You are on page 1of 20

2011

RAPORT DE ACTIVITATE

FUNDAŢIA PRAIS

1

Cuprins:
1. DESPRE FUNDAŢIA PRAIS | Pagina 3 2. MISIUNE | Pagina 5 3. OBIECTIVE | Pagina 6 4. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE ŞI SERVICII | Pagina 7 5. PROGRAME ŞI PROIECTE PRAIS | Pagina 8 6. PARTENERI AI FUNDAŢIEI PRAIS | Pagina 15 7. SPONSORI AI FUNDAŢIEI PRAIS | Pagina 16 8. RAPORT FINANCIAR 2011 | Pagina 17

2

DESPRE FUNDAŢIA PRAIS

 În anul 2001, compania de consultanţă PRAIS Corporate Communications a creat Fundaţia PRAIS, pentru a contribui şi susţine dezvoltarea de proiecte în domeniul educaţiei tinerei generaţii, protecţiei mediului şi sprijinirii culturii, obiective aliniate noilor valori mondiale LOHAS - „Lifestyle of Health and Sustainability” ale cărei iniţiatoare în România este.

“Toate proiectele sunt create de către PRAIS Corporate Communications prin munca voluntară a echipei noastre şi puse la dispoziţia Fundaţiei PRAIS, ca materializare a dorinţei noastre de a contribui la construirea unui alt fel de progres în România”.

Silvia Bucur, Preşedintele Fundaţiei PRAIS

 Bazată pe cei 4 piloni LOHAS ("Lifestyle of Health and Sustainability" – a cărei iniţiatoare în România este), Fundaţia PRAIS dezvoltă programe educaţionale de mari dimensiuni şi mişcări naţionale care vizează tânăra generaţie, familiile şi publicul larg. Echipa sa promovează voluntariatul, accesul la educaţie şi cultură, la valorile morale şi atitudinea civică.  Fundaţia PRAIS lucrează cu organizaţiile, instituţiile comunitare, naţionale şi internaţionale, cu scopul de a uni resursele umane, abilităţile şi talentul experţilor,

3

profesioniştilor, voluntarilor şi tinerilor din medii diferite, pentru a conlucra în beneficiul unui model de societate durabilă.  Fundaţia PRAIS este deschisă către parteneriatul şi sprijinul companiilor care cred în programele sale educaţionale si de informare, în proiectele culturale şi în mişcarea naţională de plantări „Milioane de oameni, milioane de copaci” care are ca principal obiectiv recrearea mediului înconjurător, grija faţă de generaţiile viitoare cărora mai mult decât oricând le datorăm conservarea biosferei!  Echipa Fundaţiei PRAIS are expertiză în proiecte de informare şi educare la nivel local şi naţional, consultanţă în comunicare şi relaţii publice, planificare şi management de proiect, dezvoltare organizaţională, strângere de fonduri, promovarea acţiunilor civice şi de voluntariat.  Fundaţia PRAIS este condusă de un Consiliu Director format din : Silvia Bucur, Preşedinte Gheorghe Bucur, Vice-Preşedinte  Fundaţia lucrează, de asemenea, cu echipe de voluntari studenţi, membri ai unor asociaţii neguvernamentale, practicieni în domeniile de interes pentru dezvoltarea programelor proprii. De-a lungul anului 2011, peste 120 de voluntari au participat în cadrul diferielor proiecte implementate.

FUNDAŢIA PRAIS 2 Al. Puskin Str., Sector 1, Bucureşti, Romania Telefon: 004 213 17 53 39/40 Fax: 004 213 16 81 90 Mobil: 004 7218 303 660 Email: SilviaBucur@prais.ro

4

MISIUNE

 Fundaţia „PRAIS” este constituită în scopul dezvoltarii sustenabile a comunităţii prin conceperea, iniţierea şi implementarea de programe comunitare, având ca obiective:

o Educarea şi informarea tinerei generaţii o Informarea şi dezvoltarea de programe pentru societatea civilă în domeniile dezvoltării personale şi profesionale, integrării în societate o Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a sportului şi a mişcării şi a unei nutriţii echilibrate o Protecţia mediului înconjurător o Sprijinirea culturii şi a învăţământului

5

OBIECTIVE

 Obiectivele strategice ale Fundaţiei:

o Furnizarea de servicii de asistenţă, consultanţă si instruire, advocacy şi informare, în domeniul educaţiei tinerei generaţii, protecţiei mediului şi sprijinirii culturii, obiective aliniate noilor valori mondiale LOHAS „Lifestyle of Health and Sustainability” ale cărei iniţiatoare în România este. o Prevenirea obezităţii infantile la copiii cu vârsta până la 12 ani şi promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul familiilor. o Promovarea şi sprijinirea implicării civice, a voluntariatului şi a grijii faţă de mediu, la nivelul tinerelor generaţii şi a publicului larg. o Crearea unei alianţe largi a valorilor care să sprijine obiectiele şi acţiunile Fundaţiei. o Creşterea vizibilitatii actiunilor dezvoltate de Fundaţie şi de partenerii acesteia.

