You are on page 1of 76

Matyas, rlorin A magyar nyelv finnitesi i-><?

trekvsek c "; t
.

Purchased
I

for the
o\

CBRAR1
RS1
I

the
IOIKIN ki

HMM

<>!

from the
K
\
I

III

II

\1 \|)||

ISI

Olll sl

A MAGYAR NYELV
FINNITESI TREKVSEK
ELLEXEBEX.

>Q^
IRTA
/

ns
9

oita % \

^%J^~
PCSETT,
A LYCEUM NYOMDJBAN

AIAIASI ES GDREI

SISKOV1CS

TAMS URNK,

EGYKORI TANTVNYNAK

a szerz.

i*

fr

Elsz.
A
lla

magyar, nyelvre s szoksaira


eurpai

nzve,

e]klnzve

ujhoobao.
rettegni,

.Mihelyt

krnyez npek megvevk ignybe;


-

szntek

vendgszeretett
mily
flelmes

tapasztalak,

hogy

ellenei

oly szves
akart, a sz-

vendgei
ves

irnyban.

Letelepedett

nla,

aki
ily

gazda

megoszt velk
lesz

fldjeit.

Ki

bkez
zsiai

Ide-

genhez,
konait
is

nem

fsvny

sajt

felenphez.

ro-

hozz

knyszerted
klnfle

a viszontagsgok; ide szl-

longnak

lassankint

nevezetek

alatt,

egykor

terjedelmes rokonsgnak maradvnyai.

Ezeknek magyar-

rokon

oltkrl

flteszem,

hogy magyar nem fog tbb


s

ktkedni:
leti

miutn

honfiaink,

legjabban
azt

.1

eme y

Ke-

utazsnak
liony

els rszben,
tuds,

bven

bebizonytottk.

Arra,

klfldi

a jsz,

kn, palez

npfelevl-

kezetet

magyartalan eredetnek

tartja,

mosolyogva

lat

vonihalunk;

nem

forgatta

oklevlgyjtemnyein,

ket,

nem

ismeri

Jerney szrevtelei!
irnt. (')

hres

a n

fflossariiim

czmlevesztse

De azon kvetkezte-

f) Ez 1303-ban
vgkp
ban

kszlt,

midn
voll.

kn atyukfiai nlunk mi
Klaprolh
et

megtelepedtek
latin

kzlte
.

1biblio-

,Vocabulaire

persan

coman

de
;

la

thque de Francois Petrarcha" cziin hIhH


,,In

eredeHje rz
pei

hoc

libro

conlinentiir

Persiamim

Comanicum

Alphabetum." E sztr ugy nevezeit coman rsze


minlfogva a kunok
s

tatr.

velk rokon zok s pecsenegek


llitt.iinak,
.

fbespnykj
idzte

talr

ajkuaknak
llal

klnsen

Jeriipv

Neumann
erlialten

ISI-ben

Ks hal sich selbsl ein


i

ziemlich ausfhrliches

Sprache

Wrterbuch ihrer fder Komanen wodurch die Abstammung dieses Vol


eine

kes, der zen und Pelschenegen. welche

zusammen, wie
Mii Jerney
trt

ausdiiicklirh versichert wird

und dieselbe Sprache


wird."
bart
hol
a

redeten, iiber alln Zweifel rrliobrn

megjegyzi, hogy

Valamely jmbor olasz

1303-ban azon fekete-tengermellki tarlomnyokban,


egykor kunok laklak, de mini kznsgesen tudat ik

mongolok ell Moldvba,


s a

Magyarorszgba

vonultak

az olt megtelepedett Tatr npek nyelvn sztri kszil

ksbbi szzadokban divatoz Cumania


s

rgi

ti

zethez alkalmazva azon talrok nyelvi


illeti;

ebbl

;i

Coman" czimmel XlX-dik szzad kzepn mr azi kvei


tudsok,
eritica

kezeiik az elfogul!

hogy az
mellett

,i

kunoknak

voll

nyelve!

Bizony,

ily

blcsen
a

vitathatn

Klaproth, Neumann, s mindazok, KiK


alaptjk a

mondotl sztrra
hogj
a

kunok

trk-tati nyelvsgi
.1

Bonfihis

nius

iria

Magyarorszg tnncie

rgi

pannouiusok
ll

lm

ijt foglalja

magban
\

miutn czimn

Histria

Pannonira."

Petrarchafle sztj tehl p

VII
tsre,

bog}

si nyelvnk rpd
csak
ez
s
tinn

vezrtrsai

ulan

el-

veszeit,

s jelenleg

fjdalmasan

felshaj-

tunk!

Mello

bntetse
elnzte,

Hanyagsgnak, mely a mamely azt


plsre,
:

gyar-finnitsl

nemtiidoinmi-sgnek,

Folyton
.lerney
die

prtolja.
llal
is

Ismtlem,
idzed

magyar -finntink

Kunik

Ern
den

nyilatkozatai

0b

Jazygen
den den

dic

spter

neben

Lilauern
in

aiil'treten,

mii

Vorfahren
alln

der

modernen Jassygen
\erwandi
nfi

Ingin,

und

Jazygen

waren,

isi

noeh nichl
Die ungri-

lipwiesen,

wenn aueh

behanptel
lies

worden.
plur.

>chen Jazygen ung. Jsz,


rhen
heut

Jass.
,

Jaszak) spresieh
,

zu

Tag magyarisch

neben

und die

Kumanen gern
von

fr den Urstock der

Magyarn
sie

aus. Allin

den
sind,

Kumanen wissen wir, dass


wie
dies
die
die

tinnisirle

Tr-

kn ehe

kerettelen leberresle ihrer Spra-

beweisen.

Aueh

Polowzer der Russen, oder Kowie


isi

manen der Byzanlier


koinauische
riseh
nielil

sind Trkn,

dies das bekannte

Glossarium beweist.
erlaubl,
die
lieuliien

Es

aber aueh histofr

Kumanen

den Ur-

sloek der

Magyarn auszugeben. Die all


,

tr kise he

nyomatktalan. csbt phantom


miatynk, melj

mini a lumunkbeli kun

alapos vizsglds nlkl knnyen hi-

vi
zs

a trtnetek kilbolhatta]] hinrba vezeti." Keleti UtaI.

300.

I.

Vili

(magyarisoh-trkische) Dynastie,
alt A dcl der
Zeit

und der
(lei-

Ungern, habn im Laufe


<lic

ehenfalls

l'innische
(')

Snraehe ihrer

Unteiihanen angenoiiiinen.
Nem
rokonink,
kzt

mi
kik

(ledtk

el

honi

nyelvnket

hanem azon
npek
el-

hozznk nem
s

jhettek,

hatalmast)
is

flosztottak,
(')

nemzeti

ntudatukat

jobbri

vesztettk.

Enyszetk azomban
szavaik
a

nem vala nyomtalan.


az uralkod nyelvvel,

Szmos
melyekre

eredeti
,

kzltettek

klnsen

pershan
is

most

is

knnyen

is-

mernk, rlvn, hogy ezltal


saink
hitele, kik
3

ersdik honi krnik-

seink egyik legrgibb lakhelykl Per-

sit jellik.

Bulletin de
1'

la

classe iles Sciences hislniiques


S.

el

pulii

de

Acailmie Impr. des sciences de


VII a
n.

Pelersbourg

l^">i>

Tom.
2

20. 21. col. 314. 3i5.


t<ir<k

Mg

kaukzusi

ajk

npek kzli tallkoznak,

magakai magyar szrmazaluaknak hirdetk. Maga Samyl

fnk, mr

1")

esztend

eltt,

elszr

is

magyarok hogyde mivel egy-

llrl Lndakozdotl mosdoki rmny ltogatjtl.


i

'

\/ illet szvs helyei elgg ismeretesek


szer

mr Persia

emltsi
:

egyvalaki igazolnomis kvnta,


-

ime Kzainak szavai

Menrolfc (Nemroth}
i
I i

absque
Ili

Hunor
IiIh
,

el

Wogor plures
posteritas
1 1

el

Blias

procreavit.

-ni

el

eorum
el

Perside
,

inhabitant regionem,
diffi

slalura

colore
,

un is similes

lantummodo parum
el Thuringi."
>
1
*

runt in loquela

sicul

Saxones

csaknem

IX
Nyelvrokonaink,
idegenekkel
linn.

az

honba

meneklteken
Klfldiek

kivl,

keveredve
s

elenyszlek.

azomltnn
tall-

lapp,

ms eddig kevss
s

ismeri

npekben

iak
talni.

azokat,
A mos

kezdek okt

neknk

lestvrekiil

bemufl-

Comenhis mondalik ezen atyafisg els


1657-ben
;

fedezjnek
egyes
s

kvetk svdek,
ssze

nmetek.
Calepin

magyar szkat
Albert

lltvn

finnekkel,

Molnr

sztraikbl.

Magyarjaink elejnle menhasonlatokat

lenetznek.

Bl
,

Mtys s Bayer a

csak

szomszdsgi
nlk:
inig

vagy kereskedelmi viszonyoknak tulajdoaz

Sajnovies
,

gy

krra

jeges tenger

partjaihoz

vetdvn

gyagyog lapp

szjbl

magyar
j

hangokai vle

hallani.

Kbln megiyzdk az

ro-

konsg
kjt
:

fell:

sszellila

vagy 150 szhasonlatot,


Ungaroriim
Ollnak,
et

s inuii-

Demonstralio
esse.
Ilafniae

idioma

Lapponum
a

idem

1770." Tliot

dn

aka-

szrl szra ismteltetik Turczinl

..Dicilur etiam

quod

idem Ncniroth proclreasscl


,

- praelor Hunor
cl

el

lii

eorum

posleritates

Magor plures filios Pc rsi dem regio-

nom praedictam inhabitarent, slalura et colore siniiles velut Saxones et Turingi Hunnis, lanlummodo in loquela
,

mn

linini differentes." P.

I.

C. 2. S msul!

..Priores
in

Hun

garornm

histri
in

Hunnos sivelliingaros primiim


palude

Per-

side, tandem
P.
1.

Maeotide

commoralos esse'

C.

tleniii

elnknek
tetszeti

ajaka.

Tallkozk
oly
s

azomban,
np

kinek
ki-

nem
nek

lapp

atyafisg,

atyafisaga,

hadairl,

trvnyhozsrl,
igen
tud a
a
histria.

egyltaln
Nyilvnts

lladalmi

eleirl

nem

tbben

nemtetszst,
jeli

daczra

honlias

rzelm

Dugonics

Karel-

brndjainak;
a

daczra

klfldi

tekintlyek,

ludos

bizoltsggal,
tnek.

krdsi

bevgzett

lnynek

hirdet

tele-

Beregszszi
a

nem csak

felszlalt e
utastott

rokonis ellen,

hanem
ber
den

mveltebb

dlkeletre

hasonlatokrt

die

Aehnliehkeil

der

hungarischen
1796."

Sprarhe,

mit

morgenlndisehen.

r l,eipziL

czim knyvben.

Kezdett
ellenben

mve

nem

(alla
1

tudomnyos folytatra;
a

mig
ujabb

Gyarmathy

799-beD
s

rokontsi

gyel

hasonlatokkal
nala
:

tmogat

a
a

lapp

atyafisgbl
czitneo
a

finnt csi-

attl

tartvn,

hogy

lapp

magyarok

fnakadnak.

Meri

mini

finn-magyar Kllay ur megjegyzi:

Bizonyos

borzads

szll
finn,

meg nmely

tudsainkat

az

idben,
tetnk,
kat,
a

hogy,
Siberia

ha a

magyar nyelvrokonsga
a

elismer-

koldus

npeit

vonulkat, ostvkos

volgai

vad

cseremisz,

tschnvasch,

ms

olt

ta-

nyz

pogny npeki rokonainknak kellene elfogadnunk,


bszkesgnk
el
olt

a mit tenni

tilia."

(Finn-magyar nyeli hit).

Ugyan

sorolja

a finn-magyarsg kl- s belfldi

XI
nrtoljit,

Rdiger mr
a
finn

1782-ben minden habozs nlkl


trzsk al."

iktata

nyelvnki

Elhiszem!
rkltt

de maegyetlen

gyar
kincse,
rjil

embertl

megrdemlen

seitl

hogy eredetnek, s bens mivoltnak flreismeigaztani


;

tudomnyos mdon igyekezzk helyre


sajnlja

ne

kltsgt

s fradsgt,
az,

ms mveltebb
foglalkozk

nyelbizta-

vek

megtanulsra, \a:y
prtolsra

azokkal

tsra,

fordtani:

hogy elleneink szenvedlyes

piszkoldsait,
rlat
ltal

necsak

elutasthassa,
is

hanem okszer

b-

valdi

rtkkre
Pallas,

szllthassa.

Emlttetnek

tovbb
sok.

Gmelin,

Fischer,

orosz akadmiai tud-

De Sacy,

Bttner,

Gatterer,

Dobrowszky

a kt

Vdelung; Arndt, bel Rmusat, Klaproth, Kiehhoff, Dussieux,


Balbi,
Miiller.

Gabelentz klfldi tekintlyek;

nlunk pedii;

Sajnovies

Gyarmathy utn, Molnr Jnos, Rvai, s


linn

Sndor Istvn
Vzla,
ink
iilliink

mkdseik.

folytatja

K lla y

ur,

tbb

haladst
is

nem

tlott

magra
mg,

dologra

nzve,
s

most

(1844-ben)

hova

Sajno\ies

Gyarmathy munkai helyjl

heztettek

bennnket;
a
irt

azok

sem

megezfolva

nincse-

nek,

sem

knls
70,

odbb

nem

vitetett,

pedig azta hogy

Sajnovies
le,

Gyarmathy
a
klfldn

ideje

ta

40 vnyi

id folyt

mely

alatt

nagyszer nyelvvizsglatok

XII
(tettek,
tsait,

melyek Schlzer, Sajnovics, s liyarmaihy

ll-

nemhogy

felforgatnk,
a

st egyenesen tmogatjk."
csak
az
szntetheti

Termszetes, lioy
I.i

tvedsi

meg,

az

gy

melletti

lelkesedsen
s

Kvl, a

magyar

nyelvet

anyatejvel
klfldi

szopta,

az

egyetemes nyelvismeretben, a
halad.

ludomiiynyal
keveset

egytt

Nyelvnk
e

gyben
fltti

klflditl

varunk,

mert

annak

trgy
is

vlemnye,

magyar embertl, legjobb esetben


tekintlyi

elnnemzeti
is

zst
vllalathoz
kvntatik.

epn

nem

ignyelhet.
kivl,

Ily

szmban j akaraton

anyagi ldozat

Midn

az

ir

egyettal

nem

gazdag

is,

ily

tartalma
al

munkt csekly szm olvasja nem kpes


s

sajt

juttatni,

csak

egjes lelkesebb
ha.

lionli

nemzeties buzaz mis

galmnak ksznhetni,
kzz
telelik.

mint jelen

esetben,

Beregszszi
lisunak
,

utn

Pessler

monda
a

ellent

linn atya*

okokkal
is

bizonytvn
s

magyar klnb
varnak

voltt,

melyek

ma

rvnyesek,
lltsai

czfolatra

turnz

ellenlVleinkiol.

okai

kvetkezkben szponlonyelvk

siilnak

I)

Egj

trzsbeli

npek

gykrszavai'

han
kat,

is

egyeznek. 2)
az

Egj

trzsbeli

npek

azon

trgya-

melyek

emberhez,
csaldi,

mint

ilyenhez legkzelebb l-

lanak,

emberi,

trsadalmi viszonyait jellik, phy-

XIII
sicai
erjit

foglalkodlaljk,

flelemre,

szereidre

gyiil-

lelre

ingerlik,

minden

szojrsban
ki.

azon, vagy
ltjuk

leg-

albb
inn,

hasonl
latin

mdn

fejezik

Ezt

szlv, A

ser-

rokon

nyelvekben, ezt a smiekben.


klnbzik
e

magyar
sz-

nyelv

nen az ilyekben egszen

finn

jrsoktol.

Hogy egy pr szz sz


csak
:

kt

trzsben

halinn
is

sonlag

hangzik,
kzt

azt

mutatja,

hogy a magyar,

npek

lakott

hogy kzle egy kt csoport

ott

maradt, s

azokat

messze vndorlsukban kvette. 3)


jellsrc sajtlagos,

magyar els szksgeinek


szaki

sem az
bir.

sem ms

nyiigoli npekkel
(

nemkzs szkkal

Hol kezdte ezeket hasznlni

Sem

finnek,

sem mostani

krnyezete kzlt. 4) A magyar ismer oly dolgokat, melyek

csak dlibb zsiban, nem a finneknl falltatnak; teht megvoltak nla,

mieltt finnek kz
a kl

jutott.

5)

Hasztalan a

hi-

vatkozs

hasonlatra,

nyelv

belszerkezele

kzli;

tallkozsra
utn a

egyes szlamok- s nyeh fordulatokban. Mis jelllek, mivel-

magyarok tbb trgyal ismertek


\ad np
is

Icbb, s kevsb

voltak, mint
linn

legel szomszdaik:

valszn, hogy inkbb a vad


jrsaikat a
fordtva,
linn

hordk idomtottk szszerint,

magyar nyelv szerkezete


szerint.

mint mega

seink amazok

Vgre 6) Ellenkezik

rokonsggal az

ide rkezett

magyarnak, egykor Re-

XIV
gino s Leo ltal fnlartoU jelleme, mely egyez a mo>lanival,
s

milyek a

linn

npek

soha s sohol nem voltak.


\

Kl szzadnl tovbb legeltettek


kiri

olt

magyarok

a bas-

pusztkon, cseremiszek, \ofjakok, szyrjnek, permiek,


is

s vogulok kzt, s taln ina


emlteti

ott

volnnak, hasonlk az

hordkhoz nyersesgben, butasgban, tanyasgban,


is,

nyomorban, ha ok
volna." (')

mint ezek, a linn nptrzshez tar-

toztak

Legjabban korn elhunyt Jerney frahivatkozs

dozott, a Persira

alapos voltnak kimutatsiczimii becses

ban, klnsen Keleti Utazs"

munkja m-

sodik ktetben: de kvetkeztetsei, valamint Beregszszii


is,

igen

terjedtek.

Beregszszi

egy hzmban

hasonltott

zsidt, arabot, persl, (rkl.

Jerney nem elgedett

meg
vi-

a Persiban volt
tatott,

lakssal,

hanem prthas azonossgot

melyre

azomban mg mindig hinyoznak

a teljes

erej bizonytkok.
Ezen s hasonl ellenmkilsck melleit,
a

Bnnezs
egyetlen
Flsle-

honunkban
nyelvszeti

is

divatoss, st talnoss kezd vlni

intzetnkn urain;

seglyeztelik.

ges gondoskods! Megjutalmazn


orosz kormny is;

azt,

a sokkal gazdagabb

hisz e trekvs az o alattvalit kzelrl

i'i

Fessler Geschichte der Ingein


I.

Leipzig

1815

Bnd

AMh.

173

22S

I.

rdekli.

Ugyanis, kllay szerint: yarmathy

Schlzer

ltal utlia igaztva

knyvi els Pl orosz (zrnak ajl,

kinyilatkoztatvn,

hogy ksz az Uraira elmenni, ha segd


de j szndka elhangzott a hbors
is

kesk gymoltank

idkben."

S ha gymolittatott volna
volt

az orosz Czar.

vgj magyar trsalat ltal,

volna-e azon nrali mzasfejlesztsre,

nak, nemzetisgnk szilrdtsra,


sikere,
mint

nagyobb

egy korunkban

teljestett

hasonczlzatiiiiak,

melynek eredmnyei vrva vrtuk? Nemzetisgnk j gye-e,


melyet Schlzer prtol,
is

ki a

magyartl mg

histriai nevt

megtagadja,

sei! finn-lapp eredet szakrl kltztt


hirdeti
(

nyomom
grblich,

csoportnak

Unsere
die

Sehriftsleller

irren

wenn

sic

den Ingern,

uun mit Slaven vereinen frem.

miseht wohnen, und sich selbst

Magyar nennen,

den

Xamen gebn, und

innen alles zuschreiben


steht.

was

von

llnnnen, und

den Ungern geschrieben

Denn diese
altn
in

Madseharen habn nichis gmein, weder mit den

HunPanily

nen, noeh mit den Trkn, die zu Constantins Zeiten

nonin \vohnten.''(

'j

Mit akart ez a

Gyarmathy,
?

midn

ember

ltal

hagy magt igazgattatni


irja:

S mit akar Kllay,


el

midn

ezt

Lehetlen e rszben
tudni Schlzer

nem

ismerni, s
volt az,

mltnylani

nem

rdemeit, mert

C'J Allgemeine nordische Gescli. Halle 1771. S. 538.

ki

Gyarmathyt serkeot s buzdi, a

limi

nyehgazatok
keresztl nzte,

megvizsglsra
s czimjt
\zt

mg a
(

kziratot

is

megultoziat

hiszem, hogy des anyanyelvnknek, sok ms


el

vesztesgek utn, mai napiglao

nem

vitzhatott

osztat-

lan birtokunknak, ldozatksz


rla terjesztett llirekel
,

kegyelettel tartozunk;

sa

nem csak

szval

hanem

telleges

kzbenjrssal
s

is,

megczllni ktelessgnk.

E hiedelem,

nem

elbizoltsg csekly kszltsgemben, sztnztt ll-

lpnem magyar-flnntsi trekvsek ellen: nyomot s irnyt


matatva honszeret
kpzettebb tehetsgeknek,
a

meggy-

kerezett balvlemny megingatsra, kiirtsra.

A trgyals kt rszre
1.

oszlik

liwiezk egyes szhasonlatokal talllak linn- s

magyar

nyelv

kztt: vannak szhasonlatok a

magyar

rja (szanszkrit, zend, prszi, ujpersa) nyelvek kztt. A

mennyi hasonszt

mutatnak, annyit mulassunk mi. Eredis

mny: Vagy az rja

magyar-rokon, vagy a
ki

linn

sem
t

az.

A mi e szhasonlatok kztt
tessk
ki

nem
is

llja a brlatot,

rl -

mindkt rszrl, jobbak


linn

talltainak az rjban.

Mert ha, mini szerz tudja, a


sonul
.

nem

rokon, s mgis ha.-irja


,

csak

tigj

mn: jobban hosonnlbat az

kivel

XVII
trtnelmi vol rintkezsnk szinte bizonyos. Igy a finn ha-

sonlatoknak brmely szmos volta


az rjt

nem okoz aggodalmat

hasonltnak; lesz
is,

mindig

egyenl szm hason

szava, s tbb
2.

ha

kell.

Az gynevezett idomi hasonlatok ellenben szintoly

rja hasonlatok soroltatnak el,


\z

egyenl

flttelek mellett.

eredmny, mint a szhasonlatoknl.

Els
I.

Rsz.

JIK}ar-arja, s Hnii-ntagj ar anyagi hasonlatok.


Hjabb

magyar-rja hyelvbasonlatok.

A
gyar-rja
ersti
..Ez

m neve

k h e

z.

szten. Hogy szten


szten
Belliin

nyolczad rtelm, az elbbi mafelhozaakon


kvl

hasonlatokban
k

(*)

edd

= quindena (nyolczad kett)


rendeltk
a

jv

szten

kcddet

vrmegyk-

nek.
a

Gbor 1621 -ki levelben. Szilrdul

hasonlat

szkr.

astan-hoz,
1

ujp

hest-hez.

A'

k.

-4 ' ii.

=
tatik:

szkr.

istavan. Az Atharva Vedban

tall-

je atrajo
o.

angiraszo navagv istaAtrik kilencznnepek ldo-

v a n

Angirasza

zattal

(imdattal) birok." Ath. V.


I.

Szanhit 18. 3.

20. a berlini kiads 342.

VI

un

gonoszllek

n,

llek:
-

manasz, viszonytva mamann tariksalokah llek a


szkr.

lgvilg."

Tovbb

Mami

nythosi

szemly:

(*) Magyar-arja nyelvliasnnlatok 1857. 6. lapon.

2*

20

maiin szvajambhuva

nleg

ltez
1

Mann.

Elfordul mint magyar szemlynv 12

l-ben.

lloNxui'kny ujp buzurg, s tbbesben buzurgan jeles, blcs, vallsos emberek neveokiratilag w aEredeti rtelme n a g y zete.
: .

zarka. Ez

is

roszabb rtemnyre jutott; mint rltszik

dg (*) s man. Ugy


keresztnysggel
csak mint
Istent

zsiai

vallsnak

flvltsa

alkalmval, a magyar
srtetlenl.

tartotta

meg

Elfordul
alakjban.
12:JI

szemlynv

eredeti
tle

Bozorg

..Praeinstaldns

Bozorg

genere Boszlig".

Polgrzatiak.

Innihr
lat.

Valdi

persa

alak sz

=
lat.

zend

hamszm,

b arai ti sszehordani. szit liam, szkr

cum,
szkr.

bara, bre,
tele,
:

ferre ig-

bl. Ujpersa

ambar
lakni

megtlt.
i

Hz =
risi

s z

di v

d e v

sza

sz

..gben a devk laknak.

RigV.

sza

lakhely:
otl

tatra kaccsidr'sirszm
lakot csinlt,
ujp.

csak re

eg)

(letelepedett).

liiiios

gencs. Az els magyar nyomtatvny-

ban
uec".

i482-rl .draagha

genche neepeunk-

E szk z k - k sz i tmny ek.

==

szkr.

r;

subula

vargar.

Ahrhics.

abroncs

ujp.

ebrendsen ebrendsin

(*) Magyar-rja nyelvliasoiilatok. 10. lap.

21
karperecz,
o br ucs.

bokagyr,

armilla,

perisces.

Szlv

Ur == ujp. Csizma
:.--

par
ujp.
ujp.

kikszteti

(dabagt kerde} br.


calceus.
,

csesmek
dsojtan

Cstr

pulvinar ephippu

stragula.

Sndor Istvnnl cstr

dorsuale.

Haczuka

szkr. ancuka knts, finom kelme; Unam haczekam de veluto deaurato eidem emi

et dedi,

48

fl."

Ulszl

kincstartja

1496-ban

Kresznericsnl.

Ifm-anu,

=
ujp
-

ujp.

harang

csengety.
oultr

H.s
lint

=
=

khis dens seu


szkr.

arain.

ljutorna

kinn ara hros zeneeszkoz.


puteus,

szkr.

kupa
ujp.

kuta
grg

vztart

edny.

Haltba
liaiMl

ujp
:

elibe,

xalvftrj,

v.aX\mzm

igbl.

kard ks; magyarul


gladium
vei

is

hajdan

azt.

je-

lentett

cultellum,
h.

quod vulgariter
1278-ki
oki.

dicitur

Palst

Prua
Hi(<r

= =

Hord" (Inbsaii e. ujp. palasz vestis


szkr.

Kord)

lanea crassior.
pulvinar,

bar ha na

upabarhana

lodix.

Saru

= =

ujp.

csatr salar tculorium

altum.

ujp.

dsarug genus

tegminis

pedum apud rus-

ticos

maxim usitatum.

Szk = ujp szeku sedile. Szoba = szkr. szabh donius. Szabhm


r-at

parjacsa-

a hzat

krl jrta

8
;

s'zabhmadje szoba
szobba.

kzepn" Nalus x 17 s 21. Bopp cas a-val fordtja

in

casae-medio." Szl.

22

Tarisznya
garsac.

u.ip.

talisza,

hippopera

Szl

ila-

Tegez>
(

==

u.ip.

terkes

pharetra, Szl.

rka cs,

olasz

urca sso.

Tepszi

=
=

ii.jp.

tepsi, discus labro instructus, ex

aerei

auro, vei argenlo.

Zabola

szkr.

dsalili

reltoenare,

conibefB

Zsk =

ujp.

dsakbads
llal,

genus marsupii. Szl

cxak.

Ember,

termszetiek

Dajka

ujp

daja: ka kicsinyt. Szl.dojka doj-

teljica.

Hg

==

parzsi
a n

kliuli,

ujp.

khu

S(

cs ?= szkr. zvegy
hasonul

mis a

frter rainor natu.

Erdsini <

szkr.

aszahja
szkr.

trsnlkli,

magnos

mg
:

\mIu;iIm!z

adhava s vidhava, lal Szi udova, germn Witlwo


br
frter.

ud o

vi ca.

%'r (atyafi) Ilar. Hasonul

hind-pcrsa

hozza hind-persa barti nsznp, meszKr.


latin

nyekzi vendgek;
germn brder,
szkr.
halotti
i.iinn

vrta.

szlv

Inai,

rrater, persa berader,


bartot jelent.
V

bhrtr

fivrt,

nem

kisebb
,ba-

beszdben
ainii i.

scerelmes bralymnem
a/

meri

Egyhz min

igj

szl hvei-

hez;

hanem

rralres,

Brder,
s

magyarul feleim,
hind

atymfiai.

Szanszkrit vrta,

bartiban
kpvisel

nem
lelik,

atyafisg,

hanoin trsasg eszmje

mint magyar bartban.

A nyelvrokonok kzi

23
az

eg}

germn

tartott

fon

hozz

hasonlt.

Freu ml

Bak =
Kakas

hind

hok,

ojp.

bo; germn

Bock.

Hal = szkr. Kalka lialncme. Glya = ujp kolang ciconia.


=
ujp.
ujp.

= Zab
Sas
Szilva

khag gallina; dsadsa aquila


s
ujp.

nv s trgycsere.

hind

dsav

rpa

zab.

Paszuly

ujp.

haszala, baszila phaseolus.


ti.jp.

szkr.

vilva,

bil

fa

neme hindusz tanAcglc

ban ; melynek gymlcse hasonul apr szilvhoz,


s fja a kajszin

baraczkhoz. l'ratoeva

vei

marmelos.

Szl.

szliva.

C'rui l - ==

ujp

szkr.

diremne absinthium agah arbor; ncsb bossz

lenni

Ki

nyjtani

Cykr

ujp.

gevher, arabosan dscvhcr,


i

radix,

orig:

dsevhcr

dsn

llek

eredete.

Gykr

vagy gykr, mini fenyr, vagy fenyer, de nem


gyk" mint nem fny" meri oknlkli csonkts.

= Opl = Kz =
Ckcs

ujp.

kutek
ii

truncus.

szkr.
szkr.

pala drgak.

rasza,
cziisi
:

knes

ms
csere,

flrczek;

ra-

dsata

nv s trgy

mint ujp.

ahen
fny:

vas, latin

Csillag

ahen inn rz. lmpa, ujp. csragh


i

vilgossg,
csillagot)

csragh
rencst!

rnsen! (fnyl
i

suk sze-

csragh

szahar

hajnalcsillag. Latin
r-jt

stella a vedai
toztatta,

szr,

zend ctare

l-re

vl-

mint magyar csillag,

csragh.

24

Hold* hd
Fld.
Jerney

=
rd

szkr.

udupa,

kuh,

ka lvt.

igvel

hozta kapcsolatba

upj pel

ager sationibus faciendis expeditiis.

Helynv Pl;

germn fld.

Hercx

szkr.

barhasz maya-

zend berezal
qui

ujp.

berz:
cantur.

ad summitates montium

berch vu-

1253-ki oki
k

ri
l'u/

szkr.

uhedi nebula
tz

u.ip

tz tz tzes, hegyes, les


a
( i

vetond
Szanszcalor,

zebn s=
kril

zeban
urere,

tznyelv.

gykei

tids

acuere:

tigma

tik s na

calidus acutus,

szrmazkok

A ma
.%
.

i'.

.1

gy k r tanhoz
a

amott, auiugj
atah p
lii

ms; amutasz amott;


attl

amu tvolit mutat nvamuj amngy, eo modo;

rizz.
ire.

Audalg)

=
a

szkr.

anlh
fluctus
;

Ar
At

szkr.

mali

gyki

.i

ii

ige.

szkr.

ali;

ati-ga t-men.
Portis
,

iltor
li

=
a
-

ujp.
1
1

bahadur

slrenuus;

magyai b-

(ur

38 ki oklevlben.

ujp. heves potentia majestas; Hcc* Beszd szkr. bhs. rgi szentrs
\

Pordilsok-

ban besze:

..e

plda beszl monda

Luk

19.

lugyelmezjed e beszl"

Dn.

9.

Kczzcg

ujp.

bezeg pezseg
cidra
utols
a kaszt-rendszcrl

atlonilus, stupi

fai

tus.

t'r.mlar
korban,

szkr.

nposztly

Indiban.

Nyoma van
s

mg nem

ismeri vedai

mint

anrja

nemrja, idegen, em-

25
Illtetik,
s

ellentte

az

arjnak:

tajham szarVele
Ath.

vam pacjnu jaccsa pdra, utrjah


n

mindent
'.

ltok

mi culia s rja.

Veda.

IV. 20.
hettek
nl,

Egy ksbbi szfitra


a

szerint, jelen le-

ugyan

pd rk

vallsi

cselekmnyek:

de az ldozat

helyn

kivl

arjo antarrja az ldozat-

vedi bahirvedi, pdrah.


helyen, kivl a
volt szabad a
fri.ja,

Az

(,'dra.
;

Az rjnak

beszlni

sem

cdrval

.Arja csak a brahman, ksa-

s vaicja,

mert ezek jelen lehetnek az ldo,

zatoknl. istenek

Ne beszljenek minden emberrel

mert az

sem beszltek mindennel, csak brahmnnal,


s
vaicjval.

ksatrijval,

Ha

beszlriik

kellemi

Qdr val,
ezt

igy szljanak egy

ms embernek: ,Mond
1

ezen cidrnak'.
-

Ez avatott ember trvnye.

Calapatha

Brahmana. A nemija anrja sz,


alkalmazlatik
a

mely

QAdrra

ksbbi szansz-

kritban

ka
i

becstelen,
j

alval, gyalzatos:
i

szm
kell

dhih

'

pjan jena

szvetkezni

az

alacsonnyal

is

(midn nagy
S pen

veszly
ily

fenyeget."

Hitopadeca IV. 9. 25.

rtelm magyar-

ban czudar.

Csaps
Cseveg
Csipa

=
=

njp.

csapal colaphus; csapa\ becsaps,

dls.

ujp.

csavden
sed
el

vociferari,
et

de

passeribus

terrefactis,

liomine

animalibas.
et

=
lippis

ujp.

esik h
k

lippitudo,
s p

humoris ex oculis
mini
ujp.

delluviiim
S

csere,

lbah
ujp.

magyar rka

hajdan
pedig.

rka: csepegs,

csegis; kedeg,

26

Csues = Han(ol)

szkr.

s iul,i

vertes
claraoi

ss

ujp.

dan

laetus;

dana

sonus mu-

lieniui

coneentum edentum
i

Dl ujp. dil nz Dzs = ujp. dezs,


tal

meridics (nap sziu'-kn/epe

dizs

vr.

sak a krniksok
-

l-

emlteti
vlt

deus deus

kilts,

ebbl

eredett-

nek

Dzs nevezel miatl hozatik fi.

Dg = szkr. dakh destruere, occiderc. Dng = ujp. deng sonitus excollisione


pidum
vei ujp.

duorum

la-

lignorum,
Iielu

similiumve rerum ortus


lucidus
is

felii* ss

clarus,

Ww, =s

ujp.

pez, pz coquere. Grgben


iiiii,

^peoyvvm

(pcyi'v/iu

in

lni

torreo,

<fu>i<.

vgj

v".

ifwos
fiuguni.

ustio.

Fazk, mintegy

fzk.

(armada
(eny
s=
ujp.

ujp.

kharman

kh irmai)

acervu

Kinin pus, sauies vulneris


szkr.

Szla>

unni

(jr. gyrt
ujp. k
r,

kra,
ragul
i^

karlr,

karta lev
gi gei

keiden,
s

hasznltatik
jeleni
pl.

alakban

gyrtst,

tevsl

aferidc
\.i^

gr

teremtmnytalkot, teremt;

ahenger

gyrt.

(yrfya

=
-

ujp.

dsira

lucerna.

Szl*i

ugarcsai

gyertya-maradk

Hahota
Hall
=s

szkr.
k
.i

kakbatj
la

raclnnnare.

s/Ki.

Hang
Has
Hely

s=

ujp.

K Ii,iiimI

eilm.

kanidon
ventcr.
lielj

icsouare.

s=
ss

szkr.

kauksa kaksi
la j a

szkr.

lak,

nszi

szvar-

27

<rakrtlajah

..nincs

helyed

mennyben";

hnn-

laja h-hel\
szkr. szkr.
h
i

Ilindal --

ml olajai
vocare,

i.

Hi(vu)

=
szkr.

hva
sic
</..

hv
,

hvs, nv.

Hr

= gy = lm =
Iram
de
itt

kir dicsr emlts


i

kirti lm

szkr.
szkr.

ima
ir

=
lba

szkr.
,

mozdulni,
iramlik
.

eredni;

urna

llal

els

mel\ lyel
szkr.
i

mozdul.
trgyal

kzelebbi

mutat: ita cin

ide jjj

Hacz(ag)

szkr.

hasz

riderc;

ag og kpz kszuszog:, ropog.

lnsen hanggkre

khg,
la

Kanouya

szkr

kapa
ki m.

cranium.

Kar =
Ii

szkr.
k
i

kai asz na brachium.


szkr.

ujp.

Kicsi

ujp.

= = Knny
Kon( og)

kucsck. ujp. kuf-tcn


ujp.
k

palsare
facilitas.

fores.

lmunk
kain na

Knyk
Hnyr

=. szkr.

kon a

angulus; huni k un ji (knyk)


miscricordia
;

=
ujp.

szkr.

mintegy

krny,
kenyr.

hasonlag tcrny

tenyr, kcrny

Kp
Lgg

==

k c

saliva

Kr(m)

==

szkr.

k'hora

ungula;

mn
,

nvkpz.:

al-om, billik-om.

= ava-lagna ler-logg gykr lag. lam ha lecsgg; lamh. Lomb = Jll = Persbau magaslatol jelent ezen sziiben herszkr.

szkr.

mi

vertex altitudo,

hasonul a magyar

szl-

2
hegyet jell
szval
a

Kolosvrott

egy

szlnek
iinuin

born

u-ml

neve; egy

regi oklevlben

locum aptum ad
Beseneumal...

vmeas

el

arandum qui vocatur


Erdlyben:
metas
.

Ismi

szlhegy
inter

jnam-

dam

vmeam

noslram

civitatis nostri

Albensis in monte

Elevmal" 1402-rl.

irfereg*

mirigy =
lni;
1 1

zend inain ka venenum;

men

merencs mark a in

merekhtr
a\
a /

necator;

szanszkrit

Ov =
nt
Oi

szkr.

av protegere;

is

protectio.

Ezen

gykrbl ered ti lalom; nem oltalom; meri


v-ni.

szkr.

m =
zend

und rigai e aspergere. szkr. rama voluptas laelilia, gykei ram; rm gaudium; njp. kimre ni vg, rvenkhorein

detes:

nihd

vgkedv;

hu

j,

ram rmbl

vlik

sszetettnek.

szkr.

a q

11

senex.
bir

Gykere consecutio,

rruitio.

Ily jelentssel

sz

autumnus

is

vnls,

lvezel; mint ujpersa


debilis.

kharif autumnus, s senes


rizet:

l'nszfor
latin

ujp.

psz

pszLden

rizni.

pastor

legeltetsi

etetsi jeleni

pasco, pa-

scuum;

magyar vigyzatot,

Plgyelst. Szkr.

gykr p, phi rizz.


vgzet: btor,
btor,
j.

Tbbszr elfordul tor


(trium),

gtr vagy gdor


Szl.

siktor (szukgdor

pasztjer.
fieri

Plrftl

ujp.

ignis:

perhuden prkl sz is

amburi, ilavum
hasonul hozz.

calorc

29

Kagy(og)
ditis.

=
Szl.

szkr.

rads
k.

radszasz

splendor, ra-

zra

Rideg

szkr.

ridhak magnosan
ujp.

seorsim, separalim.
imil.

Sok
Siet

= =

szkf.

dsjok;

csahan sokan,
II.

szkr.

szijate menni (\aigh

14.); gykere

sz;

ujp".

sitaflen
ujp.

festinare.

SzaR(ad)

ujp.
ni

csak
trni.

issura,

niplura:

si

koszhogy

tn szakasztani,

Szem
Szr Tar

=
cses

s e

m
h

pupilla,

oculus;

lehel

-bi

rvidlt.

= = Tncz = Teug =
T

njp.
ujp.

szn rak

lyuk.
capitis.

tarek vertex

szkr.

ujp.

tndava saltatores. teng angustus, anxius,


in

afflictus

beleng
aflligi
:

meden

angustias

venire,

prenii,

lnkre jutni.

= vedai lja Tr = T(Ili) = vedai luvi sok; gykere tu crescere, Tr = dr, drjatm detiden,
vz.

ujp.

lir

planilics.

augeri.

szkr.

trjtek; ujp.

aprv tenni,

pra

rden.
an,

Ut(s)

Vajjou
Vilg

= =

szkr.

szkr.

ultama ultimus. aji krd szcsba;

latin

mim?

szkr.

virds fulgens, lucidus: dhijo vijv


li

virdsati minden gondolatot megvilgt. RigV.

Ytfr(s)
zott.

ujp.

br
is

color ruber; szkr.

rusa;

haj-

dan nlunk

verus k, verus alma hang-

Szlv rusz.

30

2.

Finn-magyar szhasonlatoh ellenslyozsa.

Sajnovics
zonytsra,

<>ia

tbb hasonltsok ttettek annak bebia

ln^\

magyar nyelv rokon a


,

finnel.

Magn
vlhatik

vlemny

finn-rokonsg semmisgrdi

csak ug}

meggyzdss,
ms

ha az ellenokok kellleg megczfoltatnak,


ellenbe,

a tallt finn hasonlatok

egyenl

sznni

erej

trzsbeli nvelvhasonlalok ttetvn.

Ezen eljrssal nem


(

a telt

hasonltsok helyessge vonatik ktsgbe


is

jllehel sok

helyen ez
n'ttetik
fl.

szenved); hanem

rokonts helytelensge de-

Flvehet ugyan

e czlra

brmely finnhasonlt

munka,

tekintet nlkl a trgyal! szk


ll

szmra
;

meri ellen-

sulyozsi szk flslege

rendelkezsnkre

azonban va..Kinn s

lamennyi fltl figyelmei rdemel Hunfalvy Pl ur

magyar szk egybehasonltsa"

czimi

munkja
s

(>,

mint a

linn-magyar felekezet buzg fnke,


gyakorlt! mestere,
sekre,
s

nyelvhasonltsok
a tetl

legjobban felelnl
ki
.1

meg

ellenvet-

tntetheti

bizonyos!

s valt,

mii

rendszere

tartalmaz.

Az
tok

emlteti

finn-magyai

munka, vgj hromszz ererja

deti szi sorol


is

t'l,

melyek kzi mr trgyal!

hasonla-

vannak. Ezeki egybevethetni a Magyar-rja nyelvfelhozottakkal,


voltrl
.

hasonlatokban

bgj
is

,1

figyelmes olvas

hasonlts he.yesebb
finn,

meggyzdhessk. Els

utna

;i

magyar

s rja.

31

Finn- m a g y a r - r j
Aisti

a sz

li

as o n

o k

sz

uc,

u c a, n c

i-

Akka
Arvo
Ja/ka
Jaiiri

asszony
rtk
lb,

a k

aszi, aszni, aszni,

ohzun
cstie-]

artham.

gyal^og)

csal. csel -idn,

jrni,

csal
ek

gyors.

gykr
j

gevher, dsevher.
,

Ja

jg

jak

li.

Jrki

szer, rend, s sz
i>.

zerc, rede,

m..

k pa. Kair a Kula hal val, K a la ka. Kalkan hangozni k an id e

li

halma halotti szag, hall ka la Kasa kincs, sszegy jtll gazdasg


Ke. ka

qa sz

a.

u e n c

s.

ki

ki. ki

Kvt/t, keryt, kevia

knny
u
.

khonuk.
|i

Kusi

lug
li,

pisb.
-

Kan

hold

k nini

n d u

k a I \'a

Kuusi

hat

sat.
liz

Kti, kla, huonet

Kyynr Mnen, menn

knyk

a
.

sz, s /a,

asz.

kona, knnji.

megyek, menni

e r e

me, mi,
es
,

in

ina ti.
t

Myrkky
Ni/a

mreg
n v\

mark

e k h

r.

nyl k.ef (kp). nnian. \imi Oksa g aga, a n c sh. Otupelen, ommella varrni doziden Orpo rva arbha, orp. Osa rsz rz, rze.

(lizni).

32 Papit

bab, bors

baszala, bordsaf

(paszuly

bors).

Puljo
Pelfo

Pest/

sok,
leszek
fld,

nagy

dsjok.

fez, fez.

szntfld

pel.
u

fl Pikktt piczi Pilci felh phaligah felleg). van Puu h o Riemu rm a a a szz pata. Suta Se ez a Syys sz gin. Tar/un tartok darem, dared (tart). Ttiultt tapl pod, poda (podva). Tenktt, lengan kisebb pnz, ad, lnk len g
Pelrullinen
lt 1) i

ii

c s e k

kicsi

).

fa

ni a

in

e in.

c.

e s a.

a n -

k a ne

(tengeni).

Tie, valla-tie

t
i

orszgt

dere
.

(derk-ft).

csppegk cseg-iden. Trky trkly terk-iden. d Tli tz Tuo az sza Uufan ontok u n Vaara hegy bar (vr). vilgos virds, b lilk, bhlc, Valkia bart barti, vrla. Vli visa. Vsi utols ulta-ina. Vitmeh, viimmeh Vj abroncs ebrendsen.
Tipun
s
.

z.

ii.

d.

vilg,

fl,

vz

ut,

Vksi

egy cka.

33

F n ni

ni

s
s

ni a
ii

gy

-a

rj

asz h

a -

lat ok.

A
Ali,
ni

finn-magyarral szemben

ll a

magyar-rja.

Ajk. agj

Isten,

is la

van.

rdg, ordagno.

Alkia, alkalmas

menny,
szent, c
n.

Annn, aduk
Alku,

main, minj. van ta, cpenta, szipend.

kezdet, alku

bark, barkhoda.

Auki, ajk bn, b Anuppi, napa dd, dede.

Appi, Elun,
Ei/i ti,

ti,

ip

ember, ebr.

E/ttu, estve, est


lek

falu,

parancs,

parvancse.
falilu.

pahlu,
daja.
r

anya

dajka,

Eri. kln, elered,

Eukko,
JEfli,
lial

k,

reg-

anya

visk,

vica.

gyerek,

dara

ka.

szrnya,

evezni

vsr,

bazr.

Hahli, haj

pnz
haj

Hapena, havi,
Ili/ja.

Hiiaan, hibzom,
halk

deficio

panasz, pcali. kincs, kencs, genes. csadar, satar.


stor,

kaliba,

keli be.
holnap

lnomen,

/ttiomi,

hol, hival, reggel,


').

teg(np),

de<>

(rz
vg:,

Huovet,
//,

akol,
ilia

akhor, agai.

rl,
iga

kard,

kard.

Ijes,

cskn

csavgan.

melet, ineives,
l/iien.
Irii'u,

deses

pcza, baza.

emem, emik
indulat

parittya,

partav.

dob, (lap.

34
l.i

alva.

s,

ise

lniu,

khuh.

Joudun,
Jtilki, jel

jutok

pohr,

bahar, pej

le

billik-om,

balig, boluk.
cssze,

Kitart, Karaj, karc

csasaka
-

Kahja, kfhka, hoh, khgs

hahota,

kakhali.

Kaivan,

sok,

kva

tl,

tl.

Kajaan,

kajblok

h(vu), hva,

Koppan 11.

koppanok

kop-ogni, kuften.
-

Kampela, kamp, kamps


Kaslet, karmt, kast, kastos

hurok, ihol;.

vendely,

Kutson,

nzni,

kacsonlani
szila,

Kazn,

vend kazgu

Kelpo, kell
Kri, kr

tilau.

grbe,

oreb.
gyolcs,

Karin,
Kerifn,

bekerteni,
kikertek,

tekerni
kifejtek

brsony,
csuha,

dsolakh barza

Kerifijs, leszt, gerjeszt

Kerjn,
Kerliiiit.

Krni,
sietni,

koldulni

rkezni,

csoha. papucs, pajpus bk, bek ha \ kergetni

Kerskaun,
Keski, kz
Kielo,
Kila

krkedni

prz,

prz

hl,
l>rii ;

balan.
pul, puar.

Kir in, keringk, kerlk


Kiivtts, buzg,
g
i

boza,

pad,

pad

Ki\a.

kvn

veg

aoygina, ab

ne.
forr,

hoh,

Koli,

haboz

bor,

bar.

Kova,

kova,

kemny

boza.

Kulin, Kullogok

Ksa,

kcsi.

Kyyn, Kayn.

kny,

knv

Ksi, kz

szvr

Kelni,

menni

hanszaszah. acvatara, szter, beszre tehn, dhenu, dana.


kancza,

Lankeen,

esui,

lankadni

toki

tin,

la

ven

Lupa. lapoczka
itiha,

hiz,

brny,

bata

sovny, gyenge, lajha


lapl

i.

macska,

musakabhuds.

Lapio,
/, tpp/i,

lap
leve)

tokl,
j

uz.

Lehti,

palus

farkas
lgy,

ve Inka. warka.
legyezni

hennn,
Lva,
Levia,

rplk,

rka,

ni hali.

leb,

llnilaiis

bbuk,

bobek.

.szeles,

leped
hjj,

tzok,

luztok.

Liemi,

lv

ej ja.

Lienen, legyek, lgy, legyen


Lijijiii.

voltam,

bftthom.

libeg, lobog zszl

bka,

bhekah
bi
ri g-h.

Lponati, lcsiszr

cseresznye,

cser asz ije.

biling, Laska an, loiskun, locsog lakat ftiz(fa), vith, bid. Lukku,

Luoska,

lusta

lucskos

borostyn,

barsan

Lykkan, lkni Lyon, lni, tni


Ijydtin.
llni,


lelni

dinnye endina.
bza,

bolsz.

kles,

garesz.

Malma
Mi, mi

mj

bors,

Siehi, meni, mz

bordsaf. torma, tar mos, tann.

trkony,

rkon.

burjn brja. Muto, md, alak, idom csira, csihr. Maiira, mrtk, hatr vidk, videca. Xnin, nszni brez, berz. Nelja, ngy heft. nyelek barlang, barangir Nielen, Nen, nzni agyas-, adsak. Paln, pllani, gni hs, kst, gst.
Muna, mony,
tikmony
ht,
iz.

3*

30
Pe/nt, pe/ikit. pelyva

arain,

zaranja
rz,

Verhet,

hznp,
ta.

pereputty

rasza,

resza

radsa

Pyra,
Poro,

pr,

prge

vas,

ajasz, haszin

por,

hamu

baj,

aszag,

azag.

Raukia, rgy
Riepu, rongy

bra,

bra.
rt,

Rei-in, reped, repesztek

a ni.

Riahdan,
Riekun,

riadni
rni

Rikenef, rgln,

bhajam. barzdcn, baraz. bmsz, bamesz. becs, bevcs, bhads


barz-da,

Romit, rum, lom

beszd,

bhasitam, IWisa.

Ropahdan, roppanok betyr, becsre, bek jr. Ryhdyn, rintek, ragaduk, rhedek bezzeg, bezeg,
hez.
Satuit, szn
-

br,

bhr, bhrti.
bolond,

Salet

szl,

szlka

bol

Sarvi, szarv

sziv

buszii,

buszul.

Surran,
Sydan,
Syksen,

szortani,

nyomni

bn, vinab.
csaks, csasid.
csatang,

sz,

csacsog,

szketni,
szilag-

hajtani

csatati.

Silu, silu,

csal,

cshala, dsual.

Sivun, simtok Suhisen, zuguk

csekly,

esek, cseke.

Sohadan, suhanok

cseld, csele.

csem-ege, csam, dsam.

Srvn, srpn, szrblk cscs, csuesu, csucsi. Sd, szedni csd, siden, csita.

Sdri,

szr,

lbszr

csrg,

csereng.

Surrann, surahdan, surranni drg, terek, tark. Ttui/tit. Taana, tanya er5s, ftrds, ereds.

37
Tapaisen, tapasztani,
rzeni
gni,

k, ds.

Tavra,

jszg',

gazdagsg
,

n,

aham, em.

Ti,

tet

rdem
fez,

erd

em
fny,

Teen, tenni

feza

Teva, jvorszarvas le ve)

bhnu, bhanasz.
vara.

Tikahdun, tikkadok

frj,

vira,

Tuska

tusa

z az.

g a z - i sz ta.

7^/m, diszn
Tyvi, t, tve
-

irbe,

oreb
karah, arogh.
pr,
torlani

harag,

Torjun, Tora. veszekeds,


kin.
k
1 1

hr,

khir,

Tunnen,
Tykih
Tysi,

tudok,

rzek

hitvny,
ingani,
-

hitv.

tg,

maxilla

ing, ingah

Titkin. dugni,
teli

bedugni
istp,

irigy,

irsj, eresek.

vitz,

vistapa.

Uin, uszni

hu

u
i.

hs j, jhi. karah, karaszna kevs, khavisni. Uusi, Voi, vai vaj kulcs, kucs. Valiszen, vlasztok lp. lp. vs, ks lu p o b u d en. akli ah. Veri, vr magas, mali asz, nincs, nchics. Vien, vinni, vezetni Viri, virki, virgoncz okos. akah, agali. Vitsu. veso, vessz talom, ti. villogni , o, Vilaan, vilkun pajzen. Virsi, virnyikolni, nekelni Vuokai, vuo, foly parnyi, par, pra. rzkeny paraszt, paraszt, pereszt. rka,
Vros,
ur,

l'ulii, juh
.i

kar.

'eifsi

lop,

ni

villantani,

oj.

pajzn,,

r,

38

Kuksi kett
Kivi,

tiz,

disz.

k
szid

pcnig, pen.

Kuori, kun ma,


n.

kreg

peszmeg, pcsraek.
had,

Katira, kuva, kp, elkp, idom, elme

pu-

Hutn,

ksznk, dicsrek

prscns,

peru,s.

Kippa, kippu, kupa

pajts,

pajts.
rag,

Kulim

(Koliini;

klik),

elhasznldom
rest,

lag.

Kapu, kupa, Kve

rest

Kudon, Ktni Kyy, kigy


Xei/sy. neitfy,

n,

rm, rcm. rs.

rs,

leny,

menyassony

sereg,

dserge.

sutn. szer, szakta, szands. Nuoli, in szenein, zsikan. nyers, Nuori Nyljen, nyzok szekr, cakala
Nisku, nyak
il

sta,

fris

Oikia, igaz, jog


(hiteim, alma

tr,

szp,

zb, zba.

trs,

ts.

Szuu,
Tulri.

szj
tr

lir,

tercn.

hzni,

Tuuli,

szl

szg,

doziden. ^zu g
i
-

li

il

r.

Varpulainen, verb

vaosora,

abcsara
zeng,

Muu,
CfeAro,

ms

vgy,
fogok,

vncsh, ds.
fogolymadr
-

Psjdn,

pi/i/,

zeng.

(hit),

csk,

esk
l

zsugori,
ezer,

zsakui

Fii**,

ui7,

i?,

hezar.
maft,

Alinel, ahtatos, jtatos


J3s,
<7<.v/',

manu,

iuana,sz.

el

boszorkny, buziirgn.
csillag,

Kiilun,

csillog

Kirskwi. csikorgk

csiragh, sic Ha hajnbr. ambar, liambaia.

39

Solmu, csom
Sulku,
az mivel
csata

(subnla), r.
a;f

csuknak,
csizma,

bor,

par.

Sofa

csesmek.
dsojtan.

Tppy,

cspti

cstr,

Hapain, savanyu

haezuka,
harang,

ancuka.

Harakka,
Kall/is
,

szarka

barang.
i

Yapaun. szabad
meghall

Ks, k h

s.

Kintorna,

kinhara.

Kohne

hrom

szten,

astan, hst.
palasz.
na.

Kosiu, hs, kr
h'uol'ii.

palst,

halok

prna,

bar ha

Kintien, hallok, hallgatok

saru.

dsarug.

Kuala, hlyag

szk,

szeku.
a.

Kylina. h. hideg

szoba, szabii

Kykky. guggol

lls

tarisznya,

talisza.

Koko

kokoan. gyjtk
,

legez,

trkcs.

Kielln

tiltok

tepszi,

tepsi.

Kirja, ir-omba,

irs

zabola,

dsabh.

Kaafio, gatya, nadrg

zsk,

dsakhads.
a a

Pakkainen, lgy
Vausn,
fjlalni

Pnkku Pako
,

faliads
falat

anudsa. zvegy, asz hj vr fjdalom, barti, vrata.


cs, szorts
bart,

(atyafi),

brr.

Pala,
Peitn,

dana, fedni dl,


fenyteni,
fi

dana.
dil-i-rz.

Penn,
Poika
Port,

intem

dg,

dakk.

Pirsktm, rrcsgek,
.

fz,

dng,

deng

fehr,

behr
pz.
garmada, k

forr

viz

Puhallun,

fuvallok

hrman.

40
Puliim
Puuli
.

lm
fonok
fl

Genj

li

in.

Punon,
,

gyertya, dsira.

((IiiikIhiiii)

has,
.'I

kauksa

Puulan
Pa,
fe
.

fogyok
.

licl\

aja
1
1

fej

hindl

Imi dolaja

Paksit

vastag
.

hasz
knyr,

Pujuan
Juon,
Luen,

elbvni

karuna.

Pesen, mosni
iszom

krm, khora. lomb, lamba.

mi
bei -mi.
peiltinl'
n

Kattsi, szak
olvasni

pirt,

Mieli, elme

ragyog, rads, rad


rideg
.

Syan
Ulko

zem

/- 1 li

a k.

Titka,
.

hl

szem,
lar,
trni,
i

dsem
a
i

kl
.

e k.

Yuosi

v
t(

dr, dri
ii,
I

d e n

J,

bb),

ii

i.

:<.

Nmely szksges magyar szk

linn

csaldban.

Fessler 127 szksges magyai szl sorol


szel'tva

el*),
u

sz-r

kilencz

linu

szrmazatu np,
tallhatk;
II.

megfelel szavai-

val

mennyiben
'

azok
rszei.

kvetkezleg
s

lyozva.
hzi, s

test

Az ember,
III.

annak emberi,
eszkzk,

trsadalmi

viszonyai.
hatsai.

Trgyak,

physikai erjelenkezsek

IV. Szksgletek. V.

Em-

ber figyelmei breszt trgyak."

Gesch.

cler

Liigern. Leipzig 1815.

1.

K.

J.

rsze vgn.

41 EzeK sszehasonltsa az
emlteti

nyelvekivel,

k-

vetkez eredmnyi ad
Eszthoni.
I

Inni

juvva
chjarja.
I

>onl

Okoi
koinf.
konti

Knyk
Halls

kjunar.

kulminne
Halls
Halai
-

Nzs

Van
\ili

ujaggo. mi.
anna.

Szyrjan.
kylo.

kolem.
czarni.

minne. juma. Esi ehhto. Felesg naine. Esztend


Menj
Inni
et.

Arany
Inni

jnny. Ezst etszyz,


Ordts
--

vyrdan.
kyzja.

Hosszsg

aszla.

Villin

valk.

Vig

reniusz.

Permi.
13
Halls
Hall

kyh.

kiilyni.

Kurei.
Knyk
Has

Menj mm. Arany czaini.


Ezst
Inii\

kjnnga.

varsa.

Halls

juny.

elszysz.

kuulit.

Hall Felesg naine. Van on. Adj anna.


Nzs
njaet.
kualit.

Ordts

guitsza.
k\Z.

Hosszsg

Mordvin.
Knyk
Nzs

kenere.

Menj

mjane.

njeima.

42
Hall

kiluiiio.
uli.

Yutfid.

Van

szeme eszke. Szeg Ordts avardemje Bika bnka.


Arany
8

Halls

Koi\
hl.

ni.

kvalna.

Llek
Hall

chalal.
ni\.

Van
Menj

ntanen.

Alunni

lo,

alahuh.

vad

vaigivoi.
lu.

Cseremisz.

Knyk
Hall

L
kiner.

kolen. Halls
Van

Eb

emba.

kolani.

ulo. Arany soilnja. Hosszsg kusuluk. Villm valganza.


Votjk.

Osztjk.
1

lm
cbjlymta.
hl.

Halls Llek
Hall
-

kaiul.
vol.
rayrta.
|iir.

Nyak
Llek
Hall

Vau
Menj

czirty

(sziil)

luln (Athni).

Kin

onip.

kulon.

kylon. van. Van Menj myn. Inni Fzni pysztyny. Ordts berdon. Hosszsg kuzjalesz.
Halls
juni.

Alunni ahnhi. kr ukysz L lou, lovu.

Kb

ampa.
la\rn.
S/|ll/

Tavas/
()</.

tavi,

Fekete

piggQle.

14

10

43
vizsglvn
az
c

rszben

tekintlyes

II.

urnk

munkban mr
megfelel

trgyal!

finn-magyar

hasonlatait,

ezeknek

talltatik

28.

Finn.
Hallok
Hall

Haj

liapena,

liavi.

Kun le n.
kalma,
kuolen.

Reggel
Vig

liliomn.

Iinonii.

iha.

Hold --

kim.

Killk

kajaan.

Knyk
Menni
Fld

kyynara.

menn.
pello.

laka. N/ni
Hl
rintek

niien

^>y?z. Onl ualan. Hegj vaara. Veszekeds Vilg valkia. Adok annan. Est ehto. Haj
(>sz

ryhdyn.
lyiu.

Diszn
Villin

viaan.
virsi.

nekelni

lalvi.

torjuu.

Nyak
Tel

niszka.

Fajdalon)

pakko.

Eszteird, v

is

vuewzi.

hahti.
linn

2S
egyharmada
vaara,

Ezen

hasonlatok

nem

hasonlat,

klnsen ezek: hegy


vig

iha. rintek ryhdyn', diszn l\m, ne kelni vhsi pakko, esztend vuoszi. fjdalom laka.
.

veszekeds

lorjiin.

hl

Arja hasonlat
bra

az eddig

l'elhozotlakbl

bra.
kunji.

Br
HllS

pai.
flis.

Knyk

Krm
Has

kona, khora.
kauksa.

gusl.

Ember
Hall

ebi. kla.

14

anudsa. Hug kim, Frj Gyerek draka. Voll bht.


cse
pir,

ds

Klnili

Menny
Hold

main.

vira.

kaival

Csillag

csiragh
virds.

Vilg

Men
Arany

minati.

C>^
Fld

.KIII.

zaranja
ere/.

pel.

Ers
Szeg

vii,

.Magas
Fehi

makhah
behr.

szands, szakta.
cakala.

Szekr
nteni

J
Sz p Isten

lm,

u.

und. Fzni pzidni Mez mahi. Tehn


dlienu,

:iba

istavan.
terek.

Drgi

dana

Bza
For


Ez

Ug)
me

amnja
ima.

bolsz.
bar,

bara

39
,i

alig

egyharmadbl

ksbb kiegsztend

rja

hasonlatok sszegnek.

Mr mily joggal
kel, melyekben mini
taln

llthatni

rokonsgot

olj

nyelvek-

100 szksges szhoz (kihagyva 27-el,


hsz

flslegest),

hasonl alig
valahra

talltatik.

volna,

ha finn-rokont nyelvszek
is,

kzlnk az
;

adatokat
(alll

melyek kel

il\

eljrsra jogostjk

eddig

szhasonlataik

ellensly ozvk.

Q-rfC

Msodik Hsz.
Fimi-iiingynr
.

s mntf} nr-rja itlonil hasonlatok.


is

E trgyban
munkjt
:

legfontosabbnak (rthatni Ilunfalvy ur

Tjkozs a magyar nyelvtudomnyban" Fesa

tn 1832; mely
nzeteinket

magyar akadmiban

is

Cllvn olvasva,
lltjuk

szaktudsuk eltt elgg ismeretes. Evvel


;

szembe

elbb

szerznek nmely nyelvtani nyilat-

kozatait taglalvn.

1.

Magyar nyelvtani szrevtelek.


ur a
:

Hunfalvj

finn-magyar trtnelmi viszonyrl me..A Imii

rszen nyilatkozik
a

npek s a magyarok kztt


felmutatni
I.)
,

trtnelem

nem

tud

rintkezst
fejlett"

kt

nyelv
jrul-

teht tvul egymstl

(52.

Kszsggel

nnk ezen bizonyra szinte nyilatkozathoz, ha

azt fny-

erej adatok ellenben kpesek volnnk


esatlakozunk azon

fntartani.

Inkbb

nem kevsb szinte

elismershez, hogy:

linn,

s magjai

nyelv kt csemetje

egy ismeretlen

gykrnek.

Csakhogy ezen ismeretlen gykr nem ms,

mint azon felttetni szokott egyetlen snyelv, melyet

dm
utn

apnk,

kzvetlen

utdai

beszltek.

Ily

elismers

czfolathoz kell fognunk, melyet rendszeres munkja

meg-

46
rdemel; tudvn hogj kedvesebb dolog a szerznek brl
iniiii,

mint ignorltatni.

Maga is

igj

vgezi

bevezetst:

unt

mondottam (55
1.)

- - czfolatol inkbb keres,

mintsem kerlni

hajt."

S a mint

egyedl a tudomny rdekben

mondja magt mkdtlnck,

<j.\

annak rdekben le-

kintse trtnni ezen ellenmfikdsl

is.

v h a

o z

ii

).

Gyanthatni ,
a

hogj eredetben nvhatroz nlkl


is, a

jii

magyar nvsz

mint melynek
s

meghatrozsra sk

ms eszkze van
ms
itt

nyelvnek;

hog}

az ez mntat nvszerepel

Eurpban
(41.
I.)

knyszerttetett

nvhatroz

viselni."
a

gyanits alaptalan.
nlklzhettl]
ki

Nvhatroz nlunk
melyei
s

hatrozott
s

ignek

kellke,

maa

gyar
kt

brmely

tjszlsban

nem hagy;

valamin)

igeformt

egymssal
vt a

fl

nem eserli, ua\ annak kiMagyar nem


Ez d ezt som
melj
kijelli
el)
<

hagysval

sem

nyelv szelleme ellen

mondja
egyike

..ltok

a hzak,

ltom hzal".
a

azon

ismrveknek,
a

magyar nyeh
Ilasznliaa

llsl s Viszonyai

vilg

SZes n\

ihrz.

halotti beszd

ki
ti

cs

evec oz

nopun emdal oz gimilstwl" Imi gimilstvvl." Van azonban haszna


b

lattiak
tol

bizonyos mdja s mrtke, melynek megtart


irlj

fgg tbbftyire az
ott

szpsge.

Ezl

magyai nem
kl
i

Eurpban, hanem
Por Hit.

kezdte

hasznlni,

hol a

k.

Tbbes szm.
pho
k

Hi

llts,

hogj

tbbe ben a

t-

rg

jrul

ha kell klhangzval
,.a

mint lb|

60,

1.)

Mert ha elv az, hogy

ragok

minded kzve-

. , .

17
Lts nlkl jrulnak
tek
is

;t

nevezhz"

(<1.

):

vgze-

megmaradnnak: alraa-k, kv-k; pedig lma kvk.

-ak almk, kvc-ek,


ragu.

A magyar
vgzeti

tbbes ak

ek

Hogy nmely
,

i,

,,

fi,

nvszk k-val
ak. ek
is

inegelgcsznck
rul

kivtel,

nem

szably:

mert

j-

hozzj ok

pl:

lbly-k,

bk-k

lo-v-afe,
:

ha-v-k

(lio-v-ak.

Anonymusnl

..silva

hovus"')

I'elh-k,

ernyik
darv-ak, Csak
.

cs-vek, k-v-ek;
">

haltyu-k,

saru-k

k-l

falv-ak; gyr-k, szrii-K -- f-v-ek, nyii-v-ek.


rszeslfle
jegyz'-k; ezek
is

vgzelek

vesznek

puszta

ir-k

igjk aligmnlljl utnozzk.


ragoztatftak

Az

i,

. -s

mellknevek
kel:

szabalossabban
,

ak-kal

kA
mi

nyri-ak

Leli ck
,

szomoru-ak, gynyr-ck,
kivtel

gyrebben divik

nem szably, hanem


Eredetilg
lbbesi

Trgyesel
hanem lb-at
llnak.
I

at, e(: teht

nem lb(a)f,
itt

ak, ek-n'l mondottak


j
,

is

Igaz hogy hangz, s

I,

r, s,

sz, z, ntn

magn
szomu-

szokott llani, de

nem mindig,

pl.

loval, kvet,
tolvaj-l,

niat,

gynyri

Mondatik ugyan
vitz-t;
,

ital-t,

em-

ber-t,
(ler-et
,

kas-t, retesz-t,
vas-at
,

de szinte:

haj-at, fal-at

mz-et
;

a halulti

beszdben: hall-ut
a

rez-et

(rsz-etj

Becsi
t

Codexben:
szably.

ms-ol
ez

sizik

vala (71. I.) Kivtel a

nem

Sajtt (genitivus). Magyarban


a birtok trgynak a e ragozsval;
tetik,

maga

a nvsz,
ki

ha a birtok

nem

t-

rag:

ki

lo-v-a

(eujus eq?) Pter- fPetri),

ember
mus
s

ele l-e, nem

idegen nyelv utnzsbl eredett.

mber -nek let-e mi pleonasA nak nek csak

ktrtelmsg elkerlse
gett hasznltatik.

vagy nagyobb nyomatk v-

48

A
t

hosszabb
fa

lialui

beszdben htszer foidul

el

tiszta

genitivus:
en

gimilcetul, urdun g intet


t,

v in
i

ee, is-

k e g il m e

s c

tul,

pucul
Csak

kinzotviatul,
hromszor

1 d e t v ine u r d u Dg prad isum Qugul ma,

be li.

helyettesltetik

dativussal:

ba-

a 1, gimilsnek vize, halai nec spuculnek feze es mend w ncmenec. Az els, ismt-

lalnec hala
ls
ltali

nyomatk;

msodik birtoktrgy tvollte miatt


helyett: a
a

latinos szfiizs.

ser
vala."

vala

ize'

igj

lehetne:

gymlcsnek oh kegymlcs ize oh keser


a

harmadik

szhangzs vgett

tvol

es nem-

nek
ben

szval (szinte latinos htratt).

rvidebb beszd-

scegin ember lilkiert, vilg ti m nuccbelewl, iacob k ebeiben, unul teingy


tiszta

genitivus

euzienn. Csak egyszer

kinec ez nopun testet


miatt.

n-

inetinc, knnyen flfoghat ok

Hogy

Bcsi s

Mncheni Codex talban nak raggal


sg: mint
c

l,

szolgai latinos-

api t u o
1

in

negj ed

tbb ms.

Kuih els

fe-

jezetben tizenht genitivus kzt,

csak eg}
a

tiszta talltatik:

hzassg
miatt.
jel!

ktelnek,

ez

is

mr

meglev
helyes.

dativus

Uy ok

nlkli vegyes hasznlat

nem

Hiny-

tenni a tiszta geniti vushoz , szinte levds, meri a n

k-

telen

SZfzs teljesen jogosult,

nem

rvidtett dativus.
r,
s

Ptolhatja

ugyan

ez

amazt,

st nha szksg van


kzelebb
ll

eszmje minden ms rasiis-nl


sehoz (sajtt
telelhetni

geniVU-

tulajdont; tied

adok neked). Most


e

Hunfalvy ur krdsre: Van-e

kelt kzt k[76.


I.
)

lnbsg
Igen
is:

atym
az

kalapja,

s
a

atymnak kalapja,
msodik
flsleges,
a

els Szabatos,
Van

mert ok
is

nlkl

ragozott.

birtokviszonyban

dalivusnak

49
helye, de bizonyos krlrhat
cselekben.

Nem

is

rde-

mes

ii

magyar nyelvet

erre nzve

meglesni,

vjjon

nem

lesz-e nla: ajt szlessge annyit, mit nmetl ,Tlirbreite';


ez

pedig:

az

ajtnak

szlessge,

,die

Breite
ajt

der

Thr'

(n. o.)
(

Thflrbreite

ajtszlessg; az

szlessge
Breite der

ii

a k

hinyjel nlkl szabatos)

die

Thr.

Szemlyi
s

nv

m s o k. Az els

szemly

finn

m
a

ii

magyar en kzt, nem

tartok sszefggst;

st

Ma-

gyar-arja nyelvhasonlatokban flhozott ujpersa


is

men-jnel

mint

tatr

hasonlattal,
szkr.

flhagyok.

Em
is

alakot

nzem
s

eredetinek, s
a

aham,
pl.
,

prszi a

vam-hoz,

zend

zenihez hasonltom;

a szanszkrit el

veti a-jt s

ham
is

alakban fordul
e

el

tato'ham akkoron".

A
:

tbbest

m k -nek

tekintem

melybl

az e

esett ki

mienk

mi-emk, mienk, mint


egy

uromc

a halotti beszdben, mintprszi

emuk -emuk;
finn,
finn

minket

cmket,

m. Ezek

sem

sem trk-tatr hasonlatok.

magyar csonkult

mi hasonlt

me-hez

A
nul
t

msodik szemly te hajdan valsznleg t, haso-

prszi

tho-zend
mely
a

tm,

dri

tv,

latin

tu, szanszkrit

vam-hoz,

vedkban

(tc-otl)

Ennek tbbese

tu-am-nak olvastatik tc-k, tk, tik, s gyakor haszelkopva

nlatban k-ja mint

mk-

t
ti

ti,

finn

msodik

szemly tbbese te hasonul kopott

formnkhoz.

A
huwa,
latot,

harmadik szemly magyar


prszi

= =

zend

h,

okirati

oi;

s finn lin kzt

nem

ltok hason-

inkbb hasonul ez utbbihoz szaki (norcl)

hann;
Igaz,

lehet

hogy azonosok voltak han


,

hann Hol Hunfalvy

ur v -t olvas

-t

olvasok

ti

lat o a

tilt

it.

50
hogy
zeles;

Rvai
mert

is

vl
van:

olvas
e

de

ez

esetben

nem kvetke-

oll

indul az gimiltslwl, szerinte:


k
i

mdl az gimlcstl; s

nzot viatwl
kell
otl

kinzatvjll

Ha ezekben
szanszkrit

mirt

vnek

leunie?

Vgre magyarzzl nem trk ol rokon, hanem inkbb

aszau shindoz
viszonyt ragok
I

Szemlyi nvmssal egyeslt


tveds
liiil

kzt,

be-bi

szrmaztatni be(

)m be(

)d stb,

bl-

bellem,

belled
pl.

stb.

Be, csonkitmny
t

bel,

bele

nll szbl

veteve w

ez

munks vilagbele,
utol,
a
halotti

oggun neki munhi nriizagbele


e

beszdben,

helyett

vilgba, orszgba

Kzen

b e

e-

ragoztatik bel-m (bele-emj, bel-d (bele-ed).

Bl

szinte

csonkitmnya

eredeti

mente,
bell-ed

helyett

bell-nek tmlcz bl;

timnucebelevl
ragoztatok

bell-em,

stb.

eredethez hiven.

e a,

Birtokragok. Ezek: em, ed, ; az utbbi most hajdan, knyv-, eltt-; s nem mint H. ur vli
ja.
Itt

m,

d, a,

ismtelhetni

nagy rszben

azt,

mi fnebb az

accusativus et,

tbbes ek-jrl mondatott

Szemlyi

en-em (A M. Codexben mindig igy, soha enyim enym), le-ed (tied), -v(v), mi-emk (mienk), te -ed- k (tietek).
nvmsokkal egyeslve:

v-k
birtokos

(vk).

Klns sajtsga nyelvnknek, hog}


ltal

nvms, a szemlyinek kltztetse


in
,

alakul.

Tved
azon

II.

midn vk-hez
genilivusi
llils is,

zrjelbe leszi
. a

k-,
az

meri

nem

rag, hanem

maga

isineleit

nvms. Tveds azon


ragok
ellt

hogy

magyar

.a birtoki

nem

vltoztatja a nvszkat

ellenben a t-

rknyelv

birtokol!

tbbesben, a

nvszk tbbest hasz-

51

iilja

([73. I.)
pl.

hasznl

A magyar is, hza- i-m, mint


krek

birloki

ragok kzi

tbbest

trk

ev-ler-im.
a

fgeszk.
irok, tndok,

Az igk els szemlyben


stb.

magyar k.

nem

tartozik

az

n-hez melynek

orrhangu
el,
;i

felt

tenn

109. I.}

rag

nem k, banem ok,


azonos ka,

mely maga az els szemly

en, em, mint hajdan


s

szanszkrit

ah a in

is

akam

lehetett:

egy-

gyel

Szintgy

nincs

m rag, hanem am em. Be


Az

lehet ezt

elemezs ltaljrizonytani.
n

aligmult harmadik szemlye

ragot

kap: szl-a

szerel-e: ehhez jrulnak a tbbi

szemlyi ragok: szerete-ek (szeretek) szerete-el (szeretl),

szla-ek (szlk) szia-al (szlal).

liatrozo form,

ban

szerete-em (szeretem) szerete-ed (szereted)

mon-

da-am (mondm).

Hajdan a

vgzet

ava eve
stb.

volt pl.

hadl-ava termt-eve
igy vlasztott

Megigaztandk teht H. urnk


szl--I

szavai: szl--k,

mert azok

szla-ek

szla-al.

Ezen sajtlanul ugy nevezett aligmult


..a

nhangzja, mely
tig

jelent

megnyjtani,
1).

mintegy a mul-

terjeszteni ltszik"

mint egy.

(123 hanem valdi

nyelvnk szellemben nem


ki

multat alakit:

nem

hiszi,

pillantson rgi nyelvemlkeinkbe.

Az egyik magyar
szkr.

ltignek gykere

vo

lehetett

bu-v-em, prszi boni vagyok: bud-em vo(l)tam. prszi bud-hom, grg (pvco, latin l'ni. Erre ltszik utalni a halotti beszd: vogmuc, vola,
bhu,
persa

bu;

volov (nem vagymuk,

vala, valov). Vall, val, ige that


s

rtelm, habeo, possideo,


a rgi bibliai fordtsban.

szrmazka val l possessio


a ltige 1-je gykri volna,

Ha
mi

megtarthat azt jelen

idejben,
.

mint hall-ok,
v-je,
s

szlok.
tahin

V-l-a

1-je

az lehetett

e-v-k

nem

4*

52
egszen alaptalan
ben
a a

vlemny, hogy ha
elfordulna,
jegj

halotti

beszdi-

foglal

alignraltja

v-na
e

alakban

adatnk

mint

eneyc

e-nk

n-nel

helyeit
is

encsak
i^

nk"), s mint maiglan

tjszlsilag

vna. A gj

cpenthesisnek ltszik lenni, mskp a tbbi idkben

ugy megmaradhata , mint hagy-, fagy-.

Valszn

hogy va-gy-ok-ban a gy csak olyan, mint le-sz-ek, ve-sz-ek-ben az sz. A harmadik szemly van, (vol
helyetf)

sszevonata

ennek:

va-gy-on,
azonban
trk

gy-t

ki-

hagyva. E valszinsg mellett


sunlat votjk

ktsgtelen ha-

van.

finn

ol, a

magyar Na-

gyon van,
maga

kzt, csak kpzeleti a hasonlat


szemlyi nvms
alkalmat nyjt

trk ol

a harmadik

, melynek igek-

pen ragozsa szp


kedsre.

nyelvblcseleli elml-

Msik ltignk
ismerjk sz hangzati

le-sz-en

Itt

mr knnyebben megvan hasonlale-

rag termszett, mert

tunk

vszen, teszen igkben: le-sz-ek, ve-sz-ek,


ve-v-nk,
le(n)ni,

v-nk,

ve(V)ni. Klns

sajtsga

nyelvnknek, hogy hahgzs vir igegykeret, kzbevetssel ott

ragoz:

fn-v-ok, j-v-k; sa
szbe vvn
,

kzbevetst

csak

mellzheti hol vghangzjt nyjthatja:

j-nk
\

(y-

nk, de ve(n)nk). Ezt igink nem szablytalanok


tbl
foly.

sz,

kzvetteti

szablyuk nyelvnk termsze-

Leszen
mert

ige

soha sem ptolhatja okszeren van-t,


tle.
,

eszmben

klnbzik
,

Vagyok,

voltam,
Wer-

volnk,
den).

ll jelent

multat

hajtst,
stb.

leszek, let(Sein s

tem, lennk,

tmeneti

jvt

jell

Van-nak jvje, vagy

parancsolja

ellenmonds:

53
mert a mi mr

megvan,

az

nem lesz,

s a

parancsolat:

legyen;
tovbbi

oktalan,

s flsleges.

Mi elg vilgos, hogy

fejtegetst

mellzhessk,

megjegyezvn, bogy
,

szp volna, ha nyelvszeink e kl igt elvlasztank

mint

jelentsk azokat egymstl elklnzi. Ez lljon jegyzet-

kp Ilunfalvy ar vlemnyre
csak
a

Magyarban val gykbl


mlt

jelent
idji

md
vannak

jelen

idje,

foglal

md mlt
csol

meg,

a tbbi

idk,

s a
1.)

paran-

md len gyktl szrmaznak- (112.

2.

Finn-magyar tdom hasonlatok ellenslyozsa


rjkkal.

magyar-

Nvszk.
ragai

Egyetlen

finn

hasonlat
kzti

tbbes

szm

eltti

magyar -birtokrag

i-vel:

hza-i,

ki ? orszg-i.

Szemlyi nvmsok.
ms tbbes me-je
lyi

1.

Az els szemlyi nv2.

magyar

m.

A
ti.

msodik szem-

nvms tbbes te-je

magyar

E hrom
i.

finn

hasonlat ellenben llnak a kvetkezk

A
,

szanszkrit him s

n
pl.

tbbes

ah raga mely a-val

ta-

llkozvn -v olvad
ak

almk.

Vg

u,

gata-ah, gath, mint alma-ah, v-re vltozhatik pl. vad

vadhv-ah, mint daru-ak darvak; v kzvetthet is pl. szubhu-v-ah, mint lo-v-ak. Egyez magyar ak, ek
raggal.
2.

szanszkrit

kznem tbbes

raga,

pl.

javi-

jasz-i
latin
i

(ifjabb-ak)

tbbes;

rag; hanem az

mint hza-i, fld-i; hasonul mg domin-i. Nem lesz teht aim aid stb. em ed stb. hangzja elmarad mint mez-m

54

mezd;
,11

tbb Hlyeknl kivtelcsen,


:

harmadik szemlyi

ei

ragoztak

hzai-m, hzai-d

stb.

finn

ezen i-l

nem

mini a magyar lbb birtoknl,


pl.

hanem tbh szemlynl

hasznlja a nominalivuson kvl


ti; s az
tl.

kaloillani
:

halu

egyszer tbbesben

szinte ag)

kalo-i-lta halak-

3.

Az els szemlyi nvms birtokraga,

ujpersa
mi

em
ujp.

III

magyar em; ennek persa klti tbbese


II

un (bermi'

Slipii

nos

m,m\;il
teljes
\

lil(ll)lv.

(lllll

ma.

persa

em
'i

magyai hasonlal
odik

gevher-em
ujp.

= gyker-em. = magyar ed
ellenben,

szemlyi

birlokrag

et

pl.

gevher-el

gyker-ed

Eredmny. Hrom
ngy

rszletes s felszeg finn hasonlat

rja hasonlat.

Nvhatrozk. Ezen

szcskk (praepositb

fzesi helyzete, klnbztet jell szok ti tekintetni nyelv-

osztlyozsnl, a mint azok ell, vag} uti innak


latin,
el is,

Grg,

germn,

szli

rendesen el rakja
htra,
pl

magyar, igknl
,

nvszknl csak

kertbe megj

be

in

A szanszkrit, mindkl helyen artham ki-rt? aszj-rlhe


kzlt j hasonlal ali

egyirnl
az-rt,

hasznlja:

kimfinnek

felhozol!

al; mini szanszkril aii

l.

Flhasonlat, s ktes

p
ujp.

fej,

lel,

jobb szkr.
Fle:

rt.

Hasonlal

mg puoli
gird

frfi

fle;

valamin!

= =

fl,

artham mies-puoli
Ezeknek

krtt,

krl.

finn s

magyar ragozsuk

kzt nincs hasonlal,

Mellknevek. Ili a msodik fok rapi-je egyez a magyar abb ebb raggal. Ennek ellenben van ujp, bih j, jobb pl. klioli bekefem bili zikolengj behav.
Egy khol (kis madr) kezemben, jobb egj
lgben
"

glynl
pl.

mellknvhez llttatvn

az!

fokozza,

luvn-

.1.1

gernr
knnyebb

bi

fi

mojesszer miseved
A
finn

gazdagoknak

lesz".

Nvszk kpzse.
kinen
kicsi,

kicsinyt
ll

kainen,
pl.

magyar ka
Kicsike:

ellenben

szkr.

ka

Ipa

alpa-ka

dum-ek
khn
nem

emberke

s az ujp. megforditotl ek: merMs kicsinylnk csa: l-csa, ki-

rly -cs a (Vcgulus


szlloda, k

Codex) ehhez
;

hasi ni ni ujp.

cse

pl.

hncs
s
kell

kis

szlloda

A
nr

divatoz a cs

sztt-e

csa

ka-bl?

Mit

II.

nagyt

ka kpz-

rl mond, bvebben
tethessk.

trgyalnia,

hogy

szmba v-

M
1

e k n

c k

pz s e.

Az

a n

ellen,

a-

a a

leien magyal

s finn t-a,

tin,

tin

Kzt

nem

latin

I!. ur lainen kpzrl mond, mely il\ n olyan nvmsokban talltatnk, csaldson pl. Nem az- van ez- yen, hogy kt lel kellessk irni, mintegy allyan. ellve n-t: hanem oly, ily, an, en ltal

hasonlatot. Mii

hosszabbodik , pen gy

mint

ott, itt, ott-an, itten,


ad,

most, mostan:
hatroz
pl.

mi

nyomatkot
s

vagy

kzelebbrl

az

azon, ez

ezen

Arja hasonlat az
i

ujpersban

mellknevek

kpzse

fnevekbl

ltal

pl.

rum, ru m-i, r m a-i, ized-i, isten-i. Mutat s krd nv m sok. A felhozott


es

finn

magyar mutatk

kzt

semmi hasonlat.
(e
h.

Arja hasonlat
ez:

aszau
imez;
amott.

= az,
i

amn

amaz; esa

gykr, mely kzel

ima, valt jelent nvms. Ezekbl


esza)
itt,

ta raggal igehatrozk alakulnak,

pl.

ita

fde,

miit a

A krdkhz

ki.

mii*

hasonul

finn
s

mk, valamint szanszkrit ka, ki s


s

kim,

kuka, s ujp. ki. Mik


Ha-

millinen

mi? milyen? sajtlagos

hasonlat.

56
sonlat

tovbb

ujp.

jek

=
ott

egy,

nvmsokhoz fzse,
pl.

megfelel magyar klnt ik-nek


(jiem minden-ki, mert ez

rjek minden-ik,

herki

= minden a ki}
(

dam -jek mely-ik, hics jek sem-ki egy, a B. Codexben nullus).


Szmnevek. Ezekbl
hasonlatok
:

sem-ik

ksem-

kizrlagos

finn
:

rokon

hrom ngy
,

t.

Arjval kzsek

egy (lapp

akt), kett (lapp kwekt), hat (lapp kot), ht (lapp kjetja), szz

(sala sadda).
,

Kizrlag magyar -rjk


liz,

=
;

szten (sta n

hest

= nyolez},

hsz, ezer (*).


rja
linn

Van
t kzs,

teht

hrom Hun ellenben ngy

hasonl.it

mely egyiknek sem bizonyt.

bven

van

ellenslyozva. Ez azonban anyagi hasonlts, s csak


ismteltetik, meri
11.

iizil

in

is

felhozta

idomi hasonlatok kzt,

mg

pedig terjedelmesen.

A szmnevek ragozsnl
harm-ad tonik
fl, s ez

az egyetlen
;

kolm-as

sem nyom

mer hogy hasonlat lekellene

gyen,
lennie.

kolm-as

hrin-as,

nem harmad-nak

(*)

K hrmat
is

tz,

szz, ezer, a finn-magyarok

nagy mestere Sclilzcr


alt-persische
isi

persa

hasonlatnak
in iler
tiz

ismeri

Docfa (verdn sogar

Wrter
Zahlen

ungarischen Sprachc angetroffen. Su


szz 100,

unter .len

10,

Xamen
Ischten)

Gott,

den
,

die

und ezer 1000 persisch, und in ilem l'ngern in ilirer Spraihe Isten (He*

iiennen

kommen
,

fiiiuisehen

Vlkern

sie mit keinem einzigen unter illem WOhl aber mit den alton Persern bereiu,
ist.

hci

denen Jizdan der Name der guten Guttheit


einigermassen
schliessen
,

Maii

kiinlc

hicraus

erstlich,

ilass

die Jugricr in
;

altn Zeiten nlipr

gegeu Persien zu gewohul

liabcu

und zwei-

geuesen, ein Satz, den auch uoch audere Spurin bestrken, (Al/g nurdischc
tens,

dass sie der

magisihen Heligion zugiban

Gesch. Halle 1771. S. 42).

,, ,

57
Negy-ven, hat- van
szeleltnck,
sat.

inkbb

vonssal

ltszik sz-

ngy-von(s),

hat-vonzs),

vagy vny,

vny
tatik

elvontnv kpzvel, mint trk on-nal; mirt nem

kpezte ezeket gy inkbb a trk, kinl csak ktszer tall:

szekszen
is,

80,

dokszan

)0? Hsz szmunk lehel

luiz-s

rovson szmts

miatt,

mi nem gyengti az rja

hasonlatot.

Ige hatrozk.
ltal,

Kpeztetnek

ujpersban
pl.

ne

rag

mi egyez magyar an, en kpzvel,

dilir hsies,

dilir-nc hsiesen
Ige szk.
vgzet kzt
rja, s

magvai' hatrozatlan
hasonlat

md

ni-je,

s a finn

semmi

tbbire nzve gy ll a finn,

magyar ragozs.

Jelen.
Finn
Egyes.
arja
szkr.

mayyar.

Sano-n,
Sanoo-t

bhs-mi
bhs-aszi
szl-sz,

mond-om
mond-od.

Tbbes.

Sano-mme
Sano-tte

bhs-mah, szl-unk
bhs-atha
szi-tok.

Mlt.
njp.

guf-t-em,
guf-t

szl-t-am
szl-t.

M
u
1

rszesl.
mond-olt.

Sano-nut, szkr. bhs-itam

Parancsol
Sano-h,
szkr. j-hi,
finn
l

e-lu

jjj.

Igbl kpzett nvsz


js, krd-s. Cselekedtet

sano-m-us, ujp. purszkpz parantua javtani,


:

[8

paranuu-ttua javttatni; ugyan .1/ szenved kpz kske parancsolni, kskett paracsoitatni.
Jelen
k
11

rszesl
\

l- v n

njp.

11

- n

s a

szkr.

li ,

v a n (T) rag, pl

vid v a h, vi d va n (i)

tudvn tud.

A
il
,

finn

jelen

id

3-dik szemi) kangzjl

sanoo

nem hasonlhatni magyarhoz


a

Ennek 3-dik szemlye


Ibrma i-je nem sze>zerel-i, azaz:

mindig maya

gyki

a hatrozol)

mlyt, hanem trgyra vonatkozatol jeleni

szeret-mit-t.

Az aligmultnak hangz raga sano-i,


sonlat

>zl-a

idomha1

Magyarban hajdan ava, eve divatozott: had


hasimul
latin

ava, feled-eve; mihez szpen


r

abam,
1 1

ba m
a

am

- a

ba

ra

hadl-avam.

A
ti
1 1

mond-oa-,
lu
1

-hi a v esett

ki,

m nd I.

va,

-0 va
a

kezd si)-hoz.
:

mulni a mai

mond -a afel; s

(monda)

-a

tilt.i (

Eredmny.
paa
lel,

Nvhatrozknl hrom Gnn

ali

al,

pnoli

hrom

rja

ali

t
;

artha

rt,

L'iiil

krtt

2
3.

Mellknevek

mpi
:

fokozata ellen bih Fokozal

Nvszt kicsinyt
s ese.

kainen

ellen kt rja kicsi-

iml
zben.

ka
'1

Mellknevek kpzsnl egj

rja hasonlat

kp-

.">.

Nvmsoknl

rja igehalrozl
finn

gyar It: a Krdknl hrom

Kpz (a mahasonlat kuka, mika, s


-

millinen, egy magyar-rja


kl finn fls hasonlatol
a

ki ellen.

Egyenslyozza
a

itt

ta

11

Kpz,
s

magyar-rja

ik

jek

egy

rag hason hasznlata;

aszau, amu,

esa, ima, melyek anyagiak ugyan, de kuka,

mika

is

azok.

59
(i.

szmnevek anyagi hasonlata,


s

.1

mg csak val-

szn szten,
lyozva van.
7.

hsz

ide

sorolta

ltal

bven

ellens-

Igehatrozi

kpz ne

rja

hasonlat.

8.

Igknl jelen
;

idben ng}
,

hasonlat;

az aligmull

hangzja

mlt rszesl

parancsol, s igbl kpzet!

nvsz szinte ngy,


s

mind ellenslyozva. A cselekedtel,


finn
s

szenvedi kpz, valaminl len s lesz igk


ellenben llanak rendes mull
/

hason-

lata

kpzje,

a jelen r-

szesl rja-magyar hasonlatai.

Az eddig
.uja hasonlat

felhozotlak
:

tehl

ellensulyozvk
i

st

fls

marad

cse kicsinyt; 2)

mellknvi

rag.
tett

3)

ne

igehatroz; 4) a fnebb nvszknl emlrag. 5)

ak tbbes szmi

ngy mutat nvms anyagi

hasonlata.

G^y^S

Zrsz.
J-iz szolgljon kezdemny l a nemzeti
vitnak,

magyar

nyelvnk jogos llsa fell

a tbbi

nyelvek irnyban. Ne

vethesse a klfld szemnkre,

hog) mg tudsai flttnk

hatroznak, tbaigazt szt emelni vagy

nem akarunk, vagy kpesek nem vagyunk. Nem bvlkdnk ugyan annyira

egyetemes nyelvirodalmi segdeszkzkben, mint

k,

hogj

velk

az osztlyozsi elvek

els

fllltsban versenyez-

hessnk: de annyit mgis tehetnk, hogy bvrlataik ered-

mnyvel idnkint megismerkedvn, birllag, vagy pen


rzfollag nyilatkozzunk oly trgyban, mely minket kzel-

rl

rdekel, s melyet nlok

jobban tudhatunk.
s a

Mller Max, az eurpai nyelvek oxfordi tanra,

Iligveda tuds kiadja, igy nyilatkozik a legjabb* nyelvosztlyzat fltt


nyelveit,
:

Mellzvn, gymond, Amerika, Afrika


mind abban szklkdik, mit
csak hrom grammatitai esa-

s a Khinait, mely

grammaticnak neveznk,

ldra oszthat az egsz nyelvorszg.


turni.

Ezek

smi, rja, s

E hrom nyelvtani rendszer elemeit ismerve, flfoga

hatni

polgrisult

vilg

minden

nyelveinek grammaticai

formjit.

Mit Mller c hrom nyelvosztly jellemzsl

ir

honi

61
hasonlt nyelvszeink tudomst

is

megrdemli.

turniak

no md,

az rja s smi l la

dal mi nyelvek. Ez utbbiak


,

nyelvtani alakjn hatalmas sz blyege lthat


szer kezdetben, a

mely, egy-

beszd hullmz anyagra nyomva, tbb


el

szzadok

folytn

nem

enyszett.

.Aliul

trvnyakaratu

nagy

frfi llal

alaptott birodalmak, a

smi s rja nyelvek,

minden korban, s vidken, szoros trtnelmi folytonossgot mutlnak; gy hogy Mzses s

Mohammed, Homcr

Shakspeare nyelve, egyetlen eredeti (ypusnak, csak kiss


vltozott,
cai

lenyomatul jelenkezik. Tbb szk s grammaliltal

formk, e kt csaldban, egyetlen sz


s

egyszerre

ltszanak alkotva lenni,

az alrendelt s uj szjrsok
,

nem annyira
nlkl

vesztesgek, vagy j alkotsok

mint vltoz-

sok s romlsok.
terjedjen
,

Hogy

nyelv, szzadokon t, vesztesg

csak np kzt lehetsges, kinek vallsa,

trvnyei, s kltszete hatrozott partokai kpeznek, melyek

korltozzk a nyelvfolyamot.

Csak gy rtelmezhetni, hogy

napjainkban

a lithvniai

fldmives

eszmi (vagyok) ugyan,

azon gykerii s vgzet szt hasznl


Indiban ngy ezer esztend eltt

mit a vedai

klt

turniakkal mskp

ll

a dolog.

1)

tr,

melyen

azokat beszlik sokkal nagyobb, mint az rja- s smi.


utbbiak ugyanis az vilg ngy flszigetn dvnak
Persiban, Arbiban, Kiszsiban, s Eurpban
; :

Az

India-

okunk
2)

van hinni, hogy


trtnelem

itt is

a turni trzsek
,

elbbiek

voltak.

nem emlkszik

hogy

e roppant turni

vadonban

valaha lland trsadalmi, vagy polgrzati kzpont alakult


volna.
tak
,

Birodalmak alig

alapttattak,
;

hamar ismi sztomlot,

mint a sivatag porfelhji


tl

trvnyek

dalok

mondk

alig lek

szerzjiket. Mily knnyen vltozik a nyelv,

fi

igy magra hagyatva,

csak vad letmd napi szksgeiben

gyakorolva, plda az amerikai nyelvek vgetlen vltozatos-

sga

S ha meggondoljuk, hogy vezredek

toltok

el,

mita

a finn s

mongol

trzsek elszi egymstl elvltak:

hog)

semmi olyas

vallsi

vgj nemzeti irodalommal nem brlak,

mint a vedk Indiban, vagy


nl;

Homer kltemnyei

grgk-

hogy

az elszrt trzsek gyr trsalgsa voll a megl-

laptott

rtemny szk, s Tormk egyetlen fentart eszlesz megrteni, mirt

kze

knny

nem

talljuk, a turniak

kzt, nyelvszeti

rokonsg oh vilgos

jeleit,

mint az rja s

smi csaldban.

Vannak azoniban rokonsgi ismrvek, mint


sgesb nvszk
s
:

a legszk-

atya, anya, gyerek


rja

sat.;

szmnevek
is

nvmsok;

s idomi hasonlatok.

E tekintetben

kln-

bznek a turniak az rjktl. Az


forrnji

nyelvek grammaticai

egyszer llapttattak

meg;

szanszkrit

vagy grg

kszen nyerte azokat. Ila a helyett mindenik nyelv jbl


ksztette

volna

idomait,
elv,

klnbznnek

ezen

idomok

anyagi rszei; az
az maradandit,

mely

szerint azok alakttattak,


:

ugyan

ny van ez a turni nyelvekkel

anyagban

klnbznek, idomitsi eljrsuk egyez.

Nomd nyelvekben eg)


nyelvekben vros, tartomny,

csald, vgj kis trsulat rg-

tni flemelkedse, oly hatst gyakorolhat, milyet lladalim


faj,

vag]

vallsi

felekezet.

Hol oly kevs van megllaptva, eny emelked csald sajtsgai, nyelv egsz klsejt megvltoztathatjk,

segj sze-

rencss khn hangslya az

kvet minden
szzadi

trzs nyelvta-

nban nyomot hagy.


kszl,
Vfarco

Midn
14-ik
s

egj nag} tatr

fnk

hadjratra

Polo
ll,

utaz szerint, szzezer


szervezi.

lovas hadtest lre

kvetkezleg

Ku\

tisztet

63
rendel minden
fl.
tz

egyel minden szz


,

ezer

s tzezer

gy a tizedesek a szzadostl
s

a szzadosok az ezreki tzezret


tz

destl,

az ezredesek

attl

veszik a parancsot,

veznyel. E szervezetnl fogva, minden


ber,

tisztnek csak

em-

vagy csapa! kormnyzsra

kell gyelnie, s a

parancs-

sz eljut a khntl a szzezer kzvitzhez, csak


keresztl."

ngy szjn

Ha egyszer nyelv, nemzeti jellem tudomnyos munkk


ltal,

megalapittatott, nehz,

st

lehetlen megvltozta-

tsa, politieai

rzkodtatsok nlkl. Hol

nomd npek

pol-

grzat s politieai szervezet ily fokra jutottak, nyelvk, br


turni
is

alkatban, kzeledhetik lladalmi nyelvek, pldul

szanszkrit

vagy hber rendszerhez

gy van ez csakugyan

a turni csald legfejlettebb gainl,

magyarnl s finn-nl,

hol nmely vgzetek folytonos hasznlat ltal annyira el-

koptak,

ujakkal

nem

ptoltattak,

hogy enyszni kezd

klnbsg turni s
Mller szerint

rja kztt."
a turni

(*3
t

nyelvek
finn.

osztlynak

tunguz,
e

mongol, trk, szamojd, s

Kln emlttetnek

csa-

ld elszrt nyelvei a Caucasuson.


oszlik.

finn

ismt ngy gra

Ugri, melyet kpez magyar, vogul, osztjk. 2) Bulgr, melyhez cseremiszek s mordvinok. 3) Permi, melyhez permiek, srjnek s votjkok. V) Csud,
1)

melyhez lappok, finnek s eszthek szmittatnak.


Helytelen ezen osztlyzat
:

mert a magyar
is

nem vogu-

lok s osztjkok kz val, s legalbb

oly kln osztlyt

kpez mint a trk, vagy

finn.

Csak magyar- finni tk st-

(*) Atax Mller. Tlie iHiignages o(


P.

tlie

seat u \vr in Ihe Kast. 1855.

8595.

64
vdse mutatkozik a klnben jeles nyelvbuvrnl,
a

midn

magyart s
.,E

(innt

oly

rokonokul

tekinti,

mini a hbert

s arabot:

messze szledt nyelvek nmelyiknek k-

zs eredete be van bizonytva, oly pontosan, mint szanszkrit-

s -grg,

mint hber s arab:


,

oly

tvol
utjn,

es

nyelvek

mint magyar s finn

visznyomozs
-^

vgleg egy kzforrsra vannak vezetve." (')


sgi krdsben
Gyarniatliira utal.

rokon-

A
kln
Szerinte

magyar
ll,

az

emiittettek

egyike

al

sem sorozva,

mint Bunsennl a
az

klimi vagy egyptomi.


nyelvek
gy

ugyanis

sszes

osztlyozvk

1) Szervetlen gykrnyelv,

khinai. Formtlan, minrtemny, mondat. 2)


ti.

den sztag sz, minden sz

teljes

A
3)

legrgibb turni kpletek

Iliibe

Azon

teljrteltal.

mny szknak beszdrszekk

alakulta

hangsly

legrgibb smi -irni kpletek

khmi. El

utragok kezdete, vgzetes gykr, mely ekkor hangzjt


leti

vltoztatja.

4)

nyugoti elfok
kpletek

smi

s a

ke-

fejlett

turni

finn. 3)

nyelvszcr-

vezet harmniai

Ha

irni. ( } az egyptomi nyelv megrdemelte, hogy kt ezer


kplete

vvel kihalta utn,

egy nyelvre, vallsra, idegen


ltal indttatott

csak

tudomnyos rdekek

germn,

kijellje illet
finn,

helyt a nyelvek sorban;

ha a trk, szamojd s

idegenek

llal,

klnbz szerkezetkhz kpest, kln


;

alosztlyokra vlasztatlak

taln

nem

lesz

egszen

meg-

rovand

trekvs,

ha

magyar ember, kirl filehetjk.

(1)

Miiller.

P. 86.
1

(2) Hiiiisen. Aegyptens Stelle in Ser Weltgeachicbte. V. B


P. 37. 38.

1856.

65

hogy nyelve

sajtsgait pen

ugy, vagy mg jobban

is-

merheti, mint brmely tuds klfldi, azt nemcsak vogulok, osztjkok,


is

hanem

az egsz finngazattl legalbb


ki,

oly

klnbznek matatja

mint a trk, vagy sza-

mojd a finntl.
Kijellhetk ugyan
is

magyar sajtsgok,

s s

idomi

klnbsgek, a sokszor emltett nyelvek ellenben;


mutathat,
tbb,

megs

hogy Klaproth, Gabelentz, Arndt, Schott,


frfiak, a

egybknt igen tuds

magyar nyelv

ter-

mszete fltt keveset elmlkedtek, szerkezett, szpsgeit

nemigen
ket,

ismerik;

mskp nem

kerlte

volna

el

figyelm-

hogy:
1.

magyar igesz gykere

a jelent

md

jelen ide-

jnek harmadik szemlye. zk,


s

finn igk e szemlyt ragoz-

a gykr,

hajltsban tisztn

nem

tallhat.

trk-tatr

nyelvek

igegykere a parancsol

md egyes

msodik szemlye.
2.

Magyarban a cselekv
;

igehajllsnak hatrzott, s

hatrozatlan formja van

mi finn s

trkben nincs.

mordvinrl emlttetik ilyesmi, de ez csak flszeg hasonlat,


s

tkletlen

magyar utnzs, mert nincs sszektve a nmagyar, nvel

lunk nlklzhetlen nvelvel.


3.

ltal,

igjvel szhangzlag a
eljrs kivtel

trgyakat
nlkli.

is

meghatrozza.

Ezen nyelvtani

jt,
a
jt.

Nem mondatik soha magyar ltal: szeretek a sem: szeretem jt; hanem, szeretek jt szeretem
,

Ezt

magyar nem Eurpban

tanulta,

mert

nem

volt,

kitl tanulnia, mert a vilg sszes nyelveiben nincs


s igertemnynek
ily

plda, trgyzsia.

szablyos szhangaz ujabb ro-

Van arabnak, grgnek, nmetnek,

6G

mn

nyeli knek

nvhatroz
igje:

szcskjok; van
hatrozatlan,
szernl]

mexi-

coinak hrom

formjn

ni-tla-pia
ni-ic-

rizek (valamit);

hatrozatlan

trgy,

pia rizek (embert), hatrozott brmel) trgya, ni-c-pia

rizem

([embert, vgj

dolgot). De az elbbiek igjkel

az utbbi trgyt,

nem kpes
a

egyttal meghatrozni ([ri-

zem embert). Megvoll


jtsga zsiban
fi ti ii

magyarnak e harmniai nyelvsaa

is

soha sem voll az

trknek

gnak.
Szktsi

klnbsgeink kitntetse

tzetesebb

tr-

gyalst ignyel.

Ne csak finn-trk hasonlatok, hanem klnbsgek


i-

emeltessenek

ki

hasonlt nyelvsz ltal;


is,

inni

minden
mi
a

trgyban s igy nyelvnkben


tbbiben

az a

sajtlagos,

nem

talltatik:

mi

klnbz.

jellem

flfog-

halsa, pen a sajtsgok ismereti szksgli,


lk, sztagok,

Egyes be-

vagy nhnj

>/.<<

hasonsgbl , nincs jog


a

rokonsg kvetkeztetsre: plda

finneknl sokkal sz-

mosabb
lbbrc

rja -hasonlatok.,

melyek

egykori

rintkezsnl

nem mutatnak.

szellemet kell
,

tekintetbe

venni,

mely nyelvnki
tlengi
;

szalkotsban
,

mondatszerkesztsben
,

ez a finn-tatrtl

szavaiban

mint grammati-

cjban idegen.

Tehetsb

honfiainkat,

valamint

magyar akadmia

magyar irny nyelvsztagjait, des anyanyelvnk becsletre

krem legyenek segd


,

ezen

nemzeti

st

eurpai
nyelvis-

gyben
mereti

fordtsanak

kis

rszt

anyagi,

vgj

kincskbi,

a felle

terjeng balvlemnyek meg-

szntetsre.

67_
Vgre

nem mellzhetek

egy

pr

hasonlatot

az

ogyptomi nyelvbl. Bor, bza szavainkhoz


latt

szl
alli,
nagy.

hason-

rg

keresem,
a

fltalltnak

hiszem

elule

kopt kittelekben,

savany

szl

memphisi szjrsban

selseili.

Kaze

=
-

balkz.

Naa

B,

= =

fa.

nvny. Uini

lny.

vilgossg-.

Boni, bon

bn.

Hel le =
hevtni,

szlni.

Kar. karr

kr.

Khoh

=
ma-

lzestni,

koh.

Na =

sane,

profecto,

gyar

na.

5*

PH 2582

Hatyas, Flrin A magyar nyelv finntesi trekvsek

DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET


PLEASE
UNIVERSITY

OF TORONTO

LIBRARY