You are on page 1of 3

ta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces samospoznaje, otkrivanja vlastitih ogranienja i potencijala, nesvesnih sadraja koji nas ometaju da budemo najbolja verzija sebe. . Istovremeno to je proces unapredjivanja organizacije i kvaliteta ivljenja i podsticanje rasta i razvoja na linom, porodinom, profesionalnom planu. Nakon uspeno zavrene psihoterapije ljudi postaju zadovoljniji, spremniji za suoavanje sa ivotnim tekoama, za realizaciju punih radnih potencijala, za razumevanje drugih, za bolju komunikaciju i ostvarivanje bliskosti. Psihoterapija se ostvaruje kroz razgovor, razmenu znanja, iskustva i emocija izmedju terapeuta i klijenta, kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Najznacajniji terapijski faktor u psihoterapijskom procesu je odnos uzajamnog poverenja koji se razvija izmedju terapeuta i klijenta. O ciljevima psihoterapije terapeut i klijent se unapred dogovaraju. Najznaajnije psihoterapijsko etiko naelo je poverljivost. Sve to klijent saopti u toku psihoterapijskih seansi predstavlja profesionalnu tajnu i ne iznosi se bilo kojoj drugoj osobi. Psihoterapeuti su strunjaci koji su, kroz svoju edukaciju za profesiju psihoterapeuta, morali da i sami prou kroz proces psihoterapije kao klijenti i razree svoje emotivno psiholoke probleme da bi mogli da pomognu drugoj osobi. Obueni psihoterapeut razume proces kroz koji prolazi njegov klijent jer ga je osetio na sopstvenoj koi. Takoe, ume da prepozna i izbegavanja promena kod klijenta, da suoi klijenta sa tim izbegavanjima i, u atmosferi prihvatanja, usmeri ga ka daljem razvoju. Psihoterapijska pomo je primerena u svim ivotnim dobima. U naem centru radimo psihoterapiju sa decom, adolescentima, odraslim i starim osobama.

Oblici psihoterapije koje primenjujemo u naem centru Psihoanalitika psihoterapija: Sa osobama koje ele dublju samospoznaju i rekonstrukciju sopstvene linosti, osveivanje nesvesnih sadraja i unutranjih konica punom razvoju linih potencijala. U psihoanalitikoj psihoterapiji psihoterapeut ne daje gotove savete klijentu ve ga usmerava ka samospoznaji i otkrivanju sopstvenih istina i najboljih reenja. Ovaj oblik psihoterapije zahteva vie vremena. Moe da potraje od 6 meseci pa do nekoliko godina. Seanse traju 50 min. i odvijaju se jednom ili vie puta nedeljno. Cena po seansi je 30 eura. Psihoanalitika psihoterapija se moe obavljati individualno ili u

manjoj grupi. Grupne seanse traju 90 minuta. Cena po grupnoj seansi je 10 eura. O.L.I. metod psihoterapija: O.L.I. Metod je proces samospoznaje koji smo kreirali kroz vie od dve decenije psihoterapeutske prakse. . U klasinim psihoterapijskim pristupima osoba doe kod psihoterapeuta i pria o svojim problemima. Postepeno se otvara i korak po korak ide ka dubljem razumevanju sebe. Takva procedura je dobra, i efikasna, ali moe i da potraje prilino dugo. Zbog toga smo razvili odreene procedure koje vode osobu kroz proces samootkrivanja postavljajui pred nju odreene zadatke-upitnike i vebe koje se rade i van seansi sa psihoterapeutom. Ti O.L.I. protokoli ciljano navode osobu na traenje odgovora na kljuna pitanja o sebi i svom ivotu, zahtevaju da precizno i napismeno napravi popreni presek svog ivota i jasno formulie svoje ivotne strategije. Osoba koja proe kroz O.L.I. Metod u svojim rukama ima jasan i precizan akcioni plan za realizaciju svojih ivotnih ciljeva u svim vanim oblastima ivota-ljubavi, karijeri, finansijama, roditeljstvu, braku, zdravlju, linom razvoju... Seanse traju 50 min. i odvijaju se jednom ili vie puta nedeljno. Cena po seansi je 30 eura. Grupne seanse traju 90 minuta. Cena po grupnoj seansi je 10 eura. Kratka direktivna psihoterapija i savetovanje Sa osobama koje ele savete strunjaka o tome kako da ree neke ivotne probleme ili krize, a ne ele ili nemaju mogunosti da se bave dubljim rekonstrukcijama sopstvene linosti, radimo kratotrajnu direktivnu psihoterapiju i savetovanje. Nakon sagledavanja njihovih problema, klijenti dobijaju jasne preporuke-miljenja o tome kako bi bilo najbolje da postupe da bi reili svoje probleme. Kratko direktivno savetovanje esto primenjujemo u radu sa roditeljima koji imaju neke probleme sa decom. Nakon sagledavanja problema, roditeljima sugeriemo izvesne vaspitne postupke i promene u nainu komunikacije sa detetom koje vidimo kao efikasne za razreavanje problema deteta i porodice.

Razlozi zbog kojih se ljudi najee obraaju psihoterapeutu


Najee nam se ljudi obraaju zbog toga to: -ele da bolje upoznaju sebe i razviju sopstvene potencijale, da se usavre i budu bolji ljudi. -ele da se ree nekih psiholokih smetnji, problema, da razree probleme u vezi, braku, roditeljstvu, na poslu, sa porodicom i prijateljima, sa samim sobom. Najei problemi zbog kojih nam se ljudi obraaju za psihoterapiju su: -Strahovi razliitih vrsta, napadi panike, strepnje, napetost, nesanica, neraspoloenje, usamljenost, oseanje nie vrednosti, nedostatak samopouzdanja,

negativne misli, oseanje beznadenosti, promaenosti ivota, praznine, nedostatka smisla ivota, depresivnost, problemi u uenju, loa koncetracija, tekoe u obavljanju profesionalne delatnosti, stanje stresa, gojaznost, tekoe u odnosima sa drugima (u porodici, sa decom, u ljubavnim i seksualnim odnosima, u odnosima sa prijateljima, profesorima, kolegama na poslu, rukovodiocima i drugima.), psihosomatske tegobe