6

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE ŞI SERVICII
Fundaţia „PRAIS”:
o Generează şi implementează campanii publice de comunicare şi informare la nivel local, regional şi naţional. o Concepe, coordonează şi implementează proiecte de intervenţie socială în cadrul populaţiilor ţintă (dezavantajate, cu nevoi speciale, grupe de vârstă, profesionale etc). o Oferă training şi consultanţă în vederea implementarii, la nivelul grupurilor ţintă, a programelor dezvoltate de Fundaţie. o Dezvoltă legături între diferite asociaţii, fundaţii, organizaţii comunitare, nonguvernamentale, nonprofit, grupuri sociale, instituţii/agenţii publice, servicii guvernamentale, instituţii de educaţie, autorităţi publice locale şi centrale, unităţi administrativ-teritoriale, persoane fizice, companii private şi alte organizaţii, media locală şi naţională, interesate să contribuie la proiecte de dezvoltare comunitară. o Organizează seminarii, conferinţe, mese rotunde, evenimente speciale şi de presă în domeniul dezvoltării comunitare şi al economiei sociale, pentru a facilita informarea şi dezbaterea publică, schimbul de experienţă şi parteneriatele. o Promovează acţiuni de voluntariat, atitudine şi implicare civică în domeniile: stil de viaţă sănătos, protecţia mediului, educarea tinerei generaţii. o Sprijină realizarea de studii şi cercetări în domeniul de activitate al Fundaţiei şi le promovează către publicul larg, elevi, studenţi şi practicieni interesaţi de aceste domenii.

7

PROGRAME ŞI PROIECTE PRAIS

 În 2011, Fundaţia „PRAIS” a dezvoltat şi a continuat implementarea unei serii de 3 proiecte care au vizat dezvoltarea sustenabilă a comunităţii şi implicarea sa directă în 2 domenii majore şi complementare: promovarea unui stil de viaţă sănătos şi protejarea mediului înconjurător.

1. "ŞI EU TRĂIESC SĂNĂTOS! SETS" 2. "MILIOANE DE OAMENI, MILIOANE DE COPACI" 3. "LUMEA TA? CURATĂ!"

8

1

"ŞI EU TRĂIESC SĂNĂTOS! SETS"
În luna martie, Fundaţia PRAIS a lansat oficial, pe o perioadă de 5 ani, Mişcarea Naţională “Şi eu trăiesc sănătos!” – SETS, care are ca obiective prevenirea obezităţii infantile la copiii cu vârsta până la 12 ani şi promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul familiilor. În premieră, această problematică este tratată într-o abordare holistică: minte, trup, spirit, în cadrul Consiliului Ştiinţific al Mişcării SETS, care reuneşte medici reputaţi, pedagogi, psihologi şi sportivi olimpici. În următorii 5 ani, mişcarea îşi propune să atingă în mediul şcolar 250.000 de elevi, 6.000 de profesori şi 1.000.000 de membri de familie, la care s-au adăugat, prin portalul www.sets.ro şi comunicarea publică, peste 3 milioane de cetăţeni, inclusiv copii.

Activităţi:
Elevii din ciclul primar din 215 şcoli din Bucureşti şi Roman au primit gratuit câte o carte educaţională – 2 volume diferite editate pentru 2 ani şcolari. Cărţile promovează beneficiile exerciţiilor fizice zilnice şi alimentaţia echilibrată, sporturile olimpice – valori şi modele de urmat. Învăţătorii şi părinţii au fost informaţi direct, iar în şcoli s-au derulat 40 de lecţii deschise susţinute de studenţi la UNEFS şi lideri de opinie. „Cluburile SETS – Mişcare şi Distracţie” - un nou concept de activare ludică a elevilor din şcoli. Au fost organizate voluntar de către elevi 150 de cluburi, sub coordonarea învăţătorilor şi mobilizează mii de elevi în activităţi fizice plăcute, după şcoală. Portalul www.sets.ro - o platformă majoră de comunicare a mişcării către publicul larg, ce conţine două secţiuni, pentru părinţi şi copii, interviuri video şi scrise de mari personalităţi, precum şi informaţii vaste legate de alimentaţie, sport, stil de viaţă echilibrat.

Articolele de specialitate arată că în prezent, 1 din 7 copii din Uniunea Europeană sunt supraponderali sau obezi. Statisticile sunt îngrijorătoare: aceşti copii vor avea o sănătate precară, iar calitatea vieţii lor va fi redusă. În România, prevalenţa obezităţii este de sub 10%, iar nivelul activităţilor fizice este mult sub media europeană: 19% dintre români fac mişcare în mod regulat vs. media europeană de 27%.

În acest context, mişcarea din România se aliniază metodologiilor programelor reunite în cadrul “International Epode Network” – IEN, din care face parte. Aceste proiecte se derulează în18 ţări, printre care se numără: Franţa, Belgia, Spania, Olanda, Grecia, Canada, Brazilia, Mexic, Polonia, Portugalia, Australia şi Noua Zeelandă

www.sets.ro

9

Rezultate 2011:
De la lansare, în luna martie 2011 şi până acum peste 68.000 de elevi din ciclul primar din 215 şcoli din Bucureşti şi Roman, 2.000 de cadre didactice şi peste 140.000 de părinţi, 1 milion public larg, au avut acces la informaţii despre beneficiile alimentaţiei echilibrate, activităţilor fizice zilnice, sportului în general, despre igienă şi valori morale. De asemenea, 8.035 elevi s-au înscris voluntar în 201 cluburi de mişcare şi au derulat 1.836 de activităţi fizice, cele mai active dintre acestea fiind premiate în cadrul unor ample evenimente desfăşurate la finalul fiecărui an şcolar. O pagină de social media (Facebook) a fost creată către finele anului 2011 şi are deja aproape 1,000 de vizitatori. Acoperirea media 2011: 188 articole publicate 1.949.558 impresii (presa scrisă) 34.823.437 vizitatori unici (media online)

Parteneri:
Instituţii: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Organizaţii: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Federaţia Română de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Federaţia Română de Atletism, Societatea Română de Nutriţie, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.

Finanţatori:
Federaţia Romalimenta, Carrefour România, KRAFT Foods, Coca-Cola HBC

10

2

"Milioane de oameni, Milioane de copaci"
Fundaţia PRAIS a lansat în 2006 mişcarea naţională de plantări de arbori şi plante “Milioane de oameni, Milioane de copaci”, pornind ca şi cauză, de la efectele încălzirii globale, cauzate şi de deforestarea masivă care are loc în România. Mişcarea "Milioane de oameni, milioane de copaci" are ca scop promovarea activităţilor de plantare în cadrul companiilor, organizaţiilor şi instituţiilor pentru plantarea de copaci şi alte plante în oraşe şi în împrejurimile acestora, conform calendarului anual de plantări (toamna şi primăvara).

Obiectivele mişcării:
Creşterea conştientizării rolului major pe care societatea ar trebui să-l joace în protecţia şi recrearea mediului AICI, ACUM, ASTĂZI, prin plantarea de copaci şi orice fel de alte plante. Promovarea către marele public a activităţilor de voluntariat pentru protecţia mediului şi a implicării noastre ca cetăţeni responsabili, societăţi comerciale, asociaţii, instituţii ale statului în această mişcare. Educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului, prin implicarea ei activă în acest program. Obţinerea de rezultate măsurabile la nivel de ţară, evaluate în fiecare an, în noiembrie. Crearea unei mişcări naţionale - puterea exemplului pentru alte ţări din Europa şi din lume.

MOMC este recunoscută oficial de către Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi se derulează sub sigla programului global al UNEP „Plant for the Planet”.

De asemenea, “Milioane de oameni, Milioane de copaci” a fost nominalizat în 2007 la secţiunea programe CSR de mediu, de către International Public Relations Association (IPRA) în cadrul competiţiei sale internaţionale „IPRA Golden World Awards”.

Activităţi:
Voluntarii Fundaţiei PRAIS au lansat anual pe internet 6 campanii PR de informare şi de atragere a voluntarilor în 41 de judeţe. O bază de date cu peste 10.000 de contacte este actualizată şi activată constant în mişcarea naţională de plantare “Milioane de oameni, milioane de copaci” şi în concurs, ambele deschise
www.milioanedecopaci.ro

11

tuturor companiilor, organizaţiilor, instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor din România. Prin munca voluntară a elevilor, studenţilor, persoanelor juridice sau fizice, au loc anual 2 campanii de plantări, toamna şi primăvara, la care participă activ peste 700 de organizaţii. Rezultatele activităţilor de plantare sunt listate pe platforma www.milioanedecopaci.ro, astfel încât toţi participanţii înscrişi în concursul de plantări, intră automat în topul celor mai active companii care s-au implicat în efortul de a recrea mediul înconjurător din România, prin plantare de copaci sau alte plante.

