Apel peste termen. Recurs întemeiat. C.proc.pen. art.38515 alin.2 lit.c art.365 C.proc.

pen. Dacă judecata la instanţa de fond s-a desfăşurat fără ca procedura de citare să fie corect îndeplinită cu inculpatul, acesta indicând în declaraţia dată în cursul urmăririi penale un alt domiciliu decât cel din actul de identitate, cererea de apel este eronat respinsă ca tardivă dacă inculpatul nici nu a avut cunoştinţă de sentinţa pronunţată de prima instanţă decât la momentul încheierii unui contract de asistenţă juridică când a şi formulat apelul respectiv, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă data respectivă se află situată în interiorul termenului prevăzut de art. 365 C.proc.pen. Decizia penală nr.38, din 15.01.2010

Prin sentinţa penală nr. 14/11.01.2007 a Judecătoriei Vălenii de Munte, jud. Prahova, s-a dispus condamnarea inculpatului C.V., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală prev. de art. 79 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002. În baza art. 81 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani conform disp. art. 82 C.pen. S-a reţinut în sarcina inculpatului că la data de 01.09.2005 în jurul orelor 18,05 a fost oprit de organele de poliţie pe raza comunei Măneciu fiind depistat conducând autoturismul Renault 21 cu nr. de înmatriculare BV-04-DUF şi testat cu aparatul etilotest s-a înregistrat că acesta avea un rezultat de 0,46mg/l alcool pur în aerul expirat. Prin decizia nr. 191/21.05.2007 a Tribunalului Prahova s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, Jud. Prahova şi în consecinţă s-a desfiinţat în parte în latură penală sentinţa atacată şi aplicând disp. art. 71 alin.1 şi 2, C.pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a,b,c, C.pen. iar în baza art. 72 alin.5, C.pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Prin încheierea din 10.09.2008 a Curţii de Apel Ploieşti s-a dispus recalificarea cererii inculpatului C.V. din contestaţie în anulare în apel peste termen.

Recursul este fondat.10. apreciază recurentul că cererea sa de apel a fost în mod eronat respinsă ca tardivă. Instanţa de apel a omis însă să analizeze cererea de apel formulată. Tâmpa nr. 28. Tribunalul Prahova prin decizia penală nr. ca tardiv declarat.pen. jud.În motivarea apelului inculpatul a susţinut că încă de la data depistării sale de către organele de poliţie a declarat că locuieşte în localitatea Cheia.V.. fiind incident în cauză cazul de casare prevăzut de art. data de la care se poate considera ca fiind momentul de la care începea să curgă termenul de apel. Prahova unde nu a fost citat niciodată. a declarat recurs împotriva acestei decizii.09. recursul formulat apare ca fiind fondat. str.. 365 C.pen. text legal în raport de care în mod corect a constatat că aceasta a fost tardiv formulată. 14/11. 363 C. de natură să garanteze drepturile sale. prin prisma dispoziţiilor art. indiferent de momentul la care se consideră că începe să curgă termenul de apel pentru inculpat. instanţa de apel nepronunţându-se asupra unei cereri esenţiale pentru inculpat. 177/14.proc..2008 a Tribunalului Prahova ca apel peste termen.. În aceste condiţii. 10 C.2008 de Curtea de Apel Ploieşti s-a dispus recalificarea cererii inculpatului intitulată „contestaţie în anulare” împotriva deciziei penale nr. 3859 pct.05. adresă la care a solicitat să fie citat.V. Inculpatul C.2009 a respins apelul declarat de inculpatul C. Tribunalul Prahova a analizat cererea de apel formulată de inculpat prin prisma dispoziţiilor art. Astfel. deoarece instanţa nu a ţinut cont de faptul că în declaraţia dată în cursul urmăririi penale a indicat un domiciliu diferit de cel menţionat în actele de identitate. moment faţă de care apelul formulat este în termenul legal.01.2007 a Judecătoriei Vălenii de Munte. sub aspectul respectării termenului în interiorul căruia poate fi exercitată această cale de atac.pen. În motivarea recursului formulat. 191/21. În aceste condiţii. în lipsa altor elemente probatorii.proc. deoarece nu a avut cunoştinţă de sentinţa pronunţată de prima instanţă.proc. . recurentul a susţinut în esenţă că judecata în faţa instanţei de fond s-a desfăşurat fără ca procedura de citare să fie corect îndeplinită în ceea ce îl priveşte. cu toate că prin încheierea pronunţată la 10. împotriva sentinţei penale nr. trebuia să fie considerată data la care a fost încheiat contractul de asistenţă juridică. Inculpatul a solicitat admiterea apelului desfiinţarea sentinţei şi rejudecarea cauzei cu citarea legală a acestuia. acesta s-a împlinit în conformitate cu prevederile prevederilor legale anterior datei menţionate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful