Examenele Cambridge de Engleză Generală FORMULAR de ÎNSCRIERE

Cambridge English for Schools: Key şi Preliminary

15 iunie 2013, RO001

Pentru grupuri mai mari de 20 de candidaţi, vă rugăm să ne contactaţi în cazul în care doriţi să organizaţi examenu l în instituţia dvs. Vă rugăm să indicaţi alegerea dumneavoastră bifând o singură căsuţă: BUCUREŞTI KET for Schools PET for Schools

TIMIŞOARA 

KET for Schools

PET for Schools

University of Cambridge ESOL Examinations – Lower Main Suite Taxe de examinare (sesiunea 15 iunie 2013) în RON KET for Schools (Cambridge English: Key for Schools) PET for Schools (Cambridge English: Preliminary for Schools) Termeni si Condiţii 1. Înscrieri: 27 aprilie – 8 mai 2013 Înscrierea presupune achitarea taxei şi completarea formularului, însoţit de copia după actul de identitate a candidatului şi copia după actul de identitate a părintelui sau tutorelui legal (în cazul in care candidatul este minor). Vă rugăm să alegeţi numai una din opţiunile de plata de mai jos :  prin poştă. Este obligatoriu să trimiteţi documentele de mai sus, însoţite de dovada plăţii, la Departamentul Examene Cambridge KET/PET, British Council, Calea Dorobanţilor 14, 010572 Bucureşti. Puteţi transfera taxa de la banca la care aveti cont (sau de la Banca Transilvania daca nu aveti cont bancar), către beneficiar British Council Exams, C.U.I. numarul 9000 0000 26598, în contul IBAN RO88 CITI 0000 0008 2601 2196 deschis la Citibank Europe plc, Dublin – sucursala Bucureşti. Vă rugăm să mentionati examen LMS 15 iunie pe ordinul de plată la secţiunea reprezentând. Vă rugăm să nu achitati taxa de examen prin mandat poştal.  în persoană (cu exceptia intervalului 1 - 6 mai) la - British Council Bucureşti, cu plata numerar sau cu card. Program înscrieri: marti - vineri 12.00 - 19.00 si simbata 9.00 – 12.30. - Asociaţia Alternativa Culturală, Bd. V. Pârvan 4, Clădirea Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran", etajul 1, sala de conferinţe, tel 0749478639, office@alternativaculturala.ro, Timişoara, cu plata numerar. Program înscrieri: luni - vineri 16.00-20.00 şi sâmbătă 10.00 - 14.00  în cazul inscrierilor prin intermediul unei instituţii/şcoli, va rugăm să vă adresaţi profesorului coordonator. Dacă aveţi nevoi speciale legate de dizabilităţi, vă rugăm să anunţaţi acest lucru la momentul înscrierii. 2. Verificarea înscrierii Toti candidaţii vor primi un email de confirmare a înscrierii pînă cel tirziu în data de 15 mai. Acest email nu conţine detalii legate de examen, el fiind o simplă confirmare a procesării înscrierii. Dacă nu aţi primit acest mesaj pînă cel târziu în data de 15 mai, vă rugăm să ne contactaţi urgent, telefonic (021-3079600) sau prin email (contact@britishcouncil.ro). Păstraţi această jumătate de foaie ca referinţă!
British Council, principala organizaţie britanica dedicată relaţiilor culturale cu alte ţări, se angajează în mod ferm să aplice principiile egalităţii de şanse şi diversităţii.

320 440

Toată corespondenţa se va face prin email. În consecinţă, vă rugăm să completaţi cu majuscule toate informaţiile de mai jos.
The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

. Până la această dată veţi primi un email de la British Council Bucureşti cu detalii referitoare la acesarea rezultatelor şi la modalitatea de depunere a contestaţiilor.org. În zilele de examen. amânate sau întârziate. declar că am luat la cunoştinţă şi accept termenii şi condiţiile valabile pentru acest examen stipulate in acest formular. În acelaşi timp însă.. se va rambursa taxa de examen integral. Transferuri După încheierea perioadei de înscriere nu se acceptă transferuri de la un centru la altul. Atît pentru recheck cit şi pentru remark se percepe o taxă de 150. voi prezenta un act de identitate cu fotografie valid. este responsabilitatea dumneavoastră să contactaţi British Council pentru detalii (021-307 96 00.ro). 4.……………………………………………  3. 7. trebuie să depuneţi la British Council Bucureşti un certificat medical în original . la adresa scrisă de dvs pe fomular (orar de examen. The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. 6. Certificate Certificatele candidatilor care au promovat examenul se eliberează la inceputul lunii august. de la o sesiune la alta sau de la un nivel la altul. după aprobarea Cambridge ESOL. Pentru candidatii sub 18 ani: Numele părintelui/tutorelui legal…….împreună cu o cerere scrisă in termen de 5 zile calendaristice de la data ultimei probe de examen. suntem convinşi că veţi întelege că nu putem fi făcuţi răspunzători pentru întreruperile provocate de circumstanţe ce nu depind de noi.ro la lista expeditorilor de încredere în contul dvs. Dacă pierdeţi sau distrugeţi acest certificat puteţi face o cerere de eliberare a unei Confirmări Oficiale de Rezultat.org şi britishcouncil. În acest caz. Răspunderea ce-i va reveni British Council se va limita la rambursarea taxei de examen sau la programarea examenului la o dată ulterioară. loc. 5.care să explice motivul pentru care nu aţi putut/nu veţi putea participa la examen . de email pentru a nu se confunda mesaje importante legate de examen cu mesaje spam. Păstraţi această jumătate de foaie ca referinţă. din care se va reţine o taxă administrativă de 80 de lei. Puteţi opta pentru o reverificare a calculării şi înregistrării notelor (recheck) sau pentru recorectarea lucrărilor de la proba de Writing (remark). ci nivelul imediat inferior vor primi un certificat pe care se mentioneză doar numele acestora si nivelul de competentă lingvistică respectiv. contact@britishcouncil. Candidatii care nu demonstrează nivelul minim de competentă lingvistică pentru promovarea examenului. pentru data/perioada menţionată pe acest formular. pe site-ul www. in Notice to Candidates si Summary Regulations for Candidates. Date de examen: Toate probele vor avea loc sâmbătă. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). Prin semnarea acestui formular. Dacă se întâmplă ca examenele sau rezultatele acestora să fie perturbate. Rezultate/Contestaţii Rezultatele vor putea fi accesate online începind cu 12-26 iulie 2013. Dacă nu aţi primit aceste detalii în perioada 4-6 iunie.NUME de FAMILIE: PRENUME: DATA de NAŞTERE: TELEFON MOBIL: EMAIL (obligatoriu): Doresc să mă înscriu la acest examen. În cazul decesului unei rude de gradul I. Din motive administrative este posibil ca proba Speaking să fie programată în altă zi (obligatoriu in intervalul 7-17 iunie). 15 iunie. acest lucru va fi specificat în e-mailul cu detalii administrative legate de examen. zi lună Localitate: an Semnătura*: Data: *Este necesară semnătura candidatului în cazul în care acesta este major şi semnătura părintelui/tutorelui legal în cazul în care candidatul este minor. călătorii etc). Programarea zilelor de examen Veţi primi detaliile administrative legate de zilele de examen prin email. British Council şi Comisiile de examinare vor face tot ceea ce stă în putere pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite. Nu se acceptă cereri de rambursări pentru nici un alt motiv (ex: suprapunere de date cu alte examene sau concursuri.cambridgeesol. pentru care se percepe o taxă. respectiv 450 de lei. taxa de examen. În acest caz. 4. vom depune toate eforturile ca funcţionarea normală să fie reluată cât mai curând posibil. Rambursarea taxei Un candidat se poate retrage numai pe motive medicale şi va primi înapoi. Vă rugăm asiguraţi-vă că aţi adăugat cambridgeesol. alte cerinţe).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful