêu thị sinh viên..., đảm bảo nhu cầu học tập vui chơi giải trí lành mạnh của sinh viên.

Máy giải trình tự ADN

Kính hiển vi điện tử

Khu liên hợp thể thao

Kí túc xá sinh viên

10 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hoạt động văn hóa

Những hoạt động văn hóa xã hội thường niên của Nhà trường • Lễ hội trao đổi văn hóa giữa các nước • Tuần lễ, ngày hội tiếng Anh • Chương trình tình nguyện xanh, tết trồng cây, hiến máu nhân đạo • Hội thi sinh viên với bảo vệ môi trường • Hội thi sáng tác thơ, nhạc • Các giải thi đấu thể thao thường niên: cầu lông, bóng đá, bóng bàn...

Nâng tầm tri thức, chắp cánh tương lai 11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 02803 855 564 / 3654 649 - Fax: 02803 852 921 Website: www.tuaf.edu.vn

12 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful