12 Απριλίου 2013

Λωζάννη Ελβετίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ FISA Αρ. 4 του 2013
Κυρίες και Κοι,
Τα θέματα που καλύπτονται σε αυτή την εγκύκλιο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Τακτικό Συνέδριο ΦΙΖΑ 2013
Ενημερώνουμε ότι το Τακτικό Συνέδριο του 2013 θα γίνει στις 0900 της 2ας
Σεπτεμβρίου 2013 στο Προπονητικό Κέντρο IBK στο Chungju της Κορέας. Η
καταχώρηση ξεκινά στις 0800 πμ
Παρακαλούμε σημειώστε:
Α.
η
αρχική
ατζέντα
βρίσκεται
www.worldrowing.com/fisa/resources/fisa-congress

στο

σύνδεσμο

Κάθε ομοσπονδία που επιθυμεί να στείλει συμπληρωματικό θέμα ή ειδική
πρόταση για να ενταχθεί στην ατζέντα, θα πρέπει να το κάνει γραπτώς στα
Αγγλικά ή/και Γαλλικά μαζί με την σχετική αιτολόγηση της πρότασης και να τη
στείλει στη ΦΙΖΑ μέχρι τις 2 Ιουνίου 2013 1500CET
B. Θα διεξαχθούν εκλογές για τις ακόλουθες θέσεις:
Ι) Πρόεδρος
ΙΙ) Αντιπρόεδρος
ΙΙΙ) Ταμίας (ο Mike Williams θα είναι προς επανεκλογή)
iv) τρείς πρόεδροι επιτροπών για την Εκτελεστική Επιτροπή (όπως προτάθηκε
από το Συμβούλιο σύμφωνα με το Αρθ. 48)
Ο νυν πρόεδρος Denis Oswald, θα ζητήσει την επανεκλογή του, αλλά με την
προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποχωρήσει πριν το συνέδριο του 2014. Αν
επανεκλεγεί θα δημιουργηθεί κενό. Αντί λοιπόν να καλυφθεί αυτό το κενό από
την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με το Αρ.52 του Καταστατικού, το
Συμβούλιο προτείνει να εκλεγεί και ο επόμενος πρόεδρος από αυτό το
Συνέδριο στο Τσιουνγτζου.
Εφόσον ο Denis Oswald επανεκλεγεί για σύντομη θητεία, οι εκπρόσωποι θα
εκλέξουν και το άτομο που θα συμπληρώσει την θέση και θα αναλάβει την
προεδρία από τον κ. Οσβαλντ όταν αυτός αποχωρήσει. Αυτό στοχεύει στην
ομαλή μετάβαση μεταξύ του νυν και του επόμενου προέδρου.
Έτσι οι εθνικές ομοσπονδίες εχουν την ευκαιρία να προτείνουν υποψηφίους
για την θέση του προέδρου είτε έναντι του Denis Oswald, ξεκινώντας την
θητεία αμέσως μετά την εκλογή του από το Συνέδριο είτε για την περίοδο που

4η-2013/λτ [1]

ξεκινά με την αποχώρηση του Oswald το 2014. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
δηλώνουν για ποια περίοδο βάζουν υποψηφιότητα.
Παρακαλούμε
συμπληρώστε την επισυναπτόμενη φόρμα και επιστρέψτε τη στη ΦΙΖΑ έως
τις 2 Ιουνίου 2013.
Γ) το Συνέδριο θα αναθέσει τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2017 και 2018
καθώς και το ΠΠ-23 του 2015. Καταληκτική προθεσμία για τους υποψηφίους
να καταθέσουν όλα τα αναγκαία έγγραφα είναι η 30 η Ιουνίου 2013. Το
Συμβούλιο θα μελετήσει προσεκτικά τα έγγραφα υποψηφιότητας και θα
ανακοινώσει την επιλογή του στο Συνέδριο για την τελική έγκριση (Καν.5)
Δ) οι ομοσπονδίες θα πρέπει να γνωρίσουν τα ονόματα των εκπροσώπων
τους στο Συνέδριο, χρησιμοποιώντας την σχετική φόρμα που θα πρέπει να
έχει σταλεί στη FISA μέχρι τις 2 Ιουλίου 2013.
2. Προγράμματα Παγκόσμιων Αγώνων 2013
Η ΦΙΖΑ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι ακολουθώντας συμβουλές έχει ανανεώσει
τα προγράμματα της Παγκόσμιας Κωπηλασίας. Οι προκριματικοί,
επαναληπτικοί και το πρόγραμμα των ημιτελικών εξαρτώνται από τις
συμμετοχές ενώ οι ώρες των τελικών επιβεβαιώνονται για τους αγώνες
αυτούς:
1. Παγκόσμιο Κύπελλο Σύδνευ
2. 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο > Ητον
3. 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο> Λουκέρνη
4. ΠΠ -23, Λινζ
5. ΠΠΕ στο Τρακάϊ
6. ΠΠΑΓ στο Τζουνγκτζού
3. Πληροφοριακό φυλλάδιο των Παγκόσμιων του 2013
Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στο τμήμα των publications της ιστοσελίδας της
ΦΙΖΑ.
4. Αγώνες Πρόκρισης για τους Ο.Α.Νέων του 2014
Ο κύριος αγώνας Πρόκρισης για του Ο.Α. Νέων θα είναι το ΠΠΕΝ του 2013
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου, οι εθνικές ομοσπονδίες θα
περάσουν τα περισσότερα από τα πληρώματα που θα συμμετέχουν στους
Ο.Α.Νέων στο Nanqing της Κίνας. Συμπληρωματικά, περιορισμένος αριθμός
στα σκιφ μπορούν να προκριθούν μέσω των αγώνων πρόκρισης ως
ακολούθως:
Λ. Αμερική YOG Qualification στο Μοντεβιδέο, URU τον Μάιο του 2014.
Ασία στο Samarkent, UZB από 13 εως 17 Οκτ 2013
Αφρική στην Tunis, ΤUN στις 9-10 Οκτ 2013

4η-2013/λτ [2]

5. Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής ΦΙΖΑ
Το συμβούλιο επέλεξε :
 Την Frida Svensson (SWE) για την επιτροπή αθλητών με άμεση
ανάληψη καθηκόντων
6. Κενή θέση στην Επιτροπή Διαιτησίας
Στο τέλος του 2013 θα υπάρξει κενή θέση στην επιτροπή.
Ζητείται από τις εθνικές ομοσπονδίες να προτείνουν υποψηφίους που θα
μπορούσαν να συνδράμουν θετικά στην επιτροπή. Επιστολές υποψηφιότητες
μαζί με ενημερωμένο Βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν στην ΦΙΖΑ μέχρι τις
15 Μαιου 2013. Οι ομοσπονδίες αναμένεται να δεσμευτούν ως προς την
παροχή οικονομικής υποστήριξης για τα ταξίδια και την εργασία του μέλους
της Επιτροπής.
7. Αγωνόδικες Παγκοσμίων Αγώνων 2013
Η ΦΙΖΑ πρόσφατα ανακοίνωσε τους διεθνείς διαιτητές που έχουν επιλεγεί για
τις αγωνόδικες της τρέχουσας χρονιάς. Η λίστα είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της ΦΙΖΑ.
8. Σεμινάρια, εξετάσεις και εργαστήρια για Διεθνείς Διαιτητές
Η Επιτροπή Διαιτησίας θα διεξάγει Σεμινάρια, Εξετάσεις και εργαστήρια στην
διάρκεια του 2013. Η Λίστα είναι διαθέσιμη στο πεδίο Διαιτησίας στην
ιστοσελίδα μας.
Όποια ομοσπονδία θέλει να στείλει υποψήφιους για τις εξετάσεις ή τα
ονόματα διαιτητών για παρακολούθηση σεμιναρίου, θα πρέπει να
ενημερώσουν την ΦΙΖΑ όχι αργότερα από ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του
σεμιναρίου ή των εξετάσεων. Η ακριβής τοποθεσία των συναντήσεων θα είναι
διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις των αγώνων.
9. Στατική Διαιτησία στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2013
Η Εκτ. Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει το πείραμα με την Στατική διαιτησία
σε όλα τα Κύπελλα. Οι πρώτες δύο μέρες κάθε αγώνα θα γίνονται με στατική
διαιτησία. Οι διαιτητές θα βρίσκονται κατά μήκος του στίβου για
παρακολούθηση με δυνατότητα να μπουν στο στίβο και να ακολουθήσουν μία
κούρσα αν χρειασθεί. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στους
αγώνες.
10. Πρόβες Δοκιμασιών Χρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Ήτον
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ο πρώτος γύρος αγώνων στο κύπελλο
του Ητον να γίνει με κούρσα χρονομέτρησης για προετοιμασία εναλλακτικών
λύσεων στο μέλλον. Αγωνίσματα με 12 ή λιγότερες συμμετοχές θα γίνουν με
χρονομέτρηση ως κούρσα επιλογής και θα ακολουθήσουν ως συνήθως τρείς
γύροι. Για αγωνίσματα άνω των 13 ή περισσοτέρων συμμετοχών, οι
προκριματικοί θα είναι με Χρονομέτρηση. Αναφερθείτε στον Υποκανονισμό

4η-2013/λτ [3]

του Καν.70 για εξηγήσεις σχετικά με τις Δοκιμασίες
ακολουθήσουν ακριβείς λεπτομέρειες για τον ΗΤΟΝ.

Χρόνου.

Θα

11. Αποτελέσματα Ελέγχων Αντιντόπινγκ 2012
38 Εθνικές Ομοσπονδίες απήντησαν στον έλεγχο και διεξήχθησαν 4624 τεστ
στο άθλημα της κωπηλασίας. Οι Ομοσπονδίες που δεν απήντησαν στον
έλεγχο ίσως υποστούν ποινές από την Εκτ. Επιτροπή της ΦΙΖΑ.
Σε αγώνα

Εκτός
αγώνα
333
2941

Συνολο
τεστ
834
3790

Θετικά
τεστ
1
6

ΦΙΖΑ/WADA/άλλοι 501
Αναφορά
Εθν. 849
Ομοσπονδιών
Σύνολα
1350
3274
4624
7
Αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FISA
www.worlrowing.com/medical/anti-doping

12. Παγκόσμιο Προπονητικό Συνέδριο 2013
Θα διεξαχθεί από 7 έως 10 Νοεμβρίου στο Ταλιν της Εσθονίας υπό την
διοργάνωση της Εσθονικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας. Παρακαλούμε
σημειώστε τις ημ/νιες στο ημερολόγιο σας. Το τελικό πρόγραμμα
ολοκληρώνεται και θα ακολουθήσει προσεχώς.
13. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας 2014
Το συμβούλιο της ΦΙΖΑ ανέθεσε το Πρωτάθλημα στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
για τον Οκτ. 2014. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες.
14. Διεθνές Καλεντάρι Παλαιμάχων 2013
Βρίσκεται στο www.worldrowing.com/rowing/masters
15. Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2016
Η FISU, Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Αθλητική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε την
έναρξη της διαδικασίας υποψηφιοτήτων για τον ως άνω αγώνα που θα γίνει
το 2016. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της ΦΙΖΑ στο
πεδίο fisa-circular.
16. Επικοινωνία με την Επιτροπή Αθλητών
Η συγκεκριμένη επιτροπή θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της
στην πληροφόρηση των αθλητών. Ζητούν από τις ομοσπονδίες μέλη να
δώσουν το όνομα και στοιχεία επικοινωνίας ενός αθλητή της εθνικής
ομοσπονδίας που μπορεί να λειτουργήσει ως μέσον επικοινωνίας.
Παρακαλούμε στείλτε όνομα και στοιχεία επικοινωνίας στο info@fisa.org.
17. Σκάφη Παράκτιας Κωπηλασίας
Η ΦΙΖΑ επέκτεινε την γραμμή των σχεδίων της για τα σκάφη της παράκτιας
1Χ, 2Χ και 4Χ. Είναι σχέδια του Paul Fuchs. Tα σχέδια αυτά συμπληρώνουν τα

4η-2013/λτ [4]

ήδη διαθέσιμα για τις γυναίκες και τα Ε.Β. Ανδρών 1Χ, 2Χ και 4Χ/- καθώς και
της Παρακωπηλασίας στα 1Χ & 2Χ.
Τα σχέδια είναι διαθέσιμα, δωρεάν, μέσω αιτήματος στην ΦΙΖΑ.
Προσφέρονται ως μοντέλα 3διάστατα σε μορφή 3dm & .igs καθώς και σε 2D
σε μορφή pdf. Προσφέρονται μαζί με φύλο υπολογισμού για τις πληροφορίες
σχεδίασης μαζί με κάποιες βασικές οδηγίες για το σχέδιο και την κατασκευή
αυτών των σκαφών.
Για απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@fisa.org.
18. Kαταστατικό, Αγωνιστικοί Κανονισμοί και Κανονισμοί Αγώνων 2013
Στο έκτακτο Συνέδριο του 2013 τροποποιήθηκαν τα παραπάνω έγγραφα. Μια
περίληψη των μεγαλύτερων αλλαγών καθώς και μία έκδοση με σημειωμένες
όλες τις αλλαγές είναι τώρα διαθέσιμα. Μεχρις ότου ολοκληρωθεί η
εκτυπωμένη έκδοση, όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε μορφή Pdf στο
www.worldrowing.com/fisa/resources/rule-books
Οι τυπωμένες εκδόσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για αγορά από τους
επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους της Παγκόσμιας Κωπηλασίας

Με εκτίμηση,
Denis Oswald
Πρόεδρος

Matt Smith
Εκτ. Δ/ντής

4η-2013/λτ [5]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful