P. 1
52377681 List MBBG Cua Weiyan

52377681 List MBBG Cua Weiyan

|Views: 790|Likes:
Published by Hung HK

More info:

Published by: Hung HK on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

1/ Phương (Sư Vạ n Hạnh

)
28 Phone: 0937454314
Mời đi uống café
Price: 200, ien !" hì e# nó đa$ hu% ri%ng
h&:''(au)anh*u"'+ien+an'"ho,hrea+*&h&-.145/81
2/ MB Thuy TB
38:
0902*549*727
&a"": 0an anh 12 0oa 100
h&:''(au)anh*u"'+ien+an'"ho,hrea+*&h&-.134459
3/ Thao(Pham Van Hai)
2 no 3afé4+i an
5o &hi 0ao ri 0918031990
4/Mb Hồng quận1
090840/211
!/ Phương (nga ! "huong "ho)
Pa"": 0an anh 6uan 012/5 574 251 200!
#/ mb $uynh
0907 775 707 300! nhiu " cung +
%im&huy'122
na&""() *a& +,- gai
na&""() u3! .ma& ' +i,m
muonanh/+,mnay
na&""() ma& '0noi &ha& o%
na&""() noi "hung 1a 3( &*o 1,n moi "ho 2,
&ina/&ina!#
Minh) ,m no "o on1in, %o
na&""() 3inh gai 1am
nguyen phuong: 01668883661
nguyen phuong: ten trang
nguyen phuong: a cu noi la chat quen nha
nguyen phuong: no hoi a bi nhieu tuoi noi la 31 hay 32 gi do
nguyen phuong: cu nt keu uong cafe
nguyen phuong: mb nay dam^ lam'
nguyen phuong: vu bu da! man
*mb Hiền, cộng hòa, 0938469788
*mb Hoa q8 0909678320 100k
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*1292++
*mb H,ng q1 0903397701 phi bao t(i 100k
*mb H,ng b-nh th.nh 0937396677
*mb H/ng ph0 nh!1n 0938284366
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*88337
*mb 2inh ho3ng hoa th4m, b-nh th.nh, 09386+1++6
*mb 2oan tan ph! 0121706839+
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*147436
*mb 25, ph.m 67n hai, 097+882889, 100k
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*6+326
*mb 8ga q8 0908109784
*mb 8hi, 0972612++9, kh! cong nghi&p tan binh
*mb 8ga q10 0909+8+987 9 h/ng phong, 100k
*mb 8goc tan ki tan q!i 0928+1+40
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*129733
*mb :anh gò 6;p 01217090488
*mb <h=>ng q11, 200k, 09374+4314
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*13213+
*mb ?hanh hoa kcn ?@n b-nh 016764++046
*mb ?hanh q8 0937+388+9 , 100k
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*123963
*mb ?h!5AtktqB 100k 0902+49727
*mb ?!5Ct q1 01693969417
*mb D@n Enh 0916314410
http://a!"anh#!$/%i&n%an/$ho'th(&a%#php)t*136737
*mb D@n t@n ph0 098833+130
*mb D5 q6, 100k, 0902831882
*mb FCn 0902980664 q6
DaG1 haGng 4"iH, t!IJi K>Gi c>L27t, c!Lng K=>Hc "9Mp 6aGNO, nh=ng
ngon h>n h9Mt nh=Lng NO t(9n, 6iGtIMn ti9Gn maG, khaGkhaGkhaG:
N5 0904 697 29+ Apa$$ : baHn anh OaJoB#
MBTC Chi bình thạnh
0937.010604 32t ly dị chồng

*mb Hiền.us/diendan/showthread.php?t=65326 *mb Nga q8 0908109784 *mb Nhi. 0937454314 http://lauxanh.php?t=88337 *mb Linh hoàng hoa thám. 200k.us/diendan/showthread. 100k *mb Ngoc tan ki tan qui 092851540 http://lauxanh.php?t=147436 *mb Ly.us/diendan/showthread. 100k http://lauxanh. phạm văn hai. 0902831882 .php?t=129733 *mb Oanh gò vấp 01217090488 *mb Phương q11.us/diendan/showthread. 0938469788 *mb Hoa q8 0909678320 100k http://lauxanh. 0972612559. cộng hòa.php?t=123963 *mb Thuy(tktq) 100k 0902549727 *mb Tuyết q1 01693969417 *mb Vân Anh 0916314410 http://lauxanh.php?t=136737 *mb Vân tân phú 0988335130 *mb Vy q6.us/diendan/showthread. 0938651556 *mb Loan tan phu 01217068395 http://lauxanh. 100k http://lauxanh.php?t=132135 *mb Thanh hoa kcn Tân bình 01676455046 *mb Thanh q8 0937538859 .us/diendan/showthread.php?t=129255 *mb Hằng q1 0903397701 phi bao tri 100k *mb Hằng bình thạnh 0937396677 *mb Hồng phú nhuận 0938284366 http://lauxanh. 100k.us/diendan/showthread. khu cong nghiep tan binh *mb Nga q10 0909585987 lê hồng phong.us/diendan/showthread. 0975882889. bình thạnh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->