Văzând Referatul de aprobare nr.

783 din 20 decembrie 2011, întocmit de Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, reglementare şi controlul activităţii farmaceutice veterinare şi de Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1 Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin." 2.Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 3.Anexa nr. 5 se abrogă. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Radu Roatiş Cheţan

ORDIN nr. 4 din 12 ianuarie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

Art. I

Art. II

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 45/2005) A.TARIFE pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Metoda/ Tehnica de laborator/ Referenţial de metodă Diagnostic necropsic Diagnostic necropsic Diagnostic necropsic Diagnostic necropsic Diagnostic necropsic Expertiză de laborator Tarif* lei/analiză/ examen/ operaţiune 9 14 30 11 12 416 12

ANEXA Nr. 1:

Denumire analiză/Test Examen anatomopatologic la: - animale mici Examen anatomopatologic la: - animale mijlocii Examen anatomopatologic la: - animale mari Cadavre Cadavre

Tip probă

Cadavre/set de organe

Examen anatomopatologic la: - set de organe Set de organe - animale mijlocii Examen anatomopatologic la: - set de organe Set de organe - animale mari Expertiză medico-legală veterinară Examen citologic rapid pentru diagnostic în micobacterioze Metoda citologică de colorare Sellers Metoda citologică de colorare Armstrong Metoda citologică de colorare Pappenheim Metoda citologică de colorare Papanicolau Cadavre/ set de organe

Examen citologic Frotiuri şi amprente din fragmente de ţesuturi etalate pe lamă Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe ţesuturi Organe, ţesuturi Examen citologic Examen citologic Examen citologic Examen citologic

8 9 10 11

12 10 12 12

1

12 13

Metoda citologică de colorare Hematoxilină Eozină (HE) Metoda citologică de colorare Albastru de toluidina Metoda citologică de colorare Negru Sudan B Metoda citologică de colorare Violet de Genţiana

Organe, ţesuturi Probe de sânge, secreţii, urină, lapte, amprente şi/sau frotiuri de ţesuturi/ organe Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi

Examen citologic Examen citologic

12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Examen citologic Examen citologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histopatologic Examen histochimic Examen histochimic Examen histochimic Examen histochimic Metoda imunohistochimică

11 11 16 17 18 18 23 19 19 19 13 16 15 23 14 14 18 23 15 19 18 14 19 16 15 15 18 18 15 19 19 19 16 16 16 20 15 21 19 20 81

Metoda histologică de colorare Hematoxilină - Organe, ţesuturi Eozină (H.E) Metoda histologică de colorare Masson modificată (HEA) Metoda histologică de colorare Ziehl Nielsen modificată Metoda histologică de colorare Mann Metoda histologică de colorare Levaditti Metoda histologică de colorare Pappenheim Metoda histologică de colorare Gomori Metoda histologică de colorare Van Gieson Metoda histologică de colorare Gridley Metoda histologică de colorare hematoxilinăeozină-verde lumină (HEV) Metoda histologică de colorare Lillie Pasternack Metoda histologică de colorare Negru de Sudan B Metoda histologică de colorare Pasini Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe ţesuturi Organe, ţesuturi Probe de ţesuturi/organe ca atare şi/sau preprocesate Organe ţesuturi Organe ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Probe de ţesuturi/organe ca atare şi/sau preprocesate Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Organe, ţesuturi Probe de ţesuturi/ organe ca

Metoda histologică de colorare Brown şi Brenn Organe, ţesuturi Metoda histologică de colorare Okamoto Metoda histologică de colorare Von Kossa Metoda histologică de colorare RomanowskiGiemsa modificată Metoda histologică de colorare Brachet Metoda histologică de colorare Lentz Metoda histologică de colorare Bensley Metoda histologică de colorare Cowdry Metoda histologică de colorare De RobertHausser Metoda histologică de colorare Langhans Metoda histologică de colorare Paschinger Metoda histologică de colorare Schmorl Metoda histologică de colorare SchultzeSchmldt Metoda histologică de colorare Gramnv Weigert Metoda histologică de colorare NicolauKopciowska Metoda histologică de colorare Tanzer Metoda histologică de colorare Twort-Ollett Metoda histologică de colorare Violet de Genţiana Metoda histologică de colorare Ziehler Metoda histologică de colorare Albastru de Toluidină Metoda histochimică de colorare Albastru Alcian Metoda histochimică de colorare Albastru Alcian-PAS Metoda histochimică de colorare Perls Metoda histochimică de colorare PAS Detecţia unor antigene virale sau bacteriene

Metoda histologică de colorare Roşu de Congo Organe, ţesuturi

2

prin metoda imunohistochimică 55 56 57 58 59 60 61 62 Detecţia PrPres prin metoda imunohistochimică

atare Trunchi cerebral Metoda imunohistochimică Metoda imunoenzimatică 86 44 37 60 43 302 935 94

Detecţia PrPres prin testul rapid EL ISA pentru Trunchi cerebral EST (protocolul dublu sandwich)

Detecţia PrPres prin testul rapid EL ISA pentru Trunchi cerebral şi alte organe Metoda imunoenzimatică EST (protocolul cu polimeri chimici) limfoide Detecţia PrPres prin testul rapid Western blotting pentru EST Detecţia PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentru EST Detecţia PrPres prin testul de confirmare Western blot pentru EST Testul de discriminare pentru tipizarea de suşe EST la rumegătoare Detecţia materialului de risc specific pentru EST din masele musculare ale rumegătoarelor/suprafeţe tehnologice din abatoare Detecţia anticorpilor specifici virusului Bluetongue Detecţia anticorpilor specifici (IgG) virusului West Nile Detecţia anticorpilor specifici (IgM) virusului West Nile Detecţia anticorpilor specifici pestei ecvine africane Izolarea şi identificarea virusului Bluetongue Test de seroneutralizare pe culturi celulare pentru virusul Bluetongue Detecţia anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle) Trunchi cerebral şi alte organe Metoda de imunoblotare limfoide Trunchi cerebral Metoda imunocromatografică

Trunchi cerebral şi alte organe Metoda de imunoblotare limfoide Probe de ţesuturi/organe ca atare şi/sau preprocesate Tampoane prelevate de pe suprafeţe (muşchi, suprafeţe tehnologice) Ser sanguin, plasmă Ser sanguin Ser sanguin Metoda de imunoblotare Metoda imunoenzimatică

63 64 65

Metoda imunoenzimatică (cELISA) Metoda imunoenzimatică (ELISA) blocking Metoda imunoenzimatică (ELISA) sandwich cu antigen recombinant Metoda imunoenzimatică (ELISA) blockinq Izolare pe culturi celulare Izolare pe ouă embrionate şi culturi celulare Seroneutralizare Hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării, cu reagenţi de referinţă internaţionali (HA-IHA) Hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării, cu reagenţi de referinţă indigeni Hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării, cu reagenţi de referinţă internaţionali Izolare pe ouă embrionate SPF de găină Izolare pe ouă embrionate SPF de găină Indicele de patogenitate intracerebrală (IPIC) Inhibarea neuraminidazei (macrometoda) imunoenzimatică (ELISA) blocking în fază lichidă, pentru subtipurile O1, A22 şi Asia1 Metoda imunoenzimatică (ELISA) blocking Metoda imunoenzimatică (ELISA) indirectă Metoda imunoenzimatică (cELISA) Metoda imunoenzimatică (cELISA) competitiv 5B7 Virusneutralizare

6 26 54

66 67 68 69 70

Ser sanguin

12 41 66 61 76

Izolarea virusului West Nile pe culturi celulare Set organe şi ţesuturi Sânge pe anticoagulant, set organe şi ţesuturi Ser sanguin, plasmă Ser sanguin

71

Detecţia anticorpilor serici specifici virusului pseudopestei aviare (boala de Newcastle)

Ser sanguin

32

72

Detecţia anticorpilor serici specifici virusului influenţei aviare

Ser sanguin

74

73 74 75 76 77

Izolarea şi identificarea virusului influenţei aviare

Organe interne, exsudate, secreţii ţesuturi

163 163 217 871 11

Izolarea şi identificarea virusului pseudopestei Organe interne, exsudate, aviare (boala de Newcastle) secreţii ţesuturi Aprecierea patogenităţii virusului bolii de Newcastle (NDV) - pseudopesta aviară Detecţia subtipului de neuraminidază a virusului influenţei aviare Lichide embrionare de găină Izolate virale

Detecţia anticorpilor specifici virusurilor febrei Ser sanguin aftoase

78

Detecţia anticorpilor faţă de proteinele nestructurale în infecţii cu virusuri ale febrei aftoase Detecţia anticorpilor faţă de proteinele nestructurale în infecţii cu virusuri ale febrei aftoase Detecţia anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Detecţia anticorpilor serici specifici virusului Bolii veziculoase a porcului Detecţia anticorpilor serici specifici virusului

Ser sanguin

16

79

Ser sanguin

15

80 81 82

Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin

15 6 67

3

Ser sangvin. lichid toracic 110 Detecţia anticorpilor serici antivirusul arteritei Ser sanguin virale ecvine 111 Detecţia de antigen rabic Creier 4 . organe Detecţia antigenului specific virusului pestei porcine clasice pe frotiuri de măduvă sternala şi criosecţiuni Detecţia antigenului specific virusului pestei porcine clasice Izolarea virusului pestei porcine clasice pe culturi celulare Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Detecţia anticorpilor serici antivirus AIE Detecţia anticorpilor serici antivirus LEB Detecţia anticorpilor serici antivirus Maedi Visna Detecţia anticorpilor serici antivirusul artritei encefalitei caprine Stern. organe. plasmă. plasmă Metoda imunoenzimatică (cELISA) Metoda imunoenzimatică (cELISA) Metoda imunoenzimatică competitiv (cELISA) Metoda imunoenzimatică marker (ELISA marker) Metoda imunoenzimatică (cELISA) Metoda imunoenzimatică (ELISA) blocking Imunofluorescenţă directă (IFD) Imunoperoxidază (IPMA) Izolare pe culturi celulare Virusneutralizare (NPLA şi FAVN) Imunodifuzie în gel de agar (test Coggins) Imunodifuzia în gel de agar (ID) Imunodifuzia în gel de agar (ID) Imunodifuzia în gel de agar (ID) Imunoenzimatică (ELISA) blocking Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) de competiţie Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) gB blocking Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) de inhibiţie Imunoenzimatică (ELISA) gE blocking Imunoenzimatică (ELISA) blocking Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) blocking Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunoenzimatică (ELISA) de competiţie Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Microseroneutralizare Imunofluorescenţă directă (IFD) 8 8 6 15 13 12 11 Detecţia anticorpilor proteinei Erns a virusului Ser sangvin. organe Stern. ser. plasmă Ser sangvin. plasmă Stern.bolii veziculoase a porcului 83 84 85 86 87 88 89 Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei bovine Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei micilor rumegătoare Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane Ser sangvin. plasmă pestei porcine clasice Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Detecţia anticorpilor specifici virusului pestei porcine clasice Ser sangvin. sânge pe anticoagulant. plasmă Ser sangvin. plasmă Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin/probă Ser sanguin/probă Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin 90 91 92 93 94 95 96 20 36 99 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 28 47 14 97a Detecţia anticorpilor serici antivirus LEB 97b Detecţia anticorpilor serici antivirus LEB 98 99 Detecţia anticorpilor serici antivirus AIE Detecţia anticorpilor serici specifici virusului Maedi Visna 100a Detecţia anticorpilor serici anti-virus IBR 100b Detecţia anticorpilor serici anti-virus IBR 101 Detecţia anticorpilor serici specifici virusului diareei virale bovine 102 Detecţia virusului diareei virale bovine 103 Detecţia anticorpilor serici anti-virus Aujeszky Ser sanguin 104a Detecţia anticorpilor serici anti-virus SRRP 104b Detecţia anticorpilor serici anti-virus SRRP 105 Detecţia anticorpilor serici anti-virus GET Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin 106 Detecţia anticorpilor specifici virusului arteritei Ser sanguin virale ecvine (AVE) 107 Detecţia anticorpilor specifici virusului Rinopneumoniei ecvine 108 Detecţia anticorpilor serici specifici virusului sindromului iepurelui brun european 109 Detecţia anticorpilor antirabici postvaccinali Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin. plasmă Ser sangvin.

din raclat de mucoasă intestinală Raclat mucoasă intestinală 21 23 23 33 118 Evidenţierea formelor larvare de Echinococcus Organe/cadavru spp. din cadavre/animale nedestinate consumului uman (Manualul OIE). os lung Izolare pe culturi celulare Biotest Test de detecţie al tetraciclinei din oase Virus neutralizare evidenţiată prin imunofluorescenţă (FAVN) Microscopică Microscopică Macro/ microscopică Microscopică 82 43 6 Ser sanguin 146 116 Evidenţierea paraziţilor extracelulari din sânge Sânge pe anticoagulant pe anticoagulant. ţesuturi. excreţii. prin preparat direct 117 Evidenţierea adulţilor de Echmococcus spp. prin digestie artificiala cu agitator magnetic 133 Identificarea genurilor şi speciilor de Culicoides pe baza caracterelor de morfologie externă Materii fecale Ţesut muscular Trichineloscopică 9 Ţesut muscular Microscopică 34 Exemplare culicoides Microscopică 43 134 Identificarea genurilor şi speciilor de ţânţari şi Exemplare ţânţari/vectori a altor vectori ai bolilor la animale pe baza caracterelor de morfologie externă 135 Identificarea genurilor şi speciilor de căpuşe pe baza caracterelor de morfologie externă Exemplare căpuşe Microscopică 41 Microscopică Microscopică 38 31 Raclat dermic/raclat cioc 136 Identificarea genurilor şi speciilor de ectoparaziţi din derm şi producţii cornoase pe baza caracterelor de morfologie externă 137 Detecţia coproantigenelor de Echinococcus spp din materii fecale 138 Detecţia anticorpilor anti-Fasciola hepatică 139 Detecţia anticorpilor IgG anti-Toxoplasma gondii 140 Examen micologic 141 Examen micologic din probe furaje Materii fecale Ser sanguin Ser sanguin Organe. prin trichineloscopie 132 Detecţia larvelor de Trichinella spp.112 Izolarea şi identificarea virusului bolii Aujeszky 113 Detecţia virusului rabic 114 Detecţia markerului vaccinal (tetraciclină) în oase recoltate de la vulpi vaccinate antirabic cu momeli 115 Determinarea titrului anticorpilor antirabici postvaccinali Probe de ţesuturi/organe Creier Dinte. secreţii. din organe 119 Evidenţierea parazitului Cryptosporidium spp din materii fecale/conţinut intestinal prin colorare Ziehl Neelsen modificată 120 Evidenţierea paraziţilor din sol 121 Evidenţierea paraziţilor din matrix ficat şi conţinut vezică biliară pe preparat direct 122 Evidenţierea paraziţilor din urină 123 Identificarea genurilor şi speciilor de ectoparaziţi pe baza caracterelor de morfologie externă 124 Evidenţierea paraziţilor din apă pe preparat direct şi prin sedimentare 125 Evidenţierea paraziţilor din furaj pe preparat direct şi prin sedimentare 126 Evidenţierea paraziţilor din aşternut pe preparat direct şi prin sedimentare Materii fecale Sol Organe/cadavru Urină Raclat dermic Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică 21 17 15 18 Apă Fiuraje Aşternut Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică 15 15 15 24 86 41 34 127 Evidenţierea parazitului Tritrichomonas foetus Material seminal/secreţii la bovine pe preparat direct vaginale 128 Evidenţierea parazitului Tritrichomonas foetus Material seminal/secreţii la bovine prin cultivare pe mediu vaginale 129 Evidenţierea ouălor şi oochisturilor de paraziţi Materii fecale din materii fecale 130 Evidenţierea larvelor de paraziţi din materii fecale şi din probe de ţesut biologic. fanere Furaje Imunoenzimatică (ELISA) directă Imunoenzimatică (ELISA) indirectă Imunofluorescenţă (IFI) Microscopică Metoda orizontală pentru 58 32 40 7 20 5 . din cadavre/animale nedestinate consumului uman (Manualul OIE). prin larvoscopie 131 Detecţia chisturilor şi larvelor de Trichinella spp.

fecale Sânge Suspensii virale Omogenat de creier Suspensii virale Culturi bacteriene Culturi bacteriene Culturi bacteriene Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA Culturi bacteriene Culturi bacteriene fagure cu puiet căpăcit şi miere Omogenat de ţesuturi Alimente şi furaje Culturi virale inactivate Ser sanguin/sânge Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Tipizare moleculară Tipizare moleculară Tipizare moleculară Tipizare moleculară Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Tipizare moleculară Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) Imunoenzimatică de competiţie (cELISA) Seroaglutinare rapidă pe lamă cu antigen colorat Cu Roz-Bengal (RBT) Reacţia de seroaglutinare lentă (SAT) în tuburi 168 Detecţia anticorpilor în morvă Ser sanguin/sânge 21 169 Detecţia anticorpilor în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor 170 Detecţia anticorpilor specifici în pleuropneumonia contagioasă a bovinelor 171 Detecţia anticorpilor în bruceloză cu B. ţesuturi. secreţii. lavaj traheal 148 Identificarea genomului virusului gripei aviare Organe şi ţesuturi (Matrix) 149 Identificarea genomului virusului gripei aviare Organe şi ţesuturi (H5) 150 Identificarea genomului virusului gripei aviare Organe şi ţesuturi (N1) 151 Identificarea ADN modificat genetic din alimente şi furaje care conţin soia 152 Cuantificarea ADN modificat genetic din alimente şi furaje care conţin soia 153 Detecţia Salmonella spp. produse patologice de la animale 143 Identificarea biochimică a levurilor 144 Determinarea micotoxinelor din furaje 145 Test biologic pentru diagnosticul micotoxicozelor 146 Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Organe. (Matrix) orofaringeale. abortus. în probe biologice 154 Identificarea genotipurilor rezistente/ susceptibile la scrapie 155 Identificare şi caracterizare a genomului specific virusului pseudopestei aviare 156 Identificare şi caracterizare a genomului specific virusului rabic 157 Identificare şi caracterizare a genomului specific virusului gripei aviare 158 Identificarea genomului specific Brucella spp 159 Identificarea speciilor genului Brucella 160 Diferenţierea Campylobacter coli de Campylobacter jejuni 161 Identificarea genomului virusului Bluetongue 162 Genotipizarea speciilor/tulpinilor aparţinând complexului Mycobacterium tuberculosis 163 Detecţia genomului bacterian al speciei Paenibacillus larvae 164 Identificarea genomului herpesvirusului crapului Koi 165 Detecţia elementelor genetice p35S şi t-nos din alimente şi furaje 166 Identificarea genomului virusului febrei aftoase 167 Detecţia anticorpilor în durină Alimente şi furaje care conţin Reacţia de polimerizare în soia lanţ (PCR) Alimente şi furaje care conţin Reacţia de polimerizare în soia lanţ (PCR) Organe.numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor 142 Izolarea şi identificarea miceţilor din organe. excreţii. B melitensis şi B suis Ser sanguin/sânge 24 Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge 18 3 172 Detecţia anticorpilor în bruceloză cu B abortus Ser sanguin/sânge şi B suis 9 6 . cadavre. fanere Culturi levuri Furaje Furaje Organe şi ţesuturi Cultivare pe mediul de cultură Sabouraud Analizor automat API-ID 32C Imunoenzimatică (cELISA) Biotest Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) 15 69 214 158 91 93 93 82 82 115 555 80 97 389 389 389 91 93 91 115 226 80 79 126 91 17 147 Identificarea genomului virusului gripei ecvine Tampoane nazale.

tehnica Ida Bengston Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Reacţia de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) Reacţia de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub Reacţia de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) Reacţia de seroaglutinare lentă (RSAL) în tub Imunoenzimatică indirectă (iELISA) 22 14 4 15 19 187 Detecţia anticorpilor în Febra Q şi chlamydioza Ser sanguin/sânge 188 Detecţia anticorpilor în Febra Q 189 Detecţia anticorpilor în chlamydioză 190 Detecţia anticorpilor în toxoplasmoză (Toxoplasma gondii) 191 Detecţia anticorpilor în toxoplasmoză 192 Detecţia anticorpilor în trichineloză 193 Detecţia anticorpilor în tifoză şi puloroză 194 Detecţia anticorpilor în tifoză şi puloroză 195 Detecţia anticorpilor în micoplasmoza respiratorie aviară 196 Detecţia anticorpilor în micoplasmoza respiratorie aviară 197 Detecţia anticorpilor anti-Mycoplasma gallisepticum 198 Izolarea şi identificarea fenotipică a leptospirelor din materiale patologice 199 Determinarea pH-ului 200 Determinarea conţinutului de cloruri hidrosolubile 201 Determinarea conţinutului de cloruri hidrosolubile 202 Determinarea metalelor (Cd. B melitensis şi B suis) 175 Detecţia anticorpilor în bruceloză (B abortus. organe.173 Detecţia anticorpilor în bruceloză (B abortus. Cu. suis) Ser sanguin/sânge 21 176 Detecţia anticorpilor în epididimita infecţioasă Ser sanguin/sânge a berbecilor (bruceloză ovină cu B.ovis) şi bruceloză canină (B. B melitensis şi B. conţinut stomacal Furaje Furaje. creier Furaje. ţesuturi. organe Electrochimică Volumetrică Potenţiometrică Spectrometrică de 7 . Zn. avorton Examen cultural şi examen bacterioscopic Apă. canis) 177 Detecţia anticorpilor în bruceloză cu B. B suis) Ser sanguin/sânge Reacţia de seroaglutinare lentă (SAT) în microplăci Reacţia de fixare a complementului (RFC) în tuburi .tehnica Wassermann Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica) Reacţia de fixare a complementului (RFC) în tuburi) tehnica Wassermann Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Imunoenzimatică de competiţie (cELISA) Reacţia de fixare a complementului (RFC) (microtehnica OIE) Imunoenzimatică indirectă (iELISA) Imunoenzimatică indirectă (ELISA) Imunoenzimatică sandwich IFN (ELISA IFN) 3 23 174 Detecţia anticorpilor în diagnosticul brucelozei Ser sanguin/sânge (B abortus. Na. sânge. Pb. abortus şi B. melitensis 178 Detecţia anticorpilor în bruceloză rumegătoarelor (B abortus) Ser sanguin/sânge/lapte Ser sanguin/sânge 21 12 50 21 179 Detecţia anticorpilor în epididimita infecţioasă Ser sanguin/sânge a berbecilor 180 Detecţia anticorpilor specifici în epididimita infecţioasă a berbecilor 181 Detecţia anticorpilor în paratuberculoză la rumegătoare 182 -IFN) în Detecţia de gamma interferon ( tuberculoza bovinelor (BOVIGAM TEST KIT) Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge/lapte Plasma/sânge integral 21 11 100 183 Detecţia anticorpilor în leptospiroză 184 Detecţia anticorpilor în leptospiroză 185 Detecţia anticorpilor în tularemie 186 Detecţia anticorpilor în tularemie Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Reacţia de microaglutinare (RMA) Microaglutinare (MAT) (microtehnica OIE) Reacţia de seroaglutinare rapidă pe lamă (RSAR) Reacţia de seroaglutinare lentă în tub (RSAL) Reacţia de fixare a complementului (RFC) în tuburi . Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge 24 23 40 Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge Ser sanguin/sânge 28 20 2 5 4 6 20 164 10 28 20 15 Urină.

Pb. apă Conţinut stomacal. Fe. Mg. organe absorbţie atomică (AAS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) Spectrofotometrică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) Spectrofotometricâ cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) Spectrometrică de absorbţie atomică (AAS) 12 106 Apă 103 Soluţii apoase Soluţii apoase 8 96 Ser Ser Ser Ser. Se. furaje Conţinut stomacal.)/element 203 Determinarea metalelor (Cd. etc. Pb. sânge 10 11 12 12 8 18 12 14 12 11 20 14 14 15 14 16 21 11 17 17 12 11 12 11 11 45 Conţinut stomacal. K. apă Conţinut stomacal. furaje Conţinut stomacal. momeli. Na. momeli. Cu. Mg. Fe. Cu. Cu. momeli. momeli. apă Conţinut stomacal. albine. Pb. Zn. material vegetal Spectrometrică de absorbţie moleculară Colorimetrică Colorimetrică Colorimetrică Cromatografică în strat subţire (CSS) Colorimetrică Colorimetrică Spectrometrică de absorbţie moleculară Spectrometrică de absorbţie moleculară Volumetrică Volumetrică Volumetrică Potenţiometrică Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Cromatografică în strat subţire (CSS) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) Gazcromatografică cuplată 234 Determinarea piretroizilor 155 235 Determinarea fipronilului Albine. furaje. Na. K. etc.)/element 207 Determinarea metalelor (Cd. momeli. furaje. Cu.4 D 230 Identificarea pesticidelor organomercurice 231 Identificarea carbofuranului 232 Determinarea raticidelor 233 Determinarea raticidelor Apă Furaje. furaje. Mg. momeli Conţinut stomacal. Fe. apă Conţinut stomacal. Zn.) 206 Determinarea metalelor (Cd. Zn. albine. Fe. furaje. momeli. K.) 205 Determinarea metalelor (Cd. K. etc. apă Conţinut stomacal. furaje. Se. K. momeli. albine.)/element 204 Determinarea metalelor (Cd. furaje Conţinut stomacal. material vegetal 139 8 . Zn.K. Mg. K. Na. albine. albine Spectrometrică de absorbţie moleculară Furaje Conţinut stomacal. etc. Cu. furaje Albine. etc. material vegetal Nutreţuri şi grăsimi Conţinut stomacal.)/element 212 Determinarea azotaţilor şi a azotiţilor 213 Determinarea azotaţilor şi a azotiţilor 214 Identificarea fosfurilor metalice 215 Identificarea acidului cianhidric 216 Identificarea alfa-naftiltioureei (ANTU) 217 Identificarea stricninei 218 Identificarea alcaloizilor 219 Identificarea aldehidei epihidrinice (reacţia Kreiss) 220 Determinarea alcoolului metilic 221 Determinarea methemoglobinei 222 Determinarea hidrogenului sulfurat 223 Determinarea substanţelor oxidabile 224 Determinarea oxigenului dizolvat 225 Determinarea indicelui ureazic 226 Identificarea pesticidelor organoclorurate 227 Identificarea pesticidelor organofosforice 228 Identificarea erbicidelor triazine 229 Identificarea erbicidelor de tip 2. Na. furaje Conţinut stomacal. momeli. ser. Mg. Na. Fe. furaje Conţinut stomacal. Se. Na. material vegetal Sânge Apă Apă Apă Şrot soia Conţinut stomacal. Fe. Mg. etc. Ca.) 208 Determinarea cuprului 209 Determinarea zincului 210 Determinarea seleniului 211 Determinarea metalelor (Cd. ţesuturi. Pb. Mg. Pb. momeli. albine. Zn. momeli. Pb. Fe. etc.

albine. momeli. apă Conţinut stomacal. crustacee. furaje. albine. moluşte. moluşte bivalve 10 19 8 16 63 243 Test screening 80 244 Examen anatomopatologic 245 Detecţia mixobacteriilor la peşte 246 Detecţia germenilor bacterieni la peşte 247 Examen bacteriologic din rinichi/tegument/ splină la peste 248 Izolare şi identificare subspecii Aeromonas salmonicida la salmonide 249 Izolare şi identificare serotipuri de Yersinia ruckeri la salmonide 250 Izolare şi identificare bacterii condiţionat patogene la peşti 251 Examen bacteriologic din branhii pe medii selective 252 Izolare şi identificare Flavobacterium columnare 253 Izolare şi identificare Flavobacterium psychrophilum 254 Izolare şi identificare specii condiţionat patogene din genul Flavobacterium 255 Izolare şi identificare Renibacterium salmoninarum la salmonide 256 Izolare şi identificare specii bacteriene din genul Vibrio 13 5 5 112 112 112 112 133 133 133 133 148 100 126 20 4 3 58 5 6 6 3 3 3 3 3 27 257 Detecţia bacteriilor din genul Salmonella în 25 Moluşte bivalve g moluşte bivalve 258 Determinarea numărului de E. coli în moluşte bivalve 259 Determinarea sensibilităţii bacteriene la antibiotice 260 Detecţie oomicete parazite la peşte 261 Izolare şi identificare oomicete parazite la peşti 262 Identificarea sporozoarului histozoic Myxobolus cerebralis la păstrăv 263 Detecţia protozoarelor ciliate şi flagelate la peşte 264 Examen parazitologic pe amprentă de organ/ţesut 265 Detecţie mixozoare la peşte 266 Detecţie monogene la peşte 267 Detecţia trematodelor la peşte 268 Detecţie nematode şi cestode la peşte 269 Detecţie crustacee parazite la peşte 270 Detecţie Anisakis sp în file de peşte Moluşte bivalve Tulpini bacteriene Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte 9 .cu spectrometru de masă (GC-MS) 236 Determinarea tiametoxamului Albine. apă Peşte. material vegetai Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) Lichidcromatografică cuplata cu spectrometru de masă (LC-MS) Spectrometrică de absorbţie moleculară Spectrometrică de absorbţie moleculară Spectrometrică de absorbţie moleculară Volumetrică Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC-MS) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC-MS) Necropsică Bacterioscopică Bacterioscopică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologica Bacteriologică Bacteriologică Difuzimetrică Microscopică directă Micologică Microscopică Microscopică directă Microscopică Microscopică Microscopică directă Microscopică Microscopică Microscopică Digestie peptică 125 237 Determinarea acetamipridului Albine. furaje. momeli. amfibieni Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte Peşte. material vegetal 168 238 Determinarea amoniului 239 Determinarea azotiţilor 240 Determinarea azotaţilor 241 Determinarea clorurilor 242 Test screening Apă Apă Apa Apă Conţinut stomacal.

în frotiuri (amprente) din branhii moluşte bivalve Moluşte bivalve Moluşte bivalve Cultivare în mediu thioglicolat Microscopică Microscopică Microscopică Microscopică Virusologică Imunofluorescenţă Virusneutralizare Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Microscopică directă Microscopică Microscopică Macro/ microscopică 39 23 23 23 23 95 316 43 94 94 94 108 153 584 584 12 6 6 19 273 Detecţia de Bonalia ostreae/exitiosa în frotiuri Moluşte bivalve (amprente) din cord la moluşte bivalve 274 Detecţie Mikrocytos mackhini în frotiuri din leziuni la moluşte bivalve 275 Detecţia de Marteilia refringens în frotiuri (amprente) din glanda digestivă 276 Izolarea pe culturi celulare a virusurilor la peşti 277 Identificarea/detecţia virusurilor la peşti prin imunoflorescentă 278 Detecţia virusurilor la peşte prin virusneutralizare 279 Detecţia virusului septicemiei hemoragice virale la păstrăv 280 Detecţia virusului necrozei pancreatice infecţioase la păstrăv 281 Detecţia virusului viremiei de primăvară a crapului 282 Detecţia virusului necrozei hematopoietice infecţioase 283 Detecţie biotoxine marine PSP 284 Detecţie biotoxine marine ASP (1-4 teste) 285 Detecţie biotoxine marine DSP (1-4 teste) 286 Analiza biologică a apei de suprafaţă 287 Examen citomorfologic sânge la peşte 288 Formulă leucocitară 289 Examen clinic/ anatomopatologic albine Moluşte bivalve Moluşte bivalve Peşte/organe peşte/icre embrionate Supernatant culturi celulare/amprente organe Supernatant culturi celulare/amprente organe Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Omogenat organe/ supernatant culturi celulare Supernatant culturi celulare Omogenat moluşte bivalve Omogenat moluşte bivalve Omogenat moluşte bivalve Apă de suprafaţă Sânge peşte Sânge peşte Albine vii sau moarte/ fagure cu puiet căpăcit / fagure cu puiet necăpăcit Larve/ fluturi / ouă Albine/ fagure cu puiet/ viermi mătase/ fluturi/ ouă 290 Examen clinic/ anatomopatologic viermi mătase 291 Examen bacterioscopic la albine/viermi mătase 292 Izolarea şi identificarea speciilor din genul Paenibacillus (larvae. polen. ceară Fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit fagure cu miere capacită Fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit fagure cu miere capacită Fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit fagure cu miere capacită Fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit Fagure cu puiet Viermi mătase Albine/ fagure cu puiet/ detritus stup Albine/ viermi mătase/ ouă viermi de mătase/ fluturi Bacteriologică 118 Bacteriologică 150 Bacteriologică 118 Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Macro/ microscopică Microscopică directă 114 146 205 12 8 11 12 12 12 Albine/ viermi mătase/ viermi Microscopică directă de mătase/ fluturi Albine/fagure cu puiet/ detritus stup Macro/ microscopică Macro/ microscopică Macro/ microscopică 303 Identificarea ectoparazitului Varroa destructor Albine/fagure cu puiet/ detritus stup 304 Identificarea ectoparazitului Tropilelaps sp Albine/ fagure cu puiet/ detritus stup 10 . alvei) 293 Izolarea şi identifcarea speciei Bacterium eurydice 294 Izolarea şi identificarea speciei Brevibacillus laterosporus 295 Izolarea şi identificarea speciei Mellisococcus plutonius 296 Izolarea şi identificarea speciei Enterococcus faecalis 297 Izolarea şi identificarea speciei Hafnia alvei 298 Izolarea şi identificarea speciei Bacillus thuringiensis 299 Identificarea ectoparazitului Aethina tumida 300 Identificare spori Nosema sp 301 Determinare număr spori Nosema sp 302 Identificarea ectoparazitului Braula caeca Macro/ microscopică Bacterioscopică 9 7 206 Fagure cu puiet căpăcit fagure Bacteriologică cu miere căpăcită.271 Identificare şi cuantificare Perkinsus sp 272 Detecţie Haplosporidium sp.

305 Identificarea chiştilor de Malphigamoeba mellificae Albine/ fagure cu miere căpăcită Microscopică directă Microscopică directă Microscopică/coloraţia cu albastru de metilen Microscopică Micologică 8 11 13 7 118 306 Identificarea endoparazitului Acarapis woodi în Albine traheile toracice 307 Identificarea endoparazitului Acarapis woodi 308 Identificare Aspergilus sp/ Ascosphaera apis 309 Izolare şi identificare Aspergilus sp Albine Albine/fagure cu puiet Albine/ fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit viermi mătase Fagure cu puiet căpăcit/ necăpăcit Viermi mătase Viermi mătase Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Sânge integral recoltat pe EDTA Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Ser sanguin Urină Sânge integral/ser sanguin Sânge integral/ser sanguin Sânge integral/ser sanguin 310 Izolarea şi identificarea speciei Ascosphaera apis 311 Izolarea şi identificarea speciei Beauveria bassiana 312 Identificarea cristalelor virusului Borellina bombycis 313 Determinarea cantitativă a parametrilor hematologici (hemogramă) 314 Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor 315 Determinarea caracteristicilor morfologice ale eritrocitelor 316 Evidenţierea leucocitelor pe frotiul de sânge 317 Colorare frotiu .metoda panopticâ May Grunwald-Giemsa 318 Medulograma 319 Leucocitoconcentratul 320 Dozarea albuminelor serice 321 Dozarea calciului seric 322 Dozarea vitaminei E serice 323 Dozarea fosforului seric 324 Dozarea magneziului seric 325 Dozarea proteinei totale serice 326 Dozarea ureei serice 327 Dozarea activităţii transaminazelor serice (GOT) 328 Dozarea activităţii transaminazelor serice (GPT) 329 Dozarea activităţii fosfatazei alcaline serice 330 Dozarea glucozei serice 331 Dozarea acidului uric seric 332 Dozarea creatininei serice 333 Dozarea colesterolului seric 334 Dozarea beta-carotenului seric 335 Dozarea activităţii amilazei serice 336 Dozarea acidului piruvic seric 337 Dozarea gamaglutamiltransferazei serice 338 Dozarea colinesterazei serice 339 Dozarea lipidelor totale serice 340 Dozarea bilirubinei totale serice 341 Dozarea vitaminei A serice 342 Dozarea rezervei alcaline serice 343 Dozarea trigliceridelor serice 344 Identificarea corpilor cetonici serici 345 Examen sumar de urină 346 Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Comprehensive diagnostic profile 347 Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Large animal profile 348 Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul Micologică Micologică Microscopică Hematologică Metoda Westergreen Hematologică Hematologică Hematologică Hematologică Hematologică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică Biochimică i analizor automat VETSCAN Biochimică/ analizor automat VETSCAN Biochimică / analizor 118 118 13 29 18 44 44 22 87 64 7 7 28 9 9 7 18 25 25 21 18 9 9 11 11 23 25 20 20 22 25 30 7 11 21 41 172 138 135 11 .

Culturi bacteriene Tulpini bacteriene Tulpini bacteriene Cadavre. etc. 366 . învelitori placentare. ţesuturi. lichide puncţie. meconiu. organe. etc. secreţii. secreţii.examen bacteriologic negativ pe cadavru 361 . probe mediu.examen bacterioscopic Bacteriologică Bacteriologică Bacterioscopică 100 30 10 362 . formaţiuni nodulare. 367 . învelitori placentare. etc. excreţii. coli şi bacterii coliforme Bacteriologică Bacteriologică Bacteriologică Micologică Microscopică Microscopică Microscopică Bacteriologică 112 100 112 9 6 15 31 45 352 Detecţia şi numărarea enterococilor intestinali Apă potabilă destinată adăpării animalelor 353 Determinarea numărului de UFC/ml apă potabilă 354 Determinarea numărului de fungi din aer 355 Examenul mobilităţii spermatozoizilor 356 Determinarea concentraţiei spermatozoizilor 357 Examenul morfologic al spermatozoizilor 358 Examen bacterioscopic special Apă potabilă destinată adăpării animalelor Aer Material seminal Material seminal Material seminal Organe.de tip Liver profile 349 Dozarea unor parametri biochimici cu rotorul de tip Avian/Reptilian 350 Verificarea decontaminării suprafeţelor Sânge integral/ser sanguin Resturi de materie organică prelevate de pe suprafeţe decontaminate Apă potabilă destinată adăpării animalelor automat VETSCAN Biochimică / analizor automat VETSCAN Determinarea ATP 160 24 351 Detecţia şi numărarea de E.examen biochimic culturi microbiene 369 Identificare serologică tulpini bacteriene 370 Examen bacteriologic pozitiv pentru detecţie Salmonella spp Tulpina bacteriană Tulpina bacteriană Culturi bacteriene Bacteriologică 23 Antibiogramă Biochimică Aglutinare rapidă pe lamă 15 35 30 70 Cadavre. lichide puncţie. Tulpini bacteriene Tulpini bacteriene Cadavru set organe Aglutinare rapidă pe lamă Analizor automat API 20E/ Rapid ID 32 E Analizor automat API Bacteriologică 371 Examen bacteriologic negativ pentru detecţie Salmonella spp 44 372 Tipizare serologică Salmonella spp. secreţii prepuţiale. fecale. secreţii.examen patogenitate culturi microbiene 363 . probe de aşternut. învelitori placentare. excreţii. fecale. furaje. Cadavru set organe Cadavru.antibiogramă 364 . fecale. conţinut digestiv. excreţii. avortoni. fecale. meconiu. probe mediu.examen bacteriologic negativ pe probă unică Organe. avortoni. furaje. secreţii cervicovaginale. excreţii. fecale. deşeuri de incubaţie. conţinut digestiv avortoni şi cadavre. probe mediu. raclat mucoase. lapte mastitic. secreţii. lichide puncţie. Bacteriologică ouă embrionate. furaje. etc. excreţii. etc. tampoane cloacale. lichide puncţie. tampoane cloacale. probe de aşternut. secreţii. Bacteriologică ouă embrionate. Cadavre. Tulpina bacteriană Tulpina bacteriană Tulpina bacteriană 359 Examen bacteriologic pe cadavru din care 360 . ţesuturi. fecale etc. set organe Ţesuturi. organe. avortoni. ouă. tampoane cloacale. ţesuturi. deşeuri de incubaţie.antibiogramă 368 . ouă. material seminal. 373 Identificare biochimică Salmonella 374 Identificare biochimică tulpini bacteriene 375 Detecţie Campylobacter 220 140 70 38 376 Identificare Campylobacter 377 Testarea antibiorezistenţei 378 Test biologic pentru tuberculoză Bacteriologică Metoda cu E-Teste Bacteriologică 47 181 306 ______ 12 . etc.examen biochimic culturi microbiene Bacteriologică Antibiogramă Biochimică Bacteriologică 12 14 35 73 365 Examen bacteriologic pe proba unică din care: Organe. organe.

ICP MS 512 21 metode specifice 396 22 23 serologie virală biologie virală 790 271 13 .A. apă. apă. apă.* Tariful nu include T. Ca. crt.TARIFE pentru consultanţă şi instruiri practice privind sănătatea animalelor. apă. combatere boli animale acvatice) Peşte 5 231 6 Peşte Sănătatea Animalelor acvatice (prevenire şi combatere boli animale acvatice) Compartiment Insecte utile Metode de diagnostic în laborator în bolile bacteriene ale puietului de albine Metode de laborator în ectoparazitozele albinelor Metode de diagnostic în laborator în endoparazitozele albinelor Fagure cu puiet Examen bacteriologic 83 7 625 8 9 10 11 12 Probe albine Probe albine Examen parazitologic Examen parazitologic Examen toxicologic Examen micologic 346 307 253 592 231 Diagnostic diferentrial în intoxicaţii la Probe albine albine Metode de diagnostic în bolile micotice ale albinelor Prevenirea. Cd. Na etc. apă.) prin momeli tehnici AAS şi ICP .V. diagnosticul şi combaterea bolilor parazitare ale albinelor şi puietului Prevenirea. B. Probe biologice.MS Determinarea unor compuşi toxici prin metode specifice Compartiment Viroze Majore Testul ELISA pentru detecţia anticorpilor în pesta porcină clasică Testul imunofluorescenţă directă pentru pesta porcină clasică Probe biologice. momeli LC MS 231 613 18 GC MS 569 19 HPTLC 464 20 Determinarea metalelor (Pb. virusologie şi parazitologic animale acvatice Examen bacteriologic animale acvatice Examen parazitologic animale acvatice Examen bacteriologic conform ISO TS 16649-3 şi ISO 6579 Tarif* lei / analiza/ examen / operaţiune 787 Denumire acţiune de instruire Particularităţi de diagnostic în bolile peştilor Diagnosticul bacteriilor patogene şi condiţionat patogene pentru peşti Bioagresori de natură parazitară la peşti Tip probă Peşte 2 3 4 Peşte Peşte 338 301 407 Detecţia contaminanţilor bacterieni în Moluşte bivalve moluşte bivalve Sănătatea Animalelor acvatice (prevenire. 1 Denumire serviciu/ birou/ compartiment Compartiment Animale Acvatice Metoda/ Tehnica de laborator Examen bacteriologic. Zn. furaje. momeli Probe biologice. furaje. furaje. furaje. diagnosticul şi combaterea bolilor micoticeale albinelor şi puietului Prevenirea. Se. furaje. protecţia animalelor şi protecţia mediului Nr. Cu. Mg. diagnostic. diagnosticul şi combaterea bolilor virale ale albinelor şi puietului Noţiuni generale de prevenire şi combatere a bolilor la albine Metode screening de identificare a Compartiment Toxicologie Chimie unor compuşi toxici prin tehnici LCMS Metode screening de identificare a unor compuşi toxici prin tehnici GCMS Metode screening de identificare a unor compuşi toxici prin tehnici HPTLC Probe albine Albine 13 Albine 231 14 Albine 231 15 Albine 231 16 17 Albine Probe biologice. diagnosticul şi combaterea bolilor bacteriene ale albinelor şi puietului Prevenirea. momeli ser sanguin organe AAS. K. momeli Probe biologice.

metode imunoenzimatice. de omogenate creier imunoblotare sau imunocromatografice fragmente tesuturi/ organe fragmente ţesuturi/ organe cadavre 1 set organe metode cito-histochimice. boli emergente şi Iransfrontaliere Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix) Identificarea genomului virusului gripei aviare (H5) Identificarea genomului virusului gripei aviare (N1) Organe şi ţesuturi PCR Organe şi ţesuturi PCR Organe şi ţesuturi PCR Organe şi ţesuturi PCR 116 132 121 121 154 594 198 154 Identificarea ADN modificat genetic Alimente şi furaje PCR din alimente şi furaje care conţin soia care conţin soia Cuantificarea ADN modificat genetic Alimente şi furaje PCR din alimente şi furaje care conţin soia care conţin soia Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie Identificarea genomului virusului bluetongue Detecţia elementelor genetice p35S şi t-nos din alimente şi furaje Sânge Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA Tipizare moleculară PCR 48 49 Compartiment Parazitologie Alimente şi furaje PCR 165 281 Tehnici de colectare. prelucrare şi identificare a gasteropodelor gazde intermediare pentru helminţi Tehnici de colectare. Centrul de studii şi ştiinţifice pentru gripa aviară. conservare şi identificare a speciilor de ţânţari vectori pentru virusul West Nile Tehnici de colectare.24 ser sanguin Testul de virus neutralizare pentru detecţia anticorpilor în pesta porcină clasică Testul de izolare pe culturi celulare a organe virusului pestei porcine clasice Testul ELISA pentru detecţia anticorpilor specifici bluetongue Vmrd ser sanguin serologie virală 496 25 26 biologie virală serologie virală 248 178 27 28 29 30 31 32 33 34 Compartiment Virusologie Detecţia de anticorpi subtipurile H5 şi ser sanguin H7 pentru virusul influenţei aviare Detecţia de anticorpi pentru virusul bolii de Newcastle Tehnici de serologie virală (ELISA şi ID) utilizate în diagnostic Tehnici ELISA utilizate în serologie virală ser sanguin ser sangvin ser sangvin serologie virală serologie virală test imunoenzimatic test imunoenzimatic test imunoenzimatic test de seroneutralizare pe culturi celulare test de imunofluorescenţă directă test de imunofluorescenţă directă.legal veterinar la animale fragmente creier. conservare şi identificare a speciilor de căpuşe 50 270 51 281 14 . zoonoze. test de inoculare intracerebrală a şoriceilor test de virusneutralizare a anticorpilor antirabici postvaccinali evidenţiaţi prin imunofluorescenţă 298 279 392 384 156 225 367 361 Testul de imunodifuzie în gel de agar ser sangvin utilizat în serologie virală Testul de seroneutralizare pe culturi celulare Testul IFD în rabie Diagnostic în rabie prin IFD şi Bioprobă Testul FAVN pentru detecţia anticorpilor antirabici postvaccinali ser sangvin creier creier 35 ser sangvin 346 36 Biroul Morfopatologie Detecţia PrP res prin teste rapide pentru diagnosticul EST Diagnosticul cito-histopatologic şi/sau imunohistochimic pentru boli la animale Tehnica de procesare a probelor de ţesuturi şi aplicarea metodelor de colorare Diagnosticul morfopatologie examen necropsic/medico . imunohistochimice de colorare tehnica de includere la parafină şi aplicarea unor metode de colorare diagnostic necropsic 476 37 267 38 198 39 284 40 41 42 43 44 45 46 47 Serviciul Biologie moleculară şi organisme modificate genetic.

fecale. secreţii. conţinut digestiv avortoni şi cadavre. set organe. lichide puncţie. etc. lichide puncţie. fecale. organe. RFC. secreţii. culturi bacteriene. tampoane cloacale. Cercetare Conduita diagnosticului bacteriologic ţesuturi. 288 64 347 65 390 15 . probe de aşternut. excreţii. furaje. secreţii. ouă embrionate deşeuri de incubaţie. organe. culturi bacteriene. învelitori placentare. frotiuri. etc. bacteriene şi parazitare 52 53 54 Compartiment Micologie. organe. etc. ouă. Dezvoltare. secreţii prepuţiale. 396 63 Birou Coordonare Programe. fecale. aplicată în Ser sanguin/sânge bruceloză pentru 1 zi (durata x 3 zile) Compartiment Bacteriologie Tehnici serologice (bacterioze) începători pentru 1 zi (durata x 4 zile) Ser sanguin/sânge RFC. Titrări reagenţi 314 223 223 55 56 532 236 57 RBT. Staphylococcus. meconiu. furaje. Clostridium. set organe. ţesuturi. lichide puncţie. excreţii. cadavre. în infecţiile produse de germeni din frotiuri. SAT. genul Mycobactenum Izolarea şi identificarea altor specii patogene pentru animale (Listena. organe. probe mediu. excreţii. Streptococcus. Pasteurella. Micotoxicologie Biroul Imunologie Diagnosticul echinococozei şi fasciolozei prin tehnici ELISA Metode şi tehnici de laborator în diagnosticul parazitozelor Metode de izolare şi identificare a diferitelor genuri/ specii de fungi implicaţi în stări morbide la animale Determinarea unor micotoxine din probe de furaje prin tehnica ELISA RFC-tehnica standard OIE. lapte mastitic. ţesuturi. culturi bacteriene. RMA 300 58 59 60 ELISA-aplicată în paratuberculoza (1 Ser zi) sanguin/sânge RMA-aplicata în leptospiroza pentru 1 Ser zi (x 2 zile) sanguin/sânge Conduita generală a examenului bacteriologic pentru izolarea şi identificarea bacteriilor patogene pentru animale ELISA RMA 275 259 304 examen bacteriologic cadavru. culturi anthracis bacteriene. frotiuri. secreţii cervico vaginale. avortoni. frotiuri etc. 61 Izolarea şi identificarea speciilor din genul Brucella şi Campylobacter 334 62 Izolarea şi identificarea Salmonella spp. tampoane cloacale. Conduita diagnosticului bacteriologic ţesuturi. avortoni. şa. fecale. cadavre.vectori pentru agenţii etiologici ai unor boli virale. probe în infecţiile produse de Sacillus mediu.) cadavru. învelitori placentare. etc. material seminal. culturi bacteriene.

V. apă. 1 2 3 4 5 6 Compartiment Toxicologie Chimie Compartiment Insecte utile Denumire serviciu / birou/ compartiment Compartiment Animale Acvatice Metoda / Tehnica de laborator Examen bacteriologic Examen bacterioscopic Examen parazitologic Examen bacteriologic Examen parazitologic HPTLC Tarif* lei / analiza/ examen/ operaţiune 519 275 273 593 296 300 Denumire test intercomparare Identificarea bacteriilor patogene pentru peşti Detecţie mixobacterii la peşti Tip probă Peşte Peste Identificarea bioagresorilor parazitari Peşte la peşti Identificarea bacteriilor patogene pentru albine Examen calitativ şi cantitativ în parazitoze Identificarea unor compuşi toxici prin tehnici HPTLC Determinarea unor compuşi toxici prin metode specifice Probe faguri Probe albine Probe biologice. furaje. Na etc. Ca.fecale. furaje. Probe biologice. C. protecţiei animalelor şi protecţiei mediului Nr. dezinsecţie şi deratizare Metode utilizate în verificarea decontaminării aerului şi suprafeţelor Analiza microbiologică a apei potabile destinate adăpării animalelor instruire teoretică 243 67 297 68 69 70 instruire teoretică instruire teoretică instruire teoretică 297 297 396 71 72 73 74 75 76 77 292 347 347 325 352 347 347 ______ * Tariful nu include T. K. Cu.A. 66 Metoda difuzimetrică standard CLSI tulpini bacteriene pentru testarea comportamentului la antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale Conceptul de trasabilitate în medicina veterinară-cadru metodologic Biroul Evaluare bunăstare animală şi protecţia mediului Analiza de risc în medicina veterinară-cadru metodologic Analiza de risc pentru sănătatea animalelor Analiza de risc pentru laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Metode Hematologice utilizate în medicina veterinară Compartiment Animale Acvatice Metode biochimice utilizate în medicina veterinară (I) Metode biochimice utilizate în medicina veterinară (II) Metoda profilului metabolic în evaluarea bunăstării animalelor Procedura de dezinfecţie. momeli 7 Metode specifice 322 8 Determinarea metalelor (Pb. Cd. apă. momeli Probe biologice. subtipurile H5 şi H7 Identificare anticorpi faţă de virusul bolii de Newcastle Compartiment Testul ID (Coggins) în diagnosticul Ser sanguin Ser sanguin 16 . etc. furaje. Mg.) prin momeli tehnică AAS Compartiment viroze majore Detecţia anticorpilor specifici virusului bluetongue ELISA pentru detecţie anticorpi în pesta porcină clasică Stern Ser sanguin Ser sanguin Stern AAS 278 9 10 11 12 13 14 serologie virală serologie virală biologie virală serologie virală serologie virală test de imunodifuzie în gel 307 86 103 2174 1933 64 Identificare anticorpi faţă de virusul Ser sanguin influentei aviare. Se.TARIFE pentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul sănătăţii animalelor. Zn. crt. apă.

colorate prin diferite tehnici de colorare Fragmente ţesuturi/ organe Fragmente ţesuturi/ organe metoda de imunoblotare Metoda imunocromatografică microscopie 322 215 154 23 Procesarea histopatologică prin tehnica histologică de procesare a probelor de organe Aplicarea diferitelor metode histologice de colorare a preparatelor histopatologice permanente Serviciul Biologie moleculară şi organisme modificate genetic. zoonoze. larve sau adulţi de paraziţi din fecale metoda includerii la parafină metode histologice de colorare 330 24 330 25 26 27 Organe şi ţesuturi Organe şi ţesuturi Alimente şi furaje care conţin soia Alimente şi furaje care conţin soia Sânge Sânge de rumegătoare recoltat pe EDTA Alimente şi furaje PCR PCR PCR 300 553 399 28 PCR 1719 29 30 Tipizare moleculară PCR 465 399 31 32 33 PCR 432 304 229 34 254 35 188 36 301 37 213 17 . oochisturi. test imunoenzimatic test imunoenzimatic test de imunofluorescenţă directă Metoda imunoenzimatică Metoda imunoenzimatică 88 16 17 18 19 Biroul Morfopatologie Ser sanguin Creier Fragmente creier. omogenate creier 73 109 253 218 Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA dublu sandwich pentru EST Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA prin utilizare de polimeri chimici pentru captura selectivă a PrPres pentru EST Detecţia PrPres prin testul rapid western blotting pentru EST Detecţia PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentru EST Examinarea la microscop a preparatelor histologice permanente colorate prin diferite metode de colorare 20 21 22 Fragmente creier. prin frotiu fixat şi colorat Evidenţierea parazitului Cryptosporidium spp din materii fecale/conţinut intestinal. omogenate creier Fragmente creier. omogenate creier Fragmente creier. omogenate creier Preparate cito histologice din fragmente ţesuturi/ organe.Virusologie 15 anemiei infecţioase ecvine Testul ID şi ELISA în diagnosticul leucozei enzootice bovine Testul ELISA în diagnosticul rinotraheitei infecţioase bovine Testul IFD în diagnosticul rabiei Ser sanguin de agar test de imunodifuzie în gel de agar. prin frotiu fixat şi colorat prin tehnica Ziehl Neelsen modificată Identificarea genurilor şi speciilor de ectoparaziţi pe baza caracterelor de morfologie externă Identificarea genurilor şi speciilor de ţânţari şi a altor vectori ai bolilor la animale pe baza caracterelor de morfologie externă Evidenţierea ouă. boli emergente şi transfrontaliere Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice Identificarea genomului virusului gripei aviare (Matrix/H5/N1) Identificarea ADN modificat genetic din alimente şi furaje care conţin soia Cuantificarea ADN modificat genetic din alimente şi furaje care conţin soia Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie Identificarea genomului virusului bluetongue Detecţia elementelor genetice p35S şi t-nos din alimente şi furaje Compartiment Parazitologie Identificarea speciilor de Culicoides vectori pentru virusul bluetongue Evidenţierea paraziţilor intracelulari/extracelulari din sânge pe anticoagulant. Centrul de studii şi investigaţii ştiinţifice pentru gripa aviara.

RFC Omogenate de culturi micotice. furaje. produse pe bază SR ISO/TS 22964 de lapte praf. 2: Lapte praf. hrană animale coli prezumtivă 18 . 1 2 3 4 Denumire analiză.A.Leptospira Ser sanguin/sânge RMA spp prin MAT (set de 5 probe) Estimarea capabilităţii de diagnostic pentru izolarea şi identificarea Salmonella spp Estimarea capabilităţii de diagnostic pentru identificarea morfotinctorială a bacteriilor patogene la animale Biroul Evaluare bunăstare animală şi protecţia mediului Hemoleucograma din sânge integral de bovine Dozarea unor parametri biochimici din soluţii standard Test de sanitaţie prin evidenţierea ATP Analiza microbiologică a apei potabile Fecale.38 Identificarea genurilor şi speciilor de căpuşe pe baza caracterelor de morfologie externă Detecţia coproantigenelor de Echinococcus spp din materii fecale prin tehnica ELISA directă Detecţia anticorpilor anti-Fasciola hepatica în ser la ovine şi bovine. Micotoxicologie Izolarea. etc. secreţii. crt. teste sanitaţie Alimente Tip probă Metoda / Tehnica de laborator/ Referenţial de metodă* Analizor automat SR EN ISO 6579 Analizor automat Tarif* lei / analiza / examen/ operaţiune 71 23 96 17 ANEXA Nr. prin tehnica ELISA indirectă Compartiment Micologie. hrană animale.Anexa nr. SAT şi RFC (set de 5 probe) Detecţia anticorpilor anti-M paratuberculosis prin ELISA (set de 5 probe) Ser sanguin/sânge RBT. furaje Furaje examen micologie 301 39 157 40 165 41 266 42 43 ELISA 370 188 44 501 45 Ser sanguin/sânge ELISA 303 46 47 Compartiment Bacteriologie Detecţia anticorpilor anti. 2 la Ordinul nr. (. prin tehnica IFI Biroul Imunologie Detecţia anticorpilor anti-Brucella spp prin RBT. SAT.V. hrană animale Alimente 5 6 7 8 9 Detectarea enterotoxinei stafilococice Alimente Detectarea Escherichia coli O 157 Detectarea Listeria spp şi a Listeria monocytogenes Detectarea Escherichia coli O 157:H7 Alimente 133 58 124 121 14 Detectarea şi numărarea Escherichia Alimente. 45/2005) A. excreţii.TARIFE pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală. caracterizarea şi identificarea genurilor/speciilor de fungi implicaţi în diferite stări morbide la animale Determinarea unei micotoxine din proba de furaj prin tehnica ELISA Detecţia anticorpilor IgG antiToxoplasma gondii din ser la animale. examen de laborator şi activitate sanitară veterinară Detectarea bacteriilor din genul Salmonella Detectarea bacteriilor din genul Salmonella Detectarea Campylobacter spp Detectarea enterobacteriilor sakazakii Alimente Alimente. fanere. probe de mediu Analizor automat SR EN ISO 16654 Analizor automat Analizor automat Tehnica numărului cel mai probabil / SR ISO 7251 Alimente. a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor Nr. culturi bacteriene 161 49 50 51 52 34 77 64 215 ______ * Tariful nu include T. examen bacteriologic 451 256 48 Frotiuri realizate din ţesuturi.

hrană animale. teste sanitaţie Alimente. teste sanitaţie Alimente. Determinarea activităţii apei Determinarea bacteriilor coliforme Determinarea bacteriilor coliforme Determinarea celui mai mic număr de Bacillus cereus prezumtiv Determinarea enterotoxinei stafilococice Determinarea enterotoxinei stafilococice Determinarea gradului de contaminare cu Bacillus subtilis Determinarea NTG la 22/37°C Alimente. Detectarea şi numărarea enterobacteriaceaelor Detectarea şi numărarea enterobacteriaceaelor Detectarea şi numărarea e enterobacteriaceaelor Detectarea Vibrio spp potenţial enteropatogenă Detectarea Yersinia enterocolitica prezumtiv patogenă Determinare bacterii acetice Determinare bacterii anaerobe gazogene Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene Determinare bacterii anaerobe/spori bacterii anaerobe Determinare bacterii lipolitice Determinare bacterii proteolitice Determinare lactobacili Determinare Proteus spp. teste sanitaţie Alimente. teste sanitaţie Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente. hrană animale. hrană animale. hrană animale. hrană animale. hrană animale Alimente Alimente Pâine Apa potabila îmbuteliată Analizor automat Metoda filtrării prin membrană/ SR EN ISO 9308 Metoda de detecţie/ SR ISO 11290-1 Metoda de numărare/ SR ISO 11290-2 Metoda filtrării prin membrane/ SR EN ISO 16266 Metoda filtrării prin membrane/ SR EN 26461 Metoda de detecţie/ SR EN ISO 10272-1 Metoda de enumerare a coloniilor/ SR EN ISO 10272-2 Analizor automat Metoda de numărare a coloniilor/ SR ISO 21528-2 Tehnica MPN cu îmbogăţire/ SR ISO 21528-1 ISO/TS 21872-1 SR EN ISO 10273 Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator Metodă dezvoltată în laborator SR ISO 21807 Analizor automat SR ISO 4831. hrana animale. teste sanitaţie Alimente. SR ISO 4832 Tehnica MPN/SR EN ISO 21871 Imunoenzimatică (ELISA) Metoda dializei Metoda dezvoltată în laborator Microbiologică Difuzimetrică 41 30 24 27 52 32 92 107 41 18 16 33 34 19 17 14 13 15 34 23 13 7 35 21 25 118 37 25 11 18 Culturi bacteriene Determinarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene a tulpinilor bacteriene Determinarea speciei de provenienţa Carne crudă a cărnii Determinarea speciei de provenienţă Carne tratată termic a cărnii Examen bacterioscopic Examen microbiologic complet al unei probe (stante) conserve Alimente Conserve 40 41 42 43 Imunodifuzia (ID) în gel de agar Imunoenzimatică (ELISA) Bacterioscopică SR 8924 39 292 10 22 19 .10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Detectarea şi numărarea Escherichia Alimente coli prezumtivă Detectarea şi numărarea Escherichia Apa potabilă coli şi a bacteriilor coliforme Detectarea şi numărarea Listeria Monocytogenes Detectarea şi numărarea Listeria Monocytogenes Detectarea şi numărarea Pseudomonas aeruginosa Detectarea şi numărarea bacteriilor anaerobe sulfito-reducătoare Detectarea şi numărarea Campylobacter spp. teste sanitaţie Apa potabilă Apa potabilă Alimente Alimente Alimente. Detectarea şi numărarea Campylobacter spp. teste sanitaţie Alimente. hrană animale.

reducatoare Numărarea bacteriilor butirice Numărarea celulelor somatice Alimente. CE 2074/2005 Examen trichineloscopic direct/ Reg CE 2075/2005 Examen trichineloscopic direct/ Reg CE 2075/2005 Digestie artificială cu agitator magnetic/ Reg CE 2075/2005 Digestie artificială cu agitator magnetic/ Reg CE 2075/2005 Analizor automat 71 60 68 96 71 44 71 5 30 17 54 55 56 57 58 59 Numărare Clostridium perfringens Numărare Escherichia coli betaglucuronidaza pozitivă Numărare Pseudomonas spp prezumtiv Numărarea bacteriilor anaerobe sulfito. teste sanitaţie Culturi bacteriene Culturi bacteriene Culturi bacteriene Peşte 64 65 66 67 68 69 70 71 Numărarea microorganismelor Numărarea stafilococilor coagulază pozitivi Numărarea stafilococilor coagulază pozitivi Serotipizare Campylobacter jejuni Serotipizare prin aglutinare pe lamă şi tub Serotipizare Salmonella spp Controlul vizual al peştelui 39 40 28 156 106 99 12 2 Detectarea larvelor de Trichinella spp Carne şi produse din carne (numai în condiţiile prevăzute în Reg CE 2075/2005) Detectarea larvelor de Trichinella spp Carne vânat (numai în condiţiile prevăzute în Reg CE 2075/2005) Detectarea larvelor de Trichinella spp Carne şi produse din carne . hrană animale. teste sanitaţie Alimente. şi a Listeria monocytogenes Identificare biochimică Salmonella spp. Identificare biochimică Stafilococ coagulazo-pozitiv Identificare biochimica Steptococcacea Identificarea laptelui mastitic Identificarea şi numărarea enterococilor intestinali Numărare Bacillus cereus Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Alimente Lapte crud Apa potabila Alimente Analizor automat Analizor automat Analizor automat Analizor automat Analizor automat Analizor automat Analizor automat Metoda CMT Metoda filtrării prin membrană/ SR EN ISO 7899 Tehnica de numărare a coloniilor la 30 °C/ SR EN ISO 7932 Tehnica de numărare a coloniilor/ SR EN ISO 7937 SR ISO 16649 ISO 13720 SR ISO 15213 Metoda dezvoltată în laborator Fluoro-opto-electronică (Somascope)/ SR EN ISO 13366-2 Microscopica/ SR EN ISO 13366-1 Analizor automat ISO 21527 Tehnica de numărare a coloniilor la 30 grade Celsius/ SR EN ISO 4833 Analizor automat Analizor automat SR EN ISO 6888 PHA (schema Penner) Aglutinare pe lamă/tub Aglutinare pe lamă/tub (schema Kauffmann-White) Examen parazitologie / Reg. hrană animale. teste sanitaţie Alimente. hrană animale Alimente Lapte crud 6 17 21 16 23 16 60 61 62 63 Numărarea celulelor somatice Lapte crud 13 39 26 11 Numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor Alimente.44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Identificare biochimică a bacteriilor anaerobe Identificare biochimică Campylobacter spp Identificare biochimică Enterobacteriaceae Identificare biochimica Listeria spp. hrană animale.până la 50 de probe Detectarea larvelor de Trichinella spp Carne şi produse din carne . hrana animale.peste 50 de probe Determinarea compoziţiei cărnii/ produse din carne Carne şi preparate 72 8 73 74 75 22 42 2 20 . hrană animale teste sanitaţie Numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor Alimente. hrana animale Carne Alimente. hrana animale Alimente. teste sanitaţie Alimente. hrană animale. teste sanitaţie Numărarea microorganismelor Alimente.

Alimente IV Determinare Roşu de Sudan I. sulfaţi. CE 152/2009 Macroscopică Spectrofotometrică Enzimatică Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Spectrofotometrică Titrimetrică Volumetrică/ SR ISO 6091. SR 13175 21 . II. hrană animale 12014. SR ISO 10523 potabilă. Vin malic. SR 784 Potenţiometrică/ SR ISO 11869 Titrimetrică STAS 12254 Titrimetrică loncromatografică (IC) Fluorimetrică/ SR EN ISO 11816 Titrimetrică/ SR ISO 5506 Titrimetrică Gazcromatografică (GC) SR 6182/40. alcool etilic şi băuturi alcoolice Alimente Alimente Apa potabilă Apa potabilă Alimente. II. II.reducere pe coloana de Cd 12 6 65 30 18 Carne şi produse din carne. Alimente IV Determinare tylan Determinarea acidităţii Determinarea acidităţii Determinarea acidităţii Determinarea acidităţii volatile Hrană animale Alimente. STAS 8201. cloruri. vin Alimente Apa potabilă Hrana animale Hrana animale Spectrofotometrică Spectrofotometrică Spectrofotometrică . fosfaţi) 111 Determinarea azotaţilor 112 Determinarea azotaţilor 113 Determinarea azotaţilor 114 Determinarea azotaţilor 115 Determinarea azotiţilor Lapte şi băuturi pe bază de lapte Hrană animale Vin Alcool etilic şi băuturi alcoolice Vin. miere. SR 184/10 Colorimetrică Nessler Spectrofotometrică/ SR ISO 7150 Titrimetrică/ SR ISO 5664 loncromatografică (IC) 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Determinarea punctului de congelare Lapte Examen botanic Examen organoleptic Aprecierea stadiului de oxidare a grăsimi Determinare acid cianhidric Determinare amprolium Determinare cloruri Determinare conservanţi Determinare dimetridazol Determinare gosipol Determinare impurităţi/ corpuri străine Determinare nicarbazin Determinare raport glucoză-fructoză Materii prime furajere Alimente. nitriţi. apa conductivităţi/ SR ISO 2917. II. STAS 12266 Titrimetrică Spectrofotometrică Titrimetrică-Mohr/ SR ISO 9297 Lichidcromatografică (HPLC) Spectrofotometrică Spectrofotometrică/ Reg.Kit Spectrofotometrică . băuturi Hrană animale Hrană animale Materii prime furajere Hrană animale Alimente 7 17 8 13 37 37 11 77 30 158 8 74 19 34 42 Determinare Roşu de Sudan I. citric şi oxalic) 101 Determinarea activităţii fosfatazei alcaline 102 Determinarea activităţii ureazice a stratului de soia 103 Determinarea activităţii cenuşii 104 Determinarea alcoolilor superiori 105 Determinarea alcoolului metilic 106 Determinarea amidonului 107 Determinarea amoniacului 108 Determinarea amoniacului 109 Determinarea amoniacului 110 Determinarea anionilor (fluoruri. bromuri. Potenţiometrică lapte şi produse lactate. hrană animale Hrană animale Hrană animale Apa potabilă Conserve. Spectrofotometrică/ SR EN apa potabilă. SR EN 26777.76 77 Determinarea compoziţiei laptelui Determinarea pH-ului Lapte Analizor automat 10 4 Carne şt produse din carne. SR ISO 6092. produse morărit Iaurt Alimente 93 94 95 96 97 98 99 46 7 6 23 7 12 8 96 152 11 6 42 39 7 3 5 7 104 Determinarea acizilor de fermentaţie Hrană animale (nutreţuri însilozate) Determinarea acizilor graşi liberi Praf de ou 100 Determinarea acizilor organici (tartic. băuturi Lapte praf. nitraţi. vin Metoda crioscopică/ SR EN ISO 5764 Macroscopică Organoleptică Reacţia Kreis/ SR 9065. hrană animale Alimente.

Reg CE 152/2009 Gravimetrică/ Met IISPV. alcool etilic şi băuturi alcoolice Hrană animale Vin Alimente Alimente. calciu. 152/2009 Titrimetrică/ SR EN ISO 6869 Colorimetrică loncromatografică (IC) Gravimetrică/ Reg CE 152/2009 Gravimetrică/ SR ISO 936. produse morărit. SR 784. sucuri de fructe şi legume. hrană animale Miere 22 . ISO 649 SR 784 4 6 11 7 2 6 25 3 13 14 15 21 16 142 Determinarea dioxidului de sulf total Vin. potasiu. SR 8613. hrană animale Hrană animale Produse din carne Alimente Alimente Vin.116 Determinarea azotiţilor 117 Determinarea azotului bazic volatil total 118 Determinarea azotului uşor hidrolizabil 119 Determinarea calciului 120 Determinarea carbonaţilor/ bicarbonaţilor 121 Determinarea cationilor (sodiu. vin Alimente. cereale Lapte. SR 2418 4 13 7 41 3 104 28 3 124 Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 125 Determinarea clorului rezidual liber 126 Determinarea clorurii de sodiu 127 Determinarea clorurii de sodiu 128 Determinarea clorurii de sodiu 129 Determinarea colagenului 130 Determinarea coloranţilor 131 Determinarea coloranţilor 132 Determinarea concentraţiei alcoolice 133 Determinarea conţinutului de acrilamidă 134 Determinarea conţinutului de cupru 135 Determinarea conţinutului de gluten 136 Determinarea conţinutului de gluten umed 137 Determinarea conţinutului de magneziu 138 Determinarea conţinutului de mangan 139 Determinarea corpurilor străine 140 Determinarea densităţii 9 4 51 11 23 46 309 49 4 122 15 2 2 12 16 6 5 141 Determinarea dioxidului de sulf liber STAS 6182/13 STAS 6182/13 Metoda cu benzidină Metoda rapidă SR 91 SR 184/6 Extracţie cu solvenţi STAS 6182/9 Spectrofotometrică SR 6182/10 Gravimetrică Chi-Mo-ci-Ac Spectrofotometrică/ ISO 13730. ape minerale. hrană animale Apa potabilă Produse din carne. băuturi răcoritoare carbogazoase Vin. peşte Alimente. vin. hrana pentru animale Hrană animale Iaurt Alimente. magneziu) 122 Determinarea celulozei brute 123 Determinarea cenuşii Legume şi fructe Produse din pescuit proaspete şi preparate Alimente. alcool etilic şi băuturi alcoolice Spectrofotometrică-GRIESS Reg CE 2074/2005 Distilare/ SR 9054. amoniu. Reg. brânză. alcool etilic şi băuturi alcoolice 143 Determinarea eficienţei pasteurizării laptelui 144 Determinarea eficienţei pasteurizării laptelui Lapte Lapte 145 Determinarea elasticităţii miezului de Pâine pâine 146 Determinarea esterilor 147 Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul de ceară 148 Determinarea extractului sec total 149 Determinarea fierului 150 Determinarea fierului 151 Determinarea fosforului 152 Determinarea fosforului 153 Determinarea glucozei şi fructozei Alcool etilic şi băuturi alcoolice Propolis Vin. hrană animale.Volhard/ Reg CE 152/2009 Spectrofotometrică Lichidcromatografică (UPLC) Lichidcromatografică (HPLC) Reg CE 2676/1990 Gazcromatografică (GC) Spectrofotometrică Test rapid SR EN ISO 21415 Titrimetrică/ SR EN ISO 6869 Spectrofotometrică Gravimetrică/ microscopică Areometrică/ SR 143. Vin Hrană animale Alimente. Reg CE 152/2009 STAS 6364 Potenţiometrică Titrimetrică-Mohr Titrimetrică . alcool etilic şi băuturi alcoolice Alimente procesate termic Hrană animale Grâu şi faină de grâu Grâu şi faină de grâu Hrană animale Hrană animale Alimente. produse morărit.

SR EN ISO 3727 SR EN ISO 7971 Fiehe/SR 784 Spectrofotometrică/ SR 784 Lichidcromatografică (HPLC) Gravimetrică/ microscopică 1 24 37 157 Determinarea grăsimii Brânză 32 23 8 13 2 16 11 53 12 158 Determinarea impurităţilor insolubile Grăsime animală din grăsime 159 Determinarea grăsimii 160 Determinarea grăsimii 161 Determinarea greutăţii hectolitrice Alimente. hrană animale Grăsimi de origine animală şi vegetală Ceară de albine Alimente Miere Produse lactate Băuturi Alimente Lapte Alimente Alimente Alimente 182 Determinarea porozităţii Pâine. îngheţată Filtrare Extracţie cu solvenţi Extracţie etero-amoniacală tip Mojonnier/SR EN ISO 1211. Reg CE 152/2009 STAS 3064 STR 280 STAS 6358 SR EN ISO 3727 SR 784 Titrimetrică 4 17 185 Determinarea punctului de topire 186 Determinarea puterii de coagulare 187 Determinarea solubilităţii produselor sub forma de praf 188 Determinarea substanţei uscate negrase 31 3 3 6 7 5 189 Determinarea substanţelor insolubile Miere în apa din miere 190 Determinarea substanţelor organice Apă potabilă 23 . prod morărit/panificaţie. STAS 12266 SR EN ISO 6320 STAS 3064 Titrimetrică SR 784 Metoda dezvoltată în laborator Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică (UPLC) Titrimetrică Flamfotometrică Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) SR 91 22 8 7 53 18 19 10 32 7 31 91 314 19 13 34 43 168 Determinarea indicelui de deformare Grâu şi făină de grâu a glutenului 169 Determinarea indicelui de iod 170 Determinarea indicelui de peroxid 171 Determinarea indicelui de refracţie 172 Determinarea indicelui de saponificare 173 Determinarea indicelui de saponificare 174 Determinarea indicelui diastazic 175 Determinarea indicilor ReichertMeissl şi Polanske 176 Determinarea îndulcitorilor 177 Determinarea îndulcitorilor 178 Determinarea lactozei 179 Determinarea Na. Ca K 180 Determinarea Para Red 181 Determinarea Para Red Grăsimi de origine animală şi vegetală Grăsimi de origine animală şi vegetală. hrană animale. margarină Cereale 162 Determinarea hidroximetilfurfuralului Miere (HMF) 163 Determinarea hidroximetilfurfuralului Miere (HMF) 164 Determinarea histaminei 165 Determinarea impurităţilor minerale insolubile raportate la substanţa uscată 166 Determinarea indicelui de aciditate 167 Determinarea indicelui de aciditate Peşte Alimente Hrană animale Ceară de albine STAS 12266 STAS 3064 Măsurare diametre SR EN ISO 3961 SR 3960. SR ISO 937. cereale Ceară de albine Pepsină Lapte şi produse Iacale Unt 2 183 Determinarea procentului de polen 184 Determinarea proteinei SR 784 Kjeldhal/ SR EN ISO 8968. hrană animale Lapte şi produse lactate. maioneză. produse de franzelărie şi specialităţi de panificaţie Miere Alimente.din miere 154 Determinarea gradului de impurificare 155 Determinarea grăsimii 156 Determinarea grăsimii Lapte Praf de ou. lăptişor de matcă Lapte. SR EN ISO 7328/1 Extracţie eteroclorihidrică tip Mojonnier/SR EN ISO 1735 SR EN ISO 663 Soxlet/SR ISO 1444 SR 8613 Butirometricâ/ ISO 488 ISO 2446.

SR ISO 6731.glyceroltriheptanoat (GTH) 150 24 . alcool etilic şi băuturi alcoolice Miere Vin Vin Conserve Hrană animale Alimente Hrană animale Hrană animale Hrană animale Hrană animale Hrană animale Hrană animale Hrană animale Alimente Hrană animale Carne şi produse din carne Vin Vin Vin Produse cu conţinut proteic 22 2 2 111 36 106 32 2 8 8 22 13 2 34 7 76 196 56 81 191 198 72 5 38 4 21 21 21 263 223 Determinare reziduuri de pesticide Alimente 268 224 Determinare reziduuri de pesticide din produse de origine vegetală 225 Determinarea 3MCPD 226 Determinarea 3MCPD 227 Determinarea arsenului Alimente de origine non animală Alimente Alimente Alimente. hrană animale 275 124 176 51 228 Determinarea contaminării cu dioxin[. hrană animale. furani şi PCB asemănătoare dioxinei Alimente 2603 229 Determinarea markerului făinurilor Făinuri proteice proteice . produse morărit.oxidabile 191 Determinarea sulfitului 192 Determinarea titrului proteic 193 Determinarea umidităţii Alimente Lapte Alimente. STAS 6182/17 SR 784 SR 6182-18/C91 Standardizată SRAS 6516 Reg CE 152/2009 Colorimetrică-Reacţia Fehling Spectrofotometrică Lichidcromatografică (HPLC) Spectrofotometrică Spectrofotometrică Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică (HPLC) Spectrofotometrică Colorimetrică Microscopică/ Reg CE 152/2009 SR 9065 SR 6182/2 SR 6182/2 SR 6182/2 Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC . Reg. CE 152/2009 Reg 543/2008 Reg 543/2008 Refractometrică/ SR 784 Lichidcromatografică (HPLC)/ Reg CE 152/2009 Spectrofotometrică Lichidcromatografica (HPLC)/ Reg CE 152/2009 Spectrofotometrică SR 91 SR 784. cereale Enzimatică SR 143. SR 8613. SR EN ISO 5534. Testul chimic 195 Determinarea conţinutului de apă Testul scurgerii 196 Determinarea umidităţii 197 Determinarea vitaminei A 198 Determinarea vitaminei A 199 Determinarea vitaminei E 200 Determinarea vitaminei E 201 Determinarea volumului pâinii 202 Determinarea zaharozei 203 Determinarea zahărului invertit 204 Determinarea zahărului reducător 205 Determinarea zaharurilor 206 Determinări ponderale 207 Dozare uree 208 Identificare glucide 209 Identificare şi dozare Avatec 210 Identificare şi dozare Carbadox 211 Identificare şi dozare Monensin/ Lasalocid 212 Identificare şi dozare Narasin 213 Identificare şi dozare Nicarbazin 214 Identificare şi dozare Olaquindox 215 Identificare şi dozare Salinomicin 216 Identificarea amidonului 217 Identificarea constituenţilor de origine animală 218 Identificarea hidrogenului sulfurat 219 Testul de stabilitate fizico-chimic la aer pentru vin 220 Testul de stabilitate fizico-chimic pentru vin la temperaturi ridicate 221 Testul de stabilitate fizico-chimic pentru vin la temperaturi scăzute 222 Determinare melamină Carcasă pasăre. SR 2418 Gravimetrică/ SR EN ISO 3727.MS/MS) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC MS/MS) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Gazcromatografică (GC) Lichidcromatografică (HPLC) Spectrofotometrie de absorbţie atomică cu generare de hidruri (SAA HG) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă de înaltă rezoluţie (GC-HRMS) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC MS/MS) 115 5 4 194 Determinarea conţinutului de apă. SR ISO 1442. vin. părţi congelate Carcasă pasăre Miere Hrană animale Hrană animale Hrană animale Hrană animale Pâine Miere.

rinichi. ouă Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) 119 178 76 Peste crescătorie Urină 66 166 Ţesut muscular. urină cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Ficat. Zn. hrană animale 59 42 189 Alimente. rinichi. Cu.) şi arsen (As) . lapte Lichidcromatografică cuplată crud cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Imunoenzimatică (ELISA) Gazcromatografică (GC) Lichidcromatografică (HPLC) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Radioimunotest (CHARM II) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC . hrană animale 273 Alimente.230 Determinarea mercurului Alimente. lapte Ţesut muscular. lapte. miere. Cd. peşte de crescătorie Lapte crud ficat 206 41 72 74 Ţesut muscular. hrană animale Alimente. lapte Alimente Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) Radioimunotest (CHARM II) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LC . Lichidcromatografică cuplată miere. Fe. lapte. Fe. lapte. Cd. Zn. Sn. urină ale acidului resorcilic 256 Determinarea reziduurilor de macrolide 257 Determinarea reziduurilor de melamină 258 Determinarea reziduurilor de Ţesut muscular. hrană animale Spectrofotometrie de absorbţie atomică cu vapori reci (SAA CV) Spectrofotometrie de absorbţie atomică cu flacără (SAA FL) Spectrofotometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit (SAA CG) Cromatografie în strat subţire (CSS) Imunocromatograficâ AFLACARD Imunoenzimatică (ELISA) fără purificare pe coloană de imunoafinitate Imunoenzimatică (ELISA) cu purificare pe coloană de imunoafinitate Lichidcromatografică (HPLC) 50 231 Determinarea metalelor grele (Pb. Sn. lapte Ţesut muscular. Cu. peste Ficat 118 116 Ţesut muscular. etc.1 element 233 Determinarea micotoxinelor/1 micotoxină 234 Determinarea micotoxinelor/1 micotoxină 235 Determinarea micotoxinelor/1 micotoxină 236 Determinarea micotoxinelor/1 micotoxină 237 Determinarea micotoxinelor/1 micotoxină 238 Determinarea reziduurilor de agenţi antiimflamatori nesteroidieni Alimente. rinichi. ficat. rinichi. etc.) -1 element 232 Determinarea metalelor grele (Pb.MS/MS) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Radioimunotest (CHARM II) Gazcromatograficâ (GC) Gazcromatograficâ cuplată cu 117 107 114 132 351 255 Determinarea reziduurilor de lactone Ficat. ouă. ouă. ser sanguin. ouă. urină Ţesut muscular. ouă. peste Alimente. hrană animale 34 Alimente. ficat. Imunoenzimatică (ELISA) plasmă Ţesut muscular.MS/MS) 239 Determinarea reziduurilor de alergeni Alimente 240 Determinarea reziduurilor de amitraz Miere 241 Determinarea reziduurilor de antihelmintice 242 Determinarea reziduurilor de antihelmintice 243 Determinarea reziduurilor de beta lactamice 244 Determinarea reziduurilor de carbadox şi olaquindox 245 Determinarea reziduurilor de cloramfenicol 246 Determinarea reziduurilor de cloramfenicol 247 Determinarea reziduurilor de coccidi ostatice 248 Determinarea reziduurilor de coloranţi 249 Determinarea reziduurilor de corticosteroizi 250 Determinarea reziduurilor de dimetridazol 251 Determinarea reziduurilor de enro/ciprofloxacin 252 Determinarea reziduurilor de gentamicină 253 Determinarea reziduurilor de gentamicină/neomicină 254 Determinarea reziduurilor de hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) Lapte crud ficat. rinichi. lapte. hrană animale 22 Alimente. hrană animale Hrană animale Alimente. lapte. hrană animale 213 130 Ţesut muscular. Imunoenzimatică (ELISA) miere. hrană animale 373 127 260 59 25 .

lapte crud. hrană animale Alimente de origine animală Gazcromatografică (GC) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GC MS/MS) Imunoenzimatică (ELISA) Lichidcromatografică (HPLC) Radioimunotest (CHARM II) Imunoenzimatică (ELISA) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masa (GCMS/MS) 225 236 106 96 269 Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice 115 270 Determinarea reziduurilor de piretroide 121 125 271 Determinarea reziduurilor de stilbene Ţesut muscular. Imunoenzimatică (ELISA) miere. ouă. lapte. ser sangvin. lapte Lichidcromatografică (HPLC) Radioimunotest (CHARM II) Imunoenzimatică (ELISA) Imunoenzimatică (ELISA) 184 94 171 105 98 110 125 Ţesut muscular. miere Ficat. alte alimente. rinichi. lapte crud. miere Ţesut muscular. miere. rinichi. peşte de crescătorie. peşte de crescătorie. lapte. peşte Ţesut muscular. ouă. peşte de crescătorie cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Ţesut muscular. lapte. ouă. plasmă Ţesut muscular. hrană animale Gazcromatografică (GC) Grăsime. lapte crud. rinichi. rinichi. ouă. urină 272 Determinarea reziduurilor de streptomicină 273 Determinarea reziduurilor de streptomicină 274 Determinarea reziduurilor de streptomicină/dihidrostreptomicină 275 Determinarea reziduurilor de substanţe betaagoniste 276 Determinarea reziduurilor de substanţe betaagoniste 277 Determinarea reziduurilor de substanţe steroidiene 278 Determinarea reziduurilor de substanţe steroidiene 279 Determinarea reziduurilor de sulfamide 280 Determinarea reziduurilor de sulfamide 281 Determinarea reziduurilor de sulfonamide 282 Determinarea reziduurilor de sulfoquinoxalină 283 Determinarea reziduurilor de tetracicline 284 Determinarea reziduurilor de tetracicline Ţesut muscular. lapte. urină 100 103 118 301 326 Ţesut muscular. lapte crud. ouă. rinichi. Lichidcromatografică cuplată miere. ouă. miere Ţesut muscular. ser sanguin MS/MS) Alimente Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) 71 74 Produse de origine vegetală Gazcromatografică (GC) Produse de origine vegetală Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Alimente de origine animală Gazcromatografică (GC) Gazcromatografică (GC) Grăsime. peste de crescătorie Lichidcromatografica (HPLC) 26 . Imunoenzimatică (ELISA) miere Ţesut muscular. ouă. miere Miere Ţesut muscular. alte alimente. urină Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Ţesut muscular. rinichi. ficat. lapte. rinichi. urină Ficat.melamină 259 Determinarea reziduurilor de melamină 260 Determinarea reziduurilor de neomicină 261 Determinarea reziduurilor de nitrofurani 262 Determinarea reziduurilor de nitrofurani 263 Determinarea reziduurilor de nitroimidazoli 264 Determinarea reziduurilor de nitrozamine 265 Determinarea reziduurilor de pesticide 266 Determinarea reziduurilor de pesticide 267 Determinarea reziduurilor de pesticide carbamice 268 Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate Alimente. urină 210 Ţesut muscular. ficat. rinichi. ouă 114 151 68 Ţesut muscular. miere. miere. lapte. miere. hrană animale spectrometru de masă (GC MS/MS) Lichidcromatograficâ cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Imunoenzimatică (ELISA) 229 Ţesut muscular. Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCouă. lapte. peşte de crescătorie. rinichi.

cu spectrometru de masă (LCouă. urină Rinichi Radioimunotest (CHARM II) Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Imunoenzimatică (ELISA) 118 324 210 251 Ţesut muscular. medic veterinar. fructe de mare Alimente. tiroida. 1 2 Denumire domeniu acţiune Instruire Denumire analiză/ test Detecţia alimentelor Detecţia alimentelor iradiate iradiate prin fotoluminescenţă Radioactivitate Detecţia activităţii specifice a radionuclizilor prin spectrometrie gama Umiditate Proteină Grăsime Celuloză Cenuşă 3 Examene de laborator pentru determinarea compoziţiei chimice a hranei pentru animale 4 17 8 28 3 7 22 13 30 30 30 30 30 30 30 30 Chimist. crt. B. biochimist.A. plante aromatice vegetale deshidratate.285 Determinarea reziduurilor de tetracicline 286 Determinarea reziduurilor de tireostatice 287 Determinarea reziduurilor de tranchilizante şi betablocante 288 Determinarea reziduurilor de tranchilizante şi betablocante Ţesut muscular. ouă. inginer Chimist. hrana animale Tulpini patogene Hrana animale Alimente. biochimist. biochimist. rinichi Lichidcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (LCMS/MS) Gazcromatografică cuplată cu spectrometru de masă (GCMS/MS) 289 Determinarea reziduurilor de amitraz Ţesuturi. hrană animale Alimente Hrană animale Alimente. biochimist. ale acidului rezorcilic muşchi inclusiv peşte). lapte. 1 2 1 2 1 2 1 1 34 77 38 68 33 67 52 43 271 4 Examene de Amoniac laborator pentru Ind Aciditate determinarea Reac ţia Kreiss indicilor de prospeţime a hranei pentru animale Examene de laborator pentru determinarea unor compuşi cu risc toxicologic din hrana pentru animate Examene de laborator pentru Cloruri Activitatea ureazică Nitriţi Nitraţi Calciu Fosfor 162 5 11 11 18 65 41 15 30 30 30 30 30 30 2 1 2 2 2 1 71 41 78 125 101 45 314 6 322 27 . rinichi. ficat. inginer Chimist. lapte şl miere 59 Lichidcromatografică cuplată 290 Determinarea reziduurilor de lactone Ţesuturi (ficat. medic veterinar. medic veterinar. a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor Tarif analiză (în funcţie de testele pentru care se solicită instruirea) 22 38 Tarif instruire teoretică-practică/ oră/ specialist Lei 30 30 Specialitate Fizician Fizician Timp Total Total tarif* minim de tarif/ instruire 1 instruire analiză domeniu (ore) 7 7 232 248 232 248 Nr. lapte şi urină MS/MS) 291 Detectarea tratamentului cu radiaţii ionizante Condimente. miere.TARIFE pentru consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală. rinichi.V. bilă. hrana animale SR EN 13751 99 22 292 Determinarea radioactivităţi 293 Determinarea proteinei vegetale/ animale 294 Calculul energiei brute 295 Determinarea toxinei botulinice 296 Testarea antibiorezistenţei microbiene 297 Determinarea reziduurilor de antibiotice şi coccidiostatice 298 Determinarea reziduurilor de pesticide Spectrometrie gama PCR Publicaţii SR 13419 Metoda microdiluţiilor UPLC-Q-TOF Gazcromatografica cuplata cu spectrometru de masa (GCMS/MS) 38 553 2 124 168 180 157 ______ * Tariful nu include T. inginer Chimist. peşte Ţesut muscular.