Rezultatele proiectului:
De la lansare, în septembrie 2006, şi până în luna mai 2011, cu ajutorul a peste 700 de organizaţii, 136.898 de angajaţi şi 115.084 de voluntari, mişcarea a înregistrat un număr record de plantări la nivel naţional: peste 66.573.118 de arbori şi 28.956.555 de arbuşti şi plante. Platforma de comunicare a mişcării, website-ul www.milioanedecopaci.ro, are vizitatori din 40 ţări, cum ar fi: SUA, Italia, Spania, Marea Britanie, Olanda, Franta, Rusia şi Austria. Website-ul conţine informaţii cheie despre plantări, protecţia mediului, fotografii şi opinii ale membrilor. Acoperire media: 267 materiale de presă 8,124,114 impresii (presa scrisă) 18,571,874 vizitatori unici (media online)

Parteneri:
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Garda Naţională de Mediu

Finanţatori:
În 2011, finanţatorii proiectului au fost Lafarge Ciment (România) şi Amway România.

12

3

"Lumea ta? Curată!"
Lansat în 2009 pentru o perioadă de 5 ani, iniţiativa naţională "Lumea ta curată!?" este un program educaţional destinat elevilor de clasa a IV-a, promovând colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile şi protecţia mediului.

Obiectivele mişcării:
Programul educaţional extracurricular „Lumea ta? Curată!” - LTC are ca obiectiv educarea civic-responsabilă a tinerei generaţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, contribuind astfel în mod direct la protecţia mediului. „Lumea ta? Curată!” asigură o intervenţie directă asupra elevilor de clasa a IV-a din şcolile cu clase primare din Sectorul 1, Bucureşti şi din localităţi din Dâmboviţa, Medgidia, Hoghiz, Timişoara şi Arad.

Activităţi:
Elevii primesc anual gratuit, o carte educaţională, autocolante şi pliante pentru informarea directă a părinţilor şi altor rude ale elevilor. Lecţii deschise sunt susţinute în şcoli cu specialişti pe teme de protecţie a mediului. Elevii sunt stimulaţi să scrie, în fiecare an şcolar, compuneri şi proiecte pe tema protecţiei mediului, a grijei faţă de natură şi faţă de resursele sale. Compunerile sunt introduse de elevi direct pe website-ul www.lumeatacurata.ro şi sunt premiate lunar. Elevii sunt invitaţi să creeze obiecte decorative din materiale reciclabile, care sunt expuse în cadrul unor expoziţii intra-şcolare, iar cele mai frumoase dintre ele sunt premiate la finalul anului şcolar în cadrul unei ample ceremonii, într-un cadru expoziţional. Şcolile din Bucureşti implicate în proiect, sunt dotate de către companiile de salubrizare partenere cu pubele pentru colectarea selectivă a hârtiei şi a plasticului, iar deşeurile reciclabile colectate de elevi sunt cuantificate lunar. Rezultatele colectării din şcoli sunt înregistrate pe platforma de comunicare a programului, site-ul www.lumeatacurata.ro care generează automat topul celor mai active şcoli din sector.

„Lumea ta? Curată!” este componenta educaţională a mişcării naţionale de plantări “Milioane de Oameni, Milioane de Copaci”, program recunoscut oficial de UNEP.

lumeatacurata.ro

13

Rezultatele proiectului în 2011:
În cursul anului 2011, peste 3.300 de elevi din 83 de şcoli au luat parte la programul educaţional Lumea Ta? Curată! În cadrul celor 3 concursuri şcolare desfăşurate în Bucureşti, elevii au colectat selectiv deşeuri reciclabile, 786 metri cubi de hârtie şi 239 metri cubi de plastic, ca rezultat al consumului lor curent. Rezultatele au fost înscrise periodic pe site, generându-se automat topul celor mai active şcoli. În total, copiii au creat şi expus peste 1.000 de obiecte decorative din materiale reciclabile şi au înscris pe site 180 de lucrări scrise pe teme ecologice şi premiate lunar. Activarea elevilor a continuat în cadrul celor 43 de lecţii deschise pe teme de mediu. Acoperire media: 58 articole publicate 356.803 impresii (presa scrisă) 8.858.902 vizitatori unici (media online)

Parteneri:
Mişcarea se desfăşoară în parteneriat instituţional cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Garda Naţională de Mediu şi Primăria Sectorului 1.

Finanţatori:
În 2011, finanţatorii proiectului au fost Lafarge Ciment (România) şi Amway România.

14

PARTENERI AI FUNDAŢIEI PRAIS*

* de-a lungul anilor

15

SPONSORI AI FUNDAŢIEI PRAIS*

* de-a lungul anilor

16

RAPORT FINANCIAR
BILANŢUL

31,12,2009 BILANŢUL A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Echipamente Mijloace de transport B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL I. STOCURI II. CREANŢE III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI C. CHELTUIELI ÎN AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN I. VENITURI ÎN AVANS J. CAPITALURI PROPRII - TOTAL I. APORTURI II. REZULTATUL REPORTAT III. REZERVE IV. REZULTATUL EXERCIŢIULUI: EXCEDENT / DEFICIT TOTAL CAPITALURI RON 15,517 2,114 13,403 13,403 239,550 EUR 4.2282 3,670 500 3,170

31,12,2010 RON 15,517 2,114 13,403 13,403 122,036 EUR 4.2848 3,621 493 3,128

31,12,2011 RON 15,725 2,322 13,403 13,403 157,136 227 156,909 EUR 4.3197 3,640 538 3,103

56,655

28,481

239,550

56,655

122,036

28,481

17,154 173,180

4,057 40,958

8,541 86,559

1,993 20,201

43,870 128,991

64,733 14,500 20,956 2,900 134,824 173,180

15,310 3,429 4,956 686 31,887 40,958

42,453 14,500 155,779 2,900 -86,620 86,559

9,908 3,384 36,356 677 -20,216 20,201 14,500 69,159 2,900 42,432 128,991 3,357 16,010 671 9,823 29,861

17 36,377 53 36,324 10,156 29,861

CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI

CONTUL REZULTATUL EXERCIŢIULUI RON I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial Venituri din sumele primite prin sponsorizare Venituri din dobânzi bancare Resurse de la buget (2% IVG) Alte venituri din activităţi fără scop patrimonial TOTAL VENITURI II Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial Cheltuieli privind stocurile (conturi din grupa 60) Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi (conturi din grupa 61) Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (conturi din grupa 62) Cheltuieli cu personalul (conturi din grupa 64) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (cont 635) Alte cheltuieli de exploatare (conturi din grupa 65) Cheltuieli financiare (conturi din grupa 66) TOTAL CHELTUIELI III Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial Excedent Deficit 362,243 209 249 362,701 39,344 1,999 176,927 9,111 72 424 227,877 134,824 2009 EUR 85,673 49 0 59 85,781 9,305 473 41,845 2,155 17 100 53,895 31,887 % 99.87 0.06 0.07

EXERCIŢIUL FINANCIAR 2010 RON EUR % 123,888 151 60 124,099 5,047 0 173,798 31,426 247 201 210,719 28,913 35 14 28,963 1,178 99.83 0.12 0.05

RON 808,152 300 2,200 65 810,717 147,294 15,914 572,891 31,913 63 210 768,285 42,432

2011 EUR 187,085 69 509 15 187,679 0 34,098 3,684 132,623 7,388 15 49 177,856 0 9,823

% 99.68 0.04 0.27 0.01

17.27 0.88 77.64 4.00 0.03 0.19

2.40

19.17 2.07 74.57 4.15 0.01 0.03

40,561 7,334 58 47 49,178

82.48 14.91 0.12 0.10

-86,620

-20,216

18

VENITURI DIN SPONSORIZĂRI

PROGRAM SPONSOR 2009 ROSAL Group SRL SMITHFIELD Ferme SRL LAFARGE Ciment (România) ROMPREST AMWAY România CARREFOUR ROMALIMENTA KRAFT Foods Coca - Cola HBC RON 80,106 138,347 143,790 EUR 18,946 32,720 34,007 RON MOMC/LTC 2010 EUR RON 2011 EUR 2009 RON 362,243 85,673 123,888 28,913 57,810 13,383 2010 RON RON 101,367 537,937 85,000 26,038 750,342 SETS 2011 EUR

73,888 50,000

17,244 11,669

42,150 15,660

9,758 3,625

23,466 124,531 19,677 6,028 173,702

AN 2009 2010 2011

RON 362,243 123,888 808,152

EUR 85,673 28,913 187,085

19

FUNDAŢIA PRAIS 2 Al. Puskin Str., Sector 1, Bucureşti, Romania Telefon: 004 213 17 53 39/40 Fax: 004 213 16 81 90 Mobil: 004 7218 303 660 Email: SilviaBucur@prais.ro

IULIE 2012 © Fundaţia PRAIS

20