S.C. VEST ARHITECT S.R.L.

Timisoara, Str. TIGRULUI nr. 40, Tel. 0724942442 J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX, Banca Transilvania

MEMORIU DE PREZENTARE

I.

DENUMIREA PROIECTULUI
Construire depozit materiale de construcţii parter şi împrejmuire proprietate cu gard

II.

TITULAR
S.C. VELGALA S.R.L. Horezu, sat Romanii de Jos, Str. Neagota nr. 44 Telefon: 0745611208 Persoanǎ de contact: MIUŢĂ VALERIAN; - responsabil pentru protecţia mediului: MIUŢĂ VALERIAN.

III.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Rezumat al proiectului:

Se propune amplasarea unei construcţii cu regim de înǎlţime parter şi împrejmuirea proprietǎţii cu gard. Construcţia propusǎ va avea o suprafaţǎ construitǎ la sol de 780,25 m², şi o suprafaţǎ utilǎ de 737,04 m². Ea va fi amplasatǎ pe teren conform planului de situaţie anexat, având urmǎtoarele retrageri faţǎ de limitele de proprietate: la Est – la 0,78 m faţă de limita proprietăţii din stânga; la Nord – la 20,00 m faţă de frontul stradal; la Vest – la 0,97 m faţă de limita de proprietate din dreapta; la Sud – la 2,00 m faţă de limita de proprietate posterioară .

Functiunea principala care se va desfasura va fi de depozitare materiale de construcţii, cu un numar de aproximativ 5 angajati. P.O.T. existent C.U.T. existent 0.0% 0.0 P.O.T. propus C.U.T. propus 58,53 % 0,58

Inălţimea maximă a depozitului va fi de 5,91 m. Inălţimea la streaşină va fi 5,00 m. Structura constructiei propuse va fi metalica cu inchideri panouri sandwich.

C.L. produse şi subproduse obţinute. 7. TIGRULUI nr.L. ci doar depozitare de materiale de construcţii. 6. Profilul şi capacitǎţile de producţie: Profilul actual de activitate al S.I. cu modul de asigurare a acestora: Nu vor fi utilizate materii prime sau conbustibili.R.U. în funcţie de specificul investiţiei. Elemente specifice caracteristice proiectului propus: 3. Accesul carosabil si pietonal pe amplasament se va face din Strada Constantin brâncoveanu. este comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie. C.C. Materiile prime. Str. Anton Pann nr. mǎrimea. 0724942442 J 35/1219/2003.V. Actualmente este teren viran. având codul CAEN 4752. 5. capacitatea: În depozitul propus nu vor fi desfăşurate activităţi de producţie. Descrierea instalaţiei amplasament: şi a fluxurilor tehnologice existente pe Nu este cazul. Justificarea necesitǎţii proiectului: Societatea are nevoie de spaţii de depozitare pentru materialele de construcţii care vor fi vândute în magazinul din Str. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. In incinta sunt propuse 5 locuri de parcare. . 1. Banca Transilvania Tamplaria este din P. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus. 4.C. Evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua de canalizare a oraşului Horezu.R. 40. Racordarea la reţelele utilitare existente: Necesarul de apǎ potabilǎ este asigurat din reţeaua de apǎ potabilǎ a localitǎţii Horezu – Qmax = 6 m3/lunǎ. Tel.S. cu geam termopan. 2. al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit în magazine specializate. VELGALA S. Timisoara. VEST ARHITECT S. energia şi combustibili utilizaţi. care aparţine firmei.

hidranţi interiori-exteriori. C. Cǎi noi de acces sau schimbari ale celor existente: Nu este cazul. . ape pluviale. pardoseli gresie.încǎlzire termicǎ frigo şi sanitarǎ. etc. 11.00 m. cofraje.decopertǎri. beton fundaţii şi buloane ancoraj (material mǎrunt). Planul de execuţie. . . platforme). punerea în funcţiune.C.etc.).) b) gard lateral şi spate confecţionat ţevi rectangulare şi panouri tablǎ cutatǎ zincatǎ (sǎpǎturi betoane.R. Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu se folosesc resurse naturale. închideri panouri sandwich 10 cm (culori standard). compactǎri. o poartă acces auto acţionată electric şi 2 porţi pietonale (sǎpǎturi beton armat. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei: Nu este cazul. gaigare rigole camine. Metode folosite în costrucţie: . Coşurile de avacuare a gazelor de ardere provenite de la centrala termică va avea o înǎlţime de minim 6. .instalatie electrica cf proiect.împrejmuire: a) intrare principalǎ gard panouri zincate cu soclu beton. . se foloseşte infrastructura existentǎ. 9. canalizǎri ape menajere. Tel. cuprinzând faze de construcţie.amenajǎri interioare (pereţi rigips. .S. 40.. plasǎ armatǎ) şi soclu pardosealǎ. balastǎri. VEST ARHITECT S. . nu se modificǎ nimic în afara perimetrului. branşament apǎ. TIGRULUI nr. tavane casetate.U. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. Timisoara. transport pǎmânt. .L. exploatare. parcǎri. parchet laminat. 12.3) ferestre uşi şi uşǎ rulou. refacere şi folosire ulterioarǎ: Punere în funcţiune: 03/2013.halǎ metalicǎ. 0724942442 J 35/1219/2003. armǎturi.pardoseli beton şlefuit mecanic (balastari. . 8. drumuri.tâmplǎrie: a) exterioarǎ: pvc sticlǎ float low-e (coeficient transfer 1. 10. Str. folie polietilenǎ. wc-uri faianţǎ) etc. sǎpǎturi fundaţii.I. cofraje. Banca Transilvania Încǎlzirea spaţiilor se realizeazǎ cu centralǎ termicǎ pe combustibil solid. placǎri uscate rigips.platforme exterioare (decopertǎri.

surse sau linii de transport al energiei. Str. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. înconjurat de locuinţe pe 3 laturi. 0724942442 J 35/1219/2003. adoptatǎ la Espoo la 25 februarie 1991. 16. Banca Transilvania 13. pe 4-a laturǎ de stradǎ şi locuinţe vis-à-vis.L.S. VEST ARHITECT S.R. Hǎrţi. TIGRULUI nr.U. Timisoara. cât şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului. creşterea numǎrului de locuinţe. 40. cât şi pe zone adiacente acestuia: teren viran.C. ratificatǎ prin Legea nr. 22/2001: Nu e cazul. eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu e cazul. detalii privind orice variantǎ de amplasament care fost luatǎ în considerare: nu e cazul. Distanţa faţǎ de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontierǎ. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu e cazul. Tel. Localizarea proiectului: 17. 15.I. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu e cazul. atât naturale. politici de zonare şi de folosire a terenului: nu e cazul. 14. - . Alte autorizaţii cerute pentru proiect: La finalizarea lucrǎrilor de construire se vor obţine avizele şi autorizaţiile necesare desfǎşurǎrii activitǎţii. fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului. Alte activitǎţi care pot apǎrea ca urmare a proiectului (de exemplu: extragerea de agregate. C. 18. arealele sensibile: nu a cazul. asigurarea unor noi surse de apǎ. atât pe amplasament.

RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. indirect. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA. Durata. climei. folosinţelor. Natura impactului (adicǎ impactul direct. Magnitudinea şi complexitatea impactului: Nu e cazul. mediu şi lung. locul de evacuare sau emisarul. C. staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevǎzute: Evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua de canalizare a oraşului Horezu. sǎnǎtǎţii umane. Tel. pozitiv şi negativ): Construcţia propusǎ nu are impact asupra populaţiei. 40. Timisoara. numǎrul populaţiei/habitatelor/ speciilor afectate): Nu e cazul. cu luarea în considerare a urmǎtorilor factori: 19. zgomotelor şi vibraţiilor. 22. Protecţia calitǎţii apelor: .I. cumulativ. bunurilor materiale. pe termen scurt. EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU 1.C. calitǎţii şi regimului cantitativ al apei. în mǎsura în care aceste informaţii sunt disponibile – o scurtǎ descriere a impactului potenţial. calitǎţii şî regimului cantitativ al apei. Extinderea impactului (zona geograficǎ.S. Str. 21. Probabilitatea impactului: Nu e cazul 23. patrimoniului istoric şi cultural. solului. Valori limitǎ pentru apele uzate menajere evacuate: . faunei şi florei. faunei şi florei. bunurilor materiale. Banca Transilvania Caracteristicile impactului potenţial. solului. Impactul asupra populaţiei. peisajului şi mediului vizual. patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. calitǎţii aerului.R.5 – 8.pH 6. frecvenţa şi reversabilitatea impactului: Nu e cazul IV. calitǎţii aerului.5 . secundar. peisajului şi mediului vizual. VEST ARHITECT S. climei. 0724942442 J 35/1219/2003. TIGRULUI nr.Surse de poluanţi pentru ape. 20.L.U. sǎnǎtǎţii umane. zgomotelor şi vibraţiilor. permanent şi temporar.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: . 6. Protecţia solului şi subsolului: Sursele de poluanţi pentru sol. amenajǎrile şi dotǎrile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nivelul de zgomot echivalent admis LechdB(A) = 65 4. subsol şi ape freatice. nr. 3.C.detergenţi sintetici biodegradabili . TIGRULUI nr.I. 5. lucrǎrile şi dotǎrile pentru protecţia solului şi subsolului: Nu existǎ surse de poluanţi pentru sol. Banca Transilvania . poluanţi. Protecţia aerului: Surse de poluanţi pentru aer. instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferǎ: Epulberimax ECOmax ESOxmax ENOx max Valori limitǎ de emisie în aer. Str. conform O.S.solvenţi organici . Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: . 0724942442 J 35/1219/2003.R.M.CCOCr .Surse de zgomot şi de vibraţii. Tel.U.L. C.materii în suspensii . 2. Protecţia împotriva radiaţiilor .fosfor total (P) 350 mg/dm³ 300 mg/dm³ 500 mg/dm³ 30 mg/dm³ 25 mg/dm³ 30 mg/dm³ 5. VEST ARHITECT S. 40.Surse de radiaţii.CBO5 . RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. 462/1993: = 5 mg/Nm³ = 100 mg/Nm³ = 35 mg/Nm³ = 350 mg/Nm³ Valorile limitǎ se raporteazǎ la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.0 mg/dm³ Alţi indicatori vor respecta valorile prevǎzute în normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat şi completat cu HG 352/2005. subsol şi ape freatice. Timisoara.azot amoniacal NH+4 . amenajǎrile şi dotǎrile pentru protecţia împotriva radiaţiilor: Nu existǎ surse de radiaţii.

C. Gospodǎrirea deşeurilor generate de amplasament: tipurile şi cantitǎţile de deşeuri de orice naturǎ rezultate. modul de gospodǎrile a deşeurilor: Deşeuri tehnologice: nu e cazul. Timisoara. VEST ARHITECT S. etc: Nu sunt obiective de interes public sau monumente în imediata vecinǎtate a proiectului. lucrǎrile. Deşeurile de carton sunt preluate de unitǎţi specializate şi autorizate în vederea valorificǎrii lor. Tel. Gospodǎrirea deşeurilor se face de SC URBAN SA.Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse.R. VI. De asemenea. bacteriologici şi biologici emişi. Se va raporta anual cantitatea de deşeuri gestionate conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. Deşeuri din carton: 0. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI Dotǎri şi mǎsuri prevǎzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: Datele privind indicatorii fizico-chimici. alte zone asupra cǎrora existǎ instituit un regim de restricţie.S. TIGRULUI nr. monumentelor naturii şi ariilor protejate: Nu existǎ ecosisteme terestre şi acvatice care pot fi afectate de proiect. Deşeuri menajere: 0. LUCRǍRI NECESARE ORGANIZǍRII DE ŞANTIER . emisiile de poluanţi vor fi raportate autoritǎţii teritoriale pentru protecţia mediului la solicitarea APM. Banca Transilvania - Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect. 0724942442 J 35/1219/2003. modul de gospodǎrire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sǎnǎtǎţii populaţiei: Nu sunt generate substanţe sau preparate chimice periculoase. 8.C.L. dotǎrile şi mǎsurile pentru protecţia biodiversitǎţii. - V. Protecţia aşezǎrilor umane şi a altor obiective de interes public: Identificarea obiectivelor de interes public. 7. 40. Gospodǎrirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: . distanţa faţǎ de aşezǎrile umane. zone de interes tradiţional.I.U.5 m³/luna. inclusiv deşeurile periculoase. nu sunt monumente ale naturii sau arii protejate în vecinǎtate. 9.5 t/lunǎ deşeuri din carton. respectiv faţǎ de monumente istorice şi de arhitecturǎ. Ambalajele rezultate de la materii prime (cutii de carton) sunt folosite la ambalarea produselor finite. Str.

40. Timisoara. Descrierea impactului asupra mediului a lucrǎrilor organizǎrii de şantier: Nu existǎ impact asupra mediului.C. cu arbori şi arbuşti ornamentali.S. ÎN MǍSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE 1. LUCRǍRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI. ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITǍŢII. precum şi magazia de unelte vor fi amplasate în imediata vecinǎtate a accesului principal pe proprietate (cel proiectat). pietriş şi balast vor fi la strada principalǎ pentru cǎ este zona cea mai uşor accesibilǎ pentru utilajele de transport. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizǎrii de şantier. Depozitele de nisip. Tot pe amplasament va fi amplasatǎ o baracǎ pentru muncitori şi o magazie de unelte.L. De asemenea. nisip. VII.R. Banca Transilvania 1. zonele rǎmase neutilizate vor fi amenajate ca spaţii verzi.U. Acesta va fi împrejmuit cu gard provizoriu de sârmǎ pânǎ la finalizarea lucrǎrilor de construire. Zgomotul realizat de maşinile care tranportǎ materialele pe şantier nu este mult mai mare decât cel obişnuit pentru aceastǎ zonǎ. Descrierea lucrǎrilor necesare organizǎrii de şantier: Amplasamentul studiat este momentan teren viran. pietriş. Pe amplasament vor fi depozitate urmatoarele materiale: balast. TIGRULUI nr. Dotǎri şi mǎsuri prevǎzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: Nu e cazul. 5. Construcţiile sunt metalice şi vor fi realizate din piese componente gata tǎiate la producǎtor şi asamblate doar la faţa locului.I. 0724942442 J 35/1219/2003. vor fi amplasate wc-uri ecologice tip DIXI. Localizarea organizǎrii de şantier: Baraca pentru muncitori. 3. Str. în caz de accidente şi/sau la încetarea activitǎţii: La finalizarea investiţiei. VEST ARHITECT S. C. Tel. Nu e cazul. 2. Lucrǎri propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. grupurile sanitare ecologice. conform planului de situaţie. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea. . 4.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu vor fi folosite instalaţii care sǎ necesite închidere/dezafectare sau demolare. Tel. Intocmit: Arh. Modalitǎţi de refacere a stǎrii iniţiale/reabilitare în vederea utilizǎrii ulterioare aterenului.S.U.R. MIRON ŞUTEU . VEST ARHITECT S. RO 15451165 Cod IBAN RO47 BTRL 0360 1202 6121 69XX. Banca Transilvania 2. 3. Nu e cazul.L. 40.C. Timisoara.I. 0724942442 J 35/1219/2003. TIGRULUI nr. C. Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful