You are on page 1of 21

KMN 3101 KOMU NI KASI KEMA NUSI AA N

KEJUTAN BUDAYA
PN ISMA ROSILA BT ISMAIL

KUMPULAN KERIS EMAS

KERIS EMAS

NAMA AHLI KUMPULAN
1.MOHD ZULFAIZAN BIN MANSOR 17907 2.NIK MOHD ARIFFIN B DATO IBRAHIM 17551 3.ZAMRI BIN DELNIAH UK 17600 4.NUR IZZATI HUSNA BT ABD RAHMAN 18292 5.SITI ZALEHA BINTI AB RAHMAN 18291 6.WAN ZAINAB BT WAN AHMAD UK 18278 7.MOHD HARIRI BIN ABU BAKAR 18024 UK UK

UK UK

UK

ISI KANDUNGAN
1.PENGENALAN 2.TANDA-TANDA KEJUTAN BUDAYA 3.KEJUTAN BUDAYA DARI SUDUT; -PERGAULAN - PENAMPILAN -PERSEKITARAN -PERCAKAPAN BAHASA 4.FAKTOR BERLAKUNYA KEJUTAN BUDAYA 5.KESAN KEJUTAN BUDAYA 6.CARA MENANGANI MASALAH INI 7.KESIMPULAN 8.RUJUKAN

PENGENALAN
Kejutan budaya yang akan kami bentangkan ini adalah berdasarkan dari laman web google ‘kejutan budaya” iaitu edweb.ssdr.edu/people/cguanipa/cultshock.htm yang telah kami layari pada 9 mac 2009.Laman ini menerangkan definisi kejutan budaya. Berdasarkan tokoh ‘FUTURA” ia menyatakan kejutan yang di alami pada waktu dua kebudayaan yang berbeza bertemu . Dari laman web “ms.wikipedia.org/wiki/kejutan _budaya.wikipedia bahasa melayu”, kejutan budaya menggambarkan kegelisahan dan perasaan terkejut,kekeliruan dan lain-lain yang dirasai apabila seseorang terpaksa duduk dalam kebudayaan atau persekitaran sosial yang berlainan sama sekali. .

Seringkali ia digabungkan dengan kebencian moral atau estatik yang kuat mengenai sesetengah aspek budaya berlainan atau budaya baru. Istilah –istilah ini semua diperkenalkan buat pertama kali pada 1954 oleh KALVERO OBERG dan MICHAEL WINKELMAN. Dalam kejutan budaya ini juga ia mempunyai kepentingannya tersendiri.

Tanda-tandanya :
Meningkatnya perasaan iritasi dan frustasi Nafsu makan berkurang atau kebalikannya Takut kontak fisik dengan pribadi lain Kurang tidur/sukar tidur atau kebalikannya Perasaan sakit yang tidak jelas sebabnya Tatapan mata yang kosong Perasaan tidak berdaya dan ingin terus bergantung pada penduduk sebangsanya Cepat marah Akhirnya, keinginan yang tak terbendung untuk pulang ke kampung halaman

KEJUTAN BUDAYA DARI SUDUT:
• TINGKAH LAKU Teori tingkah laku ini mula diperkenalkan oleh sekumpulan ahli psikologi Amerika iaitu John B.Watson.Teori tingkah laku mengemukakan hujah yang mana introspeksi iaitu memerhati persepsi dan perasaan diri tidak boleh dipercayai.Tingkah laku manusia sebenarnya turut dipengaruhi oleh kognisi sosial yang meliputi pemikiran,kepercayaan,sikap,ingatan dan membuat kesimpulan berkenaan individu lain.Contohnya reaksi Ali ke atas rakannya yang membuat kenyataan yang menyakitkan hati.

2)P ERUBAH AN P ERSEKIT ARA N
KEMUDAHAN TEKNOLOGI -Wujudnya kemudahan internet yang kian meluas menyebabkan kita bebas melayari apa sahaja yang tidak di ingini berlaku. PEMBANGUNAN KIAN MAJU -Perbezaan yang ketara antara luar bandar dan bandar menyebabkan kita mengalami kejutan budaya sekali gus mengubah diri kita yang sebenar. BUDAYA YANG BERBEZA -wujud budaya melepak dikalangan remaja,budaya percakaan yang kurang sopan,cara berpakaian yang kurang sopan berlaku pada masa kini. -wujud budaya yang berbeza antara negara kita dengan negara luar cth:budaya org jepun dgn budaya orang malaysia

3)PENAMPILAN

Pemakaian

pakaian yang ketat dan pendek atau singkat sehingga menunjukkan aurat dan susuk tubuh.

Fesyen rambut
Fesyen rambut yang pelbagai warna dan stail rambut

Penambahan eksoseri
seperti pemakaian anting-anting di lidah ,hidung dan lain-lain tempat,make-up yang tebal dan tatu di badan.

4.PERCAKAPAN BAHASA
Penggunaan loghat yang berlainan di setiap

negeri menyebabkan seseorang itu sukar untuk fahaminya.Seperti longhat terengganu,kedah,kelantan,negeri smbilan dan perak. Kurang kefahaman dan tidak mahir dalam berbahasa inggeris menyebabkan kita sukar untuk berkomunikasi dengan orang asing terutamanya apabila berada di luar negara.

FAKTOR BERLAKUNYA KEJUTAN BUDAYA
1-INDIVIDU
remaja yang suka meniru dan mudah terikut-ikut dengan budaya lain dan seterusnya menyebabkan kejutan budaya mudah berlaku dalam diri mereka sendiri. tanpa pegangan agama dan semangat jati diri yang kuat terhadap budaya mereka sendiri menyebabkan mereka mudah terdedah kepada kejutan budaya lain terutama dari barat  RAKAN SEBAYA
kerana rakan sebaya juga merupakan orang yang paling rapat dengan kita selain daripada ibu bapa dan ahli keluarga. Oleh itu rakan sebaya mudah mempengaruhi individu dalam masalah kejutan budaya terutamanya dari segi cara pemakaian, penampilan dan percakapan. Sebagai contoh, cara pemakaian dari sopan kepada tidak sopan seperti dari pemakaian baju kurung kepada baju yang ketat dan tidak sopan.

IBU BAPA
•Tiadanya interaksi antara ibubapa dengan anakanak akibat kesibukan kerja harian masing-masing. •Ibu bapa juga kurang mengambil perhatian terhadap anak-anak mereka,Hal ini menyebabkan anak-anak memberontak dan kurangnya kasih sayang Contohnya.anak-anak mudah terikut akan gejala yang tidak sihat akibat inginkan kepuasan hidup.

KESAN KEJUTAN BUDAYA:
1. TERHADAP KELUARGA

Dipandang hina /rendah oleh masyarakat -merosakkan identiti serta imej remaja -remaja memakai pakaian mejolok mata serta tidak memakai tudung -terikut-ikut dengan cara pemakaian barat -akhirnya akan memalukan keluarga serta saudara mara

 KELUARGA TERPINGGIR DALAM KELOMPOK MASYARAKAT -remaja mengabaikan adab-adab dan nilai-nilai ketimuran yang

sebelum ini diamalkan. -Terpengaruh dengan budaya kuning yang akan menghancurkan diri sendiri sertamenghancurkan keluarga itu sendiri.

2) KESAN K EPADA N EGA RA mudah dipengaruhi oleh sesiapa sahaja dengan sewenang-wenangnya. -Kejutan Budaya yang dibawa masuk oleh imigran akan mempengaruhi jiwa remaja.Ini menyebabkan negara tiada tonggak negara dan menyukarkan negara kita untuk bersaing dengan negara lain serta memandang kita sebagai negara yang lemah.
-Negara luar menganggap remaja negara kita

3.KESAN KEPADA MASYARAKAT
Budaya ini tidak boleh diterima pakai dalam

kalangan masyarakat. Menjadi beban kepada masyarakat. Remaja perempuan yang tidak menutup aurat semakin meningkat,hal boleh menyebabkan generasi pemimpin generasi akan datang berkurang. Keselesaan masyarakat akan terganggu. terganggu

LAN GKAH ME NG ATA SI K EJUTA N BU DAY A
MENGADAKAN KEMPEN -Pihak kerajaan dan badan swasta perlu mengambil

pendekatan yang proaktif dalam menangani masalah kejutan budaya ini dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran.
PERANAN INSTITUSI KELUARGA

-Ibu bapa perlu mengatur program untuk anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh dengan budaya luar. -Ibu bapa perlu mengambil berat akan hal anak-anak -Memberi didikan agama yang secukupnya. PERANAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK -perlu memainkan peranan penting dalam menerbitkan berita-berita mengenai keburukan kejutan budaya,contohnya
melalui akhbar dan majalah.

KESIMPULAN
•Sebagai kesimpulannya,kejutan budaya ini mempunyai pelbagai perspektif pandangan masyarakat.Kejutan budaya ini kadang-kalanya memberi kesan yang positif terhadap individu tersebut. •Kejutan budaya yang berlaku keatas remaja pada masa ini tidak dapat diterima pakai.Hal ini disebabkan oleh ia banyak melibatkan unsur-unsur songsang yang merosakkan minda remaja.

RUJUKAN
i. http://ms.wikipedia.org/wiki/kejutan _budaya
-Laman web ini dihasilkan oleh wikipedia Bahasa Melayu yang menerangkan tentang definisi kejutan budaya dan tanda-tanda kejutan budaya.

iv. http:// www.sabah.org.my/bm/nasihat/artikel_remaja/hasil/as -Laman web ini menerangkan tentang kejutan budaya dari sudut perubahan persekitaran. vii.http://www.brunet.bn/new/pelita/05jul/remaja.htm -Laman web ini menerangkan tentang kejutan budaya dari sudut pemakaian/penampilan yang berlaku di kalangan remaja.

http://melayuonline.com menerangkan maksud kejutan budaya http://www.idesa.net.my-Berita laman web ini menerangkan tentang kesan kejutan budaya keatas seseorang inidividu.

SEKIAN TERIMA KASIH….