biochimist. inginer Chimist/ Medic veterinar 2 2 1 2 1 1 2 98 77 37 64 34 33 73 83 138 113 67 133 175 10 240 11 Chimist/ Medic veterinar 2 4 2 2 4 534 12 Examene de laborator pentru determinarea prospeţimii la peşte şi produse de pescărie Examene de laborator pentru determinarea componentelor naturale la carne şi produse din carne Examene de laborator pentru determinarea componentelor naturale la lapte şi produse lactate PH Azot bazic volatil total Histamina prin HPLC Aprecierea stadiului de oxidare a grăsimii prin reacţia Kreis Umiditate Grăsime Substanţe proteice Substanţe minerale Hidroxiprolina Umiditate Grăsime . inginer 1 2 2 9 Identificarea constituanţilor de origine animală Impurităţi botanice/ Impurităţi (corpuri străine) Azot uşor hidrolizabil PH Hidrogen sulfurat Reacţia Nessler Reacţia Kreis Aciditate/Aciditate iaurt potenţiometre Indice de peroxid Indice de iod Indice de aciditate Aprecierea stadiului de oxidare a grăsimii prin reacţia Kreis 38 17 7 4 4 3 13 23 18 53 7 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Chimist. biochimist. medic veterinar. A Vrt.metoda de rutină Substanţe proteice Substanţe glucidice (lactoza) + Deproteinizare Substanţe minerale 4 13 53 13 30 30 30 30 Chimist/ Medic veterinar 1 6 6 1 34 193 233 43 504 13 4 8 17 3 46 4 37 13 17 19 3 2 8 8 16 17 4 51 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Chimist/ Medic veterinar 2 4 2 2 4 64 128 77 63 166 34 187 43 107 109 33 32 68 68 106 107 94 171 171 499 14 Chimist/ Medic veterinar 1 5 1 3 3 1 514 15 Examene de laborator pentru determinarea componentelor naturale la miere şi produse apicole Umiditate Zahăr invertit Zaharoză Glucoză şi fructoză Substanţe proteice Determinarea granulelor de polen Chimist/ Medic veterinar 1 2 2 3 3 3 476 16 Determinarea unor elemente chimice Clorura de sodiu Fosfaţi Chimist/ Medic veterinar 4 5 510 28 .metoda de referinţă lapte/brânză Grăsime . biochimist. medic veterinar inginer 8 Chimist. E Nicarbazin Amprol Tylosin Dimetridazol Monensin/ Lasalocid Salinomicin Narasin 12 13 15 16 36 32 74 37 46 30 56 72 81 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 medic veterinar.determinarea macro/micro elementelor din hrana pentru animale 7 Examene de laborator pentru determinarea unor aditivi furajeri din hrana pentru animate Examene de laborator pentru determinarea unor substanţe coccidiostatice din hrana pentru animale Examene macro/ microscopice specifice hranei pentru animale Examene de laborator pentru determinarea prospeţimii la carne şi produse din came Examene de laborator pentru determinarea prospeţimii la lapte şi produse lactate Magneziu Fier (UV-VIS) Cupru (UV-VIS) Mangan (UV-VIS) Vit. inginer 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 42 43 45 46 66 62 104 67 106 90 86 132 141 359 494 Chimist. medic veterinar.

pozitivi Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Bacillus cereus Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Clostridium perfringens identificare/ confirmare Indice diastazic HMF Substanţe insolubile în apă din miere 18 152 7 5 3 3 51 7 16 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Chimist/ Medic veterinar Chimist/ Medic veterinar 5 1 1 1 1 1 2 2 1 2 168 182 37 35 33 33 111 67 46 67 180 430 19 77 30 Chimist/ Medic veterinar 7 287 287 20 91 30 7 301 301 21 49 30 7 259 259 22 42 30 7 252 252 23 4 18 6 5 11 8 30 30 30 30 30 30 Chimist/ Medic veterinar 1 2 2 1 1 34 78 66 35 41 188 255 Medic veterinar Medic veterinar 6 188 25 23 30 4 143 143 26 24 30 Medic veterinar 5 174 174 27 identificare/ confirmare 14 30 Medic veterinar 7 224 224 28 identificare/ confirmare 28 30 Medic veterinar 4 148 148 29 identificare/ confirmare 25 30 Medic veterinar 4 145 145 30 identificare/ confirmare 6 30 Medic veterinar 4 126 126 29 . şi acetsulfam K) din băuturile răcoritoare prin HPLC Determinarea coloranţilor din băuturile răcoritoare prin HPLC Determinarea coloranţilor Roşu de Sudan din boia de ardei prin LC/MS Determinări fizico chimice la apă PH Nitriţi Nitraţi-metoda APHA Amoniac Cloruri 24 Reguli generale pentru examene microbiologice identificare/ confirmare Metoda orizontală pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella spp Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Listeria monocytogenes Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Escherichia coli Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea stafilococilor coagulazo . aspartam.din compoziţia Nitriţi produselor din carne 17 Încercări fizico chimice pentru determinarea unor cerinţe speciale de calitate la lapte şi produse lactate Determinarea activităţii fosfatazei alcaline Determinarea punctului de îngheţ Densitate Determinarea puterii de coagulare a cheagului Determinare carbonaţi/bicarbonaţi Clorura de sodiu 18 Încercări fizicochimice pentru determinarea unor cerinţe speciale de calitate la miere şi produse apicole Determinarea conservanţilor din băuturile răcoritoare prin HPLC Determinarea îndulcitorilor (zaharină.

Determinare enterococi intestinali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire serviciu/ birou/ compartiment Radioactivitate Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Denumire test interlaborator Determinarea radioactivităţii prin spectrometrie gama Impurităţi botanice din cereale (amestecuri de seminţe) furaje Determinarea conţinutului de umiditate . crt.A. a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor Nr.V.31 Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Campylobacter spp Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Yersinia enterocolitica Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea Vibrio spp Metoda orizontală pentru detecţia şi numărarea altor specii bacteriene patogene Controlul calităţii apei potabile identificare/ confirmare 107 30 Medic veterinar 6 287 287 32 identificare/ confirmare 34 30 Medic veterinar 6 214 214 33 identificare/ confirmare 33 30 Medic veterinar 4 153 153 34 Enterobacteriacee Bacterii coliforme. C.furaje Total* tarif lei 262 131 126 140 131 125 131 150 150 163 30 . Bacterii anaerobe sulfitoreducătoare.metoda volumetrică Determinarea grăsimii . Drojdii şi mucegaiuri Determinare E coli. NTG.metoda gravimetrică Determinarea cenuşii .metoda gravimetrică Determinarea proteinei .metoda gravimetrică Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric Determinarea celulozei brute din furaje Determinarea celulozei prin metoda Sharrer . NCS 102 30 Medic veterinar 16 582 582 35 92 30 Medic veterinar 4 212 212 36 Controlul calităţii laptelui materie primă Examen parazitologic peşte Decelarea larvelor Trichinella sp prin metoda digestiei artificiale Examen bacteriologic conserve 24 30 Medic veterinar Medic veterinar Medic veterinar 3 114 114 37 38 12 42 30 30 2 6 72 222 72 222 39 2 30 Medic veterinar Medic veterinar Medic veterinar Medic veterinar 5 152 152 40 ELISA Determinarea speciei de provenienţă a cărnii USDA-FSIS Determinarea speciei de provenienţă a cărnii Determinare a metalelor grele Detecţia activităţii specifice a radionuclizilor prin spectrometrie gama Determinare micotoxine 292 30 6 472 472 41 39 30 4 159 159 42 43 157 99 30 30 7 7 367 309 367 309 44 273 30 Inginer chimist 7 483 483 ______ * Tariful nu include T.TARIFE pentru verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertiza alimentelor de origine animală.Kurscher Determinarea volumetrică calciu . Clostridii anaerobe sulfito reducatoare NTG.

activitate ureazică Determinarea conţ de azotaţi UV-VIS Determinarea cont de azotiţi UV-VIS Determinarea vitaminei A prin spectrofotometrie UV Determinarea vitaminei E prin spectrofotometrie UV Identificarea constituenţilor de origine animală Identificare şi dozare UV-VIS amprol Determinare UV-VIS dimetridazol Identificare şi dozare UV-VIS nicarbazin Identificare şi dozare UV-VIS lasalocid Identificare UV-VIS tylan Identificare şi dozare UV-VIS monensin Identificare şi dozare UV-VIS salinomicin Identificare şi dozare UV-VIS narasin Detecţie Salmonella Detecţie Listeria monocytogenes Numărare Listeria monocytogenes Detecţia Campylobacter Numărare Enterobacteriaceae Număr total de germeni Numărare Stafilococ c.Anexa nr. Cu.A.) prin SAA cu cuptor de grafit Determinarea mercurului prin SAA cu vapori reci Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri Determinarea reziduuri de micotoxine prin HPLC Determinarea reziduuri de micotoxine prin test ELISA fără purificare pe coloană Determinarea reziduuri de micotoxine prin test ELISA cu purificare pe coloană Determinarea reziduuri de micotoxine prin test ELISA identificare rapidă 143 138 134 135 137 133 146 133 187 140 233 154 161 159 152 196 179 168 179 194 203 194 147 149 263 140 127 150 140 151 124 191 196 230 248 483 364 490 190 ____ * ) tariful nu include T. (. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.p.furaje Determinarea volumetrică-Mohr .Cd. practicate de Institutul Veterinar pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar 31 . 1 2 3 4 5 Solubilitate Controlul organoleptic Claritatea şi gradul de opalescenţă ale lichidelor Gradele de coloraţie ale lichidelor Identificare prin reacţii chimice Denumire analiză/examen/operaţiune/produs Tarif Lei 189 49 85 976 295 Anexa nr. Cu.furaje Determinare UV-VIS fier .furaje Determinarea UV-VIS cupru . Zn etc.) prin SAA cu flacără Determinare a metalelor grele/element (Pb.V. Numărare Escherichia coli Numărare celule somatice Decelarea larvelor de Trichinella spiralis prin metoda digestiei artificială Determinare a metalelor grele/element (Pb.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Control furaje Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Microbiologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Toxicologie Determinarea UV-VIS fosfor Determinarea UV-VIS mangan din furaje Determinarea UV-VIS magneziu . Zn etc.clorura de sodiu Determinarea conţinutului de cloruri Volhard Determinare volumetrică . 45/2005) Nr.Cd. III: TARIFE pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator precum şi a autorizării pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar.

drajeurilor. bujiurilor. fosfaţi.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Identificarea şi puritatea prin gazcromatografie Identificarea şi puritatea prin cromatografie în strat subţire Identificare spectrofotometrică în IR Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil . amoniu. azotaţi. carbonaţi. capsulelor Determinarea variaţiei în greutate sau în volum pe ambalaj Controlul microscopic al pulberilor vegetale Determinarea indicelui de acetil Determinarea indicelui de hidroxil Determinarea indicelui de aciditate Determinarea indicelui de peroxid Determinarea indicelui de saponificare Determinarea indicelui de ester Determinarea indicelui de iod Determinarea substanţei nesaponificabile Determinarea azotului din combinaţiile organice Determinarea tensiunii superficiale Determinarea factorului de îmbibare al produselor vegetale Determinarea puterii rotatorii specifice Determinarea indicelui de refracţie Determinarea limitei de impurităţi: impurităţi şi corpuri străine în produse vegetale. cloruri.în soluţie alcoolică Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil . drajeurilor Determinarea friabilităţii comprimatelor Determinarea greutăţii medii şi individuale a comprimatelor. metale grele. pesariilor şi comprimatelor Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor. bujiurilor. pilulelor. As. gelificare şi a punctului de fierbere Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul cu capilar Determinarea viscozităţii cu viscozimetrul rotaţional Determinarea dimensiunii bujiurilor. Zn. impurităţi organice şi altele Determinarea spectrofotometrică UV-VIS Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare Determinare polarografică Separări cromatografice pe coloană Determinare cromatografică pe strat subţire Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor farmaceutice Determinarea taninurilor din produse vegetale şi preparate farmaceutice Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale şi preparate farmaceutice Distrugerea probei în vederea determinării limitelor de metale Proba de sedimentare Determinarea indicelui de amăreală Controlul microchimic al produselor vegetale Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în vederea dozării Degresarea produselor vegetale în vederea dozării Extragerea principiilor active din produse vegetale şi preparate farmaceutice în vederea identificării sau dozării Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică Determinarea umidităţii prin uscare 769 474 525 463 355 664 209 330 235 161 112 205 200 220 228 58 100 147 156 145 202 169 335 503 219 226 231 254 205 352 276 239 187 234 185 205 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 413 198 400 609 527 204 318 212 244 141 195 193 29 37 336 270 198 163 32 . sulfaţi. Fe.în soluţie apoasă Identificare spectrofotometrică în UV şi vizibil . a punctului de solidificare. drajeurilor. capsulelor Determinarea rezistenţei comprimatelor.în solvenţi organici Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică Dozare gravimetrică Dozare volumetrică Determinarea densităţii cu picnometru Determinarea densităţii cu densimetru electronic Determinarea punctului de topire Determinarea punctului de picurare. pilulelor. Ca.

30-0.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Controlul mărimii particulelor Determinarea intervalului de distilare Determinarea gradului de fineţe al pulberilor Determinarea stabilităţii suspensiilor Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor Determinarea timpului de cădere a spumei Determinarea puterii de spumare Determinarea densităţii aparente la pulberi Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere Determinarea substanţelor grase totale Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale Reziduu insolubil în acid clorhidric Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor Capacitatea de întindere la unguente Dezagregarea produselor efervescente Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi organici prin distilare la rotavapor Concentrarea soluţiilor extractive apoase prin distilare la rotavapor Filtrare prin filtre membrane cu porozitate 0.absenţa hemadsorbţiei Control inactivare suspensie virală pe şoareci/vaccin antirabic inactivat 175 263 162 157 167 76 45 303 174 247 98 83 66 58 56 134 87 83 50 537 865 862 994 771 866 169 367 56 315 150 309 148 16 22 340 128 286 2015 1150 2085 4817 459 134 101 288 149 180 204 112 32 42 105 222 73 87 608 610 408 33 .50 µm pentru determinări cu aparatură de înaltă performanţă Determinare spectrofotometrică în IR Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică Determinare flamfotometrică Analiza HPLC Analiza GC Analiza GC cuplată cu HEAD .fermentare medii hidrocarbonate/mediu Control inactivare pe medii de cultură specifice Control inactivare suspensie virală pe culturi celulare Control inactivare suspensie virală/culturi celulare .produse biologice Control sterilitate bacteriană şi fungică/ flacon Control puritate bacteriană .SPEACE Determinarea umidităţii reziduale prin metoda Karl Fischer Dozarea azotului proteic din produse biologice prin metoda Kjedahl Determinarea tipului de emulsie Determinarea azotului aminic din produse biologice Determinarea conţinutului în clorură de sodiu Determinarea formaldehidei din produse biologice prin metoda iodimetrică Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu Determinarea vâscozităţii emulsiei Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic prin tehnica ELISA/placă Control de laborator prin test imunocromatografic Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 6 cobai Controlul sensibilităţii produselor revelatoare pe 3 cobai Controlul valorii revelatoare pe 9 cobai Controlul valorii revelatoare pe 24 cobai Control inocuitate pe cobai pentru produse revelatoare Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) Reacţia de hemaglutinare (HA) Reacţia de fixare complement RFC Wasserman Reacţia de imunodifuzie în gel de agar Stabilire titru hemolitic ser antioaie Stabilire titru complement alexină Control puritate prin examen bacterioscopic Control macroscopic .tehnica izolării de colonii Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci Control biochimic tulpini bacteriene .

cabaline.examen bacterioscopic .toxine clostridiene Determinare DP 50/ şoareci Control valoare biologică .vaccin anticărbunos Control valoare imunizantă/ iepuri (IHA) vaccin contra bolii hemoragice a iepurelui Control valoare imunizantă/ câini (IHA). anthracis .Leptospira spp Control specificate DI 50/pui .infecţie de control/cobai Valoare imunizantă .pseudopesta aviară Control concentraţie în germeni .tulpină vaccinală E. capre.seroneutralizare/şoareci .vaccin difterovariola aviară Control specificitate antigenică pe culturi celulare Control specificitate antigenică pe culturi celulare şi hemadsorbţie Control specificitate antigenică . rhusiopathiae Control inocuitate specifică oi.coloraţie Casares Gill Control puritate .tulpină vaccinală E.vaccin anticărbunos Control concentraţie în spori vaccinuri antifungice Control concentraţie în virus pe linii celulare Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF(directa) Control concentraţie în virus/şoareci . anthracis .FAVN Control patogenitate tulpină vaccinală .118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate Control inactivare toxină tetanică Control puritate .coloraţie cu verde de malachit Control puritate virusologică/pui Control puritate virusologică/ouă embrionate Control puritate virusologică culturi celulare IPIC tulpină .examen bacterioscopic .coloraţie cu albastru de metilen Control puritate . rhusiopathiae Control patogenitate/porumbei .antitoxina tetanică Control caracter edematogen .infecţie de control/ovine .boala Marek Determinare LT/10/şoareci .examen bacterioscopic . rhusiopathiae Control apatogenitate/iepuri .boala Marek Controlul concentraţiei de virus DIE 50/ embrioni SPF Control concentraţie virus DIE 50/ embrioni convenţionali Controlul concentraţiei de virus pe culturi celulare DICP 50 Determinare DL 50/pui Determinare DL 50/ouă embrionate Determinare DL 50 (Reed şi Muench)/şoareci Determinare DLM/ cobai Control viremie/pui .coloraţie GRAM Control puritate . suine Control inocuitate specifică/ boboc raţă/ boboc gâscă Control inocuitate specifică/ tineret aviar Control inocuitate pe pui SPF (1 .seroneutralizare pe culturi celulare Control specificitate antigenică .rabie Control inocuitate specifică/ pisică Control inocuitate nespecifică pe un iepure Control inocuitate nespecifică pe un cobai Control inocuitate nespecifică pe un şoarece Titrare tulpină patogenă B.coloraţie GIEMSA Control puritate .B.vaccin parvoviroză canină Control valoare protectoare prin SN şi IHA ser mixt antiviral şi antipasteurelic bovin 154 424 29 29 29 44 27 1302 1027 670 797 504 583 490 582 948 763 616 624 207 511 690 306 966 2169 1278 700 1598 615 1101 63 229 589 681 917 450 3542 3613 2523 372 1160 1283 311 68 96 1490 77 158 247 135 304 290 74 5905 5011 670 1592 968 1140 34 .vaccinuri bacteriene vii Control concentraţie în spori .examen bacterioscopic .seroneutralizare culturi celulare . bovine.vaccinuri antirabice vii Control concentraţie virus UFF/ml . anthracis Control specificitate .imunoflorescenţă directă amprentă frotiu Control specificitate antigenică . anthracis Control apatogenitate/porc .infecţie de control/iepuri Titrare tulpină patogenă B.Salmonella Control specificitate .30 zile) Control inocuitate specifică/ pui (1-30 zile) Control inocuitate specifică/ câine Control inocuitate specifică/câine .examen bacterioscopic .tulpina B.tulpină vaccinală E.

fungice din probiotice Determinări microbiologice calitative tulpini bacteriene.vaccin antileptospiric Reacţia de seroaglutinare lentă . antimicotice Determinarea valorii nutritive. chinolone. aţă chirurgicală Controlul sterilităţii antibiotice.177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 Valoare imunizantă .infecţie de control/porci . medii de cultură. vaccinuri antifungice Controlul virulenţei reziduale la vaccinul antirabic sub forma de momeală Controlul valoare imunizantă pe cobai-vaccinuri antivirale (vaccinare. după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită. propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă Autorizarea produselor medicinale care conţin substanţă activă nouă. propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în 876 652 2448 3486 1997 5776 1329 712 266 485 205 1861 1806 1698 2466 898 2811 2210 218 28 431 490 250 803 2627 7112 1039 1087 1504 976 664 213 493 830 602 493 479 614 1768 1583 502 863 197 19003 883 654 17587 221 883 610 16063 14103 18568 222 223 224 35 .vaccinuri antibacteriene Valoare imunizantă . forme liposolubile pentru dozare Determinări microbiologice cantitative tulpini bacteriene. la care se adăugă.RSAR Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice Control specificitate fungică pentru vaccinuri antimicotice Control valoare protectoare prin infecţie de control pt.infecţie de control/hamsteri vaccinuri antibacteriene Controlul inocuitate specifică pe păsări (fără efectiv animale) Control efect protector/păsări (fără efectiv animale) Control concentraţie virus DIE50/ml fără embrioni Controlul valorii imunizante .infecţie de control/galinacee vaccinuri antibacteriene Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare (FEG) Valoare imunizantă .L.) Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu au substanţe antimicrobiene/catgut. după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe) propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă. propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat de referinţă. recoltare sânge) Controlul valoare biologica pe soarece a vaccinurilor antirabice inactivate Controlul concentraţiei în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale pe culturi celulare prin testul de imunofluorescenţă indirectă Reacţia de înhibare a hemaglutinării pentru determinare valoare imunizantă vaccinuri antivirale Reacţia de seroneutralizare pe culturi celulare (valoare imunizantă vaccinuri virale) Controlul concentraţie în virus a vaccinurilor/suspensiilor virale pe culturi celulare prin reacţia de hemadsorbţie Controlul impurităţii pirogene Controlul impurităţilor toxice pe şoareci Determinarea activităţii microbiologice antibiotice.infecţie de control/cobai vaccinuri antibacteriene Valoare imunizantă .A.infecţie de control/palmipede vaccinuri antibacteriene Valoare imunizantă . chinolone.RSAL Reacţia de seroaglutinare rapidă .IHA/pui Controlul valorii imunizante prin infecţie de control şi IHA/pui Controlul valorii imunizante prin infecţie de control pentru difterovariola aviară Control valoare imunizantă vaccinuri antitetanice prin seroneutralizare/ şoareci Control seroneutralizare/şoareci Determinare titru antitoxine clostridiene/tip Valoare imunizantă . fungice din probiotice Controlul eficacităţii conservanţilor antimicrobieni Controlul conţinutului în endotoxine (test L. vitamine Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor Extragerea principiilor active din produse farmaceutice.RMAL . folosite la controlul sterilităţii produselor Autorizarea produselor medicinale de uz veterinar care conţin substanţă activă nouă.infecţie de control/şoareci vaccinuri antibacteriene Valoare imunizantă . la care se adăugă. pansament.

după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe). Biologice/medicamente/aditivi furajeri/alte produse pe fiecare domeniu media Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare. prin procedura naţională Evaluarea variaţiei de tip IA. activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru de referinţă la care se adaugă.primul val 225 Autorizarea produselor medicinale rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe). prin procedura naţională Consultanţă de specialitate în domeniul produselor medicinale şi al altor produse de uz veterinar/oră Notificare referitoare la produse care nu necesită autorizare/produs Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. prin procedura naţională Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare. autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru interesat Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită. a prospectului şi RCP-ului. autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura repeat use cu România stat membru interesat Autorizarea produselor medicinale veterinare generice autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru interesat Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu ROMÂNIA stat membru de referinţă Evaluarea variaţiei de tip IA MRP/DCP Evaluarea variaţiei de tip IB MRP/DCP Evaluarea variaţiei de tip II MRP/DCP Eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru import paralel Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o substanţă activă nouă. prin procedura naţională Autorizarea produselor homeopate cu indicaţii terapeutice. autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală sau descentralizată cu România stat membru interesat în primul val Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. activă cunoscută. propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val Autorizarea produselor medicinale generice propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin substanţă activă nouă. după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie Autorizarea produselor medicinale veterinare cu utilizare medicală bine stabilită prin procedura naţională Autorizarea produselor medicinale veterinare generice. IB şi II. prin procedura naţională Evaluarea cererilor privind modificarea designului şi inscripţionării ambalajului primar şi secundar al produsului medicinal de uz veterinar. prin procedura naţională Evaluarea variaţiei de tip II. altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA. prin procedura naţională Evaluarea variaţiei de tip IB. la care se adăugă. activă cunoscută autorizată prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura "repeat use" ralizată cu România stat membru interesat Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst. prin procedura naţională Notificarea produselor medicinale de uz veterinar fără indicaţii terapeutice. propuse prin procedura de recunoaştere mutuală sau prin procedura descentralizată cu România stat membru interesat în primul val Autorizarea produselor medicinale cu utilizare medicală bine stabilită. prin procedura naţională Avizare material publicitar pentru prod. prin procedura naţională. prin procedura naţională. după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic 18241 226 16280 227 228 15572 10836 229 9910 230 9855 231 9093 232 233 234 235 236 237 238 6643 7459 686 1062 2532 1906 6534 544 381 6371 544 381 5554 5554 3648 817 544 762 1796 762 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 3866 790 131 54 544 14647 254 8171 255 18513 883 36 . la care se adaugă. autorizate în Uniunea Europeană prin procedura de recunoaştere mutuala şi propuse prin procedura "repeat use" cu România stat membru Autorizarea produselor medicinale veterinare rezultate în urma unei asocieri noi de substanţe cunoscute (combinaţie în doze fixe).

la care se adaugă după caz: a) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul speciilor de interes economic b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie Autorizarea naţională a produselor medicinale veterinare prin "consimţământ informat" Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura naţională Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat de referinţă Extinderea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru interesat Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat membru de referinţă Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală sau procedura descentralizată cu România stat interesat în primul val Autorizarea produselor medicinale veterinare hibride prin procedura de recunoaştere mutuală şi propuse prin procedura repeat use cu România stat interesat Reînnoirea autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare homeopate cu indicaţie terapeutică prin procedura naţională Autorizarea de comercializare limitata a produselor medicinale veterinare Aviz de comercializare produse medicinale veterinare Evaluare documentaţie tehnică pentru suplimente nutritive. din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Pseudomonas aeruginosa din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Clostridium sporogenes din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Candida albicans din produsele farmaceutice non-sterile 654 5363 544 381 4411 6207 17370 15791 16826 14920 10672 1252 2450 1252 490 544 762 762 925 762 273 925 708 381 762 708 947 762 925 544 526 465 637 337 299 342 294 298 332 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ____ * Notificările ulterioare vor fi tarifate la 50% din valoarea celei iniţiale Notă: a)Tarifele din prezenta anexă nu cuprind T.b) pentru fiecare specie-ţintă/ cale de administrare în cazul animalelor de companie 256 Autorizarea produselor medicinale veterinare care conţin o subst.A. etapa 2) Cotizaţie anuala de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare Evaluarea protocoalelor de producţie şi control pentru produse medicinale veterinare imunologice în vederea eliberării oficiale a seriei Variaţie la autorizaţia de comercializare pentru import paralel Determinarea numărului de bacterii aerobe viabile din produsele farmaceutice non-sterile Determinarea numărului de drojdii şi mucegaiuri din produsele medicinale veterinare non-sterile Detecţie şi determinare număr bacterii Gram negative bilă-tolerante din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Escherichia coli din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Staphylococcus aureus din produsele farmaceutice non-sterile Detecţie Salmonella spp. 37 . activă cunoscută autorizată prin procedura naţională.V. cosmetice şi alte produse de uz veterinar în vederea notificării Notificarea consolidată* în vederea completării documentaţiilor tehnice pentru produsele aflate în procedura de autorizare sau de reautorizare prin procedura naţională Evaluare documentaţie tehnică produse biocide în scopul obţinerii Autorizaţiei pentru experiment sau test Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru utilizarea temporară a produsului biocid pentru fiecare funcţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de urgenţă (120 zile) Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază a produselor biocide în vederea plasării lor pe piaţă prin procedura naţională Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru produse biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă prin procedura de recunoaştere mutuală Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru utilizarea temporară a produsului biocid în vederea eliberării Autorizaţiei de urgenţă (120 zile) Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune de bază a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă prin procedura de recunoaştere mutuală Notificare* în vederea completării documentaţiei tehnice a produsului biocid Evaluare documentaţie tehnică privind efectul biocid pentru fiecare funcţie a produselor biocide. în vederea plasării pe piaţă prin procedura naţională Evaluare documentaţie tehnică privind datele comune pentru produse biocide în vederea revizuirii sau modificării autorizaţiei/avizului de plasare pe piaţă/comercializare Evaluare efect biocid pentru dezinfectante pe test obiecte (faza II.

IV: B.b)Emiterea duplicatului autorizaţiei de comercializare se face numai la cerere. II sau grup de variaţii. 1. aplicat fiecărei variaţii din grup. alta decât variaţia care defineşte grupul. e)Cotizaţia anuală de menţinere în vigoare a autorizaţiei de comercializare se achită pentru toate autorizaţiile de comercializare valide la 1 ianuarie a fiecărui an.TARIFE pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat. (. c)În cazul variaţiilor grupate. crt. d)Pentru variaţiile tip I. asupra mărfurilor supuse controlului veterinar Nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. * Acţiunea efectuată Acordarea asistentei veterinare animalelor de companie. tariful se calculează pentru fiecare autorizare prin însumarea tarifului aferent variaţiei care defineşte grupul şi 75% din tariful pentru variaţia inclusă în grup. în timpul călătoriei. solicitate prin "Distribuirea echitabilă a sarcinilor" (worksharing) se aplică acelaşi tarif stabilit pentru variaţiile de tip I. la solicitarea proprietarului Tarif*/acţiune .lei 60 ) Tariful nu include T. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 77 din data de 31 ianuarie 2012 38 .lei 39 Anexa nr. Partea a III-a.V. 45/2005) A.A.Anexa nr. Acţiunea efectuată Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră Tarif*/mijloc de transport . crt. 1. II sau grup de variaţie în funcţie de tipul de procedură.TARIFE pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei Nr. în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial al României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful