TRANSMITEREA SINAPTICĂ

NEURONUL

CORPUL CELULAR (SOMA)
SEDIUL ACTIVITĂŢILOR METABOLICE DIAMETRU : μm → mm

DENDRITELE RECEPŢIONEAZĂ SEMNALE OCUPĂ SUPRAFAŢĂ MARE AU ACTIVITATE CONVERGENTĂ .

AXONUL LUNGIME : μm → m PREZINTĂ BUTONI TERMINALI ARE ACTIVITATE DIVERGENTĂ .

Premiul Nobel în Fiziologie Sir Charles Scott Sherrington (1857 – 1952 ) .SINAPSA ELECTRICĂ CHIMICĂ structura la nivelul căreia se realizează comunicarea între două celule nervoase sau între o celulă nervoasă şi una efectoare somatică (1897. Sherrington) 1932 .

MACULA COMMUNICANS STRUCTURĂ SIMPLĂ LOCALIZARE FANTA SINAPTICĂ : 20  27 Å .SINAPSA ELECTRICĂ GAP JUNCTION NEXUS.

.

COMPUSĂ DIN 6 SUBUNITĂŢI IDENTICE NUMITE CONEXINE . CE FORMEAZĂ UN POR CENTRAL CU DIAMETRUL DE 10  20 Å M < 1500 Da .STRUCTURĂ PROTEICĂ CILINDRICĂ NUMITĂ CONEXON AVÂND UN DIAMETRU DE 70 Å ŞI O LUNGIME DE 75 Å.

TRANSMITEREA INFORMAŢIEI DE LA O CELULĂ LA ALTA ARE LOC DIRECT. FĂRĂ ÎNTÂRZIERE . PRIN DIFUZIE IONICĂ.

.

.

.

SINAPSA CHIMICĂ .

1. FANTĂ SINAPTICĂ : 200  500 Å 3. PORŢIUNE POSTSINAPTICĂ MEMBRANĂ POSTSINAPTICĂ (MPS) CE ARE ÎN COMPONENŢĂ CANALE IONICE COMANDATE CHIMIC . PORŢIUNE PRESINAPTICĂ CONŢINE MITOCONDRII AICI DE AFLĂ VEZICULE CU MEDIATOR CHIMIC MEMBRANĂ PRESINAPTICĂ (MPRS) 2.

.

ETAPELE TRANSMITERII CHIMICE SINTEZA ŞI STOCAREA MEDIATORULUI .

V .000 MOLECULE DE ACh . AVÂND UN DIAMETRU DE CIRCA 500 Å.ATPază Antiport H+/ACh FIECARE VEZICULĂ CU MEDIATOR.000  10. CONŢINE 4.

ELIBERAREA MEDIATORULUI POTENŢIALUL DE ACŢIUNE CARE S-A PROPAGAT DE-A LUNGUL AXONULUI NEURONULUI PRESINAPTIC DEPOLARIZAREA MEMBRANEI PRESINAPTICE INFLUX MASIV DE IONI Ca2+ [Ca2+]i < 10-7 M [Ca2+]e = 1.5 mM (la repaus) .

sub acţiunea CaMKII are loc fosforilarea sinapsinei. ceea ce iniţiază desprinderea veziculelor de citoschelet .

.Proteine SNARE: .synaptobrevin.SNAP – 25.syntaxin complex SNARE . .

proteină integrală mică localizată în membrana veziculei cu mediator .M = 18 kDa .Synaptotagmin: .proteină ancorată în membrana veziculei cu mediator .capetele C – terminale sunt localizate în porţiunea presinaptică şi prezintă situs – uri pentru Ca2+ Synaptobrevin: .

.

25: .proteină ancorată în membrana presinaptică pe care o străbate sub forma unui α – helix transmembranar ce se continuă de-a lungul MPRS SNAP .se compune din 2 α – helix-uri întinse de-a lungul membranei .proteină periferică de M = 25 kDa localizată pe faţa citoplasmatică a MPRS .Syntaxin: .

.

CREŞTEREA CONCENTRAŢIEI INTRACELULARE DE Ca2+ FOSFORILAREA SINAPSINEI I FUZIONAREA VEZICULELOR CU MEMBRANA PRESINAPTICĂ EXOCITOZA VEZICULELOR ELIBERAREA ÎN FANTA SINAPTICĂ A UNOR PACHETE MULTIMOLECULARE (CUANTE) “TEORIA CUANTICĂ A TRANSMITERII CHIMICE” .

.

.

DIFUZIA SINAPTICĂ SINAPSA CHIMICĂ INDUCE O ÎNTÂRZIERE DE 500 μs (ÎNTRE MOMENTUL ÎN CARE POTENŢIALUL DE ACŢIUNE AJUNGE LA MEMBRANA PRESINAPTICĂ ŞI MOMENTUL DECLANŞĂRII RĂSPUNSULUI POSTSINAPTIC) PARCURGEREA FANTEI SINAPTICE DUREAZĂ 2  5 μs MOTIVE : DESCHIDEREA LENTĂ A CANALELOR DE Ca2+ TIMPUL NECESAR EXOCITOZEI VEZICULELOR DIFUZIA LATERALĂ DE-A LUNGUL MPS .

.

DECLANŞAREA RĂSPUNSULUI POSTSINAPTIC LEGAREA MOLECULELOR DE MEDIATOR DESCHIDEREA CANALELOR IONICE COMANDATE CHIMIC .

M = 268 kDa .

DECLANŞAREA RĂSPUNSULUI POSTSINAPTIC LEGAREA MOLECULELOR DE MEDIATOR DESCHIDEREA CANALELOR IONICE COMANDATE CHIMIC MODIFICĂRI ALE POTENŢIALULUI MEMBRANEI POSTSINAPTICE .

GLUTAMATUL .TRANSMITERE SINAPTICĂ EXCITATOARE DEPOLARIZAREA MEMBRANEI POSTSINAPTICE DESCHIDEREA CANALELOR DE Na+ CREŞTE EXCITABILITATEA CELULEI POSTSINAPTICE MEDIATORI CHIMICI: ACh.

TRANSMITERE SINAPTICĂ INHIBITOARE HIPERPOLARIZAREA MEMBRANEI POSTSINAPTICE DESCHIDEREA CANALELOR DE Cl– SCADE EXCITABILITATEA CELULEI POSTSINAPTICE MEDIATORI CHIMICI: GABA. GLICINA .

EPSP .potenţiale postsinaptice evocate .

INACTIVAREA MEDIATORULUI CHIMIC .

.

END THE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful