Membentuk dan Membuat Binaan

NAMA: KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

……………………………………………………………….. : : : : : ……………………………………………………………….. …………………………….. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KEMEJA MEMBUAT ORIGAMI Keterangan BAND 1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan membuat binaan origami :  Bentuk- konkrit (Rujuk Lembaran Kerja 1)  Rupa - Geometri  warna – primer, skunder (Rujuk Lembaran Kerja 2) Prinsip rekaan : Imbangan- simetri Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran. Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang membentuk dan membina. Mendengar dan menerima arahan dari guru. BAND 2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti binaan. - Bentuk- 3D ( konkrit ) - Rupa - Geometri - Warna- primer dan skunder Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti binaan. - Imbangan- simetri Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti membentuk dan membuat binaan Menyatakan fungsi asas media Tanda / jika berjaya

B1D1E3

B1D1E5 B1D2E3 B1D3E1

B2D1E3

B2D1E6 B2D2E3

B2D2E5

Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. BAND 4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan seperti rupa. Meneroka penggunaan teknik dan proses.warna dan imbangan. (Pemerhatian guru) BAND 5 B3D1E3 B3D1E7 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E3 B4D1E3 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E2 B4D4E1 . gam.simetri Meneroka penggunaan bahan. .Imbangan. Mengetahui cara menggunakan alat dengan betul. magik pen.Membentuk dan Membuat Binaan B2D2E6 B2D3E1 Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya berdasarkan aktiviti membentuk dan membuat binaan.Kertas warna. Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti membuat binaan. bentuk. Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti membentuk dan membuat binaan. gam. pensil warna atau magic pen. . Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya( lipatan). pensel. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. kotak. berdisiplin dan yakin diri. Menggunakan media yang betul dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan seperti kertas.

gam. bentuk warna. Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan displin ilmu yang lain. BAND 6 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik. kotak dan pensel. Menceritakan karya sendiri secara lisan. Mempamerkan karya yang dihasilkan.Membentuk dan Membuat Binaan B5D1E3 B5D2E3 B5D2E7 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E B6D1E2 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan Seperti rupa. B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 .bentuk geometri ) Menggunakan media yang betul. Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan. tepat dan kreatif dalam berkarya. Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan. magik pen. Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. berdisiplin. ( Bentuk. dan yakin diri. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK ). Elemen keusahawan contohnya seperti penanda buku dan hiasan pada keychain. Seperti kertas warna. Asal usul origami dari Jepun. Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. kajian dan teknologi. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam menghasilkan karya membentuk dan membuat binaan. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya.

Sumber alam boleh dijadikan pakaian contohnya seperti dari kapas.Membentuk dan Membuat Binaan B6D6E1 Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi Menceritakan karya sendiri secara lisan Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. ulat sutera diolah menjadi pakaian. Membuat perbandingan antara satu sama lain. B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1 . Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful